MOS DK SMO MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10"

Transkript

1 MOS DK MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE

2

3 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre tastatur 5 Rumtemperatur Varmeautomatik 6 Grundindstilling 6 Manuel ændring af rumtemperaturen 6 Udgangsværdier for varmeautomatik 7 Indstilling med diagram 8 Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Lav temperatur på eller manglende varmt vand 9 Varmtvandstemperaturen når ikke op på det ønskede niveau for Ekstra varmtvand 9 Høj varmtvandstemperatur 9 Lav rumtemperatur 9 Høj rumtemperatur 9 Drejekontaktposition 9 Alarmangivelser på display 10 Reset af automatsikring 11 Generelt til montøren Ophængning 12 Installationskontrol 12 Sammenkobling 12 Ændring af menutype 12 Tilskudsvarmedrift uden varmepumpe 12 Lynguide menuindstilling tilskudsvarmedrift 12 Tilkobling 13 Sammenkobling Varmtvandsbeholder Funktioner 14 Sammenkobling varmtvandsbeholder 15 Lynguide - menuindstillinger Varmtvandsbeholder 15 Sammenkobling Olietilbehørssæt Funktioner 16 Sammenkobling af olietilskudsvarme 17 Lynguide Menuindstillinger olietilbehørssæt 17 Sammenkobling - El-kassette efter omskifterventil Funktioner 18 Sammenkobling el-kassette efter omskifterventil 19 Lynguide Menuindstillinger el-kassette eller omskifterventil_19 Sammenkobling Boligventilationsvarmepumpe Funktioner 20 Sammenkobling boligventilations varmepumpe 21 Lynguide Menuindstillinger ved sammenkobling til boligventilationsvarmepumpe 21 Sammenkobling pool-opvarmning Funktioner 22 Tilslutning af pool-opvarmning 23 Lynguide Menuindstillinger pool-opvarmning 23 Sammenkobling - Gaskedel Funktioner 24 Sammenkobling gaskedel 25 Lynguide Menuindstillinger gaskedel 25 Sammenkobling Flere varmepumper Funktioner 26 Lynguide Menuindstillinger flere varmepumper 26 Sammenkobling af flere varmepumper 27 Sammenkobling Ekstra shuntgruppe Funktioner 28 Sammenkobling ekstra shuntgruppe 29 Lynguide - Menuindstillinger ekstra shuntgruppe 29 Funktionsbeskrivelse Opvarmning Funktioner 30 Lynguide Menuindstillinger Opvarmning 31 Funktionsbeskrivelse Ekstra varmtvand Funktioner 32 Lynguide Menuindstillinger Ekstra varmtvand 32 El-tilslutning Kommunikationskabel mellem og en varmepumpe_ 33 Sammenkobling af udendørs føler 34 Sammenkobling af fremløbs- og returfølere 34 Maks. varmepumpetemperatur/varmtvandsbeholder 34 EBV/effektovervågning 35 Ekstern alarm 35 Tarif 35 Klemskema 36 Opstart Opstart med Vølund udeluftvarmepumpe 38 Opstart uden Vølund udeluftvarmepumpe 38 Menuer du bør kende 38 Menustyring Ændring af parameter 39 Tastatur 39 Hurtig flytning 39 Menutræ Menuforklaring Hovedmenuer 44 Varmtvandstemperatur Fremløbsstemp Fremløbsstemp Udelufttemperatur Varmepumpe Rumtemperatur Ur Øvrige indstillinger Varmepumpe indstill Tilskudsvarme Driftsindstilling Hurtig start Alarmlog System Info 56 Tekniske specifikationer Mål- og opsætningskoordinater (mm) 57 Komponentplacering 58 Komponentliste 59 Data for temperaturfølere 59 El-skema 60 Tilbehør 62 Medfølgende tilbehør 63 Tekniske data 63 NIBE 1

4 Generelt For at få størst muligt udbytte af Vølund bør du gennemlæse denne Monterings- og Brugervejledning. er et styremodul, der er beregnet til optimal styring af op til ni Vølund udeluftvarmepumper sammen med andet varmeudstyr. Mikroprocessorer sørger for, at styremodulet hele tiden arbejder så effektivt som muligt. er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Udfyldes, når produktet er installeret Serienummer (103), skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. 089 _ Installationsdato Installatør/Montør Type af sammenkobling Akkumulator/varmtvandsbeholder Antal varmepumper Effektstørrelse Shuntgruppe 2 Valgt effekt, el-varmelegeme Indstilling på cirkulationspumpe (16), centralvarmeside Indstilling på cirkulationspumpe (40), cirkulationspumpe Indstilling menu 2.1, Varmekurve Indstilling af Forskydning varmekurve Date Underskrift På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. 2 NIBE

5 Systemprincip Med shunt 2 Brugervejledning Generelt P HR SV1 SV2 HR PG CP FG1 UKV CP1 CP2 RG2 FG2 RG1 HR RV BV BV SÄV VXV1 UG HR Vølund VP udeluftvarmepumpe SÄV VVG AV HR TV LP1 SF RV Funktionsprincip er et avanceret styremodul, der sammen med Vølund udeluftvarmepumpe og eksisterende varme- og varmtvandsudstyr udgør et komplet anlæg. kan bruges til mange forskellige sammenkoblinger. Grundlaget er en Vølund udeluftvarmepumpe, der 6 5 igen kan sammenkobles med el-varmepumpe, oliefyr og 52 P akkumulatortank, f.eks. Vølund VPA I de tilfælde, hvor systemvolumen i radiatorkredsløbet er under 20 l/kw (varmepumpeeffekt ved 7/45 C) og/eller radiatorflowet 15 drosles ukontrolleret, installeres en cirkulationspumpe (CP) og en UKV-tank som volumen- og flowforhøjer. I disse tilfælde placeres fremløbsføler (FG1) i UKV-tanken. VP NIBE Forkortelser AV Spærreventil BV Kontraventil EXP Ekspansionsbeholder med nødvendigt sikkerhedsudstyr FG1 Fremløbsføler 1 FG2 Fremløbsføler 2 HR Hjælperelæ LP1 Cirkulationspumpe 1 31 LP2 Cirkulationspumpe 2 PG Varmepumpeføler 43-2 RG1 Returføler RG2 Returføler 2 RV Reguleringsventil 35-2 SF Snavsfilter (Indgår i Vølund udeluftvarmepumpe) SV1 94-1Shuntventil SV2 Shuntventil 2 SÄV Sikkerhedsventil TV Tappeventil VVC UG Udeføler VVC Varmtvandscirkulation 52 VVG Varmtvandsføler VXV1 Omskifterventil 1 VXV2 Omskifterventil 2 CP1 Cirkulationspumpe CP2 Cirkulationspumpe

6 A Brugervejledning Frontpanel III A B Frontpanel 50.0 TYSKA C 0.0 C C A III A B ttentemperatur A B Varmv attentemperatur mperature 50.0 C Brauchwassertemp. NO A III A TYSKA III A III A B 50.0 C C C A BVarmtvannstemp. A III A B A GB NO NL 50.0 C A B Hotwatertemperature A III A B Display Brauchwassertemp. Brauchwassertemp C Varmtvannstemp. NL GB A I I Wa Ho Venstre tastatur Højre tastatur Forskydning varmekurve Drejekontakt FI Display A B III A B Varmtvandssymbol A B F1250 Vises når funktionen "Ekstra varmtvand" er aktiv. Første linje: A III A B A vises, når 3 timers temperaturforøgelse III A B er aktiveret. A B I Kompressorsymbol IIA A BIII A B A B A vises sammen med kompressorsymbolet, når trin 50.0 C 50.0 C B vises, når tidsbestemt temperaturforøgelse 50.0 C er aktiveret, periodisk eller tidsstyret. P 1 Varmtvandstemperatur er i drift. Käyttövesilämpötila Varmv attentemperatur B vises sammen med kompressorsymbolet, når trin A B III A B A B 2 er i drift. Cirkulationspumpesymbol Kun kompressorsymbolet angiver, at kompressoren Vises, når cirkulationspumpen i varmesystemet er i skal starte, men er spærret på grund af ikke-opfyldte startvilkår internt i udeluftvarmepumpen, A B III A Bf.eks. A B drift. 0 stoptemperatur. -2 Varmesystemsymbol +2 Vises, når boligopvarmning med kompressor er i A B III A Tilskudsvarmesymbol B 0 A B gang A B III A B A B Vises, når tilskudsvarmen er tilkoblet. Stregerne F1250 Afrimningssymbol angiver, hvilket/hvilke effekttrin der aktuelt er indkoblet. Vises, når afrimning af udeluftvarmepumpen er i Vises kun, hvis el-kassetten er indkoblet. 0 gang. A III A B A III A B Effekttrin I er indkoblet. Anden linje: Værdi for aktuel parameter. III A B A B I Effekttrin I er indkoblet. A B III A B A B Tredje linje: Beskrivelse af aktuel visningsparameter C A III A B Effekttrin III er indkoblet. 0 Normalt vises Varmtvandstemp. Varmv attentemperatur C 0 Der vises kun lyn, når varmtvand opvarmes af el-tilskudsvarmesæt. Fjerde linje: Viser informationssymboler. 0.0 C C 50.0 Varmtvandstemperatur C ilämpötila0 Varmv attentemperatur Menunummer ttentemperatur 50.0 C P Pool-påfyldning er i gang Varmtvandstemperatur Knaplås aktiveret ,0 8, NIBE 95,0 8,5 Urstansnin 7 mm bred F Urstansning 7 mm bred, K Urstansning 7 mm bred, A 0

7 B B A B A B 0.0 C Drejekontakt ttentemp. ttentemp. ttentemp. Højre tastatur med tre positioner 1 0 : 1 Normal position. Samtlige styrefunktioner tilkoblet. 0 Systemet helt lukket. Reserveposition. Anvendes ved eventuel driftsforstyrrelse. Tilskudsvarmeeffekten er begrænset, afhængig af valgt sammenkoblingsalternativ. Se afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser. NB! Ved en udelufttemperatur under 0 C er der frostrisiko. III A B A B Forskydning 50.0 C af varmekurve Varmv attentemp. Med denne knap ændres varmekurvens parallel- forskydning og dermed rumtemperaturen. Når den drejes med uret, øges rumtemperaturen. Når knappen drejes, vises menu 2.0 på displayet, og værdien for beregnet fremløbstemperatur ændres. Se også afsnittet Rumtemperatur. SMO10 Med plusknappen bladrer man i menusystemet (frem) eller øger værdien på den valgte parameter. Med minusknappen bladrer man i menusystemet II II (tilbage) eller sænker værdien I på den valgte parameter. Med Enter-knappen vælges en lavere menu i menusystemet, parameterændring aktiveres, og eventuel parameterændring bekræftes. Se også afsnittet Menustyring. III III III A B 50.0 C Varmv attentemp. Venstre tastatur A B A B A B Brugervejledning Frontpanel Driftsposition Med denne knap indstilles den ønskede driftsposition hvad angår tilladelse/blokering af cirkulation- spumpen eller ekstra energi. Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med Enter-knappen. Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftsposition på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres positionen. Når der trykkes på Enter-knappen, vender systemet tilbage til normal visningsniveau i taldisplayet. De forskellige driftspositioner er: Autoposition: vælger automatisk driftsposition i forhold til udelufttemperaturen. Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen tillades at være i drift, når der er behov derfor. Sommerposition: Kun produktion af varmtvand med udeluftvarmepumpen. Cirkulationspumpen og tilskudsvarmen er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktivering af Ekstra varmt vand. A B Forårs-/efterårsposition: Kun produktion af varme 50.0 og varmtvand C med udeluftvarmepumpen. Varmv Cirkulationspumpen attentemp. i drift. Tilskudsvarmen er blokeret. El-varmelegemet kan dog tilkobles ved aktive- ring af Ekstra varmt vand. A B 50.0 C Var mtvandstemp. NB! Ved alarm fra udeluftvarmepumpen vises de forskellige positioner ikke. III A B A B Ekstra varmtvand Med denne knap aktiveres funktionen Ekstra 50.0 C Varmv varmtvand attentemp. i en periode på 3 timer. Det er ikke nødvendigt at bekræfte ændringen med Enterknappen. Ved aktivering øges varmtvandstemperaturen til over den normale og op til den indstillede værdi. Se også afsnittet Funktionsbeskrivelse Ekstra varmtvand. SMO10 SMO10 Knaplås Ingen funktion. Knaplås aktiveres ved at trykke knapperne Plus og Minus III A B 50.0 C Hotwatertemp. A B ned samtidig. Nøglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. Kræver tilskud før omskifterventil eller el-varmelegeme i varmtvandsbeholder. NIBE 5

8 Brugervejledning Rumtemperatur Rumtemperatur Varmeautomatik Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. I den varme årstid er solens stråler og varmeafgivelsen fra mennesker og apparater tilstrækkelig til at holde huset varmt. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit varmesystem. Jo koldere det bliver udenfor, jo varmere skal radiatorerne (elementerne) være. Denne tilpasning sker automatisk, men først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet Grundindstilling. Grundindstilling Til grundindstilling anvendes menu 2.1 og drejeknappen Forskydning, varmekurve. Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne hentes ud fra nedenstående tabel. Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. NB! Vent et døgn A I mellem II A Bindstillingerne, så temperaturerne når at stabilisere sig C 9 Varmv Varmekurve attentemperatur 2.1 Menu 2.1 Varmekurve Forskydning varmekurve Efterjustering af grundindstillingen Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien Varmekurve i menu 2.1 et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes drejeknappen "Forskydning varmekurve" et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen Forskydning, varmekurve et trin mod uret. Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis man vil sænke eller hæve indendørstemperaturen midlertidigt eller vedblivende i forhold til den temperatur, man tidligere har haft, drejer man knappen "Forskydning varmekurve" mod uret henholdsvis med uret. En til tre streger svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. NB! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen, og disse A III A B skal derfor også stilles højere C Varmv attentemperatur 6 NIBE

9 Brugervejledning Rumtemperatur Udgangsværdier for varmeautomatik Værdierne, der angives på kortet, gælder Varmekurve. Den første værdi vedrører et lavtempereret radiatorsystem. Drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på -2. Værdien inden i parentesen vedrører et gulvvarmesystem, der er monteret i betondæk. Kortets værdier er ofte et godt udgangspunkt, hvis man ønsker, at systemet skal holde ca. 20 C i stuetemperatur. Værdierne kan, hvis der er behov herfor, efterjusteres. Eksempel på valg af udgangsværdi: 1 Hus med lavtempereret radiatorsystem Århus = Område 10 (5). Kurve 10 vælges i menu 2.1, og drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. 2 Hus med gulvvarme monteret i betondæk Århus = Område 10 (5). Kurve 5 vælges i menu 2.1, og drejeknappen Forskydning varmekurve stilles på 0. Aalborg Eksempler: 10 (5) Århus Helsingør København Odense Med lavtempereret radiatorsystem menes et system, hvor fremløbstemperaturen er 55 C på den koldeste dag. Gulvvarme kan dimensioneres meget forskelligt. I eksempel 2 ovenfor tages der sigte på et system, hvor fremløbstemperaturen skal være ca C den koldeste dag. NIBE 7

10 Brugervejledning Rumtemperatur Indstilling med diagram er udstyret med udelufttemperaturstyret varmeautomatik. Dette betyder, at fremløbstemperaturen styres i forhold til den aktuelle udelufttemperatur. I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerede udelufttemperatur og varmesystemets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Dette indstilles under menu 2.1, Varmekurve. Ved hjælp af drejeknappen på frontpanelet Forskydning varmekurve indstilles en hensigtsmæssig værdi. Hensigtsmæssig værdi for gulvvarme er -1 og for radiatorsystemer -2. A III A B NB! 50.0 C 9 Varmv Varmekurve attentemperatur Menu 2.1 Varmekurve Varmekurve i menu 2.1 og Maks. fremløb i menu 2.4 justeres efter det aktuelle varmesystem. A 2.1 Forskydning varmekurve III A B 50.0 C Varmv attentemperatur 8 NIBE Forskydning, varmekurve -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR C 70 C C FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR C 70 C C FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR C 70 C C VÄRMEKURVA TYSKA VÄRMEKURVA A III A B C 50.0 C 4 FORSKYDNING FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR 1 UDELUFTTEMPERATUR VÄRMEKURVA Brauchwassertemp. (-2) 3 VARMEKURVE C 2 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (-2) 1 VÄRMEKURVA C FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE VÄRMEKURVA (-2) VÄRMEKURVA C 1 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR 3 VÄRMEKURVA (0) C FORSKYDNING FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR 1 UDELUFTTEMPERATUR VARMEKURVE VÄRMEKURVA (0) VÄRMEKURVA C FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR 10 9 VÄRMEKURVA VÄRMEKURVA (0) VÄRMEKURVA VARMEKURVE C FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR 2 VÄRMEKURVA (+2) C 1 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+2) C Forskydning, varmekurve Forskydning, varmekurve FORSKYDNING FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA A III A B (+2) VARMEKURVE 50.0 C UDELUFTTEMPERATUR UTETEMPERATUR Varmtvandstemperatur VÄRMEKURVA VARMEKURVE

11 Brugervejledning Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Tal i parentes henviser til afsnittet Tekniske specifikationer Komponentliste. Hvis driftsforstyrrelsen ikke kan afhjælpes ved hjælp af nedenstående, bør service rekvireres. Hvis det er nødvendigt, sættes kontakten i position (manuel shuntning er nødvendig). Lav temperatur på eller manglende varmt vand Luft i varmepumpen eller systemet. For meget varmtvand aftappet. Udløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuel jordfejlsafbryder udløst. For lavt indstillet blandingsventil. Drejekontakten(8) sat i position 0. Udløst automatsikring (7) eller finsikring (33). Se afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Reset af automatsikring. EBV/effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret el-effekten. Fejlindstillede værdier for varmtvandsproduktion. Varmtvandstemperaturen når ikke op på det ønskede niveau for Ekstra varmtvand Der er udløst en alarm, hvilket blokerer for ekstra varmtvand. Maksimal varmepumpetemperatur, knap (102) på EBVkortet/effektovervågningskortet (2), er indstillet for lavt. Denne temperatur bør indstilles til 10 C over den indstillede værdi i menu Maks. el-effekt, knap (101) eller sikringernes størrelse, knap (100), er indstillet for lavt. Høj varmtvandstemperatur For højt indstillet blandingsventil. Fejlindstillede værdier for varmtvandsproduktion. Drejekontaktposition Reservedrift I dette trin er den elektroniske styring ude af funktion, og displayet er slukket. Varmeautomatikken er deaktiveret, hvorved manuel shuntning er nødvendig. Cirkulationspumpe (LP1), cirkulationspumpe (CP1) tilskudsvarme (TS2) og el-varmelegemet i varmtvandsbeholderen er i drift. I de tilfælde, hvor olietilbehørssæt (eller el-/gastilbehørssæt med shunt) anvendes, skal varmepumpens shunt betjenes manuelt. Klemme (11) position 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20 og 26 er med konstant spænding. NB! Da kan tilsluttes et stort antal eksterne enheder, skal disse også kontrolleres. Lav rumtemperatur Luft i varmepumpen eller systemet. Udløst gruppe- eller hovedsikring. Eventuel jordfejlsafbryder udløst. Udløst automatsikring (7) eller finsikring (33). Se afsnittet Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Reset af automatsikring. Fejlindstillede automatikværdier. Døgnindstilling fejlindstillet, så natsænkning er aktiv om dagen. Cirkulationspumpe standset. For lavt fortryk i ekspansionsbeholderen, angives af for lavt tryk på trykmåleren, kontakt montøren. EBV/effektovervågning eller ekstern styring kan have blokeret el-effekten. Høj rumtemperatur Fejlindstillede værdier for varmeautomatikken. NIBE 9

12 Brugervejledning Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Alarmangivelser på display Ud over den almindelige information på displayet kan der også vises information. Dette gælder ved evt. driftsfejl eller ved andre fejlforanstaltninger. Sådan information vises kun under menu (visning af menu sker altid automatisk ca. 30 minutter efter seneste tastetryk). Informationen vises skiftevis med menu s normale information. Samtidig blinker displayets baggrundsbelysning. Tallet til højre på displayet viser, hvilken varmepumpe, alarmen gælder for. 0 betyder alarm uden for varmepumpen. Føler alarm 1 Føleralarm Denne information vises, når en temperaturføler i udeluftvarmepumpen er holdt op med at fungere. skifter til tilskudsvarmedrift. Alarmen kan skyldes brud på kablet eller forkert installation. Informationen forsvinder, når årsagen til fejlen er rettet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. LP-Lavtrykspress. 1 LP-Lavtrykspress. Hvis denne information vises, er lavtrykspressostaten i udeluftvarmepumpen udløst. skifter til tilskudsvarmedrift. Alarmen kan f.eks. skyldes tiliset fordamper eller reduceret luftflow gennem fordamperen. Informationen forsvinder, når pressostaten er nulstillet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. HP-Højtrykspress. 1 HP-Højtrykspress. Hvis denne information vises, er højtrykspressostaten i udeluftvarmepumpen udløst. skifter til tilskudsvarmedrift. Alarmen kan f.eks. skyldes for lav indfyringsmængde. Informationen forsvinder, når pressostaten er nulstillet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. Motorværn 1 Motorværn Hvis denne information vises, er motorværnet i udeluftvarmepumpen udløst. skifter til tilskudsvarmedrift. Alarmen kan skyldes fasebortfald på grund af udløste sikringer eller forkert indstillet motorværn. Informationen forsvinder, når fejlen er rettet, og udeluftvarmepumpen er genstartet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. Betyder, at kompressoren blokeres. Fremløbstemperaturen tvinges til den indstillede minimumtemperatur i menu 2.3 (kan fravælges i menu ). Kom. ALARM 1 Kom. alarm Fejlteksten vises, når kontakten mellem og udeluftvarmepumpen er afbrudt. skifter til tilskudsvarmedrift. Alarmen kan f.eks. skyldes kabelbrud, eller at spændingen til udeluftvarmepumpen ikke er tilkoblet. Informationen forsvinder, når både og udeluftvarmepumpen genstartes. NB! skal spændingssættes i løbet af 5 min., efter at udeluftvarmepumpen er genstartet, og kommunikationen mellem produkterne er gendannet. Alarmen nulstilles i menu 5.2. Temp. begrænser 0 Temp. begrænser Vises, når evt. temperaturbegrænser er udløst. Kompressor og el-varmelegeme blokeres, evt. indstillet autodrift frakobles, og driftsindstillingen ændres til forår/ efterår, (cirkulationspumpen er i drift). Gælder kun, hvis en temperaturbegrænser er koblet til klemme (11), position 33 og 34. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Varmtvandsalarm 0 Varmtvandsalarm Denne information vises, når en fejl på varmtvandstemperaturføleren er registreret. tvangskøres til opfyldning, og autodrift tilkobles. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu NIBE

13 Brugervejledning Foranstaltninger ved driftsforstyrrelser Fremløbs alarm 0 Kort driftstid 1 Fremløbs alarm Denne information vises, når en fejl på fremløbstemperaturføleren er registreret. tvangskøres til varmtvandsproduktion, evt. indstillet autodrift frakobles, og driftsindstillingen ændres til sommer. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Kort driftstid Denne oplysning vises, når driftstiden på varmepumpen har været under 2 minutter 3 gange i træk. skifter til tilskudsvarmedrift Oplysningerne forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Varmgasalarm 1 El-elementalarm 0 El-elementalarm Denne information vises, når en fejl på el-varmelegemets temperaturføler er registreret. El-varmelegemedrift blokeres, evt. indstillet autodrift frakobles, og drifts indstillingen ændres til forår/efterår. Alarmen kan f.eks. skyldes defekt føler eller brud på følerkablet. Informationen forsvinder, når fejlen er udbedret, og alarmen nulstilles i menu Føler fejlmonteret 1 Føler fejlmonteret Denne oplysning vises, når følere i varmepumpen er fejlmonteret. skifter til tilskudsvarmedrift. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Afrimning afbr 1 Afrimning afbrudt Denne oplysning vises, når afrimningen i varmepumpen er mislykket tre gange i træk. Kontrollér temperaturen på returføleren (menu 5.14). Hvis den er lavere end 10 C, afrimes varmepumpen ikke. Kontrollér temperaturen på returføleren (menu 5.10). Hvis den er højere end udetemperaturen (menu 5.9) under kompressordrift, afrimes varmepumpen ikke. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Midlertidig/varig høj varmgas Disse oplysninger vises, når varmgassen i varmepumpen overstiger 120 C. Den bliver varig efter tre gentagelser inden for 240 minutter. skifter til tilskudsvarmedrift. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er fjernet, og varmepumpen er genstartet. Fejlrotation 1 Fejlrotation Denne oplysning vises, når kompressoren i FIGHTER 2020 har en forkert rotationsretning. Ved nystart eller efter indgreb i el-skabet se afsnittet Igangsætning og justering Opstart og kontrol i monterings- og betjeningsvejledningen til FIGHTER skifter til tilskudsvarmedrift. Oplysningen forsvinder, når årsagen til fejlen er rettet, og FIGHTER 2020 er genstartet. Reset af automatsikring Automatsikringen (7) er placeret oven over printkortene i højre side under låget i. Normalpositionen for automatsikringerne er 1 (til venstre). 7 NIBE 11

14 Installation/justering Generelt til montøren Generelt til montøren Ophængning installeres hængende på væggen med fire skruer. På bagsiden er der to huller til ophængning samt to gennemgående huller i el-koblingsrummet. (mm) 276 Sammenkobling Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det krævede sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. Se for at finde flere sammenkoblingsmuligheder Ændring af menutype I udgangspositionen FI er ikke alle menuer synlige, men kræver aktivering i Der kan vælges tre forskellige menutyper. Menutypen for de forskellige menuer er markeret i afsnittet Menutræ. A III A B 50.0 C Varmtvandstemperatur 406 N U A III A B Normal det normalbrugeren behøver. Udvidet Käyttövesilämpötila viser alle menuer undtagen servicemenuer C S Service, viser alle menuer, vender tilbage til normal 30 minutter efter sidste tastetryk. Tilskudsvarmedrift uden varmepumpe Ø 6 37 Lynguide menuindstilling tilskudsvarmedrift 38,1 Installationskontrol Iht. gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Kontrollen skal dokumenteres. Ovenstående gælder for anlæg, der er udstyret med lukkede ekspansionsbeholdere. Udskiftning af el-varmepumpe eller ekspansionsbeholder må ikke foretages uden gentagen kontrol. Menu Tilskudsvarmedrift Tilskudsvarme er aktiveret, når Ja vises på displayet, ellers vises Nej. Når tilskudsvarmen er aktiveret, kan hverken el-varmelegeme eller cirkulationspumpe blokeres med driftsindstillingsknappen. Fabriksindstillingen er Nej. Ved drift uden varmepumpe! 12 NIBE

15 LEK Installation/justering Generelt til montøren Tilkobling skal installeres via en flerpolet arbejdskontakt med mindst 3 mm's brydeafstand. Før isolationstest af ejendommen skal styremodulet kobles fra. Montøren er ansvarlig for sikring af en egnet trækaflastning til kablet. Kabelgennemføring foretages via de knockouts, der er placeret på undersiden (2 stk. Ø 20 mm og 14 stk. Ø 16 mm, kabelgennemføringer medfølger ikke). NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. LEK Koblingsklemrække (14) Koblingsklemrække (4), kommunikation udeluftvarmepumpe LEK EBV-kort/effektovervågningskort (2) Knock outs Koblingsklemrække (11) NB! Indgreb bag de fastskruede dæksler må kun udføres af en autoriseret el-installatør. NB! El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. NIBE 13

16 Installation/justering Sammenkobling Varmtvandsbeholder Sammenkobling Varmtvandsbeholder FG1 BV UKV HR RG1 CP1 NB! Dette skema beskriver indkobling af varmtvandsbeholder og viser en kobling uden ekstravarme. Se efterfølgende afsnit for kobling med ekstravarme. HR RV BV BV UG Vølund udeluftvarmepumpe VP VXV1 SÄV HR LP1 VVG HR Funktioner Udeluftvarmepumpen prioriteter påfyldning af varmtvand via omskifterventil (VXV1). Start og stop af påfyldning af varmtvand styres af temperaturen ved varmtvandsføleren (VVG). I tilfælde, hvor tilskudsvarmen sidder efter omskifterventilen, opvarmes varmtvandet med varmtvandsbeholderens el-varmelegeme, når tilskudsvarme er aktiveret. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. I de tilfælde, hvor systemvolumen i radiatorkredsløbet er under 20 l/kw (varmepumpeeffekt ved 7/45 C) og/eller radiatorflowet drosles ukontrolleret, installeres en UKV-tank som volumen- og flowforhøjer. I disse tilfælde placeres fremløbsføler (FG1) i UKV-tanken. 14 NIBE

17 Sammenkobling varmtvandsbeholder Omskifterventilen (VXV1) tilsluttes til position 17 (230 V ved varmtvandsproduktion), 18 (L1) og 19 (N) på klemme (11). Varmtvandsføleren (VVG) monteres i varmtvandsakkumulatortankens dykrør. For at kunne måle nøjagtige værdier skal føleren have god kontakt med målestedet. Denne føler skal tilsluttes til position 43 og 44 på klemme (11). El-varmelegemet i varmtvandsbeholderen skal anvendes, når tilskudsvarmen sidder efter omskifterventilen. Tilslutning foretages til position 26 (230 V) og 27 (N) på klemme (11) Hvis der skal anvendes varmtvandscirkulation (VVC), tilsluttes pumpen til position 28 (230 V) og 29 (N) på klemme (11). L N L N L Pool N L Pool N L + N N Pool + L N L N N L VV N L + N VV A1 L L A2 N N A1 A2 VV A1 L A2 A2 N A1 A1 A2 A2 A1 L A1 A2 A2 N L A1 A2 + N A1 N A2 + N L N + N + + TS2 TS2 TS1 + TS3 TS1 TS3 TS2 TS1 TS3 L LP1 N Pool LP1 L Pool N VXV LP1 2 VXV Pool 2 SV1 SV1 CP1/CP2 VXV 2 CP1/CP2 VXV SV1 1 VXV CP1/CP2 1 VXV 1 VV VVC VVC SV2 VV SV2 VVC SV2 tillsats tillsats Pool Pool tillsats Pool VV VV VV Se afsnittet El-tilslutning Klemmeskema for at se et komplet klemmeskema SM Exte Externt Externt Tillsats Elpatron Varmvatten Tillsats Elpatron Varmvatten Fas1 Fas2 Fas3 Pool G UG Kommunikation Fas1 Fas2 Fas3 Fremløbsføleren (FG1) skal tilsluttes til position på klemme (11). Returføleren (RG1) skal tilsluttes til position på klemme (11). Cirkulationspumpen (CP1) skal tilsluttes til position 14 (230 V) og 15 (N) på klemme (11). Tillsats Elpatron Varmvatten Pool G UG NIBE N L Pool Pool N L L N L N N + Pool N + L N L N N L N VV + N L VV N L L A1 N A2 A1 VV A2 L A1 N A2 A2 A1 A1 A2 A2 A1 L A1 A2 N A1 L A2 + N A1 N A2 + L N N + N + + TS2 TS2 TS1 + TS1 TS3 TS2 TS3 TS1 TS3 N ool LP1 VXV 2 Pool SV1 SV1 CP1/CP2 VXV 2 CP1/CP2 SV1 VXV 1 VXV CP1/CP2 1 VXV 1 VV VVC VVC SV2 VXV 2 VV SV2 VVC SV2 sats Pool tillsats VV Pool Pool VV VV Installation/justering Sammenkobling Varmtvandsbeholder Lynguide - menuindstillinger Varmtvandsbeholder Menu 1.1 Starttemperatur VV Her vælges, ved hvilken temperatur varmepumpen starter ift. varmtvandsbeholderen. Værdien kan indstilles til mellem 25 og 50 C. Fabriksindstillingen er 45 C. Menu 1.2 Stoptemperatur VV Her vælges, ved hvilken temperatur varmepumpen/ el-varmelegemet skal stoppe med at opvarme vand. Værdien kan indstilles til mellem 30 og 80 C. Fabriksindstillingen er 50 C. Menu 1.6 Driftstid Varmtvand Her vises, hvor længe opfyldning af varmt vand har pågået (akkumuleret). Elpatron Varmvatten Menu Periode tid I undermenuerne til denne indstilles tider for varmeog varmtvandsproduktion. Menu Start for el-varmelegeme Her indstilles det temperaturunderskud, som skal forefindes, før tilskudsvarmetilførsel aktiveres. Der kan indstilles en værdi mellem og -30. Fabriksindstillingen er Tillsats Elpatron Varmvatten Tillsats Elpatron Varmvatten Menu Varmtvandscir. Hvis der ikke er brug for varmtvand eller varme, kan de fravælges her. Der kan vælges Intet varmtvand, Ingen varme eller Varmtvand + varme. Fabriksindstillingen er Varmtvand + varme. Tillsats 15

18 Installation/justering Sammenkobling Olietilbehørssæt LP1 Sammenkobling Olietilbehørssæt Grundinkoppling Vølund udeluftvarmepumpe sammenkoblet med olie-/gaskedel sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) P HR HR SV1 PG CP FG1 UKV CP1 RG1 RV BV HR BV SÄV VXV1 UG VP Vølund udeluftvarmepumpe VVG HR HR LP1 Funktioner styrer udeluftvarmepumpe, oliekedel, cirkulationspumper, shunts mm. Udeluftvarmepumpen kører med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængig af udelufttemperaturen arbejder varmepumpen i trin 1 eller 2. Olievarmepumpen starter, når gradminutantallet nås. Hvis temperaturen ved varmepumpeføleren (PG) når det indstillede startniveau, begynder shuntventilen at foretage regulering i overensstemmelse med de indstillede periode- og impulstider. Hvis temperaturen i varmepumpen falder til under den forudindstillede temperatur, lukkes shuntventilen. I de tilfælde, hvor systemvolumen i radiatorkredsløbet er under 20 l/kw (varmepumpeeffekt ved 7/45 C) og/eller radiatorflowet drosles ukontrolleret, installeres en cirkulationspumpe (CP) og en UKV-tank som volumen- og flowforhøjer. I disse tilfælde placeres fremløbsføler (FG1) i UKV-tanken. Hvis varmepumpen ikke kan dække varmebehovet, startes olievarmepumpen, og ekstravarmen forbindes i shunt derfra. I forbindelse med kombidrift er omskifterventilen (VXV1) åben mod opvarmningssystemet. NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 16 NIBE

19 Sammenkobling af olietilskudsvarme Olievarmepumpen styres af et relæ (TS2) og sammenkobles med position 20 og 21 (N) på klemme (11). 11 Shuntventilen (SV1) sammenkobles med position 11 (230 V lukkesignal), 12 (230 V åbningssignal) og 13 (N). N Pool L N + N L N VV L N A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 L N + N L N L N Pool L N + N L N VV L N A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 L N + N Externt + TS2 + TS1 TS3 TS2 TS1 TS3 L N VXV 2 LP1 Pool VXV 2 SV1 CP1/CP2 VXV 1 VV VV VVC VVC SV2 SV2 Pool tillsats Pool VV VV Kedeltemperaturføler (PG) tilsluttes til position 41 og 42, klemme (11). Se afsnittet El-tilslutning Klemmeskema for at se et komplet klemmeskema L N L L N LP1 SV1 CP1/CP2 VXV 1 Pool tillsats Externt Externt Tillsats Elpatron Elpatron Varmvatten Varmvatten Tillsats Pool G NIBE A2 L N L N + L N L Pool N L N Pool + N L L N N + VV N L L N A1 N A2 VV A1 L A2 N A1 A2 A1 A1 A2 A2 A1 L A2 N A1 A2 + A1 N A2 L N + N + TS2 + TS1 TS3 TS2 TS1 TS3 VV L N VVC LP1 L SV2 Pool N LP1 VXV Pool 2 SV1 CP1/CP2 VXV 2 SV1 VXV 1 CP1/CP2 VXV 1 VV VVC SV2 VV VVC SV2 tillsats Pool tillsats VV Pool VV A1 Installation/justering Sammenkobling Olietilbehørssæt Lynguide Menuindstillinger olietilbehørssæt Menu Systemtype Her vælges aktuelt sammenkoblingsalternativ. VVM SMO Oliefyr SMO El-varmelegeme efter omskifterventil SMO Aftræksventilationspumpe SMO El-varmelegeme før omskifterventil Fabriksindstillingen er SMO Oliefyr. Vælg SMO Oliefyr. Elpatron Varmvatten Elpatron Tillsats Varmvatten Menu Start for el-varmelegeme Her indstilles det temperaturunderskud, som skal forefindes, før tilskudsvarmetilførsel aktiveres. Der kan indstilles en værdi mellem og -30. Fabriksindstillingen er Menu Oliefyrstemperatur Her vises olievarmepumpens temperatur i C. Tillsats Menu Oliefyr starttemp. Indstilling af den temperatur, som olievarmepumpen skal have, inden shuntventilen må åbne. Værdien kan indstilles til mellem 10 og 65 C. Fabriksindstillingen er 55 C. Menu Kompr Stop tid Antal timer oliekedel skal være aktiveret. Værdien kan indstilles til mellem 1 og 12 timer. Fabriksindstillingen er 2 timer. Elpatron Varmvatten 17

20 Installation/justering Sammenkobling - El-kassette efter omskifterventil Sammenkobling - El-kassette efter omskifterventil Vølund udeluftvarmepumpe sammenkoblet med el-kassette efter omskifterventil sammen med og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) Grundinkoppling HR P FG1 ELK AV AV CP UKV CP1 HR AV BV RG1 RV BV BV UG VXV1 SÄV Vølund VP udeluftvarmepumpe HR LP1 VVG HR Funktioner styrer udeluftvarmepumpe, el-kassette, cirkulationspumper, omskifterventil mm. Udeluftvarmepumpen kører med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Afhængigt af udelufttemperatur og varmebehov arbejder udeluftvarmepumpen i trin 1 eller 2. Hvis udeluftvarmepumpen ikke kan dække varmebehovet, skal tilskudsvarmen fra el-kassetten tilkobles. Ved tilkobling af ekstravarme varmes det varme vand med el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen. I forbindelse med kombidrift er omskifterventilen (VXV1) åben mod opvarmningssystemet. VVB/ACK NB! For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler separeres (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. I de tilfælde, hvor systemvolumen i radiatorkredsløbet er under 20 l/kw (varmepumpeeffekt ved 7/45 C) og/eller radiatorflowet drosles ukontrolleret, installeres en cirkulationspumpe (CP) og en UKV-tank som volumen- og flowforhøjer. I disse tilfælde placeres fremløbsføler (FG1) i UKV-tanken. 18 NIBE

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK MOS DK 07- FIGHTER 00 00 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 00 LEK LEK Indhold Systembeskrivelse Vedligeholdelsesrutiner Generelt til montøren Transport og opbevaring Installationskontrol Opstilling

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE FIGHTER 1220 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V MOS DK 0644-1 FIGHTER 1220 031072 LEK. Fighter 1220 MO DK 0644-1 031072 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V Fighter 1220 2 1 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse...2 Indstillingstabel...2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...3

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK ,,... MOS DK 0609-099 R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Systemprincip... Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1244-2 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS DK 0405-2 611658 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 310P Indholdsfortegnelse 1 Til Boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER

PELLUX 100/20 kw PELLUX 100/30 kw TIL TRÆPILLER MOS DK 1 24042014 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING /20 kw /30 kw TIL TRÆPILLER TIL SLUTBRUGER. Tillykke med din nye Pille-kedel fra Vølund. Det er vigtigt at læse brugermanualen. Vi anbefaler følgende

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Servicevejledning DHP-AQ

Servicevejledning DHP-AQ Servicevejledning DHP-AQ VMGFJ101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S forbeholder

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere