CORPORATE BRANDING DEN BESJÆLEDE VIRKSOMHED Branding af virksomheden som én krop

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CORPORATE BRANDING DEN BESJÆLEDE VIRKSOMHED Branding af virksomheden som én krop"

Transkript

1 Postbefordret blad, (8245 ARB). CORPORATE BRANDING DEN BESJÆLEDE VIRKSOMHED Branding af virksomheden som én krop Brand Base-konference den 10. februar 2004 kl i lokale 100 på Syddansk Universitet i Odense. Ideen bag corporate branding er, at virksomheden opnår større gennemslagskraft, når virksomheden fremtræder med ét samlet udtryk. Mange virksomheder har kastet sig over corporate branding, men hvornår og hvorfor er det egentligt en god ide? Og hvad er god corporate branding? Hvordan når man i dybden, så processen ikke ender med kosmetiske ændringer på brevpapir og visitkort? På Brand Base-konferencen får vi forskellige vinkler på corporate brandings betydning og eksistensberettigelse, og vi vil opleve konkrete eksempler på, hvordan virksomheder arbejder med at styrke sin gennemslagskraft gennem corporate branding. Program Kl Kl Branding i praksis ved Kim Klastrup, Corporate Branding- og Marketingdirektør i Grundfos. Kim Klastrup vil - med baggrund i corporate brandingprocessen i Grundfos - fortælle, hvad han mener, der skal til for at en virksomhed kan få succes med en brandingproces. Hvilke forudsætninger skal være til stede, hvordan udvikles konceptet, og hvordan gøres organisationen klar til at håndtere udfordringen? Ydermere vil han se på, hvordan man som virksomhed kan fremme den interne branding og samtidig få synliggjort brandet eksternt. Og endelig skal vi høre om, hvordan man i Grundfos måler resultaterne af sin corporate branding. Kort sagt: Holistisk branding med focus på proces, sammenhæng og synlig integration i virksomhedens værdiskabende aktiviteter. Pause Layout: Rechnitzer a/s Fotos: Mikkelsen & ko Tryk: Clausen Offset A/S Kl Velkomst ved professor Søren Askegaard, leder af Brand Base Kl Arven ved Louise Ry, Kommunikationsdirektør i TDC. Kl Corporate Branding den besjælede virksomhed ved Louise Ry vil fortælle om udviklingen af TDC - fra et tidligere professor Lars Thøger Christensen, Syddansk Universitet. statsmonopol til markedsorienteret aktør på et stærkt Med afsæt i corporate brandings grundidé at når konkurrencebetonet marked. I 2003 startede TDC en virksomheden fremtræder som et samlet symbolsk re-brandingsproces, der har til formål at skabe et stærkere udtryk, er denne i stand til at besjæle eller forskels- og mere konsistent TDC-brand på tværs af hele den danske løse produkter med en aura af historie, æstetik og forretning. Louise Ry vil redegøre for overvejelserne bag, troværdighed sætter Lars Thøger Christensen fokus på strategien for og de foreløbige resultater af denne proces. forskelle mellem corporate branding som organiseringsideal og organiseringspraksis. Kl Diskussion mellem foredragsholderne Kl Afslutning ved Søren Askegaard, leder af Brand Base Kl Tak for i dag Pris Gratis for medlemmer af Brand Base. Kr ,- for øvrige. Tilmeldingsfrist Onsdag den 4. februar 2004 Ja tak, jeg vil gerne deltage i Brand Base-konferencen Corporate Branding den besjælede virksomhed tirsdag den 10. februar kl i U100 på Syddansk Universitet i Odense. Send, fax eller mail din tilmelding til: Brand Base, Inst. for Marketing, SDU, Campusvej 55, 5230 Odense M, tlf , fax , Virksomhed Adresse Postnr. By Telefon Navn Navn Navn (3. deltager fra samme virksomhed opnår 50% rabat

2 NR. 6 JANUAR 2004 NEWS NYHEDER INDEN FOR SYMBOLØKONOMI CORPORATE BRANDING DEN BESJÆLEDE VIRKSOMHED BRAND BASE-KONFERENCE DEN 10. FEBRUAR 2004 BB+ DELTAG PÅ KONFERENCEN CORPORATE BRANDING DEN BESJÆLEDE VIRKSOMHED OG OPLEV CORPORATE BRANDING- OG MARKETINGDIREKTØR KIM KLASTRUP, GRUNDFOS A/S OM BRANDING I PRAKSIS, KOMMUNIKATIONSDIREKTØR LOUISE RY, TDC A/S OM ARVEN, OG PROFESSOR LARS THØGER CHRISTENSEN OM CORPORATE BRANDING: OM AT BESJÆLE VIRKSOMHEDEN

3 CORPORATE BRANDING PÅ GODT OG ONDT Så er det atter tid til en Brand Base konference. Efter de spændende og velbesøgte arrangementer med internationalt islæt i skikkelser af Susan Fournier og Douglas Holt, begge Harvard Business School, samt Stephen Kill Phil Brown, University of Ulster, skal vi nu låne øre og øje til et sæt af folk fra de hjemlige breddegrader. Vi skifter også emne, idet de første arrangementer har været forholdsvis forbrugerorienterede. Denne gang er temaet corporate branding, der repræsenterer en af de vigtigste udfordringer for klassisk brand management teori. Det er samtidig en af de hastigst voksende ledelses praksisser på godt og ondt. Godt fordi refleksioner over identitet og værdigrundlag hører hjemme i enhver betydende menneskelig aktivitet, ondt fordi søgningen efter identitet og værdigrundlag i branding regi ofte bliver enten selvsmagende eller krampagtig, hvis ikke begge dele (og mere til). Men kom selv, hør og døm... Vel mødt! Søren Askegaard Leder af Brand Base Søren Askegaard Professor og leder af Brand Base Lars Thøger Christensen Professor Simon Torp Ph.D.-studerende Jørn Jensen Daglig leder af Brand Base Tessa Gjødesen Ph.D.-studerende Per Østergaard Lektor Anders Bengtsson Adjunkt Per Servais Lektor Fabian Faurholt Csaba Adjunkt, Copenhagen Business School VÆRKSTED FOR STUDIER I SYMBOLØKONOMI Brand Base Syddansk Universitet Campusvej 55 DK-5230 Odense M Brand Base er en forening af praktikere og teoretikere, der i fællesskab ønsker at udvikle deres kompetencer inden for brands og branding. Syddansk Universitet stiller med en gruppe forskere med stor og anerkendt viden inden for områder som forbrugeradfærd, kommunikation og strategi. Fra praktikersiden deltager en række virksomheder med passion for branding. Tilsammen vil vi opbygge unikke kompetencer inden for studiet af brands. Brand Base er altså et slags tredje sted, hvor praktik og teori mødes. Et fristed, hvor det er tilladt at tænke højt og stort, og hvor man i ligesindedes selskab kan lade sig inspirere og tillade sig fordybelse. 02 ISSN

4 Sponsormedlemmer Copyfarm Grey Nørgård Mikkelsen Rechnitzer 03 Bliv medlem af Brand Base 04 Corporate branding: Om at besjæle virksomheden 06 Corporate branding i stormvejr 07 Fra bunden af brønden 08 Brand Base-konference Øvrige medlemmer ability.to.think.different Aco Drain Amtssparekassen Fyn Andersen & Blæsbjerg Australian Bodycare Brandhouse Center for Oplevelsesudvikling Charlotte Eltang Grafisk Design Clausen Offset Cosmographic credoconsult Dalum Papir Devi Fingerspitz Junckers Kansas Kildemoes Cykelfabrik KiMs LEGO Company Mac Baren Tobacco Company Majgaard Branding Mikkelsen & Ko. OpenToBusiness Peter Winding, Hadsten Højskole Scanad Udviklingsbureau Svansø Food Thomsen Marketing TV 2/DANMARK uni-chains V Holm Jensen FEBRUAR STYRK DINE BRANDINGKOMPETENCER: BLIV MEDLEM AF BRAND BASE I RESTEN AF 2004 Brand Base er et netværk af virksomheder og organisationer med passion for branding, og også din virksomhed har mulighed for at blive medlem af dette netværk. Hvis du tegner et medlemskab for hele 2004 til kr ,- kan din virksomhed deltage med op til fem personer på konferencen den 10. februar uden ekstrabetaling. Og så er broderparten af medlemskabet jo nærmest tjent ind igen. Men derudover får du i 2004 også yderligere en konference, fire nyhedsmagasiner, en række gå-hjem-møder, workshops og meget mere. Men måske vigtigst af alt bliver du del af et interessenetværk, hvor omdrejningspunktet er passionen for branding. Se aktivitetskalender og bliv medlem på 03

5 Af Lars Thøger Christensen & Mette Morsing CORPORATE BRANDING: Om at besjæle virksomheden Corporate branding handler om at brande virksomheden som en helhed, som én samlet krop. Som sådan er corporate branding en de mest påtrængende markedsføringstrends, vi har set i mange år. Uanset om man abonnerer på tidens ledelsesfilosofier eller ej, kan man næppe undgå at blive konfronteret med antagelsen om, at succesrige virksomheder er dem, der mest overbevisende formår at kommunikere sig selv som stærke brands, dvs. at udvikle og præsentere virksomheden som ét samlet mærke. Ideen bag corporate branding er, at når virksomheden fremtræder som et samlet symbolsk udtryk et værdisæt, et design eller en fortælling er denne i stand til at besjæle ellers forskelsløse produkter med en aura af historie, æstetik og troværdighed. Brandingens grundforudsætning er som bekendt, at forbrugeren påvirkes af noget andet og mere end produktets grundsubstans, at dets såkaldte merbetydninger m.a.o. er vigtigere end produktets funktionelle karakteristika. Hvor produktbranding handler om at tilføje merbetydning til produkterne, handler corporate branding om at gøre virksomheden og dennes særpræg til merbetydningen par excellence. Når virksomheden brandes som helhed, tillades de enkelte produktbrands ikke en selvstændig identitet, men forventes at understøtte og bekræfte denne helhed. Dette gælder eksempelvis for virksomheder som Danisco, Danske Bank, Grundfos, Lego, Novo Nordisk, Nykredit, Irma og PostDanmark, der på forskellig vis inkorporerer alle virksomhedens aktiviteter under den samme symbolik med henblik på at fremtræde ens på alle forretningsområder. Tidligere og dette gælder stadig for en del producenter var tendensen, at enkelte produkter eller forretningsområder fik lov at knopskyde med hver sin identitet og visuelle udtryk. I dag er tendensen imidlertid at samle produkterne og virksomheden i en tæt, integreret fælles kommunikation for dermed at lade dem forstærke hinanden. Tesen er, at stærke corporate brands på én gang kan kommunikere kvalitet, tillid og tryghed og dermed skabe den opmærksomhed, som produktbrands ikke længere kan levere. Lars Thøger Christensen er professor ved Institut for Marketing, Syddansk Universitet, hvor han forsker i samspillet mellem intern og ekstern kommunikation. I særdeleshed interesserer han sig for emner som corporate communication, integreret kommunikation, identitet, reklame, public relations og issues management. Han er forfatter til adskillige artikler og bøger om disse emner, senest Reklame i selvsving fra Samfundslitteratur 2001 og Organizational Communication in an Age of Globalization: Issues, Reflections, Practices (sammen med George Cheney, Ted Zorn & Shiv Ganesh) fra Waveland Press

6 CORPORATE BRANDING bygger på forestillingen om, at forbrugerne i stigende grad køber virksomhederne bag produkterne og mærkevarerne Samtidig hævdes det igen og igen, at virksomhedens corporate brand også har en betragtelig økonomisk værdi. Det amerikanske konsulentfirma Interbrands har i en analyse af de største amerikanske virksomheders økonomiske værd vist, at virksomhedens materielle ejendomme udgør omkring halvdelen af denne værdi, mens resten udgøres af den immaterielle goodwill. Stærke corporate brands har, med afsæt i denne immaterielle værdi, mulighed for hurtig vækst på mange forskellige markeder og forretningsområder med lave ekstra omkostninger. Har en virksomhed først slået sit corporate brand fast, som for eksempel Virgin inden for flyrejser, er det relativt enkelt at ekspandere til nye forretningsområder som for eksempel tog, musik, cola, mobiltelefoni ja selv brudeudstyr. Principielt indebærer corporate branding, at virksomheden opfatter sin identitet som omfattende alle dimensioner af sit virke. I praksis knyttes begreberne identitet og differentiering imidlertid ofte sammen med det visuelle udtryk selv når det handler om corporate branding. Brandingens æstetiske dimension logoer, skrifttyper og farver overskygger således ofte andre corporate branding dimensioner. Denne tilbøjelighed kan skyldes, at overfladerne trods alt er lettere at arbejde med end hele organisationen bag. Samtidig har corporate branding hidtil har været domineret af et marketingperspektiv med forbrugeren som den primære målgruppe. Som en konsekvens heraf er det ofte vanskeligt at få øje på forskellen på produktbranding og corporate branding. Er Coca Cola eksempelvis et produkt eller et corporate brand? Og hvad med Volvo, Rolex, Lego og 3M? Hvori består den afgørende forskel? Forskellen bliver dog tydeligere, når man betragter den rolle, som virksomhedens ansatte forventes at spille. Når forbrugerne og andre publikummer hævdes at tage stilling til hele virksomheden, rykker de ansatte fra en usynlig og neutral position ind i rampelyset som dele af den organisatoriske krop, der brandes. Når ledere og medarbejdere indgår som en aktiv del af virksomhedens corporate brand, forudsættes de ikke blot at kunne stå inde for de æstetiske og emotionelle løfter, som brandet kommunikerer, de forventes også at leve brandet. Dette ser vi hos Silvan, hvis medarbejdere selv gør-det-selv. Men vi finder det også, når virksomheden, som en del af sit corporate brand, kommunikerer EU s hurtigste eller Forvent lidt mere. I sådanne tilfælde forventes de ansatte at kunne stå inde for og leve op til løftet selv når dette er ganske vagt formuleret. Mens det længe har været kendt, at arbejdspladsen er en væsentlig kilde til identitet, er denne identifikationsproces således kommet eksplicit på dagsordnen som en afgørende dimension af virksomhedens corporate branding strategi. CORPORATE BRANDING forudsætter, at de ansatte gør virksomhedens identitet til deres egen Adskillige forskere peger ydermere på corporate brandings potentiale i kampen om at tiltrække, fastholde og engagere de bedste ledere og medarbejdere. Hvor de ansatte på den ene side opfattes som omvandrende fragmenter af virksomhedens brand, forventer de på den anden side, at virksomheden leverer den identitet, som de hver især har brug for i deres individuelle identitetsdannelsesprojekt. Det hævdes således ofte, at arbejdspladsen i dag er en af de vigtigste faktorer i dette projekt, at arbejdspladsen med andre ord er en del vores udvidede selv. Virksomhedens brandingopgave skal således udfylde mange forskellige funktioner ud over de snævert markedsføringsmæssige. Når virksomheden brander sin egen krop, samler den sin kommunikation i én kondenseret fortælling. I forbindelse med traditionelle mærkevarefortællinger handler det sjældent om at afgøre, om fortællingen er sand eller falsk, hvilket oftest vil være umuligt. Mærkevarefortællingen handler først og fremmest om forførelse. Når ledere og medarbejdere tages i ed som aktive dele af virksomhedens corporate brand, stilles fortællingen imidlertid over for et større krav om sandhed. Ikke mindst formodes de ansatte at ønske en vis genkendelighed i virksomhedens kommunikation om sig selv. Med corporate branding rykker kravet om autenticitet således nærmere. Også heri finder vi en forførelsesdimension. Men det er en anden historie. Mette Morsing er lektor ved Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, Copenhagen Business School, hvor hun forsker i emner som organisationskultur, ledelse og virksomhedens sociale ansvar. Hun har skrevet flere artikler og bøger om disse emner, senest Corporate values and responsibility. The case of Denmark (sammen med Christina Thyssen) fra Samfundslitteratur Hun er samtidig direktør for Handelshøjskolens Center for Corporate Values and Responsibility. Sammen er Lars og Mette aktuelle med bogen Bag om corporate communication, der udgives af Samfundslitteratur i begyndelsen af Bogen går bag om corporate communication som ledelsesideal og spørger, i modsætning til konventionelle bøger om emnet ikke, hvorledes man laver en god corporate communication kampagne, men hvad corporate communication gør ved en organisation. Hvorledes ser virksomheder, der kropsliggør deres kommunikation, ud? Og hvorledes må vi forvente, at dette ledelsesideal påvirker fremtidens virksomheder? 05

7 CORPORATE BRANDING I STORMVEJR Skatteunddragelse, dårlig etik, manglende social ansvarlighed over for samfundet er blot nogle af de beskyldninger, der siden oprulningen af TDC s skattesag i efteråret 2003, er haglet ned over virksomheden. De fleste er ganske vist enige om, at TDC juridisk set ikke har gjort noget galt, men forbrugernes dom har været noget hårdere, hvilket har trukket tunge skyer ind over ledelsen i TDC. Midt i dette uvejr sidder kommunikationsdirektør Louise Ry og forsøger at holde paraplyen over TDC s brand, og på baggrund af den megen uro, kan det godt se ud som om, at der er en stor forskel mellem, hvad virksomheden siger, og hvad den gør. F.eks. lyder at deltage aktivt og ansvarligt i udviklingen af samfundet en smule rustent i den sammenhæng. Velkommen til Corporate Branding i stormvejr. Det er nemt at være virksomhedsleder i medvind, men det er først, når vinden vender, at virksomhedens fine ord i årsberetningen og visionsbrochuren skal stå sin prøve. Vi vil påtage os et kulturelt, socialt og miljømæssigt ansvar, der ligger ud over lovgivningens krav, står der bl.a. i TDC-gruppens vision, strategi & værdier. Men alligevel udlægges det i medierne som om TDC i den konkrete skattesag, har befundet sig på kanten af lovgivningens rammer. Og måske overtrådt de etiske love, som ikke indeholder paragraffer og er nedskrevet i Karnovs Lovsamling. For en moderne virksomhed står ikke blot til ansvar over for loven men også over for sin forbruger og det samfund, som virksomheden er en del af. Koncernchef og adm. direktør Henning Dyremose, TDC, skriver da også i et indlæg i Jyllands-Posten den 7. januar 2004, at visionen netop ikke omhandler skatteområdet: Imidlertid siger vi i vores vision ikke noget om skat. Vi har i vores vision ikke givet et løfte om på skatteområdet at påtage os forpligtigelser ud over lovgivningens krav. Så er det op til forbrugerne at bedømme, om TDC holder ord og viser samfundssind, som overskriften på Henning Dyremoses indlæg hedder. Det historiske perspektiv Når bølgerne igen har lagt sig, og man skuer tilbage, vil sagen sikkert ikke være meget andet end nogle krusninger i TDC s kølvand. Virksomheden har udviklet sig enormt siden dannelsen af Tele Danmark gennem fusion af en række regionale monopolteleselskaber. Siden er Tele Danmark blevet privatiseret og senere omdannet til det nuværende TDC, som med amerikanske ejere har de forretningsmæssige øjne rettet mod det Europa, som virksomheden er med til at binde kommunikativt sammen. I 2003 startede TDC en re-brandingsproces, der har til formål at skabe et stærkere og mere konsistent TDC-brand på tværs af hele den danske forretning. Overvejelserne bag, strategien for og de foreløbige resultater af denne proces, vil Louise Ry fortælle om på Corporate Brandingkonferencen den 10. februar Af Jørn Jensen, daglig leder af Brand Base Facts om Louise Ry Som kommunikationsdirektør i TDC A/S er Louise Ry ansvarlig for koncernkommunikationen, hvor hun bl.a. har til opgave at sikre et konsistent billede af virksomhedens brand blandt TDC s mange interessenter. Hun er uddannet cand. phil fra Københavns Universitet med speciale i Sociolingvistik og har forelæst på Sorbonne i Paris. Hun har en baggrund fra Young & Rubicam koncernen, hvor hun gennem 8 år har været senior konsulent i Burson Marsteller og senere administrerende direktør i Cohn & Wolfe. 06

8 Grundfos definerer et corporate brand som:»a corporate brand defines - and is defined by - the relationship between an organisation and both its empolyees and customers. The corporate brand represents the internal culture, which is detemined by the structure, reward systems and key success activities. And when all these factors are aligned the corporate brand can live up to its own high standards, and is consequently able to deliver the brand promise. (Grundfos Brand Quarterly, No. 4 - December 2002). PUMPING VALUE INTO THE BRAND Corporate branding hos Grundfos Grundfos er ikke bare en pumpefabrik. Det er en Be, Think, Innovate-virksomhed«, siger Kim Klastrup, som er Corporate Branding og Marketingdirektør og bagmanden bag Grundfos brandingproces.»vi er nemlig verden mest ansvarlige, verdens mest fremsynede og verdens mest innovative virksomhed inden for vores branche.«det er ikke just den jyske beskedenhed, der har den mest fremtrædende plads bag direktørens skrivebord i Grundfos afdeling for Corporate Branding. Og det er der bestemt heller ingen grund til, for virksomhedens godt medarbejdere producerer og sælger årligt ca. 10 mio. pumper i hele verden, hvilket bringer næsten 11 mia. kr. til hovedkontoret i Bjerringbro. Og renskabet for 2003 viser for første gang nogensinde et overskud på over kr. 1 mia. - en vækst på 38% i forhold til året før. Dermed er det én af Danmarks største virksomheder og verdens største pumpeproducent. Ikke en mirakelkur Virksomheden har gennem en årrække arbejdet med corporate branding, og Kim Klastrup ser dette som en langsigtet investering.»branding er ikke en mirakelkur for en virksomhed, der er i dyb krise. Det er en langsigtet vækst- og overlevelsesstrategi, som man kan bruge til at opbygge en stærk markedsposition. Be responsible, Think ahead, Innovate eller blot Be, Think, Innovate er resultatet af en omfattende corporate branding-proces, hvor vi analyserede både den interne og eksterne kommunikation i forhold til Grundfos og de produkter, virksomheden markedsfører. Vi forsøger ganske simpelt at gå fra det rene produkt med nogle egenskaber til et udvidet produkt med en hel række forskellige kvaliteter.«af Jørn Jensen, daglig leder af Brand Base Branding i praksis På konferencen den 10. februar 2004 vil Kim Klastrup - med baggrund i corporate branding-processen i Grundfos - fortælle, hvad han mener, der skal til for at en virksomhed kan få succes med en branding-proces. Hvilke forudsætninger skal være til stede, hvordan udvikles konceptet, og hvordan gøres organisationen klar til at håndtere udfordringen? Ydermere vil Kim Klastrup se på, hvordan man som virksomhed kan fremme den interne branding og samtidig få synliggjort brandet eksternt. Og endelig skal vi høre om, hvordan man i Grundfos måler resultaterne af sin corporate branding indsats. Kort sagt: Holistisk branding med focus på proces, sammenhæng og synlig integration i virksomhedens værdiskabende aktiviteter. Kim Klastrup Direktør (Group Senior Vice President) Corporate Branding & Marketing, Grundfos Management A/S. Medlem af koncernens Group Executive Committee. Cand.scient.pol. fra Århus Universitet, General Management Diploma fra Henley Management College, England, Master of Business Administration (MBA) fra Henley Management College, Medlem af bestyrelsen for Stockholm Water Foundation. Medlem af styrelsen for Institut for Fremtidsforskning. Medlem af videre- og efteruddannelsespanelet på Århus Universitet. Medlem af erhvervspanelet på Center for virksomhedskommunikation, Handelshøjskolen i Århus. Medlem af Advisory Board for MBA-uddannelsen Copenhagen Business School. Medlem af Advisory Board for Dansk Teknologisk Innovation. 07

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Strategisk kommunikation for foreninger

Strategisk kommunikation for foreninger Strategisk kommunikation for foreninger ERFA-netværk Friluftsrådet Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 30. april 2013 Kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta A/S Ekstern lektor på Copenhagen Business

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Sådan når I ud med budskabet Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Lidt om mig 10+ år Ledelse og kommunikation: Ejer, ABOVECommunications (2009- ). Kommunikationsdirektør

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

www.inno-network.com

www.inno-network.com www.inno-network.com Vi gør teori til praksis Dette landsdækkende netværk er et laboratorium, hvor forskere og praktikere tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og samarbejder om at udvikle og implementere

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Marketingkoordinatoren

Marketingkoordinatoren Marketingkoordinatoren - faglig og personlig udvikling 6. - 7. m a j 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Udnyt synergien mellem kommunikation, marketing og salg! Fra massemarketing

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy.

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. ENERGI I FORANDRING Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. Gry Egstrup, DONG Energy, Danmark Hvem er DONG Energy? DONG

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen Kvægkongres Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen 27 February 2014 1 EMG & Innovation/Marketing board Et stærkt lederskab kan External view on how

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA CURRICULUM VITAE FOR MORTEN STOKHOLM BUHL PERSONALIA Navn: Morten Stokholm Buhl Adresse: Dronning Ingeborgs Vej 7, 4000 Roskilde Mobil: 5158 2854 (arb) / 2126 8614 (priv) E-mail: msb@di7.dk Web: www.di7.dk

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Årets Økonomist yringskonference 2010 Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Når Balanced Scorecard og akkreditering ikke mere kan sikre konkurrencekraft, innovationsevne

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Personlig branding og netværk Peter Horn Peter Horn & Co.

Personlig branding og netværk Peter Horn Peter Horn & Co. Personlig branding og netværk Peter Horn Peter Horn & Co. Magasinet Ejendom 15. September 2011 Peter Horn & Co. 2011 Peter Horn Ledelsesrådgiver og direktør for Peter Horn & Co. Aps. (www.peterhorn.dk).

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 6- ugers kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med samfundsansvar

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Kl. 17.00 Debat med inddragelse af konkrete eksempler fra deltagerne. Kl. 17.45 Afrunding og forfriskninger. Kl. 18.00 Tak for i dag.

Kl. 17.00 Debat med inddragelse af konkrete eksempler fra deltagerne. Kl. 17.45 Afrunding og forfriskninger. Kl. 18.00 Tak for i dag. Postbefordret blad, (8245 ARB). KALENDER Workshop Branding og organisering onsdag den 19. maj Branding bliver ofte forvekslet med reklame, men på denne workshop vil vi diskutere nogle af de andre facetter,

Læs mere

Arrangementskalender Business Institute & FREMDRIFT 2013

Arrangementskalender Business Institute & FREMDRIFT 2013 Arrangementskalender Business Institute & FREMDRIFT 2013 Arrangementskalender 2013 Business Institute & FREMDRIFT 2013 tæller både tidssvarende og innovative lederuddannelser samt en række seminarer, der

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald

Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen. v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III Kommunikation og samspil mellem it og forretningen v/anne Mette Hansen & Anja Reinwald Tema III samspil og kommunikation mellem it og forretningen It-organisationen og it-ledelsens rolle Samspil

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

hartmanns academy sharing knowledge

hartmanns academy sharing knowledge hartmanns academy sharing knowledge moderne ledelse og HR 2013 Unboss - ledelse uden magt torsdag den 14. marts kl. 12-16 Det ny teater, København Onsdag den 20. MARTS KL. 12-16 Horsens Ny Teater, horsens

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

MILJØBEVIDSTE VALG. Grønne indkøb & samfundsansvar MICHAEL BRAUNGART IMAGE CSR METTE MORSING CASES A.P. MØLLER-MÆRSK CRADLE TO CRADLE DESIGN

MILJØBEVIDSTE VALG. Grønne indkøb & samfundsansvar MICHAEL BRAUNGART IMAGE CSR METTE MORSING CASES A.P. MØLLER-MÆRSK CRADLE TO CRADLE DESIGN MILJØBEVIDSTE VALG En konference om Grønne indkøb & samfundsansvar 1. SEPTEMBER 2009 I KØBENHAVN METTE MORSING CRADLE TO CRADLE DESIGN BÆREDYGTIGE KOMMUNER SUSANNE STORMER CASES MICHAEL BRAUNGART IMAGE

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter

MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter 17 October 2013 Web version MAPP MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter Det er med glæde, at vi kan invitere dig til den årlige MAPP-konference tirsdag den

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere