City branding. Denne opgave er skrevet af: Iben Ellerbæk, Hans Mogensen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "City branding. Denne opgave er skrevet af: Iben Ellerbæk, 273603 Hans Mogensen, 273606"

Transkript

1 City branding Denne opgave er skrevet af: Iben Ellerbæk, Hans Mogensen, Handelshøjskolen i Århus MCC-1.semester, 2005 Vejleder: Finn Frandsen Foto: Vann Mann af kunstneren Oddvar I.N. foran KunstCentret Silkeborg Bad 1

2 Moreover cities can be seen as highly complex brands that are constantly changing and less well defined as well as more difficult to control than those in the corporate domain. Trueman et al. (2004:328) 2

3 Indhold 1. Indledning Problemformulering Uddybning af problemformuleringen, afgrænsning og opgavens opbygning Branding - historisk Delkonklusion Branding - definitioner og kritik Delkonklusion Fra city marketing til city branding historisk opkomst City marketing City branding Delkonklusion City branding syv udfordringer og fire fælder De mange aktører og den organisatoriske kompleksitet Den politiske udfordring Den økonomiske udfordring De strategiske og operationelle evner Valget af brandingstrategi Målgruppefokuseringen Måling Aakers fire brandingfælder Delkonklusion City branding identity, position og image City brand identity City brand position City brand image En sammenhængende model Flere elementer i en bys identitet Fra én identitet og ét image til mange Analysemodeller til udvikling af en city brand identity Bernsteins cobwebmetode Delkonklusion City branding Silkeborg som eksempel Præsentation af byen Silkeborg Valg af metode Bernsteins cobwebmetode Interviews Byens ønskede identitet Svagheder ved undersøgelsen Spørgeskema Byens faktiske image Svagheder ved undersøgelsen Gapanalysen ved hjælp af cobwebmetoden Delkonklusion Konklusion Perspektivering...52 Litteratur...54 Bilag...56 Vi står begge inde for hele opgaven. Formelt er vi begge ansvarlige for afsnit samt alle delkonklusioner, konklusion og perspektivering Iben Ellerbæk er formelt ansvarlig for afsnit 2, 4-4.1, 5-5.1, 5.3, 5.5, 5.7-8, , 6.7-8, , 7.5. Hans Mogensen er formelt ansvarlig for afsnit 3, 4.2, 5.2, , 6-6.2, , 7-7.2,

4 1. Indledning Branding er blevet et dominerende begreb i salgs-, kommunikations- og marketingafdelingerne samt på direktionsgangene i stort set alle større virksomheder, offentlige såvel som private. En af de væsentligste årsager er en intensiveret konkurrence, der betyder, at virksomhederne har brug for at differentiere sig i forhold til konkurrenterne i kampen om at synliggøre sig over for kunderne. For mange virksomheder er udgangspunktet for branding ønsket om at vinde kampen om de gode kunder og de bedste medarbejdere, og det handler alt sammen om at skille sig ud fra konkurrenterne på markedet 1. Mens kampen om forbrugernes opmærksomhed bliver stadigt mere intens, stiller kunderne stigende krav om, at produktet kan tilbyde andet og mere end dets funktionelle egenskaber i form af bl.a. selvrealisering og signalværdi, og fokus er derfor blevet flyttet fra produkternes funktionalitet - og til dels også pris - til mere uhåndgribelige egenskaber som værdier og identitet - symbolsk merværdi - som målgruppen får kendskab til gennem kommunikation. Det er forenklet, hvad branding(teorien) handler om. Da branding handler om øget kundeopmærksomhed, ligger det i luften, at branding også forventes at resultere i positive udslag på bundlinjen. Derfor betragter mange virksomheder branding som en slags mirakelmedicin, der kan kurere eller forebygge sløje økonomiske resultater, en antagelse som understøttes af de moderne medicinmænd, kommunikations,- reklame- og designbranchen, der har råkommercialiseret brandingbegrebet, selvom det ikke er bevist, at medicinen virker 2. Ikke desto mindre synes det som om, brandingepidemien breder sig med symptomer som enten manisk opstemthed eller stærk overfølsomhed til følge. Vi brander efterhånden udelukkende for brandingens skyld. Alt er blevet brands og alt bliver gjort til brands. Aconis (2004) Nogle virksomhedsledere hopper straks på vognen so ein ding müssen wir auch haben, mens andre ser rødt, når talen falder på branding. De moderne medicinmænd erkender at have et vist medansvar for brandingtrætheden, og fra en nærmest lalleglad tro på branding som mirakelmedicin er flere og flere begyndt at stille spørgsmål ved, hvorvidt branding er så skråsikker en vej til succes. 1 Kim Klastrup: Grundfos som Industriel Mærkevare. Branding i praksis på Bilag 5. 2 Undersøgelse foretaget af Caspar Rose og Steen Thomsen, Copenhagen Business School: Rose et al. (2004:37-38) samt Sepstrup (2002-1) og (2002-2). 4

5 De enorme opmærksomheds- og troværdighedsproblemer, vi oplever i dag, er ganske enkelt skabt af branchen selv. Buhl (2004:9) Brandingbegrebet har bevæget sig fra begejstring til besindelse, med kritik og eftertanke: Virker det nu også, som vi formoder? Forhåbentlig vil der i de kommende år blive givet nogle mere velfunderede svar på det spørgsmål, så branding inden alt for længe når frem til bemestringsfasen. Denne opgave er vores eget forsøg på selv at nå et lille skridt længere frem mod bemestringsfasen. Med strukturreformen følger i de kommende år kommunesammenlægninger og en omfattende omfordeling af opgaver i det offentlige. Der vil blive dannet nye, store kommuner, hvor fusionskommunernes hovedbyer må forventes af få en stadig større rolle som lokomotiver for den regionale udvikling 3. Dette sammenholdt med den udbredte begrebsforvirring omkring branding er baggrunden for, at vi har udarbejdet denne opgave Problemformulering I denne opgave vil vi diskutere, hvorvidt branding er muligt for en by herunder påpege nogle af de særlige udfordringer, som må antages at gøre sig gældende i forbindelse med city branding. Under en foreløbig antagelse af at city branding er muligt, vil vi med Silkeborg som eksempel foretage en simpel undersøgelse med henblik på at afdække mulige positioneringselementer til en evt. efterfølgende ledelsesdiskussion om city branding af Silkeborg Uddybning af problemformuleringen, afgrænsning og opgavens opbygning Denne opgave er inddelt i fem hovedafsnit. I afsnit 2 gennemgår vi kort brandingens historiske baggrund, og i afsnit 3 diskuterer vi kort kritikken af brandingbegrebet. Dernæst ser vi kort på den historiske opkomst af city branding i afsnit 4. I afsnit 5 identificerer og diskuterer vi en række væsentlige udfordringer og fælder ved city branding. Under forudsætning af, at en by kan håndtere og overkomme disse udfordringer og fælder, vil vi herefter i afsnit 6 definerer og diskuterer de centrale begreber brand identity, brand position og brand image og begrebernes indbyrdes relationer samt diskutere begrebet identity set i relation til city branding, herunder muligheden af at en by kan have flere (mange) identiteter. 3 Kortlægning & analyse af byernes udfordringer. Synteserapport. Erhvervs- og Boligstyrelsen 2003, p ff. Rapporten peger på de større byer som drivkraften - lokomotiver - bag fremtidens udvikling og vækst i det danske samfund. Samt Landsplanredegørelse 2000 og

6 Under antagelse af, at city branding - ud fra vores teoretiske diskussion - anses for muligt, vil vi i afsnit 7 med Silkeborg som eksempel og ved hjælp af Bernsteins cobwebmetode forsøge at afdække dele af en bys identitet og faktiske image og gennem en gapanalyse pege på mulige positioneringselementer for byen. Undersøgelsen vil ikke være et dybtgående casestudie men have karakter af et slags empirieksempel. 6

7 2. Branding - historisk Branding har altid eksisteret 4. Branding har altid været der. Hvad enten vi vil det eller ej. Så længe mennesket har eksisteret, har det dannet sig billeder af de ting, mennesker og organisationer, ja af alt, hvad det er stødt på under sin vej. Billeder, der er skabt af en kombination af fornuft og følelser, viden og overvejelser, og som har påvirket den måde, mennesket har følt, tænkt og handlet. De første amerikanere, indianerne, brugte symboler som tatoveringer, masker og våbenmærke for at markere store personlige skelsættende hændelser, berette om begivenheder i familiens historie og fortælle om bærerens æt. Folk, der havde oplevelser med dyr og ånder, kunne gøre sig fortjent til det navn, de fik som følge af oplevelsen 5 eller erhverve sig retten til at tage et dyr som våbenmærke og lade det gå videre til efterkommere. Således kan et kunstværk, som viser et våbenmærke, udtrykke mere end blot at angive slægtshistorien. Det kan også fortælle om de specifikke rettigheder, familien har som et resultat af forfædreoplevelser. Wyatt (1992: ) Indianernes opfattelse af brugen af medicin var universel og inddrog bl.a. brugen af totemdyr 6, der også optrådte på indianernes formentlig bedst kendte våbenmærkegengivelse, totempælen, der således antydede et bredt kompleks af forrettigheder tilhørende den familie, som ejede mærket 7. Mange indianere er af Hollywood-industrien fremstillet som stammer, men var i virkeligheden selvstyrende, uafhængige bysamfund baseret på storfamilier 8, som differentierede sig fra hinanden gennem brug af symboler, ceremonier og mærkning af deres dyr 9. Alligevel er det de amerikanske kvægavlere, som brandinglitteraturen tilskriver opfindelsen af begrebet brand. I den oprindelige betydning var et brand det mærke, amerikanske kvægavlere brændte på sit kvæg for at kunne kende flokken fra naboens og dermed hindre tyveri 10. Branding er imidlertid ikke alene et amerikansk fænomen, da europæiske værktøjmagere allerede i stenalderen havde særlige kendetegn for deres våben, som signalerede en potentielt bedre jagt 11. I vikingetiden havde skibsbyggere muligvis brands på deres både, og det vides med sikkerhed, at 4 Frandsen (2005) 5 Bear Heart (1998:230) 6 Sams et al. (1999: 18) 7 Wyatt (1992:165). 8 Parezo (1992:50) og Bear Heart (1998:165) 9 Colin (1992: ) 10 Sandstrøm (2003:17) og Christensen et al. (2005:46). 11 Sandstrøm (2003:10) 7

8 sølvsmede i århundreder tilføjede deres håndværk særlige varemærker, som indikerede metallets renhed og den kvalitet, der lå i produktet 12. I 1760 satte Josiah Wedgwood, der ofte kaldes det moderne brands fader, sit navn på produktionen af keramik og porcelæn for at indikere deres oprindelse fra hans state-of-the-art fabrikker 13. Brandet blev udtryk for produkternes kvalitet, og Wedgwood solgte bl.a. sit porcelæn til Katarina den Store af Rusland til foræringspriser for at kunne henvise til kongelighed og skabe en aura om virksomheden, som gav brandet en værdi langt ud over produktets fysiske funktionalitet. Siden 1950 erne har branding udviklet sig til en central markedsføringspraksis, der tager sigte på at tilføre identitet til masseproducerede produkter, med andre ord gøre dem til mærkevarer 14. Ved at brande sine produkter kan virksomheden skabe en forskel på et marked, hvor fysiske produktforskelle og fordele ellers hurtigt kopieres af konkurrenterne eller eroderes af den teknologiske udvikling 15. Branding rummer dermed en forventning om at kunne opnå en højere pris, en højere genkøbsprocent gennem kundeloyalitet og en forventning om, at produktet bliver sværere at imitere 16. I moderne tid er brands typisk defineret som produkter, koncepter og services, som tilknyttes bestemte kvaliteter og følelser 17. Et brand er et løfte om noget andet og mere end det generiske produkt, der gemmer sig bag brandet. Brandet er den merværdi, der tilføjes det fysiske produkt og som skaber en præference for produktet hos forbrugeren 18. For mange er branding synonymt med product branding, jfr. f.eks. Aaker, DeChernatony et al. 19, hvor det er et varemærke, et produkt eller en service, som er omdrejningspunktet for virksomhedens brandmarkedsføring. I de seneste år er branding blevet udviklet strategisk med teorier, begreber og modeller, og i de senere år er branding også kommet til at omfatte virksomheder, corporate branding. I dag er der stort set ingen grænser for, hvad der kan brandes 20. Forskere og konsulenter taler om medarbejdere 12 Almquist, Eric og Kenneth J. Roberts: A mindshare manifesto. Mercer Management Journal, Her citeret efter Sandstrøm (2003:10). 13 Sandstrøm (2003:10) 14 Christensen et al. (2005:46-47). 15 ibid 16 ibid 17 Sandstrøm (2003:17). 18 Gjøls-Andersen (2001:62) 19 Sandstrøm (2003:9) 20 Aconis (2004). 8

9 som et brand, virksomhedsaktier som brandingobjekter 21, personlig branding, placebranding, landebranding og city branding. Brandguruen Martin Lindstrøm markedsfører sågar brand-sense, hvor virksomheder og produkter skal appellere til flere af menneskets fem sanser: 2.1. Delkonklusion Advertising ain t what it used to be. Let s face it. The returns are ever diminishing. Sensory Branding might be the answer to the solution...! Lindstrøm (2005) Branding har altid eksisteret, fordi mennesket altid har dannet sig billeder af de ting, mennesker og organisationer, de er stødt på under sin vej; billeder som har påvirket menneskets følelser, tanker og handlinger. Selvom indianerne brandede både deres varer, sig selv, deres krigsheste og bysamfund længe inden, begrebet blev opfundet, er det de amerikanske kvægavlere, som brandinglitteraturen tillægger opfindelsen af begrebet brand. Et brand var det mærke, kvægavlerne brændte på deres kvæg for at kunne kende flokken fra naboens og hindre tyveri. Siden 1950 erne har branding udviklet sig til en central markedsføringspraksis, der tager sigte på at tilføre masseproducerede produkter identitet, med andre ord gøre dem til mærkevarer. I de seneste år er branding blevet udviklet strategisk med teorier, begreber og modeller. Branding er også kommet til at omfatte virksomhedens brand, corporate branding, og i dag synes der stort set ikke at være nogen grænser for, hvad der kan brandes. I dette afsnit har vi kort gennemgået den historiske opkomst af brandingbegrebet, og i det følgende afsnit vil vi ganske kort se på definitioner på og kritik af begrebet branding. 21 ibid 9

10 3. Branding - definitioner og kritik Branding har jfr. litteraturen oprindeligt betydet at mærke en vare for at differentiere den fra andre konkurrenters lignende varer. Den amerikanske professor i marketingstrategi David Aaker definerer et brand som et løfte til forbrugeren om noget, der rækker ud over det generiske produkt, det være sig sociale, emotionelle eller æstetiske kvaliteter. Brand identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to create or maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a promise to customers from the organisation members. Aaker (1996:68) Mens Aaker tager udgangspunkt i et marketingperspektiv og er afsenderorienteret (han fokuserer på, hvordan virksomheden ønsker, brandet skal modtages), tager den franske forsker i brand identity, Jean Noël Kapferer, afsæt i social konstruktivismen og inddrager det integrerede kommunikationsperspektiv 22 (han mener, at brand identity er en interaktion mellem afsender og modtager). Ifølge Kapferer er brand identity the sum of associations that the brand has aquired over time 23. Begge forskere taler således om de associationer, brandet skaber hos modtageren. Aaker og Kapferer har udviklet hver sin brandingmodel, hhv. Brand Identity Planning Model 24 og Brand Identity Prism 25, der afspejler deres forskellige indfaldsvinkler til branding. Kapferes model indeholder dog mange af de samme elementer som hos Aaker blot med andre betegnelser. Aakers brandingmodel er oprindeligt udviklet til product branding, men modellen indeholder også elementer som brandet som organisation og brandet som en nation, og Aaker er blevet en af de mest citerede brandforskere, ikke bare inden for product branding, men også de nye brandingformer som corporate branding. Rationalet bag corporate branding er grundlæggende det samme som ved product branding differentiering. At brandet skaber og fastholder en differentiering, så modtagerne opfatter virksomheden positivt. Corporate branding is the process of creating and maintaining a favourable reputation of the company and its constituent elements, by sending signals to stakeholders using the corporate brand. Gjøls-Andersen (2001:62) 22 Gjøls-Andersen (2001:74) 23 Her citeret efter Gjøls-Andersen (2001:74) 24 Aaker (1996: ) 25 Kapferer (1997:100) 10

11 I en verden, hvor produktsortimenterne bliver stadig større og forbrugerne, angiveligt, mere rådvilde, fremstilles virksomhedens immaterielle identitet som det område, hvor den positive forskel til konkurrenterne er vanskeligst at imitere. I brandingprocessen forholder virksomheden sig aktivt til sin identitet, til hvordan den udtrykker sig symbolsk, hvem den er som organisation, og hvorledes den opfattes af sine omgivelser Christensen et al., 2005:46 Ovennævnte lille gennemgang er blot medtaget for at vise, at der findes forskellige tilgange til branding. Generelt kan man sige, at corporate branding i dag er blevet den populære betegnelse for alle interne og eksterne kommunikationsprojekter, som skal påvirke virksomhedens interessenters forståelse for og holdning til en virksomhed - altså selve virksomheden bag en given vare eller ydelse. Begreberne brand identity og brand image - som vi vil definere nærmere i afsnit 6 - er væsentlige elementer i brandingprocessen men også en af årsagerne til den medfølgende begrebsforvirring. Den danske medieanalytiker, lic. merc. Preben Sepstrup kalder sammenblandingen af brand identity og brand image for et branduvæsen 26 og anklager skribenter og praktikere for at rode rundt i det ønskede (brand identity) og det faktiske (brand image) 27. Sepstrup efterlyser endvidere decideret bevisførelse for effekten af branding og mener, at branding i bedste fald er en kompliceret, kostbar og langvarig proces 28. I værste fald er branding umuligt, hvorfor Sepstrup konkluderer, at branding først og fremmest er en trossag 29. En anden markant, dansk kritiker er reklamemanden og forfatteren Anthony Aconis, der mener, brandingdisciplinen er degenereret og reduceret til en obligatorisk markedsføringsdisciplin. I vores endeløse jagt på det perfekte brand, i vores evige forherligelse af brandet og brandbygningsprocesserne, har vi nemlig glemt, hvad det hele handler om omsætning og sorte tal på bundlinjen. Vi brander efterhånden udelukkende for brandingens skyld. Alt er blevet brands, og alt bliver gjort til brands. Aconis (2004) 26 Vi vil i et senere afsnit definere og diskutere de to begreber. 27 Sepstrup (2002-1) 28 Sepstrup (2002-2:22) 29 Sepstrup (2002-1) 11

12 Aconis gør opmærksom på, at hele pointen ved branding, at skabe differentiering og unika, har resulteret i det modsatte 30. Men branding har mistet sin magi. Branding er ved at dø. For i takt med at virksomhederne bliver dygtigere og dygtigere til at skabe brands, er vi havnet i den interessante situation, at forbrugerne har sværere og sværere ved at adskille det ene brand fra det andet. Hele pointen ved branding at skabe differentiering og unika har resulteret i det modsatte. Vi kan ikke se skoven for bare træer. Aconis (2004:12) Aconis mener med andre ord, at virksomhederne bruger for mange ressourcer på at give et ordinært produkt en unik identitet i stedet for at skabe et unikt produkt. Professor Majken Schultz, Handelshøjskolen i København, finder ikke Aconis kritik uberettiget set i lyset af den måde, hvorpå branding i mange tilfælde anvendes i praksis i dag 31. Men hun finder det for voldsomt, at erklære branding for død, idet hun påpeger, at Aconis brandingkritik primært tager udgangspunkt i kommunikations- og imagedrevne brands. Det store problem ved den kommunikationsdrevne branding er, at man har forsøgt at brande hele virksomheder med metoder hentet fra ren produktbranding at man f.eks. har undervurderet betydningen af medarbejdernes involvering og virksomhedens evne til at leve op til de kommunikerede idealforestillinger. Den pointe er Aconis blind for. Schultz et al. (2004:44) Majken Schultz erkender, at branding er blevet råkommercialiseret men fastholder, at virksomheder kan høste de fordele, som corporate branding oprindeligt var tiltænkt at føre med sig forudsat, virksomhederne tager et grundlæggende opgør med forestillingen om corporate branding som marketing- og kampagnedrevet 32. Et af kritikpunkterne ved branding går altså på, at branding har mistet forbindelsen i forhold til det grundlæggende produkt bag brandingen. Aconis kritiserer bl.a, at kommunikationen ikke tager udgangspunkt i produktet, hvilket ifølge professor Kapferer netop er noget af det mest essentielle i succesfuld branding: 30 Samme synspunkt fremsætter Jørgensen (2005):...vi er vel efterhånden i en situation, hvor den komparative fordel for en by ved en imagemarkedføring er afløst af en komparativ ulempe for byen, hvis ikke man har en kampagne i gang. I øvrigt anvender kommunaldirektør Olav Have Jørgensen, Horsens Kommune, her det lidt besynderlige begreb imagemarkedsføring, som han sandsynligvis mener, er det samme som branding. Se også afsnit 4 om begrebsforvirringen mellem city marketing og city branding. 31 Schultz (2004) 32 Schultz et al. (2004:44) 12

13 3.1. Delkonklusion If products and communication go their separate ways, how can customers possibly perceive these different routes as converging towards common aim and brand? Kapferer (1997:91) Et brand er en mærkevare, et løfte til forbrugeren om noget, der rækker ud over det generiske produkt, det være sig sociale, emotionelle eller æstetiske kvaliteter. Begrebet branding har udvidet sig fra at gælde produkter til også at omfatte virksomheder. Rationalet bag produkt- og corporate branding er grundlæggende det samme et ønske om differentiering. Kritikere anklager branding for at være et uvæsen, der afstedkommer begrebsforvirring, skaber ensartede brands og reduceres til ren og skær marketingsdisciplin. Kritikken imødegås med argumentationen om, at corporate branding kan skabe fordele forudsat virksomhederne tager egne medarbejdere i ed inden brandingprocessen. Corporate branding handler med andre ord om at skabe og fastholde en positiv differentiering over for både interne og eksterne interessenter. Efter at have set på definitioner på og kritik af branding, vil vi i det følgende afsnit bevæge os over i city branding begrebet og se på udviklingen fra city marketing til city branding. 13

14 4. Fra city marketing til city branding historisk opkomst I dette afsnit vil vi redegøre for den historiske opkomst af begrebet city branding. City branding tager sit afsæt i city marketing, men i modsætning til markedsføring af byer og områder er den akademiske litteratur om city branding relativt beskeden, og kun et fåtal af forskere har beskæftiget sig med city branding 33. Vi har således i vores litteraturgennemgang konstateret, at city branding er et felt under etablering, som langt fra har fundet sin endelige form. Bl.a. har vi observeret en vis famlen sig frem og sporer en vis usikkerhed om, hvad man skal kalde feltet; city marketing eller city branding, begreber som flere steder anvendes mere eller mindre synonymt. Usikkerhederne kommer også til udtryk i en vis sammenblanding af begreber som identitet og image. For at klargøre vores egen opfattelse, så forstår vi firkantet sagt marketing som en ekstern disciplin, der baserer sig på de fire P er, Product, Price, Place og Promotion 34, mens branding både har et internt og et eksternt perspektiv, og arbejder med (mer)værdier og begreber som mission, vision, værdigrundlag, identitet og image City marketing Place marketing dvs. markedsføring af byer 35, områder, regioner, lande o.lign. - er ikke et nyt fænomen 36. Som så mange andre marketingideer har place marketing sin oprindelse i USA. Allerede i 1850 erne, blev place selling en væsentlig disciplin for at trække nybyggere til the new frontier i det vilde vesten, og i begyndelsen af 1900-tallet annoncerede engelske og franske badeområder intensivt for at trække turister til. Markedsføring af byer har taget udgangspunkt i et city marketing mix baseret på McCarthy, der i 1960 erne introducerede de førnævnte fire klassiske P er: Product, Price, Place og Promotion, som værdifulde instrumenter i markedsførernes værktøjskasser 37. Hankinson (2001:130ff), Caldwell (2004:50ff), Trueman et al. (2004:317 & 327) og andre 38 opregner en række typiske perspektiver i markedsføringen af byer: Markedsføring af byen som handelscenter, detailhandel, shoppingcentre, center for bilhandel Markedsføring af byen som turistdestination, historisk sted, seværdigheder 33 Hankinson (2001:129), Kavaratzis (2003:14) og Rainisto (2003:73) 34 McCarthy (1960) 35 City marketing = markedsføring af byer = en delmængde af place marketing, som også omfatter steder, regioner, nationer og andre geografiske størrelser. 36 Rainisto (2003:11) 37 Kavaratzis (2003:4) 14

15 Markedsføring af byens kulturinstitutioner, events og konferencecentre Markedsføring af byen som bosætningsområde med god offentlig service, boliggrunde m.v. Markedsføring af byen som erhvervscenter, center for investeringer, etablering af virksomheder og arbejdspladser, salg af erhvervsgrunde m.v. Place marketing kan iflg. Langer (2003:74ff) med promotion af attraktioner f.eks. fokusere på smuk natur, historie, berømte personer, shoppingcentre, kulturelle events, rekreations- og underholdningsfaciliteter, sports arenaer, festivaler og begivenheder, museer, arkitektur og andre attraktioner. En af de markante place marketing teoretiker er Kotler, der skelner mellem fire strategier til at opbygge konkurrencefordele for et område: design, infrastruktur, grundliggende service og attraktion 39. Andre teoretikere har tilføjet promoveringsstrategier, eventbaserede strategier og såkaldte landscape strategier, dvs. med fokus på byplanlægning, arkitektur m.v. 40 Blandt teoretikerne inden for city marketing findes også Ashworth og Voogd, der har identificeret tre hovedelementer i city marketing: Definering af produktet, fastlæggelse af det nuværende og fremtidige marked og foreningen af de to elementer i et marketingmix, hvor promotion spiller en vigtig rolle 41. Netop på disse tre punkter, har city marketing, som vi skal se i det følgende, haft svært ved at finde tilstrækkelige svar City branding I city marketing mixet spiller imageformulering og imagekommunikation ifølge litteraturen en afgørende rolle 42. City marketing anvendes således også til at opbygge et positivt image for en by, for at tiltrække virksomheder, potentielle tilflyttere, turister, institutioner, arrangementer og events 43. Vi vil imidlertid ikke kalde dette city marketing, men city branding. Mange byer ønsker f.eks. at opbygge et nyt, positivt image til erstatning for et negativt image. City branding gør byen mere attraktiv over for interessenterne ved at skabe en identitet, som kommunikeres til interessenterne F.eks. 39 Kotler et al., (1993) 40 Kavaratzis (2003:4) 41 Ashworth et al. (1988:77), her citeret efter Kavaratzis (2003:4) 42 ibid 43 Rainisto (2003:12) 44 ibid 15

16 Baggrunden for denne udvikling er, at city marketing haft svært ved at give et tilstrækkeligt svar på, hvad by-produktet er, hvordan byens marked skal fastlægges, og hvad marketingmixet skal indeholde i en by-kontekst, jfr. Ashworth og Voogds hovedelementer i city marketing. Netop fordi en by er så kompleks en størrelse (hvilket vil blive diskuteret yderligere i afsnit 7). Kritikken af city marketing har således ført til udviklingen af city branding (som naturligvis trækker på elementer, som kendes fra product branding og corporate branding, som vi vil diskutere i afsnit 6) hvor tilgangen har været at undersøge måder, hvorpå der kan tilføres værdier til byens kerneprodukt og - service for derigennem at skabe brandpræference- og loyalitet 45. Målet med city branding er som med city marketing fortsat at tiltrække investeringer, turister og indbyggere 46 (men som vi vil se senere i dette afsnit, er målet med city branding dog også bredere end det). Branding as one aspect of place marketing, and as a major core technique of marketing, can be the leading theme through the place marketing process, and branding can be a good starting point for place marketing. Rainisto (2003:74) Når city branding har vundet udbredelse skyldes det iflg. Kavaratzis (2003:3), at samfundsudviklingen markant har ændret den virkelighed, byer eksisterer i, og at byerne derfor er kommet ind i en stigende indbyrdes konkurrence. Kavaratzis (2003:3) peger bl.a. på fire store udfordringer for byerne: 1. Byerne er i stigende grad udsatte for den stadigt øgede hastighed i forandringen i den globale økonomi, politiske og teknologiske virkelighed. 2. Byerne er udsatte på grund af den uafvendelige proces af byudvikling og -forfald. 3. Byerne oplever et stadigt stigende antal konkurrenter i deres kamp for at tiltrække knappe ressourcer. 4. Byerne må i stigende grad sætte deres lid til egne lokale ressourcer for at kunne håndtere den stigende konkurrence. City branding anvendes ikke blot for at opnå en konkurrencefordel i forhold til f.eks. at tiltrække investeringer, virksomheder, potentielle tilflyttere og turister, men også for at udvikle eller styrke indbyggernes identitet og mulighed for identifikation med deres by. 45 Kavaratzis (2003:7) 46 Kotler et al

17 City branding is understood as the means both for achieving competitive advantage in order to increase inward investment and tourism, but also as the means for achieving community development, reinforcing local identity and identification of the citizens with their city and activating all social forces to avoid social exclusion and unrest Kavaratzis (2003:13) Ifølge Kavaratzis kan city branding altså også anvendes til at modvirke social udstødelse og uro hvilket ikke er så aktuelt i Danmark, som i f.eks. England og USA, hvor den sociale forskel er større. Men som Kavaratzis også skriver, er en del af city branding også at sende budskaber til byens egne indbyggere for at opbygge en intern bevidsthed og selvsikkerhed, som er nødvendig for en ekstern branding af byen Delkonklusion A place is sending messages to itself. The purpose is the fostering of a civic consciousness and self-confidence. This is both an end in itself and a necessary precondition for external marketing 47. Ashworth citeret i Kavaratzis (2003:12) City branding udspringer af city marketing, men bygger på corporate branding, som har sit udspring i product branding. En afgørende forskel på city marketing og city branding er bl.a., at city branding indeholder et internt perspektiv. Kavaratzis anfører netop, at byens indbyggere både er den vigtigste målgruppe for city branding og de vigtigste ambassadører for markedsføringen af byen....the city s own residents, who are at the same time the most important target audience of city branding and the most important city marketers. Kavaratzis (2003:12). Netop fordi en by er så kompleks en størrelse, er city branding blevet svaret på en række af de spørgsmål, som city marketing ikke har kunnet give tilfredsstillende svar på. I det følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i denne kompleksitet se på syv udfordringer, som vi mener gør sig gældende i forbindelse med branding af byer samt nogle af de mest almindelige brandingfælder. 47 Et eksempel på sammenblandingen af begreberne marketing og branding. Her burde efter vores opfattelse stå branding. 17

18 5. City branding syv udfordringer og fire fælder Moreover cities can be seen as highly complex brands that are constantly changing and less well defined as well as more difficult to control than those in the corporate domain. Trueman et al. (2004:328) Den relativt beskedne litteratur om city branding lægger ikke skjul på, at det er væsentligt vanskeligere og væsentligt mere komplekst at brande en by end en virksomhed eller et produkt 48. Imidlertid påpeger både Hankinson (2001), Rainisto (2003), Kotler og andre 49, at det kan lade sig gøre at brande steder, herunder byer, i lighed med produkter og services. Vi er imidlertid ikke i den litteratur, vi har afdækket, stødt på en samlet opgørelse eller diskussion af de særlige faktorer og udfordringer, som udgør kompleksiteten i at brande en by. I dette afsnit vil vi derfor forsøge at afdække og diskutere syv af de væsentligste udfordringer, som opregnes forskellige steder i litteraturen og som griber ind i hinanden og ofte er hinandens forudsætninger eller konsekvenser. Som vi tidligere har omtalt, hersker der en vis forvirring omkring anvendelsen af begreberne city marketing og city branding. I dette afsnit taler vi om udfordringerne ved city branding, men vi anvender ordet city marketing (place marketing, marketing eller tilsvarende), såfremt det er det ord, kilderne selv anvender. Enten fordi de blander begreberne sammen, eller hvis de vitterligt skelner mellem begreberne, fordi de nævnte udfordringer ved city marketing da efter vores opfattelse også omfatter city branding De mange aktører og den organisatoriske kompleksitet Den efter vores vurdering måske væsentligste faktor til at gøre city branding kompleks og meget tidskrævende er de mange aktører, der er involveret, hvilket gør organiseringen af brandingprocessen overordentlig udfordrende. Som en af de interviewede i Hankinsons studie af branding af 12 engelske byer udtrykker det: There are an awful lot of players and we are all marketing the city. Hankinson (2001:136) Kotler et al. (1993:34) lister en lang række af de mange aktører, der spiller en rolle i place marketing, bl.a. borgmesteren, byrådet, kommunen, turistbureauet, ejendomsmæglere, banker, 48 Bl.a. Hankinson (2001:128) 49 Rainisto (2003:43) henviser konkret til Kotler, Keller, Killingbeck & Trueman og Hankinson. 18

19 erhvervsorganisationer, hoteller, restauranter, virksomheder, forretninger. Dertil kommer uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, museer, musikhuse, festivaler og attraktioner. Denne liste er langt fra udtømmende og detaljeret nok. Danmark er kendetegnet ved at være foreningernes og organisationernes land, og mange af de nævnte aktører er sluttet sammen i foreninger og organisationer på kryds og tværs, hvilket gør organiseringen både lettere og mere kompleks. Lettere fordi en samling af aktører i en forening er nemmere at organisere omkring en brandingproces, men også mere kompleks fordi disse foreninger, organisationer og enkelt aktører kan være meget stærke og ofte har indbyrdes konkurrerende eller modstridende mål. Det gør sig bl.a. gældende i forhold til at udvikle eller innovere byen, da det kræver omfattende og meget komplekse beslutningsprocesser. Og det gør sig gældende omkring valg af målgrupper og brandingstrategi, som vi vil diskuterer senere i dette afsnit. I sit studie af branding i 12 engelske byer fremhæver Hankinson (2001), at en barriere for succesrig city branding netop er den organisatoriske fragmentering internt i byernes administration, hvilket kan resultere i for lidt intern koordinering, ligesom der kan være en ekstern barriere pga. de ofte løse alliancer med partnere fra både den private og offentlige sektor, som hver har deres eget brandingmål, men hvis fælles opbakning er afgørende for succesrig city branding. Byen har i modsætning til en privat virksomhed ikke samme autoritet og muligheder for sanktioner, hvis virksomheder, organisationer eller borgere ikke bakker op om en fælles strategi. De kan jo ikke bare afskediges. I Hankinsons studie blev nødvendigheden af at arbejde sammen med partnere - som alle skal være enige - og nødvendigheden af at opretholde konsensus - hvilket er meget tidskrævende - gentaget som barrierer, der forhindrer udvikling af en succesrig brandingstrategi. Hankinson (2001:140) identificerer på baggrund af sit studie fire faktorer, som især har betydning for udviklingen af byer som et brand. De tre første vedrører netop antallet af aktører og organiseringen: Organisatorisk kompleksitet og kontrol: Hvordan er den organisation, der har ansvaret for brandingen, organiseret? Er der klarhed over, hvad brandet repræsenterer? Er der et enkelt, konsistent og klart identificeret brand proposition og et sæt af brandformål som basis for city brandingstrategien og evalueringen? 19

20 Partnership management: City branding kan ikke udvikles af kommunen uden involvering og opbakning fra andre organisationer, især i den private sektor. Interessenterne har stor indflydelse på, hvordan citybrandet skabes, og det kan både være positivt og til gensidig fordel, hvis det rigtige partnerskab etableres. Produktets kompleksitet: Evnen til at definerer grænserne for city branding, så produkter og services anses for attraktive af målgrupperne. Den sidste af Hankinsons faktorer, der har betydning for citybrandets udvikling, vedrører måling. Denne faktor behandler vi senere i dette afsnit. Hankinson konkluderer i sit studie: The more progressive cities attempted to create a customerfocused product by either integrating relevant features of the city or forming stakeholder alliances, sometimes across geographic boundaries, in order to develop coherent product as the basis for a mulit-product brand. The less progressive cities accepted the legal definition of their boundaries and took a product rather than a consumerfocused approach. In these instances, branding activities were often centred around events management and building loose links with local hotel associations and attractions. The inability to establish effective stakeholder alliances meant that branding strategies were frequently the result of a bargaining process that led to the establishment of an umbrella organisation based around the lowest common denominator in order to encapsulate the objectives of the majority. Hankinson (2001:139) Hankinson (2001) observerede også i sit studie markante forskelle i måden city branding blev opfattet og implementeret på. Det er dog ikke overraskende i lyset af, at en by er kompleks af natur og, som vi har set, har mange interessenter Den politiske udfordring Den politiske udfordring har to dimensioner. Kommuner og dermed byernes ledelser er underlagt national lovgivning og regler, der kan begrænse deres handlefrihed i forhold til city branding. Begrænsninger, som bl.a. virksomheder ikke er underlagt. Det omfatter f.eks. forvaltningsloven, offentlighedsloven og kommunalfuldmagten 50, som bl.a. sætter regler for god forvaltningsskik, 50 Kommunale myndigheders muligheder for at gennemføre branding- og markedsføringsaktiviteter skal bedømmes ud fra reglerne i kommunalfuldmagten. Hvis aktiviteterne vurderes som almennyttig, dvs. at kommunens borgere i almindelighed har gavn af, at kommunen fremmer formålet, vil aktiviteterne med stor sandsynlighed falde inden for kommunalfuldmagten. Men hvis der i forbindelse med brandingprocessen ønskes etableret et privat-offentligt aktieselskab eller anpartsselskab, vil kommunen som udgangspunkt have svært ved at deltage som aktionær eller anpartshaver. 20

Bybranding godt begyndt

Bybranding godt begyndt Bybranding godt begyndt En undersøgelse af hvilke problematikker der gør sig gældende i forbindelse med en bybrandingproces i Odder, og hvilke tiltag der bør implementeres for, at processen bliver helstøbt?

Læs mere

Efterlevelse af Customer relationship management i servicevirksomheder

Efterlevelse af Customer relationship management i servicevirksomheder Handelshøjskolen i Århus, november 2006 Efterlevelse af Customer relationship management i servicevirksomheder Specialeafhandling i virksomhedskommunikation Jakob Fuglsig Svendsen: 249172 Vejleder: Mads

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - det kommunikative aspekt En analyse af det spanske tobaksfirma Altadis formidling af sit sociale ansvar Cand.ling.merc. speciale Forfatter: Tina Knudsen Vejleder: Ricard

Læs mere

Corporate branding Et værktøj til strategisk kommunikation

Corporate branding Et værktøj til strategisk kommunikation 37286_corporate branding 14/08/03 13:20 Side 1 Corporate branding Et værktøj til strategisk kommunikation Lars Sandstrøm 1 37286_corporate branding 14/08/03 13:20 Side 2 Lars Sandstrøm Corporate branding

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Bachelor projekt, sommer 2014 Udarbejdet af: Katja Zenia Andersen Studieretning: Spansk og kommunikation Vejleder: Henrik Christensen Aarhus

Bachelor projekt, sommer 2014 Udarbejdet af: Katja Zenia Andersen Studieretning: Spansk og kommunikation Vejleder: Henrik Christensen Aarhus Bachelor projekt, sommer 2014 Udarbejdet af: Katja Zenia Andersen Studieretning: Spansk og kommunikation Vejleder: Henrik Christensen Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Abstract

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Subculturize your brand

Subculturize your brand Subculturize your brand - et speciale om differentiering, i en tid hvor traditionel branding er blevet generisk Kandidatafhandling Cand.merc. Design & Communication Management Copenhagen Business School

Læs mere

MISSION ELLER MONETER? MENSCH LIS MORTENSEN LONE YDING JAN HOFFMANN SØREN KÅRE NIELSEN

MISSION ELLER MONETER? MENSCH LIS MORTENSEN LONE YDING JAN HOFFMANN SØREN KÅRE NIELSEN MISSION ELLER MONETER? REKLAME- OG KOMMUNIKATIONSBUREAUET MENSCH AF LIS MORTENSEN LONE YDING JAN HOFFMANN SØREN KÅRE NIELSEN ROSKILDE UNIVERSITET MASTER I PROFESSIONEL KOMMUNIKATION Masterafhandling 2012

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Musikbranding i Kommercielle Partnerskaber Cand.ling.merc Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2014

Musikbranding i Kommercielle Partnerskaber Cand.ling.merc Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2014 Musikbranding i Kommercielle Partnerskaber Cand.ling.merc Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2014 Mette Jakobsen Vejleder: Lisbet Pals Svendsen Afleveringsdato: 30. maj 2014 Anslag: 152.023-66

Læs mere

Eksamensopgave SPA 321 Praktik. Hjemmesidebranding. - en analyse af Kroghs Forlag A/S hjemmesider og erfaringer fra et praktikophold

Eksamensopgave SPA 321 Praktik. Hjemmesidebranding. - en analyse af Kroghs Forlag A/S hjemmesider og erfaringer fra et praktikophold Eksamensopgave SPA 321 Praktik Hjemmesidebranding - en analyse af Kroghs Forlag A/S hjemmesider og erfaringer fra et praktikophold Af: Anders Juul Goldschmidt Afleveringsdato: 5. januar 2007 Institut for

Læs mere

København - Som Eventdestination

København - Som Eventdestination København - Som Eventdestination Jesper Wiinholdt Glasius Bachelorprojekt Virksomhedsstudier, 5. semester Afleveret 20. december 2007 Vejleder: Svend Tychsen Copenhagen as an event destination This project

Læs mere

Cause related marketing

Cause related marketing Cause related marketing - en analyse af den kommunikative iscenesættelse og af samspillet mellem virksomhed og ngo Cand.ling.merc. speciale Forfatter: Rikke Haarup Andersen Vejleder: Winni Johansen Handelshøjskolen

Læs mere

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen Institut for Ledelse Kandidatafhandling Forfattere: Sisse Gry Jensen Line K. Nielsen Vejleder: Mona Toft Madsen Handelshøjskolen, Aarhus Universitet August 2008 Employer branding i Salling Bank - En afhandling

Læs mere

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm.

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Titelblad Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Vejleder: Jørgen Riber Christensen Specialets omfang: Anslag: 177.820 Normalsider:

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Oplevelsesøkonomi i Nordjylland Maria Hasselgaard Pedersen Vejleder: Margrethe Mondahl Februar 2009 A N T A L N O R M A L S I D E R :77 Abstract: Experience Economy in Northern

Læs mere

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad Provinsbyen der vil være kulturhovedstad en en undersøgelse af af Århus potentiale som vækstlagsby i forbindelse med processen frem mod Europæisk Kulturhovedstad 2017. 2017 A provincial town aspiring to

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler

Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler Analyse og måling af reklameeffekten for luksusbiler Kandidatafhandling Cand.merc. EMF Institut for Afsætningsøkonomi Copenhagen Business School December 2009 Forfattere: Maria Funder Louise Kjær Lauritsen

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Kundeklubber vejen til kundens hjerte?

Kundeklubber vejen til kundens hjerte? Kundeklubber vejen til kundens hjerte? Forfatter: Bjørn Ejersbo Roesen Vejleder: Christian Linnelyst Studium: Cand.ling.merc i engelsk (Interkulturelle markedsstudier) Dato for aflevering: 13-08-2010 Anslag:

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Celebrity Endorsement

Celebrity Endorsement HA(int.) 6. Semester Forfattere: Dorte Tang Hansen Louise Tang Damgaard Vejleder: Charlotte Ellegaard Knudsen Celebrity Endorsement Handelshøjskolen i Århus 2011 Abstract Today celebrity endorsement is

Læs mere