Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune"

Transkript

1 Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2 1

3 Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2013 er udarbejdet af Videnscenter for Familiepleje. Den giver et kvantitativt indblik i dele af anbringelsesområdet i Københavns Kommune pr. 1. oktober 2013 sammenholdt med anbringelsesmønstret på landsplan. Statistikken er bygget op over to afsnit. Det første afsnit indeholder en sammenligning af anbringelsesmønstret samt anbringelseshyppigheden i de såkaldte 6-by kommuner (Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense, København og Randers). Derudover indeholder første afsnit også udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune, fordelt efter barnets alder. Alle opgørelser i første afsnit er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik I andet afsnit beskrives udviklingen i anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune opdelt på bydele. Anbringelsesmønstret for Handicap Center København beskrives særskilt. Analyserne fra 1. oktober 2013 er lavet med udgangspunkt i data fra CSC Social sammenholdt med data fra BUS. Analyser af anbringelsesmønstret per 1. oktober 2012 samt 1. oktober 2011 er baseret udelukkende på data fra BUS. For figurer over anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune gælder det, at anbringelser vedrørende dagsindskrivninger på døgninstitutioner, weekend/aflastningsfamilie for i forvejen døgnanbragte børn og unge, refusionssager til andre kommuner samt udslusningsordninger ikke er inkluderet i opgørelserne (Figur 3-7). Bemærk, at der desværre også i denne udgave af kvartalsstatistikken kan være risiko for usikkerhed ved data, på grund af overgangen i dataregistrering fra BUS til CSC Social. Af samme årsag har vi valgt at udelade opgørelser over nyanbringelser, som det oprindeligt var planlagt at medtage i denne statistik, da eventuelle fejlregistreringer vil slå tydeligt igennem her. Indholdsfortegnelse 1. Sammenligning med 6-by kommunerne Anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune

4 1. Sammenligning med 6-by kommunerne Tabel 1: Anbringelsesmønster i 6-by kommunerne, ultimo 2012 Aalborg Aarhus Esbjerg Odense København Randers Gennemsnit 6-byerne Gennemsnit Hele landet Døgninstitution 20,6% 31,3% 31,3% 17,3% 27,8% 16,3% 24,1% 19,3% Ordinær familiepleje 52,8% 39,6% 36,8% 52,5% 35,4% 57,9% 45,8% 50,0% Netværkspleje 7,5% 6,6% 6,2% 4,3% 12,7% 8,1% 7,6% 7,0% Kostskole, efterskole og skibsprojekter 0,4% 1,6% 4,5% 2,3% 3,5% 1,4% 2,3% 3,1% Værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted 4,2% 8,8% 4,5% 3,6% 12,8% 5,3% 6,5% 5,6% Socialpædagogisk opholdssted 14,4% 12,2% 16,8% 20,0% 7,8% 11,0% 13,7% 14,9% Tabel 1 viser en oversigt over 6-by kommunernes (Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense, København og Randers) anbringelsesmønster i 2012, samt et landsgennemsnit og et gennemsnit for alle 6-by kommunerne fordelt på forskellige anbringelsestyper. Tallene er baseret på Ankestyrelsens nyligt offentliggjorte anbringelsesstatistik, Årsstatistik Tabellen viser, at der i København er procentvis flere anbragte børn og unge inden for anbringelsestyperne døgninstitution (27,8 %), netværkspleje (12,7 %), kostskole, efterskole og skibsprojekter (3,5 %) og værelse, kollegium og kollegielignende opholdssted (12,8 %) sammenlignet med både landsgennemsnittet og gennemsnittet for de seks byer. Samtidig er der i København forholdsmæssigt færre anbragte i både ordinær familiepleje (35,4 %) og på socialpædagogiske opholdssteder (7,8 %) sammenlignet med hele landet og gennemsnittet for 6-by kommunerne. Sammenlignet med anbringelsesmønsteret for 2011 i 6-by kommunerne (se kvartalsstatistik 2012) er der ikke væsentlige forskelle 1. 1 Anbringelsesmønsteret i 6-by kommunerne ultimo 2012 er dog ikke helt sammenligneligt med anbringelsesmønsteret for 2011, som er udarbejdet i kvartalsstatistikken fra oktober Dette skyldes, at der i år er medtaget to af ankestyrelsens anbringelsestyper, som ikke var med i kvartalsstatistikken sidste år, Det drejer sig om anbringelsestyperne akutinstitution og kommunalt døgntilbud, som er kategorier under henholdsvis døgninstitution og værelse, kollegium, kollelignende opholdssted. 3

5 Figur 1: Aldersfordeling blandt anbragte børn og unge i 6-by kommunerne, ultimo 2012 Aalborg 8,4% 11,3% 23,9% 18,8% 37,5% Aarhus 5,8% 10,6% 20,9% 23,3% 39,4% Esbjerg 8,2% 10,0% 19,2% 27,1% 35,4% Odense 10,2% 11,7% 24,9% 21,3% 31,8% København 5,2% 9,5% 21,0% 21,5% 42,7% Randers 4,8% 7,7% 24,4% 21,5% 41,6% Gennemsnit 7,1% 10,1% 22,4% 22,3% 38,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-3 år 4-6 år 7-11 år år år Figur 1 illustrerer aldersfordelingen blandt anbragte børn og unge i 6-by kommunerne, ultimo Figuren viser, at København er den by, hvor teenagere (aldersgrupperne år og 15-17år) udgør den største andel af alle anbragte børn og unge. I København er 64,2 % (21,5 % + 42,7 %) af alle anbragte børn og unge teenagere, mens gennemsnittet for samme aldersgruppe i de seks byer til sammenligning er 60,4 % (22,3 % + 38,1 %). København ligger også over gennemsnittet, når der ses isoleret på den ældste aldersgruppe, idet 42,7 % af de anbragte børn og unge i København er år. Til sammenligning er gennemsnittet for 6-by kommunerne 38,1 % i denne aldersgruppe. Samtidig har København (sammen med Randers) forholdsmæssigt færre anbragte børn i de yngste aldersgrupper sammenlignet med de øvrige 6-by kommuner. Eksempelvis er 5,2 % af de anbragte børn og unge i København i alderen 0-3 år, hvorimod den gennemsnitlige andel for de seks byer i denne aldersgruppe er 7,1 %. 4

6 Tabel 2: Anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne, ultimo 2012 Aalborg Aarhus Esbjerg Odense København Randers Gennemsnit 6-byerne Gennemsnit Hele landet 0-3 år 4,37 1,93 4,88 3,31 1,71 2,40 2,52 3, år 7,66 5,23 7,39 8,17 5,43 4,72 6,18 5, år 10,18 6,46 12,12 11,44 9,12 8,97 9,26 7, år 13,24 11,90 18,78 15,81 17,45 12,41 15,02 12, år 24,74 19,14 22,60 22,17 34,46 23,00 25,46 22, år 11,50 8,15 12,07 12,10 10,42 10,12 10,43 10,00 Tabel 2 viser anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne i 2012 angivet i promiller. Anbringelseshyppigheden angiver hvor stor en andel af befolkningen i en given aldersgruppe, der er anbragt. Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik 2012 og befolkningstallet pr. 1. januar 2013 fra Danmarks Statistik. Tabellen viser, at der i København ultimo 2012 var anbragt 10,42 børn pr.1000 børn i aldersgruppen 0-17 år (omregnet til procent gælder det ca. 1 % af alle børn og unge i alderen 0-17 år), hvilket meget præcist svarer til gennemsnittet for 6-by kommunerne på 10,43. København adskiller sig ved at være den 6-by kommune, som ultimo 2012 havde den største anbringelseshyppighed blandt 15-17årige. I København var 34,46 unge pr unge i alderen år anbragt ultimo 2012, mens gennemsnittet for 6-by kommunerne til sammenligning var 25,46 unge pr.1000 unge. København var på samme tid den kommune med den laveste anbringelseshyppighed i aldersgruppen 0-3 år. Ultimo 2012 var der anbragt 1,71 børn pr årige børn mod et gennemsnit på 2,52 børn pr børn for de seks byer. Generelt ses der således en tendens til, at anbragte børn og unge i Københavns Kommune i 2012 i gennemsnit var en smule ældre end anbragte børn og unge i de øvrige 6-byer samt i resten af landet. 5

7 Figur 2: Udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune fordelt efter barnets alder i perioden ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 41,92 34,46 21,03 17,45 12,78 12,28 10,99 10, år 4-6 år 7-11 år år år 0-17 år Figur 2 viser udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune for perioden , fordelt efter de anbragte børns alder. Tallene er, ligesom i Tabel 2, angivet i promiller. De er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik 2012 og befolkningstallet i København pr. 1. januar 2013 fra Danmarks Statistik. Generelt er anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune faldende i perioden. For hele aldersgruppen (0-17 år) er anbringelseshyppigheden faldet med 2,36 børn pr børn. Det største fald ses i aldersgruppen år, hvor anbringelseshyppigheden er faldet fra 41,92 unge pr unge i 2009 til 34,46 unge pr unge i 2012, hvilket svarer til et fald på 7,5 børn pr børn. For aldersgruppen år er der i perioden sket et fald i anbringelseshyppigheden med 3,58 børn pr børn. For de øvrige aldersgrupper er der ikke de store udsving i den treårige periode. 2 Ankestyrelsen samler tal fra hele Danmark vedrørende kommunale afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for eget hjem. Tallene fra Ankestyrelsens opgørelse kan pga. registreringsforskelle adskille sig fra de efterfølgende figurer i kvartalsstatistikken, som er baseret på de interne registreringssystemer i Københavns kommune, CSC Social og BUS. Desuden indeholder tallene fra Ankestyrelsens opgørelser anbragte børn og unge med handicap. I de følgende tabeller, der bygger på data fra CSC Social og BUS, er disse tal ikke inkluderet i Figur 3-6, men vist i en særskilt figur vedrørende anbringelsesmønstret fra Handicap Center København. 6

8 2. Anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune Fig. 3: Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. oktober Amager Vest (N=131) Amager Øst (N=93) Bispebjerg (N=131) 19,4% 23,7% 31,3% 37,6% 29,0% 44,3% 0,8% 10,7% 1,1% 3,8% 15,3% 4,3% 5,4% 0,8% 21,5% 6,9% 3,8% 13,7% 9,2% 10,8% 6,9% Brønshøj-Husum-Vanløse (N=172) City-Østerbro (N=119) Nørrebro (N=168) 19,1% 26,7% 26,1% 38,4% 14,5% 4,1% 1,7% 23,5% 11,8% 3,4% 0,6% 21,0% 39,3% 5,4% 6,0% 13,7% 8,7% 7,6% 12,6% 16,1% Valby (N=113) Vesterbro-Kgs. (N=101) Hele København (N=1028) 31,0% 26,4% 36,6% 35,6% 34,5% 35,6% 10,6% 1,8% 12,4% 9,7% 1,0% 9,9% 2,0% 8,9% 5,9% 0,7% 9,4% 3,9% 14,0% 10,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Døgninstitution Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Akutplejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekter Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Fig. 4: Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune, pr. 1. oktober Amager Vest (N=129) 32,6% 28,7% 10,1% 3,1% 17,8% 7,8% Amager Øst (N=88) 19,3% 39,8% 4,6% 8,0% 21,6% 6,8% Bispebjerg (N=129) 17,8% 45,7% 9,3% 6,2% 14,7% 6,2% Brønshøj-Husum-Vanløse (N=183) City-Østerbro (N=120) 28,4% 27,5% 39,3% 26,7% 13,3% 12,0% 1,7% 1,7% 2,2% 18,3% 12,0% 6,0% 10,8% Nørrebro (N=171) 24,0% 37,4% 7,6% 4,1% 14,0% 12,9% Valby (N=107) Vesterbro-Kgs. (N=96) Hele København (N=1023) 26,2% 27,4% 45,8% 38,3% 36,3% 32,3% 15,0% 1,9% 8,4% 10,3% 1,0% 9,4% 1,0% 8,3% 2,1% 0,3% 10,3% 3,4% 14,3% 8,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Døgninstitution Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Akutplejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekter Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted 7

9 Fig. 5: Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. oktober Amager Vest (N=103) Amager Øst (N=90) Bispebjerg (N=133) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=183) City-Østerbro (N=93) Nørrebro (N=171) Valby (N=106) 30,1% 25,6% 19,6% 26,2% 24,7% 27,5% 23,6% 29,1% 28,9% 46,6% 39,9% 31,2% 29,8% 39,6% 1,9% 13,6% 1,1% 1,0% 18,5% 6,7% 2,2% 6,7% 0,8% 20,0% 6,8% 3,0% 16,9% 0,6% 12,0% 2,2% 3,2% 2,7% 10,8% 11,8% 2,2% 3,2% 14,6% 0,6% 7,0% 5,9% 13,2% 6,4% 14,3% 1,9% 4,7% 5,7% 7,7% 3,9% 7,8% 5,3% 4,9% 8,6% 8,2% 4,7% Vesterbro-Kgs.Enghave (N=104) Hele København (N=983) 26,6% 36,5% 34,9% 28,9% 10,7% 16,4% 1,9% 1,9% 13,9% 1,1% 2,5% 3,9% 14,3% 5,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Døgninstitution Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Akutplejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekter Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Figur 3-5 viser anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune for perioden oktober oktober 2013 og bygger på data fra CSC Social og BUS. Pr. 1. oktober 2013 er 983 børn og unge anbragt i Københavns Kommune (Fig. 5). Ser vi på anbringelsesmønstret på tværs af de tre figurer (3-5), fremgår det, at den største ændring i anbringelsesfordelingen vedrører indsatsen, Socialpædagogisk opholdssted. I oktober 2011 var andelen af børn og unge anbragt på socialpædagogiske opholdssteder 10,0 %, i oktober 2012 var andelen 8,1 %, mens det per 1. oktober 2013 kun er 5,5 % af de anbragte børn og unge, der bor på socialpædagogiske opholdssteder. Samlet set er der således sket et fald i anbringelser inden for denne indsats på i alt 4,5 procentpoint. Som noget nyt indeholder anbringelsesmønstret i Figur 5 indsatsen, Forstærket plejefamilie (2,5 %). I de øvrige figurer (3 og 4) er denne anbringelsestype inkluderet i indsatsen, Ordinær plejefamilie. Sammenholdes anbringelsesfrekvensen i ordinær plejefamilie samt forstærket plejefamilie i hele København per 1. oktober 2013 (34,9 % + 2,5 % = 37,4 %) med anbringelsesfrekvensen i ordinær plejefamilie i 2012 (36,3 %) og 2011 (35,6), kan vi se en lille stigning over perioden i andelen af børn og unge, der anbringes i ordinær familiepleje (samt forstærket familiepleje). 8

10 Fig. 6: Udviklingen i andelen af samtlige familieplejeanbragte i Københavns Kommune for perioden 1. oktober oktober % 60% 59,4% Amager Vest Amager Øst 55% Bispebjerg 50% 45% 45,7% 46,8% 49,2% Brønshøj-Husum-Vanløse City-Østerbro Nørrebro 40% 38,9% Valby 35% Vesterbro-Kgs.Enghave 30% Oktober 2011 Oktober 2012 Oktober 2013 Hele København Figur 6 viser udviklingen i andelen af samtlige familieplejeanbragte (dvs. både ordinær familiepleje, netværkspleje, forstærket plejefamilie samt akut plejefamilie) ud af samtlige anbringelser i Københavns Kommune igennem de seneste to år fordelt på de 8 bydele. Den gennemsnitlige andel for hele Københavns Kommune er illustreret ved hjælp af den stiplede sorte linje midt i grafen. Linjen viser, at anden af familieplejeanbringelser har været generelt stigende i gennem perioden. Per 1. oktober 2011 var 45,7 % af alle anbringelser i kommunen, anbringelser i familiepleje. I 2012 var dette tal 46,8 % og per 1. oktober 2013 var tallet på 49,2 %. Børnefamilieenheden Valby skiller sig ud ved at være den bydel med den højeste andel anbragte i familiepleje. Per 1. oktober 2013 er 59,4 % af børn og unge anbragt af Valby, anbragt i familiepleje. Amager Øst har til sammenligning den laveste andel familieplejeanbragte (38,9 %). 9

11 Fig. 7: Udviklingen i anbringelsesmønstret for Handicap Center København (HCK), Københavns Kommune for perioden 1. oktober oktober % 80% 23,1 0,6 22,1 19,6 0,7 1,4 60% 23,8 1,3 22,1 1,8 1,4 24,5 40% 20% 51,3 53,9 52,5 0% HCK Børnefamilieenheden 2011 N=160 HCK Børnefamilieenheden 2012 N=167 HCK Børnefamilieenheden 2013 N=143 Døgninstitution Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekter Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Figur 7 viser udviklingen i anbringelsesmønstret (1. oktober oktober 2013) for børn og unge anbragt af Handicap Center København (HCK). Igennem perioden har anbringelsesmønstret ikke ændret sig nævneværdigt. Der ses dog en overordnet tendens til at færre børn og unge fra HCK per 1. oktober 2013 er anbragt på socialpædagogisk opholdssted (19,6 %) sammenlignet med 1. oktober 2011 (23,1 %) og 2012 (22,2 %). Samtidig er der sket en lille stigning i andelen af børn og unge anbragt i ordinær familiepleje: 23,8 % i 2011; 22,2 % i 2012 og 24,5 % i Sammenlignes anbringelsesmønstret for HCK med det generelle anbringelsesmønster for Københavns Kommune fordelt på bydele (se Fig. 5), ses der væsentlige forskelle. Generelt anbringes børn og unge fra HCK oftere på døgninstitution og socialpædagogisk opholdssted end børn og unge, der anbringes fra kommunens børnefamilieenheder. Mens 52,5 % af samtlige anbragte børn og unge fra HCK per 1. oktober 2013 er anbragt på døgninstitution, gælder det samme for omkring halvdelen (26,6 %) af børnene og de unge i kommunens øvrige børnefamilieenheder (Fig. 5). Derimod er kun 25,9 % (24,5 % + 1,4 %) af anbringelserne fra HCK per 1. oktober 2013 i samlet familiepleje sammenlignet med 48,1 % (34,9 % + 10,7 % + 2,5 %) af anbringelserne i børnefamilieenhederne (Fig. 5). 10

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3. Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Til Socialudvalget Kopi til Aarhus Kommune Den 3. april 2013 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 15. oktober 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 15. oktober 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen, MB Nærumgade 3, 3.th., 2200 København N Dato: 23.10.09 Sagsnr.: 2009-141774 Dok.nr.: 2009-627878 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 15. oktober 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kommunale afgørelser, årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet, kommunale afgørelser

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet årsstatistik 2007 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11)

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Nr. 6.02 Juni 1995 Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Ledigheden er fortsat faldet kraftigt i Århus Kommune i 1. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus Kommune end i landet

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Page 1 of 5 24 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud Generel definition:

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en BUM-model. Det vil sige, at det er Visitationen der

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager - statistik 2015 FORORD Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 9-13 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr. 1.

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2016

LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2016 LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 216 Sammenfatning Danmark har mindre økonomisk ulighed end de fleste lande, vi normalt sammenligner os med 1. På OECD s opgørelse over ulighed er Danmark

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn NOTAT Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn Udarbejdet af LOS, januar 2010 Samfundets udgifter til gruppen af udsatte børn og unge har i stigende grad været i fokus gennem de seneste.

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET

TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET KONFERENCE DEN GODE ANBRINGELSE NYE MØNSTRE NY PRAKSIS? 1. MARTS 2016 Struktur Anbringelsesfrekvenser historisk og aktuelt fordelt på aldersgrupper Anbringelsesmønstre,

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 Nr. 1.01 Marts 1996 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 x Pr. 1. januar 1996 er indbyggertallet i Århus Kommune på 279.759. x I Århus er befolkningen i løbet af 10 år steget med 10,3 %,

Læs mere

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1 Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger i gennemsnit med flere timer end påkrævet på årsbasis Skolerne planlægger i

Læs mere

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12 Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12 Af Mathilde Molsgaard Stort set alle elever i specialklasser, på specialskoler og dagbehandlingstilbud modtager

Læs mere

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Børneudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 4 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 5. maj 2008 kl. 15:00 Fraværende : Afbud fra Ulrik Kragh Der er temamøde med start kl.

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse for unge

Uddannelse og beskæftigelse for unge Uddannelse og beskæftigelse for unge Uddannelse og beskæftigelse for unge 2014 Ved udgangen af 2014 var 5.795 eller 65 pct. af de grønlandske unge mellem 16 og 25 år tilknyttet uddannelsessystemet eller

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

2008 rekordår for antallet af anmeldelser

2008 rekordår for antallet af anmeldelser 28 rekordår for antallet af anmeldelser De årlige indberetninger for 28 fra kommunerne til By- og Landskabsstyrelsen om rottebekæmpelse i kommunerne er nu indsamlet. Statistik over rottebekæmpelse siden

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 28-212 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr.

Læs mere

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år.

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år. April 2008 Fortsat stigende boligudbud 58.257 boliger var til salg på internettet ved udgangen af april 2008. Udbuddet fordelte sig med 35.359 parcel- og rækkehuse, 13.351 ejerlejligheder og 9.547 fritidshuse.

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Temadag 10. september 2008 Bornholms Vækstforum Indhold Befolkning... 3 Menneskelige ressourcer... 4 Beskæftigelse... 8 Økonomisk vækst... 9 Trafikal tilgængelighed... 11 Udgivet

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Februar 2015 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

Udviklingen i byernes folketal

Udviklingen i byernes folketal Udviklingen i byernes folketal Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i folketallet for byerne i Danmark. Herunder belyses udviklingen forskellige størrelsesgrupper

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Den udekørende hjemmepleje udgør en stor del af Social- og Sundhedsområdets budget samtidig med, at det er meget

Læs mere

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse N O T A T Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse 16. januar 2008 I forbindelse med julen 2007 blev der af Finansrådet udarbejdet en analyse af lån til forbrug. Analysen indeholdt blandt andet en forbrugerundersøgelse

Læs mere

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning SOSU-Lederforeningen har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et grundforløb på landets social- og sundhedsskoler i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Negativt besparelsespotentiale på 404 mio. kr. i forhold til sammenlignelige kommuner Såfremt andelen af borgere i København

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

FOLKE- OG FØRTIDS- PENSIONISTER, 1998-2002

FOLKE- OG FØRTIDS- PENSIONISTER, 1998-2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 4.1 Juni 22 FOLKE- OG FØRTIDS- PENSIONISTER, 1998-22 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling

Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling Axel Mossin. December 2012. Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal - www.noegletal.dk Vedrørende Frederiksberg kan de senere års

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

Data for juni 2007. Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 06. september 2007

Data for juni 2007. Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 06. september 2007 Data for juni 2007 06. september 2007 Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, grundløn, tillæg, genetillæg, pension

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

Folkeskolelever fra Frederiksberg

Folkeskolelever fra Frederiksberg Folkeskolelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2010 INDHOLD Indledning... 2 Status for uddannelse 1. oktober 2012... 3 Fuldført ungdomsuddannelse... 6 Igangværende ungdomsuddannelse...

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær i 2007 og 2009 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i dagsværk er faldet med 15,4 % fra 2007 til 2009. Faldet i langtidssygefraværet er sket både

Læs mere