Fortælling i virksomhedens tjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortælling i virksomhedens tjeneste"

Transkript

1 WRITINGS FROM THE CENTER UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK xxx:»xxxx«fortælling i virksomhedens tjeneste Fortælling i virksomhedens tjeneste Corporate Storytelling som kommunikationsredskab Redigeret af Marianne Wolff Lundholt FOR NARRATOLOGICAL STUDIES VOL. 4 1

2 I begyndelsen var historien Writings from the Center for Narratological Studies University of Southern Denmark Edited by Per Krogh Hansen Vol. 4 In this series: Writings from the Center for Narratological Studies, University of Southern Denmark Vol. 1: Per Krogh Hansen & Marianne Wolff Lundholt, Eds.: When We Get to the End...: Towards a Narratology of the Fairy Tales of Hans Christian Andersen (2005) Writings from the Center for Narratological Studies, University of Southern Denmark Vol. 2: Marianne Wolff Lundholt: Telling without Tellers: The Linguistic Manifestation of Literary Communication in Narrative Fiction (2008) Writings from the Center for Narratological Studies, University of Southern Denmark Vol. 3: Per Krogh Hansen, Ed.: Borderliners: Searching the Boundaries of Narrativity and Narratology/Afsøgning af narrativitetens og narratologiens grænser (2009) 2

3 xxx:»xxxx«marianne Wolff Lundholt (red.) Fortælling i virksomhedens tjeneste Corporate Storytelling som kommunikationsredskab Medusa 3

4 I begyndelsen var historien Fortælling i virksomhedens tjeneste. Corporate Storytelling som kommunikationsredskab 2011 by forfatterne og Forlaget Medusa Printed by Publizon A/S Omslagsillustration: Lis Dam Sommerlund Udgivet med støtte fra Danfoss Printed in Denmark ISBN ISSN

5 Indhold»xx«Forord 7 Indledning 9 Hvorfor Storytelling? 15 Marianne Wolff Lundholt Intern storytelling et potent ledelsesredskab 29 Flemming Smedegaard Ledelse via corporate storytelling 45 Cindie Maagaard Den fortalte virksomhed 59 Trine Susanne Johansen X-faktoren i storytelling og rekruttering 75 Birgitte Norlyk På bustur med Huspoeten t/r 95 Sanne Frandsen Om forfatterne 110 5

6 xx 6

7 »Forord«At fortælle fortællingens historie... Om Skrifter fra Center for Narratologiske Studier»Utallige er verdens fortællinger«, skrev Roland Barthes i sin introduktion til den strukturelle analyse af fortællinger fra 1966.»Ligeglad med forskellen på god og dårlig litteratur er fortællingen international, transhistorisk, transkulturel; den er der simpelthen blot, som livet selv.«hvis, som Barthes skrev, fortællingerne er overalt, da er nogen nødt til at holde et vågent øje med disse historier: Registrere hvad der fortælles, hvem der fortæller, og hvem der lytter. Bestemme hvilken funktion fortællingerne har i vores kultur og i vores individuelle liv. Beskrive fortællingens teknikker og mekanismer og sammenligne deres forskellige fremtræden i forskellige genrer og medier. Siden strukturalismens storhedsdage i 1960 erne har denne opgave været varetaget under overskriften Narratologi et begreb, der blev foreslået af Tzvetan Todorov, og som siden er udlagt af en anden prominent narratolog, Dorrit Cohn, som»den rigorøse og systematiske analyse af narrativt sprog«. Det er i dette interesseområde, aktiviteterne ved Center for Narratologiske Studier, Syddansk Universitet, nder sted. Center for Narratologiske Studier er et interdisciplinært forskningscenter, som blev grundlagt i 2003 med det formål at studere fortællinger i forskellige 7

8 Fortælling i virksomhedens tjeneste kontekster. Dette gøres igennem kollektive og individuelle forksningsprojekter, seminarer, konferencer, udvekslinger og publikationer. Skrifter fra Center for Narratologiske Studier er én af kanalerne for udbredelsen af udkommet af centerets aktiviteter. For yderligere oplysninger besøg venligst Per Krogh Hansen Serieredaktør 8

9 Indledning Marianne Wolff Lundholt:»IndledningDu kender da sagtens et forstørrelsesglas, sådan et rundt brilleglas, der gør alting hundrede gange større, end det er? Når man tager og holder det for øjet og ser på en vanddråbe ude fra dammen, så ser man over tusinde underlige dyr, som man ellers aldrig ser i vandet, men de er der, og det er virkeligt.«1 Som de mere end tusinde underlige dyr i H. C. Andersens eventyr om vanddråben er fortællinger ofte til stede, uden at vi nødvendigvis registrerer deres tilstedeværelse. Men hvad skal vi egentlig med fortællinger? Hvad gør fortællinger ved os? Hvad kan vi bruge dem til? Og hvor nder vi dem? Vi nder fortællinger alle steder. Imellem os, menneskene. I form af romaner, lm, tv-udsendelser, anekdoter og vitser. Men også i vores arbejde. Vi fortæller om os selv, om vores arbejde og vores virksomhed. Og virksomheden fortæller om os. Nogle gange bruger virksomheden bevidst fortællingerne til at skabe fælles fodslag og identitet eller til at brande sig selv og markedsføre sit produkt; andre gange løber historierne bagom og nægter at lade sig styre. * At fortællingerne er virkelige bliver bevist på det årlige Storytelling Seminar arrangeret af Network for Corporate Storytelling (NCS) 2 i samarbejde med Syddansk Universitet. Artiklerne i denne bog er en samling af oplæg afholdt på dette seminar, der netop har til formål at sætte fortællingen i fokus: Hvad er storytelling? Hvad er en fortælling? Hvordan anvendes storytelling helt konkret? Hvorfor er storytelling så effektiv en kommunikationsform, som det har vist sig at være tilfældet? Hvad vil det sige at anvende storytelling som et ledelsesredskab? At fortællingen har bredt sig fra børneværelset og ind i organisationer, er et interessant fænomen, der kan forklares ud fra nutidens fokus på virksomhedskommunikation med begreber som f.eks. strategisk kommunikation, corporate communication, corporate identity, corporate brand og image. Samtidig er der nogle grundlæggende elementer i fortællingen, der gør, at den er en foretrukket kommunikationsform ikke alene i den daglige samtale mennesker imellem, men ligeledes i organisationer. I denne bog vil du støde på ere forskellige typer af 9

10 Fortælling i virksomhedens tjeneste forstørrelsesglas, der hver giver indsigt i fortællingens natur og funktion i en organisatorisk sammenhæng: fortællingen som ledelsesredskab, som udtryk for bagvedliggende værdier, som et afgørende element i konstruktionen af virksomhedens identitet, som konkretisering af værdiset. Dette er blot nogle af de elementer artiklerne i denne bog omhandler. *»Omkring 1960 kørte Mads Clausen personligt en forretningsforbindelse til toget i Sønderborg. Da han havde taget afsked, satte han sig bag rattet i sin amerikanerbil og tændte en cigar. Pludselig kom en gæst fra det nyligt ankomne tog og satte sig ind på bilens bagsæde og fortalte hvilken adresse han ønskede at blive kørt til. Mads Clausen startede bilen og kørte manden til adressen. Og hvad bliver det så? spurgte bagsædepassageren. Det koster ikke noget, svarer Mads Clausen. Hvorfor ikke det?. Det bruger vi ikke på Als! «3 Denne lille anekdote om Mads Clausen, der kører hyrevogn, er sammen med mange andre sjove små fortællinger blevet fortalt mange gange i Danfoss historie. Men hvilken rolle spiller disse små anekdoter i forhold til virksomhedskulturen? Med hjælp fra funktionalistisk kulturanalyse kan vi betragte anekdoterne som en del af organisationskulturens artefakter. Ifølge Schein er organisationskultur et»mønster af grundlæggende antagelser, der er opfundet, opdaget eller udviklet af en bestemt gruppe, samtidig med at den lærer at klare sine problemer i forbindelse med ekstern tilpasning og intern integration, og som fungerer godt nok til at blive betragtet som gyldige og derfor bør læres til nye medlemmer som den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer.«4 Fortællingerne er ud fra denne kulturopfattelse adfærdsstyrende i den forstand, at de fremhæver det adfærdsmønster, der er tilstræbelsesværdigt i den pågældende kultur. Historien om Mads Clausen er netop et eksempel på en retningsangivende historie, idet den anslår en tone, hvor man helt naturligt står til rådighed for hinanden. Forskeren Søren Nymark skelner mellem uformelle og formelle fortællinger. De uformelle fortællinger er dem, der cirkulerer blandt medarbejderne. Set fra en organisationsorienteret synsvinkel afspejler de den reelle kultur, og for medarbejderne skaber de en forståelsesramme for hændelser, der nder sted i virksomheden. De formelle fortællinger udgår derimod fra ledelsen og har primært til opgave at være retningsangivende i forhold til den strategi og kultur, man ønsker at kommunikere. 5 Her er der tale om at anvende historier som ledelsesværktøj. De uformelle historier kan anvendes strategisk til intern formidling af 10

11 Marianne Wolff Lundholt:»Indledning«virksomhedens kultur, som det er tilfældet med historien om Mads Clausen, der kører hyrevogn. Historien om Mads Clausen illustrerer, hvordan en uformel historie bliver formel, idet den udgives her i det interne blad»danfoss Avisen«og dermed fungerer som en retningsangivende historie. De formelle historier kan udover at fungere som ledelsesværktøj - ligeledes anvendes som markedsføringsværktøj. Fortællingerne er således primært eksternt rettet og har som hovedformål at sælge et produkt. Den mest kendte form for storytelling er den, vi kender fra den eksterne virksomhedskommunikation i form af branding. Gennem tv-mediet bliver vi dagligt konfronteret med Harry og Bahnsen, Tuborgs Om er og andre fortællinger, der ofte har til formål at reklamere for et speci kt produkt. Med en god portion humor og ironi skaber fortællingerne et univers med karakterer og udtryk, der tilvejebringer en fælles referenceramme. Når man arbejder med det, vi kalder Corporate communication, handler det hovedsageligt om, at skabe sammenhæng i kommunikationen. Begrebet Corporate stammer netop fra det latinske Corpus, der betyder krop eller legeme. Det a edte verbum inkorporere betyder at indarbejde eller indlemme, hvilket netop er den loso, der ligger bag begrebet corporate communication, nemlig» en idé, en forestilling om, at en virksomhed kan kommunikere som én samlet totalitet eller krop.«6 Her spiller fortællingen en central rolle i forhold til at betragte organisationen ud fra et narrativt perspektiv med en gennemgående virksomhedsfortælling. Denne tankegang bliver dog udfordret af de mange interne såvel som eksterne stakeholders eller fortællere der er med til at konstruere historien. Disse stemmer udgør en erstemmighed både internt i virksomheden selv, men ligeledes eksternt en erstemmighed, der kan udmunde i modsatrettede historier. * I artiklen»hvorfor storytelling?«undersøger Marianne Wolff Lundholt storytelling som forståelsesramme i organisatorisk sammenhæng ud fra et psykologisk, neurovidenskabeligt og narratologisk perspektiv. Hvorfor er fortællingen en effektiv kommunikationsform? Hvad er det for nogle faktorer og særlige karakteristika ved fortællingen, der skaber involvering og engagement hos modtageren? Svarene søges ved at undersøge, hvad det er for nogle grundlæggende mekanismer i mennesket såvel som i historien, der er på spil. Der er ingen tvivl om, at menneskets måde at strukturere og dermed bearbejde information på på mange måder matcher den måde, fortællingens handlinger er organiseret. Artiklen danner et fundament og en forståelse for, hvorfor det er interessant at anvende storytelling som forståelsesramme i virksomhedsmæssige sammenhæng. 11

12 Fortælling i virksomhedens tjeneste I»Intern storytelling et potent ledelsesredskab«argumenterer Flemming Smedegaard for, at storytelling er et stærkt og potent internt ledelsesredskab. Smedegaard redegør for, hvordan ledere med udgangspunkt i virksomhedens kernefortælling kan arbejde målrettet med storytelling som et effektivt og engagerende ledelsesredskab, der er nyttigt, hvad enten det handler om at kommunikere visioner, værdier, mål, strategier eller de nyeste forandringstiltag i virksomheden. Smedegaard viser, hvordan man med stor fordel kan inddrage medarbejderne aktivt i processen med at indsamle, bearbejde og fortælle historierne. Ledelse er ligeledes i fokus i Cindie Maagaard s bidrag»ledelse via corporate storytelling«. Maagaard tager udgangspunkt i teorier om den fortolkende læsers rolle i skabelsen af en teksts mening for at undersøge, hvorvidt og hvordan ledelse ved hjælp af corporate stories kræver, at læseren styres gennem fortællingen hen til en bestemt fortolkning. Når en corporate storyteller fungerer som stemme for organisationens ledelse, bliver historien ikke kun en ledelseshandling, men også et udtryk for bagvedliggende ledelses loso, - værdier og -praksis især når historien handler om organisatoriske værdier, og når den bruges strategisk som middel til at kommunikere disse til de ansatte. Ved at analysere to eksempler på storytelling fra VELUX, udforsker Maagaard, hvordan en historie er styret, og hvordan den kan kommunikere ledelsens holdninger og værdier. Med Trine Susanne Johansens artikel»den fortalte virksomhed«skifter fokus fra ledelse til identitet. Artiklen omhandler det faktum, at virksomheder siges at være under pres i forhold til at fortælle sig selv i det offentlige rum, der således mættes med en over od af virksomhedssymboler. Dette udvikler sig til tider til en besættelse af tanken om at opbygge og formidle en unik, sammenhængende og stabil virksomhedsidentitet gennem integration af alt, hvad virksomheden siger og gør. En narrativ tilgang til virksomhedsidentiteten repræsenterer imidlertid et alternativt perspektiv til denne integrationstanke, idet identiteten her forstås som konstrueret i dynamiske netværk af fortællinger fortalt af ere fortællere. Dermed bliver identiteten heterogen i stedet for homogen, polyfon i stedet for unison og ydende i stedet for stabil. Et sådant perspektiv bevirker, at identiteten fremstår med nye former for kompleksitet, hvilket udfordrer virksomheder til at stille nye spørgsmål til identitetsarbejdet. Identitet er ligeledes omdrejningspunktet i kapitlet»på jagt efter X-faktoren: Storytelling, rekruttering og jobannoncer«. Her diskuterer Birgitte Norlyk, hvordan storytelling bruges til skabelse af identitet og til konkretisering af virksomhedens værdisæt. I de præsenterede jobannoncer ser vi, hvordan sammensmeltningen af personlig identitet og organisatorisk identitet iscenesættes og italesættes i den postmoderne jobannonce, der har udviklet sig til en gen- 12

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Metode...5 2.1 Opgavens opbygning... 5 2.2 Undersøgelsen...5 2.2.1 Afgrænsning og perspektiv... 5 2.2.2 Validitet...5 2.2.3 Etiske overvejelser...6 2.2.4 Præsentationer

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Internt nyhedsbrev i NOVEM

Internt nyhedsbrev i NOVEM Internt nyhedsbrev i NOVEM Speciale i Cand.ling.merc., engelsk, International Informationsmedarbejder Handelshøjskolen i Århus, Dato: 25. november 2004 Engelsk institut Af: Helle Smedegaard Rasmussen Vejleder:

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi.

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi. 1.0 Indledning Da finanskrisen ramte den vestlige verden i 2008, gik det hårdt ud over bankernes omdømme, da den generelle mening var, at bankerne bar en del af ansvaret for krisen (business.dk) i. Inden

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Indledning. Susanne Kjærbeck. Om bogen

Indledning. Susanne Kjærbeck. Om bogen Indledning Susanne Kjærbeck Om bogen Denne bog henvender sig til studerende, praktikere inden for information og kommunikation, forskere, undervisere og andre formidlere, som interesserer sig for historiefortælling

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde Paper DDLA, fastholdelse af konsulenter af Anne-Mette Ravn og Didde Maria Humle Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009 Fastholdelse af konsulenter Om meningsskabelse og identifikation

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Hvordan kan jeg som pædagogisk leder optimere mulighederne for at navigere meningsfuldt i og med virksomheden Børneskolen Bifrost?

Hvordan kan jeg som pædagogisk leder optimere mulighederne for at navigere meningsfuldt i og med virksomheden Børneskolen Bifrost? Kapitel 1 Indledning Indledningen beskriver hvilke personlige forhold og overvejelser, der leder frem til problemformuleringen om organisationens kompleksitet, og hvilke konsekvenser det kan have for ledelsen.

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Bidrag til bog, kapitel i: Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur..

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

People get into it for the money, but they stay with it for love

People get into it for the money, but they stay with it for love People get into it for the money, but they stay with it for love - Anya Karmanetz LÆSEVEJLEDNING I nærværende speciale dykker vi ned i det interessante og nutidige fænomen collaborative consumption og

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

employer branding - en systemteoretisk tilgang Udarbejdet af: Roskilde Universitet Samfundsvidenskabelige Basisstudie, hus 19.1 og 22.1, forår 2010.

employer branding - en systemteoretisk tilgang Udarbejdet af: Roskilde Universitet Samfundsvidenskabelige Basisstudie, hus 19.1 og 22.1, forår 2010. employer branding - en systemteoretisk tilgang Udarbejdet af: Anders Ravn Ask Hovmand Sørensen Emil Jacobsen Michael Skibsted Nielsen Rasmus Ulrik Gehrke Simon Buhl Villaume Roskilde Universitet Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Kulturer mødes og nye organisationer opstår

Kulturer mødes og nye organisationer opstår Kulturer mødes og nye organisationer opstår Afgangsprojekt i Ledelse Niels Brock Hold nr. k11vuled3481, Efterår 2011 Vejleder: Charlotte Pontoppidan Wise Udarbejdet af: Morten Grouleff Indhold Baggrund:...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

!"##"$#"%"&"'()*%+,&%&-'."&)/"%))0,&%"1(),/"&21."#(")1+)3-,'-1)41'5)

!##$#%&'()*%+,&%&-'.&)/%))0,&%1(),/&21.#()1+)3-,'-1)41'5) !"##"$#"%"&"'(*%+,&%&-'."&/"%0,&%"1(,/"&21."#("1+3-,'-141'5 31.67"%"#("(8,.$"%1&9":%"&5,$$*'-512-,' ;,#%6!7!?!

Læs mere