Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser"

Transkript

1 Rokile Uiveitet, CBIT Pol Die Big Fælle igttegi fo føeveehvevet i Regio Sjæll

2 Big 3 Væktøje og ipitio til pki Et mitiøt føevepojekt GRO gøe egiole moplevele h i peioe ejet fo t ke vækt i Regio Sjæll geem ytækig på føeveomået. Pojektet h fok på føeve f høj kvlitet mt viklig og mkeføig f kliike oplevele fo egioe ogee og gæte. I fem må håøge ele vi f GRO efige og eltte f iovtio-, viklig- og elefolø me må og mellemtoe vikomhee og offetlige itittioe i Regio Sjæll. Alle øgee hle om e metoe og tilgge, om vi h gt til t vikle kompetece, pokte og foetige ie fo føevepoktio og e føeveelteet vikomhe. Pocee og eltte e ekemplificeet ve hjælp f ce me vikomhee, vi h ejet mme me i pojektet. Titlee på e fem øge e: Actio leig. Big. Det ketive føevelotoim. Uviklig og mkeføig f moplevele. Opleveleeet iovtio. Læ mee om e fem øge get i oge. Itomåe i GRO-pojektet: 1. Foetigviklig og ig i og e fo Regio Sjæll. 2. Iovtio omkig pokt-, evice- og koceptviklig: Foy føevepokte, pocee, ogitio, foetigmoelle og fætig. 3. Kompeteceviklig i hele føeveehvevet: Kole iovtio, foigpocee og oplevele me fglighe, vie om eæig og poktviklig. I pæigfeltet mellem pki, teoi og fokig h vi vi vikligfolø, kompeteceviklig, wokhop og evet ejet me t vikle og femme ehvevet i egioe me et ktkmme f kvlitetføeve og opleveleøkoomi om omejigpkt. Femtie føeveviklig Målet me et ytækee pojekt og mejet h væet t motivee og hjælpe egioe føeveehvev til t tæke tvægåee og iovtivt. Efte kpt te å meje me egioe vikomhee tå et klt, t et ogå i pki e e fgt måe t ke ye pokte, pocee og yele på til gv fo åe itjeig og ekæftigele. Bg pojektet tå et tækt hol me meget fokellige kompetece f vie-, oplevele- og eleitittioe. Aktivitetee h væet målettet til lle føeveelteee ehvev, me h ogå ivolveet vikomhee iefo ekempelvi time, eig og klt, e iiekte eje me føeve. I pojektet te leveå h GRO ejet tæt mme me e e vifte f føeveehvev i Regio Sjæll pimæt må og mellemtoe vikomhee mt e ække offetlige itittioe. Vi h tget ggpkt i t møe vikomheee f ee ktelle ehov og foige. Alle iovtio- og elefolø h ejet ig koket om e ekelte. Flee vikomhee e eftefølgee egyt t eje mee ttegik og lgigtet me iovtio og viklig efte vikomheee ege g foi e i pki h et, t et vike og ke væi fo em. De Eopæike Fo fo Regiolviklig, De Eopæike Socilfo, Regio Sjæll og Regio Sjæll Væktfom h tøttet GRO-pojektet.

3 4 Big 5 Smmeg Bigttegie ggpkt I ee håog ekive vi mlighee og eflige i fohol til t vikle og etlee e fælle pltfom fo e ig, e kl væe me til t femme føeveehvevet i Regio Sjæll. Boge hevee ig åe til egiole og lokle emefolk og politikee og til vikomhee i føeveelteee ehvev, e h iteee i t ytte femtie potetile og gøe e fælle it. Fomålet me fælle ig e t vikle foetige fo egiole pokte og kocepte på e måe, å flee e, velmgee og æeygtige egiole føeve og måltie live tilgægelige fo ogee, itittioe og vikomhee i og e fo egioe. Voe igte h efo væet t efiee e pply fo e fælle ig og e ekelte ele/omåe, e iehole e opetioel viio og etig. Ufoige me t e egioe føeve ligge i t fie e fælleæve, om åe k mle egioe mgfolighe og mkeføe e ekelte ichepokte og gtoomike keoplevele. Pltfome fo ige e femticeiet M til hveg og fet, om vi pæetee i pliktioe Mgfolighe, ichepoktio og gtoomike keoplevele, e lev givet f Rokile Uiveitet i 2014 om e el f GRO-pojektet. I ee og efiee vi ileigvi voe måe t ge igegeet på og pæetee femticeiet, e e fæt fo voe iteviewække me ktøe, pocete, mkiete, hotelle, ette og titkotoe. Iteviewee hlee oveoet om e mlighee, om iteviewpeoee e i fohol til t e egioe og loklomåee. U f iteviewee h vi fomleet te fokellige ceie fo ig f egioe føeve, om ifomtee eftefølgee h foholt ig til. Relttet lev e fælle ttegi/pyoff, om vi kle mg-oplev-opg. Afltigvi give vi voe eflige til, hvo et på kot og lg igt e mligt t vikle og itegee ee ttegi i egioe. Me fæt i femti- og væktmlighee ekive oge e efige og mlighee, e e i fohol til t fie e fælle igpltfom fo føeveehvevet i Regio Sjæll. Pltfome fo ite me t e Regio Sjæll e håoge Mgfolighe, ichepoktio og gtoomike keoplevele, om Rokile Uiveitet h givet i 2014 i egi f GRO. I pliktioe pæetee vi lt et et ceie fo føeveomået i å 2025, om e e eliggee tyig fo igitee, om vi lægge op til i ee ppot. Håoge Mgfolighe, ichepoktio og gtoomike keoplevele ygge o mellem fokig og pktike efige f itee viklig-folø i GRO-pojektet me 150 vikomhee i Regio Sjæll. Håoge e e ik væktøjke, om egiole og lokle emefolk og politikee k ge i ee eje me iovtio og viklig i må og mellemtoe føeveelteee vikomhee. De e ogå eflige til e ekelte vikomhe i fohol til, hvo fokellige le i føeveehvevet et ytte femtie potetile. D k owloe oge på egiolemoplevele.k

4 6 Big 7 Fomålet me fælle ig: Uvikle foetige fo ig f egiole pokte og kocepte me helik på t øge tilgægelighee f e, velmgee og æeygtige egiole føeve og måltie fo åe ogee, itittioe og vikomhee i og e fo egioe. Måe t e egioe på De oveoee målætig me t e Regio Sjæll h f tt væet ietik me målætigee fo et mlee GRO-pojekt: Ske øget opmækomhe om egiole kvlitetpokte og måltiløige me fok på åe et lokle, tiole og et itetiole mke. Kole time me viklig f kliike oplevele fo t ike egiol viklig æligt i yeomåee. Bge oplevele, toytellig og iceeættele f m- og måltioplevele ttegik. Øge tilgægelighe f e, velmgee og æeygtige egiole føeve og måltie. Ufoige i fohol til ig e ålee t fie e fælleæve, om k mle mgfolighe, ichepoktio og gtoomike keoplevele. Sigtet e el t ftlægge e pply fo e fælle ig og e ekelte ele/omåe, og el t ike e ig, om iehole e opetioel viio og e etig. Ekemple f let, lt et Fkig og Itlie, okmetee mlighee fo t femhæve eg- og omåepecifikke kvlitete om el f et fælle. Det h væet mligt, foi ite e eet på e komitio f hitoik, kltel fokig og ktelt foetigglg. Deve e e levet etleet e iffeetieet og ik ig f e pågælee omåe, hvof flee e på tøele me elle tøe e Regio Sjæll. Det h gjot et mligt t eve et loklt æpæg i mpil me e oveoet ig, e ektet ppellee til ke og itet til eltgee, pocetee me flee. Plce ig Fo t ke etøtte keket til et etemt geogfik te e et øveigt t fokee på plce ig tig pce ito plce. Sigtet me plce-ig e t etlee e høj tovæighe om teet, å folk få lyt til t eøge og foke et. Folk h tilli til t e få e go oplevele, og på e måe live ee eltigpoce foeklet, å e øge efte moplevele. Plce-ig ette ig mo flee fokellige iteeetgppe, me timeet om et met elevte i ee mmehæg. Defo e et fgøee t få ftlgt, hv e e vigtigt fo etop ee gppe, og le et tle til ie væie.

5 8 Big 9 B eefit-moel Moelle opeee på fem ivee, om vi h iget i ee lye f et fælle fo egioe geem lt et iteview: 1. Hv e teet hågielige, ojektive og målelige kkteitik? 2. Hvilke foele (yttevæi) tilye teet kkteitik e eøgee? 3. Hvilke pykologike eløige elle emotioelle foele opleve folk ve t eøge ette te? 4. Hv ke væi fo e typike tilgeveee eøgee? 5. Hv e et eetielle t og kkte? B eefit B eefit-moelle gø et mligt gvit t fække et på et koket omåe fo t pæciee, hv e kl fok på fo t poitioee omået omkig e mlee og meigfl ié. Poce Foløet me t ftlægge e igttegi k me foel tte me t kotlægge: Why How Wht Det e vigtigt, t egioe ikke lot flye me tømme og pøve t gøe et lit ee e e. Regioe kl fie i ege ietitet, om e k kommikee i et. Rmme fo igttegie GRO fokiggppe på Rokile Uiveitet h lt et ekevet femticeiet M til hveg og fet, om vi e fo t væe et met ylige. Det ygge lt et på t: Chitie Vogt og Kiki Kplio 1. De glæggee væie, ige k ygge på. 2. Det kek om ke og øvige ktøe h, jævfø eefit-moelle. Ig et lleee ekiteee mteile i pocee og pple me yt feltmteile, e h fok på ig og e tilkyttee kvlitete. Stt me t kigge på e met femyee vikomhee, e k æe et femtiige. Søg elemetee til et yt f e tilgg eet på Why ot how wht-moelle (Simo Siek), elle giv e oplevelefokeee elemete højete pioitet fem fo e fktelle fohol. Vægte kl gå f t væe e poktoieteet it til t hve fok på e væi, e k ige til åe et ektee mke i fom f kee og e itee klt. Why How Wht Why How Føeveektoe geeelt e pæget f højtekologik, itielt poceet m, e åe e t, miljøigtigt og yeetik MEN komplemetæt. Heme ekitee e højgtoomik opleveleølge me lokle føeve og gtotime, om Regio Sjæll pofitee met f. Bogee lve mie m elv. Kø f fæigette og hel vi iteettet mt g f ett og ktie gø e tøe el f måltifoget. Me fæt i ee mme h vi iteviewet e ække ktøe, pocete, mkiete, hotelle, ette, titkotoe me flee. De e levet iteviewet omkig e mlighee, om e e fo t e egioe og loklomåee. Wht

6 10 Big 11 Iteviewpeoee e vlgt efte ee elev fo lye, og e ete iekte ivolveet i poktio, time og gtoomi i egioe elle e ekpete på omået. Dee g e kompimeet og fotolket i et følgee og e glg fo e eflige, vi pæetee eee i oge. Vi h ee gegivet et it f iteviewpeoee g g i oge. Sceie fo Regio Sjæll Vi h ikke et på poktiotekike, logitike og fætigmæige fohol, om k ke iee fo et viet meje og e eee mkeføig. De e geeelt e poitiv holig til e tøe og mee omfttee ig f åe egio og loklomåe, me iteviewpeoee i lye pege ogå på, t et e øveigt t ovevie e ække iee i pocee. Potetielle ceie fo t e egioe På gg f iteviewee e et mligt t optille te ceie: A. Be hele egioe mlet ekempelvi e et fælle mæke elle ve hjælp f et geemgåee pyoff. B. Opgee, tilltte ig og meje om ekiteee oige. Det k fo ekempel ke vi Det eopæike etvæk f egiol mklt cliy heitge (Regio Sjæll), e ge e kokkehe om logo, elle ve t tilltte ig low foo-evægele elle e iititive på omået. C. Uvikle e moel, e fgee om pply me et fælle fo hele egioe og komiee ette me mee lokl ig f geogfik fgæee omåe. Sceie A Smlet ig Voe eech iikee tyeligt, t ieee e tøt i eltio til ceie A. Agmetee gå let et på, t egioe ikke e et tligt mligpkt om et fo ekempel e tilfælet fo e ø elle lel. Regioe e politik kte ehee me mge fokellige fcette i e ekelte loklomåe. Die fokelle øke lle ifomte t opethole, og mge f em foetække e tækee tilkytig til et lokle fem fo til et egiole. Regioe live f e flete veet til t væe fo to og etet til t ge fælle ig om

7 12 Big 13 eete itmet. Dee hevee mge f ktivitetee ig pimæt mo hovetomået, om e et vigtigt mke i fohol til t fætte flee pokte og tiltække flee tite. Sceie B Smeje me ekiteee Flee ktøe tle fo t ygge ceie B om el f Det eopæike etvæk, me e e vghe i et væee kotktio på g f e fivillige it mt et etligelemet, om k vike økoomik eltee fo e helt må pocete. Dee iktee m, om et e vigtigt t eftepøve e optillee kvlitetkiteie. Mge ktøe e kitike ove fo et fælle mæke, e vil komme til t ætte em i plje me e ktøe, om måke ikke levee mme høje kvlitet om em elv. De e e vi tilgeholehe ove fo t live kolet mme ktøe, e k komme til t tække iveet e. Deme live e ejt et pøgmål om, hvem e k ike t et ikke komme til t ke kl et væe elvjtit, elle kl e væe e kotolehe? De ekitee e iititive, e ofte e loklt fokee, pæget f et meget vgt økoomik glg og om h meget få og ofte fivillige eoce. Det e ogå vkeligt fo fogee t geemke, hv e mge ecetle iititive ække ove. Det gæle fo ekempel mækigoige, om i elitete e t i vee fo t gøe vlget lettee fo fogee, me om ofte ee me t fovie em. Flee iteviewpeoe pege på, t e e et peeee ehov fo t pege e iggætte elle fcilitto, e k ke til pocee. De øvige fotælle, t e e å optgee f e glige ift, t e hveke h eoce elle fglig ekpetie til t femme e igpoce, elv om e ville ke ye got f e. Sceie C Komiee fælle og loklt Sceie C me g f e pplymoel få e tøte tilltig lt ifomtee. De tillægge et to væi, t e åe e et oveoet elemet og lokle ite. Det e e mmelig løig, e åe e flekiel og ike mgfolighe i t etøtte og femme veje fo må og mellemtoe føevevikomhee, ette, hotelle og titttktioe. Det oveoee kl ke ly, ålee t e lokle ktøe k vikle ig og pofitee f e fælle oveoet it. Dee foeklee igl givig til omveee kl få fotåele til t fløe foviig. Ufoige ve tilgge e let et t: Defiee e oveoee fælle mme fo åe højgtoomi og time, hee e kvlitetkiteie, om k ike et vevee og tovæigt fælle højt ive. Etlee e flekiel me koitet tkt og ogitio, om åe ike åehe mt kotiitet og geemlgkft. Sike ejek til et, å gee e motiveee til og tolte f t ge et. Ske og/elle ietificee e lokle og egiole fotællige, om k etøtte ige. Syliggøe foele fo fogee ve t vælge vikomhee, e e me i e fælle ig. Fokee på ktiv hlig og ikke tte ye toe eøgele og kive ye ppote me i teet ge e mge ekiteee og elevte ppote om i. De fokellige ifomte ovevejele omkig ceie C gå lt et på, t et pply k komme til t ovekygge e lokle, å e kokete effekt fo e ekelte ktøe live eceet. De ligge ålee e foig i t få et til t fgee, å et oveoee etøtte og fotæke e lokle, og ikke omvet. At ge ekemple live i tot et lle iteview ævt om e tilgg, e vil få tøt effekt. Villighee til t tilltte ig et fælle e i høj g et op på e kotigtet økoomik effekt. Specielt foi mge f e mie ktøe ikke h e økoomike eoce til t ivetee lgigtet og vete på e effekt. Sceie C møe ålee to fotåele og opkig. Me e e e tilvee kepi ove fo t implemetee ceiet i e kooieet mmehæg. De eetielle omejigpkte e fklig f økoomi, ogitioe og tkt, me elve giée ye e tilltig.

8 14 Big 15 Copote Aeflige til e fælle ttegi Relttet f lye k væe t: Fie e potetiel oveoet fælle ttegi pplyet elle et copote, e e eet på e mge, fokelligtee ipt f ktøe, ppote, iteview me mee. Upege e ække mlige, om k etøtte e oveoee ttegi. Skitee mlige veje fo implemeteig, e åe ike e kot- og lgigtet effekt til gv fo egioe. På e gg h vi kiteet elemete i ite på et oveoet pl i fom f e fælle ttegi; mg-oplev-opg. Fælle ttegi mg-oplev-opg Regioe k mle e fokellige g i et pyoff om fo ekempel mg-oplev-opg me fokellig vægt på hvet f e ævte elemete. Fælle ttegi mg-oplev-opg Pply/pyoff: Smg: Gtoomike oplevele. Oplev: Hitoike højepkte/fotællige. Opg: Bilte, cykelte, vete, løete. Et fælle mæke kl væe foket i e egiol ehe og evetelt me e iffeetieig i fom f mækig fo må, mellemtoe og toe ktøe, e h fokellige iteee og eoce. De kl væe e pktik omkig fælle mkeføig, keloe, gfik tyk me mee. I mpil vil e te elemete ke mle egioe fokelligtee e e fælle etikette, e k fgee om pply elle pyoff og live gt loklt, egiolt og tiolt, fhægig f hv m øke t iglee. Pyoffet tille ogå, t e ke e iffeetieig mellem må, mellemtoe og toe ktøe, vægte på elemetee k lægge fokelligt efte e kokete ehov.

9 16 Big 17 Eelig k elemetee mme i et fælle mæke, hvi e på lægee igt vie ig ehov fo t etlee e å oig, e og om ævt ieæe e ække væetlige foige omkig ihol f mæket, kotol, ogitio, fiieig, mkeføig me mee. E mækigoig vil ålee væe meget mitiø t lægge me. Smg Smg k åe mle e oveoee ig og ygge på e lokle, å e live koketieet geem gtoomike oplevele. Det e mligt t mle lokle pocete, hlee, ette og hotelle e ee ktegoi, mg e i fok i ee iititive. Smg k ete live gt om yefom i fohol til t mge på oget, et k væe eflekteee i fohol til hvo et mge, elle et k tolke om oget m h mgt på, hvilket iglee oget lægeevee. Smg k ogå tillægge væi i ge f go og ålig mg. Det e ålee mligt t tillægge mge væi og fyle egeet me et ihol, om etege et højgtoomike og ikke ve iititivee i Regio Sjæll. Oplev Oplevele k mme e hitoike og (m)kltelle højepkte i egioe, om e ikke og tiltækkee t gå efte. Det k åe hle om fkt og emotioe. De mge fotællige kl væe me til t klgøe, hvofo e eøgee k få e ektoiæ og ik oplevele ve t ge ti og eoce på oplevele i egioe. Opg Opgele mme pimæt opfoige og ekivele til, hvo tite k komme i kotkt me mg og oplevele. Det k væe geem geee il-, cykel-, ve- elle løete, om k væe etljeet ekevet og iehole e ække f e ikke højepkte f e to e ele f ttegie. Fokellighee give et got E vigtig og fgøee el f tykele f hele egioe e t etlee et mmepil mellem e fokellige loklomåe, e i g opftte ig elv om ikke og fhægige. Fogee og tite k imileti og e poleme mme fokelligheee og e em om e ekt væi og mlighe fo vitio ve ee eøg i egioe. Regio Sjæll k ge fokellighee til t mle og yliggøe kette f mgfolighe og iveitet og femhæve em mkt i mkeføige. Det give egioe mlighe fo t iffeetiee ig f e omåe i let, e typik etop lå på homogeitet. Det k gøe ve t femhæve e mge mlige, e e feet i geogfike omåe me fokellige pokte og titttktioe. M k ftlægge e lokle / fo ekempelvi Vetjæll, Ohee, Lmmefjoe, Mø, Loll-Flte, Syjæll, Syhvøee, Stev me flee, og ike t e e i oveetemmele me et oveoee. Fok k væe oveoet elle loklt I et pply e et mligt t vægte et oveoee/copote højet elle t le pille e tøe olle. Det føte vlg hle om t etgte et oveoee om moto og hve et pimæe fok e. Det et vlg hle om t give e tøe olle i e fom fo ptekttegi, e etøtte et oveoee. Fo Regio Sjæll vil e ptekttegi væe t foetække, e lokle tå meget tækt og fott øke elvtæigt t pofilee ee ite pllelt me hele egioe iititive. I ee tilgg pille mme olle om et oveoee. Begge give væi til hie, og e live tilføt yegi ve e mlet it. Ufoige ligge i t få kt e hmoik oveetemmele mellem ke f e lokle omåe og hele egioe, å kommiktioe live koitet og letfotåelig fo motgee. Kom htigt og got i gg Relttee vie tyeligt, t ogle ktøe lleee e meget lgt femme me ee ig og tykke kle øke om et højee tempo, e pimæt k gve ee ege it me ogå ige til e fælle mkeføig. Se oge i fot Det e mligt t cceleee pocee ve t pege elle tge imo fivillige melige f ekelte fotløee, e vi ekemplet mgt oveevie e øvige ktøe. De tå klt, t kokete eltte vil ke flytte mee e ok å mge ppote. Ekiteee ktivitete om ktlyto Det e mligt t itocee et fælle tivit ve t le et voke f e lokle e et mme pyoff om ekempelvi mg-oplevopg. He ligge e e vigtig opgve i fohol til t potte ekiteee iititive, e lleee live et loklt, me om h g fo t få et tøe fok og live mkeføt mee itet og målettet. På e måe gå e i pie fo viklige. Foele ve t tge fæt i ekiteee ktivitete e, t et oveoee på tlig vi komme til t iehole og fve elemete f e lokle. Det e me til t ike, t et ehole it fofæte og ikke live et fitvævee oveoet e foiele til e mge lokle iititive.

10 18 Big 19 Væ elitik Me et eceet mitioive me fok på t yliggøe æligt goe iititive, e e lette t oveføe til e loklomåe, live et ovekeligt t komme i gg. I ittioe me egæee eoce og to opmækomhe på glig ift e et e ekle og letomættelige iée, e vie fem. Smtiig lokee e egæee eoce ikke fo, t et fo mitiøt pojekt pæe e fo, t e ovehoveet live t oget i gg. Bg iteettet De e et tyeligt ehov fo e tøe og etet ig og mkeføig på ettet. Det k fo ekempel ke på e etpotl fo hele egioe, e h tyelige lik til ekiteee loklet og mle ktøe i lle tøele. D eøgee, tite og e flete e i tig højee g oietee ig vi ettet, k e potl fo hele egioe me fok på højkvlitetføeve og time etege og yliggøe e mge kvlitete og oplevelemlighee, e e ie fo e foholvi kot geogfik ft. Moile ppliktioe k pplee e etpotl og fo ekempel give iteete pocete og titmål, å e eøgee evæge ig geem et geogfike omåe. Det k væe me til t ætte pot på flee titpkte og pocete, e ikke h eoce til mkeføig. Htig implemeteig - kot gt Det e mligt t komme htigt i gg og mtiig ovevie e iee, e pæe e fo e fælle vej, om fo ekempel geeel kepi, mglee eoce og geeel ikkehe på flee måe: Upeg fotløee lt må, mellemtoe og toe ktøe, om ve ekemplet mgt k okmetee etilitete i e fælle ig og eme oveevie e. Upeg e elle ogle få tovholee/iggættee, om k ive pojektet me t vikle et fælle og hole mme på e mge ktøe. Tg ggpkt i femtiige ehov og foke på t tyke og etøtte ivee, foeggvikomhee og fotløee til t væe tovholee og tå i pie fo viklige. Fi vikomhee/ktøe, om h eoce ove glig ift. Rece mitioiveet og tt me e meget ekle og ovekelige løige, om lle k e foele i. Etle fælle etpotl og evetelt moile ppliktioe. Itege ihol og ke i lokle i et fælle. Bg ekiteee tkt og ogitioe til t vikle elemete i fælle e fælle pyoff. Sk et tøe egiolt commitmet. De fie lleee ettee og moile ppliktioe, me e mgle kooieig og mkøig fo t opå e optimle effekt. Fem fo t vikle e potl elle et tøe ette og fo t egæe iveteigee ke e mlighe væe t gøe g f ekiteee kle til t mle et fælle og gøe pyoff yligt. Målet og kooie ke De e et kt ehov fo e oveoet kooieig f itee, hvilket i iteviewee live ekæftet f mge f ktøee i egioe. Ue tovholee e e iiko fo, t e evetel tækee mkeføig eltee i ke, e ikke mme plet. I e foiele e et ogå vigtigt t e lle iititive f e ke-/fogevikel og ikke f e pocetvikel. Det e fgøee t ætte ig i kee poitio og vee, hv e e fokeet på i kee. He e et vigtigt t hke på, t fogee jælet vælge f (helt) tioelle fohol, me oftet f, om et pokt elle e ttktio tilføe væi og oplevele til ee liv. Uviklig på lægee igt Det e vigtigt t vikle e iititive e kl tyke mkeføige, å e live etleet e mee pemet egiol tkt. Det k væe e tlig egiolpolitik opgve i mpil me lle egioe komme. Pyoffet mg-oplev-opg k i ig elv iehole ethvet kvlitetmæke. Me om e vieeføele f e fælle ig k et væe e ié t vikle et elvtæigt fælle mæke, om et e ket f e ligee iititive. Det e imileti e lgvig poce t ygge et mæke op, e give fogee et etyigt igl. Det kæve e pæci veig f gifte og mevæi t ætte et åt eje i gg, me e eete helt ike efig f e omåe e et to fog f eoce i et ileee eje me et mæke. Vieeviklig kot gt Vieevikle ite me opygig f e pemet tkt feet i et egiole. Oveveje viklig f et fælle mæke.

11 20 Big 21 Det lev e gt i iteviewee Uit f g f iteviewpeoe Hlvele f poktioe ekpotee. Vægt på e lokle fokig. K got e ig elv om el f e oveoet ig e et pplyv og me mlighe fo lokl i. Smeje me e gppeige, fo ekempel lowfoo. Tilhæge f mækig foig t fie kvlitetkv og hole iveet. Deltge på mkee fo ekempel Boe mke, Øteo. Foel t ke hægte ig på geeel mækig og opå foele fo få pege. Tpe omkig kv til mækig. Poktee kl leve op til kvlitetkv ofte fo få pokte f mme eg. Ofte e et ikke ikke pokte. Bee mkeføig og kommiktio mge leveøe leve kjlt. Ofte ekee poktio, om k k ælge loklt. Fo lgt geogfik mellem e pæee kvlitetpokte. Ovevej t fhole mkege me f lokle pocete. Ofte itet meje på tvæ i omåee. Ige fælle mleetegele. Gtoomike pokte e i i ikøigfe, efo g fo meje på tvæ. Mgle e fælle hjemmeie me oveigte. Iititiv på Boholm me e ge mke vellykket, elvom e eelt k e få pokte me lokl opiele. Flee oe hot- ite t omkig me go effekt, me å ke e ikke oget i mellempeioe. Mmgie vil gee omtle loklpoktio me mee, me k ofte ikke fie em. Smeje me ette, ig om egivehee, fo ekempel cookig. Lokle fotee. Iovtio/oplevelefkto. Fotællige om peoee g poktee. Appel til e ee time. Ny pp på vej. Sylig foel f fælle ig. Locl cookig. Vækthol me viioipt. Smge f Fy. Smg på Nojæll. Biee fo meje/ig. Fotee om phee f fælle. Sæligt mæke fo toe, mellem og må ktøe på g f fokellige iteee. Pltfom fem fo pply elle egge ele. Regio Sjæll e Køehv køkkehve. Lokle ikøfoeige fo t elimiee mellemle. Timefoeige. Kole ig på ekiteee mæke. Mge iititive loklt, me på meget ekeet ive ofte fmilie. Fokelle mellem e fokellige geogfike omåe. Pocetet fælle ig. Iljæle. Pokte f go kvlitet me e go fotællig. Høj kvlitet live mt f pikokece. Leveigvilkå vkelige fo må pocete. Tovehlle om e mlig fætigkl. Små tikke e e mlig kl. Stigee eftepøgel efte høj kvlitet. Leveig til ette. Foyigikkehe f ftgee. Homogee pokte, fo ekempel etet mælk, mø me mee. Itilieig i poktio/gå æovig. Fogee h glemt hvo poktee mge. Ofte gmle pokte i pemkee på g f leveigytem. Pe f fogee om lvee pie. Svæt ve t mkeføe ig. Mge må pocete e optget f glig ift. Lokle pokte i ho lokle pemkee. Pokte f loklomået. Time/gppe på eøg. Gtotime ofte fokeet på Køehv. Mge fokellige iititive pee ite. Foviee me mge mæke. Lokle pokte mgle ekeele. Foee fohol ho pocete vi feeck, me e høe itet f ke. Mge iee fo må pocete. Meget miittio, om tge ti f poktio, mkeføig me mee.

12 22 Big Behov fo fælle it på ettet fo t mkeføe. Etlee e fælle potl (ph-meelele å e i et etemt omåe). Gevite tilgå etilhele ikke pocete. Fogee kl tættee på pocete. Pocete e tætte f kolete e ve hlig. Gtoomi + hitoie. Fok på glig ift. Ntiolt, oik mke. Pimæt Køehv om keomåe. Lokle pocete levee pokte. Kitik ove fo mejptee, hvi e tække iveet e. Meget lokl mkeføig. Ohee gø to it. Potetile me meje me e vikomhee. Behov fo fcilitto/tyee ehe. Bg fo iggætte og tovhole. Vigtigt me kvlitetkiteie og opfølgig. Syegi me e kvlitete, fo ekempel Flle. Vlget f ke ke f gtoomi. K lit itetiolt fok. Hitil itet meje i egioe. Evt. mle it i tovehlle me mee. De fem håøge i eie Actio leig Nye kompetece ke iovtio Boge omhle Actio leig e pkioieteet læigmetoe til iovtiopocee, hvo kite ktivt hle på hvege foige, mtiig me t e eflektee og e ee ege efige evej. GRO ke og wokhop h åe hlet om t ke ye foetige og meje fo vikomhee og om t klæe offetlige itittioe på til t levee ye og ee moplevele. Fælle fo lle folø e, t kitee keekompetece e levet ppleet me ye kompetece ie fo l.. mkeføig, ititio og keoplevele. Vi mee et e he mligheee fo t ke iovtio kl fie. Det ketive føevelotoim Goe folø me poktiovtio Boge opie efige me iovtio i poktviklig til pocete og e, e h iteee i t vikle ye og optimee ekiteee føevepokte. Vi efle goe pocee og emt tilgægelige teoie og give ekemple f pki lt mme me eltio til ejet i Det Ketive Føevelotoim på Gøt Cete. Voe iovtiomoel gå hele veje f t kotlægge mkeet til t ekive et pokt, e kl ætte i poktio. Afættet e helt ye pokte, hvo m tte f e me t ke elve opkifte me moelle k ogå ge til t vikle flete pokte og optimee pokte, e lleee e på mkeet. Big Fælle igttegi fo føeveehvevet i Regio Sjæll Me fæt i femti- og væktmlighee ekive oge e efige og mlighee, e e i fohol til t fie e fælle igpltfom fo føeveehvevet i Regio Sjæll. Bet kl væe me til t vikle foetige fo egiole pokte og kocepte på e måe, å flee e, velmgee og æeygtige egiole føeve og måltie live tilgægelige fo ogee, itittioe og vikomhee i og e fo egioe. I oge efiee vi voe måe t ge igegeet på, og pæetee og tete te fokellige ceie fo ig f egioe føeve og efle ttegie mg-oplev-opg. Uviklig og mkeføig f moplevele Om t give tite et, e eftepøge Boge eegø fo efige me t vikle og mkeføe moplevele. Iholet e målettet til vikomhee, ogitioe og eleitittioe, e eje me føeve, gtoomi og time. Ae me iteee i t vikle og mkeføe føeveelteee oplevele gee på tvæ f fggppe k ogå live ipieet. Me e egiole ettkokece Locl Cookig om ce, komme vi t om ejet me effektfl mkeføig - f e goe ié til ye oplevele og viee til evet mgemet og toytellig om m og tee. D k ekviee flee gti ekemple f ee og ho e GRO-pte, e tå ævt om foftte på gie. Alle øge i eie k etille elle owloe he: Gøt Cete, Miovej 9, 4960 Holey W geecete.k / E / T Opleveleeet iovtio E gie til ttegik eje me keoplevele Vi efige f vikomheæe iovtiofolø give oge e itoktio til opleveleeet iovtio og foetigviklig. Vi ekive hvo vikomhee k ytæke ee foetig, hvi e eje ttegik me opleveleeet iovtio. Det gæle ogå vikomhee, e ikke pimæt e oplevelevikomhee. Boge pæetee væktøje og metoe, om k ge til t vikle og etøtte iovtiopocee f e pæe ié til pki. De vie gevitee ve t ivolvee og få tøtte f ektee ktøe, å m lippe fi f vetækig og få øje på ye vikligpotetile.

13 Ugive: GRO gøe egiole moplevele / Foto: Ricky Molloy, Øtk Time Rektio & gfik eig: Toft & Tigkov / Tyk: Kp Bogtykkei / Oplg: 1000 tk. Kotktoplyige: Rokile Uiveitet, CBIT, Uiveitetvej 1, Potok 260, 4000 Rokile / W / E / T

BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN

BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN MTEMK Mtemtik o hh C-iveu BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN Dette e e smlig ove lle e sætige og evise e e i oge. Det e met som suppleee mteile isæ til e eleve, e skl hve mtemtik på B- elle -iveu. ee i ku metget

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Dmk ekke Uetet Sde f 6 de Skftlg pøe, de 4. deceme, Kuu yk Kuu. //4 Vghed: 4 tme lle hjælpemdle: Ige hjælpemdle "Vægtg": eele edømme om e helhed. Alle kl egude med mde det e get. Alle mellemegge kl mege.

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fomde h odet... medlem f Dmks Spotsfiskefobd å bg oet i Spotsfiskefoeige ALS. J det e toligt, som tide gå. Jeg vil gee beytte lejlighede til t bige e STOR TAK til lle de, de mødte op elle på de ee elle

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Dette dokument beskriver principperne for organiseringen af ungdomsfodbolden og børnefodbolden i HG Fodbold med størst fokus på børnefodbolden.

Dette dokument beskriver principperne for organiseringen af ungdomsfodbolden og børnefodbolden i HG Fodbold med størst fokus på børnefodbolden. HG Fodbold Food Dette dokumet bekive picippee fo oieie f udomfodbolde o bøefodbolde i HG Fodbold med tøt foku på bøefodbolde. Idholdfoteele Oveodede picippe...2 Udviklilije i HG Fodbold:...2 Udomfodbold...2

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = BILTYPEKODER E = REAR AXLE C4 F = AKSELAFSTAND G = TYPE CODES G1 = VERSION H = MOTORTYPEKODER

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = BILTYPEKODER E = REAR AXLE C4 F = AKSELAFSTAND G = TYPE CODES G1 = VERSION H = MOTORTYPEKODER lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYEGOEEEOE FO = IE EIEUE = TIT TOTVÆGT = TOTVÆGT FO I OG ÆGE = TIT FOEETIG C5 = TIT GEETIG = ITYEOE E = E XE F = EFT FOO - TIT 2000 ETTE EEVEETOG

Læs mere

Beregningsgrundlag. Forsikringsselskab Alm. Brand Liv og Pension A/S. Beregningsgrundlag Side 1 af 53

Beregningsgrundlag. Forsikringsselskab Alm. Brand Liv og Pension A/S. Beregningsgrundlag Side 1 af 53 Beegigsgulg Fosikigsselskb Alm. B Liv og Pesio A/S Beegigsgulg Sie f 53 Ihol.0.0. Risikoelemete... 3.0.0. Rete... 6 3.0.0. Nettogulg... 7 4.0.0. Buttogulg... 8 5.0.0. Nettopssive fo etlivsfosikige... 0

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

Hilmar Finsens Gade 14-16 ATRIET. Lone Kryger, Kommunikation

Hilmar Finsens Gade 14-16 ATRIET. Lone Kryger, Kommunikation Tapae, magfolighe Loe Kyg, Kommuikaio Hilma Fie Gae 14-16 Ombygige og i begyele i foåe 2010. De e lavegiigig byggi på 26.000 m2, vi ha me a gøe. De ha koe i omege af 100 mio. k., og geem hele byggie æk

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

KYSTLINJE. Interiørperspektiv +-0 +2.5 +3 +3. Havkanten. Materialer

KYSTLINJE. Interiørperspektiv +-0 +2.5 +3 +3. Havkanten. Materialer KYSTLINJE 1 Inteiøpepektiv +3 +3 +3 +-0 +-0 +-0 +.5 +.5 +.5 Diaga tilpaning topogafi Diaga konept Havkant Mateiale Maitit Vitte i Tungevåg, Randabeg feje d Noke kytlinje. ygning akee linj de fobinde land

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

Oure Friskole. Utrygheder ved skolen. Utrygge punkter Antal udpegninger. Utrygge strækninger Antal udpegninger 5 til til til 5.

Oure Friskole. Utrygheder ved skolen. Utrygge punkter Antal udpegninger. Utrygge strækninger Antal udpegninger 5 til til til 5. Oue ikole Uyghede ved kolen Piv-/ikole, Oue ikole Uygge punke Anl udpegninge 5 il 5 il 5 3 il il 3 il Uygge ækninge Anl udpegninge 5 il il 5 3 il il 3 il Svfodeling Skolefikken fodeling Svpocen f kolevejlyen

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Kravspecifikation for SAPA-løsningen. Bilag 2 til udbudsmaterialet

Kravspecifikation for SAPA-løsningen. Bilag 2 til udbudsmaterialet Krvpecifiktio for P-løige Bilg 2 til ubumterilet KMJ Mrt 2013 P Krvpecifiktio bilg 2 Dokumetet mett P 1066 Projektfe 3 - Krv & Kotrkter KMJ Dokumetverio 0.3 Dto for okumet 22-03-2013 Bemærk iehoveet optere

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

SAMMENHÆNG I LISBJERG PROCES - VIA EN STI LISBJERG

SAMMENHÆNG I LISBJERG PROCES - VIA EN STI LISBJERG MMENÆNG I LIBJEG CE - VI EN TI LIBJEG mkbene poce me bogee f Lbjeg, mebejee f kommne og eene f kekkolen UDGNGUNT GUEBEJDE MIN CE ET BÆEDYGTIGT LIBJEG TILBUD G FÆLLEMÆE Mngle lb l e vokne Enzym, noge e

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( )

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( ) Støelsesoden fo funktionene, og ln() Side f 5 Støelsesoden fo funktionene, og ln() (opgvefoløb v/ Bjøn Gøn og John Schächte) Intoduktion I dette foløb vil vi dels få et edskb til t smmenligne, hvo hutigt

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fomde h odet... medlem f Dmks Spotsfiskefobd 5 blev i bd og gd et igtigt godt å fo foeige. Det e gske vidst på små mgile, me fo føste gg i mge å, e vi he ved dgge f foeigsået lidt flee medlemme ed sidste

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2 Hvad e matematik? B, i og ISBN 978 87 766 494 3 Pojekte: Kapitel Pojekt.3 Lieæe Iteatiospocesse Idhold 1. Idledig... 1 2. Lieæ iteatio... 2 2.1 Lieæ vækst... 2 2.2 Ekspoetiel vækst... 2 2.3 Foskudt ekspoetiel

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

Matematisk Formelsamling

Matematisk Formelsamling Udge Alle eghede foeholde Jck Schmd og Reé Agd edee emk Fomelmlg fo og 4 emee Id Clgeøe Alog Uee Udge Alle eghede foeholde Jck Schmd og Reé Agd edee FORORD Dee memke fomelmlg e opdelg dejde l å geødeede

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

Trafik køer. Nogle matematiske modeller 1. Matematiske emner. Trafik køer. Nogle matematiske modeller

Trafik køer. Nogle matematiske modeller 1. Matematiske emner. Trafik køer. Nogle matematiske modeller Tik køe. Nogle memiske modelle Memiske eme Tik køe Nogle memiske modelle Ole Wi-Hse Køge gymsium 008 Tik køe. Nogle memiske modelle Idhold Idhold.... Geeelle deiiioe og begige oe bil ik....3. Aiklig ik-køe

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

-:å' sef ssnsk* iq',. Å,lfssionsfarbund TRO TIL. W#fuMM. :i 1+'' f? {I åg \,/ ##e #å -*t *,å#*ååå

-:å' sef ssnsk* iq',. Å,lfssionsfarbund TRO TIL. W#fuMM. :i 1+'' f? {I åg \,/ ##e #å -*t *,å#*ååå -:å' sef ssnsk* iq',. Å,lfssionsfbund TRO TIL W#fuMM :i 1+'' f? {I åg \,/ ##e #å -*t *,å#*ååå Hvodn skl hæftes buges? Kommente Dette hæfte e et bejdshæfte. Det e udbejdet f en bejdsguppe i Det Dnske Missionsfobund

Læs mere

2016-2019 RESUMÉ/LÆSEVEJLEDNING

2016-2019 RESUMÉ/LÆSEVEJLEDNING Nyudda ede i SMV e e 2016-2019 RESUMÉ/LÆSEVEJLEDNING Nedenfo flge e ko amle eum fo indaen Nyuddannede i SMV ene am levejledning il o undeende pojeke/angninge il hhv. Regionale Udvikli g idle Mle i g og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Modellering og simulering af dynamiske systemer Opgave nr. 2 Valgfri modelleringsopgave DC motor. se v s = 0,001 H = 0,026 H

Modellering og simulering af dynamiske systemer Opgave nr. 2 Valgfri modelleringsopgave DC motor. se v s = 0,001 H = 0,026 H geiørhøjskole Oese Tekiku Díel Sigurbjörsso 394 Sektor or ortios- og Elektrotekologi 6. seester - 4. Mrs 004 Pi Møller ese Moellerig og siulerig yiske systeer Opgve r. Vlgri oellerigsopgve DC otor leig:

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

Lidt Om Fibonacci tal

Lidt Om Fibonacci tal Lidt om Fioi tl Lidt Om Fioi tl Idhold. Defiitio f Fioi tllee.... Kivl... 3. Telefokæder....3 4. E formel for Fioi tllee...4 Ole Witt-Hse 008 Lidt om Fioi tl. Defiitio f Fioi tllee Fioi tllee er opkldt

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Bogstvregig - supplerede eksepler Reduktio... Ligiger... d Bogstvregig Side Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Reduktio M gger to preteser ed hide ved -

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI Velkommen til i Kolind SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI 2015 Vi mødes til en e lle e elkomne 7 festlige dage i Kolind Landskabsfoto: Susanne Simonsen, Sign Bizz 1 7 FESTLIGE DAGE I BYEN Kære alle i

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Kvalitetsmål til On-line algoritmer

Kvalitetsmål til On-line algoritmer Istitut for Matematik og Datalogi Bachelorprojekt Kvalitetsmål til O-lie algoritmer Forfatter: Christia Kuahl Vejleer: Joa Boyar Jauary 1, 2011 Cotets 1 Ileig 3 2 Problemet 3 3 Algoritmer og variater 4

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Dks Tekske Uvestet Sde f Skftlg pøve, e dg de??. decebe,, kl. 9:-3: Kusus v: ysk Kusus. Tlle hjælpedle: Ige hjælpedle. "Vægtg": esvelse bedøes so e helhed. Alle sv skl begudes ed de det e gvet. Sættet

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, sammenligning af to grupper Variansanalyse: Sammenligning af flere end to middelværdier.

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, sammenligning af to grupper Variansanalyse: Sammenligning af flere end to middelværdier. Vaaaalye (ANOVA) Reetto, ammelgg af to gue Vaaaalye Sammelgg af flee ed to mddelvæde. Sammelgg af to mddelvæde kedte vaae og toe tkøve elle oulatoe omalfodelte Hyotee H H µ µ ( µ µ ) µ µ ( µ µ ) Tettøele

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 1. Integralregning

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 1. Integralregning Mtemtikkes mysterier - på et højt iveu f Keeth Hse. Itegrlregig Hvd er relet f de skrverede puktmægde? . Itegrlregig Idhold. Stmfuktioer og det uestemte itegrl. Regeregler for det uestemte itegrl 7 Prtiel

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Placér lektioner

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Placér lektioner Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen abejdsfome Psykologi C, VAF Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: Flemming Johansen (FLJO) C fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere