OSI, 20. oktober 2008 Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OSI, 20. oktober 2008 Odense"

Transkript

1 OSI, 20. oktober 2008 Odense Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere: Lær at arbejde med Employer Branding Christa Thomsen

2 Dias 2 Program 1. Rekruttering og fastholdelse: hvad sker der på arbejdsmarkedet lige nu? 2. Hvad er Employer Branding (EB), og hvad kan det bruges til? 3. Hvordan EB? Kan EB uden videre overføres til selvejende institutioner? 4. Hvordan kan jeg arbejde med EB som leder eller mellemleder?

3 Dias 3 Hvad sker der på arbejdsmarkedet lige nu? Rekruttering og fastholdelse: 49 procent af de private arbejdsgivere har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 40 procent af de offentlige har samme problem (Agenda, 19. juni 2008). AktørerAA Individ Organisation Samfund

4 Dias 4 Fokus på tiltrækning og fastholdelse: på samfundsniveau Trods de aktuelle sorte skyer over den globale økonomi og afmatningen i den danske vækst så må vi ikke overse, at flere brancher faktisk fortsat mangler både hoveder og hænder. For eksempel har mange videnvirksomheder stadig store udfordringer med at skaffe den fornødne højt kvalificerede arbejdskraft. Ordrer går tabt på den konto. Én af vejene til at løse dette problem er, at Danmark bliver bedre til at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft. For at bidrage til løsningen af dette problem har Dansk Erhverv lanceret et nyt initiativ Expat in Denmark. Det har netop til formål at gøre mere for at få udlændinge, der opholder sig i Danmark - og ikke mindst deres ægtefæller - til at falde bedre til i Danmark. Det er faktisk noget, vi ikke er gode nok til i dag (Dansk Erhverv oktober 2008).

5 Dias 5 Hvad sker der på arbejdsmarkedet lige nu? (Fortsat) historisk lav arbejdsløshed* Små årgange Flaskehalse International konkurrence Ansøgere fra sælgere til indkøbere Fra operationel kommunikation til strategisk kommunikation * personer i 2007, i 2008 og i Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs skøn. DE okt. 08, s. 10.

6 Dias 6 Hvem er de unge i dag? (kan ændre sig, når de bliver ældre!) manglende stræbsomhed/ambitioner manglende vilje til social opdrift orienterer sig mod det, de finder fornuftigt og sikkert er ikke så materielt indstillede som tidligere (arbejde på deltid) oplever ikke et stort pres fra hjemmefronten rent uddannelsesmæssigt er zappere - skift og omstilling (stor generation af m/stor gennemslagskraft) Kilde: analyseinstituttet Epinion Capacent for Ugebrevet A4, efteråret 2007 (1.278 danskere i alderen år)

7 Dias 7 Hvorfor Employer Branding i selvejende institutioner? Corporate/Employer Branding som svaret på en række udfordringer og forandringer, som selvejende institutioner står over for: Rekrutterings- og fastholdelsesproblemer Markedsgørelse (New Public Management) Profilering i forhold til markedet og det offentlige og i forhold til (potentielle) medarbejdere Inspiration: Edlefsen 2007

8 Dias 8 Hvor udbredt er Employer Branding? Over halvdelen (60%) af landets virksomheder bruger aktivt EB for at tiltrække nye medarbejdere og fastholde nuværende - fokus på medarbejdertilfredshed som en god investering & som god reklame 79% af de virksomheder, der bruger EB gør det for at gøre virksomheden interessant lige nu og på længere sigt 78% ønsker at fastholde nuværende medarbejdere, mens 69% med indsatsen håber at tiltrække nye talenter, og 16% ønsker at give interessenter et nuanceret indtryk af virksomheden Kilde: Dansk Erhverv, se også JP den 9. april 2008 (p.5)

9 Dias 9 Hvad er Employer Branding? Definition (1) Employer Branding er betegnelsen for virksomheders forsøg på at markedsføre sig som attraktive arbejdspladser. Disciplinen rummer elementer fra både markedsføring og Human Ressource Management og er en bestræbelse på at tiltrække og fastholde medarbejdere i én og samme handling, hvor man tidligere anså rekruttering og fastholdelse som to forskellige indsatsområder. JP den 9. april 2008, p. 5.

10 Dias 10 Hvad er Employer Branding? En attraktiv arbejdsplads Den gode/attraktive/sunde/ arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads kan defineres som de fordele, som en potentiel medarbejder forventer at få ved at arbejde for en bestemt organisation. Berthon, Ewing & Hah 2005, p. 151

11 Dias 11 Hvad er Employer Branding? Definition (2) Employer Branding handler om at opbygge en unik arbejdsgiveridentitet for organisationen, som indeholder en forskellighed, der betyder, at organisationen skiller sig ud fra konkurrenterne og fremstår attraktiv. EB bygger på antagelsen om, at de rigtige medarbejdere kan tilføre en organisation værdi og i sidste ende bidrage positivt til bundlinjen. Kilde: Backhaus & Tikoo 2004: 502.

12 Dias 12 Hvad er Employer Branding? Feltet Felter der beriger disciplinen: Strategisk kommunikation Branding Intern markedsføring Human Ressource Management Værdiledelse og værdikommunikation Forandringsledelse og kommunikation

13 Dias 13 Hvordan Employer Branding? Teoretisk ramme: Branding Produktbranding: markedsføring af en organisations enkelte produkt med fokus på at differentiere produktet fra lignende produkter. Corporate Branding: et strategisk værktøj, der fungerer som bindeled mellem organisationens identitet og det image, omverdenen skaber.

14 Dias 14 En omdømmemodel (Fombrun 1996)

15 Dias 15 Hvordan skaber man et Corporate Brand?. The Corporate Branding Tool Kit (Hatch & Schultz 2001)

16 Dias 16 Employer Branding: hvori består det nye? Kendte værktøjer bruges i en ny sammenhæng. I selve analysen kan man bruge mange af de samme instrumenter og stille sig mange af de samme spørgsmål, som man altid har gjort i ledelsen og i marketing- og kommunikationsafdelingerne: hvem er vi, hvad skiller os ud, hvem er vores målgrupper, hvordan kommunikerer vi med dem osv.

17 Dias 17 Employer Branding: hvori består det nye? Tydeligt centralt defineret målgruppefokus. Øget konkurrence og mangel på arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Arbejdet med specifikke interessenter intensiveres. Flere funktioner på tværs af virksomheden inddrages i arbejdet, typisk: HR, Kommunikation, Marketing og Branding med forankring i topledelsen.

18 Dias 18 Implementering af EB: Hvad skal man være særlig opmærksom på? Den interne og den eksterne kommunikation skal være konsistent/sammenhængende. Det handler om troværdighed. Værdier skal leves. Virksomhedens brand må ikke komme under pres på grund af et nyt værdisæt, som fx skal appellere ekstra til medarbejderne eller de nye potentielle medarbejdere/talenter. Man må ikke blive i tvivl om, hvem virksomheden egentlig eksisterer for ejerne, kunderne eller medarbejderne.

19 Dias 19 Erfaringer med implementering af Employer Branding Employer Branding: Er projekter ikke organisatorisk funderet Ansvar, indsatser og budget spredt på mange hænder Klassiske kampe mellem Kommunikation, HR og linjen Manglende sammenhæng mellem ekstern og intern kommunikation Man arbejder stadig ad hoc og ikke strategisk og langsigtet Men også: toplederfokus på tiltrækning og fastholdelse, flere ressourcer til rådighed, flere behov, budskaber og kanaler i spil (Henrik Engelund, Core:workers, oplæg på ASB den 7. maj 2008)

20 Dias 20 Erfaringer med implementering af Employer Branding Employer Branding ideelt set: Medarbejderkommunikation er en strategisk disciplin Al intern og ekstern medarbejderkommunikation er samlet Eget beslutningsansvar og budget Forener erfaring og viden fra HR, kommunikation, marketing og linjen Kæmper kommunikationskampen om de kritiske kompetencer Organiseret i egen funktion EB = strategisk job- og medarbejderkommunikation (mål, målgrupper, budskaber, kanaler, handlingsplan) (Henrik Engelund, Core:workers, oplæg på ASB den 7. maj 2008)

21 Dias 21 Rammerne: Særlige udfordringer for selvejende institutioner 4 udfordringer: 1. skal konkurrere med private arbejdspladser på nogle andre forhold end løn og materielle personalegoder (non-profit organisationer) 2. har brugere, der er følelsesmæssigt krævende, og brugere, der ikke kan afvises - store krav til professionalisme, til de følelsesmæssige ressourcer og til sociale kompetencer hos personalet, som oplever mangel på anerkendelse på nogle områder, fx løn, personalegoder, medierne. Inspireret af: Daugaard 2007

22 Dias 22 Rammerne: Særlige udfordringer for selvejende institutioner 3. befinder sig i et krydspres mellem brugernes forventninger til dem, deres egne forventninger til ydelsen og de faktiske muligheder for at udøve arbejdet (NB: det offentliges rolle, bestyrelsens rolle, værdimæssig baggrund begrebet relevante opgaver ). 4. er som leverandører til det offentlige - afhængige af, at den øverste ledelse, politikerne og embedsmændene melder tydeligt ud til borgerne om, hvad de kan forvente ikke stiller borgerne noget i udsigt, som medarbejderen ikke har mulighed for at yde.

23 Dias 23 Hvad kan vi så brande os på som arbejdsgivere? Hvem er vi? Selvejende institutioner: Har gode arbejdsforhold Meningsfyldt arbejde En vis prestige i jobbet Er kendetegnet ved at være: båret af en række værdier, have engagement og være vild, alternativ og kritisk / en tredje mulighed (se Torben Larsens kronik i Kristeligt Dagblad, april 2008)

24 Dias 24 Inde fra og ud : Eksempel fra det offentlige SOSU-assistenter (Region Midtjylland): - opfatter jobbet som meningsfyldt og personligt givende - føler de gør en forskel - er glade for deres kolleger - er overordnet tilfredse med og stolte af det arbejde, de udfører - MEN: er ikke tilfredse med lønnen, arbejdstiderne og vilkårene (kompetence/ansvar) Kilde: Vestergaard-Hansen & Møller 2008

25 Dias 25 Employer Branding: faser Analyse (ledelsesansvar, bottom-up vs top-down proces, input fra medarbejdere, potentielle medarbejdere m.fl.) Udvikling, formulering og testning (skabe appel internt og eksternt + accept blandt medarbejderne) Implementering

26 Dias 26 Employer Branding: Nogle værktøjer Storytelling: fortolkning af værdierne genrer (kollektive, individuelle, anekdoter) anvendelse i hverdagen, hvad menes der med dem, hvad betyder de for mig, historie om, hvad de betyder eksempel). indsamling af historierne (observation, samtaler, fortæller-gruppe, interview, på skrift) indkorporeres i virksomhedens superfortælling Kistrup & Toft 2006

27 Dias 27 Employer Branding: nogle værktøjer Storytelling på skrift: Hvad skete der sidst, du virkelig havde succes med dit arbejde? Hørte du nogen historier om stedet her, da du startede? Hvad er din bedste arbejdsoplevelse her? Er der en bestemt arbejdssituation, der popper op, når du hører de nye værdier? Randrup & Grandjean 2006:

28 Dias 28 Employer Branding: nogle værktøjer Ledelsens rolle: skal gå foran og sparke aktiviteterne i gang men pas på: fokus på branding af ressortområde og employer. skal sikre, at processen til stadighed har politisk/strategisk forankring det er den interne ledelses ansvar og opgave at inkorporere bestyrelsens mål og visioner for institutionen. Inspiration: Edlefsen 2007 (om Corporate Branding)

29 Dias 29 Employer Branding: nogle værktøjer Ledelseskommunikation: nærmeste leder spiller en meget central rolle: Når medarbejderne helst vil høre vigtige budskaber fx om organisationsændringer fra deres nærmeste leder, så er der en ganske enkel grund til det: Så snart man hører eller læser om et nyt vigtigt tiltag i virksomheden, så er der én ting, som alle medarbejdere tænker på: hvad betyder det for mig? Petersen 2002

30 Dias 30 Employer Branding: nogle værktøjer Afdelingsmøde (præsentation af værdier, hvad betyder de for mig selv, historier og eksempler på, hvordan værdierne vil kunne påvirke medarbejdernes hverdag) Temaarrangement (fyraftensmøde eller kreativ eftermiddag), hvor medarbejderne skal forholde sig til værdierne.

31 Dias 31 Den eksterne kommunikation: step 1 Når organisationen er eksplicit om sine værdier, kan potentielle medarbejdere hurtigt vurdere, om de har lyst til at blive en del af virksomheden. Og det sender samtidig et klart signal om, hvilken type medarbejdere man ønsker at tiltrække. Synlig for journalister, investorer, kunder, samarbejdspartnere, etc. på nettet og andre steder Randrup & Grandjean 2006: 105.

32 Dias 32 Sammenhængende Employer Branding: Ledelsessamtaler Stakeholders Corporate Identity Ansættelsessamtaler Corporate Identity Stakeholders Stakeholders Organizational identity (mission, vision, culture, values, strategy) Sygefraværssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Corporate Identity Afskedssamtaler Corporate Identity Stakeholders Kilde: Aggerholm, H.K.; Andersen, M.A.; Asmuß, B. and Thomsen, C. (under udgiv.).

33 Dias 33 Tak for opmærksomheden Kontaktinformation: Christa Thomsen, ph.d., lektor Centre for Corporate Communication, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (direkte)

34 Dias 34 Litteratur Aggerholm, Helle.; Andersen, Mona Agerholm.; Asmuß, Birte. and Thomsen, Christa (2008), Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse. Center for Virksomhedskommunikation, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Aggerholm, Helle.; Andersen, Mona Agerholm.; Asmuß, Birte. and Thomsen, Christa (under udgivelse): Management Conversations in Danish Companies, in Corporate Communications: An International Journal. Backhaus, Kristin & Tikoo, Surinder (2004): Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International. Vol. 9 No. 5, pp Berthon, Pierre, Ewing, Michael & Hah, Li Lian (2005): Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding. International Journal of Advertising, 24(2), pp Daugaard, Gitte (2007): Den sunde arbejdsplads i det offentlige. Kbh.: Børsens Forlag. Dowling, Grahame (2001): Creating Corporate Reputations. Oxford: Oxford University Press. Edlefsen, Hanne Olkjær (2007): Corporate branding i den offentlige sektor. Kbh.: Videnskabsbutikken for samfundsvidenskab, Københavns Universitet, nr Fombrun, Charles J. (1996): Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Boston: Harvard Business School Press. Hatch, Mary Jo & Schultz, Majken & Larsen, Mogens Holten (2000): The Expressive Organization - Linking Identity, Reputation, And The Corporate Brand. Oxford: Oxford University Press.

35 Dias 35 Litteratur Kistrup, Louise Riis & Toft, Pernille Mølgaard (2006): Intern kommunikation i praksis en guide til strategisk dialog. Kbh.: Handelshøjskolens Forlag. Morsing, Mette (2006) Strategic CSR Communication: Telling Others How good you are. I: Jonker, J., de Witte, M. (eds.). Management Models for CSR. Heidelberg: Springer Verlag. Pedersen, Dorthe (red.), Greve, Carsten & Højlund, Holger (2008): Genopfindelsen af den offentlige sektor. Ledelsesudfordringer i reformernes tegn. Kbh.: Børsens Forlag. Petersen, Helle (2002): Strategisk kommunikation kvalitetsstyring og måling. Kbh.: Samfundslitteratur. Randrup, Ann & Grandjean, Frans (2006): Værdikommunikation ledelse af værdiprocesser i praksis. Kbh.: Børsens Forlag. Selden, Sally Coleman (2008): Human Capital. Tools and Strategies for the Public Sector. Washington, D.C.: CQ Press. Seldorf, Birgitte (2008): Employer Branding. Kbh.: Børsens Forlag. Vestergaard-Hansen, Louise & Møller, Pia (2008): Støbning af et (job)brandfundament. Udarbejdelse af et fundament til en brandingproces for jobbet som SOSU-assistent i Region Midtjylland baseret på udvalgte hospitalsafdelinger. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Speciale.

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET Sunde medarbejdere Sundhed er en rigtig god investering DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Overfør styrkerne Overfør de langtidsfriskes styrker til resten af fi rmaet Hverdagens konfl ikter Håndter

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer otteogtyve / januar / totusindeogotte HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG

Læs mere

Hvad er corporate image og corporate identity - og hvorfor hører man så meget om det?

Hvad er corporate image og corporate identity - og hvorfor hører man så meget om det? Hvad er corporate image og corporate identity - og hvorfor hører man så meget om det? Image, identitet og kultur er begreber, man er optaget af i vor tids virksomheder og organisationer, fordi man skal

Læs mere

Strategi for videnledelse 1

Strategi for videnledelse 1 Oktober 2001 Strategi for videnledelse 1 BDO-professor, cand.oecon., Ph.d, Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Cand.oecon, Mette Rosenkrands Johansen, Handelshøjskolen i Århus Professor, Dr.merc.,

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

employer branding - en systemteoretisk tilgang Udarbejdet af: Roskilde Universitet Samfundsvidenskabelige Basisstudie, hus 19.1 og 22.1, forår 2010.

employer branding - en systemteoretisk tilgang Udarbejdet af: Roskilde Universitet Samfundsvidenskabelige Basisstudie, hus 19.1 og 22.1, forår 2010. employer branding - en systemteoretisk tilgang Udarbejdet af: Anders Ravn Ask Hovmand Sørensen Emil Jacobsen Michael Skibsted Nielsen Rasmus Ulrik Gehrke Simon Buhl Villaume Roskilde Universitet Samfundsvidenskabelige

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder Nr. 2 september 2005 innovation i virksomheder Indhold Leder 3 Lars Qvortrup Den innovative organisation 4 Bo Eriksen Iværksætteres betydning for virksomheders 9 internationale udbredelse Tage Koed Madsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen

Line K. Nielsen. Vejleder: Mona Toft Madsen Institut for Ledelse Kandidatafhandling Forfattere: Sisse Gry Jensen Line K. Nielsen Vejleder: Mona Toft Madsen Handelshøjskolen, Aarhus Universitet August 2008 Employer branding i Salling Bank - En afhandling

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere