Hurt igt overblik Følger læreplanen og indeholder en gennemgang af afsætningsfagets kernestofområder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurt igt overblik Følger læreplanen og indeholder en gennemgang af afsætningsfagets kernestofområder."

Transkript

1 Afsætning Afsætning 1 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, René Mortensen, Michael Bregendahl, Jan Halberg Madsen Følger læreplanen og indeholder en gennemgang af afsætningsfagets kernestofområder. 100 interaktive opgaver 25 videoklip 80 skabeloner 450 illustrationer 60 opgaver 420 ordforklaringer 400 sider ebog Afsætning 1-3 måneder Afsætning 1-6 måneder Afsætning 1-1 år Afsætning 1-2 år Afsætning 1-3 år Afsætning 1-4 år 9.00 DKK DKK DKK DKK DKK DKK Denne ibog til afsætning på B- og A1-niveau dækker alle fagets kernestofområder. Afsætning 1 giver dig: Alt materialet fra teoribogen og Metode, cases og opgaver samlet ét sted PowerPoints Ordforklaringer Interaktive opgaver Afsætning 1 følger læreplanen og indeholder en gennemgang af afsætningsfagets kernestofområder, fx makroforhold, interne forhold og strategi, internationalisering, efterspørgselsforhold, udbudsforhold og marketingmix. Derudover fokuserer denne ibog på fagets metode, som eleverne skal tilegne sig for at leve op til læreplanens kompetencemål. Afsætning 1 giver eleven indblik i fagets centrale modeller og har definitioner på alle læreplanens begreber. De mange eksempler fra danske virksomheder betyder, at eleven kan relatere teori til praksis. Materialet bygger på SOLO-taksonomiens åbne spørgeformer, som også eksamensopgaverne i faget er baseret på. Fokus er derfor på det metodiske håndværk, eleven skal tilegne sig for at leve op til læreplanens kompetencemål.

2 Afsætning 1 - Metode, cases og opgaver 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, René Mortensen, Michael Bregendahl, Birte Ravn Østergaard Caseopgaver udarbejdet til alle kernestofområder i bogen Afsætning DKK Inkl. moms Materialet i dette opgavehæfte bygger på virkelighedsnære cases, der træner eleverne i at koble teori og praksis. Materialet bygger på SOLOtaksonomiens åbne spørgeformer, som også eksamensopgaverne i faget er baseret på. Fokus er derfor på det metodiske håndværk, eleverne skal tilegne sig for at leve op til læreplanens kompetencemål. Materialet rummer både tjek- og forståelsesopgaver samt eksamenslignende opgaver og cases. Afsætning 1 -grundbog til niveau B og A1. 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, René Mortensen, Michael Bregendahl, Jan Halberg Madsen Grundbog til afsætning på B- og A1-niveau, der dækker alle fagets kernestofområder DKK Inkl. moms Afsætning 1 indeholder en gennemgang af afsætningsfagets kernestofområder såsom makroforhold, interne forhold og strategi, internationalisering, efterspørgselsforhold, udbudsforhold og marketingmix. Strukturen følger læreplanen. Derudover fokuserer bogen på fagets metode, som eleverne skal tilegne sig for at leve op til læreplanens kompetencemål. Bogen indeholder fagets centrale modeller og definitioner på alle læreplanens begreber. Der er mange eksempler til undervisning i afsætning fra danske virksomheder, så eleverne kan relatere teori til praksis. Bogen er udarbejdet til undervisningen i afsætning på niveau B og A1.

3 Afsætning 2 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, René Mortensen, Michael Bregendahl En fortsættelse af Afsætning 1. 4 interaktive modeller 7 videoer 56 cases - 20 med video 18 tabeller 30 skabeloner 110 opgaver 115 interaktive opgaver 240 illustrationer 585 ordforklaringer 4 forløb 400 sider ebog Afsætning 2-3 måneder Afsætning 2-6 måneder Afsætning 2-1 år Afsætning 2-2 år Afsætning 2-3 år Afsætning 2-4 år 9.00 DKK DKK DKK DKK DKK DKK Afsætning 2 indeholder alle fagets kernestofområder på højere niveau med mere komplekse teoretiske modeller, samt metoder, cases og opgaver. Denne ibog går i dybden med relevant teori inden for kernestofområderne makroforhold, strategisk planlægning, internationaliseringsteori, efterspørgselsforhold, udbudsforhold og marketingmix. Strukturen følger læreplanen. Derudover fokuserer bogen på det metodiske håndværk, eleverne skal tilegne sig for at leve op til læreplanens kompetencemål. Afsætning 2 indeholder centrale og relevante modeller inden for fagets kernestofområder, ligesom begreber fra læreplanen defineres. Der er mange eksempler fra danske og internationale virksomheder, så eleverne kan relatere teori til praksis. Denne ibog er udarbejdet til undervisningen i afsætning på niveau A2. Afsætning 2 - grundbog til niveau A2 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, René Mortensen, Michael Bregendahl Grundbog til afsætning, der dækker alle stofområder på A-niveau sammen med Afsætning 1-bogen DKK Inkl. moms Afsætning 2 indeholder alle fagets kernestofområder på højere niveau med mere komplekse teoretiske modeller. Bogen går i dybden med relevant teori inden for kernestofområderne makroforhold, strategisk planlægning, internationaliseringsteori, efterspørgselsforhold, udbudsforhold og marketingmix. Strukturen følger læreplanen. Derudover fokuserer bogen på det metodiske håndværk, eleverne skal tilegne sig for at leve op til læreplanens kompetencemål. Afsætning 2 indeholder centrale og relevante modeller inden for fagets kernestofområder, ligesom begreber fra læreplanen defineres. Der er mange eksempler fra danske og internationale virksomheder, så eleverne kan relatere teori til praksis. Bogen er udarbejdet til undervisningen i afsætning på niveau A2.

4 Afsætning 2 - Metode, cases og opgaver 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, René Mortensen, Michael Bregendahl Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej Afsætning B til EUX 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, René Mortensen, Michael Bregendahl, Jan Halberg Madsen, Birte Ravn Østergaard Grundbog med metode, cases og opgaver til alle kernestofområder i afsætning B på EUX. 100 interaktive opgaver 30 videoklip 80 skabeloner 550 illustrationer 190 opgaver 430 ordforklaringer 700 sider Afsætning B til EUX - 3 måneder Afsætning B til EUX - 6 måneder Afsætning B til EUX - 1 år Afsætning B til EUX - 2 år Afsætning B til EUX - 3 år Afsætning B til EUX - 4 år 0.00 DKK 0.00 DKK DKK 0.00 DKK 0.00 DKK DKK Grundbog med metode, cases og opgaver til alle kernestofområder i afsætning B på EUX. Afsætning B til EUX indeholder en kort og præcis præsentation af alle begreber, teorier og modeller, som er kernestof i afsætning B. De enkelte kapitler kan bruges som udgangspunkt for gennemgang af afsætningsøkonomisk teorier og modeller. I lærervejledningen til Afsætning B til EUX ligger der en detaljeret oversigt over, hvilke emner, der er gennemgået i Afsætning C.

5 Afsætning til eud 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Nettie Pape, Bruno Sørensen, Thomas Bach, André Krogh Udgivelsen afsc.systime.dk åbner faget Afsætning C og gør brug af netmediets mange muligheder. 15 videoer 130 interaktive opgaver 110 opgaver 8 cases 150 illustrationer 160 ordforklaringer ca.150 sider Afsætning til eud - 3 måneder Afsætning til eud - 6 måneder Afsætning til eud - 1 år Afsætning til eud - 2 år Afsætning til eud - 3 år Afsætning til eud - 4 år 0.00 DKK 0.00 DKK DKK 0.00 DKK 0.00 DKK DKK Udgivelsen afsc.systime.dk åbner faget Afsætning C og gør brug af netmediets mange muligheder. Materialet er tilrettelagt, så der er mange forskellige veje ind i faget for at gøre det lettere at lave differentiering og variation. Materialet er opbygget i F-, E- og et D og C-niveau, så det kan benyttes bredt på Erhvervsuddannelserne. Gennemgående figurer i materialet er familien Sund og Starkesen, som du følger både som forbrugere og som ansatte i forskellige virksomheder. Familien bor i nærheden af City Center, som rummer en lang række virksomheder. Familien kommer i dagligdagen i berøring med virksomhederne. De træner fx i City Motion, køber ind i City Super og hænger ud i Street Coffee. Datteren Liv har et studiejob i analysebureauet McPhone A/S, sønnen Bo er i lære i supermarkedet City Super, og mor Rie er salgsassistent i skobutikken Fashion Shoe. Med familien som hovedpersoner og City Center som baggrund gennemgås den relevante teori i en naturlig progression, som matcher bekendtgørelsen. I krydsfeltet mellem familien og virksomhederne opstår der opgaver, som eleverne kan arbejde med helhedsorienteret ved at følge én eller flere virksomheder. Alternativet kan der arbejdes mere emneorienteret. Virksomhederne i lokalområdet og City Center er omdrejningspunktet og referencerammen, og eleverne kan arbejde innovativt ved at inddrage det tomme butikslokale, der også findes i centret. Materialet rummer varierede opgavetyper, fx 5 hurtige til de små grå, fotoog researchopgaver, gruppebaserede opgaver, quizzer, vendespil, krydsord og andre interaktive opgaver. Materialet er tænkt praksisnært og er casebaseret. Desuden er der udarbejdet præsentationer og videoopgaver til materialet.

6 Brand Elegance 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Dorrit Bøilerehauge Profession Beskrivelse på vej DKK Inkl. moms Brand Elegance fills a gap. Although the community of online enthusiasts is growing by the second, brands at large are still hesitating at the gates of online platforms. Online insecurity seems to die hard, and only a fraction of the possibilities are used. Brand Elegance takes its point of departure in the conditions of consumers as people. Using fashion as an example, it explains what creative brands and products mean to people, and how a sensory relationship can be established. It faithfully sticks to the sensory perspective and method throughout the comprehensive and illustrative case material of brands in the creative industries. With its operational approach to building a sensory brand on all platforms, Brand Elegance unfolds the numerous possibilities in online and offline branding with precise guidance and new perspectives. The book unites a multitude of often seemingly disconnected areas into a set of strategic tools for an involving brand experience. It unfolds both the why and the how. The panoramic categorization of fashion film and the inclusion of offline retail offer the reader a structured, yet, inspirational insight into areas calling for further integration and development vis-à-vis the traditional brand platform. Brand Elegance introduces an operational take on multi-platform strategy and sensory involvement, i.e. two vital areas in strategic branding. The concept Brand Elegance becomes a guideline to pursue and a goal to reach for experts, students and professionals alike.

7 Brand Elegance 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Dorrit Bøilerehauge Profession Brand Elegance introduces an operational take on multi-platform strategy and sensory involvement, i.e. two vital areas in strategic branding. 17 videos 35 illustrations 110 pages (app.) Brand Elegance - 4 år Brand Elegance - 3 måneder Brand Elegance - 6 måneder Brand Elegance - 1 år Brand Elegance - 2 år Brand Elegance - 3 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Brand Elegance fills a gap. Although the community of online enthusiasts is growing by the second, brands at large are still hesitating at the gates of online platforms. Online insecurity seems to die hard, and only a fraction of the possibilities are used. Brand Elegance takes it's point of departure in the conditions of consumers as people. Using fashion as an example, it explains what creative brands and products mean to people, and how a sensory relationship can be established. It faithfully sticks to the sensory perspective and method throughout the comprehensive and illustrative case material of brands in the creative industries. With its operational approach to building a sensory brand on all platforms, Brand Elegance unfolds the numerous possibilities in online and offline branding with precise guidance and new perspectives. The book unites a multitude of often seemingly disconnected areas into a set of strategic tools for an involving brand experience. It unfolds both the why and the how. The panoramic categorization of fashion film and the inclusion of offline retail offer the reader a structured, yet, inspirational insight into areas calling for further integration and development vis-à-vis the traditional brand platform. Brand Elegance introduces an operational take on multi-platform strategy and sensory involvement, i.e. two vital areas in strategic branding. The concept Brand Elegance becomes a guideline to pursue and a goal to reach for experts, students and professionals alike. "Elegance' has always been a favorite word of mine, but I have never seen it applied to brands as Dorrit Bøilerehauge does here. Any company seeking to create a brand experience that fills the senses, immerses the customers, and renders the brand as authentic should read Brand Elegance and embrace its teachings." -- B. Joseph Pine II, co-author, The Experience Economy & Infinite Possibility "The idea behind the Brand Elegance is really new and powerful. Elegance, which is of course a concept applied to people and the things, applied to the brand, proposes an idea of deep lightness, of easy effectiveness, something that can only be described with one word: excellence. Brand elegance, based on relevance, contemporaneity and authenticity is the new dimension for brands." -- Antonio Catalani, SDA Professor, Strategic and Entrepreneurial Management Department, Università Bocconi, Milan, Italy "Brand Elegance gives a precise insight in the process of developing and maintaining a strong brand with emotional appeal to the consumer. With a lot of examples and tools to manage the process, you will be able to move your own position from "just another product' into "the preferred brand". This book is a very fine mixture of professional insight on a strategic level and models, and tools, which can help managers to develop their brand in the right direction." -- Kim Klastrup, Group Director of Corporate Branding, Grundfos Holding A/S

8 Den svære kundesamtale 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Per Rasmussen, Jesper Mark Mathiassen Profession Der er mange forståelser af, hvad en svær kundesamtale kan være. Det kan være alt fra simple indvendinger, en personlig konflikt under udvikling, til et direkte psykisk overgreb på medarbejderen Fælles for disse situationer er, at de ofte er svære for den enkelte at håndtere i det daglige arbejde. Det er disse situationer, der tages under behandling i denne bog DKK Inkl. moms Kapitlerne udfoldes som samspil mellem teori, cases, opgaver og redskaber, og tager udgangspunkt i kundens oplevede situation. Hvordan kommunikerer du med kunden og hvordan får du struktureret samtalen, så kunden og du selv får en positiv oplevelse, den svære samtale til trods? Den svære kundesamtale henvender sig til ledere og medarbejdere, der dagligt sidder med direkte kontakt til kunder, brugere, klienter inden for ekspedition, rådgivning, hotline, salg o. lign., herunder både fysiske møder og telefonsamtaler. Erhvervscase 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Vibeke Rasmussen Grundlæggende introduktion til arbejdet med ehvervscases. Bogen er fuld af eksempler og går tæt på den virkelige verden DKK Inkl. moms Med dette erhvervscasemateriale i hånden, er eleverne ikke længere i tvivl om, hvordan de griber erhvervscases an. Og så bliver det sjovt! Bogen Erhvervscase er rigt illustreret og rummer udover modeller, planer og værktøjer til eleverne også råd og vejledning til lærerne. Erhvervscase er en fantastisk mulighed for at give eleverne en kvalificeret mesterlære, mens de er på skolen. Materialet uddyber og supplerer erhvervscasematerialet fra Undervisningsministeriet.

9 Erhvervscase - SO2 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Birte Ravn Østergaard, Jeanette Hassing, Henrik Jespersen 20 videoer 2 cases 10 øvelser 45 eksempler 10 skabeloner 9 Powerpoint præsentationer 50 billeder 75 sider ebog Erhvervscase - SO2-3 måneder Erhvervscase - SO2-6 måneder Erhvervscase - SO2-1 år Erhvervscase - SO2-2 år Erhvervscase - SO2-3 år Erhvervscase - SO2-4 år 5.50 DKK 6.50 DKK DKK 9.50 DKK DKK DKK Med Erhvervscase - SO2 ibog kommer læreplanens krav til kompetencer i spil. De økonomiske kompetencer i læreplanen udfoldes i et elevvenligt sprog med eksempler og øvelser, så eleverne bliver fortrolig med disse. Erhvervscase giver eleverne en systematisk indføring i case-metoden. Centrale begreber som kritiske succesfaktorer, udfordringer og handlingsalternativer bliver forklaret pædagogisk med et væld af eksempler. Der er anvisninger på, hvordan eleverne konkret kan arbejde med de enkelte faser i det projektorienterede casearbejde. Erhvervscase rummer samtidig videomateriale, fx forklarer en erfaren virksomhedskonsulent, hvordan virksomhedskonsulenter arbejder, så eleverne forstår tankegangen i erhvervscase. Udgivelsen forbereder desuden eleverne på eksamen. Forløbet op til eksamen forklares indgående med tekst, oversigter og video.

10 Fag og læsning (hhx) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen, Jeanette Hassing, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Mikkel Stampe Hjorth, Lene Nibuhr Andersen, Marie-Louise Bach, Anne Vibeke Vennerstrøm, Laura Kongskov, Annette Bau, Siw Krasnik, Merete Vonsbæk, Susanne Uhd Pedersen, Mariann Bra Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime 95 elevøvelser 7 videoklip 20 primærtekster 20 illustrationer ca. 205 sider Fag og læsning (hhx) - 3 måneder Fag og læsning (hhx) - 6 måneder Fag og læsning (hhx) - 1 år Fag og læsning (hhx) - 2 år Fag og læsning (hhx) - 3 år Fag og læsning (hhx) - 4 år DKK DKK DKK DKK DKK DKK Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk samtidshistorie samfundsfag matematik økonomifagene: afsætning, international økonomi, virksomhedsøkonomi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

11 Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Lars Ljungqvist Et komplet undervisningsmateriale til faget Grafisk Præsentation. 60 opgaver 50 eksempler 50 videopræsentationer Ordbog med beskrivelse af 25 grafiske begreber ebog Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP - 3 måneder Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP - 6 måneder Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP - 1 år Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP - 2 år Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP - 3 år Grafisk præsentation og billedbehandling - med Office og GIMP - 4 år 4.50 DKK 6.00 DKK DKK DKK DKK DKK Grafisk præsentation og billedbehandling er et komplet undervisningsmateriale til faget Grafisk præsentation. Samtidig er det en generel introduktion til grafisk arbejde, og hvordan man producerer pæne brochurer, plakater og lignende. Udgivelsen er opdelt i en teori- og øvelsesdel. Teoridelen giver en introduktion til grafisk præsentation efterfulgt af en gennemgang af de vigtigste emner. Undervejs præsenterer udgivelsen relevante grafiske udtryk og begreber. Øvelsesdelen indledes med Publisher. Dernæst følger en del med de grafiske muligheder i de øvrige Office-programmer. Excel er god til at vise tal i diagrammer, og PowerPoint kan fx lave organisationsdiagrammer. Ellers handler øvelsesdelen om billedbehandling i GIMP. GIMP er et gratis men professionelt program til billedbehandling. GIMP er samtidig et gratis alternativ til Adobes Photoshop. Der er video til alle eksemplerne i udgivelsen - sammenlagt mere end en times video. Grafisk præsentation henvender sig til version 2.6.x. af GIMP.

12 Markedskommunikation 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, Michael Bregendahl, Jan Halberg Madsen Introducerer virksomhedernes redskaber og strategier, når det gælder kommunikation DKK Inkl. moms Markedskommunikation giver eleverne redskaber til at analysere fx reklamer og udstikker rammerne for, hvordan de kan skrue deres egne kampagner sammen. Bogens forfattere er erfarne undervisere og forfattere til en lang række lærebøger inden for kreativ reklame, markedsføring og medier. Til bogen Markedskommunikation hører også en casesamling. Markedskommunikation, 2. udgave er revideret og opdateret med aktuelle eksempler og udvidet med nye kapitler om bl.a. sociale medier og oplevelsesøkonomi. Markedskommunikation - opgaver og cases 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, Michael Bregendahl, Jan Halberg Madsen Casesamling til bogen Markedskommunikation 2. udgave DKK Inkl. moms Bogen rummer opgaver til de enkelte kapitler i lærebogen Markedskommunikation. Opgaverne er formuleret, så eleverne kommer tæt på virksomhedernes udfordringer i forhold til kommunikation og kampagner. I bogen findes desuden syv cases, der giver et kig bag kulisserne i både kommercielle og ikke-kommercielle kampagner. Sammen med lærebogen klæder Markedskommunikation - opgaver og cases eleverne på til at arbejde med markedskommunikation - og til at lave egne kampagner.

13 Online videoer - på sociale medie- platforme. Nr udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Thomas Mosebo Simonsen, Steen Christiansen, Iben Bredahl Jessen, Jørgen Riber Christensen Online videoer eller p2p-videoer på sociale medieplatforme handler om, hvordan videoer distribueres og deles på internettet DKK Inkl. moms Med de sociale medieplatformes venne-netværk skabes opmærksomhed omkring audiovisuelle formater som: Viraler, Haul Vlogs, Remix og Mash Ups. Det er en kommunikation i nye formater, der overskrider den traditionelle broadcasting og skaber brugernes muligheder for at kommunikere med levende billeder uden de store medieagenturer eller statens indblanding. Den nye og frie kommunikation synes helt uden kontrol, men undgår man den markedsindflydelse, som i mange år har været den kontrollerende faktor? Og skabes der nye former for kommunikation, eller er de blot afledte af traditionelle og kendte kommunikationsformer med levende billeder? Online videoer på sociale medieplatforme sætter gennem en række artikler fokus på brugen og betydningen såvel som den æstetiske udformning af den audiovisuelle kommunikation til og fra brugere på internettet. Bogen er den anden i serien MÆRKK Æstetik og Kommunikation. Oplevelsesøkonomi 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jan Halberg Madsen En introduktion til fænomenet oplevelsesøkonomi suppleret med praktiske eksempler DKK Inkl. moms Der sker meget i verden, som kan være svært at inkludere i lærebøger, ikke mindst i de store fags grundbøger. Derfor har vi valgt at søsætte en række korte temabøger om aktuelle erhvervsemner. En af disse er Oplevelsesøkonomi af Jan Halberg Madsen. Bogen er en introduktion til oplevelsesøkonomi, og er suppleret med praktiske eksempler. I en progressiv opbygning, gennemgår bogen følgende: Introduktion til oplevelsesøkonomi Teorigrundlaget et overblik Forbrugeren i oplevelsesøkonomien Konceptudvikling og innovation i oplevelsesøkonomien Oplevelsesøkonomiens anvendelsesområder

14 Oplevelsesøkonomi 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Jan Halberg Madsen Denne ibog er en introduktion til oplevelsesøkonomi, og den er suppleret med praktiske eksempler. 85 illustrationer 16 videoer 5 cases 8 tabeller 100 siders tekst ebog Oplevelsesøkonomi - 3 måneder Oplevelsesøkonomi - 6 måneder Oplevelsesøkonomi - 1 år Oplevelsesøkonomi - 2 år Oplevelsesøkonomi - 3 år Oplevelsesøkonomi - 4 år 6.50 DKK 7.50 DKK DKK DKK DKK DKK Der sker meget i verden, som kan være svært at inkludere i lærebøger, ikke mindst i de store fags grundbøger. Derfor har vi valgt at søsætte en række korte temabøger om aktuelle erhvervsemner. En af disse er Oplevelsesøkonomi af Jan Halberg Madsen. Denne ibog er en introduktion til oplevelsesøkonomi, og den er suppleret med praktiske eksempler. I en progressiv opbygning, gennemgår denne ibog følgende: Introduktion til oplevelsesøkonomi Teorigrundlaget et overblik Forbrugeren i oplevelsesøkonomien Konceptudvikling og innovation i oplevelsesøkonomien Oplevelsesøkonomiens anvendelsesområder. Oplevelsesøkonomi 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Jan Halberg Madsen Bogen giver i et letforståeligt sprog en indføring i oplevelsesøkonomien og inddrager både en erhvervsøkonomisk og en humanistisk tilgang DKK Inkl. moms Oplevelsesøkonomi forundring, forandring, forvandling behandler dominerende teorier og værktøjer i alle led af værdikæden og belyser oplevelsesøkonomiens potentialer og mangfoldighed med eksempler og cases fra forskellige brancher nationalt og internationalt. Teorierne behandles ud fra en praksisnær tilgang med cases og eksempler som bl.a. Fårup Sommerland, Disney, Autostadt, Læsø Salt, Astrid Lindgren Verden, Rainforest Café og Britain s got talent. Desuden behandler bogen oplevelsesøkonomiske aspekter ifm. herregårde, sport- og musikevents, gastronomi og lystfiskeri. 2. udgaven har selvstændige kapitler om autenticitet, oplevelsesrum og events samt et nyt afsnit om oplevelsens psykologiske struktur. Udgivelsen henvender sig til alle med interesse for oplevelsesøkonomi. Velegnet til studerende på korte videregående uddannelser (KVU) og kan anvendes på gymnasieniveau.

15 Reklamepsykologi - mellem biologi og kultur 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, Conni Paldam, Uffe Schjødt Paldam Udgivelsen giver et bud på, hvad der gør, at reklamer virker og ikke virker DKK Inkl. moms Mennesket agerer og kommunikerer i krydsfeltet mellem biologi og kultur og det gælder også reklamer. Når du ser chokoladereklamer, reagerer din krop helt konkret. Men mundvandet er blot en af mange biologiske mekanismer, som reklamebranchen udnytter. Kulturen er også med til at bestemme, hvad du opfatter som attraktivt og gerne vil efterligne som forbruger. I Reklamepsykologi giver tre eksperter i kultur, markedsføring og hjerneforskning et samlet bud på, hvad der gør, at reklamer virker og ikke virker. Salg i serviceorganisationer 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Per Rasmussen, Jesper Mark Mathiassen, Peter Erkmann Profession Salg og service betragtes i mange virksomheder som to separate discipliner. Denne bog forsøger at kombinere service med en salgsindsats. Bogen giver en række praktiske anvisninger, øvelser og værktøjer til hvordan servicesamtalen kan føre til et mersalg DKK Inkl. moms Det kræver store investeringer i markedsføring, at få en kunde til at henvende sig og herefter kræver det en god salgsindsats, at få solgt sit produkt. Men mange kunder kontakter selv virksomheden i forbindelse med deres efterspørgsel af service helt uden at virksomhederne markedsfører sig. Servicemedarbejderen har dermed en central rolle i kontakten til kunden - og virksomheden en oplagt mulighed for salg uden omkostningstung markedsføring. Som servicemedarbejder betragter man sig sjældent som sælger. Man ekspederer, servicerer og giver råd. Men allerede i servicesamtalen, har man sat en række mekanismer i gang, der potentielt kan føre til et salg. Det er disse mekanismer, og hvordan de kan anvendes effektivt, der er denne bogs fokus. Salg i serviceorganisationer henvender sig til medarbejdere, ledere, instruktører og andre interessenter, der til dagligt befinder sig i den mentale zone mellem service og salg. Bogen er praksisorienteret opbygget i et samspil mellem teori, praksis, eksempler og opgaver, og indeholder desuden en hel række konkrete redskaber til at tackle udfordringerne ved salg i serviceorganisationer. Til bogen hører tre appendiks, som henvender sig specielt til leder og salgstræner. Download de tre appendiks.

16 Toolbox - en afsætningsøkonomisk værktøjskasse 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Birte Ravn Østergaard En værktøjskasse, der indeholder afsætningsøkonomiske teorier, begreber, interaktive modeller og modelskabeloner, der kan downloades. 45 videoer 150 interaktive opgave 300 illustrationer 80 modeller i Word og Excel 30 ordforklaringer 40 cases 280 sider ebog Toolbox - en afsætningsøkonomisk værktøjskasse - 3 måneder Toolbox - en afsætningsøkonomisk værktøjskasse - 6 måneder Toolbox - en afsætningsøkonomisk værktøjskasse - 1 år Toolbox - en afsætningsøkonomisk værktøjskasse - 2 år Toolbox - en afsætningsøkonomisk værktøjskasse - 3 år Toolbox - en afsætningsøkonomisk værktøjskasse - 4 år 4.00 DKK 4.50 DKK DKK 9.00 DKK DKK DKK En værktøjskasse, der indeholder afsætningsøkonomiske teorier, begreber, interaktive modeller og modelskabeloner, der kan downloades. Toolbox tager udgangspunkt i bekendtgørelsen og vejledningen til afsætning og kan bruges uafhængigt af lærebogsystemer. Toolbox henvender sig primært til elever og lærere, der arbejder med faget afsætning på hhx, men kan også bruges i erhvervsøkonomi på stx samt i innovation og teknologi på htx.

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006

Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 Virksomhedsøkonomi Business Economics - Higher Commercial level B 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761613790 Forfatter(e) Jørgen Waarst, Marianne Poulsen, Gitte Størup Engelsk oversættelse af Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Hurt igt overblik Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder denne bog bod på.

Hurt igt overblik Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder denne bog bod på. Matematik De(t) gyldne snit 3. udgave, 2010 ISBN 13 9788761627131 Forfatter(e) Jesper Frandsen Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital 2014 HG Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime

Læs mere

Knud Erik Bang, Klaus Marthinus, Ole Nystrøm og Kirsten Wissing. en lærervejledning. 2008 Systime A/S ISBN: 9788761622358

Knud Erik Bang, Klaus Marthinus, Ole Nystrøm og Kirsten Wissing. en lærervejledning. 2008 Systime A/S ISBN: 9788761622358 Knud Erik Bang, Klaus Marthinus, Ole Nystrøm og Kirsten Wissing en lærervejledning Zoom en lærervejledning 2008 Knud Erik Bang, Klaus Marthinus, Ole Nystrøm, Kirsten Wissing og Systime A/S Kopiering fra

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

CAND.LING.MERC. COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL NOVEMBER 2011 MOBILE WITH MEANING WITH BILE MO- BILE MO- NING WITH MEA- MOBILE MOBILE WITH -NING MEA

CAND.LING.MERC. COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL NOVEMBER 2011 MOBILE WITH MEANING WITH BILE MO- BILE MO- NING WITH MEA- MOBILE MOBILE WITH -NING MEA MEA- NING CAND.LING.MERC. COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL NOVEMBER 2011 MOBILE WITH MEANING MOBILE WITH WITH MO- BILE MO- BILE WITH MOBILE MEA MEA -NING MOBILE - EN ANALYSE AF MOBILENS MARKETINGPOTENTIALE FOR

Læs mere

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm.

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Titelblad Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Vejleder: Jørgen Riber Christensen Specialets omfang: Anslag: 177.820 Normalsider:

Læs mere

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet En social media strategi for Restaurant Kokkeriet Katrine Kristoffersen Kandidatafhandling - Cand.it - ITKO Institut for marketing og statistik Vejledning ved Lars Haahr Afleveret d. 1. Juni 2011 Åben

Læs mere

Gode relationer på Facebook

Gode relationer på Facebook Gode relationer på Facebook Semester 10 Studieretning Kommunikation Gruppenummer 40 Vejlederens navn Søren Marquardt Frederiksen Anslag / sideantal 191.389 / 108 1 Gode relationer på Facebook Navn på universitetet

Læs mere

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere.

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. - incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. Speciale af Mads Pedersen Årskortnummer 19970401 Vejleder Dr. phil. Jens Christensen Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet,

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS EN EKSPLORATIV UNDERSØGELSE AF ASPEKTER TIL ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ PERSONLIGE BLOGS Specialet er udarbejdet af Louise Rothaus Hvitved Madsen Aalborg Universitet

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau.

Hurt igt overblik En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. Erhvervsøkonomi C Erhvervsøkonomi ISBN 13 9788761627032 En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau. 176.00 DKK Inkl. moms Lærebogen C Erhvervsøkonomi er en fortsættelse af lærebogen FED Erhvervsøkonomi

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Social medie strategi for Sønderborg Kommune

Social medie strategi for Sønderborg Kommune Kandidatafhandling af Institut for marketing og statistik Aarhus School of Business Ved vejleder Lars Haahr Cand IT - ITKO August 2012 Social medie strategi for Sønderborg Kommune Abstract The municipality

Læs mere

Efterlevelse af Customer relationship management i servicevirksomheder

Efterlevelse af Customer relationship management i servicevirksomheder Handelshøjskolen i Århus, november 2006 Efterlevelse af Customer relationship management i servicevirksomheder Specialeafhandling i virksomhedskommunikation Jakob Fuglsig Svendsen: 249172 Vejleder: Mads

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social Media Strategi

Social Media Strategi Social Media Strategi En empirisk undersøgelse af sociale medier, der belyser hvorfor og hvordan virksomheder skal arbejde strategisk med sociale medier Af Adil Mirzakhanova Aarhus School of Business and

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner 4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner - Ingeniører, lærere, sygeplejesker & pædagoger Forbløffende Praksisser: Interventionsrapport II, III, IV & V Anne Katrine Kamstrup Per Fibæk Laursen Merete

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse et casestudie

Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse et casestudie Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse et casestudie GRAFISK DESIGN / P19 ISBN: 978-87-7882-647-3 (trykt) ISBN: 978-87-7882-648-0 (online) PER KRULL Ph.d.-afhandling Business and

Læs mere

Kompetencer til skolens nye hverdag

Kompetencer til skolens nye hverdag Kompetencer til skolens nye hverdag Efter at have gennemført 3 store seminarer om læringsmålsstyret undervisning for Undervisningsministeriet her på Bornholm med rigtig mange lærere og ledere står det

Læs mere

Projekt Eksamensprojekt forår 2009. Brugerfokuseret Designproces. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Projekt periode 12 Januar 2009 15 Juni 2009

Projekt Eksamensprojekt forår 2009. Brugerfokuseret Designproces. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Projekt periode 12 Januar 2009 15 Juni 2009 DEL 1: FORMALIA 2 Titelblad Projekt Eksamensprojekt forår 2009 Point Titel 30 ECTS Brugerfokuseret Designproces Tema Virksomhed Uddannelsessted Institut Harrit&Sørensen Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Læs mere

Blended learning og Web-udvikling Bachelorprojekt i webudvikling, 2015

Blended learning og Web-udvikling Bachelorprojekt i webudvikling, 2015 Blended learning og Web-udvikling Bachelorprojekt i webudvikling, 2015 Der er udviklet en skitse til et blended learning prototype der kan anvendes på videregående uddannelsesinstitutioner, så som professionshøjskoler.

Læs mere