Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. Årsnotat Rikke Sjølin Thomsen (ed.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk rapport 13-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. Årsnotat 2012. Rikke Sjølin Thomsen (ed.)"

Transkript

1 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2012 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2013

2 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport Titel: Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Undertitel: Årsnotat 2012 Forfatter(e): Rikke Sjølin Thomsen (editor) Andre bidragsydere: Claus Nehring, DMI Anne Laustsen Aahus Vand Hjalte Jomo Danielsen Sørup 1,2, Ole Bøsning Christensen 2, Karsten Arnbjerg-Nielsen 1 og Peter Steen Mikkelsen 1, 1 DTU Miljø og 2 Danmarks Klimacenter, DMI Ansvarlig institution: Danmarks Meteorologiske Institut Sprog: Dansk Emneord: Spildevandskomitéens Regnmålersystem, SVK, Årsnotat, Nedbørmængde, nedbørintensitet Url: ISSN: Versions dato: Link til hjemmeside: Copyright: Forsidebillede: Nedbørmåler Køgeegnens Renseanlæg, som ejes af Energiforsyningen. Stationen er sat i drift 24. oktober Side 2 af 50

3 Indhold: Abstract... 4 Resumé Indledning Formandens beretning Stationsfortegnelse Fejlstatistik Måneds- og årsnedbør Nedbør og ekstreme nedbørhændelser Oversigt over ekstremregn 2012 for SVK målernettet Temaartikel: Kalibrering af en regn generator til brug for eskalering af klimastudier Adgang til nedbørdata En automatisk nedbørstation klarer ikke alting automatisk SVK s Styregruppe for Regnmålersystemet Kontaktpersoner på DMI Referencer Bilag Bilag 1. Læindex Bilag 2. Oversigt over største nedbørmængde og 10 min. intensitet i 2012 på de enkelte stationer Bilag 3. KM2-format Side 3 af 50

4 Abstract This report covers the operations of the Rain gauge Network of The Water pollution Committee of The Society of Danish Engineers in Resumé Denne rapport omhandler driften af Ingeniørforeningen i Danmark, IDA's Spildevandskomités Regnmålersystem i Side 4 af 50

5 1. Indledning Årsnotatet er en rapportering vedrørende driften af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. En kort beskrivelse af Styregruppen for regnmålersystemets arbejde og sammensætning kan findes via Ingeniørforeningen, IDA s hjemmeside: rsystemet.aspx Der blev i 2012 oprettet 12 nye stationer, således at systemet ved udgangen af 2012 består af 145 målestationer fordelt på 50 brugere. Herudover abonnerer 12 institutioner på data. Driftsikkerheden på regnmålersystemet var i 2012 på 99,7 %, hvilket er et tilfredsstillende resultat og på niveau med de foregående år. Udskiftningen af de gamle målestationer, der kommunikerer data til DMI via Alarmnettet, til den nye type med trådløs GPRS kommunikation, følger stort set den oprindelige plan. Udskiftningen forventes, at være afsluttet ultimo Dette års temaartikel handler om Kalibrering af en regn generator til brug for eskalering af klimastudier og er skrevet af Hjalte Jomo Danielsen Sørup, Ole Bøsning Christensen, Karsten Arnbjerg-Nielsen og Peter Steen Mikkelsen, fra DTU Miljø og Danmarks Klimacenter, DMI. Temaet kan læses i kapitel 8. I slutningen af 2012 fik alle brugere og abonnenter adgang til en ny hjemmeside, som indtil årsskiftet har fungeret parallelt med den gamle hjemmeside. I forbindelse med overgangen til den nye hjemmeside overgik stationerne også til nyt nummersystem ( 05-numre ). Ved indgangen til 2013 er den gamle hjemmeside lukket. Den nye hjemmeside giver brugere og abonnenter adgang til selv at trække oversigter over månedens nedbør. Der afholdes møder mellem Spildevandskomitéens Styregruppe for Regnmålersystemet og DMI tre gange om året. Referater fra disse møder kan rekvireres ved henvendelse til Charlotte E. Bech DMI s Sektion for Målesystemer. Side 5 af 50

6 2. Formandens beretning 2012 Af Anne Laustsen I 2012 er det store projekt med at opdatere regnmålerne til nutidig standard forsat. Vi er nu så langt, at vi forventer at alle regnmålere med udgangen af 2013 er opdateret. Der har igennem de sidste år været en del spørgsmål om, hvad man må bruge data fra regnmålersystemet til, og hvem man må videregive data til. I kontrakten står, at man må bruge data til eget brug, men at anden offentliggørelse kun må ske efter aftale med DMI og styregruppen for regnmålersystemet, samt at offentliggørelse sker i forbindelse med DMI s indtægtsdækkede virksomhed. Styregruppen for regnmålersystemet har sammen med DMI lavet en mere konkret beskrivelse af, hvad man som ejer af en regnmåler/abonnent på regnmålerdata må bruge data fra regnmålersystemet til i forhold til offentliggørelse og videreformidling af data: Man må overdrage rådata til tredjemand i forbindelse med en konkret opgaveløsning. Ejer man en regnmåler, må man lægge resultater fra regnmåleren på sin hjemmeside, i nyhedsbreve osv. Data skal være bearbejdede, så det der vises er summer, maksimale intensiteter eller lignede. Man må ikke videreformidle rådata. Som ejer af en regnmåler må man også udsende varslinger på mail eller sms på baggrund af regnmålerdata. Ejer man en regnmåler eller abonnerer på data fra regnmålersystemet, må man udveksle data med andre ejere eller abonnenter. Det kan f.eks. være data til kalibrering af radar eller programmer til bearbejdning af regndata. Der bliver udarbejdet et tillæg til bruger/abonnementsaftalen med de beskrevne konkretiseringer, som udsendes til samtlige brugere/abonnenter i løbet af foråret I løbet af 2012 blev HOFOR (Hovedstadsområdets forsyningsselskab) dannet. Det betyder, at HOFOR har to repræsentanter i styregruppen for regnmålersystemet. Ane Loft Mollerup fra HOF- OR har valgt at trække sig fra styregruppen, så der fremover kun er én repræsentant fra HOFOR i styregruppen. Så nu mangler vi et nyt medlem i styregruppen. Er du ejer af en regnmåler og har lyst til at deltage i styregruppens arbejde, så send mig en mail inden 15. maj. Du kan læse mere om regnmålersystemet og styregruppen her Side 6 af 50

7 3. Stationsfortegnelse I 2012 blev der oprettet 12 nye målestationer. Ved udgangen af 2012 var det samlede antal SVKmålestationer således oppe på 145 stationer. Disse er ejet af 50 brugere. Derudover abonnerer 12 institutioner på data. Nye stationer fremgår af tabel 1. Station Navn Ejer Startdato Nykøbing M. Vandværk Morsø Spildevand A/S 13-mar Græsted Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S 14-maj Blistrup Overløbsbassin Gribvand Spildevand A/S 14-maj Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S 14-maj Ramløse Overløbsbassin Gribvand Spildevand A/S 14-maj Gilleleje Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S 23-jul Søndersø Renseanlæg VandCenter Syd A/S 22-maj Bogense Renseanlæg VandCenter Syd A/S 29-maj Otterup Renseanlæg VandCenter Syd A/S 29-maj Stegholt Centralrenseanlæg Arwos Spildevand A/S 04-jul Bov Renseanlæg Arwos Spildevand A/S 04-jul Køgeegnens Renseanlæg Energiforsyningen 24-okt-2012 Tabel 1: Stationer oprettet i 2012 Stationerne og er midlertidigt udtaget af nettet af ejerne. Målestationer, der er eller har været tilsluttet SVK-målernettet siden systemets start, fremgår af tabel 2. Af tabellen fremgår ligeledes eventuelle ændringer i stationernes status, f.eks. flytninger. Koordinaterne i tabellerne er opgivet i UTM, datum ED50. Figur 1 og 2, viser den geografiske placering af samtlige aktive målere, der er tilsluttet nettet pr Figur 3 viser den geografiske placering af lukkede målere fra målernettets start til Side 7 af 50

8 Figur 1: Aktive SVK-stationer pr Figur 2: Aktive SVK-stationer, Københavnsområdet pr Side 8 af 50

9 Figur 3: Lukkede stationer fra SVK-nettets start til og med den Side 9 af 50

10 Oversigt over målestationer Nr. Nyt Navn Ejer Zone/ N E Start Dato Slut Dato Nr. Bælte Hjørring Vandværk 32V jan nov Frederikshavn Materielgård 32V apr nov Frederikshavn Materielgård Frederikshavn Forsyning A/S 32V apr Frederikshavn Centralrenseanlæg Frederikshavn Forsyning A/S 32V apr Sulsted 32V jan sep Sulsted Stokbrovej Pumpest. Aalborg Forsyning, Kloak A/S 32V mar Vodskov Aalborg Forsyning, Kloak A/S 32V maj Gistrup Aalborg Forsyning, Kloak A/S 32V sep Ålborg Østerport Pumpest. Aalborg Forsyning, Kloak A/S 32V feb Ålborg Renseanlæg Vest Aalborg Forsyning, Kloak A/S 32V mar Nørresundby Søvangen Pumpest. Aalborg Forsyning, Kloak A/S 32V mar Frejlev Syd Lannerparken Aalborg Forsyning, Kloak A/S 32V sep Frejlev Nord Verdisvej Aalborg Forsyning, Kloak A/S 32V jun Svenstrup J. 32V jan mar Svenstrup J. 32V mar maj Svenstrup J. Aalborg Forsyning, Kloak A/S 32V jun Nykøbing M. Vandværk Morsø Spildevand A/S 32V mar Skive Renseanlæg Skive Vand A/S 32V okt Skive Lufthavn Skive Vand A/S 32V aug Viborg Materielgård 32V aug maj Viborg Materielgård Energi Viborg Spildevand A/S 32V maj Viborg Hedeselskabet Energi Viborg Spildevand A/S 32V aug Flyvestation Karup 32V dec okt Kjellerup Silkeborg Forsyning A/S 32V aug Randers Centralrenseanlæg Randers Spildevand A/S 32V mar Grenå Ådalen P40 AquaDjurs as 32V nov Flyvestation Tirstrup 32V nov maj Tirstrup 32V maj okt Lystrup Renseanlæg 32V sep feb Egå Renseanlæg Aarhus Vand A/S 32V okt Viby J. Renseanlæg 32V jan feb Viby J. Renseanlæg 32V aug mar Viby J. Renseanlæg Aarhus Vand A/S 32V aug Silkeborg Forsyning Silkeborg Forsyning A/S 32V nov Silkeborg Vandværk Silkeborg Forsyning A/S 32V jan Them Renseanlæg Silkeborg Forsyning A/S 32V aug Side 10 af 50

11 Nr. Nyt Navn Ejer Zone/ N E Start Dato Slut Dato Nr. Bælte Trankær Renseanlæg Aarhus Vand A/S 32V sep Horsens Centralrenseanlæg 32U aug feb Horsens Centralrenseanlæg Horsens Vand A/S 32U feb Bredballe Vejle Spildevand a/s 32U okt Give Renseanlæg Vejle Spildevand a/s 32U dec Jelling Renseanæg Vejle Spildevand a/s 32U dec Flyvestation Vandel 32U feb feb Skibet Vejle Spildevand a/s 32U okt Vejle Centralrenseanlæg 32U jan jun Vejle Centralrenseanlæg Vejle Spildevand a/s 32U sep Vejle Pumpestation Vejle Spildevand a/s 32U dec Børkop Pumpestation Ps08 Vejle Spildevand a/s 32U dec Fredericia Centralrenseanlæg Fredericia Spildevand A/S 32U nov Egtved Renseanlæg Vejle Spildevand a/s 32U dec Nørre Bjert Pumpestation Kolding Spildevand A/S 32U jul Kolding Skovvangen Kolding Spildevand A/S 32U jul Kolding Forrenseanlæg 32U jan aug Kolding Forrenseanlæg 32U aug maj Kolding Forrenseanlæg Kolding Spildevand A/S 32U maj Kolding Saxovej Kolding Spildevand A/S 32U jul Kolding Smedegade Kolding Spildevand A/S 32U jun Lunderskov Renseanlæg Kolding Spildevand A/S 32U jul Vamdrup Renseanlæg Kolding Spildevand A/S 32U jun Koldingegnens Lufthavn 32U jun jul Holstebro Centralrenseanlæg Vestforsyning Spildevand A/S 32V apr Herning Centralrenseanlæg 32V jan mar Herning Centralrenseanlæg 32V apr sep Herning Centralrenseanlæg Herning Vand A/S 32V sep Hvide Sande 32V sep nov Blåvandshuk Fyr 32U sep nov Esbjerg Renseanlæg Vest 32U jan jun Esbjerg Renseanlæg Vest 32U aug jan Esbjerg Renseanlæg Vest 32U jan aug Esbjerg Renseanlæg Vest 32U aug maj Esbjerg Renseanlæg Vest Esbjerg Forsyning A/S 32U maj Christiansfeld Renseanlæg Kolding Spildevand A/S 32U jun Haderslev Renseanlæg 32U jan jul Haderslev Renseanlæg 32U mar jul Side 11 af 50

12 Nr. Nyt Navn Ejer Zone/ N E Start Dato Slut Dato Nr. Bælte Haderslev Renseanlæg Provas 32U jun Flyvestation Skrydstrup 32U okt okt Stegholt Centralrenseanlæg Arwos Spildevand A/S 32U jul Tønder Centralrenseanlæg Tønder Forsyning A/S 32U feb Bov Renseanlæg Arwos Spildevand A/S 32U jul Sønderborg Vandværk 32U jan jan Sønderborg Damgade Pumpest. Sønderborg Forsyning A/S 32U jan Læsø Sv 32V jan maj Anholt Havn 32V mar maj Anholt Havn 32V maj mar Anholt Havn 32V jul sep Hesselø 32V jun aug Hesselø 32V okt mar Endelave 32U jul okt Endelave 32U jun aug Bogense Renseanlæg VandCenter Syd A/S 32U maj Otterup Renseanlæg VandCenter Syd A/S 32U maj Søndersø Renseanlæg VandCenter Syd A/S 32U maj Odense Korup VandCenter Syd A/S 32U maj Odense Højby VandCenter Syd A/S 32U maj Bolbro Højdebeholder 32U jan mar Bolbro Højdebeholder VandCenter Syd A/S 32U dec Dalum 32U jan okt Dalum Vandværk VandCenter Syd A/S 32U okt Ejby Mølle Renseværk 32U jan okt Ejby Mølle Renseværk 32U nov nov Ejby Mølle Renseanlæg VandCenter Syd A/S 32U dec Odense Nv Renseanlæg VandCenter Syd A/S 32U jan Odense Vandværk 32U jan dec Odense Vandværk VandCenter Syd A/S 32U jun Odense Brændekilde VandCenter Syd A/S 32U maj Svendborg Centralrenseanlæg Svendborg Spildevand A/S 32U okt Svendborg Overløbsbassin 25 32U feb jun Svendborg Vandværksvej Svendborg Spildevand A/S 32U jun Ærøskøbing Renseanlæg Ærø Vand A/S 32U dec Gniben 32V jun sep Holbæk Centralrenseanlæg Holbæk Spildevand A/S 32U jan Ulstrup Renseanlæg 32U jun maj Side 12 af 50

13 Nr. Nyt Navn Ejer Zone/ N E Start Dato Slut Dato Nr. Bælte Sønder Nyrup Renseanlæg Kalundborg Forsyning A/S 32U sep Kalundborg Centralrenseanlæg 32U sep feb Kalundborg Centralrenseanlæg Kalundborg Forsyning A/S 32U feb Tuelsø Renseanlæg 32U mar jul Høng Vest Overløbsbassin Kalundborg Forsyning A/S 32U jun Slagelse Centralrenseanlæg SK Service A/S 32U aug Slagelse Pumpestation SK Service A/S 32U aug Korsør Renseanlæg 32U okt jan Korsør Renseanlæg SK Service A/S 32U jan Omø Fyr 32U jul aug Gilleleje Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S 33V jul Nordkystens Renseanlæg Forsyning Helsingør A/S 33V jan Helsingør Renseanlæg Forsyning Helsingør A/S 33V jan Sydkystens Renseanlæg Forsyning Helsingør A/S 33U jan Græsted Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S 33V maj Blistrup Overløbsbassin Gribvand Spildevand A/S 33V maj Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S 33V maj Ramløse Overløbsbassin Gribvand Spildevand A/S 33V maj Frederikssund Centralrenseanlæg Frederikssund Forsyning A/S 33U jan Skævinge Pumpestation Hillerød Forsyning 33U jun Hillerød Centralrenseanlæg 33U jun nov Hillerød Centralrenseanlæg Hillerød Forsyning 33U maj Sjælsø Renseanlæg Forsyning Allerød Rudersdal A/S 33U jan Munkeris 33U jun okt Dronninggård Renseanlæg 33U jan mar Furesø Park Forsyning Allerød Rudersdal A/S 33U maj Vedbæk Renseanlæg 33U jan sep Vedbæk Renseanlæg Forsyning Allerød Rudersdal A/S 33U sep Ordrup Kirkegård Nordvand A/S 33U okt Svanemøllens Kaserne 33U sep jan Svanemøllens Kaserne 33U dec apr Jægersborg 33U feb feb Stades Krog Overløbsbassin Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S 33U feb Virum 33U jan dec Søborg Vandværk Nordvand A/S 33U jan Askevænget 33U aug sep Holte Vandværk 33U aug okt Brogårdsbassin Nordvand A/S 33U mar Side 13 af 50

14 Nr. Nyt Navn Ejer Zone/ N E Start Dato Slut Dato Nr. Bælte Fuglegården Nordvand A/S 33U mar Hellerup Kirkegård Nordvand A/S 33U mar Delfinen Nordvand A/S 33U nov Elmegården Nordvand A/S 33U apr Lunden Nordvand A/S 33U apr Ermelundsværket Nordvand A/S 33U nov Stavnsholt Renseanlæg Furesø Spildevand ApS 33U sep Farum Pumpestation 33U aug sep Gladsaxe Søvej Nordvand A/S 33U jan Gladsaxe Vibevænget Nordvand A/S 33U jan Herlev Tvedvangen HOFOR A/S 33U feb Gladsaxe Stavnsbjerg Alle Nordvand A/S 33U jan Flyvestation Værløse 33U mar maj Jyllinge Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S 33U apr Gundsømagle Vandværk Roskilde Forsyning A/S 33U jul Ågerup Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S 33U apr Træholmen HOFOR A/S 33U aug Åvendingen HOFOR A/S 33U apr Emdrup 33U jan okt Vølundsgade 33U jan jan Kløvermarksvej 33U jan mar Kløvermarksvej HOFOR A/S 33U mar Kongens Enghave HOFOR A/S 33U jan Husum 33U jan okt Husum 33U nov mar Måløv Renseanlæg 33U jan jun Måløv Renseanlæg Forsyning Ballerup A/S 33U nov Glostrup Vandværk 33U jan apr Glostrup Genbrugsstation Glostrup Spildevand A/S 33U jul Hvidovre Vandværk HOFOR A/S 33U jan Hvidovre Pumpestation 33U jan maj Hvidovre Pumpestation HOFOR A/S 33U mar Rødovre Vandværk 33U jan okt Rødovre Vandværk HOFOR A/S 33U okt Bispebjerg Hospital HOFOR A/S 33U jan Lygten 33U nov apr Lygten HOFOR A/S 33U aug Greisvej 33U apr okt Side 14 af 50

15 Nr. Nyt Navn Ejer Zone/ N E Start Dato Slut Dato Nr. Bælte Wibrandtsvej HOFOR A/S 33U okt Tårnby Pumpestation 4 Tårnbyforsyning A/S 33U jan Tårnby Pumpestation 10 Tårnbyforsyning A/S 33U feb Tårnby Renseanlæg 33U jan jul Tårnby Renseanlæg Tårnbyforsyning A/S 33U maj Landbohøjskolen 33U maj jun Landbohøjskolen Frederiksberg Forsyning A/S 33U jun Avedørelejren "HOFOR A/S 33U aug Brøndbyvester Vandværk Brøndby Kloakforsyning 33U apr Albertslund Materielgård HOFOR A/S 33U okt Høje Tåstrup HTK Kloak A/S 33U jan Vallensbæk Pumpestation Vallensbæk Kloakforsyning 33U mar Ishøj Varmeværk Ishøj Forsyning 33U nov Vindinge Søbjergvej Of1 Roskilde Forsyning A/S 33U feb Roskilde Navervænget Pe3 Roskilde Forsyning A/S 33U feb Roskilde Nymarken Ob8 Roskilde Forsyning A/S 33U feb Roskilde Renseanlæg 33U jan aug Roskilde Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S 33U okt Roskilde Søndre Ringvej Oc19 Roskilde Forsyning A/S 33U feb Viby S. Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S 33U apr Mosede Renseanlæg 33U jan maj Mosede Renseanlæg 33U sep okt Mosede Renseanlæg Greve Solrød Forsyning A/S 33U maj Gadstrup Renseanlæg Roskilde Forsyning A/S 33U apr Køgeegnens Renseanlæg Energiforsyningen 33U okt Store Heddinge Vandværk 33U jan dec Næstved Centralrenseanlæg 32U jan nov Næstved Centralrenseanlæg NK-Spildevand A/S 32U maj Næstved Jakobshavn NK-Spildevand A/S 32U aug Næstved Parkvej NK-Spildevand A/S 32U aug Næstved Ny Præstøvej NK-Spildevand A/S 32U aug Næstved Chr. Winthers Vej NK-Spildevand A/S 32U aug Næstved Ellebækvej NK-Spildevand A/S 32U aug Næstved Maglegårdsvej NK-Spildevand A/S 32U aug Vordingborg Renseanlæg 32U jan dec Nakskov 32U jan feb Nakskov Renseanlæg Lolland Spildevand A/S 32U mar Albuen Fyr 32U nov nov Side 15 af 50

16 Nr. Nyt Navn Ejer Zone/ N E Start Dato Slut Dato Nr. Bælte Nykøbing F. Renseanlæg Nord 32U jan jul Nykøbing F. Renseanlæg Nord 32U feb sep Nykøbing F. Renseanlæg Guldborgsund Forsyning A/S 32U okt Gedser Odde 32U nov aug Rønne C Bornholms Forsyning A/S 33U nov-1989 Tabel 2: Oversigt over målestationer pr Ejerforhold er ikke angivet for lukkede stationer. Side 16 af 50

17 4. Fejlstatistik 2012 I tabel 3 vises det antal timer i 2012 de enkelte stationer har været i teknisk fejl. Stationen får status Teknisk fejl, hvis der har været en afbrydelse i kommunikationen eller ved fejl i strømforsyningen. Den totale fejlprocent for tekniske fejl for 2012 er opgjort til ca. 0,3 % af det samlede antal driftstimer, dvs. at regulariteten på det samlede målenet har været 99,7 %. Fejlprocenten er således lidt lavere end de forgående år (0,7 % i 2011, 0,8 % i 2010, 1,1 % i 2009). Den lavere fejlprocent hænger antageligt sammen opgraderingen af målersystemet, hvor logger og backup-batteri sikrer en bedre driftsikkerhed. I tilfælde af fejl i strømforsyningen i mere end 48 timer, har fejl i det nye system ikke kunnet registreres, og indgår således ikke i statistikken. Der vil blive taget hånd om dette problem, således at alle fejl fremover vil blive registreret. Stationer som er midlertidigt nedlagt af ejeren eller på anden måde sat ude af drift af ejerne indgår ikke i statistikken. Af tabel 4 ses antal timer i 2012 hvor de enkelte stationer har fået tildelt status Suspekt værdi, ved den månedlige kvalitetskontrol. Status Suspekt værdi gives enten hvis nedbørmængden fra en måler afviger fra de omkringliggende nedbørmålere eller ved intensiteter over 2 mm/min. Samlede antal timer med Suspekte værdier udgør ca. 0,6 % af det samlede antal timer. Side 17 af 50

18 Antallet af timer med tekniske fejl i 2012 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % I alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Side 18 af 50

19 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Side 19 af 50

20 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Tabel 3: Antallet af timer med tekniske fejl i Stationen får status teknisk fejl, hvis der har været en afbrydelse i kommunikationen eller ved fejl i strømforsyningen. Kun længerevarende nedbrudsperioder (længere end 2 timer) er medtaget i statistikken. Et tomt felt, betyder at stationen ikke er oprettet/tilsluttet den pågældende måned eller at stationen er taget midlertidig ud af drift af ejeren. Stationerne og er midlertidigt udtaget af nettet af ejerne. Stationerne og har i perioder været ude af drift, da ejerne ved en fejl har nedlagt telefonalarmlinjen. Disse stationer er ikke medtaget i statistikken. Side 20 af 50

21 Antallet af timer med Suspekte værdier i 2012 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % I alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Side 21 af 50

22 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Side 22 af 50

23 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Tabel 4: Antallet af timer med Suspekte værdier i Et tomt felt, betyder at stationen ikke er oprettet/tilsluttet den pågældende måned eller at stationen er taget midlertidig ud af drift af ejeren. Stationerne og er midlertidigt udtaget af nettet af ejerne. Stationerne og har i perioder været ude af drift, da ejerne ved en fejl har nedlagt telefonalarmlinjen. Disse stationer er ikke medtaget i statistikken. Side 23 af 50

24 5. Måneds- og årsnedbør 2012 Stationernes måneds- og årsnedbør er vist i tabel 5 til sammenligning med de respektive regioners nedbør, der er beregnet ud fra nedbørregistreringen fra et repræsentativt udvalg af målere som indgår i DMI s nedbørnet. Det ses i tabel 5, at der er god overensstemmelse mellem de enkelte stationers nedbørsummer og de respektive regioners gennemsnitsnedbør. Hvis der har været fejl på en nedbørmåler eller en station har fået tildelt status Suspekt værdi, se kapitel 4, vil en månedssum bestå af både forkastede og accepterede værdier. For at undgå at forkaste ikke-suspekt nedbør, er alle målinger medtaget i beregningen af måneds- og årsnedbøren. I tilfælde af for mange tekniske fejl og udfald er månedsnedbøren dog udeladt, da denne ikke med rimelighed kunne beregnes. Årsnedbøren for en målestation er tilsvarende ikke angivet, hvis en eller flere måneder mangler. I bilag 1 er vist en tabel over læindeks for de enkelte stationer. Indekset angiver, hvor meget en måler står i læ af sine omgivelser, og kan bruges til en vurdering af data fra den enkelte måler. Side 24 af 50

25 Nedbør for 2012 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Nordjylland Midt- og Vestjylland Østjylland Syd- og Side 25 af 50

26 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Sønderjylland Fyn Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster København og Nordsjælland Side 26 af 50

27 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Side 27 af 50

28 Station Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Bornholm Tabel 5: Nedbørsummer for Nedbørsummerne for de enkelte regioner er beregnet ud fra nedbørregistreringen fra et repræsentativt udvalg af målere fra DMI s nedbørnet. Blanke felter indikerer, at stationen ikke har været oprettet/tilsluttet, eller at månedsnedbøren er udeladt, da den ikke med rimelighed kunne beregnes pga. for mange tekniske fejl eller suspekte værdier. Side 28 af 50

29 6. Nedbør og ekstreme nedbørhændelser 2012 I 2012 fik landet i gennemsnit 818 millimeter nedbør, hvilket er 106 millimeter eller 15 % over normalen ( ), og 53 millimeter eller 7 % over dekadenormalen ( ). Generelt blev både vinteren, sommeren og efteråret vådere end normalt, mens foråret blev tørrere end normalt. Af tabel 6 ses nedbørmængderne for landet for 2012 fordelt på de enkelte måneder: Måned Nedbør (mm) 2012 Normal (mm) Dekadenormal (mm) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Året Tabel 6: Nedbørsummer for Danmark 2012 samt Normal ( ) og Dekadenormal ( ). Mest nedbør faldt i region Midt- og Vestjylland med 988 millimeter for regionen i gennemsnit, mens der i region Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster faldt mindst nedbør med 606 millimeter. Fordelingen af nedbøren 2012 henover landet ses i figur 4. Side 29 af 50

30 Figur 4: Fordeling af nedbør 2012 henover landet. Årets største samlede nedbørmængde for SVK-nettet i et enkelt døgn blev målt til 57,4 millimeter ved station Søndersø Renseanlæg (Region Fyn) den 29. juni Største nedbørmængde i en enkelt hændelse var på 53,8 millimeter og blev målt på station Svendborg Vandværksvej ligeledes den 29. juni. Hændelsen varede 329 minutter. Den største middelintensitet over 10 minutter øst for Storebælt blev målt på station Holbæk Centralrenseanlæg den 14. juli og var på µm/s. Dette svarer til en gentagelsesperiode på over 20 år (se figur 5). Den største middelintensitet over 10 minutter vest for Storebælt blev målt på station Søndersø Renseanlæg 29. juni og var på µm/s. Dette svarer til en gentagelsesperiode på ca. 20 år (se figur 5). På side 30 ses en oversigt over SVK-målernettets 10 største middelintensiteter over 10 minutter, den største samlede nedbørmængde i et døgn samt den største nedbørhændelse i én hændelse i I øvrigt henvises til bilag 2, hvor ekstremregn for samtlige stationer kan ses. Side 30 af 50

31 Intensitet (µm/s) Intensitet (µm/s) Teknisk rapport Regnkurver estimeret ud fra data fra SVK-skrift 28 og SVK-skrift 16 (landsregnerækken) 100 Skrift 28 og landsregnrækken, Øst for Storebælt X 36,00 µm/s målt ved station Holbæk Centralrenseanlæg , Varighed (min) 20 år 10 år 5 år Skrift 28 og landsregnrækken, Vest for Storebælt 100 X 29,00 µm/s målt ved station Søndersø Renseanlæg 10 X 2,73 µm/s over 329 minutter målt ved station Svendborg Vandværksvej 1 20 år 10 år 5 år 0, Varighed (min) Figur 5: Figuren viser 5, 10 og 20 års gentagelseperioder (sorte kurver) estimeret ud fra data fra skrift 16 [SVK, 1974] og 20 års gentagelseperiode (gråt område) estimeret ud fra data fra skrift 28 [SVK, 2006]. Figuren er udarbejdet af Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU. Side 31 af 50

32 7. Oversigt over ekstremregn 2012 for SVK målernettet Største samlede nedbørmængde i et enkelt døgn: 57,4 mm målt den: på station: Søndersø Renseanlæg Største nedbørmængde i en enkelt hændelse: 53,8 mm målt den: på station: Svendborg Vandværksvej De 10 største middelintensiteter over 10 min (µm/s) beregnet over alle stationer: 36,00 målt den: på station: Holbæk Centralrenseanlæg 35,33 målt den: på station: Rønne C 32,00 målt den: på station: Jyllinge Renseanlæg 29,00 målt den: på station: Søndersø Renseanlæg målt den: på station: Rønne C målt den: på station: Svendborg Vandværksvej 22,33 målt den: på station: Blistrup Overløbsbassin 22,33 målt den: på station: Nykøbing F. Renseanlæg Nord 22,33 målt den: på station: Nørresundby Søvangen Pumpestation 22,00 målt den: på station: Viborg Materialegård Side 32 af 50

33 8. Temaartikel: Kalibrering af en regn generator til brug for eskalering af klimastudier Af Hjalte Jomo Danielsen Sørup 1,2, Ole Bøsning Christensen 2, Karsten Arnbjerg-Nielsen 1 og Peter Steen Mikkelsen 1, 1 DTU Miljø og 2 Danmarks Klimacenter, DMI Indledning Koblingen mellem regn på lokal skala og større vejrfænomener er ikke altid fuldkommen entydig. Dette viser sig for eksempel i den nedbør som klimamodeller producerer. Det betegnes som nedbør, og mængderne passer også meget godt på de store tidslige og spatiale skalaer, når vi sammenligner det med observationer. Når interessen derimod er den lokale, urbane, skala på time- eller minutbasis og meget små oplande er der reelt ingen sammenhæng mellem klimamodellernes nedbør og den nedbør vi observerer. At det forholder sig sådan er der mange, gode, forklaringer på. Klimamodellerne er simpelthen ikke konstrueret til at være præcise på så fine skalaer. For at skabe sammenhæng mellem de forskellige skalaer bruges ofte forskellige, statisk baserede, metoder, ofte betegnet statistisk nedskalering. Overordnet set kan nedskalering baseres på forskellige opfattelser af regnen fra klimamodellerne. Man kan konstruere statistiske modeller der relaterer modelregn fra klimamodelkørsler af fortiden til den regn vi har observeret i samme periode. Disse modeller bruger man derefter sammen med klimamodelkørsler for fremtiden til at sige noget om fremtidens regn på sammen skala som vores observationer. Alternativt kan man opbygge en statistisk baseret model, en såkaldt stokastisk regngenerator, ud fra de observerede regnserier der er tilgængelige, og så kun bruge de relative ændringer på regnen fra nutid til fremtid som de optræder i klimamodellerne. Den stokastiske regngenerator kan så gøres afhængig af storskalafænomener (som fx middelmånedsnedbøren) som man har større tiltro til at klimamodellerne er i stand til at simulere realistisk. Vi har prøvet at benytte denne sidstnævnte metode, som altså benytter sig af en stokastisk regngenerator, dvs. en model, der kan konstruere kunstige regnhændelser, der ligner historiske observationer. Regngeneratoren Ræsonnementet bag at bruge en regngenerator til nedskalering er, at en regngenerator kan manipuleres med de forventede klimaforandringer og dermed give et bud på konsekvenserne på den givne skala. I dette studie er det tætte net af SVK-regnmålere i og omkring København brugt til at kalibrere en regngenerator, der kan simulere regn på timebasis i et fintmasket net af observationspunkter. Den stokastiske regngenerator brugt i dette studie går under betegnelsen den spatio-temporale Neyman-Scott puls -model (The Spatio-Temporal Neyman-Scott Pulses Model på engelsk). Modellen beskriver regnen i hændelser bestående af en samling af cirkulære regnceller med forskellig spatial udbredelse, men som hver især har konstant intensitet i løbet af hændelsen, se figur 8.1. Regnintensiteten for et hvilket som helst givet punkt i modeldomænet, svarende til observationer fra en virtuel regnmåler, kan så udregnes som summen af intensiteterne af alle dækkende regnceller til et givet tidspunkt, se figur 8.1. Modellen er beskrevet ved hjælp af nogle relativt simple størrelser: Ventetiden mellem individuelle hændelser, antallet af celler i hændelserne, intensiteten, levetiden og udbredelsen af regncellerne, og hvornår de optræder efter starten på en hændelse. Alle parametrene er beskrevet ved sandsynlighedsfordelinger. Simulering af regn med modellen virker så ved at der løbende udtrækkes tilfældige tal fra de forskellige fordelinger og derved produceres varieret regn i tid og sted. Side 33 af 50

34 Figur 8.1: Skematisk repræsentation af den spatio-temporale Neyman-Scott puls -model. Venstre side repræsenterer et snap-shot af det spatiale modeldomæne på et givet tidspunkt og højre side viser den tidslige udvikling i et givet punkt i modeldomænet repræsenteret ved en virtuel regnmåler. Data brugt i kalibreringen af regngeneratoren Til at kalibrere modellen er 60 regnserier fra SVK-målersystemet blevet agregeret til timedata og analyseret. En række parametre er beregnet for tidsserierne på time og dagsniveau og brugt sammen med viden om målernes relative placering til at kalibrere modellen. For at få en god model er det nødvendigt at have nogle lange kontinuerte tidsserier og også at have perioder, hvor mange målere måler regnen samtidig. SVK-netværket er godt til formålet, da der i området i og omkring København er en del målere, der har været aktive siden starten af måleprogrammet i 1979, og fordi der ad åre er blevet opbygget et tæt net af målere der gør det muligt at beregne krydskorrelationer mellem målerne. Validering af regngeneratoren Regngeneratorens output en først tjekket i forhold til de parametre som SVK-tidsserierne blev analyseret for i forbindelse med kalibreringen af modellen. regngeneratoren er tilfredsstillende på alle punkter i den henseende og producerer realistiske regnserier på time- og dagsniveau. Ydermere producerer regngeneratoren den korrekte gennemsnitlige års- og månedsnedbør for hver målestation i SVK-netværket, selv om disse værdier ikke direkte er brugt i kalibreringen af modellen. Metoden fra Skrift 28 er brugt på både de oprindelige tidsserier og på de genererede for at bedømme generatorens evne til realistisk at modellere ekstremer på regnhændelsesniveau. Figur 8.2 viser sammenligningen af de observerede ekstremhændelse med de genererede ekstremhændelser for henholdsvis 1 og 24 timers hændelsesdefinitioner. Alle historiske hændelser fra SVKstationer med mere end 10 års målinger, også dem der er kasserede ved DMIs kvalitetskontrol, er inkluderet i figuren, hvorfor nogle hændelser kommer til at optræde på flere af de observerede serier med en kortere gentagelsesperiode end hvad der formentlig er realistisk. Modellen har imidlertid ikke ladet sig påvirke af dette, og den producerer helt generelt tidsserier der giver realistiske ekstremer. Dette er bemærkelsesværdigt, eftersom målinger af ekstremregn ikke er brugt som input til modellen. Side 34 af 50

35 Middelhændelsesintensitet [mm/h] Middelhændelsesintensitet [mm/h] Teknisk rapport time 24 timer Simuleringer Observationer Gentagelsesperiode [år] Gentagelsesperiode [år] Figur 8.2: Sammenligningen af de observerede ekstremhændelse med de simulerede ekstremhændelser for henholdsvis 1 og 24 timers hændelsesdefinitioner. California-plottingformel. Tærskelværdier fra Skrift 28. Ekstremhændelsernes spatiale korrelation er desuden blevet analyseret. Modellen er i stand til at producere realistiske korrelationsmønstre hvilket er udtryk for at ekstremhændelserne har realistiske udbredelser i modellen. Endelig er sæsonfordelingen af ekstremhændelserne blevet undersøgt, og modellen har en fordeling meget tæt på den observerede. Konklusion Modellen viser at vi med stokastiske modeller er i stand til at generere realistiske tidsserier, også når det kommer til ekstremhændelser ned til timeniveau. Grundlaget for at kunne kalibrere denne model har været det enorme datamateriale der er tilgængeligt i SVK-stationsnetværket, hvor både lange tidsserier og et tæt målernetværk har været af stor betydning. Modellen skal fremadrettet bruges sammen med information om forandringer i klimaet fra klimamodeller til at analysere hvordan regnmønstrene vil ændre sig i et ændret klima med hensyn til spatiale strukturer, antal og absolut størrelse af ekstremhændelserne. Resultaterne vil dermed, i sammenligning med resultater taget direkte fra klimamodeller, være på en skala meget tættere på hvad der normalt forventes når der arbejdes på urban skala, og de vil dermed være lettere at omsætte til praksis. Helt konkret vil det betyde at separate klimafaktorer kan beregnes for hændelser med forskellige varigheder og forskellig gentagelsesperiode. Hermed er vi bedre i stand til at forholde os til om en 10-års 1-times hændelse ændre sig anderledes i fremtiden end en tilsvarende 10-års 24-timers hændelse. Tilsvarende kan resultaterne bruges til at differentiere klimafaktorerne med hensyn til gentagelsesperioden så vi kan komme med et bud på eventuelle forskelle mellem ændringer på en 2-års 1-times hændelse og en 10-års 1-times hændelse. I fremtiden skulle det gerne være sådan at man i en analysesituation har mulighed for at vælge en kvalificeret klimafaktor til de hændelser man bruger i analysen. Side 35 af 50

36 9. Adgang til nedbørdata Internetadgang Alle brugere og abonnenter har adgang til samtlige nedbørdata fra SVK-nettet via internettet vha. en unik adgangskode. Regnhændelserne er tilgængelige i databasen fra ca. en time efter hændelsen. Internetadressen, hvorfra data kan trækkes, er: For at få adgang til hjemmesiden skal man oprettes som bruger, og der kræves adgangskode og brugernavn. Adgangskoden og brugernavne må ikke videregives til andre. Som bruger eller abonnent er det gratis at få en brugerprofil. Henvendelse vedr. oprettelse som bruger rettes til Rikke Sjølin Thomsen Sektion for Data & Klima. Udlevering af data fra DMI's database Ud over muligheden for selv at trække nedbørdata via Internettet kan man få adgang til nedbørdata ved henvendelse til DMI's Sektion for Data & Klima som udtrækker og sender data. Det er dog ikke gratis, at få databasens personale til at udtrække og sende data. Hvis det ønskes, at DMI trækker og sender data, rettes der skriftlig henvendelse til DMI s Sektion for Data & Klima. Rettigheder til data Samtlige nedbørdata er frit til rådighed for alle brugere og abonnenter, men kun til eget brug. Nedbørdata må dog gerne videregives til tredje part i forbindelse med en konkret opgaveløsning for abonnenten. Herudover kan nedbørdata kun gøres tilgængelig for tredjepart i forbindelse med DMI s indtægtsdækkende virksomhed. Brugere og abonnenter må ikke videresælge nedbørdata til tredjepart. Side 36 af 50

37 10. En automatisk nedbørstation klarer ikke alting automatisk... Af Claus Nehring Nedbørstationen er ved etableringen søgt opstillet på en sådan måde, at både de meteorologiske og installationstekniske forhold er blevet tilgodeset. Udpegningen af den fysiske stationsplacering sker ved et samarbejde mellem nedbørstationens ejer (Brugeren) og DMI. Placeringen af stationen på normalt offentligt utilgængelige steder yder god beskyttelse mod hærværk. Regelmæssige serviceeftersyn (min. hvert andet år) medvirker til at målestationen til stadighed overholder specifikationerne. Det hænder imidlertid at en nedbørstations ydelse langsomt forringes, uden at det kan tilskrives hærværk eller tekniske forhold. Inden for en toårig serviceperiode kan der således ske væsentlige ændringer i nedbørstationens omgivelser og dermed i læforholdene. Det er derfor af største vigtighed at DMI fra nedbørstationens ejer modtager information om enhver ændring i stationsomgivelserne, hvad enten den skyldes opførelse af nye bygninger eller at vegetationen omkring stationen har nået uacceptable højder. Det forekommer derfor, at DMI i en sådan situation vil anbefale flytning af stationen for at sikre datakvaliteten. En anden fejlkilde kan være kunstig vandtilgang til nedbørstationen, f.eks. i forbindelse med have/markvanding. En sådan hændelse, som kan være vanskelig at detektere, er selvsagt meget uheldig. Fejlen kan imidlertid rettes, hvis den rapporteres til DMI som efterfølgende fjerner de pågældende data fra databasen. Tekniske fejl serviceres af DMI, men det forekommer, at der opstår driftsstop på en nedbørstation, simpelthen fordi opsamlingstragten er tilstoppet med blade, fugleklatter el. lign. Inden registreringen helt stopper, må det antages at data har været ubrugelige i et stykke tid. Driftsstop som følge af dette er ikke en teknisk fejl og ligger således ikke inden for serviceaftalen. Brugerne vil i disse tilfælde blive faktureret. Det er derfor vigtigt at nedbørstationens ejer regelmæssigt, f.eks. én gang om ugen, sørger for at opsamlingstragten holdes ren. Dette er både i stationsejerens, de øvrige brugere i SVK-nettet og i DMI s interesse. Se serviceforskrift for hvordan nedbørstationen passes via nedenstående link: Side 37 af 50

38 11. SVK s Styregruppe for Regnmålersystemet 2012 I 2012 har SVK s styregruppe bestået af følgende medlemmer: Anne Laustsen, formand Aarhus Vand Bautavej Århus V Tlf.: Ane Loft Mollerup HOFOR VSV Ørestads Boulevard København S Tlf.: Jesper Thyme HOFOR VSV Ørestads Boulevard København S Tlf.: Annette Brink-Kjær VandCenter Syd Vandværksvej Odense C Tlf.: Kai Dyrsø Petersen Moe Tørringvej Rødovre Tlf.: Ida Bülow Gregersen DTU Institut for Vand og Miljøteknologi Miljøvej, bygning Kongens Lyngby Tlf.: Side 38 af 50

39 12. Kontaktpersoner på DMI Vedr. tekniske anliggender og selve måleren: Claus Nehring Sektion for Målesystemer Teknik & Data afdeling Vedr. data og hjemmeside: Rikke Sjølin Thomsen Sektion for Data & Klima Teknik & Data afdeling Vedr. ændring af adresser, telefonnumre og kontaktpersoner: Charlotte E. Bech Sektion for Målesystemer Teknik & Data afdeling Alle kontaktpersoner har adresse på Lyngbyvej 100, 2100 København Ø og kan træffes på telefon: Side 39 af 50

40 13. Referencer Spildevandskomitéen (1974): Bestemmelse af regnrækker. Dansk Ingeniørforening Spildevandskomitéen. Skrift nr. 16. Spildevandskomitéen (1999): Regional Variation af Ekstremregn i Danmark. Dansk Ingeniørforening Spildevandskomitéen. Skrift nr. 26. Spildevandskomitéen (2006): Regional Variation af Ekstremregn i Danmark Ny bearbejdning ( ).IDA Spildevandskomtiteen. Skrift nr. 28. Månedsvejr 2012 fra Nyheder 2012 fra Tidligere rapporter fra Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på adressen: Side 40 af 50

41 14. Bilag Bilag 1: Læindex Bilag 2 Oversigt over ekstremregn i 2012 på de enkelte stationer Bilag 3: KM2-format Side 41 af 50

42 Bilag 1. Læindex STATIONS NR Side 42 af 50

43 STATIONS NR Side 43 af 50

44 STATIONS NR Af tabellen fremgår læindexet for samtlige målere, som er eller har været tilsluttet nettet. Læindex fra før 2003 kan findes i tidligere årsnotater. Læindexet bør ideelt ligge mellem 20 og 30. Læs mere om læforhold i Tekisk Rapport kapitel Side 44 af 50

45 Bilag 2. Oversigt over største nedbørmængde og 10 min. intensitet i 2012 på de enkelte stationer Station Navn Største nedbørmængde i ét døgn (mm) Dato Største nedbørmængde i én hændelse (mm) Dato Største 10- min intensitet µm/s Frederikshavn Materialegård 19,8 08/06 19,8 08/06 14,33 06/ Frederikshavn Centralrenseanlæg 27,8 10/07 26,6 10/07 18,00 06/ Sulsted Stokbrovej Pumpest. 32,8 06/08 32,6 06/08 17,67 06/ Vodskov 19,4 06/08 19,4 06/08 7,34 09/ Gistrup 21,0 06/08 21,0 06/08 11,17 23/ Ålborg Østerport Pumpest. 37,4 06/08 37,4 06/08 19,00 06/ Ålborg Renseanlæg Vest 30,6 06/08 30,2 06/08 10,67 06/ Nørresundby Søvangen Pumpest. 45,8 06/08 45,8 06/08 22,33 06/ Frejlev Syd Lannerparken 35,6 06/08 35,4 06/08 13,67 06/ Frejlev Nord Verdisvej 34,0 06/08 33,8 06/08 12,33 06/ Svenstrup J. 33,6 06/08 33,4 06/ / Nykøbing M Vandværk 23,0 28/07 21,8 28/7 14,33 04/ Skive Renseanlæg 32,2 14/07 25,8 04/08 14,00 29/ Skive Lufthavn 33,6 14/07 18,4 14/07 07,67 03/ Viborg Materielgård 31,0 06/08 30,8 06/08 22,00 06/ Viborg Hedeselskabet 30,0 06/08 29,0 06/08 13,67 06/ Kjellerup 27,2 21/09 26,2 06/08 20,33 06/ Randers Centralrenseanlæg 24,0 06/08 23,0 06/08 12,67 06/ Grenå Ådalen P40 43,4 22/08 43,4 22/08 15,67 28/ Egå Renseanlæg 52,8 26/08 51,6 26/08 17,67 26/ Viby J. Renseanlæg 31,2 21/09 27,8 18/06 12,33 22/ Silkeborg Forsyning 42,6 21/09 28,0 21/09 16,00 14/ Silkeborg Vandværk 41,0 21/09 40,4 21/09 10,35 24/ Them 47,6 21/09 47,2 21/09 14,00 22/ Trankær Renseanlæg 35,2 08/06 30,6 18/06 14,33 22/ Horsens Centralrenseanlæg 29,6 18/06 29,4 18/06 16,67 19/ Bredballe 27,8 18/06 27,4 18/06 14,00 14/ Give Renseanlæg 34,6 22/08 30,8 25/08 18,00 22/ Jelling Renseanlæg 26,8 18/06 26,6 18/06 12,00 06/ Skibet 26,6 18/06 26,4 18/06 18,67 19/ Vejle Centralrenseanlæg 40,8 06/08 40,4 06/08 20,00 19/ Vejle Pumpestation 31,4 24/09 31,4 24/09 10,67 22/ Børkop Pumpestation Ps08 29,6 24/09 29,6 24/09 20,33 22/ Fredericia Centralrenseanlæg 27,6 24/09 27,4 24/09 12,33 30/ Egtved Renseanlæg 24,2 24/09 24,2 24/09 10,00 29/ Nørre Bjert Pumpestation 26,0 24/06 22,4 06/08 18,67 19/ Kolding Skovvangen 28,0 06/08 26,4 06/08 18,67 19/ Kolding Forrenseanlæg 34,6 24/09 34,6 24/09 14,00 29/ Kolding Saxovej 31,6 06/08 29,0 06/08 13,00 29/ Kolding Smedegade 28,6 06/08 27,0 06/08 10,83 29/ Lunderskov Renseanlæg 23,0 18/06 22,8 18/06 16,33 30/ Vamdrup Renseanlæg 24,0 22/08 20,4 18/06 11,67 27/ Holstebro Centralrenseanlæg 26,2 01/10 20,0 15/05 17,00 15/05 Dato Side 45 af 50

46 Station Navn Største nedbørmængde i ét døgn (mm) Dato Største nedbørmængde i én hændelse (mm) Dato Største 10- min intensitet µm/s Herning Centralrenseanlæg 33,6 21/09 28,2 29/10 17,33 06/ Esbjerg Renseanlæg Vest 30,8 02/11 27,4 13/07 9,67 22/ Chritiansfeld Renseanlæg 25,0 06/08 25,0 06/08 10,35 14/ Haderslev Renseanlæg 26,2 06/08 26,2 06/08 10,00 06/ Stegholt Centralrenseanlæg 23,2 06/08 23,0 06/08 13,44 25/ Tønder Centralrenseanlæg 28,6 02/08 28,6 02/08 11,33 08/ Bov Renseanlæg 23,4 18/09 17,4 18/ / Sønderborg Damgade Pumpst. 25,2 06/08 25,2 06/08 19,56 22/ Bogense Renseanlæg 37,8 29/06 30,2 29/06 15,33 22/ Otterup Renseanlæg 27,6 29/06 25,2 24/09 11,03 29/ Søndersø Renseanlæg 57,4 29/06 37,2 29/06 29,00 29/ Odense Korup 22,6 12/06 22,6 12/06 19,67 12/ Odense Højby 36,2 28/07 28,4 29/06 15,00 22/ Bolbro Højdebeholder 23,4 29/06 21,8 28/07 10,00 12/ Dalum Vandværk 32,4 29/06 25,2 24/09 14,45 29/ Ejby Mølle Renseanlæg 38,4 28/07 27,6 29/06 19,67 28/ Odense NV Renseanlæg 28,0 28/07 23,8 24/09 13,33 28/ Odense Vandværk 35,8 28/07 28,6 28/07 18,33 28/ Odense Brændkilde 26,0 29/06 22,6 24/09 15,00 29/ Svendborg Centralrenseanlæg 35,0 29/06 34,8 24/06 13,17 29/ Svendborg Vandværksvej 56,6 29/06 53,8 29/06 25,00 29/ Ærøskøbing Renseanlæg 35,2 28/07 35,2 28/07 16,33 28/ Holbæk Centralrenseanlæg 36,6 14/07 36,6 14/07 36,00 14/ Sønder Nyrup Renseanlæg 22,6 29/06 21,6 24/09 14,33 08/ Kalundborg Centralrenseanlæg 25,2 24/09 25,2 24/09 09,33 29/ Høng Vest Overløbsbassin 22,2 28/07 21,6 24/09 13,00 28/ Slagelse Centralrenseanlæg 16,4 09/12 15,0 24/09 08,33 11/ Slagelse Pumpestation 19,4 24/06 19,2 22/06 13,00 28/ Korsør Renseanlæg 26,4 28/07 25,8 28/07 11,83 28/ Gilleleje Renseanlæg 16,6 26/09 16,2 26/09 11,02 28/ Nordkystens Renseanlæg 40,0 26/08 36,8 26/08 12,00 26/ Helsingør Renseanlæg 24,2 24/06 21,4 24/06 13,00 16/ Sydkystens Renseanlæg 29,2 19/07 27,00 19/07 10,83 30/ Græsted Renseanlæg 28,6 29/06 18,8 24/06 16,33 12/ Blistrup Overløbsbassin 33,8 19/07 32,00 19/07 22,33 19/ Helsinge Renseanlæg 22,6 24/06 18,0 26/08 14,33 29/ Ramløse Overløbsbassin 21,0 24/06 20,2 22/06 16,00 31/ Frederikssund Centralrenseanlæg 22,8 05/01 24,2 04/01 06,17 31/ Skævinge Pumpestation 26,8 19/07 26,2 19/07 16,33 19/ Hillerød Centralrenseanlæg 25,2 24/06 24,6 04/01 07,67 31/ Sjælsø Renseanlæg 27,2 24/06 23,2 04/01 10,02 26/ Furesø Park 27,2 24/06 23,6 24/06 09,00 09/ Vedbæk Renseanlæg 28,0 24/06 25, ,35 29/ Ordrup Kirkegård Stades Krog Overløbsbassin 25,2 24/06 24,8 04/01 09,67 28/ Søborg Vandværk 24,1 05/01 26,4 04/01 09,44 28/ Brogårdsbassin 24,4 24/06 24,4 04/01 12,75 28/ Fuglegården 18,8 24/06 19,4 04/01 13,39 28/07 Dato Side 46 af 50

47 Station Navn Største nedbørmængde i ét døgn (mm) Dato Største nedbørmængde i én hændelse (mm) Dato Største 10- min intensitet µm/s Hellerup Kirkegård 20,6 05/01 22,6 04/01 06,67 26/ Delfinen 23,8 05/01 26,4 04/1 06,11 26/ Elmegården 23,6 24/06 21,4 24/06 13,33 26/ Lunden 19,4 05/01 22,4 04/01 16,67 26/ Ermelundsværket 24,0 24/06 22,2 04/01 10,08 30/ Stavnsholt Renseanlæg 36,8 24/06 30,2 24/06 14,67 11/ Gladsaxe Søvej 23,6 29/06 24,6 04/01 13,67 29/ Gladsaxe Vibevænget 23,0 05/01 25,8 04/01 14,57 29/ Herlev Tvedvangen 19,8 05/01 22,2 04/01 10,50 16/ Gladsaxe Stavnsbjerg Alle 19,8 24/06 18,8 04/01 08,11 30/ Jylling Renseanlæg 32,4 19/07 31,0 19/07 32,00 19/ Gundsømagle Vandværk 22,6 24/06 20,8 04/01 08,33 11/ Ågerup Renseanlæg 22,4 24/06 17,8 26/09 16,00 11/ Træholmen 20,6 24/06 18,8 24/06 06,27 26/ Åvendingen 23,2 24/06 18,4 24/06 08,00 13/ Kløvermarksvej 21,2 24/06 20,6 04/01 06,77 30/ Kongens Enghave 19,0 24/06 16,8 24/06 06,37 28/ Måløv Renseanlæg 36,0 24/06 26,2 24/06 13,67 11/ Glostrup Genbrugsstation 19,2 24/06 16,8 06/07 08,01 17/ Hvidovre Vandværk 23,4 24/06 21,6 24/06 06,67 19/ Hvidovre Pumpestation 19,6 24/06 17,8 24/06 09,00 30/ Rødovre Vandværk 24,6 24/06 21,4 04/01 07,67 29/ Bispebjerg Hospital 21,0 24/06 22,2 04/01 13,37 28/ Lygten 22,2 24/06 19,8 24/06 12,67 28/ Wibrandtsvej 22,2 24/06 22,4 01/01 07,00 30/ Tårnby Pumpestation 4 20,2 22/09 18,2 24/06 12,67 22/ Tårnby Pumpestation 10 18,2 24/06 16,6 24/06 13,50 30/ Tårnby Renseanlæg 23,6 24/06 21,6 24/06 08,33 11/ Landbohøjskolen 24,2 24/06 21,6 24/06 05,83 24/ Avedørelejren 24,0 24/06 23,4 06/07 17,33 28/ Brøndbyvester Vandværk 17,8 06/07 17,4 06/07 14,33 19/ Albertslund Materielgård 25,2 29/06 20,0 24/06 11,35 30/ Høje Tåstrup 35,8 24/06 26,2 24/06 11,33 22/ Vallensbæk Pumpestation 18,4 29/06 16,4 06/07 08,50 30/ Ishøj Varmeværk 17,4 29/06 15,6 24/06 07,00 30/ Vindinge Søbjergvej OF1 27,8 24/06 20,6 24/06 08,67 19/ Roskilde Navervænget PE3 26,8 24/06 19,8 26/09 07,35 11/ Roskilde Nymarken OB8 28,8 24/06 21,4 24/06 15,67 11/ Roskilde Renseanlæg 24,8 24/06 18,8 26/09 07,67 26/ Roskilde Søndre Ringvej OC19 27,2 24/06 19,8 26/09 10,00 11/ Viby S. renseanlæg 28,0 24/06 18,8 26/09 09,67 07/ Mosede Renseanlæg 25/8 29/06 18,2 24/06 07,67 29/ Gadstrup Renseanlæg 35,0 24/06 27,4 24/06 05,89 08/ Køgeegnens Renseanlæg Næstved Centralrenseanlæg 24/06 17,6 24/06 09,00 14/ Næstved Jakobshavn 24,6 29/06 20,0 22/06 15,00 23/ Næstved Parkvej Næstved Ny Præstøvej 23,4 24/06 16,0 12/10 07,58 14/09 Dato Side 47 af 50

48 Station Navn Største nedbørmængde i ét døgn (mm) Dato Største nedbørmængde i én hændelse (mm) Dato Største 10- min intensitet µm/s Næstved Chr. Winthers Vej 25,8 24/06 17,2 22/06 08,17 30/ Næstved Ellebækvej 20,4 24/06 14,4 12/10 10,00 30/ Næstved Maglegårdsvej 16,0 26/09 14,0 01/01 09,67 22/ Nakskov Renseanlæg 35,0 29/06 18,4 19/07 10,00 29/ Nykøbing F. Renseanlæg Nord 43,8 10/05 38,6 10/05 22,33 10/ Rønne C 26,0 18/06 29,6 10/05 35,33 18/06 Dato Side 48 af 50

49 Bilag 3. KM2-format Nedenfor er angivet definitionen på KM2-formatet. Formatet består af en statuslinje og en række regnintensiteter på fast format. Der er ingen tomme linjer i formatet. Positionerne på statuslinjen indeholder følgende information: 1-1 Regntype 1 = målt 2 = modificeret manuelt 3 = kunstig regn 2-2 Blank 3-10 Start på regnhændelse (ÅÅÅÅMMDD) Blank Start på hændelse i timer og minutter (TTMM). Tidsangivelsen er i UTC Blank Stationsnummer Blank Hændelsens længde i minutter Blank Tidsopløsning i minutter (heltal) Nedbørsmængde i mm, også kaldet regndybde (ddddd.d) Blank Statusinformation vedr. meteorologisk kontrol hvert enkelt tilfælde) 0 = hændelsen er ukontrolleret 1 = hændelsen er kontrolleret og OK 2 = hændelsen bør forkastes (data kan evt. anvendes efter vurdering i I felt angives årsagen til en evt. forkastelse. Markeringen defineres som følger: e = ekstrem nedbørintensitet ( 2 mm/min) er indeholdt i hændelsen d = større afvigelse fra nærmeste manuelle målere t = tekniske fejl i hændelsen a = afbrudt, hvis nedbørhændelsen varer ud over den specificerede datafangstperiode s = varme på måler under hændelsen (den registrerede nedbør kan stamme fra sne) Formatet af linjerne med intensitetsangivelser er følgende: 1 Tom 2-8 Intensitet i format iii.iii 9-15 Intensitet i format iii.iii Intensitet i format iii.iii Det beskrevne format kræver indlæsning i edb-programmer med fast format idet høje voluminer og intensiteter kan medføre at nogle tal ved fri indlæsning kan blive opfattet forkert. Der er p.t. ikke godkendte data der vil blive indlæst forkert, men der er fejlbehæftede data med så høje intensiteter at edb-programmerne kan indlæse data forkert hvis der anvendes fri indlæsning. Eksempel på KM2-formatet: Side 49 af 50

50 a I [Cappelen, 1993] er de enkelte kvalitetsmarkeringer defineret nærmere. Definition af nedbørhændelse: En nedbørhændelse skal bestå af mindst 2 registreringer, og tidsafstanden mellem to på hinanden følgende registreringer skal være mindre end 60 minutter. En nedbørhændelse starter altid på tidspunktet for den første registrering (vip) minus 1 minut. Hændelsen stopper på minuttallet for sidste registrering. Intensiteten i det første minut er mængden af nedbør i dette minut divideret med tidsdifferencen 1 minut. Intensiteten til et senere tidspunkt i hændelsen defineres således, at 0.2 mm nedbør (svarende til et vip, altså målerens rumlige opløsning) fordeles ligeligt tilbage til forrige registrering (vip), mens resten siges at være faldet inden for det sidste minut. Side 50 af 50

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 21 23. maj 2016-29. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - Januar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013/2014 - Vinter 01. december 2013-28. februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 4 25. januar 2016-31. januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 52 21. december 2015-27. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 7 09. februar 2015-15. februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2015 uge 3 12. januar 2015-18. januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2015 - December Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2015 - Marts Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2014 - December Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt

Vejr- og klimadata. Sæsonoversigt Vejr- og klimadata Danmark Sæsonoversigt 2015/2016 - Vinter 01. december 2015-29. februar 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2014-15 07. april 2014-13. april 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 32 08. august 2016-14. august 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 31 01. august 2016-07. august 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2016 - Juni Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 11 14. marts 2016-20. marts 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 16 18. april 2016-24. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2012-31 30. juli 2012-05. august 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 18 4. Tabelforklaring 20 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Månedsoversigt 2015 - Januar Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TEMASTATISTIK 2016:1 Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Der er anvist 87.188 boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner

Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Store forskelle i restlevetider mellem de danske kommuner Der er stor forskel i de forventede restlevetider mellem kommunerne i Danmark. Den kommune med de laveste restlevetider er København, hvor en 60-årig

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere

I regeringens Sundhedsstrategi Jo før jo bedre opstiller regeringen to ambitiøse mål frem mod 2025 for patienter med kroniske sygdomme.

I regeringens Sundhedsstrategi Jo før jo bedre opstiller regeringen to ambitiøse mål frem mod 2025 for patienter med kroniske sygdomme. Fakta Forebyggelse af indlæggelser Den patientrettede forebyggelse skal effektivt modvirke, at borgerne indlægges unødigt på sygehuset. Formålet er et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver de bedste

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2014 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2014, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND

ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND 1. april 2008 Af Jonas Schytz Juul: tlf: 3355 7722 Jakob Mølgaard tlf.: 3355 7729 Resumé: ELITEN ER KONCENTRERET I NORDSJÆLLAND Eliten er i høj grad koncentreret nord for København. Specielt Rudersdal,

Læs mere

Technical Report 12-12 Catalogue of Meteorological Stations in Denmark: Overview of Observation Sites and Parameters by January 2012

Technical Report 12-12 Catalogue of Meteorological Stations in Denmark: Overview of Observation Sites and Parameters by January 2012 Technical Report 12-12 Catalogue of Meteorological s in Denmark: Overview of Observation Sites and Parameters by January 2012 Copenhagen 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-12 page 1 of 51 Colophon Serial title:

Læs mere

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller)

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller) 1 DKLS Indikator 2A Patobank udtrækket er dannet den 12.01.2012 for 24 mdr. siden og 12 mdr. frem Tabel 12A. Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra livmoderhalsen inden for 90 dage efter første

Læs mere

Teknisk rapport 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011

Teknisk rapport 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011 12-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2011 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2012 Serietitel: Teknisk rapport Titel: Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Undertitel:

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2014. Infomedias analyseafdeling, september 2015

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2014. Infomedias analyseafdeling, september 2015 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, september 2015 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i maj ). Det er fortsat København

Læs mere

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne

Læs mere

Efterskolen og kommunerne

Efterskolen og kommunerne Efterskolen og kommunerne Dato 15. januar 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse

Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse I medfør af skatteforvaltningslovens 8, stk., jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xx. xxx x, fastsættes

Læs mere

Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2010 Rikke Sjølin Thomsen

Teknisk rapport Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2010 Rikke Sjølin Thomsen Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2010 Rikke Sjølin Thomsen http://www.dmi.dk/dmi/tr11-03.pdf side 1 af 49 København 2011 http://www.dmi.dk/dmi/tr11-03.pdf side 2 af 49 Kolofon Serietitel:

Læs mere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere NOTAT MELA - - 03.03.2016 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Lettelser i topskatten gør Danmark skævere Hvis regeringen nedsætter topskatten, vil skattelempelse især komme skatteydere

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob

Reformen af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob Jobindsats: jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 Tilgang til ressourceforløb

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 607 1. august 2013 Dato: 12. juli 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Teknisk rapport 14-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013

Teknisk rapport 14-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013 Teknisk rapport 14-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2013 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2014 www.dmi.dk/dmi/tr14-03 Side 1 af 61 Kolofon Serietitel Teknisk rapport 14-03

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 3. kvartal 2014

LO's jobcenterindikatorer 3. kvartal 2014 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger

Emne: Ledige boliger Nr.: 691. Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 691 Dato: 1. oktober 20 BRK/ENI/RKP/lbw Ophør af den månedlige indberetning af ledige boliger Landsbyggefondens statistik om ledige boliger i den almene boligsektor

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 02-04 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem snotat 2001 Maja Kjørup Nielsen Februar 2002 København 2002 Forside: Nedbørmåleren på Ejby Mølle Renseanlæg

Læs mere

Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer

Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer Øget forskel i indkomsterne deler de danske byer De største byer i Danmark har oplevet en øget opdeling i gennem de seneste 30 år. I Århus er indkomsten i det rigeste område, Risskov, 3,3 gange så høj

Læs mere

Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006

Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006 Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006 Palliativt Videncenter, Marts 2013 (LJ og RV) Officielle tal for, hvor danskerne dør, er ikke offentliggjort siden 1999. Dødssted fremgår af dødsattesten og

Læs mere

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen 2016. Besvaret: 352 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen 2016. Besvaret: 352 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Q1 Dit barns alder Besvaret: 352 Sprunget over: 0 10 8 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0,0 0 5,97% 21 6,53% 23 11,65% 41 8,81% 31 12,22% 43 11,08% 39 7,95%

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 87 (Alm. del), som Kommunaludvalget

Besvarelse af spørgsmål nr. 87 (Alm. del), som Kommunaludvalget Kommunaludvalget KOU alm. del - Svar på Spørgsmål 87 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. maj 2006 Kontor: Kommunaløkonomisk kt. J.nr.: 2006-2414-74 Sagsbeh.: mja Fil-navn: I:/mja/kom

Læs mere

Udmelding af landstal for 2016

Udmelding af landstal for 2016 4. Asylkontor UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 1. april 2015 Sagsnummer: 15/058495 Sagsbehandler: pep Udmelding af landstal for 2016 Det følger af integrationslovens

Læs mere

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-10 Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk Rapport 13-10 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-10

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Teknisk rapport 09-13 Ekstrem nedbør i Danmark - opgørelser og analyser november 2009

Teknisk rapport 09-13 Ekstrem nedbør i Danmark - opgørelser og analyser november 2009 Ekstrem nedbør i Danmark - opgørelser og analyser november 2009 John Cappelen København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-13 side 1 af 34 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-13 Titel: Ekstrem nedbør i Danmark

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 198 Offentligt. kommuner Ringkøbing-Skjern Varde Fanø Esbjerg. beliggende i Varde Kommune

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 198 Offentligt. kommuner Ringkøbing-Skjern Varde Fanø Esbjerg. beliggende i Varde Kommune Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 198 Offentligt Oversigt over s enheder og opgaver fordelt på kommuner. Flere af enhederne løser udvalgte opgaver på tværs af landet. Disse opgaver

Læs mere

28.000 ledige har fået brev om akutberedskab

28.000 ledige har fået brev om akutberedskab 1. oktober 2012 Michel Klos 28.000 ledige har fået brev om akutberedskab Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge.

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 701

Emne: Ledige boliger Nr.: 701 ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 701 Dato: 7. januar 2016 BRK/ENI/RKP/lbw Ledige boliger pr. 1. januar 2016 Ledighedsopgørelsen pr. 1. januar 2016 er den sidste månedlige ledighedsopgørelse, som udsendes

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ORIENTERER Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698 Dato: 9. december 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ophører. Antal ledige

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 621 1. januar 2014 Dato: 20. december 2013 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 621 1. januar 2014 Dato: 20. december 2013 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 621 1. januar 2014 Dato: 20. december 2013 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Se hvor i landet flest risikerer at miste dagpengene i 2012

Se hvor i landet flest risikerer at miste dagpengene i 2012 Se hvor i landet flest risikerer at miste dagpengene i 2012 Alene i juli 2012 vil 38.500 langtidsledige falde ud af dagpengesystemet, hvis de ikke finder et job inden. Baggrunden er, at man har indfaset

Læs mere

Sådan rammer nulvækst dit område

Sådan rammer nulvækst dit område Sådan rammer nulvækst dit område Finansministeriets beregninger viser, at nulvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020 koster 32.000 offentlige ansatte og svarer til en besparelse på det offentlige

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Yderkommuner vil være vinderkommuner

Yderkommuner vil være vinderkommuner September 2013 Yderkommuner vil være vinderkommuner Med tre kommuner i top 5 hvad angår forbedring af den overordnede erhvervsvenlighed, så dominerer yderkommunerne toppen af listen over hvilke kommuner,

Læs mere

Teknisk rapport 07-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2006

Teknisk rapport 07-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2006 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2006 Rikke Sjølin Thomsen København 2007 www.dmi.dk/dmi/tr07-03 side 1 af 47 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 07-03 Titel: Drift af Spildevandskomitéens

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 608 1. september 2013 Dato: 22. august 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 608 1. september 2013 Dato: 22. august 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 608 1. september 2013 Dato: 22. august 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Sammenfatning af kommunernes redegørelser om forvaltningsretlige fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt

Sammenfatning af kommunernes redegørelser om forvaltningsretlige fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt N O T A T Sammenfatning af kommunernes redegørelser om forvaltningsretlige fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og Hovedstadsområdet,

Læs mere

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016 Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2014 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2016 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet

Læs mere

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017 30. juni 2016 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2015 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2017 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2016

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2016 DMI Report 17-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2016 Kim Sarup (ed.) København 2016 http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ Side 1 af 66 Kolofon Serietitel DMI Report

Læs mere

Teknisk rapport 08-06 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2007

Teknisk rapport 08-06 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2007 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2007 Rikke Sjølin Thomsen København 2008 www.dmi.dk/dmi/tr08-06 side 1 af 50 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 08-06 Titel: Drift af Spildevandskomitéens

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2015

DMI Report Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2015 DMI Report 16-03 Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem Årsnotat 2015 Rikke Sjølin Thomsen (ed.) København 2016 http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ Side 1 af 66 Kolofon Serietitel

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Navn: Frederiksborg Brand og Redning. Status:

Navn: Frederiksborg Brand og Redning. Status: Status pr. 11. april 2016 Navn: Hovedstadens Beredskab 1. www.beredskab.albertslund dk. (arbejdstitel) 2. Areal: 272 km 2 3. Antal indbyggere: 915.313 4. Antal stationer: 13 og en vagtcentral 5. Antal

Læs mere

fra 55 til 60 pct. og på den måde styrke muligheden for at arbejde pædagogisk målrettet med børnene og styrke det enkelte barns udvikling.

fra 55 til 60 pct. og på den måde styrke muligheden for at arbejde pædagogisk målrettet med børnene og styrke det enkelte barns udvikling. NOTAT 20. januar 2015 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2015/0002190-2 Børne- og ungeområdet Børne- og Ungestaben Baggrundsorientering om i dagtilbud på Frederiksberg På baggrund af indslag bragt i DR den 4. og

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 616 1. december 2013 Dato: 21. november 2013 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 616 1. december 2013 Dato: 21. november 2013 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 616 1. december 2013 Dato: 21. november 2013 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015 November 2015 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015 I løbet af 3. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.525 til 589.699. I løbet af 3. kvartal 2015 blev der født 2.651 børn

Læs mere

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2008

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2008 Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2008 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Elevtilgang til erhvervsgrunduddannelsen (egu) steg i 2008 med over 20 pct. Færre kvinder startede på egu. Den typiske

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Teknisk Rapport 13-08

Teknisk Rapport 13-08 Teknisk Rapport 13-08 Referenceværdier: Måneds- og årsværdier for stationer 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

1999 Retskreds Begæringer Gælden saneret Kerteminde - afd.kt. Åbenrå Ebeltoft - afd.kt. Viborg Gråsten Vordingborg Helsinge Tranebjerg - afd.kt.

1999 Retskreds Begæringer Gælden saneret Kerteminde - afd.kt. Åbenrå Ebeltoft - afd.kt. Viborg Gråsten Vordingborg Helsinge Tranebjerg - afd.kt. År 1999 Bilag 2-1 Retskreds Begæringer Gælden saneret % Kerteminde - afd.kt. 10 0 0,00 Åbenrå 50 3 6,00 Ebeltoft - afd.kt. 16 1 6,25 Viborg 56 5 8,93 Gråsten 24 3 12,50 Vordingborg 57 8 14,04 Helsinge

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Teknisk rapport 11-13 Ekstrem nedbør i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011. John Cappelen. København 2012

Teknisk rapport 11-13 Ekstrem nedbør i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011. John Cappelen. København 2012 Ekstrem nedbør i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011 John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr11-13 side 1 af 43 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-13 Titel: Ekstrem nedbør i Danmark

Læs mere

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 I. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. november 2007 KL. 12:44:14 II. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på grundlag af foreløbigt fintællingsresultat

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 625 1. marts 2014 Dato: 25. februar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 625 1. marts 2014 Dato: 25. februar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 625 1. marts 2014 Dato: 25. februar 2014 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Statistik på jobrotation i Østdanmark

Statistik på jobrotation i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11.juni 2 J.nr. : 2-26799/JHO Statistik på jobrotation i Østdanmark Det er nu kommet data på antallet af vikarer i jobrotation fordelt på dagpengemodtagere

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Uddrag af spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 TOP 6 kommuner g tror, det kunne gøres lettere og mere

Læs mere