EJERLEDER DIT EJERSKAB OG DIN VIRKSOMHED STYRK DIG SELV,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERLEDER DIT EJERSKAB OG DIN VIRKSOMHED STYRK DIG SELV,"

Transkript

1 EJERLEDER U D D A N N E L S E R DIG SELV, STYRK DIT EJERSKAB OG DIN VIRKSOMHED

2 STYRK STYRK DIG SELV, DIT EJERSKAB OG DIN VIRKSOMHED God ledelse er forudsætningen for at fastholde og udvikle den gode, kompetente og konkurrencedygtige virksomhed. Derfor tilbyder HTS Arbejdsgiverforeningen, Dansk Byggeri og TEK- NIQ i fællesskab en ny uddannelse for ejere og ledere af mindre og mellemstore virksomheder. Formålet med uddannelsen er at styrke ejerledere med inspiration, indsigt, redskaber og sparring, der gør det muligt at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer. Målet er, at ejerlederne bliver bedre rustet til at iværksætte målrettet og effektiv udvikling af virksomheden. Målgruppe Du ejer og leder en mindre eller mellemstor virksomhed, og du har som minimum tre års erfaring som ejer og leder af virksomheden. Du ønsker bevidst og aktivt at forme din virksomheds fremtid. Du har erkendt, at det er nødvendigt at bruge tid og kræfter på ledelsesudvikling for at sikre den nødvendige udvikling af virksomheden. Du er målrettet i dine bestræbelser på at tage de nødvendige initiativer og gennemføre ændringer for at sikre din egen og virksomhedens udvikling. Du er parat til at stille dig selv en række både kritiske og konstruktive spørgsmål. Forberedelse og gennemførelse Inden uddannelsens start har du en samtale med en konsulent fra din organisation. Samtalen har til formål at afdække dine forventninger og mål med uddannelsen. Samtalen vil også være en drøftelse af din ide, dine rammer og omfang af det virksomhedsudviklingsprojekt, du vælger at arbejde med sideløbende med uddannelsen. Pris Medlemsprisen er kr ekskl. moms. Prisen er inkl. ophold, forplejning og undervisningsmaterialer. EFFEKT Når ejerlederen har gennemgået uddannelsesforløbet, vil han eller hun kunne imødegå de stadigt stigende krav, der stilles til en moderne leder i en kompliceret verden. Virksomheden bliver udviklings- og kundeorienteret samt forandringsparat. Han eller hun bliver bedre til at tiltrække, motivere og lede sine medarbejdere, og derved opnås en større effektivitet og indtjening.

3 Gode håndværkere skal også vide noget om ledelse Elinstallatør Poul Haubjerg var først en tøvende deltager, men valgte at bruge tid og penge på en uddannelse skræddersyet til ejerledere. Det har han ikke fortrudt. Jeg har aldrig været på lederkurser. Jeg var jo en god håndværker, så jeg behøvede ikke den slags, mente jeg. Som installatør har jeg jo aldrig fået uddannelse i ledelse. Ledelse spekulerede jeg ikke på jeg gjorde det bare. En virksomhedsudvidelse fra under ti mand til over tyve medarbejdere gjorde, at Poul Haubjerg blev stillet over for nye udfordringer, som uddannelsen blandt andet har hjulpet ham med. Mine forventninger om, at jeg skulle lære noget nyt om ledelse noget jeg kan bruge i hverdagen er til fulde blevet indfriet. Vi kommer bredt igennem, fortæller han og afslører, at han har lært meget om sig selv og om sine stærke og svage sider som leder. Spændende, men hårdt Denne uddannelse er anderledes. Her koncentrerer vi os om lederen som menneske, og det, synes jeg, er godt, siger ejerleder Tom Westergaard, Total Rengøring. Mange ting kan man efter et stykke tid i lederrollen økonomi, generationsskifte og regnskaber men man kører ofte derudad med arbejde og får derfor ikke skrevet vigtige ting ned. Som strategi, for eksempel. Det har jeg nu mulighed for at lære mere om. Tom Westergaard nævner modulet om branding, PR og marketing som et modul, der rammer plet i forhold til ejerlederne, der arbejder så hårdt med hverdagen, at de ofte har for travlt til at få input til fremtiden. Hans forventninger om at få noget med hjem i form at inspiration, værktøjer og teknikker er til fulde blevet opfyldt, og nu gælder det bare virksomhedsprojektet, som for hans vedkommende skal koncentrere sig om miljø- og arbejdsmiljøledelse. For Tom Westergaard er det en fordel, at det er en blanding af deltagere fra forskellige brancher, der deltager. Vi får også mulighed for at udveksle erfaringer på tværs, og det er faktisk ret inspirerende. Vi får noget med hjem Ejerlederuddannelsen har oversteget mine forventninger. Der er meget, jeg kan bruge i min hverdag, for eksempel alt det vi har lært omkring mennesker. Både vores ansatte og om os selv. Nu føler jeg, at jeg kan lede OG vejlede. Det sker gennem simple ting som at bruge hv-ord hvem, hvad, hvorfor, hvordan osv. Jeg spørger for eksempel, hvordan en ansat forestiller sig, at en opgave kan løses, frem for at fortælle ham, hvordan det skal gøres. Så kommer der en dialog i gang. Det er kommunikation på en anden måde end den, jeg er vant til, siger Frank Christensen, L&C El i Roskilde. Jeg vil helt sikkert anbefale uddannelsen til andre. Vi håndværkere er tilbøjelige til bare at arbejde og glemmer ofte at se på strategien og se på, hvad mulighederne er, fortæller Frank Christensen, som har valgt at koncentrere sig om strategiplaner som sit virksomhedsprojekt.

4 MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 Ledelse dine værdier, virksomhedens kerne Økonomi grundlaget for din virksomheds udvikling Strategisk planlægning dit valg af fremtid april maj juni 2005 VISITATIONSSAMTALE FORUD FOR UDDANNELSEN Lederudvikling MBTI personlig udvikling arbejde, fritid og ressourcer livskvaliteter, værdier lederstil Kontekstledelse (situationsbestemt ledelse) coachrollen forandringsledelse stress-, krise- og konflikthåndtering de nye unge distanceledelse mødeledelse teamledelse værdier i virksomheden Virksomhedsspil virksomheder i praksis Projektafklaring Overordnet økonomiforståelse privatøkonomi og/eller virksomhedsøkonomi hvem bruger årsregnskabet, og hvad bruges det til Virksomhedsformer selskabs- og skatteret koncernetablering den professionelle bestyrelse Løn, udbytte og frynsegoder Finansielle forhold Langsigtet planlægning forberedelse af generationsskifte Projektpræsentation og sparring Vision, mission, værdier og målsætning for virksomheden Udarbejdelse af strategiplan analyse af virksomheden (stærke/svage sider samt muligheder og trusler) fremtidsmuligheder (kunder, produkter, kompetencer, organisation) prioritering og valg af fremtid beskrivelse af fremtid Strategihåndbog din virksomheds position på markedet markant i forhold til konkurrenter tiltrække de rigtige kunder og samarbejdspartnere værdifuld partner for eksisterende kunder medarbejdercommitment Handlingsplaner implementering forankring Opgaver til modul 4: FIRO-B-test medarbejderanalyse Sørup Herregaard Sørupvej Ringsted Tlf.: Hotel Søfryd Søfrydvej Jyllinge Tlf.: Sørup Herregaard Sørupvej Ringsted Tlf.: HJEMMEOPGAVE: INDIVIDUELT VIRKSOMHEDSPROJEKT FOR EGEN

5 MODUL 4 MODUL 5 MODUL 6 MODUL 7 Organisering indre styrker og ydre succes sept Corporate Branding dit renommé, virksomhedens succes okt Medarbejderne din virksomheds fremtid nov Projektevalueringsdag 12. dec Organisationsmodeller den klassiske matrixorganisation projektorganisation Organisering magtbaser ansvarsfordeling og kompetenceudvikling delegering beslutningsmodeller kompetenceudvikling videndeling Virksomheds- og ledelseskultur seniorpolitik det sociale aspekt Corporate Branding kommunikationsstrategi målsætninger kunden det interne og eksterne perspektiv værktøjerne Corporate Branding strategien PR og/eller reklame planlægning af PR- og reklameaktiviteter WEB-kommunikation Pressehåndtering Tiltrækning af nye medarbejdere Ansættelsesprocedure kontrakt Fastholdelse af medarbejdere Medarbejdersamtaler motivation kompetenceudvikling Afvikling Projektrapportering Netværksdeling Individuel projektevaluering med en af konsulenterne ca. 1 times varighed Netværks- og projektorganisering FIRO-B resultat Medarbejderanalyse resultat Krisekommunikation Pressetekster Projektpræsentation og sparring Individuel tilbagemelding Projektstatus (præsentation og sparring Entreprenørskolen Egedalsvej Ebeltoft Tlf.: Entreprenørskolen Egedalsvej Ebeltoft Tlf.: GAVE Entreprenørskolen Egedalsvej Ebeltoft Tlf.: TEKNIQ Installatørernes Organisation Paul Bergsøes Vej Glostrup Tlf.: VIRKSOMHED

6 MERE OM DE ENKELTE ELEMENTER I UDDANNELSEN Modul 1 LEDELSE: DINE VÆRDIER VIRKSOMHEDENS KERNE Som ejer af virksomheden spiller du en stor rolle for, hvordan kulturen er hos jer. Du er på én gang bærer af virksomhedens værdier: den der udvikler virksomheden, og den der skal løse problemer og skabe succes. På det første modul får du forskellige værktøjer til blandt andet at se på forskellighed som styrker og svagheder og se sammenhængen mellem din rolle som leder, medarbejdernes udvikling og virksomhedens kultur. Modul 2 ØKONOMI: GRUNDLAGET FOR DIN VIRKSOMHEDS UDVIKLING Du får inspiration og en endnu større forståelse for økonomiske sammenhænge i din virksomhed, som vil sætte dig i stand til at vurdere, om du bør foretage økonomiske omstruktureringer. Vi ser på forskellige virksomhedsformer og på, om en professionel bestyrelse kan gøre en forskel. Vi vender også blikket mod virksomhedens gældspleje og forholdet mellem privatøkonomi og virksomhedsøkonomi, modellerne og økonomien bag et optimalt generationsskifte. Modul 3 STRATEGISK PLANLÆGNING: DIT VALG AF FREMTID Arbejder du med de rigtige kunder? Hvad er din virksomheds muligheder og trusler? Hvad er de indtægtsgivende opgaver? Vi sætter spot på, hvilke områder der er vigtige, og hvilke tiltag du bør beskæftige dig med for at sikre din virksomheds fremtid. Med en strategiplan vil du kunne starte en positiv udvikling i din virksomhed. Det kan føre frem til en virksomhed, der er udfordrende og spændende at arbejde i og som har den rigtige indtjening, de rigtige kunder og de rigtige ydelser. Modul 4 ORGANISERING: INDRE STYRKER YDRE SUCCES Virksomhedskulturen sætter rammerne for, hvor godt dine strategiplaner kan implementeres. Hvordan passer din kultur sammen med dine udviklingsplaner? Hvordan opfatter dine medarbejdere dig og virksomheden? Via en medarbejderanalyse tager vi temperaturen på din virksomheds styring, planlægning, samarbejde og arbejdsklima. Vi ser også på dine personlige ledelsesressourcer, og hvordan du bygger et godt netværk op, og hvordan det kan forankres i virksomheden. Samtidig kigger vi på, hvordan man kan skabe plads i hverdagen til at arbejde for virksomhedens langsigtede udvikling og eksistens via uddelegering.

7 Modul 5 CORPORATE BRANDING: DIT RENOMMÉ VIRKSOMHEDENS SUCCES Din virksomheds omdømme er væsentligt for at opnå succes. Det er i korte træk, hvad corporate branding går ud på. At gøre virksomheden til en mærkevare, som dine kunder efterspørger, dine medarbejdere er stolte af at arbejde i, og som dine samarbejdspartnere finder troværdig. Også medierne kan skrive lødigt og seriøst om den, når du leverer interessante lokale historier, der understøtter dit corporate brand, og når din virksomhed har et stærkt omdømme, hetzer de dig ikke, hvis du begår fejl. Modul 6 MEDARBEJDERNE: DIN VIRKSOMHEDS FREMTID Her får du lejlighed til at arbejde med, hvordan du tiltrækker, udvælger og fastholder de bedste medarbejdere og derved, hvordan I skaber succes i det fælles arbejdsliv for virksomheden og dens fremtid. Vi ser på ansættelsesprocedurer, effektive og dybdegående ansættelsessamtaler og medarbejderudviklingssamtaler. På modul 6 får du individuel tilbagemelding på de udviklingstemaer, der har optaget dig mest på uddannelsen. Vi opstiller mål og handlingsplaner for de temaer, der er væsentlige for dig og din virksomhed. Modul 7 PROJEKTEVALUERING INDIVIDUELT Uddannelsen afsluttes med et tilbud om ca. én times individuel projektevaluering. Her får du mulighed for at få en dybere drøftelse og vurdering af dit projekt. MERE OM DE ENKELTE ELEMENTER I UDDANNELSEN Fotos: Niels Åge Skovbo

8 Nr. Voldgade København K Telefon: Telefax: Børsen 1217 København K Telefon: Fax: YDERLIGERE OPLYSNINGER OM UDDANNELSEN KAN FÅS HOS Projektchef Jørn Jensen, Dansk Byggeri, tlf , Paul Bergsøes Vej Glostrup Telefon: Fax: Udviklingskonsulent Pernille Poulsen, HTS Arbejdsgiverforeningen, tlf , Udviklingschef Flemming Nielsen, TEKNIQ, tlf ,

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Proceslederuddannelsen

Proceslederuddannelsen Proceslederuddannelsen i DI s egen lederuddannelse gennem 10 år Proceslederuddannelsen Målrettet udvikling af centrale lederkompetencer skaber forretningsmæssige resultater og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Klinikmægler v/ Civiløkonom Ken Kürstein kursuer 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

TALENTUDVIKLING Kun for voksne!

TALENTUDVIKLING Kun for voksne! TALENTUDVIKLING Kun for voksne! Fra projekt Talenter i Produktionsmiljøet til erhvervsskolerne og andre talentudviklere: opsamling på projekterfaringer omkring vækst gennem talentudvikling af ansatte i

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Nr. 3 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Ny lederuddannelse skræddersyet til byggeriet 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Kig fremad

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Nr. 4 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Entrepriseret: Få hjælp til udbud Lederudvikling

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere