Rekruttering En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10"

Transkript

1 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10

2 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger løbende 4 ud af 10 indkalder løbende Hver anden oplyser ikke, at de indkalder løbende Hurtig ansøgning, større chance Hver anden får auto svar Regn ikke med tidshorisont Pas på med at ringe i forvejen CV afgør, om du er in eller out.. RAPPORTEN I OVERSIGT Forventninger til ansættelsen side 8 Virksomheder går efter kandidater Lønniveau for nyuddannede Realistiske lønforventninger Hver syvende virksomhed forventer mere end 37 timer om ugen. Afslaget side 9 2 ud af 3 giver mundtligt afslag efter samtale 1 ud af 10 får ikke svar ved uopfordret ansøgning Næsten alle får svar ved opfordret ansøgning Samtale og test side 5 Chefen vælger selv Hver fjerde ansætter efter første samtale Studiejob og personlighed er vejen til job 7 ud af 10 tester Tester for at få fingerpeg om personprofil Det spørger virksomheden om ved samtalerne. Om karrieremesser side 10 Kun 1 ud af 3 virksomheder har job med ved karrieremesser Virksomheder deltager primært for employer branding og corporate branding Hver anden virksomhed vil have forberedte besøgende på messestand. Grundlag for rapporten CA a kasse har i februar 2010 lavet en rundsspørge blandt 75 virksomheder og organisationer, skulle deltage i karrieremessen Karrieredagene i marts har svaret på rundspørgen, hvilket giver en svarandel på 62,7 %. Rapporten er lavet af kundekonsulent Stefan R. Niebling og kommunikationskonsulent Ole Strand 2/10

3 FORETRUKNE REKRUTTERINGSKANALER Stillingsopslag er den foretrukne rekrutteringskanal Virksomhederne i rundspørgen foretrækker at rekruttere via stillingsopslag. Det gælder både, når der skal ansættes nyuddannede og folk med erfaring. Virksomhederne lægger i høj grad også vægt på intern rekruttering og netværk, når de ansætter. Det gælder dog i mindre grad, når der ansættes nyuddannede, som typisk sjældent er en del af netværket endnu. Her er karrieremesser mere anvendt som rekrutteringskanal. Rundspørgen viser desuden, at uopfordrede ansøgninger også i høj grad gennemgås og danner grundlag for rekruttering. Derimod prioriteres brugen af eksterne rekrutteringskonsulenter lavest. ANSØGNINGEN 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger løbende 74 % af virksomhederne gennemgår løbende ansøgninger. Kun 26 % venter til fristen er udløbet, før de begynder at gennemgå ansøgningerne. 4 ud af 10 indkalder løbende Selvom 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger løbende, venter de fleste (62 %) med at indkalde til samtale til efter at ansøgningsfristen er udløbet. Men det er en god ide, at indsende sin ansøgning hurtigt, for 4 ud af 10 (38 %) indkalder løbende egnede ansøgere. 3/10

4 Næsten hver anden oplyser ikke om løbende samtaler En del arbejdsgivere skriver i stillingsopslaget, at de indkalder til samtaler løbende. Men du kan ikke være sikker på, at de ikke gør det, bare fordi det ikke står i opslaget. Af de 38 % som indkalder ansøgere løbende, er det kun 36 % som oplyser i stillingsopslaget, at de indkalder til samtale løbende. 46 % oplyser ikke, at de indkalder løbende. Hurtig ansøgning større chance 2 ud af 3 virksomheder mener, at chancen for at blive indkaldt til samtale ikke er større, selvom man sender ansøgningen tidligt. Men næsten hver fjerde virksomhed mener, at chancen for at blive indkaldt til samtale er større. Samtidig indkalder mange virksomheder løbende til samtaler uden at fortælle om det i opslaget.. Der er derfor ingen grund til at gamble for ansøgeren, der bør sende en ansøgning så hurtigt (uden dog at give køb på kvaliteten). Tilbagemelding Auto svar er den mest benyttede form, når virksomheder skal give en bekræftelse på en ansøgning. Dette benyttes nemlig af hele 49 %. Skarpt herefter følger personligt svar, som benyttes af 46 %. Kun 2,6 % giver intet svar. Regn ikke med en tidshorisont Knap hver anden virksomhed giver ingen tidshorisont for selve ansættelsesforløbet, når de bekræfter en ansøgning. Kun 4 ud af ti giver en tilbagemelding til ansøgerne ved modtagelse af ansøgningen. 4/10

5 Pas på med at ringe i forvejen En gammel tommelfingerregel siger, at det altid er en god ide at ringe til virksomhederne, inden man sender sin ansøgning. Det skal man dog passe på med, for det er lidt over hver anden virksomhed ikke interesseret i. Det fremgår ligefrem af kommentarerne til spørgsmålet i undersøgelsen, at det direkte kan have en negativ effekt, hvis ansøgeren ringer uden en fornuftig grund eller uden konkrete og relevante spørgsmål. Kun hver ottende virksomhed foretrækker at blive ringet op typisk fordi det kan tolkes som interesse fra ansøgerens side. CV afgør om du er in eller out CV et skal være knivskarpt. For det er det, som flest virksomheder (56 %) lægger mest vægt på, når de sorterer blandt ansøgerne ved første grovsortering. Det går dog heller ikke at sjuske med selve ansøgningen, som 44 % lægger mest vægt. SAMTALE OG TEST Nærmeste chef bestemmer om du skal til samtale Den chef, der skal ansætte, er næsten altid den, der bestemmer, hvem der skal til samtale. 36 % gør det alene, mens næsten hver anden udvælger kandidater til samtale sammen med virksomhedens HRfunktion. 13 % af virksomhederne har svaret, at andre står udvælgelsen. Men af virksomhedernes besvarelser fremgår det, at det typisk dækker over, at der udover den relevante chef og HR funktionen også kan indgå et ansættelsesudvalg bestående af menige medarbejdere eller et eksternt rekrutteringsfirma. Kun for 2,6 % af virksomhederne er det HR funktionen, der alene står for den første udvælgelse. 5/10

6 Hver fjerde ansætter efter første samtale Hver fjerde virksomhed ansætter allerede efter første samtale. 64 % indkalder normalt til to samtaler. Kun 1 ud af 10 virksomheder holder mere end 2 samtaler. Studiejob og personlighed er vejen til job Virksomheder ser først og fremmest efter erfaring og personlighed, når de ansætter nyuddannede. Derfor lægger virksomhederne også først og fremmest vægt på fagligt relevant studiearbejde (3,6 i score). Derefter ser de på kandidatens personlighed og initiativ (score 3,4). Først derefter ser de på Speciale og/eller linjefag (score 3,1) og karakterer på uddannelsen (score 2,7). Frivilligt foreningsarbejde tæller mindst, med en score på 2,2. 7 ud af 10 tester Næsten 72 % af virksomhederne benytter personlighedstest under ansættelsesforløbet. Personlighedstesten kombineres af 3 ud af 10 desuden med logisk test, mens hver fjerde kombinerer den med en form for case løsning. Kun 28 % benytter slet ikke test. Tester for at få fingerpeg om personprofilen 4 ud af 10 tester for at få et godt fingerpeg, om kandidaten har den rette personprofil til jobbet.(41 %) 21 % bruger tests for at få et godt og fælles udgangspunkt for jobsamtalen. Kun 13 % bruger tests for at belyse, om kandidaten har de rette kompetencer for at kunne bestride jobbet. Hver fjerde angiver anden årsag, f.eks. at forberede konsulenten på, hvad der skal undersøges gennem samtalen og for at understøtte indtryk fra samtalen og ansøgningen. 6/10

7 Det spørger virksomhederne om ved samtalerne Her kan du se, hvilke emner, som de rekrutteringsansvarlige kommer ind på ved den første og ved de efterfølgende jobsamtaler. Ansøgerens faglige kvalifikationer, ansøgerens begrundelse for at søge jobbet, ansøgerens stærke og svage sider, og ansøgerens fremtidsplaner og ambitioner, og hvad brænder ansøgeren for. Det er nogle af de emner, som er mest interessante for virksomhederne ved første samtale. Det er stadig vigtigt ved efterfølgende samtaler, men løn og test er de vigtigste emner ved anden samtale. De to emner har til gengæld kun mindre betydning for de fleste arbejdsgivere ved første samtale. 7/10

8 FORVENTNINGER TIL ANSÆTTELSEN Virksomheder går primært efter kandidater De fleste virksomheder går efter et højt uddannelsesniveau, når de ansætter nyuddannede. 77 % går primært efter kandidater, mens kun 21 % foretrækker bachelorer. 18 % søger medarbejdere med en mellemlang erhvervsøkonomisk uddannelse. 18 % har valgt rubrikken andet hvilket ifølge kommentarer til spørgsmålet er medarbejdere med studentereksamen, HHX, datamatikere, egne elever (trainees) og relevant erhvervserfaring. 13 % mener ikke, at uddannelsesniveauet har nogen betydning, når der ansættes nyuddannede. Virksomhedernes lønniveau for nyuddannede Knap hver fjerde virksomhed betaler under kroner om måneden. Lidt over hver anden virksomhed har et lønniveau for nyuddannede på mellem og kroner, mens hver femte betaler mellem og kroner. Kun 3,3 % betaler kroner eller mere. Nyuddannede har realistiske lønforventninger 57 % af virksomhederne i undersøgelsen mener, at nyuddannede har realistiske lønforventninger, mens 21 % mener, at de nyuddannede har lidt for højere lønforventninger i forhold til virksomhedernes egne lønudspil. Kun 2,6 % mener, at nyuddannedes forventninger til lønnen er meget højere end virksomheden eget lønudspil. I alt 7,7 % mener, at forventningerne er lavere, end virksomhedens udspil. 8/10

9 Hver 7. virksomhed forventer over 37 timer om ugen 85 % af virksomhederne på Karrieredagene forventer, at nyuddannede arbejder cirka 37 timer om ugen. Men 15 % forventer, at nyuddannede arbejder mere end 40 timer om ugen. 2 ud af 3 giver et mundtligt afslag efter samtale Har du været til samtale, kan du i 2 ud af 3 tilfælde regne med en mundtlig tilbagemelding, hvis du ikke får jobbet. Kun hver femte nøjes med et skriftligt afslag. 13 % angiver andet afslag end mundtligt og skriftligt, hvilket typisk dækker over, at virksomheden giver både et mundtligt og et skriftligt afslag 1 ud af 10 får ikke svar ved uopfordrede ansøgninger 77 % af virksomhederne i undersøgelsen giver altid en tilbagemelding eller et afslag på en uopfordret ansøgning. 10 % giver tit en tilbagemelding. Mens 2,6 % gør det jævnligt.. 10,2 % giver sjældent eller slet ikke en tilbagemelding på en uopfordret ansøgning. Næsten alle får svar på ansøgning ved stillingsopslag 95 % af virksomhederne giver altid ansøgerne en tilbagemelding/afslag. På en opslået stilling. 2,6 % giver tit en tilbagemelding, men 2,6 % giver slet ikke en tilbagemelding/afslag 9/10

10 Om Karrieremesser Kun hver tredje virksomheder har job med på messe Knap 37 % af virksomhederne havde i marts 2010 konkrete job med på karrieremessen Karrieredagene. I 2009 havde knap halvdelen af virksomhederne konkrete job med på messen. I 2010 har virksomhederne desuden også haft et langt mindre ønske om at finde emner til stillinger, som bliver slået op i fremtiden. Knap en tredjedel ønsker nemlig at finde relevante emner til fremtidige stillinger. Det var 9 ud af 10 interesseret i i Virksomhederne deltager primært på Karrieredagene for at brande sig overfor potentielle medarbejdere (employer branding 97 %) og for at brande virksomheden generelt (corporate branding 76 %) Halvdelen ønsker forberedte besøgende på messen Hver anden forventer, at de studerende, der besøger virksomhedens stand på en karrieremesse, forbereder sig på en dialog med dem. Det er langt flere end i 2009, hvor kun 3,5 % af virksomhederne forventede, at de studerende havde forberedt sig. 13 % af virksomhederne forventer desuden, at de nyuddannede har konkret informationer med i form af f.eks. et CV. 10/10

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Kampen om talenterne er startet igen

Kampen om talenterne er startet igen Kampen om talenterne er startet igen Undersøgelse af ansættelse og jobsøgning i 2010-2011 Resultater, trends og anbefalinger Introduktion StepStone har gennemført en undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

AKADEMI- OG MARKEDSØKONOMER DE NYE ØKONOMERS JOB OG KARRIERE

AKADEMI- OG MARKEDSØKONOMER DE NYE ØKONOMERS JOB OG KARRIERE AKADEMI- OG MARKEDSØKONOMER DE NYE ØKONOMERS JOB OG KARRIERE Ved du, hvad du vil? side 3 Myter og fordomme side 4 Det første job side 5 Økonom.dot.com side 6 Men hvad laver de så? side 7 Udlandet trækker

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere