Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3"

Transkript

1 1

2 Indhold: Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3 Alle SR-fag: "World Watch": Undervisningsplan for Matematik/informationsteknologi 12 Oplæg til elever for Teknologi/Design 16 Oplæg for elever Kemi/Bio 21 World Watch i aulaen oplæg til lærere 26 Studieretningernes identiteter 29 Stemmeseddel 31 Dansk i SR med international profil: "Fædrelandet" 32 Dansk i SR med international profil: "Nationale identiteter" 33 Dansk i sproglig SR: "Oversættelser" 35 Kemi/bio: "Global opvarmning" 37 Kemi/bio: "Fysikkens opdagelser" m. historie, engelsk, biologi, matematik.. 39 Kemi/bio: Moderne bioteknologi 42 Biologi i Teknologi/Design Introduktion til biologi 45 Sundhed kost og motion 46 Cellen 47 Fra DNA molekyle til produktion (bioteknologi) 48 Dansk i Teknologi/Design: "Branding" Oplæg til eleverne 49 Retteark til brandingrapport 60 Dansk i Kom/IT: Web Dansk i samfundsfaglig SR: Velfærdssamfundets fødsel romanlæsning 63 Dansk/matematik i samfundsfaglig SR: Formidling af matematik 64 Dansk i Teknologi/design og i Mat/it 65 Dansk i mat/fys og i komm/it 66 Samfundsfag i SR samf/mat/eø/eng: Dansk økonomi 67 Samfundsfag i SR samf/mat/eø/eng: Europa på vej 68 Fysik i SR samf/mat/eø/eng: Kernefysik anvendelse i krig og fred 69 Forelæsning og notatteknik 71 2

3 Studieområdet på FTG for 3. år uge : 3f Oplev SR 1:1 Undervisning af 1.års elever Studieretningsrelevant emne Formålet med uge 47 er, at elever på 3. år bevidstgøres om en række af de kompetencer, der ligger indenfor SO- først via undervisning af klassekammerater dernæst gennem udvikling af et lille undervisningsforløb til 1. årselever. Kravet til undervisningsforløbet er, at det skal synliggøre noget af det stof/emner/metoder, der er karakteristisk for studieretningen. Hermed opfyldes kravet i læreplanen om at eleverne i grundforløbet skal stifte bekendtskab med de enkelte studieretninger. MANDAG: Teori om læring og undervisningsplanlægning TIRSDAG og ONSDAG: Tilrettelæggelse af undervisningsforløbet til 1. år faglige emner tones efter studieretningen. TORSDAG FREDAG: Undervisning af 1. års-elever i faglige emner 3

4 MANDAG: Kl Introduktion til uge 47 Læs den udleverede tekst: Undervisning og opdragelse. Undervisning - et overblik (Profession: Lærer 1, kap. 1. Hans C. Ralking, Thomas Tylén og Erik B. Yde) Kl I skal lave nogle korte undervisningsforløb for hinanden om: Læringsteori og læreprocesser kap. 1 i SO2 fra Systime Arbejdsformer kap. 2 i SO2 fra Systime Informationssøgning kap. 3 i SO2 fra Systime Videnskabelige metoder kap. 4 i SO2 fra Systime Formidlingsteori kap. 5 i SO2 fra Systime Evalueringsteori og evalueringsværktøjer kap. 6 i SO2 fra Systime Hvordan undervisningen skal tilrettelægges? FASE- modellen: F= Hvordan skal undervisningens indhold (stoffet) formidles til eleverne, således at det får den tilsigtede virkning? A= Hvordan skal eleverne aktiveres, således at deres handlinger støtter opnåelsen af målet med timen? S = Hvordan skal undervisningsforløbet styres, således at det danner grundlag for en hensigtsmæssig udvikling? E = Hvordan evaluerer (vurderer) lærerne på en passende måde elevernes udbytte af og tilfredshed med undervisningen? 4

5 Kl : Undervisningsforløb afholdes (á 30 min pr. forløb): (Dette er blog et forslag kan naturligvis tilrettelægges frit) UV forløb: Læringsteori og læreprocesser Evaluering af UV forløbet UV forløb: Arbejdsformer Evaluering af UV forløbet Spisepause UV forløb: Informationssøgning Evaluering af UV forløbet UV forløb: Videnskabelige metoder Evaluering af UV forløbet Pause UV forløb: Formidlingsteori Evaluering af UV forløbet UV forløb: Evalueringsteori og evalueringsværktøjer Evaluering af UV forløbet Hvert undervisningsforløb evalueres umiddelbart efter afviklingen. Vær opmærksom på hvorvidt noget af det UV-materiale der udvikles kan gemmes som SO dokumentation, dvs. man kan medtage det til sin SO eksamen : Opsamling: Hvad kan vi tage med os fra i dag vedrørende det at undervise. Hvad skal vi huske at tænke på, når vi skal udvikle og forberede vores undervisningsforløb i morgen. 5

6 TIRSDAG & ONSDAG: Udvikling af undervisningsforløb til 1. årsklasser: Gruppeinddeling Tildeling/valg af emne der skal undervises i Udarbejde undervisningsplan (SO-dokumentation) inkl. lektionsplan Afprøve undervisningsforløb Selvevaluering af forløbet Gruppeinddeling (UV grupperne): Der dannes 6 grupper. Hver gruppe underviser i hvert sit emne På undervisningsdagene underviser gruppe 1,2 og 3 en halv 1. årsklasse i et lokale. Gruppe 4, 5 og 6 underviser den anden halvdel af 1.årsklassen i et andet lokale. Hver gruppe får mulighed for at undervise 2 gange á 1 blok. o Hvis alle i gruppen vil have mulighed for at undervise så kan man jo splitte gruppen yderligere op. F.eks. således at den ene halvdel af gruppe underviser den 1. gang og anden halvdel af gruppen underviser den 2. gang. Man kan evt. også finde andre modeller Logistik og gruppeinddeling UV grupper 3.årsklasse Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 Gruppe 4, Gruppe 5, Gruppe 6 Undervisning torsdag & fredag Underviser ½ 1.førsteårsklasse Underviser ½ 1.førsteårsklasse F.eks.: 3.A MatFys UV grupper Gruppe 3A-1, Gruppe 3A-2, Gruppe 3A-2 Gruppe 3A-4, Gruppe 3A-5, Gruppe 3A-6 Undervisning torsdag & fredag Underviser ½ 1.førsteårsklasse Underviser ½ 1.førsteårsklasse Se til sidst i dokumenter for specificeret plan for aktuel studieretningsklasse De emner der skal undervises i skal tones i studieretningens fag Lærerne i studieretningsfagene finder/bestemmer de emner, der skal udvikles undervisningsforløb til. Emnerne skal tage udgangspunkt i stofområder fra studieretningsfagene gerne tværfaglig emner. Studieretning: Emne 1 Emne 2 6

7 Emne 3 Emne 4 Emne 5 Emne 6 Evt. flere Udvikling af undervisningsmodul (1. blok), indeholdende: 1. Undervisningsforløb 2. Evaluering af undervisningsforløb (dvs. 1. årselever evaluerer 3. årselever) Hver UV-gruppe er ansvarlig for at udvikle et UV modul. For hvert undervisningsforløb skal der udarbejdes en undervisningsplan, indeholdende: Didaktiske overvejelser i forbindelse med at planlægge forløb. Hvad skal der undervises i? Hvorfor? Hvordan? Hvem? (eleverne og deres forudsætninger) Overordnet beskrivelse af indhold Lektionsplan (detaljeret beskrivelse af UV forløbet) se forslag til skema nedenfor: Overvejelser i forbindelse med de valg der træffes mht. arbejdsformer, UV værktøjer, metoder mm. under inddragelse af læringsteori og læringsstil. Hver UV-gruppe er ansvarlig for at skrive en UV-plan Undervisningsplanen afleveres onsdag eftermiddag på itsl. Læreren skal godkende undervisningsplanen. 7

8 TORSDAG - FREDAG: Afholdelse af UV-moduler. 3 blokke / dag: 3.A 3.B 3.C 3.E 3.F 3.G Lokale Torsdag d. 24. november g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 Fredag d. 25. november g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 En lærer følger med 1. årsklassen rundt lokaler og lærer kan ses på itsl. Det er lærerens opgave at: at aftale med studieretningslæreren hvem der er i hvilket af de 2 lokaler tilse at 1.g erne kommer til tiden og opføre sig pænt evt. være behjælpelig når 3.g erne ønsker 1. g ernes medvirken ved evaluering En lærer tilknyttes en studieretning Det er lærerens opgave at: tilse at undervisningsforløbene forløber på en forsvarlig måde sørge for at UV forløbene evt. finpudses undervejs sørge for den afsluttende evaluering og opsamling på SO2 NB vigtigt: I dette SO forløb kan du bruge flg. produkter til din SO eksamen: Mandagens oplæg/uv om læring Undervisningsplan UV materialer brugt i UV-forløbene Husk også at udfylde selvevaluering Uge 47 8

9 Oversigt over hvilke studieretningsklasser som grundforløbsklasserne skal besøge 3.A 3.B 3.C 3.E 3.F 3.G Lokale Torsdag d. 24. november g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 Fredag d. 25. november g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 ROTATIONSSKEMAER FOR DE ENKELTE KLASSER Skemaerne kan indsættes i den enkelte klasses SO oplæg. Der er frihed til at ændre i klassens eget skema, udover hvilke 1.g klasser der kommer på besøg. Forslag til lokaler kan ændres hos Connie. 3.A Klassen opdeles i 6 grupper Lokale Torsdag d. 24. november A-1 3.A-4 underviser 1g1-1 underviser 1g1-2 3.A-2 3.A-5 underviser 1g2-1 underviser 1g2-2 3.A-3 3.A-6 underviser 1g3-1 underviser 1g3-2 Fredag d. 25. november A-2 3.A-5 underviser 1g4-1 underviser 1g4-2 3.A-3 3.A-6 underviser 1g5-1 underviser 1g5-2 3.A-1 3.A-4 underviser 1g6-1 underviser 1g6-2 3.B Klassen opdeles i 6 grupper Lokale Torsdag d. 24. november B-1 3.B underviser 1g6-1 underviser 1g B-2 underviser 1g1-1 3.B-5 underviser 1g B-3 underviser 1g2-1 Fredag d. 25. november B underviser 1g B-3 3.B-6 3.B-6 underviser 1g2-2 3.B-5 underviser 1g3-2 9

10 11.50 underviser 1g4-1 underviser 1g B-1 3.B underviser 1g5-1 underviser 1g5-2 3.C Klassen opdeles i 6 grupper Lokale Torsdag d. 24. november C-1 3.C underviser 1g5-1 underviser 1g C-2 underviser 1g6-1 3.C-5 underviser 1g C-3 underviser 1g1-1 3.C-6 underviser 1g1-2 Fredag d. 25. november C-2 3.C-5 underviser 1g2-1 underviser 1g2-2 3.C-3 3.C-6 underviser 1g3-1 underviser 1g3-2 3.C-1 3.C-4 underviser 1g4-1 underviser 1g4-2 3.E Klassen opdeles i 6 grupper Lokale Torsdag d. 24. november E-1 3.E underviser 1g4-1 underviser 1g E-2 underviser 1g5-1 3.E-5 underviser 1g E-3 underviser 1g6-1 3.E-6 underviser 1g6-2 Fredag d. 25. november E-2 3.E-5 underviser 1g1-1 underviser 1g1-2 3.E-3 3.E-6 underviser 1g2-1 underviser 1g2-2 3.E-1 3.E-4 underviser 1g3-1 underviser 1g3-2 3.F Klassen opdeles i 6 grupper Lokale Torsdag d. 24. november F-1 3.F underviser 1g3-1 underviser 1g F-2 underviser 1g4-1 3.F-5 underviser 1g F-3 underviser 1g5-1 3.F-6 underviser 1g5-2 Fredag d. 25. november F-2 3.F-5 underviser 1g6-1 underviser 1g6-2 3.F-3 3.F-6 underviser 1g1-1 underviser 1g1-2 3.F-1 3.F-4 underviser 1g2-1 underviser 1g2-2 3.G Klassen opdeles i 6 grupper Lokale

11 Torsdag d. 24. november G-1 3.G-4 underviser 1g2-1 underviser 1g2-2 3.G-2 3.G-5 underviser 1g3-1 underviser 1g3-2 3.G-3 3.G-6 underviser 1g4-1 underviser 1g4-2 Fredag d. 25. november G-2 3.G-5 underviser 1g5-1 underviser 1g5-2 3.G-3 3.G-6 underviser 1g6-1 underviser 1g6-2 3.G-1 3.G-4 underviser 1g1-1 underviser 1g1-2 11

12 Termin Efterår 2011 Institution Uddannelse Fag og Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC htx Matematik A, Informationsteknologi B niveau Lærer(e) Kenneth Hebel, Tilde Kelp, Henriette Vind, Annemarie C. Lübben Hold 2.b Titel World Watch Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: A. Besøge et land og opleve dens kultur B. Opsøge og indhente information. I ugerne op til studieturen og World Watch byder klassens lærere ind med inspirationsmateriale. C. Udfærdige et magasin tonet efter studieretning D. Præsentation på stand 3. års elever evaluerer magasin på indhold 1. års elever evaluerer på helhed (standen og magasinet) og studieretningsidentitet. 3g ernes evaluering af magasin: 1. Faglig kommunikation, bl.a. sprog tilpasset målgruppe 2. Fagligt indhold 3. Layout 4. Kreativitet 5. Originalitet 3g har samtidig opfyldt flg. SO-krav: Give begrundede vurderinger af andres skriftlige brug af sprog og virkemidler 12

13 1 g ernes evaluering af helheden (standen og magasinet) 1. Originalitet/kreativitet 2. Formidling af SR-identitet og SR-profil (se nedenfor) altså fremgår det af standen og af magasinerne at der er tale om en Kemi-Biologi studieretning. 1g har samtidig opfyldet flg. SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler. Afklaring af valg af SR Studieretningen Matematik/Informationsteknologi identitet og profil. Kun relevante for ugen medtaget her: Matematik-parametre: Ved hjælp af matematiske teorier og modeller: Eleverne skal beskrive, analysere og vurdere tekniske/teknologiske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner og relationer. Informationsteknologi-parametre: Omhandler: Sammenspillet mellem informationsteknologi og den teknologiske udvikling Brugen af informationsteknologi i uddannelsen, erhverv, og samfund Teoretisk indsigt i og praktiske færdigheder i anvendelsen af disse teknologier Kernestof ved dette projekt fordelt på fag: Studieområdet: Formidlingsteori: Præsentationsformer og teknikker, skriveprocessen og skriveværktøjer, videnskabelig kommunikation Læringsteori- og læringsprocesser: Planlægningsværktøjer Arbejdsformer: Kollektive arbejdsformer Informationssøgning: Metoder og anvendelse af kilder Evalueringsværktøj: feedback fra 1.års- og 3års-elever Dansk-kernestof: Visuel information, herunder faste og levende billeder Faget samarbejder med andre fag om relevante humanistiske problemstillinger, elektroniske kommunikationsformer og sproglige og æstetiske virkemidler. 13

14 Matematik-kernestof: grundlæggende klassisk geometri og trigonometri, forholdsberegninger i ligedannede trekanter, beregninger i retvinklede og vilkårlige trekanter, bestemmelse af areal af plane figurer samt volumen og overfladeareal af rumlige figurer funktionsbegrebet; egenskaber ved funktioner af følgende typer: polynomier, eksponential- og logaritmefunktioner, potensfunktioner og trigonometriske funktioner samt sammensætninger af disse bestemmelse af en forskrift, herunder benyttelse af regression, anvendelse af funktioner ved opstilling af modeller samt til løsning af tekniske, teknologiske eller naturvidenskabelige problemer bestemmelse af stamfunktioner for ovennævnte funktionstyper, bestemte og ubestemte integraler, areal- og volumenberegninger; regler for integration af sum og differens af to funktioner samt for funktion multipliceret med konstant Informationsteknologi-kernestof: Omfang it-komponenter og deres samspil indbyrdes og med det fysiske miljø it-komponenter og deres påvirkning af menneskelig aktivitet it-værktøjer i forbindelse med formidling, videnssøgning, beregning, dokumentation, kommunikation og modellering it-innovation. Dansk og informationsteknologitimer, fem dages rejse, efterbearbejdning, præsentation i aula Særlige fokuspunkter SO-faglige mål: Anvende fagligt relevante studiemetoder, studieteknikker og arbejdsformer Dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb Vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper Dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer. Udvikle kommunikative færdigheder, skriftligt og mundtligt, især ved formidling af videnskab og teknik. Udvælge, behandle og formidle centrale flerfaglige emner i en skriftlig opgavebesvarelse Demonstrere praktisk indsigt i innovative processer og metoder til idégenerering Udfordre elevernes kreative og innovative evner Dansk-faglige mål: Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen. 14

15 Fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation Anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere bevidsthed om muligheder og begrænsninger Matematik - faglige mål: opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement og selv kunne foretage matematiske ræsonnementer kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer kunne formulere og løse matematiske problemer af såvel teoretisk som anvendelsesmæssig karakter kunne analysere praktiske problemstillinger primært inden for teknik, teknologi og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse problemet samt dokumentere og tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens eventuelle begrænsninger og dens validitet kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. Informationsteknologi - faglige mål: redegøre for grundlæggende funktioner af it-komponenter (hardware og software) og samspillet mellem dem redegøre for samspillet mellem it-komponenter og bruger anvende it som interaktivt medie til dokumentation og kommunikation redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne itløsninger Væsentligste arbejdsformer Skriftligt arbejde: Arbejds- og indholdsplan. Magasinopgave Gruppe- og projektarbejde Ekskursion til Berlin Præsentation 15

16 Frederiksberg Tekniske Gymnasium 2011 WORLD WATCH Udarbejdelse af et MAGASIN i forbindelse med STUDIETUREN Teknologi og Design SR I skal - i forbindelse med jeres studietur - gruppevis lave et magasin, som skal præsenteres på en WORLD WATCH-DAG. Dette er en del af Studieområdet SO, dvs. magasinet er et produkt som kan inddrages ved jeres SO- eksamen. På studieturen skal I udføre feltarbejde, dvs. arbejde med at indhente information, tage billeder, skrive artikler mm. World Watch-dagen er en slags markedsplads, hvor alle 2.års-klasserne præsenterer deres produkter for skolens andre elever. 3-års eleverne vurderer jeres produkter ud fra bestemte kriterier og finder det bedste produkt inden for hver kategori. 1.års-eleverne evaluerer jeres stand og formidling. Inden studieturen skal der afleveres en arbejds- og indholdsplan disse planer har to formål. For det første skal de bruges af de lærere, I har med på turen, så de kan se, hvad I arbejder med. For det andet er det dokumentation af, at I har gjort jer nogle seriøse og relevante overvejelser. Planen skal afleveres på it s learning senest onsdag uge 39 ved udgangen af 3. blok. Kompetencemål for denne studieområdeuge: Formålet med denne magasinopgave er at træne følgende kompetencer i studieområdet: Formidlingsteori: Præsentationsformer og teknikker, skriveprocessen og skriveværktøjer, videnskabelig kommunikation Læringsteori- og læringsprocesser: Planlægningsværktøjer 16

17 Arbejdsformer: Kollektive arbejdsformer Evalueringsværktøj: feedback fra 1. og 3. års elever Træne følgende kompetencer i design: analysere og diskutere design som proces og som resultat visuelt og mundtligt formidle og reflektere over en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi Træne disse kompetencer i teknologi: anvende metoder til idéudvikling i forbindelse med udvikling af produkter redegøre for, hvordan teknologisk viden produceres, herunder tanker og teorier, der ligger bag teknologiens udvikling, og for teknologiens samspil med det omgivende samfund dokumentere og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt formidle viden overbevisende og præcist i skriftlig og mundtlig form. Kompetencer i dansk: formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen Produkt I skal lave et magasin eller et blad, som skal handle om jeres rejsemål set ud fra jeres studieretning. Der skal være artikler eller interviews, som I selv har lavet, f.eks. med Dublin- eller London-kendere, og der skal være billeder. Alle artikler og billeder skal have et centralt omdrejningspunkt, altså have en rød tråd, men der skal være forskellige vinkler på de enkelte historier. Der skal være minimum tre artikler pr. gruppe. Artiklerne skal have relation til de steder, I besøger på studieturen. Stof I kan inddrage interviews, nyhedsartikler, baggrundsartikler, reportager, statistikker i faktaboks og andet. Se materialer om nyhedsgenrer på it s learning.indholdet skal være seriøst og oplysende. Omfang og tryk Magasinets omfang er på 4 A4 sider eller 8- A5 (husk at billeder skal være taget af jer selv). I printer ud på egne printere hjemme. Sørg for at lave prøveudprintning undervejs (gerne i sort/hvid). Layout I skal sætte magasinet op i programmet Publisher. Evaluering 3-årsklasserne evaluerer 2-årsklassernes magasin, således at 3a evaluerer 2a, osv. De udvælger den bedste i hver kategori. Samme opslag kan god repræsentere flere kategorier. Til slut findes skolens bedste opslag inden for hver kategori. 3g-ernes evaluering af magasin: Bedømmelseskriterier 17

18 1. Faglig kommunikation, bl.a. sprog tilpasset målgruppe 2. Fagligt indhold 3. Layout 4. Kreativitet 5. Originalitet 3g har samtidig opfyldet flg. SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres skriftlige brug af sprog og virkemidler 1g-ernes evaluering af helheden (standen og magasinet) Bedømmelseskriterier 1. Originalitet/kreativitet 2. Formidling af sr-identitet og sr-profil (se nedenfor) SR-Profil på studieretningen teknologi og design 1g-erne skal se på følgende: Designparametrene 1. form, 2. funktion, 3. æstetik og 4. kommunikation: Bliver designprocessen vist? Teknologiparametrene 1. omhu og professionalisme ved fremstilling, 2. idé 3. originalitet 4. kvalitet i forhold til de opstillede krav 5. demonstration af ejerskab i forhold til projektets indhold 1g har samtidig opfyldet flg. SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler. Afklaring af valg af SR Arbejds- og indholdsplan Inden turen skal hver gruppe aflevere en plan på itsl. Planen skal indeholde: Beskrivelse af hvilke artikler der skal skrives (med begrundelse) Beskrivelse af feltarbejde på studieturen (hvad skal der laves, hvem gør hvad, hvornår?) Tidsplan for hele forløbet (inkl. feltarbejde på turen, efterbearbejdning når I kommer hjem osv.) Afleveringsfrist: Udgangen af 3. blok onsdag i uge 39 på itslearning (oprettet som opgave der ligger under holdet og har navnet studietur- plan ) 18

19 Grupper og tidsplan I arbejder i grupper à 2 til 3 personer. Bestem hver persons primære arbejdsopgaver i processen med at skabe et magasin. Udnævn journalister, billedjournalister, redaktionssekretær og redaktør. Lav en tidsplan I har mulighed for at arbejde med opgaven i følgende blokke: Plan I & II: (2 blokke i uge 38 eller 39) I tiden før har I i dansk beskæftiget jer med formidling og læst følgende tekster: F. Sørensen: Kunsten at lave blade, s. 8 33, H. Olsson og H. Poulsen: Ryd forsiden, s Afsnittets overskrift er Nyhedsgenrer, C. Koch m.fl.: Formidlende genrer. World Watch projektet præsenteres af lærer I danner grupper og beslutter jer for indhold / artikler mm. til magasinet Fordeling af arbejdsfunktioner I udarbejder tidsplan Arbejdsplan skrives og oploades på itslearning III: ( 1 blok i uge 39): Jeres tidsplan gennemgås endnu en gang, så alle ved, hvad de skal lave på studieturen. IV: (Uge 40, studietur): I skriver artikler og tager billeder til jeres rejsemagasiner. V: (1 blok uge 43): I redigerer jeres magasin. Følg jeres egen tidsplan. (Husk at dette er sidste gang der er afsat SO2 timer til arbejdet, herfra er arbejdet med at færdiggøre magasinet hjemmearbejde). VI & VII: Torsdag 4. blok: Klargøring til World Watch dagen i aulaen, hvor magasin og stand skal præsenteres for 1. og 3. års- årseleverne. Fredag 2. blok: World Watch (dvs. skolens andre elever kommer og skal læse samt evaluere stand og magasin). Placering af timer samt lokaler kan ses på itsl.. Timerne er mærket: Studieområde Uge Indhold 2a 2b 2c 2e 2g 2h I + 38 el. 39 Teori HW TKE JBU TKE HKOE HHE II Start magasinopgave III 39 Opfølgning på samt sidste forberedelser HW TKE JBU TKE HKOE HHE CME af magasinopgave inden studieturen IV 40 Studietur HEF, CN KEHE, SS, SL CME, UDR, PK, ACL HVI CWS JUU V 43 Færdiggøre magasinet HW TKE JBU TKE HOEK HHE VI 44 To 4. Blok VII 44 fr. 2 Blok Forberede World Watch HEF, CN KEHE, HVI World Watch i aula HEF, CN KEHE, HVI SS, SL SS, SL CME, CWS CME, CWS UDR, JUU UDR, JUU PK, ACL PK, ACL 19

20 Husk i grupperne at aftale arbejdsfunktioner at lave aftaler om midtvejsdeadlines og at bestemme ambitionsniveau for magasinet. Photoshop og Publisher: Link til Photoshop-tutorial (på dansk):http://www.prodic.dk/. Brug vejledningerne i programmerne Photoshop og Publisher. Der findes også andre gode tutorials på Internettet. Elevtid: Magasinet rettes både af dansklærer og anden SR-lærer; der gives 2 timers elevtid. Bilag, der ligger på its learning: 1) Sørensen, Flemming: Kunsten at lave blade : Hvad enhver redaktør bør vide om design, journalistik og kunsten at fange læserne, Forlaget Ajour, 2.udg., 1.oplag / 10, s ) Olsson, Henning og Henrik Poulsen: Ryd forsiden! - Om Nyhedsformidling,, 2. udgave, Dansklærerforeningen, 2004, s ) 3) Koch, Christian og Birthe Tandrup: Skriv i alle genrer, afsnittet Formidlende genrer, s , Gyldendal, 1.oplag,

21 FTG 2011/KemiBio WORLD WATCH Kemi-Bio I skal - i forbindelse med jeres studietur - gruppevis lave et magasin, som skal præsenteres på en WORLD WATCH-DAG. Dette er en del af Studieområdet SO, dvs. magasinet er et produkt som kan inddrages ved jeres SO- eksamen. På studieturen skal I udføre feltarbejde, dvs. arbejde med at indhente information, tage billeder, skrive artikler mm. World Watch-dagen er en slags markedsplads, hvor alle 2.års-klasserne præsenterer deres produkter for skolens andre elever. 3-års eleverne vurderer jeres produkter ud fra bestemte kriterier og finder det bedste produkt inden for hver kategori. 1.års-eleverne evaluerer jeres stand og formidling. Inden studieturen skal der afleveres en arbejds- og indholdsplan disse planer har to formål. For det første skal de bruges af de lærere, I har med på turen, så de kan se, hvad I arbejder med. For det andet er det dokumentation af, at I har gjort jer nogle seriøse og relevante overvejelser. Planen skal afleveres på it s learning senest onsdag uge 39 ved udgangen af 3. blok. Kompetencemål for denne studieområdeuge: Formålet med denne magasinopgave er at træne følgende kompetencer i studieområdet: Formidlingsteori: Præsentationsformer og teknikker, skriveprocessen og skriveværktøjer, videnskabelig kommunikation Læringsteori- og læringsprocesser: Planlægningsværktøjer Arbejdsformer: Kollektive arbejdsformer Evalueringsværktøj: feedback fra 1.års-elever Produkt I skal lave et magasin eller et blad, som skal handle om jeres rejsemål set ud fra jeres studieretning. Der skal være artikler eller interviews, som I selv har lavet, f.eks. med Dublin- eller London-kendere, og der skal 21

22 være billeder. Alle artikler og billeder skal have et centralt omdrejningspunkt, altså have en rød tråd, men der skal være forskellige vinkler på de enkelte historier. Der skal være minimum tre artikler pr. gruppe. Artiklerne skal have relation til de steder, I besøger på studieturen. Stof I kan inddrage interviews, nyhedsartikler, baggrundsartikler, reportager, statistikker i faktaboks og andet. Se materialer om nyhedsgenrer på it s learning.indholdet skal være seriøst og oplysende. Omfang og tryk Magasinets omfang er på 4 A4 sider eller 8- A5 (husk at billeder skal være taget af jer selv). I printer ud på egne printere hjemme. Sørg for at lave prøveudprintning undervejs (gerne i sort/hvid). Layout I skal sætte magasinet op i programmet Publisher. Evaluering 3-årsklasserne evaluerer 2-årsklassernes magasin, således at 3a evaluerer 2a, osv. De udvælger den bedste i hver kategori. Samme opslag kan god repræsentere flere kategorier. Til slut findes skolens bedste opslag inden for hver kategori. Kategorier for 3-års elevers vurdering: 1. Layout 2. Fagligt indhold 3. Faglig formidling 4. Kreativitet/innovation 5. Originalitet/selvstændighed 1-års eleverne vurderer jeres stande og vælger den bedste af dem alle efter følgende kriterier: 1. Studieretningsprofil 2. Originalitet Arbejds- og indholdsplan Inden turen skal hver gruppe aflevere en plan på itsl. Planen skal indeholde: Beskrivelse af hvilke artikler der skal skrives (med begrundelse) Beskrivelse af feltarbejde på studieturen (hvad skal der laves, hvem gør hvad, hvornår?) Tidsplan for hele forløbet (inkl. feltarbejde på turen, efterbearbejdning når I kommer hjem osv.) Afleveringsfrist: Udgangen af 3. blok onsdag i uge 39 på itslearning (oprettet som opgave der ligger under holdet og har navnet studietur- plan ) 22

23 Grupper og tidsplan I arbejder i grupper à 4 til 5 personer. Udnævn journalister, billedjournalister, redaktionssekretær og redaktør. Bestem hver persons primære arbejdsopgaver i processen med at skabe et magasin. Lav en tidsplan I har mulighed for at arbejde med opgaven i følgende blokke: Plan I & II: (2 blokke i uge 38 eller 39) I skal til den første af de to blokke have læst et tekstuddrag (Bilag 1: F.Sørensen: Kunsten at lave blade, s. 8 33). Til den anden blok skal I have læst et andet tekstuddrag (Bilag 2: H.Olsson og H.Poulsen: Ryd forsiden, s Afsnittets overskrift er Nyhedsgenrer). Teksterne gennemgås i timerne. I danner grupper og beslutter jer for indhold / artikler mm. til magasinet Fordeling af arbejdsfunktioner I udarbejder tidsplan Synopsis skrives og oploades på itslearning III: ( 1 blok i uge 39): I skal til denne dag have læst endnu et tekstuddrag (Bilag 3: C. Koch m.fl:formidlende genrer). Jeres tidsplan gennemgås endnu en gang, så alle ved, hvad de skal lave på studieturen. IV: (Uge 40, studietur): I skriver artikler og tager billeder til jeres rejsemagasiner. V: (1 blok uge 43): I redigerer jeres magasin. Følg jeres egen tidsplan. (Husk at dette er sidste gang der er afsat SO2 timer til arbejdet, herfra er arbejdet med at færdiggøre magasinet hjemmearbejde). VI & VII: Torsdag 4. blok: Klargøring til World Watch dagen i aulaen, hvor magasinet skal præsenteres for 1. årseleverne. Fredag 2. blok: World Watch (dvs. skolens andre elever kommer og skal læse samt evaluere stand og magasin). Placering af timer samt lokaler kan ses på itsl.. Timerne er mærket: Studieområde Uge Indhold 2a 2b 2c 2e 2g 2h I + 38 el. 39 Teori HW TKE JBU TKE HKOE HHE II Start magasinopgave III 39 Opfølgning på samt HW TKE JBU TKE HKOE HHE sidste forberedelser af magasinopgave inden studieturen IV 40 Studietur HEF, CN KEHE, SS, SL CME, UDR, PK, ACL HVI CWS JUU V 43 Færdiggøre HW TKE JBU TKE HOEK HHE magasinet VI 44 Forberede World HEF, CN KEHE, SS, SL CME, UDR, PK, ACL To 4. Watch HVI CWS JUU 23

24 Blok VII 44 fr. 2 Blok Husk i grupperne World Watch i aula HEF, CN KEHE, HVI SS, SL CME, CWS UDR, JUU PK, ACL at aftale arbejdsfunktioner at lave aftaler om midtvejsdeadlines og at bestemme ambitionsniveau for magasinet. Photoshop og Publisher: Link til Photoshop-tutorial (på dansk):http://www.prodic.dk/. Brug vejledningerne i programmerne Photoshop og Publisher. Der findes også andre gode tutorials på Internettet. Elevtid: Magasinet rettes både af dansklærer og anden SR-lærer; der gives 2 timers elevtid. Bilag, der ligger på its learning: Bilag: 1) Sørensen, Flemming: Kunsten at lave blade : Hvad enhver redaktør bør vide om design, journalistik og kunsten at fange læserne, Forlaget Ajour, 2.udg., 1.oplag / 10, s ) Olsson, Henning og Henrik Poulsen: Ryd forsiden! - Om Nyhedsformidling,, 2. udgave, Dansklærerforeningen, 2004, s ) 3) Koch, Christian og Birthe Tandrup: Skriv i alle genrer, afsnittet Formidlende genrer, s , Gyldendal, 1.oplag,

25 Evaluering på World Watch-dagen 3g ernes evaluering af magasin: 6. Faglig kommunikation, bl.a. sprog tilpasset målgruppe 7. Fagligt indhold 8. Layout 9. Kreativitet 10. Originalitet 3g har samtidig opfyldet flg. SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres skriftlige brug af sprog og virkemidler 1 g ernes evaluering af helheden (standen og magasinet) 3. Originalitet/kreativitet 4. Formidling af SR-identitet og SR-profil (se nedenfor) altså fremgår det af standen og af magasinerne at der er tale om en Kemi-Biologi studieretning. 1g har samtidig opfyldet flg. SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler. Afklaring af valg af SR Studieretningen kemi/bio identitet og profil. Kemiparametre: 1. Eksempler på praktisk anvendelse af kemisk viden 2. Formidling af kemisk viden med brug af relevante udtryk Biologiparametre: 1. Eksempler på praktisk anvendelse af biologisk viden 2. Formidling af biologisk viden med brug af relevante fagudtryk 25

26 WORLD WATCH UDSTILLINGEN Både 1.g ere OG 3.g ere skal bedømme 2.g ernes World Watch magasiner og stande. 2.g erne har lavet et magasin pr. gruppe eller ét fælles for hele klassen. Er det ét fælles magasin, skal de enkelte grupper bedømmes på hver deres opslag. Grupperne fremviser deres arbejde på stande i Aulaen fredag d.4.nov, 2.blok g erne besøger udstillingen/fremvisningen og bedømmer 2.g ernes arbejde. Både 1.g ere og 3.g ere kan krydse SO mål af efter deres deltagelse. Se nedenfor. Planen på World Watch-dagen fredag d.1.nov, 2.blok, ser ud som flg.: 1.g erne: (HW, CGL, CWS, KLU, AWP, CWE) Hver 1.g klasse deles i 7 grupper. Hver gruppe får udleveret én stemmeseddel. Er vedlagt. Ledsagende lærer gennemgår kort de forskellige studieretningers identitet og profil. Måske også hvad der menes med originalitet/kreativitet ifht. et World Watch Magasin/Opslag. Der opfordres til at læreren fortsat vejleder i Aulaen og sørger for at alle grupper får afleveret stemmesedler. Omdelingskopier til grupperne om studieretningerne er vedlagt. ALLE grupper besøger ALLE stande fra samtlige 2.g-klasser aulaen og udvælger én vinder, én anden plads og én tredje plads. Dette noteres og valget begrundes på stemmesedlen. Stemmesedlen afleveres i stemmeboksen i Aulaen. Kun 1.g ere lægger stemmesedler i stemmeboksen. 1 g erne evaluerer helheden (standen og magasinet) ud fra nedenstående kriterier. BEDØMMELSESKRITERIER 3. Originalitet/kreativitet 4. Formidling af studieretningens identitet og studieretningens profil. Se nedenfor. 1g kan krydse følgende SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler. Afklaring af valg af SR. 26

27 3.g erne + 2.f: (KID, BDH, LSF, KELL, JBU, SS, JBE) Hver klasse inddeles i 6 8 grupper. Hver gruppe får udleveret ét Vurderings-ark, som de skal benytte i Aulaen til egne bedømmelser.(er vedlagt) Alle 3.g ere skal tilbage i klasserne i samme blok efter deres besøg i Aulaen. Her skal de i fællesskab bestemme deres finalist. Grupperne fra 3.g-klassen bedømmer magasiner/opslag i egen 2.g. (Da det ikke går op over hele linjen, bl.a. får I her en liste over hvem der bedømmer hvem): 3.a bedømmer 2.a; 3.b bedømmer 2.b; 3.c bedømmer 2.c 3.e og 2.f bedømmer 2.e 3.f bedømmer 2.h 3.g bedømmer 2.g Bedømmelsen foregår s.flg.: Hver af grupperne fra 3.g erne(+2.f) skal udvælge én personlig favorit i hver af nedenstående kategorierne. Valgene noteres og begrundes i eget vurderings-ark. Vurderings-arket bringes med tilbage i klassen, hvor hele klassen, igennem en faglig debat, udvælger den gruppe, der klarer sig bedst i alle kategorier og dermed har bedst chance for at vinde over finalisterne fra de andre 2.g klasser. Den valgte gruppe noteres på Indstillingsarket. Skriv hvorfor denne gruppes opslag/magasin udmærker sig specielt og husk argumentation for valg indenfor de enkelte kategorier. Læreren afleverer Indstillingsarket i Carina/CME s dueslag straks efter timen. Magasiner/opslag vurderes ud fra følgende kriterier: Den faglige kommunikation Er artiklen/magasinet formidlet i overensstemmelse med den pågældende studieretnings faglighed, og i hvor høj grad har man ramt målgruppen. Er der et forventeligt danskfagligt niveau. Fagligt indhold Er det faglige indhold på et niveau, som svarer til målgruppen. Er fagligheden i orden. Layout Er der overensstemmelse mellem det valgte layout og det indhold, der formidles i opslaget. Kreativitet Er opslaget nytænkt, innovativt og/eller originalt. 27

28 Originalitet Er opslaget anderledes end man ville forvente. Er der ny eller overraskende vinkler eller historier. 3g kan krydse følgende SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres skriftlige brug af sprog og virkemidler. 2.g erne: (HEF, KEHE, SL, JUU, ACL, CME) Alle grupper i 2.g klasserne opstiller stande i Aulaen torsdag d.3/11 i 4.blok. Alle klasser er skemalagt med en studieturslærer i denne blok. Alle grupper skal selv sørge for at have printet deres magasin/opslag ud inden fredag. Alle grupper bør sørge for at have flere eksemplarer. Et eksemplar bør reserveres til studieturslæreren, der medbringer dette til lærerjurymødet torsdag d.10/11. Det vil måske være en fordel at repetere studieretningens identitet, som beskrevet herunder. Så er de på forkant når 1. og 3.g erne stiller spørgsmål Lærerjuryen består af studieturslærerne : (HEF, KEHE, SL, JUU, ALC, CME) De studieturslærer der deltager på World Watch dagen holder jurymøde kl torsdag d.10/11. Hver lærer præsenterer og agiterer for egen finalist på baggrund af indstillingen fra 3.g erne. (3.g ernes indstillingsark vil blive lagt i rette læres dueslag forud for mødet). Lærerjuryen skal finde én vinder indenfor hver kategori (samme gruppe kan godt vinde i flere kategorier) samt én over-all vinder. Kategori-vinderne findes på baggrund af 3.g ernes indstillinger, over-all vinderen findes på baggrund af både 1.g ernes og 3.g ernes stemmer/indstillingerne. Vinderne vil blive præmieret på førstkommende morgensamling onsdag d. 16.november. 28

29 STUDIERETNINGERNES IDENTITETER Studieretning matematik-fysik-filosofi (2A) Fysikparametre: 1. Eksempler på naturfilosofi 2. Formidling af fysisk viden med relevant brug af fagtermer 3. Evne til skelnen mellem videnskabelige genre Matematikparametre: 1. Eksempler på matematisk filosofi 2. Formidling af matematisk viden og af datapræsentation Filosofi: 1. Eksempler på videnskabsteori (Kuhns paradigmeteori) Studieretning matematik-it (2B) Matematik-parametre: Ved hjælp af matematiske teorier og modeller: Eleverne skal beskrive, analysere og vurdere tekniske/teknologiske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner og relationer. Informationsteknologi-parametre: 1. Sammenspil mellem informationsteknologi og den teknologiske udvikling 2. Brug af informationsteknologi i uddannelsen, erhverv, og samfund 3. Teoretisk indsigt i og praktiske færdigheder i anvendelsen af disse teknologier Studieretningen kemi-biologi (2C) Kemiparametre: 3. Eksempler på praktisk anvendelse af kemisk viden 4. Formidling af kemisk viden med brug af relevante udtryk Biologiparametre: 3. Eksempler på praktisk anvendelse af biologisk viden 4. Formidling af biologisk viden med brug af relevante fagudtryk Studieretningen teknologi og design (2E og 2H) Designparametrene : Er der lagt vægt på: 5. form, 6. funktion, 7. æstetik og 29

30 8. kommunikation: 9. Bliver designprocessen vist på standen? Teknologiparametrene: Er der lagt vægt på: 6. omhu og professionalisme ved fremstilling, 7. idé 8. originalitet 9. kvalitet i forhold til de opstillede krav 10. demonstration af ejerskab i forhold til projektets indhold Studieretning matematik-bioteknologi (2G) Biotekparametre: 1. Eksempler på praktisk anvendelse af bioteknologisk viden 2. Formidling af biotek viden med brug af relevante fagudtryk Matematikparametre: 1 Eksempler på anvendelse af matematisk viden. 2 Formidling af matematisk viden med brug af relevante fagudtryk 30

31 Stemmeseddel (1.g ernes): World Watch udstilling 2.g erne fremviser deres magasiner fra studieturen til hhv. London og Berlin. 7 grupper fra hver 1.g klasse skal hver udvælge én vinder, én 2.plads og én 3.plads. Kriterierne 2.g ernes magasiner og stande vurderes ud fra er: Originalitet/kreativitet Formidling af studieretnings- identitet og profil Vinder: Gruppenavn: Klasse: Argumentation for valg: 2.plads Gruppenavn: Klasse: Argumentation for valg: 3.plads Gruppenavn: Klasse: Argumentation for valg: 31

32 Studieretning med international profil Fag: Dansk Titel: Fædrelandet 3g Hanne Heimbürger Frederiksberg Tekniske Gymnasium Titel Fædrelandet Indhold 1. Fædrelandssang af Adam Oehlenschläger (1813) 2. Danmarkssangen af Johannes V Jensen (1925) 3. Danmark, mit Fædreland af H C Andersen (1850) 4. Af Der var engang af Holger Drachmann (1885) 5. Husmandssangen af Johan Skjoldborg (1915) 6. Elevernes fædrelandssange Omfang To blokke Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Danske tekster i historisk og internationalt perspektiv Men også integration og socialisering Jeg delte ud: Der er et yndigt land. Alle elever fik et dannebrogsflag at vifte med. Fællessang. Samtale: I hvilke sammenhæng synger danskerne deres nationalsang? Funktion? I hvilken forbindelse synes nationalsangen i andre lande? Flagets funktion? Klasseundervisning: Digtanalyse af Der er et yndigt land: kategorier, tilskrevne værdier, fortælleposition, fremstilling af fædrelandet. Perspektivering til den historiske situation hvori sangen blev skrevet. Den danske sang lyttede vi til på Youtube: sammen digtanalyse som oven. På tavle. Inddeling af grupper: Elever grupperet efter etnisk baggrund. Danske elever fik de tre øvrige digte De andre fandt selv egen nationalsang Fremlæggelse fra alle. Efter ovenstående model. Med afspilning af sangen: hvilken stemning lægger musikken op til? Samtale om ligheder og forskelle: Kategorier, Værdier, historiske situation de er skrevet i, funktion. 32

33 Titel Dansk i sr med international profil Nationale identiteter Indhold Sproglig baggrund, om tosproghethed ( Fremtidens elite fra Asterisk, maj 2010, Sprogede hjerner, Weekendavisen 8/7 2011, De kan jonglere, Weekendavisen 24/6 2011) kombineret med orienteringslæsning Integration, assimilation, segregation, marginalisering ( Tilpasningsmodellen ) Gert Hofstedes mentale program En danskers mentale program Hver elev: Min kulturs mentale program: elever udfylder selv Fædrelandssange: Fædrelandssang af Adam Oehlenschläger 1813 (sunget med flag i hånd) Danmarkssangen af Johannes V Jensen 1925 Danmark, mit Fædreland af H C Andersen 1850 Elevernes andre fædrelandssange: lyttet og redegjort for centrale værdier Das Lied der Deutschen plus historik (studietursrelevant) Flaget som symbol i forskellige kulturer Redegørelse: Genrekrav til redegørelser (Barbara Illum: Argumenter i skriftlig kommunikation) Du skal passe din have, Weekendavisen 5/ Kronik: Den skriftlige eksamen i dansk A på htx. Beskrivelse af de tre hovedgenrer (Fagkonsulent Dorte Wang, januar 2011), Eksamensgenrer, det retoriske pentagram, Fra oplæg om skriftlighed af Claus Holst, Aalborg Tekniske Gymnasium 3/ Metatekst til kronik af Jarl Paulsen 3/ Omfang August til september Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 33

34 Identitetsdannelse, afklaring af fremtid, udvikle sig til ansvarlig borger i samfundet Kanonforfattere: Oehlenschläger, Johs V Jensen, HC Andersen Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlig fremlæggelse Skriftlige arbejder: 1. Redegørelse af artiklen Du skal passe din have. Afleveret to gange (processkrivning) 2. Kronik "Indvandrer i Danmark"( Individuel mundtlig tilbagelevering.) (- med udgangspunkt i Idealdanskeren af Birthe Weiss, juni 2011 og Opfindelsen af en fælles nordisk identitet af Uffe Østergaard Information 24/2 1997, og Gert Hofsteedes model, og "Du skal passe din have" af Pernille Stensgaard Weekendavisen august 2011) 34

35 Sproglig studieretning Dansk: Oversættelser 2g Hanne Heimbürger Frederiksberg Tekniske Gymnasium Titel Oversættelser (Litterær analyse plus svensk) Indhold Faglige forbindelser i dansk 1. Sammenhængen mellem sprog og kultur 2. Undertekster/huller i teksten 3. Samarbejdsprincippet 4. Høflighedsprincippet Fra Knud Sørensen: En tid (1997) Helle Helle: En stol for lidt (1996) Katinka My Jones: Valhal (2009) Peter Adolphsen: Madeleine eller Lille trist roman. Fra Når nye medier fortæller. Gyldendal 2004) Thøger Jensen: Nu sad det unge par sikkert og så video Fra Populærmusik fra Vittula af Mikael Niemi Fra Populärmusik från Vittula (2000), (svensk) Filmatisering af romanen Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 3 blokke Undertekster, det underforståede Oversættelsesproblematik: hvad sker der med en tekst, når den overføres til et andet sprog? Filmatiseringsproblematik: hvad sker der med en tekst, når den overføres til fim? Filmanalyse Svenske tekster Klasseundervisning Gruppearbejder Vi løste opgaverne i grundbogen hørende til de ovennævnte tekster, nemt og godt Populärmusik från Vittula: 35

36 Eleverne læste danske tekst (fra Faglige Forbindelser i Dansk) samtidig med de hørte svenske tekst på cd. (der mangler dele af teksten, sproget er normaliseret, oversættelsen er generelt elendig) De fik svenske tekstudgave af danske tekstudsnit: Vi slog ned på særligt grove oversættelsesfejl. Om oversættelsesproblematik fokuspunkter på tavlen. Eleverne så filmatisering af romanen med fokus på hvordan man transformerer en litterær tekst til filmmediet. Den udvalgte scene: hvordan gestalter man tanker? Får filmen samme pointer frem? Hvad lægges til og trækkes fra i denne oversættelse. Perspektivering til generel overførsel fra bog til film. 36

37 Studieområdet (SO) * 1.C * Mandag og tirsdag i uge 9* FTG 2012 * klu&lsf HVAD ER STUDIEOMRÅDET I STUDIERETNINGEN? I grundforløbet arbejde I med kompetencer, der skulle udvikle jer fra folkeskoleelever til gymnasieelever. Nu bygger vi videre på disse studiekompetencer i studieområdet i jeres nye studieretning. En del af fagene afgiver nu en vis procentdel af deres timer til dette studieområde. På FTG har vi valgt at samle nogle af disse timer i nogle studieområde forløb, hvor vi arbejder tematisk og studieteknisk. Se mere i på papiret Studieområde (SO) som ligger i jeres SO mappe HVILKE KOMPETENCER SKAL I TRÆNE? Det er målet, at I skal træne følgende kompetencer i uge 9: Informationssøgning o Metoder o Søgestrategier o Kildekritik At opstille en opgave o Afsnit / overskrifter o Indholdsfortegnelse o Fodnoter o Kildehenvisning o Litteraturliste Tema: Global opvarmning HVILKET EMNER SKAL I ARBEJDE MED? 1. Drivhuseffekten fup eller fakta? 2. Hvem bidrager til drivhuseffekten og i hvilket omfang? 3. Kartoffeldyrkning i Grønland og ørken i Spanien er der vindere eller tabere? 4. Vandstanden stiger blir Danmark mindre? 5. Vandstanden stiger forsvinder Tuvalu og bliver fremtidens Atlantis? 6. Polerne smelter men betyder det noget? 37

38 7. Kan drivhuseffekten påvirke Golfstrømmen og de andre store havstrømme? 8. Kan du risikere at møde Løver og Anakondaer i din baghave (invasive arter)? HVILKET PRODUKT SKAL AFLEVEREs? Krav til skriftlig opgave: Forside Indholdsfortegnelse (genereret på baggrund af overskrifterne) 2 sider s besvarelse: o Á 2400 tegn pr. side m. mellemrum o Skal índeholde kildehenvisninger m. tilhørende fodnote. Litteraturliste (genereret på baggrund af fodnoterne) Opgaven afleveres tirsdag d. kl på itsl I forløbets start vil I få undervisning i kompetencerne mod forløbets slutning arbejder grupperne selvstændigt med den stillede opgave. SKEMA: 1C 1C Mandag Tirsdag 1 Opsamling på litteratursøgningen Søgeprofil Kildekritik Mindmap på indsamlet information KLU & LSF 2 Introdukttion til hvad er skal ske mandag/tirsdag Skrive opgave om Introduktion til tema. Opgave: Kulstofkredsløb & drivhuseffekt. LSF Interaktiv opgave på din PC. Gruppedannelse og valg af tema KLU 3 Teori om drivhusgasser Litteratursøgning Søgestrategier LSF 4 Opbygning af opgave Overskrifter & Indholdsfortegnelse Kildehenvisninger & Litteraturliste KLU Aflevering af opgaven senest kl. 16 Lektie til næste dag bruge sin søgestrategi på emne man arbejder med PRODUKTER DER SKAL LÆGGES I SO-PORTFOLIO: Opgaven Selvevalueringsarket 38

39 Fysikken s opdagelser, erkendelser & anvendelser Eksperiment Frederiksberg Tekniske Gymnasium SO2: UGE C Poster (in English) Videnskabsteori Museums formidling Talk I uge 9 sætter vi fokus på den naturvidenskabelige metode ved at styrke jeres evne til at formulere hypoteser, planlægge, opstille, demonstrere og præsentere eksperimenter. I skal lære noget om videnskabsteori anvende nogle af naturvidenskabens formidlingsmetoder både skriftligt, mundtligt og visuelt. I kommer til at arbejde en del i fysiklaboratoriet. Udgangspunktet er den naturvidenskabelige metode. Her skal I kunne konstruere, opstille, demonstrere og diskutere hvordan man laver et fysikeksperiment, der illustrerer en teoretisk problemstilling indenfor fysikken. Det forholder sig nemlig sådan, at det er den måde, eksamen i fysik foregår. Undervejs vil I få mulighed for at repetere det stof, I allerede har fået gennemgået. I skal arbejde med videnskabsteori, dvs. med hvordan man undersøger forskellige dele af virkeligheden videnskabeligt og med hvordan den videnskabelige metode adskiller sig fra andre måder at begrunde viden på. Hvad er de videnskabsteoretiske forskelle på at undersøge f.eks. planeters baner omkring solen, om det er sundt eller usundt at drikke ét glas rødvin til maden hver aften og hvilken undervisningsmetode, der er bedst til at lære børn i folkeskolen at læse? Alle spørgsmål kan undersøges videnskabeligt, men på vidt forskellig vis. Hvordan arbejder man videnskabeligt med så forskellige spørgsmål og hvad betyder begreber som "teori", "sandhed" og "hypotese" i disse sammenhænge?" I skal opleve nogle af de måder hvorpå man præsentere naturvidenskabelig forskning. I skal udarbejde en poster, som man fremviser på konferencer og messer. Posteren skal udarbejdes på engelsk, der er blevet det naturvidenskabelige sprog. Posteren skal indeholde abstract I skal også bruge engelsk mundtligt. I skal fremlægge jeres eksperiment på engelsk ( talk ) - herved træner i både det at fremlægge om et eksperiment samt bruge fagsproget på engelsk. Som led i forståelsen mellem naturvidenskaben, sundhedsvidenskaben og den teknologiske udvikling - hvordan forskning og udvikling kan blive til konkrete opfindelser/metoder, der påvirker måden hvorpå vi behandler sygdomme - skal I besøge Medicin Historisk Museum der holder til i det gamle Kirurgiske Akademi fra 1787 altså der hvor man uddannede kiruger før i tiden. Vi skal på en guidet omvisning hvor vi hører spændende historier om sundhed og sygdom - om lægevidenskabens udvikling gennem de sidste århundreder. Vi begynder i det gamle auditorium, hvor de kommende kirurger i gamle dage modtog lektioner i dissektion og anatomilære. Herefter 39

40 følger temaer om blandt andet epidemi, psykiatri og kirurgi. Undervejs i rundvisningen skal I tage noter for at fastholde det I oplever. Noterne sammenskrives således at besøget efterfølgende kan bearbejdes i teknologihistorie. I teknologihistorie skal I også efterfølgende diskutere begreberne internalisme, eksternalisme og kontekstualisme jeres besøg på museet danner udgangspunkt for denne diskussion. Tip til hvordan man laver en poster: Fremlæggelser på engelsk ( Talk ) af udvalgt eksperiment (fredag): 1. Eksperimentets titel/overskrift 2. Fænomenets relevans 3. Eksperimentet: i. Hvad skal eksperimentet vise noget om ii. Hypotese iii. Fremsgangsmåde/opstilling iv. Resultater v. Diskussion af resultat (inkl. fejlkilder, måleusikkerhed hvis relevant) 4. Konklusion Produkter (til SO-portefolien): Poster på engelsk om et af jeres eksperimenter Evt. disposition / clue cards til understøttelse af fremlæggelsen på engelsk Opgave om videnskabsteori. Opgave der understøtter besøget på Medicin historisk museum Selvevalueringen af SO2 forløbet I skal regne med, at I også har hjemmearbejde især i forbindelse med arbejdet med posteren. 40

41 Lokaler: Se på itsl blok Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 Ni 4 Introduktion til ugen Grupper KLU Den naturvidenskabelige metode Eksperimenter NHA Videnskabsteori CM Eksperimenter Påbegynde arbejde med poster skitse og kladde. NHA Hvad er en poster? Bearbejdning og præsentation af data fra eksperiment til brug på poster Påbegynde arbejde med poster AHJ Ekskursion til Medicin Historisk Museum Møde kl. 12 i Bredgade 62 * KLU Bearbejdning af museumsbesøg KLU Teknisk/ Naturvidenskabelig engelsk på skrift og i tale SL Arbejde med poster (engelsk) SL Færdiggørelse af poster Udskrivning af poster SL Fremvisning/Udstilling af poster Fremlæggelser af eksperiment m. feedback KLU Slutevaluering af ugen SO status generelt KLU * Ekskursion til Medicin Historisk Museum: Vi forlader skolen kl og drager afsted samlet. Vi tager metro til Kgs. Nytorv og går ned til museet Karen Lunden - klu Niels Hansen Aarøe nha. Anders Hornskov Jakobsen - ahj Claus Sjørslev Madsen - CM Susan Larsen - sl 41

42 Biologi B klu 2C: KemiBio feb Moderne bioteknologi - teknikker og muligheder SO: Formidling: PP understøttet præsentation (kropssprog, tale, komposition) Sproglig bevidsthed (fagsprog) Argumentation (påstand og belæg) Evaluering (opponentgrupper) Gruppebaseret arbejde Fremlæggelse (Power Point) ca min. PP afleveres som elektronisk opgave. Hand-out af Power Point. Arbejde i grupper torsdag uge 8 & mandag uge 10 fremlæggelser starter torsdag uge 10. PP skal afleveres senest mandag uge 10 om aftenen (der skal jo kopieres handouts til gangen efter) Formålet med dette forløb er, at I skal afprøve jeres evne til at læse en artikel (populær videnskabelig artikel på et rimeligt højt niveau) forstå og formidle indholdet, herunder inddrage relevant forforståelse og viden fra undervisningen. 42

43 Opponentgrupper evaluerer fremlæggelsen mht. faglighed/indhold, fremlæggelsen (kropssprog, brug af PP, sprog), komposition af PP, argumentation, brug af fagsprog. Strukturel biologi: Artikel: Billeder af cellens molekylære univers. Akt.nat.vid Biosimulering: Artikel: Biosimulering vejen til indivdualiseret patientbehandling. Akt.nat.vid Lægemidler: Artikel: Den magiske kugle. Akt.nat.vid Nanokolber: Det nye biokemiske laboratorium en milliard kolber på en enkelt chip. Akt.nat.vid DNA chips Artikel: DNA-chips revolutionerer lægevidenskaben. Akt.Nat.Vid DNA som nanobyggesten Artikel: Forskere som nano-arkitekter. Akt.Nat.Vid Stamceller Artikel: Prometeus og de forbudte stamceller. Akt.Nat.Vid

44 Reparation af DNA Artikel: På opdagelse i DNA-reparationsfabrikken. Akt.nat.vid Blod-hjerne-barriere Artikel: Gennem hjernens forsvarsværker. Akt.nat.vid Husk det er svært stof du skal formidle så start med at danne dig et overblik: Hvad handler det overordnet om? Dernæst gå i dybden med stoffet og udvælg det der er relevant. 44

45 Biologi C i Teknologi og design Frederiksberg Tekniske Gymnasium. Clas Schütt. Introduktion til biologien Indhold Eleverne introduceres til faget biologi, dvs. dets placering indenfor de naturvidenskabelige fag samt fagets arbejdsområder og metoder. Desuden introduceres eleverne til selve faget biologi på htx dvs. fagets identitet, mål, arbejdsformer, eksamen osv. Materialer: Plan for faget (undervisningsplan for faget) Lærerplan for faget Biologi C på HTX Biologi til tiden s Kompendium: Biologi : Hvad omhandler biologi på gymnasiet, Cellen (Prokaryot/Eukaryot), Biologiens arbejdsområder, Biologiens hierarki, Størrelsesforhold (fra grundstof til biosfære), Naturvidenskabelig metode, Biologiens undersøgelsesmetoder. Sikkerhed i laboratoriet Øvelsesvejledning til Modelforsøg (gærvækst/respiration) Skriftligt arbejde:udfylde journalark til øvelsen Modelforsøg (0t elevtid) Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Særlige hensyn til Studieretningen Faglige mål: Introduktion til biologisk viden og biologiske processer Udføre simpelt eksperiment m. kontrolforsøg. Opstille hypotese. Forklare resultater inddrage relevant teori Sikkerhed i laboratoriet Kernestof: Biologiens arbejdsområder Biologiens hierarki Den naturvidenskabelige metode Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde Fokus i undervisningen er særlig lagt på studieretningens Teknologi aspekt, snarere end Design. Præsentation og gennemgang af pensum og materiale i undervisningen har været med særlig henvisning til samfundsrelevante problemstillinger Henvisninger til problematikker som: Miljø, Sundhed, Bioteknologi 45

46 Sundhed kost og motion Indhold Formålet med dette forløb er at bevidstgøre eleverne om deres egens sundhedstilstand samt hvordan deres livsstil kan påvirke deres sundhed. Der perspektiveres til samfundsrelevante problemstillinger som diabetes og fedme epidemier. Eleverne måler forskellige sundhedsparametre på egen krop BMI, blodtryk, kondital, blodsukker. Resultater bearbejdes, vurderes og perspektiveres til egen sundhedsadfærd. Eleverne opnår viden om kroppens energiomsætning samt hvilke faktorer der påvirker denne samt viden om udvalgt organfunktioner (hjerte, lunge, kredsløb, muskler, fordøjelse). Materialer: Biologi til tiden, Nukleus (2005) a Øvelsesvejledning til: BMI, Blodtryk, Blodsukker, Konditests (Steptest og Cooper) Diverse bilag og småopgaver Skriftligt arbejde:sundhedsopgave (tværfaglig m. samfundsfag). Særlige fokuspunkter Arbejdsformer Særlige hensyn til Studieretningen Faglige mål: Biologisk viden og biologiske processer Biologiske problemstillinger Udføre forsøg, opsamle resultater, bearbejde og vurdere resultater. Kvalitative og kvantitative forsøg Uddrage og forklare biologisk teori og anvende denne i diskussion af forsøge- og undersøgelsesresultater. Kernestof: Udvalgte organsystemer (hjerte, lunge, blodkredsløb, fordøjelse) Sundhed Sygdomsforebyggelse og behandling Energiomsætning i celle og individ Udvalgte organiske stoffer (kulhydrat, fedt, protein) opbygning og funktion Hormonregulering (blodsukkerregulering/insulin & glykagon) Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde Opgaver og øvelser var lavet særligt med henblik på at opridse og forstå relevante samfundsmæssige problemstillinger: Fedme epidemi, diabetes og lignende sundhedsmæssige problemer. Formålet var at gøre eleverne i stand til at beskrive samfundsmæssige problemstillinger der har en biologisk basis. 46

47 Cellen Indhold Formålet med dette forløb er at eleverne stifter grundigere bekendtskab m. cellen, herunder opbygning og funktion af forskellige organeller og celletyper. Eleverne lærer om mikroskopet som biologisk undersøgelsesredskab og om brugen heraf. Materialer: Biologi til tiden, Nukleus (2005) s og s Kompendium: Cellen : For små til at se, Skematisk fremstilling af cellen, Dyreceller, Planteceller, Transport (molekylebevægelser). Øvelsesvejledninger til mikroskopiøvelse og fotosyntese/respiration Diverse bilag og småopgaver Skriftligt arbejde: Udfylde journalark mikroskopi og fotosyntese/respiration. Særlige fokuspunkter Arbejdsformer Særlige hensyn til Studieretningen Faglige mål: Biologisk viden og biologiske processer Udføre og planlægge forsøg kontrolforsøg, reference Opsamling af resultater, bearbejdning af resultater under hensyntagen til fejlkilder og usikkerhed. Dokumentere og præsentere resultater. Uddrage og forklare biologisk teori samt anvende i diskussion af forsøgsresultater. Kernestof: Cellens opbygning og udvalgte celleorganellernes overordnede funktion. Forskellige celletyper Energiomsætning i cellen Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde Fokus var på biologien som redskabsfag til teknologiske løsninger af samfundsrelevevante problemstillinger: Forståelse af biologiske problemstillinger kræver en forståelse af biologiens grundsten cellen. For at forstå konsekvenserne af forurening skal du forstå effekten af forgiftning på celle-niveau eller For at kunne lave en bioreaktor skal du forstå hvordan en gær-celle virker Opgaver og øvelser i mikrobiologi (gærcellers respiration og vækstrate) og økologi (fotosyntese) 47

48 Fra DNA molekyle til produktion - Bioteknologi Indhold Formålet med dette forløb er, at eleverne opnår viden om mere komplekse biologiske processer og problemstillinger (opbygningen af DNA, proteinsyntese og gensplejsning) samt om mikroorganismers vækst og vækstfaktorers betydning for vækst. Eleverne stifter bekendtskab til bioteknologi og produktion, herunder om enzymers opbygning og virkemåde på et overordnet niveau. Eleverne skal gennem eksperimentelt arbejde lære om præcision, omhyggelighed, databearbejdning samt om præsentation og diskussion af data. Eleverne skal benytte regneark (f.eks. EXEL) til databearbejdning og graftegning. Materialer: Biologi til tiden, Nukleus (2005) s Øvelsesvejledning til Gærcellers vækst afhængighed af temperatur Diverse bilag og småopgaver Skriftligt arbejde: Delrapport: Resultater, resultatbearbejdning, grafisk fremstilling samt diskussion og konklusion. Elevtid 1 time Særlige fokuspunkter Arbejdsformer Særlige hensyn til Studieretningen Faglige mål: Biologisk viden og biologiske processer Udføre og planlægge forsøg Opsamling af resultater, bearbejdning af resultater under hensyntagen til fejlkilder og usikkerhed. Dokumentere og præsentere resultater, grafisk fremstilling Uddrage og forklare biologisk teori samt anvende i diskussion af forsøgsresultater. Kernestof: Udvalgte organiske stoffer (DNA, RNA, protein) og deres biologiske betydning Bioteknologisk produktion Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde Opgaver henviste i særlig grad til bioteknologien og anvendelsen af mikroorganismer i industrielle sammenhænge og processer. Eksempel: Gensplejsning og udvikling af enzymer til anvendelse i fødevare-industri, vaskepulver eller som lægemidler.fokus var på biologien som redskabsfag til teknologiske løsninger af samfundsrelevevante problemstillinger.diskussion af etik omkring anvendelse af bioteknologi 48

49 SO-uge. TEMA: BRANDING Opgave: Reklamebureauet FHE 2 har fået til opgave at relancere en dansk konsulent/elektronik/tøjmode/emballage virksomhed (I vælger selv virksomhedstypen). Der skal opstilles et koncept der viser firmaets profil (brand) udadtil. En profil der er nutidig og konkurrencedygtig på det vestlige marked. Reklamebureauet skal således re-brande firmaet ved at; formulere og visualisere firmaets nye Brand values (www.manipulation.as), designe et nyt logo, udarbejde en brochure samt udarbejde en strategi for lancering af firmaets nyeste produkt(*). Ledelsen ønsker at firmaet skal brandes ud fra nyeste markedslogikker og til klart definerede forbruger segmenter. Der er en forventning om at firmaets brand values formidles implicit i den kampagne der skal finde sted samtidig med lanceringen af firmaets nyeste produkt (*). Markedsføringsstrategien skal således afspejle og bakke op om firmaets nye brand. Der ønskes udarbejdet flere forskellige forslag, så man i ledelsen kan vælge ét ud. Derfor opdeles reklamebureauet i flere mindre enheder af 3-5 personer, der konkurrerer indbyrdes. (*)Produktet vælges af gruppen, men er færdigudviklet af firmaet. Det er vigtigt I vælger et produkt der allerede er færdigudviklet, da tiden ikke er til anden produktudvikling end det der efterspørges i opgaven. I er dog velkommen til at tillægge valgte produkt nye egenskaber. Krav til opgaven: (Se også rettearket) 49

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Termin Undervisningen afsluttes den 16. maj 2012 Skoleåret hvor undervisningen har foregået: 2011-2012 Institution Skive Teknisk Gymnasium Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, forår 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen - Valby Uddannelse og niveau Lærer(e)

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe SO2 Portfolio/Præsentationsmappe Af Navn: Safa Sarac Fødselsdato: 05.06.1993 Klasse: 3.4 Skole: Htx Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 31. marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1) Studiekompetenceliste...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Niveau A Emil Hartvig emh@skivets.dk 1bhtx13 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Projekt Mythbusters: Grundforløb

Projekt Mythbusters: Grundforløb Projekt Mythbusters: Grundforløb Deltagende fag: Dansk, Engelsk, Fysik, Samfundsfag, Teknologi Opgaven Det naturvidenskabelige eksperiment. Du har sikkert gennem tiden oplevet, hvorledes en myte kan opstå.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: 2012 Htx Sukkertoppen,

Læs mere

Robotter med følelser

Robotter med følelser Robotter med følelser Studieretningsforløb Studieretning nr 3: Teknologi A, Informationsteknologi B og Programmering C Fag: Studieområdet Teknologi Dansk Kommunikation/IT Engelsk Projektperiode: 21. oktober

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e) Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

https://www.lectio.dk/lectio/427/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?hold...

https://www.lectio.dk/lectio/427/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?hold... Side 1 af 7 Side 2 af 7 Holdet A 1b Ma - Undervisningsbeskrivelse Udskrevet fra Lectio: 10/5-2017 10:26 Vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb Stamoplysninger til brug ved

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 010 juni 013 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse PLS, fødevarer A ved mfk Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Erhvervsskolerne Aars htx PLS, fødevarer A Marie Fjordside Kvistgaard (mfk) Grethe Venås

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

s. 9 19 Læseteknik, notatteknik

s. 9 19 Læseteknik, notatteknik Studieområde tjek-skema Her er et skema over kernestoffet i Studieområdet. Det er viden, du forventes at besidde i forbindelse med portfolioeksamen. Til eksamen skal du deklarere dig selv, lave en varedeklaration.

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 1.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvor studieforløbet afsluttes: Foråret 2011 Institution HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas UVB Skoleår: 2013-2014 Institution: Fag og niveau: Lærer(e): Hold: Teknisk Gymnasium Skive Matematik A Claus Vestergaard og Franka Gallas 3. A Titel 1: Rep af 1. og 2. år + Gocart Titel 2: Vektorer i rummet

Læs mere

1 Kity - 2013 STUDIEPLAN

1 Kity - 2013 STUDIEPLAN 1 Kity - 2013 STUDIEPLAN Indholdsfortegnelse 1. Studieretningens faglige mål og profil... 2 1.1 Studieretningens faglige profil... 2 1.2 Fra elev til studerende - studiekompetencer og studieteknik... 2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2010 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 Hansenberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Uddannelse HTX Vibenhus - Københavns Tekniske

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 HTX Vibenhus

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hotel- og Restaurantskolen EUX Matematik

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Hvad er matematik? Case: Logaritmer

Hvad er matematik? Case: Logaritmer Hvad er matematik? Case: Logaritmer et forløb om matematikfagets identitet og metoder Skole Deltagende lærer(e) og klasse(r) Kontaktoplysninger Emne for forløbet Indgående fag Niveau og studieretning Læringsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Teknisk Gymnasium Christiansbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august 2015 maj 2016 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX A Steffen Podlech Hold 2.E Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011-2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik B Bente Madsen 1e mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010 - revision 15. februar 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen,

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 (fortsætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2007 - juni

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3. semester efterår 2010 Titel 5 til og med Titel 10 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTx Kommunikation/It

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 2014 - jun 2015 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Klavs

Læs mere

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: efterår 2013 - grundforløb Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Dansk A Lærer(e): JPA Hold: 1.c Titel 1: Introduktion til danskfaget Periode: uge 33 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTx Dansk A Marie

Læs mere

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge.

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge. Fysik B 1. Fagets rolle Faget fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser og forklaringer af fænomener i natur og teknik, som eleverne møder i deres hverdag. Faget giver samtidig

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj 2015 Institution Horsens Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Marianne Erneberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervscase (Studieområdets

Læs mere