Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3"

Transkript

1 1

2 Indhold: Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3 Alle SR-fag: "World Watch": Undervisningsplan for Matematik/informationsteknologi 12 Oplæg til elever for Teknologi/Design 16 Oplæg for elever Kemi/Bio 21 World Watch i aulaen oplæg til lærere 26 Studieretningernes identiteter 29 Stemmeseddel 31 Dansk i SR med international profil: "Fædrelandet" 32 Dansk i SR med international profil: "Nationale identiteter" 33 Dansk i sproglig SR: "Oversættelser" 35 Kemi/bio: "Global opvarmning" 37 Kemi/bio: "Fysikkens opdagelser" m. historie, engelsk, biologi, matematik.. 39 Kemi/bio: Moderne bioteknologi 42 Biologi i Teknologi/Design Introduktion til biologi 45 Sundhed kost og motion 46 Cellen 47 Fra DNA molekyle til produktion (bioteknologi) 48 Dansk i Teknologi/Design: "Branding" Oplæg til eleverne 49 Retteark til brandingrapport 60 Dansk i Kom/IT: Web Dansk i samfundsfaglig SR: Velfærdssamfundets fødsel romanlæsning 63 Dansk/matematik i samfundsfaglig SR: Formidling af matematik 64 Dansk i Teknologi/design og i Mat/it 65 Dansk i mat/fys og i komm/it 66 Samfundsfag i SR samf/mat/eø/eng: Dansk økonomi 67 Samfundsfag i SR samf/mat/eø/eng: Europa på vej 68 Fysik i SR samf/mat/eø/eng: Kernefysik anvendelse i krig og fred 69 Forelæsning og notatteknik 71 2

3 Studieområdet på FTG for 3. år uge : 3f Oplev SR 1:1 Undervisning af 1.års elever Studieretningsrelevant emne Formålet med uge 47 er, at elever på 3. år bevidstgøres om en række af de kompetencer, der ligger indenfor SO- først via undervisning af klassekammerater dernæst gennem udvikling af et lille undervisningsforløb til 1. årselever. Kravet til undervisningsforløbet er, at det skal synliggøre noget af det stof/emner/metoder, der er karakteristisk for studieretningen. Hermed opfyldes kravet i læreplanen om at eleverne i grundforløbet skal stifte bekendtskab med de enkelte studieretninger. MANDAG: Teori om læring og undervisningsplanlægning TIRSDAG og ONSDAG: Tilrettelæggelse af undervisningsforløbet til 1. år faglige emner tones efter studieretningen. TORSDAG FREDAG: Undervisning af 1. års-elever i faglige emner 3

4 MANDAG: Kl Introduktion til uge 47 Læs den udleverede tekst: Undervisning og opdragelse. Undervisning - et overblik (Profession: Lærer 1, kap. 1. Hans C. Ralking, Thomas Tylén og Erik B. Yde) Kl I skal lave nogle korte undervisningsforløb for hinanden om: Læringsteori og læreprocesser kap. 1 i SO2 fra Systime Arbejdsformer kap. 2 i SO2 fra Systime Informationssøgning kap. 3 i SO2 fra Systime Videnskabelige metoder kap. 4 i SO2 fra Systime Formidlingsteori kap. 5 i SO2 fra Systime Evalueringsteori og evalueringsværktøjer kap. 6 i SO2 fra Systime Hvordan undervisningen skal tilrettelægges? FASE- modellen: F= Hvordan skal undervisningens indhold (stoffet) formidles til eleverne, således at det får den tilsigtede virkning? A= Hvordan skal eleverne aktiveres, således at deres handlinger støtter opnåelsen af målet med timen? S = Hvordan skal undervisningsforløbet styres, således at det danner grundlag for en hensigtsmæssig udvikling? E = Hvordan evaluerer (vurderer) lærerne på en passende måde elevernes udbytte af og tilfredshed med undervisningen? 4

5 Kl : Undervisningsforløb afholdes (á 30 min pr. forløb): (Dette er blog et forslag kan naturligvis tilrettelægges frit) UV forløb: Læringsteori og læreprocesser Evaluering af UV forløbet UV forløb: Arbejdsformer Evaluering af UV forløbet Spisepause UV forløb: Informationssøgning Evaluering af UV forløbet UV forløb: Videnskabelige metoder Evaluering af UV forløbet Pause UV forløb: Formidlingsteori Evaluering af UV forløbet UV forløb: Evalueringsteori og evalueringsværktøjer Evaluering af UV forløbet Hvert undervisningsforløb evalueres umiddelbart efter afviklingen. Vær opmærksom på hvorvidt noget af det UV-materiale der udvikles kan gemmes som SO dokumentation, dvs. man kan medtage det til sin SO eksamen : Opsamling: Hvad kan vi tage med os fra i dag vedrørende det at undervise. Hvad skal vi huske at tænke på, når vi skal udvikle og forberede vores undervisningsforløb i morgen. 5

6 TIRSDAG & ONSDAG: Udvikling af undervisningsforløb til 1. årsklasser: Gruppeinddeling Tildeling/valg af emne der skal undervises i Udarbejde undervisningsplan (SO-dokumentation) inkl. lektionsplan Afprøve undervisningsforløb Selvevaluering af forløbet Gruppeinddeling (UV grupperne): Der dannes 6 grupper. Hver gruppe underviser i hvert sit emne På undervisningsdagene underviser gruppe 1,2 og 3 en halv 1. årsklasse i et lokale. Gruppe 4, 5 og 6 underviser den anden halvdel af 1.årsklassen i et andet lokale. Hver gruppe får mulighed for at undervise 2 gange á 1 blok. o Hvis alle i gruppen vil have mulighed for at undervise så kan man jo splitte gruppen yderligere op. F.eks. således at den ene halvdel af gruppe underviser den 1. gang og anden halvdel af gruppen underviser den 2. gang. Man kan evt. også finde andre modeller Logistik og gruppeinddeling UV grupper 3.årsklasse Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 Gruppe 4, Gruppe 5, Gruppe 6 Undervisning torsdag & fredag Underviser ½ 1.førsteårsklasse Underviser ½ 1.førsteårsklasse F.eks.: 3.A MatFys UV grupper Gruppe 3A-1, Gruppe 3A-2, Gruppe 3A-2 Gruppe 3A-4, Gruppe 3A-5, Gruppe 3A-6 Undervisning torsdag & fredag Underviser ½ 1.førsteårsklasse Underviser ½ 1.førsteårsklasse Se til sidst i dokumenter for specificeret plan for aktuel studieretningsklasse De emner der skal undervises i skal tones i studieretningens fag Lærerne i studieretningsfagene finder/bestemmer de emner, der skal udvikles undervisningsforløb til. Emnerne skal tage udgangspunkt i stofområder fra studieretningsfagene gerne tværfaglig emner. Studieretning: Emne 1 Emne 2 6

7 Emne 3 Emne 4 Emne 5 Emne 6 Evt. flere Udvikling af undervisningsmodul (1. blok), indeholdende: 1. Undervisningsforløb 2. Evaluering af undervisningsforløb (dvs. 1. årselever evaluerer 3. årselever) Hver UV-gruppe er ansvarlig for at udvikle et UV modul. For hvert undervisningsforløb skal der udarbejdes en undervisningsplan, indeholdende: Didaktiske overvejelser i forbindelse med at planlægge forløb. Hvad skal der undervises i? Hvorfor? Hvordan? Hvem? (eleverne og deres forudsætninger) Overordnet beskrivelse af indhold Lektionsplan (detaljeret beskrivelse af UV forløbet) se forslag til skema nedenfor: Overvejelser i forbindelse med de valg der træffes mht. arbejdsformer, UV værktøjer, metoder mm. under inddragelse af læringsteori og læringsstil. Hver UV-gruppe er ansvarlig for at skrive en UV-plan Undervisningsplanen afleveres onsdag eftermiddag på itsl. Læreren skal godkende undervisningsplanen. 7

8 TORSDAG - FREDAG: Afholdelse af UV-moduler. 3 blokke / dag: 3.A 3.B 3.C 3.E 3.F 3.G Lokale Torsdag d. 24. november g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 Fredag d. 25. november g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 En lærer følger med 1. årsklassen rundt lokaler og lærer kan ses på itsl. Det er lærerens opgave at: at aftale med studieretningslæreren hvem der er i hvilket af de 2 lokaler tilse at 1.g erne kommer til tiden og opføre sig pænt evt. være behjælpelig når 3.g erne ønsker 1. g ernes medvirken ved evaluering En lærer tilknyttes en studieretning Det er lærerens opgave at: tilse at undervisningsforløbene forløber på en forsvarlig måde sørge for at UV forløbene evt. finpudses undervejs sørge for den afsluttende evaluering og opsamling på SO2 NB vigtigt: I dette SO forløb kan du bruge flg. produkter til din SO eksamen: Mandagens oplæg/uv om læring Undervisningsplan UV materialer brugt i UV-forløbene Husk også at udfylde selvevaluering Uge 47 8

9 Oversigt over hvilke studieretningsklasser som grundforløbsklasserne skal besøge 3.A 3.B 3.C 3.E 3.F 3.G Lokale Torsdag d. 24. november g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 Fredag d. 25. november g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g6-2 1g5-1 1g g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 1g6-1 1g g6-1 1g6-2 1g5-1 1g5-2 1g4-1 1g4-2 1g3-1 1g3-2 1g2-1 1g2-2 1g1-1 1g1-2 ROTATIONSSKEMAER FOR DE ENKELTE KLASSER Skemaerne kan indsættes i den enkelte klasses SO oplæg. Der er frihed til at ændre i klassens eget skema, udover hvilke 1.g klasser der kommer på besøg. Forslag til lokaler kan ændres hos Connie. 3.A Klassen opdeles i 6 grupper Lokale Torsdag d. 24. november A-1 3.A-4 underviser 1g1-1 underviser 1g1-2 3.A-2 3.A-5 underviser 1g2-1 underviser 1g2-2 3.A-3 3.A-6 underviser 1g3-1 underviser 1g3-2 Fredag d. 25. november A-2 3.A-5 underviser 1g4-1 underviser 1g4-2 3.A-3 3.A-6 underviser 1g5-1 underviser 1g5-2 3.A-1 3.A-4 underviser 1g6-1 underviser 1g6-2 3.B Klassen opdeles i 6 grupper Lokale Torsdag d. 24. november B-1 3.B underviser 1g6-1 underviser 1g B-2 underviser 1g1-1 3.B-5 underviser 1g B-3 underviser 1g2-1 Fredag d. 25. november B underviser 1g B-3 3.B-6 3.B-6 underviser 1g2-2 3.B-5 underviser 1g3-2 9

10 11.50 underviser 1g4-1 underviser 1g B-1 3.B underviser 1g5-1 underviser 1g5-2 3.C Klassen opdeles i 6 grupper Lokale Torsdag d. 24. november C-1 3.C underviser 1g5-1 underviser 1g C-2 underviser 1g6-1 3.C-5 underviser 1g C-3 underviser 1g1-1 3.C-6 underviser 1g1-2 Fredag d. 25. november C-2 3.C-5 underviser 1g2-1 underviser 1g2-2 3.C-3 3.C-6 underviser 1g3-1 underviser 1g3-2 3.C-1 3.C-4 underviser 1g4-1 underviser 1g4-2 3.E Klassen opdeles i 6 grupper Lokale Torsdag d. 24. november E-1 3.E underviser 1g4-1 underviser 1g E-2 underviser 1g5-1 3.E-5 underviser 1g E-3 underviser 1g6-1 3.E-6 underviser 1g6-2 Fredag d. 25. november E-2 3.E-5 underviser 1g1-1 underviser 1g1-2 3.E-3 3.E-6 underviser 1g2-1 underviser 1g2-2 3.E-1 3.E-4 underviser 1g3-1 underviser 1g3-2 3.F Klassen opdeles i 6 grupper Lokale Torsdag d. 24. november F-1 3.F underviser 1g3-1 underviser 1g F-2 underviser 1g4-1 3.F-5 underviser 1g F-3 underviser 1g5-1 3.F-6 underviser 1g5-2 Fredag d. 25. november F-2 3.F-5 underviser 1g6-1 underviser 1g6-2 3.F-3 3.F-6 underviser 1g1-1 underviser 1g1-2 3.F-1 3.F-4 underviser 1g2-1 underviser 1g2-2 3.G Klassen opdeles i 6 grupper Lokale

11 Torsdag d. 24. november G-1 3.G-4 underviser 1g2-1 underviser 1g2-2 3.G-2 3.G-5 underviser 1g3-1 underviser 1g3-2 3.G-3 3.G-6 underviser 1g4-1 underviser 1g4-2 Fredag d. 25. november G-2 3.G-5 underviser 1g5-1 underviser 1g5-2 3.G-3 3.G-6 underviser 1g6-1 underviser 1g6-2 3.G-1 3.G-4 underviser 1g1-1 underviser 1g1-2 11

12 Termin Efterår 2011 Institution Uddannelse Fag og Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC htx Matematik A, Informationsteknologi B niveau Lærer(e) Kenneth Hebel, Tilde Kelp, Henriette Vind, Annemarie C. Lübben Hold 2.b Titel World Watch Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: A. Besøge et land og opleve dens kultur B. Opsøge og indhente information. I ugerne op til studieturen og World Watch byder klassens lærere ind med inspirationsmateriale. C. Udfærdige et magasin tonet efter studieretning D. Præsentation på stand 3. års elever evaluerer magasin på indhold 1. års elever evaluerer på helhed (standen og magasinet) og studieretningsidentitet. 3g ernes evaluering af magasin: 1. Faglig kommunikation, bl.a. sprog tilpasset målgruppe 2. Fagligt indhold 3. Layout 4. Kreativitet 5. Originalitet 3g har samtidig opfyldt flg. SO-krav: Give begrundede vurderinger af andres skriftlige brug af sprog og virkemidler 12

13 1 g ernes evaluering af helheden (standen og magasinet) 1. Originalitet/kreativitet 2. Formidling af SR-identitet og SR-profil (se nedenfor) altså fremgår det af standen og af magasinerne at der er tale om en Kemi-Biologi studieretning. 1g har samtidig opfyldet flg. SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler. Afklaring af valg af SR Studieretningen Matematik/Informationsteknologi identitet og profil. Kun relevante for ugen medtaget her: Matematik-parametre: Ved hjælp af matematiske teorier og modeller: Eleverne skal beskrive, analysere og vurdere tekniske/teknologiske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner og relationer. Informationsteknologi-parametre: Omhandler: Sammenspillet mellem informationsteknologi og den teknologiske udvikling Brugen af informationsteknologi i uddannelsen, erhverv, og samfund Teoretisk indsigt i og praktiske færdigheder i anvendelsen af disse teknologier Kernestof ved dette projekt fordelt på fag: Studieområdet: Formidlingsteori: Præsentationsformer og teknikker, skriveprocessen og skriveværktøjer, videnskabelig kommunikation Læringsteori- og læringsprocesser: Planlægningsværktøjer Arbejdsformer: Kollektive arbejdsformer Informationssøgning: Metoder og anvendelse af kilder Evalueringsværktøj: feedback fra 1.års- og 3års-elever Dansk-kernestof: Visuel information, herunder faste og levende billeder Faget samarbejder med andre fag om relevante humanistiske problemstillinger, elektroniske kommunikationsformer og sproglige og æstetiske virkemidler. 13

14 Matematik-kernestof: grundlæggende klassisk geometri og trigonometri, forholdsberegninger i ligedannede trekanter, beregninger i retvinklede og vilkårlige trekanter, bestemmelse af areal af plane figurer samt volumen og overfladeareal af rumlige figurer funktionsbegrebet; egenskaber ved funktioner af følgende typer: polynomier, eksponential- og logaritmefunktioner, potensfunktioner og trigonometriske funktioner samt sammensætninger af disse bestemmelse af en forskrift, herunder benyttelse af regression, anvendelse af funktioner ved opstilling af modeller samt til løsning af tekniske, teknologiske eller naturvidenskabelige problemer bestemmelse af stamfunktioner for ovennævnte funktionstyper, bestemte og ubestemte integraler, areal- og volumenberegninger; regler for integration af sum og differens af to funktioner samt for funktion multipliceret med konstant Informationsteknologi-kernestof: Omfang it-komponenter og deres samspil indbyrdes og med det fysiske miljø it-komponenter og deres påvirkning af menneskelig aktivitet it-værktøjer i forbindelse med formidling, videnssøgning, beregning, dokumentation, kommunikation og modellering it-innovation. Dansk og informationsteknologitimer, fem dages rejse, efterbearbejdning, præsentation i aula Særlige fokuspunkter SO-faglige mål: Anvende fagligt relevante studiemetoder, studieteknikker og arbejdsformer Dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb Vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper Dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer. Udvikle kommunikative færdigheder, skriftligt og mundtligt, især ved formidling af videnskab og teknik. Udvælge, behandle og formidle centrale flerfaglige emner i en skriftlig opgavebesvarelse Demonstrere praktisk indsigt i innovative processer og metoder til idégenerering Udfordre elevernes kreative og innovative evner Dansk-faglige mål: Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen. 14

15 Fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation Anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere bevidsthed om muligheder og begrænsninger Matematik - faglige mål: opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement og selv kunne foretage matematiske ræsonnementer kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer kunne formulere og løse matematiske problemer af såvel teoretisk som anvendelsesmæssig karakter kunne analysere praktiske problemstillinger primært inden for teknik, teknologi og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse problemet samt dokumentere og tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens eventuelle begrænsninger og dens validitet kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. Informationsteknologi - faglige mål: redegøre for grundlæggende funktioner af it-komponenter (hardware og software) og samspillet mellem dem redegøre for samspillet mellem it-komponenter og bruger anvende it som interaktivt medie til dokumentation og kommunikation redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne itløsninger Væsentligste arbejdsformer Skriftligt arbejde: Arbejds- og indholdsplan. Magasinopgave Gruppe- og projektarbejde Ekskursion til Berlin Præsentation 15

16 Frederiksberg Tekniske Gymnasium 2011 WORLD WATCH Udarbejdelse af et MAGASIN i forbindelse med STUDIETUREN Teknologi og Design SR I skal - i forbindelse med jeres studietur - gruppevis lave et magasin, som skal præsenteres på en WORLD WATCH-DAG. Dette er en del af Studieområdet SO, dvs. magasinet er et produkt som kan inddrages ved jeres SO- eksamen. På studieturen skal I udføre feltarbejde, dvs. arbejde med at indhente information, tage billeder, skrive artikler mm. World Watch-dagen er en slags markedsplads, hvor alle 2.års-klasserne præsenterer deres produkter for skolens andre elever. 3-års eleverne vurderer jeres produkter ud fra bestemte kriterier og finder det bedste produkt inden for hver kategori. 1.års-eleverne evaluerer jeres stand og formidling. Inden studieturen skal der afleveres en arbejds- og indholdsplan disse planer har to formål. For det første skal de bruges af de lærere, I har med på turen, så de kan se, hvad I arbejder med. For det andet er det dokumentation af, at I har gjort jer nogle seriøse og relevante overvejelser. Planen skal afleveres på it s learning senest onsdag uge 39 ved udgangen af 3. blok. Kompetencemål for denne studieområdeuge: Formålet med denne magasinopgave er at træne følgende kompetencer i studieområdet: Formidlingsteori: Præsentationsformer og teknikker, skriveprocessen og skriveværktøjer, videnskabelig kommunikation Læringsteori- og læringsprocesser: Planlægningsværktøjer 16

17 Arbejdsformer: Kollektive arbejdsformer Evalueringsværktøj: feedback fra 1. og 3. års elever Træne følgende kompetencer i design: analysere og diskutere design som proces og som resultat visuelt og mundtligt formidle og reflektere over en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi Træne disse kompetencer i teknologi: anvende metoder til idéudvikling i forbindelse med udvikling af produkter redegøre for, hvordan teknologisk viden produceres, herunder tanker og teorier, der ligger bag teknologiens udvikling, og for teknologiens samspil med det omgivende samfund dokumentere og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt formidle viden overbevisende og præcist i skriftlig og mundtlig form. Kompetencer i dansk: formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen Produkt I skal lave et magasin eller et blad, som skal handle om jeres rejsemål set ud fra jeres studieretning. Der skal være artikler eller interviews, som I selv har lavet, f.eks. med Dublin- eller London-kendere, og der skal være billeder. Alle artikler og billeder skal have et centralt omdrejningspunkt, altså have en rød tråd, men der skal være forskellige vinkler på de enkelte historier. Der skal være minimum tre artikler pr. gruppe. Artiklerne skal have relation til de steder, I besøger på studieturen. Stof I kan inddrage interviews, nyhedsartikler, baggrundsartikler, reportager, statistikker i faktaboks og andet. Se materialer om nyhedsgenrer på it s learning.indholdet skal være seriøst og oplysende. Omfang og tryk Magasinets omfang er på 4 A4 sider eller 8- A5 (husk at billeder skal være taget af jer selv). I printer ud på egne printere hjemme. Sørg for at lave prøveudprintning undervejs (gerne i sort/hvid). Layout I skal sætte magasinet op i programmet Publisher. Evaluering 3-årsklasserne evaluerer 2-årsklassernes magasin, således at 3a evaluerer 2a, osv. De udvælger den bedste i hver kategori. Samme opslag kan god repræsentere flere kategorier. Til slut findes skolens bedste opslag inden for hver kategori. 3g-ernes evaluering af magasin: Bedømmelseskriterier 17

18 1. Faglig kommunikation, bl.a. sprog tilpasset målgruppe 2. Fagligt indhold 3. Layout 4. Kreativitet 5. Originalitet 3g har samtidig opfyldet flg. SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres skriftlige brug af sprog og virkemidler 1g-ernes evaluering af helheden (standen og magasinet) Bedømmelseskriterier 1. Originalitet/kreativitet 2. Formidling af sr-identitet og sr-profil (se nedenfor) SR-Profil på studieretningen teknologi og design 1g-erne skal se på følgende: Designparametrene 1. form, 2. funktion, 3. æstetik og 4. kommunikation: Bliver designprocessen vist? Teknologiparametrene 1. omhu og professionalisme ved fremstilling, 2. idé 3. originalitet 4. kvalitet i forhold til de opstillede krav 5. demonstration af ejerskab i forhold til projektets indhold 1g har samtidig opfyldet flg. SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler. Afklaring af valg af SR Arbejds- og indholdsplan Inden turen skal hver gruppe aflevere en plan på itsl. Planen skal indeholde: Beskrivelse af hvilke artikler der skal skrives (med begrundelse) Beskrivelse af feltarbejde på studieturen (hvad skal der laves, hvem gør hvad, hvornår?) Tidsplan for hele forløbet (inkl. feltarbejde på turen, efterbearbejdning når I kommer hjem osv.) Afleveringsfrist: Udgangen af 3. blok onsdag i uge 39 på itslearning (oprettet som opgave der ligger under holdet og har navnet studietur- plan ) 18

19 Grupper og tidsplan I arbejder i grupper à 2 til 3 personer. Bestem hver persons primære arbejdsopgaver i processen med at skabe et magasin. Udnævn journalister, billedjournalister, redaktionssekretær og redaktør. Lav en tidsplan I har mulighed for at arbejde med opgaven i følgende blokke: Plan I & II: (2 blokke i uge 38 eller 39) I tiden før har I i dansk beskæftiget jer med formidling og læst følgende tekster: F. Sørensen: Kunsten at lave blade, s. 8 33, H. Olsson og H. Poulsen: Ryd forsiden, s Afsnittets overskrift er Nyhedsgenrer, C. Koch m.fl.: Formidlende genrer. World Watch projektet præsenteres af lærer I danner grupper og beslutter jer for indhold / artikler mm. til magasinet Fordeling af arbejdsfunktioner I udarbejder tidsplan Arbejdsplan skrives og oploades på itslearning III: ( 1 blok i uge 39): Jeres tidsplan gennemgås endnu en gang, så alle ved, hvad de skal lave på studieturen. IV: (Uge 40, studietur): I skriver artikler og tager billeder til jeres rejsemagasiner. V: (1 blok uge 43): I redigerer jeres magasin. Følg jeres egen tidsplan. (Husk at dette er sidste gang der er afsat SO2 timer til arbejdet, herfra er arbejdet med at færdiggøre magasinet hjemmearbejde). VI & VII: Torsdag 4. blok: Klargøring til World Watch dagen i aulaen, hvor magasin og stand skal præsenteres for 1. og 3. års- årseleverne. Fredag 2. blok: World Watch (dvs. skolens andre elever kommer og skal læse samt evaluere stand og magasin). Placering af timer samt lokaler kan ses på itsl.. Timerne er mærket: Studieområde Uge Indhold 2a 2b 2c 2e 2g 2h I + 38 el. 39 Teori HW TKE JBU TKE HKOE HHE II Start magasinopgave III 39 Opfølgning på samt sidste forberedelser HW TKE JBU TKE HKOE HHE CME af magasinopgave inden studieturen IV 40 Studietur HEF, CN KEHE, SS, SL CME, UDR, PK, ACL HVI CWS JUU V 43 Færdiggøre magasinet HW TKE JBU TKE HOEK HHE VI 44 To 4. Blok VII 44 fr. 2 Blok Forberede World Watch HEF, CN KEHE, HVI World Watch i aula HEF, CN KEHE, HVI SS, SL SS, SL CME, CWS CME, CWS UDR, JUU UDR, JUU PK, ACL PK, ACL 19

20 Husk i grupperne at aftale arbejdsfunktioner at lave aftaler om midtvejsdeadlines og at bestemme ambitionsniveau for magasinet. Photoshop og Publisher: Link til Photoshop-tutorial (på dansk):http://www.prodic.dk/. Brug vejledningerne i programmerne Photoshop og Publisher. Der findes også andre gode tutorials på Internettet. Elevtid: Magasinet rettes både af dansklærer og anden SR-lærer; der gives 2 timers elevtid. Bilag, der ligger på its learning: 1) Sørensen, Flemming: Kunsten at lave blade : Hvad enhver redaktør bør vide om design, journalistik og kunsten at fange læserne, Forlaget Ajour, 2.udg., 1.oplag / 10, s ) Olsson, Henning og Henrik Poulsen: Ryd forsiden! - Om Nyhedsformidling,, 2. udgave, Dansklærerforeningen, 2004, s ) 3) Koch, Christian og Birthe Tandrup: Skriv i alle genrer, afsnittet Formidlende genrer, s , Gyldendal, 1.oplag,

21 FTG 2011/KemiBio WORLD WATCH Kemi-Bio I skal - i forbindelse med jeres studietur - gruppevis lave et magasin, som skal præsenteres på en WORLD WATCH-DAG. Dette er en del af Studieområdet SO, dvs. magasinet er et produkt som kan inddrages ved jeres SO- eksamen. På studieturen skal I udføre feltarbejde, dvs. arbejde med at indhente information, tage billeder, skrive artikler mm. World Watch-dagen er en slags markedsplads, hvor alle 2.års-klasserne præsenterer deres produkter for skolens andre elever. 3-års eleverne vurderer jeres produkter ud fra bestemte kriterier og finder det bedste produkt inden for hver kategori. 1.års-eleverne evaluerer jeres stand og formidling. Inden studieturen skal der afleveres en arbejds- og indholdsplan disse planer har to formål. For det første skal de bruges af de lærere, I har med på turen, så de kan se, hvad I arbejder med. For det andet er det dokumentation af, at I har gjort jer nogle seriøse og relevante overvejelser. Planen skal afleveres på it s learning senest onsdag uge 39 ved udgangen af 3. blok. Kompetencemål for denne studieområdeuge: Formålet med denne magasinopgave er at træne følgende kompetencer i studieområdet: Formidlingsteori: Præsentationsformer og teknikker, skriveprocessen og skriveværktøjer, videnskabelig kommunikation Læringsteori- og læringsprocesser: Planlægningsværktøjer Arbejdsformer: Kollektive arbejdsformer Evalueringsværktøj: feedback fra 1.års-elever Produkt I skal lave et magasin eller et blad, som skal handle om jeres rejsemål set ud fra jeres studieretning. Der skal være artikler eller interviews, som I selv har lavet, f.eks. med Dublin- eller London-kendere, og der skal 21

22 være billeder. Alle artikler og billeder skal have et centralt omdrejningspunkt, altså have en rød tråd, men der skal være forskellige vinkler på de enkelte historier. Der skal være minimum tre artikler pr. gruppe. Artiklerne skal have relation til de steder, I besøger på studieturen. Stof I kan inddrage interviews, nyhedsartikler, baggrundsartikler, reportager, statistikker i faktaboks og andet. Se materialer om nyhedsgenrer på it s learning.indholdet skal være seriøst og oplysende. Omfang og tryk Magasinets omfang er på 4 A4 sider eller 8- A5 (husk at billeder skal være taget af jer selv). I printer ud på egne printere hjemme. Sørg for at lave prøveudprintning undervejs (gerne i sort/hvid). Layout I skal sætte magasinet op i programmet Publisher. Evaluering 3-årsklasserne evaluerer 2-årsklassernes magasin, således at 3a evaluerer 2a, osv. De udvælger den bedste i hver kategori. Samme opslag kan god repræsentere flere kategorier. Til slut findes skolens bedste opslag inden for hver kategori. Kategorier for 3-års elevers vurdering: 1. Layout 2. Fagligt indhold 3. Faglig formidling 4. Kreativitet/innovation 5. Originalitet/selvstændighed 1-års eleverne vurderer jeres stande og vælger den bedste af dem alle efter følgende kriterier: 1. Studieretningsprofil 2. Originalitet Arbejds- og indholdsplan Inden turen skal hver gruppe aflevere en plan på itsl. Planen skal indeholde: Beskrivelse af hvilke artikler der skal skrives (med begrundelse) Beskrivelse af feltarbejde på studieturen (hvad skal der laves, hvem gør hvad, hvornår?) Tidsplan for hele forløbet (inkl. feltarbejde på turen, efterbearbejdning når I kommer hjem osv.) Afleveringsfrist: Udgangen af 3. blok onsdag i uge 39 på itslearning (oprettet som opgave der ligger under holdet og har navnet studietur- plan ) 22

23 Grupper og tidsplan I arbejder i grupper à 4 til 5 personer. Udnævn journalister, billedjournalister, redaktionssekretær og redaktør. Bestem hver persons primære arbejdsopgaver i processen med at skabe et magasin. Lav en tidsplan I har mulighed for at arbejde med opgaven i følgende blokke: Plan I & II: (2 blokke i uge 38 eller 39) I skal til den første af de to blokke have læst et tekstuddrag (Bilag 1: F.Sørensen: Kunsten at lave blade, s. 8 33). Til den anden blok skal I have læst et andet tekstuddrag (Bilag 2: H.Olsson og H.Poulsen: Ryd forsiden, s Afsnittets overskrift er Nyhedsgenrer). Teksterne gennemgås i timerne. I danner grupper og beslutter jer for indhold / artikler mm. til magasinet Fordeling af arbejdsfunktioner I udarbejder tidsplan Synopsis skrives og oploades på itslearning III: ( 1 blok i uge 39): I skal til denne dag have læst endnu et tekstuddrag (Bilag 3: C. Koch m.fl:formidlende genrer). Jeres tidsplan gennemgås endnu en gang, så alle ved, hvad de skal lave på studieturen. IV: (Uge 40, studietur): I skriver artikler og tager billeder til jeres rejsemagasiner. V: (1 blok uge 43): I redigerer jeres magasin. Følg jeres egen tidsplan. (Husk at dette er sidste gang der er afsat SO2 timer til arbejdet, herfra er arbejdet med at færdiggøre magasinet hjemmearbejde). VI & VII: Torsdag 4. blok: Klargøring til World Watch dagen i aulaen, hvor magasinet skal præsenteres for 1. årseleverne. Fredag 2. blok: World Watch (dvs. skolens andre elever kommer og skal læse samt evaluere stand og magasin). Placering af timer samt lokaler kan ses på itsl.. Timerne er mærket: Studieområde Uge Indhold 2a 2b 2c 2e 2g 2h I + 38 el. 39 Teori HW TKE JBU TKE HKOE HHE II Start magasinopgave III 39 Opfølgning på samt HW TKE JBU TKE HKOE HHE sidste forberedelser af magasinopgave inden studieturen IV 40 Studietur HEF, CN KEHE, SS, SL CME, UDR, PK, ACL HVI CWS JUU V 43 Færdiggøre HW TKE JBU TKE HOEK HHE magasinet VI 44 Forberede World HEF, CN KEHE, SS, SL CME, UDR, PK, ACL To 4. Watch HVI CWS JUU 23

24 Blok VII 44 fr. 2 Blok Husk i grupperne World Watch i aula HEF, CN KEHE, HVI SS, SL CME, CWS UDR, JUU PK, ACL at aftale arbejdsfunktioner at lave aftaler om midtvejsdeadlines og at bestemme ambitionsniveau for magasinet. Photoshop og Publisher: Link til Photoshop-tutorial (på dansk):http://www.prodic.dk/. Brug vejledningerne i programmerne Photoshop og Publisher. Der findes også andre gode tutorials på Internettet. Elevtid: Magasinet rettes både af dansklærer og anden SR-lærer; der gives 2 timers elevtid. Bilag, der ligger på its learning: Bilag: 1) Sørensen, Flemming: Kunsten at lave blade : Hvad enhver redaktør bør vide om design, journalistik og kunsten at fange læserne, Forlaget Ajour, 2.udg., 1.oplag / 10, s ) Olsson, Henning og Henrik Poulsen: Ryd forsiden! - Om Nyhedsformidling,, 2. udgave, Dansklærerforeningen, 2004, s ) 3) Koch, Christian og Birthe Tandrup: Skriv i alle genrer, afsnittet Formidlende genrer, s , Gyldendal, 1.oplag,

25 Evaluering på World Watch-dagen 3g ernes evaluering af magasin: 6. Faglig kommunikation, bl.a. sprog tilpasset målgruppe 7. Fagligt indhold 8. Layout 9. Kreativitet 10. Originalitet 3g har samtidig opfyldet flg. SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres skriftlige brug af sprog og virkemidler 1 g ernes evaluering af helheden (standen og magasinet) 3. Originalitet/kreativitet 4. Formidling af SR-identitet og SR-profil (se nedenfor) altså fremgår det af standen og af magasinerne at der er tale om en Kemi-Biologi studieretning. 1g har samtidig opfyldet flg. SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler. Afklaring af valg af SR Studieretningen kemi/bio identitet og profil. Kemiparametre: 1. Eksempler på praktisk anvendelse af kemisk viden 2. Formidling af kemisk viden med brug af relevante udtryk Biologiparametre: 1. Eksempler på praktisk anvendelse af biologisk viden 2. Formidling af biologisk viden med brug af relevante fagudtryk 25

26 WORLD WATCH UDSTILLINGEN Både 1.g ere OG 3.g ere skal bedømme 2.g ernes World Watch magasiner og stande. 2.g erne har lavet et magasin pr. gruppe eller ét fælles for hele klassen. Er det ét fælles magasin, skal de enkelte grupper bedømmes på hver deres opslag. Grupperne fremviser deres arbejde på stande i Aulaen fredag d.4.nov, 2.blok g erne besøger udstillingen/fremvisningen og bedømmer 2.g ernes arbejde. Både 1.g ere og 3.g ere kan krydse SO mål af efter deres deltagelse. Se nedenfor. Planen på World Watch-dagen fredag d.1.nov, 2.blok, ser ud som flg.: 1.g erne: (HW, CGL, CWS, KLU, AWP, CWE) Hver 1.g klasse deles i 7 grupper. Hver gruppe får udleveret én stemmeseddel. Er vedlagt. Ledsagende lærer gennemgår kort de forskellige studieretningers identitet og profil. Måske også hvad der menes med originalitet/kreativitet ifht. et World Watch Magasin/Opslag. Der opfordres til at læreren fortsat vejleder i Aulaen og sørger for at alle grupper får afleveret stemmesedler. Omdelingskopier til grupperne om studieretningerne er vedlagt. ALLE grupper besøger ALLE stande fra samtlige 2.g-klasser aulaen og udvælger én vinder, én anden plads og én tredje plads. Dette noteres og valget begrundes på stemmesedlen. Stemmesedlen afleveres i stemmeboksen i Aulaen. Kun 1.g ere lægger stemmesedler i stemmeboksen. 1 g erne evaluerer helheden (standen og magasinet) ud fra nedenstående kriterier. BEDØMMELSESKRITERIER 3. Originalitet/kreativitet 4. Formidling af studieretningens identitet og studieretningens profil. Se nedenfor. 1g kan krydse følgende SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler. Afklaring af valg af SR. 26

27 3.g erne + 2.f: (KID, BDH, LSF, KELL, JBU, SS, JBE) Hver klasse inddeles i 6 8 grupper. Hver gruppe får udleveret ét Vurderings-ark, som de skal benytte i Aulaen til egne bedømmelser.(er vedlagt) Alle 3.g ere skal tilbage i klasserne i samme blok efter deres besøg i Aulaen. Her skal de i fællesskab bestemme deres finalist. Grupperne fra 3.g-klassen bedømmer magasiner/opslag i egen 2.g. (Da det ikke går op over hele linjen, bl.a. får I her en liste over hvem der bedømmer hvem): 3.a bedømmer 2.a; 3.b bedømmer 2.b; 3.c bedømmer 2.c 3.e og 2.f bedømmer 2.e 3.f bedømmer 2.h 3.g bedømmer 2.g Bedømmelsen foregår s.flg.: Hver af grupperne fra 3.g erne(+2.f) skal udvælge én personlig favorit i hver af nedenstående kategorierne. Valgene noteres og begrundes i eget vurderings-ark. Vurderings-arket bringes med tilbage i klassen, hvor hele klassen, igennem en faglig debat, udvælger den gruppe, der klarer sig bedst i alle kategorier og dermed har bedst chance for at vinde over finalisterne fra de andre 2.g klasser. Den valgte gruppe noteres på Indstillingsarket. Skriv hvorfor denne gruppes opslag/magasin udmærker sig specielt og husk argumentation for valg indenfor de enkelte kategorier. Læreren afleverer Indstillingsarket i Carina/CME s dueslag straks efter timen. Magasiner/opslag vurderes ud fra følgende kriterier: Den faglige kommunikation Er artiklen/magasinet formidlet i overensstemmelse med den pågældende studieretnings faglighed, og i hvor høj grad har man ramt målgruppen. Er der et forventeligt danskfagligt niveau. Fagligt indhold Er det faglige indhold på et niveau, som svarer til målgruppen. Er fagligheden i orden. Layout Er der overensstemmelse mellem det valgte layout og det indhold, der formidles i opslaget. Kreativitet Er opslaget nytænkt, innovativt og/eller originalt. 27

28 Originalitet Er opslaget anderledes end man ville forvente. Er der ny eller overraskende vinkler eller historier. 3g kan krydse følgende SO-stof af: Give begrundede vurderinger af andres skriftlige brug af sprog og virkemidler. 2.g erne: (HEF, KEHE, SL, JUU, ACL, CME) Alle grupper i 2.g klasserne opstiller stande i Aulaen torsdag d.3/11 i 4.blok. Alle klasser er skemalagt med en studieturslærer i denne blok. Alle grupper skal selv sørge for at have printet deres magasin/opslag ud inden fredag. Alle grupper bør sørge for at have flere eksemplarer. Et eksemplar bør reserveres til studieturslæreren, der medbringer dette til lærerjurymødet torsdag d.10/11. Det vil måske være en fordel at repetere studieretningens identitet, som beskrevet herunder. Så er de på forkant når 1. og 3.g erne stiller spørgsmål Lærerjuryen består af studieturslærerne : (HEF, KEHE, SL, JUU, ALC, CME) De studieturslærer der deltager på World Watch dagen holder jurymøde kl torsdag d.10/11. Hver lærer præsenterer og agiterer for egen finalist på baggrund af indstillingen fra 3.g erne. (3.g ernes indstillingsark vil blive lagt i rette læres dueslag forud for mødet). Lærerjuryen skal finde én vinder indenfor hver kategori (samme gruppe kan godt vinde i flere kategorier) samt én over-all vinder. Kategori-vinderne findes på baggrund af 3.g ernes indstillinger, over-all vinderen findes på baggrund af både 1.g ernes og 3.g ernes stemmer/indstillingerne. Vinderne vil blive præmieret på førstkommende morgensamling onsdag d. 16.november. 28

29 STUDIERETNINGERNES IDENTITETER Studieretning matematik-fysik-filosofi (2A) Fysikparametre: 1. Eksempler på naturfilosofi 2. Formidling af fysisk viden med relevant brug af fagtermer 3. Evne til skelnen mellem videnskabelige genre Matematikparametre: 1. Eksempler på matematisk filosofi 2. Formidling af matematisk viden og af datapræsentation Filosofi: 1. Eksempler på videnskabsteori (Kuhns paradigmeteori) Studieretning matematik-it (2B) Matematik-parametre: Ved hjælp af matematiske teorier og modeller: Eleverne skal beskrive, analysere og vurdere tekniske/teknologiske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner og relationer. Informationsteknologi-parametre: 1. Sammenspil mellem informationsteknologi og den teknologiske udvikling 2. Brug af informationsteknologi i uddannelsen, erhverv, og samfund 3. Teoretisk indsigt i og praktiske færdigheder i anvendelsen af disse teknologier Studieretningen kemi-biologi (2C) Kemiparametre: 3. Eksempler på praktisk anvendelse af kemisk viden 4. Formidling af kemisk viden med brug af relevante udtryk Biologiparametre: 3. Eksempler på praktisk anvendelse af biologisk viden 4. Formidling af biologisk viden med brug af relevante fagudtryk Studieretningen teknologi og design (2E og 2H) Designparametrene : Er der lagt vægt på: 5. form, 6. funktion, 7. æstetik og 29

30 8. kommunikation: 9. Bliver designprocessen vist på standen? Teknologiparametrene: Er der lagt vægt på: 6. omhu og professionalisme ved fremstilling, 7. idé 8. originalitet 9. kvalitet i forhold til de opstillede krav 10. demonstration af ejerskab i forhold til projektets indhold Studieretning matematik-bioteknologi (2G) Biotekparametre: 1. Eksempler på praktisk anvendelse af bioteknologisk viden 2. Formidling af biotek viden med brug af relevante fagudtryk Matematikparametre: 1 Eksempler på anvendelse af matematisk viden. 2 Formidling af matematisk viden med brug af relevante fagudtryk 30

31 Stemmeseddel (1.g ernes): World Watch udstilling 2.g erne fremviser deres magasiner fra studieturen til hhv. London og Berlin. 7 grupper fra hver 1.g klasse skal hver udvælge én vinder, én 2.plads og én 3.plads. Kriterierne 2.g ernes magasiner og stande vurderes ud fra er: Originalitet/kreativitet Formidling af studieretnings- identitet og profil Vinder: Gruppenavn: Klasse: Argumentation for valg: 2.plads Gruppenavn: Klasse: Argumentation for valg: 3.plads Gruppenavn: Klasse: Argumentation for valg: 31

32 Studieretning med international profil Fag: Dansk Titel: Fædrelandet 3g Hanne Heimbürger Frederiksberg Tekniske Gymnasium Titel Fædrelandet Indhold 1. Fædrelandssang af Adam Oehlenschläger (1813) 2. Danmarkssangen af Johannes V Jensen (1925) 3. Danmark, mit Fædreland af H C Andersen (1850) 4. Af Der var engang af Holger Drachmann (1885) 5. Husmandssangen af Johan Skjoldborg (1915) 6. Elevernes fædrelandssange Omfang To blokke Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Danske tekster i historisk og internationalt perspektiv Men også integration og socialisering Jeg delte ud: Der er et yndigt land. Alle elever fik et dannebrogsflag at vifte med. Fællessang. Samtale: I hvilke sammenhæng synger danskerne deres nationalsang? Funktion? I hvilken forbindelse synes nationalsangen i andre lande? Flagets funktion? Klasseundervisning: Digtanalyse af Der er et yndigt land: kategorier, tilskrevne værdier, fortælleposition, fremstilling af fædrelandet. Perspektivering til den historiske situation hvori sangen blev skrevet. Den danske sang lyttede vi til på Youtube: sammen digtanalyse som oven. På tavle. Inddeling af grupper: Elever grupperet efter etnisk baggrund. Danske elever fik de tre øvrige digte De andre fandt selv egen nationalsang Fremlæggelse fra alle. Efter ovenstående model. Med afspilning af sangen: hvilken stemning lægger musikken op til? Samtale om ligheder og forskelle: Kategorier, Værdier, historiske situation de er skrevet i, funktion. 32

33 Titel Dansk i sr med international profil Nationale identiteter Indhold Sproglig baggrund, om tosproghethed ( Fremtidens elite fra Asterisk, maj 2010, Sprogede hjerner, Weekendavisen 8/7 2011, De kan jonglere, Weekendavisen 24/6 2011) kombineret med orienteringslæsning Integration, assimilation, segregation, marginalisering ( Tilpasningsmodellen ) Gert Hofstedes mentale program En danskers mentale program Hver elev: Min kulturs mentale program: elever udfylder selv Fædrelandssange: Fædrelandssang af Adam Oehlenschläger 1813 (sunget med flag i hånd) Danmarkssangen af Johannes V Jensen 1925 Danmark, mit Fædreland af H C Andersen 1850 Elevernes andre fædrelandssange: lyttet og redegjort for centrale værdier Das Lied der Deutschen plus historik (studietursrelevant) Flaget som symbol i forskellige kulturer Redegørelse: Genrekrav til redegørelser (Barbara Illum: Argumenter i skriftlig kommunikation) Du skal passe din have, Weekendavisen 5/ Kronik: Den skriftlige eksamen i dansk A på htx. Beskrivelse af de tre hovedgenrer (Fagkonsulent Dorte Wang, januar 2011), Eksamensgenrer, det retoriske pentagram, Fra oplæg om skriftlighed af Claus Holst, Aalborg Tekniske Gymnasium 3/ Metatekst til kronik af Jarl Paulsen 3/ Omfang August til september Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 33

34 Identitetsdannelse, afklaring af fremtid, udvikle sig til ansvarlig borger i samfundet Kanonforfattere: Oehlenschläger, Johs V Jensen, HC Andersen Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlig fremlæggelse Skriftlige arbejder: 1. Redegørelse af artiklen Du skal passe din have. Afleveret to gange (processkrivning) 2. Kronik "Indvandrer i Danmark"( Individuel mundtlig tilbagelevering.) (- med udgangspunkt i Idealdanskeren af Birthe Weiss, juni 2011 og Opfindelsen af en fælles nordisk identitet af Uffe Østergaard Information 24/2 1997, og Gert Hofsteedes model, og "Du skal passe din have" af Pernille Stensgaard Weekendavisen august 2011) 34

35 Sproglig studieretning Dansk: Oversættelser 2g Hanne Heimbürger Frederiksberg Tekniske Gymnasium Titel Oversættelser (Litterær analyse plus svensk) Indhold Faglige forbindelser i dansk 1. Sammenhængen mellem sprog og kultur 2. Undertekster/huller i teksten 3. Samarbejdsprincippet 4. Høflighedsprincippet Fra Knud Sørensen: En tid (1997) Helle Helle: En stol for lidt (1996) Katinka My Jones: Valhal (2009) Peter Adolphsen: Madeleine eller Lille trist roman. Fra Når nye medier fortæller. Gyldendal 2004) Thøger Jensen: Nu sad det unge par sikkert og så video Fra Populærmusik fra Vittula af Mikael Niemi Fra Populärmusik från Vittula (2000), (svensk) Filmatisering af romanen Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 3 blokke Undertekster, det underforståede Oversættelsesproblematik: hvad sker der med en tekst, når den overføres til et andet sprog? Filmatiseringsproblematik: hvad sker der med en tekst, når den overføres til fim? Filmanalyse Svenske tekster Klasseundervisning Gruppearbejder Vi løste opgaverne i grundbogen hørende til de ovennævnte tekster, nemt og godt Populärmusik från Vittula: 35

36 Eleverne læste danske tekst (fra Faglige Forbindelser i Dansk) samtidig med de hørte svenske tekst på cd. (der mangler dele af teksten, sproget er normaliseret, oversættelsen er generelt elendig) De fik svenske tekstudgave af danske tekstudsnit: Vi slog ned på særligt grove oversættelsesfejl. Om oversættelsesproblematik fokuspunkter på tavlen. Eleverne så filmatisering af romanen med fokus på hvordan man transformerer en litterær tekst til filmmediet. Den udvalgte scene: hvordan gestalter man tanker? Får filmen samme pointer frem? Hvad lægges til og trækkes fra i denne oversættelse. Perspektivering til generel overførsel fra bog til film. 36

37 Studieområdet (SO) * 1.C * Mandag og tirsdag i uge 9* FTG 2012 * klu&lsf HVAD ER STUDIEOMRÅDET I STUDIERETNINGEN? I grundforløbet arbejde I med kompetencer, der skulle udvikle jer fra folkeskoleelever til gymnasieelever. Nu bygger vi videre på disse studiekompetencer i studieområdet i jeres nye studieretning. En del af fagene afgiver nu en vis procentdel af deres timer til dette studieområde. På FTG har vi valgt at samle nogle af disse timer i nogle studieområde forløb, hvor vi arbejder tematisk og studieteknisk. Se mere i på papiret Studieområde (SO) som ligger i jeres SO mappe HVILKE KOMPETENCER SKAL I TRÆNE? Det er målet, at I skal træne følgende kompetencer i uge 9: Informationssøgning o Metoder o Søgestrategier o Kildekritik At opstille en opgave o Afsnit / overskrifter o Indholdsfortegnelse o Fodnoter o Kildehenvisning o Litteraturliste Tema: Global opvarmning HVILKET EMNER SKAL I ARBEJDE MED? 1. Drivhuseffekten fup eller fakta? 2. Hvem bidrager til drivhuseffekten og i hvilket omfang? 3. Kartoffeldyrkning i Grønland og ørken i Spanien er der vindere eller tabere? 4. Vandstanden stiger blir Danmark mindre? 5. Vandstanden stiger forsvinder Tuvalu og bliver fremtidens Atlantis? 6. Polerne smelter men betyder det noget? 37

38 7. Kan drivhuseffekten påvirke Golfstrømmen og de andre store havstrømme? 8. Kan du risikere at møde Løver og Anakondaer i din baghave (invasive arter)? HVILKET PRODUKT SKAL AFLEVEREs? Krav til skriftlig opgave: Forside Indholdsfortegnelse (genereret på baggrund af overskrifterne) 2 sider s besvarelse: o Á 2400 tegn pr. side m. mellemrum o Skal índeholde kildehenvisninger m. tilhørende fodnote. Litteraturliste (genereret på baggrund af fodnoterne) Opgaven afleveres tirsdag d. kl på itsl I forløbets start vil I få undervisning i kompetencerne mod forløbets slutning arbejder grupperne selvstændigt med den stillede opgave. SKEMA: 1C 1C Mandag Tirsdag 1 Opsamling på litteratursøgningen Søgeprofil Kildekritik Mindmap på indsamlet information KLU & LSF 2 Introdukttion til hvad er skal ske mandag/tirsdag Skrive opgave om Introduktion til tema. Opgave: Kulstofkredsløb & drivhuseffekt. LSF Interaktiv opgave på din PC. Gruppedannelse og valg af tema KLU 3 Teori om drivhusgasser Litteratursøgning Søgestrategier LSF 4 Opbygning af opgave Overskrifter & Indholdsfortegnelse Kildehenvisninger & Litteraturliste KLU Aflevering af opgaven senest kl. 16 Lektie til næste dag bruge sin søgestrategi på emne man arbejder med PRODUKTER DER SKAL LÆGGES I SO-PORTFOLIO: Opgaven Selvevalueringsarket 38

39 Fysikken s opdagelser, erkendelser & anvendelser Eksperiment Frederiksberg Tekniske Gymnasium SO2: UGE C Poster (in English) Videnskabsteori Museums formidling Talk I uge 9 sætter vi fokus på den naturvidenskabelige metode ved at styrke jeres evne til at formulere hypoteser, planlægge, opstille, demonstrere og præsentere eksperimenter. I skal lære noget om videnskabsteori anvende nogle af naturvidenskabens formidlingsmetoder både skriftligt, mundtligt og visuelt. I kommer til at arbejde en del i fysiklaboratoriet. Udgangspunktet er den naturvidenskabelige metode. Her skal I kunne konstruere, opstille, demonstrere og diskutere hvordan man laver et fysikeksperiment, der illustrerer en teoretisk problemstilling indenfor fysikken. Det forholder sig nemlig sådan, at det er den måde, eksamen i fysik foregår. Undervejs vil I få mulighed for at repetere det stof, I allerede har fået gennemgået. I skal arbejde med videnskabsteori, dvs. med hvordan man undersøger forskellige dele af virkeligheden videnskabeligt og med hvordan den videnskabelige metode adskiller sig fra andre måder at begrunde viden på. Hvad er de videnskabsteoretiske forskelle på at undersøge f.eks. planeters baner omkring solen, om det er sundt eller usundt at drikke ét glas rødvin til maden hver aften og hvilken undervisningsmetode, der er bedst til at lære børn i folkeskolen at læse? Alle spørgsmål kan undersøges videnskabeligt, men på vidt forskellig vis. Hvordan arbejder man videnskabeligt med så forskellige spørgsmål og hvad betyder begreber som "teori", "sandhed" og "hypotese" i disse sammenhænge?" I skal opleve nogle af de måder hvorpå man præsentere naturvidenskabelig forskning. I skal udarbejde en poster, som man fremviser på konferencer og messer. Posteren skal udarbejdes på engelsk, der er blevet det naturvidenskabelige sprog. Posteren skal indeholde abstract I skal også bruge engelsk mundtligt. I skal fremlægge jeres eksperiment på engelsk ( talk ) - herved træner i både det at fremlægge om et eksperiment samt bruge fagsproget på engelsk. Som led i forståelsen mellem naturvidenskaben, sundhedsvidenskaben og den teknologiske udvikling - hvordan forskning og udvikling kan blive til konkrete opfindelser/metoder, der påvirker måden hvorpå vi behandler sygdomme - skal I besøge Medicin Historisk Museum der holder til i det gamle Kirurgiske Akademi fra 1787 altså der hvor man uddannede kiruger før i tiden. Vi skal på en guidet omvisning hvor vi hører spændende historier om sundhed og sygdom - om lægevidenskabens udvikling gennem de sidste århundreder. Vi begynder i det gamle auditorium, hvor de kommende kirurger i gamle dage modtog lektioner i dissektion og anatomilære. Herefter 39

40 følger temaer om blandt andet epidemi, psykiatri og kirurgi. Undervejs i rundvisningen skal I tage noter for at fastholde det I oplever. Noterne sammenskrives således at besøget efterfølgende kan bearbejdes i teknologihistorie. I teknologihistorie skal I også efterfølgende diskutere begreberne internalisme, eksternalisme og kontekstualisme jeres besøg på museet danner udgangspunkt for denne diskussion. Tip til hvordan man laver en poster: Fremlæggelser på engelsk ( Talk ) af udvalgt eksperiment (fredag): 1. Eksperimentets titel/overskrift 2. Fænomenets relevans 3. Eksperimentet: i. Hvad skal eksperimentet vise noget om ii. Hypotese iii. Fremsgangsmåde/opstilling iv. Resultater v. Diskussion af resultat (inkl. fejlkilder, måleusikkerhed hvis relevant) 4. Konklusion Produkter (til SO-portefolien): Poster på engelsk om et af jeres eksperimenter Evt. disposition / clue cards til understøttelse af fremlæggelsen på engelsk Opgave om videnskabsteori. Opgave der understøtter besøget på Medicin historisk museum Selvevalueringen af SO2 forløbet I skal regne med, at I også har hjemmearbejde især i forbindelse med arbejdet med posteren. 40

41 Lokaler: Se på itsl blok Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 Ni 4 Introduktion til ugen Grupper KLU Den naturvidenskabelige metode Eksperimenter NHA Videnskabsteori CM Eksperimenter Påbegynde arbejde med poster skitse og kladde. NHA Hvad er en poster? Bearbejdning og præsentation af data fra eksperiment til brug på poster Påbegynde arbejde med poster AHJ Ekskursion til Medicin Historisk Museum Møde kl. 12 i Bredgade 62 * KLU Bearbejdning af museumsbesøg KLU Teknisk/ Naturvidenskabelig engelsk på skrift og i tale SL Arbejde med poster (engelsk) SL Færdiggørelse af poster Udskrivning af poster SL Fremvisning/Udstilling af poster Fremlæggelser af eksperiment m. feedback KLU Slutevaluering af ugen SO status generelt KLU * Ekskursion til Medicin Historisk Museum: Vi forlader skolen kl og drager afsted samlet. Vi tager metro til Kgs. Nytorv og går ned til museet Karen Lunden - klu Niels Hansen Aarøe nha. Anders Hornskov Jakobsen - ahj Claus Sjørslev Madsen - CM Susan Larsen - sl 41

42 Biologi B klu 2C: KemiBio feb Moderne bioteknologi - teknikker og muligheder SO: Formidling: PP understøttet præsentation (kropssprog, tale, komposition) Sproglig bevidsthed (fagsprog) Argumentation (påstand og belæg) Evaluering (opponentgrupper) Gruppebaseret arbejde Fremlæggelse (Power Point) ca min. PP afleveres som elektronisk opgave. Hand-out af Power Point. Arbejde i grupper torsdag uge 8 & mandag uge 10 fremlæggelser starter torsdag uge 10. PP skal afleveres senest mandag uge 10 om aftenen (der skal jo kopieres handouts til gangen efter) Formålet med dette forløb er, at I skal afprøve jeres evne til at læse en artikel (populær videnskabelig artikel på et rimeligt højt niveau) forstå og formidle indholdet, herunder inddrage relevant forforståelse og viden fra undervisningen. 42

43 Opponentgrupper evaluerer fremlæggelsen mht. faglighed/indhold, fremlæggelsen (kropssprog, brug af PP, sprog), komposition af PP, argumentation, brug af fagsprog. Strukturel biologi: Artikel: Billeder af cellens molekylære univers. Akt.nat.vid Biosimulering: Artikel: Biosimulering vejen til indivdualiseret patientbehandling. Akt.nat.vid Lægemidler: Artikel: Den magiske kugle. Akt.nat.vid Nanokolber: Det nye biokemiske laboratorium en milliard kolber på en enkelt chip. Akt.nat.vid DNA chips Artikel: DNA-chips revolutionerer lægevidenskaben. Akt.Nat.Vid DNA som nanobyggesten Artikel: Forskere som nano-arkitekter. Akt.Nat.Vid Stamceller Artikel: Prometeus og de forbudte stamceller. Akt.Nat.Vid

44 Reparation af DNA Artikel: På opdagelse i DNA-reparationsfabrikken. Akt.nat.vid Blod-hjerne-barriere Artikel: Gennem hjernens forsvarsværker. Akt.nat.vid Husk det er svært stof du skal formidle så start med at danne dig et overblik: Hvad handler det overordnet om? Dernæst gå i dybden med stoffet og udvælg det der er relevant. 44

45 Biologi C i Teknologi og design Frederiksberg Tekniske Gymnasium. Clas Schütt. Introduktion til biologien Indhold Eleverne introduceres til faget biologi, dvs. dets placering indenfor de naturvidenskabelige fag samt fagets arbejdsområder og metoder. Desuden introduceres eleverne til selve faget biologi på htx dvs. fagets identitet, mål, arbejdsformer, eksamen osv. Materialer: Plan for faget (undervisningsplan for faget) Lærerplan for faget Biologi C på HTX Biologi til tiden s Kompendium: Biologi : Hvad omhandler biologi på gymnasiet, Cellen (Prokaryot/Eukaryot), Biologiens arbejdsområder, Biologiens hierarki, Størrelsesforhold (fra grundstof til biosfære), Naturvidenskabelig metode, Biologiens undersøgelsesmetoder. Sikkerhed i laboratoriet Øvelsesvejledning til Modelforsøg (gærvækst/respiration) Skriftligt arbejde:udfylde journalark til øvelsen Modelforsøg (0t elevtid) Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Særlige hensyn til Studieretningen Faglige mål: Introduktion til biologisk viden og biologiske processer Udføre simpelt eksperiment m. kontrolforsøg. Opstille hypotese. Forklare resultater inddrage relevant teori Sikkerhed i laboratoriet Kernestof: Biologiens arbejdsområder Biologiens hierarki Den naturvidenskabelige metode Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde Fokus i undervisningen er særlig lagt på studieretningens Teknologi aspekt, snarere end Design. Præsentation og gennemgang af pensum og materiale i undervisningen har været med særlig henvisning til samfundsrelevante problemstillinger Henvisninger til problematikker som: Miljø, Sundhed, Bioteknologi 45

46 Sundhed kost og motion Indhold Formålet med dette forløb er at bevidstgøre eleverne om deres egens sundhedstilstand samt hvordan deres livsstil kan påvirke deres sundhed. Der perspektiveres til samfundsrelevante problemstillinger som diabetes og fedme epidemier. Eleverne måler forskellige sundhedsparametre på egen krop BMI, blodtryk, kondital, blodsukker. Resultater bearbejdes, vurderes og perspektiveres til egen sundhedsadfærd. Eleverne opnår viden om kroppens energiomsætning samt hvilke faktorer der påvirker denne samt viden om udvalgt organfunktioner (hjerte, lunge, kredsløb, muskler, fordøjelse). Materialer: Biologi til tiden, Nukleus (2005) a Øvelsesvejledning til: BMI, Blodtryk, Blodsukker, Konditests (Steptest og Cooper) Diverse bilag og småopgaver Skriftligt arbejde:sundhedsopgave (tværfaglig m. samfundsfag). Særlige fokuspunkter Arbejdsformer Særlige hensyn til Studieretningen Faglige mål: Biologisk viden og biologiske processer Biologiske problemstillinger Udføre forsøg, opsamle resultater, bearbejde og vurdere resultater. Kvalitative og kvantitative forsøg Uddrage og forklare biologisk teori og anvende denne i diskussion af forsøge- og undersøgelsesresultater. Kernestof: Udvalgte organsystemer (hjerte, lunge, blodkredsløb, fordøjelse) Sundhed Sygdomsforebyggelse og behandling Energiomsætning i celle og individ Udvalgte organiske stoffer (kulhydrat, fedt, protein) opbygning og funktion Hormonregulering (blodsukkerregulering/insulin & glykagon) Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde Opgaver og øvelser var lavet særligt med henblik på at opridse og forstå relevante samfundsmæssige problemstillinger: Fedme epidemi, diabetes og lignende sundhedsmæssige problemer. Formålet var at gøre eleverne i stand til at beskrive samfundsmæssige problemstillinger der har en biologisk basis. 46

47 Cellen Indhold Formålet med dette forløb er at eleverne stifter grundigere bekendtskab m. cellen, herunder opbygning og funktion af forskellige organeller og celletyper. Eleverne lærer om mikroskopet som biologisk undersøgelsesredskab og om brugen heraf. Materialer: Biologi til tiden, Nukleus (2005) s og s Kompendium: Cellen : For små til at se, Skematisk fremstilling af cellen, Dyreceller, Planteceller, Transport (molekylebevægelser). Øvelsesvejledninger til mikroskopiøvelse og fotosyntese/respiration Diverse bilag og småopgaver Skriftligt arbejde: Udfylde journalark mikroskopi og fotosyntese/respiration. Særlige fokuspunkter Arbejdsformer Særlige hensyn til Studieretningen Faglige mål: Biologisk viden og biologiske processer Udføre og planlægge forsøg kontrolforsøg, reference Opsamling af resultater, bearbejdning af resultater under hensyntagen til fejlkilder og usikkerhed. Dokumentere og præsentere resultater. Uddrage og forklare biologisk teori samt anvende i diskussion af forsøgsresultater. Kernestof: Cellens opbygning og udvalgte celleorganellernes overordnede funktion. Forskellige celletyper Energiomsætning i cellen Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde Fokus var på biologien som redskabsfag til teknologiske løsninger af samfundsrelevevante problemstillinger: Forståelse af biologiske problemstillinger kræver en forståelse af biologiens grundsten cellen. For at forstå konsekvenserne af forurening skal du forstå effekten af forgiftning på celle-niveau eller For at kunne lave en bioreaktor skal du forstå hvordan en gær-celle virker Opgaver og øvelser i mikrobiologi (gærcellers respiration og vækstrate) og økologi (fotosyntese) 47

48 Fra DNA molekyle til produktion - Bioteknologi Indhold Formålet med dette forløb er, at eleverne opnår viden om mere komplekse biologiske processer og problemstillinger (opbygningen af DNA, proteinsyntese og gensplejsning) samt om mikroorganismers vækst og vækstfaktorers betydning for vækst. Eleverne stifter bekendtskab til bioteknologi og produktion, herunder om enzymers opbygning og virkemåde på et overordnet niveau. Eleverne skal gennem eksperimentelt arbejde lære om præcision, omhyggelighed, databearbejdning samt om præsentation og diskussion af data. Eleverne skal benytte regneark (f.eks. EXEL) til databearbejdning og graftegning. Materialer: Biologi til tiden, Nukleus (2005) s Øvelsesvejledning til Gærcellers vækst afhængighed af temperatur Diverse bilag og småopgaver Skriftligt arbejde: Delrapport: Resultater, resultatbearbejdning, grafisk fremstilling samt diskussion og konklusion. Elevtid 1 time Særlige fokuspunkter Arbejdsformer Særlige hensyn til Studieretningen Faglige mål: Biologisk viden og biologiske processer Udføre og planlægge forsøg Opsamling af resultater, bearbejdning af resultater under hensyntagen til fejlkilder og usikkerhed. Dokumentere og præsentere resultater, grafisk fremstilling Uddrage og forklare biologisk teori samt anvende i diskussion af forsøgsresultater. Kernestof: Udvalgte organiske stoffer (DNA, RNA, protein) og deres biologiske betydning Bioteknologisk produktion Klasseundervisning, pararbejde, eksperimentelt arbejde Opgaver henviste i særlig grad til bioteknologien og anvendelsen af mikroorganismer i industrielle sammenhænge og processer. Eksempel: Gensplejsning og udvikling af enzymer til anvendelse i fødevare-industri, vaskepulver eller som lægemidler.fokus var på biologien som redskabsfag til teknologiske løsninger af samfundsrelevevante problemstillinger.diskussion af etik omkring anvendelse af bioteknologi 48

49 SO-uge. TEMA: BRANDING Opgave: Reklamebureauet FHE 2 har fået til opgave at relancere en dansk konsulent/elektronik/tøjmode/emballage virksomhed (I vælger selv virksomhedstypen). Der skal opstilles et koncept der viser firmaets profil (brand) udadtil. En profil der er nutidig og konkurrencedygtig på det vestlige marked. Reklamebureauet skal således re-brande firmaet ved at; formulere og visualisere firmaets nye Brand values (www.manipulation.as), designe et nyt logo, udarbejde en brochure samt udarbejde en strategi for lancering af firmaets nyeste produkt(*). Ledelsen ønsker at firmaet skal brandes ud fra nyeste markedslogikker og til klart definerede forbruger segmenter. Der er en forventning om at firmaets brand values formidles implicit i den kampagne der skal finde sted samtidig med lanceringen af firmaets nyeste produkt (*). Markedsføringsstrategien skal således afspejle og bakke op om firmaets nye brand. Der ønskes udarbejdet flere forskellige forslag, så man i ledelsen kan vælge ét ud. Derfor opdeles reklamebureauet i flere mindre enheder af 3-5 personer, der konkurrerer indbyrdes. (*)Produktet vælges af gruppen, men er færdigudviklet af firmaet. Det er vigtigt I vælger et produkt der allerede er færdigudviklet, da tiden ikke er til anden produktudvikling end det der efterspørges i opgaven. I er dog velkommen til at tillægge valgte produkt nye egenskaber. Krav til opgaven: (Se også rettearket) 49

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 010 juni 013 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Overordnet Termin: Efterår 2011/Forår 2012 Fag og niveau: Kommunikation/IT C Underviser: Ulla Fløe Andersen Hold: Hold 1 (efterår 2011) Htx 311 og

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Linda Bendiks Hasselström (LB)

Linda Bendiks Hasselström (LB) Kære selvstuderende i: Design C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 8-16 På mailadressen: LB@kvuc.dk Med venlig hilsen Linda Bendiks

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Design ikon Rapportskrivning,research og visualisering Tværfagligt: innovation - engelsk - historie dansk,

Design ikon Rapportskrivning,research og visualisering Tværfagligt: innovation - engelsk - historie dansk, Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin: 2013/2014, 2014/2015 Institution: Uddannelse: Herning HF og VUC HF-kreativ Fag og niveau: Design B Lærer(e):

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Design C CRA HH3A-KOM

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Matematik A MT 3.a Matematik Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2015 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Informationsteknologi B Jeppe Moritz Led Hold 2.E, Årgang 2013 Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere