DESIGNIDÉ EN STRØM AF TANKER, IDÉER & LØSNINGER... DTU det bli r til noget. DTU visuel identitet Designretningslinier 2.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGNIDÉ EN STRØM AF TANKER, IDÉER & LØSNINGER... DTU det bli r til noget. DTU visuel identitet Designretningslinier 2.3"

Transkript

1 DESIGNIDÉ EN STRØM AF TANKER, IDÉER & LØSNINGER... DTU det bli r til noget DTU visuel identitet Designretningslinier 2.3

2 INDHOLD FORTEGNELSE BAGGRUND NAVN 3 DESIGNSYSTEM 4 VISUEL IDENTITET 5 DESIGNPLATFORM LOGO 6 BOMÆRKE 8 BRAND PROMISE 9 INSTITUT- & CENTERMÆRKE 10 SAMARBEJDER PÅ INSTITUTNIVEAU 12 PERSONLIG NIVEAU FARVER 13 TYPOGRAFI 15 BILLEDER ELEMENTET 19 PAPIR 24 LAYOUTPRINCIPPER 25 DESIGNSYSTEM BEGREPSAPPARAT 26 OPSUMMERING 27 SAMARBEJDER INTERNE PROJEKT PARTNERS SPONSORERING DESIGNEKSEMPEL BREVLINIE 28 SAMLEMAPPE & CD 31 POWERPOINT 32 INVITATION & NAVNEANNONCER 34 KAMPAGNER 35 BROCHUREOPSLAG 36 CORPORATE INFORMATIONSMATERIALER 37 RAPPORTER 40 RAPPORTOPSLAG 43 HJEMMESIDE 44 STILELEMENTER 47 DTUs nye design er i udvikling Formålet med designguide 2.2 er at give en præsentation af DTUs nye visuelle identitet. Designets grundelementer, logo, farver og typografi ligger fast, men de viste eksempler på implementering kan i nogle tilfælde blive ændret undervejs. De afsnit der ikke er færdigudviklet endnu er markerede i lysegrå, se indholdsfortegnelse til venstre. Anvendelse af retningslinierne Guiden er med sine retningslinier det designværktøj, der skal følges. For nogle af designprogrammets grundelementer vil der være faste regler, hvorimod der for andre emner blot vil være nogle retningslinier som bør følges. For de mere markedsorienterede kommunikationsmaterialer viser guiden eksempler til inspiration. Du finder altid den seneste versionen af retningslinierne på vores hjemmeside. Gennem versionsnummeret på forsiden (2.2) vil du vide, om du har den seneste udgave. Dette kan du også tjekke via fodnoterne på de enkelte sider. Husk at udstyre dine leverandører og samarbejdspartnere med de seneste retningslinierne eller henvise dem til vores hjemmeside. Hvis du har spørgsmål Hvis du er i tvivl om designguiden eller dens anvendelse kan du rette henvendelse til kommunikationschef Tine Kjær Hassager, (+45) Retningslinierne er Danmarks Tekniske Universitets ejendom. Designet er udviklet og dokumenteret af Identity- People sammen med DTUs kommunikationschef Tine Kjær Hassager.

3 BAGGRUND NAVN CORPORATE BRAND Den 1. januar 2007 blev Det nye DTU skabt ved sammenlægning af DTU og sektorforskningsinstitutionerne Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Rumcenter og Danmarks TransportForskning. Med solide kompetencer inden for undervisning, forskning og myndighedsbetjening skal vi være ambitiøse. Vores mål er at DTU bliver placeret som et internationalt eliteuniversitet på niveau med de bedste tekniske universiteter i Verden. Det kræver bl.a. konsekvens og vedholdenhed i den måde, hvorpå vi bruger vores navne og vores visuelle identitet. Tanken med designmanualen er ikke at lægge snævre og detaljerede rammer for institutternes kommunikation. Formålet er at sikre en sammenhæng på tværs af de mange enheder og at DTU fremtræder på en konsekvent måde. Institutnavne I navngivningen af institutterne er valgt en syntaks, som baserer sig på en kombination af en kortform med DTU som en integreret del af navnet og et klassisk institutnavn, fx DTU Miljø Institut for Miljø og Ressourcer DTU Fysik Institut for Fysik Navngivningen understøtter opbygningen af DTU som corporate brand. Det er kendt fra store, internationale koncerner, men er sjælden i universitetsverdenen. Universitets navn Med baggrund i en række redegørelser har bestyrelsen truffet beslutning om, at der skal skabes et klart og konsekvent fælles brand gennem udnyttelsen af akronymet DTU og gennem en fælles identitet. DTU skal opbygges som et stærk corporate brand. Det kræver at vi altid har DTU med som afsender, og hvor det giver mening også DTU-logoet. I Danmark er DTU kendt, så her behøver vi ikke altid at benytte hele navnet Danmarks Tekniske Universitet. I udlandet er det anderledes. Her er det vigtigt at vi kobler akronymet DTU med vores engelske navn Technical University of Denmark. 3 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

4 BAGGRUND DESIGNSYSTEM KOMMUNIKATIONSHIERARKI Den visuelle identitet - som gennemgås på de efterfølgende sider - understøtter opbygningen af DTU som corporate brand og tilgodeser de forskellige elementer eller niveauer i navnehierarkiet. Principperne i kommunikationshierarkiet er: På corporate niveau - hvor vi alene taler om DTU har DTU hele fladen. DTU Corporate niveau I forhold til det enkelte institut er der samtidig fire navneelementer i spil. Ud fra et corporate branding perspektiv vil det naturlige navnehierarki være: Universitetet Instituttet Undergruppen (fx center) Personen På institutniveau er DTU også med På centerniveau har vi hele stien: Tilknytningen til instituttet og selvfølgelig til DTU På personniveau er det afgørende at DTU kommer med af hensyn til kreditering af citationer og af hensyn til brandingen. Herudover kan tilknytning til institut og center medtages. Institutnavn Centernavn Institutnavn DTU Institutniveau DTU Centerniveau Over for dette står, at i et akademisk/forskningsperspektiv er hierarkiet ofte nedefra og op, hvor den enkelte person skal profilere sig og sit forskningsfelt, og hvor personen og undergruppen er kendt af ligemænd i udlandet og i Danmark. Personnavn DTU Personniveau Der må her ske en afvejning af de to perspektiver. DTU skal opbygges som masterbrand, samtidig med at institutter og centre har den frihed, som er nødvendig i en stor og dynamisk organisation. Balancen mellem kravet om DTU-aftryk og institutfrihed er illustreret i kommunikationsprincippet. KOMMUNIKATIONSPRINCIP En del (ca. 20 pct.) er låst fast til DTU. Størstedelen er til de resterende niveauers kommunikation. Her lægges der op til en konsekvent visuel håndtering af niveaunavne, men med en fleksibel kommunikation i øvrigt. Areal for corporate niveau Areal for øvrige niveauer 4 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

5 BAGGRUND VISUEL IDENTITET DTUs PERSONLIGHED Efter beslutningen om at det nye DTU skal have en fælles identitet og brand, har opgaven og udfordringen været at skabe et design der både er emotionelt, har særpræg, er moderne og samtidigt er relevant for alle her på DTU. Det har samtidigt været vigtigt at beholde en vis genkendelse af DTU i det nye design. DTU s personlighed Helhedsorienteret Solid I udvikling DTUs logo repræsenterer vores værdier, og skal fungere som en garanti for universitetet. For at skabe et mere moderne og nutidigt udtryk, er det eksisterende logo derfor blevet opdateret. Institutternes og centrenes særidentiteter, er blevet erstattet med institut- eller centremærker for at styrke det visuelle udtryk og tydeliggøre relationen mellem DTU og institutterne/centrene og derved afspejle bredden og dybden i universitetet. Kreativ Målrettet Succes På forkant Designidéen En strøm af tanker, idéer og løsninger visualiserer den kreative proces, der præger universitetet. Selve processen skildres i den såkaldte frise, som består af matematiske tegn, symboler og formler som er relevante for os her på DTU de formidler videnskabsindhold og udtrykker det analytiske og rationelle. Mønstret kan forandres og tilpasses, hvilket gør det til et fleksibelt designværktøj. Den kreativitet, energi og glæde, som vi har på DTU, kommer til udtryk gennem den unikke og stærke farvepalet samt i billederne. Vores design er også blevet opdateret med en ny og moderne skrift, der har teknik-karakter. Vores tag-line DTU det bli r til noget formidler nytten og kan integreres i designet på en fleksibel måde. Troværdig Forskningsbaseret Idealistisk Ansvarlig Stærk Kvalitet Åben Engageret Løsningsorienteret Designets opgave er at understøtte DTUs potentiale og visualisere strategien. DTUs personlighed illustreres med hjælp af billedet ovenfor, som er været bruget som input i designudviklingsprocessen. 5 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

6 DESIGNPLATFORM LOGO LOGO GRUNDFORME DTU har fået et moderniseret logo DTUs logo består af to elementer: navnetrækket og bomærket (DTU og de tre stilliserede løver). Logoet er blevet moderniseret og tilpasset DTUs nye corporate design. DTUs logo er et masterbrand, der benyttes i alle kommunikationsmaterialer. Logoet skal bruges i sammenhæng med alle virksomhedens aktiviteter. Antallet af logovarianter er reduceret Antallet af logovarianter er reduceret, så navnetrækket fremover benyttes i én eller to linier. Logoet findes også i en engelsk variant. Logoversioner Nederst til højre vises samtlige versioner af logoet. Logoet med navnetrækket i én linie og med bomærket placeret til højre benyttes som udgangspunkt altid. Når det ikke egner sig at placere logoet til højre på implementeringen, fx på kuverter, bruges logoet med bomærket til venstre. Logoet med navnetrækket i to linier bruges kun når pladsen er meget begrænset. SAMTLIGE VERSIONER AF LOGOET Farver Hver logoversion eksisterer i tre udførelser: i farve (rødtgråt bomærke, sort tekst), i sort-hvidt (sort-gråt bomærke, sort tekst) og i hvidt (negative). Baggrundsfarve Logoet skal altid præsenteres på en tydelig måde. Derfor skal farvelogoet og det sort-hvide logo bruges imod en hvid baggrund. Det hvide logo bruges i farvesammenhæng imod en DTU-rød baggrund og en sort baggrund i sort-hvid sammenhæng eller når den bruges imod billeder. Det hvide logo kan som undtagelse bruges imod en af DTUs sekundærfarver, fx i kampagner. 6 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

7 DESIGNPLATFORM LOGO PRINCIP FOR LOGOFRIZONE Placering Logoet med bomærket til højre skal placeres i højre hjørne på formatet, mens logoet med bomærket til venstre i stedet placeres oppe i venstre hjørne. Mindste størrelse For at sikre at logotypen præsenteres på en tydelig måde er der fastsat en tilladt mindste størrelse på 6 mm i højden. Frizone Omkring logoet skal der altid være en frizone, hvor der ikke må placeres andre objekter. Illustrationen til højre viser hvordan frizonen beregnes. Visitkortene er dog en undtagelse for princippet om frizone, da der ellers ikke er plads nok. Logo-pakke på internettet Adgang til logo-pakken med logotyper i forskellige filformater vil findes på vores internet. Husk at udstyre eksterne leverandører med det rigtige logo eller henvis dem til vores hjemmeside. 7 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

8 DESIGNPLATFORM BOMÆRKE SAMTLIGE VERSIONER AF BOMÆRKE Brug af bomærke Bomærket (DTU og de tre stilliserede løver) bruges når det er institutter eller centre der er afsender, for at fremhæve koblingen til DTU (se mere i afsnit om institut- og centermærke). Bomærket bruges også på en corporate implementering når pladsen er meget begrænset, fx på en pin. Placering Bomærket skal helst placeres oppe i højre hjørne af formatet, men kan også placeres oppe i venstre hjørne. I enkelte tilfælde kan bomærket centreres fx på t-shirts eller flag. Mindste størrelse For at sikre at bomærket præsenteres på en tydelig måde er den mindste tilladte størrelse fastsat til 4 mm i højden. PRINCIP FOR BOMÆRKEFRIZONE Frizone Rundt omkring bomærket skal der altid være en frizone, hvor andre objekter ikke må placeres dette gælder dog ikke tag-line (se mere i næste afsnit om Brand Promise). Nederst til højre vises frizonen for bomærket. Pakke med bomærket på internettet Adgang til bomærke-pakken med bomærker i forskellige filformater findes på vores internet. Husk at udstyre eksterne leverandører med det rigtige bomærke eller henvis dem til vores hjemmeside. Bomærket kan du også skabe ved at bruge en af logo-filene og fjerne navnetrækket. 8 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

9 DESIGNPLATFORM BRAND PROMISE TAG-LINE BRAND PROMISE Konsekvent brug af eksisterende tag-line DTUs tag-line: DTU det bli r til noget, er DTUs særlige brand promise udtrykt i én sætning. Tag-line kan bruges i vores kommunikation, når det er naturligt og relevant, dog er det vigtigt at tag-line bruges på en konsekvent måde. DTUs tag-line kan bruges i mange sammenhæng, fx i kampagner som en del af bomærket. Tag-line må også bruges som en del af det 5. element (se mere i afsnittet om det 5. element). Tag-line må kun bruges med bomærket, ikke sammen med logoet i sin helhed. Designprincipperne for tag-line finder du i afsnittet om det 5. elementet. DTU det bli r til noget SAMTLIGE VERSIONER AF BOMÆRKE MED TAG-LINE Pakke med bomærket inkl. tag-line på internettet På vores internet findes adgang til en standardpakke med bomærker der indholder tag-line i forskellige filformater. Husk at udstyre eksterne leverandører med de rigtige bomærke eller henvis dem til vores hjemmeside. 9 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

10 DESIGNPLATFORM INSTITUT- & CENTERMÆRKE INSTITUTMÆRKE, SAMTLIGE DANSKE VERSIONER Nyt princip for institut- og centerafsender DTU har fået et nyt princip for institut- og centerafsender. Et fastsat fælles design for institut- eller centermærker erstatter brugen af egne logotyper og visuelle identiteter. Den nye struktur vil tydeliggøre relationerne mellem institutter, centre og DTU, hvorved DTU som corporate brand bliver styrket. Herved understreges dybden og bredden i universitetets virkefelt, hvilket vil være til fordel for hele virksomheden. I det nye system kommunikeres institut- og centernavne klart og let afkodeligt. Kortnavnet i institutternes navnetræk er specielt designet, så det får mere mærkekarakter og træder tydeligere frem. Institutnavnet i klassisk form og hele centernavnet sættes i den corporate typografi Neo Sans. Alle institutter og/alle centre vil fremstå ligeværdige. Versioner af mærket Institut- og centernavne fremhæves med en bjælke under eller til venstre for navnetrækket. Som udgangspunkt, skal mærket med bjælke under navnet bruges. Mærket med bjælke til venstre bruges i lang-smal format, fx i top-banneret på hjemmesiden. Farver I farvesammenhæng bruges mærker med rød bjælke. En grå version af mærkerne vil også være tilgængelig til brug i sort-hvid sammenhæng. Desuden vil mærket findes i en negativ (hvid) udførelse til placering imod en DTU-rød baggrund eller til placering ovenpå billeder. Til højre vises eksempler på mærker i de forskellige versioner for henholdsvis et institut og center. CENTERMÆRKE, SAMTLIGE DANSKE VERSIONER Centernavn Institutnavn Klassisk Form Centernavn Institutnavn Klassisk Form DTU Fysik Institut for Fysik Centernavn Institutnavn Klassisk Form Centernavn Institutnavn Klassisk Form Centernavn Institutnavn Klassisk Form Centernavn Institutnavn Klassisk Form 10 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

11 DESIGNPLATFORM INSTITUT- & CENTERMÆRKE PRINCIP FOR BEREGNING AF STØRRELSE Placering og størrelse Der eksisterer ikke nogen præcis formel for beregningen af institut- og centerafsenderens størrelse i forhold til DTUs bomærke, men et godt princip er at lade mærket med den røde bjælke under navnetrækket have samme højde som selve bomærket. Institut- og centerafsender placeres diagonalt i forhold til bomærket og skal ligge på linie med øvrige designelementer. De to principper ses til højre og kan også ses på skitserne i afsnittet Designeksempel, Rapporter. Baggrund og frizone Institut- og centerafsender bruges imod en hvid eller en DTU-rød baggrund. Det negative hvide mærke placeres på en DTU-rød baggrund i farvesammenhæng og en sort baggrund i sort-hvid sammenhæng. Rundt omkring afsenderenmærke skal der altid være en frizone, hvor andre objekter ikke må placeres. Princippet er illustreret nederst til højre og kan også ses på skitserne i afsnittet Designeksempel, Rapporter. Pakke med institutmærker på internettet På vores internet findes en standardpakke med institutmærke i forskellige filformater. Husk at udstyre eksterne leverandører med det rigtige institutmærke eller henvis dem til vores hjemmeside. PLACERINGSPRINCIP PRINCIP FOR AFSENDERFRIZONE Skabe centermærke Skabeloner til at skabe centermærker i forskellige filformater findes tilgængeligt på vores internet. 11 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

12 DESIGNPLATFORM SAMARBEJDER PÅ INSTITUTNIVEAU VERSIONER EKSEMPEL Hvornår bruger man institutmærke med navn i tre linier I nogle sammenhænge, for eksempel i forbindelse med forskningssamarbejdsprojekter kan der være behov for, at institutnavn og DTU bomærke optræder sammen med andre eksterne institut-logoer. Det institut der er med i projekter står i fokus, men det er vigtigt at DTU også visuelt er med afsender. Herved understreges dybden og bredden i universitetets virkefelt, hvilket vil være til fordel for hele virksomheden. Det er kun tilladt at bruge institutmærke i tre linier ved samarbejdsprojekter. Versioner af mærket Institutnavne i tre linier fremhæves med en bjælke til venstre for navnetrækket. DTU fremhæves med bomærket til højre. Se eksempler til højre. Farver I farvesammenhæng bruges mærker med rød bjælke. En grå version af mærkerne vil også være tilgængelig til brug i sort-hvid sammenhæng. Desuden vil mærket findes i en negativ (hvid) udgave til placering på en DTU-rød baggrund eller til placering ovenpå billeder. Til højre vises eksempler på mærker i de forskellige versioner. Placering og størrelse Placering og størrelse er en konsekvens af hvilken aftale der er truffet mellem partene og er altså helt afhængig af den sammenhæng det indgår i. Pakke med institutmærke i tre linier på internettet På vores hjemmeside og på Portalen kan du finde en standardpakke med institutmærke og DTU bomærke i tre linier. 12 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

13 DESIGNPLATFORM FARVER P R I M Æ R FA RVE R DTUs kendetegn er rødt Primærfarverne er fortsat DTU-rød og DTU-grå, som bl.a. er de farver der benyttes i logoet. Den røde farve er dén som kendetegner DTU. En ny unik farvepalet Den nye farvepalet omfatter fjorten nye sekundærfarver samt hvid, sort, grå og sølv. De sekundære farver bruges fortrinsvis til tekstfremhævelser, bokse, streger, grafer m.v. I særlige tilfælde, fx i kampagnemateriale, kan sekundærfarverne benyttes i store farveflader. Sekundærfarverne fremtræder også i det 5. element. Bemærk at RGB- og HEX-farverne er websikre. Primærfarve DTU Grå CMYK: 0/0/0/56 RGB: 153/153/153 HEX: PMS: Cool Grey 8 Sølv Sølv er et alternativ til grå, og bruges på implementeringer der skal være mere eksklusive eller trænger til et ekstra løft, fx skilte eller indersiden af en mappe. Primærfarve DTU Rød CMYK: 0/91/72/23 RGB: 153/0/0 HEX: PMS: 187 Baggrundsfarve Baggrunden skal fortrinsvis være hvid eller DTU-rød i farve-sammenhæng, og sort eller hvid i sort-hvide sammenhæng. S E KU N DÆ R FA RVE R Bemærk at RGB- og HEX-farverne er webbsikre. Toner af farverne Farverne må gerne, hvis det er nødvendigt for den optimale anvendelse, nedtones, fx på internettet dog skal justeringerne foretages med forsigtighed, sådan at udtrykket stadigt holder sig indenfor rammerne af DTUs visuelle identitet. Farvereferencer Det er vigtigt at huske at farverne ikke optræder ens på forskellige skærme og printere. Derfor kan skærmen eller et print ikke bruges som reference for retningslinierne ved produktioner. I stedet skal farvespecifikationerne, som ses til højre, følges. Farverne vil også være inkluderede i skabeloner når det er relevant. Hvid, sort og valfri grå CMYK: 0 100% sort RGB: 255/255/255 0/0/0 HEX: FFFFFF, CCCCCC, , , , PMS: Cool Gray 1 11, Process Black Sølv PMS: 877 Sekundærfarve 12 CMYK: 0/25/100/0 RGB: 255/204/0 HEX: FFCC00 PMS: 115 Sekundærfarve 7 CMYK: 50/100/0/0 RGB: 153/0/102 HEX: PMS: 249 Sekundærfarve 1 CMYK: 0/50/100/0 RGB: 255/153/0 HEX: FF9900 PMS: 144 Sekundærfarve 8 CMYK: 75/100/0/0 RGB: 102/0/102 HEX: PMS: 2613 Sekundærfarve 2 CMYK: 0/75/100/0 RGB: 255/102/0 HEX: FF6600 PMS: 1665 Sekundærfarve 9 CMYK: 75/75/0/0 RGB: 102/0/153 HEX: PMS: 7447 Sekundærfarve 3 CMYK: 0/100/100/0 RGB: 255/0/0 HEX: FF0000 PMS: 185 Sekundærfarve 13 CMYK: 75/50/0/0 RGB: 51/102/204 HEX: 3366CC PMS: 660 Sekundærfarve 4 CMYK: 0/100/100/50 RGB: 153/0/0 HEX: PMS: 202 Sekundærfarve 10 CMYK: 50/0/0/0 RGB: 51/204/255 HEX: 33CCFF PMS: 2905 Sekundærfarve 5 CMYK: 0/100/0/0 RGB: 255/0/153 HEX: FF0099 PMS: Process Magenta Sekundærfarve 11 CMYK: 25/0/100/0 RGB: 153/204/51 HEX: 99CC33 PMS: 389 Sekundærfarve 6 CMYK: 25/100/0/0 RGB: 204/51/153 HEX: CC3399 PMS: 220 Sekundærfarve 14 CMYK: 50/0/100/0 RGB: 102/204/0 HEX: 66CC00 PMS: DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

14 20 10 DESIGNPLATFORM FARVER 0 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 FARVEPRIORITERING I GRAFER MV Farver i grafer For at lette afkodningen af grafer m.m. skal der skabes så stor en kontrast som muligt mellem de farver der benyttes. Her kan den prioriterede rækkefølge for brug af farverne, som er vist på illustrationen til højre, med fordel benyttes. Dette er specielt relevant på corporate niveau ,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 Signaturforklaring til gul graf Signaturforklaring til lilla graf Signaturforklaring til blå graf Signaturforklaring til brun graf ,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 14 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

15 DESIGNPLATFORM TYPOGRAFI P R I M Æ RS K R I F TE R DTU får nye corporate skrifttyper Skrifttyperne Neo Sans og Minion er DTUs nye corporate skrifter, og bruges overalt i det kommunikations- og markedsføringsmateriale som produceres med professionelle dtp-programmer internt og eksternt. Skriften Neo Sans er kendetegnet ved et blødt udtryk og ved en meget enkel teknik-karakter. Neo Sans som er en moderne men tidløs skrift, står i fin kontrast til Minion, som er en klassisk skrift. Tilsammen skaber de to skrifter et markant og stilfuldt skriftbillede. Brug af primærskriftene Neo Sans egner sig bedst til rubrikker, manchetter, citater, tabeller, grafiktekster, taltegn, billedtekster og andre typer af korte tekster. Minion kan med fordel bruges til længere tekster som fx brødtekst i årsrapporter, brochurer, annoncer, m.v. Neo Sans Til kortere brødtekst i Neo Sans bruges Light eller Regular. Neo Sans Ultra og Black er meget sorte, og giver et meget tungt indtryk og bør derfor undgås. Den tyndeste stil er Neo Sans Light, og den kan ikke bruges på en farvet baggrund eller et billede, da skriften derved risikerer ikke at fremtræde tydeligt. Skriften Neo Sans fungerer godt i versaler. Derfor er det en mulighed at bruge korte rubrikker eller fodnoter der er sat i versaler. Her er det dog vigtigt at spatiere teksten, så læsbarheden stadig er god. Neo Sans Neo Sans Light Neo Sans Regular Neo Sans Medium Neo Sans Bold Neo Sans Black Neo Sans Ultra Neo Sans Light Italic Neo Sans Italic Neo Sans Medium Italic Neo Sans Bold Italic Neo Sans Black Italic Neo Sans Ultra Italic Minion Der kan også bruges to forskellige vægte af Neo Sans sammen i en rubrik, som er sat i versaler (se fx rubrikken på den her side eller indeholdsfortegnelsen). I disse tilfælde bør der være én vægt mellem de to valgte der bruges, fx Light sammen med Medium eller Regular sammen med Bold. Minion Regular Minion Italic Minion Semibold Minion Semibold Italic Minion Bold Minion Bold Italic π Ω µ π Ω µ π Ω µ π Ω µ π Ω µ π Ω µ 15 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

16 DESIGNPLATFORM TYPOGRAFI SEKUNDÆRSKRIFTER Størrelse og linieafstand Neo Sans er en temmelig stor skrift og bør derfor være lidt mindre end hvad den normalt plejer. Linieafstand bør være ca 30% større end skriftestørrelsen (fx 10/13 punkter). Minion bruges på samme måde som en standard serif-skrift. DTU beholder sekundærskrifterne DTU beholder Arial som sin skrift til korrespondance, internt producerede rapporter m.m. samt Verdana til de digitale medier fx internet og PowerPoint. Times New Roman bruges som alternativ til Arial i rapporter, når der er behov for en serif-skrift, og primærskriften Minion ikke er tilgængelig. Arial Regular Arial Bold Verdana Regular Verdana Bold Arial Italic Arial Bold Italic Verdana Italic Verdana Bold Italic Matematiske tegn Er der behov for brug af matematiske tegn, som mangler i Neo Sans, Arial eller i Verdana, anbefales Minion eller Times New Roman. Man må dog ikke blande skriftene. Adgang til skrifterne Interne kommunikationsfagfolk skal kontakte Afdeling for Policy og Kommunikation, for installation af primærskrifterne Neo Sans og Minion. Sekundærskriftene findes på vores computere og vil være en del af de skabeloner, vi bruger dagligt. Times New Roman Regular Ω µ Times New Roman Italic Ω µ Times New Roman Bold Ω µ Times New Roman Bold Italic Ω µ 16 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

17 DESIGNPLATFORM BILLEDER EKSEMPEL PÅ BESKRIVENDE BILLEDER DTU får en ny corporate billedstil Billeder er et meget stærkt værktøj til kommunikation. For at udnytte denne styrke og kraft optimalt skal billeder bruges på en mere konsekvent måde end hidtil. Den nye billedstil er opdelt i tre temaer: beskrivende billeder, abstrakte billeder og fritlagte billeder. Beskrivende billeder De beskrivende billeder er konkrete og relevante motiver, der understøtter den aktuelle kommunikation. Billederne skal udtrykke professionalisme og opfattes som positive, varme, imødekommende og menneskelige. Det skal tilstræbes, at der på de beskrivende billeder er farver, der er i slægtskab med DTU-farvepaletten. Hvis et billede ikke er i en optimal kvalitet (fototeknisk), kan det med fordel bruges i sort-hvid. 17 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

18 DESIGNPLATFORM BILLEDER EKSEMPEL PÅ ABSTRAKTE BILLEDER Abstrakte billeder De abstrakte billeder skal være spændende, inspirerende og relevante. De er derfor skabt med basis fra et DTU-fænomen eller et objekt der relaterer til DTUs virkefelt. For at forstærke det visuelle udtryk må billederne gerne indeholde farver med slægtskab til DTUs farvepalet og være fotograferet helt tæt på. De abstrakte billeder bruges især på corporate niveau (årsberetning m.v.) og kan fx bruges som forsideillustrationer på institut- og centerniveau. Fritlagte billeder De fritlagte billeder bruges især som en del af det 5. element (se afsnittet om det 5. element) men kan også benyttes i kampagner m.v. Adgang til billeder I de fleste tilfælde vil vores leverandører hjælpe os med billedbehovet, men ind imellem må vi selv sørge for at finde de billeder, vi har brug for. Man kan enten henvende sig direkte til en fotograf, gå igennem et billedbureau eller benytte vores egen billeddatabase. Vores billeddatabase vil løbende blive opdateret med billeder, information om databasen finder du på vores intranet. EKSEMPEL PÅ FRITLAGTE BILLEDER DTU har desuden en aftale med billedbureauet Colourbox, ønsker du adgang hertil kan du kontakte Afdeling for Policy og Kommunikation. 18 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

19 DESIGNPLATFORM 5. ELEMENTET KOMPLET 5. ELEMENT CORPORATE NIVEAU DTU har fået et nyt dekorationselement DTU har fået et nyt dekorationselement som illustrerer kreativitet, signalerer et relevant videnskabeligt indhold og skaber sammenhæng på tværs af universitetet. Det kan samtidigt varieres og tilpasses lokale forhold, fx et instituts faglige virkefelt. Det 5. element består af flere dele Det 5. element består af op til fire dele der kan sammensættes efter behov: frisen, formlen, et fritlagt fotografi og DTUs tag-line. Formel Frise Fritlagt billede Frisen er basis i dekorationselementet og kan bruges alene uden de andre elementer. På corporate niveau bruges det 5. element med billeder og en formel der repræsenterer hele DTUs virkefelt. Formlen, som er variabel, kan tilpasses konkret anvendelse, fx ved at benytte en særlig formel der kendetegner et instituts særlige virkefelt. Det fritlagte billede kan også varieres og tilpasses den konkrete anvendelse. DTUs tag-line bruges der hvor det giver mening og er relevant. Brug af dekorationselementet Det 5. element skal altid fremstå på en elegant og sofistikeret måde. Der er ingen krav til, at det 5. element skal bruges på alle kommunikationsmaterialer. Kontakt Afdeling for Policy og Kommunikation hvis du ønsker at benytte frisen. DTU det bli r til noget DTUs tag-line 19 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

20 DESIGNPLATFORM 5. ELEMENTET FRISEN I GRÅT Principper for brug af frisen: Anvendelse Frisen kan bruges alene, imod en hvid baggrund, DTU-rød baggrund eller imod et billede. Versioner Frisen kan benyttes både i farve, grå og hvid. Placering Frisen skal altid gå helt ud til kanten på enten den ene eller den anden side af overfladen, som vist på illustrationen nederst til højre. På den måde er det aldrig hele frisen der kan ses på implementeringen. Størrelse Størrelsen på frisen er helt afhængig af den specifikke implementering, som den optræder i. Ved at ændre størrelsen på frisen kan det stærke indtryk, som frisen giver nedtones. Dette kan også gøres ved transparens, som er omtalt nedenfor. TRANSPARENT FRISE OVER ET BILLEDE Transparens Frisen kan gøres transparent. På den måde bevares identitetselementet, men fremtræder i et mere nedtonet udtryk. Der kan bruges to forskellige transparenseffekter Normal eller Multiply. Normal egner sig godt til en hvid frise og Multiply til en farvefrise, men det er stadigt afhængigt af billedetype og hvilken effekt, man vil opnå. Frise-pakke på internettet På vores internet findes adgang til en standardpakke med friser i forskellige filformater. Husk at udstyre eksterne leverandører med den rigtige frise eller henvis dem til vores hjemmeside. 20 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

21 DESIGNPLATFORM 5. ELEMENTET EKSEMPEL PÅ FRITLAGTE BILLEDER Principper for brug af fritlagte billeder: Billedmotiv Motivet i de fritlagte billeder skal som udgangspunkt være relevante for virksomheden eller det specifikke budskab. Indholdet kan portrættere noget levende mennesker, dyr, natur eller konkrete objekter. Natur Farve Farvebilleder foretrækkes, sådan at sort-hvid billeder kun bruges i sort-hvid sammenhæng. Mennesker Antal For at fastholde et roligt og afbalanceret design benyttes kun ét fritlagt billede ad gangen. Placering Placeringen af billederne er afhængig af, hvad der skal kommunikeres. Friheden er derfor ganske stor, men de fritlagte billeder skal dog medtænkes som en del af det 5. element. Er billederne ikke fritlagte på enten en eller flere sider, skal disse sider gå frem til overfladens kant. Størrelse Der er ingen faste krav til størrelsen på de fritlagte billeder, dog påvirker billedtypen, placeringen i forhold til frisen og den sammenhæng som billedet skal optræde i, hvilken størrelse der fungerer godt for at opnå balance. Adgang til fritlagte billeder I de fleste tilfælde vil vores leverandører hjælpe os med billedbehovet, men ind imellem må vi selv sørge for at finde de billeder, vi har brug for. Man kan enten henvende sig direkte til et billedbureau eller benytte vores egen billeddatabase. DTU har desuden en aftale med billedbureauet Colourbox, ønsker du adgang hertil kan du kontakte Afdeling for Policy og Kommunikation. Dyr, organismer, bakterier & virus Objekter 21 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

DAFA designguide. Grafiske retningslinier for... 2 Logo 6 Pay-off 7 Farver 9 Typografi 10 Grafiske elementer 11 Ikoner 12 Korrespondance

DAFA designguide. Grafiske retningslinier for... 2 Logo 6 Pay-off 7 Farver 9 Typografi 10 Grafiske elementer 11 Ikoner 12 Korrespondance DAFA designguide Grafiske retningslinier for... 2 Logo 6 Pay-off 7 Farver 9 Typografi 10 Grafiske elementer 11 Ikoner 12 Korrespondance 1 DAFA logo DAFA logo Placering af Registreret Varemærke Eksempel

Læs mere

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen 6. september 2012 Visuel identitet for Bygningsstyrelsen Grundelementer Logo Bygningsstyrelsens logo består af krone, tredimensionelt element og navnetræk. Navnetrækket er tegnet med udgangspunkt i skriften

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

DESIGNGUIDE // MAJ 2012

DESIGNGUIDE // MAJ 2012 DESIGNGUIDE // MAJ 2012 Designguiden indeholder corporate standarder og retningslinjer, der fastsætter cphbusiness grafiske identitet. De grafikfiler, som hører til cphbusiness corporate standarder må

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager.

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. Designmanual Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. 1 Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Format 10 Godkendelse og produktion

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual Trafikstyrelsens designmanual Juli 2010 2 Trafikstyrelsens Designmanualen beskriver grundelementerne i Trafikstyrelsens profil og, og giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet.

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Designguide Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Al kommunikation med CM Network som afsender, skal udarbejdes ud fra retningslinjerne

Læs mere

JYSK GAS OG VVS TEKNIK APS

JYSK GAS OG VVS TEKNIK APS Designmanual til APS Udarbejdet Januar 2016 af Kristine D. Johannessen INDHOLDSFORTEGNELSE o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 Jysk Gas og VVS Teknik Logo Respektafstand Placering Størrelser Logo på billede Bomærke 1o

Læs mere

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen Designmanual Version 1.0 Wonderful Copenhagen Designmanual Index Intro SIDE 2 Intro Logo SIDE 3 Wonderful Copenhagens designmanual er et værktøj til internt brug og til brug for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 Designmanual Generelt Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 NyreNyt + pjecer Forside 4 Inholdsfortegnelse 5 Sidetal / sidefod 5 Indhold 6 Tema / Tillæg 6 Typografi Rubrik (Overskrifter) Underrubrik (indl.

Læs mere

GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9

GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9 GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9 INDHOLDSFORTEGNELSE 01.0 / DESIGNGUIDE 01.1 / VORES FAMILIE 01.2 / VISUELLE GRUNDSTEN 01.3 / GRUNDLOGO 01.3.1 / PLACERING 01.3.2 / GRUNDLOGO DON TS 01.4 / STORYLOGO

Læs mere

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 INDHOLD Introduktion 3 Logo og navnetræk 4 Farvepalet 5 Farvepalet udvidet 6 Typografi 7 5. element 8 Grafiske elementer 9 Piktogrammer 10

Læs mere

Foto: Getty Images. Designmanual.

Foto: Getty Images. Designmanual. Foto: Getty Images Designmanual. Kære Partimedlem Velkommen til den nyeste justering af Socialdemokraternes design. Vores design har klaret sig flot gennem valgkampen, men vi har alligevel oplevet, at

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket.

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket. Banedanmarks logo Navnetræk Symbol Minimumstørrelse Bredde: 4,5 mm Designprogrammets bærende element er logoet. Logoet består af navnetrækket Banedanmark og af et symbol. Den grafiske opdeling i navnetrækket

Læs mere

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 Indledning Det er vigtigt for Grønlands Hjemmestyre at fastholde og styrke den visuelle identitet. En stærk identitet

Læs mere

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Opdateret 20. 09. 2012 Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Velkommen På de følgende sider finder du KORAs designprogram. Med det ved hånden er du i stand

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

Designguide. Revideret 2014

Designguide. Revideret 2014 Designguide Revideret 2014 Kilder og trefoldighed Roskilde bys segl regnes blandt de ældste købstadsegl og er første gang omtalt i 1273. Det ældste bevarede eksemplar er fra 1286. Bølgerne menes at repræsentere

Læs mere

DESIGNGUIDE Designguide domea.dk Version 1.0

DESIGNGUIDE Designguide domea.dk Version 1.0 DESIGNGUIDE OM DOMEA 01 Domea er blandt Danmarks største bygge- og boligadministrationer. Vi administrerer ca. 42.000 almene boliger for vores kunder, som er ca. 100 almene boligorganisationer fordelt

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

Visuel guide til vores design. Version 2.0-2012-12-04

Visuel guide til vores design. Version 2.0-2012-12-04 Visuel guide til vores design Version 2.0-2012-12-04 Introduktion Et design En organisation FTF s designguide har til formål at sikre, at vi altid er kreative inden for de samme rammer og fremstår som

Læs mere

Designguide Det Konservative Folkeparti

Designguide Det Konservative Folkeparti Designguide Bomærke Logovarianter Farver Typografi Fotostil X X Designguide 2017 Version 1.2 Logo i bredformat Bomærke venstrestillet Bomærket X X Logo i bredformat Bomærke højrestillet Et bomærke er ikonet

Læs mere

Designmanual

Designmanual 11-3-2016 Designmanual Om Designmanualen På disse sider er Man-Freds beskrevet. Manualen her kan bruges til at finde standarden til designet af hele Man-Freds identitet på tværs af alle deres mediekanaler.

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

FORORD. På de følgende sider bliver du præsenteret for City Odenses grafisk profil i form af en designmanual.

FORORD. På de følgende sider bliver du præsenteret for City Odenses grafisk profil i form af en designmanual. DESIGNMANUAL FORORD På de følgende sider bliver du præsenteret for City Odenses grafisk profil i form af en designmanual. Den er en vejledning i hvordan logo, typografi, biledstil, grafisk elementer, farver,

Læs mere

DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION

DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION 0. Indhold 1. Designelementer 2. Designprincipper og eksempler 3. Kontakt 2 1. Designelementer Historier om Danmarks visuelle identitet bygger alle på en række grundelementer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE MEEFRED DESIGN... 4-6 OM MEEFRED DESIGN... 7 LOGO... 8-9 LOGO / GENERELT... 10 LOGO / GENERELT / LOGOTYPE... 11 LOGO / GENERELT / RESPEKTAFSTAND... 12 LOGO / GENERELT /

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

Intro. Miljø- og fødevareministeriet guidelines / grundelementer 2

Intro. Miljø- og fødevareministeriet guidelines / grundelementer 2 Grundelementer 1 Intro Intentionen med denne designguide er at introducere Miljø- og Fødevareministeriets designprogram, give retningslinjer for brug af grundelementerne på ministeriets og dets institutioners

Læs mere

DESIGNGUIDE. Sektion A

DESIGNGUIDE. Sektion A DESIGNGUIDE Sektion A GRUNDLOGOER OG FARVER Til intern og ekstern brug anvendes altid et af de her på siderne illustrerede grundlogoer. Ved brug af grundlogo skal det altid vurderes hvilken logofarvekombination

Læs mere

Design. manual. 4September 2014

Design. manual. 4September 2014 Design manual 4September 2014 2 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 Fredensborg Kommune Designmanual 4 September 2014 3 Indhold 3 Forord 5 Logo 6 Logo, varianter 7 Frikommune-logo 8 Farver,

Læs mere

Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv

Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv Region Hovedstaden Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv INDHOLD Introduktion 1 Logoplacering 2 Filmens titel 3 Titler og afsenderlogo

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

11. Eksamens-opgave. Grundlæggende Grafisk design Klaus Bjerager Mandag 18. april

11. Eksamens-opgave. Grundlæggende Grafisk design Klaus Bjerager Mandag 18. april 11. Eksamens-opgave Grundlæggende Grafisk design Klaus Bjerager Mandag 18. april Agenda Opgave 8, gennemgang Eksamensopgave Lydfil på Bloggen fra møde med Marketing Manager Hassan Tidligere eksamensopgaver

Læs mere

Udarbejdet af weltklasse. Designmanual

Udarbejdet af weltklasse. Designmanual Designmanual 1 Minimumsafstanden fra kanten af det gældende medie, bestemmes af logoets grafikdel. Respektafstand 2 Logoet kan bruges på hvid, sort og billedbaggrund Bruges logoet på billedbaggrund, er

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Introduktion. Denne designmanual beskriver grundelementerne i PA Savværkets visuelle identitet.

Introduktion. Denne designmanual beskriver grundelementerne i PA Savværkets visuelle identitet. 1 Designmanual Indhold Introduktion Grundelementer Farveunivers Farvedefinition Logo Logoplacering Logo på tekstil Billeder Brevpapir og visitkort Typografi Dos and don ts 2 Introduktion Denne designmanual

Læs mere

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Design & brand guide Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Bysted A/S, marts 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Branding af Danmark

Læs mere

Jesper Holm of Copenhagen. COP ENHAGEN est Designmanual 2011

Jesper Holm of Copenhagen. COP ENHAGEN est Designmanual 2011 JH Jesper Holm of Copenhagen 001 COP ENHAGEN est. 1992 Designmanual 2011 Forord 002 Denne designmanual er udarbejdet med henblik på at formidle Jesper Holm of Copenhagens nye brand identitet. Designmanualen

Læs mere

Velkommen til TADAA! s visuelle verden

Velkommen til TADAA! s visuelle verden Velkommen til TADAA! s visuelle verden Part of the Insero Group 1 Velkommen til TADAA! s visuelle verden TADAA! s visuelle identitet er designet til at illustrere de værdier, som delebilskonceptet bygger

Læs mere

Designmanual Udgiver: Sortberg Hansen Opdateret dato: 26/3/2012 Copyright: Sortberg Hansen Grafik & opsætning: Rune Holmann

Designmanual Udgiver: Sortberg Hansen Opdateret dato: 26/3/2012 Copyright: Sortberg Hansen Grafik & opsætning: Rune Holmann designmanual Designmanual Udgiver: Sortberg Hansen Opdateret dato: 26/3/2012 Copyright: Sortberg Hansen Grafik & opsætning: Rune Holmann Indholdsfortegnelse Logo 4 Logo - variationer 5 Logo - respektafstand

Læs mere

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark. Grafiske Guidelines Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.com Marts 2015 Formål Denne brand- og designguide fastlægger VisitDenmarks

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Laugesens Have Designguide

Laugesens Have Designguide Kontakt I Kong Gulerod I Michael Ruby I Agerbækvej 9 I 7500 Holstebro T +45 4118 0688 I michael@konggulerod.dk I www.konggulerod.dk FORORD Denne designguide er netop det, ordet siger - en guide til at

Læs mere

En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder.

En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder. Designmanual Degsignmanual / TÅRNBYFORSYNING / maj 2010 side 2 Forord En virksomheds image er et produkt i sig selv. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på det udtryk, vi sender vores kunder.

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Designmanual 1.0 Lej1bil.dk

Designmanual 1.0 Lej1bil.dk Designmanual 1.0 Lej1bil.dk 01 Intro 02 Logo Farvekoder Grafisk grundelement 04 Beklædning 05 Typografi 06 Brevlinje 10 Tryksager 11 Webdesign På de følgende sider findes en intro til Lej1bil.dks visuelle

Læs mere

Bureauet Nyborg DESIGNguide 1. DESIGNguide

Bureauet Nyborg DESIGNguide 1. DESIGNguide DESIGNguide 1 DESIGNguide DESIGNguide 2 Inhold INDHOLD 1.0 Introduktion 2.0 Grundelementer 2.1 Logoet 2.2 Logo varianter 2.3 Undgå 2.4 Respekafstande 2.5 Farvet 2.6 Typografi 2.7 Fotografi 2.8 Mønster

Læs mere

Designmanual. 3 Navnetræk 12 Tagline 15 Ikon 18 Grafisk element 21 Piktogrammer. 23 Eye Catchers 28 Typografi 38 Farver, Fotos og Papirkvaliteter

Designmanual. 3 Navnetræk 12 Tagline 15 Ikon 18 Grafisk element 21 Piktogrammer. 23 Eye Catchers 28 Typografi 38 Farver, Fotos og Papirkvaliteter Hvide Sande Designmanual 3 Navnetræk 12 Tagline 15 Ikon 18 Grafisk element 21 Piktogrammer 23 Eye Catchers 28 Typografi 38 Farver, Fotos og Papirkvaliteter 42 Implementering side GÆLDENDE 1 FRA 01.03.2013

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

Indhold. 3 Logo. 4 Farver. 5 Logo i to farver. 6 Logo i én farve. 7 Logo med payoff. 8 Mærke som dekorativt element. 9 Logo sammen med tekst

Indhold. 3 Logo. 4 Farver. 5 Logo i to farver. 6 Logo i én farve. 7 Logo med payoff. 8 Mærke som dekorativt element. 9 Logo sammen med tekst Designguide 3 Logo 4 Farver 5 Logo i to farver 6 Logo i én farve 7 Logo med payoff 8 Mærke som dekorativt element 9 Logo sammen med tekst 10 Typografi 11 Få mere information 2 Efterskolernes designguide

Læs mere

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.branddenmark.com

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.branddenmark.com Design & brand guide Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.branddenmark.com Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Branding af Danmark som rejsemål

Læs mere

DESIGNPORTAL. Indhold. Grundelementer. Logo. Mærke til institutioner. Farver. Typografi. Frise designprincip. Kommunevåben

DESIGNPORTAL. Indhold. Grundelementer. Logo. Mærke til institutioner. Farver. Typografi. Frise designprincip. Kommunevåben Indhold Logo Mærke til institutioner Farver Typografi Frise designprincip Kommunevåben Kalundborg Kommunes nye designprogram består af byvåbnet fra det tidligere Kalundborg Kommune. Byvåbnet har gennemgået

Læs mere

FARVER PANTONE C: 179 C CMYK: 0/85/75/0. HEX: #f04d46 PANTONE U: 179 U CMYK AVIS: 0/85/75/0 RGB: 240/77/70 PANTONE U: 441 U CMYK AVIS: 15/5/15/0

FARVER PANTONE C: 179 C CMYK: 0/85/75/0. HEX: #f04d46 PANTONE U: 179 U CMYK AVIS: 0/85/75/0 RGB: 240/77/70 PANTONE U: 441 U CMYK AVIS: 15/5/15/0 DESIGNGUIDE 2014 FARVER 0/85/75/0 0/85/75/0 179 C 179 U 240/77/70 #f04d46 20/10/20/0 15/5/15/0 441 C 441 U 203/212/201 #d6dace 20/5/0/90 0/0/0/85 432 C 433 U 50/55/62 #32373e 0/0/0/7 0/0/0/7 Cool Gray

Læs mere

10 sider af Cyklist forbundets design

10 sider af Cyklist forbundets design 10 sider af Cyklist forbundets design Hvem er vi? I en foranderlig verden skal Cyklistforbundet også udvikle sig ved løbende at se på sin organisation med nye øjne, finde nye veje og skærpe kommunikationen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 2. Logo 3. Respektafstand 5. Farver 6. Typografi 7. Eksempler 9

Indholdsfortegnelse. Forord 2. Logo 3. Respektafstand 5. Farver 6. Typografi 7. Eksempler 9 Designmanual Indholdsfortegnelse Forord 2 Logo 3 Respektafstand 5 Farver 6 Typografi 7 Eksempler 9 1 Forord Denne designguide beskriver Kostume-Pusheren s visuelle identitet. Dette forslag er lavet til

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

LogoGuide. Version

LogoGuide. Version LogoGuide Version 1.1 2017 Rejseplanen LogoGuide 2 Dette er Rejseplanens LogoGuide, som har til formål at sikre en sammenhængende og ensartet brug af logoet. Har du spørgsmål til guiden, er du mere end

Læs mere

Designguide. Version 1.0-2008-03-12

Designguide. Version 1.0-2008-03-12 Designguide Version 1.0-2008-03-12 Introduktion FTF s designguide har til formål at sikre, at vi altid er kreative inden for de samme rammer og fremstår som en professionel og sammenhængende organisation.

Læs mere

FODMAPforum. Designmanual

FODMAPforum. Designmanual Designmanual Velkommen På de følgende sider finder du s designprogram. Med det ved hånden er du i stand til at designe løsninger til s grafiske flader. Her kan du slå op og finde ingredienserne til at

Læs mere

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981 Designmanual Romalt Idrætsforening 1981 Introduktion Kære brugere af denne designmanual Denne designmanual omhandler pri mært brug af logo og farver i Romalt IF s designlinje. Den er ment og tænkt som

Læs mere

Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps

Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps [Aller skrifttype til overskrift] [Korpsmærke - redesign] Udarbejdet primo 2015 af Kommunikations- og IT-udvalget efter forslag fra Henning Aardestrup Version

Læs mere

Sorø Kommune Opdatering af visuel identitet. December 2014

Sorø Kommune Opdatering af visuel identitet. December 2014 Sorø Kommune Opdatering af visuel identitet December 2014 Sorø Kommunevåben Gentegning af våbenskjold med tydelige referencer til det oprindelige byvåben. Skjoldet fremstår i en farve (monokrom gengivelse)

Læs mere

Designmanual. Bjarne Brønno 2014 Version 1.0

Designmanual. Bjarne Brønno 2014 Version 1.0 Designmanual Bjarne Brønno 2014 Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning Farver Typografi Billedstil Logo Branding Brandingmateriale 3 4 5 6 7 9 10 Indledning Dette er en designmanual til musiker Bjarne

Læs mere

DESIGNGUIDE. Version 1.0 december 2015 OUR GOAL IS TO IMPROVE LIFE QUALITY WITH TECHNOLOGY

DESIGNGUIDE. Version 1.0 december 2015 OUR GOAL IS TO IMPROVE LIFE QUALITY WITH TECHNOLOGY DESIGNGUIDE Version 1.0 december 2015 OUR GOAL IS TO IMPROVE LIFE QUALITY WITH TECHNOLOGY INDHOLD: Cachet har brug for sikre deres strategiske kommunikation til deres visuelle kommunikation ved opstart

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE SIDE 2 / DET DANSKE SPEJDERKORPS / INDTRODUKTION VISUEL IDENTITET TIL DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

Introduktion til designet for 100året

Introduktion til designet for 100året Introduktion til designet for 100året Version 1.0 Januar 2015 Side 1 Logoelementer + Logoet består af to elementer: Den runde roset og det store navnetræk "100året" i to linjer. Side 2 Primær logo til

Læs mere

Mors Designguide Morsø Kommune. 1 Intro. 2 Morsø Kommune. 3 Øen Mors. 4 Fællesbrug. 5 Farver, typografi. 6 Branding Kommune og Øen

Mors Designguide Morsø Kommune. 1 Intro. 2 Morsø Kommune. 3 Øen Mors. 4 Fællesbrug. 5 Farver, typografi. 6 Branding Kommune og Øen Mors Designguide 1 Intro 1 2 Morsø Kommune 3 Øen Mors 4 Fællesbrug 5 Farver, typografi 6 Branding Kommune og Øen 2016 Morsø Kommune Morsø Kommune Frederikshavn Hanstholm Ingen anden kommune er så heldig,

Læs mere

Open space aarhus Visuel identitet

Open space aarhus Visuel identitet Visuel identitet version 1.0 #2 Faver NEON GRÜN TECH BLACK Paper White RGB: 051 255 000 HEX: 33 ff 00 CMYK: none Pantone: 802 C RGB: 0330030 030 HEX: 1E 1E 1e CMYK: 30 0 0 100 Pantone: Black RGB: 255 255

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7.

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7. INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 Formål Indhold IDENTITETSPAKKE 3 Logo Farver Sort/ hvid Formater og respektafstand Størrelse og placering Identitetsfarver 4 Blå og orange Typografi 5 Font Skriftstørrelse

Læs mere

Designmanual Marts 2015, V3

Designmanual Marts 2015, V3 Designmanual Marts 2015, V3 Skrifttyper/ fonts Titillium Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 0123456789 Titillium Semibold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Læs mere

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual.

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Logomanual Intro Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Den omhandler brugen af Håndværksrådets 1) Navnetræk og 2) Symbol (logo, fletværksudsnit), dvs. de designelementer,

Læs mere

Designmanual light Juli 2014

Designmanual light Juli 2014 Designmanual light Juli 2014 2 Indhold Intro... 4 Om logoet... 4 Her finder du logoerne... 4 Logo i farver og sort/hvid... 5 Logobold og logotype sammen... 6 Brevpapir... 7 Brevet - sådan skal det se ud...

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

DESIGNMANUAL DIGITAL

DESIGNMANUAL DIGITAL DESIGNMANUAL DIGITAL Januar 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 1. ELEMENTER 6 1.1 LOGOER 7 1.1.1 Primære logoer 7 1.1.2 Sekundære logoer 8 1.2 FARVER 9 Farver, Global 9 Farver, Kanal 4 9 Farver, 6 eren 9 Farver,

Læs mere

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE DESIGNGUIDE FRIE skolers ledere de tre grundværdier Logoet for Frie Skolers Ledere signalerer: Frihed Sikkerhed Personlighed Frihed er det fundament, som alle frie skoler bygger på. Frihed til at have

Læs mere

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv.

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv. Brandguide Introduktion Denne PDF er en kortfattet guide til design og pay-off for Visit Vestsjælland. Guiden præsenterer de overordnede retningslinjer for Visit Vestsjællands identitet og brand i kontakten

Læs mere

Designvejledning. Grundelementer

Designvejledning. Grundelementer Designvejledning Grundelementer Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 Indhold 1 2 3 Det originale byvåben 6 Det nytegnede byvåben 8 Byvåben og navnetræk 10 Sammenstilling

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

typografi & ombrydning brochure til bek scooter

typografi & ombrydning brochure til bek scooter typografi & ombrydning brochure til bek scooter Portfolio h1 Side 26 brochure til bek scooter Opgaven BEK scooter kom til os og skulle have et redesign af deres brochure over deres udvalg af el-scootere.

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Skilte og 3D. Grundelementer. Digitale media. Korrespondance. Side. Side Intro. Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: Facadeskilte Beklædning

Skilte og 3D. Grundelementer. Digitale media. Korrespondance. Side. Side Intro. Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: Facadeskilte Beklædning Designmanual Indhold Side Designmanualen er opdelt i fem hovedafsnit: A A1 A. Intro Indledning og baggrund. B. Grundelementer Beskrivelse og definering af grafiske grundelementer. C. Korrespondance Design

Læs mere

Designmanual // Logo

Designmanual // Logo Designmanual // Logo Logoet er designet med tanke på de produkter Konfekt Design producerer. Her springer de geometriske mønstre især i øjnene og det har vi også ønsket at visualisere i logoet. Her mødes

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord:

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord: Designmanual Indholdsfortegnelse: 3 Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning 3 4 6 8 10 11 Forord: Denne designmanual indholder retninglinjer i forbindelse med partiet Midterpartiet. Heri beskrives

Læs mere

En guide til Podas design...

En guide til Podas design... En guide til Podas design... Et stærkt varemærke Poda er et indarbejdet varemærke for kvalitetshegn. Podas produkter og ydelser har været markedsført under Poda-navnet i mere end 30 år, og virksomheden

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Co Brewers. Designmanual Rev. 1

Co Brewers. Designmanual Rev. 1 Designmanual 2016 Rev. 1 Indhold Source Sans Pro 01 Logo 02 Farveunivers Plakat Visitkort Label Website 04 Billedstil 05 Layout 03 Typografi Logo Logoet er designet så det skaber associationer til øl,

Læs mere

Design manual 2013 Version 1.0-2013

Design manual 2013 Version 1.0-2013 Design manual 2013 Version 1.0-2013 DK-CAMP, Designmanual og visuel identitet Denne designmanual er udarbejdet i november 2013 og er gældende for DK-CAMP. Formålet med designmanualen er, at DK-CAMP har

Læs mere

Styleguide Visuel identitet

Styleguide Visuel identitet SIDE 1 Version 01. august 2013 Styleguide Visuel identitet SIDE 2 Indhold 03 Introduktion 04 Den grafiske værktøjskasse 05 Logo 06 Logoudsnit ide og koncept 07 Logoudsnit grafikelementer 08 Logoudsnit

Læs mere