DESIGNIDÉ EN STRØM AF TANKER, IDÉER & LØSNINGER... DTU det bli r til noget. DTU visuel identitet Designretningslinier 2.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGNIDÉ EN STRØM AF TANKER, IDÉER & LØSNINGER... DTU det bli r til noget. DTU visuel identitet Designretningslinier 2.3"

Transkript

1 DESIGNIDÉ EN STRØM AF TANKER, IDÉER & LØSNINGER... DTU det bli r til noget DTU visuel identitet Designretningslinier 2.3

2 INDHOLD FORTEGNELSE BAGGRUND NAVN 3 DESIGNSYSTEM 4 VISUEL IDENTITET 5 DESIGNPLATFORM LOGO 6 BOMÆRKE 8 BRAND PROMISE 9 INSTITUT- & CENTERMÆRKE 10 SAMARBEJDER PÅ INSTITUTNIVEAU 12 PERSONLIG NIVEAU FARVER 13 TYPOGRAFI 15 BILLEDER ELEMENTET 19 PAPIR 24 LAYOUTPRINCIPPER 25 DESIGNSYSTEM BEGREPSAPPARAT 26 OPSUMMERING 27 SAMARBEJDER INTERNE PROJEKT PARTNERS SPONSORERING DESIGNEKSEMPEL BREVLINIE 28 SAMLEMAPPE & CD 31 POWERPOINT 32 INVITATION & NAVNEANNONCER 34 KAMPAGNER 35 BROCHUREOPSLAG 36 CORPORATE INFORMATIONSMATERIALER 37 RAPPORTER 40 RAPPORTOPSLAG 43 HJEMMESIDE 44 STILELEMENTER 47 DTUs nye design er i udvikling Formålet med designguide 2.2 er at give en præsentation af DTUs nye visuelle identitet. Designets grundelementer, logo, farver og typografi ligger fast, men de viste eksempler på implementering kan i nogle tilfælde blive ændret undervejs. De afsnit der ikke er færdigudviklet endnu er markerede i lysegrå, se indholdsfortegnelse til venstre. Anvendelse af retningslinierne Guiden er med sine retningslinier det designværktøj, der skal følges. For nogle af designprogrammets grundelementer vil der være faste regler, hvorimod der for andre emner blot vil være nogle retningslinier som bør følges. For de mere markedsorienterede kommunikationsmaterialer viser guiden eksempler til inspiration. Du finder altid den seneste versionen af retningslinierne på vores hjemmeside. Gennem versionsnummeret på forsiden (2.2) vil du vide, om du har den seneste udgave. Dette kan du også tjekke via fodnoterne på de enkelte sider. Husk at udstyre dine leverandører og samarbejdspartnere med de seneste retningslinierne eller henvise dem til vores hjemmeside. Hvis du har spørgsmål Hvis du er i tvivl om designguiden eller dens anvendelse kan du rette henvendelse til kommunikationschef Tine Kjær Hassager, (+45) Retningslinierne er Danmarks Tekniske Universitets ejendom. Designet er udviklet og dokumenteret af Identity- People sammen med DTUs kommunikationschef Tine Kjær Hassager.

3 BAGGRUND NAVN CORPORATE BRAND Den 1. januar 2007 blev Det nye DTU skabt ved sammenlægning af DTU og sektorforskningsinstitutionerne Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Rumcenter og Danmarks TransportForskning. Med solide kompetencer inden for undervisning, forskning og myndighedsbetjening skal vi være ambitiøse. Vores mål er at DTU bliver placeret som et internationalt eliteuniversitet på niveau med de bedste tekniske universiteter i Verden. Det kræver bl.a. konsekvens og vedholdenhed i den måde, hvorpå vi bruger vores navne og vores visuelle identitet. Tanken med designmanualen er ikke at lægge snævre og detaljerede rammer for institutternes kommunikation. Formålet er at sikre en sammenhæng på tværs af de mange enheder og at DTU fremtræder på en konsekvent måde. Institutnavne I navngivningen af institutterne er valgt en syntaks, som baserer sig på en kombination af en kortform med DTU som en integreret del af navnet og et klassisk institutnavn, fx DTU Miljø Institut for Miljø og Ressourcer DTU Fysik Institut for Fysik Navngivningen understøtter opbygningen af DTU som corporate brand. Det er kendt fra store, internationale koncerner, men er sjælden i universitetsverdenen. Universitets navn Med baggrund i en række redegørelser har bestyrelsen truffet beslutning om, at der skal skabes et klart og konsekvent fælles brand gennem udnyttelsen af akronymet DTU og gennem en fælles identitet. DTU skal opbygges som et stærk corporate brand. Det kræver at vi altid har DTU med som afsender, og hvor det giver mening også DTU-logoet. I Danmark er DTU kendt, så her behøver vi ikke altid at benytte hele navnet Danmarks Tekniske Universitet. I udlandet er det anderledes. Her er det vigtigt at vi kobler akronymet DTU med vores engelske navn Technical University of Denmark. 3 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

4 BAGGRUND DESIGNSYSTEM KOMMUNIKATIONSHIERARKI Den visuelle identitet - som gennemgås på de efterfølgende sider - understøtter opbygningen af DTU som corporate brand og tilgodeser de forskellige elementer eller niveauer i navnehierarkiet. Principperne i kommunikationshierarkiet er: På corporate niveau - hvor vi alene taler om DTU har DTU hele fladen. DTU Corporate niveau I forhold til det enkelte institut er der samtidig fire navneelementer i spil. Ud fra et corporate branding perspektiv vil det naturlige navnehierarki være: Universitetet Instituttet Undergruppen (fx center) Personen På institutniveau er DTU også med På centerniveau har vi hele stien: Tilknytningen til instituttet og selvfølgelig til DTU På personniveau er det afgørende at DTU kommer med af hensyn til kreditering af citationer og af hensyn til brandingen. Herudover kan tilknytning til institut og center medtages. Institutnavn Centernavn Institutnavn DTU Institutniveau DTU Centerniveau Over for dette står, at i et akademisk/forskningsperspektiv er hierarkiet ofte nedefra og op, hvor den enkelte person skal profilere sig og sit forskningsfelt, og hvor personen og undergruppen er kendt af ligemænd i udlandet og i Danmark. Personnavn DTU Personniveau Der må her ske en afvejning af de to perspektiver. DTU skal opbygges som masterbrand, samtidig med at institutter og centre har den frihed, som er nødvendig i en stor og dynamisk organisation. Balancen mellem kravet om DTU-aftryk og institutfrihed er illustreret i kommunikationsprincippet. KOMMUNIKATIONSPRINCIP En del (ca. 20 pct.) er låst fast til DTU. Størstedelen er til de resterende niveauers kommunikation. Her lægges der op til en konsekvent visuel håndtering af niveaunavne, men med en fleksibel kommunikation i øvrigt. Areal for corporate niveau Areal for øvrige niveauer 4 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

5 BAGGRUND VISUEL IDENTITET DTUs PERSONLIGHED Efter beslutningen om at det nye DTU skal have en fælles identitet og brand, har opgaven og udfordringen været at skabe et design der både er emotionelt, har særpræg, er moderne og samtidigt er relevant for alle her på DTU. Det har samtidigt været vigtigt at beholde en vis genkendelse af DTU i det nye design. DTU s personlighed Helhedsorienteret Solid I udvikling DTUs logo repræsenterer vores værdier, og skal fungere som en garanti for universitetet. For at skabe et mere moderne og nutidigt udtryk, er det eksisterende logo derfor blevet opdateret. Institutternes og centrenes særidentiteter, er blevet erstattet med institut- eller centremærker for at styrke det visuelle udtryk og tydeliggøre relationen mellem DTU og institutterne/centrene og derved afspejle bredden og dybden i universitetet. Kreativ Målrettet Succes På forkant Designidéen En strøm af tanker, idéer og løsninger visualiserer den kreative proces, der præger universitetet. Selve processen skildres i den såkaldte frise, som består af matematiske tegn, symboler og formler som er relevante for os her på DTU de formidler videnskabsindhold og udtrykker det analytiske og rationelle. Mønstret kan forandres og tilpasses, hvilket gør det til et fleksibelt designværktøj. Den kreativitet, energi og glæde, som vi har på DTU, kommer til udtryk gennem den unikke og stærke farvepalet samt i billederne. Vores design er også blevet opdateret med en ny og moderne skrift, der har teknik-karakter. Vores tag-line DTU det bli r til noget formidler nytten og kan integreres i designet på en fleksibel måde. Troværdig Forskningsbaseret Idealistisk Ansvarlig Stærk Kvalitet Åben Engageret Løsningsorienteret Designets opgave er at understøtte DTUs potentiale og visualisere strategien. DTUs personlighed illustreres med hjælp af billedet ovenfor, som er været bruget som input i designudviklingsprocessen. 5 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

6 DESIGNPLATFORM LOGO LOGO GRUNDFORME DTU har fået et moderniseret logo DTUs logo består af to elementer: navnetrækket og bomærket (DTU og de tre stilliserede løver). Logoet er blevet moderniseret og tilpasset DTUs nye corporate design. DTUs logo er et masterbrand, der benyttes i alle kommunikationsmaterialer. Logoet skal bruges i sammenhæng med alle virksomhedens aktiviteter. Antallet af logovarianter er reduceret Antallet af logovarianter er reduceret, så navnetrækket fremover benyttes i én eller to linier. Logoet findes også i en engelsk variant. Logoversioner Nederst til højre vises samtlige versioner af logoet. Logoet med navnetrækket i én linie og med bomærket placeret til højre benyttes som udgangspunkt altid. Når det ikke egner sig at placere logoet til højre på implementeringen, fx på kuverter, bruges logoet med bomærket til venstre. Logoet med navnetrækket i to linier bruges kun når pladsen er meget begrænset. SAMTLIGE VERSIONER AF LOGOET Farver Hver logoversion eksisterer i tre udførelser: i farve (rødtgråt bomærke, sort tekst), i sort-hvidt (sort-gråt bomærke, sort tekst) og i hvidt (negative). Baggrundsfarve Logoet skal altid præsenteres på en tydelig måde. Derfor skal farvelogoet og det sort-hvide logo bruges imod en hvid baggrund. Det hvide logo bruges i farvesammenhæng imod en DTU-rød baggrund og en sort baggrund i sort-hvid sammenhæng eller når den bruges imod billeder. Det hvide logo kan som undtagelse bruges imod en af DTUs sekundærfarver, fx i kampagner. 6 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

7 DESIGNPLATFORM LOGO PRINCIP FOR LOGOFRIZONE Placering Logoet med bomærket til højre skal placeres i højre hjørne på formatet, mens logoet med bomærket til venstre i stedet placeres oppe i venstre hjørne. Mindste størrelse For at sikre at logotypen præsenteres på en tydelig måde er der fastsat en tilladt mindste størrelse på 6 mm i højden. Frizone Omkring logoet skal der altid være en frizone, hvor der ikke må placeres andre objekter. Illustrationen til højre viser hvordan frizonen beregnes. Visitkortene er dog en undtagelse for princippet om frizone, da der ellers ikke er plads nok. Logo-pakke på internettet Adgang til logo-pakken med logotyper i forskellige filformater vil findes på vores internet. Husk at udstyre eksterne leverandører med det rigtige logo eller henvis dem til vores hjemmeside. 7 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

8 DESIGNPLATFORM BOMÆRKE SAMTLIGE VERSIONER AF BOMÆRKE Brug af bomærke Bomærket (DTU og de tre stilliserede løver) bruges når det er institutter eller centre der er afsender, for at fremhæve koblingen til DTU (se mere i afsnit om institut- og centermærke). Bomærket bruges også på en corporate implementering når pladsen er meget begrænset, fx på en pin. Placering Bomærket skal helst placeres oppe i højre hjørne af formatet, men kan også placeres oppe i venstre hjørne. I enkelte tilfælde kan bomærket centreres fx på t-shirts eller flag. Mindste størrelse For at sikre at bomærket præsenteres på en tydelig måde er den mindste tilladte størrelse fastsat til 4 mm i højden. PRINCIP FOR BOMÆRKEFRIZONE Frizone Rundt omkring bomærket skal der altid være en frizone, hvor andre objekter ikke må placeres dette gælder dog ikke tag-line (se mere i næste afsnit om Brand Promise). Nederst til højre vises frizonen for bomærket. Pakke med bomærket på internettet Adgang til bomærke-pakken med bomærker i forskellige filformater findes på vores internet. Husk at udstyre eksterne leverandører med det rigtige bomærke eller henvis dem til vores hjemmeside. Bomærket kan du også skabe ved at bruge en af logo-filene og fjerne navnetrækket. 8 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

9 DESIGNPLATFORM BRAND PROMISE TAG-LINE BRAND PROMISE Konsekvent brug af eksisterende tag-line DTUs tag-line: DTU det bli r til noget, er DTUs særlige brand promise udtrykt i én sætning. Tag-line kan bruges i vores kommunikation, når det er naturligt og relevant, dog er det vigtigt at tag-line bruges på en konsekvent måde. DTUs tag-line kan bruges i mange sammenhæng, fx i kampagner som en del af bomærket. Tag-line må også bruges som en del af det 5. element (se mere i afsnittet om det 5. element). Tag-line må kun bruges med bomærket, ikke sammen med logoet i sin helhed. Designprincipperne for tag-line finder du i afsnittet om det 5. elementet. DTU det bli r til noget SAMTLIGE VERSIONER AF BOMÆRKE MED TAG-LINE Pakke med bomærket inkl. tag-line på internettet På vores internet findes adgang til en standardpakke med bomærker der indholder tag-line i forskellige filformater. Husk at udstyre eksterne leverandører med de rigtige bomærke eller henvis dem til vores hjemmeside. 9 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

10 DESIGNPLATFORM INSTITUT- & CENTERMÆRKE INSTITUTMÆRKE, SAMTLIGE DANSKE VERSIONER Nyt princip for institut- og centerafsender DTU har fået et nyt princip for institut- og centerafsender. Et fastsat fælles design for institut- eller centermærker erstatter brugen af egne logotyper og visuelle identiteter. Den nye struktur vil tydeliggøre relationerne mellem institutter, centre og DTU, hvorved DTU som corporate brand bliver styrket. Herved understreges dybden og bredden i universitetets virkefelt, hvilket vil være til fordel for hele virksomheden. I det nye system kommunikeres institut- og centernavne klart og let afkodeligt. Kortnavnet i institutternes navnetræk er specielt designet, så det får mere mærkekarakter og træder tydeligere frem. Institutnavnet i klassisk form og hele centernavnet sættes i den corporate typografi Neo Sans. Alle institutter og/alle centre vil fremstå ligeværdige. Versioner af mærket Institut- og centernavne fremhæves med en bjælke under eller til venstre for navnetrækket. Som udgangspunkt, skal mærket med bjælke under navnet bruges. Mærket med bjælke til venstre bruges i lang-smal format, fx i top-banneret på hjemmesiden. Farver I farvesammenhæng bruges mærker med rød bjælke. En grå version af mærkerne vil også være tilgængelig til brug i sort-hvid sammenhæng. Desuden vil mærket findes i en negativ (hvid) udførelse til placering imod en DTU-rød baggrund eller til placering ovenpå billeder. Til højre vises eksempler på mærker i de forskellige versioner for henholdsvis et institut og center. CENTERMÆRKE, SAMTLIGE DANSKE VERSIONER Centernavn Institutnavn Klassisk Form Centernavn Institutnavn Klassisk Form DTU Fysik Institut for Fysik Centernavn Institutnavn Klassisk Form Centernavn Institutnavn Klassisk Form Centernavn Institutnavn Klassisk Form Centernavn Institutnavn Klassisk Form 10 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

11 DESIGNPLATFORM INSTITUT- & CENTERMÆRKE PRINCIP FOR BEREGNING AF STØRRELSE Placering og størrelse Der eksisterer ikke nogen præcis formel for beregningen af institut- og centerafsenderens størrelse i forhold til DTUs bomærke, men et godt princip er at lade mærket med den røde bjælke under navnetrækket have samme højde som selve bomærket. Institut- og centerafsender placeres diagonalt i forhold til bomærket og skal ligge på linie med øvrige designelementer. De to principper ses til højre og kan også ses på skitserne i afsnittet Designeksempel, Rapporter. Baggrund og frizone Institut- og centerafsender bruges imod en hvid eller en DTU-rød baggrund. Det negative hvide mærke placeres på en DTU-rød baggrund i farvesammenhæng og en sort baggrund i sort-hvid sammenhæng. Rundt omkring afsenderenmærke skal der altid være en frizone, hvor andre objekter ikke må placeres. Princippet er illustreret nederst til højre og kan også ses på skitserne i afsnittet Designeksempel, Rapporter. Pakke med institutmærker på internettet På vores internet findes en standardpakke med institutmærke i forskellige filformater. Husk at udstyre eksterne leverandører med det rigtige institutmærke eller henvis dem til vores hjemmeside. PLACERINGSPRINCIP PRINCIP FOR AFSENDERFRIZONE Skabe centermærke Skabeloner til at skabe centermærker i forskellige filformater findes tilgængeligt på vores internet. 11 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

12 DESIGNPLATFORM SAMARBEJDER PÅ INSTITUTNIVEAU VERSIONER EKSEMPEL Hvornår bruger man institutmærke med navn i tre linier I nogle sammenhænge, for eksempel i forbindelse med forskningssamarbejdsprojekter kan der være behov for, at institutnavn og DTU bomærke optræder sammen med andre eksterne institut-logoer. Det institut der er med i projekter står i fokus, men det er vigtigt at DTU også visuelt er med afsender. Herved understreges dybden og bredden i universitetets virkefelt, hvilket vil være til fordel for hele virksomheden. Det er kun tilladt at bruge institutmærke i tre linier ved samarbejdsprojekter. Versioner af mærket Institutnavne i tre linier fremhæves med en bjælke til venstre for navnetrækket. DTU fremhæves med bomærket til højre. Se eksempler til højre. Farver I farvesammenhæng bruges mærker med rød bjælke. En grå version af mærkerne vil også være tilgængelig til brug i sort-hvid sammenhæng. Desuden vil mærket findes i en negativ (hvid) udgave til placering på en DTU-rød baggrund eller til placering ovenpå billeder. Til højre vises eksempler på mærker i de forskellige versioner. Placering og størrelse Placering og størrelse er en konsekvens af hvilken aftale der er truffet mellem partene og er altså helt afhængig af den sammenhæng det indgår i. Pakke med institutmærke i tre linier på internettet På vores hjemmeside og på Portalen kan du finde en standardpakke med institutmærke og DTU bomærke i tre linier. 12 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

13 DESIGNPLATFORM FARVER P R I M Æ R FA RVE R DTUs kendetegn er rødt Primærfarverne er fortsat DTU-rød og DTU-grå, som bl.a. er de farver der benyttes i logoet. Den røde farve er dén som kendetegner DTU. En ny unik farvepalet Den nye farvepalet omfatter fjorten nye sekundærfarver samt hvid, sort, grå og sølv. De sekundære farver bruges fortrinsvis til tekstfremhævelser, bokse, streger, grafer m.v. I særlige tilfælde, fx i kampagnemateriale, kan sekundærfarverne benyttes i store farveflader. Sekundærfarverne fremtræder også i det 5. element. Bemærk at RGB- og HEX-farverne er websikre. Primærfarve DTU Grå CMYK: 0/0/0/56 RGB: 153/153/153 HEX: PMS: Cool Grey 8 Sølv Sølv er et alternativ til grå, og bruges på implementeringer der skal være mere eksklusive eller trænger til et ekstra løft, fx skilte eller indersiden af en mappe. Primærfarve DTU Rød CMYK: 0/91/72/23 RGB: 153/0/0 HEX: PMS: 187 Baggrundsfarve Baggrunden skal fortrinsvis være hvid eller DTU-rød i farve-sammenhæng, og sort eller hvid i sort-hvide sammenhæng. S E KU N DÆ R FA RVE R Bemærk at RGB- og HEX-farverne er webbsikre. Toner af farverne Farverne må gerne, hvis det er nødvendigt for den optimale anvendelse, nedtones, fx på internettet dog skal justeringerne foretages med forsigtighed, sådan at udtrykket stadigt holder sig indenfor rammerne af DTUs visuelle identitet. Farvereferencer Det er vigtigt at huske at farverne ikke optræder ens på forskellige skærme og printere. Derfor kan skærmen eller et print ikke bruges som reference for retningslinierne ved produktioner. I stedet skal farvespecifikationerne, som ses til højre, følges. Farverne vil også være inkluderede i skabeloner når det er relevant. Hvid, sort og valfri grå CMYK: 0 100% sort RGB: 255/255/255 0/0/0 HEX: FFFFFF, CCCCCC, , , , PMS: Cool Gray 1 11, Process Black Sølv PMS: 877 Sekundærfarve 12 CMYK: 0/25/100/0 RGB: 255/204/0 HEX: FFCC00 PMS: 115 Sekundærfarve 7 CMYK: 50/100/0/0 RGB: 153/0/102 HEX: PMS: 249 Sekundærfarve 1 CMYK: 0/50/100/0 RGB: 255/153/0 HEX: FF9900 PMS: 144 Sekundærfarve 8 CMYK: 75/100/0/0 RGB: 102/0/102 HEX: PMS: 2613 Sekundærfarve 2 CMYK: 0/75/100/0 RGB: 255/102/0 HEX: FF6600 PMS: 1665 Sekundærfarve 9 CMYK: 75/75/0/0 RGB: 102/0/153 HEX: PMS: 7447 Sekundærfarve 3 CMYK: 0/100/100/0 RGB: 255/0/0 HEX: FF0000 PMS: 185 Sekundærfarve 13 CMYK: 75/50/0/0 RGB: 51/102/204 HEX: 3366CC PMS: 660 Sekundærfarve 4 CMYK: 0/100/100/50 RGB: 153/0/0 HEX: PMS: 202 Sekundærfarve 10 CMYK: 50/0/0/0 RGB: 51/204/255 HEX: 33CCFF PMS: 2905 Sekundærfarve 5 CMYK: 0/100/0/0 RGB: 255/0/153 HEX: FF0099 PMS: Process Magenta Sekundærfarve 11 CMYK: 25/0/100/0 RGB: 153/204/51 HEX: 99CC33 PMS: 389 Sekundærfarve 6 CMYK: 25/100/0/0 RGB: 204/51/153 HEX: CC3399 PMS: 220 Sekundærfarve 14 CMYK: 50/0/100/0 RGB: 102/204/0 HEX: 66CC00 PMS: DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

14 20 10 DESIGNPLATFORM FARVER 0 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 FARVEPRIORITERING I GRAFER MV Farver i grafer For at lette afkodningen af grafer m.m. skal der skabes så stor en kontrast som muligt mellem de farver der benyttes. Her kan den prioriterede rækkefølge for brug af farverne, som er vist på illustrationen til højre, med fordel benyttes. Dette er specielt relevant på corporate niveau ,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 Signaturforklaring til gul graf Signaturforklaring til lilla graf Signaturforklaring til blå graf Signaturforklaring til brun graf ,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 14 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

15 DESIGNPLATFORM TYPOGRAFI P R I M Æ RS K R I F TE R DTU får nye corporate skrifttyper Skrifttyperne Neo Sans og Minion er DTUs nye corporate skrifter, og bruges overalt i det kommunikations- og markedsføringsmateriale som produceres med professionelle dtp-programmer internt og eksternt. Skriften Neo Sans er kendetegnet ved et blødt udtryk og ved en meget enkel teknik-karakter. Neo Sans som er en moderne men tidløs skrift, står i fin kontrast til Minion, som er en klassisk skrift. Tilsammen skaber de to skrifter et markant og stilfuldt skriftbillede. Brug af primærskriftene Neo Sans egner sig bedst til rubrikker, manchetter, citater, tabeller, grafiktekster, taltegn, billedtekster og andre typer af korte tekster. Minion kan med fordel bruges til længere tekster som fx brødtekst i årsrapporter, brochurer, annoncer, m.v. Neo Sans Til kortere brødtekst i Neo Sans bruges Light eller Regular. Neo Sans Ultra og Black er meget sorte, og giver et meget tungt indtryk og bør derfor undgås. Den tyndeste stil er Neo Sans Light, og den kan ikke bruges på en farvet baggrund eller et billede, da skriften derved risikerer ikke at fremtræde tydeligt. Skriften Neo Sans fungerer godt i versaler. Derfor er det en mulighed at bruge korte rubrikker eller fodnoter der er sat i versaler. Her er det dog vigtigt at spatiere teksten, så læsbarheden stadig er god. Neo Sans Neo Sans Light Neo Sans Regular Neo Sans Medium Neo Sans Bold Neo Sans Black Neo Sans Ultra Neo Sans Light Italic Neo Sans Italic Neo Sans Medium Italic Neo Sans Bold Italic Neo Sans Black Italic Neo Sans Ultra Italic Minion Der kan også bruges to forskellige vægte af Neo Sans sammen i en rubrik, som er sat i versaler (se fx rubrikken på den her side eller indeholdsfortegnelsen). I disse tilfælde bør der være én vægt mellem de to valgte der bruges, fx Light sammen med Medium eller Regular sammen med Bold. Minion Regular Minion Italic Minion Semibold Minion Semibold Italic Minion Bold Minion Bold Italic π Ω µ π Ω µ π Ω µ π Ω µ π Ω µ π Ω µ 15 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

16 DESIGNPLATFORM TYPOGRAFI SEKUNDÆRSKRIFTER Størrelse og linieafstand Neo Sans er en temmelig stor skrift og bør derfor være lidt mindre end hvad den normalt plejer. Linieafstand bør være ca 30% større end skriftestørrelsen (fx 10/13 punkter). Minion bruges på samme måde som en standard serif-skrift. DTU beholder sekundærskrifterne DTU beholder Arial som sin skrift til korrespondance, internt producerede rapporter m.m. samt Verdana til de digitale medier fx internet og PowerPoint. Times New Roman bruges som alternativ til Arial i rapporter, når der er behov for en serif-skrift, og primærskriften Minion ikke er tilgængelig. Arial Regular Arial Bold Verdana Regular Verdana Bold Arial Italic Arial Bold Italic Verdana Italic Verdana Bold Italic Matematiske tegn Er der behov for brug af matematiske tegn, som mangler i Neo Sans, Arial eller i Verdana, anbefales Minion eller Times New Roman. Man må dog ikke blande skriftene. Adgang til skrifterne Interne kommunikationsfagfolk skal kontakte Afdeling for Policy og Kommunikation, for installation af primærskrifterne Neo Sans og Minion. Sekundærskriftene findes på vores computere og vil være en del af de skabeloner, vi bruger dagligt. Times New Roman Regular Ω µ Times New Roman Italic Ω µ Times New Roman Bold Ω µ Times New Roman Bold Italic Ω µ 16 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

17 DESIGNPLATFORM BILLEDER EKSEMPEL PÅ BESKRIVENDE BILLEDER DTU får en ny corporate billedstil Billeder er et meget stærkt værktøj til kommunikation. For at udnytte denne styrke og kraft optimalt skal billeder bruges på en mere konsekvent måde end hidtil. Den nye billedstil er opdelt i tre temaer: beskrivende billeder, abstrakte billeder og fritlagte billeder. Beskrivende billeder De beskrivende billeder er konkrete og relevante motiver, der understøtter den aktuelle kommunikation. Billederne skal udtrykke professionalisme og opfattes som positive, varme, imødekommende og menneskelige. Det skal tilstræbes, at der på de beskrivende billeder er farver, der er i slægtskab med DTU-farvepaletten. Hvis et billede ikke er i en optimal kvalitet (fototeknisk), kan det med fordel bruges i sort-hvid. 17 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

18 DESIGNPLATFORM BILLEDER EKSEMPEL PÅ ABSTRAKTE BILLEDER Abstrakte billeder De abstrakte billeder skal være spændende, inspirerende og relevante. De er derfor skabt med basis fra et DTU-fænomen eller et objekt der relaterer til DTUs virkefelt. For at forstærke det visuelle udtryk må billederne gerne indeholde farver med slægtskab til DTUs farvepalet og være fotograferet helt tæt på. De abstrakte billeder bruges især på corporate niveau (årsberetning m.v.) og kan fx bruges som forsideillustrationer på institut- og centerniveau. Fritlagte billeder De fritlagte billeder bruges især som en del af det 5. element (se afsnittet om det 5. element) men kan også benyttes i kampagner m.v. Adgang til billeder I de fleste tilfælde vil vores leverandører hjælpe os med billedbehovet, men ind imellem må vi selv sørge for at finde de billeder, vi har brug for. Man kan enten henvende sig direkte til en fotograf, gå igennem et billedbureau eller benytte vores egen billeddatabase. Vores billeddatabase vil løbende blive opdateret med billeder, information om databasen finder du på vores intranet. EKSEMPEL PÅ FRITLAGTE BILLEDER DTU har desuden en aftale med billedbureauet Colourbox, ønsker du adgang hertil kan du kontakte Afdeling for Policy og Kommunikation. 18 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

19 DESIGNPLATFORM 5. ELEMENTET KOMPLET 5. ELEMENT CORPORATE NIVEAU DTU har fået et nyt dekorationselement DTU har fået et nyt dekorationselement som illustrerer kreativitet, signalerer et relevant videnskabeligt indhold og skaber sammenhæng på tværs af universitetet. Det kan samtidigt varieres og tilpasses lokale forhold, fx et instituts faglige virkefelt. Det 5. element består af flere dele Det 5. element består af op til fire dele der kan sammensættes efter behov: frisen, formlen, et fritlagt fotografi og DTUs tag-line. Formel Frise Fritlagt billede Frisen er basis i dekorationselementet og kan bruges alene uden de andre elementer. På corporate niveau bruges det 5. element med billeder og en formel der repræsenterer hele DTUs virkefelt. Formlen, som er variabel, kan tilpasses konkret anvendelse, fx ved at benytte en særlig formel der kendetegner et instituts særlige virkefelt. Det fritlagte billede kan også varieres og tilpasses den konkrete anvendelse. DTUs tag-line bruges der hvor det giver mening og er relevant. Brug af dekorationselementet Det 5. element skal altid fremstå på en elegant og sofistikeret måde. Der er ingen krav til, at det 5. element skal bruges på alle kommunikationsmaterialer. Kontakt Afdeling for Policy og Kommunikation hvis du ønsker at benytte frisen. DTU det bli r til noget DTUs tag-line 19 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

20 DESIGNPLATFORM 5. ELEMENTET FRISEN I GRÅT Principper for brug af frisen: Anvendelse Frisen kan bruges alene, imod en hvid baggrund, DTU-rød baggrund eller imod et billede. Versioner Frisen kan benyttes både i farve, grå og hvid. Placering Frisen skal altid gå helt ud til kanten på enten den ene eller den anden side af overfladen, som vist på illustrationen nederst til højre. På den måde er det aldrig hele frisen der kan ses på implementeringen. Størrelse Størrelsen på frisen er helt afhængig af den specifikke implementering, som den optræder i. Ved at ændre størrelsen på frisen kan det stærke indtryk, som frisen giver nedtones. Dette kan også gøres ved transparens, som er omtalt nedenfor. TRANSPARENT FRISE OVER ET BILLEDE Transparens Frisen kan gøres transparent. På den måde bevares identitetselementet, men fremtræder i et mere nedtonet udtryk. Der kan bruges to forskellige transparenseffekter Normal eller Multiply. Normal egner sig godt til en hvid frise og Multiply til en farvefrise, men det er stadigt afhængigt af billedetype og hvilken effekt, man vil opnå. Frise-pakke på internettet På vores internet findes adgang til en standardpakke med friser i forskellige filformater. Husk at udstyre eksterne leverandører med den rigtige frise eller henvis dem til vores hjemmeside. 20 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

21 DESIGNPLATFORM 5. ELEMENTET EKSEMPEL PÅ FRITLAGTE BILLEDER Principper for brug af fritlagte billeder: Billedmotiv Motivet i de fritlagte billeder skal som udgangspunkt være relevante for virksomheden eller det specifikke budskab. Indholdet kan portrættere noget levende mennesker, dyr, natur eller konkrete objekter. Natur Farve Farvebilleder foretrækkes, sådan at sort-hvid billeder kun bruges i sort-hvid sammenhæng. Mennesker Antal For at fastholde et roligt og afbalanceret design benyttes kun ét fritlagt billede ad gangen. Placering Placeringen af billederne er afhængig af, hvad der skal kommunikeres. Friheden er derfor ganske stor, men de fritlagte billeder skal dog medtænkes som en del af det 5. element. Er billederne ikke fritlagte på enten en eller flere sider, skal disse sider gå frem til overfladens kant. Størrelse Der er ingen faste krav til størrelsen på de fritlagte billeder, dog påvirker billedtypen, placeringen i forhold til frisen og den sammenhæng som billedet skal optræde i, hvilken størrelse der fungerer godt for at opnå balance. Adgang til fritlagte billeder I de fleste tilfælde vil vores leverandører hjælpe os med billedbehovet, men ind imellem må vi selv sørge for at finde de billeder, vi har brug for. Man kan enten henvende sig direkte til et billedbureau eller benytte vores egen billeddatabase. DTU har desuden en aftale med billedbureauet Colourbox, ønsker du adgang hertil kan du kontakte Afdeling for Policy og Kommunikation. Dyr, organismer, bakterier & virus Objekter 21 DTU VISUEL IDENTITET DESIGNRETNINGSLINIER 2.3

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

FORORD. På de følgende sider bliver du præsenteret for City Odenses grafisk profil i form af en designmanual.

FORORD. På de følgende sider bliver du præsenteret for City Odenses grafisk profil i form af en designmanual. DESIGNMANUAL FORORD På de følgende sider bliver du præsenteret for City Odenses grafisk profil i form af en designmanual. Den er en vejledning i hvordan logo, typografi, biledstil, grafisk elementer, farver,

Læs mere

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark. Grafiske Guidelines Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.com Marts 2015 Formål Denne brand- og designguide fastlægger VisitDenmarks

Læs mere

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Design & brand guide Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Bysted A/S, marts 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Branding af Danmark

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE DESIGNGUIDE FRIE skolers ledere de tre grundværdier Logoet for Frie Skolers Ledere signalerer: Frihed Sikkerhed Personlighed Frihed er det fundament, som alle frie skoler bygger på. Frihed til at have

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

FARVER PANTONE C: 179 C CMYK: 0/85/75/0. HEX: #f04d46 PANTONE U: 179 U CMYK AVIS: 0/85/75/0 RGB: 240/77/70 PANTONE U: 441 U CMYK AVIS: 15/5/15/0

FARVER PANTONE C: 179 C CMYK: 0/85/75/0. HEX: #f04d46 PANTONE U: 179 U CMYK AVIS: 0/85/75/0 RGB: 240/77/70 PANTONE U: 441 U CMYK AVIS: 15/5/15/0 DESIGNGUIDE 2014 FARVER 0/85/75/0 0/85/75/0 179 C 179 U 240/77/70 #f04d46 20/10/20/0 15/5/15/0 441 C 441 U 203/212/201 #d6dace 20/5/0/90 0/0/0/85 432 C 433 U 50/55/62 #32373e 0/0/0/7 0/0/0/7 Cool Gray

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE s visuelle identitet er det tavse bindeled mellem organisationens interne enheder og omverdenen. Den visuelle identitet er med til at skabe en intern ramme for kulturen i den nye

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

En guide til Podas design...

En guide til Podas design... En guide til Podas design... Et stærkt varemærke Poda er et indarbejdet varemærke for kvalitetshegn. Podas produkter og ydelser har været markedsført under Poda-navnet i mere end 30 år, og virksomheden

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL LOGO. RØDE KORS LOGO Introduktion I Røde Kors skelner vi mellem det røde kors som beskyttelsesmærke og det røde kors som logo. Beskyttelsesmærke

Læs mere

Design manual 2013 Version 1.0-2013

Design manual 2013 Version 1.0-2013 Design manual 2013 Version 1.0-2013 DK-CAMP, Designmanual og visuel identitet Denne designmanual er udarbejdet i november 2013 og er gældende for DK-CAMP. Formålet med designmanualen er, at DK-CAMP har

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

Designguide til Headnet

Designguide til Headnet Aps Wilders Plads 8A T: +45 7022 9750 København K F: +45 3917 9751 Denmark headnet.dk info@headnet.dk Guide 19.11.2009 Designguide til 2 Indhold 3 1.0 Logo Navnetræk Tagline Bomærke 4 2.0 Typografi 5 3.0

Læs mere

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual.

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Logomanual Intro Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Den omhandler brugen af Håndværksrådets 1) Navnetræk og 2) Symbol (logo, fletværksudsnit), dvs. de designelementer,

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden

Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE / TREDJEPARTS INTEGRERING DIGITALE DESIGNELEMENTER Grundelementer Logo og navnetræk Farver Typografi Billedestill

Læs mere

Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden

Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE / TREDJEPARTS INTEGRERING DIGITALE DESIGNELEMENTER Grundelementer Logo og navnetræk Farver Typografi Billedestill

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Vejen til effektiv tilbudsteknik

Vejen til effektiv tilbudsteknik Vejen til effektiv tilbudsteknik Opgaven( ( indhold Priser & Tidslinjen( Formål Beskriv kort, hvad tilbuddets formål er, og hvad kunden får ud af det, du tilbyder. Baggrund Det er sandsynligt, at andre

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

Grafisk Design. Dokumentation

Grafisk Design. Dokumentation Opgaven Jeg har valgt og lave et fiktivt firma, muligvis nogle ideer eller design jeg kan bruge senere, som skal omhandle grafisk design. Der skal laves en identitets branding, med henblik på at fremstille

Læs mere

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv.

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv. Brandguide Introduktion Denne PDF er en kortfattet guide til design og pay-off for Visit Vestsjælland. Guiden præsenterer de overordnede retningslinjer for Visit Vestsjællands identitet og brand i kontakten

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Digital designmanual / Tredjepartsløsninger (version 3) P2 Design Manual

Digital designmanual / Tredjepartsløsninger (version 3) P2 Design Manual Digital designmanual / Tredjepartsløsninger (version 3) P2 Design Manual 1 INDHOLDSFORTEGNELSE / TREDEJEPARTS INTEGRERING TREDJEPARTSINTEGRERING Grundelementer Logo og navnetræk Farver Typografi Billedstill

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 G H1 H3 REDESIGN AF WEBSITE - FRU MØLLERS MØLLERI Processen 1. skal have optimeret deres website med en som får den position, som den skal have, hvis netaktiviteterne

Læs mere

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 19 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 20 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 21 INSPIRATION

Læs mere

Brug for alle unge Fastholdelseskaravanen. Udarbejdet af UMLOUD UNTD

Brug for alle unge Fastholdelseskaravanen. Udarbejdet af UMLOUD UNTD Brug for alle unge Fastholdelseskaravanen 2009 Udarbejdet af UMLOUD UNTD Indholdsfortegnelse 0.0 Om Brand- og designmanualen Introduktion 3 1.0 Brandplatform Mission og vision 4 Kerneværdier 5 2.0 Designprogram

Læs mere

design guide advodan

design guide advodan design guide advodan DesignGuide Logo (Positiv)...03 Logo (Negativ)...04 Typografi...05 Farver...06 Billedstil....07 Brochurelayout...09 Brochurelayout (variationer)... 11 Annonce med foto.... 12 Annonce

Læs mere

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm Med kærlighed - til den gode fik - til den autentike mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm LOGO - Farver PRIMÆRFARVER VIOLET PANTONE: 5285 C E194-6 CMYK: 45-35-0-15 RGB: 138-145-187 BLÅ

Læs mere

Design manual for Bifrost

Design manual for Bifrost Design manual for Bifrost Farver - Skalaer - Anvendelse - Web anvendelse Bomærke - Skabelse Logotype - Snit - Benyttelse Brødtekstfont - Snit - Benyttelse Region bomærke - Farver - Valg - Form Andre benyttelser

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

Typografi & Grafik & Grafisk produktion & ombrydning billedbehandling Grafisk design workflow

Typografi & Grafik & Grafisk produktion & ombrydning billedbehandling Grafisk design workflow Grafis OPGAVE OG BRIEF FRA KUNDEN Opgaven bestod i at motocross afdelingen i Hedelands Motorklub gerne vil have deres eget logo, i stedet for det logo hele organisationen har. På motocross afdelingens

Læs mere

Herning Kommune Designguide / Brug af eget logo. Brug af eget logo. side 1/6

Herning Kommune Designguide / Brug af eget logo. Brug af eget logo. side 1/6 Brug af eget logo side 1/6 Retningslinjer Herning Kommunes officielle logo skal optræde på alt materiale, der udgår fra kommunen. På institutionsniveau samt for kommercielt fungerende afdelinger, kontorer

Læs mere

Brainstorm/mindmapping

Brainstorm/mindmapping GRAFISK DESIGN Indhold Grafisk design 3 Brainstorm/mindmapping 4 Inspiration 5 Skitser 6 Logoets udvikling 8 Skrifttyper 12 Logoets grundform 13 Farver 14 Grundvarianter 15 Sort/hvid og negativ 16 Hovedvarianter

Læs mere

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift 1 Opgaven Opgaven gik up på at lave en ny identitet til en allerede eksisterende bar i indre København. Der skulle laves et nyt logo, til brug på facade samt paperline og diverse materialer. Det eneste

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Designguide

Danske Fysioterapeuters Designguide Danske Fysioterapeuters Designguide DANSKE FYSIOTERAPEUTERS DESIGNGUIDE INDLEDNING OG INDHOLD / 5 Dette er Danske Fysioterapeuters designguide. Guiden præsenterer foreningens visuelle identitet og viser,

Læs mere

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer.

INDHOLD. Visuel identitet. Logo. Logoplacering. Typografi. Papirlinje. Brevpapir og visitkort. Konvolutter. Stillingsannoncer. DESIGN- MANUAL INDHOLD 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visuel identitet Logo Logoplacering Typografi Papirlinje Brevpapir og visitkort Konvolutter Stillingsannoncer Publikationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Designprocessen... 6. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4

Indholdsfortegnelse. Designprocessen... 6. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 0 Indholdsfortegnelse Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT... 7 1 JB Plastics visuelle identitet Ønsker og mål

Læs mere

0.00 Forord Danmarks Nationalparker

0.00 Forord Danmarks Nationalparker 0.00 Forord Danmarks Nationalparker Design for Danmarks nationalparker Danmarks nationalparker er fyrtårne for den danske natur og har et nationalt naturindhold. Det er her, vi alle får mulighed for enestående

Læs mere

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K Telefon: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr. 978-87-7134-125-6 01. Introduktion

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET DESIGNANALYSE

AALBORG UNIVERSITET DESIGNANALYSE AALBORG UNIVERSITET DESIGNANALYSE AAU: DESIGNANALYSE 8 JUNE 2012 SLIDE 2 - VÆRDIER & STRATEGISK FOKUS - KORT OPSUMMERING & ET DESIGN PERSPEKTIV - DESIGNANALYSE - SET UD FRA DET DESIGN STRATEGISKE FOKUS

Læs mere

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Hotel Hans Egede Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Introduktion 1 Hotel Hans Egede ønsker ny grafisk design identitet, og har i den forbindelse forespurgt på et oplæg fra forskellige

Læs mere

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale.

Forord. Indhold. Kontakt vedr. Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Designmanual_2009 Forord Denne designmanual har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af IBA s logo-/identitetsmateriale. Indhold Manualen indeholder grafiske retningslinier for

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

Visuel identitet. Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design

Visuel identitet. Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design Visuel identitet Sem 4 /// GGD1 /// Marie Design Definition: En virksomheds visuelle identitet er hele den synlige del af virksomheden. Dvs. alle sammenhænge vi ser en virksomhed i, ned til mindste detalje.

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft Kapitel A til Grafisk design Kapitel A 2 Elektroniske blanketter Som du kan se i brochuren med printerlister, er der et hav af varianter i blanketter og formularer. Kunderne har forskellige behov/krav,

Læs mere

Designguide. Designmanual for Tradium

Designguide. Designmanual for Tradium Designguide 1 Indhold Logo og navn............................... 3 Logo..................................... 4 Navn.... 5 Logo og navn, farvevarianter.................... 6 Logo og navn, farvevarianter,

Læs mere

Målgruppe Gruppen er stor. Det er både eksisterende og fremtidige kunder hos Ole Fly Reklamebureau. Unge, som gamle.

Målgruppe Gruppen er stor. Det er både eksisterende og fremtidige kunder hos Ole Fly Reklamebureau. Unge, som gamle. Grafisk design Opgaven Grafisk identitet til Ole Fly Reklambureau. Min elevplads blev delt til to virksomheder i august 2012, og jeg kom med over i den virksomhed, som startede på en helt frisk. Så jeg

Læs mere

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret.

November 2008. Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. November 2008 Retningslinjer for anvendelse af AJKS logo Logoet er tegnet af Designlab A/S. Det er beskyttet af lov om ophavsret. AJKS logo skal altid gengives efter digital original. Varianter Logoet

Læs mere

Designmanual. Version 1.1

Designmanual. Version 1.1 Designmanual Version 1.1 Aabenraa Kommunes grafiske design Denne designmanuals vigtigste opgave er at sikre, at borgerne oplever genkendelighed, når Aabenraa Kommune kommunikerer med omverdenen. Ud over

Læs mere

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design Redaktion og design Sekretariatet for ledelse og kommunikation Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

IT Supporten. Preproduction. Udarbejdet af Niels Fyhring Fagprøve Medieskolerne April 2014. Side 1 af 10

IT Supporten. Preproduction. Udarbejdet af Niels Fyhring Fagprøve Medieskolerne April 2014. Side 1 af 10 Preproduction Udarbejdet af Niels Fyhring Fagprøve Medieskolerne April 2014 Side 1 af 10 Logo Logoet består af et ikon og en tekst. Teksten begynder inde i ikonet, og forstætter uden for ikonet. Ikonet

Læs mere

Alice Junker. unker. Alice Junker. Alice Junker. Alice Junker. Alice Junker. unker ALICE JUNKER ALICE JUNKER ALICE JUNKER ALICE JUNKER ICE JUNKER

Alice Junker. unker. Alice Junker. Alice Junker. Alice Junker. Alice Junker. unker ALICE JUNKER ALICE JUNKER ALICE JUNKER ALICE JUNKER ICE JUNKER ICE JUNKER ER ICE JUNKER ER REGNSKABSKRAFT REGNSKABT Alice J Regne Alice Regnskabsløsninger AJ - Revision AJ - Regnskaber AJ - Regnskabshjælp AJ - Løsninger r JUNKER ALIC DINCond - light, italic, bold,

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Publikationer. Centralt niveau (A)

Publikationer. Centralt niveau (A) Publikationer Centralt niveau (A) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense farvepalette Retningslinier for publikationsforsider til centralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk

www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk www.fbias.dk Kærvej 1 DK 8990 Fårup. Tlf. 86 45 20 88. Fax 86 45 20 04. www.fbias.dk 02 fårup betonindustri Velkomsttekst Utat dolore ectem dit num do odolore esequamet, quisi eugue tet, consequis ent

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

A logo abbr. of logotype, from Greek: λόγος (logos) word, idea. + Greek: τύπος (typos) imprint, picture. Kilde: eng. Wikipedia

A logo abbr. of logotype, from Greek: λόγος (logos) word, idea. + Greek: τύπος (typos) imprint, picture. Kilde: eng. Wikipedia GRAFISK DESIGN REDEGØRELSE { A logo abbr. of logotype, from Greek: λόγος (logos) word, idea } + Greek: τύπος (typos) imprint, picture. Kilde: eng. Wikipedia Opgaven Opgaven gik ud på at designe logo og

Læs mere

LOGO. Version 1. Logo udgave til hvid baggrund Version 2. Logo udgave til grå baggrund Version 3. Logo udgave til mørk baggrund

LOGO. Version 1. Logo udgave til hvid baggrund Version 2. Logo udgave til grå baggrund Version 3. Logo udgave til mørk baggrund designmanual For at sikre en klar profil, der er i overensstemmelse med Wunderwears værdier og holdninger, skal retningslinjerne i designmanualen altid følges. Guiden beskriver de overordnede designlinjer,

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

MOT V ZE DESIGNMANUAL 2014

MOT V ZE DESIGNMANUAL 2014 DESIGNMANUAL 2014 Udgivet 28. maj 2014 FORORD Formålet med denne design manual er at fastlægge hvorledes Motivize fremstilles både grafisk and udtryksmæssigt. Med udgangspunkt i værdier som; motivation,

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Ønsker og mål... 3 Et nyt logo Link: http://www.m54.itkn.dk/projects/jbplastics/jb-plastics-logo-vector.ai... 3

Ønsker og mål... 3 Et nyt logo Link: http://www.m54.itkn.dk/projects/jbplastics/jb-plastics-logo-vector.ai... 3 1 Indholdsfortegnelse Ønsker og mål... 3 Et nyt logo Link: http://www.m54.itkn.dk/projects/jbplastics/jb-plastics-logo-vector.ai... 3... 5 Visitkort og brevpapir Visitkort: http://www.m54.itkn.dk/projects/jbplastics/visitkort.ai...

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

Om at designe bøger. Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006. af Irene Schwarz Poulsen

Om at designe bøger. Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006. af Irene Schwarz Poulsen Om at designe bøger Forfatterforlaget Attikas generalforsamling 22. april 2006 af Irene Schwarz Poulsen # /17 Om mig Født 1980 Begyndte at lave grafisk design i 2001 Debut som bog-designer i 2003 Uddannelse:

Læs mere

& WORKFLOW PRODUKTSPECIFIKATIONER. PROGRAMMER Adobe InDesign, Adobe Photoshop og Adobe Acrobat pro.

& WORKFLOW PRODUKTSPECIFIKATIONER. PROGRAMMER Adobe InDesign, Adobe Photoshop og Adobe Acrobat pro. JULENS ÅBNINGSTIDER & SPIND THE BOTTLE Vinter BLUES? Klædt på til kulden MODE PÅ FOR HELE FAMILIEN 4. NOVEMBER BENT Å til folket DOLORES & LOREM Se de nyeste trends TREND lorem ipsum dolores PÅ XXXXXXX

Læs mere

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave

Designmanual. Økonomi- og Erhvervsministeriet. 3. udgave Designmanual Økonomi- og Erhvervsministeriet 3. udgave August 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Logo... 3 Danske... 4 Engelske... 5 Buen... 6 Typografi... 7 Skabeloner... 8 Brevpapir... 8 Visitkort... 10 Kuverter...

Læs mere

Guide til brug af materialer ved den fællesoffentlige kampagne om digitalisering

Guide til brug af materialer ved den fællesoffentlige kampagne om digitalisering Guide til brug af materialer ved den fællesoffentlige kampagne om digitalisering Baggrund Med digitaliseringsstrategien 2011-2015 sker der en trinvis overgang til obligatorisk selvbetjening for ansøgninger

Læs mere

abcdef ghijklm nopqrstu vwxyzæøå Univers, 47 Light Condensed abcdef ghijklm nopqrstu vwxyzæøå Univers LT, 39 Thin Ultra Condensed

abcdef ghijklm nopqrstu vwxyzæøå Univers, 47 Light Condensed abcdef ghijklm nopqrstu vwxyzæøå Univers LT, 39 Thin Ultra Condensed grafisk design 1 Fynske Medier / BASE er et bolig- og livsstilsmagasin. Et magasinet om det gode liv i boligen. BASE besøger spændende fynske hjem og ikke mindst de mennesker, der bor der. Ser på trends

Læs mere