Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?"

Transkript

1 [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke via sin stillingsbetegnelse eller løn automatisk beskrives som direktør eller funktionær. Det har Østre Landsret fastslået ved afsigelsen af to domme her i Selv om kontrakten indeholder en henvisning til funktionærloven, ændrer det ikke en direktørs status til funktionær. Det er derfor nødvendigt at se på de individuelle arbejdsvilkår. Hvis nedenstående vilkår er opfyldt, vil den ansatte medarbejder blive betragtet som direktør: Består der en instruktions situation i forhold til bestyrelsen? Deltager direktøren i bestyrelsesmøder? Har direktøren prokura? Har direktøren det overordnede økonomiske ansvar (og erstatningsansvar)? Kan direktøren ensidigt foretage overordnede økonomiske dispositioner? Kan direktøren ensidigt ansætte og opsige medarbejdere? Deltager bestyrelsen løbende i den daglige drift? Er direktøren anmeldt til Erhvervs og Selskabsstyrelsen? Anmeldelse til Erhvervs og Selskabsstyrelsen Som udgangspunkt er en direktør, der er anmeldt til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, ikke omfattet af beskyttelseslovene for arbejdstagere, da stillingen i kraft af lovgivning er så selvstændig, at den falder uden for funktionærlove. Det gælder især for administrerende direktører. Undtagelsen er, når en direktør er anmeldt, men alligevel sidder i et reelt arbejdstager arbejdsgiverforhold uden den selvstændighed, som normalt kendetegner en sådan stilling. Lønmodtager i tjenesteforhold For at anses som lønmodtager i et tjenesteforhold kan følgende punkter være vejledende for, om man står over for et lønnet arbejdsforhold underkastet arbejdsrettens regler: Graden af arbejdsgivers ret til at disponere løbende over arbejdsindsatsen. Indtager en tjenestestilling, således at arbejdstager er undergivet arbejdsgivers instrukser. Arbejdsgiver har en vis bestemmelsesret mht. arbejdets udførelse og ret til at føre tilsyn. Arbejdstager har mødepligt, rapporteringspligt mv. Graden af ansvarlighed for økonomiske anliggender. Pligten til at udføre arbejdet personligt. Graden af tilknytning mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Lovgivning for funktionær og direktør Ansættelsesvilkårene for henholdsvis en funktionær og en direktør er vidt forskellige, hvad angår rettigheder og pligter i henhold til lovgivningen. En funktionær er omfattet af blandt andet: Funktionærloven

2 Ferieloven Lov om Lønmodtagernes Garantifond Konkurslovens 95 om privilegeret lønkrav Virksomhedsoverdragelsesloven Arbejdsmiljøloven Dagpengeloven En direktør er omfattet af blandt andet: Selskabslovens regler om erstatningsansvar Nedenfor følger en uddybning af de forskellige love og betydningen af, at direktører i udgangspunktet ikke er omfattet af dem. Funktionærloven For at være omfattet af loven og have funktionærstatus er en af betingelserne i 1, at funktionæren indtager en tjenestestilling og således er undergivet arbejdsgivers instruktioner. Derfor har direktører ikke funktionærstatus pr. automatik. Ifølge loven har funktionæren lovbestemte rettigheder mht. fx opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelse og lønkompensation ved klausuler. Direktøren skal forhandle disse rettigheder ved ansættelsen. Lønmodtagernes Garantifond (LG loven) Lov om Lønmodtagernes Garantifond er udformet således, at den først og fremmest ved henvisning til konkursloven kobler sig på den forståelse af arbejdstager og tjenestebegrebet, der følger af konkursloven. Som konsekvens heraf er det i teorien antaget, at en person, der har den daglige ledelse af en virksomhed, fx den administrerende direktør i et aktieselskab, eller som har den afgørende indflydelse på driften af en virksomhed, ikke har lønprivilegium og derfor ikke omfattes af garantiordningen eller LG loven. I LG loven er der en henvisning til konkursloven, som indebærer, at LG kun kan dække lønkrav mv., der er optjent ved arbejde i skyldnerens tjeneste, dvs. gennem et egentligt lønmodtagerforhold. Derfor er det tvivlsomt, om ledere generelt er omfattet. Det vil være nødvendigt med en konkret vurdering af det enkelte ansættelsesforhold for at fastslå, hvorvidt den ansatte er omfattet. Konkursloven Konkurslovens 95 opregner nogle krav, der er privilegerede i den forstand, at de i konkursordenen betales efter»de primære og sekundære massekrav«. Det drejer sig om løn, andet vederlag, erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet, godtgørelse for opsigelse samt krav på feriegodtgørelse. Fælles for kravene er, at der skal være tale om krav, der er opstået i forbindelse med»arbejde i skyldnerens tjeneste«og betegnet»arbejdsforhold«. De nævnte begreber er ikke nærmere defineret i bestemmelserne, men det har som hovedregel været antaget, at der i forholdet mellem selskabet og direktører ikke foreligger en sådan form for arbejde i skyldnerens tjeneste eller et sådant ansættelsesforhold, at direktører er omfattet af lønprivilegier.

3 Direktørens lønkrav er derfor som udgangspunkt ikke omfattet af lovens 95 og dermed ikke privilegeret i en konkurs. Virksomhedens egentlige ledere eller den, som hovedsagelig arbejder selvstændigt uden personligt underordnelsesforhold, har ikke privilegium. Virksomhedsoverdragelsesloven Direktører er ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Her er det lønmodtagerbegrebet, som det er fastlagt i den øvrige ansættelsesretlige regulering, der er afgørende for fortolkningen. Afgørende for praksis synes i særlig grad at have været funktionær og konkurslovens krav om tjenestestilling. Arbejdsmiljøloven Direktører er ikke omfattet af arbejdsmiljøloven. For at arbejdet er omfattet af loven, kræves det, at der består et tjenesteforhold, dvs. at arbejdsgiveren har en vis bestemmelsesret mht. arbejdets udførelse. Som hovedregel planlægger direktører selv deres arbejdsopgaver. Dagpengeloven Det er tvivlsomt, om direktører er omfattet af loven. Kriteriet for at være omfattet er, at der indtjenes arbejdsvederlag i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand. Der lægges vægt på, om arbejdsvederlaget er A inkomstskattepligtigt og dernæst, hvilke instruktionsbeføjelser arbejdsgiveren har. Fx om den ansatte har mødepligt, rapporteringspligt osv. og er omfattet af anden ansættelsesretlig lovgivning. Kontakt sekretariatet Ansættelsesstatus som direktør/funktionær er flere gange behandlet i domspraksis og endt i Højesteret og der tegner sig et billede af, at sagerne skal vurderes individuelt: Det kan nemlig ikke generelt fastslås, hvorvidt en ansat direktør/chef/leder har reel status som funktionær eller direktør. Stillingsbetegnelse og ansættelsesvilkår i en kontrakt bliver ikke umiddelbart taget for gode varer i en aktuel situation, fordi der ligeledes lægges vægt på de reelle, ikke nedskrevne, ansættelsesforhold. Sekretariatet anbefaler derfor, at du indsender din kontrakt, din stillingsbeskrivelse og andre tilknyttede dokumenter, som kan medvirke til at oplyse, om din status er funktionær eller direktør, hvis du kommer i en situation, hvor det er relevant.

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere