Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B..."

Transkript

1 Studieretninger 15

2 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske fag... Bliv en del af musikmiljøet på SG... Idræt - for krop og sjæl... Festligt samvær og elevdemokrati... Studentereksamen... Valgfag... Studieretninger, valgfag og adgang til uddannelser efter gymnasiet Studieretningerne Naturvidenskabelige studieretninger Matematik A, Fysik B, Kemi B... Kemi A, Matematik A, Fysik B... Fysik A, Matematik A, Kemi B... Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B... Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B... Biologi A, Idræt B, Matematik B... Biologi A, Psykologi B, Matematik B... Sproglig-samfundsfaglige studieretninger Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B... Engelsk A, Samfundsfag B, Mediefag B... Engelsk A, Samfundsfag B, Filosofi B... Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi B... Engelsk A, Samfundsfag B, Dramatik B... Samfundsvidenskabelige studieretninger Samfundsfag A, Matematik A, Fysik B... Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B... Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B, Naturgeografi B... Samfundsfag A, Matematik A, Filosofi B... Sproglige studieretninger Engelsk A, Spansk A, Tysk fortsættersprog B... Latin A, Græsk A... Fransk begyndersprog A, Engelsk A, Matematik B... Tysk fortsættersprog A, Engelsk A, Matematik B... Engelsk A, Spansk A, Tysk fortsættersprog B, Latin C... Engelsk A, Fransk begyndersprog A, Tysk fortsættersprog B, Latin C... Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B Silkeborg Gymnasium er Danmarks største gymnasium, og med dette hæfte vil vi gerne give dig et overblik over de mange muligheder, du har som elev her på skolen. Vi tilbyder 25 forskellige studieretninger inden for en meget bred vifte af fagområder naturvidenskab, matematik, sprog, samfundsfag, musik, drama, mediefag, psykologi, filosofi mv. Gennem et to-måneders grundforløb sørger vi for, at du får prøvet dine interesser af, inden du træffer dit endelige valg af studieretning. Endvidere er der en meget lang række valgfag. I de fleste studieretninger er der plads til 1-3 valgfag, som du kan bruge til at tone din studieretning. Du kan fx vælge at tone en samfundsvidenskabelig studieretning med erhvervsøkonomi og/ eller innovation, tone en naturvidenskabelig studieretning med informationsteknologi eller tone en sproglig studieretning med retorik. Men du kan også tage valgfag inden for et helt andet område end din studieretning. En studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser, men visse uddannelser stiller krav om bestemte fag og niveauer. En studentereksamen giver dig et særdeles solidt grundlag at bygge videre på, uanset hvilken videregående uddannelse du måtte vælge. Silkeborg Gymnasium i top 10 Vores elever opnår flotte resultater ved studentereksamen. I 2013 var landsgennemsnittet 7,1 - men studenterårgangen fra Silkeborg Gymnasium opnåede et gennemsnit på 7,7 - hvilket placerede os som nummer 6 blandt de offentlige gymnasier i Danmark, kun overgået af nogle storbygymnasier med et særligt rekrutteringsgrundlag. Studenterårgangen 2014, som var vores hidtil største årgang, cementerede vores placering som det provinsbygymnasium, der opnåede det højeste gennemsnit i Danmark, nemlig 7,9. Helt moderne faciliteter Skolen har de seneste år gennemgået en omfattende udbygning. Kantineområdet er blevet udvidet, musiklokalerne er blevet ombygget og udvidet, der er opført en helt ny fløj til naturvidenskab og en ny fløj med auditorium og studieområde. Endvidere er der bygget endnu en idrætshal med tilhørende undervisningslokaler og et stort fitnesslokale, der er til rådighed for eleverne i løbet af skoledagen, og i midten af skolen er der indrettet en studiecafé, der også er åben efter skoletid. I oktober 2014 stod endnu en bygning færdig; den såkaldte KREA-fløj, der rummer de kunstneriske fag: drama, dans, billedkunst, design og mediefag. Dermed er den samlede udbygning afsluttet, således at der overalt er topmoderne faciliteter og plads til at vores næsten 1500 elever kan udfolde sig. Med til et godt gymnasieliv hører et godt socialt miljø med gode kammerater, fester og café-arrangementer. Alt dette og de mange muligheder for at dyrke særlige interesser, som fx musik, teater, sport, studiekredse og meget andet kan du læse mere om her i hæftet og på vores hjemmeside. Det drejer sig om at gribe de muligheder der er, således at du, når du står med den røde studenterhue, kan se tilbage på gymnasieårene og sige: Det var de bedste tre år i mit liv. Erik Olesen Rektor 2 3

3 SG åbner verden Vil du videre i verden, så har vi fagligheden, faciliteterne og fællesskabet. Faglighed Med 25 forskellige studieretninger vælger eleverne selv vejen til fremtiden. Faciliteter Et inspirerende miljø både indenfor og udenfor støtter og styrker læringen. Fællesskab SG åbner verden og byder på flere veje, flere oplevelser og flere venner. 4 5

4 En verden af muligheder Et kæmpeudbud af aktiviteter Ud over at følge den sædvanlige undervisning kan du gå til sport, musik, dans, teater, billedkunst, mediefag, skriveværksted, foredrag og meget andet. Du kan være med i festudvalget eller planlægge Operation Dagsværksdag. Du kan gå til lektiecafé eller være med på en talenttur til Cambridge. Der er mange muligheder og tilbud, hvor du har mulighed for at udvikle dig fagligt, personligt og socialt. For at give dig en god start på livet som elev på SG har vi tilrettelagt et særligt introduktionsprogram. Du kommer fx på hyttetur sammen med din studieretningsklasse, og du deltager i en aktivitetsdag for hele gymnasiet. Der vil være to 2g-elever knyttet til hver klasse, og de vil sammen med din klasses to teamlærere sørge for, at du hurtigt får kendskab til hverdagen på SG. Faglighed og fest At gå i gymnasiet handler naturligvis om at udvikle sin faglige viden på en lang række områder, men det handler også om at udvikle sig personligt og socialt. Derfor vægter vi fællesskabet højt på SG. Det betyder i praksis, at vi hver måned har formiddagssamling i hallen, hvor alle er samlet til orientering, konkurrencer, musikalske indslag og underholdning af anden art. Derudover er der både fredagscaféen Skrymer og elevfester, hvor gallafesten er et af årets højdepunkter. Og du vil kunne teste din fysiske form sammen med dine klassekammerater ved SG-stafetten. Du kan altid få hjælp Der kan være mange udfordringer knyttet til at skulle begynde i gymnasiet. Det er vi godt klar over, og derfor har vi også en række tilbud, der på forskellig vis kan støtte dig, hvis der er brug for det. Der er lektiecafé om onsdagen, hvor du kan hente hjælp til afleveringer i en lang række fag. Hvis du har vanskeligheder med læsning og stavning eller tal og matematik, står to læsevejledere og to matematikvejledere klar til at hjælpe dig. Til hver klasse er knyttet en studievejleder, som står til rådighed ved uddannelsestekniske eller personlige spørgsmål og problemer. De suppleres af lærercoaches og en psykolog, som kan træde til i tilfælde af alvorligere trivselsproblemer. Der er mange muligheder og tilbud, hvor du har mulighed for at udvikle dig fagligt, personligt og socialt. Se SG s præsentationsvideo på gymnasiet.dk 6 7

5 Naturvidenskab Hvordan virker verden? Naturvidenskaben undersøger fænomener og lovmæssigheder i naturen, og den har stor betydning for vores forståelse af verden og af os selv. Den spiller en stadig større rolle i det samfund, der omgiver os. bygger, programmerer og opsender en sonde med indbygget radiosender. Eller hvad med at aktivere din viden og undervise de mange videbegærlige 6. klasse-elever, der hvert år besøger os og vender begejstrede hjem til deres skoler med ny viden om spændende emner? Naturvidenskabelig viden og forståelse gør det lettere at navigere og tage stilling i en stadig mere kompleks verden, og den sætter vores hverdagsliv i perspektiv. Og så er naturvidenskab i øvrigt fantastisk spændende! Vi er et stort gymnasium med mange muligheder, og det er dine interesser, der er afgørende! De naturvidenskabelige fag er først og fremmest interessante, fordi der er et godt samspil mellem teori og praksis. Vi laver masser af forsøg i både biologi, fysik og kemi, og vi tager på ekskursioner. Rammerne er også optimale. Gymnasiets nye naturvidenskabsfløj fungerer med sine laboratorier og moderne forsøgsudstyr rigtig godt, og der er masser af ekstra talenttilbud, hvis man har interesse for det. Og så åbner de naturvidenskabelige fag masser af døre til de videregående uddannelser. Anton Vigen Smolarz, 2x På Silkeborg Gymnasium kan du fordybe dig i alt fra fysik og kemi til geovidenskab, naturgeografi, biologi og bioteknologi. Du kan dykke ned i matematikkens logik og symbolsprog og lære at opstille hypoteser og modeller, der kan beskrive sammenhænge i naturen. Vi udbyder mange studieretninger, hvor et eller flere naturvidenskabelige fag er centrale. Fingrene i maskinen! Naturvidenskab handler om at være nysgerrig og om at undersøge! Du kommer til at få våde fingre, skrue på knapper, pipettere, fyre raketter af og meget mere. Du kommer også til at designe dine egne eksperimenter. På Silkeborg Gymnasium har vi en ny og topmoderne naturvidenskabelig fløj med store lyse undervisningslokaler og masser af plads og moderne udstyr til eksperimenter, så til hverdag foregår både den teoretiske undervisning og eksperimenterne i lækre omgivelser. Men vi tager også ud af huset for at besøge virksomheder, uddannelsesinstitutioner, museer og meget andet, der kan give indsigt i og perspektiv på de emner vi interesserer os for. Kvantemekanik, gentests og alt det andet Udover den daglige undervisning vil der blive arrangeret science dag og fællestimer på tværs af årgangene, og du har mulighed for at deltage i studiekredse om forskellige naturvidenskabelige emner, der interesserer dig. Det kunne fx være om kvantemekanik eller gentests, eller du kan deltage i spændende projekter som CanSat, hvor du Hvis du har talent og virkelig vil gi den en skalle! På Silkeborg Gymnasium støtter og udfordrer vi også dig, der udviser et særligt talent. Vi opfordrer til og træner deltagelse i konkurrencer som fx Georg Mohr, Drughunterdysten og DM i science. Vi har også inden for det naturvidenskabelige område deciderede talentforløb (Master Classes) i både fysik og kemi, biologi og matematik, hvor du vil møde både faglige udfordringer og andre unge med samme interesser som dig selv. Vi har på Silkeborg Gymnasium også et lokalt talentprojekt i matematik, phimurerne, der nørder med matematik og samarbejder med University of Cambridge. Studieretninger med naturvidenskab Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger i dette hæfte og på skolens hjemmeside gymnasiet.dk 8 9

6 Humaniora De menneskelige fag Ordet humaniora kommer af det latinske ord humanus, der betyder menneskelig, og det betyder i sig selv de fag der beskæftiger sig med de mere menneskelige ting. Humaniora eller de humanistiske fag er de fag, der har at gøre med det menneskelige og med mennesket som et kommunikerende, meningsdannende væsen. Man kunne også kalde dem kulturfagene. Derudover er der en række studieretninger, der har humanistiske fag som bærende fag. Det er de sproglige studieretninger med engelsk, tysk, fransk og spansk eller de klassiske sprog latin og græsk som de centrale studieretningsfag og de to kunstneriske studieretninger med musik på A-niveau. Men det er også studieretningerne med engelsk på A-niveau og samfundsfag på B-niveau i kombination med filosofi, psykologi, drama eller mediefag på B-niveau. De humanistiske fag åbner nye perspektiver og har bl.a. bidraget til at ændre min forståelse af kulturelle sammenhænge - i fortiden og i nutiden. Når vi fx analyserer og fortolker fremmedsproget litteratur får vi samtidig en forståelse af det sprog og den kultur, værket er skrevet i. Og igennem dén proces bliver vi samtidig klogere på, hvem vi selv er som mennesker - og hvilken kulturel arv vi bærer videre på. Sara Holm Agergaard, 2k Sprog og tekster De humanistiske fag omfatter først og fremmest alle de fag, der beskæftiger sig med sprog og tekster i forskellige medier, dvs. alle sprogfagene, herunder dansk, men også de fag, hvor man studerer kunst, musik, drama, dans, film osv., dvs. de fag, vi også kalder de kunstneriske fag. Desuden indgår de fag, der undersøger, hvordan mennesket har organiseret sig i meningsfulde kulturelle fællesskaber til forskellige tider i historien og på forskellige steder i verden, dvs. fag som historie, religion og oldtidskundskab, og de fag der handler om, hvad vi som mennesker i det hele taget opfatter som meningsfuldt, dvs. fag som filosofi og psykologi, der dog også kan betragtes som et samfundsvidenskabeligt fag. De fleste humanistiske fag har alle tre elementer i sig, dvs. både beskæftigelse med sprog og tekster i forskellige medier, med historie og dannelse af kulturelle fællesskaber og med spørgsmålet om, hvad der i det hele taget er meningsfuldt. Dertil kommer, at de humanistiske fag også har et praktisk sigte, der går ud på at gøre dem, der studerer disse fag, bedre til selv at kommunikere, dvs. til at læse, skrive, lytte, tale og i det hele taget ytre sig med indsigt og udbytte inden for det sprog eller den kunstart eller det område af det menneskelige, der nu især er fokus på i det pågældende fag. Uden for studieretningerne findes filosofi, psykologi, latin og de kunstneriske fag desuden som valgfag på C-niveau. Religion og det obligatoriske kunstneriske fag kan opgraderes til B- niveau, og engelsk kan opgraderes til A-niveau. Det samme gælder tysk, hvis man har valgt det som sit andet sprogfag. Studieretninger med humanistiske fag Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger i dette hæfte og på skolens hjemmeside gymnasiet.dk Mange fag og niveauer De humanistiske fag fylder meget i gymnasiet. Alle skal som minimum have dansk og historie på A-niveau og engelsk og et andet moderne fremmedsprog på mindst B-niveau samt religion, oldtidskundskab og et kunstnerisk fag på C-niveau

7 Samfundsvidenskab Samfundsfag er for dem, der interesserer sig for politik, økonomi, sociologi og international udvikling, og samfundsfag indgår i et naturligt samspil med mange andre fag - både humanistiske og naturvidenskabelige. Samfundsfag er desuden et løsningsorienteret fag, hvor man sætter sig ind i aktuelle problemstillinger og derefter overvejer og debatterer, hvordan de kan løses bedst muligt. Anders Mengers Andersen, 2i Forstå verden omkring dig - lokalt og globalt På Silkeborg Gymnasium omfatter de samfundsvidenskabelige fag ikke alene samfundsfag, men også dele af historie og religion samt valgfagene erhvervsøkonomi, psykologi, filosofi og innovation. Fælles for disse fag er, at de beskæftiger sig med de menneskeskabte samfund. Vi forsøger at forstå og forklare datidens og nutidens samfund og til tider forudsige, hvorledes disse vil udvikle sig. Det gælder både det lokale, det nationale og det internationale samfund. I de samfundsvidenskabelige fag vil du møde begreber og udtryk, der dagligt bruges i artikler, nyhedsudsendelser eller debatter. Du vil blive bedre til at forstå, hvad politikerne egentlig taler om. Du får i samfundsfag kendskab til en række redskaber, som kan hjælpe dig til en dybere forståelse af, hvorfor vælgerne stemmer som de gør, hvilke faktorer der ligger bag politikernes valg af standpunkt, hvad der kendetegner nutidens unge, hvilke muligheder der findes for at sætte gang i dansk økonomi igen osv. Disse redskaber kalder vi teorier og modeller. De sætter dig i stand til på en nuanceret måde at diskutere politik og samfundsforhold med dine venner, forældre, bedsteforældre eller politikere. Vi besøger verden og verden besøger os En vigtig del af undervisningen i de samfundsvidenskabelige fag er, at man følger med i udviklingen og forholder sig til verden omkring sig. Derfor synes vi, at det er vigtigt, at du kommer ud og oplever verden uden for klasseværelset. Dette kan eksempelvis være at besøge en moske med en efterfølgende dialog på tværs af religion og kultur, en ekskursion til København med besøg på Christiansborg og DR-byen, virksomhedsbesøg i Silkeborg eller et lokalt besøg hos Midtjyllands Avis med fokus på den nyeste medieudvikling. Dette er blot et lille udpluk af de ekskursioner, der blev gennemført af skolens samfundsfaglige klasser i det seneste skoleår. For at åbne verden omkring dig endnu mere, sørger vi på Silkeborg Gymnasium også for at få besøg af en lang række interessante gæster, der kan belyse forskellige samfundsfaglige områder. Fx har Clement Kjærsgaard, Jacob Holdt, Villy Søvndal og Lars Løkke Rasmussen besøgt os inden for de seneste år.. I forbindelse med klassernes studieture til storbyer i Europa og USA indgår de samfundsvidenskabelige fag ofte som det ene rejsefag og bidrager med en forøget indsigt i rejsedestinationens samfundsforhold. Studieretninger med samfundsvidenskabelige fag Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger i dette hæfte og på skolens hjemmeside gymnasiet.dk 12 13

8 Sprog Brug sproget! I sprogundervisningen er det vigtigt, at du ser og hører, hvordan sproget bliver brugt ude i den store verden. I undervisningen inviterer vi blandt andet de udvekslingselever, vi har på skolen, til at fortælle om deres kultur og sprog. Vi har native speakers blandt lærerne i både tysk, engelsk og spansk. Du får mulighed for at møde andre kulturer og bruge dit sprog på studierejser og ekskursioner. Talentklasser Hvis du har særlige forudsætninger, et tydeligt potentiale eller bare lysten og viljen til at yde en særlig indsats i et af sprogene, kan du måske på din lærers anbefaling deltage i en særlig talentklasse. Deltagelsen ligger uden for den almindelige undervisning. Du kommer på workshops på universitetet og på besøg på Sprogofficerskolen i København. Jeg har sprogene engelsk, spansk, tysk og latin og har bl.a. været på studierejse i 1g til Malaga, hvor vi gik på sprogskole og var indkvarteret privat. Det var meget lærerigt at prøve sproget af i praksis, og turen gav mig også et godt indblik i spansk kultur. Her til foråret skal vi på studierejse til Berlin, og i 3.g til USA - det glæder jeg mig til. Sprogfagene supplerer hinanden fint, og de ruster én godt til en fremtid præget af globalisering. Emma Jo Ejskjær Sørensen, 2a Du kan være heldig at komme i en klasse, som har samarbejde med en folkeskoleklasse, hvor du og dine klassekammerater skal være fageksperter i et af sprogene. Måske er det din klasse, der skal undervise en folkeskoleklasse og på den måde opleve, hvordan det er at skulle forstå og tale om et emne på en ny måde, så det passer til elever, der er på et lavere fagligt niveau end dig selv det lærer dig både noget om emnet og det sprog, du bruger. Supersproglig studieretning Er du vild med sprog, kan du vælge denne studieretning, hvor du får fire sprog: engelsk, tysk, latin og fransk eller spansk. At arbejde med flere sprog gør dig stærkere i det enkelte sprog. Med denne studieretning kommer du på tre studierejser, så du får øvet alle dine sprog. Den ene af disse rejser, typisk i 3g, går til USA eller Canada. Læs mere om denne studieretning på side Sproguge Hvert år har vi en sproguge, hvor vi bryder den daglige undervisning og arbejder intensivt med sprogene på forskellige måder, fx: lyrikcafé, film-workshops, smag på mad fra hele verden, sprogolympiade og sprogrally. Der kommer oplægsholdere udefra, der på den ene eller anden måde lever af sprog eller kommunikation vi har for eksempel haft besøg af en tysk rapper, en korrespondent fra Barcelona og Per Vers. Sproggang Som et led i at styrke glæden ved sprog har vi fået en sproggang. Ved indgangen kan du hænge ud i den røde diner-sofa og høre og se nyheder fra alverdens lande på TV-skærmen. Går du hen ad gangen, møder du moderne Street Art, en ordvæg og filmplakater, alt sammen med temaerne sprog, storby og globalisering. Studieretninger med sprog Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger i dette hæfte og på skolens hjemmeside gymnasiet.dk 14 15

9 Udsyn mod verden De internationale studieretninger Hvis du har endnu mere smag for det internationale, kan du vælge én af de to internationale studieretninger, vi tilbyder på Silkeborg Gymnasium: Den supersproglige og den samfundsfaglige internationale studieretning. Den supersproglige studieretning er for elever, der interesserer sig for sprog, litteratur og kultur. På den samfundsfaglige internationale studieretning møder eleverne aktuelle problemstillinger inden for både natur, kultur og samfund og for alle emner gælder det, at så meget af undervisningen som muligt tilføres et internationalt perspektiv. Mange af de emner, du vil møde, handler om globale udfordringer, hvor du vil blive inddraget i arbejdet med at bidrage til løsninger. For begge de internationale studieretninger gælder det, at du vil møde det internationale aspekt på studierejser, hvor arbejdet fx kan foregå i form af kvartersanalyser og interviews med lokale. Med en uddannelse fra Silkeborg Gymnasium bliver du rustet til at leve og arbejde i en international virkelighed For at opleve andre kulturer og internationale problemstillinger vil du rejse i både 1g, 2g og 3g med de to internationale studieretninger. Både før, under og efter studieturene arbejdes der med aktuelle problemstillinger, der vedrører rejsemålene. Bliv international på SG! Med en uddannelse fra Silkeborg Gymnasium bliver du rustet til at leve og arbejde i en international virkelighed. I løbet af din gymnasietid vil du stifte bekendtskab med andre sprog, kulturer og nationaliteter på en række forskellige måder. På skolen er der udvekslingsstuderende, som bidrager til at gøre undervisningen mere international. Endelig deltager Silkeborg Gymnasium i forskellige internationale projekter og sammenhænge, som alle har til formål at gøre skolens elever mere vidende om den verden, vi lever i. Undervisningen vil ofte tage udgangspunkt i internationale forhold, og alle 2g-klasser rejser på studierejse til en europæisk storby, hvor undervisningen vil give dig mere viden om vores europæiske naboer og om dig selv

10 De kunstneriske fag Billedkunst Billedkunstfaget er både teori og kreativt arbejde. Vi studerer forskellige kunsthistoriske perioder og arbejder med maleri, skulptur, arkitektur og installationskunst, fx Street Art. Billedkunstfagets område er meget bredt, og i forbindelse med de praktiske opgaver er der rig mulighed for at boltre sig inden for fotografi, tegning, maleri, arkitektur, skulptur og computergrafik for blot at nævne nogle af de mange muligheder. Vi tager selvfølgelig på museum for at opleve originale værker. Skoleåret afsluttes med et selvstændigt projekt. Hver onsdag tilbyder billedkunstlærerne på Silkeborg Gymnasium desuden frivillig billedkunst i studiemodulet. Her kan alle komme og udfolde sig kreativt, uanset forudsætninger. Musik Netop fordi vi er opvokset med en fælles musikalsk kulturarv, som rækker flere tusinde år tilbage, bliver musik noget, vi kan være fælles om uanset evne og træning. Derfor kan vi opleve de samme stemninger og følelser, når vi går til koncerter, og musikken giver os en fælles verden, som vi kan snakke om og tage del i. På Silkeborg Gymnasium har vi musik på både C-, B- og A- niveau. Vi vil gerne tilbyde vores elever, at de kan arbejde med musik på deres helt eget niveau. Musikundervisningen består også af teori og musikhistorie. Dans I dans lærer du at danse, improvisere og koreografere dans. Du får både fysisk dansetræning og teoretisk indblik i danseteknik og komposition samt i dansens historie og kulturelle betydning. Dramatik Det kildrer i maven, og du mærker hjertet banker adrenalinen pumper. Du står på scenen og føler dig lidt mere i live! Du har en løs idé, der kører rundt i hovedet måske er det bare et billede eller et par ord. Sammen med andre udfolder idéen sig, bliver konkret og kan pludselig vises for andre. Du har været med til at skabe noget! Du griner, de andre griner legen fortsætter, og der er et lille åndehul, hvor det kun handler om at have det sjovt sammen! Dramatik er en kombination af at være kreativ, skabe noget nyt sammen, have det sjovt sammen og lære om teatrets mange traditioner og former. Silkeborg Gymnasium udbyder dramatik både som valgfag på C- og B- niveau og som studieretningsfag. Som en del af undervisningen besøger vi teatre, fx i Aarhus, og ser forskellige forestillinger. Vi arbejder på at inddrage forskellige gæstelærere fra teatermiljøet i undervisningen. Alt dette for at give et indblik i det professionelle teaterliv. Ud over undervisningen i dramatik er der rig mulighed for at spille teater og være med i mindre eller større projekter. Vi afholder fx en teaterkoncert eller en musical hvert år, ligesom vi deltager i Teaterbattle, der er en konkurrence for unge, arrangeret af teatret Mungo Park. Mediefag Faget giver eleverne de nødvendige redskaber til at arbejde med levende billeder både teoretisk og praktisk. I mediefag handler det om levende billeder i form af film og tv. I den teoretiske del af mediefag er målet, at eleverne lærer at analysere, perspektivere og vurdere danske og internationale medieproduktioner inden for både fiktion og fakta. Du har mulighed for at deltage i mange spændende projekter: Vil du gerne arbejde videre med en filmidé? Går du med tanker om at blive TV-journalist? Har du lyst til sammen med andre i en SG News -redaktion at optage og redigere reportager og indslag fra skolens hverdag? Produktionerne kan vises på skolens fladskærme eller måske på skolens hjemmeside. Design I design arbejder vi både praktisk og teoretisk. Du skal lære at forholde dig til konkrete designs: Er det godt design? Hvordan ser det ud, hvordan bruges det? Hvordan kan designet ses i en større sammenhæng historisk og samfundsmæssigt? Vi arbejder med det teoretiske i sammenhæng med det praktiske, hvor du selv skal være designer. Som designer skal du lære at analysere en designproblemstilling og planlægge din designproces. Dernæst skal du kunne udarbejde et design og præsentere det i både 2D og 3D. Vi arbejder derfor med illustration, modelbygning, fotoredigering og desktoppublishing. Det kildrer i maven, og du mærker hjertet banker - adrenalinen pumper. Du står på scenen og føler dig lidt mere i live! 18 19

11 Bliv en del af musikmiljøet på SG Der er altid et godt fællesskab på musikstudieretningerne, for vi har alle en fælles interesse, der binder os sammen. At optræde til fx julekoncerten, er også noget der skaber sammenhold - og gennem teaterkoncerter, musicals og musikcafeer lærer man elever fra de andre årgange at kende. Musikfaciliteterne på gymnasiet er også fremragende. Der er bl.a. et lydstudie, og der er altid mulighed for at låne et musiklokale uden for skoletiden, hvis man vil øve sig eller spiller i band. Frederik Meldgård Jensen, 2d Lokaler og lydstudie Musikundervisningen på Silkeborg Gymnasium foregår i lyse og specialindrettede lokaler specielt designet til musikfaget. Vi har 3 sammenspilslokaler, et kor/teori-lokale og vores eget 16-spors digitale lydstudie. Vi laver nogle gange optagelser i musikundervisningen, og derudover har eleverne mulighed for at tage kørekort til lydstudiet og lave egne produktioner. Har du lyst til at optræde? Når du vælger musik, har du også mulighed for at optræde til forskellige arrangementer. Efterhånden som du øver dig, og din selvtillid stiger, får du måske ligefrem lyst til at synge solo eller spille guitarsolo. Nedenfor har vi listet nogle af de musikoplevelser op, som du vil møde på Silkeborg Gymnasium. Musical/teaterkoncert Hvert år laver vi enten teaterkoncert eller musical på Silkeborg Gymnasium, og det plejer at være noget af et tilløbsstykke. I arbejdet med opsætningen kan mange af skolens elever fra vidt forskellige klasser være med, og lærere og elever indgår i et samarbejde omkring musikken, sangen, skuespillet, scenografien, kostumerne osv. Vi har tradition for, at hele musicalholdet tager 3 dage afsted på øvelejr på Nørgaards Højskole, hvor vi arbejder intenst og fokuseret for at kunne vende hjem med en næsten færdig forestilling. Julekoncert og forårskoncert Forårskoncerten og julekoncerten er store faste begivenheder, hvor op mod 900 tilskuere (elever og forældre) hører musikholdene spille. Imens temaet for julekoncerten i sin natur ligger ret fast, har vi haft forskellige temaer for forårskoncerterne. Musikcafé og fakultetsfest På Silkeborg Gymnasium har vi en musikforening, som består af repræsentanter af elever fra musik-studieretningsholdene. Udover at musikforeningen spiller til skolens faste formiddagssamlinger, så arrangerer foreningen også musikcaféer og en fest kun for musikelever. Musikcaféen er åben for alle, og her kan alle skolens elever optræde på en lidt mere intim scene. Party Bigband Spiller du et blæseinstrument, eller vil du gerne være en del af en top-svedig rytmegruppe? Har du også svært ved at skjule din begejstring for soul og funk, og har du hørt om legender som James Brown, Earth, Wind & Fire eller Tower of Power? Så skulle du måske overveje at komme med i Silkeborg Gymnasiums Party Bigband, som øver hver onsdag i studiemodulet. Bigbandet spiller til gymnasiets store gallafest, og måske kan en lille koncertturne til nærliggende gymnasier blive aktuelt. Kor Skolens kor øver onsdag i studiemodulet og består af sangglade elever fra hele gymnasiet. Koret synger rytmiske sange med masser af energi, og du vil også få undervisning i rytmisk sangteknik. Samarbejde med Den Kreative Skole Silkeborg Gymnasium har etableret et samarbejde med Den Kreative Skole således, at vi kan tilbyde et antal undervisningsgange på gymnasiet med professionelle undervisere fra musikskolen. Her kan du fx lære at spille et nyt instrument. Tilbuddet er ikke gratis, men det er billigt

12 Idræt for krop og sjæl Gennem idræt og biologi får man en mere dybdegående forståelse af forholdet mellem krop, træning og kost. Og så er der masser af muligheder for selv at udfolde sig, for gymnasiet har nogle supergode idrætsfaciliteter og idrætstilbud. Fx kan man træne i skolens fitness-lokale i sine frimoduler eller deltage i den frivillige idræt. På den måde lærer man også elever fra andre klasser og årgange at kende - og derved styrkes det sociale sammenhold. Magnus Weber Sams, 2u Byens bedste faciliteter Vi har de senere år udvidet vores idrætsfaciliteter markant: Vi har to store sportshaller med god plads til fx boldspil, springgymnastik og badminton. Vi har dansesal med spejle. Vi har nyt motionsrum med udsigt til sportshal og natur. Vi har udendørs multibane. Vi har boldbaner og faciliteter til atletik. Vi har skoven og naturen lige uden for døren med mulighed for løb og friluftsliv. Vi har det nyeste udstyr, som anvendes i træningsøvelser, gruppeopgaver, kreative spil og lege. Idræt for alle I gymnasiet har alle idræt cirka én gang om ugen. Her undervises på mindre hold med ca. 20 elever, som kommer fra tre forskellige klasser. Det gør vi for at opfylde så mange ønsker som muligt og for at have mere fokus på den enkelte elev. Grupperne kan være forskellige og fx opdelt efter interesse og køn. Du prøver mange forskellige idrætsgrene de traditionelle sportsgrene som fx volleyball, fodbold og gymnastik og nye idrætter som softball, parkour og forskellige former for dans. Idræt kan vælges som valgfag på B-niveau. Her er du sammen med andre idrætsinteresserede, og du får mulighed for at dyrke faget på et højere niveau. Der arbejdes bl.a. med temaer som sundhed, kultur, træning, anatomi, motivation og teamsamarbejde. Der arrangeres ekskursioner, som kan være til et test-center, hvor man får udført professionelle test, eller ture til sportskampe, forestillinger mv. Idrætsdage I 1g og 2g er der idrætsdage for hele årgangen. Det er dage, hvor hele skolen syder af højt humør og aktivitet. Der kæmpes i mange forskellige discipliner, som kræver både kampånd, samarbejde og strategi. I foråret afholdes den årlige SG-stafet for hele skolen. Her er der god stemning med musik og underholdning samt præmier til de hurtigste og de bedst udklædte. Frivillig idræt Frisport Hvis du gerne vil deltage i turneringer eller bare vil dyrke noget mere idræt, kan du gå til frisport efter skoletid. Her kan du møde andre, som går op i den samme idræt. På Silkeborg Gymnasium tilbyder vi fodbold, ultimate, atletik, håndbold og volleyball. Idræt i studiemodulet På Silkeborg Gymnasium har du mulighed for at gå til en lang række aktiviteter ud over den skemalagte undervisning. Én gang om ugen er der i skemaet et studiemodul, hvor der tilbydes frivillige aktiviteter. Sportshallerne er åbne, hvis du fx har lyst til at spille badminton. Der kan være tilbud om zumba eller løb. Det er også i studiemodulet, de populære klasseturneringer afvikles. Her stiller klasserne hold i hockey, volleyball eller fodbold. Fitness Du kan benytte skolens motionsrum i din fritid. Efter et kort introduktionskursus kan du få adgang til løbebånd, romaskiner og vægttræningsudstyr, så du kan træne i mellemtimer eller efter skoletid. Sports College og Team Danmark Er sport en stor del af dit liv, har du mulighed for at kombinere din træning med dit uddannelsesforløb. Som College-elev gennemfører du en almindelig STX-uddannelse, samtidig med at du har noget af din træning lagt ind i skoleskemaet. Team Danmark-ordningen er til dig, som er særlig dygtig sportsudøver. Her er der mulighed for at tage studentereksamen over fire år i stedet for tre. For at blive optaget på denne linje skal du først være godkendt af Team Danmark. Studieretninger med idræt Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger i dette hæfte og på skolens hjemmeside gymnasiet.dk 22 23

13 Festligt samvær og elevdemokrati Fester På Silkeborg Gymnasium har vi et meget engageret festudvalg, som fire gange om året sørger for god stemning, god musik og gode danseforhold til de populære gymnasiefester. Det er her, eleverne synger med på deres yndlingsnumre og viser deres foretrukne dansetrin frem. I løbet af de seneste år har vi haft besøg af bl.a. Nephew, Turboweekend, Suspekt og Morten Breum, og der vil komme flere dygtige kunstnere på SG fremover. Til gallafesten er der fokus på det hyggelige samvær samt de gode manerer, og her har man desuden mulighed for endelig at vise det pæneste tøj fra garderobeskabet frem. Café Skrymer Fire gange årligt kan du besøge Café Skrymer, som også planlægges og afholdes af et frivilligt elevudvalg. Er du til afslappet samvær med god musik, brætspil, kortspil, bordfodbold osv., så er Café Skrymer helt sikkert noget for dig. Udover at være garant for god stemning, er Café Skrymer også vært for temacaféer ved højtider (fx jul og Halloween) og til stand-up comedy, som har været besøgt af Anders Bonde, Anders Stjernholm, Christian Fuhlendorff, Ruben Søltoft og Brian Mørk. På SG har vi et meget engageret festudvalg, som ca. fire gange om året sørger for god stemning, god musik og gode danseforhold til de populære gymnasiefester. Elevråd Elevrådet er elevernes talerør til skolen. Elevrådet bygger på demokrati og er kun styret af elever. Derfor kan eleverne selv vælge, hvad de vil tage fat i. Det kan være alt fra nyt studieområde eller nye stikkontakter i klasserne til planlægningen af en aktivitetsdag for hele skolen. Mulighederne for at få indflydelse er mange. Under elevrådet er der flere udvalg, som har mere udspecificerede opgaver, fx Miljø- og kantineudvalget, som står for at skabe et godt fysisk miljø og for at have kontakten mellem elever og kantine

14 Studentereksamen Studentereksamen En studentereksamen er en treårig ungdomsuddannelse, der kan give dig adgang til alle videregående uddannelser. Uddannelsen består af et grundforløb efterfulgt af et studieretningsforløb. I grundforløbet får du mulighed for at lære skolen at kende og prøve fag og arbejdsformer, inden du træffer dit endelige valg af studieretning. Studieretningsforløbet indeholder både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Der lægges stor vægt på, at fagene arbejder sammen, og du vil opleve mange tværgående forløb, hvor du arbejder med flere fag i samspil for at belyse og forstå en kompleks problemstilling. Gymnasieuddannelsen er en bred uddannelse. Uanset hvilken studieretning du vælger, vil du blive undervist i sprog, kunstneriske fag, naturvidenskabelige fag og samfundsvidenskabelige fag. I grundforløbet får du mulighed for at lære skolen at kende og prøve fag og arbejdsformer, inden du træffer dit endelige valg af studieretning

15 Valgfag Du kan læse mere om valgfagene på skolens hjemmeside. Erhvervsøkonomi og innovation, der er omtalt her, er kun to af de mange muligheder. Fag A-Niveau B-Niveau C-Niveau Astronomi Fag A-Niveau B-Niveau C-Niveau C Astronomi Billedkunst B C Billedkunst Biologi A B C Biologi Dans A B C Dans Design C Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi C er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om de betingelser og muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund. Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomhedens beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du har som elev på Silkeborg Gymnasium mange muligheder, når du skal vælge valgfag. De fleste fag, som du har på B- eller C-niveau, kan du vælge at få som valgfag på et højere niveau. Har du fx matematik C i din studieretning, kan du vælge matematik B som valgfag. Ud over muligheden for at hæve et fags niveau, er der helt nye fag, du kan vælge som valgfag. På skolens hjemmeside findes et valgprogram, der helt præcist fortæller dig, hvilke valgfagsmuligheder du har på de enkelte studieretninger. Design Dramatik B C Dramatik Engelsk A B C Engelsk Erhvervsøkonomi A C Erhvervsøkonomi Filosofi B C Fransk fortsættersprog A B C Fysik A B Idræt B Informationsteknologi B C Innovation C Kemi A B C Kinesisk områdestudium C Latin C Matematik A B Mediefag B C Musik A B C Naturgeografi B C Psykologi B C Religion B Retorik C Samfundsfag A B Tysk fortsættersprog A Har du erhvervsøkonomi, vil du møde emner som brancheanalyse, herunder markeds- og konkurrenceforhold, virksomhedens ide, mål og strategi, virksomhedens forretningsplan, organisation og markedsføring, økonomistyring, herunder regnskabsforståelse og budgettering. Du vil komme til at beskæftige dig med aktuelt erhvervsøkonomisk stof. Historier om danske virksomheders successer og problemer vil indgå i undervisningen. Innovation Dagligt møder vi overskrifter om innovation og entreprenørskab i aviser, tv, radio og på internettet. Gennem medierne hører vi, at danske virksomheder skal være nytænkende og innovative for at kunne klare sig i konkurrencen med virksomheder i andre lande, hvor fx lønningerne er lavere end herhjemme. Innovation er klart et af tidens modeord - men hvad dækker det over? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt at være innovativ som virksomhed eller samfund? Disse spørgsmål beskæftiger innovationsfaget sig med. I valgfaget Innovation C får du en grundlæggende indføring i praktisk og teoretisk innovation og lærer at arbejde kreativt med ideudvikling i forhold til virksomheder og organisationer. Du lærer om forretningsmodeller som grundlag for virksomheders eller organisationers etablering og om betydningen af en forretningsplan i denne sammenhæng. Innovation er klart et af tidens modeord - men hvad dækker det over? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt at være innovativ som virksomhed eller samfund? 28 29

16 Studieretninger, valgfag og adgang til uddannelser efter gymnasiet Hvordan vælger man den rigtige studieretning? Du skal først og fremmest se på, hvilke fag der er de tre bærende studieretningsfag. Derefter bør du betragte studieretningen som en helhed med de planer, der er for den. Du bør være opmærksom på, hvilke muligheder og begrænsninger de enkelte studieretninger giver med hensyn til valgfag i 3g. Du kan se de mulige valgfag på skolens hjemmeside under Studieretninger. Valgfag Hvilke valgfag kan jeg vælge, når jeg i 2g skal vælge valgfag? Det kan du finde ud af ved at anvende det menupunkt på hjemmesiden, der hedder Studieretninger. Du vil her finde ud af, at der på nogle studieretninger er få muligheder for valgfag og på andre mange. Det afhænger af, hvilke niveauer fagene har i studieretningen, og det afhænger også af dit valg af 2. sprog. Særligt om begyndersprog og naturvidenskabelige studieretninger Begyndersprog skal normalt læses i tre år, så man når til A- niveau. Men hvis du gennem studieretningsfag og valgfag har matematik A i kombination med fysik og kemi, hvoraf det ene skal være på A-niveau og det andet på mindst B-niveau, kan du afslutte dit begyndersprog efter 2g på B-niveau. Det samme gælder for studieretninger med bioteknologi og geovidenskab. Hvilke uddannelser giver studieretningerne adgang til? En studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser, men du skal være opmærksom på, at nogle uddannelser stiller krav om, at du har bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Hvis du ikke opfylder kravene gennem din studieretning og dine valgfag, skal du have suppleret din studentereksamen med et eller flere fag. Det foregår, efter at du har afsluttet din studentereksamen, og det foregår på særlige institutioner, der udbyder suppleringskurser. På skolens hjemmeside under Studieretninger kan du finde et link til Adgangskortet. Her kan du indtaste fag og niveauer og se, hvilke uddannelser du har adgang til uden supplering. Du vil fx her kunne se, at du for at få direkte adgang til lægestudiet skal have nogle naturvidenskabelige fag på nogle bestemte niveauer. Særligt om studieretninger med fire sprog Normalt skal alle elever have mindst ét naturvidenskabeligt fag eller matematik på B-niveau. Studieretninger med fire sprog giver mulighed for at undlade at opgradere et naturvidenskabeligt fag til B-niveau. Du bliver således stillet frit mht., hvilket af de fag, du allerede har, du gerne vil opgradere

17 Matematik A - Fysik B - Kemi B I både fysik og kemi inddrages den nyeste forskning og aktuelle problemstillinger fra medierne. Mulige emner kunne være: Kendskab til forskellige matematiske modeller, og hvad de kan bruges til. Matematiske argumenter og beviser. Hvordan er universet opstået og opbygget? Hvordan kan stråling fra radioaktive kilder både helbrede og gøre skade? Hvordan har matematiske metoder og naturlovene gjort det muligt at flyve til månen? Hvor meget nikkel er der i mine smykker? Hvorfor hæver kagedejen? Hovedpine? - Hvordan kan vi lave medicin? Undervisningen er meget varieret i studieretningen. I kemi og fysik arbejdes der eksperimentelt i laboratoriet eller i naturen, og det spiller tæt sammen med den teoretiske side af fagene. I både matematik, fysik og kemi løses der opgaver, som ofte har en konkret løsning. Anvendelsen af moderne IT-værktøjer indgår naturligt og ofte i denne studieretning. Der er mange muligheder for at tage på ekskursioner på universiteter eller virksomheder. Studieturen i 2g kan have mange forskellige destinationer: Rom, Firenze, Barcelona, London eller Island. Der foretages eksperimentelle undersøgelser på turen, og vi besøger universiteter, museer og virksomheder med et naturvidenskabeligt indhold. Matematik A, Fysik B, Kemi B Matematik A Fysik B Kemi B Biologi C Det kunstneriske fag C Sprog Engelsk B Samfundsfag C Valgfag A Valgfag A, B eller C I denne studieretning beskæftiger vi os med naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik på højeste niveau, og sammen med fysik og kemi arbejdes der både teoretisk og eksperimentelt med at få indblik i verdens opbygning og sammenhænge. Studieretningen giver mulighed for at have et begyndersprog, der afsluttes på B-niveau. Fagene i denne studieretning arbejder meget tæt sammen. Matematikken bruges til at beskrive og løse konkrete problemer. I kemi og fysik anvendes ofte de samme begreber, og den grundlæggende naturvidenskabelige tilgang til fagene er ens. Ved at vælge fysik B og kemi B i studieretningen har du mulighed for i 3g at vælge fysik A eller kemi A. I matematik vil du blive trænet i at arbejde systematisk og tænke logisk, og du vil lære at bruge matematikkens symbolsprog og computerens matematikprogrammer. I fysik prøver vi at forstå den verden vi lever i. Fra de mindste dele som atomer og kvarker og til det største - universet. I kemi undersøger vi, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer med hinanden. Med denne studieretning bliver du godt rustet til at arbejde med og vurdere naturvidenskabelige problemstillinger. Studieretningen giver dig adgang til et stort antal videregående uddannelser, som fx ingeniør, læge, tandlæge og dyrlæge

18 Kemi A - Matematik A - Fysik B I både fysik og kemi inddrages den nyeste forskning og aktuelle problemstillinger fra medierne. Mulige emner kunne være: Kendskab til forskellige matematiske modeller, og hvad de kan bruges til. Matematiske argumenter og beviser. Hvordan er universet opstået og opbygget? Hvordan kan stråling fra radioaktive kilder både helbrede og gøre skade? Hvordan har matematiske metoder og naturlovene gjort det muligt at flyve til månen? Hvor meget nikkel er der i mine smykker? Hvorfor hæver kagedejen? Hovedpine? - Hvordan kan vi lave medicin? Undervisningen er meget varieret i studieretningen. I kemi og fysik arbejdes der eksperimentelt i laboratoriet eller i naturen, og det spiller tæt sammen med den teoretiske side af fagene. I både matematik, fysik og kemi løses der opgaver, som ofte har en konkret løsning. Der er mange muligheder for at tage på ekskursioner. Ofte planlægges der i 3g en 3-dages ekskursion til København med besøg på en virksomhed og et universitet for at lave eksperimenter og høre spændende oplæg. Studieturen i 2g kan have mange forskellige destinationer: Rom, Firenze, Barcelona, London eller Island. Kemi A, Matematik A, Fysik B Kemi A Matematik A Fysik B Biologi C Det kunstneriske fag C Sprog Engelsk B Samfundsfag C Valgfag A, B eller C I denne studieretning beskæftiger vi os med naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik og kemi på højeste niveau, og sammen med fysik arbejdes der både teoretisk og eksperimentelt med at få indblik i verdens opbygning og processer i naturen. Studieretningen giver mulighed for at have et begyndersprog, der afsluttes på B-niveau. Fagene i denne studieretning arbejder meget tæt sammen. Matematikken anvendes til at løse konkrete problemer i fysik, som leverer eksempler til det videre arbejde i matematik. I kemi og fysik anvendes ofte de samme begreber, og den grundlæggende naturvidenskabelige tilgang til fagene er ens. Ved at vælge kemi A direkte i studieretningen får du et sammenhængende og uafbrudt forløb fra 1g til 3g. I matematik vil du blive trænet i at arbejde systematisk og tænke logisk, og du vil lære at bruge matematikkens symbolsprog og computerens matematikprogrammer. I fysik prøver vi at forstå den verden, vi lever i. Fra de mindste dele som atomer og kvarker til det største universet. I kemi undersøger vi, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer med hinanden. Med denne studieretning bliver du godt rustet til at arbejde med og vurdere naturvidenskabelige problemstillinger. Studieretningen giver dig adgang til et stort antal videregående uddannelser, som fx ingeniør, læge, tandlæge og dyrlæge

19 Fysik A - Matematik A - Kemi B I både fysik og kemi inddrages den nyeste forskning og aktuelle problemstillinger fra medierne. Mulige emner kunne være: Kendskab til forskellige matematiske modeller, og hvad de kan bruges til. Matematiske argumenter og beviser. Hvordan er universet opstået og opbygget? Hvordan kan stråling fra radioaktive kilder både helbrede og gøre skade? Hvordan har matematiske metoder og naturlovene gjort det muligt at flyve til månen? Hvor meget nikkel er der i mine smykker? Hvorfor hæver kagedejen? Hovedpine? - Hvordan kan vi lave medicin? Undervisningen er meget varieret i studieretningen. I kemi og fysik arbejdes der eksperimentelt i laboratoriet eller i naturen, og det spiller tæt sammen med den teoretiske side af fagene. I både matematik, fysik og kemi løses der opgaver, som ofte har en konkret løsning. Anvendelsen af moderne IT-værktøjer indgår naturligt og ofte i denne studieretning. Der er mange muligheder for at tage på ekskursioner. Ofte planlægges der i 3g en 3-dages ekskursion til København med besøg på en virksomhed og et universitet for at lave eksperimenter og høre spændende oplæg. Studieturen i 2g kan have mange forskellige destinationer: Rom, Firenze, Barcelona, London eller Island. Fysik A, Matematik A, Kemi B Fysik A Matematik A Kemi B Biologi C Det kunstneriske fag C Sprog Engelsk B Samfundsfag C Valgfag A, B eller C I denne studieretning beskæftiger vi os med naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik og fysik på højeste niveau, og sammen med kemi arbejdes der både teoretisk og eksperimentelt med at få indblik i universets opbygning og sammenhænge. Studieretningen giver mulighed for at have et begyndersprog, der afsluttes på B-niveau. Fagene i denne studieretning arbejder meget tæt sammen. Matematikken anvendes til at løse konkrete problemer i fysik, som leverer eksempler til det videre arbejde i matematik. I kemi og fysik anvendes ofte de samme begreber, og den grundlæggende naturvidenskabelige tilgang til fagene er ens. Ved at vælge fysik A direkte i studieretningen får du et sammenhængende og uafbrudt forløb fra 1g til 3g. I matematik vil du blive trænet i at arbejde systematisk og tænke logisk, og du vil lære at bruge matematikkens symbolsprog og computerens matematikprogrammer. I fysik prøver vi at forstå den verden, vi lever i. Fra de mindste dele som atomer og kvarker til det største universet. I kemi undersøger vi, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer med hinanden. Med denne studieretning bliver du godt rustet til at arbejde med og vurdere naturvidenskabelige problemstillinger. Studieretningen giver dig adgang til et stort antal videregående uddannelser, som fx ingeniør, læge, tandlæge og dyrlæge

20 Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B I studieretningen vil fagene ofte mødes og samlet give en bedre forståelse af moderne videnskabelige problemstillinger. Fx vil fagene fysik og bioteknologi begge kunne bruges til at forstå, hvordan moderne kræftbehandling og diagnosticering foregår. Matematik og bioteknologi kan sammen beskæftige sig med vækst af mikroorganismer. Mulige emner kunne være: Sygdomsbehandling og diagnosticering Medicinfremstilling Genteknologi Modellering af mikroorganismers vækst og spredning Moderne fødevareproduktion Matematiske argumenter og beviser Viden om universet Stråling og dens påvirkning af levende organismer Karakteristisk for studieretningen er, at der arbejdes meget eksperimentelt, og at samspillet mellem teori og praksis altid er i fokus. Desuden tager vi ofte på ekskursioner, fx virksomhedsbesøg, hvor vi ser bioteknologiske metoder anvendt i en moderne produktionsvirksomhed. Det er også karakteristisk, at emnerne ofte lægger op til etiske diskussioner, fordi vi har stor fokus på naturvidenskabens anvendelsesmuligheder. Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Bioteknologi A Matematik A Fysik B Samfundsfag C Det kunstneriske fag C Sprog Engelsk B Valgfag A, B eller C Denne studieretning er det oplagte valg for dig, hvis du interesserer dig for naturvidenskab, teknologi og etik. Fagene, der tegner studieretningen, giver en bred og solid forståelse af naturvidenskabelige fænomener og processer. Bioteknologi A giver automatisk både biologi og kemi på B-niveau. I denne studieretning vil der være en ledig valgblok i 3g. Valgblokken kan bruges til et valgfag eller til at opgradere et fag. Studieretningen giver mulighed for at have et begyndersprog, der afsluttes på B- niveau. I fysikken stiftes bekendtskab med naturens byggesten og de lovmæssigheder, der beskriver fysiske fænomener. I matematikken bruges logik og symbolsprog til at opstille hypoteser og modeller, der kan beskrive sammenhænge i naturen. Bioteknologi er et relativt nyt fag i gymnasiet, og det beskæftiger sig med de nye teknologiske muligheder for anvendelse af levende organismer til at løse moderne udfordringer. Ved at trække på viden og metoder fra de klassiske fag biologi og kemi arbejder man i faget med at forstå de nye bioteknologier og deres anvendelsesmuligheder. Studieretningen er adgangsgivende til videregående uddannelser på linje med andre studieretninger med kombinationerne matematik A, kemi B og fysik B, fx ingeniør, læge, tandlæge og dyrlæge

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

Hjerne alent periment

Hjerne alent periment Hjerne alent periment Indhold Uddannelsens opbygning 5 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Nørre Gymnasium 2014/2015

Nørre Gymnasium 2014/2015 Nørre Gymnasium 2014/2015 Indholdsfortegnelse: Nørre G på kryds og tværs.......................................... s. 3 Supersproglig Studieretning... s. 16 Sprog, kommunikation og medier... s. 17 Sprog,

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium Studieretninger nagym.dk 20 15 NærumGymnasium Velkommen til Nærum Gymnasium Nærum Gymnasium (NAG) er et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium. På NAG skaber vi i fælleskab rammerne for læring og

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København 10. klasse 2013-2014 Information om 10. klasse i København I N F O R M A T I O N S M Ø D E O V E R S I G T Info-møde oversigt Amager 10. klasse - på Amager Ungdomsskole - på Amager Fælled Skole - på Peder

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Kom længere. wwww.lamgkaer.dk. Kileparken 25, DK - 8381 Tilst Tlf: +45 86 24 20 11 W: www.langkaer.dk M: mailto@langkaer.dk

Kom længere. wwww.lamgkaer.dk. Kileparken 25, DK - 8381 Tilst Tlf: +45 86 24 20 11 W: www.langkaer.dk M: mailto@langkaer.dk Grafisk design: sandahls.net. Denne tryksag er trykt på FSC certificeret papir. Kileparken 25, DK - 8381 Tilst Tlf: +45 86 24 20 11 W: www.langkaer.dk M: mailto@langkaer.dk facebook.com/langkaer Instagram:

Læs mere