HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet"

Transkript

1 KLUBBLAD NR Tirsdagssejlads - set fra Chatarsis HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet Side 1 FØLG ALLE FØLG AKTIVITETER MED PÅ PÅ

2 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks John Christensen Stig Larsen Kirsten M. Nielsen Bjarne Jensen Sejladsudvalget: Allan Cocks Svenning Nielsen Gorm Holdt Madsen Aktivitetsudvalg: John Christensen Inger Kristensen Rita Herberg Lene Jensen Eva Brix Birgit Bøgsted Bodil Nielsen Revisorer: Henrik Eske Jensen Flemming Midtgaard Bjarne Jensen suppl PR-bladudvalg: Bjarne Jensen Anne Louise Pedersen Chr. Bové Simonsen Henrik Eske Jensen HUSK DET NU! Der skal navn og pladsnummer og tlf.nummer på stativerne på vinteropbevaringspladsen og på masterne i masteskuret. Driftsudvalget: Stig Larsen Orla Bøgsted Thomas Cocks Jens Sund Laursen Erik Ryborg Jørgen Pedersen Havnemyndigheder: Fritidsfartøjer - Hals Bådelaug Erhvervsfartøjer - Aalborg Kommune Mailadresse: Hjemmeside: Havnemestre Linda og Ove Kasserer Kirsten Nielsen Bladudgivelse nr. 1 i 2014 Ansvarshavende redaktør : Bjarne Jensen (Bestyrelsesmedlem og formand for PR-udvalget) Udgivet i 200 eksemplarer Side 2

3 Formandens side Så kom foråret med fuldt tryk med temperaturer over 22 grader, sol og lidt vind, bare perfekt vejr til at sejle i, eller bare sidde og nyde vejret, havnen og fjorden. Det store overblik får man når man sidder på vores dejlige tagterrasse i klubhuset. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med John som næstformand, Kirsten som kasserer, Bjarne som sekretær, og undertegnede som formand. Da Jan er trådt ud af bestyrelsen er Stig (suppleanten) kommet ind som formand for driftsudvalget. Vores havnemedhjælpere er startet på fuld tryk pr. 1. maj og jeg har lige set statistikken, som viser der har været 250 besøgende siden vi åbnede automaten omkring 1. april, hvilket har givet en indtægt på ca kr, indtil nu. Bare i bededagsferien havde vi 115 overnatninger i havnen. Vi har i år valgt at hæve pladslejen for gæstesejlere, priserne kan ses i klubhuset, dog er vi stadig imellem de billige havne at overnatte i. Kapsejladserne tirsdag aften er kommet godt i gang og der har været rigtigt godt vejr med sol og vind, og det har givet nogle gode og spændende sejladser. De der ikke er kommet med endnu: meld jer til, det er både hyggeligt og meget spændende ind imellem. Der er for øjeblikket ca 10 både med hver gang. Drengeturen, som jeg desværre ikke selv deltog i, har jeg hørt gik rigtigt godt. Der var mange både med og turen gik til Læsø og derefter til Sæby i rigtigt godt vejr. Men næste gang der er tur, vil jeg gøre meget for at være med, da det er nogle rigtig hyggelige ture. Diesel på havnen er nu en realitet, således at der inden for kort tid kan tankes marinediesel på havnen ( der hver den lille lodsbåd ligger nu ) Starten på sæsonen har været nemmere i år end tidligere år, da vi har fået (Fortsættes på side 4) Side 3

4 (Fortsat fra side 3) mange ting på plads efterhånden, havnemedhjælperne er godt inde i tingene, hvilket gør at forefaldende arbejde på havnen bare bliver gjort nu. Billetautomaten kører også uden problemer. Driftsudvalget har fået havnen gjort klar og lavet en del forbedringer og reparationer. Dog er der ting der ikke har fungeret til alles tilfredshed og dette er der taget hånd om. Vi forventer således at alt kører og virker som det skal her i løbet af sommeren. Såfremt der er nogen der har noget på hjertet, som de gerne vil have ændret eller nogle nye tiltag, så skriv endelig på min mail eller læg et brev i postkassen. Der er enkelte, der har skrevet om noget som ikke fungerer, dette er dejligt, så har man mulighed for at tage hånd om problemet. Pt. har vi endnu ikke modtaget en ny lejekontrakt fra Aalborg Kommune, hvilken vi venter meget på, men indtil den kommer kører vores hidtidige aftale uændret videre. Der er kommet en del nye sejlere til vores klub, som jeg her vil byde hjertelig velkommen og jeg håber at de vil blive godt integreret. Til slut vil jer gerne ønske jer alle en rigtig varm og solrig sejlsæson. Allan Cocks Velkommen til nye medlemmer Pernille Jacobsen Lars Jacobsen Jens Bugge Bjarne Urup Thomas Nielsen Henrik Villefrance Ole Kristensen Jørgen Krogh Preben Ramskov Side 4

5 Referat fra årets generalforsamling Referat generalforsamling Hals Bådlaug 8 marts Henrik Eske blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 67 stemmeberettigede var til stede. Formand Allan Cocks aflagde bestyrelsens beretning og kunne bl.a. fortælle at havnen i det forgangne år havde fungeret tilfredsstillende. Ove og Linda var blevet ansat til at passe havnen fra majoktober. Det har fungeret godt og de skiftes til at tage vagterne, morgen og aften. Vi fik også ansat Helena til at tage sig af rengøringen. Det gjorde hun hele sommeren samt i vinterperioden efter behov. Den nye billetautomat blev taget i brug og har kørt fint. Dog med enkelte stop. Der har været en del frivillig hjælp til forårsklargøring af broer, grillterrasser m.v., hvilket vi er meget glade for. Al frivillig hjælp er gratis for klubben og er med til at forbedre økonomien. Stor tak til alle, der har hjulpet. Vi slap billigt under stormen Bodil. Vi fik ingen skader på broerne. Gode fester er afholdt i løbet af året. Bl.a. jubilæumsfesten Vi fik blå flag på havnen i 2013, hvilket det ser ud til, vi også får i år. Der er lavet en del om på pladserne i havnen. Bestyrelsen har besluttet at man fra 2015 vil opmåle bådene fra for til agter, altså inkl. bovspyd og agterplatform. Der har været en positiv dialog med Aalborg kommune angående havn og vandareal. Forhandlinger forventes at blive afsluttet sidst i marts måned. Tak til udvalgsmedlemmer for indsats og tak til Keld og Hans for deres arbej- (Fortsættes på side 6) Side 5

6 (Fortsat fra side 5) de i bestyrelsen. Kirsten fremlægger regnskab for 2013 og dette godkendes af forsamlingen. Kontingenter forsætter uændret. Ingen indkomne forslag. Bjarne Jensen vælges til bestyrelsen og Stig Larsen vælges som suppleant. Henrik Eske og Flemming Midtgaard genvælges som revisor og revisorsuppleant. Bjarne Jensen kan ikke fortsætte, da han er valgt til bestyrelsen og Michael Westergaard vælges som suppleant. Valg af udvalgsmedlemmer: Jørgen, Erik og Jens vælges som nye medlemmer af driftsudvalget. Bodil og Birgit Bøgsted vælges som nye medlemmer af aktivitetsudvalget. Ingen nye medlemmer melder sig til sejladsudvalget. Bjarne overtager Kelds plads i PR-udvalget og Christian og Louise vælges som nye medlemmer til PR-udvalget. Preben foreslår at man får en tavle i klubben, hvorpå medlemmerne kan skrive sig på, når de sejler. På den måde får man mulighed for at sejle sammen. Der bliver spurgt til tankanlæg på havnen. Stig Larsen svarer, at han arbejder på sagen og forventer svar indenfor 14 dage. Gorm opfordrer til at man deltager i tirsdagssejladserne. Der er plads til alle. Allan Cocks afslutter generalforsamlingen. Takker Keld for det store arbejde, han har udført. Også tak til Hans, der har været til stor hjælp for Allan det sidste år. Generalforsamlingen afsluttes. Referent; Anne Louise Juhl Pedersen Side 6

7 Så er tirsdagssejladserne i gang I skrivende stund er der sejlet 5 gange, og det er som altid vildt fedt, at være med i sejladserne. Det hele startede tirsdag den 29. april med skippermøde, hvor Gorm meget veloplagt orienterede om opdateringer i sejladsreglerne fra DS og udleverede sejladsregler og kort. Denne sæson har sejladsudvalget valgt modellen fra sidste år, hvor der er 2 løb, som startes samtidigt. Der er 4 både, som betegnes de hurtige eller de mere konkurrenceprægede både, og de lidt langsommere både, eller turbådene. Det giver en god chance for alle, for at få en fornemmelse af af egne og bådens evner, og er med til at skærpe appetitten på at optimere såvel sig selv, som sin båd. Det er sjovt når vi sejler om kap, og det giver da også en dimension mere, når man sejler tur eller transportsejlads. Så giver det jo stadig en god fornemmelse, når man kan mærke at skidtet virker. Et rigtigt godt initiativ, som jeg personligt fuldt går ind for. (Fortsættes på side 8) Side 7

8 (Fortsat fra side 7) I år har vi så fået en ny udfordring, idet Michael jo har indskrevet en rigtigt racer til tirsdagssejladserne, nemlig en One design 11 meter, som indtil nu, har vist lovende takter, selv om der også har været udfordringer ombord. En anden god grund til at deltage er jo, at Bodil hver tirsdag stiller op som både dommer, og servicemedarbejder, som sørger for kaffe m/tilbehør, så der er lidt at mødes over, når vi har sejlet. Når dommeren har måltagningen på plads, kan de tastes ind i resultatberegneren, og vi kan få overblik om vi har håneret eller har lyst til at luske af. For jer der ikke har deltaget - prøv det, det er godt for både sjæl og krop og sejlerevner. Henrik Side 8

9 Drengetur til Læsø maj Som til enhver anden sejlads, blev turen indledt med et skippermøde, dog et af de mere demokratiske. Her blev vi enige om at sejle til Læsø. Vi var 6 sejlbåde en motorbåd og en dommerbåd. Dommerbåden havde en besætning af meget ansvarsfulde dommere. Den ene drak sågar cola for at have det fulde overblik. Jeg tror nok motorbåden vandt løbet, for da min GPS viste, at vi ville ankomme til øen kl. 23,30, bad vi dommeren om at afblæse løbet. Der var et vigtig element i sejladsen, som ikke måtte overses - vi skulle jo spise sammen når vi ankom til Øen. Lørdag gik turen til Sæby. Her gik det desværre på samme måde - vi måtte stoppe med at sejle om kap! Vi skulle jo til Sæby og spise frokost! Det vil vel være skidt reklame for turen, hvis nogle blev ranglede undervejs. Vi tager dog hatten af for Thomas, for han var standhaftig og blev ved at sejle for sejl. Prisen var, at han mistede frokosten. Til gengæld så spiste han det mere til aften, så vi overlevede alle. På hjemturen søndag var der god vind til spiler, så den kom op, og det gik godt for os. Meeen Svenning lagde en protest, og sagde, at vi ikke var målt med spiler, så der vandt vi heller ikke. Jeg tror (Fortsættes på side 10) Side 9

10 Drengetur til Læsø maj (Fortsat fra side 9) det var Carl Erik der vandt overalt, men han har vist også brugt mest diselolie. Alt i alt en rigtig god drengetur på trods af det var meget småt med hummerhaler. Med sejlerhilsen Christian / BOVÉ Nyt fra driftsudvalget Driftsudvalget har, for at optimere udnyttelsen af pladsen, flyttet lidt rundt på stativerne, så der kan blive plads til flere både. Vi har sat flere strømskabe ud til gæstesejlerene, og der arbejdes på en løsning på mastekranen. Til hver enkelt bådejer: Sørg nu for at jeres egen plads er ryddet ordenligt op. HUSK derudover, at forsyne stativerne med et synligt bådnavn, pladsnummer i havnen og et telefonnummer. Driftsudvalget meddeler at såfremt reglerne ikke overholdes, vil stativet blive fjernet, da vi jo ikke vil være opbevaringsplads for skrot og affald. Det henstilles endvidere, at du husker at vende skiltet på din plads, når du sejler på tur. Det giver bedre mulighed for udnyttelse af havnen, når der kommer turister. Husk de er gæster, og er med til at finansiere driften af vores sejlklub!.der er fortaget lidt forbedringer i baderum og toiletter. Der kan nu købes diesel på Hals havn, og der vil i løbet af næste uge kunne betales med kort. Der vil være et telefonnummer som man kan ringe til for betjening, og der vil senere blive mulighed for selvbetjening. Der arbejdes samtidig på en løsning hvor man også kan købe benzin på havnen. Stig Side 10

11 Standerhejsning Årets standerhejsning fandt sted den 29. marts, en dag med flot vejr, så standeren kunne folde sig flot ud. Men som en spilersætning, kan give problemer, så ville vores stander heller ikke helt som Christian ville. Først ville den vende på hovedet, derefter ville den stå som et timeglas, men i 3. forsøg kom den på rette plads i rette element, god vind fra øst, flot solskin og afsyngning af den nordjyske nationalsang: Blæsten går frisk. Aktivitetsudvalget havde selvfølgelig sørget for våd og tørt til ganen, og formanden, holdt en den traditionelle tale, med alle ønsker om en god sæson. Alle traditioner blev fulgt, således også med affyring af klubbens kanon. /Henrik Side 11

12 Side 12

13 Fra bestyrelsesprotokollen Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen: Allan Cocks: Formand og medlem af Sejladsudvalget Kirsten M. Nielsen: Kasserer Bjarne Jensen: Sekretær og formand for PR-udvalget John Christensen: Medlem og formand for Aktivitetsudvalget Stig Larsen: Medlem og formand for Driftudvalget. Fra bestyrelsesmødet den 8. april 2014: Periodens kontobevægelser blev gennemgået 5 nye medlemmer blev godkendt. De 4 ønsker bådplads Formanden orienterede bl.a. om mastekran, forsikringsforhold, medlemskab af FLID, problem på landpladsen samt om, at havnemedhjælperne begynder den 1. maj Stig orienterede om diverse praktiske problemer Kapsejladserne begyndte med tilmelding den 29/4 med første sejlads den 6/5. Datoerne for tirsdagssejladserne kan ses på hjemmesiden Den 28/6 afholdes der Hals Barre Cup Sejlads Der er problemer med vindmåleren men en person er sat på opgaven. Fra bestyrelsesmødet den 12. maj 2014: Periodens kontobevægelser blev gennemgået Medlemmer med flere både skal betale indskud for båd nummer 3 Formanden orienterede bl.a. om båd beliggende på plads nr. 301, problemer med mastekranen og havnemedhjælperne I april måned var der strøm ved broerne, hvor gæstesejlere fik besked på at placere sig. En del valgte imidlertid alligevel at placere sig andre steder i havnen. Tirsdagssejladserne er nu i gang Der afholdes Hals Barre Cup Sejlads den 28/6. Bjarne Jensen Side 13

14 6. Hals Barre Marathon Lørdag, den 1. november 2014 i Hals Distancer: Halv-marathon og hel-marathon, med 3/6 omgange af 7,04 km. Der er ikke DAFopmålt distance eller chip tidtagning. Løberne tager selv tid. Underlag: asfalt, grus, skovsti og sand. Der er mulighed for omklædning og bad (polet til bad udleveres) samt opbevaring af baggage. Der er gode toiletforhold. Tilmelding åbner 1. august 2014 og slutter 30. oktober Gebyr: 40 kr. for halvmarathon og 50 kr. for hel-marathon. Tilmelding på mail til Efterfølgende tilsendes kontonummer til indbetaling. Der kan maximalt deltage 120 løbere heraf max 60 på halv-marathon. Samlet start lørdag, den 1. november kl fra Hals Bådelaugs klubhus på havnen i Hals. Forplejning: Der er hoveddepot ved start/mål med vand, saft, cola, kage, slik, chokolade og frugt. Midtvejs er der et drikkedepot. Rutebeskrivelse: Løbet er fladt men alligevel varieret. Der løbes langs fjorden og havet på sti med varieret underlag, gennem skov og sommerhusområde og tilbage mod Hals og Hals havn ad cykelsti og fortov. Ruten kan ses på Andre bemærkninger: Der løbes på eget ansvar. Der er gode parkeringsmuligheder på Hals havn. Pårørende, tilskuere og løbere har mulighed for at benytte bådelaugets klubhus. Her vil der til løberne og pårørende være kaffe, kage m.m. samt mulighed for at varme sig. Her kan også købes øl og vand for 6 kr. Efter løbet, med start klokken cirka 14.30, vil der på Sejlerloftet være mulighed for at høre Johnny Wulff Andersen fortælle om sin deltagelse og sejr i det næsten 500 km. lange løb Yukon Arctic Ultra Race gennem det nordvestlige Canada med temperaturer ned til minus 45 grader. Er åben og gratis for tilmeldte løbere, deres pårørende og medlemmer af Hals Baadelaug. Side 14

15 HALS BARRE CUP 2014 Hals Bådelaug inviterer hermed til Hals Barre Cup lørdag d. 28.juni Der sejles efter DS sejladsbestemmelser. Bådene tildeles GPH sømiletider iflg. målerbrev efter DH-reglen. Turbåde uden målerbrev er velkomne til at deltage. Startgebyr kr 150 betales på skippermødet. Traditionen tro vil banen være en trekantbane på sømil på fjord og Kattegat. I tilfælde af meget dårligt vejr sejles på en kortere bane på fjorden. PROGRAM: 9.00 Skippermøde/betaling/morgenmad Første start Anden start Sidste måltagning Præmieoverrækkelse når resultatet foreligger. Der ringes med klokke på bådelaugets tagterrasse 10 minutter før præmieoverrækkelse. Ca. kl. 18 After saling buffet på bådelauget. Pris kr 80 pr deltager betales ved skippermødet. Drikkevarer kan købes. TILMELDING SENEST ONSDAG D. 25.JUNI PÅ MAIL: Angiv flg. Bådtype, bådenavn, skippers navn, Cert.nr., sejlklub, mobilnr samt antal deltagere i spisning. Deltagende både betaler ikke havneafgift fredag til søndag. Spørgsmål til Gorm Holdt Madsen tlf , mail HALS BARRE CUP 2014 Side 15

16 Aktivitetskalender 23. juni Grillen på terrassen vil blive tændt Har du lyst at være, så medbring selv maden. Ølkassen giver en gang irsk kaffe august Der bliver arrangeret grisefest i enten Hou eller Aalborg (afhængig af vejrudsigt). Er der tilslutning nok, vil der blive serveret pattegris 10. oktober Irsk aften 25. oktober Ariggerfest 29. november Julefrokost Vores første hjemmeside Side 16 FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ PÅ

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2011 KLUBBLAD NR 3 2011. HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2011 KLUBBLAD NR 3 2011. HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet. KLUBBLAD NR 3 2011 HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen: 24 25 38 50 Michael

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet november 2000 KLUBBLAD NR. 2 2000

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet november 2000 KLUBBLAD NR. 2 2000 KLUBBLAD NR. 2 2000 Er Peter på vej ud på dybt vand... Havneudvalg: Bent Svendsen 98750914 Christian Simonsen 98251089 Jess Gjedde 98252149 Leif Samuelsen 98259665 Hans Holmegaard Husudvalg: Flemming Midtgaard

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1 Nr. 159 39. årgang september 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere