Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af Tilfredse beboere i Byagerlunden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden"

Transkript

1 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 20 - DECEMBER 2012 Byagerlunden Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013 Tilfredse beboere i Byagerlunden Husk indboforsikring Nye strømper i Vestervang

2 Nye folk Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 20 - DECEMBER 2012 Lars Skov Jakobsen blev pr. 1. juli 2012 ansat som ejendomsfunktionær i Tjur- og Tejstgården. Lars har tidligere arbejdet som tømrer. Lars Jakobsen Udgiver Greve Boligselskab Greveager Greve Telefon: Fax: Kontortid alle dage kl , torsdag tillige kl Redaktion Ansvarshavende redaktør Uffe Petersen Medredaktør Bente Puggaard Jeannette Greve blev pr. 1. september 2012 ansat som fuldmægtig i regnskabsafdelingen. Jeannette har tidligere arbejdet som regnskabsfuldmægtig i en produktionsvirksomhed. Jesper Thellessen blev pr. 1. oktober 2012 ansat som ejendomsfunktionær i Tune afdelingerne. Jesper har tidligere været ansat hos Banedanmark. Tillykke til: Brian Id, der den 6. juni kunne fejre 50 års fødselsdag. Jeannette Greve Jesper Thellesen Brian Id Foto Nicolaj Kann Mohr Grafisk tilrettelæggelse og redigering Infocomm Oplag 2600 eksemplarer Michael Skytte, der den 16. september kunne fejre 50 års fødselsdag. Bent Nielsen, der den 22. oktober kunne fejre 60 års fødselsdag. Michael Skytte 21. september 2012 Tryk Hertz bogtrykkergården a/s Lars Skov Jacobsen, der den 27. november kunne fejre 50 års fødselsdag. Bent Nielsen Indbydelse! Ferielukket Greve Boligselskab holder lukket mellem jul og nytår. Betalingsfrister OBS: Loven er ændret vedr. betaling af husleje. Fra den 1. januar 2013 er lejelovens 3 løbedage fjernet, hvilket betyder, at huslejen skal betales på månedens første hverdag. - betalingsfrister for husleje i første halvår januar 1. marts 1. maj 1. februar 2. april 3. juni 2 GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER 2012 Lars Søjnæs, der den 1. december kunne fejre 50 års fødselsdag. Farvel til: Hovedbestyrelsen I anledning af Bent Nielsens 60 års fødselsdag den 22. oktober 2012 indbydes alle ansatte til reception Mandag den 22. oktober 2012 kl. 08:00 i Eghøjs Fælleshus, Lars Kastaniehusene Søjnæs 54, 2690 Karlslunde. Med venlig hilsen Greve Boligselskab. John Jensen, Tjur- og Tejstgården, der den 1. juli 2012 gik på efterløn. Birthe Goltermann, regnskabs- og souschef i administrationen, der den 29. juni gik på pension. Bestyrelsesmedlemmer Formand Uffe Petersen, Tjørnelyparken Næstformand Kim Kjelmann, Elkærparken Bestyrelsesmedlem Bente Puggaard, Bøgehegnet Bestyrelsesmedlem Svend Aage Larsen, Tjur- og Tejstgården Bestyrelsesmedlem Kenn Bendtsen, Enghusene Suppleanter 1. suppleant Karsten Øbro, Gersagerparken 2. suppleant Torben Olsen, Søjlegården

3 Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer Af formand Uffe Petersen Beboerdemokratiet er et af de vigtigste kendetegn for den almene sektor, og der findes ikke en tilsvarende form uden for Danmark. Det er lovgivningen, som bestemmer, hvordan en boligorganisation skal være opbygget med repræsentantskab, organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelser. Det er også lovgivningen, der fastlægger, hvad kompetencerne er i de enkelte beboerdemokratiske organer. Den formelle opbygning af beboerdemokratiet kan virke meget tung især for personer, som ikke har et nærmere kendskab til vores sektor. Derfor er det meget vigtigt, at vi får udbredt kendskabet ikke mindst til vores beboere. Mange boligorganisationer har meget lave deltagerantal til både afdelingsmøder og til repræsentantskabsmøder. I Greve Boligselskab har vi ikke de store problemer med at få beboerne til at møde op til afdelingsmøder eller til repræsentantskabsmøder, men som i mange andre bolig organisationer kan det knibe med at rekruttere nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer især yngre mennesker. Der kan være mange årsager til den manglende interesse for at være i afdelingsbestyrelserne, argumenterne vi tit hører er: Manglende tid I gør det jo godt Det kan jeg ikke finde ud af Det virker kedeligt Jeg ønsker bare et godt sted at bo Manglende tid : Mange har en stresset hverdag ikke mindst børnefamilierne, og vi må erkende, at vi er i konkurrence med mange organisationer og foreninger om frivillige, men hvis vi kan gøre arbejdet i en afdelingsbestyrelse mere spændende og interessant, kan vi måske få nogle til at prioritere deres tid lidt anderledes. I gør det jo godt : Der er ingen tvivl om, at de enkelte afdelingsbestyrelser gør et godt og stort stykke arbejde, men hvis der kom nye impulser og ideer, kunne det måske blive endnu bedre. Formand Uffe Petersen. Det kan jeg ikke finde ud af : Det lyder måske svært med lovgivningen, alle de ord og betegnelser, som kan være fremmede for mange mennesker såsom regnskaber, budgetter, langstidsbudgetter, styringsdialog, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden m.v., men det skal heller ikke gøres sværere, end det er. Organisationsbestyrelsen og administrationen vil altid være behjælpelig, hvis der er ønsker og behov for information/rådgivning. Desuden er der forskellige kurser for afdelingsbestyrelser. Det virker kedeligt : Ude fra kan det måske virke kedeligt, og det kan da ikke udelukkes, at der kan være tids punkter, hvor det kan være lidt kedeligt, men generelt er det spændende, hvilket også bekræftes af både nye og gamle afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Jeg ønsker bare et godt sted at bo : Vi skal selvfølgelig respektere, at mange af vores beboere blot ønsker et godt og trygt sted at bo og ikke ønsker at være en del af beboerdemokratiet, men mange gange har de alligevel ønsker/interesser indenfor nogle bestemte områder. Derfor kan de måske alligevel være aktive i en boligafdeling uden at være en del af afdelingsbestyrelsen. Det kunne f.eks. være i nogle udvalg eller aktivitetsgrupper. Det kunne f.eks. være i et legepladsudvalg, arrangere bankospil eller udflugter, være initiativtager til en ny klub i afdelingen, der er rigtig mange muligheder. Greve Boligselskab vil opfordre alle, der gerne vil, til at være aktive i deres boligafdeling. Flere aktive beboere vil gøre boligområderne endnu bedre og vil udvikle beboerdemokratiet i en positiv retning. Vinder af konkurrencen Vinder af konkurrencen i bladet juni 2012: Lis Mortensen fra Byagerparken Ny konkurrence se side 5 GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER

4 greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013 Af Brian Hemmingsen Greve Boligselskabs hjemmeside får nyt design. I starten af det nye år får Greve Boligselskabs hjemmeside helt nyt friskt design og en ny struktur. Med den nye hjemmeside vil vi i højere grad kunne leve op til fremtidens informationsbehov og gøre hjemme siden mere fleksibel og informativ for bestyrelserne og beboere. Den nuværende hjemmeside er nu 6 år gammel og er opbygget i et ældre softwareprogram, der er meget tungt at vedligeholde. Samtidig med at den kun kan rettes af én medarbejder. Dette har også været årsagen til at indholdet på hjemmesiden kun har været det mest nødvendige og vi har gennem tiden lagt vægt på tidløs information til boligsøgende. Den fremtidige hjemmeside er udviklet med et mål om at være mere enkel og overskuelig. Samtidig med at rettelser kan foretages med det samme fra hvilken som helst pc er med internetforbindelse. Vi vil med ibrugtagningen åbne op for information, der er mere nyhedspræget, såsom beboermøder m.v. Hjemmesiden bliver opdelt i tre dele en del for boligsøgende, en del for nuværende lejere og en del med generel information. Der vil samtidigt være en menuoversigt, der vil gøre det nemmere for brugerne at finde den rette side hurtigt. Det er planen på sigt, at bestyrelserne selv kan oprette og vedligeholde indhold på beboerdelen og dermed gøre hjemmesiden mere brugbar for bestyrelserne og beboerne i afdelingerne. Vi håber, at I vil tage godt imod den nye hjemmeside. 161 gasfyr i 4 afdelinger er udskiftet Nu er de klar til vinter udskiftningen forløb fint I Greve Boligselskab er flere afdelinger bygget på nogenlunde samme tid og næsten efter samme princip og med den samme type gasfyr. Afdelingerne Byagerparken, Lundegårdshegnet, Hedevangen og Olsbækken er efterhånden kommet op i alderen, og gasfyrene stod overfor at skulle skiftes. I afdelingerne har man til sammen 161 gasfyr Greve Boligselskab bad derfor 3 VVS mestre om at give tilbud på udskiftning af alle gasfyrene på en gang. Arbejdet tilfaldt Jesper Sjøberg VVS, som startede på udskiftningen i Byagerparken medio august og var færdig halvanden måned senere. Udskiftningen er kørt stort set uden problemer og beboerne er nu klar til vinteren. Tjur- og Tejstgården får energivenlig ventilation Store besparelser på udskiftning af ventilation i Tjur- og Tejstgården I Tjur- og Tejstgården skal de gamle ventilationsmotorer på lofterne udskiftes med nye energivenlige ventilationsmotorer. De eksisterende ventilatorer bruger i strøm ca kwh/år og de nye energivenlige ventilatorer bruger ca kwh/år, hvilket giver en besparelse i strøm på ca kwh/år. Omregnet til kroner og øre giver det en besparelse på ca kr./år og en simpel tilbagebetalingstid på 6,4 år. Udskiftningen forventes at opstarte i februar GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER 2012

5 Linda og Dan fra Byagerlunden. Tilfredse beboere i Byagerlunden Af Nicolaj Kann Mohr Linda og Dan har fortalt Beboerbladet om, hvordan det har været at flytte i Greve Boligselskabs nye boliger i Byagerlunden. Linda og Dan fra Byagerlunden siger om deres dej lige bolig: Generelt er vi rigtig tilfredse med vores nye bolig. Boligen er dejlig lys. Det er rart at flytte ind i noget helt nyt, og der har kun været et par småting, som efter henvendelse til Karsten, vores inspektør, blev ordnet med det samme. Linda og Dan synes også, at området er rigtig skønt: Her er stille og roligt, men alligevel liv. Vi er sikre på, at det nok skal blive rigtig godt, når det hele er færdigt. Da beboerne skulle flytte ind i Byagerlunden, var det hele ikke klart endnu, men Linda og Dan fortæller, at indflytningen gik godt uden problemer for dem. Lige som det første år også er forløbet uden de store udfordringer. Linda og Dan understreger: Det første år er forløbet godt. Der har selvfølgelig været nogle ting, som skulle laves. Det har dog kun været til lidt gene for os. Men det er dejligt nu, hvor der er kommet græs, hæk, der er blevet malet og lagt ny asfalt på vejen. Linda og Dan mener også, at det har styrket fællesskabet, at alle er nye på vejen: Fællesskabet er godt, alle hilser og snakker med hinanden. Det har helt klart været en fordel, at alle er nye på vejen. Vi er yderst tilfredse med vores nye bolig og området. Så vi regner med at blive boende i rigtig lang tid., lyder det fra Byagerlunden. FORSLAG TIL DEN NYE HJEMMESIDE Vi vil gerne høre dit forslag eller din idé til indhold på den nye hjemmeside. Skriv her og deltag i lodtrækningen om en købmandskurv: For at deltage i lodtrækningen om en købmandskurv skal sedlen afleveres hos administrationen eller i inspektør - kon torets postkasse inden den Er du i tvivl om, hvor din inspektør holder til, så kontakt Greve Boligselskabs administration på telefon: Vinderen bliver udtrukket den på administrationen og får personligt besked. Navn: Adresse: Evt. telefonnr.: Bemærk: Ansatte og redaktion kan ikke deltage i konkurrencen. GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER

6 Farvel til regnskabs- og souschef Birthe Goltermann. Birthes afsked Greve Boligselskab sagde den 29. juni farvel til regnskabs- og souschef Birthe Goltermann. Det var en meget speciel dag for både Birthe og for Greve Boligselskab, hvor mange mennesker var mødt op for at sige farvel til Birthe efter mere end 37 år i selskabet. Da Birthe blev ansat i 1975 var Greve Boligselskab noget mindre end i dag. Dengang var der knapt 400 lejemål - i dag administreres ca lejemål. Det er ikke kun størrelsen af selskabet, der har ændret sig, men nok så meget redskaberne i bogholderiet. Det mest avancerede, da Birthe startede, var skrivemaskiner og stencils. Senere blev det elektriske skivemaskiner, hulkort, kopimaskiner og til i dag, hvor det meste er baseret på it. Alle disse udfordringer klarede Birthe rigtigt flot. Birthe var gennem årene den faste klippe i regnskabsafdelingen og sørgede altid for, at der var styr på økonomien. Birthe satte en stor ære i, at regnskaberne var i orden (revisionen skulle nødig have bemærkninger). Det er ikke alene på den gode arbejdskraft, at Birthe vil blive husket, men i lige så høj grad som den gode og hjælpsomme kollega med det altid smittende gode humør. Greve Boligselskab ønsker Birthe alt held og lykke i de kommende år, og håber hun vil nyde den nye tilværelse, hvor der bliver mere tid til at dyrke de mange interesser. 40 års jubilæum i Gersagerparken Gersagerparken kunne i juni måned fejre 40 års jubilæum, og det gik ikke ubemærket hen. Der var lagt op til 3 dages fest med masser af underholdning. Fredag åbnede Greve Pigegarde festlighederne som bla. bød på stort festtelt, kræmmer telte og tivoli. Lørdag var der åbent i Gersagerparkens mange klubber, og efterfølgende var der musik og dans. Søndag bød bla. på gratis sildebord. Vi håber, de får mange gode år fremover. 6 GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER 2012

7 Elkærparken. Elkærparken isoleres og pudses op Af Nicolaj Kann Mohr I Elkærparken har man arbejdet på at få et renoveringsprojekt på benene. Faktisk startede afdelingsbestyrelsen og byggeudvalget i Greve Boligselskab med at undersøge mulighederne tilbage i I mange år har Elkærparken haft store problemer med, at murstene i gavlene frostsprængtes. Gennem årene har man forsøgt at stoppe udviklingen af ska derne ved at isolere toppen af gavlene. Løsningen viste sig dog at være ubrugelig og ikke særlig pæn. Under de indledende undersøgelser af Elkærparkens tilstand krævede Landsbyggefonden, at der blev foretaget nogle yderligere undersøgelser af gavlenes tilstand. Undersøgelserne viste, at der under opførelsen af Elkærparken ikke var brugt nok murbinder, og at den utilstrækkelige isolering, i gavlene, er i meget dårlig stand. I Elkærparken har man også store problemer med utætte vinduer og døre. Hvilket gør, at Elkærparken er den afdeling i Greve Boligselskab, der har de største udgifter til opvarmning. Det har været helt essentielt for renoveringsprojektet, at isoleringen af boligerne skal forbedres. I det første projekt, som danner grundlag for Landsbyggefondens godkendelse af skema A, var der lagt op til, at fugerne i murværket skulle kradses ud og nye fuger skulle lægges i. Men da White Arkitekter og byggeudvalget senere i processen kom på banen, fandt de frem til, at udskiftning af fuger er en meget dyr proces, som ikke giver bedre isolering af facaderne. Man undersøgte derfor, om det var muligt at pakke alle facader ind i isolering og puds uden at overstige beløbsrammen. Det lykkedes! Mange beboere i Elkærparken har igennem årene selv etableret vindfang foran hoveddørene. Disse vindfang er ikke mulige at bevare under renoveringen, da de står i vejen. Igen måtte White Arkitekter og byggeudvalget tænke alternativt. Efter forskellige overvejelser resulterede det i, at alle boliger i Elkærparken får etableret et nyt vindfang. Det endelige projekt indeholder følgende: 1. Etablering af nye gavle med ekstra isolering 2. Nyt tag med ekstra isolering på loftet 3. Nye døre og vinduer 4. Facadeisolering med puds 5. Isolering af sokkel 6. Etablering af vindfang Renoveringen er på nuværende tidspunkt i opstartsfasen og forventes færdigt i starten af Husk indboforsikring I Greve Boligselskab oplever vi desværre, at flere beboere ikke har tegnet en indboforsikring. Nogle beboere tror, at boligselskabets forsikring dækker eventuelle skader på indbo. Boligselskabet har en bygningsforsikring, men den dækker kun skader på bygningsdele og ikke beboernes indbo. Det kan få store konsekvenser for beboerne uden en indboforsikring. I tilfælde af f.eks. brand eller vandskade er det beboerens indboforsikring, der dækker genhusning og alle beboernes ejendele. Når en afdeling er under renovering eller der skal udføres arbejde på eller i boligen, og en håndværker kommer til at ødelægge f.eks. en lampe eller et tæppe, er det også beboerens indboforsikring der dækker skaden. Beboerens forsikringsselskab har efterfølgende mulighed for at sende det økonomiske krav videre til håndværkerens forsikringsselskab. Det er derfor meget vigtigt, at man som beboer sikrer sig, at man har en indboforsikring. GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER

8 Nye strømper i Vestervang Af Nicolaj Kann Mohr Afdelingen Vestervang kunne for to år siden fejre 50 års fødselsdag - det samme kunne deres kloakledning. I Vestervang har omkostningerne til rensning af den tilstoppede kloak de seneste år været støt stigende. Kloakledningens alder taget i betragtning besluttede man at foretage en tv-inspek tion af kloakken. Resultatet af inspektionen viste, at kloakken flere steder var faldet helt sammen. Det blev derfor besluttet, at kloakledningen skulle graves op og udskiftes med en ny. Der var bare det problem, at da Vestervang i sin tid fik lavet kloakledning, blev den lagt ned i forhaverne. Dvs. at alle beboerne skulle have gravet deres indkørsel og forhave op, hvilket ville have været til stor gene og en meget bekostelig affære. Derfor kontaktede vi entreprenørfirmaet Per Aarsleff, der i mange år har haft stor succes med at lave strømpeforinger af gamle kloakledninger. En strømpeforing går ud på, at der etableres et nyt rør i det gamle kloakrør. Det gøres ved at krænge en strømpeforing i blød tilstand ind i den gamle ledning ved hjælp af vand eller trykluft, eksempelvis fra en brønd. Når strømpeforingen er på plads i den nedslidte ledning, hærdes den med vand eller damp. På den måde undgås at skulle grave kloakledningen op, og det sparer mange penge og tid. En strømpeforing betragtes af forsikringsselskaber som en ny kloakledning med en forventet levetid på år. Da en strømpeforing er en billigere og mere skånsom løsning for beboernes forhaver, blev den vedtaget på et ekstraordinært beboermøde. Opgaven blev udført i september og forløb uden problemer. Greve Boligselskab ønsker alle boligtagere en dejlig jul og et godt nytår Tricktyverier Desværre florerer tricktyverier mange steder i dagens Danmark. Det er ikke alene ældre, der risikerer at blive udsat for tricktyveri, men alle bør være opmærksomme, hvis en fremmed vil lukkes ind i din bolig. Tricktyveri er, når en tyv snyder sig ind i dit hjem ved at udgive sig for at være læge, politimand, hjemmehjælper, håndværker eller oplyser, at personen kommer fra boligselskabet - eller måske vil personen bare låne til en busbillet eller låne telefonen. Du kan beskytte dig mod tricktyve Det mest almindelige er, at det ringer på døren, og udenfor står en eller to personer, som beder om hjælp eller siger, at de kommer i et eller andet ærinde, som betyder, at personen eller personerne skal ind i boligen. Du bør altid være opmærksom, hvis en fremmed vil lukkes ind. Gode råd: Kendte ansigter og navne giver tryghed, så lær dine naboer at kende og aftal nabohjælp. Del information med dine naboer om eventuelle faste aftaler du har med hjemmehjælpen, som måske har nøgle til døren. Lav faste aftaler med boligselskabet, hjemmehjælpere, håndværkere, sygeplejersker, familie og andre, hvis du skal have besøg. Det er helt i orden at bede dem om at overholde aftalerne og ringe, hvis de er forsinkede. Benyt vindue eller dørspion før du åbner hoveddøren og brug evt. en sikkerhedskæde. Yderdørene bør være aflåst, selvom du er hjemme. Luk ikke nogen ind, du ikke kender eller venter besøg af. Er du i tvivl, så er det i orden at bede om legitimation, før du åbner. Lad ikke kontanter, smykker og andre værdier ligge fremme. Betal dine regninger via Betalingsservice eller via netbank, så du ikke har mange kontanter liggende. Hvis du bor alene, så skriv eventuelt blot dit efternavn på dørskiltet. Du kan sagtens være hjælpsom uden af lukke fremmede ind i dit hjem. Henvis f.eks. personen videre til et offentligt toilet, hvis det er det, der bliver spurgt efter. Det er i orden at være nysgerrig, når der kommer nye i kvarteret. Lær derudover dem at kende, der kommer fast i dit område, såsom ejendomsfunktionærerne, postbuddet m.v. Det kan give tryghed i hverdagen. I samarbejde med Falck Vagtordning Falck kan kontaktes på telefon uden for inspektørkontorets åbningstid. Men kun hvis der er tale om udbedring af uopsættelige svigt ved rørende forsyningen af vand, varme eller elektricitet. Eller hvis der sker brud på rør eller tilstopning af afløb.

Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet

Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 23 - JULI 2014 Nye altaner på Fjællestien Fokus på energibesparelser Nye altaner i Fjællestien Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskabs hjemmeside

Læs mere

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 25 - JUNI 2015 87 deltog på Greve Boligselskabs årlige repræsentantskabsmøde. 2014 var igen et godt år Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år Hjertestarter

Læs mere

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til?

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til? Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 21 - JUNI 2013 40 års jubilæumsfest. SMS - service Nye åbningstider i Greve Boligselskab Greve Boligselskabs administration fylder 40 år Hvad går min husleje til?

Læs mere

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer.

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer. Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 16 - DECEMBER 2010 Olsbækken Nyt boligforlig - bedre end ventet Byagerlunden - 32 nye boliger Elkærparken renoveres Røgalarmer Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Bag stilladserne skabes nye boliger

Bag stilladserne skabes nye boliger oktober 2012 26. ÅRGANG Bag stilladserne skabes nye boliger Fotoreportager side 8 og 14 Hold styr på varmen Læs side 6 Gamle køkkener udskiftes ved fraflytning Læs mere side 2 Regnvandet skabte åndehuller

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2 Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Grøn havetur i Torveparken Gå med fra side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 5 - maj 2010 Gourmet i stor stil i Kløvermarken

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Oktober 2009 22. ÅRGANG Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Ny og bedre plads til alle legebørn 2 Omkring 35 børn og 50 voksne tog mod

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere