Afsætning A. Opdateringer og rettelser Vejledende løsninger til Afsætning A. Kapitel 1 - VIRKSOMHEDENS INTERNATIONALISERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsætning A. Opdateringer og rettelser Vejledende løsninger til Afsætning A. Kapitel 1 - VIRKSOMHEDENS INTERNATIONALISERING"

Transkript

1 Afsætning A Opdateringer og rettelser Vejledende løsninger til Afsætning A Kapitel 1 - VIRKSOMHEDENS INTERNATIONALISERING OPGAVE 1 B&O: Nuværende produkter på globalt marked, i enkelte tilfælde baseret på salgsselskab. ECCO: Markedsoperationsform: produktions- og salgsselskaber, globalt marked med tilpassede produkter. Netto: Regional markedsudvikling (Tyskland), delvist tilpasset produktprogram. Eksempelvis i det tidligere Østtyskland er der i nogen grad præferencer for østprodukter, gælder f.eks. inden for fødevareprodukter. OPGAVE 2 Born Global virksomheder er typisk underleverandørvirksomheder og e-business-virksomheder. Evt. finde konkrete eksempler i lokalområdet, som eleverne kender til. OPGAVE 3 Årsager til at internationaliseringsprocessen IKKE er fulgt: - born global, stigende internationalisering / globalisering, herunder kommunikation - ønsker om hurtigere vækst - markedsudvælgelsesmetode forskellig fra nærmarkedsmetoden. OPGAVE Beskrive udvikling Fase, oprettelse af udenlandske datterselskaber 4.3 Produktion nær aftagerne, som findes rundt om i verden. Nokia i Finland, Philips i Holland, HP i USA etc. Kapitel 2 - STRATEGISK LEDELSE OPGAVE Vækststrategier: - Intensivering (markedspleje / markedspenetrering) stjæler markedsandele fra konkurrenter og sælge mere til nuværende kunder samt alliance med Siemens. 5.2 Pga Siemens gode markedsposition på mobiltlf-området. Høj markedsandel etc. OPGAVE Tilsyneladende er kernekompetencen centreret omkring fødevareingredienser. 6.2 Horisontal integration er allerede benyttet, da man opkøbte andre produktionsvirksomheder inden for fødevareområdet. Horisontal integration kommer på tale igen i forbindelse med nye opkøb inden for fødevareingredienser. Desuden er anvendt vertikal integration. Ingrediensvirksomhederne har solgt til fødevareproducenterne. Danisco seeds er også et eksempel på vertikal integration, idet der her arbejdes med forædling af sukkerroer, som senere bruges i sukkerproduktionen. Desuden må det antages, at Danisco løbende har tilstræbt bedre position på nuværende marked, dvs. markedspleje og at man har lavet markedsudvikling ved at gå ind på f.eks. storkøkken-markedet. Mere aktuelt er Danisco i færd med det, der kunne kaldes down-sizing (eller right-sizing) med fokus på de forretningsområder, der passer ind i kernekompetencen. OPGAVE Omkostningsminimeringsstrategi. 7.2 Fremstilling af billige spånplademøbler, dog også marketingsiden, da man forstår at udnytte de markedsmæssige muligheder. 7.3 Produktudvikling og design: udvikling af produkter, der kan produceres billigt (design og kvalitet). I forbindelse med produktionen er virksomheden effektiv mht. indkøb, og produktionen er meget automatiseret (lav lønandel). Markedsføring og salgsarbejdet gennem kæderne især må også formodes at være ret effektivt. Alt i alt understøttes den generiske strategi mange steder i værdikæden, hvilket gør

2 strategien meget bæredygtig. 7.4 Produktudvikling og markedsudvikling samt markedspleje. OPGAVE Produktudvikling. Løbende nye varianter i sortimentet. Markedspleje / penetrering (erobre andele fra konkurrenterne), markedsudvikling (geografisk udbygning). Et BonBon-land i Norge kan opfattes som enten produktudvikling (henvender sig til samme målgruppe som slikprodukterne) og som markedsudviking, idet man kender konceptet fra hjemmemarkedet og måske blot kan overføre det til Norge. Desuden horisontal integration gennem opkøb. 8.2 Kunne være kreativitet, som kommer til udtryk i de forskellige SBU er 8.3 Den tillempede Boston Model 1 = Bolsjer, 2 = Dessertchokolade, 3 = Vingummi og lakrids, 4 = Bonbon-land STARS QUESTIONMARKS CASH COWS DOGS Den strategiske situation ser fin ud. Der er et fornuftigt mix af dækningsbidragsydere og DB-nydere. Indarbejdede produkter og nye SBU er på vej. Vingummi er i vækst, bolcher er i tilbagegang etc. De påtænkte vækststrategier er fornuftige, idet de supplere porteføljen med nye SBU er i vækstmarkeder. 8.5 Katolicismens udbredelse kan indebære et lidt anderledes forhold til de frække navne. Herudover kan nævnes traditionelle forhold som konkurrence, adgang til distributionskanaler etc. 8.6 Det eventuelle moralske problem kunne evt. afdækkes ved besøg, hvor BonBon eksperimenterer med at vise reklamefilm, slikposer og forskelligt promotionmateriale med landes sprog for f.eks. børn i målgruppen, deres forældre, detailhandlere og studere reaktionerne. OPGAVE Man kan koncentrere sig om det man er allerbedst til. Man kan undgå nogle faste omkostninger i virksomheden ved at outsource specialopgaver. F.eks. at virksomheden vælger at benytte et markedsanalysebureau frem for selv at ansætte en markedsanalytiker. 9.2 Energi- og miljøbranchen. Gerne nævne konkrete virksomhedseksempler. OPGAVE Fordi Unilever er en stor verdensomspændende koncern. Metoden giver et overblik for både produktforhold og geografiske forhold samt kombinationen af disse Af oversigten fremgår, at SBU erne er definerede både på generisk niveau (foods), på produkt-niveau (ice-cream) samt på mærkeniveau. I henhold til teorien er det et spørgsmål om mærke-niveauet er hensigtsmæssigt. (kan markedsføringen af Solero isoleres fra markedsføringen af magnum etc.?) Det kunne hænge sammen med Unilevers måde at betragte et marked på. Et marked kan ses som en klynge af lande (Europa etc.) En region: konkurrenter: antal, størrelse, styrker og svagheder. Distributionsforhold: antal kanaler, kædedannelser, adgang til kanaler. Efterspørgselsforhold: antal konsumentenheder, totalforbruget for den pågældende vare, købeevnen etc. Vigtigt at betone, at det kan være forskellige forhold afhængigt af hvilket produkt/ produktkategori, der er tale om Konkurrencemæssig styrke for iscreme: markedsandel, distributionsgrad, mærkekendskab, loyalitet/præferencer, stordriftsfordele etc.

3 10.6 Det kan i rimelig udstrækning være de samme forhold vedrørende markedsattraktivitet for the og dressing, men det behøver ikke være det. OPGAVE Individuel besvarelse med udgangspunkt i oversigt Spørgsmålet kan besvares med udgangspunkt i en diskussion om, hvilket niveau der er hensigtsmæssigt at planlægge på. Eks. Temaparker som SBU versus de enkelte Disneyworlds. Oprindelig i 20 erne og 30 erne tænkte man sikkert ikke bevidst i SBU er Kernekompetencen kunne være underholdning og oplevelse i bred forstand I en gigantisk stor koncern som Disney kan porteføljeplanlægning give et bedre overblik over den samlede koncern. Tegnefilm kunne finansiere nye aktiviteter som figurlicenser osv. OPGAVE Diskussion 12.2 Tilspidset konkurrence med mange produktlanceringer/-forbedringer. Øget kommunikation Sikre sig fokus på kernekompetencer og konkurrencedygtighed, så virksomheden bliver i stand til at udnytte dette i forskellige produkter. Kompetencerne styrer således udviklingen af nye produkter Man taler om øget samarbejde med bestemte leverandører. Afhængigheden går begge veje. OPGAVE Institutionsmarkedet og konsumentmarkedet 13.2 Sundhed, tilgængelighed, vandkølere i virksomheder (personalepolitik) 13.3 Horisontal integration (opkøb) 13.4 Rynkebys modtræk: Markedspleje / markedspenetrering: Forsøge at satse hårdere i detailhandlen. Tilbyde bedre ordninger til f.eks. virksomheder. Markedsudvikling: Finde geografiske markeder, som de øvrige konkurrenter satser mindre på. Produktudvikling også en mulighed. Kapitel 3 - VALG AF EKSPORTMARKED OPGAVE Nærmarkedsmetoden og den tilfældige metode benyttes hyppigst, når virksomheden eksporterer til nærmarkeder Mange mindre og mellemstore virksomheder med begrænset eksportberedskab. OPGAVE Det kan diskuteres om Belgien er et nærmarked Begrænset størrelse af markedet trods alt, sprogproblemer (3 sprog i Belgien).Måske kunne belgiernes kvalitetskrav til fødevarerne også være en barriere Blandt andet inden for produkter til hoteller og restauranter (bardiske, fadølsanlæg mini-bar, køleskabe etc.). OPGAVE Økonomiske forhold, demografiske forhold, kulturelle forhold og mere specifikt import- og etableringsvilkår, efterspørgsels- og konkurrenceforhold Udenrigsministeriets markedsprofiler, evt. Danmarks Statistik, ambassader mv Økonomisk og politisk uro, pludselige importbegrænsninger mv Fordele: Nem og billig måde at etablere sig på på det russiske marked, modtager royalty. Ulemper: Sikre sig, at det lokale bryggeri lever op til kvalitetskrav, giver bryst til potentiel konkurrent Unge i alderen år, vestlig livsstil, primært bosat i Moskva og St. Petersborg. OPGAVE 17 1 Vurdering med udgangspunkt i både konsumentmarkedet og institutionsmarkedet. 2 Større møbelproducenter kan fastlægges som producenter med en årsomsætning større end 50 mio kr. Kan opgøres ved hjælp af Kraks. 3 Andre segmenter: Konsumentmarkedet (Gør-det-selv), byggefirmaer, etc. 4 Fordele: Større grad af kundespecialisering kan medføre bedre udnyttelse og udvikling af kernekompetancer, f.eks. specialiserede produkter, service, kundekontakt etc. Mulighed for afsætning af

4 større mængder, mulighed for indgåelse af langvarige samarbejder gennem produktudvikling i fællesskab med møbelproducenterne, hvis møblernes overfladebehandling er strategisk vigtig. Dette kan medføre, at der opbygges høje bytteomkostninger. Ulemper: Afhængighed af et enkelt segment, evt. enkelte store kunder i dette segment. OPGAVE Alene en overordnet kvantificering. Opgørelse af antallet af husstande i de enkelte lande som indikator for potentialet Boligformer, fordeling af ejer / lejerboliger, miljøpolitik, energipolitik, tilgængelighed af brænde og lignende. Konkurrenceforhold. Distributionsforhold Sekundære data om boligforhold og politikker. Observationer / field research. OPGAVE Pga. Tysklands størrelse og betydning for dansk eksport. Bayern i sig selv mere end dobbelt så mange indbyggere som i DK Eksperimenterende eksport, begrænset kapacitet etc Underleverandører til industrien inden for højteknologiske områder. Danske fødevarer, herunder mejeri og fiskeprodukter, der er højt forædlede. F.eks. fiskespecialiteter Rapporten vil være aktuel nogle år frem, da de nævnte forhold ikke ændrer sig overnight OPGAVE Anvendelsesområder: lufthavne, levnedsmiddelindustri, hospitaler, butikscentre Grovscreening af luftshavnssegmentet: Se Major new airport projects. Nye tal kan findes på adressen Her kan ligeledes findes tal opgjort på lande Markeds- og produktspecifikke forhold: Efterspørgselsforhold: Kommende projekter inden for de relevante områder, projekternes omfang / beløbsstørrelse samt tidsrammer, afdækning af nøglepersoner og instanser i købscenteret. Konkurrenceforhold: Antagelser om, hvilke konkurrenter der vil interessere sig for de kommende og allerede offentliggjorte projekter. Desuden er forretningskulturen væsentlig at inddrage Antagelse om købscentersammensætning ved lufthavnsbyggeri: - Influenter: Arkitekter, politikere - Beslutningstagere: Lufthavnsbestyrelsen i samarbejde med nedsat projektgruppe - Godkendere: Bestyrelse - Ikke alle roller behøver udspilles. - Se i øvrigt også Who owns and manages privatized airports? På: Fordele ved at specialisere sig inden for lufthavnsanlæg og henvende sig til mange markeder: Man bliver specialist i netop denne type projekter. Kan være en fordel mht. produktet og processen, herunder samarbejdet med andre entreprenører og erfaringer med købscentret ved den slags projekter (hvis det er det samme fra marked til marked). Virksomheden bliver muligvis kendt for denne type projekter og opnår nemmere at blive shortlisted. Ulemper: Forskellige kulturer og sædvaner, herunder beslutningsprocesser og købscentre fra land til land. Sårbarhed over for nedgang på lufthavnsområdet (ikke særlig sandsynlig pga. vækst i lufttrafik på verdensplan) Densit opdager måske ikke andre attraktive områder, hvor virksomheden kan udnytte sin kompetence. Fordele ved at specialisere sig i salg til et / få markeder og mange brancher: Mindre sårbarhed over for svigt i efterspørgsel på ét felt. Mulighed for at opnå kendskab til forretningskulturen i vanskeligt tilgængelige kulturer, hvilket kan være særdeles vigtigt. Der kan evt. være basis for en form for repræsentation på det pågældende marked. Ulemper: Forskellige behov og ønsker fra branche til branche kan gøre at det bliver svært at fastholde en kernekompetance på produktsiden og evt. også på salgssiden. Det bliver måske også sværere for virksomheden at blive kendt for noget bestemt. Kapitel 4 - MARKEDSINDTRÆNGNING OPGAVE Aktiviteter, interesser, meninger / holdninger Amerikanske drømme: designermøbler, kulturferier, designertøj. - Landlige industriområder: Fiskeferier, standardiserede produkter, f.eks. inden for dagligvareområdet. - Cashmere og Country Club: Kulturferier i Europa, haveredskaber etc I USA skal man være opmærksom på de forskellige etniske grupper og racer, som er meget forskelligt repræsenteret i de forskellige stater. I USA forekommer disse grupper ikke på samme måde som i DK som minoriteter, men har betydelige omfang, og som derfor er meget interessante målgrupper for mange

5 virksomheder/produkter I national livsstilssegmentering ses på livsstilsgrupper inden for landet. Den danske Minerva er et eksempel herpå. I international sammenhæng ses målgrupper som funktion af livsstil på tværs af landegrænser Se f.eks. www. Gallup.ru. Jo Gallup tilbyder livsstilsundersøgelser i andre lande. OPGAVE Besvares med udgangspunkt i franchisegiver og franchisetagers roller Princippet sikrer en høj grad af ensartethed i den måde konceptet realiseres på McDonalds = markedsleder, Bulldog = markedsniche evt. udfordrer Man kunne forestille sig, at McDonalds i første omgang slet ikke vil reagere! Man tager formentlig ikke truslen specielt alvorlig. OPGAVE Jysk Sengetøjslager = markedsleder, Hemtex = udfordrer Nærmarkeder med de fordele, der deraf følger. Desuden formentlig interessante, attraktive markeder JS er kendt for lave priser og vil formentlig ikke stå tilbage for at reagere med fantastiske slagtilbud, båret frem af TV-reklame og husstandsomdelte tryksager. OPGAVE Henvender sig til en begrænset del af markedet, som de større konkurrenter (endnu) ikke interesserer sig nævneværdigt for at betjene Fordele: Kapacitetsmæssigt kan det være svært at klare hele Tyskland, nærhed til det nordtyske marked (nærmarked med de sædvanlige fordele dette medfører). Ulemper: Måske vanskelig ved at finde afsætningskanaler i betydningen de større supermarkedskæder, da disse typisk arbejder landsdækkende. Disse store kæder vil formentlig fravælge en mindre, og i deres øjne måske ustabil leverandør. De store kæder arbejder med landsdækkende markedsføring Individuelt svar. OPGAVE En mulighed for at opfatte konkurrenter som typer af konkurrenter og fokusere på de vigtigste dimensioner i konkurrencesammenhængen Mobilitetshindringer er de forhold, der gør det svært for en konkurrent at skifte strategisk position. Produktfokus er en mobilitetshindring, fordi virksomhederne ikke uden videre kan gå fra snævert til bredt fokus. Det vil enten kræve investeringer i egne anlæg eller opbygning af samarbejde med andre producenter. Hertil kommer, at de nye produkter skal indarbejdes over for mellemhandlen. Fra bredt til snævert fokus eksisterer også mobilitetshindringer, her af afviklingsmæssig karakter. Der vil være tale om indskrænkelser af produkter, medarbejdere etc De er centrale dimensioner, fordi de udgør de største mobilitetshindringer. Produktfokus er forklaret. Leveringstid: Kort leveringstid kræver færdigvarelager hos producent, hvilket er kapitalkrævende og fordrer en rimelig volumen Se 2 og Licentia benytter formentlig en differentieringsstrategi baseret på det brede produktfokus samt den korte leveringstid. Strategien er især bæredygtig over for møbelkæderne, der lægger vægt på disse forhold. Der behøver altså ikke være tale om særlige differentieringselementer i slutbrugernes øjne. Konk. G benytter formentlig omkostningsminimeringsstrategien / stordrift. Og Konk. C er stuck- in the middle Individuelt besvarelse, evt. med udgangspunkt i sandsynligt træk for C. OPGAVE Synoptiks eksportberedskab er godt specielt i relation til Skandinavien, hvor man har erfaring. Hertil kommer digitalisering af logistik og ordreindgang. Man har en klar strategi for e-handel Markedspenetrering: Løbende kamp om markedsandele på nuværende markeder, også stimulering til hyppigere udskiftning pga mode gælder især for Topsyn / Identity. Markedsudvikling: Ekspansion til Polen, geografisk udbygning. Også e-handel parallelt med almindelige butikker. Vertikal integration: Investeringer i baglandet, nye maskiner til slibning af glas Forskellige kæder henvender sig til forskellige målgrupper. Man udvander ikke et navn ved at lade én kæde henvende sig til alle. Pallisadestrategi; det bliver sværere for konkurrenter at finde en ledig plads i

6 markedet. E-handel også en del af pallisaden Stærke sider: Up-stream: Logistik, produktion. Down-stream: Markedsføring; de forskellige kæder. Svage sider: down-stream: Begrænset erfaring med e-handel- især markedsføringssiden en svag side her Individuel besvarelse. OPGAVE 27 Individuel besvarelse. OPGAVE 28 Individuel besvarelse. OPGAVE 29 Individuel besvarelse. OPGAVE 30 Individuel besvarelse. OPGAVE Både forretningskulturelle og forbrugerkulturelle barrierer Individuel besvarelse med udgangspunkt i Under forretningskultur: langsommelige - set med danske øjne - beslutningsprocesser. Konsensus er vigtig. Markedsføringsmæssige konsekvenser. Blandt andet tålmodighed i forhandlingerne. Ikke presse på for løsninger Specifikke forhold med begrundelser Individuel besvarelse Opgave 32.1 og 32.2 Kan besvares samlet. Reaktionerne er typisk for de forskellige kulturer. Tyskerne anser punktlighed for et must. Og man må gerne give udtryk for sin utilfredshed over for personer, der står lavere i et hierarki. Japanerne holder masken, da man ikke vil lade andre tabe ansigt. Det er et stort nederlag i japansk kultur. Derfor forventer japanerne også, at hælepisoden ikke kommenteres. Englænderen holder netop ikke masken, men har en humor, der harmonerer fint med den danske humor, og hvor holdningen til forsinkelsen her er: nå skidt nu med det. Bemærkningen er selvfølgelig ikke ondt ment, men mere et ønske om at løsne stemningen lidt. Japanerne mener derimod, at englænderen har ladet produktchefen tabe ansigt. Når danskerne forholder sig mest som iagttagere til de øvrige reaktioner, skyldes det sikkert, at de godt er klar over, at forsinkelsen vil blive vurderet så forskelligt. Hvor tyskerne måske ville forvente, at danskerne skal vise mishag, har japanerne den stik modsatte opfattelse. Da danskerne har en interesse i at tækkes alle, bliver det mest til en passiv iagttagelse. OPGAVE Spredning af risiko, øget vækst og indtjening, evt. stagnerende hjemmemarked Nærmarkedsmetoden/ekspansivt markedsvalg Begrænset eksporterfaring, derfor enten handelsimportør eller salgsagent Fordele: Begrænsede markedsføringsomkostninger (ingen gennem handelsimportør). Kræver ikke stort eksportberedskab. Ulemper: Risiko for afhængighed af få kunder, begrænset fortjeneste, kan let udskiftes med andre leverandører Markedsbaseret pris Afhængig af eksportformidler, hvis salgsagent sales promotion rettet mod kæder, vægt på personligt salg. Kapitel 5 - Parameteranvendelse OPGAVE Pga. konkurrencen fra inden- og udenlandske virksomheder er det ofte ikke muligt at få en bæredygtig produktion til hjemmemarkedet alene uden at skulle fremstille produktet i mange udformninger beregnet til forskellige målgrupper. Går man efter at være etableret på hjemmemarkedet ud på eksportmarkederne, vil det normalt være uoverkommeligt at markedsføre et så bredt orienteret produkt. Man vil derfor koncentrere sig om færre udformninger rettet mod de målgrupper, man matcher bedst. I stedet for at gennemløbe den beskrevne proces er det mere hensigtsmæssigt fra starten at indrette sig efter de relevante målgrupper såvel i Danmark som i udlandet Markedet er for lille og stiller samtidig forskellige krav i de forskellige forbrugergrupper. B&O vil

7 m.a.o. ikke kunne nøjes med antallet af konsumentenheder, og vil samtidig ikke kunne tilgodese alle de forskellige krav, disse konsumentenheder stiller til produktet og dets markedsføring Professor Majaros synspunkter svarer til den globale virksomhed, der anvender miljøkoordinering, og målgruppestrategien må betegnes som koncentreret markedsføring. OPGAVE Markedsudvikling, markedspenetrering og produktudvikling Baltikum kan betragtes som et nærmarked rent geografisk. Kulturelt dog ikke, især ikke mht. forretningskulturen. Ej heller distributionsmæssigt Antal konsumentenheder: Baltere over en vis alder f.eks. 14 år x det faktiske forbrug af kaffe/the. Kan både opgøres i volumen og i værdi. Værdi er mest interessant. I praksis er det muligvis svært at finde statistisk materiale om markedet. I så fald kan Merrild foretage en repræsentativ undersøgelse til afdækning af spørgsmålet Mærkeloyalitet frem for butiksloyalitet på sigt. Umiddelbart er det måske vanskeligt at finde supermarkedskæder, der er tilpas gode markedsførere til, at en handelsmærke løsning er hensigtsmæssig Individuel besvarelse, men især distributionsforholdene og korruptionen bør betones Fastlæggelse af SBU er. Fastlægges formentlig på tværs af landegrænser: Kaffebønner B) Instantkaffe C) The D) Kager etc. Diskuter evt. på klassen, om der skal planlægges på posestørrelseniveau og eller evt. på mærkeniveau inden for f.eks. kaffe Dansk produkt. Fordele: Danske (vestlige) produkter har et godt image, giver prestige for forbrugeren. - Dansk produkt, ulemper: Manglende kendskab til Danmark og danske produkter. - Lokalt produkt, fordele: Opfattelse af at støtte det lokale erhvervsliv. - Lokalt produkt, ulemper: Manglende kvalitet Individuel besvarelse. Der tænkes her på den nationale distribution. OPGAVE Lavere løn- og produktionsomkostninger, nærhed til det marked, hvor produkterne skal afsættes. Lempeligere skatteregler Økonomiske forhold, politiske forhold, herunder selskabsbeskatning. OPGAVE Vertikal integration Fordele: Komplet kontrol med det næste led i distributionskæden hvad angår kundebetjening, markedsføring, butiksindretning mv. Ulemper: Kapitalkrævende og tager tid at opnå målet. Konflikt med etablerede forhandlere Produktparameteren, service og kundebetjening. OPGAVE 38 Går man ind i skemaet i bogen side 95 over bestemmende forhold for hhv. standardisering og differentiering, taler hovedparten af disse forhold for differentiering. Dertil kommer, at ikke mindst på de fjerne eksportmarkeder, hvor de nævnte virksomheder er involveret, stiger behovet for differentiering. Konklusionen må være differentieret markedsføring. OPGAVE 39 Fordele mærkevarekoncept: Differentieringsmiddel, opnå mærkeloyalitet og højere pris. Ulemper mærkevarekoncept: Kræver betydelig markedsføringsindsats og kapitalgrundlag. - Fordele ved private labels: Begrænset markedsføring og dermed kapitalkrav. Ulemper ved private Labels: Afhængighed af de store kæder, kan blive udkonkurreret af andre leverandører, opnår lavere pris mv. OPGAVE 40 Kunne levere ensartet kvalitet fra gang til gang, overholde de lovede leveringstider, sikkerhed for levering på grund af udviklingen buy i stedet for make. OPGAVE 41 Når et produkt har nået mætningsfasen eller nedgangsfasen på eksisterende markeder kan der være et nyt marked for produktet, hvorved introduktionsfasen starter igen osv.

8 OPGAVE 42 1) Fordele: Velegnet for mindre producenter uden eksporterfaring, som at sælge til en kunde på hjemmemarkedet, ej etablere egen eksportorganisation. - Ulemper: Relativ lav pris for sine produkter, ingen indflydelse på markedsføring og valg af aftagere (handelseksportøren sælger i eget navn og for egen regning). 2) Fordele: Større indflydelse på valg af aftagere, eksportagenten er velindført på konkrete markeder, anvendelig for virksomheder med ringe eksporterfaring, sælger i eget navn. - Ulemper: Egen regning og risiko, bærer selv distributionsomkostninger, salgsprovision til agent. 3) Fordele: Ej etablere eksportorganisation i virksomheden, handler direkte med indkøbskontoret, ingen provision, relativ høj pris for produkter. - Ulemper: Begrænset aftagerkreds, ingen kontakt med udenlandske kunder, handler for egen regning og risiko. 4) Fordele: Begrænsede distributions- og markedsføringsomkostninger. - Ulemper: Eneste kontakt på eksportmarkedet, ej indflydelse på markedsføringen og valg af aftagere, sælger i importørens navn, relativ lav pris for produkter. 5) Fordele: Betydelig indflydelse på markedsføringen, sælger i eget navn, salgsagent betydelig lokalt kendskab til kundekreds og fortrolig med markedsføring i øvrigt, relativ høj pris for produkter. - Ulemper: Bærer alle omkostninger og kreditrisiko, ret afhængig af salgsagentens arbejde. 6) Fordele: Stort set som salgsagent, men et tættere samarbejde omkring markedsføring og salgsarbejde i øvrigt. - Ulemper: Betydeligt afhængighedsforhold til forhandler. OPGAVE 43 Hardware-delen består af bygninger, inventar mv., varetages af den private sektor. Software-delen består af serviceydelser i tilknytning til den ældre befolkningsbehov og varetages af den offentlige sektor, ligesom uddannelsesprogrammer ligeledes løses af den offentlige sektor. OPGAVE Møbelfabrik kan enten anvende eksportagent eller salgsagent som de mest relevante distributionsformer Fødevareproducenten kan enten vælge at etablere sig i Rusland med eget salgsselskab eller produktionsselskab, ligesom joint venture kan komme på tale. Handelsimportør kan heller ikke udelukkes. OPGAVE 45 En stærk mærkevareprofil, en veldefineret målgruppe, som er indstillet på at betale forholdsvis meget for mærketøj. Et solidt kapitalgrundlag og velinformeret om markedsvilkårene på de pågældende markeder. Dertil kommer en betydelig markedsføringsindsats. OPGAVE Outsourcing af: Webhosting samt forsendelse / logistik ud. I værdikæden opstår konkurrencefordelen formentlig delvis ved denne outsourcing, idet det må antages, at de samarbejdspartnere, der benyttes, løser opgaverne bedre/billigere. Hjemmesiden er en vigtig kilde til konkurrencefordel, den skal være godt opbygget og indbydende. Hertil kommer de kommunikationstiltag, der skal til for at bringe kunderne til at besøge hjemmesiden. Såfremt dette fungerer, kan virksomheden siges at have fordele på downstream i markedsføringen En erkendelse af, hvor virksomhedens kompetencer går til. Et ønske om at holde de faste omkostninger nede I princippet kunne man hævde, at der er tale om en born global virksomhed, da den er internet-baseret. Det er nok for vidt at gå, da den øvrige markedsføring alene finder sted i DK Individuel bevarelse Individuel besvarelse. Udgangspunkt i Ansoff og den strategiske tankemodel. OPGAVE Et joint-venture selskab er et selskab med deltagelse af flere parter, således at ejerskab og indflydelse er delt mellem to parter, et dansk og et udenlandsk selskab Den danske virksomhed kan gå ind i et sådant selskab for at komme ind på markedet. I f.eks. Kina er det i dag den eneste måde, hvorpå man kan få adgang til dette store vækstmarked. På andre markeder kan årsagen være store miljøafstande, som gør det hensigtsmæssigt at indgå et tæt samarbejde med en lokal forhold.

9 47.3 Bruger vi igen Kina som eksempel, er motivet at lokke virksomheder til med teknologi og viden i det hele taget. Ved at tvinge dem ind i et samarbejde med lokale virksomheder får man dels indflydelse på de udenlandske virksomheder, og dels bliver mulighederne for at få del i de udenlandske virksomheders viden større. Dengs moderniseringsplan går jo ud på at modernisere Kinas økonomi ved hjælp af ny teknologi udefra, og det er i den sammenhæng, at man skal se de kinesiske ønsker om at indgå joint-venture aftaler med udenlandske virksomheder Også dette eksempel kan illustreres vha. Kina. Efter nedkæmpelse af det fredelige studenteroprør i sommeren 1989 er danske virksomheder holdt op med at investere i Kina. Der har hersket stor usikkerhed mht. den politiske stabilitet. En politisk omvæltning kan i værste fald føre til nationalisering af udenlandske virksomheder, indefrysning af tilgodehavender o.lign. Den politiske udvikling er stabiliseret på den måde, at der tilsyneladende ikke er umiddelbar udsigt til en drastisk politisk omvæltning, og de kinesiske myndigheder har tilkendegivet, at man vil fortsætte den økonomiske åbning over for udlandet. OPGAVE 48 Etableringshindringer: Kapitalkrav til opbygning af hjemmesider, logistiksystemer og markedsføring. Kundernes præferencer for de traditionelle butikker. Vanskeligheder ved at differentiere sig fra de internetbaserede udbydere, der ER etablerede. - Kundernes forhandlingsposition: Kundernes skal her forstås som forbrugerne. Deres position forbedres som følge af e-handel, hvad angår muligheden for at finde en given udgivelse billigst muligt. Det er lettere at få overblik ved hjælp af et par klik end ved at gå rundt i butikker. - Den interne rivalisering i branchen: Konkurrencen intensiveres, og de nye udbydere, der benytter e-handel, sætter nye dagsordner for konkurrencen. - Den etablerede del af pladebranchens modtræk: Det vil formentlig være vanskeligt for den etablerede del af branchen at konkurrere på lav pris. Deres modtræk mod derfor tage afsæt i forbrugernes incitamenter til at betale en højere pris. Der må tilbydes noget særligt. Det kunne være butiksindretningen med bløde stole, lækre omgivelse med en stemning, som passer målgruppen. Levering her og nu. Ingen ventetid. Kundeklubber med koncertordninger, besøg i butikkerne af musikere, der signerer albums etc. OPGAVE Trafikorienteret og cityorienteret Forbrugerkulturen, manglende mulighed for at bygge større anlæg, der omfatter dagligvarer. OPGAVE 50 Mulige årsager - Manglende know-how til selv at etablere den nødvendige kapacitet og til indkøringsfasen. - Økonomisk vurdering, der viser, at det bedre kan betale sig at købe et helt eller delvist nøglefærdigt projekt frem for selv at anvende ressourcer på etablering (led i den almindelige internationale arbejdsdeling). - Regeringsønske/krav om fremover at have en lokal produktion af hensyn til valuta og/eller beskæftigelse. - Stigende automatisering af produktionsprocessen på den ene side og stigende transportomkostninger på den anden side kan medføre, at traditionel eksport erstattes af en produktion, der er lagt ud i regionale områder, hvortil know-how mv. løbende leveres. OPGAVE 51 I forbindelse med valg af transportform, vil skibstransport (linieservice og trampfart), banetransport, biltransport og flytransport være til rådighed. Valget vil være bestemt af: - Produktets art - Sælgerens geografiske beliggenhed - Fragtrater - Emballeringsog fragtomkostninger - Leveringshastighed - Kundekrav. - Ud fra ovenstående vil følgende transportformer være realistiske: a) Skibstransport (liniefart) og biltransport. Afstanden fra England er ikke noget problem i forbindelse med ovennævnte forslag og produktet vil kunne stå for de nævnte transportformer (i køl), samtidig vil fragtraten være acceptabel, dog sandsynligvis billigst pr. skib. b) Radioer til Saudi Arabien. Biltransport vil nok være mest anvendelig specielt af hensyn til sikkerhed, men skibsfart (liniefart), herunder lastet i container vil være acceptabelt. c) Olie til Finland. Af hensyn til mængde og omkostninger vil den eneste realistiske transportform i dette tilfælde være skib ( tankskib/trampfart). d) Pelse til USA. Her bør anbefales flytransport idet sikkerhed og varens pris kan bære omkostningerne til flytransport. Samtidig vil tiden spille en rolle (modevarer). OPGAVE Utryghed ved mediet, kunderne endnu ikke opmærksomme på mulighederne E-handel kan i nogle tilfælde intensivere priskonkurrencen, hvis der er tale om ens varer, eller varer,

10 som køber specificerer sine krav til. F.eks. på det industrielle marked Forsøge at differentiere sig, f.eks. gennem serviceydelser i relation til købet. OPGAVE Ønske om vækst, Sverige, især Malmø er et nærmarked , ja det er hensigtsmæssigt, da konceptet ligger klart og formentlig også passer godt til svensk kultur. Både forbrugerkultur og forretningskultur Produktet; sortiment (menuer), priser, reklameindsats og PR. OPGAVE 54 Opgaven ligger i grænseområdet til regnskabslære/virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi og markedsføring. Fra disse fagområder er priselasticitetsbegrebet kendt Eleverne vil kunne se, at efterspørgslens priselasticitet er størst i Portugal ved en prisændring fra kr. 10,-, idet man her får en relativ større mængdeændring, end man tilsvarende gør i Danmark Jo mere elastisk efterspørgselen er, jo lavere vil den optimale pris være. En optimal-pris afhænger af afsætningens priselasticitet og grænseomkostningerne - forudsættes omkostninger og konkurrenceforholdene ens i de to lande, vil optimalprisen således være lavest i Portugal To muligheder: 1) Tage en lavere pris i Portugal, jvf. svaret på spm. 2. 2) Udnytte, at der iflg. kurven findes en gruppe(segment) i Portugal, der er villig til at give høje priser. OPGAVE 55 Skimming price - Fordele: Udnytter veblen/snob effekten hos pionerkøberne, får forholdsvis hurtigt dækket introduktionsomkostningerne. Ulemper: Gør det attraktivt for andre producenter at gå ind på markedet, opnår ikke så stort et salg i introduktionsfasen. Pennetration price - Fordele: Får en hurtig indtrængning på markedet, kan evt. holde konkurrenter ude. Ulemper: Tager lang tid at få dækket introduktionsomkostningerne, kan være svært at hæve prisen senere. OPGAVE Krav/ønske om modkøb kan dels skyldes betalingsbalanceproblemer (der tænkes primært på U-landene) og mangel på konvertibel valuta Ulemper for sælger er, at han modtager nogle varer som betaling, og han kender ikke den faktiske værdi på disse varer og kan desuden få problemer med at få dem afsat. Ulemper for køber er, at han ofte må betale en overpris, da sælger ønsker at sikre sig delvis på denne måde. OPGAVE 57 Fremgangsmåden er nok valgt, fordi den er nem for både esprit og forhandlerne, og fordi esprit har hånd i hanke med prissætningen. Det bliver mere besværligt for butikkerne at fravige de vejledende udsalgs-priser. OPGAVE Individuel besvarelse, f.eks. Bilka (dansk Supermarkeds) indkøb af forskellige mærkevarer Ja, formentlig (også ud fra teksten). Markedet bliver mere overskueligt. OPGAVE Terminssikring, valutaoption, valutakurv, matching Afhængig af eksportordre og valutapolitik. OPGAVE 60 Leveringsbetingelser: Da den pågældende køber bor i Venezuela er det nok ikke muligt at sælge ab fabrik, hvorfor cif eller c&f vil være anvendelig, idet sælgeren bærer risikoen indtil varen har passeret skibets ræling (containertransport), omkostningerne betales frem til modtagerhavnen (dog indkalkuleret i salgsprisen). Eksportøren sørger for de nødvendige papirer. Transportform: Anden form for transport end skibsforsendelse (container/liniefart) er urealistisk, idet sikkerhed, tidsforbrug og risiko er optimal for denne vareart. Forsikring: Forsikringen kan tegnes af sælger eller køber (afhængig af forsendelsesbetingelserne) og bør i denne forbindelse være fakultativ forsikring på udvidede betingelser. OPGAVE 61

11 1. Sælger vil have fået sin betaling, da han indleverede de krævede dokumenter til sin bank efter varens overgivelse til transportselskab. Han lider således ikke noget tab. 2. Da han ikke kan betale, vil han ikke få udleveret varerne. Sælger ejer således fortsat varerne, men da disse snart er i Brasilien, må han antagelig forudse et større tab ved at tage varerne tilbage eller ved at skulle finde en anden lokal køber. 3. Køber kan først få udleveret varerne, når han accepterer en tratte på kontantbeløbet. Da køber gik konkurs, før varerne nåede frem, er vor situation som under kontant mod dokumenter. Havde han nået at acceptere vekslen før sin konkurs, ville han have fået udleveret varerne, og vi ville have været kreditorer i konkursboet og antagelig have haft krav efter brasiliansk konkurslovgivning. OPGAVE En kontrakt om salg eller køb af et beløb i en valuta mod en anden valuta til levering på et aftalt tidspunkt og til en kurs (terminskurs), som fastsættes ved forretningens indgåelse Spotkurs 370,00 Terminstillæg 370 x 0,08 x 90/360 = 7,40 Terminskurs 377, Gældende kurs 377,40. OPGAVE 63 Kan besvares ud fra lærebogen, men vil også kunne uddybes ud fra det omfattende brochuremateriale, som adskillige pengeinstitutter gratis kan stille til rådighed. OPGAVE I tider med international eksponering af idræt, herunder fodbold, er sponsorering velegnet til international markedsføring Først og fremmest skandaler (f.eks. doping) og herefter svigtende resultater. Risiko for negativ imageoverførsel til virksomhed / produkt Interne: En marketing afd. der formår at følge op udnytte sponsoratet, når mulighederne byder sig. - Et økonomisk fundament, der er stærkt. - Eksterne: En international orientering i sit målgruppevalg. OPGAVE 65 Individuel besvarelse OPGAVE Individuel besvarelse 66.2 Imagemål, salgsmål, kendskabsmål, loyalitetsmål. OPGAVE 67 Nødvendige faglige egenskaber, indgående kendskab til autobranchen i Tyskland, samt gå på mod og gode kontaktevner og kendskab til tysk forretningskultur. OPGAVE Events i forbindelse med produktlanceringer, testimonial person i reklamer, evt. lobbyisme-virksomhed Fordele: Skaber opmærksomhed og evt. præference / positiv indstilling. Ulemper: Hvis personens popularitet forsvinder, at det er dyrt. OPGAVE Det kinesiske marked er enormt stort, og virksomhederne vil ikke opfatte hinanden som konkurrenter dér Kulturelle forhold, især forretningskultur. Mulige distributionskanaler skal formentlig undersøges Minister-deltagelse har stor betydning. Det blåstempler fremstødet, især på grund af den kinesiske kulturbaggrund Man må overveje, hvilken målsætning man har med messen, og hvad man vil slå på på messen. Især fordi tilsvarende produkter formentlig præsenteres. Det kan anbefales at lade en lokal messearrangør (marketing-bureau) deltage i tilrettelæggelsen af messen. OPGAVE Fordele: Mulighed for internationalt anerkendt brand, Stordriftsfordele i udarbejdelse af diverse

12 reklamematerialer - sproget skal blot tilpasses. Se materialet i opgaven. Ulemper: Tager ikke så (stor) højde for krav om nationale tilpasninger i relation til både slutbrugere og mellemhandlere Wicanders vurderer åbenbart fordele som stærkere end ulemperne. Se spm Forhandlerne, evt. arkitekter og ingeniører i forbindelse med institutionsmarkedets brug af produkterne. Kampagnen kunne også rettes mod opinionsdannere inden for indretninger, f.eks. skribenter i blade som Sköna Hem og Architectur & Wohnen. OPGAVE Alt afhængigt af, hvor snævert man betragter markedet, position Markedsudfordrer (BA og SAS de store), low costs Penetration price strategy Product, service Flyselskab med tilsvarende strategi, flyulykke. OPGAVE Diff. markedsførings- og vækststrategi er markedsudvikling Yngre udearbejdende kvinder i alderen år, primært i Norditalien Produktkvalitet, sortiment, distributionskanaler og reklame. OPGAVE Konkurrencemæssige fordele i down-streamfunktionerne vedrørende distributionssystem og logistik. Også up-stream, da produktionsanlægget er godt gearet til hurtige kampagner og produktskift Hjem-Is kan forsøge at fastholde sine fortrin til markeder, hvor kunderne vil belønne de fordele, som virksomheden allerede har. Det vil sige markeder, hvor man værdsætter den specielle, direkte distribution samt variationer i produkterne Oplysninger: Vedrørende slutbrugerne (konsumentmarkedet): Størrelse (antal indbyggere og deres isforbrug), typer af isforbrug (ispinde, dessertis etc.), forbrugsomfang og forbrugssammenhænge for is, udbredelsen af dybfrysere til opbevaring af is. Vedrørende konkurrenterne: Tilsvarende konkurrenter? Eller andre konkurrenttyper. Fastlægge de konkurrencemæsige positioner. Evt. kortlægge konkurrenterne ved hjælp af strategiske grupper. Forventede modtræk hos konkurrenterne. Øvrigt: Lovgivning, klima, infrastruktur 73.4 Kan diskuteres. Afhænger af Hjem Is ressourcer og ønsker. Formentlig bør der foretages gradvis indtrængen, især i større lande som f.eks. Polen Forbrugerkulturelle barrierer kan være spørgsmålet om, om kunderne er vant til og villige til at købe is ved isbiler, der kommer ud, samt i hvilke sammenhænge is indtages. Desuden kan der være ting vedrørende sortimentet. Er f.eks. Bananer i Pyjamas kendt i landet, eller skal produkterne have andre udformninger og navne. Forretningskulturelle barrierer kan vedrøre rekruttering af sælgere til isbilerne Centrale parametre: Distribution (standardiseret, da det er kernekompetancen). Produktprogrammet skal delvis differentieret - alt efter forbrugerkulturen. Sortimentet skal også vurderes. Måske skal man sælge andre (mindre) enhedsstørrelser (ikke nødvendigvis pakninger med 30 is, men måske med 10 is) Prisen skal tilpasses konkurrencesituationen på det enkelte marked. Promotionindsatsen er standardiseret, hvad angår det personlige salg ved isbilen. Desuden skal reklameindsatsen vurderes. Skal man som i DK lave husstandsomdelinger med oplysninger om sortiment, priser og tidspunkt, hvor isbilen dukker op? STØRRE OPGAVER OPGAVE 1 HOSP-FURN 1. Der produceres, efterhånden som ordrerne løber ind. 2. Det minder mest om 2. Fase; eksperimenterende eksportengagement pga de mange, små eksportmarkeder. Næste fase kunne blive eksport til Sverige og Norge, hvilket vil svare til fase 3; systematisk eksport til nærmarkeder. 3. Reaktivt eksportmotiv: Ordrebogen er snart tom, man har ikke været opmærksomme på det særlige forhold ved langvarige produkter. 4. Dette sikrer høj grad af funktionalitet i produkterne. Produkterne udvikles med afsæt i den dagligdag, de skal fungere i på hospitalerne. Det bliver muligt for virksomheden at tage udgangspunkt i arbejdsprocesser og rutiner, som har betydning for produkternes udformning.

13 5. Up-stream er eksportberedskabet tilsyneladende godt (fleksibelt, tidssvarende og rationelt produktionsapparat). Desuden er udviklingen af nye produkter i samarbejde med hospitalspersonale en fordel for de markeder, hvor hospitalsvæsenet og dets måde at arbejde på ligner danske forhold.

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College Hhx Afsætning B Lisbeth Storm Christiansen STU-AfsætningBhh1314-F16-VØ

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase HH2F Nicklas Millard, Mads Rasmussen, Mads Therchilsen, Rasmus Ellegaard Eksamensperiode: 14-16. April 2010 Lyngvej 19, 4600 Køge 14. - 16. April 2010 Erhvervscase Fur Bryghus

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Kapitel 22 National distribution

Kapitel 22 National distribution Kapitel 22 National distribution Opgave 22.1 1. Hvorfor er det vigtigt for producenten første gang at vælge den rigtige distributionskanal? Fordi mellemhandleren bl.a. sælger til bestemte målgrupper. Hvis

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Plan 03.09.13 Oversigt * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Vækst via intensivering Vækst via diversifikaon Vækst via integraon Strategisk alliance Blue Ocean strategi Porteføljeanalyse

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Internationale. Dette kapitel handler om, hvilke muligheder en virksomhed har, når den vælger at entrere internationale markeder. Formål med kapitlet

Internationale. Dette kapitel handler om, hvilke muligheder en virksomhed har, når den vælger at entrere internationale markeder. Formål med kapitlet 335 16 Internationale distributionsformer Formål med kapitlet Dette kapitel handler om, hvilke muligheder en virksomhed har, når den vælger at entrere internationale markeder. 336 16 Vigtigste begreber

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling.

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling. Kapitel 12 Produkt a) fysiske produkter b) serviceydelser (skriv def. ind her) c) ideer + PLC + Produktudvikling International produktstrategi standardisering? (eks.: musik, værktøj, smykker, møbler, tøj)

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Segmentering og valg af målgruppe

Segmentering og valg af målgruppe 10 Segmentering og valg af målgruppe 327 I dette kapitel vil vi belyse, hvorledes markedets størrelse kan opgøres. Herefter vil vi se på, hvorledes markedet for et bestemt produkt kan opdeles (segmenteres),

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Engros. Vejledende løsningsforslag til opgavehæftet i Engros. Opdateringer og rettelser. Opgaver til salg og markedsføring

Engros. Vejledende løsningsforslag til opgavehæftet i Engros. Opdateringer og rettelser. Opgaver til salg og markedsføring Engros Opdateringer og rettelser Vejledende løsningsforslag til opgavehæftet i Engros Opgaver til salg og markedsføring OPGAVE 1 OPGAVE 2 OPGAVE 3 Påvirkning fra udlandet, sundheds- og alkoholkampagner

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere