Afsætning A. Opdateringer og rettelser Vejledende løsninger til Afsætning A. Kapitel 1 - VIRKSOMHEDENS INTERNATIONALISERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsætning A. Opdateringer og rettelser Vejledende løsninger til Afsætning A. Kapitel 1 - VIRKSOMHEDENS INTERNATIONALISERING"

Transkript

1 Afsætning A Opdateringer og rettelser Vejledende løsninger til Afsætning A Kapitel 1 - VIRKSOMHEDENS INTERNATIONALISERING OPGAVE 1 B&O: Nuværende produkter på globalt marked, i enkelte tilfælde baseret på salgsselskab. ECCO: Markedsoperationsform: produktions- og salgsselskaber, globalt marked med tilpassede produkter. Netto: Regional markedsudvikling (Tyskland), delvist tilpasset produktprogram. Eksempelvis i det tidligere Østtyskland er der i nogen grad præferencer for østprodukter, gælder f.eks. inden for fødevareprodukter. OPGAVE 2 Born Global virksomheder er typisk underleverandørvirksomheder og e-business-virksomheder. Evt. finde konkrete eksempler i lokalområdet, som eleverne kender til. OPGAVE 3 Årsager til at internationaliseringsprocessen IKKE er fulgt: - born global, stigende internationalisering / globalisering, herunder kommunikation - ønsker om hurtigere vækst - markedsudvælgelsesmetode forskellig fra nærmarkedsmetoden. OPGAVE Beskrive udvikling Fase, oprettelse af udenlandske datterselskaber 4.3 Produktion nær aftagerne, som findes rundt om i verden. Nokia i Finland, Philips i Holland, HP i USA etc. Kapitel 2 - STRATEGISK LEDELSE OPGAVE Vækststrategier: - Intensivering (markedspleje / markedspenetrering) stjæler markedsandele fra konkurrenter og sælge mere til nuværende kunder samt alliance med Siemens. 5.2 Pga Siemens gode markedsposition på mobiltlf-området. Høj markedsandel etc. OPGAVE Tilsyneladende er kernekompetencen centreret omkring fødevareingredienser. 6.2 Horisontal integration er allerede benyttet, da man opkøbte andre produktionsvirksomheder inden for fødevareområdet. Horisontal integration kommer på tale igen i forbindelse med nye opkøb inden for fødevareingredienser. Desuden er anvendt vertikal integration. Ingrediensvirksomhederne har solgt til fødevareproducenterne. Danisco seeds er også et eksempel på vertikal integration, idet der her arbejdes med forædling af sukkerroer, som senere bruges i sukkerproduktionen. Desuden må det antages, at Danisco løbende har tilstræbt bedre position på nuværende marked, dvs. markedspleje og at man har lavet markedsudvikling ved at gå ind på f.eks. storkøkken-markedet. Mere aktuelt er Danisco i færd med det, der kunne kaldes down-sizing (eller right-sizing) med fokus på de forretningsområder, der passer ind i kernekompetencen. OPGAVE Omkostningsminimeringsstrategi. 7.2 Fremstilling af billige spånplademøbler, dog også marketingsiden, da man forstår at udnytte de markedsmæssige muligheder. 7.3 Produktudvikling og design: udvikling af produkter, der kan produceres billigt (design og kvalitet). I forbindelse med produktionen er virksomheden effektiv mht. indkøb, og produktionen er meget automatiseret (lav lønandel). Markedsføring og salgsarbejdet gennem kæderne især må også formodes at være ret effektivt. Alt i alt understøttes den generiske strategi mange steder i værdikæden, hvilket gør

2 strategien meget bæredygtig. 7.4 Produktudvikling og markedsudvikling samt markedspleje. OPGAVE Produktudvikling. Løbende nye varianter i sortimentet. Markedspleje / penetrering (erobre andele fra konkurrenterne), markedsudvikling (geografisk udbygning). Et BonBon-land i Norge kan opfattes som enten produktudvikling (henvender sig til samme målgruppe som slikprodukterne) og som markedsudviking, idet man kender konceptet fra hjemmemarkedet og måske blot kan overføre det til Norge. Desuden horisontal integration gennem opkøb. 8.2 Kunne være kreativitet, som kommer til udtryk i de forskellige SBU er 8.3 Den tillempede Boston Model 1 = Bolsjer, 2 = Dessertchokolade, 3 = Vingummi og lakrids, 4 = Bonbon-land STARS QUESTIONMARKS CASH COWS DOGS Den strategiske situation ser fin ud. Der er et fornuftigt mix af dækningsbidragsydere og DB-nydere. Indarbejdede produkter og nye SBU er på vej. Vingummi er i vækst, bolcher er i tilbagegang etc. De påtænkte vækststrategier er fornuftige, idet de supplere porteføljen med nye SBU er i vækstmarkeder. 8.5 Katolicismens udbredelse kan indebære et lidt anderledes forhold til de frække navne. Herudover kan nævnes traditionelle forhold som konkurrence, adgang til distributionskanaler etc. 8.6 Det eventuelle moralske problem kunne evt. afdækkes ved besøg, hvor BonBon eksperimenterer med at vise reklamefilm, slikposer og forskelligt promotionmateriale med landes sprog for f.eks. børn i målgruppen, deres forældre, detailhandlere og studere reaktionerne. OPGAVE Man kan koncentrere sig om det man er allerbedst til. Man kan undgå nogle faste omkostninger i virksomheden ved at outsource specialopgaver. F.eks. at virksomheden vælger at benytte et markedsanalysebureau frem for selv at ansætte en markedsanalytiker. 9.2 Energi- og miljøbranchen. Gerne nævne konkrete virksomhedseksempler. OPGAVE Fordi Unilever er en stor verdensomspændende koncern. Metoden giver et overblik for både produktforhold og geografiske forhold samt kombinationen af disse Af oversigten fremgår, at SBU erne er definerede både på generisk niveau (foods), på produkt-niveau (ice-cream) samt på mærkeniveau. I henhold til teorien er det et spørgsmål om mærke-niveauet er hensigtsmæssigt. (kan markedsføringen af Solero isoleres fra markedsføringen af magnum etc.?) Det kunne hænge sammen med Unilevers måde at betragte et marked på. Et marked kan ses som en klynge af lande (Europa etc.) En region: konkurrenter: antal, størrelse, styrker og svagheder. Distributionsforhold: antal kanaler, kædedannelser, adgang til kanaler. Efterspørgselsforhold: antal konsumentenheder, totalforbruget for den pågældende vare, købeevnen etc. Vigtigt at betone, at det kan være forskellige forhold afhængigt af hvilket produkt/ produktkategori, der er tale om Konkurrencemæssig styrke for iscreme: markedsandel, distributionsgrad, mærkekendskab, loyalitet/præferencer, stordriftsfordele etc.

3 10.6 Det kan i rimelig udstrækning være de samme forhold vedrørende markedsattraktivitet for the og dressing, men det behøver ikke være det. OPGAVE Individuel besvarelse med udgangspunkt i oversigt Spørgsmålet kan besvares med udgangspunkt i en diskussion om, hvilket niveau der er hensigtsmæssigt at planlægge på. Eks. Temaparker som SBU versus de enkelte Disneyworlds. Oprindelig i 20 erne og 30 erne tænkte man sikkert ikke bevidst i SBU er Kernekompetencen kunne være underholdning og oplevelse i bred forstand I en gigantisk stor koncern som Disney kan porteføljeplanlægning give et bedre overblik over den samlede koncern. Tegnefilm kunne finansiere nye aktiviteter som figurlicenser osv. OPGAVE Diskussion 12.2 Tilspidset konkurrence med mange produktlanceringer/-forbedringer. Øget kommunikation Sikre sig fokus på kernekompetencer og konkurrencedygtighed, så virksomheden bliver i stand til at udnytte dette i forskellige produkter. Kompetencerne styrer således udviklingen af nye produkter Man taler om øget samarbejde med bestemte leverandører. Afhængigheden går begge veje. OPGAVE Institutionsmarkedet og konsumentmarkedet 13.2 Sundhed, tilgængelighed, vandkølere i virksomheder (personalepolitik) 13.3 Horisontal integration (opkøb) 13.4 Rynkebys modtræk: Markedspleje / markedspenetrering: Forsøge at satse hårdere i detailhandlen. Tilbyde bedre ordninger til f.eks. virksomheder. Markedsudvikling: Finde geografiske markeder, som de øvrige konkurrenter satser mindre på. Produktudvikling også en mulighed. Kapitel 3 - VALG AF EKSPORTMARKED OPGAVE Nærmarkedsmetoden og den tilfældige metode benyttes hyppigst, når virksomheden eksporterer til nærmarkeder Mange mindre og mellemstore virksomheder med begrænset eksportberedskab. OPGAVE Det kan diskuteres om Belgien er et nærmarked Begrænset størrelse af markedet trods alt, sprogproblemer (3 sprog i Belgien).Måske kunne belgiernes kvalitetskrav til fødevarerne også være en barriere Blandt andet inden for produkter til hoteller og restauranter (bardiske, fadølsanlæg mini-bar, køleskabe etc.). OPGAVE Økonomiske forhold, demografiske forhold, kulturelle forhold og mere specifikt import- og etableringsvilkår, efterspørgsels- og konkurrenceforhold Udenrigsministeriets markedsprofiler, evt. Danmarks Statistik, ambassader mv Økonomisk og politisk uro, pludselige importbegrænsninger mv Fordele: Nem og billig måde at etablere sig på på det russiske marked, modtager royalty. Ulemper: Sikre sig, at det lokale bryggeri lever op til kvalitetskrav, giver bryst til potentiel konkurrent Unge i alderen år, vestlig livsstil, primært bosat i Moskva og St. Petersborg. OPGAVE 17 1 Vurdering med udgangspunkt i både konsumentmarkedet og institutionsmarkedet. 2 Større møbelproducenter kan fastlægges som producenter med en årsomsætning større end 50 mio kr. Kan opgøres ved hjælp af Kraks. 3 Andre segmenter: Konsumentmarkedet (Gør-det-selv), byggefirmaer, etc. 4 Fordele: Større grad af kundespecialisering kan medføre bedre udnyttelse og udvikling af kernekompetancer, f.eks. specialiserede produkter, service, kundekontakt etc. Mulighed for afsætning af

4 større mængder, mulighed for indgåelse af langvarige samarbejder gennem produktudvikling i fællesskab med møbelproducenterne, hvis møblernes overfladebehandling er strategisk vigtig. Dette kan medføre, at der opbygges høje bytteomkostninger. Ulemper: Afhængighed af et enkelt segment, evt. enkelte store kunder i dette segment. OPGAVE Alene en overordnet kvantificering. Opgørelse af antallet af husstande i de enkelte lande som indikator for potentialet Boligformer, fordeling af ejer / lejerboliger, miljøpolitik, energipolitik, tilgængelighed af brænde og lignende. Konkurrenceforhold. Distributionsforhold Sekundære data om boligforhold og politikker. Observationer / field research. OPGAVE Pga. Tysklands størrelse og betydning for dansk eksport. Bayern i sig selv mere end dobbelt så mange indbyggere som i DK Eksperimenterende eksport, begrænset kapacitet etc Underleverandører til industrien inden for højteknologiske områder. Danske fødevarer, herunder mejeri og fiskeprodukter, der er højt forædlede. F.eks. fiskespecialiteter Rapporten vil være aktuel nogle år frem, da de nævnte forhold ikke ændrer sig overnight OPGAVE Anvendelsesområder: lufthavne, levnedsmiddelindustri, hospitaler, butikscentre Grovscreening af luftshavnssegmentet: Se Major new airport projects. Nye tal kan findes på adressen Her kan ligeledes findes tal opgjort på lande Markeds- og produktspecifikke forhold: Efterspørgselsforhold: Kommende projekter inden for de relevante områder, projekternes omfang / beløbsstørrelse samt tidsrammer, afdækning af nøglepersoner og instanser i købscenteret. Konkurrenceforhold: Antagelser om, hvilke konkurrenter der vil interessere sig for de kommende og allerede offentliggjorte projekter. Desuden er forretningskulturen væsentlig at inddrage Antagelse om købscentersammensætning ved lufthavnsbyggeri: - Influenter: Arkitekter, politikere - Beslutningstagere: Lufthavnsbestyrelsen i samarbejde med nedsat projektgruppe - Godkendere: Bestyrelse - Ikke alle roller behøver udspilles. - Se i øvrigt også Who owns and manages privatized airports? På: Fordele ved at specialisere sig inden for lufthavnsanlæg og henvende sig til mange markeder: Man bliver specialist i netop denne type projekter. Kan være en fordel mht. produktet og processen, herunder samarbejdet med andre entreprenører og erfaringer med købscentret ved den slags projekter (hvis det er det samme fra marked til marked). Virksomheden bliver muligvis kendt for denne type projekter og opnår nemmere at blive shortlisted. Ulemper: Forskellige kulturer og sædvaner, herunder beslutningsprocesser og købscentre fra land til land. Sårbarhed over for nedgang på lufthavnsområdet (ikke særlig sandsynlig pga. vækst i lufttrafik på verdensplan) Densit opdager måske ikke andre attraktive områder, hvor virksomheden kan udnytte sin kompetence. Fordele ved at specialisere sig i salg til et / få markeder og mange brancher: Mindre sårbarhed over for svigt i efterspørgsel på ét felt. Mulighed for at opnå kendskab til forretningskulturen i vanskeligt tilgængelige kulturer, hvilket kan være særdeles vigtigt. Der kan evt. være basis for en form for repræsentation på det pågældende marked. Ulemper: Forskellige behov og ønsker fra branche til branche kan gøre at det bliver svært at fastholde en kernekompetance på produktsiden og evt. også på salgssiden. Det bliver måske også sværere for virksomheden at blive kendt for noget bestemt. Kapitel 4 - MARKEDSINDTRÆNGNING OPGAVE Aktiviteter, interesser, meninger / holdninger Amerikanske drømme: designermøbler, kulturferier, designertøj. - Landlige industriområder: Fiskeferier, standardiserede produkter, f.eks. inden for dagligvareområdet. - Cashmere og Country Club: Kulturferier i Europa, haveredskaber etc I USA skal man være opmærksom på de forskellige etniske grupper og racer, som er meget forskelligt repræsenteret i de forskellige stater. I USA forekommer disse grupper ikke på samme måde som i DK som minoriteter, men har betydelige omfang, og som derfor er meget interessante målgrupper for mange

5 virksomheder/produkter I national livsstilssegmentering ses på livsstilsgrupper inden for landet. Den danske Minerva er et eksempel herpå. I international sammenhæng ses målgrupper som funktion af livsstil på tværs af landegrænser Se f.eks. www. Gallup.ru. Jo Gallup tilbyder livsstilsundersøgelser i andre lande. OPGAVE Besvares med udgangspunkt i franchisegiver og franchisetagers roller Princippet sikrer en høj grad af ensartethed i den måde konceptet realiseres på McDonalds = markedsleder, Bulldog = markedsniche evt. udfordrer Man kunne forestille sig, at McDonalds i første omgang slet ikke vil reagere! Man tager formentlig ikke truslen specielt alvorlig. OPGAVE Jysk Sengetøjslager = markedsleder, Hemtex = udfordrer Nærmarkeder med de fordele, der deraf følger. Desuden formentlig interessante, attraktive markeder JS er kendt for lave priser og vil formentlig ikke stå tilbage for at reagere med fantastiske slagtilbud, båret frem af TV-reklame og husstandsomdelte tryksager. OPGAVE Henvender sig til en begrænset del af markedet, som de større konkurrenter (endnu) ikke interesserer sig nævneværdigt for at betjene Fordele: Kapacitetsmæssigt kan det være svært at klare hele Tyskland, nærhed til det nordtyske marked (nærmarked med de sædvanlige fordele dette medfører). Ulemper: Måske vanskelig ved at finde afsætningskanaler i betydningen de større supermarkedskæder, da disse typisk arbejder landsdækkende. Disse store kæder vil formentlig fravælge en mindre, og i deres øjne måske ustabil leverandør. De store kæder arbejder med landsdækkende markedsføring Individuelt svar. OPGAVE En mulighed for at opfatte konkurrenter som typer af konkurrenter og fokusere på de vigtigste dimensioner i konkurrencesammenhængen Mobilitetshindringer er de forhold, der gør det svært for en konkurrent at skifte strategisk position. Produktfokus er en mobilitetshindring, fordi virksomhederne ikke uden videre kan gå fra snævert til bredt fokus. Det vil enten kræve investeringer i egne anlæg eller opbygning af samarbejde med andre producenter. Hertil kommer, at de nye produkter skal indarbejdes over for mellemhandlen. Fra bredt til snævert fokus eksisterer også mobilitetshindringer, her af afviklingsmæssig karakter. Der vil være tale om indskrænkelser af produkter, medarbejdere etc De er centrale dimensioner, fordi de udgør de største mobilitetshindringer. Produktfokus er forklaret. Leveringstid: Kort leveringstid kræver færdigvarelager hos producent, hvilket er kapitalkrævende og fordrer en rimelig volumen Se 2 og Licentia benytter formentlig en differentieringsstrategi baseret på det brede produktfokus samt den korte leveringstid. Strategien er især bæredygtig over for møbelkæderne, der lægger vægt på disse forhold. Der behøver altså ikke være tale om særlige differentieringselementer i slutbrugernes øjne. Konk. G benytter formentlig omkostningsminimeringsstrategien / stordrift. Og Konk. C er stuck- in the middle Individuelt besvarelse, evt. med udgangspunkt i sandsynligt træk for C. OPGAVE Synoptiks eksportberedskab er godt specielt i relation til Skandinavien, hvor man har erfaring. Hertil kommer digitalisering af logistik og ordreindgang. Man har en klar strategi for e-handel Markedspenetrering: Løbende kamp om markedsandele på nuværende markeder, også stimulering til hyppigere udskiftning pga mode gælder især for Topsyn / Identity. Markedsudvikling: Ekspansion til Polen, geografisk udbygning. Også e-handel parallelt med almindelige butikker. Vertikal integration: Investeringer i baglandet, nye maskiner til slibning af glas Forskellige kæder henvender sig til forskellige målgrupper. Man udvander ikke et navn ved at lade én kæde henvende sig til alle. Pallisadestrategi; det bliver sværere for konkurrenter at finde en ledig plads i

6 markedet. E-handel også en del af pallisaden Stærke sider: Up-stream: Logistik, produktion. Down-stream: Markedsføring; de forskellige kæder. Svage sider: down-stream: Begrænset erfaring med e-handel- især markedsføringssiden en svag side her Individuel besvarelse. OPGAVE 27 Individuel besvarelse. OPGAVE 28 Individuel besvarelse. OPGAVE 29 Individuel besvarelse. OPGAVE 30 Individuel besvarelse. OPGAVE Både forretningskulturelle og forbrugerkulturelle barrierer Individuel besvarelse med udgangspunkt i Under forretningskultur: langsommelige - set med danske øjne - beslutningsprocesser. Konsensus er vigtig. Markedsføringsmæssige konsekvenser. Blandt andet tålmodighed i forhandlingerne. Ikke presse på for løsninger Specifikke forhold med begrundelser Individuel besvarelse Opgave 32.1 og 32.2 Kan besvares samlet. Reaktionerne er typisk for de forskellige kulturer. Tyskerne anser punktlighed for et must. Og man må gerne give udtryk for sin utilfredshed over for personer, der står lavere i et hierarki. Japanerne holder masken, da man ikke vil lade andre tabe ansigt. Det er et stort nederlag i japansk kultur. Derfor forventer japanerne også, at hælepisoden ikke kommenteres. Englænderen holder netop ikke masken, men har en humor, der harmonerer fint med den danske humor, og hvor holdningen til forsinkelsen her er: nå skidt nu med det. Bemærkningen er selvfølgelig ikke ondt ment, men mere et ønske om at løsne stemningen lidt. Japanerne mener derimod, at englænderen har ladet produktchefen tabe ansigt. Når danskerne forholder sig mest som iagttagere til de øvrige reaktioner, skyldes det sikkert, at de godt er klar over, at forsinkelsen vil blive vurderet så forskelligt. Hvor tyskerne måske ville forvente, at danskerne skal vise mishag, har japanerne den stik modsatte opfattelse. Da danskerne har en interesse i at tækkes alle, bliver det mest til en passiv iagttagelse. OPGAVE Spredning af risiko, øget vækst og indtjening, evt. stagnerende hjemmemarked Nærmarkedsmetoden/ekspansivt markedsvalg Begrænset eksporterfaring, derfor enten handelsimportør eller salgsagent Fordele: Begrænsede markedsføringsomkostninger (ingen gennem handelsimportør). Kræver ikke stort eksportberedskab. Ulemper: Risiko for afhængighed af få kunder, begrænset fortjeneste, kan let udskiftes med andre leverandører Markedsbaseret pris Afhængig af eksportformidler, hvis salgsagent sales promotion rettet mod kæder, vægt på personligt salg. Kapitel 5 - Parameteranvendelse OPGAVE Pga. konkurrencen fra inden- og udenlandske virksomheder er det ofte ikke muligt at få en bæredygtig produktion til hjemmemarkedet alene uden at skulle fremstille produktet i mange udformninger beregnet til forskellige målgrupper. Går man efter at være etableret på hjemmemarkedet ud på eksportmarkederne, vil det normalt være uoverkommeligt at markedsføre et så bredt orienteret produkt. Man vil derfor koncentrere sig om færre udformninger rettet mod de målgrupper, man matcher bedst. I stedet for at gennemløbe den beskrevne proces er det mere hensigtsmæssigt fra starten at indrette sig efter de relevante målgrupper såvel i Danmark som i udlandet Markedet er for lille og stiller samtidig forskellige krav i de forskellige forbrugergrupper. B&O vil

7 m.a.o. ikke kunne nøjes med antallet af konsumentenheder, og vil samtidig ikke kunne tilgodese alle de forskellige krav, disse konsumentenheder stiller til produktet og dets markedsføring Professor Majaros synspunkter svarer til den globale virksomhed, der anvender miljøkoordinering, og målgruppestrategien må betegnes som koncentreret markedsføring. OPGAVE Markedsudvikling, markedspenetrering og produktudvikling Baltikum kan betragtes som et nærmarked rent geografisk. Kulturelt dog ikke, især ikke mht. forretningskulturen. Ej heller distributionsmæssigt Antal konsumentenheder: Baltere over en vis alder f.eks. 14 år x det faktiske forbrug af kaffe/the. Kan både opgøres i volumen og i værdi. Værdi er mest interessant. I praksis er det muligvis svært at finde statistisk materiale om markedet. I så fald kan Merrild foretage en repræsentativ undersøgelse til afdækning af spørgsmålet Mærkeloyalitet frem for butiksloyalitet på sigt. Umiddelbart er det måske vanskeligt at finde supermarkedskæder, der er tilpas gode markedsførere til, at en handelsmærke løsning er hensigtsmæssig Individuel besvarelse, men især distributionsforholdene og korruptionen bør betones Fastlæggelse af SBU er. Fastlægges formentlig på tværs af landegrænser: Kaffebønner B) Instantkaffe C) The D) Kager etc. Diskuter evt. på klassen, om der skal planlægges på posestørrelseniveau og eller evt. på mærkeniveau inden for f.eks. kaffe Dansk produkt. Fordele: Danske (vestlige) produkter har et godt image, giver prestige for forbrugeren. - Dansk produkt, ulemper: Manglende kendskab til Danmark og danske produkter. - Lokalt produkt, fordele: Opfattelse af at støtte det lokale erhvervsliv. - Lokalt produkt, ulemper: Manglende kvalitet Individuel besvarelse. Der tænkes her på den nationale distribution. OPGAVE Lavere løn- og produktionsomkostninger, nærhed til det marked, hvor produkterne skal afsættes. Lempeligere skatteregler Økonomiske forhold, politiske forhold, herunder selskabsbeskatning. OPGAVE Vertikal integration Fordele: Komplet kontrol med det næste led i distributionskæden hvad angår kundebetjening, markedsføring, butiksindretning mv. Ulemper: Kapitalkrævende og tager tid at opnå målet. Konflikt med etablerede forhandlere Produktparameteren, service og kundebetjening. OPGAVE 38 Går man ind i skemaet i bogen side 95 over bestemmende forhold for hhv. standardisering og differentiering, taler hovedparten af disse forhold for differentiering. Dertil kommer, at ikke mindst på de fjerne eksportmarkeder, hvor de nævnte virksomheder er involveret, stiger behovet for differentiering. Konklusionen må være differentieret markedsføring. OPGAVE 39 Fordele mærkevarekoncept: Differentieringsmiddel, opnå mærkeloyalitet og højere pris. Ulemper mærkevarekoncept: Kræver betydelig markedsføringsindsats og kapitalgrundlag. - Fordele ved private labels: Begrænset markedsføring og dermed kapitalkrav. Ulemper ved private Labels: Afhængighed af de store kæder, kan blive udkonkurreret af andre leverandører, opnår lavere pris mv. OPGAVE 40 Kunne levere ensartet kvalitet fra gang til gang, overholde de lovede leveringstider, sikkerhed for levering på grund af udviklingen buy i stedet for make. OPGAVE 41 Når et produkt har nået mætningsfasen eller nedgangsfasen på eksisterende markeder kan der være et nyt marked for produktet, hvorved introduktionsfasen starter igen osv.

8 OPGAVE 42 1) Fordele: Velegnet for mindre producenter uden eksporterfaring, som at sælge til en kunde på hjemmemarkedet, ej etablere egen eksportorganisation. - Ulemper: Relativ lav pris for sine produkter, ingen indflydelse på markedsføring og valg af aftagere (handelseksportøren sælger i eget navn og for egen regning). 2) Fordele: Større indflydelse på valg af aftagere, eksportagenten er velindført på konkrete markeder, anvendelig for virksomheder med ringe eksporterfaring, sælger i eget navn. - Ulemper: Egen regning og risiko, bærer selv distributionsomkostninger, salgsprovision til agent. 3) Fordele: Ej etablere eksportorganisation i virksomheden, handler direkte med indkøbskontoret, ingen provision, relativ høj pris for produkter. - Ulemper: Begrænset aftagerkreds, ingen kontakt med udenlandske kunder, handler for egen regning og risiko. 4) Fordele: Begrænsede distributions- og markedsføringsomkostninger. - Ulemper: Eneste kontakt på eksportmarkedet, ej indflydelse på markedsføringen og valg af aftagere, sælger i importørens navn, relativ lav pris for produkter. 5) Fordele: Betydelig indflydelse på markedsføringen, sælger i eget navn, salgsagent betydelig lokalt kendskab til kundekreds og fortrolig med markedsføring i øvrigt, relativ høj pris for produkter. - Ulemper: Bærer alle omkostninger og kreditrisiko, ret afhængig af salgsagentens arbejde. 6) Fordele: Stort set som salgsagent, men et tættere samarbejde omkring markedsføring og salgsarbejde i øvrigt. - Ulemper: Betydeligt afhængighedsforhold til forhandler. OPGAVE 43 Hardware-delen består af bygninger, inventar mv., varetages af den private sektor. Software-delen består af serviceydelser i tilknytning til den ældre befolkningsbehov og varetages af den offentlige sektor, ligesom uddannelsesprogrammer ligeledes løses af den offentlige sektor. OPGAVE Møbelfabrik kan enten anvende eksportagent eller salgsagent som de mest relevante distributionsformer Fødevareproducenten kan enten vælge at etablere sig i Rusland med eget salgsselskab eller produktionsselskab, ligesom joint venture kan komme på tale. Handelsimportør kan heller ikke udelukkes. OPGAVE 45 En stærk mærkevareprofil, en veldefineret målgruppe, som er indstillet på at betale forholdsvis meget for mærketøj. Et solidt kapitalgrundlag og velinformeret om markedsvilkårene på de pågældende markeder. Dertil kommer en betydelig markedsføringsindsats. OPGAVE Outsourcing af: Webhosting samt forsendelse / logistik ud. I værdikæden opstår konkurrencefordelen formentlig delvis ved denne outsourcing, idet det må antages, at de samarbejdspartnere, der benyttes, løser opgaverne bedre/billigere. Hjemmesiden er en vigtig kilde til konkurrencefordel, den skal være godt opbygget og indbydende. Hertil kommer de kommunikationstiltag, der skal til for at bringe kunderne til at besøge hjemmesiden. Såfremt dette fungerer, kan virksomheden siges at have fordele på downstream i markedsføringen En erkendelse af, hvor virksomhedens kompetencer går til. Et ønske om at holde de faste omkostninger nede I princippet kunne man hævde, at der er tale om en born global virksomhed, da den er internet-baseret. Det er nok for vidt at gå, da den øvrige markedsføring alene finder sted i DK Individuel bevarelse Individuel besvarelse. Udgangspunkt i Ansoff og den strategiske tankemodel. OPGAVE Et joint-venture selskab er et selskab med deltagelse af flere parter, således at ejerskab og indflydelse er delt mellem to parter, et dansk og et udenlandsk selskab Den danske virksomhed kan gå ind i et sådant selskab for at komme ind på markedet. I f.eks. Kina er det i dag den eneste måde, hvorpå man kan få adgang til dette store vækstmarked. På andre markeder kan årsagen være store miljøafstande, som gør det hensigtsmæssigt at indgå et tæt samarbejde med en lokal forhold.

9 47.3 Bruger vi igen Kina som eksempel, er motivet at lokke virksomheder til med teknologi og viden i det hele taget. Ved at tvinge dem ind i et samarbejde med lokale virksomheder får man dels indflydelse på de udenlandske virksomheder, og dels bliver mulighederne for at få del i de udenlandske virksomheders viden større. Dengs moderniseringsplan går jo ud på at modernisere Kinas økonomi ved hjælp af ny teknologi udefra, og det er i den sammenhæng, at man skal se de kinesiske ønsker om at indgå joint-venture aftaler med udenlandske virksomheder Også dette eksempel kan illustreres vha. Kina. Efter nedkæmpelse af det fredelige studenteroprør i sommeren 1989 er danske virksomheder holdt op med at investere i Kina. Der har hersket stor usikkerhed mht. den politiske stabilitet. En politisk omvæltning kan i værste fald føre til nationalisering af udenlandske virksomheder, indefrysning af tilgodehavender o.lign. Den politiske udvikling er stabiliseret på den måde, at der tilsyneladende ikke er umiddelbar udsigt til en drastisk politisk omvæltning, og de kinesiske myndigheder har tilkendegivet, at man vil fortsætte den økonomiske åbning over for udlandet. OPGAVE 48 Etableringshindringer: Kapitalkrav til opbygning af hjemmesider, logistiksystemer og markedsføring. Kundernes præferencer for de traditionelle butikker. Vanskeligheder ved at differentiere sig fra de internetbaserede udbydere, der ER etablerede. - Kundernes forhandlingsposition: Kundernes skal her forstås som forbrugerne. Deres position forbedres som følge af e-handel, hvad angår muligheden for at finde en given udgivelse billigst muligt. Det er lettere at få overblik ved hjælp af et par klik end ved at gå rundt i butikker. - Den interne rivalisering i branchen: Konkurrencen intensiveres, og de nye udbydere, der benytter e-handel, sætter nye dagsordner for konkurrencen. - Den etablerede del af pladebranchens modtræk: Det vil formentlig være vanskeligt for den etablerede del af branchen at konkurrere på lav pris. Deres modtræk mod derfor tage afsæt i forbrugernes incitamenter til at betale en højere pris. Der må tilbydes noget særligt. Det kunne være butiksindretningen med bløde stole, lækre omgivelse med en stemning, som passer målgruppen. Levering her og nu. Ingen ventetid. Kundeklubber med koncertordninger, besøg i butikkerne af musikere, der signerer albums etc. OPGAVE Trafikorienteret og cityorienteret Forbrugerkulturen, manglende mulighed for at bygge større anlæg, der omfatter dagligvarer. OPGAVE 50 Mulige årsager - Manglende know-how til selv at etablere den nødvendige kapacitet og til indkøringsfasen. - Økonomisk vurdering, der viser, at det bedre kan betale sig at købe et helt eller delvist nøglefærdigt projekt frem for selv at anvende ressourcer på etablering (led i den almindelige internationale arbejdsdeling). - Regeringsønske/krav om fremover at have en lokal produktion af hensyn til valuta og/eller beskæftigelse. - Stigende automatisering af produktionsprocessen på den ene side og stigende transportomkostninger på den anden side kan medføre, at traditionel eksport erstattes af en produktion, der er lagt ud i regionale områder, hvortil know-how mv. løbende leveres. OPGAVE 51 I forbindelse med valg af transportform, vil skibstransport (linieservice og trampfart), banetransport, biltransport og flytransport være til rådighed. Valget vil være bestemt af: - Produktets art - Sælgerens geografiske beliggenhed - Fragtrater - Emballeringsog fragtomkostninger - Leveringshastighed - Kundekrav. - Ud fra ovenstående vil følgende transportformer være realistiske: a) Skibstransport (liniefart) og biltransport. Afstanden fra England er ikke noget problem i forbindelse med ovennævnte forslag og produktet vil kunne stå for de nævnte transportformer (i køl), samtidig vil fragtraten være acceptabel, dog sandsynligvis billigst pr. skib. b) Radioer til Saudi Arabien. Biltransport vil nok være mest anvendelig specielt af hensyn til sikkerhed, men skibsfart (liniefart), herunder lastet i container vil være acceptabelt. c) Olie til Finland. Af hensyn til mængde og omkostninger vil den eneste realistiske transportform i dette tilfælde være skib ( tankskib/trampfart). d) Pelse til USA. Her bør anbefales flytransport idet sikkerhed og varens pris kan bære omkostningerne til flytransport. Samtidig vil tiden spille en rolle (modevarer). OPGAVE Utryghed ved mediet, kunderne endnu ikke opmærksomme på mulighederne E-handel kan i nogle tilfælde intensivere priskonkurrencen, hvis der er tale om ens varer, eller varer,

10 som køber specificerer sine krav til. F.eks. på det industrielle marked Forsøge at differentiere sig, f.eks. gennem serviceydelser i relation til købet. OPGAVE Ønske om vækst, Sverige, især Malmø er et nærmarked , ja det er hensigtsmæssigt, da konceptet ligger klart og formentlig også passer godt til svensk kultur. Både forbrugerkultur og forretningskultur Produktet; sortiment (menuer), priser, reklameindsats og PR. OPGAVE 54 Opgaven ligger i grænseområdet til regnskabslære/virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi og markedsføring. Fra disse fagområder er priselasticitetsbegrebet kendt Eleverne vil kunne se, at efterspørgslens priselasticitet er størst i Portugal ved en prisændring fra kr. 10,-, idet man her får en relativ større mængdeændring, end man tilsvarende gør i Danmark Jo mere elastisk efterspørgselen er, jo lavere vil den optimale pris være. En optimal-pris afhænger af afsætningens priselasticitet og grænseomkostningerne - forudsættes omkostninger og konkurrenceforholdene ens i de to lande, vil optimalprisen således være lavest i Portugal To muligheder: 1) Tage en lavere pris i Portugal, jvf. svaret på spm. 2. 2) Udnytte, at der iflg. kurven findes en gruppe(segment) i Portugal, der er villig til at give høje priser. OPGAVE 55 Skimming price - Fordele: Udnytter veblen/snob effekten hos pionerkøberne, får forholdsvis hurtigt dækket introduktionsomkostningerne. Ulemper: Gør det attraktivt for andre producenter at gå ind på markedet, opnår ikke så stort et salg i introduktionsfasen. Pennetration price - Fordele: Får en hurtig indtrængning på markedet, kan evt. holde konkurrenter ude. Ulemper: Tager lang tid at få dækket introduktionsomkostningerne, kan være svært at hæve prisen senere. OPGAVE Krav/ønske om modkøb kan dels skyldes betalingsbalanceproblemer (der tænkes primært på U-landene) og mangel på konvertibel valuta Ulemper for sælger er, at han modtager nogle varer som betaling, og han kender ikke den faktiske værdi på disse varer og kan desuden få problemer med at få dem afsat. Ulemper for køber er, at han ofte må betale en overpris, da sælger ønsker at sikre sig delvis på denne måde. OPGAVE 57 Fremgangsmåden er nok valgt, fordi den er nem for både esprit og forhandlerne, og fordi esprit har hånd i hanke med prissætningen. Det bliver mere besværligt for butikkerne at fravige de vejledende udsalgs-priser. OPGAVE Individuel besvarelse, f.eks. Bilka (dansk Supermarkeds) indkøb af forskellige mærkevarer Ja, formentlig (også ud fra teksten). Markedet bliver mere overskueligt. OPGAVE Terminssikring, valutaoption, valutakurv, matching Afhængig af eksportordre og valutapolitik. OPGAVE 60 Leveringsbetingelser: Da den pågældende køber bor i Venezuela er det nok ikke muligt at sælge ab fabrik, hvorfor cif eller c&f vil være anvendelig, idet sælgeren bærer risikoen indtil varen har passeret skibets ræling (containertransport), omkostningerne betales frem til modtagerhavnen (dog indkalkuleret i salgsprisen). Eksportøren sørger for de nødvendige papirer. Transportform: Anden form for transport end skibsforsendelse (container/liniefart) er urealistisk, idet sikkerhed, tidsforbrug og risiko er optimal for denne vareart. Forsikring: Forsikringen kan tegnes af sælger eller køber (afhængig af forsendelsesbetingelserne) og bør i denne forbindelse være fakultativ forsikring på udvidede betingelser. OPGAVE 61

11 1. Sælger vil have fået sin betaling, da han indleverede de krævede dokumenter til sin bank efter varens overgivelse til transportselskab. Han lider således ikke noget tab. 2. Da han ikke kan betale, vil han ikke få udleveret varerne. Sælger ejer således fortsat varerne, men da disse snart er i Brasilien, må han antagelig forudse et større tab ved at tage varerne tilbage eller ved at skulle finde en anden lokal køber. 3. Køber kan først få udleveret varerne, når han accepterer en tratte på kontantbeløbet. Da køber gik konkurs, før varerne nåede frem, er vor situation som under kontant mod dokumenter. Havde han nået at acceptere vekslen før sin konkurs, ville han have fået udleveret varerne, og vi ville have været kreditorer i konkursboet og antagelig have haft krav efter brasiliansk konkurslovgivning. OPGAVE En kontrakt om salg eller køb af et beløb i en valuta mod en anden valuta til levering på et aftalt tidspunkt og til en kurs (terminskurs), som fastsættes ved forretningens indgåelse Spotkurs 370,00 Terminstillæg 370 x 0,08 x 90/360 = 7,40 Terminskurs 377, Gældende kurs 377,40. OPGAVE 63 Kan besvares ud fra lærebogen, men vil også kunne uddybes ud fra det omfattende brochuremateriale, som adskillige pengeinstitutter gratis kan stille til rådighed. OPGAVE I tider med international eksponering af idræt, herunder fodbold, er sponsorering velegnet til international markedsføring Først og fremmest skandaler (f.eks. doping) og herefter svigtende resultater. Risiko for negativ imageoverførsel til virksomhed / produkt Interne: En marketing afd. der formår at følge op udnytte sponsoratet, når mulighederne byder sig. - Et økonomisk fundament, der er stærkt. - Eksterne: En international orientering i sit målgruppevalg. OPGAVE 65 Individuel besvarelse OPGAVE Individuel besvarelse 66.2 Imagemål, salgsmål, kendskabsmål, loyalitetsmål. OPGAVE 67 Nødvendige faglige egenskaber, indgående kendskab til autobranchen i Tyskland, samt gå på mod og gode kontaktevner og kendskab til tysk forretningskultur. OPGAVE Events i forbindelse med produktlanceringer, testimonial person i reklamer, evt. lobbyisme-virksomhed Fordele: Skaber opmærksomhed og evt. præference / positiv indstilling. Ulemper: Hvis personens popularitet forsvinder, at det er dyrt. OPGAVE Det kinesiske marked er enormt stort, og virksomhederne vil ikke opfatte hinanden som konkurrenter dér Kulturelle forhold, især forretningskultur. Mulige distributionskanaler skal formentlig undersøges Minister-deltagelse har stor betydning. Det blåstempler fremstødet, især på grund af den kinesiske kulturbaggrund Man må overveje, hvilken målsætning man har med messen, og hvad man vil slå på på messen. Især fordi tilsvarende produkter formentlig præsenteres. Det kan anbefales at lade en lokal messearrangør (marketing-bureau) deltage i tilrettelæggelsen af messen. OPGAVE Fordele: Mulighed for internationalt anerkendt brand, Stordriftsfordele i udarbejdelse af diverse

12 reklamematerialer - sproget skal blot tilpasses. Se materialet i opgaven. Ulemper: Tager ikke så (stor) højde for krav om nationale tilpasninger i relation til både slutbrugere og mellemhandlere Wicanders vurderer åbenbart fordele som stærkere end ulemperne. Se spm Forhandlerne, evt. arkitekter og ingeniører i forbindelse med institutionsmarkedets brug af produkterne. Kampagnen kunne også rettes mod opinionsdannere inden for indretninger, f.eks. skribenter i blade som Sköna Hem og Architectur & Wohnen. OPGAVE Alt afhængigt af, hvor snævert man betragter markedet, position Markedsudfordrer (BA og SAS de store), low costs Penetration price strategy Product, service Flyselskab med tilsvarende strategi, flyulykke. OPGAVE Diff. markedsførings- og vækststrategi er markedsudvikling Yngre udearbejdende kvinder i alderen år, primært i Norditalien Produktkvalitet, sortiment, distributionskanaler og reklame. OPGAVE Konkurrencemæssige fordele i down-streamfunktionerne vedrørende distributionssystem og logistik. Også up-stream, da produktionsanlægget er godt gearet til hurtige kampagner og produktskift Hjem-Is kan forsøge at fastholde sine fortrin til markeder, hvor kunderne vil belønne de fordele, som virksomheden allerede har. Det vil sige markeder, hvor man værdsætter den specielle, direkte distribution samt variationer i produkterne Oplysninger: Vedrørende slutbrugerne (konsumentmarkedet): Størrelse (antal indbyggere og deres isforbrug), typer af isforbrug (ispinde, dessertis etc.), forbrugsomfang og forbrugssammenhænge for is, udbredelsen af dybfrysere til opbevaring af is. Vedrørende konkurrenterne: Tilsvarende konkurrenter? Eller andre konkurrenttyper. Fastlægge de konkurrencemæsige positioner. Evt. kortlægge konkurrenterne ved hjælp af strategiske grupper. Forventede modtræk hos konkurrenterne. Øvrigt: Lovgivning, klima, infrastruktur 73.4 Kan diskuteres. Afhænger af Hjem Is ressourcer og ønsker. Formentlig bør der foretages gradvis indtrængen, især i større lande som f.eks. Polen Forbrugerkulturelle barrierer kan være spørgsmålet om, om kunderne er vant til og villige til at købe is ved isbiler, der kommer ud, samt i hvilke sammenhænge is indtages. Desuden kan der være ting vedrørende sortimentet. Er f.eks. Bananer i Pyjamas kendt i landet, eller skal produkterne have andre udformninger og navne. Forretningskulturelle barrierer kan vedrøre rekruttering af sælgere til isbilerne Centrale parametre: Distribution (standardiseret, da det er kernekompetancen). Produktprogrammet skal delvis differentieret - alt efter forbrugerkulturen. Sortimentet skal også vurderes. Måske skal man sælge andre (mindre) enhedsstørrelser (ikke nødvendigvis pakninger med 30 is, men måske med 10 is) Prisen skal tilpasses konkurrencesituationen på det enkelte marked. Promotionindsatsen er standardiseret, hvad angår det personlige salg ved isbilen. Desuden skal reklameindsatsen vurderes. Skal man som i DK lave husstandsomdelinger med oplysninger om sortiment, priser og tidspunkt, hvor isbilen dukker op? STØRRE OPGAVER OPGAVE 1 HOSP-FURN 1. Der produceres, efterhånden som ordrerne løber ind. 2. Det minder mest om 2. Fase; eksperimenterende eksportengagement pga de mange, små eksportmarkeder. Næste fase kunne blive eksport til Sverige og Norge, hvilket vil svare til fase 3; systematisk eksport til nærmarkeder. 3. Reaktivt eksportmotiv: Ordrebogen er snart tom, man har ikke været opmærksomme på det særlige forhold ved langvarige produkter. 4. Dette sikrer høj grad af funktionalitet i produkterne. Produkterne udvikles med afsæt i den dagligdag, de skal fungere i på hospitalerne. Det bliver muligt for virksomheden at tage udgangspunkt i arbejdsprocesser og rutiner, som har betydning for produkternes udformning.

13 5. Up-stream er eksportberedskabet tilsyneladende godt (fleksibelt, tidssvarende og rationelt produktionsapparat). Desuden er udviklingen af nye produkter i samarbejde med hospitalspersonale en fordel for de markeder, hvor hospitalsvæsenet og dets måde at arbejde på ligner danske forhold.

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

Kapitel 21 Pris Opgave 21.1 interne eksterne forhold Interne forhold Eksterne forhold forhold med indflydelse mål pris Opgave 21.

Kapitel 21 Pris Opgave 21.1 interne eksterne forhold Interne forhold Eksterne forhold forhold med indflydelse mål pris Opgave 21. Kapitel 21 Pris Opgave 21.1 1. I artiklen nævnes en række interne og eksterne forhold med indflydelse på prisfastsættelsen af kalenderen. Forklar hvilke. Løsningen kan tage udgangspunkt i fig. 21.2 side

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark

Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Miljø & Energiministeriet Landsplanafdelingen: Transport i det kompetente og innovative Danmark Transportens erhvervsøkonomiske geografi Udvalgte erhvervsklyngers transportsystemer August 2002 Miljø &

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Positionering på et globalt B2B marked

Positionering på et globalt B2B marked Forårssemesteret 2014 Virksomhedsstudier a Positionering på et globalt B2B marked Et casestudie af virksomheden Jema Autolife A/S Anton Tarabykin, Cecilie Berggreen, Christiane Rubow, Eloha Habibi, John

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling

Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Redigeret af Charlotte V. Andreasen

Læs mere

Internationale. Dette kapitel handler om, hvilke muligheder en virksomhed har, når den vælger at entrere internationale markeder. Formål med kapitlet

Internationale. Dette kapitel handler om, hvilke muligheder en virksomhed har, når den vælger at entrere internationale markeder. Formål med kapitlet 335 16 Internationale distributionsformer Formål med kapitlet Dette kapitel handler om, hvilke muligheder en virksomhed har, når den vælger at entrere internationale markeder. 336 16 Vigtigste begreber

Læs mere

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Eksportplan for. til USA. Kristine Nedergaard-Berntsen Kristina Rustrup Skeldal Sørensen. Vejleder: Claus Kristensen

Eksportplan for. til USA. Kristine Nedergaard-Berntsen Kristina Rustrup Skeldal Sørensen. Vejleder: Claus Kristensen HA-int. 6. semester Bachelorafhandling Forfattere: Alice Rosendahl Schmidt Kristine Nedergaard-Berntsen Kristina Rustrup Skeldal Sørensen Vejleder: Claus Kristensen Sproglig bi-vejleder: Bente Mosgaard

Læs mere

Kapitel 19 - Produkt og produktudvikling Opgave 19.1 1. Hvordan viser virksomhederne produkternes funktionelle og smagsmæssige kvalitet i annoncerne?

Kapitel 19 - Produkt og produktudvikling Opgave 19.1 1. Hvordan viser virksomhederne produkternes funktionelle og smagsmæssige kvalitet i annoncerne? Kapitel 19 - Produkt og produktudvikling Opgave 19.1 1. Hvordan viser virksomhederne produkternes funktionelle og smagsmæssige kvalitet i annoncerne? PROFIL OPTIK Gillette Funktionel kvalitet Du kan falde

Læs mere

BOOKBOON.COM INGEN REGISTRERING VED DOWNLOAD

BOOKBOON.COM INGEN REGISTRERING VED DOWNLOAD OLE E. ANDERSEN FÅ ET OVERBLIK OVER MARKEDET GRATIS BUSINESSBØGER BOOKBOON.COM INGEN REGISTRERING VED DOWNLOAD Ole E. Andersen Få et overblik over markedet Marketing for ikke-marketingfolk Marketing for

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Marts 2015 Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Energiselskaberne 3 2. Eksterne aktører 45 2.1. Eksterne aktører der har været en del af indsatsen 45 2.2. Kontrolgruppe

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Udformet af: MAPP ved Aarhus Universitet, FINe ved Aalborg Universitet og CAPNOVA

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

CBS Institut for Regnskab og Revision

CBS Institut for Regnskab og Revision 1 HD Regnskab og Økonomistyring Afsluttende hovedopgave - 8. semester, forår 2014 Opgaveskriver: Thomas Skov Blicher Vejleder: Morten Høgh-Petersen Strategisk analyse og værdiansættelse af Fiat Spa CBS

Læs mere

Pengeinstitutterne og de private kunder

Pengeinstitutterne og de private kunder Jesper Bo Jensen Pengeinstitutterne og de private kunder Den fremtidige udvikling 1996 1 Indledning September 1996 Denne rapport handler om den fremtidige udvikling i pengeinstitutterne på privatkundeområdet.

Læs mere

Spørgsmålet er om disse advokatfirmaer kan overleve en periode på 10 år uden at forny sig?

Spørgsmålet er om disse advokatfirmaer kan overleve en periode på 10 år uden at forny sig? Advokatbranchen står i disse år over for store udfordringer. Som følge af liberaliseringen på visse sagsområder er konkurrencen øget. Specielt fra ejendomsmæglere, banker og revisionsfirmaer. Det betyder

Læs mere