Afsætning A. Opdateringer og rettelser Vejledende løsninger til Afsætning A. Kapitel 1 - VIRKSOMHEDENS INTERNATIONALISERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsætning A. Opdateringer og rettelser Vejledende løsninger til Afsætning A. Kapitel 1 - VIRKSOMHEDENS INTERNATIONALISERING"

Transkript

1 Afsætning A Opdateringer og rettelser Vejledende løsninger til Afsætning A Kapitel 1 - VIRKSOMHEDENS INTERNATIONALISERING OPGAVE 1 B&O: Nuværende produkter på globalt marked, i enkelte tilfælde baseret på salgsselskab. ECCO: Markedsoperationsform: produktions- og salgsselskaber, globalt marked med tilpassede produkter. Netto: Regional markedsudvikling (Tyskland), delvist tilpasset produktprogram. Eksempelvis i det tidligere Østtyskland er der i nogen grad præferencer for østprodukter, gælder f.eks. inden for fødevareprodukter. OPGAVE 2 Born Global virksomheder er typisk underleverandørvirksomheder og e-business-virksomheder. Evt. finde konkrete eksempler i lokalområdet, som eleverne kender til. OPGAVE 3 Årsager til at internationaliseringsprocessen IKKE er fulgt: - born global, stigende internationalisering / globalisering, herunder kommunikation - ønsker om hurtigere vækst - markedsudvælgelsesmetode forskellig fra nærmarkedsmetoden. OPGAVE Beskrive udvikling Fase, oprettelse af udenlandske datterselskaber 4.3 Produktion nær aftagerne, som findes rundt om i verden. Nokia i Finland, Philips i Holland, HP i USA etc. Kapitel 2 - STRATEGISK LEDELSE OPGAVE Vækststrategier: - Intensivering (markedspleje / markedspenetrering) stjæler markedsandele fra konkurrenter og sælge mere til nuværende kunder samt alliance med Siemens. 5.2 Pga Siemens gode markedsposition på mobiltlf-området. Høj markedsandel etc. OPGAVE Tilsyneladende er kernekompetencen centreret omkring fødevareingredienser. 6.2 Horisontal integration er allerede benyttet, da man opkøbte andre produktionsvirksomheder inden for fødevareområdet. Horisontal integration kommer på tale igen i forbindelse med nye opkøb inden for fødevareingredienser. Desuden er anvendt vertikal integration. Ingrediensvirksomhederne har solgt til fødevareproducenterne. Danisco seeds er også et eksempel på vertikal integration, idet der her arbejdes med forædling af sukkerroer, som senere bruges i sukkerproduktionen. Desuden må det antages, at Danisco løbende har tilstræbt bedre position på nuværende marked, dvs. markedspleje og at man har lavet markedsudvikling ved at gå ind på f.eks. storkøkken-markedet. Mere aktuelt er Danisco i færd med det, der kunne kaldes down-sizing (eller right-sizing) med fokus på de forretningsområder, der passer ind i kernekompetencen. OPGAVE Omkostningsminimeringsstrategi. 7.2 Fremstilling af billige spånplademøbler, dog også marketingsiden, da man forstår at udnytte de markedsmæssige muligheder. 7.3 Produktudvikling og design: udvikling af produkter, der kan produceres billigt (design og kvalitet). I forbindelse med produktionen er virksomheden effektiv mht. indkøb, og produktionen er meget automatiseret (lav lønandel). Markedsføring og salgsarbejdet gennem kæderne især må også formodes at være ret effektivt. Alt i alt understøttes den generiske strategi mange steder i værdikæden, hvilket gør

2 strategien meget bæredygtig. 7.4 Produktudvikling og markedsudvikling samt markedspleje. OPGAVE Produktudvikling. Løbende nye varianter i sortimentet. Markedspleje / penetrering (erobre andele fra konkurrenterne), markedsudvikling (geografisk udbygning). Et BonBon-land i Norge kan opfattes som enten produktudvikling (henvender sig til samme målgruppe som slikprodukterne) og som markedsudviking, idet man kender konceptet fra hjemmemarkedet og måske blot kan overføre det til Norge. Desuden horisontal integration gennem opkøb. 8.2 Kunne være kreativitet, som kommer til udtryk i de forskellige SBU er 8.3 Den tillempede Boston Model 1 = Bolsjer, 2 = Dessertchokolade, 3 = Vingummi og lakrids, 4 = Bonbon-land STARS QUESTIONMARKS CASH COWS DOGS Den strategiske situation ser fin ud. Der er et fornuftigt mix af dækningsbidragsydere og DB-nydere. Indarbejdede produkter og nye SBU er på vej. Vingummi er i vækst, bolcher er i tilbagegang etc. De påtænkte vækststrategier er fornuftige, idet de supplere porteføljen med nye SBU er i vækstmarkeder. 8.5 Katolicismens udbredelse kan indebære et lidt anderledes forhold til de frække navne. Herudover kan nævnes traditionelle forhold som konkurrence, adgang til distributionskanaler etc. 8.6 Det eventuelle moralske problem kunne evt. afdækkes ved besøg, hvor BonBon eksperimenterer med at vise reklamefilm, slikposer og forskelligt promotionmateriale med landes sprog for f.eks. børn i målgruppen, deres forældre, detailhandlere og studere reaktionerne. OPGAVE Man kan koncentrere sig om det man er allerbedst til. Man kan undgå nogle faste omkostninger i virksomheden ved at outsource specialopgaver. F.eks. at virksomheden vælger at benytte et markedsanalysebureau frem for selv at ansætte en markedsanalytiker. 9.2 Energi- og miljøbranchen. Gerne nævne konkrete virksomhedseksempler. OPGAVE Fordi Unilever er en stor verdensomspændende koncern. Metoden giver et overblik for både produktforhold og geografiske forhold samt kombinationen af disse Af oversigten fremgår, at SBU erne er definerede både på generisk niveau (foods), på produkt-niveau (ice-cream) samt på mærkeniveau. I henhold til teorien er det et spørgsmål om mærke-niveauet er hensigtsmæssigt. (kan markedsføringen af Solero isoleres fra markedsføringen af magnum etc.?) Det kunne hænge sammen med Unilevers måde at betragte et marked på. Et marked kan ses som en klynge af lande (Europa etc.) En region: konkurrenter: antal, størrelse, styrker og svagheder. Distributionsforhold: antal kanaler, kædedannelser, adgang til kanaler. Efterspørgselsforhold: antal konsumentenheder, totalforbruget for den pågældende vare, købeevnen etc. Vigtigt at betone, at det kan være forskellige forhold afhængigt af hvilket produkt/ produktkategori, der er tale om Konkurrencemæssig styrke for iscreme: markedsandel, distributionsgrad, mærkekendskab, loyalitet/præferencer, stordriftsfordele etc.

3 10.6 Det kan i rimelig udstrækning være de samme forhold vedrørende markedsattraktivitet for the og dressing, men det behøver ikke være det. OPGAVE Individuel besvarelse med udgangspunkt i oversigt Spørgsmålet kan besvares med udgangspunkt i en diskussion om, hvilket niveau der er hensigtsmæssigt at planlægge på. Eks. Temaparker som SBU versus de enkelte Disneyworlds. Oprindelig i 20 erne og 30 erne tænkte man sikkert ikke bevidst i SBU er Kernekompetencen kunne være underholdning og oplevelse i bred forstand I en gigantisk stor koncern som Disney kan porteføljeplanlægning give et bedre overblik over den samlede koncern. Tegnefilm kunne finansiere nye aktiviteter som figurlicenser osv. OPGAVE Diskussion 12.2 Tilspidset konkurrence med mange produktlanceringer/-forbedringer. Øget kommunikation Sikre sig fokus på kernekompetencer og konkurrencedygtighed, så virksomheden bliver i stand til at udnytte dette i forskellige produkter. Kompetencerne styrer således udviklingen af nye produkter Man taler om øget samarbejde med bestemte leverandører. Afhængigheden går begge veje. OPGAVE Institutionsmarkedet og konsumentmarkedet 13.2 Sundhed, tilgængelighed, vandkølere i virksomheder (personalepolitik) 13.3 Horisontal integration (opkøb) 13.4 Rynkebys modtræk: Markedspleje / markedspenetrering: Forsøge at satse hårdere i detailhandlen. Tilbyde bedre ordninger til f.eks. virksomheder. Markedsudvikling: Finde geografiske markeder, som de øvrige konkurrenter satser mindre på. Produktudvikling også en mulighed. Kapitel 3 - VALG AF EKSPORTMARKED OPGAVE Nærmarkedsmetoden og den tilfældige metode benyttes hyppigst, når virksomheden eksporterer til nærmarkeder Mange mindre og mellemstore virksomheder med begrænset eksportberedskab. OPGAVE Det kan diskuteres om Belgien er et nærmarked Begrænset størrelse af markedet trods alt, sprogproblemer (3 sprog i Belgien).Måske kunne belgiernes kvalitetskrav til fødevarerne også være en barriere Blandt andet inden for produkter til hoteller og restauranter (bardiske, fadølsanlæg mini-bar, køleskabe etc.). OPGAVE Økonomiske forhold, demografiske forhold, kulturelle forhold og mere specifikt import- og etableringsvilkår, efterspørgsels- og konkurrenceforhold Udenrigsministeriets markedsprofiler, evt. Danmarks Statistik, ambassader mv Økonomisk og politisk uro, pludselige importbegrænsninger mv Fordele: Nem og billig måde at etablere sig på på det russiske marked, modtager royalty. Ulemper: Sikre sig, at det lokale bryggeri lever op til kvalitetskrav, giver bryst til potentiel konkurrent Unge i alderen år, vestlig livsstil, primært bosat i Moskva og St. Petersborg. OPGAVE 17 1 Vurdering med udgangspunkt i både konsumentmarkedet og institutionsmarkedet. 2 Større møbelproducenter kan fastlægges som producenter med en årsomsætning større end 50 mio kr. Kan opgøres ved hjælp af Kraks. 3 Andre segmenter: Konsumentmarkedet (Gør-det-selv), byggefirmaer, etc. 4 Fordele: Større grad af kundespecialisering kan medføre bedre udnyttelse og udvikling af kernekompetancer, f.eks. specialiserede produkter, service, kundekontakt etc. Mulighed for afsætning af

4 større mængder, mulighed for indgåelse af langvarige samarbejder gennem produktudvikling i fællesskab med møbelproducenterne, hvis møblernes overfladebehandling er strategisk vigtig. Dette kan medføre, at der opbygges høje bytteomkostninger. Ulemper: Afhængighed af et enkelt segment, evt. enkelte store kunder i dette segment. OPGAVE Alene en overordnet kvantificering. Opgørelse af antallet af husstande i de enkelte lande som indikator for potentialet Boligformer, fordeling af ejer / lejerboliger, miljøpolitik, energipolitik, tilgængelighed af brænde og lignende. Konkurrenceforhold. Distributionsforhold Sekundære data om boligforhold og politikker. Observationer / field research. OPGAVE Pga. Tysklands størrelse og betydning for dansk eksport. Bayern i sig selv mere end dobbelt så mange indbyggere som i DK Eksperimenterende eksport, begrænset kapacitet etc Underleverandører til industrien inden for højteknologiske områder. Danske fødevarer, herunder mejeri og fiskeprodukter, der er højt forædlede. F.eks. fiskespecialiteter Rapporten vil være aktuel nogle år frem, da de nævnte forhold ikke ændrer sig overnight OPGAVE Anvendelsesområder: lufthavne, levnedsmiddelindustri, hospitaler, butikscentre Grovscreening af luftshavnssegmentet: Se Major new airport projects. Nye tal kan findes på adressen Her kan ligeledes findes tal opgjort på lande Markeds- og produktspecifikke forhold: Efterspørgselsforhold: Kommende projekter inden for de relevante områder, projekternes omfang / beløbsstørrelse samt tidsrammer, afdækning af nøglepersoner og instanser i købscenteret. Konkurrenceforhold: Antagelser om, hvilke konkurrenter der vil interessere sig for de kommende og allerede offentliggjorte projekter. Desuden er forretningskulturen væsentlig at inddrage Antagelse om købscentersammensætning ved lufthavnsbyggeri: - Influenter: Arkitekter, politikere - Beslutningstagere: Lufthavnsbestyrelsen i samarbejde med nedsat projektgruppe - Godkendere: Bestyrelse - Ikke alle roller behøver udspilles. - Se i øvrigt også Who owns and manages privatized airports? På: Fordele ved at specialisere sig inden for lufthavnsanlæg og henvende sig til mange markeder: Man bliver specialist i netop denne type projekter. Kan være en fordel mht. produktet og processen, herunder samarbejdet med andre entreprenører og erfaringer med købscentret ved den slags projekter (hvis det er det samme fra marked til marked). Virksomheden bliver muligvis kendt for denne type projekter og opnår nemmere at blive shortlisted. Ulemper: Forskellige kulturer og sædvaner, herunder beslutningsprocesser og købscentre fra land til land. Sårbarhed over for nedgang på lufthavnsområdet (ikke særlig sandsynlig pga. vækst i lufttrafik på verdensplan) Densit opdager måske ikke andre attraktive områder, hvor virksomheden kan udnytte sin kompetence. Fordele ved at specialisere sig i salg til et / få markeder og mange brancher: Mindre sårbarhed over for svigt i efterspørgsel på ét felt. Mulighed for at opnå kendskab til forretningskulturen i vanskeligt tilgængelige kulturer, hvilket kan være særdeles vigtigt. Der kan evt. være basis for en form for repræsentation på det pågældende marked. Ulemper: Forskellige behov og ønsker fra branche til branche kan gøre at det bliver svært at fastholde en kernekompetance på produktsiden og evt. også på salgssiden. Det bliver måske også sværere for virksomheden at blive kendt for noget bestemt. Kapitel 4 - MARKEDSINDTRÆNGNING OPGAVE Aktiviteter, interesser, meninger / holdninger Amerikanske drømme: designermøbler, kulturferier, designertøj. - Landlige industriområder: Fiskeferier, standardiserede produkter, f.eks. inden for dagligvareområdet. - Cashmere og Country Club: Kulturferier i Europa, haveredskaber etc I USA skal man være opmærksom på de forskellige etniske grupper og racer, som er meget forskelligt repræsenteret i de forskellige stater. I USA forekommer disse grupper ikke på samme måde som i DK som minoriteter, men har betydelige omfang, og som derfor er meget interessante målgrupper for mange

5 virksomheder/produkter I national livsstilssegmentering ses på livsstilsgrupper inden for landet. Den danske Minerva er et eksempel herpå. I international sammenhæng ses målgrupper som funktion af livsstil på tværs af landegrænser Se f.eks. www. Gallup.ru. Jo Gallup tilbyder livsstilsundersøgelser i andre lande. OPGAVE Besvares med udgangspunkt i franchisegiver og franchisetagers roller Princippet sikrer en høj grad af ensartethed i den måde konceptet realiseres på McDonalds = markedsleder, Bulldog = markedsniche evt. udfordrer Man kunne forestille sig, at McDonalds i første omgang slet ikke vil reagere! Man tager formentlig ikke truslen specielt alvorlig. OPGAVE Jysk Sengetøjslager = markedsleder, Hemtex = udfordrer Nærmarkeder med de fordele, der deraf følger. Desuden formentlig interessante, attraktive markeder JS er kendt for lave priser og vil formentlig ikke stå tilbage for at reagere med fantastiske slagtilbud, båret frem af TV-reklame og husstandsomdelte tryksager. OPGAVE Henvender sig til en begrænset del af markedet, som de større konkurrenter (endnu) ikke interesserer sig nævneværdigt for at betjene Fordele: Kapacitetsmæssigt kan det være svært at klare hele Tyskland, nærhed til det nordtyske marked (nærmarked med de sædvanlige fordele dette medfører). Ulemper: Måske vanskelig ved at finde afsætningskanaler i betydningen de større supermarkedskæder, da disse typisk arbejder landsdækkende. Disse store kæder vil formentlig fravælge en mindre, og i deres øjne måske ustabil leverandør. De store kæder arbejder med landsdækkende markedsføring Individuelt svar. OPGAVE En mulighed for at opfatte konkurrenter som typer af konkurrenter og fokusere på de vigtigste dimensioner i konkurrencesammenhængen Mobilitetshindringer er de forhold, der gør det svært for en konkurrent at skifte strategisk position. Produktfokus er en mobilitetshindring, fordi virksomhederne ikke uden videre kan gå fra snævert til bredt fokus. Det vil enten kræve investeringer i egne anlæg eller opbygning af samarbejde med andre producenter. Hertil kommer, at de nye produkter skal indarbejdes over for mellemhandlen. Fra bredt til snævert fokus eksisterer også mobilitetshindringer, her af afviklingsmæssig karakter. Der vil være tale om indskrænkelser af produkter, medarbejdere etc De er centrale dimensioner, fordi de udgør de største mobilitetshindringer. Produktfokus er forklaret. Leveringstid: Kort leveringstid kræver færdigvarelager hos producent, hvilket er kapitalkrævende og fordrer en rimelig volumen Se 2 og Licentia benytter formentlig en differentieringsstrategi baseret på det brede produktfokus samt den korte leveringstid. Strategien er især bæredygtig over for møbelkæderne, der lægger vægt på disse forhold. Der behøver altså ikke være tale om særlige differentieringselementer i slutbrugernes øjne. Konk. G benytter formentlig omkostningsminimeringsstrategien / stordrift. Og Konk. C er stuck- in the middle Individuelt besvarelse, evt. med udgangspunkt i sandsynligt træk for C. OPGAVE Synoptiks eksportberedskab er godt specielt i relation til Skandinavien, hvor man har erfaring. Hertil kommer digitalisering af logistik og ordreindgang. Man har en klar strategi for e-handel Markedspenetrering: Løbende kamp om markedsandele på nuværende markeder, også stimulering til hyppigere udskiftning pga mode gælder især for Topsyn / Identity. Markedsudvikling: Ekspansion til Polen, geografisk udbygning. Også e-handel parallelt med almindelige butikker. Vertikal integration: Investeringer i baglandet, nye maskiner til slibning af glas Forskellige kæder henvender sig til forskellige målgrupper. Man udvander ikke et navn ved at lade én kæde henvende sig til alle. Pallisadestrategi; det bliver sværere for konkurrenter at finde en ledig plads i

6 markedet. E-handel også en del af pallisaden Stærke sider: Up-stream: Logistik, produktion. Down-stream: Markedsføring; de forskellige kæder. Svage sider: down-stream: Begrænset erfaring med e-handel- især markedsføringssiden en svag side her Individuel besvarelse. OPGAVE 27 Individuel besvarelse. OPGAVE 28 Individuel besvarelse. OPGAVE 29 Individuel besvarelse. OPGAVE 30 Individuel besvarelse. OPGAVE Både forretningskulturelle og forbrugerkulturelle barrierer Individuel besvarelse med udgangspunkt i Under forretningskultur: langsommelige - set med danske øjne - beslutningsprocesser. Konsensus er vigtig. Markedsføringsmæssige konsekvenser. Blandt andet tålmodighed i forhandlingerne. Ikke presse på for løsninger Specifikke forhold med begrundelser Individuel besvarelse Opgave 32.1 og 32.2 Kan besvares samlet. Reaktionerne er typisk for de forskellige kulturer. Tyskerne anser punktlighed for et must. Og man må gerne give udtryk for sin utilfredshed over for personer, der står lavere i et hierarki. Japanerne holder masken, da man ikke vil lade andre tabe ansigt. Det er et stort nederlag i japansk kultur. Derfor forventer japanerne også, at hælepisoden ikke kommenteres. Englænderen holder netop ikke masken, men har en humor, der harmonerer fint med den danske humor, og hvor holdningen til forsinkelsen her er: nå skidt nu med det. Bemærkningen er selvfølgelig ikke ondt ment, men mere et ønske om at løsne stemningen lidt. Japanerne mener derimod, at englænderen har ladet produktchefen tabe ansigt. Når danskerne forholder sig mest som iagttagere til de øvrige reaktioner, skyldes det sikkert, at de godt er klar over, at forsinkelsen vil blive vurderet så forskelligt. Hvor tyskerne måske ville forvente, at danskerne skal vise mishag, har japanerne den stik modsatte opfattelse. Da danskerne har en interesse i at tækkes alle, bliver det mest til en passiv iagttagelse. OPGAVE Spredning af risiko, øget vækst og indtjening, evt. stagnerende hjemmemarked Nærmarkedsmetoden/ekspansivt markedsvalg Begrænset eksporterfaring, derfor enten handelsimportør eller salgsagent Fordele: Begrænsede markedsføringsomkostninger (ingen gennem handelsimportør). Kræver ikke stort eksportberedskab. Ulemper: Risiko for afhængighed af få kunder, begrænset fortjeneste, kan let udskiftes med andre leverandører Markedsbaseret pris Afhængig af eksportformidler, hvis salgsagent sales promotion rettet mod kæder, vægt på personligt salg. Kapitel 5 - Parameteranvendelse OPGAVE Pga. konkurrencen fra inden- og udenlandske virksomheder er det ofte ikke muligt at få en bæredygtig produktion til hjemmemarkedet alene uden at skulle fremstille produktet i mange udformninger beregnet til forskellige målgrupper. Går man efter at være etableret på hjemmemarkedet ud på eksportmarkederne, vil det normalt være uoverkommeligt at markedsføre et så bredt orienteret produkt. Man vil derfor koncentrere sig om færre udformninger rettet mod de målgrupper, man matcher bedst. I stedet for at gennemløbe den beskrevne proces er det mere hensigtsmæssigt fra starten at indrette sig efter de relevante målgrupper såvel i Danmark som i udlandet Markedet er for lille og stiller samtidig forskellige krav i de forskellige forbrugergrupper. B&O vil

7 m.a.o. ikke kunne nøjes med antallet af konsumentenheder, og vil samtidig ikke kunne tilgodese alle de forskellige krav, disse konsumentenheder stiller til produktet og dets markedsføring Professor Majaros synspunkter svarer til den globale virksomhed, der anvender miljøkoordinering, og målgruppestrategien må betegnes som koncentreret markedsføring. OPGAVE Markedsudvikling, markedspenetrering og produktudvikling Baltikum kan betragtes som et nærmarked rent geografisk. Kulturelt dog ikke, især ikke mht. forretningskulturen. Ej heller distributionsmæssigt Antal konsumentenheder: Baltere over en vis alder f.eks. 14 år x det faktiske forbrug af kaffe/the. Kan både opgøres i volumen og i værdi. Værdi er mest interessant. I praksis er det muligvis svært at finde statistisk materiale om markedet. I så fald kan Merrild foretage en repræsentativ undersøgelse til afdækning af spørgsmålet Mærkeloyalitet frem for butiksloyalitet på sigt. Umiddelbart er det måske vanskeligt at finde supermarkedskæder, der er tilpas gode markedsførere til, at en handelsmærke løsning er hensigtsmæssig Individuel besvarelse, men især distributionsforholdene og korruptionen bør betones Fastlæggelse af SBU er. Fastlægges formentlig på tværs af landegrænser: Kaffebønner B) Instantkaffe C) The D) Kager etc. Diskuter evt. på klassen, om der skal planlægges på posestørrelseniveau og eller evt. på mærkeniveau inden for f.eks. kaffe Dansk produkt. Fordele: Danske (vestlige) produkter har et godt image, giver prestige for forbrugeren. - Dansk produkt, ulemper: Manglende kendskab til Danmark og danske produkter. - Lokalt produkt, fordele: Opfattelse af at støtte det lokale erhvervsliv. - Lokalt produkt, ulemper: Manglende kvalitet Individuel besvarelse. Der tænkes her på den nationale distribution. OPGAVE Lavere løn- og produktionsomkostninger, nærhed til det marked, hvor produkterne skal afsættes. Lempeligere skatteregler Økonomiske forhold, politiske forhold, herunder selskabsbeskatning. OPGAVE Vertikal integration Fordele: Komplet kontrol med det næste led i distributionskæden hvad angår kundebetjening, markedsføring, butiksindretning mv. Ulemper: Kapitalkrævende og tager tid at opnå målet. Konflikt med etablerede forhandlere Produktparameteren, service og kundebetjening. OPGAVE 38 Går man ind i skemaet i bogen side 95 over bestemmende forhold for hhv. standardisering og differentiering, taler hovedparten af disse forhold for differentiering. Dertil kommer, at ikke mindst på de fjerne eksportmarkeder, hvor de nævnte virksomheder er involveret, stiger behovet for differentiering. Konklusionen må være differentieret markedsføring. OPGAVE 39 Fordele mærkevarekoncept: Differentieringsmiddel, opnå mærkeloyalitet og højere pris. Ulemper mærkevarekoncept: Kræver betydelig markedsføringsindsats og kapitalgrundlag. - Fordele ved private labels: Begrænset markedsføring og dermed kapitalkrav. Ulemper ved private Labels: Afhængighed af de store kæder, kan blive udkonkurreret af andre leverandører, opnår lavere pris mv. OPGAVE 40 Kunne levere ensartet kvalitet fra gang til gang, overholde de lovede leveringstider, sikkerhed for levering på grund af udviklingen buy i stedet for make. OPGAVE 41 Når et produkt har nået mætningsfasen eller nedgangsfasen på eksisterende markeder kan der være et nyt marked for produktet, hvorved introduktionsfasen starter igen osv.

8 OPGAVE 42 1) Fordele: Velegnet for mindre producenter uden eksporterfaring, som at sælge til en kunde på hjemmemarkedet, ej etablere egen eksportorganisation. - Ulemper: Relativ lav pris for sine produkter, ingen indflydelse på markedsføring og valg af aftagere (handelseksportøren sælger i eget navn og for egen regning). 2) Fordele: Større indflydelse på valg af aftagere, eksportagenten er velindført på konkrete markeder, anvendelig for virksomheder med ringe eksporterfaring, sælger i eget navn. - Ulemper: Egen regning og risiko, bærer selv distributionsomkostninger, salgsprovision til agent. 3) Fordele: Ej etablere eksportorganisation i virksomheden, handler direkte med indkøbskontoret, ingen provision, relativ høj pris for produkter. - Ulemper: Begrænset aftagerkreds, ingen kontakt med udenlandske kunder, handler for egen regning og risiko. 4) Fordele: Begrænsede distributions- og markedsføringsomkostninger. - Ulemper: Eneste kontakt på eksportmarkedet, ej indflydelse på markedsføringen og valg af aftagere, sælger i importørens navn, relativ lav pris for produkter. 5) Fordele: Betydelig indflydelse på markedsføringen, sælger i eget navn, salgsagent betydelig lokalt kendskab til kundekreds og fortrolig med markedsføring i øvrigt, relativ høj pris for produkter. - Ulemper: Bærer alle omkostninger og kreditrisiko, ret afhængig af salgsagentens arbejde. 6) Fordele: Stort set som salgsagent, men et tættere samarbejde omkring markedsføring og salgsarbejde i øvrigt. - Ulemper: Betydeligt afhængighedsforhold til forhandler. OPGAVE 43 Hardware-delen består af bygninger, inventar mv., varetages af den private sektor. Software-delen består af serviceydelser i tilknytning til den ældre befolkningsbehov og varetages af den offentlige sektor, ligesom uddannelsesprogrammer ligeledes løses af den offentlige sektor. OPGAVE Møbelfabrik kan enten anvende eksportagent eller salgsagent som de mest relevante distributionsformer Fødevareproducenten kan enten vælge at etablere sig i Rusland med eget salgsselskab eller produktionsselskab, ligesom joint venture kan komme på tale. Handelsimportør kan heller ikke udelukkes. OPGAVE 45 En stærk mærkevareprofil, en veldefineret målgruppe, som er indstillet på at betale forholdsvis meget for mærketøj. Et solidt kapitalgrundlag og velinformeret om markedsvilkårene på de pågældende markeder. Dertil kommer en betydelig markedsføringsindsats. OPGAVE Outsourcing af: Webhosting samt forsendelse / logistik ud. I værdikæden opstår konkurrencefordelen formentlig delvis ved denne outsourcing, idet det må antages, at de samarbejdspartnere, der benyttes, løser opgaverne bedre/billigere. Hjemmesiden er en vigtig kilde til konkurrencefordel, den skal være godt opbygget og indbydende. Hertil kommer de kommunikationstiltag, der skal til for at bringe kunderne til at besøge hjemmesiden. Såfremt dette fungerer, kan virksomheden siges at have fordele på downstream i markedsføringen En erkendelse af, hvor virksomhedens kompetencer går til. Et ønske om at holde de faste omkostninger nede I princippet kunne man hævde, at der er tale om en born global virksomhed, da den er internet-baseret. Det er nok for vidt at gå, da den øvrige markedsføring alene finder sted i DK Individuel bevarelse Individuel besvarelse. Udgangspunkt i Ansoff og den strategiske tankemodel. OPGAVE Et joint-venture selskab er et selskab med deltagelse af flere parter, således at ejerskab og indflydelse er delt mellem to parter, et dansk og et udenlandsk selskab Den danske virksomhed kan gå ind i et sådant selskab for at komme ind på markedet. I f.eks. Kina er det i dag den eneste måde, hvorpå man kan få adgang til dette store vækstmarked. På andre markeder kan årsagen være store miljøafstande, som gør det hensigtsmæssigt at indgå et tæt samarbejde med en lokal forhold.

9 47.3 Bruger vi igen Kina som eksempel, er motivet at lokke virksomheder til med teknologi og viden i det hele taget. Ved at tvinge dem ind i et samarbejde med lokale virksomheder får man dels indflydelse på de udenlandske virksomheder, og dels bliver mulighederne for at få del i de udenlandske virksomheders viden større. Dengs moderniseringsplan går jo ud på at modernisere Kinas økonomi ved hjælp af ny teknologi udefra, og det er i den sammenhæng, at man skal se de kinesiske ønsker om at indgå joint-venture aftaler med udenlandske virksomheder Også dette eksempel kan illustreres vha. Kina. Efter nedkæmpelse af det fredelige studenteroprør i sommeren 1989 er danske virksomheder holdt op med at investere i Kina. Der har hersket stor usikkerhed mht. den politiske stabilitet. En politisk omvæltning kan i værste fald føre til nationalisering af udenlandske virksomheder, indefrysning af tilgodehavender o.lign. Den politiske udvikling er stabiliseret på den måde, at der tilsyneladende ikke er umiddelbar udsigt til en drastisk politisk omvæltning, og de kinesiske myndigheder har tilkendegivet, at man vil fortsætte den økonomiske åbning over for udlandet. OPGAVE 48 Etableringshindringer: Kapitalkrav til opbygning af hjemmesider, logistiksystemer og markedsføring. Kundernes præferencer for de traditionelle butikker. Vanskeligheder ved at differentiere sig fra de internetbaserede udbydere, der ER etablerede. - Kundernes forhandlingsposition: Kundernes skal her forstås som forbrugerne. Deres position forbedres som følge af e-handel, hvad angår muligheden for at finde en given udgivelse billigst muligt. Det er lettere at få overblik ved hjælp af et par klik end ved at gå rundt i butikker. - Den interne rivalisering i branchen: Konkurrencen intensiveres, og de nye udbydere, der benytter e-handel, sætter nye dagsordner for konkurrencen. - Den etablerede del af pladebranchens modtræk: Det vil formentlig være vanskeligt for den etablerede del af branchen at konkurrere på lav pris. Deres modtræk mod derfor tage afsæt i forbrugernes incitamenter til at betale en højere pris. Der må tilbydes noget særligt. Det kunne være butiksindretningen med bløde stole, lækre omgivelse med en stemning, som passer målgruppen. Levering her og nu. Ingen ventetid. Kundeklubber med koncertordninger, besøg i butikkerne af musikere, der signerer albums etc. OPGAVE Trafikorienteret og cityorienteret Forbrugerkulturen, manglende mulighed for at bygge større anlæg, der omfatter dagligvarer. OPGAVE 50 Mulige årsager - Manglende know-how til selv at etablere den nødvendige kapacitet og til indkøringsfasen. - Økonomisk vurdering, der viser, at det bedre kan betale sig at købe et helt eller delvist nøglefærdigt projekt frem for selv at anvende ressourcer på etablering (led i den almindelige internationale arbejdsdeling). - Regeringsønske/krav om fremover at have en lokal produktion af hensyn til valuta og/eller beskæftigelse. - Stigende automatisering af produktionsprocessen på den ene side og stigende transportomkostninger på den anden side kan medføre, at traditionel eksport erstattes af en produktion, der er lagt ud i regionale områder, hvortil know-how mv. løbende leveres. OPGAVE 51 I forbindelse med valg af transportform, vil skibstransport (linieservice og trampfart), banetransport, biltransport og flytransport være til rådighed. Valget vil være bestemt af: - Produktets art - Sælgerens geografiske beliggenhed - Fragtrater - Emballeringsog fragtomkostninger - Leveringshastighed - Kundekrav. - Ud fra ovenstående vil følgende transportformer være realistiske: a) Skibstransport (liniefart) og biltransport. Afstanden fra England er ikke noget problem i forbindelse med ovennævnte forslag og produktet vil kunne stå for de nævnte transportformer (i køl), samtidig vil fragtraten være acceptabel, dog sandsynligvis billigst pr. skib. b) Radioer til Saudi Arabien. Biltransport vil nok være mest anvendelig specielt af hensyn til sikkerhed, men skibsfart (liniefart), herunder lastet i container vil være acceptabelt. c) Olie til Finland. Af hensyn til mængde og omkostninger vil den eneste realistiske transportform i dette tilfælde være skib ( tankskib/trampfart). d) Pelse til USA. Her bør anbefales flytransport idet sikkerhed og varens pris kan bære omkostningerne til flytransport. Samtidig vil tiden spille en rolle (modevarer). OPGAVE Utryghed ved mediet, kunderne endnu ikke opmærksomme på mulighederne E-handel kan i nogle tilfælde intensivere priskonkurrencen, hvis der er tale om ens varer, eller varer,

10 som køber specificerer sine krav til. F.eks. på det industrielle marked Forsøge at differentiere sig, f.eks. gennem serviceydelser i relation til købet. OPGAVE Ønske om vækst, Sverige, især Malmø er et nærmarked , ja det er hensigtsmæssigt, da konceptet ligger klart og formentlig også passer godt til svensk kultur. Både forbrugerkultur og forretningskultur Produktet; sortiment (menuer), priser, reklameindsats og PR. OPGAVE 54 Opgaven ligger i grænseområdet til regnskabslære/virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi og markedsføring. Fra disse fagområder er priselasticitetsbegrebet kendt Eleverne vil kunne se, at efterspørgslens priselasticitet er størst i Portugal ved en prisændring fra kr. 10,-, idet man her får en relativ større mængdeændring, end man tilsvarende gør i Danmark Jo mere elastisk efterspørgselen er, jo lavere vil den optimale pris være. En optimal-pris afhænger af afsætningens priselasticitet og grænseomkostningerne - forudsættes omkostninger og konkurrenceforholdene ens i de to lande, vil optimalprisen således være lavest i Portugal To muligheder: 1) Tage en lavere pris i Portugal, jvf. svaret på spm. 2. 2) Udnytte, at der iflg. kurven findes en gruppe(segment) i Portugal, der er villig til at give høje priser. OPGAVE 55 Skimming price - Fordele: Udnytter veblen/snob effekten hos pionerkøberne, får forholdsvis hurtigt dækket introduktionsomkostningerne. Ulemper: Gør det attraktivt for andre producenter at gå ind på markedet, opnår ikke så stort et salg i introduktionsfasen. Pennetration price - Fordele: Får en hurtig indtrængning på markedet, kan evt. holde konkurrenter ude. Ulemper: Tager lang tid at få dækket introduktionsomkostningerne, kan være svært at hæve prisen senere. OPGAVE Krav/ønske om modkøb kan dels skyldes betalingsbalanceproblemer (der tænkes primært på U-landene) og mangel på konvertibel valuta Ulemper for sælger er, at han modtager nogle varer som betaling, og han kender ikke den faktiske værdi på disse varer og kan desuden få problemer med at få dem afsat. Ulemper for køber er, at han ofte må betale en overpris, da sælger ønsker at sikre sig delvis på denne måde. OPGAVE 57 Fremgangsmåden er nok valgt, fordi den er nem for både esprit og forhandlerne, og fordi esprit har hånd i hanke med prissætningen. Det bliver mere besværligt for butikkerne at fravige de vejledende udsalgs-priser. OPGAVE Individuel besvarelse, f.eks. Bilka (dansk Supermarkeds) indkøb af forskellige mærkevarer Ja, formentlig (også ud fra teksten). Markedet bliver mere overskueligt. OPGAVE Terminssikring, valutaoption, valutakurv, matching Afhængig af eksportordre og valutapolitik. OPGAVE 60 Leveringsbetingelser: Da den pågældende køber bor i Venezuela er det nok ikke muligt at sælge ab fabrik, hvorfor cif eller c&f vil være anvendelig, idet sælgeren bærer risikoen indtil varen har passeret skibets ræling (containertransport), omkostningerne betales frem til modtagerhavnen (dog indkalkuleret i salgsprisen). Eksportøren sørger for de nødvendige papirer. Transportform: Anden form for transport end skibsforsendelse (container/liniefart) er urealistisk, idet sikkerhed, tidsforbrug og risiko er optimal for denne vareart. Forsikring: Forsikringen kan tegnes af sælger eller køber (afhængig af forsendelsesbetingelserne) og bør i denne forbindelse være fakultativ forsikring på udvidede betingelser. OPGAVE 61

11 1. Sælger vil have fået sin betaling, da han indleverede de krævede dokumenter til sin bank efter varens overgivelse til transportselskab. Han lider således ikke noget tab. 2. Da han ikke kan betale, vil han ikke få udleveret varerne. Sælger ejer således fortsat varerne, men da disse snart er i Brasilien, må han antagelig forudse et større tab ved at tage varerne tilbage eller ved at skulle finde en anden lokal køber. 3. Køber kan først få udleveret varerne, når han accepterer en tratte på kontantbeløbet. Da køber gik konkurs, før varerne nåede frem, er vor situation som under kontant mod dokumenter. Havde han nået at acceptere vekslen før sin konkurs, ville han have fået udleveret varerne, og vi ville have været kreditorer i konkursboet og antagelig have haft krav efter brasiliansk konkurslovgivning. OPGAVE En kontrakt om salg eller køb af et beløb i en valuta mod en anden valuta til levering på et aftalt tidspunkt og til en kurs (terminskurs), som fastsættes ved forretningens indgåelse Spotkurs 370,00 Terminstillæg 370 x 0,08 x 90/360 = 7,40 Terminskurs 377, Gældende kurs 377,40. OPGAVE 63 Kan besvares ud fra lærebogen, men vil også kunne uddybes ud fra det omfattende brochuremateriale, som adskillige pengeinstitutter gratis kan stille til rådighed. OPGAVE I tider med international eksponering af idræt, herunder fodbold, er sponsorering velegnet til international markedsføring Først og fremmest skandaler (f.eks. doping) og herefter svigtende resultater. Risiko for negativ imageoverførsel til virksomhed / produkt Interne: En marketing afd. der formår at følge op udnytte sponsoratet, når mulighederne byder sig. - Et økonomisk fundament, der er stærkt. - Eksterne: En international orientering i sit målgruppevalg. OPGAVE 65 Individuel besvarelse OPGAVE Individuel besvarelse 66.2 Imagemål, salgsmål, kendskabsmål, loyalitetsmål. OPGAVE 67 Nødvendige faglige egenskaber, indgående kendskab til autobranchen i Tyskland, samt gå på mod og gode kontaktevner og kendskab til tysk forretningskultur. OPGAVE Events i forbindelse med produktlanceringer, testimonial person i reklamer, evt. lobbyisme-virksomhed Fordele: Skaber opmærksomhed og evt. præference / positiv indstilling. Ulemper: Hvis personens popularitet forsvinder, at det er dyrt. OPGAVE Det kinesiske marked er enormt stort, og virksomhederne vil ikke opfatte hinanden som konkurrenter dér Kulturelle forhold, især forretningskultur. Mulige distributionskanaler skal formentlig undersøges Minister-deltagelse har stor betydning. Det blåstempler fremstødet, især på grund af den kinesiske kulturbaggrund Man må overveje, hvilken målsætning man har med messen, og hvad man vil slå på på messen. Især fordi tilsvarende produkter formentlig præsenteres. Det kan anbefales at lade en lokal messearrangør (marketing-bureau) deltage i tilrettelæggelsen af messen. OPGAVE Fordele: Mulighed for internationalt anerkendt brand, Stordriftsfordele i udarbejdelse af diverse

12 reklamematerialer - sproget skal blot tilpasses. Se materialet i opgaven. Ulemper: Tager ikke så (stor) højde for krav om nationale tilpasninger i relation til både slutbrugere og mellemhandlere Wicanders vurderer åbenbart fordele som stærkere end ulemperne. Se spm Forhandlerne, evt. arkitekter og ingeniører i forbindelse med institutionsmarkedets brug af produkterne. Kampagnen kunne også rettes mod opinionsdannere inden for indretninger, f.eks. skribenter i blade som Sköna Hem og Architectur & Wohnen. OPGAVE Alt afhængigt af, hvor snævert man betragter markedet, position Markedsudfordrer (BA og SAS de store), low costs Penetration price strategy Product, service Flyselskab med tilsvarende strategi, flyulykke. OPGAVE Diff. markedsførings- og vækststrategi er markedsudvikling Yngre udearbejdende kvinder i alderen år, primært i Norditalien Produktkvalitet, sortiment, distributionskanaler og reklame. OPGAVE Konkurrencemæssige fordele i down-streamfunktionerne vedrørende distributionssystem og logistik. Også up-stream, da produktionsanlægget er godt gearet til hurtige kampagner og produktskift Hjem-Is kan forsøge at fastholde sine fortrin til markeder, hvor kunderne vil belønne de fordele, som virksomheden allerede har. Det vil sige markeder, hvor man værdsætter den specielle, direkte distribution samt variationer i produkterne Oplysninger: Vedrørende slutbrugerne (konsumentmarkedet): Størrelse (antal indbyggere og deres isforbrug), typer af isforbrug (ispinde, dessertis etc.), forbrugsomfang og forbrugssammenhænge for is, udbredelsen af dybfrysere til opbevaring af is. Vedrørende konkurrenterne: Tilsvarende konkurrenter? Eller andre konkurrenttyper. Fastlægge de konkurrencemæsige positioner. Evt. kortlægge konkurrenterne ved hjælp af strategiske grupper. Forventede modtræk hos konkurrenterne. Øvrigt: Lovgivning, klima, infrastruktur 73.4 Kan diskuteres. Afhænger af Hjem Is ressourcer og ønsker. Formentlig bør der foretages gradvis indtrængen, især i større lande som f.eks. Polen Forbrugerkulturelle barrierer kan være spørgsmålet om, om kunderne er vant til og villige til at købe is ved isbiler, der kommer ud, samt i hvilke sammenhænge is indtages. Desuden kan der være ting vedrørende sortimentet. Er f.eks. Bananer i Pyjamas kendt i landet, eller skal produkterne have andre udformninger og navne. Forretningskulturelle barrierer kan vedrøre rekruttering af sælgere til isbilerne Centrale parametre: Distribution (standardiseret, da det er kernekompetancen). Produktprogrammet skal delvis differentieret - alt efter forbrugerkulturen. Sortimentet skal også vurderes. Måske skal man sælge andre (mindre) enhedsstørrelser (ikke nødvendigvis pakninger med 30 is, men måske med 10 is) Prisen skal tilpasses konkurrencesituationen på det enkelte marked. Promotionindsatsen er standardiseret, hvad angår det personlige salg ved isbilen. Desuden skal reklameindsatsen vurderes. Skal man som i DK lave husstandsomdelinger med oplysninger om sortiment, priser og tidspunkt, hvor isbilen dukker op? STØRRE OPGAVER OPGAVE 1 HOSP-FURN 1. Der produceres, efterhånden som ordrerne løber ind. 2. Det minder mest om 2. Fase; eksperimenterende eksportengagement pga de mange, små eksportmarkeder. Næste fase kunne blive eksport til Sverige og Norge, hvilket vil svare til fase 3; systematisk eksport til nærmarkeder. 3. Reaktivt eksportmotiv: Ordrebogen er snart tom, man har ikke været opmærksomme på det særlige forhold ved langvarige produkter. 4. Dette sikrer høj grad af funktionalitet i produkterne. Produkterne udvikles med afsæt i den dagligdag, de skal fungere i på hospitalerne. Det bliver muligt for virksomheden at tage udgangspunkt i arbejdsprocesser og rutiner, som har betydning for produkternes udformning.

13 5. Up-stream er eksportberedskabet tilsyneladende godt (fleksibelt, tidssvarende og rationelt produktionsapparat). Desuden er udviklingen af nye produkter i samarbejde med hospitalspersonale en fordel for de markeder, hvor hospitalsvæsenet og dets måde at arbejde på ligner danske forhold.

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode Eks.: August 15 december 15 Institution Vejen Business College

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode Eks.: August 15 december 15 Institution Vejen Business College Studieplan Stamoplysninger Periode Eks.: August 15 december 15 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Carsten Sørensen STU-AfsætningAhh1214-F16-MAR Oversigt

Læs mere

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Plan 03.09.13 Oversigt * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Vækst via intensivering Vækst via diversifikaon Vækst via integraon Strategisk alliance Blue Ocean strategi Porteføljeanalyse

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Distributionskanal. Detaillist (f.eks. SuperBest) Rynkeby A/S producent af juice. Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Forbrugere

Distributionskanal. Detaillist (f.eks. SuperBest) Rynkeby A/S producent af juice. Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Forbrugere Distributionskanal Rynkeby A/S producent af juice Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Detaillist (f.eks. SuperBest) Forbrugere Fig. 22.1 Distributionskanal for Rynkeby juice. Distribution Distribution

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Privat forbrug. Mængdeindeks 8000. Kilde: Danmarks Statistik

Privat forbrug. Mængdeindeks 8000. Kilde: Danmarks Statistik Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011 Kilde: Danmarks Statistik Den todelte verden Tæthed

Læs mere

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime Steen Brødbæk, CEO Pressen skrev Børsen - 11. maj 2010 Semco-strategi slået tilbage til start Jydske Vestkysten - 12. maj 2010 Krisen slår Semco

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College Hhx Afsætning B Lisbeth Storm Christiansen STU-AfsætningBhh1314-F16-VØ

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

1 af 1. Kapitel 4 Fremtidens strategi

1 af 1. Kapitel 4 Fremtidens strategi 1 af 1 Kapitel 4 Fremtidens strategi Opgave 4.1 1. Mener du, det er en god idé-formulering, Sofie har lavet for sin butik? En god idé-formulering kan karakteriseres sådan (definition side 44 i lærebogen):

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach Jensen /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Julie

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

PRICING - det ses på bundlinien

PRICING - det ses på bundlinien PRICING - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Hvordan fastsætter du prisen? Hvordan kan du få bedre priser? det vil jeg nå? Den rigtige pris? Prisen er den overhovedet vigtig?

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013: Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

AØA HHX 3A13 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2010-maj 2013

AØA HHX 3A13 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2010-maj 2013 AØA HHX 3A13 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2010-maj 2013 Termin Aug 10 - maj13 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Afsætningsøkonomi A Lærer(e) Hold Martin Ernst Skibby

Læs mere

Private Label vokser sig endnu større

Private Label vokser sig endnu større Private Label vokser sig endnu større Chancen for, at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark har aldrig været større.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætningsøkonomi B Morten

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Georg

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops.

Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. Her kan du læse mere om indholdet i de enkelte workshops. WORKSHOP 1 I 27. maj 2014 Eksportparathed Vi ser på, hvad det helt konkret er der sker, når virksomheder går på eksportmarkedet, og hvorfor så

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del 1 144 ERHVERVSØKONOMI 5. maj 2003 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf 4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Bilag 1 Indhold på cd-rom

Bilag 1 Indhold på cd-rom Bilag 1 Indhold på cd-rom Lydfil Interview med Keld Korsager o I starten af lydoptagelse en kort uformel snak med journalist på Børsen som anbefalede os at kontakte Keld Korsager. Lydfil Interview med

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2008 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Logistikomkostninger skal reduceres Tomme hylder skal undgås

Logistikomkostninger skal reduceres Tomme hylder skal undgås Til vores kunder Vitten den 13. oktober 2014 Logistikomkostninger skal reduceres Tomme hylder skal undgås I Frode Laursen Gruppen ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at arbejde for at forbedre

Læs mere

Internationalisering Kapitel 6

Internationalisering Kapitel 6 Internationalisering Kapitel 6 1 Internationalisering Virksomheden starter oest internaonale akviteter med eksport varen produceres fortsat i hjemlandet og sendes l udlandet. En internaonal virksomhed

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Jo 9 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf3 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase HH2F Nicklas Millard, Mads Rasmussen, Mads Therchilsen, Rasmus Ellegaard Eksamensperiode: 14-16. April 2010 Lyngvej 19, 4600 Køge 14. - 16. April 2010 Erhvervscase Fur Bryghus

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte /13 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i

Læs mere

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver Termin August 2013 til juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold HHX Afsætning Niveau A Anders Smedegaard Jensen aj@handelsgymnasietribe.dk Hh3b Beskrivelse

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere