Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg"

Transkript

1 Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Janne Dragsted Simon Furbo Bengt Perers Ziqian Chen Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR (DK) Maj 2010

2 1

3 1 Forord Som en del af Energiforskningsprojektet Kvalitetssikring af solvarmeanlæg fase III, EUDP 09, , som finansieres af Energistyrelsen og gennemføres i et samarbejde mellem PlanEnergi, DTU Byg, DS, SBI, Ellehauge & Kildemoes og Dansk Solvarme Forening, yder DTU Byg assistance til fabrikanter med det formål at udvikle nye og bedre produkter. Fabrikanter stillede ved projektets start forslag om 5 projekter, som de ønskede at gennemføre i et samarbejde med DTU Byg. På grund af projektets begrænsede resurser var der kun mulighed for at gennemføre et projekt. Det gennemførte projekt, som blev udvalgt af projektledelsens prioriteringsgruppe, er: Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg, som gennemføres i et samarbejde med Batec Solvarme A/S. Denne rapport beskriver projektet. 2

4 3

5 Indholdsfortegnelse 2 Resumé Summary Forsøgsopstilling Solfanger/solfangere Solfangerkreds og solfangervæske Ekspansionsbeholder og ophæng Måleudstyr Forsøg (driftsstrategi) Præsentation af målinger En solfanger og direkte indløb En solfanger og U indløb Tre solfangere og direkte indløb Tre solfangere og U indløb Konklusion målinger Teoretisk analyse af solfangerkreds under stagnation Analysemodel Kogning Damp Solfangerkreds Teoretisk analyse Kogning i solfangeren Damp i solfangeren Ekspansionsbeholder Andre områder i solfangerkredsen Teoretiske beregninger Validering Sammenligning mellem målinger og beregnede værdier Sammenligning mellem beregnede og målte værdier for vægten af solfangervæske i ekspansionsbeholderen og af trykket nederst og øverst i solfangerkredsen den 1. september Sammenligning mellem beregnede og målte værdier for kogepunktstemperaturen og stagnationstemperaturen den 1. september Yderligere sammenligning mellem målte og beregnede værdier for 5. og 27. August Volumenet af ekspansionsbeholderen Fast installationstryk og fortryk Fast fortryk og varieret installationstryk Fast installationstryk og varieret fortryk Undersøgelse af afhængighed af den øverste rørstrækning i solfangerkredsen under stagnation Analyse af rørdiameteren på rørstrækningen over den nederste del af solfangeren Analyse af isoleringstykkelsen for rørstrækningen over den nederste del af solfangeren Konklusion teori Regneark Information Dimensionering Tabeller og diagrammer Konklusion Referencer

6 2 Resumé Der er gennemført eksperimentelle og teoretiske undersøgelser af en solfangerkreds med Batec Solvarmes BA30 solfangere, med en stor ekspansionsbeholder, med propylenglykol/vand blanding uden additiver som solfangervæske og med en cirkulationspumpe, som stoppes ved høje temperaturer. Temperatur og trykforhold under solrige stagnationsperioder er klarlagt for solfangerkredsen. Den undersøgte solfangerkreds sikrer solvarmeanlæg og solfangervæske mod faretruende høje temperaturer. Der er udarbejdet et regneark, som kan benyttes til at bestemme ekspansionsbeholderens volumen på basis af solfangerkredsens udformning og den maksimale tilladelige solfangervæsketemperatur. 3 Summary Experimental and theoretical investigations of a solar collector loop have been carried out with Batec Solvarme s BA30 solar collector with a large expansions vessel, propylene glycol/water mixture without additives as solar collector fluid and with a circulation pump which stops at high temperatures. Pressure and temperature conditions are determined during sunny periods and stagnation in the solar collector. The investigated solar collector loop secures the solar heating system and solar collector fluid from dangerously high temperatures. In connection with the investigations an excel sheet has been constructed for determining the volume of the expansion vessel based on information of the design of the solar collector loop and the maximum allowable temperature of the solar collector fluid. 5

7 4 Forsøgsopstilling Forsøgsopstillingen, der er opstillet på DTU s prøvestand i Lyngby, blev taget i brug den 15. juli Opstillingen omfatter solfangere, solfangerkreds, pumpe, ekspansionsbeholder, skue glas samt diverse måleinstrumenter. 4.1 Solfanger/solfangere Solfangerne er fra Batec A/S og er af typen BA30. Solfangeren har et bruttoareal på 3,16 m² og et transparent areal på 3,00 m². Væskeindholdet i solfangeren er 2,26 liter. Effektivitetsudtrykket ved en indfaldsvinkel på 0 er: 0,772 2,907 ² 0,015 ² ² ² Der er i forsøgsopstillingen installeret tre BA30 solfangere. Solfangerne er tilsluttet parallelt som vist på Figur 1. Solfangernes hældning er 45 og solfangerne vender 10 mod vest fra syd. Figur 1. BA30 opbygning af manifold og absorber. En solfanger designet på denne måde, med indløb i bunden og udløb i toppen, har gode egenskaber med hensyn til tømning under stagnation. På Figur 2 ses et billede af Batec solfangerne installeret i solfangerkredsen på forsøgsstanden på DTU. 6

8 Figur 2 Billede af Batec solfangerne. 4.2 Solfangerkreds og solfangervæske Solfangerkredsen er opbygget som en standard solfangerkreds, men med ekstra udstyr til at kunne følge udviklingen under stagnation. På Figur 3 ses en opbygning af forsøgsopstillingen. Solfangerkredsen er opbygget med kobberrør med en indre diameter på 13 mm. Rørene er isoleret med 10 mm PUR skum. Solfangerkredsen er opbygget så det er muligt både at afprøve en solfangerkreds med én solfanger og en solfangerkreds med tre solfangere. 7

9 Figur 3. Principskitse af anlægsopbygning. Trykket måles to steder i solfangerkredsen: Oppe ved solfangerne i niveau med bunden af solfangerne, samt ved indgangen til ekspansionsbeholderen i niveau med pumpen. Derudover er der i solfangerkredsen indbygget to skue glas, for at kunne se solfangervæsken og ændringer i denne visuelt, se Figur 4. Den lodrette højdeforskel mellem solfangerne og ekspansionsbeholder er 3 meter. Figur 4. Skue glas indbygget i solfangerkredsen. 8

10 Solfangervæsken der anvendes er en propylenglykol/vand blanding leveret af Batec A/S. Propylenglykolen er uden inhibitorer af nogen form, der er kun tilsat grøn farve, som det ses på Figur 4. Der er her valgt at benytte en blanding på 32 % (vægt %) propylenglykol. 4.3 Ekspansionsbeholder og ophæng Ekspansionsbeholderen der er tilsluttet anlægget er på 24 liter og fra firmaet Elbi. Den er fra fabrikkens side indstillet med et fortryk på 3,0 bar, men det kan justeres da der i bunden er monteret en ventil. Det maksimale tryk for ekspansionsbeholderen er på 8,0 bar. Ekspansionsbeholderen er ophængt i en transducer fra Celesco, se Figur 5. Med transduceren er det muligt løbende at måle vægtforøgelsen af ekspansionsbeholderen i forbindelse med at solfangervæsken presses ud af solfangerne og ned i ekspansionsbeholderen. Figur 5. Ophæng af ekspansionsbeholder i en transducer. Ekspansionsbeholderen er her installeret korrekt med indløb vendt opad. I det følgende hvor beregningerne gennemgås er det en forudsætning af ekspansionsbeholderen installeret på samme måde. En ændring vil ændre forudsætningerne for beregningerne. 4.4 Måleudstyr Målingerne opsamles med programmet IMP View, med tilhørende målekort fra Schlumberger. Der indhentes 67 data fra forsøgsopstillingen med et tidsskridt på enten 10 s eller 1 min. De 67 målinger fordeler sig på: 2 solstrålingsmålinger 2 trykmålinger 9

11 1 vægtmåling. 62 temperaturmålinger PH måling af solfangervæske Måling af propylenglykol % i dampen i toppen af solfangeren under stagnation Målingerne af solstrålingen består af den totale solbestrålingsstyrke og den diffuse solbestrålingsstyrke, begge målt med samme hældning og orientering som solfangerne. Målingerne foretages med pyranometre fra Kipp og Zonen af typen CM 11 til totalstrålingen og CM5 til den diffuse stråling. Trykket i anlægget måles ved ekspansionsbeholderen, samt på taget oppe ved solfangerne ud for den nederste del af solfangerne på rørstrækningen fra toppen af solfangerne til ekspansionsbeholderen. Målingerne bliver foretaget med CTE8010GQ0 målere fra Sensor Technics. Vægten af ekspansionsbeholderen måles, som nævnt tidligere, med en transducer fra Celesco. Temperaturmålingerne fordeler sig på 48 temperaturmålinger fra bagsiden af hver Cu strip i både toppen og bunden af solfangerne, se Figur 6. Figur 6. Påsætning af temperaturfølere på bagsiden af absorberstrips. Derudover måles temperaturen i solfangerkredsen fra pumpen til solfangeren 5 steder, se Figur 7. Fra solfangerne til pumpen måles temperaturen 6 steder. På strækningen til ekspansionsbeholderen måles temperaturen et sted. Herudover måles udelufttemperaturen og rumtemperaturen hvor ekspansionsbeholderen er ophængt. 10

12 Figur 7. Placering af termoelemtenttråd til temperaturmålinger. Målingerne af temperaturen er foretaget med kobber konstantan termoelementtråd af typen TT. Solfangervæskens PH værdi måles indledningsvis dagligt og senere på ugebasis. 5 Forsøg (driftsstrategi) Da formålet med projektet er at udsætte anlægget for stagnation så ofte som muligt, er pumpen styret således at den slår fra når temperaturen ved udløb fra solfangerne når 80 C. Dette vil fremme stagnation og høje temperaturer i solfangerne. Der vil i forsøget blive målt på 4 forskellige opbygninger af anlægget. De er: 1. En solfanger med direkte indløb 2. En solfanger med U indløb 3. Tre solfangere med direkte indløb 4. Tre solfangere med U indløb Målingerne er gennemført med forskellige fortryk for ekspansionsbeholderen og forskellige tryk i solfangerkredsen. 11

13 6 Præsentation af målinger Der måles fra den 15. juli 2009 og frem til 31. marts I perioden fra den 15. juli til den 31. august testes de førnævnte 4 forskellige opbygninger. Målingerne registreres hvert 10. sekund. Fra den 1. september 2009 og frem til 31. marts 2010 måles der på tre solfangere med direkte indløb. Målingerne registerets hvert minut. I Tabel 1 ses en oversigt over væsentlige driftsbetingelser og måledata for hele perioden fra den 15. juli 2009 frem til 31. marts Det ses at PH værdien for solfangervæsken på trods af i alt 97 kogninger, ikke er faldet under 7 i prøveperioden. Det viser at det benyttede princip er velegnet til sikring af anlæg og solfangervæske mod faretruende høje temperaturer. 12

14 Tabel 1. Oversigt over driftsbetingelser og målinger for hele måleperioden. Periode 15/7 19/7 20 /7 21/7 23/7 24/ 28/7 29/7 30/7 31/7 3/8 4/8 8/8 9/8 10/8 11/8 19/8 20/8 31/8 1/9 6/9 7/9 22/11 23/11 28/2 1/3 31/3 Rørføring [ ] Direkte indløb Direkte indløb Direkte indløb Direkte indløb U indløb U indløb U indløb U indløb Direkte indløb U indløb Direkte indløb Direkte indløb Direkte indløb Direkte indløb Antal solfangere [ ] Fortryk for ekspansionsbeholderen [bar] 3,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,2 1,5 2,2 Tryk ved ekspansionsbeholder under påfyldning [bar] 3,3 3,1 1,0 0,4 0,5 0,9 0,8 0,7 1,0 1,1 1,0 1,0 1,8 1,8 Kogepunktstemperatur for solfangervæske [ C] Tryk ved solfangerne under stagnation [bar] 3,4 3,2 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 1,5 1,6 1,6 1,8 1,5 3,5 PH [ ] Antal kogninger [ ]

15 6.1 En solfanger og direkte indløb I perioden fra den 15. juli 2009 til den 28. juli 2009 blev der målt på anlægsopbygningen med en solfanger og direkte indløb, se principskitse på Figur 8. Ventil TC50 TC14 Ventil Udelufttemperatur Diffus stråling på flade Total indstråling på flade TC63 Ventil TC4 Ventil Sikkerhedsventil TC72 TC68 Tryktransducer Skueglas Ventil TC65 TC70 Ventil Kontraventil Skueglas TC52 Test 1 1 solfanger Direkte indløb Ventil TC62 Tryktransducer Væskepumpe Manometer TC64 Flow måler Ventil TC71 TC69 TC67 Ventil Ventil Figur 8. Principskitse af anlægsopbygning til test 1. Til at begynde med var trykket ved ekspansionsbeholder 3,3 bar og fortrykket i ekspansionsbeholderen 3,0 bar, se Tabel 2. Trykket blev efter et par dage sænket for at fremme stagnation, så trykket ved ekspansionsbeholderen var 1,0 bar og fortrykket i ekspansionsbeholderen 1,0 bar. I hele perioden var der i alt 14 perioder med stagnation. 14

16 Tabel 2. Oversigt over måleperioderne og målinger med en solfanger og direkte indløb. Periode Fortryk for ekspansionsbeholderen [bar] Tryk ved ekspansionsbeholder under påfyldning [bar] Kogepunktstemperatur for solfangervæske [ C] Tryk ved solfangerne under stagnation [bar] Antal kogninger [ ] 15/7 19/7 3,0 3, ,4 4 20/7 2,5 3, ,2 1 21/7 23/7 1,0 1, ,9 3 24/7 28/7 1,0 0, ,9 6 På de følgende figurer (Figur 9 Figur 16) er vist målinger fra den 21. juli 2009, som var den mest solrige dag i måleperioden med en solfanger og direkte indløb. Som det ses af Figur 9 var den 21. juli 2009 en dag med solskin og drivende lette skyer. Fluktuering der ses i udelufttemperaturen skyldes måden hvorpå temperaturen måles. Der er mulighed for at varm luft ophobes omkring termotråden, hvorefter luften frigives og ny luft opvarmes hvorefter processen gentages. Figur 9. Målinger af solstråling og udelufttemperatur den 21. juli

17 På Figur 10 er vist målingerne af trykket to steder i anlægget: Ved udgangen fra solfanger og ved ekspansionsbeholderen, samt målingen af vægten af ekspansionsbeholderen. Det ses at stagnationen indtræffer kl. 11:30. Der sker som forventet en forøgelse af både tryk og vægt under stagnationen. Figur 10. Målinger af tryk i anlægget og vægten af ekspansionsbeholderen den 21. juli Under stagnation vil trykdifferensen mellem top og bund mindskes, se Figur 11, hvilket skyldes at fordampning der sker i solfangeren får trykket til at stige kraftigere i toppen ved solfangerne end nede ved ekspansionsbeholderen, idet væskesøjlen i størstedelen af solfangeren er erstattet af damp under stagnation. Væskesøjlen bidrager derfor ikke længere til at forøge trykket ved ekspansionsbeholderen. 16

18 Figur 11. Trykdifferensen og vægten af solfangervæske i ekspansionsbeholderen den 21. juli Mængden af væske der presses ned i ekspansionsbeholderen er omkring 2,3 kg, hvilket svarer til 2,2 liter, se Figur 11. Det svarer til at ca. 98 % af solfangervæskeindholdet i solfangeren. På Figur 12 er der vist temperaturmålingerne for ind og udløb for solfangeren, samt temperaturen ved indløbet til ekspansionsbeholderen. Derudover er der vist temperaturmålinger fra bagsiden af absorberne i top og bund af solfangeren. Figur 12. Målinger af temperaturer i anlægget den 21. juli

19 Det ses her at de højeste temperaturer forekommer på bagsiden af absorberen i toppen af solfangeren. Derudover ses det at temperaturen ved indløbet til ekspansionsbeholderen ikke bliver påvirket af de høje temperaturer i solfangeren. Den højeste temperatur ved indløbet til ekspansionsbeholderen er 42 C. På Figur 14 er vist temperaturmålingerne fra solfangerkredsen på strækningen ned til ekspansionsbeholderen mod flowretningen. Målepunkternes placering er vist på Figur 13 sammen med afstanden mellem punkterne. Målingerne viser at der ikke under stagnation er faretruende høje temperaturer i solfangerkredsen. 2,0 m ,5 m 68 1,2 m 1,8 m 65 2,0 m ,6 m 1,8 m Figur 13. Afstand mellem målepunkterne i solfangerkredsen fra ekspansionsbeholderen til solfangeren. 18

20 Figur 14. Målinger af temperaturer i anlægget den 21. juli På Figur 16 er igen vist temperaturmålingerne fra solfangerkredsen på strækningen ned til ekspansionsbeholderen, denne gang i flowretningen. Målepunkternes placering er vist på Figur 15 sammen med afstanden mellem punkterne. 50 6,0 m 72 0,6 m 2,6 m 71 1,5 m 69 1,0 m ,0 m 2,0 m Figur 15. Afstand mellem målepunkterne i solfangerkredsen fra solfangeren til ekspansionsbeholderen. 19

21 Figur 16. Målinger af temperaturer i anlægget den 21. juli Temperaturen på returstrengen varierer ikke væsentligt og er ikke påvirket af de høje temperaturer i solfangeren. 20

22 6.2 En solfanger og U indløb Testperioden for opbygningen med en solfanger og U indløb løber fra den 29. juli 2009 til den 10. august På Figur 17 ses en principskitse af opbygningen. Fortrykket var i hele perioden 1,0 bar. Trykket ved ekspansionsbeholderen varierede fra 0,5 bar til 0,9 bar, se Tabel 3. I måleperioden forekom der 19 perioder med stagnation. Der var ingen ændring af PH værdien for solfangervæsken. Ventil Sikkerhedsventil TC50 TC14 Ventil Udelufttemperatur Diffus stråling på flade Total indstråling på flade Ventil TC63 Ventil TC4 Ventil Sikkerhedsventil TC72 TC68 Tryktransducer Skueglas Ventil TC65 TC70 Ventil Kontraventil Skueglas TC52 Test 2 1 solfanger U indløb Ventil TC62 Tryktransducer Væskepumpe Manometer TC64 Flow måler Ventil TC71 Rørdimension 15 * 1 TC69 TC67 Ventil Ventil Figur 17. Principskitse af anlægsopbygning til test 2. Tabel 3. Oversigt over måleperioderne og målingerne med en solfanger og U indløb. Periode Fortryk for ekspansionsbeholderen [bar] Tryk ved ekspansionsbeholder under påfyldning [bar] Kogepunktstemperatur for solfangervæske [ C] Tryk ved solfangerne under stagnation [bar] Antal kogninger [ ] 29/7 30/7 1,0 0, ,0 4 31/7 3/8 1,0 0, ,9 8 4/8 8/8 1,0 0, ,9 5 9/8 10/8 1,0 0, ,8 2 21

23 På de følgende figurer vises målinger for den 5. august 2009, som var en solrig dag. Som det ses på Figur 18 var den 5. august 2009 en næsten skyfri dag. Figur 18. Målinger af solstråling og udelufttemperatur den 5. august På Figur 19 ses trykkene i solfangerkredsen og vægten af ekspansionsbeholderen gennem dagen. Stagnation indtræffer lige før kl Figur 19. Målinger af tryk i anlægget og vægten af ekspansionsbeholderen den 5. August

24 Mængden af væske der presses ned i ekspansionsbeholderen er på 2,5 kg, se Figur 20, hvilket svarer til 2,5 liter. Det svarer til ca. 109 % af solfangerens væskeindhold, også her er differensen mellem trykket ved udløbet fra solfangeren og trykket ved ekspansionsbeholderen mindre under stagnation end ved drift. Figur 20. Trykdifferensen og vægten af ekspansionsbeholderen den 5. august På Figur 21 er vist temperaturerne ved ind og udløb til solfangeren samt temperaturerne i solfangeren og ved ekspansionsbeholderen. Igen ses det at de højeste temperaturer som forventet forekommer på bagsiden af absorberne i solfangeren. Igen kan det konstateres at de høje temperaturer ikke når ekspansionsbeholderen. Temperaturen ved ekspansionsbeholderne falder så snart pumpen stopper med at køre. 23

25 Figur 21. Målinger af temperaturer i anlægget den 5. august Temperaturerne i solfangerkredsen på strengen fra ekspansionsbeholderen til solfangeren er vist på Figur 23. Afstanden mellem målepunkterne er vist tidligere på Figur m ,5 m 68 1,2 m 1,8 m 65 2,0 m ,6 m 1,8 m Figur 22. Afstand mellem målepunkterne i solfangerkredsen fra ekspansionsbeholderen til solfangeren. 24

26 Her ses det at temperaturen falder så snart pumpen stopper, samt at de høje temperaturer ikke når ned til ekspansionsbeholderen. Figur 23. Målinger af temperaturer i anlægget den 5. august På Figur 25 er vist temperaturerne i solfangerkredsen fra solfangeren ned til ekspansionsbeholderen. Afstanden mellem punkterne er vist tidligere på Figur ,0 m 72 0,6 m 2,6 m 71 1,5 m 69 1,0 m ,0 m 2,0 m Figur 24. Afstand mellem målepunkterne i solfangerkredsen fra ekspansionsbeholderen til solfangeren. 25

27 Igen ses det at de høje temperaturer oppe ved udløbet fra solfangeren ikke når ned til ekspansionsbeholderen. Figur 25. Målinger af temperaturer i anlægget den 5. august

28 6.3 Tre solfangere og direkte indløb Opbygningen med tre solfangere og direkte indløb, se principskitse på Figur 26, er blevet testet på to forskellige tidspunkter. Første periode løb fra den 11. august 2009 til den 19. august Anden periode løb fra den 1. september 2009 frem til den 31. marts Fortrykket for ekspansionsbeholderen og trykket ved ekspansionsbeholderen blev varieret igennem afprøvningen, se Tabel 4. TC14 TC51 Udelufttemperatur Diffus stråling på flade Total indstråling på flade TC63 Ventil TC4 Ventil Sikkerhedsventil TC68 Tryktransducer TC72 Skueglas Ventil TC65 TC70 Ventil Kontraventil Skueglas TC52 Test 3 3 solfangere Direkte indløb TC62 Tryktransducer Væskepumpe Manometer TC64 Flow måler Ventil TC71 Rørdimension 15 * 1 TC69 TC67 Ventil Ventil Figur 26. Principskitse af anlægsopbygning til test 3. 27

29 Tabel 4. Oversigt over måleperioderne og målinger med tre solfangere og direkte indløb. Periode Fortryk for ekspansionsbeholderen [bar] Tryk ved ekspansionsbeholder under påfyldning [bar] Kogepunktstemperatur for solfangervæske [ C] Tryk ved solfangerne under stagnation [bar] Antal kogninger [ ] 11/8 19/8 1,0 1, ,5 13 1/9 6/9 1,0 1, ,6 1 7/9 22/11 1,0 1, , /11 28/2 2,2 1,5 1, ,5 2 1/3 31/3 2,2 1, ,5 4 På de følgende figurer vises målinger for den 1. september 2009, som var en solrig dag, se Figur 27. Figur 27. Målinger af solstråling og udelufttemperatur den 1. september På Figur 28 ses trykket i solfangerkredsen og vægten af ekspansionsbeholderen gennem dagen. Stagnation indtræffer kl. 10:30. 28

30 Figur 28. Målinger af tryk i anlægget og vægten af ekspansionsbeholderen den 1. september Vægten af den væske der presses ned i ekspansionsbeholderen under stagnation er på 6,6 kg, se Figur 29, hvilket svarer til 6,5 liter, eller 95 % af solfangernes væskeindhold. Også her er differensen mellem trykket ved solfangerne og trykket ved ekspansionsbeholderen lavere under stagnation end under drift. Figur 29. Trykdifferensen og vægten af ekspansionsbeholderen den 1. september

31 På Figur 30 er vist temperaturerne ved ind og udløb til solfangeren samt temperaturerne i solfangeren og ved ekspansionsbeholderen. Igen ses det at de højeste temperaturer forekommer på bagsiden af absorberen i solfangeren. Igen kan det konstateres at de høje temperaturer ikke når ekspansionsbeholderen. Figur 30. Målinger af temperaturer i anlægget den 1. september Temperaturerne i solfangerkredsen på strengen fra ekspansionsbeholderen til solfangeren er vist på Figur 31. Afstanden mellem målepunkterne er vist på Figur 13. Her ses det igen at temperaturen falder så snart pumpen stopper, samt at de høje temperaturer ikke når ned til ekspansionsbeholderen. 30

32 Figur 31. Målinger af temperaturer i anlægget den 1. september På Figur 33 er vist temperaturerne i solfangerkredsen fra solfangeren ned til ekspansionsbeholderen. Afstanden mellem punkterne er vist på Figur ,0 m 72 0,6 m 2,6 m 71 1,5 m 69 1,0 m ,0 m 2,0 m Figur 32. Afstand mellem målepunkterne i solfangerkredsen fra solfangeren til ekspansionsbeholderen. Igen ses det at de høje temperaturer oppe ved udløbet fra solfangeren ikke når ned til ekspansionsbeholderen. 31

33 Figur 33. Målinger af temperaturer i anlægget den 1. september

34 6.4 Tre solfangere og U indløb Måleperioden for tre solfangere med U indløb startede den 20. august 2009 og løb frem til den 31. august Se principskitse af opbygningen på Figur 34. Fortrykket var 1,0 bar og trykket i anlægget ved ekspansionsbeholderen var 1,1 bar. Under hele måleperioden var der 18 perioder med stagnation. I Tabel 5 ses værdier for tryk og temperatur for anlægsopbygningen. Sikkerhedsventil TC14 TC51 Udelufttemperatur Diffus stråling på flade Total indstråling på flade Ventil TC63 Ventil TC4 Ventil Sikkerhedsventil TC72 TC68 Tryktransducer Skueglas Ventil TC65 TC70 Ventil Kontraventil Skueglas TC52 Test 4 3 solfangere U indløb TC62 Tryktransducer Væskepumpe Manometer TC64 Flow måler Ventil TC71 Rørdimension 15 * 1 TC69 TC67 Ventil Ventil Figur 34. Principskitse af anlægsopbygning til test 4. Tabel 5. Oversigt over måleperioden og målinger med tre solfangere og U indløb. Periode Fortryk for ekspansionsbeholderen [bar] Tryk ved ekspansionsbeholder under påfyldning [bar] Kogepunktstemperatur for solfangervæske [ C] Tryk ved solfangerne under stagnation [bar] Antal kogninger [ ] 20/8 31/8 1,0 1, ,6 18 På de følgende figurer vises målinger for den 27. august 2009, hvilket var en dag med sol om formiddagen frem til eftermiddagen hvor der kommer skyer, se Figur

35 Figur 35. Målinger af solstråling og udelufttemperatur den 27. august På Figur 36 ses trykket i solfangerkredsen og vægten af ekspansionsbeholderen gennem dagen. Stagnation indtræffer kl. 10:30. Figur 36. Målinger af tryk i anlægget og vægten af ekspansionsbeholderen den 27. august Vægten af den væske der presses ned i ekspansionsbeholderen under stagnation er på 6,25 kg, se Figur 20, hvilket svarer til 6,11 liter. Dette svarer til 90 % af volumenet i solfangerne. 34

36 Figur 37. Trykdifferensen og vægten af ekspansionsbeholderen den 27. august På Figur 38 er vist temperaturerne ved ind og udløb til solfangeren samt temperaturerne i solfangeren og ved ekspansionsbeholderen. Igen ses det at de højeste temperaturer forekommer på bagsiden af absorberen i toppen af solfangeren. Igen kan det konstateres at de høje temperaturer ikke når ekspansionsbeholderen. Figur 38. Målinger af temperaturer i anlægget den 27. august

37 Temperaturerne i solfangerkredsen på strengen fra ekspansionsbeholderen til solfangeren er vist på Figur 39. Afstanden mellem målepunkterne er vist på Figur 22. Her ses det igen at temperaturen falder så snart pumpen stopper, samt at de høje temperaturer ikke når ned til ekspansionsbeholderen. Figur 39. Målinger af temperaturer i anlægget den 27. august På Figur 40 er vist temperaturerne i solfangerkredsen fra solfangeren ned til ekspansionsbeholderen. Afstanden mellem punkterne er vist tidligere på Figur 32. Igen ses det at de høje temperaturer oppe ved udløbet fra solfangeren ikke når ned til ekspansionsbeholderen. 36

38 Figur 40. Målinger af temperaturer i anlægget den 27. august Konklusion målinger Under stagnation fordamper solfangervæsken i toppen af solfangerne under stor udvidelse. Udvidelsen presser solfangervæske ud af solfangernes nederste tilslutningsrør. Solfangervæske presses herved ind i ekspansionsbeholderen. Under stagnation opretholdes meget høje temperaturer i solfangeren, mens kritisk høje temperaturer i øvrigt ikke forekommer i solfangerkredsen. Dette er uafhængigt af om der er en eller flere solfangere i anlægget og af om det er direkte indløb eller U indløbet der benyttes. Volumenet, som optages i ekspansionsbeholderen under stagnation varierer mellem 90 % og 109 % af solfangernes væskevolumen i afhængighed af fortrykket for ekspansionsbeholderen og trykket i solfangerkredsen. Altså er der i stagnationsperioder ofte en smule solfangervæske i nederste del af solfangeren, i andre perioder er solfangerne helt tømt for væske. Dette afhænger af trykforholdene. Den højeste temperatur, som solfangervæsken er fordampet ved er 159 C. PH værdien for solfangervæsken er ikke reduceret igennem hele forsøget og hverken solfanger eller solfangerkreds har taget skade af de 97 kogninger. Det konkluderes derfor at princippet med en stor ekspansionsbeholder og et styresystem der stopper cirkulationspumpen ved høje temperaturer er velegnet til at sikre Batec anlæg med Batec s solfangervæske mod faretruende høje temperaturer. 37

39 7 Teoretisk analyse af solfangerkreds under stagnation Solfangerkredsen som undersøges her er den samme som er undersøgt eksperimentelt. Som solfangervæske anvendes en propylenglykol/vand blanding. Solfangerkredsen antages at opnå en ligevægtstilstand under stagnation. Solfangerne inddeles i to dele: En hvor væske koger og en med overophedet damp, se Figur 41. Under stagnation koger væsken i den nederste del af solfangerne, og der vil i den damp der dannes fra væsken ske en øgning af temperaturen til samme niveau som den overophedede damp i den øverste del af solfangerne. En del af den overophedede damp vil kondenseres på det koldeste sted i den øverste del af solfangeren eller i den øverste del af solfangerkredsen. Den kondenserede væske i toppen af solfangeren vil flyde tilbage til den overophedede damp og fordampe påny. En del af dampen presses ud af udløbet fra solfangerne og kondenserer i den øverste del af solfangerkredsen. Herfra vil noget af den kondenserede væske flyde tilbage til solfangerne, mens resten af den kondenserede væske vil skubbe væske frem i solfangerkredsen, hvilket vil resultere i at væske bliver skubbet ind i solfangerne ved indløbet til solfangerne, det vil sige nederst i solfangerne. Damp Væske Figur 41. Skitsering af kogningsdel og fordampningsdel. 38

40 7.1 Analysemodel Den teoretiske analyse er baseret på følgende antagelser: Systemet opnår under stagnation en tilstand hvor det forbliver uændret. Solfangerne er inddelt i to dele. En del hvor der sker kogning, hvor temperaturen af solfangervæsken der løber ind i solfangerne vil opnå kogningstemperatur, og en del med mættet og overopvarmet damp. Den øverste del af solfangerkredsen er også fyldt med damp, se Figur 41. Luften inde i ekspansionsbeholder og dampen i den overopvarmede del af solfangeren behandles ved hjælp af idealgasloven. Trykket i solfangerkredsen er altid højere end fortrykket i ekspansionsbeholderen Kogning For den del af solfangerne hvor propylenglykol/vand blandingen er på væskeform kan følgende ligevægtsligning opstilles:, [1] hvor q ce,sol er effekten væsken modtager fra solen [W] q ce er effekten der benyttes til at opvarme solfangervæske, der tilføres den nederste del af solfangeren, til kogepunktet [W] q ceh er effekten der tilføres solfangervæsken for at få den til at koge [W] Damp For den del af solfangerne hvor propylenglykol/vand blandingen er på dampform kan følgende ligevægtsligning opstilles:,, [2] Hvor q cs,sol er effekten modtaget fra solen [W] q csh er effekten der tilføres dampen for at få den opvarmet til en overophedet tilstand [W] q cs,re er effekten der benyttes til at få den kondenserede damp i toppen af solfangeren og solfangerkredsen til at fordampe igen [W] Solfangerkreds I henhold til loven om massebevarelse i ligevægt gælder: [3] hvor M o er massen af væske der oprindeligt var i solfangeren og solfangerkredsen hvor der under stagnation er damp [kg] M v er massen af damp i den del af solfangerne og solfangerkredsen hvor der er damp når systemet er under stagnation [kg] 39

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP Projektet er støttet af Energinet.dk Marts 2009 Projektdeltagere: PlanEnergi (projektansvarlig) Jyllandsgade

Læs mere

Prøvestand til lufsolfangere

Prøvestand til lufsolfangere Prøvestand til lufsolfangere Elsa Andersen Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2011 DTU Byg Rapport R 255 (DK) December 2011 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 FORORD... 2 3 INDLEDNING... 3 4 DESIGN AF LUFTSOLFANGERPRØVESTAND...

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

SOLBADNING HELE ÅRET MED WELLMORE SOLVARME

SOLBADNING HELE ÅRET MED WELLMORE SOLVARME SOLBADNING HELE ÅRET MED WELLMORE SOLVARME www.wellmore-energi.dk VARMT VAND OG RUMOPVARMNING MED SOLVARME NÅR MAN TALER OM SOLEN. SOLEN INDSTRÅLER ÅRLIGT, HVAD DER SVARER TIL 100 LITER FYRINGSOLIE PÅ

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

Solvarmeanlægs energibesparelser

Solvarmeanlægs energibesparelser Solvarmeanlægs energibesparelser Simon Furbo Jianhua Fan Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2011 DTU Byg Rapport R-238 (DK) Januar 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resume... 3 Summary... 4 1. Baggrund...

Læs mere

SUN-PRO.dk. Solvarmeanlæg. Uafhængig af energipriser. Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk. Solvarmeanlæg. Uafhængig af energipriser. Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarmeanlæg Uafhængig af energipriser SUN-PRO.dk Supplerer din primære varmekilde Med en god primær varmekilde, som f.eks. et olieeller gasfyr, er det oplagt at installere et solvarmeanlæg

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg?

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? I Danmark er der en udbredt praksis for at solvarmeanlæg til rumopvarmning udføres efter et princip, som f.eks. ikke

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Solvarme i forbindelse med bygninger

Solvarme i forbindelse med bygninger Solvarme i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel

Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel Formål Når solens stråler rammer en vandret flade på en klar dag, består indstrålingen af diffus stråling fra himlen og skyer såvel som solens direkte stråler.

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

BAXI solvarme. Instruktion for installation og brug af BAXI solvarmeanlæg. Paneltype PS2.4 comfort INSTRUKTION

BAXI solvarme. Instruktion for installation og brug af BAXI solvarmeanlæg. Paneltype PS2.4 comfort INSTRUKTION Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION BAXI solvarme DK/137613/01/12-12-2007 Side 1 Instruktion for installation og brug af BAXI solvarmeanlæg Paneltype PS2.4 comfort Side 2 Indholdfortegnelse INDHOLDFORTEGNELSE...2

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm Page 1 of 7 Be06 model: Energiramme Dato 17.01.2008 11.17 Bæredygtig enfamiliehus BBR-nr Ejer Adresse Bygningen Bygningstype Fritliggende bolig Rotation 45,0 deg Opvarmet bruttoareal 187,0 m² Varmekapacitet

Læs mere

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Solvarme Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Mød udfordringerne i det 21. århundrede Global opvarmning påvirker os alle. Som engageret og ansvarlig leverandør søger vi

Læs mere

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning.

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning. NOTAT Projekt Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer Kunde Fjernvarmeværker Dato 2013-03-05 Til Miljømyndigheder mv. Fra Benjamin Kjelkvist Larsen Kopi til 1. Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer 1.1 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

4. Installationsteknik

4. Installationsteknik 4. Installationsteknik 4. Installationsteknik Det er valgt at afgrænse dette projekt til kun at se på bygning B under fagområdet installationsteknik. Endvidere er det antaget at der er lejligheder i hele

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

Effektivitet af luft/væskesolfanger

Effektivitet af luft/væskesolfanger Effektivitet af luft/væskesolfanger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-07-07 2007 ISSN 1601-8605 Effektivitet af luft/væskesolfanger Jørgen M. Schultz og Simon Furbo Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

SOLEN HAR MEGET AT GI

SOLEN HAR MEGET AT GI SOLEN HAR MEGET AT GI MARSTAL FJERNVARME A.M.B.A. HISTORIEN OM ET FORSØG, DER BLEV EN FAST FORSYNINGSKILDE PÅ UDKIG EFTER MILJØVENLIG VARME Det var et sammenfald af flere omstændigheder, som tændte idéen

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

AKTIV SOLVARME HOVEDRAPPORT IBE. Polyteknisk Midtvejsprojekt. Vakuumrørsolfangere. Søren Eriksen. Peter Foldbjerg. Institut for Bygninger og Energi

AKTIV SOLVARME HOVEDRAPPORT IBE. Polyteknisk Midtvejsprojekt. Vakuumrørsolfangere. Søren Eriksen. Peter Foldbjerg. Institut for Bygninger og Energi Polyteknisk Midtvejsprojekt AKTIV SOLVARME Vakuumrørsolfangere IBE Institut for Bygninger og Energi Danmarks Tekniske Universitet Bygning 118 2800 Lyngby HOVEDRAPPORT Søren Eriksen Peter Foldbjerg Jesper

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Næsten alle har en mening om, hvad der er den bedste løsning på fremtidens energi, og de fleste er enige om, at solen vil være en væsentlig

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energifanger til varmepumpesystemer

Energifanger til varmepumpesystemer Energifanger til varmepumpesystemer Sept. 2011 Beskrivelse med priser og dimensionering www.solarventi.dk 200 cm Energifanger element 200 x 100 cm for 50 meter PP ribberør Ø = 25 mm Samles således 32 cm

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Kroppens energiomsætning

Kroppens energiomsætning Kroppens energiomsætning Stofskiftet Menneskets stofskifte består af tre dele: Hvilestofskiftet BMR (Basal Metabolic Rate), det fødeinducerede stofskifte FIT (Food Induced Thermogenesis) og stofskiftet

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg.

VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg. Hjallerup Fjernvarme VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. Sal DK 8000

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Priserne på fossil energi stiger, og udviklingen vil ingen ende tage. Stigende CO 2 -udslip truer vores klima,

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 Opgaver 1. Måling på en superleder 2. Opbevaring af flydende nitrogen 3. Flydende nitrogen 4. Opbevaring af carbondioxid 5. Køling af et superledende kabel 6. Energitab

Læs mere

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul.

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul. N.K. Knudsen M. IDA RÅDGIVENDE MASKININGENIØRFIRMA Rolighedsvej 13, 8722 Hedensted SE-nr. 95 38 15 53 Giro 9 43 39 53 Tlf. 75 89 14 17 Mobil 21 66 07 55 E-mail: n.k.knudsen@profibermail.dk Eller: n.k.knudsen@mail.dk

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme

Dronninglund Fjernvarme Dronninglund Solfanger anlæg Solfanger anlæg ved Lunderbjerg, vest for Dronninglund Dronninglund Fjernvarme PlanEnergi og Niras Forhistorien Dronninglund Fjernvarme var i 1989 det første danske fjernvarmeværk,

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Med naturens egen energi

Med naturens egen energi Denmark Med naturens egen energi Solcellepaneler Solvarme www.izen.dk IZEN Energy Systems blev grundlagt i 1987, og lige siden har vores mission været "at producere vedvarende energi til alle med de bedste

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Stofindløbsrør til varmelagre

Stofindløbsrør til varmelagre Stofindløbsrør til varmelagre Elsa Andersen BYG.DTU E-mail: ean@byg.dtu.dk IEA SHC Programme Task 32 Advanced storage concepts for solar and low energy buildings Task 32 Storage Subtask A: System evaluation

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Varmekapacitet og faseskift. Varmekapacitet Vand 4,19 J/gK 0 C 80 C = 335 J/g. Smeltevarme Vand/Is 0 C 0 C = 333 J/g

Indholdsfortegnelse. Varmekapacitet og faseskift. Varmekapacitet Vand 4,19 J/gK 0 C 80 C = 335 J/g. Smeltevarme Vand/Is 0 C 0 C = 333 J/g Indholdsfortegnelse Hvad er faseskiftende materialer? Varmekapacitet og faseskift Hvilke temperatur- og materialemæssige forudsætninger er nødvendige for at udnytte PCM-effekten? Det beskrives hvorledes

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer

Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Teknisk dokumentation og brugervejledning 100.0 Regionalt estimat 68% konfidensgrænser Intensitet [µm/s] 10.0 1.0 T = 100 T = 10 T =

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere