Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg"

Transkript

1 Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Janne Dragsted Simon Furbo Bengt Perers Ziqian Chen Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR (DK) Maj 2010

2 1

3 1 Forord Som en del af Energiforskningsprojektet Kvalitetssikring af solvarmeanlæg fase III, EUDP 09, , som finansieres af Energistyrelsen og gennemføres i et samarbejde mellem PlanEnergi, DTU Byg, DS, SBI, Ellehauge & Kildemoes og Dansk Solvarme Forening, yder DTU Byg assistance til fabrikanter med det formål at udvikle nye og bedre produkter. Fabrikanter stillede ved projektets start forslag om 5 projekter, som de ønskede at gennemføre i et samarbejde med DTU Byg. På grund af projektets begrænsede resurser var der kun mulighed for at gennemføre et projekt. Det gennemførte projekt, som blev udvalgt af projektledelsens prioriteringsgruppe, er: Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg, som gennemføres i et samarbejde med Batec Solvarme A/S. Denne rapport beskriver projektet. 2

4 3

5 Indholdsfortegnelse 2 Resumé Summary Forsøgsopstilling Solfanger/solfangere Solfangerkreds og solfangervæske Ekspansionsbeholder og ophæng Måleudstyr Forsøg (driftsstrategi) Præsentation af målinger En solfanger og direkte indløb En solfanger og U indløb Tre solfangere og direkte indløb Tre solfangere og U indløb Konklusion målinger Teoretisk analyse af solfangerkreds under stagnation Analysemodel Kogning Damp Solfangerkreds Teoretisk analyse Kogning i solfangeren Damp i solfangeren Ekspansionsbeholder Andre områder i solfangerkredsen Teoretiske beregninger Validering Sammenligning mellem målinger og beregnede værdier Sammenligning mellem beregnede og målte værdier for vægten af solfangervæske i ekspansionsbeholderen og af trykket nederst og øverst i solfangerkredsen den 1. september Sammenligning mellem beregnede og målte værdier for kogepunktstemperaturen og stagnationstemperaturen den 1. september Yderligere sammenligning mellem målte og beregnede værdier for 5. og 27. August Volumenet af ekspansionsbeholderen Fast installationstryk og fortryk Fast fortryk og varieret installationstryk Fast installationstryk og varieret fortryk Undersøgelse af afhængighed af den øverste rørstrækning i solfangerkredsen under stagnation Analyse af rørdiameteren på rørstrækningen over den nederste del af solfangeren Analyse af isoleringstykkelsen for rørstrækningen over den nederste del af solfangeren Konklusion teori Regneark Information Dimensionering Tabeller og diagrammer Konklusion Referencer

6 2 Resumé Der er gennemført eksperimentelle og teoretiske undersøgelser af en solfangerkreds med Batec Solvarmes BA30 solfangere, med en stor ekspansionsbeholder, med propylenglykol/vand blanding uden additiver som solfangervæske og med en cirkulationspumpe, som stoppes ved høje temperaturer. Temperatur og trykforhold under solrige stagnationsperioder er klarlagt for solfangerkredsen. Den undersøgte solfangerkreds sikrer solvarmeanlæg og solfangervæske mod faretruende høje temperaturer. Der er udarbejdet et regneark, som kan benyttes til at bestemme ekspansionsbeholderens volumen på basis af solfangerkredsens udformning og den maksimale tilladelige solfangervæsketemperatur. 3 Summary Experimental and theoretical investigations of a solar collector loop have been carried out with Batec Solvarme s BA30 solar collector with a large expansions vessel, propylene glycol/water mixture without additives as solar collector fluid and with a circulation pump which stops at high temperatures. Pressure and temperature conditions are determined during sunny periods and stagnation in the solar collector. The investigated solar collector loop secures the solar heating system and solar collector fluid from dangerously high temperatures. In connection with the investigations an excel sheet has been constructed for determining the volume of the expansion vessel based on information of the design of the solar collector loop and the maximum allowable temperature of the solar collector fluid. 5

7 4 Forsøgsopstilling Forsøgsopstillingen, der er opstillet på DTU s prøvestand i Lyngby, blev taget i brug den 15. juli Opstillingen omfatter solfangere, solfangerkreds, pumpe, ekspansionsbeholder, skue glas samt diverse måleinstrumenter. 4.1 Solfanger/solfangere Solfangerne er fra Batec A/S og er af typen BA30. Solfangeren har et bruttoareal på 3,16 m² og et transparent areal på 3,00 m². Væskeindholdet i solfangeren er 2,26 liter. Effektivitetsudtrykket ved en indfaldsvinkel på 0 er: 0,772 2,907 ² 0,015 ² ² ² Der er i forsøgsopstillingen installeret tre BA30 solfangere. Solfangerne er tilsluttet parallelt som vist på Figur 1. Solfangernes hældning er 45 og solfangerne vender 10 mod vest fra syd. Figur 1. BA30 opbygning af manifold og absorber. En solfanger designet på denne måde, med indløb i bunden og udløb i toppen, har gode egenskaber med hensyn til tømning under stagnation. På Figur 2 ses et billede af Batec solfangerne installeret i solfangerkredsen på forsøgsstanden på DTU. 6

8 Figur 2 Billede af Batec solfangerne. 4.2 Solfangerkreds og solfangervæske Solfangerkredsen er opbygget som en standard solfangerkreds, men med ekstra udstyr til at kunne følge udviklingen under stagnation. På Figur 3 ses en opbygning af forsøgsopstillingen. Solfangerkredsen er opbygget med kobberrør med en indre diameter på 13 mm. Rørene er isoleret med 10 mm PUR skum. Solfangerkredsen er opbygget så det er muligt både at afprøve en solfangerkreds med én solfanger og en solfangerkreds med tre solfangere. 7

9 Figur 3. Principskitse af anlægsopbygning. Trykket måles to steder i solfangerkredsen: Oppe ved solfangerne i niveau med bunden af solfangerne, samt ved indgangen til ekspansionsbeholderen i niveau med pumpen. Derudover er der i solfangerkredsen indbygget to skue glas, for at kunne se solfangervæsken og ændringer i denne visuelt, se Figur 4. Den lodrette højdeforskel mellem solfangerne og ekspansionsbeholder er 3 meter. Figur 4. Skue glas indbygget i solfangerkredsen. 8

10 Solfangervæsken der anvendes er en propylenglykol/vand blanding leveret af Batec A/S. Propylenglykolen er uden inhibitorer af nogen form, der er kun tilsat grøn farve, som det ses på Figur 4. Der er her valgt at benytte en blanding på 32 % (vægt %) propylenglykol. 4.3 Ekspansionsbeholder og ophæng Ekspansionsbeholderen der er tilsluttet anlægget er på 24 liter og fra firmaet Elbi. Den er fra fabrikkens side indstillet med et fortryk på 3,0 bar, men det kan justeres da der i bunden er monteret en ventil. Det maksimale tryk for ekspansionsbeholderen er på 8,0 bar. Ekspansionsbeholderen er ophængt i en transducer fra Celesco, se Figur 5. Med transduceren er det muligt løbende at måle vægtforøgelsen af ekspansionsbeholderen i forbindelse med at solfangervæsken presses ud af solfangerne og ned i ekspansionsbeholderen. Figur 5. Ophæng af ekspansionsbeholder i en transducer. Ekspansionsbeholderen er her installeret korrekt med indløb vendt opad. I det følgende hvor beregningerne gennemgås er det en forudsætning af ekspansionsbeholderen installeret på samme måde. En ændring vil ændre forudsætningerne for beregningerne. 4.4 Måleudstyr Målingerne opsamles med programmet IMP View, med tilhørende målekort fra Schlumberger. Der indhentes 67 data fra forsøgsopstillingen med et tidsskridt på enten 10 s eller 1 min. De 67 målinger fordeler sig på: 2 solstrålingsmålinger 2 trykmålinger 9

11 1 vægtmåling. 62 temperaturmålinger PH måling af solfangervæske Måling af propylenglykol % i dampen i toppen af solfangeren under stagnation Målingerne af solstrålingen består af den totale solbestrålingsstyrke og den diffuse solbestrålingsstyrke, begge målt med samme hældning og orientering som solfangerne. Målingerne foretages med pyranometre fra Kipp og Zonen af typen CM 11 til totalstrålingen og CM5 til den diffuse stråling. Trykket i anlægget måles ved ekspansionsbeholderen, samt på taget oppe ved solfangerne ud for den nederste del af solfangerne på rørstrækningen fra toppen af solfangerne til ekspansionsbeholderen. Målingerne bliver foretaget med CTE8010GQ0 målere fra Sensor Technics. Vægten af ekspansionsbeholderen måles, som nævnt tidligere, med en transducer fra Celesco. Temperaturmålingerne fordeler sig på 48 temperaturmålinger fra bagsiden af hver Cu strip i både toppen og bunden af solfangerne, se Figur 6. Figur 6. Påsætning af temperaturfølere på bagsiden af absorberstrips. Derudover måles temperaturen i solfangerkredsen fra pumpen til solfangeren 5 steder, se Figur 7. Fra solfangerne til pumpen måles temperaturen 6 steder. På strækningen til ekspansionsbeholderen måles temperaturen et sted. Herudover måles udelufttemperaturen og rumtemperaturen hvor ekspansionsbeholderen er ophængt. 10

12 Figur 7. Placering af termoelemtenttråd til temperaturmålinger. Målingerne af temperaturen er foretaget med kobber konstantan termoelementtråd af typen TT. Solfangervæskens PH værdi måles indledningsvis dagligt og senere på ugebasis. 5 Forsøg (driftsstrategi) Da formålet med projektet er at udsætte anlægget for stagnation så ofte som muligt, er pumpen styret således at den slår fra når temperaturen ved udløb fra solfangerne når 80 C. Dette vil fremme stagnation og høje temperaturer i solfangerne. Der vil i forsøget blive målt på 4 forskellige opbygninger af anlægget. De er: 1. En solfanger med direkte indløb 2. En solfanger med U indløb 3. Tre solfangere med direkte indløb 4. Tre solfangere med U indløb Målingerne er gennemført med forskellige fortryk for ekspansionsbeholderen og forskellige tryk i solfangerkredsen. 11

13 6 Præsentation af målinger Der måles fra den 15. juli 2009 og frem til 31. marts I perioden fra den 15. juli til den 31. august testes de førnævnte 4 forskellige opbygninger. Målingerne registreres hvert 10. sekund. Fra den 1. september 2009 og frem til 31. marts 2010 måles der på tre solfangere med direkte indløb. Målingerne registerets hvert minut. I Tabel 1 ses en oversigt over væsentlige driftsbetingelser og måledata for hele perioden fra den 15. juli 2009 frem til 31. marts Det ses at PH værdien for solfangervæsken på trods af i alt 97 kogninger, ikke er faldet under 7 i prøveperioden. Det viser at det benyttede princip er velegnet til sikring af anlæg og solfangervæske mod faretruende høje temperaturer. 12

14 Tabel 1. Oversigt over driftsbetingelser og målinger for hele måleperioden. Periode 15/7 19/7 20 /7 21/7 23/7 24/ 28/7 29/7 30/7 31/7 3/8 4/8 8/8 9/8 10/8 11/8 19/8 20/8 31/8 1/9 6/9 7/9 22/11 23/11 28/2 1/3 31/3 Rørføring [ ] Direkte indløb Direkte indløb Direkte indløb Direkte indløb U indløb U indløb U indløb U indløb Direkte indløb U indløb Direkte indløb Direkte indløb Direkte indløb Direkte indløb Antal solfangere [ ] Fortryk for ekspansionsbeholderen [bar] 3,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,2 1,5 2,2 Tryk ved ekspansionsbeholder under påfyldning [bar] 3,3 3,1 1,0 0,4 0,5 0,9 0,8 0,7 1,0 1,1 1,0 1,0 1,8 1,8 Kogepunktstemperatur for solfangervæske [ C] Tryk ved solfangerne under stagnation [bar] 3,4 3,2 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 1,5 1,6 1,6 1,8 1,5 3,5 PH [ ] Antal kogninger [ ]

15 6.1 En solfanger og direkte indløb I perioden fra den 15. juli 2009 til den 28. juli 2009 blev der målt på anlægsopbygningen med en solfanger og direkte indløb, se principskitse på Figur 8. Ventil TC50 TC14 Ventil Udelufttemperatur Diffus stråling på flade Total indstråling på flade TC63 Ventil TC4 Ventil Sikkerhedsventil TC72 TC68 Tryktransducer Skueglas Ventil TC65 TC70 Ventil Kontraventil Skueglas TC52 Test 1 1 solfanger Direkte indløb Ventil TC62 Tryktransducer Væskepumpe Manometer TC64 Flow måler Ventil TC71 TC69 TC67 Ventil Ventil Figur 8. Principskitse af anlægsopbygning til test 1. Til at begynde med var trykket ved ekspansionsbeholder 3,3 bar og fortrykket i ekspansionsbeholderen 3,0 bar, se Tabel 2. Trykket blev efter et par dage sænket for at fremme stagnation, så trykket ved ekspansionsbeholderen var 1,0 bar og fortrykket i ekspansionsbeholderen 1,0 bar. I hele perioden var der i alt 14 perioder med stagnation. 14

16 Tabel 2. Oversigt over måleperioderne og målinger med en solfanger og direkte indløb. Periode Fortryk for ekspansionsbeholderen [bar] Tryk ved ekspansionsbeholder under påfyldning [bar] Kogepunktstemperatur for solfangervæske [ C] Tryk ved solfangerne under stagnation [bar] Antal kogninger [ ] 15/7 19/7 3,0 3, ,4 4 20/7 2,5 3, ,2 1 21/7 23/7 1,0 1, ,9 3 24/7 28/7 1,0 0, ,9 6 På de følgende figurer (Figur 9 Figur 16) er vist målinger fra den 21. juli 2009, som var den mest solrige dag i måleperioden med en solfanger og direkte indløb. Som det ses af Figur 9 var den 21. juli 2009 en dag med solskin og drivende lette skyer. Fluktuering der ses i udelufttemperaturen skyldes måden hvorpå temperaturen måles. Der er mulighed for at varm luft ophobes omkring termotråden, hvorefter luften frigives og ny luft opvarmes hvorefter processen gentages. Figur 9. Målinger af solstråling og udelufttemperatur den 21. juli

17 På Figur 10 er vist målingerne af trykket to steder i anlægget: Ved udgangen fra solfanger og ved ekspansionsbeholderen, samt målingen af vægten af ekspansionsbeholderen. Det ses at stagnationen indtræffer kl. 11:30. Der sker som forventet en forøgelse af både tryk og vægt under stagnationen. Figur 10. Målinger af tryk i anlægget og vægten af ekspansionsbeholderen den 21. juli Under stagnation vil trykdifferensen mellem top og bund mindskes, se Figur 11, hvilket skyldes at fordampning der sker i solfangeren får trykket til at stige kraftigere i toppen ved solfangerne end nede ved ekspansionsbeholderen, idet væskesøjlen i størstedelen af solfangeren er erstattet af damp under stagnation. Væskesøjlen bidrager derfor ikke længere til at forøge trykket ved ekspansionsbeholderen. 16

18 Figur 11. Trykdifferensen og vægten af solfangervæske i ekspansionsbeholderen den 21. juli Mængden af væske der presses ned i ekspansionsbeholderen er omkring 2,3 kg, hvilket svarer til 2,2 liter, se Figur 11. Det svarer til at ca. 98 % af solfangervæskeindholdet i solfangeren. På Figur 12 er der vist temperaturmålingerne for ind og udløb for solfangeren, samt temperaturen ved indløbet til ekspansionsbeholderen. Derudover er der vist temperaturmålinger fra bagsiden af absorberne i top og bund af solfangeren. Figur 12. Målinger af temperaturer i anlægget den 21. juli

19 Det ses her at de højeste temperaturer forekommer på bagsiden af absorberen i toppen af solfangeren. Derudover ses det at temperaturen ved indløbet til ekspansionsbeholderen ikke bliver påvirket af de høje temperaturer i solfangeren. Den højeste temperatur ved indløbet til ekspansionsbeholderen er 42 C. På Figur 14 er vist temperaturmålingerne fra solfangerkredsen på strækningen ned til ekspansionsbeholderen mod flowretningen. Målepunkternes placering er vist på Figur 13 sammen med afstanden mellem punkterne. Målingerne viser at der ikke under stagnation er faretruende høje temperaturer i solfangerkredsen. 2,0 m ,5 m 68 1,2 m 1,8 m 65 2,0 m ,6 m 1,8 m Figur 13. Afstand mellem målepunkterne i solfangerkredsen fra ekspansionsbeholderen til solfangeren. 18

20 Figur 14. Målinger af temperaturer i anlægget den 21. juli På Figur 16 er igen vist temperaturmålingerne fra solfangerkredsen på strækningen ned til ekspansionsbeholderen, denne gang i flowretningen. Målepunkternes placering er vist på Figur 15 sammen med afstanden mellem punkterne. 50 6,0 m 72 0,6 m 2,6 m 71 1,5 m 69 1,0 m ,0 m 2,0 m Figur 15. Afstand mellem målepunkterne i solfangerkredsen fra solfangeren til ekspansionsbeholderen. 19

21 Figur 16. Målinger af temperaturer i anlægget den 21. juli Temperaturen på returstrengen varierer ikke væsentligt og er ikke påvirket af de høje temperaturer i solfangeren. 20

22 6.2 En solfanger og U indløb Testperioden for opbygningen med en solfanger og U indløb løber fra den 29. juli 2009 til den 10. august På Figur 17 ses en principskitse af opbygningen. Fortrykket var i hele perioden 1,0 bar. Trykket ved ekspansionsbeholderen varierede fra 0,5 bar til 0,9 bar, se Tabel 3. I måleperioden forekom der 19 perioder med stagnation. Der var ingen ændring af PH værdien for solfangervæsken. Ventil Sikkerhedsventil TC50 TC14 Ventil Udelufttemperatur Diffus stråling på flade Total indstråling på flade Ventil TC63 Ventil TC4 Ventil Sikkerhedsventil TC72 TC68 Tryktransducer Skueglas Ventil TC65 TC70 Ventil Kontraventil Skueglas TC52 Test 2 1 solfanger U indløb Ventil TC62 Tryktransducer Væskepumpe Manometer TC64 Flow måler Ventil TC71 Rørdimension 15 * 1 TC69 TC67 Ventil Ventil Figur 17. Principskitse af anlægsopbygning til test 2. Tabel 3. Oversigt over måleperioderne og målingerne med en solfanger og U indløb. Periode Fortryk for ekspansionsbeholderen [bar] Tryk ved ekspansionsbeholder under påfyldning [bar] Kogepunktstemperatur for solfangervæske [ C] Tryk ved solfangerne under stagnation [bar] Antal kogninger [ ] 29/7 30/7 1,0 0, ,0 4 31/7 3/8 1,0 0, ,9 8 4/8 8/8 1,0 0, ,9 5 9/8 10/8 1,0 0, ,8 2 21

23 På de følgende figurer vises målinger for den 5. august 2009, som var en solrig dag. Som det ses på Figur 18 var den 5. august 2009 en næsten skyfri dag. Figur 18. Målinger af solstråling og udelufttemperatur den 5. august På Figur 19 ses trykkene i solfangerkredsen og vægten af ekspansionsbeholderen gennem dagen. Stagnation indtræffer lige før kl Figur 19. Målinger af tryk i anlægget og vægten af ekspansionsbeholderen den 5. August

24 Mængden af væske der presses ned i ekspansionsbeholderen er på 2,5 kg, se Figur 20, hvilket svarer til 2,5 liter. Det svarer til ca. 109 % af solfangerens væskeindhold, også her er differensen mellem trykket ved udløbet fra solfangeren og trykket ved ekspansionsbeholderen mindre under stagnation end ved drift. Figur 20. Trykdifferensen og vægten af ekspansionsbeholderen den 5. august På Figur 21 er vist temperaturerne ved ind og udløb til solfangeren samt temperaturerne i solfangeren og ved ekspansionsbeholderen. Igen ses det at de højeste temperaturer som forventet forekommer på bagsiden af absorberne i solfangeren. Igen kan det konstateres at de høje temperaturer ikke når ekspansionsbeholderen. Temperaturen ved ekspansionsbeholderne falder så snart pumpen stopper med at køre. 23

25 Figur 21. Målinger af temperaturer i anlægget den 5. august Temperaturerne i solfangerkredsen på strengen fra ekspansionsbeholderen til solfangeren er vist på Figur 23. Afstanden mellem målepunkterne er vist tidligere på Figur m ,5 m 68 1,2 m 1,8 m 65 2,0 m ,6 m 1,8 m Figur 22. Afstand mellem målepunkterne i solfangerkredsen fra ekspansionsbeholderen til solfangeren. 24

26 Her ses det at temperaturen falder så snart pumpen stopper, samt at de høje temperaturer ikke når ned til ekspansionsbeholderen. Figur 23. Målinger af temperaturer i anlægget den 5. august På Figur 25 er vist temperaturerne i solfangerkredsen fra solfangeren ned til ekspansionsbeholderen. Afstanden mellem punkterne er vist tidligere på Figur ,0 m 72 0,6 m 2,6 m 71 1,5 m 69 1,0 m ,0 m 2,0 m Figur 24. Afstand mellem målepunkterne i solfangerkredsen fra ekspansionsbeholderen til solfangeren. 25

27 Igen ses det at de høje temperaturer oppe ved udløbet fra solfangeren ikke når ned til ekspansionsbeholderen. Figur 25. Målinger af temperaturer i anlægget den 5. august

28 6.3 Tre solfangere og direkte indløb Opbygningen med tre solfangere og direkte indløb, se principskitse på Figur 26, er blevet testet på to forskellige tidspunkter. Første periode løb fra den 11. august 2009 til den 19. august Anden periode løb fra den 1. september 2009 frem til den 31. marts Fortrykket for ekspansionsbeholderen og trykket ved ekspansionsbeholderen blev varieret igennem afprøvningen, se Tabel 4. TC14 TC51 Udelufttemperatur Diffus stråling på flade Total indstråling på flade TC63 Ventil TC4 Ventil Sikkerhedsventil TC68 Tryktransducer TC72 Skueglas Ventil TC65 TC70 Ventil Kontraventil Skueglas TC52 Test 3 3 solfangere Direkte indløb TC62 Tryktransducer Væskepumpe Manometer TC64 Flow måler Ventil TC71 Rørdimension 15 * 1 TC69 TC67 Ventil Ventil Figur 26. Principskitse af anlægsopbygning til test 3. 27

29 Tabel 4. Oversigt over måleperioderne og målinger med tre solfangere og direkte indløb. Periode Fortryk for ekspansionsbeholderen [bar] Tryk ved ekspansionsbeholder under påfyldning [bar] Kogepunktstemperatur for solfangervæske [ C] Tryk ved solfangerne under stagnation [bar] Antal kogninger [ ] 11/8 19/8 1,0 1, ,5 13 1/9 6/9 1,0 1, ,6 1 7/9 22/11 1,0 1, , /11 28/2 2,2 1,5 1, ,5 2 1/3 31/3 2,2 1, ,5 4 På de følgende figurer vises målinger for den 1. september 2009, som var en solrig dag, se Figur 27. Figur 27. Målinger af solstråling og udelufttemperatur den 1. september På Figur 28 ses trykket i solfangerkredsen og vægten af ekspansionsbeholderen gennem dagen. Stagnation indtræffer kl. 10:30. 28

30 Figur 28. Målinger af tryk i anlægget og vægten af ekspansionsbeholderen den 1. september Vægten af den væske der presses ned i ekspansionsbeholderen under stagnation er på 6,6 kg, se Figur 29, hvilket svarer til 6,5 liter, eller 95 % af solfangernes væskeindhold. Også her er differensen mellem trykket ved solfangerne og trykket ved ekspansionsbeholderen lavere under stagnation end under drift. Figur 29. Trykdifferensen og vægten af ekspansionsbeholderen den 1. september

31 På Figur 30 er vist temperaturerne ved ind og udløb til solfangeren samt temperaturerne i solfangeren og ved ekspansionsbeholderen. Igen ses det at de højeste temperaturer forekommer på bagsiden af absorberen i solfangeren. Igen kan det konstateres at de høje temperaturer ikke når ekspansionsbeholderen. Figur 30. Målinger af temperaturer i anlægget den 1. september Temperaturerne i solfangerkredsen på strengen fra ekspansionsbeholderen til solfangeren er vist på Figur 31. Afstanden mellem målepunkterne er vist på Figur 13. Her ses det igen at temperaturen falder så snart pumpen stopper, samt at de høje temperaturer ikke når ned til ekspansionsbeholderen. 30

32 Figur 31. Målinger af temperaturer i anlægget den 1. september På Figur 33 er vist temperaturerne i solfangerkredsen fra solfangeren ned til ekspansionsbeholderen. Afstanden mellem punkterne er vist på Figur ,0 m 72 0,6 m 2,6 m 71 1,5 m 69 1,0 m ,0 m 2,0 m Figur 32. Afstand mellem målepunkterne i solfangerkredsen fra solfangeren til ekspansionsbeholderen. Igen ses det at de høje temperaturer oppe ved udløbet fra solfangeren ikke når ned til ekspansionsbeholderen. 31

33 Figur 33. Målinger af temperaturer i anlægget den 1. september

34 6.4 Tre solfangere og U indløb Måleperioden for tre solfangere med U indløb startede den 20. august 2009 og løb frem til den 31. august Se principskitse af opbygningen på Figur 34. Fortrykket var 1,0 bar og trykket i anlægget ved ekspansionsbeholderen var 1,1 bar. Under hele måleperioden var der 18 perioder med stagnation. I Tabel 5 ses værdier for tryk og temperatur for anlægsopbygningen. Sikkerhedsventil TC14 TC51 Udelufttemperatur Diffus stråling på flade Total indstråling på flade Ventil TC63 Ventil TC4 Ventil Sikkerhedsventil TC72 TC68 Tryktransducer Skueglas Ventil TC65 TC70 Ventil Kontraventil Skueglas TC52 Test 4 3 solfangere U indløb TC62 Tryktransducer Væskepumpe Manometer TC64 Flow måler Ventil TC71 Rørdimension 15 * 1 TC69 TC67 Ventil Ventil Figur 34. Principskitse af anlægsopbygning til test 4. Tabel 5. Oversigt over måleperioden og målinger med tre solfangere og U indløb. Periode Fortryk for ekspansionsbeholderen [bar] Tryk ved ekspansionsbeholder under påfyldning [bar] Kogepunktstemperatur for solfangervæske [ C] Tryk ved solfangerne under stagnation [bar] Antal kogninger [ ] 20/8 31/8 1,0 1, ,6 18 På de følgende figurer vises målinger for den 27. august 2009, hvilket var en dag med sol om formiddagen frem til eftermiddagen hvor der kommer skyer, se Figur

35 Figur 35. Målinger af solstråling og udelufttemperatur den 27. august På Figur 36 ses trykket i solfangerkredsen og vægten af ekspansionsbeholderen gennem dagen. Stagnation indtræffer kl. 10:30. Figur 36. Målinger af tryk i anlægget og vægten af ekspansionsbeholderen den 27. august Vægten af den væske der presses ned i ekspansionsbeholderen under stagnation er på 6,25 kg, se Figur 20, hvilket svarer til 6,11 liter. Dette svarer til 90 % af volumenet i solfangerne. 34

36 Figur 37. Trykdifferensen og vægten af ekspansionsbeholderen den 27. august På Figur 38 er vist temperaturerne ved ind og udløb til solfangeren samt temperaturerne i solfangeren og ved ekspansionsbeholderen. Igen ses det at de højeste temperaturer forekommer på bagsiden af absorberen i toppen af solfangeren. Igen kan det konstateres at de høje temperaturer ikke når ekspansionsbeholderen. Figur 38. Målinger af temperaturer i anlægget den 27. august

37 Temperaturerne i solfangerkredsen på strengen fra ekspansionsbeholderen til solfangeren er vist på Figur 39. Afstanden mellem målepunkterne er vist på Figur 22. Her ses det igen at temperaturen falder så snart pumpen stopper, samt at de høje temperaturer ikke når ned til ekspansionsbeholderen. Figur 39. Målinger af temperaturer i anlægget den 27. august På Figur 40 er vist temperaturerne i solfangerkredsen fra solfangeren ned til ekspansionsbeholderen. Afstanden mellem punkterne er vist tidligere på Figur 32. Igen ses det at de høje temperaturer oppe ved udløbet fra solfangeren ikke når ned til ekspansionsbeholderen. 36

38 Figur 40. Målinger af temperaturer i anlægget den 27. august Konklusion målinger Under stagnation fordamper solfangervæsken i toppen af solfangerne under stor udvidelse. Udvidelsen presser solfangervæske ud af solfangernes nederste tilslutningsrør. Solfangervæske presses herved ind i ekspansionsbeholderen. Under stagnation opretholdes meget høje temperaturer i solfangeren, mens kritisk høje temperaturer i øvrigt ikke forekommer i solfangerkredsen. Dette er uafhængigt af om der er en eller flere solfangere i anlægget og af om det er direkte indløb eller U indløbet der benyttes. Volumenet, som optages i ekspansionsbeholderen under stagnation varierer mellem 90 % og 109 % af solfangernes væskevolumen i afhængighed af fortrykket for ekspansionsbeholderen og trykket i solfangerkredsen. Altså er der i stagnationsperioder ofte en smule solfangervæske i nederste del af solfangeren, i andre perioder er solfangerne helt tømt for væske. Dette afhænger af trykforholdene. Den højeste temperatur, som solfangervæsken er fordampet ved er 159 C. PH værdien for solfangervæsken er ikke reduceret igennem hele forsøget og hverken solfanger eller solfangerkreds har taget skade af de 97 kogninger. Det konkluderes derfor at princippet med en stor ekspansionsbeholder og et styresystem der stopper cirkulationspumpen ved høje temperaturer er velegnet til at sikre Batec anlæg med Batec s solfangervæske mod faretruende høje temperaturer. 37

39 7 Teoretisk analyse af solfangerkreds under stagnation Solfangerkredsen som undersøges her er den samme som er undersøgt eksperimentelt. Som solfangervæske anvendes en propylenglykol/vand blanding. Solfangerkredsen antages at opnå en ligevægtstilstand under stagnation. Solfangerne inddeles i to dele: En hvor væske koger og en med overophedet damp, se Figur 41. Under stagnation koger væsken i den nederste del af solfangerne, og der vil i den damp der dannes fra væsken ske en øgning af temperaturen til samme niveau som den overophedede damp i den øverste del af solfangerne. En del af den overophedede damp vil kondenseres på det koldeste sted i den øverste del af solfangeren eller i den øverste del af solfangerkredsen. Den kondenserede væske i toppen af solfangeren vil flyde tilbage til den overophedede damp og fordampe påny. En del af dampen presses ud af udløbet fra solfangerne og kondenserer i den øverste del af solfangerkredsen. Herfra vil noget af den kondenserede væske flyde tilbage til solfangerne, mens resten af den kondenserede væske vil skubbe væske frem i solfangerkredsen, hvilket vil resultere i at væske bliver skubbet ind i solfangerne ved indløbet til solfangerne, det vil sige nederst i solfangerne. Damp Væske Figur 41. Skitsering af kogningsdel og fordampningsdel. 38

40 7.1 Analysemodel Den teoretiske analyse er baseret på følgende antagelser: Systemet opnår under stagnation en tilstand hvor det forbliver uændret. Solfangerne er inddelt i to dele. En del hvor der sker kogning, hvor temperaturen af solfangervæsken der løber ind i solfangerne vil opnå kogningstemperatur, og en del med mættet og overopvarmet damp. Den øverste del af solfangerkredsen er også fyldt med damp, se Figur 41. Luften inde i ekspansionsbeholder og dampen i den overopvarmede del af solfangeren behandles ved hjælp af idealgasloven. Trykket i solfangerkredsen er altid højere end fortrykket i ekspansionsbeholderen Kogning For den del af solfangerne hvor propylenglykol/vand blandingen er på væskeform kan følgende ligevægtsligning opstilles:, [1] hvor q ce,sol er effekten væsken modtager fra solen [W] q ce er effekten der benyttes til at opvarme solfangervæske, der tilføres den nederste del af solfangeren, til kogepunktet [W] q ceh er effekten der tilføres solfangervæsken for at få den til at koge [W] Damp For den del af solfangerne hvor propylenglykol/vand blandingen er på dampform kan følgende ligevægtsligning opstilles:,, [2] Hvor q cs,sol er effekten modtaget fra solen [W] q csh er effekten der tilføres dampen for at få den opvarmet til en overophedet tilstand [W] q cs,re er effekten der benyttes til at få den kondenserede damp i toppen af solfangeren og solfangerkredsen til at fordampe igen [W] Solfangerkreds I henhold til loven om massebevarelse i ligevægt gælder: [3] hvor M o er massen af væske der oprindeligt var i solfangeren og solfangerkredsen hvor der under stagnation er damp [kg] M v er massen af damp i den del af solfangerne og solfangerkredsen hvor der er damp når systemet er under stagnation [kg] 39

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-07-05 2007 ISSN 1601-8605 Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg

Læs mere

Simon Furbo DTU Byg Danmarks tekniske Universitet Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: sf@byg.dtu.dk

Simon Furbo DTU Byg Danmarks tekniske Universitet Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: sf@byg.dtu.dk Simon Furbo DTU Byg Danmarks tekniske Universitet Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: sf@byg.dtu.dk Indfaldsvinkel Indfaldsvinklen ændrer sig igennem hele dagen Indfaldsvinklen ændrer sig fra dag

Læs mere

Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler

Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-7-6 27 ISSN 161-865 Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler Jianhua

Læs mere

Ydelse og effektivitet for HT solfanger

Ydelse og effektivitet for HT solfanger Niels Kristian Vejen Ydelse og effektivitet for HT solfanger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BY DTU SR--8 ISSN 161-954 Ydelse og effektivitet for HT solfanger Niels Kristian Vejen Department

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Center for ARKTISK TEKNOLOGI Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-06-02

Læs mere

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2016 Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Fan, Jianhua; Furbo, Simon Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Procedure for check af ydelsesgaranti for solfangerfelter

Procedure for check af ydelsesgaranti for solfangerfelter Procedure for check af ydelsesgaranti for solfangerfelter Indhold 1. Garantistillelse... 2 1.1 Garanti for solfangerfeltets ydelse... 2 1.2 Garanti for ΔT over varmeveksler i solkredsen... 2 2. Målinger...

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Levetid for solfangere i solvarmecentraler

Levetid for solfangere i solvarmecentraler Levetid for solfangere i solvarmecentraler Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Ziqian Chen, Jianhua Fan, Bengt Perers og Simon Furbo DTU Byg-Rapport R-210 (DK) ISBN= 9788778772886 ISSN=1601-2917

Læs mere

Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DTU Byg Åbningskonference 2012. Elsa Andersen DTU Byg Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: ean@byg.dtu.

Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DTU Byg Åbningskonference 2012. Elsa Andersen DTU Byg Brovej bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Email: ean@byg.dtu. Greenlab solvarmeprøvefaciliteter ved DU Byg Åbningskonference 01 Elsa Andersen DU Byg Brovej bygning 118 800 Kgs. Lyngby Email: ean@byg.dtu.dk Greenlab prøvestande på DU Solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Center for ARKTISK TEKNOLOGI Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Vakuumrørsolfangere Statusrapport 2 til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-05

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Solvarmeanlæg til store bygninger 31. marts 2011 Indhold 1. Introduktion 2. Lovmæssige krav til

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP Projektet er støttet af Energinet.dk Marts 2009 Projektdeltagere: PlanEnergi (projektansvarlig) Jyllandsgade

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Solvarme 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Solvarme 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Solvarme 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG SOLVARME Registrering Registreringen af solvarme omfatter alene anlæg, der leverer varme til opvarmning og/eller produktion

Læs mere

Solfangeranlægget. Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, bygning Kgs. Lyngby Tlf.

Solfangeranlægget. Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, bygning Kgs. Lyngby   Tlf. Solfangeranlægget Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Brovej, bygning 119 2800 Kgs. Lyngby E-mail: sf@byg.dtu.dk Tlf.: 45 25 18 57 2 1 3 Gennemsnitlig solstråling på Jordens overflade, W/m²

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Introduktion til Clamp-on flowmålere

Introduktion til Clamp-on flowmålere Introduktion til Clamp-on flowmålere Februar 2016 Notatforfatter: Pieter F. Nieman, Teknologisk Institut 1 Indledning Dette notat omhandler brugen af clamp-on flowmålere og beskriver i korte træk nogle

Læs mere

Prøvestand til lufsolfangere

Prøvestand til lufsolfangere Prøvestand til lufsolfangere Elsa Andersen Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2011 DTU Byg Rapport R 255 (DK) December 2011 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 FORORD... 2 3 INDLEDNING... 3 4 DESIGN AF LUFTSOLFANGERPRØVESTAND...

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Intelligente solvarmeanlæg med oliefyr eller gaskedel som backupenergi

Intelligente solvarmeanlæg med oliefyr eller gaskedel som backupenergi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 24, 215 Intelligente solvarmeanlæg med oliefyr eller gaskedel som backupenergi Andersen, Elsa Publication date: 21 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Udvikling af langtidsvarmelager til solvarmeanlæg i enfamilieshus

Udvikling af langtidsvarmelager til solvarmeanlæg i enfamilieshus Udvikling af langtidsvarmelager til solvarmeanlæg i enfamilieshus Mark Dannemand Postdoc. Danmarks Tekniske Universitet Institut for byggeri og Anlæg Brovej Bygning 118 2800 Kgs. Lyngby Phone: 45 25 18

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

BYG DTU. Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg. Baggrund og forslag. Simon Furbo Louise Jivan Shah. Sagsrapport BYG DTU SR ISSN x

BYG DTU. Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg. Baggrund og forslag. Simon Furbo Louise Jivan Shah. Sagsrapport BYG DTU SR ISSN x BYG DTU Simon Furbo Louise Jivan Shah Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg. Baggrund og forslag DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-2-22 22 ISSN 1393-42x Lavenergihus i Sisimiut Solvarmeanlæg.

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser

13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser Solvarmedagen 13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser 13:30 Fremvisning af solvarmeanlæg fra: Batec Solvarme

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Solvarmeanlæg fra Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S og Sonnenkraft Scandinavia A/S målinger og beregninger

Solvarmeanlæg fra Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S og Sonnenkraft Scandinavia A/S målinger og beregninger Solvarmeanlæg fra Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S og Sonnenkraft Scandinavia A/S målinger og beregninger Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2008 Elsa Andersen og Simon Furbo DTU Byg-Rapport SR-09-01

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb

Naturvidenskabeligt grundforløb Før besøget i Tivoli De fysiologiske virkninger af g-kræfter. Spørgsmål der skal besvares: Hvorfor er blodtrykket større i fødderne større end blodtrykket i hovedet? Hvorfor øges pulsen, når man rejser

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 7. august 2014 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 7. august 2014 kl Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik Torsdag d. 7. august 2014 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis),

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

AFKØLING Forsøgskompendium

AFKØLING Forsøgskompendium AFKØLING Forsøgskompendium IBSE-forløb 2012 1 KULDEBLANDING Formålet med forsøget er at undersøge, hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og derefter at finde frysepunktet for forskellige væsker. Hvad

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning for energifanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Funktionsbeskrivelse 3 Opstilling 4 Gravning af rende 5 Montage af PE-rørene 5 Elektrisk kabelføring og montage 6 Påfyldning

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Center for ARKTISK TEKNOLOGI Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede Vakuumrørsolfangere Slutrapport til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-06-10

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Batec A/S BA 22 D2163 B

Batec A/S BA 22 D2163 B Prøvningsrapport D2163 B Holdbarhedsprøvninger af solfanger Batec A/S BA 22 D2163 B Ole Larsen SEC-PR-9 Jan Erik Nielsen December 2001 Prøvningsrapport D2163 B SEC-PR-9 1. udgave, 1. oplag 2001 SolEnergiCentret,

Læs mere

Løgumkloster målinger

Løgumkloster målinger Løgumkloster målinger Jan Erik Nielsen 1) Savosolar solfanger med Strip absorber 2) Savosolar solfanger med Direct Flow MPE absorber - 1. generation 3) Savosolar solfanger med Direct Flow MPE absorber

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Opgradering af solvarmedata.dk

Opgradering af solvarmedata.dk ERFA-møde i Solvarmegruppen Fjernvarmens Hus, Kolding 20. september 2016 Opgradering af solvarmedata.dk Daniel Trier dt@planenergi.dk www.planenergi.dk 1 Agenda Ændringer på solvarmedata.dk Hvad skal man

Læs mere

Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark

Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark August 1996 Installatør hæfte Prøvestationen for Solenergi Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark baseret på godkendte komponenter 1. Godkendelsesordningen 4 2. Anlægstyper

Læs mere

Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel

Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel Formål Når solens stråler rammer en vandret flade på en klar dag, består indstrålingen af diffus stråling fra himlen og skyer såvel som solens direkte stråler.

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. 25. August 2011 kl. 9 00-13 00

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. 25. August 2011 kl. 9 00-13 00 Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik 25. August 2011 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis), rigtigheden

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Måling af turbulent strømning

Måling af turbulent strømning Måling af turbulent strømning Formål Formålet med at måle hastighedsprofiler og fluktuationer i en turbulent strømning er at opnå et tilstrækkeligt kalibreringsgrundlag til modellering af turbulent strømning

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation

Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation August 2009 HJ Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation (Se desuden standardvejledning for montage af SV14 på tag eller væg) SolarVenti..rykker

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Simuleringsresultater

Simuleringsresultater Alfred Heller Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler m.m. Simuleringsresultater DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-01-16 001 ISSN 1396-40x Solvarmeanlæg ved biomassefyrede

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

SUN-PRO.dk. Solvarmeanlæg. Uafhængig af energipriser. Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk. Solvarmeanlæg. Uafhængig af energipriser. Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarmeanlæg Uafhængig af energipriser SUN-PRO.dk Supplerer din primære varmekilde Med en god primær varmekilde, som f.eks. et olieeller gasfyr, er det oplagt at installere et solvarmeanlæg

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

336 M 2 SOLVARMEANLÆG MED VARMTVANDS- BEHOLDER MED SOLVIS INDLØBSRØR SUNDPARKEN, HELSINGØR

336 M 2 SOLVARMEANLÆG MED VARMTVANDS- BEHOLDER MED SOLVIS INDLØBSRØR SUNDPARKEN, HELSINGØR Simon Furbo Niels Kristian Vejen 336 M 2 SOLVARMEANLÆG MED VARMTVANDS- BEHOLDER MED SOLVIS INDLØBSRØR SUNDPARKEN, HELSINGØR RAPPORT BYGEDTU R-004 2001 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-059-9 INDHOLD FORORD...2

Læs mere

Mads Peter, Niels Erik, Kenni og Søren Bo 06-09-2013

Mads Peter, Niels Erik, Kenni og Søren Bo 06-09-2013 EUC SYD HTX 1.B Projekt kroppen Fysik Mads Peter, Niels Erik, Kenni og Søren Bo 06-09-2013 Indhold Indledning/formål... 2 Forventninger... 2 Forsøget... 2 Svedekassen... 2 Fremgangsforløb... 2 Materialer...

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Regneark til bestemmelse af CDS- regn

Regneark til bestemmelse af CDS- regn Regneark til bestemmelse af CDS- regn Teknisk dokumentation og brugervejledning Version 2.0 Henrik Madsen August 2002 Miljø & Ressourcer DTU Danmark Tekniske Universitet Dette er en netpublikation, der

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg?

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? I Danmark er der en udbredt praksis for at solvarmeanlæg til rumopvarmning udføres efter et princip, som f.eks. ikke

Læs mere

Langtidsvarmelagring baseret på salthydrater. Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Bygning 118, Brovej 2800 Kgs. Lyngby

Langtidsvarmelagring baseret på salthydrater. Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Bygning 118, Brovej 2800 Kgs. Lyngby Langtidsvarmelagring baseret på salthydrater Simon Furbo DTU Byg Danmarks Tekniske Universitet Bygning 118, Brovej 2800 Kgs. Lyngby sf@byg.dtu.dk Heat pack håndvarmer Kog i 10 minutter Put i tasken - gå

Læs mere

INTELLIGENTE SOLVARMEANLÆG Udvikling og afprøvning

INTELLIGENTE SOLVARMEANLÆG Udvikling og afprøvning ELSA ANDERSEN SØREN KUNDSEN SIMON FURBO NIELS KRISTIAN VEJEN INTELLIGENTE SOLVARMEANLÆG Udvikling og afprøvning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-5 21 ISSN 161-2917 ISBN 87-7877-6-2 i I Forord

Læs mere

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse Mikael Scharling og Kenan Vilic København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-08 side 1 af 9 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-08 Titel: Tørkeindeks version

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere