Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering."

Transkript

1 # maj 2013 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Det bedste puf side 4 Ny spilleplade for OPS > 02 Ftalater - forbudt eller ikke forbudt Forår for transport > > > 12 Solide træk på advokaterne Detailhandlen skaber værdi gennem internationalisering Den danske detailhandelsbranche skaber store værdier gennem internationalisering. Det gælder både via danske butikskæders fremmarch i udlandet, den stadigt voksende e-handels eksport, og ikke mindst importen af udenlandske produkter. Af Malthe Munkøe og Kristian Kongensgaard Detailhandlen opfattes ofte som en branche, der stort set kun har fokus på det danske marked og danske forbrugere - og som værende et fordyrende led. Realiteten er imidlertid, at branchen er meget internationaliseret, og betydningen af de internationale aktiviteter er voksende - og derigennem er detailhandlen ikke et fordyrende men tværtimod et billiggørende led, konkluderer markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv. Ved at være innovative og afsøge markederne i udlandet og mulighederne i e-handlen har detailmarkedet undergået en transformation. Det er i dag en meget international branche med en global værdikæde og kunder eller leverandører i hele verden. I alt 14 procent af de samlede køb i detailhandlen sker i udlandet, fremgår det af den seneste udgave af Dansk Erhvervs publikation PER- SPEKTIV, der beskæftiger sig med analyse, økonomi og baggrund. Dertil kommer, at mange køber ind med den meget internationaliserede engrosbranche som mellemled. I engrosfagene er det tilsvarende tal for andelen af køb i udlandet 40 procent. Tiger-butikkerne er et eksempel på en dansk detailhandelskædes succes med at etablere sig i udlandet. Billedet er fra åbningen af den første butik i Japan i fjor. Hård konkurrence i dansk detailhandel Importen af varer fra udenlandske producenter har ført til en voldsom forøgelse af diversiteten af detailhandlens sortiment. Det gør det muligt for danske detailhandlere at afsøge et globalt marked for at finde de billigste og bedste varer. Eftersom den danske detailhandel ifølge en OECDanalyse fra 2010 er kendetegnet ved en særdeles hård konkurrence, kommer det forbrugerne til gode. En indikation af, hvor stor en effekt det har haft, kan fås ved at sammenholde prisudviklingen på danske varer med prisudviklingen på udenlandske varer. Udenlandske varer er steget mindre i pris end de danske, og hvis alle varer i detailhandlen havde været danske, ville de altså være steget mere i pris, og forbrugerne ville i dag have fået mindre for pengene. Med andre ord har adgangen til udenlandske varer derfor sparet danske husstande penge, og det løb op i 18 milliarder kr. i Det skyldes ikke mindst, at billig arbejdskraft i Sydøstasien holder prisen på importerede varer nede, og at danske detailhandlere og grossister har udnyttet mulighederne for at handle billigere på globale markeder, siger Henrik Hyltoft. Danske kæder på fremmarch i udlandet Desuden har mange danske kæder i detailhandlen kunnet ekspandere i udlandet i de seneste år. Mens de 20 største danske kæder med butikker i udlandet i 2008 tilsammen havde butikker, var tallet i 2012 oppe på Der er altså tale om en vækst på butikker, svarende til 26 procent i en tid, hvor verdensøkonomien ellers har oplevet et tilbageslag. Trods krise er antallet af butikker ejet af danske kæder i udlandet vokset med cirka eller 19 procent. Når danske kæder har succes i udlandet, skaber det værdi også for Danmark. Typisk bliver en del middle- og back office funktioner placeret i et dansk hovedkvarter, herunder forskellige støttefunktioner som ledelsessupport, regnskab og lignende. Overskuddet, som virksomhedsdriften genererer, vil også blive i Danmark. Dansk detailhandel i international konkurrence Produktivitetskommissionen kritiserede for nylig produktivitetsudviklingen i detailhandlen og konkluderede, at branchen ikke er udsat for tilstrækkelig konkurrence. Det billede er dog svært at genfinde, hvis man bevæger sig ud i virkeligheden: 3 af de 10 største detailhandelskæder i verden er repræsenteret i Danmark. Derfor er det forkert at konkludere, at dansk detailhandel er et hjemmemarkedserhverv uden international konkurrence. Det er muligt, at de 3 store udenlandske detailhandelskæder ikke er de største i Danmark, men i kraft af deres moderselskaber har de en meget stor konkurrencekraft. Mon ikke de sætter denne konkurrencekraft i spil, når det er nødvendigt, understreger Henrik Hyltoft og tilføjer: Den lavere produktivitetsudvikling i detailhandelen i Danmark skyldes derimod myndighedernes meget høje grad af regulering, sammenholdt med et især meget højt løn- og skatteniveau samt afgifter og øvrige politisk bestemte omkostninger. Læs mere på side 3.

2 DANSK ERHVERV leder maj 2013 S 2 Af Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Brug for et nyt regeringsgrundlag Det berømte regeringsgrundlag fra tårnet på Amager er halvandet år gammelt og tæt på at være udtømt. En gennemgang af de mere end 60 forslag, som direkte eller indirekte påvirker erhvervslivet, viser, at regeringen enten har gennemført, droppet eller igangsat stort set alle de forslag og idéer, som kom ud sammen med den hvide røg. Et næsten udtømt regeringsgrundlag kalder på et nyt. Nogle synes måske, at der er sket rigeligt, og nu må det være tid til en reform- og vækstpause. Virkeligheden er blot, at de reformer og væksttiltag, som indtil videre har set dagens lys, ikke er nok til at løse de udfordringer, som Danmark står over for i årene frem mod Der er brug for nye tiltag, som øger beskæftigelsen og væksten yderligere. Et centralt sigtepunkt i et nyt regeringsgrundlag bør være at nedbringe det danske skatte- og afgiftsniveau over en årrække. Her kan vi lade os inspirere af vores svenske naboer, som fra formåede at sænke skattetrykket fra 48,9-44,2 procent af bruttonationalproduktet. Dette har fundet sted uden at svække konkurrenceevne eller sætte landets sociale sammenhængskraft over styr. Tværtimod hører Sverige til de europæiske lande, der er sluppet bedst og hurtigst ud af finanskrisen. Et nyt dansk regeringsgrundlag bør have som ambition at nå ned i nærheden af det svenske niveau: Det vil kræve, at Danmark over de kommende syv år formår at sænke sit skattetryk med cirka 4 procentpoint fra de nuværende 48,5 procent i 2013 til 44,5 procent i Hvis svenskerne kan, kan vi også. Det kræver, at væksten vender tilbage i den private sektor, og at der hersker budgetdisciplin i den offentlige sektor. Men først og fremmest kræver det politisk mod og ambitioner på vores lands vegne, hvilket må være enhver siddende regerings vigtigste opgave. OPS-Årskonferencen 2013 Ny begyndelse for offentligt privat samarbejde? Sådan ser den nye spilleplade for offentligt-privat samarbejde ud OPS-Årskonferencen 2013 sætter fokus på, hvordan vi med nye udbudsdirektiver på trapperne, et nyt klagesystem og en ny dansk udbudslov i støbeskeen udnytter de nye muligheder og præger fremtidens offentligt-private samarbejde. Torsdag den 30. maj 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Fredag den 24. maj Året 2013 står til at blive et afgørende år for offentligt-privat samarbejde. Der er for alvor lagt op til en række vigtige nyskabelser, og en bedre dialog er ét af de store ønsker fra både offentlige og private aktører. Men hvad skal vi bruge mere fleksible regler til, og hvordan gør man det i praksis? Der er en historisk stor interesse for mulighederne i offentligt-privat samarbejde. Udbud og indkøb er flyttet ind på direktionsgangen, og det har ført til effektiviseringer i den offentlige sektor. Men det har også ført til en debat om, hvorvidt vi som samfund får nok ud af de 290 offentlige indkøbsmilliarder. Deltag i debatten, og få svar på: Nye direktiver og regler ændrer offentligt-privat samarbejde - hvordan ser den nye spilleplade ud? Hvordan udnytter vi de nye muligheder? Hvordan har myndigheder og leverandører grebet samarbejdet an, og hvilke resultater har de opnået? Hvordan kan vi forbedre samarbejdet - er dialog løsningen? Hvad kan vi selv gøre - og hvad skal vi ikke gøre! Målgruppe for konferencen Indkøbs- og udbudspraktikere, private virksomheder, opinionsdannere og offentlige beslutningstagere. Pris Kr. 495,- + moms. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. UDGIVES AF Børsen 1217 København K T F Annoncesalg: T Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2013 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Arrangører Dansk Erhverv. SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. ITB - IT-Branchen. IKA - Foreningen af Offentlige Indkøbere. FSR - danske revisorer. Region Syddanmark. Tilmelding Flere oplysninger

3 DANSK ERHVERV international maj 2013 S 3 Dansk tiger langt fra en truet dyreart Danske detailkæder har stigende succes uden for landets grænser. Hver uge ser en ny Tiger-butik dagens lys i Europa - og i Japan, hvor den første butik åbnede for ni måneder siden, står folk i kø helt ud på gaden for at få en bid af Danmark. international Af Dorthe Pihl Helikoptere flyver over gaden for at få live-billeder fra åbningen af den første Tiger-butik i Japan. Kunderne står i kø 300 meter ned ad gaden, og efter to dage må Tiger-butikken lukke for at genåbne med flere kasseapparater og vagter til at holde ro og orden i det massive opbud af interesserede japanske kunder. Den danske detailkæde er et massivt hit i Japan og i flere europæiske byer. Dansk brand sælger Allerede før åbningen af den første Tiger-butik i byen Osaka i Japan er der massiv interesse fra de japanske medier. Tre TV-stationer tager til Danmark for at udarbejde reportager og interview med den administrerende direktør Lennart Lajboschitz. Med yderligere optræden i to af landets førende aviser kommer historien om den danske Tiger-butik ud til avisernes tilsammen 17 millioner læsere. I Japan er man meget opmærksomme på, hvad der foregår i Danmark og i resten af Skandinavien. De er optaget af vores måde at leve og indrette os på. Det samme gælder i Kina. De forbinder vores måde at leve på med noget attraktivt - og derfor har danske og skandinaviske varer et ret godt brand derude. Af samme grund står der Tiger Copenhagen i bunden af vores produkter, forklarer Lennart Lajboschitz. Han er administrerende direktør i Zebra A/S, som står bag detailkæden Tiger, og fortsætter: Vi har det tilfælles med japanerne, at vi går op i design. Japanerne er gået fra at være meget minimalistiske til at efterspørge produkter med flere farver og noget, der er sjovt. På den måde rammer Tigers varer lige ned i markedet. Man udvikler sig ved at prøve nye ting. Hvis man starter i det små og får succes med det, så kan man gentage det, der går godt. Jeg har også fået en succes i bagagen, så jeg tør være modig. Men det handler om at komme ud over stepperne og se, hvad der virker. Lennart Lajboschitz, administrerende direktør, Zebra A/S Globaliseringen er nået til Japan Det var med hjælp fra de japanske myndigheder, at Tiger-kæden havde mulighed for at åbne en butik i Osaka. Butikkens åbning kom i slipstrømmen på de svenske kæder H&M og IKEA, og det ville de japanske medier ikke gå glip af. Medierne kom til os, så vi behøvede Lennart Lajboschitz solgte sidste år 70 procent af sit livsværk til den svenske kapitalfond EQT for et milliardbeløb. Men han er stadig direktør for Zebra A/S, der står bag Tiger-butikkerne. BUSINESS UDEN BRØLERE Bliv sprogligt klædt på kig ind og få taget mål Vi underviser i 35 sprog på alle niveauer. Du bestemmer tid og sted. Hold eller solo Sprog og kultur Blended learning Undervisning på Skype Tiger-butikkerne Lennart Lajboschitz startede Tiger i I 2001 åbnede den første butik uden for Danmark på Island. I dag er der over 210 Tigerbutikker i 19 lande. Forventningen er at runde butikker om fem år. ikke den store markedsføringsindsats. Desuden tror jeg, at vi kom på det rigtige sted på et godt tidspunkt. Vi har en stor tilgængelighed i vores butikker på prisen og på varerne. Vores egne designs med mønstre, farver og humor passer godt til japanerne, men også til forbrugerne i de europæiske storbyer. Vi lever i en totalt globaliseret og urbaniseret verden, hvor det, der sælger godt i København, også sælger godt i Athen, Milano og London. Mens det ikke nødvendigvis er det samme, der hitter i Åbenrå, fortæller direktøren. Japanerne inspirerer til bedre service Tilstedeværelsen på andre markeder giver inspiration til at udvikle nye produkter og services. Vi lærer noget ved at være på andre markeder. I Japan stiller de for eksempel nogle helt andre krav til indpakning end herhjemme, og ekspedienterne er gode til at få kunden til at føle sig som konger. På den måde kan vi få noget inspiration til at gøre tingene på en anden måde herhjemme. Skræddersyet sprogundervisning til erhvervslivet også på Skype Det var ikke nødvendigt med den store markedsføringsindsats, da den første Tiger-butik åbnede i Japan. Det danske brand sælger godt uden for landets grænser - her er det danske småkager, der sælger eller

4 Foto: Kaj Bonne. KL7 har 5 medarbejdere, der pt. løser opgaver for kunder. Om 5 år regner virksomheden med at være vokset til en stab på Her er 3 af medarbejderne i sving: Fra venstre adfærdsdesigner Simon Bentholm, partner Mikkel Holm Sørensen og adfærdsdesigner Christian Mølgaard. Det bedste puf med stafetten KL7 yder adfærdsdesign og rådgiver sine kunder til at forstå og forme deres kunders og brugeres adfærd i en ønsket retning. Virksomheden har netop vundet Dansk Erhvervs Videnstafet-pris Af Kristian Kongensgaard Du kan godt spørge dine kunder i en markedsundersøgelse. Men det er langtfra sikkert, at der er overensstemmelse mellem det, de siger, og det, de gør. Det er bedre at få styr på, hvordan de rent faktisk opfører sig - og med det resultat i hånden arbejde målrettet på at ændre deres adfærd i den retning, du ønsker. En sådan rådgivning er forretningsgrundlaget for virksomheden KL7, der netop har vundet Dansk Erhvervs Videnstafet-pris 2013 i kategorien Rådgivning og Kreativitet. KL7 står for klokken syv, fordi personerne bag mener, at det afgørende er hverdagens adfærd og ikke højtflyvende strategiske betragtninger. De kalder sig adfærdsdesignere i kl7, og foreløbig er de 5 medarbejdere. Virksomheden ejes fifty-fifty af to partnere, henholdsvis Mikkel Holm Sørensen og Henrik Dresbøll. Mikkel Holm Sørensen har en baggrund som filosof, IT-forsker, entreprenør og strategisk rådgiver, mens Henrik Dresbøll er såkaldt spillende bestyrelsesformand i KL7 og har arbejdet som kreativ- og kontaktchef i reklamebranchen i mange år. De to har arbejdet sammen i reklamebureauet Cosmographic A/S. På et tidspunkt i 2011 fik bureauet en opgave af Vejdirektoratet om fartbegrænsning. De så mulighederne for at løfte opgaven ud i en hel ny virksomhed og udvikle den. Det blev starten på KL7. KL7 går på tværs - uden at låne penge Ikke uden stolthed fortæller Mikkel Holm Sørensen, at virksomheden har haft et positivt cash-flow fra dag 1 og aldrig har lånt penge. Pt. holder virksomheden til i ydmyge lokaler i Den Hvide Kødby på Vesterbro i København. Adfærdsdesign kan være meget forskelligt. Lige fra nudging, gennem dybere kundeindsigt til produktudvikling eller ved at omsætte strategi til adfærd blandt medarbejdere. Kræfterne bag KL7 påberåber sig ikke, at de har opfundet et helt nyt jomfrueligt forretningsområde. Men som Mikkel Holm Sørensen siger: KL7 er en hybrid. Den går på tværs og bygger på pragmatisme. Vi har hidtil troet, at oplysning og markedsføring var det eneste rigtige. Nu tager vi afsæt i samspillet mellem teknologi, forretning og mennesker, og adfærdsdesign handler om at slå til lige dér, hvor du er i kontakt med kunden eller brugeren. For eksempel at få bilister til at sænke farten på ellers farlige strækninger, at få brugere til at navigere på en hjemmeside i stedet for at gribe telefonen, at give kunder mulighed for at træffe nogle andre valg, end de hidtil har gjort - at give dem det bedste puf. Store innovations- og produktivitetsgevinster kl7 er ikke stødt på etiske dilemmaer endnu. Men virksomheden formoder, at det vil ske en dag, og så er den klar med et kodeks. Derimod oplever KL7 fra tid til anden, at datalovgivningen kan virke begrænsende på udfoldelsesmulighederne. I de enkelte kundeopgaver bearbejder virksomheden masser af data for at finde mønstre, som kan danne grundlaget for at udarbejde det konkrete adfærdsdesign. Der er tale om en meget høj grad af kompleksitet. For eksempel har man for en kunde ved hjælp af software analyseret cirka indgående brugermails for blandt andet at identificere tilbagevendende spørgsmål og derefter udviklet andre og mere hensigtsmæssige måder at besvare disse spørgsmål på. Det kan lyde lidt nørdet, men hertil siger Mikkel Holm Sørensen: Vi fortaber os ikke i psykologi og data, men også i forretning. Der er så store innovations- og produktivitetsgevinster i det her. KL7 er for beskeden I bedømmelsen for at opnå Dansk Erhvervs Videnstafet bliver der lagt vægt på tre overordnede kriterier: Forretning, innovation og ledelse. Stafetten er imidlertid ikke tilbageskuende, men gives til virksomheder, der har udviklet nye produkter og services med stort fremtidigt markedspotentiale. Således indgår manglende beskedenhed ikke i kriterierne, og det er godt det samme for KL7, for så havde virksomheden ikke vundet: Prisen handler om potentiale, og her er KL7 næsten for beskeden. Derfor lyder et godt råd fra juryen også på, at vinderen lader sig inspirere af prisen og tænker større, højere, hurtigere. Drivet, fagligheden og idérigdommen i virksomheden er nemlig stor, sagde dommerjuryens formand, Steffen Lüders, ved overrækkelsen. Denne opsang har KL7 taget til sig: Hidtil har vi fundet kunderne, fordi de enten har hørt vores foredrag og ekspertudtalelser eller læst vores artikler om adfærdsdesign. Vi har tvivlet på, hvorvidt markedet er klar. Men nu skal vi ud og sælge. Det betyder, at vi skal have professionaliseret salget og driften ved at ansætte medarbejdere med kompetencer i den retning, så virksomheden bliver rustet til at vokse. Det kræver også en mere professionel sammensat bestyrelse. På klassisk vis har vi hidtil eksisteret på lav husleje, lav løn og høj intelligens. Nu har vi fået lidt mere medvind, konstaterer Mikkel Holm Sørensen. Lup på boblerne Det er lige præcis dét, der er formålet med Videnstafetten: Videnstafetten skal sætte lup på det, der bobler lige under overfladen. Det, vi skal leve af i de kommende år. Dér, hvor kreativitet møder forretning, og hvor innovation rammer lige ned i det behov, kunden ikke vidste, han eller hun havde. På sin vis sætter vi og juryen en del på spil, for det er i høj grad en pris, der gives ud fra intuition. Men derfor er det også fantastisk glædeligt, at det faktisk alle årene er lykkedes at finde vindere, der har forvaltet det år, de har haft prisen, rigtig flot, siger markedsdirektør Søren Friis Larsen, Rådgivning & Videnservice, Dansk Erhverv. rådgivning & videnservice

5 Vil du spille en central rolle i en strategisk udvikling af din virksomhed? EXECUTIVE MBA Med fokus på ledelse, uddanner MMT fremtidens ledere i spændingsfeltet mellem teknologi, innovation, forretningsskabelse og forandringsledelse. Uddannelsens fokus er identifikation og gennemførelse af forandringsprojekter i egen virksomhed. MMT-uddannelsen er en 2-årig deltidsuddannelse målrettet den erfarne leder, der arbejder med innovation og produkt-, service-, IT- eller produktionsudvikling inden for en privat eller offentlig virksomhed. Undervisningen foregår med 2 døgns internat pr. måned. Vi lægger stor vægt på innovative løsninger, hvor der tages udgangspunkt i din virksomheds problemstillinger og det virker. Det kan de godt 250 ledere der har gennemført uddannelsen alle skrive under på. På hvert semester udarbejdes et individuelt projekt, som er omdrejningspunkt for din videns- og kompetence opbygning. Dermed får din virksomhed en velfunderet analyse af virksomhedens styrker og forandringsbehov, og du vil være centralt placeret i realiseringen af denne forandring. Uddannelsen giver derfor hurtig return of investment til dig og din virksomhed. Læs mere på STUDIESTART Master in Management of Technology - En Executive MBA uddannelse optaget i det internationale Executive MBA Council 1. september 2013 Ledelse gennem forandring - forandring gennem ledelse

6 DANSK ERHVERV handel maj 2013 S 6 Ifølge Dansk Erhverv skyder forbuddet mod ftalater stort set på alt og rammer produkter, som kun udgør en meget ubetydelig risiko, for eksempel cykelkabler, fiskestænger, PC er og TV-apparater med bittesmå ledninger inden i. Forbuddet skyder på alt og rammer ved siden af Foto: Colourbox. Dansk Erhverv kritiserer skarpt, at det ikke er indgået i overvejelserne, hvilke konsekvenser det kommende forbud mod såkaldte ftalater får for markedet og samfundet ved at ramme helt uundværlige produkter, som ikke udgør en risiko, og forbyder produkter, der er lovligt indført men endnu ikke solgt. Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv, finder det tankevækkende, at politikerne har udarbejdet en så omfattende og restriktiv lovgivning: Selv når forbrugerne bliver nødt til at tage over grænsen for at købe den PC, de ikke længere kan købe i Danmark, eller gør det over internettet, så betyder ftalatforbuddet med al sandsynlighed, at forbrugerne bliver handel kriminaliseret. Lovgivningen forbyder nemlig også import til privat anvendelse. Jakob Zeuthen mener på ingen måde, at lovgivningen er baseret på den nødvendige konsekvensanalyse, som gør, at man kan håndhæve den for at skabe øget forbrugersikkerhed: Vi fik første gang mulighed for at se lovreglerne, da forslaget blev sendt i høring. Det viste sig efterfølgende, at der ikke blev ændret noget særligt på trods af, at vi advarede på det kraftigste om, at forbuddet fik alvorlige konsekvenser. Dansk Erhvervs miljøpolitiske chef synes, det er tankevækkende, at en miljøminister indfører et ftalatforbud, som i den grad kommer til at skabe store miljøbelastninger. Butikkerne må bortskaffe pludseligt ulovlige produkter og kan ikke opretholde den lovede garanti, fordi reservedele med ftalater også bliver forbudte: De kan ikke nå at sælge produkterne ud, inden forbuddet træder i kraft, og de kan ikke reparere produkterne under en garanti, eller når en kunde ønsker det. Forbuddet er så urimeligt skrapt, at man ikke må sælge hverken det, som er indkøbt forud, ligger på lager eller er i butikkerne, når forbuddet træder i kraft. Man kan heller ikke få reservedele til at reparere produkterne. Forbuddet vil medføre en væsentlig stigning i mængden af elektronikaffald. At forbuddet skulle sigte på at nedbringe en sundhedsrisiko, imponerer ikke Jakob Zeuthen: Forbuddet skyder på stort set alt og rammer produkter, som kun udgør en meget ubetydelig risiko, for eksempel cykelkabler, fiskestænger, PC er og TV-apparater med bittesmå ledninger inden i. Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv: Forbuddet mod ftalater er urimeligt skrapt. Ftalat-forbud kan sætte arbejdspladser på spil I Dansk Erhvervs analyse af konsekvenserne af et forbud mod visse ftalater regnes med et tab på 75 procent af både beskæftigelsen og omsætningen i den nuværende elektronikbranche. handel Den specialiserede elektronikbranche forventer et særdeles stort tab af omsætning som følge af den nye regulering. Konsekvensen vil være et stort tab af arbejdspladser, såvel som af offentlige indtægter fra indkomstbeskat- ning og moms, lyder konklusionen fra Dansk Erhverv, der baserer sine beregninger på tal fra Danmarks Statistik. Eftersom der ikke findes varer eller kun meget få, der kan udgøre alternativer til de produkter, som vil blive ulovlige med den nye bekendtgørelse, vil branchen være nødt til at indskrænke sortimentet drastisk. Ifølge Dansk Erhverv vil det mest sandsynlige scenarie indebære et tab på 75 procent af den nuværende elektronikbranche, både i forhold til antal beskæftigede og omsætning. Miljøministeriets nye bekendtgørelse om ftalatforbud vil således koste arbejdspladser alene i den specialiserede elektronikdetailhandel og et tabt offentligt provenu på 1,4 milliard kr. Såfremt producenter udvikler og introducerer elektroniske varer, der kan forhandles i henhold til bekendtgørelsens regler, eller at bekendtgørelsen udformes eller implementeres i en anden form end det, der foreligger pt., kan de økonomiske konsekvenser også tilsvarende blive mindre markante. Men det er ikke Dansk Erhvervs vurdering, at det er muligt med den nuværende teknologi og de eksisterende produkter på markedet at fastholde et sortiment, der blot tilnærmelsesvist minder om, hvad man kender i dag. Det er Dansk Erhvervs forventning, at den kommende teknologi vil udfase anvendelsen af de fire ftalater i takt med EU s kommende regler, der træder i kraft til Ftalater og den nye bekendtgørelse Ftalater er betegnelsen for farveløse, vandopløselige og højtkogende væsker, der bruges som blødgørere i pvc-plast-, farve-, lak- og kosmetikprodukter. Miljøministeren har udstedt en Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP, og varer, hvor dele med disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinde. Bekendtgørelsen får virkning fra den 1. december februar De gælder dog kun for europæiske producenter og ikke for importerede varer.

7 DANSK ERHVERV handel maj 2013 S 7 Dyrt og besværligt at ændre produkterne Hos Elgiganten er servicechef Jakob Reland spændt på, hvordan ftalat-bekendtgørelsen kommer til at se ud. Detailkæden har spurgt sine leverandører, om de kan og vil udskifte de komponenter i produkterne, der indeholder de fire ftalater, der måske bliver forbudt i Danmark. Leverandørerne har ikke svaret endnu. handel En af de forhandlere, der vil blive ramt af det ftalatforbud, der lægges op til i den foreslåede bekendtgørelse, er Elgiganten, der sælger forbrugerelektronik. Detailkædens servicechef, Jakob Reland, siger: Stort set alle vores produkter indeholder et eller flere af de fire navngivne ftalater. Hvorvidt det så også vil gå ud over alle produkterne, bliver et spørgsmål om, hvilke grænseværdier der fastsættes. Elgiganten har allerede inden et eventuelt forbud træder i kraft haft fat i sine leverandører for at høre om mulighederne for at fjerne ftalaterne fra produkternes komponenter: Vi har hidtil ikke kunnet få leverandørerne ud af busken og svare. Det vil formentlig blive både dyrt og besværligt for dem at skulle ændre produkterne blot for at tilgodese et så lille marked som det danske. Så enten dropper de os forhandlere i Danmark, eller også bliver produkterne væsentligt dyrere. Enten dropper leverandørerne os forhandlere i Danmark, eller også bliver produkterne væsentligt dyrere. Jakob Reland, servicechef, Elgiganten Med hensyn til dokumentation og vurdering af ftalaternes miljøpåvirkning er det Jakob Relands opfattelse, at det alene er myndighederne, der har forudsætningerne for at løse den opgave: Som forhandlere har vi ikke reelle muligheder for at kræve de nødvendige oplysninger udleveret af andre. Også kundernes reklamationsret for allerede solgte produkter kan blive et problem: Jakob Reland, Elgiganten: Vi har hidtil ikke kunnet få leverandørerne ud af busken og svare. I værste fald må vi ikke engang reparere eller give kunderne et nyt produkt magen til det solgte, hvis nogle af komponenterne i mellemtiden er blevet ulovlige. Så er der kun tilbage at hæve købet og give kunderne pengene tilbage, og det kan ikke være rimeligt. Resten af verden vil blæse på et dansk ftalatforbud Allerede i august 2011 advarede Dansk Erhverv mod planerne om forbud mod import og salg af visse ftalatholdige varer. Det skete i et høringssvar til Miljøstyrelsen. handel Dansk Erhverv mener ikke, at bevisligt farlige kemikalier hører hjemme i forbrugerprodukter. Men det skal ske med EU-regulering, og ikke med dansk enegang. Ellers vil det blot hindre varernes frie bevægelighed på et område, som allerede er reguleret gennem EU s fælles kemikalieregler: Forslaget til en ny bekendtgørelse mindsker danske virksomheders konkurrenceevne og tilliden til EU. Det kan skabe uoverskuelige problemer for det danske marked. Forslaget er så generelt formuleret, at det vil omfatte en meget anseelig mængde nødvendige forbrugerprodukter, hvor den eventuelle risiko for forbrugeren er begrænset. Indføres der et import- og salgsforbud med kort varsel, som der lægges op til i forslaget, kan der blive tale om en helt uoverskuelig situation, hvor en række kendte og nødvendige forbrugerprodukter skal fjernes fra det danske marked. Inden for en tidsperiode kan det blive vanskeligt at finde ftalatfrie alter- nativer, skriver Dansk Erhverv i høringssvaret og fortsætter: EU-regler er afgørende vigtige, fordi de omfattede varer primært produceres i østen, og herefter importeres og distribueres frit rundt på EU-markedet. Det giver kun lille mening, at Danmark med sit lille marked ønsker at regulere stofferne ved hjælp af nationale regler frem for at støtte op omkring mere effektive europæiske regler, som er undervejs. Det er miljøministerens overordnede ansvar at inddrage implicerede parter i det lovforberedende arbejde og opsamle al nødvendig viden. Det er sket alt for sent, og det er en ministers ansvar at rette op på det. I skrivende stund gælder den danske bekendtgørelse stadigvæk, men Dansk Erhverv ønsker, at ministeren fjerner bekendtgørelsen og i stedet styrker Danmarks indsats for at få reguleret ftalaterne igennem EU. Det er desuden Dansk Erhvervs klare forventning, at ministeren inden for nogle uger kommer med ændringer til ftalatforbud, som kan bremse de skadelige konsekvenser, som allerede rammer erhvervslivet. Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv Miljøgarantien kan ikke bruges Danmark fik i sin tid indført en såkaldt miljøgaranti i EU-traktaten. Garantien giver alle medlemslande mulighed for at gennemføre nye nationale regler, hvis der fremkommer ny videnskabelig viden om risici på miljø, arbejdsmiljø eller sundhed, som påvirker medlemsstaten. Nationale regler skal dog godkendes af Europa-Kommissionen, og det skal bevises, at der gælder særlige hensyn i det pågældende land. Hertil skriver Dansk Erhverv i sit høringssvar: Danmark er ikke i stand til at fremlægge strækkelig ny viden, som også beviser, at vi står med et særligt problem, for eksempel i form af en særlig national befolkningsfølsomhed over for ftalaterne. Dansk Erhverv nærer ingen illusioner om, at en eventuel dansk enegang miljømæssigt kan gøre hverken fra eller til: Generelt har danske regler ingen indflydelse på, hvorvidt producenter og leverandører til det internationale marked udfaser problematiske stoffer, da det danske marked er alt for lille. Her er EU-lovgivning et langt mere effektivt instrument, lød den afsluttende bemærkning i høringssvaret. Om Danmark får tilladelse af EU til at beholde sit forbud er langt fra sikkert. EU s kemikalielovgivning, REACH-forordningen, siger, at medlemslande ikke må indføre nationale regler på områder, hvor der er EUregler gældende. REACH regulerer de fire ftalater, hvorfor de danske regler kan være ulovlige. Tekst: kristian kongensgaard

8 Illustration: Femern A/S. transport Håndterer vi den kommende faste forbindelse over Fehmern Bælt forkert, bliver Danmark blot et transitland. Gør vi det rigtigt, er der mange fremtidige jobs, mener Dansk Erhverv. Det er forår for transport og logistik Regeringens vækstplan forventes at påvirke transportog logistikvirksomheder på samme positive vis som resten af erhvervslivet. Det er særdeles velkomment i et erhverv, der er ramt af krisekonjunkturerne og ubalancerne i den internationale konkurrenceevne. Men Dansk Erhverv peger også på, at der i høj grad er brug for en plan, der kan sikre fremtidens vækst og arbejdspladser på dette område. Af Jesper Højte Stenbæk Ligesom på for eksempel grænsehandels- eller hotelområdet er der særlige indsatser, hvor vækstplanen målrettet trækker i den rigtige retning. Flere af disse tiltag relaterer til brede politiske forlig indgået i løbet af foråret, som så blot bliver cementeret og finansieret via vækstplanen. Det gør tiltagene mindre tydelige, når man læser planen, men naturligvis ikke mindre væsentlige. Aftalerne om at fremrykke Femernforbindelsen, byggeri af en ny Storstrømsbro, afskaffelse af transportafgiften for lastbiler, elektrificeringen af de resterende hovedstrækninger på jernbanen, undersøgelse af muligheden for højere totalvægt for lastbiler og sidst men ikke mindst udvidelse af - og mere fleksibel tilgang til - modulvogntogsnettet vil alle bidrage til øget mobilitet, effektivitet og produktivitet i Danmark generelt, og for logistik- og transportområdet specifikt, påpeger Dansk Erhverv: Samtidig indeholder forårets mobilitetsforlig også en mængde mindre tiltag, der vil få positiv effekt lokalt eller på mere målrettede områder. Forligene følger også den mangeårige tradition for bred politisk opbakning i Folketinget på dette område. Det er særlig vigtigt, for så vidt det angår beslutning om at bygge infrastruktur, idet sådanne tiltag typisk løber over mange år. Derfor kan det være en minister af en helt anden politisk observans, der åbner en ny bro, vej eller banelinje, end den, der stod fadder til det politiske forlig og skabte det lovgivningsmæssige og finansielle grundlag, siger markedsdirektør Martin Aabak. Transport og logistik beskæftiger Midt i glæden over disse gode og bredt politisk funderede tiltag skal der dog også være tid til eftertanke og at skabe et sobert overblik over, hvad Danmark har brug for, for også at sikre og udbygge vores konkurrencekraft i fremtiden. Mobilitet og god fremkommelighed er sammen med befolkningens uddannelsesniveau, adgang til kapital samt administrative og skattemæssige forhold i særlig grad et konkurrenceparameter, når udenlandske virksomheder skal vælge at investere i Danmark danskere sørger dagligt for, at varerne kommer frem, og at mennesker kan transportere sig til og fra arbejde. En del af dette område er knyttet til lokal transport, men meget er også afhængig af globale logistik- og transportydelser, der lige så godt kan ligge i Danmark som andre steder i verden. Disponering af en transport fra en fabrik i Kina til den danske detailhandel kan lige så godt ske fra Indien som fra Ishøj. Men også den stadig voksende internethandel er ikke nødvendigvis bundet op på, at ordrebehandlingen sker i Danmark, og området er i stadig vækst. En afgørende del af den fremtidige danske erhvervsstrategi skal derfor indeholde tanker om, hvordan vi fastholder og udvider Danmarks globale markedsandel på dette vitale område. Rammebetingelserne for de virksomheder, der overvejer at etablere sig i Danmark, skal i bogstaveligste forstand være second to none. Hvis bare ét andet land i verden er bedre end os, så lægger virksomheden sig dér, understreger Martin Aabak. Global udfordring skal løses lokalt Den fremtidige erhvervsstruktur vil enten etablere en god eller ond cirkel, fordi virksomhederne har det med at etablere sig i klynger. Klynger af virksomheder skaber i sig selv gunstige erhvervsbetingelser, blandt andet fordi de kan rekruttere og uddanne fra hinanden. Det skaber også større politisk bevågenhed om branchens vigtighed. Derfor har det været et godt forår for den danske logistik- og transportbranche. Men der er på flere områder stadig et godt stykke vej for, at vi er second to none på dette område. Et eksempel er den kommende Femern-forbindelse. Den vil binde det østlige Danmark sammen med Europa og via Helsingør- og Øresundsbroforbindelserne med Sverige, Norge og Finland. Håndterer vi forbindelsen forkert, bliver vi blot et transitland mellem Europa syd for os og resten af Skandinavien. Gør vi det rigtigt, er der mange fremtidige jobs i logistikcentre, varelagre og klynger af underleverandører til disse virksomheder. Det kræver, at vi er konkurrencedygtige på adgang til uddannet arbejdskraft, at det er nemt at etablere sig, at bygge og udvide, at adgangen til kapital er optimal, og at de lovmæssige rammer i øvrigt ikke unødigt sætter grænser for virksomhedernes udfoldelsesmuligheder. Der er i høj grad brug for en plan for, hvordan vi sætter en erhvervspolitisk dagsorden for logistik og transport, der sikrer fremtidens vækst og arbejdspladser på dette område. Det er en global udfordring, der skal løses lokalt i Danmark i samspil mellem erhvervsliv og politikere, konkluderer Martin Aabak.

9 DANSK ERHVERV transport maj 2013 S 9 Transport og logistik - eksempler fra det virkelige erhvervsliv Rettidighed og omhyggelighed giver vækst Hos transportvirksomheden 1313 i Viborg holder man fast i gamle dyder om rettidighed og omhyggelighed. Det har givet en solid vækst har aktiviteter inden for flere områder men er blandt andet specialiseret i affaldshåndtering. Virksomheden henter plastik fra virksomheder i efterhånden hele landet, og det håndsorteres i Viborg af seks ansatte, der er dedikerede til formålet, hvorefter 1313 kører det til Tyskland til fabrikken. Dernede er der gerne lange køer af lastbiler, der skal have tjekket det affald, de kommer med, men ikke for 1313 s biler. De kører direkte hen og læsser af. Tæt kontakt er nøglen til succes Scan Global Logistics A/S har med sit Asian Warehousing koncept flyttet pakning og labelling af varerne fra Danmark til Kina, hvor de bliver produceret. Det betyder, at varerne er klar til at blive udsendt til detailhandelen så snart, de når Danmark. Det forenkler vareflowet, reducerer de danske lagre og sparer omkostninger. Nøglen til succesen er en tæt kontakt til kunden, leverandørerne og modtagerne i detailhandelen. Selv om konceptet umiddelbart flytter funktioner til udlandet, giver succesen også grundlag for Scan Global Logistics til at vækste i Danmark. Uden en optimeret global logistik ville dette ikke have været muligt. Administrerende direktør Ove Nordskov, Tvis Vognmands Forretning A/S, ønsker, at myndighederne gav branchen et mere fleksibelt system for modulvogntog. Dialog giver langt bedre resultat end konkurrence på pris og rentedage Hos Tvis Vognmands Forretning A/S lægger man afgørende vægt på dialogen med kunderne, og det har givet bonus. Det afgørende er, at transportøren er ekspert på sit område, og at kunden er ekspert på sit. En fælles drøftelse af de opgaver, der skal løses - store som små - giver et langt bedre resultat for både kunde og leverandør end en konkurrence på pris og rentedage. Virksomheden har dog et hjertesuk omkring modulvogntog - de lange fleksible lastbiler der pt. kører som forsøg: Modulvogntog har en god effekt på produktiviteten hos os. Det kunne dog være bedre, hvis det offentlige gav os et mere fleksibelt system at køre efter. Vi har bevist, at dette kan virke gnidningsfrit på de store danske veje, og de fleste bilister aner ikke engang, at der i årevis har kørt masser af modulvogntog på de danske veje. Vores konkurrenceevne bliver simpelthen bedre jo mere, dette udbredes, siger administrerende direktør Ove Nordskov. Ekspederer ordrer om dagen Prime Cargo A/S har stor vækst i at håndtere logistikken for internetbutikker. Onlinebutikker er en af de hastigst vækstende erhverv, men når virksomhederne vokser over en vis størrelse, kræver det specialister at håndtere deres logistik. Prime Cargo ekspederer pt. i gennemsnit ordrer om dagen. Virksomheden tilbyder at håndtere hele logistikkæden fra producenterne i for eksempel Indien og Kina, over fotografering i forbindelse med markedsføring, til slutbrugerne ude i det ganske land - inklusiv returvarer. Prime Cargo forventer 50 procent vækst på området fra regnskabsåret 2011/ /13. Foto: Bjarke Ørsted AV-UDSTYR & TOLKEANLÆG TIL DIT ARRANGEMENT AV-UDSTYR TOLKEANLÆG AFSTEMNING VIDEOKONFERENCE SALG & INSTALLATION EVENTS Teletech er professionel leverandør af av-udstyr og tolkeanlæg til møder, konferencer og events. Brug os som leverandør næste gang, hvad enten du blot skal bruge udstyr til et mindre møde eller en stor konference. Leverandør: EU 2012 & COP 15 Kontakt os allerede i dag på eller besøg os på Vi ser frem til at høre fra dig. Medlem af ICCA, MPI, Congress Rental Network og certificeret BOSCH Security Systems Dealer

10 DANSK ERHVERV oplevelse & velfærd maj 2013 S 10 Man kan ikke snakke sig til sundhed 120 virksomheder deltog i år i konkurrencen om at blive Danmarks Sundeste Virksomhed, og blandt arrangørerne var Dansk Erhverv vært for Sundheds- Børsen, hvor vinderen, den fynske virksomhed AXA Power, blev afsløret. oplevelse & velfærd Af Kristian Kongensgaard Mens skolekonflikten stadig er i frisk erindring, møder vi en virksomhed, der har genindført det store spisefrikvarter - og tilmed har vundet titlen som Danmarks Sundeste Virksomhed. Det er AXA Power på Fyn, og som virksomhedens direktør, Henrik Olsson, sagde på SundhedsBørsen, da han fik overrakt prisen: Hvis det er godt for jeres børn, så er det også godt for jer. Men herom senere. Se muligheder i stedet for begrænsninger Søren Holmgren, der blev blind som 17-årig og nu er 41, holdt et medrivende og særdeles underholdende foredrag om mental sundhed. Det var baseret på hans egne erfaringer og livsfilosofi om at flytte fokus hen på at se muligheder i stedet for begrænsninger og at sætte fokus på alt det gode i ens hverdag: Positive emotioner giver mere kreativitet og dermed flere succeser, var en af hans konklusioner. Oprindeligt blev han uddannet programmør og driver nu blandt andet De 10 nominerede virksomheder Vinder AXA Power, Odense. Øvrige vindere i Top 3 2pm Management ApS, København. Codan Forsikring A/S, København. Øvrige nominerede Autismecenter Nord-Bo, Aabybro. Bornholms Hospital, Rønne. Novo Nordisk, Bagsværd. Parker Hannifin Danmark ApS, Ballerup. Seritronic I/S, Støvring. Skodsborg Kurhotel & Spa A/S, Skodsborg. TRE-FOR A/S, Kolding. foredragsvirksomhed og kalder sig top-motivator og mentaltræner. Som et eksempel på at udnytte alle muligheder positivt nævnte han, at han i kraft af sin blindhed må rejse meget i tog. Det er som regel på første klasse, og ikke kun fordi det er mere komfortabelt. Men også fordi de andre passagerer ofte er beslutningstagere, som han kan gøre forretninger med. Mentaltræner og foredragsholder Søren Holmgren, der er blind, gav sit bud på, hvordan man holder motivationen og gejsten oppe. En af hans forbilleder er Clint Eastwood. Sundhedsarbejde må ikke drukne i møder Sundhedskonsulent Rikke Døssing, Dansk Firmaidrætsforbund, og direktør Søren Agerskov, Sundheds- Doktor, kom med anbefalinger til, hvad virksomhederne kan gøre i deres sundhedsarbejde - og hvad de bør holde sig fra. Virksomhederne skal blandt andet gøre sig klart, hvad medarbejderne mest har behov for. Det er i den forbindelse vigtigt at have fokus på, hvordan medarbejderstaben er sammensat: Mænd, kvinder, forskellige aldersgrupper og folk med forskellige arbejdsfunktioner har ikke de samme behov. De 10 nominerede virksomheder til at blive Danmarks Sundeste Virksomhed 2013 havde lejlighed til at præsentere deres tiltag. Her er det 2pm Management, der sluttede i top 3 i konkurrencen. Direktør Henrik Olsson, AXA Power, fik overrakt den synlige hæder på titlen som Danmarks Sundeste Virksomhed 2013 af sundhedsminister Astrid Krag. Undgå behovsundersøgelser der ikke bruges. Mange steder tager man ikke rigtig resultaterne til sig men gør kun det, man synes er sjovt, påpegede Rikke Døssing. Søren Agerskov anbefalede at undgå alt for bløde mål: Hvis ikke det kan måles, er der risiko for, at sundhedstiltagene i virksomheden skæres fra igen. Men er der noget, der har ledelsens bevågenhed, så er det at måle blodtryk, kondital og sygefravær, for dér er penge at spare. Endelig manede Rikke Døssing til at prioritere sundhedsindsatsen, for man kan ikke nå det hele. Hun opfordrede til at holde fokus på motionen: Undgå at bruge mere tid på møder end på motionen. Nogle steder er der oprettet ufatteligt mange arbejdsudvalg. Virksomheden lukker hver dag kl Sundhedsminister Astrid Krag havde påtaget sig opgaven at overrække diplomerne til vinderne af konkurrencen: Det er nødvendigt, at vi løfter opgaven i fælleskab, hvis vi danskere skal blive sundere. Jeg er særligt glad for, at AXA Power vinder konkurrencen i år, fordi virksomheden har sunde tilbud, som alle kan være med til. For hvis vi vil mindske uligheden i sundhed, er det nemlig afgørende, at vi får alle med, sagde ministeren. Dommerkomiteen pegede på den fynske produktionsvirksomhed med følgende begrundelse: Virksomheden lykkes i høj grad med at nå alle sine medarbejdere på trods af en målgruppe med mange mandlige og kortuddannede medarbejdere, der traditionelt ikke har udpræget fokus på sundhed. AXA Power, der udvikler, producerer og sælger aircondition og strømforsyning til fly, har 65 medarbejdere, og virksomheden lukker hver dag kl Derefter dyrker alle medarbejderne motion i en halv time efter eget valg, efterfulgt af frokostpausen - det store spisefrikvarter. Der er plads til både eliten, motionisten og ham med den daglige gåtur: Man kan ikke snakke sig til det.

11 DANSK ERHVERV oplevelse & velfærd maj 2013 S 11 Private virksomheder skal inddrages i at løse sundhedsvæsenets udfordringer Dansk Erhvervs sundhedspolitiske indsats fokuserer på følgende overordnede dagsordner. Et sundt arbejdsliv - et konkurrenceparameter Det er Dansk Erhvervs overordnede mål, at danskerne har et sundt arbejdsliv. Det skal ske gennem: Forebyggelse af sygdomme og nedslidning. Fokus på hurtig udredning og behandling af medarbejdere. Fokus på rettidig genoptræning og rehabilitering. Fokus på et rummeligt arbejdsmarked, der giver plads til medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Sundhedskonsulent Rikke Døssing, Dansk Firmaidrætsforbund, og direktør Søren Agerskov, SundhedsDoktor, sørgede for, at deltagerne også fik sig rørt. Dansk Erhvervs sundhedspolitiske chef, Martin Koch Pedersen, glædede sig over de mange kreative sundhedstiltag, der kom frem på SundhedsBørsen. Men det giver tonsvis af overskud, og ingen får dårlig samvittighed over ikke at have fået motion, påpegede direktør Henrik Olsson. ikke udelukkende en offentlig foreteelse. Private virksomheder spiller også en væsentlig rolle: Det gælder i hele forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen som leverandører af sundhedsordninger til både offentlige og private arbejdspladser, i forhold til hurtig og effektiv genoptræning og rehabilitering af patienter efter udskrivelse fra sygehuse samt som samarbejdspartnere med kommunerne og regionerne, når det gælder om at få sygemeldte borgere hurtigt og sikkert tilbage til det liv, de havde før deres sygdom, siger Dansk Erhvervs sundhedspolitiske chef, Martin Koch Pedersen, og fortsætter: Private virksomheder spiller også en væsentlig rolle i udvikling og forskning i nye moderne lægemidler, medicoteknisk udstyr og behandlingsmetoder. Dette sker ofte i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med det offentlige sygehusvæsen. Ifølge Martin Koch Pedersen skal den danske sundhedspolitik bygge Private virksomheders rolle - fokus på kvalitet, sikkerhed og effektivt sundhedsvæsen Det er Dansk Erhvervs overordnede mål, at det danske sundhedsvæsen skal levere den bedst mulige service og behandling inden for de ressourcer, der er til rådighed. Det skal ske gennem: Inddragelse af private virksomheder i løsning af sundhedsvæsenets udfordringer. Fokus på innovation og konkurrence i sundhedsvæsenet. Fokus på udvikling og ibrugtagning af moderne lægemidler og medicoteknisk udstyr samt sundheds-it og telesundhed. Klare og høje krav til kvalitet, service, sikkerhed og informationsniveau i patientbehandlingen. på et stærkt offentligt-privat samarbejde om håndtering af sundhedsvæsenets udfordringer: Samtidig skal dansk sundhedspolitik gå hånd i hånd med erhvervspolitikken, således at vi sikrer gode rammevilkår for fortsat udvikling af danske styrkepositioner på lægemiddelområdet og det medicotekniske område samt udvikling af nye markedsområder som for eksempel patientbehandling. foto: kaj bonne Private virksomheder spiller en væsentlig rolle SundhedsBørsen og konkurrencen Danmarks Sundeste Virksomhed har fokus på de enkelte virksomheder, både private og offentlige, som sunde arbejdspladser. Ligeledes er det danske sundhedsvæsen heller Arrangørerne bag SundhedsBørs 2013 Dansk Firmaidrætsforbund. SundhedsDoktor. Nordea Liv & Pension. Dansk Erhverv. SundhedsBørsen fandt sted i Dansk Erhvervs hovedsæde, Børsen i København.

12 DANSK ERHVERV ansættelsesret maj 2013 S 12 Et år med solide træk på Dansk Erhvervs advokater Lavkonjunkturen præger stadig de sager og spørgsmål, som Dansk Erhvervs 40 advokater og jurister med ekspertise i ansættelsesret og overenskomster har håndteret for medlemmerne i ansættelsesret Af Charlotte Vester En række af vores medlemmer har desværre også i 2012 været nødt til at trimme driften og reducere medarbejderomkostningerne. Det har medført, at Dansk Erhvervs advokater har hjulpet en række virksomheder igennem en større afskedigelsesrunde. Udover en række proceduremæssige krav involverer det blandt andet et tæt samarbejde omkring fastsættelse af lovlige kriterier for, hvem der skal opsiges, hensyntagen til de særligt beskyttede medarbejdere, for eksempel gravide og medarbejderrepræsentanter, samt overvejelser af frivillige fratrædelsesordninger. I kølvandet på større afskedigelsesrunder bliver der ofte rejst en række sager fra fagbevægelsens side. En medarbejder er måske ikke enig i, at netop han eller hun skulle være blandt de opsagte medarbejdere. Måske mener en medarbejder, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til anciennitet. Eller en medarbejder Rådgivning om overenskomster Overenskomstforhandlinger. Rådgivning og overenskomstfortolkning. Repræsentation på blandt andet mæglings-, organisations- og fællesmøder. Fagretlige sager ved domstole, Arbejdsretten, faglige voldgifter og nævn. Rådgivning om præstationslønsystemer. Mulighed for feriekort og feriekortadministration. Barselsudligningsordning. Løn- og fraværsstatistik. Rådgivning om ansættelsesret Dansk Erhverv hjælper dig med at forebygge problemerne, men træder også til, hvis der skulle opstå en konflikt i forhold til en medarbejder. Er du Full-Service eller Arbejdsgivermedlem, deltager vi også i forhandlinger med fagbevægelsen. Lykkes det ikke at opnå enighed, kan vi føre sagen ved domstolene fra byret til Højesteret/EU-domstolen. Dansk Erhverv rådgiver blandt andet om: Ansættelseskontrakter. Sygdom og refusion af sygedagpenge. Opsigelse og bortvisning. Fleksjob. Virksomhedsoverdragelser. Barsel og ferie. Forskelsbehandling, ligebehandling og ligeløn. Udenlandsk arbejdskraft. Klausuler og incitamentsordninger. Personalehåndbøger. Persondata og kontrolforanstaltninger. Vikarjura. mener, at der er lagt vægt på ulovlige kriterier som alder, køn, handicap, etnicitet, graviditet osv. De fleste sager løses i mindelighed Langt de fleste af disse sager løser vi i mindelighed sammen med medlemmet, eventuelt under en forhandling med modparten. Nogle sager går i sig selv, når modparten får sagen tilstrækkeligt belyst. Andre sager ender i et forlig, der afspejler begge parters risiko for at tabe sagen under en retssag. 120 retssager og nævnssager Men nogle sager udvikler sig til retssager eller sager ved for eksempel Ligebehandlingsnævnet. Dansk Erhvervs advokater har det seneste år ført over 120 retssager og nævnssager på vegne af vores medlemmer. Flere af sagerne har været igennem flere instanser, før de blev endeligt afgjort. Et nyligt eksempel herpå er en lille virksomhed med to skoforretninger. Virksomheden kom i store økonomiske vanskeligheder og solgte den ene butik fra. Den anden kørte ejeren selv videre. I den forbindelse tilbød han job til eleven og førstedamen, men opsagde den tredje medarbejder, der var gravid. Både byretten og landsretten gav virksomheden og Dansk Erhverv medhold i, at det var ok at opsige den gravide medarbejder, da hun var den mindst kvalificerede medarbejder. Året bød på flere sager for Højesteret Dansk Erhverv måtte også i Højesteret flere gange i Det førte blandt andet til sejr i en principiel sag om en tidsbegrænset ansat medarbejder, der gik i fertilitetsbehandling. I ansættelsesperioden på knap et år havde der været en hel del ledige stillinger, som medarbejderen dog ikke blev tilbudt. Til trods for, at hun klart havde tilkendegivet, at hun ønskede fastansættelse. Højesteret gav medlemmet og Dansk Erhverv medhold i, at kvinden ikke automatisk havde ret til fastansættelse, fordi hun var i fertilitetsbehandling. Hun havde ikke sandsynliggjort, at det var på grund af hendes ønske om at blive gravid, at hun blev sorteret fra. Derfor indgik hun på lige fod med alle andre ansøgere. Stort antal sager om virksomhedsoverdragelse I 2012 har vi også rådgivet et stort antal medlemmer omkring virksomhedsoverdragelse. Her hjælper vi blandt andet med at vurdere de overenskomstmæssige forhold og sørge for, at erhververen af virksomheden ikke bliver bundet af overenskomster, som man ikke ønsker at indtræde i. Hjælpen omfatter også tilpasning af vilkår samt forhandling med medarbejderne og fagbevægelsen. Mange medlemmer har i forbindelse med trimning af virksomheden valgt at outsource dele af virksomheden, for eksempel rengøring, løn og kantinedrift. Andre af vores medlemmer opererer inden for områder, hvor der hyppigt sker outsourcing, og hvor de overtager en opgave, for eksempel i forbindelse med licitation. Det drejer sig eksempelvis om IT, rengøring, det sociale område, busdrift og bogholderi. Alt i alt medfører det mange spørgsmål om virksomhedsoverdragelse til vores advokater og jurister. Her hjælper vi ofte med den svære vurdering af, om der overhovedet er tale om virksomhedsoverdragelse med de deraf følgende pligter for Søg rådgivning hos Dansk Erhverv Vi er altid klar til at hjælpe vores medlemmer med at løse ansættelsesretlige problemstillinger. Så kontakt os endelig - og gerne i god tid. henholdsvis overdrager og erhverver af virksomheden. Vigtig sejr i Arbejdsretten Vi har for nylig vundet en meget principiel sag ved Arbejdsretten, hvor vores medlem overtog busdriften i et område. Busdriften var hidtil blevet varetaget af en virksomhed, der ikke er medlem af Dansk Erhverv. Fagbevægelsen rejste sag om løn i opsigelsesperioden og fratrædelsesgodtgørelse over for begge virksomheder. Påstanden var, at overtagelsen af busruten udgjorde en virksomhedsoverdragelse. Begge virksomheder blev indklaget for Arbejdsretten. Den gav vores medlem medhold i, at der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse. Derfor hæftede den anden virksomhed for løn i opsigelsesperioden og fratrædelsesgodtgørelse. Større interesse for bonus- og lønsystemer Et af de andre områder, hvor vi ser en stigning i antallet af forespørgsler, er bonus- og lønsystemer. Gennem forskellige incitamentsordninger søger mange virksomheder at fremme en bestemt adfærd blandt medarbejderne, for eksempel salg af bestemte produkter, fokus på svind, osv. Underdirektør og ansættelsesretschef Charlotte Vester, Dansk Erhverv, belyser aktuelle ansættelsesretlige emner set fra medlemsvirksomhedernes synsvinkel.

13 tjen Penge På dit medlemskab få kontante fordele med dit dansk erhverv medlemskab - gør som andre virksomheder og tilmeld dig en af vores fordelsaftaler allerede i dag. Business Kolding & insead Få tilbud på leder- og bestyrelsesuddannelser Carnet og CertifiKat Få 50 % rabat på legalisering af eksportdokumenter Comet Consular service Visum, legaliseringer og oversættelser dansk erhverv forsikring Få forsikring med lave præmier og bred dækning dansk erhverv Kurser Få nyttig viden via relevante kurser til medlemspris dansk erhverv Pension Få pension med lave omkostninger og fleksibilitet dong energy * Få en attraktiv aftale med rabat på naturgas og naturgasservice eurocard * Få glæde af Eurocard firma- og privatkort til en favorabel pris JoBzonen * Få kompetente medarbejdere og spar 20 % på Jobzonens produkter nodeco inkasso Få effektiv og hurtig inkassoløsning for 475 kr. om året Bisnode Få minimeret dine tab, og find lønsomme kunder til medlemspris svea finans * Få rabat på fakturakøb, factoring, fakturaservice og inkasso statoil * Få attraktive rabatter på brændstof til virksomheder og private tdc * Få fordelagtige rabatter på mobil, fastnet og bredbåndsabonnementer ted alert * Få relevante offentlige EU-udbud tilsendt hurtigt og billigt telenor * Få fordelagtige rabatter på pakkeløsninger og alm. abonnementer udbudsvagten Få 10 % i rabat på modtagelse af offentlige udbud ØKonomisK ugebrev Cfo Få et tidsskrift med tendenser og brancheanalyser CFO Læs mere om medlemsfordelene på * Dansk Erhverv modtager et formidlingshonorar for salget af produkterne, der primært går til dækning af markedsføringsomkostninger. KontaKt Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få del i fordelsaftalerne, så kontakt Dansk Erhverv på: Tlf Mail:

14 DANSK ERHVERV kurser maj 2013 S 14 DANSK ERHVERV KURSER Uddybende oplysninger om samtlige af Dansk Erhvervs kurser og øvrige arrangementer findes på hvor du kan tilmelde dig on-line. TILMELDING Erhvervslejeret - lejers og udlejers rettigheder og pligter København Tirsdag den 4. juni 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 28. maj Hvem kan deltage? Kurset er målrettet dig, der allerede er lejer eller udlejer af et erhvervslejemål, eller dig der går med overvejelser om for eksempel at underskrive en lejekontrakt eller opsige den nuværende. Underviser Ejner Bækgaard, advokat. Pris Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Godmorgen-møde om medarbejdertyveri af virksomhedsdata København Torsdag den 16. maj 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Aarhus Torsdag den 23. maj 2013, kl Sted: KPMG, Værkmestergade 25, Aarhus C. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 16. maj Oplægsholdere Jannie Merete Pedersen, advokat, Dansk Erhverv. Kasper Carøe, senior manager, KPMG Forensic Technology Services. Pris Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr. 550,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Gå hjem-møde om G-dage Aarhus Tirsdag den 21. maj 2013, kl Sted: Restaurant 16 Sechzehn (Mad med Smag), Europa Plads 16, Aarhus C. København Tirsdag den 28. maj 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 22. maj G-dage er en stor udgift for vikarbureauer og andre virksomheder, der benytter mange løsarbejdere. Men hvornår er det egentlig, at der skal betales g-dage? Er det muligt at mindske udgiften til g-dage ved strategisk tilrettelæggelse? Underviser Lotte Dickow Schmidth, advokat, Dansk Erhverv. Pris Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr. 550,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Sådan får du indflydelse på EU s lovgivning Modul 1 Godmorgen-møder om ejerskifte Herning Tirsdag den 21. maj 2013, kl Sted: DAHL Advokatfirma, Kaj Munks Vej 4, Herning. Odense Torsdag den 23. maj 2013, kl Sted: Fynsk Erhverv, Albani Torv 4, Odense C. Aarhus Torsdag den 30. maj 2013, kl Sted: Beierholm, Dusager 16, Aarhus N. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 23. maj Aalborg Tirsdag den 4. juni 2013, kl Sted: Beierholm, Voergaardsvej 2, Aalborg SV. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 28. maj Arrangører Dansk Erhverv, Sydbank, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og DAHL Advokatfirma. Det er gratis at deltage, men husk tilmelding. Der er et no show-gebyr på kr. 500,- + moms. Fredag den 14. juni 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Fredag den 7. juni Seminaret giver et overblik over EU s politiske beslutningsproces og de forskellige politiske aktører, der søger at påvirke EU s beslutningstagere i Danmark og i Bruxelles. Kurset giver også en introduktion til, hvordan Dansk Erhverv arbejder med udvalgte EU-sager for at sikre danske fingeraftryk på den endelige lovgivning. Derudover sigter kurset på at give den enkelte deltager konkrete redskaber og værktøjer med hjem, således at teori og tale fra seminaret nemt kan omsættes til praktik og handling. Underviser Kasper Ernest, leder af Bruxelleskontoret, Dansk Erhverv. Pris Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr. 550,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Kom også til modul 2 og hør om komitologiproceduren i EU fredag den 21. juni se hjemmesiden.

15 DANSK ERHVERV kurser maj 2013 S 15 Lederrollen i den selvejende institution Aarhus Onsdag den 29. maj 2013, kl Sted: Diakon Højskolen, Lyseng Alle 15, Højbjerg. Tilmeldingsfrist: Onsdag den 22. maj Formål er at sætte fokus på ledelse i en værdibaseret ramme samt koble denne til lederrollen og ledelse generelt - og dermed lægge mere på i forhold til lederrollen og ledelsesfaget. Mål At få indsigt i metoder og værktøjer til arbejdet med ledelse i en værdistyret kontekst. At arbejde i spændingsfeltet mellem den rolle- og personbaserede autoritet. At træne konkrete ledelsesfærdigheder i spændingsfeltet mellem frihed og regler. At bringe organisationens værdier i spil med egne værdier. Forudsætninger Fortrolighed. Åbenhed, mod og tillid. Opmærksomhed på sig selv og på de andre. Undervisere Britt Bargfeldt, chefkonsulent. Bente Wennerberg, chefkonsulent. Begge fra Dansk Erhvervs afdeling for HR & Arbejdsmiljø. Pris Kr. 960,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 100,- + moms. Målgruppe Virksomhedsledere- og indehavere samt personalechefer. Arrangører Dansk Erhverv/Selveje Danmark. DANMARKS BILLIGSTE TONER OG BLÆK SPAR OP TIL 80% Alt i printerpatroner og blækpatroner Danmarks billigste toner, blækpatroner, IT produkter og kontorartikler. Godkendt af e-mærket Sygefravær og psykisk arbejdsmiljø Torsdag den 13. juni 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 6. juni Denne workshop har til formål at rammesætte sygdom, sygefravær og psykisk arbejdsmiljø og derigennem identificere handlemuligheder. Mål At give svar på spørgsmålet: Hvorfor arbejde med sygefravær? At sætte ledelse på dagsordenen i relation til arbejdet med sygefravær. At sætte ord på, hvad der forstås med psykisk arbejdsmiljø. At koble ledelsesretten og ledelsespligten til arbejdet med sygefravær. At give konkrete redskaber til håndering af sygefravær. Forudsætninger Fortrolighed. Åbenhed, mod og tillid. Opmærksomhed på sig selv og på de andre. Underviser Camilla Bogetoft Andresen, chefkonsulent, HR & Arbejdsmiljø, Dansk Erhverv. Pris Kr. 960,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 100,- + moms. Målgruppe Virksomhedsledere og -indehavere, personalechefer, løn- og HR-medarbejdere, advokater, jurister og HR-konsulenter. Arrangører Dansk Erhverv/Selveje Danmark.

16 DANSK ERHVERV eu maj 2013 side 16 Service skal præge det næste europæiske regeringsgrundlag Dansk Erhverv er som eneste danske repræsentant udpeget til en ny højniveaugruppe for service, der skal præge Europa- Kommissionens kommende arbejdsprogram. eu Af Søren Friis Larsen Det er ikke kun på de hjemlige himmelstrøg, Dansk Erhverv presser ihærdigt på for at holde reformkursen. Den dagsorden forfølger organisationen også på EU-plan, hvor det efter lang tids vedholdende dialog med højtstående nøglepersoner i Europa-Kommissionen er lykkedes at få plads i en ny højniveaugruppe for service. Gruppen skal guide Kommissionen i forhold til det meget vigtige serviceområde, når det kommende arbejdsprogram skal skrives. Det er med andre ord lykkedes at blive medforfatter på det europæiske regeringsgrundlag. På den måde er højniveaugruppen lige så vigtig for dansk erhvervsliv, måske vigtigere, end en dansk arbejdsmarkedskommission, et globaliseringsråd eller lignende. Direktør Christian T. Ingemann er Dansk Erhvervs repræsentant i højniveaugruppen, og hans forventninger til dagsordenen er store: Det er glædeligt, at Kommissionen med den nye højniveaugruppe sætter streg under, at servicesektoren bliver endnu mere betydende for europæisk økonomi og vækstmulighederne fremover. Vi har længe efterlyst ny vind i det sejl, der handler om at få det indre marked til også at fungere optimalt, når det gælder serviceydelser. Konkret betydning for danske virksomheder Den europæiske dagsorden handler om langsigtet politik. Men selvom der kan gå en rum tid, fra tandhjulene i Kommissionen drejer, til effekten kan mærkes herhjemme, har EU-politikken stor og konkret betydning også for danske virksomheder. Derfor er Dansk Erhverv opsat på at præge arbejdet mest muligt. Vi vil benytte lejligheden til at arbejde for et stærkere fokus på internationaliseringsmulighederne i servicesektoren. Et vigtigt værktøj her bliver en mere intelligent brug af servicestandarder. Her kan den offentlige sektor faktisk gå forrest og hjælpe udviklingen i den rigtige retning, siger Christian T. Ingemann. Et godt eksempel ifølge ham er projekterne med de danske supersygehuse, som vi etablerer i disse år, og hvor der skal udvikles løsninger på kryds og tværs: Hvis det offentlige tænker i internationale, gangbare standarder i stedet for, at hver region stiller sine egne, specifikke krav, så kan det projekt blive affyringsrampe for et kæmpe eksporteventyr inden for IT, logistik, energistyring, servicedesign, sundhedsløsninger, osv. Men i dag skal de enkelte nationale eller regionale myndigheder selv få den tanke og bagefter ud og lede efter standarden. Det, frygter vi, der er for få, der får gjort. Reality-check på EU-plan For Dansk Erhverv er det lykkedes at placere en række toneangivende danske virksomheder i flere af de underliggende ekspertgrupper. Det er et godt udgangspunkt for at have endnu større indflydelse på detaljerne i de anbefalinger, som højniveaugruppen i sidste ende skal levere til Kommissionen. Værdien af den direkte virksomhedsinvolvering Direktør Christian T. Ingemann er Dansk Erhvervs repræsentant i højniveaugruppen for service, der skal præge Europa-Kommissionens kommende arbejdsprogram. er betydelig, fordi hele EU-systemet i den grad har brug for og sukker efter det reality-check, som det betyder at have virksomheder helt tæt på. Med så mange lande og interesser på banen på europæisk niveau har adgangen til højniveaugruppen i sagens natur været meget eksklusiv. Men omvendt oplever Dansk Erhverv også en stor grad af lydhørhed: Vi har måttet arbejde for at få foden inden for i mere end et år. Men netop fordi vi har arbejdet så intensivt i forhold til højniveaugruppen, oplever vi også, at der bliver nikket anerkendende og lydhørt til vores input. Vores indflydelse har allerede været markant, inden arbejdet er gået i gang for alvor. Både i fokuseringen af højniveaugruppen og i sammensætningen af de forskellige ekspertgrupper, konkluderer lederen af Dansk Erhvervs EU-kontor, Kasper Ernest. EU s udbudsregler koster mange tabte arbejdstimer Astrid Simonsen Joos er administrerende direktør for det digitale markedsføringsbureau Creuna og nyudnævnt medlem af Innovation ad-hoc group under Europa-Kommissionens nye højniveaugruppe om service. eu Hvilke initiativer vil du pege på for at øge den forretningsservice, du repræsenterer, over grænserne? Blandt andet vil jeg anbefale, at man kigger på udbudsregler i EU. Best and worst practices. Målsætningen skal være at gøre det nemmere for mindre og mellemstore virksomheder at byde ind. I dag sker der et uforholdsmæssigt stort produktivitetstab specielt på offentlige udbud og pitches, og mange timers arbejde går tabt. Et eksempel fra et bureau som Creuna med cirka 100 ansatte: Ressourcer til at besvare et udbud: timer. Pre-kvalificering: timer. Præsentation: timer. Lægger man det sammen med timeforbruget for de yderligere 5-10 virksomheder, som man er i konkurrence med, kommer det samlede timeforbrug snildt op på den pæne sum af 5-10 millioner kr. Det er et enormt produktivitetstab lagt på kun ét udbud og bevirker, at flere mellemstore og mindre virksomheder må vælge udbud fra på grund af kompleksitet og omfang - og endnu værre: At kunderne mister gode innovative, digitale løsningsforslag fra virksomheder med stor professionel ildhu. Konkret ville jeg kigge på udbudsreglerne, forenkle dem på tværs af EU og udarbejde en differentieret/ forenklet model baseret på størrelse af virksomheder, som tilbyder løsninger. Det ville også betyde, at virksomheder bedre kan konkurrere på hele Europa-kortet. Astrid Simonsen Joos.

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com.

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com. EN PROFIL DE FLESTE PROBLEMER HAR EN JURIDISK LØSNING MEN JURA ER IKKE altid NOK Norrbom Vinding er et advokatfirma, som rådgiver offentlige og private virksomheder inden for alle dele af arbejds- og ansættelsesretten.

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere