Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering."

Transkript

1 # maj 2013 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Det bedste puf side 4 Ny spilleplade for OPS > 02 Ftalater - forbudt eller ikke forbudt Forår for transport > > > 12 Solide træk på advokaterne Detailhandlen skaber værdi gennem internationalisering Den danske detailhandelsbranche skaber store værdier gennem internationalisering. Det gælder både via danske butikskæders fremmarch i udlandet, den stadigt voksende e-handels eksport, og ikke mindst importen af udenlandske produkter. Af Malthe Munkøe og Kristian Kongensgaard Detailhandlen opfattes ofte som en branche, der stort set kun har fokus på det danske marked og danske forbrugere - og som værende et fordyrende led. Realiteten er imidlertid, at branchen er meget internationaliseret, og betydningen af de internationale aktiviteter er voksende - og derigennem er detailhandlen ikke et fordyrende men tværtimod et billiggørende led, konkluderer markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv. Ved at være innovative og afsøge markederne i udlandet og mulighederne i e-handlen har detailmarkedet undergået en transformation. Det er i dag en meget international branche med en global værdikæde og kunder eller leverandører i hele verden. I alt 14 procent af de samlede køb i detailhandlen sker i udlandet, fremgår det af den seneste udgave af Dansk Erhvervs publikation PER- SPEKTIV, der beskæftiger sig med analyse, økonomi og baggrund. Dertil kommer, at mange køber ind med den meget internationaliserede engrosbranche som mellemled. I engrosfagene er det tilsvarende tal for andelen af køb i udlandet 40 procent. Tiger-butikkerne er et eksempel på en dansk detailhandelskædes succes med at etablere sig i udlandet. Billedet er fra åbningen af den første butik i Japan i fjor. Hård konkurrence i dansk detailhandel Importen af varer fra udenlandske producenter har ført til en voldsom forøgelse af diversiteten af detailhandlens sortiment. Det gør det muligt for danske detailhandlere at afsøge et globalt marked for at finde de billigste og bedste varer. Eftersom den danske detailhandel ifølge en OECDanalyse fra 2010 er kendetegnet ved en særdeles hård konkurrence, kommer det forbrugerne til gode. En indikation af, hvor stor en effekt det har haft, kan fås ved at sammenholde prisudviklingen på danske varer med prisudviklingen på udenlandske varer. Udenlandske varer er steget mindre i pris end de danske, og hvis alle varer i detailhandlen havde været danske, ville de altså være steget mere i pris, og forbrugerne ville i dag have fået mindre for pengene. Med andre ord har adgangen til udenlandske varer derfor sparet danske husstande penge, og det løb op i 18 milliarder kr. i Det skyldes ikke mindst, at billig arbejdskraft i Sydøstasien holder prisen på importerede varer nede, og at danske detailhandlere og grossister har udnyttet mulighederne for at handle billigere på globale markeder, siger Henrik Hyltoft. Danske kæder på fremmarch i udlandet Desuden har mange danske kæder i detailhandlen kunnet ekspandere i udlandet i de seneste år. Mens de 20 største danske kæder med butikker i udlandet i 2008 tilsammen havde butikker, var tallet i 2012 oppe på Der er altså tale om en vækst på butikker, svarende til 26 procent i en tid, hvor verdensøkonomien ellers har oplevet et tilbageslag. Trods krise er antallet af butikker ejet af danske kæder i udlandet vokset med cirka eller 19 procent. Når danske kæder har succes i udlandet, skaber det værdi også for Danmark. Typisk bliver en del middle- og back office funktioner placeret i et dansk hovedkvarter, herunder forskellige støttefunktioner som ledelsessupport, regnskab og lignende. Overskuddet, som virksomhedsdriften genererer, vil også blive i Danmark. Dansk detailhandel i international konkurrence Produktivitetskommissionen kritiserede for nylig produktivitetsudviklingen i detailhandlen og konkluderede, at branchen ikke er udsat for tilstrækkelig konkurrence. Det billede er dog svært at genfinde, hvis man bevæger sig ud i virkeligheden: 3 af de 10 største detailhandelskæder i verden er repræsenteret i Danmark. Derfor er det forkert at konkludere, at dansk detailhandel er et hjemmemarkedserhverv uden international konkurrence. Det er muligt, at de 3 store udenlandske detailhandelskæder ikke er de største i Danmark, men i kraft af deres moderselskaber har de en meget stor konkurrencekraft. Mon ikke de sætter denne konkurrencekraft i spil, når det er nødvendigt, understreger Henrik Hyltoft og tilføjer: Den lavere produktivitetsudvikling i detailhandelen i Danmark skyldes derimod myndighedernes meget høje grad af regulering, sammenholdt med et især meget højt løn- og skatteniveau samt afgifter og øvrige politisk bestemte omkostninger. Læs mere på side 3.

2 DANSK ERHVERV leder maj 2013 S 2 Af Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Brug for et nyt regeringsgrundlag Det berømte regeringsgrundlag fra tårnet på Amager er halvandet år gammelt og tæt på at være udtømt. En gennemgang af de mere end 60 forslag, som direkte eller indirekte påvirker erhvervslivet, viser, at regeringen enten har gennemført, droppet eller igangsat stort set alle de forslag og idéer, som kom ud sammen med den hvide røg. Et næsten udtømt regeringsgrundlag kalder på et nyt. Nogle synes måske, at der er sket rigeligt, og nu må det være tid til en reform- og vækstpause. Virkeligheden er blot, at de reformer og væksttiltag, som indtil videre har set dagens lys, ikke er nok til at løse de udfordringer, som Danmark står over for i årene frem mod Der er brug for nye tiltag, som øger beskæftigelsen og væksten yderligere. Et centralt sigtepunkt i et nyt regeringsgrundlag bør være at nedbringe det danske skatte- og afgiftsniveau over en årrække. Her kan vi lade os inspirere af vores svenske naboer, som fra formåede at sænke skattetrykket fra 48,9-44,2 procent af bruttonationalproduktet. Dette har fundet sted uden at svække konkurrenceevne eller sætte landets sociale sammenhængskraft over styr. Tværtimod hører Sverige til de europæiske lande, der er sluppet bedst og hurtigst ud af finanskrisen. Et nyt dansk regeringsgrundlag bør have som ambition at nå ned i nærheden af det svenske niveau: Det vil kræve, at Danmark over de kommende syv år formår at sænke sit skattetryk med cirka 4 procentpoint fra de nuværende 48,5 procent i 2013 til 44,5 procent i Hvis svenskerne kan, kan vi også. Det kræver, at væksten vender tilbage i den private sektor, og at der hersker budgetdisciplin i den offentlige sektor. Men først og fremmest kræver det politisk mod og ambitioner på vores lands vegne, hvilket må være enhver siddende regerings vigtigste opgave. OPS-Årskonferencen 2013 Ny begyndelse for offentligt privat samarbejde? Sådan ser den nye spilleplade for offentligt-privat samarbejde ud OPS-Årskonferencen 2013 sætter fokus på, hvordan vi med nye udbudsdirektiver på trapperne, et nyt klagesystem og en ny dansk udbudslov i støbeskeen udnytter de nye muligheder og præger fremtidens offentligt-private samarbejde. Torsdag den 30. maj 2013, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Tilmeldingsfrist: Fredag den 24. maj Året 2013 står til at blive et afgørende år for offentligt-privat samarbejde. Der er for alvor lagt op til en række vigtige nyskabelser, og en bedre dialog er ét af de store ønsker fra både offentlige og private aktører. Men hvad skal vi bruge mere fleksible regler til, og hvordan gør man det i praksis? Der er en historisk stor interesse for mulighederne i offentligt-privat samarbejde. Udbud og indkøb er flyttet ind på direktionsgangen, og det har ført til effektiviseringer i den offentlige sektor. Men det har også ført til en debat om, hvorvidt vi som samfund får nok ud af de 290 offentlige indkøbsmilliarder. Deltag i debatten, og få svar på: Nye direktiver og regler ændrer offentligt-privat samarbejde - hvordan ser den nye spilleplade ud? Hvordan udnytter vi de nye muligheder? Hvordan har myndigheder og leverandører grebet samarbejdet an, og hvilke resultater har de opnået? Hvordan kan vi forbedre samarbejdet - er dialog løsningen? Hvad kan vi selv gøre - og hvad skal vi ikke gøre! Målgruppe for konferencen Indkøbs- og udbudspraktikere, private virksomheder, opinionsdannere og offentlige beslutningstagere. Pris Kr. 495,- + moms. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. UDGIVES AF Børsen 1217 København K T F Annoncesalg: T Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2013 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Arrangører Dansk Erhverv. SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. ITB - IT-Branchen. IKA - Foreningen af Offentlige Indkøbere. FSR - danske revisorer. Region Syddanmark. Tilmelding Flere oplysninger

3 DANSK ERHVERV international maj 2013 S 3 Dansk tiger langt fra en truet dyreart Danske detailkæder har stigende succes uden for landets grænser. Hver uge ser en ny Tiger-butik dagens lys i Europa - og i Japan, hvor den første butik åbnede for ni måneder siden, står folk i kø helt ud på gaden for at få en bid af Danmark. international Af Dorthe Pihl Helikoptere flyver over gaden for at få live-billeder fra åbningen af den første Tiger-butik i Japan. Kunderne står i kø 300 meter ned ad gaden, og efter to dage må Tiger-butikken lukke for at genåbne med flere kasseapparater og vagter til at holde ro og orden i det massive opbud af interesserede japanske kunder. Den danske detailkæde er et massivt hit i Japan og i flere europæiske byer. Dansk brand sælger Allerede før åbningen af den første Tiger-butik i byen Osaka i Japan er der massiv interesse fra de japanske medier. Tre TV-stationer tager til Danmark for at udarbejde reportager og interview med den administrerende direktør Lennart Lajboschitz. Med yderligere optræden i to af landets førende aviser kommer historien om den danske Tiger-butik ud til avisernes tilsammen 17 millioner læsere. I Japan er man meget opmærksomme på, hvad der foregår i Danmark og i resten af Skandinavien. De er optaget af vores måde at leve og indrette os på. Det samme gælder i Kina. De forbinder vores måde at leve på med noget attraktivt - og derfor har danske og skandinaviske varer et ret godt brand derude. Af samme grund står der Tiger Copenhagen i bunden af vores produkter, forklarer Lennart Lajboschitz. Han er administrerende direktør i Zebra A/S, som står bag detailkæden Tiger, og fortsætter: Vi har det tilfælles med japanerne, at vi går op i design. Japanerne er gået fra at være meget minimalistiske til at efterspørge produkter med flere farver og noget, der er sjovt. På den måde rammer Tigers varer lige ned i markedet. Man udvikler sig ved at prøve nye ting. Hvis man starter i det små og får succes med det, så kan man gentage det, der går godt. Jeg har også fået en succes i bagagen, så jeg tør være modig. Men det handler om at komme ud over stepperne og se, hvad der virker. Lennart Lajboschitz, administrerende direktør, Zebra A/S Globaliseringen er nået til Japan Det var med hjælp fra de japanske myndigheder, at Tiger-kæden havde mulighed for at åbne en butik i Osaka. Butikkens åbning kom i slipstrømmen på de svenske kæder H&M og IKEA, og det ville de japanske medier ikke gå glip af. Medierne kom til os, så vi behøvede Lennart Lajboschitz solgte sidste år 70 procent af sit livsværk til den svenske kapitalfond EQT for et milliardbeløb. Men han er stadig direktør for Zebra A/S, der står bag Tiger-butikkerne. BUSINESS UDEN BRØLERE Bliv sprogligt klædt på kig ind og få taget mål Vi underviser i 35 sprog på alle niveauer. Du bestemmer tid og sted. Hold eller solo Sprog og kultur Blended learning Undervisning på Skype Tiger-butikkerne Lennart Lajboschitz startede Tiger i I 2001 åbnede den første butik uden for Danmark på Island. I dag er der over 210 Tigerbutikker i 19 lande. Forventningen er at runde butikker om fem år. ikke den store markedsføringsindsats. Desuden tror jeg, at vi kom på det rigtige sted på et godt tidspunkt. Vi har en stor tilgængelighed i vores butikker på prisen og på varerne. Vores egne designs med mønstre, farver og humor passer godt til japanerne, men også til forbrugerne i de europæiske storbyer. Vi lever i en totalt globaliseret og urbaniseret verden, hvor det, der sælger godt i København, også sælger godt i Athen, Milano og London. Mens det ikke nødvendigvis er det samme, der hitter i Åbenrå, fortæller direktøren. Japanerne inspirerer til bedre service Tilstedeværelsen på andre markeder giver inspiration til at udvikle nye produkter og services. Vi lærer noget ved at være på andre markeder. I Japan stiller de for eksempel nogle helt andre krav til indpakning end herhjemme, og ekspedienterne er gode til at få kunden til at føle sig som konger. På den måde kan vi få noget inspiration til at gøre tingene på en anden måde herhjemme. Skræddersyet sprogundervisning til erhvervslivet også på Skype Det var ikke nødvendigt med den store markedsføringsindsats, da den første Tiger-butik åbnede i Japan. Det danske brand sælger godt uden for landets grænser - her er det danske småkager, der sælger eller

4 Foto: Kaj Bonne. KL7 har 5 medarbejdere, der pt. løser opgaver for kunder. Om 5 år regner virksomheden med at være vokset til en stab på Her er 3 af medarbejderne i sving: Fra venstre adfærdsdesigner Simon Bentholm, partner Mikkel Holm Sørensen og adfærdsdesigner Christian Mølgaard. Det bedste puf med stafetten KL7 yder adfærdsdesign og rådgiver sine kunder til at forstå og forme deres kunders og brugeres adfærd i en ønsket retning. Virksomheden har netop vundet Dansk Erhvervs Videnstafet-pris Af Kristian Kongensgaard Du kan godt spørge dine kunder i en markedsundersøgelse. Men det er langtfra sikkert, at der er overensstemmelse mellem det, de siger, og det, de gør. Det er bedre at få styr på, hvordan de rent faktisk opfører sig - og med det resultat i hånden arbejde målrettet på at ændre deres adfærd i den retning, du ønsker. En sådan rådgivning er forretningsgrundlaget for virksomheden KL7, der netop har vundet Dansk Erhvervs Videnstafet-pris 2013 i kategorien Rådgivning og Kreativitet. KL7 står for klokken syv, fordi personerne bag mener, at det afgørende er hverdagens adfærd og ikke højtflyvende strategiske betragtninger. De kalder sig adfærdsdesignere i kl7, og foreløbig er de 5 medarbejdere. Virksomheden ejes fifty-fifty af to partnere, henholdsvis Mikkel Holm Sørensen og Henrik Dresbøll. Mikkel Holm Sørensen har en baggrund som filosof, IT-forsker, entreprenør og strategisk rådgiver, mens Henrik Dresbøll er såkaldt spillende bestyrelsesformand i KL7 og har arbejdet som kreativ- og kontaktchef i reklamebranchen i mange år. De to har arbejdet sammen i reklamebureauet Cosmographic A/S. På et tidspunkt i 2011 fik bureauet en opgave af Vejdirektoratet om fartbegrænsning. De så mulighederne for at løfte opgaven ud i en hel ny virksomhed og udvikle den. Det blev starten på KL7. KL7 går på tværs - uden at låne penge Ikke uden stolthed fortæller Mikkel Holm Sørensen, at virksomheden har haft et positivt cash-flow fra dag 1 og aldrig har lånt penge. Pt. holder virksomheden til i ydmyge lokaler i Den Hvide Kødby på Vesterbro i København. Adfærdsdesign kan være meget forskelligt. Lige fra nudging, gennem dybere kundeindsigt til produktudvikling eller ved at omsætte strategi til adfærd blandt medarbejdere. Kræfterne bag KL7 påberåber sig ikke, at de har opfundet et helt nyt jomfrueligt forretningsområde. Men som Mikkel Holm Sørensen siger: KL7 er en hybrid. Den går på tværs og bygger på pragmatisme. Vi har hidtil troet, at oplysning og markedsføring var det eneste rigtige. Nu tager vi afsæt i samspillet mellem teknologi, forretning og mennesker, og adfærdsdesign handler om at slå til lige dér, hvor du er i kontakt med kunden eller brugeren. For eksempel at få bilister til at sænke farten på ellers farlige strækninger, at få brugere til at navigere på en hjemmeside i stedet for at gribe telefonen, at give kunder mulighed for at træffe nogle andre valg, end de hidtil har gjort - at give dem det bedste puf. Store innovations- og produktivitetsgevinster kl7 er ikke stødt på etiske dilemmaer endnu. Men virksomheden formoder, at det vil ske en dag, og så er den klar med et kodeks. Derimod oplever KL7 fra tid til anden, at datalovgivningen kan virke begrænsende på udfoldelsesmulighederne. I de enkelte kundeopgaver bearbejder virksomheden masser af data for at finde mønstre, som kan danne grundlaget for at udarbejde det konkrete adfærdsdesign. Der er tale om en meget høj grad af kompleksitet. For eksempel har man for en kunde ved hjælp af software analyseret cirka indgående brugermails for blandt andet at identificere tilbagevendende spørgsmål og derefter udviklet andre og mere hensigtsmæssige måder at besvare disse spørgsmål på. Det kan lyde lidt nørdet, men hertil siger Mikkel Holm Sørensen: Vi fortaber os ikke i psykologi og data, men også i forretning. Der er så store innovations- og produktivitetsgevinster i det her. KL7 er for beskeden I bedømmelsen for at opnå Dansk Erhvervs Videnstafet bliver der lagt vægt på tre overordnede kriterier: Forretning, innovation og ledelse. Stafetten er imidlertid ikke tilbageskuende, men gives til virksomheder, der har udviklet nye produkter og services med stort fremtidigt markedspotentiale. Således indgår manglende beskedenhed ikke i kriterierne, og det er godt det samme for KL7, for så havde virksomheden ikke vundet: Prisen handler om potentiale, og her er KL7 næsten for beskeden. Derfor lyder et godt råd fra juryen også på, at vinderen lader sig inspirere af prisen og tænker større, højere, hurtigere. Drivet, fagligheden og idérigdommen i virksomheden er nemlig stor, sagde dommerjuryens formand, Steffen Lüders, ved overrækkelsen. Denne opsang har KL7 taget til sig: Hidtil har vi fundet kunderne, fordi de enten har hørt vores foredrag og ekspertudtalelser eller læst vores artikler om adfærdsdesign. Vi har tvivlet på, hvorvidt markedet er klar. Men nu skal vi ud og sælge. Det betyder, at vi skal have professionaliseret salget og driften ved at ansætte medarbejdere med kompetencer i den retning, så virksomheden bliver rustet til at vokse. Det kræver også en mere professionel sammensat bestyrelse. På klassisk vis har vi hidtil eksisteret på lav husleje, lav løn og høj intelligens. Nu har vi fået lidt mere medvind, konstaterer Mikkel Holm Sørensen. Lup på boblerne Det er lige præcis dét, der er formålet med Videnstafetten: Videnstafetten skal sætte lup på det, der bobler lige under overfladen. Det, vi skal leve af i de kommende år. Dér, hvor kreativitet møder forretning, og hvor innovation rammer lige ned i det behov, kunden ikke vidste, han eller hun havde. På sin vis sætter vi og juryen en del på spil, for det er i høj grad en pris, der gives ud fra intuition. Men derfor er det også fantastisk glædeligt, at det faktisk alle årene er lykkedes at finde vindere, der har forvaltet det år, de har haft prisen, rigtig flot, siger markedsdirektør Søren Friis Larsen, Rådgivning & Videnservice, Dansk Erhverv. rådgivning & videnservice

5 Vil du spille en central rolle i en strategisk udvikling af din virksomhed? EXECUTIVE MBA Med fokus på ledelse, uddanner MMT fremtidens ledere i spændingsfeltet mellem teknologi, innovation, forretningsskabelse og forandringsledelse. Uddannelsens fokus er identifikation og gennemførelse af forandringsprojekter i egen virksomhed. MMT-uddannelsen er en 2-årig deltidsuddannelse målrettet den erfarne leder, der arbejder med innovation og produkt-, service-, IT- eller produktionsudvikling inden for en privat eller offentlig virksomhed. Undervisningen foregår med 2 døgns internat pr. måned. Vi lægger stor vægt på innovative løsninger, hvor der tages udgangspunkt i din virksomheds problemstillinger og det virker. Det kan de godt 250 ledere der har gennemført uddannelsen alle skrive under på. På hvert semester udarbejdes et individuelt projekt, som er omdrejningspunkt for din videns- og kompetence opbygning. Dermed får din virksomhed en velfunderet analyse af virksomhedens styrker og forandringsbehov, og du vil være centralt placeret i realiseringen af denne forandring. Uddannelsen giver derfor hurtig return of investment til dig og din virksomhed. Læs mere på STUDIESTART Master in Management of Technology - En Executive MBA uddannelse optaget i det internationale Executive MBA Council 1. september 2013 Ledelse gennem forandring - forandring gennem ledelse

6 DANSK ERHVERV handel maj 2013 S 6 Ifølge Dansk Erhverv skyder forbuddet mod ftalater stort set på alt og rammer produkter, som kun udgør en meget ubetydelig risiko, for eksempel cykelkabler, fiskestænger, PC er og TV-apparater med bittesmå ledninger inden i. Forbuddet skyder på alt og rammer ved siden af Foto: Colourbox. Dansk Erhverv kritiserer skarpt, at det ikke er indgået i overvejelserne, hvilke konsekvenser det kommende forbud mod såkaldte ftalater får for markedet og samfundet ved at ramme helt uundværlige produkter, som ikke udgør en risiko, og forbyder produkter, der er lovligt indført men endnu ikke solgt. Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv, finder det tankevækkende, at politikerne har udarbejdet en så omfattende og restriktiv lovgivning: Selv når forbrugerne bliver nødt til at tage over grænsen for at købe den PC, de ikke længere kan købe i Danmark, eller gør det over internettet, så betyder ftalatforbuddet med al sandsynlighed, at forbrugerne bliver handel kriminaliseret. Lovgivningen forbyder nemlig også import til privat anvendelse. Jakob Zeuthen mener på ingen måde, at lovgivningen er baseret på den nødvendige konsekvensanalyse, som gør, at man kan håndhæve den for at skabe øget forbrugersikkerhed: Vi fik første gang mulighed for at se lovreglerne, da forslaget blev sendt i høring. Det viste sig efterfølgende, at der ikke blev ændret noget særligt på trods af, at vi advarede på det kraftigste om, at forbuddet fik alvorlige konsekvenser. Dansk Erhvervs miljøpolitiske chef synes, det er tankevækkende, at en miljøminister indfører et ftalatforbud, som i den grad kommer til at skabe store miljøbelastninger. Butikkerne må bortskaffe pludseligt ulovlige produkter og kan ikke opretholde den lovede garanti, fordi reservedele med ftalater også bliver forbudte: De kan ikke nå at sælge produkterne ud, inden forbuddet træder i kraft, og de kan ikke reparere produkterne under en garanti, eller når en kunde ønsker det. Forbuddet er så urimeligt skrapt, at man ikke må sælge hverken det, som er indkøbt forud, ligger på lager eller er i butikkerne, når forbuddet træder i kraft. Man kan heller ikke få reservedele til at reparere produkterne. Forbuddet vil medføre en væsentlig stigning i mængden af elektronikaffald. At forbuddet skulle sigte på at nedbringe en sundhedsrisiko, imponerer ikke Jakob Zeuthen: Forbuddet skyder på stort set alt og rammer produkter, som kun udgør en meget ubetydelig risiko, for eksempel cykelkabler, fiskestænger, PC er og TV-apparater med bittesmå ledninger inden i. Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv: Forbuddet mod ftalater er urimeligt skrapt. Ftalat-forbud kan sætte arbejdspladser på spil I Dansk Erhvervs analyse af konsekvenserne af et forbud mod visse ftalater regnes med et tab på 75 procent af både beskæftigelsen og omsætningen i den nuværende elektronikbranche. handel Den specialiserede elektronikbranche forventer et særdeles stort tab af omsætning som følge af den nye regulering. Konsekvensen vil være et stort tab af arbejdspladser, såvel som af offentlige indtægter fra indkomstbeskat- ning og moms, lyder konklusionen fra Dansk Erhverv, der baserer sine beregninger på tal fra Danmarks Statistik. Eftersom der ikke findes varer eller kun meget få, der kan udgøre alternativer til de produkter, som vil blive ulovlige med den nye bekendtgørelse, vil branchen være nødt til at indskrænke sortimentet drastisk. Ifølge Dansk Erhverv vil det mest sandsynlige scenarie indebære et tab på 75 procent af den nuværende elektronikbranche, både i forhold til antal beskæftigede og omsætning. Miljøministeriets nye bekendtgørelse om ftalatforbud vil således koste arbejdspladser alene i den specialiserede elektronikdetailhandel og et tabt offentligt provenu på 1,4 milliard kr. Såfremt producenter udvikler og introducerer elektroniske varer, der kan forhandles i henhold til bekendtgørelsens regler, eller at bekendtgørelsen udformes eller implementeres i en anden form end det, der foreligger pt., kan de økonomiske konsekvenser også tilsvarende blive mindre markante. Men det er ikke Dansk Erhvervs vurdering, at det er muligt med den nuværende teknologi og de eksisterende produkter på markedet at fastholde et sortiment, der blot tilnærmelsesvist minder om, hvad man kender i dag. Det er Dansk Erhvervs forventning, at den kommende teknologi vil udfase anvendelsen af de fire ftalater i takt med EU s kommende regler, der træder i kraft til Ftalater og den nye bekendtgørelse Ftalater er betegnelsen for farveløse, vandopløselige og højtkogende væsker, der bruges som blødgørere i pvc-plast-, farve-, lak- og kosmetikprodukter. Miljøministeren har udstedt en Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP, og varer, hvor dele med disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinde. Bekendtgørelsen får virkning fra den 1. december februar De gælder dog kun for europæiske producenter og ikke for importerede varer.

7 DANSK ERHVERV handel maj 2013 S 7 Dyrt og besværligt at ændre produkterne Hos Elgiganten er servicechef Jakob Reland spændt på, hvordan ftalat-bekendtgørelsen kommer til at se ud. Detailkæden har spurgt sine leverandører, om de kan og vil udskifte de komponenter i produkterne, der indeholder de fire ftalater, der måske bliver forbudt i Danmark. Leverandørerne har ikke svaret endnu. handel En af de forhandlere, der vil blive ramt af det ftalatforbud, der lægges op til i den foreslåede bekendtgørelse, er Elgiganten, der sælger forbrugerelektronik. Detailkædens servicechef, Jakob Reland, siger: Stort set alle vores produkter indeholder et eller flere af de fire navngivne ftalater. Hvorvidt det så også vil gå ud over alle produkterne, bliver et spørgsmål om, hvilke grænseværdier der fastsættes. Elgiganten har allerede inden et eventuelt forbud træder i kraft haft fat i sine leverandører for at høre om mulighederne for at fjerne ftalaterne fra produkternes komponenter: Vi har hidtil ikke kunnet få leverandørerne ud af busken og svare. Det vil formentlig blive både dyrt og besværligt for dem at skulle ændre produkterne blot for at tilgodese et så lille marked som det danske. Så enten dropper de os forhandlere i Danmark, eller også bliver produkterne væsentligt dyrere. Enten dropper leverandørerne os forhandlere i Danmark, eller også bliver produkterne væsentligt dyrere. Jakob Reland, servicechef, Elgiganten Med hensyn til dokumentation og vurdering af ftalaternes miljøpåvirkning er det Jakob Relands opfattelse, at det alene er myndighederne, der har forudsætningerne for at løse den opgave: Som forhandlere har vi ikke reelle muligheder for at kræve de nødvendige oplysninger udleveret af andre. Også kundernes reklamationsret for allerede solgte produkter kan blive et problem: Jakob Reland, Elgiganten: Vi har hidtil ikke kunnet få leverandørerne ud af busken og svare. I værste fald må vi ikke engang reparere eller give kunderne et nyt produkt magen til det solgte, hvis nogle af komponenterne i mellemtiden er blevet ulovlige. Så er der kun tilbage at hæve købet og give kunderne pengene tilbage, og det kan ikke være rimeligt. Resten af verden vil blæse på et dansk ftalatforbud Allerede i august 2011 advarede Dansk Erhverv mod planerne om forbud mod import og salg af visse ftalatholdige varer. Det skete i et høringssvar til Miljøstyrelsen. handel Dansk Erhverv mener ikke, at bevisligt farlige kemikalier hører hjemme i forbrugerprodukter. Men det skal ske med EU-regulering, og ikke med dansk enegang. Ellers vil det blot hindre varernes frie bevægelighed på et område, som allerede er reguleret gennem EU s fælles kemikalieregler: Forslaget til en ny bekendtgørelse mindsker danske virksomheders konkurrenceevne og tilliden til EU. Det kan skabe uoverskuelige problemer for det danske marked. Forslaget er så generelt formuleret, at det vil omfatte en meget anseelig mængde nødvendige forbrugerprodukter, hvor den eventuelle risiko for forbrugeren er begrænset. Indføres der et import- og salgsforbud med kort varsel, som der lægges op til i forslaget, kan der blive tale om en helt uoverskuelig situation, hvor en række kendte og nødvendige forbrugerprodukter skal fjernes fra det danske marked. Inden for en tidsperiode kan det blive vanskeligt at finde ftalatfrie alter- nativer, skriver Dansk Erhverv i høringssvaret og fortsætter: EU-regler er afgørende vigtige, fordi de omfattede varer primært produceres i østen, og herefter importeres og distribueres frit rundt på EU-markedet. Det giver kun lille mening, at Danmark med sit lille marked ønsker at regulere stofferne ved hjælp af nationale regler frem for at støtte op omkring mere effektive europæiske regler, som er undervejs. Det er miljøministerens overordnede ansvar at inddrage implicerede parter i det lovforberedende arbejde og opsamle al nødvendig viden. Det er sket alt for sent, og det er en ministers ansvar at rette op på det. I skrivende stund gælder den danske bekendtgørelse stadigvæk, men Dansk Erhverv ønsker, at ministeren fjerner bekendtgørelsen og i stedet styrker Danmarks indsats for at få reguleret ftalaterne igennem EU. Det er desuden Dansk Erhvervs klare forventning, at ministeren inden for nogle uger kommer med ændringer til ftalatforbud, som kan bremse de skadelige konsekvenser, som allerede rammer erhvervslivet. Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv Miljøgarantien kan ikke bruges Danmark fik i sin tid indført en såkaldt miljøgaranti i EU-traktaten. Garantien giver alle medlemslande mulighed for at gennemføre nye nationale regler, hvis der fremkommer ny videnskabelig viden om risici på miljø, arbejdsmiljø eller sundhed, som påvirker medlemsstaten. Nationale regler skal dog godkendes af Europa-Kommissionen, og det skal bevises, at der gælder særlige hensyn i det pågældende land. Hertil skriver Dansk Erhverv i sit høringssvar: Danmark er ikke i stand til at fremlægge strækkelig ny viden, som også beviser, at vi står med et særligt problem, for eksempel i form af en særlig national befolkningsfølsomhed over for ftalaterne. Dansk Erhverv nærer ingen illusioner om, at en eventuel dansk enegang miljømæssigt kan gøre hverken fra eller til: Generelt har danske regler ingen indflydelse på, hvorvidt producenter og leverandører til det internationale marked udfaser problematiske stoffer, da det danske marked er alt for lille. Her er EU-lovgivning et langt mere effektivt instrument, lød den afsluttende bemærkning i høringssvaret. Om Danmark får tilladelse af EU til at beholde sit forbud er langt fra sikkert. EU s kemikalielovgivning, REACH-forordningen, siger, at medlemslande ikke må indføre nationale regler på områder, hvor der er EUregler gældende. REACH regulerer de fire ftalater, hvorfor de danske regler kan være ulovlige. Tekst: kristian kongensgaard

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

Digital konkurrence halter bagud

Digital konkurrence halter bagud #2 5.-7. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV EKSPORTØRERNES SLARAFFENLAND side 10-11 SÅDAN SKABER DU KUNDEOPLEVELSER HR - DEN VIGTIGSTE RESSOURCE ADVISORY

Læs mere

eller hæmme produktiv

eller hæmme produktiv #6 24.-26. april 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Nøglen til ejerskifte med succes side 10 Created in DK Årsdagen forude > 03 Ferieåret slutter og hvad

Læs mere

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen? #13 9.-11. oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side 06-07 Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane

Læs mere

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 Årsdag 2009 15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 ÅRSDAG I GLOBALANCE S TEGN INNOVATIONENS HEMMELIGHEDER VIRKSOMHEDERNE ER KLIMA-KLAR

Læs mere

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme #1 16.-18. januar 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Modescenen indtager Børsen side 16 Mød dine kunder på Facebook > 04 Bestyrelsesvalg i fuld gang Ny bog

Læs mere

Udkantsdanmark flytter rundt

Udkantsdanmark flytter rundt #10 7.-9. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV konferenen ivæ-ce 2013 rksætters vej til kapital Arrangeret af: Hvorfor lykkedes det for nogle iværksættere

Læs mere

#13. Sjusket sagsbehandling i Arbejdstilsynet rokker ved tilliden. IVÆRKSÆTTERNES RÅ RAMMER side 12-13. 29.-31. oktober 2014

#13. Sjusket sagsbehandling i Arbejdstilsynet rokker ved tilliden. IVÆRKSÆTTERNES RÅ RAMMER side 12-13. 29.-31. oktober 2014 #13 29.-31. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV IVÆRKSÆTTERNES RÅ RAMMER side 12-13 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL CSR SKAL UD I ALLE HJØRNER DETAILHANDLENS

Læs mere

De kloge brancher får mere fra hånden

De kloge brancher får mere fra hånden #3 26.-28. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DE SUNDESTE SPJÆTTER IGEN side 16 NY OVERENSKOMST PÅ BUTIKSHYLDEN BREDBÅND MED KONKURRENCE MUSIKKENS

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 FÅ SUCCES MED VIRKSOMHEDENS TALENTER HR-DIREKTØRERNES DAG PROJEKTSTYRING BREDER SIG TIL FLERE

Læs mere

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter #3 25.-27. februar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANMARK HAR STYR PÅ BÆREPOSERNE side 10-11 SÅDAN FOREBYGGES SYGEFRAVÆR CROWD VIL RYSTE SAMFUNDET 27

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst #1 14.-16. januar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE 2014 side 08-09 DIALOGEN VINDER OFFENTLIGE UDBUD HVIS DU FÅR NEJ I BANKEN -

Læs mere

Eksplosiv vilje til e-handel

Eksplosiv vilje til e-handel Georgiens præsident gæst hos Dansk Erhverv Bagsiden Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 24 17.-19. oktober 2007 www.danskerhverv.dk Eksplosiv vilje til e-handel

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 ENGROSVIRKSOMHED ROKKER SKATTE- MINISTEREN FORANDRING I DAG - VÆKST I MORGEN SÅDAN VÆKSTER DEN DANSKE

Læs mere

Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år

Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år Side 1 950.000 kr. i udskudt moms og A-skat redder arbejdspladser Side 3 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 7 4.-6. marts 2009 www.danskerhverv.dk Skattelettelser

Læs mere

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet 4,5 millioner kr. til at fastholde udenlandsk arbejdskraft Side 6-7 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 9 18.-20. marts 2009 www.danskerhverv.dk Handels- og transportvirksomheder

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 FACITLISTE TIL 272 POLITISKE SPØRGSMÅL MØDET MED EN DANSK FAMILIE ER VEJEN FREM FOR INTEGRATION

Læs mere

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 CHRISTIANSENS KUNST DET ER SLUT MED BØF OG BEARNAISE- SOVS ESCO - MARKEDET DER KUN KAN GÅ FREMAD

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen #8 24.-26. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NETHANDEL GÅR IKKE OVER IGEN side 08-09 LEKTIER I STEDET FOR LAURBÆR NASDAQ? JA, TAK! ENERGIAFGIFTER DISKRIMINERER

Læs mere

19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009

19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009 19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009 IT HANDLER IKKE OM COLA OG KODER SLUT MED KVINDEFNIDDER BETALER DU FOR MEGET FOR DIT

Læs mere

16 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 16 / 30. november - 2. december 2011

16 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 16 / 30. november - 2. december 2011 16 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 16 / 30. november - 2. december 2011 Hk HANDEL OG DANSk ErHvErv ENIGE Om kritik PIONérErNE I SOCIALE medier GLObAL INNOvATION

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere