KVARTALSRAPPORT #4 Q1/2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSRAPPORT #4 Q1/2007"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT #4 Q1/2007 Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 6 Mødeplan p. 7 Noter p. 8

2 OVERBLIK: Det nye Danmarkskort trådte i kraft ved indgangen til 2007, og samtidig startede Akademisk Arkitektforening sin indsats overfor de nye kommuner. Det skete bl.a. med interviews med MAA er ansat i kommunerne primært stadsarkitekter og planchefer som er blevet publiceret i Arkitekten, i AAs nyhedsbrev og på AAs hjemmeside. I løbet af 1. kvartal blev det også kendt, at Århus genindfører stadsarkitektembedet, og at det bliver tidligere formand for AA, arkitekt MAA Gøsta Knudsen, der får den stilling. Kvartalet har også været præget af en heftig bag kulisserne indsats for at præge og påvirke regeringens arkitekturpolitik, der nærmede sig sin endelige formulering. Hvad angår konkurrenceområdet mærkes usikkerheden omkring kommunesammenlægningerne fortsat i form af en vigende tilgang af opgaver. Dog er der tydelige tegn på, at dette snart vil fortage sig. Endelig har der i sekretariatet været travlhed med forberedelserne af årets repræsentantskabsmøde, ligesom den seneste rekrutteringsrunde har lagt beslag på en del tid. De første af de fem stillinger, der var slået op, var ved kvartalets afslutning blevet besat. Sekretariatet vil være på fuld styrke igen ved udgangen af 2. kvartal. Endelig blev AAs første selvstændigt trykte årsberetning udsendt til samtlige 6700 MAA er. Senere er den sendt til landets borgmestre, kommunaldirektører og tekniske udvalgsformænd, samt til ministre, embedsmænd og samarbejdspartnere. Årsberetningen blev endvidere forhåndsudvalgt til at deltage på biennalen for kunsthåndværk og design 2007 på Trapholt Museum/Koldinghus. NØGLETAL: Beløb i tusind kr. Q1/2007 Q1/ (regnskab/år) Resultatopgørelse Omsætning Resultat (Budget 2007) i Egenkapital Medlemmerne Samlet antal Organisationsgrad i % ii Antal netværksdeltagere se note ii se note ii 676 Arkitekternes Efteruddannelse Omsætning Resultat (Budget 2007) Arkitektkonkurrencer Omsætning Resultat (Budget 2007)

3 AKTIVITETSOVERSIGT: Medlemmerne Q 1/07 Q 1/ (regnskab/år) Aktive Passive Studentermedlemmer Bladmedlemmer Kontingentfrie I alt Repræsentantskabet iii Næste årsmøde i repræsentantskabet afholdes den juni Bestyrelsen iv Bestyrelsen har holdt 2 møder. Desuden har bestyrelsen holdt møde med lederne af AAs lokaledelser om lokalafdelingernes rolle og muligheder. Foretningsudvalget (FU) v FU har holdt 3 møder. Udvalg vi Retsudvalget har holdt 2 møder, hvor der har været behandlet i alt 6 sager. Desuden blev der udmeldt 8 syns- og skønsmænd i perioden. Arbejdsgruppen vedr. miljø holdt møde den 11. januar. Lokalafdelinger vii (3238 medlemmer) har holdt 2 møder samt afviklet 4 arrangement med i alt ca. 440 deltagere. Nordjylland (227 medlemmer) har holdt 2 møder samt afviklet 1 arrangement med 15 deltagere. Østjylland (1443 medlemmer) har holdt 5 møder samt afviklet 3 arrangementer med i alt 103 deltagere. Vestjylland (175 medlemmer) har holdt 1 møde samt afviklet 3 arrangementer med i alt 78 deltagere. Sydjylland (310 medlemmer) har holdt 0 møder samt afviklet 1 arrangement med i alt 35 deltagere. Østifterne (1018 medlemmer) har holdt 1 møde samt afviklet 3 arrangementer med i alt 92 deltagere. Bornholm (24 medlemmer) har holdt 2 møde samt afviklet 1 arrangement med 18 deltagere. Netværk Q 1/07 Q 1/ (regnskab/år) Antal netværk Antal netværksdeltagere Kommunikation Q 1/07 Q1/ (regnskab/år) Modtagere af nyhedsbrevet viii 4910 na na Pressehits ix 25 na 114 Udlejning (i t. kr.) Q 1/07 Q1/ (regnskab/år) Omsætning lokaleudlejning Resultat lokaleudlejning Omsætning feriehuse Resultat feriehuse

4 Husbåden i Amsterdam har været udlejet i 6 uger af 13 mulige Priors Hus i Ærøskøbing har været udlejet i 2 uger af 13 mulige Bethel i Årsdale på Bornholm har været udlejet i 1 uger af 13 mulige Lille Skiveren har ikke været til rådighed for AA i 1. kvartal. Lejligheden i Barcelona (H. Hink) har været udlejet 6 uger af 13 mulige. Arkitekternes Efteruddannelse (i t. kr.) Q 1/07 Q1/ (regnskab/år) Omsætning Resultat (Budget 2007) 20 Antal kurser udbudt Antal kurser gennemført Antal unikke deltagere (Tallene her indeholder konferencer, firmakurser og kurser udbudt i samarbejde med andre institutioner, herunder Byggeøkonomuddannelsen). Gennemførte kurser Q1/2007 Brand Projektering - Århus Mundtlig kommunikation Århus Digital billedbehandling Konstruktiv kritik Design jura Forhandlingsteknik Tegnestuens praksis (tidl. Introduktion) Arkitektur og energi Sagsstyring Ledelsestæppet (Af de gennemførte kurser tegner AA sig for 8 og KA for 2, AA og KA i fællesskab 1 ) Aflyste kurser Q1/2007 Udbudsformer Arkitektur og energi Idé- og konceptudvikling og Århus Min første konkurrence Min første carport 1 Min første carport 2 Min første carport Århus Rollen som konsulent - (Af de aflyste kurser tegner AA sig for 3 og KA for 6) BEMÆRKNINGER: Q1 har været præget af stor travlhed på tegnestuerne, og flere har udsat deres kursusdeltagelse. Nogle kurser er derfor også blevet gennemført, trods forholdsvis lavt deltagerantal. 4

5 Arkitektkonkurrencer (i t. kr.) Q 1/07 Q 1/ (regnskab/år) Omsætning Resultat (Budget 2007) 129 Antal fagdommerudpegninger Antal arkitektkonkurrencer x Arkitektkonkurrencer Q1/2007: 732 Europan 9 (åben, international idékonkurrence for arkitekter under 40 år) 742 Carlsberg, Vores By (åben, international idékonkurrence) *743 Hornshøj Øst, Ny bydel i Holstebro (indbudt projektkonkurrence) 759 Roskilde Kommunes nye rådhus (indbudt totalentreprisekonkurrence) 766 Byrum og byliv i Ørestad Syd (åben, international projektkonkurrence) 770 Læsø Kur & Helse (totalentreprisekonkurrence) *772 Ingeniørkollegiet i Sisimiut (indbudt projektkonkurrence) (* indikerer hvilke af disse konkurrencer, der blev afsluttet i Q1) BEMÆRKNINGER: Der er fortsat en mindre afmatning i tilgangen af nye konkurrencer. Dog er der en del i pipeline. Politisk interessevaretagelse xi Q 1/07 Q 1/ (regnskab/år) Antal høringssvar Aktiviteter i nordisk regi (Nordisk Styremøde xii ) Ingen aktiviteter Aktiviteter i ACE xiii (Architects Council of Europe) Work Group Professional experience den 12. marts (AB) Aktiviteter i UIA xiv (Union Internationale des Architectes) Ingen aktiviteter 5

6 PROJEKTOVERSIGT xv : Fonden for Billige Boliger: AA indgår i stiftelsen af Fonden for Billige Boliger (Fonden) sammen med Boligfonden Kuben, DISfonden, KAB Fonden og Kooperationen. Formand for Fonden er direktør Jørgen Nue Møller. Direktør Henning Thomsen repræsenterer AA i bestyrelsen. Fondens formål er at fremme udvikling og opførelse af boliger i danske byer - hovedsageligt billige boliger for husstande med almindelige indkomster. Fonden kan endvidere støtte tilvejebringelse af gode boligforhold. Aktivitet i kvartalet: Bestyrelsesmøde 6 (BM 6) den 30. januar. Bestyrelsesmøde 7 (BM 7) den 27. marts. Studietur til Oslo den januar De første Billige Boliger er sat til salg (markedsboligerne) og leje (Billigboligerne) og der forventes første spadestik på Karens Minde for det første projekt den 4. juni. [spadestik udsat til august pga. overborgmesterens kalender]. Økonomi: kr. Migrering af AA har iværksat en migrering af foreningens hjemmeside arkitektforeningen.dk til nyt content management system (CMS) for at sikre, at hjemmesiden i de kommende år har tilstrækkelig kapacitet til at løfte kommunikationen mellem AA og medlemmerne såvel som omverdenen. Migreringen omfatter i grove træk tre faser: (1) Indkøb af nyt content management system (CMS), (2) overflytning fra nuværende CMS til nyt CMS og (3) idriftsættelse af nyt CMS. Aktivitet i kvartalet: - fejlretning på cms - fejlretning på nyhedsbrevsystem - Ultimo kvt. udestår betaling af rate 2, 3 og 4 indtil fejlretning er overstået. Økonomi: kr. EUROPAN 9 Danmark er for første gang gået med i det europæiske konkurrencesamarbejde EUROPAN, som hvert andet år afholder en åben international konkurrence for unge arkitekter under 40 år fra hele Europa. Formålet er at give flere unge arkitekter mulighed for at deltage i professionelle arkitektkonkurrencer, men også at give dem reelle muligheder for at få projekterne realiseret. Hvert land byder således ind med en eller flere byggegrunde, som gives i udbud i konkurrencen. DAC Dansk Arkitektur Center er dansk sekretariat for Europan projektet, og AA støtter projektet økonomisk og yder konkurrenceteknisk bistand. Aktiviteter i kvartalet: Møde i den Nationale Komité den 1. februar Europan 9 launchet den 29. januar Økonomi: kr. 6

7 MØDEPLAN : MØDE/DATO STED BEMÆRKNINGER Q FU den 10. januar BM 4 den 24. januar FU den 21. februar BM 5 den 7. marts FU den 28. marts Q FU den 18. april BM 6 den 2. maj FU den 9. maj Repræsentantskabets årsmøde den juni FU den 13. juni Q FU august BM 1 den 22. august BM internat aug-1.sep. FU den 25. september Q BM oktober FU den 31. oktober BM november FU den 12. december Q FU den 9. januar BM 4 den 23. januar FU den 20. februar BM 5 den 12. marts Q FU den 9. april BM 6 den 30. april Repræsentantskabets årsmøde den maj FU den 11. juni Møde med lokalledere i Hindsgavl Slot Internat Eksternt (evt. hos lokalafdeling) Eksternt (evt. hos lokalafdeling) Hindsgavl Slot 7

8 NOTER: i Budget 2006 er udtryk for forventningerne i budgettet til periodens resultat. Sammenholdt med periodens faktiske resultat giver det et udtryk for om forventningerne i budgettet indfries. Budget 2006 er periodiseret ligeligt på de enkelte kvartaler. ii Organisationsgraden er udtryk for hvor mange kandidater eller PhD er i arkitektur i den danske befolkning, der er medlem af AA. Tallet baserer sig på oplysninger indhentet hos Danmarks Statistik, der opgør antallet af kandidater eller PhD er én gang årligt. Organisationsgraden har ikke været monitoreret i en længere periode, hvorfor der ikke findes kvalificerede tal for tidligere kvartaler eller år. iii AAs repræsentantskab består af 52 medlemmer og 4 studentermedlemmer. Der er valg til repræsentantskabet næste gang i Q iv AAs bestyrelse består af 8 medlemmer. Der er valg til bestyrelsen næste gang i v AAs forretningsudvalg (FU) består af formand, næstformand og direktør, ligesom vicedirektøren deltager i møderne. vi I AA findes der 4 udvalg: Retsudvalget og Optagelsesnævnet, der begge er nedsat af Repræsentantskabet, og Konkurrenceudvalget og Miljøudvalget, der begge er ad hoc udvalg nedsat af bestyrelsen. vii AA har 7 lokalafdelinger. Der er valg til lokalledelserne næste gang i Q 1/2007. Antal medlemmer i lokalafdelingerne er angivet pr. ultimo For at nå frem til det samlede medlemstal skal hertil lægges AAs medlemmer i udlandet, p.t viii Antal tilmeldte til AAs ugentlige nyhedsbrev. Antallet er anslået, da teknikken ikke tillader en fuldstændig kvalificering. Antallet har ikke tidligere været monitoreret, hvorfor der ikke findes kvalificerede tal for tidligere kvartaler og år. ix Pressehits er udtryk for, hvor ofte Akademisk Arkitektforening har optrådt i pressen i den givne periode. Oplysningerne indhentes via søgninger på InfoMedias avisdatabase. x Igangværende åbne og indbudte arkitektkonkurrencer inden for kvartalet, afviklet med AA som konkurrenceteknisk rådgiver. Bemærk at den enkelte arkitektkonkurrence typisk vil optræde henover flere kvartaler, inden den når frem til endelig bedømmelse og afslutning. xi Den politiske interessevaretagelse foregår både på nationalt og internationalt plan. Den internationale del foregår for størstedelens vedkommende i formaliserede fora (Nordisk, ACE, UIA). Den nationale del foregår i formelle og uformelle fora og er en løbende aktivitet, der primært varetages af formand, direktør og vicedirektøren på AAs vegne. I kvartalsrapporten vil den nationale interessevaretagelse primært være konkretiseret i forbindelse med f.eks. projekter, høringssvar, foredrags- og konferenceindlæg og lignende offentlige aktiviteter. xii Nordisk Styremøde er de nordiske arkitektorganisationers årlige sammenkomst. På styremødet mødes formænd og direktører fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne på skift i de enkelte lande. xiii ACE er den europæiske sammenslutning af arkitektorganisationer. AA repræsenterer de danske arkitekter i ACE. ACE blev etableret i 1990 og repræsenterer arkitekter i Europa. Der er deltagelse fra alle 25 EU-lande, de fleste ansøgerlande, samt Schweiz og Norge. ACE har til opgave at følge og påvirke de dele af EU lovgivningen der har direkte indflydelse på arkitektur og byggeri. Der afholdes to årlige generalforsamlinger samt løbende møder i arbejdsgrupperne. Arbejdet i ACE er organiseret omkring tre tematiske områder (TA): TA1 Adgang til professionen, TA2 Professionens praksis, og TA3 Arkitektur og samfund. xiv UIA er den verdensomspændende sammenslutning af arkitektorganisationer. AA repræsenterer de danske arkitekter i UIA. UIA blev etableret i 1948, har 97 medlems sektioner (lande eller sammenslutninger af lande, i.e. sektioner) og repræsenterer mere end en million arkitekter. AA har ordførerskabet for den nordiske sektion i UIA frem til udgangen af 2008 (DK, Norge, Sverige, Finland og Island udgør den nordiske sektion, mens Færøerne ikke anerkendes som nation hvorfor færingerne ikke formelt indgår i den nordiske sektion). UIA afholder verdenskongres hver tredje år. Den seneste fandt sted i Istanbul i Den næste finder sted i Torino i xv Projektoversigten omfatter projekter igangsat af AAs bestyrelse. Oversigten udvides løbende med nye projekter, når de er besluttet og der er sat økonomi på. Projekter har forskelligt omfang og varighed, og er generelt karakteriseret ved at have en start og en slutning. Aktiviteterne (jf. aktivitetsoversigten) foregår løbende (efteruddannelse, konkurrencer, politisk interessevaretagelse, medlemsservice, etc.). 8

KVARTALSRAPPORT #17 Q3/2010

KVARTALSRAPPORT #17 Q3/2010 KVARTALSRAPPORT #17 Q3/2010 Indhold: Nøgletal s. 1 Aktivitetsoversigt s. 2 Kommunikationsafdelingen s. 3 Efteruddannelse s. 3 Politisk afdeling s. 4 Konkurrencerådgivning s. 6 Mødeplan s. 7 Noter s. 9

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003

Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003 Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003 Da bestyrelsen konstituerede sig for et år siden fremlage jeg som ny formand for bestyrelsen mine ideer til det kommende års aktiviteter. I forbindelse med forberedelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Arkitekturklyngen i Århus En undersøgelse af klyngens historie og aktuelle status

Arkitekturklyngen i Århus En undersøgelse af klyngens historie og aktuelle status Arkitektskolen Aarhus, marts 2009 Arkitekturklyngen i Århus En undersøgelse af klyngens historie og aktuelle status Århus, 01.03.2009 Arkitekturklyngen i Århus er udarbejdet af: Tine Nørgaard arkitekt

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Arkitekturklyngen i Århus En undersøgelse af klyngens historie og aktuelle status

Arkitekturklyngen i Århus En undersøgelse af klyngens historie og aktuelle status Arkitekturklyngen i Århus En undersøgelse af klyngens historie og aktuelle status Arkitekturklyngen i Århus 1 Århus, 01.03.2009 Arkitekturklyngen i Århus er udarbejdet af: Tine Nørgaard arkitekt maa, lektor,

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen...

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen... DM s årsberetning 2014 Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5 Faglighed og medindflydelse... 5 Dannelse i uddannelse... 5 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 6 Styrket

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster 2010-2012

Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster 2010-2012 Forretningsplan for DIFO og DK Hostmaster 2010-2012 Indholdsfortegnelse Indledning...3 DIFOs organisatoriske struktur...3 1.2 b) Omdømme hos interessenter...5 1.3 c) Sikkerhed...5 1.6 f) Antal.dk domænenavne...6

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere