Forretningsplanen viser min analyse af virksomheden, og hvad jeg vil gøre for at reetablere og udvikle virksomheden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplanen viser min analyse af virksomheden, og hvad jeg vil gøre for at reetablere og udvikle virksomheden."

Transkript

1 Forretningsplanen er udarbejdet som en analyse af mulighederne for en genetablering af Zepto Computers A/S. Forretningsplanen viser min analyse af virksomheden, og hvad jeg vil gøre for at reetablere og udvikle virksomheden.

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 Indledning... 3 Generel information om Zepto Computers... 3 IDÉGRUNDLAG FOR REETABLERING AF ZEPTO COMPUTERS... 5 Min forretningsidé:... 5 Vision for Zepto Computers... 5 Min baggrund... 6 ORGANISATION... 7 Nuværende ejer struktur... 7 Generel ledelse... 7 Organisationsplan... 7 Nøglemedarbejdere... 8 PRODUKT-, MARKEDS- OG KONKURRENEMÆSSIGE FORHOLD... 8 Produkter... 8 Kunde- og omsætningsfordeling... 8 Konkurrenter... 8 ØKONOMISKE DATA Hoved- og nøgletal Balancer Domicil Tekniske anlæg, maskiner, driftsmaterialer og inventar m.v IT Varelager Øvrige forhold UDVIKLINGSMULIGHEDER OG SWOT ANALYSE SWOT analyse BUDGETTER Budget nøgletal Driftsbudgetter Balancebudgetter Likviditetsbudget AFSLUTNING Tidshorisont BILAG Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Tom Sand Jensen Side 2 af 26

3 INTRODUKTION Indledning Denne forretningsplan er udarbejdet af Tom Sand Jensen, og beskriver min forretningsplan for reetablering af Zepto computers og samtidig beskriver hvilke punkter der skal undersøges dybere da der umiddelbart ikke findes tilgængeligt materiale på disse punkter. Dette drejer sig primært om daglige driftsmetoder. Forretningsplanen skal være et dynamisk fremtidigt, styreredskab overfor interessenter og mig selv. Forretningsplanen er ikke ment som en statisk beskrivelse, men en løbende plan, der løbende skal revideres. Generel information om Zepto Computers Zepto computers A/S blev etableret i 2002 af Lasse Frost, med produktion og salg af bærbare computer ud fra ideen om at kunderne ved bestilling selv kunne vælge hvilke komponenter den købte pc skulle indeholde. Sagt med andre ord, det var med kraftig skelen til Dells forretningsmodel. Sidenhen tilføjede de fladskærms tv til sortimentet. Produkterne har hele tiden været under mottoet flot dansk design til fornuftige priser. Zepto arbejdede kontinuerligt med design og kvalitet hvorfor produkterne ofte vandt uafhængige tests og priser. Der blev samtidigt arbejdet på flere udenlandske markeder (Tyskland, England, Norge, Sverige og Finland). Dette udmøntede sig fra start i en stigende omsætning fra ca. 14 mio. i 2003 og kulminerede i 2007 med en omsætning på 179 mio. Denne omsætning blev bibeholdt i 2008 med 175 mio. Fra sidste kvartal af 2008 og til sidste kvartal af 2009 gik det dog meget galt og omsætningen faldt drastisk gennem 2009 og endte med en omsætning på 55 mio. og en konkurserklæring i november Mio. Ne(oomsætning Salgskanalerne har hele tiden primært været via egen hjemmeside og nogle på forhandlere. I 2008 forsøgte Zepto at udvide salgskanalerne ved bl.a. at indgå en aftale med Sonofon som skulle markedsfører Zeptos bærbare pc er i deres detail butikker. Ligeledes blev der opstartet egne detail butikker, 3 i alt. I november 2006 blev Zepto Computers introduceret på vækstbørsen First North og på to dage blev alle aktier solgt til en værdi af 30 mio. kr Tom Sand Jensen Side 3 af 26

4 Igennem tiden har Zepto hele tiden været tro mod ideen om at kunderne selv skulle konfigurere den pc de bestilte, således også den forholdsvise korte periode de havde kontrakt med Sonofon, her skulle kunderne sammen med butikkens personale lave konfigurationen som herefter blev sendt til Zepto som herefter først producerede pc en. Ud fra ovenstående er der ingen tvivl om, at Zepto har haft sin berigtigelse og der har været store muligheder for virksomheden. Desværre betød den eskalerede finanskrise, som også begyndte at få fat i Zepto fra 4 kvartal af 2008 og flere andre faktorer som kort listet er: Gearing af virksomheden til opskrevne forventninger Forkert sammensætning af aftalen med Sonofon og manglende leverings- og service evne Investering i egne butikker Bibeholdning af strategien om kun salg via internettet Manglende produkter (bl.a. mini bærbar pc) Ustabil leverandør samarbejde og kontrakter Kraftige investeringer i nyt design Disse faktorer var hovedårsagen til Zepto ikke kunne afsætte de produkter de budgetterede med og som endte med konkursbegæringen i oktober Kigges der nøgternt på de tilgængelige regnskabs- og nøgletal er det primært 3 af ovenstående faktorer der ændrede udviklingen. Dette er en stigning af personaleudgifter på 25 %, fald i bruttofortjeneste på 7,8 % og en stigning af de eksterne omkostninger på 15 %. Yderlig har der i 2008 været udviklingsomkostninger på kr. 5 mio. Isoleret set kunne en bedre tilpasning af disse faktorer have medført et positivt resultat i Da samtidig de resterende faktorer medvirkede til et drastisk fald i omsætningen i 2009, samt manglende eller mangelfulde leverandørkontrakter, var en konkurs uundgåelig. Det er de samme faktorer jeg i den følgende vil belyse og dokumenterer som værende bærende faktorer i en genoprejsning af Zepto. Når man har kigget på regnskaberne og undersøgt alle de positive anmeldelser produkterne har fået gennem tiden, både fra eksperterne og brugerne, er det uden tvivl, at der er et marked for Zepto Computers både på nær- og fjernmarkeder. Tom Sand Jensen Side 4 af 26

5 IDÉGRUNDLAG FOR REETABLERING AF ZEPTO COMPUTERS Det er idégrundlaget at producerer lige præcis de bærbare pc er og tv som kunderne efterspørger med dansk design og kvalitet. Samtidig skal Zepto Computers deltage i udviklingen af nye brugervenlige produkter. Kvalitet og design fremkommer med et godt sammenspil med de menneskelige ressourcer i en effektiv og moderne produktion. Min forretningsidé: Jeg vil reetablere Zepto Computers og reorganisere organisationen ved at ændre på nogle markante områder. Det er Ændre fra build to ordre til build to sale. Optimerer outsourcede produktioner Ændre fra web salg til salg til distributionskanaler Fokusere på salgs- og leverandørkontrakter Konsolidere virksomheden før ekspansion Børsintroduktion efter 3-5 år Organisatorisk vil jeg arbejde på, at de ansatte bliver medarbejdere med ejerskab over deres arbejde og derved stolte repræsentanter for Zepto Computers. Dette vil jeg gøre ved i høj grad at, uddelegere ansvarsområder og arbejde med resultatmål. Zepto Computers skal derfor i fremtiden fokusere på udvikling, design og salg, hvorfor produktionen helt skal outsources, delvis sammen med servicereparationer. På sigt vil jeg styrke forretningsgrundlaget ved en branchekonsolidering (produktudvikling og tilkøb af virksomheder) med udgangspunkt i Zepto Computers værdier. Jeg vil via mine kompetencer for forretningsudvikling, strategisk overblik og fremsynethed være på forkant med markeds- og virksomhed udviklingen. Storvorde, januar 2010 Tom Sand Jensen Vision for Zepto Computers Zepto Computers skal udvikles til et stabilt og kendt pc og tv design i Skandinavien som forbrugerne har tiltro til, til fornuftige priser. Senere skal der ske en vurdering af nye markeder i og uden for Europa. Tom Sand Jensen Side 5 af 26

6 Min baggrund Personlige data: Navn: Adresse: Alder: Tlf. privat: Familie: Tom Sand Jensen Uddannelsesmæssig baggrund / kurser: Erhvervsmæssig/praktisk baggrund: Tom Sand Jensen Side 6 af 26

7 ORGANISATION Nuværende ejer struktur Karsten Ree er nuværende direktør og hovedaktionær og er også personen der indgik konkursbegæring i november Zepto Computers A/S ejer der ud over 5 datterselskaber som ses herunder. Zepto Computers A/S, Danmark Zepto Comuters GmbH, Tyskland 100% Zepto Computers Ltd, England 100% Zepto Computers AB, Sverige 88% Zepto Computers AB, Norge 100% Zepto Computers AB, Finland 100% Generel ledelse Det er min plan at etablere en professionel bestyrelse med flere erfare virksomhedsledere med kerneviden inden for økonomi, markedsføring og produktionsudvikling. Den daglige ledelse vil varetages af direktionen i samarbejde med fire nøglemedarbejdere (produktionschef, salgschef, indkøbschef og servicechef). Organisationsplan Bestyrelsen DirekOon Udvikling/ kvalitet ProdukOonschef Indkøbschef Salgschef Servicechef Montage Salg Bogholderi Lager Markedsføring HR IT Tom Sand Jensen Side 7 af 26

8 Nøglemedarbejdere De fire nøglemedarbejdere skal ligesom resten af medarbejderne rekrutteres men jeg ser pga. det pressede arbejdsmarked ingen problemer i at finde særdeles kompetente medarbejdere som vil tage ejerskab af arbejdet og Zepto Computers. Produktionschef Personen skal være en robust person med et dybt kendskab til produktion og design af bærbare pc er og vil derfor blive en nøgleperson i udviklingen og design. Indkøbschef Indkøbschefen skal være en person med et bredt kendskab til pc markedet. Vil i tæt samarbejde med produktionschefen skulle indkøbe outsourcede produktion med korrekt kvalitet og design. Salgschef Bredt og dybt kendskab til specielt det danske marked og gerne det skandinaviske. Servicechef En alsidig person med godt og bredt kendskab til ansvarsområderne med hovedvægten på IT administration og bogholderi. Fælles egenskaber Alle de ovenstående personer skal have benene på jorden og være hands- on med opgaverne, da de selv i opstartsfasen ville skulle kunne løse opgaverne i samarbejde med direktionen. PRODUKT-, MARKEDS- OG KONKURRENEMÆSSIGE FORHOLD Produkter Bærbare computere Zepto solgte op til sin konkurs efter build to ordre, som betyder at kunden vælger en grundmodel og selv beslutter (ud fra foruddefinerede muligheder) hvilke komponenter den købte computer skulle indeholde. I det nye Zepto Computers vil produktionen være foruddefineret, dvs. kunderne vil få tilbudt et allerede defineret produkt. Der vil dog altid være mulighed for at tilpasse til specielle ønsker fra storkunder i den udstrækning det er muligt teknologisk og prismæssigt. Tv Zepto solgte modsat de bærbare, deres tv færdig produceret. Et eksempel på en introduktion er vedhæftet som Bilag 1. Disse tv er blev udviklet i samarbejde med??. Tv vil i det nye Zepto Computers blive anset for et niche produkt. Kunde- og omsætningsfordeling Den præcise omsætningsfordeling er ikke tilgængelig men ud fra diverse artikler og interview er hovedparten af omsætningen kommet via internet salg direkte til slutbrugeren. Der findes pt. Ingen optegnelser om salg til distributør eller storkunder. Der forefindes heller ingen optegnelser over salget internationalt. Konkurrenter For at kunne danne et billede af mulighederne med en reetablering af Zepto Computers har jeg undersøgt markedet og konkurrenterne. Ligeledes har jeg kigget nærmere på flere analyser fra de anerkendte analyse institutter IDC og Gartner og vil løbende referere og citerer deres rapporter. Jeg har valgt at fokusere på år 2008 og samtidig forholdt mig til de seneste rapporter for 2009 og branchen og analyseinstitutternes vurderinger af forventningerne til Tom Sand Jensen Side 8 af 26

9 Jeg har ikke medtaget nogen analyser af markedet for tv da jeg anser dette som et biprodukt i Zeptos samlede arrangement. Det er dog et marked der skal analyseres når en due diligence påbegyndes. I 2008 var det samlede salg af bærbare computer i Danmark anslået til 1 mio. stk. I perioden april-juni 2008 var markedsandelene i Danmark fordelt som følger: Markedsandel april- juni % 40,9% 40% 30% 21,9% 20% 6,0% 5,8% 4,8% 10% 4,4% 4,1% 4,0% 2,0% 1,9% 4,2% 0% Figur 1: Kilde: IDC Nordic Ud fra senere rapporter og udtalelser ser det ikke ud til at der er ændret radikalt på disse andele indtil nu. Som tillæg til nedenstående hoved- og nøgletal kan følgende oplyses: Ifølge analyseinstituttet IDC har Zeptos markedsandel det seneste par år svinget fra 1,3 procent (1. kvartal 2006) til 4,4 procent (2. kvartal 2008). Senest tilgængelige tal er for 2. kvartal 2009, hvor Zepto havde en markedsandel på 1,9 procent. 2 I løbet af det sidste år er den gennemsnitlige salgspris på samtlige bærbare Windows-computere faldet fra godt kroner i oktober 2008 til godt kroner et år senere, konkluderer analysefirmaet NPD. Analyseinstituttet Gartner forventer, at pc-priserne fortsat vil være under pres, selv om antallet af solgte enheder vil stige. Det skyldes ikke mindst de billige netbooks. "Vi forventer, at faldet i den gennemsnitlige salgspris for pc'er vil gå langsommere i takt med, at markedet kommer sig. Men i lyset af markedets konkurrence-prægede dynamik vil vi ikke se en stigning i gennemsnitprisen foreløbig," lyder det fra George Shiffler fra Gartner. Gartner forventer, at pc-salget vil stige 12,6 procent pc'er i Af de overnævnte konkurrenter er flere af dem de største på det globale salg af bærbare computere. 2 Tom Sand Jensen Side 9 af 26

10 Globalt markedsandel 3. kvt % 20% 10% 23,30% 21,20% 6,60% 11,90% 5,50% 0% Figur 2: Kilde IDC Nordic Ifølge den nye vurdering vil det globale salg af pc'er i 2009 løbe op i 298,9 millioner solgte enheder, hvilket er 2,8 procent flere end i I 2010 vurderes pc-salget til at nå op på 336,6 millioner enheder, hvilket vil udgøre en stigning på 12,6 procent i forhold til i år. Markedsværdien af det globale pc-salg vurderes nu til samlet set mia. kroner i 2009, hvilket er et fald på 10,7 procent i forhold til Gartner vurderer nu, at markedsværdien af pc-salget vil nå op på 1109,6 mia. kroner i 2010, hvilket vil udgøre en vækst på 2,6 procent i forhold til i år. "Årsagen til dette års fald i markedsværdi er faldet i gennemsnitlige salgspriser for pc'er, som vi har oplevet i år, og som er uden fortilfælde," siger Shiffler. Hvor IDC's forudsigelser for 2009 var præget af forventninger om nulvækst og negativ vækst, så er forventningerne til 2010 anderledes positive. Øverst på IDC's top 10-liste finder man forudsigelsen om, at it-industrien i det kommende år vil opleve en vækst på 3,2 procent på verdensplan, hvilket vil bringe os på niveau med situation i "Det hastige fald i de gennemsnitlige salgspriser for pc'er reflekterer en markedsændring mod lavere prislejer, da forbrugerne har efterspurgt pc'er, der blot er 'gode nok' til den billigste pris," siger Shifller. Han peger på, at leverandørerne har forsøgt at skabe vækst i markedet ved løbende at sænke priserne. "Vi forventer, at de gennemsnitlige salgspriser for pc'er vil falde langsommere, i takt med at markedet kommer i bedring, men i lyset af markedets konkurrencemæssige dynamik kommer vi ikke til at opleve, at de gennemsnitlige salgspriser for pc'er stiger igen lige med det samme," siger han. Resultatet bliver, at væksten i markedsværdien af pc-salget vil halte væsentlig bagefter væksten i salget til næste år og længere frem. Salget af minibærbare, som er inkluderet i det samlede pc-salg, vurderes til i år at nå op på 29 millioner enheder og til at vokse til 41 millioner enheder i Samtidig forventes salget af desktop-pc'er i år at nå op på 136,9 millioner enheder, hvilket udgør et fald på ni procent i forhold til sidste år. I 2010 vurderes salget af desktop-pc'er at nå op på 140,2 millioner enheder. Tom Sand Jensen Side 10 af 26

11 ØKONOMISKE DATA Hovedtallene og nøgletallene for de seneste 5 år er som følger. Det har ikke været muligt, at opdele tallene på de forskellige markeder og det har ligeledes ikke været muligt på nuværende tidspunkt at indhente regnskabet for Hoved- og nøgletal Koncern Modervirksomhed Hovedtal (mio.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat ordinær drift Finansielle poster Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Investering materielle anlægsaktiver Aktiekapital Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser Nøgletal (mio.) Overskudsgrad - 10,0 2,9 5,4 3,8 4,3 1,9 Res. Primær drift / oms. * 100 Afkastningsgrad - 27,2 8,3 18,1 19,3 41,3 8,3 Resultat primær drift / aktiver * 100 Bruttomargin 14,7 22,5 19,9 18,0 17,7 22,2 Bruttofortjeneste * 100 / nettoomsætning Likviditetsgrad 79,7 141,7 182,2 1210,7 143,4 107,6 Omsætningsaktiver * 100 / kortfristet gæld Egenkapitalens andel (soliditet) 20,5 33,7 43,1 18,2 31,4 16,4 EK / balancesum*100 Egenkapitalens forretning - 88,8 14,6 33,2 53,6 84,2 14,8 Årets res. / (gnm.snitlig)ek*100 Tom Sand Jensen Side 11 af 26

12 Balancer Aktiver (kr.1.000) Goodwill og lignende Udviklingsomkostninger Immaterielle anlægsaktiver i alt Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Kapitandele i tilknyttede virksomheder Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktier i alt Handelsvarer Varebeholdning i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehaender hos tilknyttede virksomheder Hensættelser til udskudt skat Andre tilgodehaveder Tilgodehaveder i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktier i alt Aktiver i alt Passiver (kr ) Virksomhedskapital Overkurs ved emission Reserve for opskrivning Overført resultat Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Realkriditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gælds- og hensatte forpligtelser i alt Passiver i alt Tom Sand Jensen Side 12 af 26

13 Domicil Zepto Computers har egne bygninger på adressen Baldersbuen 38, 2640 Hedehusene. Anskaffelsesværdien er pr opgjort til kr. 9,3 mio. og ejendomsværdien er fastsat til kr. 13,4 mio. Umiddelbart anses disse bygninger ikke som interessante da de ikke nødvendigvis opfylder de nye krav til produktion, salg og udvikling. Jeg ser et nyt domicil opbygget i Nordjylland ud fra flere nøglepunkter: Huslejeudgifterne er lavere pr. kvm. I Nordjylland Der forefindes kompetente samarbejdspartner i regionen Regionen er et højteknologisk område hvor der findes flere kompetente og mulige medarbejdere. Infrastrukturen er god. Stor interesse fra myndighederne i udvikling Tekniske anlæg, maskiner, driftsmaterialer og inventar m.v. Driftsmaterialer og inventar er pr opgjort til en anskaffelsespris på kr. 4,93 mio. efter afskrivning er værdien sat til kr. 2,8 mio. Præcis hvilke materialer der er tilbage er der endnu ikke overblik over, men kurator er ved at udarbejde denne liste. Disse materialer har en, i en evt. reetablering, stor betydning da de kan indgå i en handel omkring et køb af Zepto Computers. IT På nuværende tidspunkt findes der ingen oversigt over hvilket ERP system eller andet software der er blevet brugt. Der findes endnu heller ingen oversigt over hardware der er brugt i administrationen. Begge punkter skal undersøges og evt. indgå i en handel. Varelager Varelageret er i 2008 opgjort til kr. 21 mio. Jeg formoder at varelageret i 2009 er på samme niveau. Umiddelbart anser jeg meget af dette varelager som ukorent, da udviklingen allerede har gjort meget af det uinteressant. Der vil dog altid være brugbare komponenter hvorfor en forhandling af overtagelse vil være ønskelig men ikke en nødvendighed. Øvrige forhold På nuværende tidspunkt er der ikke kendskab til andre forhold med betydning. Tom Sand Jensen Side 13 af 26

14 UDVIKLINGSMULIGHEDER OG SWOT ANALYSE Zepto Computers befinder sig i et vækstområde i konkurrence med store internationale koncerner og få nationale konkurrenter. Der er spændende muligheder ved dels indgåelse af strategiske samarbejder med andre leverandører og dels producenter i de såkaldte lavtlønslande. Salgsafdelingen vil kunne øge aktiviteterne med udgangspunkt i en god privatkundeportefølje og ved øget fokus på samarbejde med distributører og detailkæder. Det er min plan for 2010 og årene frem at forbedre bruttofortjenesten ved at fokuserer på leverandørsamarbejde og optimere vareflowet. Der har hidtil ikke været foretaget en egentlig markedsbearbejdning ud over internetsalg. En af de afgørende aktiviteter er løbende kundebesøg og forhandlinger med distributører og detail kæder. Profileringen af Zepto Computers har tidligere været markant med god hjælp fra nationale branche magasiner, nyhedsmedier og via markedsføringskampagner hvorfor Zepto Computers er et relativt kendt brand. Denne strategi vil fortsætte. SWOT analyse STYRKER Zepto Computers er en specialiseret designer af bærbare computere, baseret på dels egen produktion og dels outsourcet produktion. Zepto Computers har et unikt og anerkendt dansk design og kvalitet. Zepto Computers er etableret på markedet Zepto Computers har etableret en design afdeling MULIGHEDER Markedet er begyndt at opleve vækst og vil i de kommende år opleve markant vækst. Zepto Computers er en lille producent som ikke vil være nogen direkte trussel mod de stærke internationale producenter. Zepto Computers vil kunne øge sin konkurrenceevne ved produktionsstyring og effektivisering. Dansk design og kvalitet er anerkendt world wide. SVAGHEDER Zepto Computers opererer i et marked med stærke internationale producenter med et forgrenet netværk af salgsenheder og på et marked med kraftig priskonkurrence. Manglende stordriftsfordele. Mulige kunder skal have genskabt tiltro til Zepto Computers Designafdelingen skal også genopbygges TRUSLER De store udbydere kan presse prisen i en kortere eller længere periode for at sikre sig en markedsposition. Billigestandardprodukter vil presse markedet. Med en fordel som dansk producent af bærbare computere er der også begrænsninger på eksportmarkeder, der anbefaler andre produkter og indgår internationale samarbejder. BUDGETTER I det følgende har jeg opsat drifts- og likviditetsbudget for en reetablering af Zepto Computers. Tom Sand Jensen Side 14 af 26

15 Jeg har hvor muligt forholdt mig til realiserede regnskabstal og jeg har ligeledes brugt de eksterne analyseinstitutter som tidligere er omtalt, til at estimerer gennemsnitspriser, salgsudvikling i styk og markedsandele. Derfor er følgende forudsætninger gjort: År 1 År 2 År 3 Markedsandel: 2,0% 3,0% 3,5% Gennemsnitspris: kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kassekredit: kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. Leverandør kredittid: 1 mdr. 1 mdr. 1 mdr. Debitor kredittid: 1 mdr. 1 mdr. 1 mdr. Udlånsrente: 6,0% 5,5% 5,5% Indlånsrente: 2,0% 2,0% 2,0% Kapitalindskud: kr. 8 mio. - - Lønudgifterne er anslået til en gradvis stigning til ca. 15 medarbejdere efter det første år og 20 og 25 i henholdsvis år 2 og 3. Husleje o. lign. er anslået ud fra gennemsnitlig lejepris fundet ved søgning. Salgsfremmende omkostninger er anslået ud fra erfaringer og forespørgsler hos leverandører. Andre omkostninger er anslået ud fra erfaringer og forespørgsler hos leverandører. Budget nøgletal I forbindelse med udarbejdelsen af budgetterne har jeg ligeledes beregnet vigtige nøgletal. Nøgletal år 1 år 2 år 3 Overskudsgrad 4,0% 7,4% 7,2% Aktivers oms.hastighed 3,1 2,7 2,1 Afkastningsgrad 12,5% 20,2% 15,0% Dækningsgrad 18,0% 19,9% 19,9% Kapacitetsgrad 1,3 1,6 1,6 Nulpunktsomsætning Risikomargin i kr Risikomargin i % 22,0% 37,2% 36,4% Likviditetsgrad 1,9 3,5 2,2 Soliditetsgrad 48,9% 28,2% 38,3% Gældsandel 47,8% 47,7% 52,2% Egekap. Forrentning 25,1% 55,7% 42,6% Tom Sand Jensen Side 15 af 26

16 Driftsbudgetter Nedenfor er opstillet hovedtal fra budgetterne for for Zepto Computers. Bilag 4 viser driftsbudgettet for år 1 månedsopdelt og Bilag 5 viser driftsbudgettet kvartalsopdelt for år 2 & 3. Beløb i kr. År 1 År 2 År 3 Omsætning Vareforbrug Dækningsbidrag I Lønomkostninger Huslejeomkostninger mv Salgs- og markedsføringsomk Kørsel-, rejse- og opholdsomk Regnskab, revisor, rådgivning Telefon, porto, kontorart. mv Abonnementer, forsikringer, kontingenter Div. småanskaffelser Etableringsomk. der ikke aktiveres Omkostninger Resultat før renter, afskrivn. og skat Renter (33.379) ( ) ( ) Driftsmæssige afskrivninger Driftsresultat før skat Balancebudgetter Nedenfor er opstillet hovedtal fra balancerne for år 1 for Zepto Computers. Bilag 3 viser statusbudget for år 2 & 3. Tom Sand Jensen Side 16 af 26

17 Likviditetsbudget Nedenfor er opstillet likviditetsbudgettet for år 1 for Zepto Computers. Bilag 2 viser likviditetsbudgettet for år 2 & 3. Tom Sand Jensen Side 17 af 26

18 AFSLUTNING Der er i denne forretningsplan gjort rede for Zepto Computers A/S, mine reetableringsplaner, beregninger m.v. Det er min afsluttende bemærkning, at Zepto Computers er spændende produkter med gode muligheder først og fremmest nationalt og senere globalt. Jeg mener, at kunne gøre en positiv ændring i virksomheden i form af forbedret effektivitet og med fokus på optimering af produktionskanaler, salgskanaler og designkanaler vil jeg kunne skabe en solid og ekspanderbar virksomhed nationalt og internationalt. Det har været mit udgangspunkt, at budgetterne ikke skal afspejle en ønskesituation, men de er derimod udarbejdet ud fra størst mulige realisme. Jeg er af den opfattelse, at budgetterne er realiserbare og med muligheder for at styrke økonomien yderligere. Tidshorisont Februar marts 2010 Tilkendegivelser fra mulige investorer og gennemarbejdelse og godkendelse af forretningsplanen, samtidig tages der kontakt til Kurator og indledes forhandlinger. Marts-April 2010 Søgning af domicil, Rekruttering af nøglemedarbejdere, udarbejdelse af salgsplan og salgsbudgetter. April Maj 2010 Design og produktionsopstart, salgsopstart. Tom Sand Jensen Side 18 af 26

19 BILAG Bilag 1 Zepto præsenterer Tv med optagefunktion Af Rasmus Larsen - 27 May 2009 Vores store HDTV tema ruller! Vi kigger nærmere på mulighederne der findes for HDTV på det danske marked i dag, og hvad vi kan forvente os indenfor overkommelighed fremtid. Følg vores store 2-ugers HDTV tema her: HDTV Tema Danske Zepto er for alvor på vej ind i de danske stuer med deres Tv. Seneste lancerede de deres nye 100 Hz serie, som vi har anmeldt og nu kommer Zepto med en tilføjelse til Pantheon serien, som giver mulighed for at optage, sætte live-tv på pause og afspille multimedia fra et USB stick. Zepto præsenterer nu deres nyeste skud på stammen; Tv et Pantheon C32. Det er et nyt medlem af den velkendte Pantheon serie i 32 tommer, som giver mulighed for at optage ned på en harddisk eller en USB nøgle. Zepto Pantheon C32 Optag dit yndlingsprogram Optagefunktionen fungerer på flere niveauer. Man kan selv vælge om man vil optage ned på en USB-nøgle eller en ekstern harddisk. USB nøglen kan f.eks. være praktisk, hvis man skal have optagelsen med på farten eller efterfølgende vil se den på sin bærbare computer. Pantheon C32 giver også brugeren mulighed for at sætte live-tv på pause. Det gøres på simpel vis vha. fjernbetjeningen og programmet kan efterfølgende genoptages, når man er klar til at fortsætte. Tom Sand Jensen Side 19 af 26

20 Zepto Pantheon C32 Programoptagelse arbejder sammen med den indbyggede EPG (elektroniske program guide), hvor man også kan se hvilke programmer der sendes de kommende dage. I den elektroniske program guide kan man vælge hvilke programmer der skal optages, og skærmen starter automatisk, når de sendes også selv om Tv et er slukket. Endeligt har Tv et en smart søgefunktion, så du kan søge efter dine yndlingsprogrammer eller serier og optage alt af interesse. Zepto Pantheon C32 Det tekniske Skærmen har flere af de samme tekniske features, som de andre Pantheon modeller, Tom Sand Jensen Side 20 af 26

21 men der er også kommet nye ting til. Pantheon C32 er en 32 tommer udgave med 4 HDMI indgange. Skærmen har også både digital DVB-T og digital DVB-C tunere til henholdsvis antenne-tv og kabel-tv. Af tekniske features nævnes blandt andet et dynamisk kontrastforhold på 25000:1 og en responstid på 8 ms. Zepto Pantheon C32 Zepto har også indbygget Pixel Precision Engine, der er en billedprocessor, som sørger for at behandle billedet, før det vises på LCD panelet. Pantheon er blevet slankere Ligesom Zeptos nye Pantheon A Hz+, er Pantheon C32 også blevet slankere. Herudover er designet udført i det velkendte Pantheon design med en sort højglans ramme. Pris og levering Zepto Pantheon C32 er på vej ud i butikkerne og på Zeptos hjemmeside. Den kan leveres fra uge 26. Zepto lancerer modellen med en introduktionspris, hvor man sparer kroner. Prisen er således til dem der forudbestiller allerede nu. Tom Sand Jensen Side 21 af 26

22 Bilag 2 (Likviditetsbudget år 2 & 3) Tom Sand Jensen Side 22 af 26

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Marc Alexander Theil Bolvinkel Tobias Vangsgaard Hansen Vejleder: Palle Nierhoff Opgave nr. 19 Værdiansættelse af Sjælsø

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

09 Kvalitetsløft SOS Travel. 13 Ydelser i vækst SOS Health. Årsrapport 2011. 17 Nye muligheder SOS i Kina

09 Kvalitetsløft SOS Travel. 13 Ydelser i vækst SOS Health. Årsrapport 2011. 17 Nye muligheder SOS i Kina Årsrapport 2011 09 Kvalitetsløft SOS Travel 13 Ydelser i vækst SOS Health 17 Nye muligheder SOS i Kina Forsiden: SOS Internationals specialtrænede vagtlæger varetager blandt andet redningstjenester under

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION...

AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION... Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 4 1.3 METODEVALG OG DISPONERING... 4 AFSNIT 2 DANSKE TRÆLAST A/S... 4 2.1 HISTORIE... 4 2.2 FORRETNINGSOMRÅDER...

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S

Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 5. maj 2014 Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S Opgaveløsere: Tina Bundgaard Christine Kapper Ottosen Vejleder: Per Vestergaard

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning for regnskabsåret 2010/11 blev 2.867 millioner DKK mod 2.762 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 4 procent.

Læs mere

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn] Forretningsplan for [indsæt virksomhedsnavn] Overordnet vejledning til forretningsplanen: Din Forretningsplan indeholder alle de elementer, du har brug for i den forretningsplan, du skal lave. Under hver

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere