Forretningsplanen viser min analyse af virksomheden, og hvad jeg vil gøre for at reetablere og udvikle virksomheden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplanen viser min analyse af virksomheden, og hvad jeg vil gøre for at reetablere og udvikle virksomheden."

Transkript

1 Forretningsplanen er udarbejdet som en analyse af mulighederne for en genetablering af Zepto Computers A/S. Forretningsplanen viser min analyse af virksomheden, og hvad jeg vil gøre for at reetablere og udvikle virksomheden.

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 Indledning... 3 Generel information om Zepto Computers... 3 IDÉGRUNDLAG FOR REETABLERING AF ZEPTO COMPUTERS... 5 Min forretningsidé:... 5 Vision for Zepto Computers... 5 Min baggrund... 6 ORGANISATION... 7 Nuværende ejer struktur... 7 Generel ledelse... 7 Organisationsplan... 7 Nøglemedarbejdere... 8 PRODUKT-, MARKEDS- OG KONKURRENEMÆSSIGE FORHOLD... 8 Produkter... 8 Kunde- og omsætningsfordeling... 8 Konkurrenter... 8 ØKONOMISKE DATA Hoved- og nøgletal Balancer Domicil Tekniske anlæg, maskiner, driftsmaterialer og inventar m.v IT Varelager Øvrige forhold UDVIKLINGSMULIGHEDER OG SWOT ANALYSE SWOT analyse BUDGETTER Budget nøgletal Driftsbudgetter Balancebudgetter Likviditetsbudget AFSLUTNING Tidshorisont BILAG Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Tom Sand Jensen Side 2 af 26

3 INTRODUKTION Indledning Denne forretningsplan er udarbejdet af Tom Sand Jensen, og beskriver min forretningsplan for reetablering af Zepto computers og samtidig beskriver hvilke punkter der skal undersøges dybere da der umiddelbart ikke findes tilgængeligt materiale på disse punkter. Dette drejer sig primært om daglige driftsmetoder. Forretningsplanen skal være et dynamisk fremtidigt, styreredskab overfor interessenter og mig selv. Forretningsplanen er ikke ment som en statisk beskrivelse, men en løbende plan, der løbende skal revideres. Generel information om Zepto Computers Zepto computers A/S blev etableret i 2002 af Lasse Frost, med produktion og salg af bærbare computer ud fra ideen om at kunderne ved bestilling selv kunne vælge hvilke komponenter den købte pc skulle indeholde. Sagt med andre ord, det var med kraftig skelen til Dells forretningsmodel. Sidenhen tilføjede de fladskærms tv til sortimentet. Produkterne har hele tiden været under mottoet flot dansk design til fornuftige priser. Zepto arbejdede kontinuerligt med design og kvalitet hvorfor produkterne ofte vandt uafhængige tests og priser. Der blev samtidigt arbejdet på flere udenlandske markeder (Tyskland, England, Norge, Sverige og Finland). Dette udmøntede sig fra start i en stigende omsætning fra ca. 14 mio. i 2003 og kulminerede i 2007 med en omsætning på 179 mio. Denne omsætning blev bibeholdt i 2008 med 175 mio. Fra sidste kvartal af 2008 og til sidste kvartal af 2009 gik det dog meget galt og omsætningen faldt drastisk gennem 2009 og endte med en omsætning på 55 mio. og en konkurserklæring i november Mio. Ne(oomsætning Salgskanalerne har hele tiden primært været via egen hjemmeside og nogle på forhandlere. I 2008 forsøgte Zepto at udvide salgskanalerne ved bl.a. at indgå en aftale med Sonofon som skulle markedsfører Zeptos bærbare pc er i deres detail butikker. Ligeledes blev der opstartet egne detail butikker, 3 i alt. I november 2006 blev Zepto Computers introduceret på vækstbørsen First North og på to dage blev alle aktier solgt til en værdi af 30 mio. kr Tom Sand Jensen Side 3 af 26

4 Igennem tiden har Zepto hele tiden været tro mod ideen om at kunderne selv skulle konfigurere den pc de bestilte, således også den forholdsvise korte periode de havde kontrakt med Sonofon, her skulle kunderne sammen med butikkens personale lave konfigurationen som herefter blev sendt til Zepto som herefter først producerede pc en. Ud fra ovenstående er der ingen tvivl om, at Zepto har haft sin berigtigelse og der har været store muligheder for virksomheden. Desværre betød den eskalerede finanskrise, som også begyndte at få fat i Zepto fra 4 kvartal af 2008 og flere andre faktorer som kort listet er: Gearing af virksomheden til opskrevne forventninger Forkert sammensætning af aftalen med Sonofon og manglende leverings- og service evne Investering i egne butikker Bibeholdning af strategien om kun salg via internettet Manglende produkter (bl.a. mini bærbar pc) Ustabil leverandør samarbejde og kontrakter Kraftige investeringer i nyt design Disse faktorer var hovedårsagen til Zepto ikke kunne afsætte de produkter de budgetterede med og som endte med konkursbegæringen i oktober Kigges der nøgternt på de tilgængelige regnskabs- og nøgletal er det primært 3 af ovenstående faktorer der ændrede udviklingen. Dette er en stigning af personaleudgifter på 25 %, fald i bruttofortjeneste på 7,8 % og en stigning af de eksterne omkostninger på 15 %. Yderlig har der i 2008 været udviklingsomkostninger på kr. 5 mio. Isoleret set kunne en bedre tilpasning af disse faktorer have medført et positivt resultat i Da samtidig de resterende faktorer medvirkede til et drastisk fald i omsætningen i 2009, samt manglende eller mangelfulde leverandørkontrakter, var en konkurs uundgåelig. Det er de samme faktorer jeg i den følgende vil belyse og dokumenterer som værende bærende faktorer i en genoprejsning af Zepto. Når man har kigget på regnskaberne og undersøgt alle de positive anmeldelser produkterne har fået gennem tiden, både fra eksperterne og brugerne, er det uden tvivl, at der er et marked for Zepto Computers både på nær- og fjernmarkeder. Tom Sand Jensen Side 4 af 26

5 IDÉGRUNDLAG FOR REETABLERING AF ZEPTO COMPUTERS Det er idégrundlaget at producerer lige præcis de bærbare pc er og tv som kunderne efterspørger med dansk design og kvalitet. Samtidig skal Zepto Computers deltage i udviklingen af nye brugervenlige produkter. Kvalitet og design fremkommer med et godt sammenspil med de menneskelige ressourcer i en effektiv og moderne produktion. Min forretningsidé: Jeg vil reetablere Zepto Computers og reorganisere organisationen ved at ændre på nogle markante områder. Det er Ændre fra build to ordre til build to sale. Optimerer outsourcede produktioner Ændre fra web salg til salg til distributionskanaler Fokusere på salgs- og leverandørkontrakter Konsolidere virksomheden før ekspansion Børsintroduktion efter 3-5 år Organisatorisk vil jeg arbejde på, at de ansatte bliver medarbejdere med ejerskab over deres arbejde og derved stolte repræsentanter for Zepto Computers. Dette vil jeg gøre ved i høj grad at, uddelegere ansvarsområder og arbejde med resultatmål. Zepto Computers skal derfor i fremtiden fokusere på udvikling, design og salg, hvorfor produktionen helt skal outsources, delvis sammen med servicereparationer. På sigt vil jeg styrke forretningsgrundlaget ved en branchekonsolidering (produktudvikling og tilkøb af virksomheder) med udgangspunkt i Zepto Computers værdier. Jeg vil via mine kompetencer for forretningsudvikling, strategisk overblik og fremsynethed være på forkant med markeds- og virksomhed udviklingen. Storvorde, januar 2010 Tom Sand Jensen Vision for Zepto Computers Zepto Computers skal udvikles til et stabilt og kendt pc og tv design i Skandinavien som forbrugerne har tiltro til, til fornuftige priser. Senere skal der ske en vurdering af nye markeder i og uden for Europa. Tom Sand Jensen Side 5 af 26

6 Min baggrund Personlige data: Navn: Adresse: Alder: Tlf. privat: Familie: Tom Sand Jensen Uddannelsesmæssig baggrund / kurser: Erhvervsmæssig/praktisk baggrund: Tom Sand Jensen Side 6 af 26

7 ORGANISATION Nuværende ejer struktur Karsten Ree er nuværende direktør og hovedaktionær og er også personen der indgik konkursbegæring i november Zepto Computers A/S ejer der ud over 5 datterselskaber som ses herunder. Zepto Computers A/S, Danmark Zepto Comuters GmbH, Tyskland 100% Zepto Computers Ltd, England 100% Zepto Computers AB, Sverige 88% Zepto Computers AB, Norge 100% Zepto Computers AB, Finland 100% Generel ledelse Det er min plan at etablere en professionel bestyrelse med flere erfare virksomhedsledere med kerneviden inden for økonomi, markedsføring og produktionsudvikling. Den daglige ledelse vil varetages af direktionen i samarbejde med fire nøglemedarbejdere (produktionschef, salgschef, indkøbschef og servicechef). Organisationsplan Bestyrelsen DirekOon Udvikling/ kvalitet ProdukOonschef Indkøbschef Salgschef Servicechef Montage Salg Bogholderi Lager Markedsføring HR IT Tom Sand Jensen Side 7 af 26

8 Nøglemedarbejdere De fire nøglemedarbejdere skal ligesom resten af medarbejderne rekrutteres men jeg ser pga. det pressede arbejdsmarked ingen problemer i at finde særdeles kompetente medarbejdere som vil tage ejerskab af arbejdet og Zepto Computers. Produktionschef Personen skal være en robust person med et dybt kendskab til produktion og design af bærbare pc er og vil derfor blive en nøgleperson i udviklingen og design. Indkøbschef Indkøbschefen skal være en person med et bredt kendskab til pc markedet. Vil i tæt samarbejde med produktionschefen skulle indkøbe outsourcede produktion med korrekt kvalitet og design. Salgschef Bredt og dybt kendskab til specielt det danske marked og gerne det skandinaviske. Servicechef En alsidig person med godt og bredt kendskab til ansvarsområderne med hovedvægten på IT administration og bogholderi. Fælles egenskaber Alle de ovenstående personer skal have benene på jorden og være hands- on med opgaverne, da de selv i opstartsfasen ville skulle kunne løse opgaverne i samarbejde med direktionen. PRODUKT-, MARKEDS- OG KONKURRENEMÆSSIGE FORHOLD Produkter Bærbare computere Zepto solgte op til sin konkurs efter build to ordre, som betyder at kunden vælger en grundmodel og selv beslutter (ud fra foruddefinerede muligheder) hvilke komponenter den købte computer skulle indeholde. I det nye Zepto Computers vil produktionen være foruddefineret, dvs. kunderne vil få tilbudt et allerede defineret produkt. Der vil dog altid være mulighed for at tilpasse til specielle ønsker fra storkunder i den udstrækning det er muligt teknologisk og prismæssigt. Tv Zepto solgte modsat de bærbare, deres tv færdig produceret. Et eksempel på en introduktion er vedhæftet som Bilag 1. Disse tv er blev udviklet i samarbejde med??. Tv vil i det nye Zepto Computers blive anset for et niche produkt. Kunde- og omsætningsfordeling Den præcise omsætningsfordeling er ikke tilgængelig men ud fra diverse artikler og interview er hovedparten af omsætningen kommet via internet salg direkte til slutbrugeren. Der findes pt. Ingen optegnelser om salg til distributør eller storkunder. Der forefindes heller ingen optegnelser over salget internationalt. Konkurrenter For at kunne danne et billede af mulighederne med en reetablering af Zepto Computers har jeg undersøgt markedet og konkurrenterne. Ligeledes har jeg kigget nærmere på flere analyser fra de anerkendte analyse institutter IDC og Gartner og vil løbende referere og citerer deres rapporter. Jeg har valgt at fokusere på år 2008 og samtidig forholdt mig til de seneste rapporter for 2009 og branchen og analyseinstitutternes vurderinger af forventningerne til Tom Sand Jensen Side 8 af 26

9 Jeg har ikke medtaget nogen analyser af markedet for tv da jeg anser dette som et biprodukt i Zeptos samlede arrangement. Det er dog et marked der skal analyseres når en due diligence påbegyndes. I 2008 var det samlede salg af bærbare computer i Danmark anslået til 1 mio. stk. I perioden april-juni 2008 var markedsandelene i Danmark fordelt som følger: Markedsandel april- juni % 40,9% 40% 30% 21,9% 20% 6,0% 5,8% 4,8% 10% 4,4% 4,1% 4,0% 2,0% 1,9% 4,2% 0% Figur 1: Kilde: IDC Nordic Ud fra senere rapporter og udtalelser ser det ikke ud til at der er ændret radikalt på disse andele indtil nu. Som tillæg til nedenstående hoved- og nøgletal kan følgende oplyses: Ifølge analyseinstituttet IDC har Zeptos markedsandel det seneste par år svinget fra 1,3 procent (1. kvartal 2006) til 4,4 procent (2. kvartal 2008). Senest tilgængelige tal er for 2. kvartal 2009, hvor Zepto havde en markedsandel på 1,9 procent. 2 I løbet af det sidste år er den gennemsnitlige salgspris på samtlige bærbare Windows-computere faldet fra godt kroner i oktober 2008 til godt kroner et år senere, konkluderer analysefirmaet NPD. Analyseinstituttet Gartner forventer, at pc-priserne fortsat vil være under pres, selv om antallet af solgte enheder vil stige. Det skyldes ikke mindst de billige netbooks. "Vi forventer, at faldet i den gennemsnitlige salgspris for pc'er vil gå langsommere i takt med, at markedet kommer sig. Men i lyset af markedets konkurrence-prægede dynamik vil vi ikke se en stigning i gennemsnitprisen foreløbig," lyder det fra George Shiffler fra Gartner. Gartner forventer, at pc-salget vil stige 12,6 procent pc'er i Af de overnævnte konkurrenter er flere af dem de største på det globale salg af bærbare computere. 2 Tom Sand Jensen Side 9 af 26

10 Globalt markedsandel 3. kvt % 20% 10% 23,30% 21,20% 6,60% 11,90% 5,50% 0% Figur 2: Kilde IDC Nordic Ifølge den nye vurdering vil det globale salg af pc'er i 2009 løbe op i 298,9 millioner solgte enheder, hvilket er 2,8 procent flere end i I 2010 vurderes pc-salget til at nå op på 336,6 millioner enheder, hvilket vil udgøre en stigning på 12,6 procent i forhold til i år. Markedsværdien af det globale pc-salg vurderes nu til samlet set mia. kroner i 2009, hvilket er et fald på 10,7 procent i forhold til Gartner vurderer nu, at markedsværdien af pc-salget vil nå op på 1109,6 mia. kroner i 2010, hvilket vil udgøre en vækst på 2,6 procent i forhold til i år. "Årsagen til dette års fald i markedsværdi er faldet i gennemsnitlige salgspriser for pc'er, som vi har oplevet i år, og som er uden fortilfælde," siger Shiffler. Hvor IDC's forudsigelser for 2009 var præget af forventninger om nulvækst og negativ vækst, så er forventningerne til 2010 anderledes positive. Øverst på IDC's top 10-liste finder man forudsigelsen om, at it-industrien i det kommende år vil opleve en vækst på 3,2 procent på verdensplan, hvilket vil bringe os på niveau med situation i "Det hastige fald i de gennemsnitlige salgspriser for pc'er reflekterer en markedsændring mod lavere prislejer, da forbrugerne har efterspurgt pc'er, der blot er 'gode nok' til den billigste pris," siger Shifller. Han peger på, at leverandørerne har forsøgt at skabe vækst i markedet ved løbende at sænke priserne. "Vi forventer, at de gennemsnitlige salgspriser for pc'er vil falde langsommere, i takt med at markedet kommer i bedring, men i lyset af markedets konkurrencemæssige dynamik kommer vi ikke til at opleve, at de gennemsnitlige salgspriser for pc'er stiger igen lige med det samme," siger han. Resultatet bliver, at væksten i markedsværdien af pc-salget vil halte væsentlig bagefter væksten i salget til næste år og længere frem. Salget af minibærbare, som er inkluderet i det samlede pc-salg, vurderes til i år at nå op på 29 millioner enheder og til at vokse til 41 millioner enheder i Samtidig forventes salget af desktop-pc'er i år at nå op på 136,9 millioner enheder, hvilket udgør et fald på ni procent i forhold til sidste år. I 2010 vurderes salget af desktop-pc'er at nå op på 140,2 millioner enheder. Tom Sand Jensen Side 10 af 26

11 ØKONOMISKE DATA Hovedtallene og nøgletallene for de seneste 5 år er som følger. Det har ikke været muligt, at opdele tallene på de forskellige markeder og det har ligeledes ikke været muligt på nuværende tidspunkt at indhente regnskabet for Hoved- og nøgletal Koncern Modervirksomhed Hovedtal (mio.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat ordinær drift Finansielle poster Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Investering materielle anlægsaktiver Aktiekapital Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser Nøgletal (mio.) Overskudsgrad - 10,0 2,9 5,4 3,8 4,3 1,9 Res. Primær drift / oms. * 100 Afkastningsgrad - 27,2 8,3 18,1 19,3 41,3 8,3 Resultat primær drift / aktiver * 100 Bruttomargin 14,7 22,5 19,9 18,0 17,7 22,2 Bruttofortjeneste * 100 / nettoomsætning Likviditetsgrad 79,7 141,7 182,2 1210,7 143,4 107,6 Omsætningsaktiver * 100 / kortfristet gæld Egenkapitalens andel (soliditet) 20,5 33,7 43,1 18,2 31,4 16,4 EK / balancesum*100 Egenkapitalens forretning - 88,8 14,6 33,2 53,6 84,2 14,8 Årets res. / (gnm.snitlig)ek*100 Tom Sand Jensen Side 11 af 26

12 Balancer Aktiver (kr.1.000) Goodwill og lignende Udviklingsomkostninger Immaterielle anlægsaktiver i alt Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Kapitandele i tilknyttede virksomheder Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktier i alt Handelsvarer Varebeholdning i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehaender hos tilknyttede virksomheder Hensættelser til udskudt skat Andre tilgodehaveder Tilgodehaveder i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktier i alt Aktiver i alt Passiver (kr ) Virksomhedskapital Overkurs ved emission Reserve for opskrivning Overført resultat Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Realkriditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gælds- og hensatte forpligtelser i alt Passiver i alt Tom Sand Jensen Side 12 af 26

13 Domicil Zepto Computers har egne bygninger på adressen Baldersbuen 38, 2640 Hedehusene. Anskaffelsesværdien er pr opgjort til kr. 9,3 mio. og ejendomsværdien er fastsat til kr. 13,4 mio. Umiddelbart anses disse bygninger ikke som interessante da de ikke nødvendigvis opfylder de nye krav til produktion, salg og udvikling. Jeg ser et nyt domicil opbygget i Nordjylland ud fra flere nøglepunkter: Huslejeudgifterne er lavere pr. kvm. I Nordjylland Der forefindes kompetente samarbejdspartner i regionen Regionen er et højteknologisk område hvor der findes flere kompetente og mulige medarbejdere. Infrastrukturen er god. Stor interesse fra myndighederne i udvikling Tekniske anlæg, maskiner, driftsmaterialer og inventar m.v. Driftsmaterialer og inventar er pr opgjort til en anskaffelsespris på kr. 4,93 mio. efter afskrivning er værdien sat til kr. 2,8 mio. Præcis hvilke materialer der er tilbage er der endnu ikke overblik over, men kurator er ved at udarbejde denne liste. Disse materialer har en, i en evt. reetablering, stor betydning da de kan indgå i en handel omkring et køb af Zepto Computers. IT På nuværende tidspunkt findes der ingen oversigt over hvilket ERP system eller andet software der er blevet brugt. Der findes endnu heller ingen oversigt over hardware der er brugt i administrationen. Begge punkter skal undersøges og evt. indgå i en handel. Varelager Varelageret er i 2008 opgjort til kr. 21 mio. Jeg formoder at varelageret i 2009 er på samme niveau. Umiddelbart anser jeg meget af dette varelager som ukorent, da udviklingen allerede har gjort meget af det uinteressant. Der vil dog altid være brugbare komponenter hvorfor en forhandling af overtagelse vil være ønskelig men ikke en nødvendighed. Øvrige forhold På nuværende tidspunkt er der ikke kendskab til andre forhold med betydning. Tom Sand Jensen Side 13 af 26

14 UDVIKLINGSMULIGHEDER OG SWOT ANALYSE Zepto Computers befinder sig i et vækstområde i konkurrence med store internationale koncerner og få nationale konkurrenter. Der er spændende muligheder ved dels indgåelse af strategiske samarbejder med andre leverandører og dels producenter i de såkaldte lavtlønslande. Salgsafdelingen vil kunne øge aktiviteterne med udgangspunkt i en god privatkundeportefølje og ved øget fokus på samarbejde med distributører og detailkæder. Det er min plan for 2010 og årene frem at forbedre bruttofortjenesten ved at fokuserer på leverandørsamarbejde og optimere vareflowet. Der har hidtil ikke været foretaget en egentlig markedsbearbejdning ud over internetsalg. En af de afgørende aktiviteter er løbende kundebesøg og forhandlinger med distributører og detail kæder. Profileringen af Zepto Computers har tidligere været markant med god hjælp fra nationale branche magasiner, nyhedsmedier og via markedsføringskampagner hvorfor Zepto Computers er et relativt kendt brand. Denne strategi vil fortsætte. SWOT analyse STYRKER Zepto Computers er en specialiseret designer af bærbare computere, baseret på dels egen produktion og dels outsourcet produktion. Zepto Computers har et unikt og anerkendt dansk design og kvalitet. Zepto Computers er etableret på markedet Zepto Computers har etableret en design afdeling MULIGHEDER Markedet er begyndt at opleve vækst og vil i de kommende år opleve markant vækst. Zepto Computers er en lille producent som ikke vil være nogen direkte trussel mod de stærke internationale producenter. Zepto Computers vil kunne øge sin konkurrenceevne ved produktionsstyring og effektivisering. Dansk design og kvalitet er anerkendt world wide. SVAGHEDER Zepto Computers opererer i et marked med stærke internationale producenter med et forgrenet netværk af salgsenheder og på et marked med kraftig priskonkurrence. Manglende stordriftsfordele. Mulige kunder skal have genskabt tiltro til Zepto Computers Designafdelingen skal også genopbygges TRUSLER De store udbydere kan presse prisen i en kortere eller længere periode for at sikre sig en markedsposition. Billigestandardprodukter vil presse markedet. Med en fordel som dansk producent af bærbare computere er der også begrænsninger på eksportmarkeder, der anbefaler andre produkter og indgår internationale samarbejder. BUDGETTER I det følgende har jeg opsat drifts- og likviditetsbudget for en reetablering af Zepto Computers. Tom Sand Jensen Side 14 af 26

15 Jeg har hvor muligt forholdt mig til realiserede regnskabstal og jeg har ligeledes brugt de eksterne analyseinstitutter som tidligere er omtalt, til at estimerer gennemsnitspriser, salgsudvikling i styk og markedsandele. Derfor er følgende forudsætninger gjort: År 1 År 2 År 3 Markedsandel: 2,0% 3,0% 3,5% Gennemsnitspris: kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kassekredit: kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. Leverandør kredittid: 1 mdr. 1 mdr. 1 mdr. Debitor kredittid: 1 mdr. 1 mdr. 1 mdr. Udlånsrente: 6,0% 5,5% 5,5% Indlånsrente: 2,0% 2,0% 2,0% Kapitalindskud: kr. 8 mio. - - Lønudgifterne er anslået til en gradvis stigning til ca. 15 medarbejdere efter det første år og 20 og 25 i henholdsvis år 2 og 3. Husleje o. lign. er anslået ud fra gennemsnitlig lejepris fundet ved søgning. Salgsfremmende omkostninger er anslået ud fra erfaringer og forespørgsler hos leverandører. Andre omkostninger er anslået ud fra erfaringer og forespørgsler hos leverandører. Budget nøgletal I forbindelse med udarbejdelsen af budgetterne har jeg ligeledes beregnet vigtige nøgletal. Nøgletal år 1 år 2 år 3 Overskudsgrad 4,0% 7,4% 7,2% Aktivers oms.hastighed 3,1 2,7 2,1 Afkastningsgrad 12,5% 20,2% 15,0% Dækningsgrad 18,0% 19,9% 19,9% Kapacitetsgrad 1,3 1,6 1,6 Nulpunktsomsætning Risikomargin i kr Risikomargin i % 22,0% 37,2% 36,4% Likviditetsgrad 1,9 3,5 2,2 Soliditetsgrad 48,9% 28,2% 38,3% Gældsandel 47,8% 47,7% 52,2% Egekap. Forrentning 25,1% 55,7% 42,6% Tom Sand Jensen Side 15 af 26

16 Driftsbudgetter Nedenfor er opstillet hovedtal fra budgetterne for for Zepto Computers. Bilag 4 viser driftsbudgettet for år 1 månedsopdelt og Bilag 5 viser driftsbudgettet kvartalsopdelt for år 2 & 3. Beløb i kr. År 1 År 2 År 3 Omsætning Vareforbrug Dækningsbidrag I Lønomkostninger Huslejeomkostninger mv Salgs- og markedsføringsomk Kørsel-, rejse- og opholdsomk Regnskab, revisor, rådgivning Telefon, porto, kontorart. mv Abonnementer, forsikringer, kontingenter Div. småanskaffelser Etableringsomk. der ikke aktiveres Omkostninger Resultat før renter, afskrivn. og skat Renter (33.379) ( ) ( ) Driftsmæssige afskrivninger Driftsresultat før skat Balancebudgetter Nedenfor er opstillet hovedtal fra balancerne for år 1 for Zepto Computers. Bilag 3 viser statusbudget for år 2 & 3. Tom Sand Jensen Side 16 af 26

17 Likviditetsbudget Nedenfor er opstillet likviditetsbudgettet for år 1 for Zepto Computers. Bilag 2 viser likviditetsbudgettet for år 2 & 3. Tom Sand Jensen Side 17 af 26

18 AFSLUTNING Der er i denne forretningsplan gjort rede for Zepto Computers A/S, mine reetableringsplaner, beregninger m.v. Det er min afsluttende bemærkning, at Zepto Computers er spændende produkter med gode muligheder først og fremmest nationalt og senere globalt. Jeg mener, at kunne gøre en positiv ændring i virksomheden i form af forbedret effektivitet og med fokus på optimering af produktionskanaler, salgskanaler og designkanaler vil jeg kunne skabe en solid og ekspanderbar virksomhed nationalt og internationalt. Det har været mit udgangspunkt, at budgetterne ikke skal afspejle en ønskesituation, men de er derimod udarbejdet ud fra størst mulige realisme. Jeg er af den opfattelse, at budgetterne er realiserbare og med muligheder for at styrke økonomien yderligere. Tidshorisont Februar marts 2010 Tilkendegivelser fra mulige investorer og gennemarbejdelse og godkendelse af forretningsplanen, samtidig tages der kontakt til Kurator og indledes forhandlinger. Marts-April 2010 Søgning af domicil, Rekruttering af nøglemedarbejdere, udarbejdelse af salgsplan og salgsbudgetter. April Maj 2010 Design og produktionsopstart, salgsopstart. Tom Sand Jensen Side 18 af 26

19 BILAG Bilag 1 Zepto præsenterer Tv med optagefunktion Af Rasmus Larsen - 27 May 2009 Vores store HDTV tema ruller! Vi kigger nærmere på mulighederne der findes for HDTV på det danske marked i dag, og hvad vi kan forvente os indenfor overkommelighed fremtid. Følg vores store 2-ugers HDTV tema her: HDTV Tema Danske Zepto er for alvor på vej ind i de danske stuer med deres Tv. Seneste lancerede de deres nye 100 Hz serie, som vi har anmeldt og nu kommer Zepto med en tilføjelse til Pantheon serien, som giver mulighed for at optage, sætte live-tv på pause og afspille multimedia fra et USB stick. Zepto præsenterer nu deres nyeste skud på stammen; Tv et Pantheon C32. Det er et nyt medlem af den velkendte Pantheon serie i 32 tommer, som giver mulighed for at optage ned på en harddisk eller en USB nøgle. Zepto Pantheon C32 Optag dit yndlingsprogram Optagefunktionen fungerer på flere niveauer. Man kan selv vælge om man vil optage ned på en USB-nøgle eller en ekstern harddisk. USB nøglen kan f.eks. være praktisk, hvis man skal have optagelsen med på farten eller efterfølgende vil se den på sin bærbare computer. Pantheon C32 giver også brugeren mulighed for at sætte live-tv på pause. Det gøres på simpel vis vha. fjernbetjeningen og programmet kan efterfølgende genoptages, når man er klar til at fortsætte. Tom Sand Jensen Side 19 af 26

20 Zepto Pantheon C32 Programoptagelse arbejder sammen med den indbyggede EPG (elektroniske program guide), hvor man også kan se hvilke programmer der sendes de kommende dage. I den elektroniske program guide kan man vælge hvilke programmer der skal optages, og skærmen starter automatisk, når de sendes også selv om Tv et er slukket. Endeligt har Tv et en smart søgefunktion, så du kan søge efter dine yndlingsprogrammer eller serier og optage alt af interesse. Zepto Pantheon C32 Det tekniske Skærmen har flere af de samme tekniske features, som de andre Pantheon modeller, Tom Sand Jensen Side 20 af 26

21 men der er også kommet nye ting til. Pantheon C32 er en 32 tommer udgave med 4 HDMI indgange. Skærmen har også både digital DVB-T og digital DVB-C tunere til henholdsvis antenne-tv og kabel-tv. Af tekniske features nævnes blandt andet et dynamisk kontrastforhold på 25000:1 og en responstid på 8 ms. Zepto Pantheon C32 Zepto har også indbygget Pixel Precision Engine, der er en billedprocessor, som sørger for at behandle billedet, før det vises på LCD panelet. Pantheon er blevet slankere Ligesom Zeptos nye Pantheon A Hz+, er Pantheon C32 også blevet slankere. Herudover er designet udført i det velkendte Pantheon design med en sort højglans ramme. Pris og levering Zepto Pantheon C32 er på vej ud i butikkerne og på Zeptos hjemmeside. Den kan leveres fra uge 26. Zepto lancerer modellen med en introduktionspris, hvor man sparer kroner. Prisen er således til dem der forudbestiller allerede nu. Tom Sand Jensen Side 21 af 26

22 Bilag 2 (Likviditetsbudget år 2 & 3) Tom Sand Jensen Side 22 af 26

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni

Årshjul. Generalforsamling. Januar December. Februar. Marts. November. April. Oktober. September. Maj. August Juli. Juni Årshjul Januar December Februar November Marts Oktober April Generalforsamling September Maj August Juli Juni Revideret 30/03-2011 Syddjurs Spildevand A/S 1. kvt. 2011 År til dato Årsbudget Realiseret

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere