Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003"

Transkript

1 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien Folehavefestival Orienteringsmøde i KSB Kvarterforum Stormøde for kontaktpersoner Repræsentantskabsmøde i H44 Møde i Hjem om fri råderet Nyt Kanal 3B Kanal 3B har denne gang et lidt anderledes udseende, som redaktionen håber, I som læsere tager godt imod. 3B ønsker at være kendt som en moderne, effektiv og rationel administration. Det skal vores kommunikation ud af huset også signalere, både i design og sprog. Kravet til det nye design var derfor, at det skulle give god plads til information, så vi sparer papir og porto, og alligevel give et let og luftigt indtryk. Det skulle give modtageren lyst til at læse, være let genkendeligt og princippet bag opbygningen skulle kunne bruges i mange forskellige sammenhænge. Om Kanal 3B galdt det også om at få mange kroge at hægte jer som læsere på, det skal være fast bygget op, så I nogenlunde ved, hvor I skal finde oplysningerne - og alligevel så fleksibelt, at antallet af sider kan variere efter mængden af stof. Det måtte ikke koste en masse penge at indføre nyt design, så vi bruger først lageret af gammelt papir op og trykker nyt, når vi alligevel skulle genoptrykke. Vi håber, I synes godt om det nye design. I administrationen glæder vi os i hvert fald til at tage det i brug. Aftale om salg Forsøg vedrørende lejeres mulighed for at købe deres almene boligen er stadig ekspropriation, mener BL. Lørdag den 8. november 2003 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om forsøg med salg: Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at iværksætte en forsøgsordning, hvor et antal kommuner eller boligorganisationer får mulighed for at søge om, at der i deres kommune eller boligorganisation gives mulighed for, at lejere i de almene boliger skal kunne overtage deres bolig. Målene med forsøgene er at give mulighed for, at lejerne kan få et tilbud om at købe deres almene bolig som ejerbolig skaffe penge til byggeri af flere nye boliger og dermed øge antallet af boliger de tilbageværende lejere kan blive boende på uændrede vilkår og ikke vil blive dårligere stillet, fordi andre lejere benytter denne mulighed Aftaleparterne er enige om at gennemføre den nødvendige lovgivning til forsøgets gennemførelse. Stadig stor usikkerhed I Jyllands-Postens netavis kunne man weekenden efter læse, at Lejere har På H44 s repræsentantskabsmøde tirsdag den 25. november 2003 fik H44 ny formand. Han hedder Jan Christiansen og er formand for Hjortegården. Jan afløser Tommy Kaysen, som ikke kunne fortsætte som formand, da han ikke længere er medlem af Egeløvparkens afdelingsbestyrelse. Jan Christiansen bliver samtidig medlem af 3B s bestyrelse, som består af de tre organisationers formænd og næstformænd samt en medarbejderrepræsentant. Den nye formand takkede for valget og sagde: lange udsigter til køb. Årsagen er, at når den første kommune forsøger at sælge, vil BL indlede en retssag med påstand om ekspropriation. Det vil få andre kommuner til at vente, til der er kommet en afgørelse. I samme avis er erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen citeret for at sige: - For os er det afgørende at få gang i en forsøgsordning, og vi mener, det skal være den enkelte lokale afdeling i boligforeningen, der skal træffe beslutningen. Den tolkning er Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl helt og aldeles enig i. BL s formand Henning Kirk Christensen slår endnu en gang fast, at det er den centrale boligorganisation, hvor øverste myndighed er repræsentantskabet, der ejer boligerne: - Derfor er det alene repræsentantskabet, der kan træffe beslutning om at sælge boliger. Derfor er der tale om ren ekspropriation, hvis man vil forsøge at give den enkelte boligafdeling mulighed for at sælge lejeboliger. Første gang det sker, vil vi straks føre sagen i retten, siger formanden i BL, Henning Kirk Christensen altså til Jyllands- Postens netavis. Ny formand i H44 hedder Jan Christiansen - Personligt er jeg ked af, at Tommy skal forlade os, men man må respektere beboerdemokratiet. Jan takkede herefter Tommy for indsatsen og overrakte et flot ur. Læs mere om repræsentantskabsmødet på side 7.

2 BL nyheder Kanal 3B - august 2003 Nyt fra Boligselskabernes Landsforening Aftale om billig telefoni sagt op Vi har tidligere med glæde fortalt om den mulighed for at få 15% rabat på telefonregningen, BL havde forhandlet på plads med Telia. Desværre har Telia sagt aftalen op og i stedet tilbudt en væsentlig lavere rabat. Det har BL ikke fundet tilstrækkeligt attraktivt. De abonnementer, der allerede er indgået, vil fortsat have de 15% rabat, men det er altså ikke længere muligt at indgå nye aftaler. Let for unge at søge 1. oktober 2003 flyttede centralindstillingsudvalget (CIU) ind hos BoligButikken på Københavns Hovedbanegård. CIU er en organisation, der formidler kollegie- og ungdomsboliger til alle unge under uddannelse i Danmark - samt arbejder for, at der bygges de nødvendige ungdomsboliger i hovedstadsområdet. Og i tilknytning til CIU kan man i BoligButikken blive skrevet op til ca familieboliger i hovedstadsområdet. Flyv fra reden? BoligButikken er i gang med at søge kommunerne om tilladelse til at indføre et gavekort, der skal lette de unges vej ind på boligmarkedet. Gavekortet vil bestå af en opnotering til almene familieboliger på 1-5 ventelister tilknyttet BoligButikken og forudbetaling af ajourføringsgebyret i 2-4 år. Gavekortet vil kunne bruges til årige fx i forbindelse med konfirmation, eksamen eller fødselsdag. Nye "BL-informerer" siden sidst: Nr. 52 Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne Nr. 53 Fremtidens BL - tidsplan og bidrag til den fortsatte debat Nr. 54 Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2004 Nr. 55 Ny Pjece om beboerklagenævn Nr. 56 Præcisering af efterslæbsberegning 4. september 2003 Nr. 57 Aftrapning af rentesikring i 2004 Nr. 58 Fælles indkøb af el til fællesforbrug Nr. 59 Grønt Diplom Nr. 60 Nyt ansøgningsskema ABC oktober 2003 til støttet byggeri Nr. 61 Telefoniaftale med Telia ophører Nr. 62 Forsøgsordning om salg af almene boliger Nr. 63 Nye indeks til regulering af byggekontrakter m.m. Nr. 64 Tidsbegrænset og midlertidig ansættelse Nr. 65 Konference om mobilantenner Du finder BL-informerer på BL's hjemmeside under publikationer. Men du kan også - som altid - henvende dig til 3B's sekretariat, hvis du ønsker eksemplarer af BL-Informerer. Glædede sig måske for tidligt? - Det er overordentligt glædeligt, at der nu er indgået en aftale, der tilsyneladende indebærer en helt frivillig model for salg af almene boliger, sagde formanden for Boligselskabernes Landsforening, Henning Kirk Christensen, i en pressemeddelelse om forliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med finansloven for Set i forhold til den hidtidige dramatiske debat synes det at være en klog beslutning, at kommuner og boligorganisationer skal godkende eventuelt salg i de konkrete tilfælde. Boligselskabernes Landsforening strakte hånden ud til dialog og håbede, at det kunne blive indledningen til et nyt og positivt samabrejde med regeringen. Men måske glædede BL sig for tidligt? Kommune kontra boligorganisation? I den seneste medieomtale - og sidste nummer af BL s blad Boligen - ser det ud til, at forligsparterne mener, det er den enkelte boligafdeling eller kommune, der kan beslutte salg - og IKKE boligorganisationen. I Boligens leder står: -..at regeringen bevidst forsøger at optrappe en konflikt med den almene sektor, så kommunerne kan godkende forsøg med salg udenom boligorganistaionerne, der ejer boligerne, hvis forsøget godkendes på et afdelingsmøde. Lederen slutter med et par relevante spørgsmål: Hvorfor vil regeringen ikke dialog? Hvorfor denne krigeriske holdning til den almene sektor? 2 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax kundeafdelingen Mail Redaktion Niels Peter Pedersen, ansv. Benny Flindt Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag eget tryk Næste nummer Er januar/februar NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg - deadline er 8. januar 2004

3 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Organisationen trimmes Byggesager i 3B KSB-sager på vej: Dannebrogsgade nr. 12, hvor KSB og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune har indgået en aftale om ca. 21 boenheder, som skal lejes ud til særlige grupper. Skema A er sendt ind. Bogfinkevej, hvor en aftale om nyt fælleshus samt bofællesskab overvejes. Ny struktur kan ikke stå alene, men skal følges op af udvikling af kompetencerne. 3B er fuld i gang med en længere kompetenceudviklingsproces. Kick-off dagen, som blev beskrevet i sidste udgave af Kanal 3B, var på den måde det første middel til at lære medarbejdere nye måder at samarbejde på. Efterfølgende har der været holdt temadage om værdier, hvor man har diskuteret, hvad der fremover skal kendetegne 3B som virksomhed. Kunder, samarbejde og fremtid Foreløbig ser det ud til, at der er tre meget vigtige fokusområder som medarbejderne er enige om at sætte fokus på: Kunder, samarbejde og fremtid. Fællesnævneren for dem alle er kvalitet, som medarbejderne mener bør tænkes ind på visionsplan. De enkelte afdelinger i administrationen har så været igennem en såkaldt Se det mulige i det umulige 3B holdt igen i år en velbesøgt fælleskonference på LO-Skolen i Helsingør. Som noget nyt får du sammen med denne udgave af Kanal 3B et udførligt referat fra konferencen. Som noget nyt har der også været sendt et vurderingsskema ud, hvor deltagerne er blevet bedt om at fortælle, hvad de syntes om de enkelte mødepakke, hvor første skridt var at fortælle, hvilke rigtig gode historier man har fra sin hverdag, som samtidig illustrerer de værdier, man ønsker at basere virksomheden på. Dernæst skulle man gøre rede for, hvad værdierne betyder i afdelingerne, hvordan medarbejdertilfredsundersøgelsen og værdierne hænger sammen - og hvordan man kan indarbejde værdierne yderligere i dagligdagen. Sidste temadag handlede så om projektarbejde, som er en væsentlig del af den nye struktur. Her fik medarbejderne nogle gode værktøjer - og mulighed for at prøve dem af. Næste temadag er den 8. december, hvor det igen handler om projektarbejde. En evaluering af forløbet indtil nu er på vej - og så er der ellers pause til efter jul. dele af konferencen. Resultatet er ikke klar, men i Kanal 3B i det nye år vil du kunne læse, hvem der er den heldige vinder af de tre flasker god rødvin, der udloddes blandt svarene - og hvad evalueringen viste. Har du ikke udfyldt skemaet? Så gør det nu, så udvalget kan planlægge den næste konference endnu bedre. H44-byggesager i gang: H44's nye byggeri Søagerpark blev først forsinket af et regionsplantillæg, dernæst skulle det kontrolleres, om der var noget af arkæologisk interesse på grunden - og sidst skulle jorden renses for en mild grad af forurening. Men første spadestik blev taget den 21. maj 2003, man er i fuld gang på byggepladsen - og de første huse har allerede rejst sig. Forventet indflytning er oktober Omprioriteringssager: Remisevænget Øst (FB) Remisevænget Nord (FB) Hørgården 1 (KSB) Hørgården 2 (KSB) Slotsherrenshus (KSB) Grønrisvej (KSB) Hammelstruphus (FB) Lønstrupgård (KSB) Bryggergården (KSB) God jul - og godt nytår Kanal 3B ønsker alle læsere en rigtig god jul - og et godt nytår. Husk, at kontoret et lukket juleaften og mellem jul og nytår. Første dag i det nye år er mandag den 5. januar.

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Byudvikling i Partnerskaber Partnerskabet på Amager, hvor både KSB, FB og 3B deltager, blev indviet med maner den 16. september Der var taler af overborgmester Kramer Mikkelsen og formand for FB Hanne Bolvig. Partnerskabskrammet blev ledet af Master Fatman - og forsøg på at give dragerne luft under vingerne i den flotte sensommerdag, hvor ikke en vind rørte sig, gav god motion. Nyt fra miljøområdet Bettina Fellov har ordet Byudvikling i Partnerskaber er et forpligtende samarbejde mellem de syv forvaltninger i Københavns Kommune, FB, KSB og 3B, lokale beboere, Amager Erhvervsråd, de lokale skoler, Liv i Sundby samt lokalområdets netværksog foreningsliv. Partnerskabet har et sekretariat, der koordinerer og servicerer de fire temapartnerskaber og er økonomiske ansvarlig for de enkelte aktiviteter. Det er kort sagt et samarbejde om at udvikle en hel bydel med beboere i almene boliger i fem afdelinger. Det er også en fireårig aftale med Københavns Kommune, beboere og lokale interessegrupper. Ideen er, at man skal skabe nye rammer om aktiviteterne og nye muligheder for beboerne. Urban U2 Urban U2 - en udvikling af dit boligkvarter hedder et storstilet projekt, der løber af stablen i uge Her inviterer boligpartnerskabet beboerne til arbejdende værksteder om udviklingen af boligkvarteret. De fire temaer er: Friarealer, Bygninger, Fælles funktioner og Kvarterets profil. Målet er, at værkstederne kommer med konkrete ideer og projekter, som rådgivere kan arbejde videre med. Der er lagt op til, at beboerne enten kan deltage i fire fulde dage, være iagttagere og kigge forbi, komme til forelæsninger og busture - eller deltage i de offentlige møder, hvor de arbejdende værksteders ideer og projekter er til fri debat og kritik. Alle fra området, der har lyst til at deltage, er velkomne. Tilmelding sker til sekretariatet på telefon Diplomordningen Kursus 3B holdt kursus om diplomordningen i november for funktionærer og for afdelingsbestyrelser. Kurset søgte at skabe et overblik over, hvad indsatsen er for at kunne få et grønt diplom, hvordan man fastholder et grønt diplom og gennemgår manualen. Herudover udfyldtes et ansøgningsskema, så alle kunne se, hvad det kræver. De første 5 boligafdelinger har søgt om det grønne diplom. Og så har vi sendt de første ansøgninger til BL om diplomordningen for boligafdelinger, og det er jeg rigtig glad for. I første omgang har Hørgården 1 og 2, A.F. Beyers Vej, Egedalsvænge og Hjortegården søgt om grønt diplom. Selvom jeg endnu ikke kender svaret på, om de 5 afdelinger har fået det grønne diplom, så håber jeg på det bedste og glæder mig til de næste boligafdelinger kommer med på ordningen. Kursus om kemikalier 3B holdt også kemikaliekursus i november. Kurset gav et overblik over sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af kemikalier, indsigt i leverandørbrugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger, og herudover gennemgik vi den nye metode til registreringer af kemikalier samt udarbejdelse af kemikalieregnskaber. Møder med kemikalieleverandører Så er vores første runde med kemikalieleverandører ved at være gennemført. Resultatet af møderne er, at leverandørerne foretrækker en leverandørerklæring om indholdsstoffer i stedet for parallel mærkning eller lign. Vi har udarbejdet en leverandørerklæring i 3B, som du kan hente på 3B s hjemmeside. Du kan også få den med posten. I leverandørerklæringen underskriver leverandørerne en erklæring om, at deres produkt ikke indeholder stoffer, der fremgår af KRAN-listerne. I modsat fald oplyser de mængden af de enkelte indholdsstoffer, som optræder på kranlisterne (Kræft, Reproduktion, Allergi og Neurotoksiske). Det nye registreringssystem Så har vi udviklet vores nye kemikalieregistreringssystem og mangler blot noget af benarbejdet, så kører det. Systemet er forsøgt udarbejdet, så man som ansat ikke behøver at have en større kemikereksamen. Så snart vi er helt klar, får I besked.

5 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Foreningsmøde I alt 32 mennesker deltog i FB s foreningsmøde den 17. november Mødet blev holdt i beboerlokalet, Hammelstrupvej 18, og startede med en kort præsentation af de to afdelinger Ved Rosenhaven og Hammelstruphus. Efter en kort rundvisning fortalteformand, Hanne Bolvig, nyt fra egen verden og fra den storpolitiske arena. Hun fortalte, at de tre seniorbofællesskaber i Ballerup; Solsikken, Kløvermarken og Valmuen er godt i gang - og at FB s afdeling Guldbergsgade ville få en pris den 20. november 2003 af Københavns Kommunes Kulturfond for godt og smukt byggeri. Derudover kom Hanne Bolvig ind på salg, på nedskæringerne på byfornyelsen, på forringelse af boligstøtten - og på rammebeløbet, som igen vil lægge loft over prisen på alment byggeri. Byggechef i 3B Erik D. Præstegaard fortalte om, hvad man gør for at nedbringe fejl og mangler i nybyggeri, og herefter talte man om udlejning i små afdelinger og om oprykningsretten. Læs mere på hvor du også kan finde et referat fra mødet. Beboernes motionsrum blev lige afprøvet. Liv i Efterårsferien Af Niels Balling For 9. år i træk stod kulturforeningen Liv i Sundby bag en række arrangementer for børn og voksne i og omkring Remisvængerne på Amager. Det omfattende program tyvstartede torsdag den 9. oktober med et debatteater i Beboerhus Vest, hvor unge fra Gellerup ved Århus opførte Godnat Gellerup der satte fokus på racismebegrebet. Salen ved fyldt og debatten bagefter livlig. Der var enighed om at samle kræfterne om at opnå gensidig respekt og forståelse mellem alle beboergrupper ved at bruge hinandens kulturer til at gøre tilværelsen bedre i boligområdet. Der var også fuldt hus, da Vigga Bro og Erik Moseholm om mandagen i efterårsferien causerede over livets afslutning i forestillingen og man skal jo dø i dagscentrets café. Om tirsdagen var der så børneteater i Dyvekeskolens gymnastiksal, hvor 150 børn og voksne så Brødrene Løvehjerte, Astrid Lindgrens klassiker, opført af teatergruppen Dos Mills. Resten af ugen var også en række af succeer med udsolgte arrangementer, der blandt andet omfattede: Bolcheværksted, Cirkusartist på 2 dage, Heldagstur til Lund i Sverige, Maleriudstilling og meget meget mere. Folehavefestival Foto og tekst: Mikkel Pedersen Endnu engang blev holdt en stor og velbesøgt Folehavefestival i Kirsebærhaven midt i Folehaven i Valby. Folehavefestivalen er et levende eksempel på, hvad man kan nå i et lokalområde, når alle gode kræfter forenes. Folehavefestivalen er ikke bare en gadefest, som man kender fra andre kvarterer og bebyggelser. Det er et stort anlagt arrangement, hvor både kirken, spejderne, FB - Folehaven, skolen og biblioteket samt institutionerne, Grøn Guide og mange andre deltager med hvert deres bidrag. Festivalen planlægges grundigt i arrangementsgruppen med repræsentanter fra de mange or-ganisationer og institutioner, der deltager i samarbejdet. Kagernes fest En af hemmelighederne bag festivalens succes er, at skolen har integreret festivalen i undervisningen. På den måde får klasserne fyldt op i klassekasserne via salg fra de mange spændende boder. Igen i år deltog masser af børn og unge og deres familier, men også andre beboere i området blev tiltrukket af det enorme udbud af aktiviteter, gøjl, live musik, boder, vådt og tørt samt traditionelt loppemarked. Helhedsorienteret festival I år deltog Byfornyelsesselskabet og havde i samarbejde med 3B en stand, der viste, hvor langt det helhedsorienterede byfornyelsesprojekt omkring Kirsebærhaven er kommet. Der var rigtig mange, der besøgte den flotte stand, deltog i Tip en 13 er og fik materiale om det videre forløb. Mange tog også en debat om den kommende plads, trafikken i kvarteret og udfoldelsesmulighederne for børn og unge omkring Kirsebærhaven. Som en særlig gimmick skal det knuste porcelæn fra boden Det muntre køkken, bruges til at udsmykke dele af Kirsebærhaven med mosaikker, lavet af skoleklasserne.

6 Nyt fra Boligselskabet KSB Orienteringsmøde Den 24. november 2003 deltog repræsentanter fra 12 afdelinger, bestyrelse og administration i orienteringsmøde. Hanne Larsen havde stor ros til afdelingsbestyrelserne, som på god måde løser de opgaver, der opstår. Kontaktpersonordningen fungerer stadig, og Hanne Larsen havde i den forbindelse et spørgsmål til forsamlingen: Siger I selv til, hvis I har behov for hjælp, eller skal bestyrelsen være opsøgende i forhold til afdelingerne? Hanne Larsen kom også ind på råderet. Den arbejdes der fortsat med, og Hanne Larsen spurgte i den forbindelse: Hvilke erfaringer har I med råderetten i afdelingerne? Bliver den brugt - og har I ideer til, hvordan det bliver mere interessant? Hanne Larsen sluttede af med de opgaver, KSB vil prioritere det næste år: KSB skal igen sætte gang i diskussionen om medejerboliger - det er stadig en god ide. KSB skal se på, hvordan man kan blive mere selvfinansierende og dermed mindre sårbar, men KSB vil holde fast i den boligsociale forpligtelse og ansvar for at bygge også for de svage. Som sædvanlig var der opdatering på det boligpolitiske område - og fremlæggelse af budgettet til orientering. Og som sædvanlig blev sluttet af med hyggelig snak omkring en velfortjent bid brød. Kvarterforum Det første kvarterforum er gennemført i Byudvikling i Partnerskaber. Kvarterforum bygger videre på Remisevængernes og Dyvekevængets tradition for at holde en årlig konference, hvor beboere og lokale samarbejdsparter gør status og planlægger den fremtidige indsats. Fire oplægsholdere gav inspiration: Fra 3B fokuserede Niels Peter Pedersen på boligkvalitet og image. Hugo Rasmussen fra Amager Erhvervsråd fortalte om visionerne for byudviklingen i området. Torben Ryberg fra Københavns Jobcenter fortalte om mentorordninger - og Bjarne Vittrup fra Ørestadsselskabet lagde vægt på det store udbud af billige lejeboliger, kulturen og de grønne arealer som forudsætning for dynamik i området. Deltagerne deltog herefter i fire workshop, der afspejler bredden i partnerskabet: Institutionerne, en del af lokalsamfundet, Kultur som brobygger, Hvordan tager de udsatte del i udviklingen, og Ansigtsløftning til boligområdet. Gruppernes arbejde vil indgå i den fremtidige proces på Amager. 6 Stormøde for kontaktpersoner Af Mikkel Pedersen Københavns Rådhus dannede den 7. oktober ramme om et stormøde for alle kontaktpersoner i de almene boligafdelinger i København, kommunale kontaktpersoner, samarbejdspartnere fra de enkelte lokalcentre samt de centralt ansatte koordinatorer fra boligorganisationerne. Glenn Jacobsen fra Lejerbo indledte med lidt historik: - Ordningen udspringer af det boligsociale samarbejde mellem boligorganisationerne og Københavns Kommune, der blev formaliseret via samarbejdsaftalen. I dag er alle lokalcentre og de fleste af kommunens boligorganisationer med i ordningen, der også omfatter etablering af lokaludvalg, fortalte Glenn Jacobsen. Ordningen er etableret for at sikre tidlig indsats over for svage beboere, herunder især psykisk syge, misbrugere og ældre. Udgangspunktet er, at det ofte er naboer og ansatte på ejendomskontorerne, der først bliver opmærksom på akutte problemer. Kontorchef for FAF s 7. kontor, Birgitte Nystrup Lundgren, konstaterede til debatten om anvisning af mange større familier med flygtninge- og indvandrer baggrund, at der i 2002 kun blev anvist til ca boliger. 61% af de anviste var enlige mænd, og kriterierne er temmelig skrappe, fordi der skal være tale om et akut problem. Evalueringen af boligrådgivernes arbejde på lokalcentrene har klart vist, at det er en model, der skal forankres og udvikles. Derfor er der nu 16 boligrådgivere som dagligt løser konflikter rundt om i lokalområderne. Anvisning til ældreboliger Et af temaerne i debatten var anvisningen til ældreboligafdelingerne, hvor der desværre er mange ledige lejligheder og måske for skrappe kriterier. Hanne Larsen, KSB, advarede mod at leje boligerne ud til meget ressourcesvage i disse bebyggelser. I stedet un- derstregede hun, at det var bedre at opføre flere skæve boliger. Her får de et godt boligtilbud med støtte. Hurtig indsats vigtig Boligrådgiveren Kirsten Teilgaard Andersen og inspektør i Hørgården Mogens Steinlein gav herefter eksempler på samarbejdet, når det lykkedes. Tidlig indsats og opfølgning i et samarbejde mellem inspektørkontoret og boligrådgiverne kan løse problemerne, så beboeren kan beholde sin bolig, og naboerne kan holde det ud. Andre gange kan det være nødvendigt at flytte beboeren, og også her er det vigtigt med hurtig indsats. Under overskriften Hvem er vi, og hvordan kan vi bedre samarbejde i bydelen, afsluttedes stormødet med, at deltagerne samledes i mindre grupper efter lokalområde. Her har man lært hinanden at kende og aftalt karakteren af det fremtidige samarbejde.

7 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev Repræsentantskabsmøde På Herlev Skole smuldrer betonen, og Landsbyggefonden er søgt om midler. Desværre vil sagen først blive behandlet i 2004, og derfor undersøges nu, om der skal foretages forebyggende udbedringer. Herlev Torv har for nylig lukket affaldsskakterne, så beboerne selv skal gå ned med affaldet. På Herlevgårdsvej har afdelingen vedtaget at bygge en containerplads, På årets repræsentantskabsmøde gik Tommy Kaysen af som formand for H44. Ny formand blev Jan Christiansen. I sin beretning kom Tommy Kaysen ud over de boligpolitiske nyheder ind på, at der i fællesskabet 3B er sendt en beboeravis om fri råderet ud. Mange har benyttet sig af den frie råderet, og mange har søgt om godtgørelse. Og selv om man regner med at blive boende, mente Tommy Kaysen, det var en god ide, fordi der kan ske meget på 10 år. Der har også være holdt fyraftensmøde på Amager om den fri råderet, og her var mulighed for at se den udstilling, partnerskabet på Amager har fået produceret, ligesom man kunne møde forskellige køkkenleverandører. Udstillingen var også sat op på fælleskonferencen, og den kan lånes til inspiration. og det bliver spændende at se, om beboerne er indstillet på at sortere affald. I Egeløvparken godkendte afdelingsmødet ikke afdelingsbestyrelsens forslag til budget. Nu er der valgt ny afdelingsbestyrelse, og nyt forslag til budget er vedtaget. Som den eneste afdeling havde de også regnskabet til godkendelse. Fortrydelsesret H44 s bestyrelse har vedtaget at søge Herlev Kommune om at indføre fortrydelsesret, som er et tilbud til de lejere, som ønsker at flytte sammen med Tommy Kaysen sluttede sin sidste beretning som formand for H44 med en stor tak til samarbejdspartnerne i FB og KSB samt 3B s direktion. Der lød også en tak til de ansatte i administrationen og på Herlevkontoret samt funktionærerne. Tommy Kaysen fortalte, at der i selskabets bestyrelse altid har været et godt samarbejde, hvor uenigheder blev afklaret. Endelig rettede Tommy Kaysen en stor tak til afdelingsbestyrelsesmedlemmerne og mindede om, at det er beboerne, som er den vigtigste opgave. Herefter ønskede Tommy Kaysen held og lykke med arbejdet i afdelingerne, i selskabet og i formandskabet. I egen verden H44 s egen verden er med i den skriftlige beretning, men Tommy Kaysen valgte at komme kort ind på enkelte afdelinger: Nybyggeriet Søagerpark skrider frem efter planen. Sidste indflytning sker 1. oktober 2004, men når vinteren er overstået, vil det vise sig, om det er muligt at flytte ind etapevis før den dato. De første huse står allerede på grunden, som stadig har mange besøgende på trods af et skilt om adgang forbudt. I samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Hjortegården er det besluttet, at Herlev Kommune i en forsøgsperiode på to år står for udlejningen af alle de boliger, der ikke søges af bolighavende i H44. Samtidig forsøger man at indføre en særlig fortrinsret for beboere over 50 år til mindre boliger i ejendommen. ny partner og som ønsker sikkerhed for, at de, hvis det nye parforhold ikke holder, inden for tre år kan flytte tilbage til en bolig i nogenlunde samme størrelse i den afdeling eller bydel, de før har boet i. Tak til samarbejdsparterne Richard Clausen havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. Derfor rettede Tommy Kaysen en stor tak til ham for hans store arbejde i selskabets bestyrelse og i afdelingsbestyrelsen for Martins Gård. Jørgen Pedersen er stoppet sit arbejde i 3B s kursusudvalg, og Tommy Kaysen takkede ham for indsatsen. Der skal findes en ny i stedet, mens Peter Laustsen fortsætter i kursusudvalget. Genvalg og nyvalg af bestyrelsesmedlemmer Da beretning og regnskab var vedtaget, og budget fremlagt til orientering, var det tid til valg af bestyrelsesmedlemmer og formand. Følgende blev genvalgt eller valgt til H44 s bestyrelse for en 2-årig periode: Jørgen Pedersen Toftegård Bente Wegeberg Martins Gård Lise Damm Hjortegården Maria Troelsen Herlev Skole Følgende blev valgt for en 1-årig periode (resterende valgperiode): Kim Kristensen Egeløvparken Ny formand Ny formand for resten af valgperioden på 1 år blev Jan Christiansen fra Hjortegården. Til lykke med valget.

8 Løst og fast Idé om fri råderet positivt modtaget Boligselskabet Hjem havde sat sig selv og 3B s forvaltningsdirektør Benny Flindt i stævne om emnet Fri råderet under ansvar den 19. november PersonaleNyt Goddag og velkommen til September 2003 Henrik K. Andersen, Remisevængerne Kalender 8 Ser man på mødeprocenten i Hjem, kan alle andre organisationer lære noget: 13 ud af 16 mulige deltog i møde om råderet og B-ordning i Boligselskabet Hjem den 19. november Benny Flindt fortalte om den form for råderet, der gælder i FB, KSB og H44, nemlig Fri råderet under ansvar. Ifølge den må beboerne sætte deres individuelle præg på boligen, næsten som de vil. Men arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt, de nye bygningsdele og installationer skal have mindst samme kvalitet som de dele, der bliver erstattet - og loven skal naturligvis overholdes. Benny Flindt fortalte herefter om det system, de tre organisationer har, med vejledninger og inspektøraftaler, som er de to niveauer, man arbejder med: 1. Det må du altid, men start med at kontakte ejendomskontoret. Der er måske en vejledning, du skal følge, hvis du ikke ønsker at betale for retablering. 2. Det kræver en skriftlig aftale med inspektøren, enten fordi myndighederne skal behandle sagen - eller fordi vi har brug for at vide, at ændringen er sket. Inspektør Mogens Steinlein gennemgik så de formelle regler i forbindelse med B-ordning. Han fortalte også, at nogle afdelinger lægger noget til, hvis boligerne er vel-vedligeholdte, og der er overskud til det på kontoen. Skal på repræsentantskabsmøde Der er ingen tvivl om, at deltagerne tog godt imod ideerne om at give beboeren størst mulig frihed i egen bolig. Næste skridt er derfor at lægge det frem for repræsentantskabet, som skal tage den formelle beslutning, før fri råderet under ansvar eventuelt kan indføres. Oktober 2003 Gordon Christiansen, Toftegård Dennis Mikkelsen, Remisevænget Nord November 2003 Per Fjelsted, Egedalsvænge Hans Torgard, Valby-ejendommene Jimmi Henningsen, Valbyejendommene December 2003 Finn Mørk Jacobsen, økonomiafdelingen i 3B Farvel til Oktober Torben Forskov, beboerrådgiver i Kgs. Enghave Robert Grunov, Remisevænget Nord Jesper T. Nielsen, Lønstrupgård/Hvidbjergvej November Tue Jonas Arpe, Valby-ejendommene Jeanette Bredahl Hansen, udlært elev December Steen Pawrup Banner, økonomiafdelingen Vi ønsker alle held og lykke med deres nye job. Tilbud om ny viden Bedre afdelingsmøder 29. januar 2004 Notat- og referatteknik 25. februar B planlagte møder Miniseminar for 3B s bestyrelse: om vision og målsætning den 2. februar 2004 Jubilæer 10 års jubilæum 3. januar 2004 Peter Grevelund, Lønstrupgård 12. januar 2004 Brian Berg Scholte, Remisevænget Vest 21. februar 2004 Vivi Apelroth, 3B 28. februar 2004 Poul B. Larsen, Tranehavegård Runde fødselsdage Af respekt for privatlivets fred omtales runde fødselsdage kun på opfordring.

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Marts 2004 Indhold Kompliceret lovudkast Åbent hus fire steder Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i BL Danskerne om

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006 Indhold Forlig koster milliarder Fælleskonference Programbestyrelsen om ghettoindsats Velfærden kommenteret

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Indhold Programbestyrelse Ledige boliger Nye beløbsgrænser Hvad mener beboerne? Byggesager i 3B Elevkursus

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Indhold Rum til alle 2004-2008 Ta Temperaturen 2005 BL om god almen ledelse Udvikling eller afvikling 3B udfordret

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN?

HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN? MAJ 2001 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18 62

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere