Vækst. pakke for et. grønt. videnssamfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst. pakke for et. grønt. videnssamfund"

Transkript

1 Vækst pakke for et grønt videnssamfund Radikale Venstres folketingsgruppe, februar 2009

2 /PØ En vækstpakke for et grønt videnssamfund - en ny retning for Danmark Danmark har brug for en vækstpakke. Radikale Venstre ønsker at vende den triste krisestemning til håb og en tro på forandring. Vi ønsker en ny retning for Danmark. Vi foreslår en vækstpakke, som skaber flere jobs, medfører strukturforbedringer i økonomien og gør Danmark til et grønt videnssamfund. Vi ønsker i første omgang at anvende 18 mia. kr. (1 pct. af BNP) til investeringer i mere viden og en forstærket klimaindsats. Vi er klar til at anvende yderligere 18 mia. kr. (1 pct. af BNP), under forudsætning af at der gennemføres reformer, som fjerner de fremtidige underskud på statens finanser. Radikale Venstre vil ikke gældsætte Danmarks fremtidige generationer. Vores vækstpakke rummer massive investeringer i klimaindsats, forskning og viden. Det skal knække den stærkt stigende ledighedskurve og det skal pege fremad og skabe en stærkere økonomi, som er til gavn for alle. Vi ønsker et grønt videnssamfund, som er CO2-neutralt og som anvender grøn og ny teknologi og viden til at skabe velfærd. I vores pakke skal ny teknologi og klimaindsats integreres og tænkes sammen i investeringerne. Ny teknologi på offentlige og private arbejdspladser skaber efterspørgsel efter arbejdskraft over de næste par år, når investeringerne gennemføres. På længere sigt reducerer ny teknologi behovet for arbejdskraft, men skaber samtidig vækst fordi produktiviteten øges. Ny teknologi reducerer energiforbruget og baserer sig på løsninger, der er venlige over for klimaet. Det gælder el-biler, intelligente el-målere og intelligente transportsystemer, der reducerer trafikkens miljøbelastning og trængsel. Ny teknologi skal skabe en mere attraktiv kollektiv trafik. En vækstpakke skal besluttes nu. De fleste mennesker berøres af krisen. Virksomheder gennemfører store afskedigelsesrunder og folk mister tilliden til, at økonomien udvikler sig i en gunstig retning. Alene siden januar er ledigheden steget med personer og ingen økonomer kan spå om, hvornår og med hvor meget ledigheden topper. Forbrugertilliden styrtdykker, og det får folk til at holde igen med at bruge penge. Det forstærker krisen yderligere. EU-kommissionen har fremlagt en vækstplan med mål for stimuleringen af økonomien i Europa. Lande som Sverige, Tyskland og Frankrig har fulgt op med vækstpakker, som tilsammen sætter skub i europæisk økonomi. Selvom der sættes gang i økonomien på Danmarks vigtige eksportmarkeder, vil det ikke afhjælpe krisen i Danmark ret meget. Disse økonomier vil nemlig - trods hjælpepakker - opleve dyb recession i Det vil ramme 1 / 11

3 virksomheder i eksportsektoren herhjemme hårdt. Derfor må vi hjælpe os selv i Danmark med vækstinitiativer. 2,0 Figur 1. Dyb recession i Danmark og på eksportmarkederne 1,5 1,0 0,5 Årlig vækst, i procent 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 USA Euroområdet Storbritannien Danmark Kilde: IMF Outlook update, januar DI-prognose. Nationalregnskabstal. Som figur 1 viser, forventes recessionen at være dybest i Den negative udvikling i ledigheden kan dog sagtens fortsætte ind i 2010 og Vækstpakken skal således være midlertidig og investeringerne gennemføres gradvis over de 3 år, tilpasset de aktuelle behov, som viser sig. Vores mål Flere investeringer skaber nye jobs, når der skal hyres håndværkere, ingeniører og andre fagpersoner for at gennemføre renoveringer af skoler, opførelse af forskningsfaciliteter eller udrulning af fibernetforbindelser. Danmark skal styrkes som vidensnation. Mange er af den opfattelse, at Danmark er overlegen i konkurrencen på viden med andre nationer. Men som figur 2 viser, er Danmark begyndt at halte langt efter andre vestlige og asiatiske økonomier på uddannelsesområdet, hvor flere i den yngre generation har en videregående uddannelse end i Danmark. Den udfordring kan en vækstpakke ikke løse alene. Radikale Venstre vil være med til at se på, hvordan efterslæbet på uddannelsesområdet i Danmark indhentes og om de økonomisk virkemidler er de rigtige. Målrettede investeringer kan øge efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft og dermed skubbe Danmark fremad. 2 / 11

4 Figur 2. Danmark taber i uddannelse kapløbet Korea Frankrig Holland Tyskland Storbritannien Finland Danmark Japan Sverige USA Canada Alder Alder Procent af aldersgruppen, der har en høj uddannelse Kilde: OECD, Education at a glance(2006) En anden udbredt opfattelse er, at Danmark er på vej til at blive en ren klimanation. Men også her sakker Danmark bagud. Figur 3 viser udviklingen i udledningen af CO2. Danmark er langt fra den europæiske målsætning om en reduktion på 20 pct. fra 2005 til Tværtimod er udledningen steget hvert år siden Figur 3. CO2-udledningen stiger i Danmark CO2 (1000 ton) / 11

5 Vores midler Vi fremlægger en stribe konkrete forslag med følgende overskrifter og investeringer: Mia. kr og Bedre skoler og børnehaver 3,0 2. Grønne klimainvesteringer 4,0 3. Investeringer i moderne teknologi 4,0 4. Styrket forskning gennem flere investeringer 6,0 5. Styrket vækst og innovation 1,0 6. Reserve til eventuel yderligere investeringer 18,0 I alt 18,0 18,0 I pct. af BNP 1,0 1,0 Økonomisk ansvarlighed For Radikale Venstre er det vigtigt, at en vækstpakke er timet rigtigt. Et finanspolitisk indgreb må hverken ske for tidligt eller for sent, hvis det skal virke. Pakken skal være målrettet. Økonomien kan kun sættes i gang dér, hvor der er ledig kapacitet. Ledigheden er stigende i konjunkturfølsomme brancher som f.eks. byggeriet, mens der fortsat vil være mangel på skolelærere og sygeplejersker, fordi efterspørgslen efter velfærdsydelser ikke falder i kriseperioder. Figur 4 viser, at mens arbejdsløsheden hos skolelærere stort set er nul, er den stigende i byggebranchen. 12 Figur 4. Stor forskel på ledighed i brancher 10 8 Procent ledighed i byggefagene ledighed blandt lærere Kilde: FTF ledighedsstatistik, BAT- kartellet ledighedsstatistik Endelig skal pakken være midlertidig. De ekstra investeringer må ikke varigt lægge beslag på arbejdskraften, som pga. ændringer i demografien vil være sparsom om få år. Det fremgår af figur 5. Den faldende arbejdsstyrke vil medføre en skærpet mangel på arbejdskraft, når konjunkturerne vender igen. 4 / 11

6 Figur 5. Arbejdstyrken i Danmark vil falde Tusinde personer Tusinde personer Kilde: DREAM, befolkningsfremkrivning 2006 Størrelsen og virkningen af vores vækstpakke Den økonomiske politik er i 2009 lempet med 1 pct. af BNP. Men ledigheden stiger trods denne lempelse. Radikale Venstre anslår, at en vækstpakke bør bidrage med en stimulans på yderligere 1 pct. af BNP i 2009 og Vi vil gennemføre yderligere vækstinitiativer i samme størrelsesorden i 2011, hvis det viser sig nødvendigt som følge af udviklingen i vækst og ledighed. Ingen kan sige med sikkerhed hvor dybt krisen stikker og hvor længe den varer ved. Der er tale om store beløb og finansieringen bør ske inden for rammerne af det økonomiske råderum frem mod Vækstpakken forudsætter således, at der tages hånd om det langsigtede problem i dansk økonomi, nemlig at økonomien ikke er holdbar og at der vil være et årligt underskud på statens finanser på 14 mia. kr. hvis ikke der reformeres. Frihedsgraderne for politikerne er i dag stærkt begrænsede fordi dette økonomiske holdbarhedsproblem ikke er løst. Det sætter simpelthen grænser for, hvad man i dag kan gennemføre af initiativer, der kræver penge og arbejdskraft. Radikale Venstre ønsker derfor kun gennemført anden del af vækstpakken i 2011, såfremt det gennem reformer af arbejdsmarkedet og vækstinitiativer med strukturforbedringer lykkes at skabe dette stærkere råderum i økonomien. Vi har allerede fremlagt forslag inden for efterløn, skat og dagpenge. Radikale Venstre skønner, at den radikale vækstpakke skaber ca nye jobs. Pakken bør ikke gennemføres på én gang. Men indholdet i en vækstpakke skal besluttes nu, så initiativerne kan gennemføres i takt med, at den økonomiske udvikling kræver finanspolitisk 5 / 11

7 handling. Den radikale vækstpakke kan implementeres gradvist, så de offentlige investeringer hele tiden doseres med blik for de økonomiske prognoser. Arbejdsløsheden vokser stærkt i byggesektoren. Det vil derfor allerede nu være ansvarligt at lade kommunerne disponere forberedte investeringsprojekter for 3 mia. kroner, som ikke er gennemført pga. anlægsstoppet. 1. Bedre skoler og børnehaver For at sætte gang i byggeriet, foreslår Radikale Venstre at øge de kommunale investeringer med en pulje på 3 mia. kr. Det betyder markante investeringer i folkeskoler og børnehaver. Det offentlige skal gå foran og investere klimavenligt. Bygningerne skal leve op til bygningsreglementets krav for lavenergiklasse 1 og skolens svømmehal skal være CO2- neutral. Hermed opnås et bredt erfaringsgrundlag med klimavenligt byggeri, der vil åbne store eksportmuligheder. Velfungerende børnehaver og vuggestuer øger mobiliteten på arbejdsmarkedet. I Københavns Kommune har regeringens anlægsloft medført, at afstanden mellem hjem og vuggestue kan overstige 4 km 1. Mobiliteten begrænses yderligere af, at anlægsloftet forhindrer kommunerne i at anlægge nye cykelstier. Det gør det svært for mange forældre at nå arbejdet i ordentlig tid. Nye cykelstier vil samtidig gøre transporten grønnere. Velfungerende folkeskoler er en investering i fremtiden. Det er her de basale færdigheder opnås, og det er her man stimulerer lysten til at ville vide og lære noget. Nogen har gjort det til et spørgsmål om rene toiletter. For Radikale Venstre handler det om at investere i den gode skole. Regeringen indførte i sin tid anlægsloftet over kommunernes økonomi med et argument om, at kommunale investeringer ville overophede økonomien. Med en høj arbejdsløshed i håndværksfagene er denne fare nu væk. Projekterne ligger klar i skufferne hos landets kommuner og kan derfor sættes i gang med kort frist. Derfor er dette den mest velegnede metode til at sætte gang i byggeriet med kort aftræk, dér hvor kommunerne vurderer, at behovet er størst. Det seneste knopskud i statsbureaukratiet med individuel behandling af ansøgninger om toiletrenoveringer skal afskaffes og erstattes af kommunernes ret til selv over en årrække - at planlægge de nødvendige investeringer. Ekstra kommunale investeringer på 3 mia. kr. vil skaffe ca ekstra i arbejde primært inden for bygge- og anlægssektoren. 2. Grønne klimainvesteringer Radikale Venstre vil vende klimakrisen til Danmarks fordel. Danmark skal være på forkant og investere målrettet i udvikling af fremtidens klimavenlige samfund. Vi ønsker 4 milliarder kroner afsat til gennemførelse af følgende initiativer: Energirenovering af de offentlige bygninger. Både kommuner og stat skal i en periode have økonomisk gulerod til at iværksætte renoveringsinvesteringer, hvis de vælger at renovere til en højere standard end den nu påbudte. Der skal udarbejdes en plan for, 1 Kilde: kk.dk. 6 / 11

8 hvordan kommunerne kan kombinere renovering af diverse kommunale bygninger med lavenergistandarder. Det skal være enklere og billigere for private at energirenovere sin bolig og installere solfangeranlæg, intelligent styring og anvendelse af varmepumpe. Alle boligejere, der skal gennemføre en større renovering af deres bolig, skal kunne få gratis og uvildig rådgivning om energirenovering. Rådgivningen vil være med til at stille krav til håndværkere og entreprenører. Fremrykning af investeringerne i vedvarende energi frem mod Frem mod 2020 vil der under alle omstændigheder skulle foretages omfattende nyinvesteringer i vedvarende energi for at nå de politiske målsætninger. Ved at fremrykke disse investeringer, fx i kraft af nye havvindmølleparker, øges den økonomiske aktivitet på kort sigt. Initiativerne vil skabe nye arbejdspladser, når bygninger skal renoveres og når der skal opføres nye vindmøller. 3. Investeringer i moderne teknologi Akkurat som industrisamfundet havde brug for veje og jernbaner for at sikre vækst og velstand, har det moderne videnssamfund brug for moderne teknologi for at kunne fungere. Amerikanske analyser viser, at netop investeringer i højteknologi og udrulning af højhastighedsinternet har den højeste beskæftigelsesvirkning af alle former for offentlige investeringer 2. Der skal graves og lægges kabler ned, der skal etableres computer- og serverfaciliteter, og der skal findes it-løsninger. Alt sammen skaber det nye arbejdspladser. Samtidig vil investeringer i moderne infrastruktur styrke vækstmiljøer og give nye teknologivirksomheder gode muligheder for at udvikle sig. OECD anslår, at ny teknologi står for 50 pct. af produktivitetsvæksten i de vestlige økonomier med stor udbredelse af IT-teknologi. Derfor har USA i sin nyligt vedtagne vækstpakke investeringer i digitalisering af patientjournaler, intelligent elforbrug samt udbredelse af højhastighedsforbindelser til internettet. Radikale Venstre foreslår, at der herhjemme afsættes op til 4 mia. kr. til ekstra investeringer i højteknologi primært indenfor sundhed, trafik samt energi og miljø. Investeringerne skaber arbejdspladser fordi der skal udvikles nye produkter, foretages installeringer og etableres en stærkere moderne infrastruktur, som f.eks. fibernet og bredbånd. IT Health teknologi i sundhedsvæsenet Danskerne bliver heldigvis ældre og ældre. Men jo ældre man bliver, jo flere sygdomme får man også. Konsekvensen er, at presset på sundhedssektoren øges over de kommende år, medmindre der bliver indført nye kloge sundhedsløsninger. Allerede nu er næsten en ud af fem speciallægestillinger på de danske sygehuse ubesat, og om 10 år vil der mangle 2 ITIF, USA, januar / 11

9 yderligere speciallæger. Lægemanglen truer danskernes liv og helbred. Derfor er det på høje tid, at danskerne får sundhed på bredbånd. I dag bruger lægerne alt for mange ressourcer på de løbende rutinetjek af kronisk syge patienter. Med den rigtige teknologi kan de kronisk syge undgå at skulle forbi lægen, og i stedet tjekke deres blodtryk, blodsukker eller ekg hjemmefra. Resultaterne sendes via en bredbåndsforbindelse til lægen, der kun skal reagere, hvis testresultaterne er kritiske. Det er med andre ord en teknologi, der både frigør værdifuld lægetid og gør livet for de kronisk syge patienter lettere. Som et led i en fremtidssikret vækstpakke bør denne teknologi derfor udbygges. Presset på sundhedssektoren kan også lettes, hvis vi udbygger mulighederne for at sende testresultater og røntgenbilleder elektronisk til eksperter rundt om i verden. Det er en teknologi, der redder liv. Dels giver det patienterne mulighed for at blive diagnosticeret hurtigere og sikrere, fordi testresultaterne kan sendes til de dygtigste internationale specialister. Dels kan teknologien bruges til at frigøre værdifulde lægetimer i Danmark. Trafik Der er et stort uudnyttet potentiale i at integrere ny teknologi i transporten. Med Intelligente Transport Systemer (ITS) udnyttes det nyeste teknologisk udstyr til at øge trafiksikkerheden og mindske trafikkens miljøbelastning og trængsel. Fx kan tele- og GPS-teknologi muliggøre automatisk nødopkald ved ulykker eller elektronisk opkrævning af kørselsafgifter. I den kollektive trafik kan ITS fx sikre dynamisk information til passagerer. Radikale Venstre vil fremrykke investeringerne i ITS fra den transportpolitiske aftale fra Energi og miljø Et intelligent elforbrug er en del af fremtidens energiinfrastruktur. Radikale Venstre vil indføre intelligente elmålere i alle husstande, så det bliver muligt at bruge vindmøllestrøm, når vinden blæser mest og strømmen er billigst. Intelligente elmålere baner vejen for et nyt integreret energisystem, hvor fx elbiler oplades om natten, hvor der er et overskud af strøm. Et intelligent energisystem indebærer desuden integration af fx vind, vand og sol. Danmark skal være verdens førende leverandør af miljøteknologi. Vi skal udnytte den synergieffekt, der kan være i samspillet mellem energi-, miljø-, forsknings- og erhvervsområderne. Derfor skal der investeres i et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, der mindsker afstanden mellem forskning og marked for nye miljøteknologiske produkter. Danmark er fx langt fremme i udviklingen af enzymer i vaskepulver, der gør det muligt at vaske ved lavere temperaturer, hvilket medfører betydelige el-besparelser. 4. Mere forskning med flere investeringer Et moderne videnssamfund kræver en stærk forskningsindsats. Radikale Venstre har med sin deltagelse i reformerne i Velfærdsaftalen i 2006 været med til at skaffe flere penge til dansk forskning. Vi har gennem aftaler om globaliseringspuljen været med til at sikre en lang række forskningsformål ekstra penge. 8 / 11

10 Trods et stort løft i forskningen er der stadig forskningsprojekter, der ikke kan gennemføres, fordi der mangler penge til den såkaldte forskningsinfrastruktur. Forskningsinfrastruktur omfatter: Forsøgsanlæg og testfaciliteter Biblioteker og arkiver Computer- og beregningsfaciliteter Databaser og registre Instrumentcentre Marine- og polarforskningsfaciliteter Samlinger inkl. museer Specielle laboratoriefaciliteter Foruden behovet for nye forskningsinfrastrukturer, er der et alarmerende behov for at modernisere og renovere universiteternes laboratorier. Radikale Venstre foreslår, at der afsættes en pulje på 4 mia. kr. til renovering og modernisering af laboratorier samt en pulje på 2 mia. kr., der over de næste par år finansierer konkrete forskningsinfrastrukturprojekter. Det kunne være inden for vindenergiforskningen, hvor udviklingen har skabt behov for højteknologiske løsninger, hvad angår designværktøjer, komponenter, afprøvning, styring mm. For eksempel kunne en vindtunnel give svar på fundamentale spørgsmål i forbindelse med turbulente vindstrømninger. For Radikale Venstre er armslængdeprincippet afgørende i tildelingen af midlerne. Fageksperter skal stå for kvalitetsvurderinger f.eks. det internationale ekspertudvalg under Koordinationsudvalget for Forskning. Når laboratorier bliver moderniseret og infrastrukturprojekter bygges, skaber det efterspørgsel efter arbejdskraft. 5. Styrket innovation og iværksætteri Radikale Venstre finder det vigtigt, at vækstlaget i dansk erhvervsliv ikke går tabt under finanskrisen, og Danmark dermed havner i en innovationsklemme. Radikale Venstre foreslår etableringen af Danmarks Finansielle Udviklingsselskab. Selskabet har til opgave at sikre kapital til sunde danske virksomheder med behov. Det er endnu uvist om de 75 mia.kr. til ekstra kapital i banksektoren, virker efter hensigten. For dansk erhvervsliv er det afgørende, at der kommer gang i udlånene. I slutningen af 2008 rapporterede Dansk Industri, at selv veldrevne virksomheder har svært ved at få lån til sunde projekter. Små virksomheder og iværksættere, der udvikler nye ideer og som anvender forskningsresultater til innovation, har i høj grad bidraget til væksten i Danmark. Derfor ønsker vi, at innovationsmiljøerne styrkes og tilføres flere penge. Målet er ikke at holde alle 9 / 11

11 nystartede virksomheder kunstigt i live men at sikre, at der under krisen er risikovillig kapital til innovative iværksættere med sunde projekter. Mange små virksomheder og iværksættere, som nu er i en opstartsfase, risikerer at lide en krank skæbne, fordi krisen på kapitalmarkedet får venturefonde og banker til at være mere tilbageholdende med lån og investeringer. Der er alvorlig risiko for, at de selskaber, som kan være morgendagens vækstvirksomheder, aldrig bliver etableret, fordi der mangler risikovillig kapital. Sådan lyder meldingen fra innovationsmiljøer rundt om i landet, som har til opgave at støtte nye vækstvirksomheder og formidle kapital fra private investorer til de nye bæredygtige ideer. Der er meldinger om, at selv Kom-I-Gang-lån, der er garanteret fra Vækstfonden, ikke ydes fra bankerne. Radikale Venstre vil anvende 1 mia. kr. til formålet, herunder: Innovationsmiljøernes årlige bevilling skal øges. Innovationsmiljøerne skal have mulighed for at investere et større beløb pr. investering. EU har i lyset af finanskrisen hævet loftet for, hvor meget staten kan investere i de enkelte projekter. Danmark bør udnytte de nye regler, da der særligt i den tidlige opstartsfase er behov for ekstra midler. Ekstra støtte til proof of concept, der hjælper forskningsmiljøerne med at videreudvikle og dokumentere deres opfindelser, så de kan omsættes til innovative og kommercielle produkter. Sikre større kaution fra Vækstfonden, så bankerne får incitamenter til at bevilge flere lån til iværksættere. Finansiering af nye venturefonde, så der skabes vækstkapital til forskningsbaseret iværksætteri. Et effektivt beskæftigelsessystem Vækstpakken skal støttes af et effektivt beskæftigelsessystem. Radikale Venstre ønsker at hindre, at fyresedler medfører lange og opslidende ledighedsperioder. Vi ønsker en hurtig indsats, og at der tilbydes omskoling inden for de fag, hvor der kommer til at mangle personale fremover. Det betyder f.eks., at flere skal omskoles til at arbejde i social- og sundhedssektoren, og at ledige håndværkere skal uddannes i at opføre energieffektivt byggeri. Radikale Venstre ønsker et beskæftigelsessystem, som sætter alle kræfter ind på at få ledige tilbage i arbejde. Vi mener at det er en fatal fejltagelse at gennemføre en kæmpe jobcenterreform samtidig med, at ledigheden er i voldsom vækst. Al erfaring viser at sådanne omstillingsprocesser vil fjerne fokus fra kerneopgaverne, som er en effektiv indsats over de ledige. Derfor bør reformen udskydes. Den radikale vækstpakke og bankpakkerne Radikale Venstre er med i aftalen i oktober 2008 om finansiel stabilitet og vi er med i aftalen i januar 2009 om en kreditpakke. Aftalerne kaldes ofte Bankpakke 1 og 2 fordi de er rettet mod pengeinstitutterne i Danmark. 10 / 11

12 Bankpakke 1 sikrer, at udenlandske långivere risikofrit kan låne penge til pengeinstitutterne i Danmark, og at privatkunder og erhvervskunder er sikret fuldt ud for deres indeståender. Bankpakke 2 skal gennem en stor kapitaltilførsel til bankerne hindre en kreditklemme hvor borgere og virksomheder ikke kan opnå lån. Radikale Venstre er med i aftalerne fordi vi ønsker at hindre, at et kollaps i den finansielle sektor forværrer krisens omfang. Men pakkerne er ikke nok for at imødegå krisen. Pakkerne modvirker et sammenbrud i pengesystemet men skaber ikke i sig selv mere vækst i samfundet. Den radikale vækstpakke stimulerer økonomien ved gennem flere investeringer at skabe øget efterspørgsel efter arbejdskraft. Det er et sådant finanspolitiske instrument at man skaber nye jobs, øger indkomsterne og sætter gang i forbruget igen. Der er ingen grund til at tøve. Danmark har brug for en vækstpakke. 11 / 11

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne

Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne Metals vækstpakke Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne Dansk vækst og beskæftigelse er under pres. Ledigheden stiger, og der er udsigt til negativ vækst. Derfor har Danmark brug for en vækstpakke, der

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Dansk Erhverv foreslår økonomisk "Virksomhedspakke I"

Dansk Erhverv foreslår økonomisk Virksomhedspakke I Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 112 Offentligt Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Dansk Erhverv foreslår økonomisk "Virksomhedspakke I" Der er behov

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Finanskrise, økonomisk krise og finanspolitisk stimulans

Finanskrise, økonomisk krise og finanspolitisk stimulans Finanskrise, økonomisk krise og finanspolitisk stimulans Indlæg af Hans Jørgen Whitta-Jacobsen ved Bygherreforeningens Jubilæumskonference Stærekassen, den 17. juni. Baseret på vismandsrapporten om dansk

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk Maj 2017 Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere De seneste 10 års politiske reformer, som er gennemført af skiftende regeringer og folketingsflertal,

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Ifølge OECDs tal ligger Danmarks offentlige investeringer lavt i forhold til sammenlignelige lande som Sverige, Norge, Finland og Holland. Danmark

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Sparepolitikkens kort- og langsigtede konsekvenser for EU. Seminar i NETØK: Hvad kan finanspolitikken? Chefanalytiker Erik Bjørsted

Sparepolitikkens kort- og langsigtede konsekvenser for EU. Seminar i NETØK: Hvad kan finanspolitikken? Chefanalytiker Erik Bjørsted Sparepolitikkens kort- og langsigtede konsekvenser for EU Seminar i NETØK: Hvad kan finanspolitikken? Chefanalytiker Erik Bjørsted Euro området har haft vanskeligt ved at komme ud af krisen Det begyndte

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Danmark skal lære af vores nabolande

Danmark skal lære af vores nabolande Analysepapir, januar 2013 Danmark skal lære af vores nabolande Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk DI s 2020-plan løfter den underliggende årlige vækstrate til 2½ pct. og skaber mindst

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal.

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. TUN Øjebliksbillede 3 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. Denne udgave af TUNs øjebliksbillede dækker 3 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen.

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Dansk Erhverv og. Dialog mellem

Dansk Erhverv og. Dialog mellem Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 112 Offentligt Dialog mellem Dansk Erhverv og Folketingets Erhvervsudvalg Onsdag den 14. januar 2009 Velkommen Den finansielle krise, nye globale forhold og pres på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

God samfundsøkonomi i vækstpakke

God samfundsøkonomi i vækstpakke God samfundsøkonomi i vækstpakke Det kortsigtede behov for en vækstpakke er ikke i konflikt med det langsigtede krav om en holdbar finanspolitik tværtimod er der god samfundsøkonomi i en vækstpakke. Offentlige

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere