Pædagogisk årsplan for Fritten Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid"

Transkript

1 Pædagogisk årsplan for Fritten Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

2 Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage s. 8 Samarbejde mellem afdelingerne s. 9 Indledning, Fritten er en del af den selvejende institution Stafetten, som har overenskomst med Københavns kommune og Børneringen som administrationsselskab. Vi har i alt ca. 300 børn på de 5 afdelinger Børnehaven Skovtrolden, Fritten, Pavillonen, Gule Fritklub og Klubben. Bestyrelsen består af forældre og eksterne medlemmer. De holder 4-5møder per år. Den daglige ledelse er uddelegeret til leder Joan Markussen. Fritten er det ene af Stafettens fritidshjem. Vi er kun for 0. klasserne, er normeret til 55 børn men er 39 børn indskrevet per dags dato. På Fritten er vi to pædagoger, en pau, en medhjælper og en studerende som er sat til at varetage dagligdagen på Fritten. Derudover har vi enkelte vikarer og en gårdmand. Vi har åbent til 17 00, enkelte dage kan vi ansøge om udvidet åbningstid pga. af ture, julefest mm. Mikkel, Koordinerende Afdelingspædagog (KAP), 35 timer Camilla, Pædagog, 30 timer Patrick, pædagogisk assistent, 33 timer Cecilie, medhjælper, 33 timer Katrine, Pædagogstuderende, 32,5 timer 1. august - 1. februar Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 2

3 Institutionens værdier I 2009 vedtog personalet og bestyrelsen nedstående værdier for hele institutionen, værdierne er implementeret i alle afdelinger. Nærvær Vi ønsker at være kendetegnet ved, at børn, forældre og personale oplever nærvær, idet personalet udviser opmærksomhed og engagement samt skaber tryghed ved at være tillids- og omsorgsfulde med fokus på børnenes trivsel. Dialog Vi ønsker igennem en åben, lyttende og tillidsskabende dialog at skabe en fælles forståelse og udvikle samarbejdet mellem børn, forældre, personale og samarbejdspartnere. Ligeledes ønsker vi, at børn, forældre og personale sikres medbestemmelse og medindflydelse gennem dialog. Ansvar I samarbejde med forældrene, lærer vi børnene at tage ansvar for egne handlinger. Vi formidler vigtigheden af at udvise respekt over for mennesker og omgivelser, børnene møder i hverdagen. Fri tid Fri tid, hvor børnene selvstændigt har mulighed for til- og fravalg af aktiviteter og tilbud, respekteres og prioriteres højt. Med støtte og vejledning lærer børnene at disponere over egen fri tid, afstemt efter deres alders- og udviklingstrin Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 3

4 Dagligdag på Fritten Når børnene kommer fra skole, skal de tjekke sig ind på vores digitale indkrydsningssystem, EasyKom. Umiddelbart herefter spiser vi traktement. Under traktement planlægger vi dagen med børnene, hvilke voksne går i gymnastiksalen, i værkstedet, udenfor osv. Fra kl til er vores primetime, ca. mellem og lukker vi gymnastiksalen, legepladsen, krea og salen, de sidste børn bliver samlet i køkkenet, så vi kan lukke huset af med at sætte stole op og feje. Planlægning Inden børnene kommer fra skole, mødes personalet en halv time hver dag. Vi udveksler information fra forældre, tjekker mail og Easykom, diskuterer børnegruppen samt planlægger dagen i dag, hvem er hvor, og hvad laver vi etc. En formiddag om ugen har vi et personalemøde, mens børnene er i skole. Vi har en fast dagsorden med forskellige pædagogiske dialoger, drøftelser af pædagogiske tiltag med børn med særlige behov, refleksioner over den forgangne uge samt planlægning af den kommende, opgaver og aktiviteter og snak om andre aktuelle emner. Personalemødet er således omdrejningspunktet for Fritten. Det er her beslutningerne tages på baggrund af information, diskussion og argumentation Oppasseren Vi skiftes til at påtage os den funktion, som vi kalder oppasser. Oppasseren tjekker, om børnene har logget sig ind og finder dem, som har glemt det, laver og serverer traktement, tager telefonen, sender børn af sted eller med forældrene, trøster eller lapper til skadekommne børn samt løser andre småopgaver. Det er også oppasseren, som styrer puderumslisten, turliste m.m. Når dagen er ved at slutte, skal oppasseren beskæftige de sidste børn i køkkenet, imens de andre stoler op, fejer og lukker huset af. Traktement Hver dag kl får børnene et lille traktement, som i henhold til institutionens kostpolitik skal være sundt, delvis mættende og varieret. Læs vores kostpolitik på vores hjemmeside Traktement varer ca. ½ time, hvor børnene er delt op i klasser, 0.U. i salen og 0.X i køkkenet. Mens børnene spiser deres traktement, læser den voksne en historie op eller laver en fælles leg. Traktement opfattes som et supplement og ikke som et måltid. Festlig Fredag/spilledag Hver fredag har vi digital spilledag, dvs. vi har Festlig Fredag i salen, hvor vi sætter Wii på med Just Dance. Det er et dansespil, hvor man kan danse til børnevenlige sange. Fredagen er også dagen, hvor dit barn har mulighed for at have sin Nintendo DS med. Vi holder dog øje med, at børnene ikke spiller hele dagen. Ydermere kan vi vælge at tænde for vores Wii en anden dag i ugen, hvis det passer med vejret, børnegruppen og normeringen i huset. Vi har meget fokus på vores brug af digitale spil og følger institutionens mediepolitik (se vores hjemmeside). Ture Efter den nye skolereform vil det blive svært at finde tid til ture. Vi vil dog bestræbe os på stadig at komme af sted. Nogle dage vil det betyde, at vi kommer senere hjem, men det er naturligvis altid noget, vi varsler. Vi har allerede planlagte svømmehalsture samt nogle enkelte fodboldkampe mod andre fritidshjem. Struktur på Fritten På Fritten har vi det, der hedder åben struktur, hvor børnene frit kan vælge aktiviteter efter lyst og kammeratskabsgruppe. De voksne byder hver dag ind med diverse aktiviteter, så der er en voksen placeret strategisk rundt i og omkring huset. Vi kalder det zoner. Der er på en normal dag en person i salen, en i køkkenet, en uder på legepladsen, en som kun koncentrerer sig om dagens kreatilbud, og en som kun koncentrerer sig om dagens leg og bevægelse. Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 4

5 Husregler Mobiltelefoner hører ikke hjemme på Fritten. Hvis de gør, er det i børnenes taske, eller den bliver afleveret til oppasseren. Legetøj/Jojos/fodboldkort eller andre diller, som er oppe i tiden, må børnene medbringe på eget ansvar. Institutionen dækker ikke tabet af borkommet privat legetøj, fodboldkort eller andet. Reglerne er i øvrigt, at der ikke må byttes kort eller gives væk, og at der ikke må spilles om noget. Alle kommer hjem med de samme ting, som de tog på Fritten med. Sproget, Racisme, Mobning Børn lærer op mod 9 ord om dagen, og inden Frittid færdes de med 9. klasses elever i frikvarterene, så det kan gå stærkt med at skabe nye grimme ord på Fritten. Det har vi fokus på ikke sker. Fritten er mangfoldig, og vi har børn med tilsammen op mod 10 forskellige etniciteter. Vi er opmærksomme på, der ikke forekommer nogen form for racisme. Mobning er heldigvis ikke noget vi har den store erfaring med, men er et fokusområde. Hvis du oplever, at dit barn snakker om noget, af det ovenstående, så kom endelig ned og få snak med os om handlemuligheder. For vi handler på det. Uden for vores åbningstid kan forældre låne vores lokaler til børnefødselsdage eller klassefester. Det koster en lille sum penge og et vederlag til vagten. Vagten er en fastansat, der udleverer nøgler og står til rådighed i det tidsrum, festen varer. Lån aftales med Hanne. Forældresamarbejde Som udgangspunkt er det vigtigt for os, at forældrene føler sig trygge og godt behandlet, når de kommer i vores hus. Dette gør vi, ved at forældrene altid kan tage sig en kop kaffe og få en snak med os, når de har tid. Vi forsøger også jævnligt at fortælle forældre, hvad det enkelte barn har lavet i løbet af dagen. Opstår der problemer for et barn, finder vi altid tid til at snakke med forældrene om det og prøver at finde en fælles løsning på problemet, vi laver en handleplan. Omvendt kan forældre bede om en samtale, hvis de gerne vil snakke om barnets trivsel. 1. maj Vi har igennem mange år som det eneste fritidshjem, tilknyttet Husum Skole, tilbudt 1. maj børn. Det betyder at man starter før på fritidshjem end normalt og får dermed en lettere skolestart. Pga. af den nye skolereform og Husum Skoles normering ved vi ikke, om det bliver aktuelt i Mærkeområder Ligesom alle andre institutioner har vi nogle mærkeområder vi udmærker os på. På Fritten er det idræt og krea. Vi har derfor udarbejdet en politik indenfor netop de to områder. DGIcertificering som idrætsinstitution I 2012 blev vi certificeret som DGI-institution. Vi er siden recertificeret hvert år og har implementeret det i vores hverdag, så børnene opfatter leg og bevægelse som en naturlig aktivitet, de glæder sig til at deltage i. Til foråret skal vi igen recertificeres. Hver dag har vi leg og bevægelse på programmet i mindst en time. Børnene kan også komme med forslag til, hvad vi skal lave denne dag, og vi prøver så vidt muligt at følge børnenes ønsker. Vores hus og legeplads er indrettet til børn fra 3 til 10 år og har over 20 års brugs-erfaring for børn. Derudover er vi hele tiden opmærksomme på at udvikle rum til, at børnene kan beskæftige sig med det, der er oppe i tiden. Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 5

6 Idrætspolitik Fællesskab, Pulsen op, Glæde. Vi er en idrætsinstitution, som har rige muligheder for at dyrke idræt, leg og bevægelse. Hele personalet har gennemgået en DGI-certificering, og vi har både en legeplads, en hockeybane, to gymnastiksale, indendørsarealer samt Husum parken vi kan bruge. I vores daglige tilbud er vores udgangspunkt fællesskabet. Børnene inspirerer os til, hvilke muligheder de finder interessante. Personalet sætter rammerne, og sammen skaber vi en stærk og stimulerende idrætskultur. Børnene vil altid være i fokus, da det er deres kompetencer og begrænsninger, vi udfører idræt, leg og bevægelse med. Fundamentet for vores idrætskultur er glade børn. Igennem idræt får børnene styrket deres selvtillid og selvværd samt læret egne og andres kompetencer at kende. De får accept, tolerance, forståelse for egne og andres begrænsninger samt får styrket deres sociale kompetencer og relationer. Børnene vil blive introduceret til begrebet fairplay, lære de simple regler i den givne aktivitet og med tiden variere aktiviteten med nye, mere komplicerede regler. I idræt, leg og bevægelse vil barnet få styrket sine kropsmotoriske færdigheder. Boldspil: (Stikbold, Fodbold, Rundbold m.m.). Børnene får styrket deres grovmotoriske færdigheder såsom at sigte, kaste, gribe, sparke m.m. Børnene vil opdage tydeligt forskellige færdigheder hos hinanden. Fairplay, teamplay er essentielt. Der er meget fokus på regler og normer, og at det skal være fair. Sanselege: (Natsværmer, Byen sover, Tumlebane m.m.). Sanselege er med til at stimulere børnenes høre-, føle- og balancesans samt udvikle tillid og koordination. Dette kræver fokus, fordybelse, ro og ikke for mange deltagere. Gruppedynamik: (Faldskærm, Banke bøf, Blinke morder, Forhindringsbane). Børnene leger i et fællesskab, her venter børnene på tur, regler bliver forklaret af en tydelig voksen, som instruerer. Vi vil bruge redskaber, som kræver en voksens opmærksomhed. Alle børn kan deltage uanset deres kompetencer. Holdspil: (Stafetter, Konkurrencer, Skovstratego). I stafetløb venter de på tur og hepper på holdkammeraterne, når det ikke er deres tur til at løbe. Konkurrere kan være en stor del af det at dyrke idræt, så det er vigtigt, at vi får skabt en forståelse for, at det ikke altid gælder om at vinde, men at det at være med og have det sjovt er lige så vigtigt, da det ikke er altid, at man vinder. Børnene vil derigennem få en forståelse for fairplay samt stifte i bekendtskab med, hvordan man er en god vinder/taber. Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 6

7 Kreapolitik Kreativitet, koncentration og hygge Kreativitet er mere end bare maling og perler. I vores kreaværksted er vi med til at udvikle børnene og bl.a. højne deres selvværdsfølelse, fordi de oplever noget positivt i processen og finder ud af, at de rent faktisk godt kan. Kreativitet er også med til at lære barnet at tænke uden for boksen, når de skal være problemløsende. Børn, der er opvokset med kreativitet som en del af deres hverdag, vil ofte møde deres omgivelser og den ukendte verden med et langt mere positivt syn og opfattelse. I vores kreaværksted får børnene en mulighed for at udfolde sig, og børnenes kreativitet er i fokus. Når børn er en del af kreative processer og får muligheden for at fordybe sig i forskellige projekter, kan de komme i en tilstand af indre ro, en virkelyst og glæde og ikke mindst en læring og indre motivation. Proces, nærhed og sociale relationer For de fleste børn er produktet vigtigt, men vi oplever ligeså tit, at det er processen, som er altafgørende. Nogle gange bliver børnene ikke altid færdige, men der er bevis på, at det har været processen frem for produktet, som har været i fokus. Det støtter vi også op om, vores kreaværksted er lystbetonet. Når vi arbejder i værkstedet, gør vi meget ud af at skabe en atmosfære af tryghed, så børnene får lyst til og tør udfolde deres nysgerrighed og skabertrang. Ligeledes gør vi meget, for at børnene får en mulighed for at danne relationer til andre børn og også de voksne. I vores kreaværksted sørger vi for, at vi ikke er alt for mange børn på en gang, så der på den måde er bedre mulighed for at snakke sammen og danne relationer til hinanden. Ligeledes har den voksne også bedre tid til at hjælpe det enkelte barn og dermed få en større indsigt og dialog med barnet. Formål At opmuntre barnets frie fantasi og vilje At udvikle barnets finmotoriske færdigheder At styrke barnets sociale færdigheder At udvikle barnets koncentrationsevne og fordybelse At danne nye/tættere relationer At gøre barnet fortroligt med forskellige teknikker og metoder At øge barnets selvværd ved at lade processen være det bærende element At styrke barnets æstetiske og kunstneriske interesse Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 7

8 Institutionens mærkedage Store Legedag En gang om året inviterer vi alle børn og forældre i hele institutionen til Store Legedag. Det er et kæmpearrangement med masser af boder, som hver har en form for bevægelsesaktivitet. Alle får klippekort som bruges i de forskellige aktiviteter. Senere har vi fællesspisning og opvisning med uddeling af præmier. Bedsteforældredag En gang om året inviterer Fritten børnene og deres bedsteforældre til en hyggelig eftermiddag/aften med deres børnebørn. Dagen står i julens tegn, og bedsteforældrene kan lave bolsjer, klippe og klistre julepynt, og i det hele taget hygge sig med os og børnene. Undervejs kan bedsteforældrene købe kaffe, te, saft og æbleskiver til billige fritterpriser. Dagens sluttes af med noget lækkert mad og drikke til alle. Fælles julehygge En gang om året inviterer vi børn og forældre fra alle afdelinger til en julehyggeeftermiddag/-aften. Afdelingerne har forskellige aktiviteter, da det er meningen, at børn og forældre skal besøge alle steder. Vi aftaler på institutionens fællesmøder, hvem der skal lave hvilke aktiviteter, så det bliver forskelligt fra år til år. Fælles er dog, at aktiviteter skal være sjove og hyggelige. Denne dag giver forældrene mulighed for at se og mærke institutionen som helhed, og at vi rummer børn fra 3 til 14 år. Stafettens fødselsdag Den 10. oktober har hele institutionen fødselsdag, og det fejrer vi med lagkage og kaffe, te og saft for alle Stafettens børn og forældre. Derudover vil personalet udfordre forældrene til fodboldkamp. Skoleferier/Fridage Når skolen har lukket, har vi åbent hele dagen fra kl til Børnene fra alle afdelinger skal møde på Fritten senest kl , og de skal medbringe madpakke, drikkedunk og eventuelt badetøj og/eller regntøj. Hver dag ser vi på antallet af børn og personale, der er kommet, og tager på en masse fællesture, som regel i Skovtroldenes busser. Alt efter årstiden og vejret kan vi finde på at tage i skoven, på stranden, i svømmehalen, på diverse museer og andre seværdigheder. Er der mange børn, deler vi os i to grupper, der laver noget forskelligt eller eventuelt går over i deres egen afdeling. Alle mødes igen på Fritten. kl for at lukke institutionen af. På denne måde møder børnene hinanden på tværs af aldre. De store er søde til at tage sig af de små, og de små synes det sjovt og spændende at være sammen med de store. Derudover samler vi personaleressourcerne til glæde for alle. Lukkedage Københavns Kommune vedtog for en del år siden, at alle institutioner i kommunen skulle holde et bestemt antal lukkedage om året. Antallet af lukkedage har ændret sig gennem årene. Efter indstillingen fra ledelsen beslutter institutionens bestyrelse en gang om året, hvilke dage der skal være lukkedage i det kommende år. Lukkedagene ligger altid på dage, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at børnenes fremmøde er lavt, så vi generer så få forældre som muligt. Personalet har tvungen ferie eller afspadsering på disse dage. Lukkedage for 2015 kan ses på Frittens opslagstavle, eller et eksemplar kan tages ved indkrydsningscomputeren. Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 8

9 Samarbejde mellem afdelingerne Vi er en stor institution med 6 afdelinger og omkring 20 fastansatte, så der skal selvfølgelig være et godt samarbejde for at få det hele til at køre. Hver mandag holder leder, souschef, afdelingsleder og KAP er et ledermøde. Dette er ledelsen forum til at koordinere referere, informere alle afdelinger imellem, afdeling til leder og leder til afdeling. Her er der også det nødvendige rum, hvor vi kan sparre, supervisere og støtte hinanden i ledelsesrollen. Fire gange om året afholder vi en fælles lederdag, hvor vi reflekterer over status i vores ledelse og sætter mål for den kommende tid. Fællesmøde Sidste torsdag i måneden holder vi et fællesmøde for hele institutionen. Her vi koordinerer vi fælles indkøb, regler, samarbejde, aktiviteter og meget andet. Det er også på fællesmøde, vi går i dybden omkring pædagogiske temaer, der er oppe i tiden. Fællesmødet er desuden et forum, hvor vi ser hinanden og får mulighed for at hygge sammen. Fritten og Skovtrolden Børnehaven og fritidshjemmet samarbejder om at få vores dagligdag i huset til at fungere. Skovtroldene bruger Frittens lokaler om morgenen, og Frittens personale passer de sidste trolde om eftermiddagen, når troldepersonalet er gået hjem. Vi hjælper hinanden ved sygdom samt koordinerer lån af bus, lokaler, legetøj og idrætsredskaber. Vi gør meget for at beholde troldebørnene til kommende fritbørn i Stafetten fra Fritten over Pavillonen og Gule Fritklub til Klubben. Vi har også et dagligt samarbejde, hvor vi hjælper hinanden ved sygdom eller aftaler daglige aktiviteter, en fodboldkamp eller andet. Samarbejde udadtil Alle fire fastansatte i Fritten har stærkt samarbejde med skolen. Det betyder, at vi følger en klasse og hjælper med deltagelsen i eksempelvis Fastelavn, Motionsdag eller andre turdage eller emneuger. I de første uger af skolestart følger de faste ansatte børnene i opstarten af skolestart og er med næsten hele dagen. Netværk Da vi er selvejende, er vi ikke tvunget i klynger med klyngeleder, sådan som de kommunale institutioner blev i Vi er i stedet indgået i et forpligtende netwærk med Korsagergård Vuggestue, Korsagergård Børnehave og Vuggestuen Humlebo. Disse institutioner administreres også af Børneringen s DHL hold: Jonas (Skovtrold), Gunnleiv (Gule Fritklub) og Frittens: Patrick, Mikkel, Cecilie & Camilla Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 9