Pædagogisk årsplan for Fritten Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid"

Transkript

1 Pædagogisk årsplan for Fritten Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

2 Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage s. 8 Samarbejde mellem afdelingerne s. 9 Indledning, Fritten er en del af den selvejende institution Stafetten, som har overenskomst med Københavns kommune og Børneringen som administrationsselskab. Vi har i alt ca. 300 børn på de 5 afdelinger Børnehaven Skovtrolden, Fritten, Pavillonen, Gule Fritklub og Klubben. Bestyrelsen består af forældre og eksterne medlemmer. De holder 4-5møder per år. Den daglige ledelse er uddelegeret til leder Joan Markussen. Fritten er det ene af Stafettens fritidshjem. Vi er kun for 0. klasserne, er normeret til 55 børn men er 39 børn indskrevet per dags dato. På Fritten er vi to pædagoger, en pau, en medhjælper og en studerende som er sat til at varetage dagligdagen på Fritten. Derudover har vi enkelte vikarer og en gårdmand. Vi har åbent til 17 00, enkelte dage kan vi ansøge om udvidet åbningstid pga. af ture, julefest mm. Mikkel, Koordinerende Afdelingspædagog (KAP), 35 timer Camilla, Pædagog, 30 timer Patrick, pædagogisk assistent, 33 timer Cecilie, medhjælper, 33 timer Katrine, Pædagogstuderende, 32,5 timer 1. august - 1. februar Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 2

3 Institutionens værdier I 2009 vedtog personalet og bestyrelsen nedstående værdier for hele institutionen, værdierne er implementeret i alle afdelinger. Nærvær Vi ønsker at være kendetegnet ved, at børn, forældre og personale oplever nærvær, idet personalet udviser opmærksomhed og engagement samt skaber tryghed ved at være tillids- og omsorgsfulde med fokus på børnenes trivsel. Dialog Vi ønsker igennem en åben, lyttende og tillidsskabende dialog at skabe en fælles forståelse og udvikle samarbejdet mellem børn, forældre, personale og samarbejdspartnere. Ligeledes ønsker vi, at børn, forældre og personale sikres medbestemmelse og medindflydelse gennem dialog. Ansvar I samarbejde med forældrene, lærer vi børnene at tage ansvar for egne handlinger. Vi formidler vigtigheden af at udvise respekt over for mennesker og omgivelser, børnene møder i hverdagen. Fri tid Fri tid, hvor børnene selvstændigt har mulighed for til- og fravalg af aktiviteter og tilbud, respekteres og prioriteres højt. Med støtte og vejledning lærer børnene at disponere over egen fri tid, afstemt efter deres alders- og udviklingstrin Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 3

4 Dagligdag på Fritten Når børnene kommer fra skole, skal de tjekke sig ind på vores digitale indkrydsningssystem, EasyKom. Umiddelbart herefter spiser vi traktement. Under traktement planlægger vi dagen med børnene, hvilke voksne går i gymnastiksalen, i værkstedet, udenfor osv. Fra kl til er vores primetime, ca. mellem og lukker vi gymnastiksalen, legepladsen, krea og salen, de sidste børn bliver samlet i køkkenet, så vi kan lukke huset af med at sætte stole op og feje. Planlægning Inden børnene kommer fra skole, mødes personalet en halv time hver dag. Vi udveksler information fra forældre, tjekker mail og Easykom, diskuterer børnegruppen samt planlægger dagen i dag, hvem er hvor, og hvad laver vi etc. En formiddag om ugen har vi et personalemøde, mens børnene er i skole. Vi har en fast dagsorden med forskellige pædagogiske dialoger, drøftelser af pædagogiske tiltag med børn med særlige behov, refleksioner over den forgangne uge samt planlægning af den kommende, opgaver og aktiviteter og snak om andre aktuelle emner. Personalemødet er således omdrejningspunktet for Fritten. Det er her beslutningerne tages på baggrund af information, diskussion og argumentation Oppasseren Vi skiftes til at påtage os den funktion, som vi kalder oppasser. Oppasseren tjekker, om børnene har logget sig ind og finder dem, som har glemt det, laver og serverer traktement, tager telefonen, sender børn af sted eller med forældrene, trøster eller lapper til skadekommne børn samt løser andre småopgaver. Det er også oppasseren, som styrer puderumslisten, turliste m.m. Når dagen er ved at slutte, skal oppasseren beskæftige de sidste børn i køkkenet, imens de andre stoler op, fejer og lukker huset af. Traktement Hver dag kl får børnene et lille traktement, som i henhold til institutionens kostpolitik skal være sundt, delvis mættende og varieret. Læs vores kostpolitik på vores hjemmeside Traktement varer ca. ½ time, hvor børnene er delt op i klasser, 0.U. i salen og 0.X i køkkenet. Mens børnene spiser deres traktement, læser den voksne en historie op eller laver en fælles leg. Traktement opfattes som et supplement og ikke som et måltid. Festlig Fredag/spilledag Hver fredag har vi digital spilledag, dvs. vi har Festlig Fredag i salen, hvor vi sætter Wii på med Just Dance. Det er et dansespil, hvor man kan danse til børnevenlige sange. Fredagen er også dagen, hvor dit barn har mulighed for at have sin Nintendo DS med. Vi holder dog øje med, at børnene ikke spiller hele dagen. Ydermere kan vi vælge at tænde for vores Wii en anden dag i ugen, hvis det passer med vejret, børnegruppen og normeringen i huset. Vi har meget fokus på vores brug af digitale spil og følger institutionens mediepolitik (se vores hjemmeside). Ture Efter den nye skolereform vil det blive svært at finde tid til ture. Vi vil dog bestræbe os på stadig at komme af sted. Nogle dage vil det betyde, at vi kommer senere hjem, men det er naturligvis altid noget, vi varsler. Vi har allerede planlagte svømmehalsture samt nogle enkelte fodboldkampe mod andre fritidshjem. Struktur på Fritten På Fritten har vi det, der hedder åben struktur, hvor børnene frit kan vælge aktiviteter efter lyst og kammeratskabsgruppe. De voksne byder hver dag ind med diverse aktiviteter, så der er en voksen placeret strategisk rundt i og omkring huset. Vi kalder det zoner. Der er på en normal dag en person i salen, en i køkkenet, en uder på legepladsen, en som kun koncentrerer sig om dagens kreatilbud, og en som kun koncentrerer sig om dagens leg og bevægelse. Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 4

5 Husregler Mobiltelefoner hører ikke hjemme på Fritten. Hvis de gør, er det i børnenes taske, eller den bliver afleveret til oppasseren. Legetøj/Jojos/fodboldkort eller andre diller, som er oppe i tiden, må børnene medbringe på eget ansvar. Institutionen dækker ikke tabet af borkommet privat legetøj, fodboldkort eller andet. Reglerne er i øvrigt, at der ikke må byttes kort eller gives væk, og at der ikke må spilles om noget. Alle kommer hjem med de samme ting, som de tog på Fritten med. Sproget, Racisme, Mobning Børn lærer op mod 9 ord om dagen, og inden Frittid færdes de med 9. klasses elever i frikvarterene, så det kan gå stærkt med at skabe nye grimme ord på Fritten. Det har vi fokus på ikke sker. Fritten er mangfoldig, og vi har børn med tilsammen op mod 10 forskellige etniciteter. Vi er opmærksomme på, der ikke forekommer nogen form for racisme. Mobning er heldigvis ikke noget vi har den store erfaring med, men er et fokusområde. Hvis du oplever, at dit barn snakker om noget, af det ovenstående, så kom endelig ned og få snak med os om handlemuligheder. For vi handler på det. Uden for vores åbningstid kan forældre låne vores lokaler til børnefødselsdage eller klassefester. Det koster en lille sum penge og et vederlag til vagten. Vagten er en fastansat, der udleverer nøgler og står til rådighed i det tidsrum, festen varer. Lån aftales med Hanne. Forældresamarbejde Som udgangspunkt er det vigtigt for os, at forældrene føler sig trygge og godt behandlet, når de kommer i vores hus. Dette gør vi, ved at forældrene altid kan tage sig en kop kaffe og få en snak med os, når de har tid. Vi forsøger også jævnligt at fortælle forældre, hvad det enkelte barn har lavet i løbet af dagen. Opstår der problemer for et barn, finder vi altid tid til at snakke med forældrene om det og prøver at finde en fælles løsning på problemet, vi laver en handleplan. Omvendt kan forældre bede om en samtale, hvis de gerne vil snakke om barnets trivsel. 1. maj Vi har igennem mange år som det eneste fritidshjem, tilknyttet Husum Skole, tilbudt 1. maj børn. Det betyder at man starter før på fritidshjem end normalt og får dermed en lettere skolestart. Pga. af den nye skolereform og Husum Skoles normering ved vi ikke, om det bliver aktuelt i Mærkeområder Ligesom alle andre institutioner har vi nogle mærkeområder vi udmærker os på. På Fritten er det idræt og krea. Vi har derfor udarbejdet en politik indenfor netop de to områder. DGIcertificering som idrætsinstitution I 2012 blev vi certificeret som DGI-institution. Vi er siden recertificeret hvert år og har implementeret det i vores hverdag, så børnene opfatter leg og bevægelse som en naturlig aktivitet, de glæder sig til at deltage i. Til foråret skal vi igen recertificeres. Hver dag har vi leg og bevægelse på programmet i mindst en time. Børnene kan også komme med forslag til, hvad vi skal lave denne dag, og vi prøver så vidt muligt at følge børnenes ønsker. Vores hus og legeplads er indrettet til børn fra 3 til 10 år og har over 20 års brugs-erfaring for børn. Derudover er vi hele tiden opmærksomme på at udvikle rum til, at børnene kan beskæftige sig med det, der er oppe i tiden. Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 5

6 Idrætspolitik Fællesskab, Pulsen op, Glæde. Vi er en idrætsinstitution, som har rige muligheder for at dyrke idræt, leg og bevægelse. Hele personalet har gennemgået en DGI-certificering, og vi har både en legeplads, en hockeybane, to gymnastiksale, indendørsarealer samt Husum parken vi kan bruge. I vores daglige tilbud er vores udgangspunkt fællesskabet. Børnene inspirerer os til, hvilke muligheder de finder interessante. Personalet sætter rammerne, og sammen skaber vi en stærk og stimulerende idrætskultur. Børnene vil altid være i fokus, da det er deres kompetencer og begrænsninger, vi udfører idræt, leg og bevægelse med. Fundamentet for vores idrætskultur er glade børn. Igennem idræt får børnene styrket deres selvtillid og selvværd samt læret egne og andres kompetencer at kende. De får accept, tolerance, forståelse for egne og andres begrænsninger samt får styrket deres sociale kompetencer og relationer. Børnene vil blive introduceret til begrebet fairplay, lære de simple regler i den givne aktivitet og med tiden variere aktiviteten med nye, mere komplicerede regler. I idræt, leg og bevægelse vil barnet få styrket sine kropsmotoriske færdigheder. Boldspil: (Stikbold, Fodbold, Rundbold m.m.). Børnene får styrket deres grovmotoriske færdigheder såsom at sigte, kaste, gribe, sparke m.m. Børnene vil opdage tydeligt forskellige færdigheder hos hinanden. Fairplay, teamplay er essentielt. Der er meget fokus på regler og normer, og at det skal være fair. Sanselege: (Natsværmer, Byen sover, Tumlebane m.m.). Sanselege er med til at stimulere børnenes høre-, føle- og balancesans samt udvikle tillid og koordination. Dette kræver fokus, fordybelse, ro og ikke for mange deltagere. Gruppedynamik: (Faldskærm, Banke bøf, Blinke morder, Forhindringsbane). Børnene leger i et fællesskab, her venter børnene på tur, regler bliver forklaret af en tydelig voksen, som instruerer. Vi vil bruge redskaber, som kræver en voksens opmærksomhed. Alle børn kan deltage uanset deres kompetencer. Holdspil: (Stafetter, Konkurrencer, Skovstratego). I stafetløb venter de på tur og hepper på holdkammeraterne, når det ikke er deres tur til at løbe. Konkurrere kan være en stor del af det at dyrke idræt, så det er vigtigt, at vi får skabt en forståelse for, at det ikke altid gælder om at vinde, men at det at være med og have det sjovt er lige så vigtigt, da det ikke er altid, at man vinder. Børnene vil derigennem få en forståelse for fairplay samt stifte i bekendtskab med, hvordan man er en god vinder/taber. Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 6

7 Kreapolitik Kreativitet, koncentration og hygge Kreativitet er mere end bare maling og perler. I vores kreaværksted er vi med til at udvikle børnene og bl.a. højne deres selvværdsfølelse, fordi de oplever noget positivt i processen og finder ud af, at de rent faktisk godt kan. Kreativitet er også med til at lære barnet at tænke uden for boksen, når de skal være problemløsende. Børn, der er opvokset med kreativitet som en del af deres hverdag, vil ofte møde deres omgivelser og den ukendte verden med et langt mere positivt syn og opfattelse. I vores kreaværksted får børnene en mulighed for at udfolde sig, og børnenes kreativitet er i fokus. Når børn er en del af kreative processer og får muligheden for at fordybe sig i forskellige projekter, kan de komme i en tilstand af indre ro, en virkelyst og glæde og ikke mindst en læring og indre motivation. Proces, nærhed og sociale relationer For de fleste børn er produktet vigtigt, men vi oplever ligeså tit, at det er processen, som er altafgørende. Nogle gange bliver børnene ikke altid færdige, men der er bevis på, at det har været processen frem for produktet, som har været i fokus. Det støtter vi også op om, vores kreaværksted er lystbetonet. Når vi arbejder i værkstedet, gør vi meget ud af at skabe en atmosfære af tryghed, så børnene får lyst til og tør udfolde deres nysgerrighed og skabertrang. Ligeledes gør vi meget, for at børnene får en mulighed for at danne relationer til andre børn og også de voksne. I vores kreaværksted sørger vi for, at vi ikke er alt for mange børn på en gang, så der på den måde er bedre mulighed for at snakke sammen og danne relationer til hinanden. Ligeledes har den voksne også bedre tid til at hjælpe det enkelte barn og dermed få en større indsigt og dialog med barnet. Formål At opmuntre barnets frie fantasi og vilje At udvikle barnets finmotoriske færdigheder At styrke barnets sociale færdigheder At udvikle barnets koncentrationsevne og fordybelse At danne nye/tættere relationer At gøre barnet fortroligt med forskellige teknikker og metoder At øge barnets selvværd ved at lade processen være det bærende element At styrke barnets æstetiske og kunstneriske interesse Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 7

8 Institutionens mærkedage Store Legedag En gang om året inviterer vi alle børn og forældre i hele institutionen til Store Legedag. Det er et kæmpearrangement med masser af boder, som hver har en form for bevægelsesaktivitet. Alle får klippekort som bruges i de forskellige aktiviteter. Senere har vi fællesspisning og opvisning med uddeling af præmier. Bedsteforældredag En gang om året inviterer Fritten børnene og deres bedsteforældre til en hyggelig eftermiddag/aften med deres børnebørn. Dagen står i julens tegn, og bedsteforældrene kan lave bolsjer, klippe og klistre julepynt, og i det hele taget hygge sig med os og børnene. Undervejs kan bedsteforældrene købe kaffe, te, saft og æbleskiver til billige fritterpriser. Dagens sluttes af med noget lækkert mad og drikke til alle. Fælles julehygge En gang om året inviterer vi børn og forældre fra alle afdelinger til en julehyggeeftermiddag/-aften. Afdelingerne har forskellige aktiviteter, da det er meningen, at børn og forældre skal besøge alle steder. Vi aftaler på institutionens fællesmøder, hvem der skal lave hvilke aktiviteter, så det bliver forskelligt fra år til år. Fælles er dog, at aktiviteter skal være sjove og hyggelige. Denne dag giver forældrene mulighed for at se og mærke institutionen som helhed, og at vi rummer børn fra 3 til 14 år. Stafettens fødselsdag Den 10. oktober har hele institutionen fødselsdag, og det fejrer vi med lagkage og kaffe, te og saft for alle Stafettens børn og forældre. Derudover vil personalet udfordre forældrene til fodboldkamp. Skoleferier/Fridage Når skolen har lukket, har vi åbent hele dagen fra kl til Børnene fra alle afdelinger skal møde på Fritten senest kl , og de skal medbringe madpakke, drikkedunk og eventuelt badetøj og/eller regntøj. Hver dag ser vi på antallet af børn og personale, der er kommet, og tager på en masse fællesture, som regel i Skovtroldenes busser. Alt efter årstiden og vejret kan vi finde på at tage i skoven, på stranden, i svømmehalen, på diverse museer og andre seværdigheder. Er der mange børn, deler vi os i to grupper, der laver noget forskelligt eller eventuelt går over i deres egen afdeling. Alle mødes igen på Fritten. kl for at lukke institutionen af. På denne måde møder børnene hinanden på tværs af aldre. De store er søde til at tage sig af de små, og de små synes det sjovt og spændende at være sammen med de store. Derudover samler vi personaleressourcerne til glæde for alle. Lukkedage Københavns Kommune vedtog for en del år siden, at alle institutioner i kommunen skulle holde et bestemt antal lukkedage om året. Antallet af lukkedage har ændret sig gennem årene. Efter indstillingen fra ledelsen beslutter institutionens bestyrelse en gang om året, hvilke dage der skal være lukkedage i det kommende år. Lukkedagene ligger altid på dage, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at børnenes fremmøde er lavt, så vi generer så få forældre som muligt. Personalet har tvungen ferie eller afspadsering på disse dage. Lukkedage for 2015 kan ses på Frittens opslagstavle, eller et eksemplar kan tages ved indkrydsningscomputeren. Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 8

9 Samarbejde mellem afdelingerne Vi er en stor institution med 6 afdelinger og omkring 20 fastansatte, så der skal selvfølgelig være et godt samarbejde for at få det hele til at køre. Hver mandag holder leder, souschef, afdelingsleder og KAP er et ledermøde. Dette er ledelsen forum til at koordinere referere, informere alle afdelinger imellem, afdeling til leder og leder til afdeling. Her er der også det nødvendige rum, hvor vi kan sparre, supervisere og støtte hinanden i ledelsesrollen. Fire gange om året afholder vi en fælles lederdag, hvor vi reflekterer over status i vores ledelse og sætter mål for den kommende tid. Fællesmøde Sidste torsdag i måneden holder vi et fællesmøde for hele institutionen. Her vi koordinerer vi fælles indkøb, regler, samarbejde, aktiviteter og meget andet. Det er også på fællesmøde, vi går i dybden omkring pædagogiske temaer, der er oppe i tiden. Fællesmødet er desuden et forum, hvor vi ser hinanden og får mulighed for at hygge sammen. Fritten og Skovtrolden Børnehaven og fritidshjemmet samarbejder om at få vores dagligdag i huset til at fungere. Skovtroldene bruger Frittens lokaler om morgenen, og Frittens personale passer de sidste trolde om eftermiddagen, når troldepersonalet er gået hjem. Vi hjælper hinanden ved sygdom samt koordinerer lån af bus, lokaler, legetøj og idrætsredskaber. Vi gør meget for at beholde troldebørnene til kommende fritbørn i Stafetten fra Fritten over Pavillonen og Gule Fritklub til Klubben. Vi har også et dagligt samarbejde, hvor vi hjælper hinanden ved sygdom eller aftaler daglige aktiviteter, en fodboldkamp eller andet. Samarbejde udadtil Alle fire fastansatte i Fritten har stærkt samarbejde med skolen. Det betyder, at vi følger en klasse og hjælper med deltagelsen i eksempelvis Fastelavn, Motionsdag eller andre turdage eller emneuger. I de første uger af skolestart følger de faste ansatte børnene i opstarten af skolestart og er med næsten hele dagen. Netværk Da vi er selvejende, er vi ikke tvunget i klynger med klyngeleder, sådan som de kommunale institutioner blev i Vi er i stedet indgået i et forpligtende netwærk med Korsagergård Vuggestue, Korsagergård Børnehave og Vuggestuen Humlebo. Disse institutioner administreres også af Børneringen s DHL hold: Jonas (Skovtrold), Gunnleiv (Gule Fritklub) og Frittens: Patrick, Mikkel, Cecilie & Camilla Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 9

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Nærvær Dialog Ansvar Fri tid 2015-2016 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Stafetten Gule Fritklub Kyringevej 3 2700 Brønshøj Tlf.: 29 21 04 23 E- mail: gfk@stafetten- husum.dk Hjemmeside: www.stafetten- husum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Skovtrolden. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN

Pædagogisk årsplan for. Skovtrolden. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Pædagogisk årsplan for Skovtrolden 2012 2013 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj. Tlf.: 29 21 39 06. E-mail: skovtrolden@stafetten-husum.dk. Hjemmesider: www.skovtrolde.dk.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere