Pædagogisk årsplan for Fritten Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid"

Transkript

1 Pædagogisk årsplan for Fritten Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

2 Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage s. 8 Samarbejde mellem afdelingerne s. 9 Indledning, Fritten er en del af den selvejende institution Stafetten, som har overenskomst med Københavns kommune og Børneringen som administrationsselskab. Vi har i alt ca. 300 børn på de 5 afdelinger Børnehaven Skovtrolden, Fritten, Pavillonen, Gule Fritklub og Klubben. Bestyrelsen består af forældre og eksterne medlemmer. De holder 4-5møder per år. Den daglige ledelse er uddelegeret til leder Joan Markussen. Fritten er det ene af Stafettens fritidshjem. Vi er kun for 0. klasserne, er normeret til 55 børn men er 39 børn indskrevet per dags dato. På Fritten er vi to pædagoger, en pau, en medhjælper og en studerende som er sat til at varetage dagligdagen på Fritten. Derudover har vi enkelte vikarer og en gårdmand. Vi har åbent til 17 00, enkelte dage kan vi ansøge om udvidet åbningstid pga. af ture, julefest mm. Mikkel, Koordinerende Afdelingspædagog (KAP), 35 timer Camilla, Pædagog, 30 timer Patrick, pædagogisk assistent, 33 timer Cecilie, medhjælper, 33 timer Katrine, Pædagogstuderende, 32,5 timer 1. august - 1. februar Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 2

3 Institutionens værdier I 2009 vedtog personalet og bestyrelsen nedstående værdier for hele institutionen, værdierne er implementeret i alle afdelinger. Nærvær Vi ønsker at være kendetegnet ved, at børn, forældre og personale oplever nærvær, idet personalet udviser opmærksomhed og engagement samt skaber tryghed ved at være tillids- og omsorgsfulde med fokus på børnenes trivsel. Dialog Vi ønsker igennem en åben, lyttende og tillidsskabende dialog at skabe en fælles forståelse og udvikle samarbejdet mellem børn, forældre, personale og samarbejdspartnere. Ligeledes ønsker vi, at børn, forældre og personale sikres medbestemmelse og medindflydelse gennem dialog. Ansvar I samarbejde med forældrene, lærer vi børnene at tage ansvar for egne handlinger. Vi formidler vigtigheden af at udvise respekt over for mennesker og omgivelser, børnene møder i hverdagen. Fri tid Fri tid, hvor børnene selvstændigt har mulighed for til- og fravalg af aktiviteter og tilbud, respekteres og prioriteres højt. Med støtte og vejledning lærer børnene at disponere over egen fri tid, afstemt efter deres alders- og udviklingstrin Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 3

4 Dagligdag på Fritten Når børnene kommer fra skole, skal de tjekke sig ind på vores digitale indkrydsningssystem, EasyKom. Umiddelbart herefter spiser vi traktement. Under traktement planlægger vi dagen med børnene, hvilke voksne går i gymnastiksalen, i værkstedet, udenfor osv. Fra kl til er vores primetime, ca. mellem og lukker vi gymnastiksalen, legepladsen, krea og salen, de sidste børn bliver samlet i køkkenet, så vi kan lukke huset af med at sætte stole op og feje. Planlægning Inden børnene kommer fra skole, mødes personalet en halv time hver dag. Vi udveksler information fra forældre, tjekker mail og Easykom, diskuterer børnegruppen samt planlægger dagen i dag, hvem er hvor, og hvad laver vi etc. En formiddag om ugen har vi et personalemøde, mens børnene er i skole. Vi har en fast dagsorden med forskellige pædagogiske dialoger, drøftelser af pædagogiske tiltag med børn med særlige behov, refleksioner over den forgangne uge samt planlægning af den kommende, opgaver og aktiviteter og snak om andre aktuelle emner. Personalemødet er således omdrejningspunktet for Fritten. Det er her beslutningerne tages på baggrund af information, diskussion og argumentation Oppasseren Vi skiftes til at påtage os den funktion, som vi kalder oppasser. Oppasseren tjekker, om børnene har logget sig ind og finder dem, som har glemt det, laver og serverer traktement, tager telefonen, sender børn af sted eller med forældrene, trøster eller lapper til skadekommne børn samt løser andre småopgaver. Det er også oppasseren, som styrer puderumslisten, turliste m.m. Når dagen er ved at slutte, skal oppasseren beskæftige de sidste børn i køkkenet, imens de andre stoler op, fejer og lukker huset af. Traktement Hver dag kl får børnene et lille traktement, som i henhold til institutionens kostpolitik skal være sundt, delvis mættende og varieret. Læs vores kostpolitik på vores hjemmeside Traktement varer ca. ½ time, hvor børnene er delt op i klasser, 0.U. i salen og 0.X i køkkenet. Mens børnene spiser deres traktement, læser den voksne en historie op eller laver en fælles leg. Traktement opfattes som et supplement og ikke som et måltid. Festlig Fredag/spilledag Hver fredag har vi digital spilledag, dvs. vi har Festlig Fredag i salen, hvor vi sætter Wii på med Just Dance. Det er et dansespil, hvor man kan danse til børnevenlige sange. Fredagen er også dagen, hvor dit barn har mulighed for at have sin Nintendo DS med. Vi holder dog øje med, at børnene ikke spiller hele dagen. Ydermere kan vi vælge at tænde for vores Wii en anden dag i ugen, hvis det passer med vejret, børnegruppen og normeringen i huset. Vi har meget fokus på vores brug af digitale spil og følger institutionens mediepolitik (se vores hjemmeside). Ture Efter den nye skolereform vil det blive svært at finde tid til ture. Vi vil dog bestræbe os på stadig at komme af sted. Nogle dage vil det betyde, at vi kommer senere hjem, men det er naturligvis altid noget, vi varsler. Vi har allerede planlagte svømmehalsture samt nogle enkelte fodboldkampe mod andre fritidshjem. Struktur på Fritten På Fritten har vi det, der hedder åben struktur, hvor børnene frit kan vælge aktiviteter efter lyst og kammeratskabsgruppe. De voksne byder hver dag ind med diverse aktiviteter, så der er en voksen placeret strategisk rundt i og omkring huset. Vi kalder det zoner. Der er på en normal dag en person i salen, en i køkkenet, en uder på legepladsen, en som kun koncentrerer sig om dagens kreatilbud, og en som kun koncentrerer sig om dagens leg og bevægelse. Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 4

5 Husregler Mobiltelefoner hører ikke hjemme på Fritten. Hvis de gør, er det i børnenes taske, eller den bliver afleveret til oppasseren. Legetøj/Jojos/fodboldkort eller andre diller, som er oppe i tiden, må børnene medbringe på eget ansvar. Institutionen dækker ikke tabet af borkommet privat legetøj, fodboldkort eller andet. Reglerne er i øvrigt, at der ikke må byttes kort eller gives væk, og at der ikke må spilles om noget. Alle kommer hjem med de samme ting, som de tog på Fritten med. Sproget, Racisme, Mobning Børn lærer op mod 9 ord om dagen, og inden Frittid færdes de med 9. klasses elever i frikvarterene, så det kan gå stærkt med at skabe nye grimme ord på Fritten. Det har vi fokus på ikke sker. Fritten er mangfoldig, og vi har børn med tilsammen op mod 10 forskellige etniciteter. Vi er opmærksomme på, der ikke forekommer nogen form for racisme. Mobning er heldigvis ikke noget vi har den store erfaring med, men er et fokusområde. Hvis du oplever, at dit barn snakker om noget, af det ovenstående, så kom endelig ned og få snak med os om handlemuligheder. For vi handler på det. Uden for vores åbningstid kan forældre låne vores lokaler til børnefødselsdage eller klassefester. Det koster en lille sum penge og et vederlag til vagten. Vagten er en fastansat, der udleverer nøgler og står til rådighed i det tidsrum, festen varer. Lån aftales med Hanne. Forældresamarbejde Som udgangspunkt er det vigtigt for os, at forældrene føler sig trygge og godt behandlet, når de kommer i vores hus. Dette gør vi, ved at forældrene altid kan tage sig en kop kaffe og få en snak med os, når de har tid. Vi forsøger også jævnligt at fortælle forældre, hvad det enkelte barn har lavet i løbet af dagen. Opstår der problemer for et barn, finder vi altid tid til at snakke med forældrene om det og prøver at finde en fælles løsning på problemet, vi laver en handleplan. Omvendt kan forældre bede om en samtale, hvis de gerne vil snakke om barnets trivsel. 1. maj Vi har igennem mange år som det eneste fritidshjem, tilknyttet Husum Skole, tilbudt 1. maj børn. Det betyder at man starter før på fritidshjem end normalt og får dermed en lettere skolestart. Pga. af den nye skolereform og Husum Skoles normering ved vi ikke, om det bliver aktuelt i Mærkeområder Ligesom alle andre institutioner har vi nogle mærkeområder vi udmærker os på. På Fritten er det idræt og krea. Vi har derfor udarbejdet en politik indenfor netop de to områder. DGIcertificering som idrætsinstitution I 2012 blev vi certificeret som DGI-institution. Vi er siden recertificeret hvert år og har implementeret det i vores hverdag, så børnene opfatter leg og bevægelse som en naturlig aktivitet, de glæder sig til at deltage i. Til foråret skal vi igen recertificeres. Hver dag har vi leg og bevægelse på programmet i mindst en time. Børnene kan også komme med forslag til, hvad vi skal lave denne dag, og vi prøver så vidt muligt at følge børnenes ønsker. Vores hus og legeplads er indrettet til børn fra 3 til 10 år og har over 20 års brugs-erfaring for børn. Derudover er vi hele tiden opmærksomme på at udvikle rum til, at børnene kan beskæftige sig med det, der er oppe i tiden. Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 5

6 Idrætspolitik Fællesskab, Pulsen op, Glæde. Vi er en idrætsinstitution, som har rige muligheder for at dyrke idræt, leg og bevægelse. Hele personalet har gennemgået en DGI-certificering, og vi har både en legeplads, en hockeybane, to gymnastiksale, indendørsarealer samt Husum parken vi kan bruge. I vores daglige tilbud er vores udgangspunkt fællesskabet. Børnene inspirerer os til, hvilke muligheder de finder interessante. Personalet sætter rammerne, og sammen skaber vi en stærk og stimulerende idrætskultur. Børnene vil altid være i fokus, da det er deres kompetencer og begrænsninger, vi udfører idræt, leg og bevægelse med. Fundamentet for vores idrætskultur er glade børn. Igennem idræt får børnene styrket deres selvtillid og selvværd samt læret egne og andres kompetencer at kende. De får accept, tolerance, forståelse for egne og andres begrænsninger samt får styrket deres sociale kompetencer og relationer. Børnene vil blive introduceret til begrebet fairplay, lære de simple regler i den givne aktivitet og med tiden variere aktiviteten med nye, mere komplicerede regler. I idræt, leg og bevægelse vil barnet få styrket sine kropsmotoriske færdigheder. Boldspil: (Stikbold, Fodbold, Rundbold m.m.). Børnene får styrket deres grovmotoriske færdigheder såsom at sigte, kaste, gribe, sparke m.m. Børnene vil opdage tydeligt forskellige færdigheder hos hinanden. Fairplay, teamplay er essentielt. Der er meget fokus på regler og normer, og at det skal være fair. Sanselege: (Natsværmer, Byen sover, Tumlebane m.m.). Sanselege er med til at stimulere børnenes høre-, føle- og balancesans samt udvikle tillid og koordination. Dette kræver fokus, fordybelse, ro og ikke for mange deltagere. Gruppedynamik: (Faldskærm, Banke bøf, Blinke morder, Forhindringsbane). Børnene leger i et fællesskab, her venter børnene på tur, regler bliver forklaret af en tydelig voksen, som instruerer. Vi vil bruge redskaber, som kræver en voksens opmærksomhed. Alle børn kan deltage uanset deres kompetencer. Holdspil: (Stafetter, Konkurrencer, Skovstratego). I stafetløb venter de på tur og hepper på holdkammeraterne, når det ikke er deres tur til at løbe. Konkurrere kan være en stor del af det at dyrke idræt, så det er vigtigt, at vi får skabt en forståelse for, at det ikke altid gælder om at vinde, men at det at være med og have det sjovt er lige så vigtigt, da det ikke er altid, at man vinder. Børnene vil derigennem få en forståelse for fairplay samt stifte i bekendtskab med, hvordan man er en god vinder/taber. Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 6

7 Kreapolitik Kreativitet, koncentration og hygge Kreativitet er mere end bare maling og perler. I vores kreaværksted er vi med til at udvikle børnene og bl.a. højne deres selvværdsfølelse, fordi de oplever noget positivt i processen og finder ud af, at de rent faktisk godt kan. Kreativitet er også med til at lære barnet at tænke uden for boksen, når de skal være problemløsende. Børn, der er opvokset med kreativitet som en del af deres hverdag, vil ofte møde deres omgivelser og den ukendte verden med et langt mere positivt syn og opfattelse. I vores kreaværksted får børnene en mulighed for at udfolde sig, og børnenes kreativitet er i fokus. Når børn er en del af kreative processer og får muligheden for at fordybe sig i forskellige projekter, kan de komme i en tilstand af indre ro, en virkelyst og glæde og ikke mindst en læring og indre motivation. Proces, nærhed og sociale relationer For de fleste børn er produktet vigtigt, men vi oplever ligeså tit, at det er processen, som er altafgørende. Nogle gange bliver børnene ikke altid færdige, men der er bevis på, at det har været processen frem for produktet, som har været i fokus. Det støtter vi også op om, vores kreaværksted er lystbetonet. Når vi arbejder i værkstedet, gør vi meget ud af at skabe en atmosfære af tryghed, så børnene får lyst til og tør udfolde deres nysgerrighed og skabertrang. Ligeledes gør vi meget, for at børnene får en mulighed for at danne relationer til andre børn og også de voksne. I vores kreaværksted sørger vi for, at vi ikke er alt for mange børn på en gang, så der på den måde er bedre mulighed for at snakke sammen og danne relationer til hinanden. Ligeledes har den voksne også bedre tid til at hjælpe det enkelte barn og dermed få en større indsigt og dialog med barnet. Formål At opmuntre barnets frie fantasi og vilje At udvikle barnets finmotoriske færdigheder At styrke barnets sociale færdigheder At udvikle barnets koncentrationsevne og fordybelse At danne nye/tættere relationer At gøre barnet fortroligt med forskellige teknikker og metoder At øge barnets selvværd ved at lade processen være det bærende element At styrke barnets æstetiske og kunstneriske interesse Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 7

8 Institutionens mærkedage Store Legedag En gang om året inviterer vi alle børn og forældre i hele institutionen til Store Legedag. Det er et kæmpearrangement med masser af boder, som hver har en form for bevægelsesaktivitet. Alle får klippekort som bruges i de forskellige aktiviteter. Senere har vi fællesspisning og opvisning med uddeling af præmier. Bedsteforældredag En gang om året inviterer Fritten børnene og deres bedsteforældre til en hyggelig eftermiddag/aften med deres børnebørn. Dagen står i julens tegn, og bedsteforældrene kan lave bolsjer, klippe og klistre julepynt, og i det hele taget hygge sig med os og børnene. Undervejs kan bedsteforældrene købe kaffe, te, saft og æbleskiver til billige fritterpriser. Dagens sluttes af med noget lækkert mad og drikke til alle. Fælles julehygge En gang om året inviterer vi børn og forældre fra alle afdelinger til en julehyggeeftermiddag/-aften. Afdelingerne har forskellige aktiviteter, da det er meningen, at børn og forældre skal besøge alle steder. Vi aftaler på institutionens fællesmøder, hvem der skal lave hvilke aktiviteter, så det bliver forskelligt fra år til år. Fælles er dog, at aktiviteter skal være sjove og hyggelige. Denne dag giver forældrene mulighed for at se og mærke institutionen som helhed, og at vi rummer børn fra 3 til 14 år. Stafettens fødselsdag Den 10. oktober har hele institutionen fødselsdag, og det fejrer vi med lagkage og kaffe, te og saft for alle Stafettens børn og forældre. Derudover vil personalet udfordre forældrene til fodboldkamp. Skoleferier/Fridage Når skolen har lukket, har vi åbent hele dagen fra kl til Børnene fra alle afdelinger skal møde på Fritten senest kl , og de skal medbringe madpakke, drikkedunk og eventuelt badetøj og/eller regntøj. Hver dag ser vi på antallet af børn og personale, der er kommet, og tager på en masse fællesture, som regel i Skovtroldenes busser. Alt efter årstiden og vejret kan vi finde på at tage i skoven, på stranden, i svømmehalen, på diverse museer og andre seværdigheder. Er der mange børn, deler vi os i to grupper, der laver noget forskelligt eller eventuelt går over i deres egen afdeling. Alle mødes igen på Fritten. kl for at lukke institutionen af. På denne måde møder børnene hinanden på tværs af aldre. De store er søde til at tage sig af de små, og de små synes det sjovt og spændende at være sammen med de store. Derudover samler vi personaleressourcerne til glæde for alle. Lukkedage Københavns Kommune vedtog for en del år siden, at alle institutioner i kommunen skulle holde et bestemt antal lukkedage om året. Antallet af lukkedage har ændret sig gennem årene. Efter indstillingen fra ledelsen beslutter institutionens bestyrelse en gang om året, hvilke dage der skal være lukkedage i det kommende år. Lukkedagene ligger altid på dage, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at børnenes fremmøde er lavt, så vi generer så få forældre som muligt. Personalet har tvungen ferie eller afspadsering på disse dage. Lukkedage for 2015 kan ses på Frittens opslagstavle, eller et eksemplar kan tages ved indkrydsningscomputeren. Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 8

9 Samarbejde mellem afdelingerne Vi er en stor institution med 6 afdelinger og omkring 20 fastansatte, så der skal selvfølgelig være et godt samarbejde for at få det hele til at køre. Hver mandag holder leder, souschef, afdelingsleder og KAP er et ledermøde. Dette er ledelsen forum til at koordinere referere, informere alle afdelinger imellem, afdeling til leder og leder til afdeling. Her er der også det nødvendige rum, hvor vi kan sparre, supervisere og støtte hinanden i ledelsesrollen. Fire gange om året afholder vi en fælles lederdag, hvor vi reflekterer over status i vores ledelse og sætter mål for den kommende tid. Fællesmøde Sidste torsdag i måneden holder vi et fællesmøde for hele institutionen. Her vi koordinerer vi fælles indkøb, regler, samarbejde, aktiviteter og meget andet. Det er også på fællesmøde, vi går i dybden omkring pædagogiske temaer, der er oppe i tiden. Fællesmødet er desuden et forum, hvor vi ser hinanden og får mulighed for at hygge sammen. Fritten og Skovtrolden Børnehaven og fritidshjemmet samarbejder om at få vores dagligdag i huset til at fungere. Skovtroldene bruger Frittens lokaler om morgenen, og Frittens personale passer de sidste trolde om eftermiddagen, når troldepersonalet er gået hjem. Vi hjælper hinanden ved sygdom samt koordinerer lån af bus, lokaler, legetøj og idrætsredskaber. Vi gør meget for at beholde troldebørnene til kommende fritbørn i Stafetten fra Fritten over Pavillonen og Gule Fritklub til Klubben. Vi har også et dagligt samarbejde, hvor vi hjælper hinanden ved sygdom eller aftaler daglige aktiviteter, en fodboldkamp eller andet. Samarbejde udadtil Alle fire fastansatte i Fritten har stærkt samarbejde med skolen. Det betyder, at vi følger en klasse og hjælper med deltagelsen i eksempelvis Fastelavn, Motionsdag eller andre turdage eller emneuger. I de første uger af skolestart følger de faste ansatte børnene i opstarten af skolestart og er med næsten hele dagen. Netværk Da vi er selvejende, er vi ikke tvunget i klynger med klyngeleder, sådan som de kommunale institutioner blev i Vi er i stedet indgået i et forpligtende netwærk med Korsagergård Vuggestue, Korsagergård Børnehave og Vuggestuen Humlebo. Disse institutioner administreres også af Børneringen s DHL hold: Jonas (Skovtrold), Gunnleiv (Gule Fritklub) og Frittens: Patrick, Mikkel, Cecilie & Camilla Stafetten, Frittens årsplan 2014/15 9

Pædagogisk årsplan for Fritten 2015-16. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Pædagogisk årsplan for Fritten 2015-16. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Pædagogisk årsplan for Fritten 2015-16 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til. Sundby Fritidshjem. Geislersgade 17 2300 København S. En herlig oase i storbyen

Velkommen til. Sundby Fritidshjem. Geislersgade 17 2300 København S. En herlig oase i storbyen Velkommen til Sundby Fritidshjem Geislersgade 17 2300 København S En herlig oase i storbyen 1 Hvem er vi? Vi er et lille hyggeligt fritidshjem med 65 børn i alderen 5 10 år. Børnene er fordelt på tre grupper:

Læs mere

Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu.

Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu. Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu.dk Indholdsfortegnelse Fakta om fritidshjemmet side 3 Husets indretning

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Fritten. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN

Pædagogisk årsplan for. Fritten. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Pædagogisk årsplan for Fritten 2012 2013 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj. Tlf.: 29 21 39 06. E-mail: fritten@stafetten-husum.dk. Hjemmeside: www.stafetten-husum.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse SFO ens tilhørsforhold... 3 Projekt SFO... 3 Fysiske rammer... 3 Normering...

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Velkommen til Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave er en selvejende institution Vores institution skal være et sted, hvor både børn og voksne

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse.

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse. Klub Mini og Maxi Klub Mini og Maxi Idestrup Privatskole Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi; fantasi faglighed tryghed kreativitet Information: Klub Mini og Maxi Kirkevej 5 4872 Idestrup Telefon -

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Velkommen til Gadekæret

Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Gadekæret er tegnet af arkitektgruppen Regnbuen og institutionen åbnede i 1998 og var med i en konkurrence om fremtidens daginstitutioner. Gadekæret er

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper Mariehønsene & Bamserne Fleksafdelingen består af 2 grupper: Mariehønsene og Bamserne. Begge grupper er normeret til max. 20 børn mellem 2 og 5 år. Der er to pædagoger

Læs mere

Velkommen til min dagpleje.

Velkommen til min dagpleje. Velkommen til min dagpleje. Mit navn og adresse er: Karin Kjær Jensen Egevej 10 6051 Almind 22588077/75561986 Mine åbningstider er: Mandag torsdag fra kl. 6.45 til 16.30 Fredag fra kl. 6.45 til 15.45 Lidt

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

VELKOMMEN! En gastronomisk børnehave - som er der for børnene!

VELKOMMEN! En gastronomisk børnehave - som er der for børnene! VELKOMMEN! En gastronomisk børnehave - som er der for børnene! Fakta Ringgårdens Børnehave er en børnehave med ca. 60 børn i alderen 3-6 år. Børnehaven ligger centralt i Faaborg med udsigt til park og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning Det er vores målsætning, at Musvitten er et spændende og rart sted at være. Der er plads til

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011

Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011 Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011 Børnehuset Mælkebøtten Kildegårdsvej 33 A og B, Fensmark 4684 Holmegaard tlf.55 88 72 60 Beskrivelse af børnehuset Mælkebøtten: Mælkebøtten er en

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 i Børnehuset er en integreret institution, med børnehave og en skolefritidsordning. Vi er en mindre landinstitution, omgivet af marker og nær ved

Læs mere