Husk i forhold til myndigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husk i forhold til myndigheder"

Transkript

1 FlexNyt LandboThy Silstrupparken Thisted tlf landbothy.dk CVR-nr Indhold Fjerkræ Bliv klog på fjerkræ Husk i forhold til myndigheder Muk hos heste Udbringningsperioden for flydende husdyrgødning forlænges ikke i 2013 Pas på de nye græsmarker Kompensation for randzoner Konsekvenser af landbrugsreformen mærkes allerede i 2013 Behandling af dyr i økologiske kvægbesætninger Høstudbytter på SortInfo Bliv klog på fjerkræ Kyllingerne får opdragelse OBS! LandbrugsInfo bringer en fin lille artikel fra Dansk Erhvervsfjerkræ om fjerpilning og kannibalisme. Artiklen giver en fin indføring i fjerkræs naturlige adfærd og hønens opdragelse af sine kyllinger det kan man godt blive klog af! Se artiklen her. Husk i forhold til myndigheder Erfaringer viser, at producenter mangler at opdatere deres data i CHRregistret. Da disse anvendes til opkrævning af gebyrer for dyrevelfærdskontrol m.v., er det en god idé at huske følgende: Opdatering af oplysninger i CHR-registret - produktionsomfang m.v. Husk også at kontakte Fødevareregionen mht. at få kyllingehus(e) godkendt efter Salmonellasanering. Kilde: Brian Eskildsen, Videncentret for Landbrug, Fjerkræ Heste Bakterier Muk hos heste Efterår er muktid, da mudder, våde tilstande og mangel på hygiejne gør huden tynd og udsat for revner og sår. Bakterier, som normalt er harmløse uden på huden og findes i hestens miljø, får frit spil til at trænge ind i huden. Muk er en samlet betegnelse for infektion nederst på benene, forårsaget af bakterier, svampe, mider eller dermatophilus congolensis. Det er en eksemlignende tilstand med væskende sår af varierende størrelse. Heste med meget hovskæg eller hvide ben er mere udsatte, ligesom heste, som opholder sig meget i fugtige områder og heste i dårligt strøede bokse øger også risikoen for muk.... vi gør en forskel for DIG!

2 Der er næppe nogen anden lidelse, hvor der er så mange forskellige forslag til behandling, men er muk først opstået, skal der behandling til. Behandling Hesten skal selvfølgelig fjernes fra de opblødte arealer og gives et tørt leje, så huden kan tørre op og smitten begrænses. Dernæst klippes hårene af i området med en klipper, og skorperne pilles forsigtigt af, hvorefter der renses og desinficeres med et egnet middel. En effektiv indsats i 3-4 dage overfor milde tilfælde af muk kan ofte fjerne problemet helt. Såfremt der ikke sker nogen bedring, og benet hæver op, er det nødvendigt at tilkalde dyrlægen. Som regel er det de samme heste, som får muk, og i sådanne tilfælde er de bedste råd: Mærk på hestens ben dagligt (man kan fange angrebet i opløbet). Skift miljø, klip hesten ved koderne og hold området rent. Rengør strigler og børster. Skab OBS! Vær også opmærksom på skab, som kan være et problem hos racer, som har meget hovskæg, hvor der er fugtigt og varmt. Disse dyr skal behandles med parasitdræbende middel. Det skal ske i samarbejde med dyrlægen, da de fleste midler kræver recept. Skab og muk kan optræde samtidig. Udbringningsperioden for flydende husdyrgødning forlænges ikke i 2013 Afhængig af nedbørsmængderne i uge kan udbringningsperioden for flydende husdyrgødning på visse arealer forlænges til den 15. oktober. Betingelserne er, at nedbøren i uge er over normen samtidigt med, at nedbøren i uge er 30% over normen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens 29, stk. 2. Da dette ikke er tilfældet i 2013, forlænges udbringningsperioden altså ikke! Mark Græs kun kort tid ad gangen Pas på de nye græsmarker Nu ser vejrudsigten for den kommende tid ud til at give tørvejr igen. Men pas på jeres nye græsmarker, som netop er kommet i gang efter den tørre sommer og høst. Der er allerede set eksempler på, at de nye svage græsmarker er trådt op, der hvor der den sidste tid er kommet en del regn.

3 Dyrene må gerne komme på markerne kort tid ad gangen, men så skal marken også have fred til at komme sig igen. Høj græshøjde Vinterfold Græsset bør ikke bides længere ned end til 6-7 cm. Det kan de nye græsplanter ikke tåle, da deres vækstpunkt sidder højere end hos gamle græsplanter. Jorden er normalt også løsere i nye græsmarker og holder derfor ikke til ret megen trafik hverken fra dyr eller maskiner. Især hestefolden skal der passes på. Heste er gode til at bide helt i bund, og det kan især unge græsmarksplanter ikke holde til! Derfor må hestene kun være på de nye græsmarker i kort tid ad gangen og med flere dage i mellem. Det kan overvejes at lave en egentlig vinterfold. Græsset udlægges i vårsæd i foråret, og hestene får folden her i efteråret. Folden ompløjes igen i foråret og udlægges på ny. De gamle folde får dermed et tiltrængt hvil, og hestene får friske græsmarker. Det kan måske også lette lidt på trykket af parasitter. Forfangenhed OBS! Ansøgningsfrist den 22. oktober de minimis Maksimale støtteloft Vær også opmærksom på forfangenhed hos heste nu, når de kølige nætter sætter ind. Når det bliver koldt om natten, danner græsset sukker som frostvæske. Dette sukker kan opsamles i græsset og dermed være medvirkende til forfangenhed. Kompensation for randzoner Mandag den 16. september åbnede Tast selv for ansøgning om kompensation for randzonerne. Ansøgningsfristen er den 22. oktober Kompensationen er kr./ha for randzoner med status i 2012 som permanent græs og kr./ha for andre enkeltbetalingsstøtteberettigede arealer. Den støtteberettigede periode er fra den 1. september 2012 til den 31. december Det betyder, for at få kompensation for ansøgte arealer i Fælleskemaet 2013, skal arealerne ligge til og med den 31. december Du er altså ikke berettiget til kompensation, hvis du pløjer randzonen op her i efteråret. Randzoneloven har intet med vandplanerne at gøre. Kravet om randzoner forsvandt derfor ikke, selv om loven om vandplaner blev erklæret ugyldig. Randzonekompensationen er støtte efter reglerne i de minimis. Begrebet dækker over en lang række støtteordninger til Erhvervslivet. En sådan statsstøtte er, efter EU s opfattelse, underlagt en lang række begrænsninger. Herunder et maksimalt støtteloft. Randzonetilskuddet og de andre de minimis -ordninger kan maksimalt udbetale Euro = kr. i en treårig regnskabsperiode. Isoleret set er der nok næppe ret mange af FlexNyt s læsere, som kommer i

4 klemme i denne regel, men i kombination med nedenstående, kan der opstå problemer! I Tast selv vil der være et hjælpevindue, der beskriver andre de minimis - ordninger, som du evt. har søgt tidligere i en treårig periode. Myndighederne er i tvivl, om de har fået alle ordninger med. Så det er dit ansvar at kontrollere, om du overskrider støtteloftet. Du skal altså redegøre for omfanget af andet modtaget de minimis -støtte. De minimis -midlerne kommer fra forskellige kilder så som: Tilskud til voksenlærlinge, kom i gang lån, tilskud til energieffektive opvarmningsprogrammer (skrotning af oliefyr) samt tilskud til etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne m.v. Der udbetales ikke kompensation til randzoner, der allerede er udlagt i forbindelse med anden lovgivning herunder miljøbræmmer i forbindelse med miljøgodkendelser. Til info For at det kan betale sig at søge, skal du have mere end 0,25 ha randzone med permanent græs eller 0,15 ha andre enkeltbetalings-støtteberettigede arealer. Info Konsekvenser af landbrugsreformen mærkes allerede i 2013 Støtten ned med 4% Krisereserve Økologi Relevante økologiregler Enkeltbetalingsstøtten for støtteåret 2013 bliver for de fleste landmænd 4% mindre end forventet på ansøgningstidspunktet. Det betyder for et typisk gennemsnitlig dansk landbrug på 57 hektar, at enkeltbetalingsstøtten for 2013 bliver omkring kr. mindre, end landmanden havde regnet med, da han søgte om støtten i april. De fleste danske landbrug under fem hektar vil ikke blive berørt. En del af pengene går til en krisereservefond til landbruget. Hvis der ikke opstår nogle kriser, får landmændene midlerne tilbage i form af direkte landbrugsstøtte i Krisereserven kan for eksempel tænkes brugt i tilfælde, hvor bestemte afgrøder ikke kan afsættes på grund af manglende forbrugertillid. Behandling af dyr i økologiske kvægbesætninger Der er udgivet et tillæg til pjecen om sygdomsbehandling af økologisk kvæg - til hjælp for dyrlæger og økologiske landmænd. Pjecen giver et overblik over de mest relevante regler, som man skal have fokus på i økologiske kvægbesætninger. Hvert år bliver en del landmænd sanktioneret på grund af overtrædelser af husdyrreglerne i økologiske kvægbesætninger. I en del af disse tilfælde har overtrædelsen relation til behandling af syge dyr, opbevaring af medicin og brug af ikke tilladte frihandelsprodukter. Det er vigtigt, at der i de

5 økologiske besætninger er fokus på at overholde de generelle dyrevelfærdsregler og de specifikke regler vedrørende medicinering. Find pjecen på LandbrugsInfo her (kræver login) hos din dyrlæge eller din økologikonsulent. Mark Høstudbytter på SortInfo Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende forsøg, forsøg med brødhvedesorter samt de økologiske forsøg. Se udbytterne på nedenstående link (siden kræver login til LandbrugsInfo) eller kontakt din planteavlskonsulent. Høstudbytter.

6 Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LRØ partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBRvirksomheder: Djursland Landboforening, Jysk Landbrugsrådgivning, Sønderjysk Landboforening, Østdansk LandbrugsRådgivning, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, LMO og LRØ. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Eva Gleerup, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt Indhold Lys til høns hvis du vil ha æg Undersøg om dine heste har indvoldsorm Stankelben Nu udsendes breve om kontrol af markblokke

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Lys til høns hvis du vil ha æg

Lys til høns hvis du vil ha æg FlexNyt Indhold Lys til høns hvis du vil ha æg Undersøg om dine heste har indvoldsorm Stankelben Nu udsendes breve om kontrol af markblokke Tilskud til beplantninger søg nu Temadag: Få succes med efter-

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Opdræt og udsætning af fjervildt

Opdræt og udsætning af fjervildt Opdræt og udsætning af fjervildt KOMPENDIUM Januar 2013 Kristian Stenkjær det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Titel Opdræt og udsætning af fjervildt Dette kompendium tager udgangspunkt

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Til samtlige jordbrugere NYT FRA Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174 Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Maj 2007 INDHOLD SIDE Bestyrelsen...1 Landbo Thy er nu

Læs mere