Generalforsamling i Sundby Kajakklub, forår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Sundby Kajakklub, forår 2014"

Transkript

1 Generalforsamling i Sundby Kajakklub, forår 2014 Afholdt tirsdag d. 25. marts 2014 i Sundby Kajakklubs lokaler 31 stemmeberettigede medlemmer til stede Referent: Annette Elmue Formand Ulla Stuart indledte generalforsamlingen med at præsentere filialdirektør i Sydbank på Amagerbrogade, Hanne Poulsen, som ønskede tillykke med det nye klubhus og kort præsenterede Sydbank og Sydbanks interesser i lokalområdet samt samarbejdet med Sundby Kajakklub i forbndelse med byggefinansieringen. Herefter begyndte selve generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Lene Eifer som blev valgt. Lene takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Herefter blev dagsorden læst op. Der var ingen kommentarer til dagsordenen. 2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling Dirigenten konstaterede at referatet fra efterårsgeneralforsamlingen har været udsendt og været tilgængeligt på klubbens hjemmeside, ligesom der har været annonceret hvor det lå som også efterspurgt på efterårets generalforsamling. 3. Formandens beretning Sportslige aktiviteter Vinterræs Annette & Connie, samlet nr. 1 O-Løb meget lille deltagelse Urotræning i salen 2 x ugen Ergometer DM: Connie Møller: guld 500 m damer 50+ og sølv 200 m damer 50+ Louise Lund: sølv 200 m damer 35+ Projekt Nyt Klubhus - Finale Summarum Bevilliget 2.3 mio kr af Københavns kommune 1.8 mio. kr oversførelsesmidler mio. kr fra Klubhuspuljen-2013 Lån i Sydbank: kr Egne midler: kr, eget arbejde (værdi) kr Partneringaftale med BGB A/S 1

2 Byggeareal øges med 181m2 til i alt 455m2 (byggeprocent 30) Entreprisen med BGB Etablering af 252m2 nye lokaler almindeligt let byggeri Turn-Key projekt til kr inkl. moms Oprindeligt Den fordyrende del omfatter: Udvendig klink facadebeklædning af den lille kajakbygning bagved kajakhallen samt indbygning af revleporte Fjernelse af eksisterende og indbygning af ny gavl mod vandet i kajakhallen den var simpelthen for ringe Udvendig klink facadebeklædning af begge gavlene i kajakhallen,samt indbygning af ny stor skydeport og dør mod vandet Ændring af energikilde fra fjernvarme/gaskedel til luft-vand-varmepumpe Vølund Fighter, med 400ltr varmvandsbeholder Etablering af gulvvarme i hele den nye bygning opdelt i 9 zoner Indbygning af gulvklinker i alle vådrumszoner samt flisebeklædning på væggene i bruserummene Gulvoverflader i alle rum undtaget motionsrummet er epoxybehandlet tyndpuds Yderlig tilkøb: Beton i bådhal kr , ekstra til køkken kr Egenarbejder fradraget: kr Revidere regnskab af Gutfelt & Partnere a/s Det har vi gjort Visionsseminar afholdt i maj 2010 Møde m. Projektværkstedet Gode råd om fondssøgning Prospektmateriale klar, september

3 4 store ansøgninger sendt Været i foretræde til Klubhuspuljen (klubhuspuljen 2012) 2012 Indhentet principiel tilladelse til om- og tilbygning (Københavns Kommune) 2 tilbud udarbejdet (Scandicbyg og BGB Byg) Politisk opmærksomhed og hjælp af DF Professionel vurdering af tilbud Fået tilladelse til byggeri på forurenet jord Søgt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven 15 (ang. strandliniebeskyttelseslinien) i gang Ansøgt klubhuspuljen 2013 Foretræde 1. nov, ang klubhuspuljen 2013 Initielt møde ang. solceller/vindmøller Medlemsmøde om byggeløsning og økonomi Aftale om lån med Sydbank Godkendt byggebudget og udbetalingsplan (Københavns Kommune) Indgået formel aftale med BGB Søgt og fået afslag fra A.P Møller Foretaget geotekniske undersøgelse Indsendt endelig byggegodkendelse til Center for Byggeri 2013 Indgået lån kr. i Sydbank over 10 år, rente 7,75 % (variabel). Kan til enhver tid indfries Underskrevet partneringsaftale med BGB (kontrakt) Tegnet All-Risk forsikring (Alm. Brand) Byggetilladelse godkendt 23. april Nedrivning startet 9. maj Maj: Pælefundering, fundament og byggeri starter Aftale med synsmand (Kai Larsen) indgået Aftale om kassekredit på ca kr i Sydbank. Transport af midler fra kommunen Medlemsmøde om brug og indretning afholdt (oktober) November -> byggeri afsluttes Malearbejde og opsætning af lamper færdiggøres Gennemgang m. synsmand Afleveringsforretning med BGB (mangelliste udarbejdes) Ibrugtagningsgodkendelse (kommunen) evt. midlertidig ibrugtagning Regnskab opgjort med revision De sidste penge indhentet hos kommunen (50 % af 2.3 mio) Indvielse for medlemmer den 30. nov. Lånt yderlige kr i Sydbank til dækning af udgifter i løbet af 2014 (Varmepumpe stjålet) 3

4 Indvielse for medlemmer den 30. nov Mange glade og forventningsfulde medlemmer mødte op ved standeren hvor arrangementet startede med formandens tale ved masten. Efter talen fik formandsskabet en lufttur af de glade og taknemmelige klubkammerater som tak for deres store indsats i hele projektet. Andy fik æren med at åbne huset, og indenfor blev flere roser og taler øst ud over Ulla og Andy. Der blev budt på lækker buffet og boblevand og hygget i de nye lokaler tak til Maja og Fl. Andersen for ordene og umagen. Hvordan kom vi igennem det? Uvurderlig indsats af Andy Korte beslutningsprocesser/kort kommando vej lidt på bekostning af resten af bestyrelsens indflydelse Fint samarbejde m. leverandør, kommune, bank ingen alvorlige tvister Få men flittige hænder når det behøvedes Og hvad skal vi så i gang med? Der er stadig meget at gøre, og bestyrelsen er ved at arbejde sig igennem disse opgaver ( i prioriteret orden): Anskaffelse og ekstra sikker montering af ny varmepumpe Tegne nye forsikringer Afklare muligheder for kloakering Udbedring af forgrunden (afvanding, stabilgrus, etc) Derudover har vi disse opgaver som vi sigter på at få færdiggjort inden sæsonstart: Rydde gl. træningssal og afklare/udbedre vandskade Endelig indretning af motionsrum Indretning af omklædningsrum Indretning af ny bådhal Kultur i det nye klubhus Vi skal alle være her - tænk på det i forb. med musik, brug af køkkenet, etc Nyt rengøringssystem - udarbejdes og styres af Maja - cleaning manager ;) Alt vand (fra bad, toiletter, køkken) løber ud i vores gamle 3000 liter tank - Tænk over det - SPAR på vandet! Udendørssko er ikke ønsket i motionsrummet (det røde gulv) Vægte og andet tungt træningsmateriel må ikke bruges i stuen Gør altid rent efter jer selv - og efterlad ikke noget i køkkenet - hverken opvask eller tomme flasker Omklædningsrummene skal være absolut 'clean' - rosutter, tøj o.l. skal tages med hjem. 4

5 Diverse Straks efter at vi har overtaget klubhuset, blev vores 100 års-storm-sikring testet. Aldrig har vandet stået så højt. Ingen skader på det nye hus, men vores gl. træningssal blev oversvømmet, og der udestår nu et arbejde med at få udtørret og evt. skiftet isolering under gulvet. D. 4. jan blev varmepumpen stjålet. Vi må selv bekoste en ny, og den monteres i solidt betonfæstet bur. Vi påtænker også at opsætte overvågningskamera. Vi har lovet firmaarrangementer til følgende virksomheder: Sydbanks medlemsforening betalt arrangement Gutfelt & Partnere Revision af byggeregnskab BGB betalt arrangement Lisbeth s far udbedring af forgrund. Støtte & Forbedringer Vundet Københavns Kommune: Aktivitets og driftstilskud til unge u 25 år ca kr Doneret Jonas Hall-Andersen og Rasmus Sørensen (Sabaudia m. KcK.) Vi gør det fordi vi er enige i at det er et godt afsæt for sæsonen, og fordi gerne vil bakke op om deres træning og motivation Vi håber at de med deres erfaring med træning og træningsmiljøer udenfor vil være gode rollemodeller for deres klubkammerater i Sundby SK: 2000 kr, Støtteforening: 2000 kr (lidt mindre end tidligere år; fra 25% til 20%) Amager Strandpark Rundt års jubilæum i år? - Hvad gør vi ved det? Udnævnelse af en 10-årsdeltager? Særlig forplejning i boden? Ekstraordinær pengepræmie (hvis det kan sponsoreres)? Levende musik? Kan det overhovedet blive mere festligt? Vi indfører særlige hjælpertrøjer med genbrug. Tilsagn fra sponsorer: NPV (Schaumann) er med igen. Sydbank Dansprint en kajak Vi håber på Zippo/Leathermann 5

6 Bestyrelsen arbejde Vi arbejder pt. på færdiggørelsen af bestyrelsens roller og opgaver Målsætningen er at fordele opgaverne således at vi bedst muligt magter at drifte huset og drive og udvikle de aktiviteterne vores nye faciliteter kan rumme. Kilometerstatistik 2010: km 2011: km 2012: km 2013:??? Vi tæller pt.ca. 130 medlemmer - Kun 3 i restance /slut på beretning Som note til beretningen skal nævnes at Jonas Hall-Andersen og Rasmus Sørensen også deltog i ergometer-dm Spørgsmål og kommentarer til beretningen: Der blev spurgt til om vi også søger DUF-midler. Det gør viikke, men bestyrelsen vil undersøge om vi kan komme i betragtning hertil. Der blev spurgt til om der bliver inviteret til et møde om ideer til 10-årsjubilæet for Amager Strandpark Rundt. Ulla svarede at de tidligere planer om det helt store arrangement er skruet en smule ned da hun er i tvivl om vi har ressourcer nok til at arrangere det i tide. Hvis flere kræfter melder sig på banen, så kan det blive aktuelt igen. Hertil blev det kommenteret at løbet i forvejen er et af de bedste løb, så der er nok grænser for hvor meget det kan gøres endnu bedre. Der blev stillet konkret forslag om at hæve præmiebeløbet da det i sig selv vil højne hele løbet. Arrangementet må ikke give underskud, især ikke i år. Løbet har dog kun to gange givet underskud, og har i alt genereret kr. I forhold til økonomien blev det foreslået at tage flere nye medlemmer ind og ikke være så kritisk for at genere flere penge herigennem. Maja svarede at vi de sidste år har taget alle ind der var interesserede. I år overvejer vi at tage 15 ind (mod de 12 vi plejer), men instruktørgruppen er samtidigt lille i år, så det er ikke sikkert at der er ressourcer til at tage flere hold ind, så det endelige antal begyndere afgøres af instruktørgruppens ressourcer. Vi har dog allerede fået overflyttere ind fra andre klubber, og vi påtænker ikke at begrænse antallet af disse flere er meget velkomne. Herefter blev beretningen vedtaget. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Kassereren gennemgik det reviderede regnskab: Hovedindtægterne er kontingenterne der er øget i forhold til Renteindtægten er større end vi plejer, men det skyldes at vi har haft en højrentekonto hvor renten udbetales ved bindingsperiodens udløb som var i

7 Kontingenter på udgiftssiden er DKF og TCB. Rengøringsudgifterne var særligt små i 2013 da der ikke var noget hus at gøre rent det meste af året. Administration dækker bla kontingent til Nets, hjemmeside osv. Arbejdsdagsudgiften er højere end sædvanligt på grund af flere arbejdsdage i forbindelse med færdiggørelsen af det nye klubhus. Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger dækker også DKF s årsmøde som er den dyreste del af denne post. Reparationsposten er lille da Andy har haft travlt med klubhusbyggeri og derfor er der ikke repareret mange kajakker. Årets fester har kostet penge da sommerfesten gav underskud. Fremover vil vi sætte priserne på mad og drikkevarer op. Udgifter til ungdom er til ture, træning, fitnesscenter (på grund af manglende indendørs træningsfaciliteter i byggeperioden). Det giver et historisk stort underskud på over 1,5 mio kr. Kommentarer fra kassereren til balancen: Tilgodehavende fra Københavns Kommune jf klubhusbyggeri kom i januar. 31. december havde vi stadig et byggelån, men de i tilgodehavende blev brugt her. Der er en note i balancen omkring vores lån i Sydbank. Der blev spurgt til det ekstra lån på som ikke fremgår af regnskabet. Det skyldes at det er optaget i Årsagen til det ekstra lån skyldes at periodiseringen af vores udgifter viser at vi vil have et likviditetsproblem i perioder med store udgifter, særligt midt på året. Kontingenterne kommer ind i februar og august. Regnskabet blev godkendt. 5. Fastsættelse af bødestørrelse for udeblivelse fra pligtarbejde Bestyrelsen foreslår uændret bødestørrelse på 100,- kr pr udeblivelse (både arbejdsdage og rengøring). Dette blev godkendt. 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 7

8 7. Valg: Til bestyrelsen: Næstformand: Andy Ludwig modtog genvalg og blev genvalgt. Kasserer: Ruth Stefansen. Modtager genvalg og blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem: Niels Ringgaard. Modtog genvalg og blev genvalgt. 2 revisorer: Ida Andersen blev genvalgt, og Lene Eifer blev genvalgt 3 roudvalgsmedlemmer: Annette Elmue, Ebbe Møller og Connie Møller blev genvalgt. Festudvalg: Det nuværende festudvalg (Andy Ludwig og Niels Ringgaard) modtog ikke genvalg. Posten er vigtig da vi bla skal holde en housewarming og reception i forbindelse med standerhejsning og klubhusindvielse. Følgende meldte sig til festudvalget med særlig henblik på afholdelse af indvielsesfesten d. 3. Maj: Maja Kristiansen, Sandra Nidløse, Jakob Engbæk, Jan Bagge, Tommy Hinsch, William Rouat 8. Fremtidig virksomhed Andy Ludwig gennemgik det budget som bestyrelsen har lagt. Der er bla lagt buffere ind på tømning af tank og el som vi allerede ved vil stige i år, på grund af manglende kloakering og tyveri af varmepumpe. Landsholdsdeltagelse er lagt ind, det er dog ikke sikkert vi når målet om roere der bliver udtaget. Uddannelse af instruktører, især ungeinstruktører. Der er ikke budgetteret med indkøb af kajakker, til gengæld er der sat lidt af til indkøb af møbler til omklædningsrum og reetablering af bådpladser. Vi budgetter med udgifter for ca i På indtægtssiden forventer vi med et forhøjet antal voksenmedlemmer. Vi forventer et drifstunderskud på ca som skyldes uforudsete udgifter til ny varmepumpe, nyt vindue (ruden i stuen er delvist smadret ved indbrudsforsøg) samt forhøjede eludgifter (det er dyrere at køre på nødstrøm som vi gør indtil en ny varmepumpe bliver installeret). Der blev spurgt til holdningen til at leje klubben ud. Det har tidligere været debatteret på et medlemsmøde hvor holdningen var ikke at gøre det. Frank, der arbejder i vores nabo Det Maritime Ungdomshus, fortalte at de nu altid siger nej til fester på grund af dårlige erfaringer. Til gengæld siger de ja til at firmaer kan bruge stedet til fotografering hvor det typisk er udendørsområdet der skal bruges. Budgettet for 2015 vil balancere under forudsætning af at vi ikke får andre større byggeprojekter i den nærmeste fremtid. Ekstraomkostninger for i år løber ca op i kr. Andy kunne berette fra DKF s årsmøde der havde to temaer: forbundets strategi for udvidelser samt nye regler for sikkerhedsinstrukser (der bla skal indeholde regler for roning i mørke, roning for handicappede osv. Derudover er der et par organisatoriske ændringer i forbundet. Jan Darfelt er udtrådt af bestyrelsen (og i øvrigt udnævnt til æresmedlem af forbundet), han erstattes af Tom Faurschou. Formand Ole Tikjøb blev også udnævnt til æresmedlem af forbundet. 8

9 Det seneste nummer af Kano og Kajak har en artikel om de nye krav til klubbernes sikkerhedsreglement. Søndag d. 29. juni er SK vært for en Paddle Battle Cup. Der bliver afholdt klubarbejdsdage lørdag d. 29. marts samt en 26. og 27. april. Der skal bla ryddes op på grunden, og den gamle træningssal skal gennemgås. Derudover bliver der handicap som sædvanligt, Amager Strandpark Rundt og et brag af en standerhejsning d. 3. maj med invitation af formelle kontakter, naboer osv. Bestyrelsen udbad sig gode ideer til hvad der skal stå på vores ønskeseddel, og de forslag der fremkom på generalforsamlingen, var: Rengøringsvogn Støvsuger Kopper Fatboys Giv Ulla tilbagemelding hvis der er andre ideer. 9. Eventuelt Der blev spurgt til om bestyrelsen har forholdt sig til alarmsystem. Bestyrelsen har ikke bearbejdet det endnu. Der blev stillet en del forslag bla om bevægelsesaktiveret system med webcam, lys som kan ses i nærheden, opsætning af kameraer osv. Der blev også spurgt til planerne om at der skal være gennemgang i området, men de er tilsyneladende gået lidt i stå. Dirigenten takkede for god ro og orden. Inden generalforsamlingen blev helt afsluttet, blev der uddelt pokaler for dame og herre begyndermestrene for Da der ikke blev afholdt klubmesterskaber i 2013, valgte bestyrelsen af begynderpokalerne skulle uddeles til de to der pr 1. oktober havde roet flest kilometer: Dame begynder: Ane Lohse Kristiansen (265 km) Herre begynder: Francesco Cappelli (298 km). Herefter sluttede generalforsamlingen med et seksfoldigt leve for Sundby Kajakklub. 9

Ordinær generalforsamling i Sundby Kajakklub efterår 2014

Ordinær generalforsamling i Sundby Kajakklub efterår 2014 Ordinær generalforsamling i Sundby Kajakklub efterår 2014 Afholdt tirsdag d. 28. oktober 2014 kl 19.00 19 medlemmer til stede. Referent: Annette Elmue 1. Valg af dirigent Jesper Nielsen blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i Sundby Kajakklub forår 2015

Generalforsamling i Sundby Kajakklub forår 2015 Generalforsamling i Sundby Kajakklub forår 2015 Afholdt tirsdag d. 24. marts 2015 i klubbens lokaler. Referent: Annette Elmue Til stede: 20, heraf 5 fra bestyrelsen, alle stemmeberettigede. 1. Valg af

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub

Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub Referat af efterårsgeneralforsamling 2009 for Sundby Kajakklub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af protokol fra forrige generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Oversigt over økonomi 5.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere