Nyhedsmail nr dec Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013."

Transkript

1 Nyhedsmail nr dec Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i Seneste nyt: Der er afholdt byggemøde torsdag den 12. dec. og her blev fremlagt en ny revideret tidsplan dateret Denne viser at arbejdet med etape 5 skal være afsluttet i uge 17 (til påske 2014). Tidsplanen fremsendes sammen med denne nyhedsmail, og vil også kunne ses på hjemmesiden Op til jul vil alle veje blive gennemgået og skabet over, så de er jævne og fint farbare for både kørende og gående. Op til jul forventes det også, at der igen kan køres via John Brights Vej til Alkajavej og dele af Fourmivej. Den midlertidige vej mellem Hvilehjemsvej og Horizonvej vil derefter kunne sløjfes. Stien fra Alkajavej til Arcticvej omdannes midlertidigt til kørevej, så denne strækning kan anvendes midlertidigt af entreprenøren og i en eller anden udstrækning af grundejerne, som dermed kan komme ind på Alkajavej fra to sider. Umiddelbart efter nytår, vil det nye ledningsnet fra Gloryvej via Themisvej og ledningerne i John Brights Vej frem til Fourmivej blive TV-inspiceret. Såfremt alt er tip top i orden, kan man snarest derefter få disse vejstrækninger retableret i god stand. Vejene vil selvfølgelig fortsat være belastet med tung byggepladstrafik i et eller andet omfang, men dog være sat i god stand. Entreprenøren vil fortsat skulle sikre, at vejene holdes i god stand under arbejdet. Vejlby Kloakservice ved Jens Kristian Abildtrup har fremsendt oplysninger om forventede ca. priser på en række ydelser. Oplysning herom fremsendes som fil vedlagt denne nyhedsmail. Ved hvert byggemøde drøftes eventuelle henvendelser fra borgere / grundejere. Således har vi også vendt spørgsmål om gener ved arbejdet. Det drejer sig om både støj, kørsel på grunde og midlertidige forhold af enhver art. Alle er klar over at der er gener ved arbejdet, og at visse ejendomme er hårdere ramt end andre. Ikke mindst grunde der ligger tæt op til oplagspladsen ved Horizonvej er selvfølgelig udsat for ekstra støj og trafik. Det er imidlertid ikke forhold som Vrist Pumpelag kan gøre meget ved. Oplagspladsen ved Horzonvej planlægges dog nedlagt ved afslutningen af etape 5. Er der særlige problemer, er det bedste at tage direkte kontakt til entreprenør Jens Kristian Abildtrup, tlf

2 Hvad er der egentlig sket i 2013? En kort opsummering. Året blev indledt med et orienteringsmøde den 2. feb. i Harboøre Centret, hvor Lemvig Vand og Spildevand orienterede om det forestående kloak- og drænarbejde, og oplyste at de samlede udgifter var opgjort til kr. inkl. moms. Vrist Pumpelag fik i samme forbindelse opgjort de direkte entreprenørudgifter til kr., hvortil kom en lang række andre udgifter som køb af pumper, tilslutningsafgifter til el og meget andet. Bestyrelsen indgik efterfølgende aftale med firmaet Flygt om levering af pumper til en pris på kr. inkl. moms. Der blev holdt opstartsmøde den 14. feb. 2013, men det varede dog noget inden arbejdet kom i gang. Opkrævning af bidrag til pumpelaget blev ikke som oprindelig forventet og besluttet på kr. pr. ejendom, men på kr. inkl. moms. Vi gik i gang med forberedelserne til årets generalforsamling, og udarbejdede vores første udkast til et langtidsbudget, som bl.a. kunne forelægges generalforsamlingen og anvendes som grundlag for at søge om kommunegaranteret lån. Den 13. april 2013 blev generalforsamlingen afviklet med ca. 100 deltagere. De fysiske arbejder kom først i gang i midten af april, og allerede fra starten var der store problemer med grundvandssænkningen. Entreprenøren stødte på forekomst af stenlommer, som dels bevirkede at nedspuling af sugespidser var vanskelig, dels at grundvandet strømmede meget hurtigt til, og derfor var vanskelig at sænke, så gravearbejdet kunne gennemføres. Arbejderne langs banen viste sig også mere tidskrævende end oprindelig antaget, og en række andre forhold drillede også, hvorfor det var nødvendigt at foretage visse projektændringer, noget der både var tids- og omkostningskrævende. Disse forhold påvirkede dog ikke pumpelagets økonomiske forpligtelser, men betød større forsinkelser. Så allerede i april kunne det konstateres, at de arbejder der var planlagt afsluttet sidst i 2013, nu blev udskudt til april Sidst i april fik vi den endelige økonomiske aftale med Lemvig Vand og Spildevand helt på plads og underskrevet. Aftalen fastlægger pumpelagets og Lemvig Vand og Spildevands gensidige forpligtelser over for hinanden. Aftalen betyder, at Lemvig Vand og Spildevand bidrager med i alt kr. inkl. moms til nye drænledninger inden for pumpelagets område. Kommunalbestyrelsen i Lemvig kommune godkendte den 29. maj 2013 en kommunegaranti til Vrist Pumpelag for et lån på maks. 3 mio. kr. I første omgang får vi en byggekredit i Kommunekredit, så vi kan foretage de første betalinger i begyndelsen af Byggekreditten afløses i 2016 af et fast forrentet lån i Kommunekredit med en forholdsvis kort løbetid. Bestyrelsen havde også forventet, at der på nuværende tidspunkt var sket tinglysning af vore vedtægter. Det er dog ikke tilfældet. Tinglysningskontoret har ikke villet godkende tinglysningen,

3 idet der i øjeblikket ikke foreligger en tegning, der præcist viser hvor alle ledninger er placeret. Dette er et krav som fremgår i vedtægterne. Vi arbejder derfor nu på at søge udarbejdet nye vedtægter, der på en mere hensigtsmæssig måde beskriver og sikrer både medlemmer og myndigheder, at alt er som besluttet af generalforsamlingen og myndighederne. Vi ønsker derfor udarbejdet vedtægter, der dels tilgodeser alle krav, men også sikrer, at vedtægterne ikke skal tinglyses på ny, hver gang der foretages selv den mindste ændring af ledningsanlæg eller i driften af pumpestationerne. Der har som forventet været nogle gener for en lang række grundejere i forbindelse med de arbejder der hidtil har været i gang. Efteråret med masser af regn, gør det ikke lettere for hverken entreprenøren, eller de mennesker der skal færdes i området. Til dels opkørte veje, sjap og huller med vand m.m. er irriterende for alle. Disse forhold drøftes ved byggemøderne der afholdes hver 14. dag, og bestyrelsen søger at medvirke konstruktivt på disse møder, og søger at varetage pumpelagets interesser bedst muligt. Tilsvarende forsøger vi at besvare henvendelser fra medlemmerne bedst og hurtigst muligt. Vores hovedpumpestation er endelig på plads den 11. nov. Der blev i lang tid pumpet fra hele 5 boringer (der er m. dybe) og mange sugespidser, for at holde udgravningen tør så kloakledninger og drænledninger kunne placeres. Der graves samtidigt med 2 gravemaskiner i både John Brights Vej og Fourmivej, og det medfører masser af kørsel med sand og materialer. I bestyrelsen håber vi, at arbejdet nu vil skride noget hurtigere frem. Det er desuden besluttet, at såfremt arbejdet med etablering at flere pumpestationer driller lige så meget som hidtil, udsættes disse arbejder formodentlig til foråret, medens ledningsarbejderne vil fortsætte. Vi vil fortsat deltage i byggemøderne for at varetage pumpelagets interesser. Vi vil selvfølgelig også søge varetaget det enkelte medlems interesser, i det omfang det er os muligt.

4 Det er fortsat en aftale, at entreprenøren skal kontakte den enkelte grundejer inden han placerer skelbrønd til kloak på den enkelte grund. Du kan derfor forvente, at blive ringet op af entreprenøren inden der arbejdes på din grund. Husk desuden, at du endnu kan nå at bestille en drænbrønd på din grund, såfremt du ikke allerede har gjort det. Også dette kan drøftes med entreprenøren, når du som grundejer bliver kontaktet. Sammen med denne nyhedsmail får du en fil med forventede priser på levering og nedlægning af stikledning til kloak. Husk også allerede nu at notere i kalenderen, at der er generalforsamling lørdag den 5. april Husk også at du kan få håndværkerfradrag (lønudgifter ved tilslutning til kloak) for udførelse af kloakarbejder i boliger og sommerhuse. Dette gælder for arbejder udført i 2013 og Her finder du et link til SKAT s hjemmeside: Bestyrelsen ønsker alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Bendt Bjergaard Har du spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen, kan disse kontaktes på mail: Formand: Bendt Bjergaard Nielsen Næstformand: Svend Aage Larsen Kasserer: Karsten Damm Sekretær: Bjarne Glargaard Bestyrelsesmedlem: Jens Hansen-Møller Send mail til Bendt Bjergaard Nielsen Send mail til Svend Aage Larsen Send mail til Karsten Damm Send mail til Bjarne Glargaard Send mail til Jens Hansen-Møller

5 Der graves i Fourmivej fra John Brights Vej mod vest Der har været gravet i stikvejen Fourmivej Opgravning i John Brights Vej fra Horizonvej mod Hvilehjemsvej

6 Floden i Vrist Med de meget store vandmængder der pumpes op, dannes næsten en hel flod langs banen, og ind imellem er floden også gået over sine bredder (28. nov. 2013) Foto fra krydset John Brights Vej / Horizonvej (28. nov. 2013)

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008

FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008 FORMANDENS BERETNING GENERALFORSAMLING 23-4-2008 Jeg har valgt at udsende denne beretning og orientering om hvad vi i foreningens bestyrelse arbejder med inden generalforsamlingen, således at man får mulighed

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere