Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet."

Transkript

1 NYHEDSBREV Maj årgang Nr. 2 Kalender Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i et. Mandag den 18. juli søndag den 7. august, hver dag kl Sommeråbent i Lindeværftet. Lørdag den 6. august kl Historisk dag ved søen. Tirsdage kl. 18:3-21 Medlemmer arbejder eller mødes. Åbent for besøgende. Lørdage indtil 1. oktober kl Åbent for besøgende. Næste nyhedsbrev Det næste nyhedsbrev udsendes i september og eventuelle indlæg skal være indsendt ultimo august. Indlæg sendes til: J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 643 Nordborg, tlf , Navne og adresser Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Øvrige: Redaktion: Lindeværftet: Internet: 1 N. P. Fenger, Søbakken 14, 643 Nordborg, tlf , J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 643 Nordborg, tlf , John Petersen, Ugebjergvej 13, 643 Nordborg, tlf , Margit Christensen, Momarkvej 315, Tandslet, 647 Sydals, tlf Chresten Møller, Hjortspringvej 23, 643 Nordborg, tlf , Sonja Madsen, Ugebjergvej 15, Svenstrup, 643 Nordborg, tlf , Arne Steffensen, Ravnsbjergvej 6, Stevning643 Nordborg tlf , J J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 643 Nordborg, tlf Dyvigvej 11, Holm, 643 Nordborg

2 Maj 211 Generalforsamling Beretning for året 21 Traditionen tro var der påskeudstilling på Lindeværftet. Foruden maleriudstillingen var der aktiviteter med fremstilling af skjolde og sjippetove. Desuden var smedjen i gang. Ved medlemsmødet den 3.maj fortalte chefen for Museum Sønderjylland Orla Madsen om den udvikling, som Danmark gennemgik i oldtiden 14. f. Kr. til 7 e Kr. Denne udvikling er en tolkning af en lang række fund, hvortil Hjortspringfundet har givet et vigtigt bidrag. Et nyt skilt blev fremstillet og sat op på søjlen ved Dyvigvej. Nu kan de forbipasserende se, hvornår der er åbent i Lindeværftet. Der var planlagt en medlemssejlads den 19. juni, men den måtte desværre aflyses, idet der ikke var tilmeldt tilstrækkeligt mange medlemmer. Den 26. juni deltog formanden i den bålaften, som Sebbe Als vikingerne arrangerede ved deres naust. Det var en hyggelig aften, og vi var enige om, at det er en god ide at de tre historiske bådelaug mødes ved sådanne lejligheder således at vi kan inspirere hinanden. Den15. juli havde vi besøg af Norsk TV (NRK). Tilia kom i vandet og sejlede rundt i Dyvig. Imens blev der lavet optagelser, som skal indgå i en udsendelse om norsk historie i oldtiden. Undervejs blev vi interviewet om båden og fundet. Udsendelsen bliver vist i Norsk TV til efteråret, og det bliver interessant at se den. Det nøjagtige tidspunkt vil blive offentliggjort senere. Vi er blevet lovet en video. Historisk dag ved søen var planlagt til at finde sted den 7. august. Desværre var plænen ved Nordborg Slot blevet ødelagt af den megen regn, som faldt under musikfestivalen i juni, og den historiske dag måtte derfor aflyses. Vores medlem Erik Juul-Kristensen havde arrangeret et stort familietræf og det var aftalt, familiemedlemmerne kunne komme ud at sejle med Tilia på vores sædvanlige betingelser. Vi ville imidlertid gerne leve op til aftalen og besluttede derfor at gennemføre turen som en medlemssejlads i Dyvig. Vejret viste sig fra sin bedste side og det blev til en fin dag. Der kom mange positive tilbagemeldinger. Den 17. august havde vi besøg af TV SYD, som arbejdede på en udsendelse om Holm. Optagelserne om Hjortspringbåden foregik på Lindeværftet. Båden blev vist frem og der blev fortalt om båden og dens historie. Udsendelsen blev vist sidst på året 21. Et foredrag ved medlemsmødet i oktober måtte desværre aflyses. Emnet skulle være de udgravninger, som er foretaget i forbindelse med motorvejsbyggeriet mellem Sønderborg og Tinglev. Vi prøver at få det afholdt ved det kommende medlemsmøde i maj måned. Den 8. februar deltog vi et fællesarrangement sammen med Nydamselskabet. Det bestod i en interessant tur til Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede. Vi fik set, hvorledes man konserverer de mange fund fra vores oldtid. Desuden fik vi set noget af arkiverne, hvor de konserverede genstande opbevares, et sted, som man normalt ikke har adgang til. En varmepumpe er blevet købt og installeret. Herved kan vi holde en passende temperatur i foredragssalen om vinteren således at vi undgår fugtproblemer. Det er nu langt nemmere at få bragt temperaturen op ved hjælp af brændeovnen, når vi skal bruge lokalet. Fabrikant Mads Clausens Fond har givet et tilskud til anskaffelsen. En tak skal lyde herfor. Båden har i vinterens løb fået den normale vedligeholdelse. Hejseværket til båden skal forbedres, således at det ikke bliver så tungt. Det forventes færdigt til næste søsætning. Der har som sædvanligt været åbent for besøgende på Lindeværftet på lørdage i perioden fra april til september. Ligeledes har der været åbent dagligt i sommerperioden i ugerne 29-3 og 31. Der var et pænt besøgstal, som gav en indtjening på 4.5kr. En tak skal lyde til alle, som har medvirket til at gøre de nævnte besøgsdage til virkelighed. I Lindeværftet er der aktiviteter hver tirsdag. 2

3 Maj 211 Der arbejdes med fremstilling af lerkar. Der er forbilleder fra Haderslev museum og fra Hjortspringfundet. Der er klar til at blive brændt, og der kan bygges en mile, således at det kan finde sted i påsken. Der må dog tages forbehold for vejret. Der er også gang i fremstilling af en blæsebælg, og de fire plader er næsten færdige. Visionen er at vise, hvorledes man har smedet i oldtiden. Det kunne også være interessant at demonstrere, hvorledes man udvandt jern. Der bliver også fremstillet skjolde. Det er hensigten, at der skal være et skjold til hvert besætningsmedlem. Den store væv er i gang. Der kartes og spindes uld, både med håndten og rok. Af andre aktiviteter kan nævnes nålefiltning og båndvævning. Der fremstilles en flettet snor med en japansk teknik, som kaldes kumihino. Der har nu været mere end 1. besøg på laugets hjemmeside. I 29 blev der gennemført sejladsforsøg med henblik på at bestemme bådens afdrift. Målingerne blev registeret med en såkaldt vejrstation, der lagrer målinger i laugets computer. Tolkningen af disse data har vist sig at være meget vanskelig og tidsrøvende. Vi er dog på det sidste kommet lidt videre. N. P. Fenger 3

4 Maj 211 Regnskab Regnskab 21 Regnskab 21 Budget 21 Afvigelse Indtægter: Kontingent Tilskud Udlejning af Tilia Salg af T-shirts, postkort, foredrag Salg af bøger Salg af håndarbejde Besøg, foredrag Arrangementer Kontingentopkrævning Bankgebyrer Renter Indtægter i alt Udgifter Projekter Tilia Rørby Udstilling/PR Multimedie Diverse T-shirts, foredrag, postkort Afdrag på lån til kommunen Vævning Arbejdsgrupper i alt Lokaler Indretning Drift El, Varme, Vand, Renovation Lokaler ialt Medlemsinformation (nyhedsbreve) Udgifter til arrangementer Bøger Diverse Forsikring Internet homepage 4

5 Forening Andet Diverse ialt Udgifter ialt Årets resultat Udarbejdet januar 211 Revideret Knud E. Andersen Maj 211 Jens Herborg. 211 Hans Peter Rasmussen Status Status 21 Aktiver Passiver (kr) Kassen 12 Bank Debitorer Inventar iflg. liste Ejendom (kr) Kreditorer Ejerpantebrev Lån hos Nordborg Kommune til bygning af båd 15. Lån hos Nordborg Kommune til udstillingsbygning 15. Egenkapital for lauget Primo Årets resultat Tilbagebetaling af lån 15. Ultimo Aktiver i alt Udarbejdet Passiver i alt januar 211 Knud E. Andersen Revideret Jens Herborg. 211 Hans Peter Rasmussen 5

6 Maj 211 Regnskab 211 Budge t 211 Indtægter: Kontingent Tilskud Udlejning af Tilia Salg af T-shirts, postkort, foredrag Salg af bøger Salg af håndarbejde Besøg, foredrag Arrangementer Renter Indtægter ialt 45.1 Udgifter Kontingentopkrævning Bankgebyrer Projekter Tilia Rørby Udstilling/PR Vævning Multimedie Diverse Arbejdsgrupper ialt Lokaler Indretning Drift El, Varme, Vand, Renovation Lokaler ialt Medlemsinformation (nyhedsbreve) Udgifter til arrangementer T-shirts, foredrag, postkort Afdrag på lån til kommunen Bøger Diverse Forsikring Internet homepage Forening Andet Diverse ialt Udgifter ialt 74.8 Årets resultat Udarbejdet januar 212 Knud E. Andersen

7 Maj 211 Tur til Brede Tirsdag d. 9. februar måtte man stå op, før fanden fik pumpet sin cykel, for at nå ind til Sønderborg til busafgang Kl. 7. for Nydam-folkenes ekskursion til Nationalmuseets Brede-afdeling. 5 af vore medlemmer benyttede sig af invitationen til at tage med. Der var plads til mange flere, og det kunne man godt have undt dem. Turens formål var en del af Nydam-projektet: først og fremmest at besøge magasinet, hvor de færdigkonserverede fund fra Nydam-udgravningerne opbevares langt ud i fremtiden, for at få førstehåndsindblik i former, fremstillingsmetoder og funktioner mm af de mange store og små dele, som blev sikret i tide, og diskutere nogle af de talrige teorier og spørgsmål, som udgravningerne har affødt, eller som er dukket op undervejs i rekonstruktionsprojektet, med vor gode ven og bysbarn, udgravningsleder Flemming Rieck. Det magasinbesøg blev en særdeles spændende oplevelse for alle, og som besøget skred frem, kunne vi fra sidelinjen fornemme, at Nydam-folkene fik afløb for deres spørgelyst og sat rigtig meget på plads til brug for projektet sammen med Flemming. Og man fotograferede på livet løs. Mindre spændende blev det jo heller ikke ved, at vi ret kontant fik at vide af et sødt og venligt, men bestemt personale, at det var det allerhelligste i museet, vi havde fået adgang til, og at dette var en højst usædvanlig begunstigelse. Det kan vel i al beskedenhed tages som tegn på, at begge bådelaug har bidraget med noget positivt over for museet. Så vi fik overtrækssko på og måtte deponere alle tasker med alvorlige formaninger om ikke at berøre noget som helst på hylderne, inden vi kom indenfor. Derudover fik vi i tilgift fornyet vort bekendtskab med bevaringsafdelingen fra besøget for 5-6 år siden, hvor konserveringerne er foretaget, og hvor der i mange år fremover genkonserveres mange af de gamle alun-glykol-konserverede ting, som er ved at gå i forfald. Afdelingen giver for øvrigt plads til et specielt klenodie, som står oven på et skab: nemlig den græstue, som dronning Margrethe faldt over under et besøg i Nydam mose, hvor det efter sigende blev bekræftet, at liden tue stadig kan vælte et (stort?) læs! Den var blevet gravet ud efter alle fagets regler med en god klump jord og nødtørftigt konserveret som et kuriosum, men forårekejper, som de opbevares i Brede ventes næppe at komme ud i en egentlig udstilling lige med det samme. Denne gang fik vi tilmed et kig ind i sektionen, hvor man arbejder med bevaringen af de mange zink-statuer, som står og forvitrer til fare for forbipasserende rundt om på kongerigets slotte, kirker, rådhuspladser, parker etc. etc. pt. står de tonstunge salmister og kirkefædre rundt om Marmorkirken i kø for restaurering, en enkelt lå der allerede på ryggen. Også spændende! Så stor tak til de medarbejdere på Nationalmuseet, som medvirkede til en god oplevelse, og stor tak til arrangørerne. E. Juul-Kristensen. 7

8 Maj 211 Påskeudstilling Vi har haft åbent hus alle 5 dage i påsken, hvor vi også har haft maleriudstilling af Birgit og K.V. Valbjørns malerier, og vi har foreløbig fået lov til at lade 2 af de billeder, der hænger inde lokalet, blive der. Det er nogle gode billeder af Hjortspringbåden, så det er vi da glade for. Et par af dagene havde Egon og Frank en udstilling af deres meget flotte knive. Af besøgende har der været ca. 122 voksne og 7 børn. Og vi må da konstatere, at selvom det på hele Als primært drejede sig om udstilling af malerier og kunst, så var de besøgende, der kom hos os mindst lige så interesseret i båden og dens fremstilling. Jeg havde en del besøgende, som helt bestemt mente, at de ikke havde til tid til at se filmen om fremstillingen af båden, men når vi så kom ud i værkstedet, kunne man bruge mindst lige så megen tid til at forklare det hele, som det havde taget at se filmen. Vi fik også nogle nye medlemsskaber i løbet af de 5 dage, og der blev solgt både bøger, t-shirts, kort og lidt af vores håndarbejde. En del lagde også penge i vores bøsse, selvom entreen var gratis i påsken. En del medlemmer var "rundvisere" i disse dage, og nogle hørte til det arbejdende folk, der blev bl. a. smedet en del, flettet halm til skydeskiver, lavet skjolde og støbt lys. Inde i lokalet havde vi en udstilling af det håndarbejde, som vi damer fremstiller, og der er ved at komme gang i vores opstadsvæv. Vi var nogle stykker, der sad og lavede håndarbejde hver dag, og vi havde mange, der var rigtig interesseret i fremstillingen af det. Vi kan kun konstatere, at det igen var en god påske for os, og hermed tak til alle dem, som var med til at gøre det muligt. Med venlig hilsen Sonja Madsen Arkæologi og motorvej Ved medlemsmødet den 2. maj holder Signe Lützau Pedersen foredrag over: Arkæologiske udgravninger på motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg. Det hele tager sit udgangspunkt i museumsloven. Den påbyder, at byggegrunde undersøges for oldsager før et byggeri påbegyndes. Derfor skal en stribe på 481 hektar på de 25 km mellem Kliplev og Sønderborg undersøges arkæologisk. Det er fund herfra, Signe vil fortælle om. Resultaterne skal stadig bearbejdes. Foredraget giver, hvad der kan siges i dag. Tidsperioden er 4. år før til 135 efter Kristus. Om arbejdet Indledningsvis vandrede museumsdirektøren strækningen igennem nogle gange. Han lærte derved området at kende og fandt en snes interessante steder. Derpå gik arkæologerne systemarisk i gang. Med en gravemaskine skrabede man det øverste jordlag væk. Herpå kommer man til jordlag, hvor man erfaringsmæssigt finder oldsager eller spor deraf Der skrabes søgegrøfter i nord-syd retning, fordi huse tidligere var orienteret øst-vest. Der er så mange spor, som man kunne nå i den afsatte tid. Søgegrøfterne lå med 2 meters afstand. Samarbejdet med jordentreprenørerne gik fint. Det var vigtigt. De skulle skrabe jordlag væk med 3-5 cm tykkelse. Hvad arkæologerne fandt i store træk Der blev blotlagt 35 urnenedlæggelser og 5 grave uden urner. De indeholdt fibulaer, rageknive samt andre ting i jern og bronze. Der er fundet rester af mænd og børn, men ikke af kvinder. Dertil er der fundet skjold, skjoldbukler, kantbeslag til skjold, lanse og spydspidser samt sværd. Der er fundet urner, heraf en urne med ofrede våbendele og soldaterudrustning. 8

9 Maj 211 Af bebyggelser er der fundet 7 bopladser, som er ældre end 3. år før Kristus. Fra senere perioder frem til omkring 135 er der fundet 45 bopladser. Der er fundet brønde ved bopladserne. På bopladser før 5 år før Kristus boede folk i øst-vest vendte langhuse. De havde ingen drifts- eller økonomibygninger. Et langhus holdt i gennemsnit i 4 år. Omkring Jesu fødsel var husene 25 meter lange. Meget spændende er udgravningerne ved Stenderup. Der kan man se, hvordan byen gennem tiderne er flyttet flere gange inden, den omkring 135 fandt sin plads, hvor vi kender den i dag. Hvad tilhørerne oplever under foredraget. Fortid Signe Lützau Pedersen trækker os tusinder og hundreder år tilbage i historien. Vi får et indtryk af vor fortid. Vi forstår, at der boede flere mennesker mellem Kliplev og Sønderborg, end vi vidste. Som Signe siger: Vi kunne se hinanden arbejde på forskellige bopladser. Nutid I dag kan vi bedre forstå vor tidlige historie. Det må give folk i Stenderup et sug i maven, når de hører, hvordan Stenderup har bevæget sig rundt, før den fandt sin endelige plads. Det må give anledning til eftertanke at vide, at bonden i dag går og arbejder på marker, hvor hans forfædre ligger begravet. Nu er området dækket til. Og snart kører der biler oven på de fund og urnegrave, der ikke blev taget op af tidsnød. Det vil jeg spekulere på dem under vejen, hver gang jeg kører til Kliplev ad motorvejen. Fremtid De mange fund på en stribe mellem Kliplev og Sønderborg giver anledning til mange spørgsmål. Hvad med alle de marker og områder, der ligger nord og syd for motorvejen? Arkæologiske udgravninger her kunne fortælle os mere om vor fortid. Tak til Signe Det var et godt foredrag. En inspirerende foredragsholder og et vigtigt emne. Vi ønsker hende gode oplevelser på naturgas ledningen mellem Ellum og Egtved. Referent Hans Peter Rasmussen 9

10 Maj 211 Elforbrug Her nogen tal over el forbrug vi har haft før og efter installation af varme (Luft til luft anlæg) i mødelokalet på lindeværftet. 29/1 kwh Nov Dec Jan Feb Mar Apr Sum Pris kr 1.67,24 21/11 Merforbrug kwh kwh kr 2.43,85 kr 1,5356 pr. kwh kr 218,6 kr 388,51 kr 267,19 kr 293,3 kr 11,56 kr 85,99 kr 1.363,61 Den første kolonne 29/1 er fra hvor vi ingen varme har installeret, den næste er fra hvor der er installeret luft til luft anlæg, de to kolonner er total forbrug af el i kwh (Kilow attimer), temperaturen er sat til 1 grader. Merforbruget svarer til ca. 56% af 21/11 forbruget. John Petersen Norske røter Hei, alle sammen! TV-serien Norske røter er nå ferdigredigert. Det gjenstår kun å lese inn kommentarene til episode 3, men det må vente litt til da programleder Samina Bruket fødte en liten jente i begynnelsen av januar. Etter planen skal serien sendes på luften en gang i løpet av høsten 211. Vi kommer tilbake med nøyaktig sendedato og klokkeslett når det er klart. Vi vil med dette takke alle dere som har medvirket og hjulpet til. Uten deres behjelpelighet og kunnskap hadde vi aldri kunne realisere dette prosjektet. De fleste av dere vil nok synes at det er litt lite vi har inkludert i programmene tatt i betraktning av at vi tilbrakte adskillige timer sammen med dere under opptakene. Vi håper likevel dere blir fornøyd med resultatet når dere om en stund ser det hele på luften. Selv er vi stolt over resultatet og tror det norske tv-publikummet vil synes at det er interessant med så mye spennende kunnskap om forhistorien vår. Vennlig hilsen Ole Egil Størkson Prosjektleder NRK Hordaland - fjernsynsavdelingen Ole Egil Størkson Postboks Bergen 1

11 Maj 211 Invitation til det årlige Midsommer arrangement Traditionen tro, indkaldes hermed til det årlige midsommerarrangement (forskudt sct. Hans aften). Arrangementet afholdes, som sædvanlig, ved Sebbes naust, Hesselvej 1, lørdag den 25. juni. Dem der har lyst til en lille sejltur mødes kl. 14. ved nausten, for dem der kun vil hygge er mødetidspunktet kl. 17. samme sted parkering ved gylletanken. Mad og drikke medbringes Sebbe sørger for grill og engangsservice. Båltalen holdes af Vincent Jessen. Arrangementet afsluttes når de sidste går. For nemheds skyld vil vi bede hver forening komme med en samlet tilmelding. Tilmelding til Conny Rick senest 15. juni. Conny Rick Louisegade Augustenborg Tlf.: Medlemmer, der er interesserede i at deltage i Midsommer arrangementet bedes tilmelde sig på eller på listen som er ophængt i Lindeværftet senest den 1. juni. J. J. Kjær Rasmussen 11

12 Maj 211 Kommunikation med medlemmer Engang i januar fik lauget invitation fra Nydamselskabet til en tur til Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede for at se og høre om konservering af træ (fundene fra udgravningerne i Nydam mose i 9.erne) Se referat fra den spændende tur andet sted i dette. Vi kunne kun videresende indbydelsen til de medlemmer, vi har mailadresse på. Bestyrelsen vil gerne kunne give en sådan invitation videre til mange flere. Derfor: Send en mail til hvis du har en mail, og du vil fremover få meddelelser ind imellem nyhedsbrevene, når noget dukker op. En anden meddelelse, vi har sendt ud her i januar er beskeden fra Norsk Rigskringkasting om udsendelsen Norske Røtter (se også her i nyhedsbrevet). En anden grund til at vi har jeres adresse er, at vi kan sende jer et ad elektronisk vej og derved spare en del penge. Vi ved, det bliver en bekostelig affære efter de sidste stigninger i posttaksterne. Dette koster som almindeligt brev 16 kr. og som økonomibrev 13 kr. Derfor vil vi gerne levere til flest mulige af medlemmerne elektronisk. Det kommer til at forgå på følgende måde: Så snart et ligger på vores hjemmeside, får I tilsendt 2 links, som I kan klikke på. I kommer så direkte ind til den udgave af et, som I vælger. Det ene link fører ind til et, som I kan blade i. Det andet link fører ind til en printbar udgave. Der er 2 fordele forbundet med denne metode: 1) I kan se et ca. 1 uge før det postomdelte. 2) Billeder er i farve. J. J. Kjær Rasmussen P.S. En del medlemmer har i et par år fået ene pr. mail. En del andre har for nylig fået denne opfordring og meldt positivt svar tilbage. Tak til jer. I behøver naturligvis ikke at reagere på denne henvendelse. 12

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Maj årgang Nr. 2

Maj årgang Nr. 2 NYHEDSBREV Maj 2009 14. årgang Nr. 2 Kalender Fredag den 5. juni Medlemssejlads, da det er 10 år siden Tilia Alsie blev søsat i Dyvig. Se nærmere i invitationen på næste side. Lørdag eller søndag den 27-28.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV. Med båd til Slesvig. Maj 2003 8. årgang Nr. 2

NYHEDSBREV. Med båd til Slesvig. Maj 2003 8. årgang Nr. 2 NYHEDSBREV Maj 2003 8. årgang Nr. 2 Med båd til Slesvig Den 11. april blev Hjortspringbåden kørt til Gottorp Slot i Slesvig. Lastbilen var bestilt til kl. 8, derfor startede flytteholdet kl. 7 med at flytte

Læs mere

Aktiviteter i den kommende tid.

Aktiviteter i den kommende tid. NYHEDSBREV August 2002 7. årgang Nr. 3 Medlemsmøder Aktiviteter i den kommende tid. Mandag den 2. september 2002 kl. 19.30 Et vigtigt emne på dette møde vil være Udlån af Tilia til Landesmuseum på Gottorp

Læs mere

Hjortspringbådens Laug Nyhedsbrev September 2010. September 2010 15. årgang Nr.3

Hjortspringbådens Laug Nyhedsbrev September 2010. September 2010 15. årgang Nr.3 NYHEDSBREV September 2010 15. årgang Nr.3 Kalender Tirsdage kl. 18.30 21.00 Åbent i Lindeværftet. Medlemmer arbejder med historiske emner. Lørdag den 11. september kl. 14-17 Åbent i Lindeværftet. Lørdag

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.10.2012. Der er sket rigtig mange ting siden sidste generalforsamling.

Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.10.2012. Der er sket rigtig mange ting siden sidste generalforsamling. Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.10.2012. Velkommen til vor 17. generalforsamling. Så skal jeg igen stå for formandsberetningen, som jeg også gjorde for 17 år siden, da vi startede med

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Januar 2007 12. årgang Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Januar 2007 12. årgang Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling NYHEDSBREV Januar 2007 12. årgang Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2007 afholdes mandag d. 5. februar 2007 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

[REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN FOR HASSERIS GRUNDEJERFORENING]

[REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN FOR HASSERIS GRUNDEJERFORENING] Mødested: Svalegården. Tidspunkt: Torsdag, den 12. januar 2012 - kl. 17:30. Deltagere: Jens Ole Christensen (JOC) Verner F. Larsen (VFL) Torben Thorup Jensen (TTJ) Preben Eihilt (PE) Jens Erik Laursen

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2012 afholdes mandag den 5. marts kl.19.00 i Lindeværftet.

Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2012 afholdes mandag den 5. marts kl.19.00 i Lindeværftet. 17. årgang Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2012 afholdes mandag den 5. marts kl.19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER.

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Nyhedsbrev 40 maj 2014. Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Vi har taget afsked efter mange års godt samarbejde

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke.

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke. Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke. --oo0oo-- Referat Mødet afholdes mandag den 9. november 2009 kl. 9.00 på Arkivet i Hørup Vestervej 42 6470 Sydals Til mødet er indkaldt: Inga Petersen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005.

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005. NYHEDSBREV Januar 2005 10. årgang Nr. 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2004 afholdes mandag d. 7. februar 2005 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116.

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. PROGRAM ETERÅR 2014 FROKOSTMØDE MED PROFESSOR JØRN LUND Vort modersmål Jørn Lund, der som sproglig rådgiver, debattør og essayist betoner samspillet mellem

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 24 Nr.9/2015. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Næste møde Torsdag den 3.december 2015 kl. 14.00 Månedens emne: Julefesten NB. Hvis du kommer efter

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

MODTAGET. '" m,2015. FANiB KOMMUNE

MODTAGET. ' m,2015. FANiB KOMMUNE MODTAGET '" m,2015 FANiB KOMMUNE fanø kunstmuseum Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Fanø, den 7. august 2015 Regnskab for 2014 - Fanø Kunstmuseum Med henvisning til bevilling af støtten for 2015 af Fanø

Læs mere

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk NYHEDSBREV NR. 5 2. ÅRGANG SEP. 2013. Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr. Sommersæsonen

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 28. april til 1. maj 2017 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Dagsorden jf. vedtægterne:

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 33 Maj-august 2015 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Maj, juni, juli og august 2015 Tilmelding: Find ud af hvad du vil være

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012 Nr årgang

Nyhedsbrev december 2012 Nr årgang Nyhedsbrev december 2012 Nr. 47 5. årgang foto: Erik Frikke Juletoget er på vej. Nyhedsbrevet Dette nummer af nyhedsbrevet er det sidste i det herrens år 2012. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet.

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet. Se vedlagte lodsejerliste Skanderborg Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Tlf. 7244 2200 Fax 8652 2013 vd@vd.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450 Etape 5110, motorvejen Kliplev

Læs mere

Venskabsbyforeningen i Ribe Postboks 72 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 2/2008

Venskabsbyforeningen i Ribe Postboks 72 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 2/2008 Venskabsbyforeningen i Ribe Postboks 72 DK-6760 Ribe www.ribe-venskabsbyforening.dk kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk kontakttlf. 7542 3546 Ribe, marts 2008 NYHEDSBREV 2/2008 Dette Nyhedsbrev indeholder

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere