Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet."

Transkript

1 NYHEDSBREV Maj årgang Nr. 2 Kalender Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i et. Mandag den 18. juli søndag den 7. august, hver dag kl Sommeråbent i Lindeværftet. Lørdag den 6. august kl Historisk dag ved søen. Tirsdage kl. 18:3-21 Medlemmer arbejder eller mødes. Åbent for besøgende. Lørdage indtil 1. oktober kl Åbent for besøgende. Næste nyhedsbrev Det næste nyhedsbrev udsendes i september og eventuelle indlæg skal være indsendt ultimo august. Indlæg sendes til: J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 643 Nordborg, tlf , Navne og adresser Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Øvrige: Redaktion: Lindeværftet: Internet: 1 N. P. Fenger, Søbakken 14, 643 Nordborg, tlf , J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 643 Nordborg, tlf , John Petersen, Ugebjergvej 13, 643 Nordborg, tlf , Margit Christensen, Momarkvej 315, Tandslet, 647 Sydals, tlf Chresten Møller, Hjortspringvej 23, 643 Nordborg, tlf , Sonja Madsen, Ugebjergvej 15, Svenstrup, 643 Nordborg, tlf , Arne Steffensen, Ravnsbjergvej 6, Stevning643 Nordborg tlf , J J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 643 Nordborg, tlf Dyvigvej 11, Holm, 643 Nordborg

2 Maj 211 Generalforsamling Beretning for året 21 Traditionen tro var der påskeudstilling på Lindeværftet. Foruden maleriudstillingen var der aktiviteter med fremstilling af skjolde og sjippetove. Desuden var smedjen i gang. Ved medlemsmødet den 3.maj fortalte chefen for Museum Sønderjylland Orla Madsen om den udvikling, som Danmark gennemgik i oldtiden 14. f. Kr. til 7 e Kr. Denne udvikling er en tolkning af en lang række fund, hvortil Hjortspringfundet har givet et vigtigt bidrag. Et nyt skilt blev fremstillet og sat op på søjlen ved Dyvigvej. Nu kan de forbipasserende se, hvornår der er åbent i Lindeværftet. Der var planlagt en medlemssejlads den 19. juni, men den måtte desværre aflyses, idet der ikke var tilmeldt tilstrækkeligt mange medlemmer. Den 26. juni deltog formanden i den bålaften, som Sebbe Als vikingerne arrangerede ved deres naust. Det var en hyggelig aften, og vi var enige om, at det er en god ide at de tre historiske bådelaug mødes ved sådanne lejligheder således at vi kan inspirere hinanden. Den15. juli havde vi besøg af Norsk TV (NRK). Tilia kom i vandet og sejlede rundt i Dyvig. Imens blev der lavet optagelser, som skal indgå i en udsendelse om norsk historie i oldtiden. Undervejs blev vi interviewet om båden og fundet. Udsendelsen bliver vist i Norsk TV til efteråret, og det bliver interessant at se den. Det nøjagtige tidspunkt vil blive offentliggjort senere. Vi er blevet lovet en video. Historisk dag ved søen var planlagt til at finde sted den 7. august. Desværre var plænen ved Nordborg Slot blevet ødelagt af den megen regn, som faldt under musikfestivalen i juni, og den historiske dag måtte derfor aflyses. Vores medlem Erik Juul-Kristensen havde arrangeret et stort familietræf og det var aftalt, familiemedlemmerne kunne komme ud at sejle med Tilia på vores sædvanlige betingelser. Vi ville imidlertid gerne leve op til aftalen og besluttede derfor at gennemføre turen som en medlemssejlads i Dyvig. Vejret viste sig fra sin bedste side og det blev til en fin dag. Der kom mange positive tilbagemeldinger. Den 17. august havde vi besøg af TV SYD, som arbejdede på en udsendelse om Holm. Optagelserne om Hjortspringbåden foregik på Lindeværftet. Båden blev vist frem og der blev fortalt om båden og dens historie. Udsendelsen blev vist sidst på året 21. Et foredrag ved medlemsmødet i oktober måtte desværre aflyses. Emnet skulle være de udgravninger, som er foretaget i forbindelse med motorvejsbyggeriet mellem Sønderborg og Tinglev. Vi prøver at få det afholdt ved det kommende medlemsmøde i maj måned. Den 8. februar deltog vi et fællesarrangement sammen med Nydamselskabet. Det bestod i en interessant tur til Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede. Vi fik set, hvorledes man konserverer de mange fund fra vores oldtid. Desuden fik vi set noget af arkiverne, hvor de konserverede genstande opbevares, et sted, som man normalt ikke har adgang til. En varmepumpe er blevet købt og installeret. Herved kan vi holde en passende temperatur i foredragssalen om vinteren således at vi undgår fugtproblemer. Det er nu langt nemmere at få bragt temperaturen op ved hjælp af brændeovnen, når vi skal bruge lokalet. Fabrikant Mads Clausens Fond har givet et tilskud til anskaffelsen. En tak skal lyde herfor. Båden har i vinterens løb fået den normale vedligeholdelse. Hejseværket til båden skal forbedres, således at det ikke bliver så tungt. Det forventes færdigt til næste søsætning. Der har som sædvanligt været åbent for besøgende på Lindeværftet på lørdage i perioden fra april til september. Ligeledes har der været åbent dagligt i sommerperioden i ugerne 29-3 og 31. Der var et pænt besøgstal, som gav en indtjening på 4.5kr. En tak skal lyde til alle, som har medvirket til at gøre de nævnte besøgsdage til virkelighed. I Lindeværftet er der aktiviteter hver tirsdag. 2

3 Maj 211 Der arbejdes med fremstilling af lerkar. Der er forbilleder fra Haderslev museum og fra Hjortspringfundet. Der er klar til at blive brændt, og der kan bygges en mile, således at det kan finde sted i påsken. Der må dog tages forbehold for vejret. Der er også gang i fremstilling af en blæsebælg, og de fire plader er næsten færdige. Visionen er at vise, hvorledes man har smedet i oldtiden. Det kunne også være interessant at demonstrere, hvorledes man udvandt jern. Der bliver også fremstillet skjolde. Det er hensigten, at der skal være et skjold til hvert besætningsmedlem. Den store væv er i gang. Der kartes og spindes uld, både med håndten og rok. Af andre aktiviteter kan nævnes nålefiltning og båndvævning. Der fremstilles en flettet snor med en japansk teknik, som kaldes kumihino. Der har nu været mere end 1. besøg på laugets hjemmeside. I 29 blev der gennemført sejladsforsøg med henblik på at bestemme bådens afdrift. Målingerne blev registeret med en såkaldt vejrstation, der lagrer målinger i laugets computer. Tolkningen af disse data har vist sig at være meget vanskelig og tidsrøvende. Vi er dog på det sidste kommet lidt videre. N. P. Fenger 3

4 Maj 211 Regnskab Regnskab 21 Regnskab 21 Budget 21 Afvigelse Indtægter: Kontingent Tilskud Udlejning af Tilia Salg af T-shirts, postkort, foredrag Salg af bøger Salg af håndarbejde Besøg, foredrag Arrangementer Kontingentopkrævning Bankgebyrer Renter Indtægter i alt Udgifter Projekter Tilia Rørby Udstilling/PR Multimedie Diverse T-shirts, foredrag, postkort Afdrag på lån til kommunen Vævning Arbejdsgrupper i alt Lokaler Indretning Drift El, Varme, Vand, Renovation Lokaler ialt Medlemsinformation (nyhedsbreve) Udgifter til arrangementer Bøger Diverse Forsikring Internet homepage 4

5 Forening Andet Diverse ialt Udgifter ialt Årets resultat Udarbejdet januar 211 Revideret Knud E. Andersen Maj 211 Jens Herborg. 211 Hans Peter Rasmussen Status Status 21 Aktiver Passiver (kr) Kassen 12 Bank Debitorer Inventar iflg. liste Ejendom (kr) Kreditorer Ejerpantebrev Lån hos Nordborg Kommune til bygning af båd 15. Lån hos Nordborg Kommune til udstillingsbygning 15. Egenkapital for lauget Primo Årets resultat Tilbagebetaling af lån 15. Ultimo Aktiver i alt Udarbejdet Passiver i alt januar 211 Knud E. Andersen Revideret Jens Herborg. 211 Hans Peter Rasmussen 5

6 Maj 211 Regnskab 211 Budge t 211 Indtægter: Kontingent Tilskud Udlejning af Tilia Salg af T-shirts, postkort, foredrag Salg af bøger Salg af håndarbejde Besøg, foredrag Arrangementer Renter Indtægter ialt 45.1 Udgifter Kontingentopkrævning Bankgebyrer Projekter Tilia Rørby Udstilling/PR Vævning Multimedie Diverse Arbejdsgrupper ialt Lokaler Indretning Drift El, Varme, Vand, Renovation Lokaler ialt Medlemsinformation (nyhedsbreve) Udgifter til arrangementer T-shirts, foredrag, postkort Afdrag på lån til kommunen Bøger Diverse Forsikring Internet homepage Forening Andet Diverse ialt Udgifter ialt 74.8 Årets resultat Udarbejdet januar 212 Knud E. Andersen

7 Maj 211 Tur til Brede Tirsdag d. 9. februar måtte man stå op, før fanden fik pumpet sin cykel, for at nå ind til Sønderborg til busafgang Kl. 7. for Nydam-folkenes ekskursion til Nationalmuseets Brede-afdeling. 5 af vore medlemmer benyttede sig af invitationen til at tage med. Der var plads til mange flere, og det kunne man godt have undt dem. Turens formål var en del af Nydam-projektet: først og fremmest at besøge magasinet, hvor de færdigkonserverede fund fra Nydam-udgravningerne opbevares langt ud i fremtiden, for at få førstehåndsindblik i former, fremstillingsmetoder og funktioner mm af de mange store og små dele, som blev sikret i tide, og diskutere nogle af de talrige teorier og spørgsmål, som udgravningerne har affødt, eller som er dukket op undervejs i rekonstruktionsprojektet, med vor gode ven og bysbarn, udgravningsleder Flemming Rieck. Det magasinbesøg blev en særdeles spændende oplevelse for alle, og som besøget skred frem, kunne vi fra sidelinjen fornemme, at Nydam-folkene fik afløb for deres spørgelyst og sat rigtig meget på plads til brug for projektet sammen med Flemming. Og man fotograferede på livet løs. Mindre spændende blev det jo heller ikke ved, at vi ret kontant fik at vide af et sødt og venligt, men bestemt personale, at det var det allerhelligste i museet, vi havde fået adgang til, og at dette var en højst usædvanlig begunstigelse. Det kan vel i al beskedenhed tages som tegn på, at begge bådelaug har bidraget med noget positivt over for museet. Så vi fik overtrækssko på og måtte deponere alle tasker med alvorlige formaninger om ikke at berøre noget som helst på hylderne, inden vi kom indenfor. Derudover fik vi i tilgift fornyet vort bekendtskab med bevaringsafdelingen fra besøget for 5-6 år siden, hvor konserveringerne er foretaget, og hvor der i mange år fremover genkonserveres mange af de gamle alun-glykol-konserverede ting, som er ved at gå i forfald. Afdelingen giver for øvrigt plads til et specielt klenodie, som står oven på et skab: nemlig den græstue, som dronning Margrethe faldt over under et besøg i Nydam mose, hvor det efter sigende blev bekræftet, at liden tue stadig kan vælte et (stort?) læs! Den var blevet gravet ud efter alle fagets regler med en god klump jord og nødtørftigt konserveret som et kuriosum, men forårekejper, som de opbevares i Brede ventes næppe at komme ud i en egentlig udstilling lige med det samme. Denne gang fik vi tilmed et kig ind i sektionen, hvor man arbejder med bevaringen af de mange zink-statuer, som står og forvitrer til fare for forbipasserende rundt om på kongerigets slotte, kirker, rådhuspladser, parker etc. etc. pt. står de tonstunge salmister og kirkefædre rundt om Marmorkirken i kø for restaurering, en enkelt lå der allerede på ryggen. Også spændende! Så stor tak til de medarbejdere på Nationalmuseet, som medvirkede til en god oplevelse, og stor tak til arrangørerne. E. Juul-Kristensen. 7

8 Maj 211 Påskeudstilling Vi har haft åbent hus alle 5 dage i påsken, hvor vi også har haft maleriudstilling af Birgit og K.V. Valbjørns malerier, og vi har foreløbig fået lov til at lade 2 af de billeder, der hænger inde lokalet, blive der. Det er nogle gode billeder af Hjortspringbåden, så det er vi da glade for. Et par af dagene havde Egon og Frank en udstilling af deres meget flotte knive. Af besøgende har der været ca. 122 voksne og 7 børn. Og vi må da konstatere, at selvom det på hele Als primært drejede sig om udstilling af malerier og kunst, så var de besøgende, der kom hos os mindst lige så interesseret i båden og dens fremstilling. Jeg havde en del besøgende, som helt bestemt mente, at de ikke havde til tid til at se filmen om fremstillingen af båden, men når vi så kom ud i værkstedet, kunne man bruge mindst lige så megen tid til at forklare det hele, som det havde taget at se filmen. Vi fik også nogle nye medlemsskaber i løbet af de 5 dage, og der blev solgt både bøger, t-shirts, kort og lidt af vores håndarbejde. En del lagde også penge i vores bøsse, selvom entreen var gratis i påsken. En del medlemmer var "rundvisere" i disse dage, og nogle hørte til det arbejdende folk, der blev bl. a. smedet en del, flettet halm til skydeskiver, lavet skjolde og støbt lys. Inde i lokalet havde vi en udstilling af det håndarbejde, som vi damer fremstiller, og der er ved at komme gang i vores opstadsvæv. Vi var nogle stykker, der sad og lavede håndarbejde hver dag, og vi havde mange, der var rigtig interesseret i fremstillingen af det. Vi kan kun konstatere, at det igen var en god påske for os, og hermed tak til alle dem, som var med til at gøre det muligt. Med venlig hilsen Sonja Madsen Arkæologi og motorvej Ved medlemsmødet den 2. maj holder Signe Lützau Pedersen foredrag over: Arkæologiske udgravninger på motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg. Det hele tager sit udgangspunkt i museumsloven. Den påbyder, at byggegrunde undersøges for oldsager før et byggeri påbegyndes. Derfor skal en stribe på 481 hektar på de 25 km mellem Kliplev og Sønderborg undersøges arkæologisk. Det er fund herfra, Signe vil fortælle om. Resultaterne skal stadig bearbejdes. Foredraget giver, hvad der kan siges i dag. Tidsperioden er 4. år før til 135 efter Kristus. Om arbejdet Indledningsvis vandrede museumsdirektøren strækningen igennem nogle gange. Han lærte derved området at kende og fandt en snes interessante steder. Derpå gik arkæologerne systemarisk i gang. Med en gravemaskine skrabede man det øverste jordlag væk. Herpå kommer man til jordlag, hvor man erfaringsmæssigt finder oldsager eller spor deraf Der skrabes søgegrøfter i nord-syd retning, fordi huse tidligere var orienteret øst-vest. Der er så mange spor, som man kunne nå i den afsatte tid. Søgegrøfterne lå med 2 meters afstand. Samarbejdet med jordentreprenørerne gik fint. Det var vigtigt. De skulle skrabe jordlag væk med 3-5 cm tykkelse. Hvad arkæologerne fandt i store træk Der blev blotlagt 35 urnenedlæggelser og 5 grave uden urner. De indeholdt fibulaer, rageknive samt andre ting i jern og bronze. Der er fundet rester af mænd og børn, men ikke af kvinder. Dertil er der fundet skjold, skjoldbukler, kantbeslag til skjold, lanse og spydspidser samt sværd. Der er fundet urner, heraf en urne med ofrede våbendele og soldaterudrustning. 8

9 Maj 211 Af bebyggelser er der fundet 7 bopladser, som er ældre end 3. år før Kristus. Fra senere perioder frem til omkring 135 er der fundet 45 bopladser. Der er fundet brønde ved bopladserne. På bopladser før 5 år før Kristus boede folk i øst-vest vendte langhuse. De havde ingen drifts- eller økonomibygninger. Et langhus holdt i gennemsnit i 4 år. Omkring Jesu fødsel var husene 25 meter lange. Meget spændende er udgravningerne ved Stenderup. Der kan man se, hvordan byen gennem tiderne er flyttet flere gange inden, den omkring 135 fandt sin plads, hvor vi kender den i dag. Hvad tilhørerne oplever under foredraget. Fortid Signe Lützau Pedersen trækker os tusinder og hundreder år tilbage i historien. Vi får et indtryk af vor fortid. Vi forstår, at der boede flere mennesker mellem Kliplev og Sønderborg, end vi vidste. Som Signe siger: Vi kunne se hinanden arbejde på forskellige bopladser. Nutid I dag kan vi bedre forstå vor tidlige historie. Det må give folk i Stenderup et sug i maven, når de hører, hvordan Stenderup har bevæget sig rundt, før den fandt sin endelige plads. Det må give anledning til eftertanke at vide, at bonden i dag går og arbejder på marker, hvor hans forfædre ligger begravet. Nu er området dækket til. Og snart kører der biler oven på de fund og urnegrave, der ikke blev taget op af tidsnød. Det vil jeg spekulere på dem under vejen, hver gang jeg kører til Kliplev ad motorvejen. Fremtid De mange fund på en stribe mellem Kliplev og Sønderborg giver anledning til mange spørgsmål. Hvad med alle de marker og områder, der ligger nord og syd for motorvejen? Arkæologiske udgravninger her kunne fortælle os mere om vor fortid. Tak til Signe Det var et godt foredrag. En inspirerende foredragsholder og et vigtigt emne. Vi ønsker hende gode oplevelser på naturgas ledningen mellem Ellum og Egtved. Referent Hans Peter Rasmussen 9

10 Maj 211 Elforbrug Her nogen tal over el forbrug vi har haft før og efter installation af varme (Luft til luft anlæg) i mødelokalet på lindeværftet. 29/1 kwh Nov Dec Jan Feb Mar Apr Sum Pris kr 1.67,24 21/11 Merforbrug kwh kwh kr 2.43,85 kr 1,5356 pr. kwh kr 218,6 kr 388,51 kr 267,19 kr 293,3 kr 11,56 kr 85,99 kr 1.363,61 Den første kolonne 29/1 er fra hvor vi ingen varme har installeret, den næste er fra hvor der er installeret luft til luft anlæg, de to kolonner er total forbrug af el i kwh (Kilow attimer), temperaturen er sat til 1 grader. Merforbruget svarer til ca. 56% af 21/11 forbruget. John Petersen Norske røter Hei, alle sammen! TV-serien Norske røter er nå ferdigredigert. Det gjenstår kun å lese inn kommentarene til episode 3, men det må vente litt til da programleder Samina Bruket fødte en liten jente i begynnelsen av januar. Etter planen skal serien sendes på luften en gang i løpet av høsten 211. Vi kommer tilbake med nøyaktig sendedato og klokkeslett når det er klart. Vi vil med dette takke alle dere som har medvirket og hjulpet til. Uten deres behjelpelighet og kunnskap hadde vi aldri kunne realisere dette prosjektet. De fleste av dere vil nok synes at det er litt lite vi har inkludert i programmene tatt i betraktning av at vi tilbrakte adskillige timer sammen med dere under opptakene. Vi håper likevel dere blir fornøyd med resultatet når dere om en stund ser det hele på luften. Selv er vi stolt over resultatet og tror det norske tv-publikummet vil synes at det er interessant med så mye spennende kunnskap om forhistorien vår. Vennlig hilsen Ole Egil Størkson Prosjektleder NRK Hordaland - fjernsynsavdelingen Ole Egil Størkson Postboks Bergen 1

11 Maj 211 Invitation til det årlige Midsommer arrangement Traditionen tro, indkaldes hermed til det årlige midsommerarrangement (forskudt sct. Hans aften). Arrangementet afholdes, som sædvanlig, ved Sebbes naust, Hesselvej 1, lørdag den 25. juni. Dem der har lyst til en lille sejltur mødes kl. 14. ved nausten, for dem der kun vil hygge er mødetidspunktet kl. 17. samme sted parkering ved gylletanken. Mad og drikke medbringes Sebbe sørger for grill og engangsservice. Båltalen holdes af Vincent Jessen. Arrangementet afsluttes når de sidste går. For nemheds skyld vil vi bede hver forening komme med en samlet tilmelding. Tilmelding til Conny Rick senest 15. juni. Conny Rick Louisegade Augustenborg Tlf.: Medlemmer, der er interesserede i at deltage i Midsommer arrangementet bedes tilmelde sig på eller på listen som er ophængt i Lindeværftet senest den 1. juni. J. J. Kjær Rasmussen 11

12 Maj 211 Kommunikation med medlemmer Engang i januar fik lauget invitation fra Nydamselskabet til en tur til Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede for at se og høre om konservering af træ (fundene fra udgravningerne i Nydam mose i 9.erne) Se referat fra den spændende tur andet sted i dette. Vi kunne kun videresende indbydelsen til de medlemmer, vi har mailadresse på. Bestyrelsen vil gerne kunne give en sådan invitation videre til mange flere. Derfor: Send en mail til hvis du har en mail, og du vil fremover få meddelelser ind imellem nyhedsbrevene, når noget dukker op. En anden meddelelse, vi har sendt ud her i januar er beskeden fra Norsk Rigskringkasting om udsendelsen Norske Røtter (se også her i nyhedsbrevet). En anden grund til at vi har jeres adresse er, at vi kan sende jer et ad elektronisk vej og derved spare en del penge. Vi ved, det bliver en bekostelig affære efter de sidste stigninger i posttaksterne. Dette koster som almindeligt brev 16 kr. og som økonomibrev 13 kr. Derfor vil vi gerne levere til flest mulige af medlemmerne elektronisk. Det kommer til at forgå på følgende måde: Så snart et ligger på vores hjemmeside, får I tilsendt 2 links, som I kan klikke på. I kommer så direkte ind til den udgave af et, som I vælger. Det ene link fører ind til et, som I kan blade i. Det andet link fører ind til en printbar udgave. Der er 2 fordele forbundet med denne metode: 1) I kan se et ca. 1 uge før det postomdelte. 2) Billeder er i farve. J. J. Kjær Rasmussen P.S. En del medlemmer har i et par år fået ene pr. mail. En del andre har for nylig fået denne opfordring og meldt positivt svar tilbage. Tak til jer. I behøver naturligvis ikke at reagere på denne henvendelse. 12

Maj 2008 13. årgang Nr.2. Søndag den 8. juni kl. 7.00 ca. 18.00 Endags tur til Skjern-Egvad museum/dejbjerg jernalder/bork vikingehavn

Maj 2008 13. årgang Nr.2. Søndag den 8. juni kl. 7.00 ca. 18.00 Endags tur til Skjern-Egvad museum/dejbjerg jernalder/bork vikingehavn NYHEDSBREV Maj 2008 13. årgang Nr.2 Kalender Lørdag den 17. maj kl. 11-15 3F familiedag i Guderup Tilia er udlejet til arrangementet. Vi deltager med udstilling. Tilia køres fra Lindeværftet kl. 8. Hjemkørsel

Læs mere

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005.

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005. NYHEDSBREV Januar 2005 10. årgang Nr. 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2004 afholdes mandag d. 7. februar 2005 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011 Pilebladet nr. 56 Juli 2011 Generalforsamling Pilefestival Moesgaard Facebook INDHOLD Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Bestyrelsens klumme 2 Facebook 4 Pileshoppen 4 Opdatering 4 Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling.

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling. Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængige af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr. 1 2015 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s. 8-10 Kulturarvsfejring

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere