Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet."

Transkript

1 NYHEDSBREV Maj årgang Nr. 2 Kalender Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i et. Mandag den 18. juli søndag den 7. august, hver dag kl Sommeråbent i Lindeværftet. Lørdag den 6. august kl Historisk dag ved søen. Tirsdage kl. 18:3-21 Medlemmer arbejder eller mødes. Åbent for besøgende. Lørdage indtil 1. oktober kl Åbent for besøgende. Næste nyhedsbrev Det næste nyhedsbrev udsendes i september og eventuelle indlæg skal være indsendt ultimo august. Indlæg sendes til: J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 643 Nordborg, tlf , Navne og adresser Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Øvrige: Redaktion: Lindeværftet: Internet: 1 N. P. Fenger, Søbakken 14, 643 Nordborg, tlf , J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 643 Nordborg, tlf , John Petersen, Ugebjergvej 13, 643 Nordborg, tlf , Margit Christensen, Momarkvej 315, Tandslet, 647 Sydals, tlf Chresten Møller, Hjortspringvej 23, 643 Nordborg, tlf , Sonja Madsen, Ugebjergvej 15, Svenstrup, 643 Nordborg, tlf , Arne Steffensen, Ravnsbjergvej 6, Stevning643 Nordborg tlf , J J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 643 Nordborg, tlf Dyvigvej 11, Holm, 643 Nordborg

2 Maj 211 Generalforsamling Beretning for året 21 Traditionen tro var der påskeudstilling på Lindeværftet. Foruden maleriudstillingen var der aktiviteter med fremstilling af skjolde og sjippetove. Desuden var smedjen i gang. Ved medlemsmødet den 3.maj fortalte chefen for Museum Sønderjylland Orla Madsen om den udvikling, som Danmark gennemgik i oldtiden 14. f. Kr. til 7 e Kr. Denne udvikling er en tolkning af en lang række fund, hvortil Hjortspringfundet har givet et vigtigt bidrag. Et nyt skilt blev fremstillet og sat op på søjlen ved Dyvigvej. Nu kan de forbipasserende se, hvornår der er åbent i Lindeværftet. Der var planlagt en medlemssejlads den 19. juni, men den måtte desværre aflyses, idet der ikke var tilmeldt tilstrækkeligt mange medlemmer. Den 26. juni deltog formanden i den bålaften, som Sebbe Als vikingerne arrangerede ved deres naust. Det var en hyggelig aften, og vi var enige om, at det er en god ide at de tre historiske bådelaug mødes ved sådanne lejligheder således at vi kan inspirere hinanden. Den15. juli havde vi besøg af Norsk TV (NRK). Tilia kom i vandet og sejlede rundt i Dyvig. Imens blev der lavet optagelser, som skal indgå i en udsendelse om norsk historie i oldtiden. Undervejs blev vi interviewet om båden og fundet. Udsendelsen bliver vist i Norsk TV til efteråret, og det bliver interessant at se den. Det nøjagtige tidspunkt vil blive offentliggjort senere. Vi er blevet lovet en video. Historisk dag ved søen var planlagt til at finde sted den 7. august. Desværre var plænen ved Nordborg Slot blevet ødelagt af den megen regn, som faldt under musikfestivalen i juni, og den historiske dag måtte derfor aflyses. Vores medlem Erik Juul-Kristensen havde arrangeret et stort familietræf og det var aftalt, familiemedlemmerne kunne komme ud at sejle med Tilia på vores sædvanlige betingelser. Vi ville imidlertid gerne leve op til aftalen og besluttede derfor at gennemføre turen som en medlemssejlads i Dyvig. Vejret viste sig fra sin bedste side og det blev til en fin dag. Der kom mange positive tilbagemeldinger. Den 17. august havde vi besøg af TV SYD, som arbejdede på en udsendelse om Holm. Optagelserne om Hjortspringbåden foregik på Lindeværftet. Båden blev vist frem og der blev fortalt om båden og dens historie. Udsendelsen blev vist sidst på året 21. Et foredrag ved medlemsmødet i oktober måtte desværre aflyses. Emnet skulle være de udgravninger, som er foretaget i forbindelse med motorvejsbyggeriet mellem Sønderborg og Tinglev. Vi prøver at få det afholdt ved det kommende medlemsmøde i maj måned. Den 8. februar deltog vi et fællesarrangement sammen med Nydamselskabet. Det bestod i en interessant tur til Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede. Vi fik set, hvorledes man konserverer de mange fund fra vores oldtid. Desuden fik vi set noget af arkiverne, hvor de konserverede genstande opbevares, et sted, som man normalt ikke har adgang til. En varmepumpe er blevet købt og installeret. Herved kan vi holde en passende temperatur i foredragssalen om vinteren således at vi undgår fugtproblemer. Det er nu langt nemmere at få bragt temperaturen op ved hjælp af brændeovnen, når vi skal bruge lokalet. Fabrikant Mads Clausens Fond har givet et tilskud til anskaffelsen. En tak skal lyde herfor. Båden har i vinterens løb fået den normale vedligeholdelse. Hejseværket til båden skal forbedres, således at det ikke bliver så tungt. Det forventes færdigt til næste søsætning. Der har som sædvanligt været åbent for besøgende på Lindeværftet på lørdage i perioden fra april til september. Ligeledes har der været åbent dagligt i sommerperioden i ugerne 29-3 og 31. Der var et pænt besøgstal, som gav en indtjening på 4.5kr. En tak skal lyde til alle, som har medvirket til at gøre de nævnte besøgsdage til virkelighed. I Lindeværftet er der aktiviteter hver tirsdag. 2

3 Maj 211 Der arbejdes med fremstilling af lerkar. Der er forbilleder fra Haderslev museum og fra Hjortspringfundet. Der er klar til at blive brændt, og der kan bygges en mile, således at det kan finde sted i påsken. Der må dog tages forbehold for vejret. Der er også gang i fremstilling af en blæsebælg, og de fire plader er næsten færdige. Visionen er at vise, hvorledes man har smedet i oldtiden. Det kunne også være interessant at demonstrere, hvorledes man udvandt jern. Der bliver også fremstillet skjolde. Det er hensigten, at der skal være et skjold til hvert besætningsmedlem. Den store væv er i gang. Der kartes og spindes uld, både med håndten og rok. Af andre aktiviteter kan nævnes nålefiltning og båndvævning. Der fremstilles en flettet snor med en japansk teknik, som kaldes kumihino. Der har nu været mere end 1. besøg på laugets hjemmeside. I 29 blev der gennemført sejladsforsøg med henblik på at bestemme bådens afdrift. Målingerne blev registeret med en såkaldt vejrstation, der lagrer målinger i laugets computer. Tolkningen af disse data har vist sig at være meget vanskelig og tidsrøvende. Vi er dog på det sidste kommet lidt videre. N. P. Fenger 3

4 Maj 211 Regnskab Regnskab 21 Regnskab 21 Budget 21 Afvigelse Indtægter: Kontingent Tilskud Udlejning af Tilia Salg af T-shirts, postkort, foredrag Salg af bøger Salg af håndarbejde Besøg, foredrag Arrangementer Kontingentopkrævning Bankgebyrer Renter Indtægter i alt Udgifter Projekter Tilia Rørby Udstilling/PR Multimedie Diverse T-shirts, foredrag, postkort Afdrag på lån til kommunen Vævning Arbejdsgrupper i alt Lokaler Indretning Drift El, Varme, Vand, Renovation Lokaler ialt Medlemsinformation (nyhedsbreve) Udgifter til arrangementer Bøger Diverse Forsikring Internet homepage 4

5 Forening Andet Diverse ialt Udgifter ialt Årets resultat Udarbejdet januar 211 Revideret Knud E. Andersen Maj 211 Jens Herborg. 211 Hans Peter Rasmussen Status Status 21 Aktiver Passiver (kr) Kassen 12 Bank Debitorer Inventar iflg. liste Ejendom (kr) Kreditorer Ejerpantebrev Lån hos Nordborg Kommune til bygning af båd 15. Lån hos Nordborg Kommune til udstillingsbygning 15. Egenkapital for lauget Primo Årets resultat Tilbagebetaling af lån 15. Ultimo Aktiver i alt Udarbejdet Passiver i alt januar 211 Knud E. Andersen Revideret Jens Herborg. 211 Hans Peter Rasmussen 5

6 Maj 211 Regnskab 211 Budge t 211 Indtægter: Kontingent Tilskud Udlejning af Tilia Salg af T-shirts, postkort, foredrag Salg af bøger Salg af håndarbejde Besøg, foredrag Arrangementer Renter Indtægter ialt 45.1 Udgifter Kontingentopkrævning Bankgebyrer Projekter Tilia Rørby Udstilling/PR Vævning Multimedie Diverse Arbejdsgrupper ialt Lokaler Indretning Drift El, Varme, Vand, Renovation Lokaler ialt Medlemsinformation (nyhedsbreve) Udgifter til arrangementer T-shirts, foredrag, postkort Afdrag på lån til kommunen Bøger Diverse Forsikring Internet homepage Forening Andet Diverse ialt Udgifter ialt 74.8 Årets resultat Udarbejdet januar 212 Knud E. Andersen

7 Maj 211 Tur til Brede Tirsdag d. 9. februar måtte man stå op, før fanden fik pumpet sin cykel, for at nå ind til Sønderborg til busafgang Kl. 7. for Nydam-folkenes ekskursion til Nationalmuseets Brede-afdeling. 5 af vore medlemmer benyttede sig af invitationen til at tage med. Der var plads til mange flere, og det kunne man godt have undt dem. Turens formål var en del af Nydam-projektet: først og fremmest at besøge magasinet, hvor de færdigkonserverede fund fra Nydam-udgravningerne opbevares langt ud i fremtiden, for at få førstehåndsindblik i former, fremstillingsmetoder og funktioner mm af de mange store og små dele, som blev sikret i tide, og diskutere nogle af de talrige teorier og spørgsmål, som udgravningerne har affødt, eller som er dukket op undervejs i rekonstruktionsprojektet, med vor gode ven og bysbarn, udgravningsleder Flemming Rieck. Det magasinbesøg blev en særdeles spændende oplevelse for alle, og som besøget skred frem, kunne vi fra sidelinjen fornemme, at Nydam-folkene fik afløb for deres spørgelyst og sat rigtig meget på plads til brug for projektet sammen med Flemming. Og man fotograferede på livet løs. Mindre spændende blev det jo heller ikke ved, at vi ret kontant fik at vide af et sødt og venligt, men bestemt personale, at det var det allerhelligste i museet, vi havde fået adgang til, og at dette var en højst usædvanlig begunstigelse. Det kan vel i al beskedenhed tages som tegn på, at begge bådelaug har bidraget med noget positivt over for museet. Så vi fik overtrækssko på og måtte deponere alle tasker med alvorlige formaninger om ikke at berøre noget som helst på hylderne, inden vi kom indenfor. Derudover fik vi i tilgift fornyet vort bekendtskab med bevaringsafdelingen fra besøget for 5-6 år siden, hvor konserveringerne er foretaget, og hvor der i mange år fremover genkonserveres mange af de gamle alun-glykol-konserverede ting, som er ved at gå i forfald. Afdelingen giver for øvrigt plads til et specielt klenodie, som står oven på et skab: nemlig den græstue, som dronning Margrethe faldt over under et besøg i Nydam mose, hvor det efter sigende blev bekræftet, at liden tue stadig kan vælte et (stort?) læs! Den var blevet gravet ud efter alle fagets regler med en god klump jord og nødtørftigt konserveret som et kuriosum, men forårekejper, som de opbevares i Brede ventes næppe at komme ud i en egentlig udstilling lige med det samme. Denne gang fik vi tilmed et kig ind i sektionen, hvor man arbejder med bevaringen af de mange zink-statuer, som står og forvitrer til fare for forbipasserende rundt om på kongerigets slotte, kirker, rådhuspladser, parker etc. etc. pt. står de tonstunge salmister og kirkefædre rundt om Marmorkirken i kø for restaurering, en enkelt lå der allerede på ryggen. Også spændende! Så stor tak til de medarbejdere på Nationalmuseet, som medvirkede til en god oplevelse, og stor tak til arrangørerne. E. Juul-Kristensen. 7

8 Maj 211 Påskeudstilling Vi har haft åbent hus alle 5 dage i påsken, hvor vi også har haft maleriudstilling af Birgit og K.V. Valbjørns malerier, og vi har foreløbig fået lov til at lade 2 af de billeder, der hænger inde lokalet, blive der. Det er nogle gode billeder af Hjortspringbåden, så det er vi da glade for. Et par af dagene havde Egon og Frank en udstilling af deres meget flotte knive. Af besøgende har der været ca. 122 voksne og 7 børn. Og vi må da konstatere, at selvom det på hele Als primært drejede sig om udstilling af malerier og kunst, så var de besøgende, der kom hos os mindst lige så interesseret i båden og dens fremstilling. Jeg havde en del besøgende, som helt bestemt mente, at de ikke havde til tid til at se filmen om fremstillingen af båden, men når vi så kom ud i værkstedet, kunne man bruge mindst lige så megen tid til at forklare det hele, som det havde taget at se filmen. Vi fik også nogle nye medlemsskaber i løbet af de 5 dage, og der blev solgt både bøger, t-shirts, kort og lidt af vores håndarbejde. En del lagde også penge i vores bøsse, selvom entreen var gratis i påsken. En del medlemmer var "rundvisere" i disse dage, og nogle hørte til det arbejdende folk, der blev bl. a. smedet en del, flettet halm til skydeskiver, lavet skjolde og støbt lys. Inde i lokalet havde vi en udstilling af det håndarbejde, som vi damer fremstiller, og der er ved at komme gang i vores opstadsvæv. Vi var nogle stykker, der sad og lavede håndarbejde hver dag, og vi havde mange, der var rigtig interesseret i fremstillingen af det. Vi kan kun konstatere, at det igen var en god påske for os, og hermed tak til alle dem, som var med til at gøre det muligt. Med venlig hilsen Sonja Madsen Arkæologi og motorvej Ved medlemsmødet den 2. maj holder Signe Lützau Pedersen foredrag over: Arkæologiske udgravninger på motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg. Det hele tager sit udgangspunkt i museumsloven. Den påbyder, at byggegrunde undersøges for oldsager før et byggeri påbegyndes. Derfor skal en stribe på 481 hektar på de 25 km mellem Kliplev og Sønderborg undersøges arkæologisk. Det er fund herfra, Signe vil fortælle om. Resultaterne skal stadig bearbejdes. Foredraget giver, hvad der kan siges i dag. Tidsperioden er 4. år før til 135 efter Kristus. Om arbejdet Indledningsvis vandrede museumsdirektøren strækningen igennem nogle gange. Han lærte derved området at kende og fandt en snes interessante steder. Derpå gik arkæologerne systemarisk i gang. Med en gravemaskine skrabede man det øverste jordlag væk. Herpå kommer man til jordlag, hvor man erfaringsmæssigt finder oldsager eller spor deraf Der skrabes søgegrøfter i nord-syd retning, fordi huse tidligere var orienteret øst-vest. Der er så mange spor, som man kunne nå i den afsatte tid. Søgegrøfterne lå med 2 meters afstand. Samarbejdet med jordentreprenørerne gik fint. Det var vigtigt. De skulle skrabe jordlag væk med 3-5 cm tykkelse. Hvad arkæologerne fandt i store træk Der blev blotlagt 35 urnenedlæggelser og 5 grave uden urner. De indeholdt fibulaer, rageknive samt andre ting i jern og bronze. Der er fundet rester af mænd og børn, men ikke af kvinder. Dertil er der fundet skjold, skjoldbukler, kantbeslag til skjold, lanse og spydspidser samt sværd. Der er fundet urner, heraf en urne med ofrede våbendele og soldaterudrustning. 8

9 Maj 211 Af bebyggelser er der fundet 7 bopladser, som er ældre end 3. år før Kristus. Fra senere perioder frem til omkring 135 er der fundet 45 bopladser. Der er fundet brønde ved bopladserne. På bopladser før 5 år før Kristus boede folk i øst-vest vendte langhuse. De havde ingen drifts- eller økonomibygninger. Et langhus holdt i gennemsnit i 4 år. Omkring Jesu fødsel var husene 25 meter lange. Meget spændende er udgravningerne ved Stenderup. Der kan man se, hvordan byen gennem tiderne er flyttet flere gange inden, den omkring 135 fandt sin plads, hvor vi kender den i dag. Hvad tilhørerne oplever under foredraget. Fortid Signe Lützau Pedersen trækker os tusinder og hundreder år tilbage i historien. Vi får et indtryk af vor fortid. Vi forstår, at der boede flere mennesker mellem Kliplev og Sønderborg, end vi vidste. Som Signe siger: Vi kunne se hinanden arbejde på forskellige bopladser. Nutid I dag kan vi bedre forstå vor tidlige historie. Det må give folk i Stenderup et sug i maven, når de hører, hvordan Stenderup har bevæget sig rundt, før den fandt sin endelige plads. Det må give anledning til eftertanke at vide, at bonden i dag går og arbejder på marker, hvor hans forfædre ligger begravet. Nu er området dækket til. Og snart kører der biler oven på de fund og urnegrave, der ikke blev taget op af tidsnød. Det vil jeg spekulere på dem under vejen, hver gang jeg kører til Kliplev ad motorvejen. Fremtid De mange fund på en stribe mellem Kliplev og Sønderborg giver anledning til mange spørgsmål. Hvad med alle de marker og områder, der ligger nord og syd for motorvejen? Arkæologiske udgravninger her kunne fortælle os mere om vor fortid. Tak til Signe Det var et godt foredrag. En inspirerende foredragsholder og et vigtigt emne. Vi ønsker hende gode oplevelser på naturgas ledningen mellem Ellum og Egtved. Referent Hans Peter Rasmussen 9

10 Maj 211 Elforbrug Her nogen tal over el forbrug vi har haft før og efter installation af varme (Luft til luft anlæg) i mødelokalet på lindeværftet. 29/1 kwh Nov Dec Jan Feb Mar Apr Sum Pris kr 1.67,24 21/11 Merforbrug kwh kwh kr 2.43,85 kr 1,5356 pr. kwh kr 218,6 kr 388,51 kr 267,19 kr 293,3 kr 11,56 kr 85,99 kr 1.363,61 Den første kolonne 29/1 er fra hvor vi ingen varme har installeret, den næste er fra hvor der er installeret luft til luft anlæg, de to kolonner er total forbrug af el i kwh (Kilow attimer), temperaturen er sat til 1 grader. Merforbruget svarer til ca. 56% af 21/11 forbruget. John Petersen Norske røter Hei, alle sammen! TV-serien Norske røter er nå ferdigredigert. Det gjenstår kun å lese inn kommentarene til episode 3, men det må vente litt til da programleder Samina Bruket fødte en liten jente i begynnelsen av januar. Etter planen skal serien sendes på luften en gang i løpet av høsten 211. Vi kommer tilbake med nøyaktig sendedato og klokkeslett når det er klart. Vi vil med dette takke alle dere som har medvirket og hjulpet til. Uten deres behjelpelighet og kunnskap hadde vi aldri kunne realisere dette prosjektet. De fleste av dere vil nok synes at det er litt lite vi har inkludert i programmene tatt i betraktning av at vi tilbrakte adskillige timer sammen med dere under opptakene. Vi håper likevel dere blir fornøyd med resultatet når dere om en stund ser det hele på luften. Selv er vi stolt over resultatet og tror det norske tv-publikummet vil synes at det er interessant med så mye spennende kunnskap om forhistorien vår. Vennlig hilsen Ole Egil Størkson Prosjektleder NRK Hordaland - fjernsynsavdelingen Ole Egil Størkson Postboks Bergen 1

11 Maj 211 Invitation til det årlige Midsommer arrangement Traditionen tro, indkaldes hermed til det årlige midsommerarrangement (forskudt sct. Hans aften). Arrangementet afholdes, som sædvanlig, ved Sebbes naust, Hesselvej 1, lørdag den 25. juni. Dem der har lyst til en lille sejltur mødes kl. 14. ved nausten, for dem der kun vil hygge er mødetidspunktet kl. 17. samme sted parkering ved gylletanken. Mad og drikke medbringes Sebbe sørger for grill og engangsservice. Båltalen holdes af Vincent Jessen. Arrangementet afsluttes når de sidste går. For nemheds skyld vil vi bede hver forening komme med en samlet tilmelding. Tilmelding til Conny Rick senest 15. juni. Conny Rick Louisegade Augustenborg Tlf.: Medlemmer, der er interesserede i at deltage i Midsommer arrangementet bedes tilmelde sig på eller på listen som er ophængt i Lindeværftet senest den 1. juni. J. J. Kjær Rasmussen 11

12 Maj 211 Kommunikation med medlemmer Engang i januar fik lauget invitation fra Nydamselskabet til en tur til Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede for at se og høre om konservering af træ (fundene fra udgravningerne i Nydam mose i 9.erne) Se referat fra den spændende tur andet sted i dette. Vi kunne kun videresende indbydelsen til de medlemmer, vi har mailadresse på. Bestyrelsen vil gerne kunne give en sådan invitation videre til mange flere. Derfor: Send en mail til hvis du har en mail, og du vil fremover få meddelelser ind imellem nyhedsbrevene, når noget dukker op. En anden meddelelse, vi har sendt ud her i januar er beskeden fra Norsk Rigskringkasting om udsendelsen Norske Røtter (se også her i nyhedsbrevet). En anden grund til at vi har jeres adresse er, at vi kan sende jer et ad elektronisk vej og derved spare en del penge. Vi ved, det bliver en bekostelig affære efter de sidste stigninger i posttaksterne. Dette koster som almindeligt brev 16 kr. og som økonomibrev 13 kr. Derfor vil vi gerne levere til flest mulige af medlemmerne elektronisk. Det kommer til at forgå på følgende måde: Så snart et ligger på vores hjemmeside, får I tilsendt 2 links, som I kan klikke på. I kommer så direkte ind til den udgave af et, som I vælger. Det ene link fører ind til et, som I kan blade i. Det andet link fører ind til en printbar udgave. Der er 2 fordele forbundet med denne metode: 1) I kan se et ca. 1 uge før det postomdelte. 2) Billeder er i farve. J. J. Kjær Rasmussen P.S. En del medlemmer har i et par år fået ene pr. mail. En del andre har for nylig fået denne opfordring og meldt positivt svar tilbage. Tak til jer. I behøver naturligvis ikke at reagere på denne henvendelse. 12

NYHEDSBREV. Med båd til Slesvig. Maj 2003 8. årgang Nr. 2

NYHEDSBREV. Med båd til Slesvig. Maj 2003 8. årgang Nr. 2 NYHEDSBREV Maj 2003 8. årgang Nr. 2 Med båd til Slesvig Den 11. april blev Hjortspringbåden kørt til Gottorp Slot i Slesvig. Lastbilen var bestilt til kl. 8, derfor startede flytteholdet kl. 7 med at flytte

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005.

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005. NYHEDSBREV Januar 2005 10. årgang Nr. 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2004 afholdes mandag d. 7. februar 2005 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Mandag den 1. oktober kl. 19 Medlemsmøde. Hanne Smedemark fortæller om udstillingen på Sønderborg Slot: Fejder om fortiden - retten til oldtiden

Mandag den 1. oktober kl. 19 Medlemsmøde. Hanne Smedemark fortæller om udstillingen på Sønderborg Slot: Fejder om fortiden - retten til oldtiden NYHEDSBREV September 2007 12. årgang Nr. 3 Kalender Mandag den 1. oktober kl. 19 Medlemsmøde. Hanne Smedemark fortæller om udstillingen på Sønderborg Slot: Fejder om fortiden - retten til oldtiden Lørdag

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Husflidsudstilling på Sønderborg slot. Lauget deltager med forskellige aktiviteter. (Se side: 10).

Husflidsudstilling på Sønderborg slot. Lauget deltager med forskellige aktiviteter. (Se side: 10). 0. årgang Nr. 0 Kalender Fredag den 16. september kl. 10 16 Indvielse af Jollmands gård. Lauget deltager med en stand, der viser, hvad der også kan ses i Holm. Lørdag-søndag den. 22-23. oktober kl. 10-16

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 PROGRAM KL. 14.00: Kaffe. KL. 14.30: Generalforsamling. KL. 14.00: Ledsagerarrangement: Blomsterdekorationer (egen

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Maj 2005 10. årgang Nr. 2. Medlemssejlads 25-26. juni

Maj 2005 10. årgang Nr. 2. Medlemssejlads 25-26. juni NYHEDSBREV Maj 2005 10. årgang Nr. 2 Medlemssejlads 25-26. juni Vi afholder et fællesarrangement med Sebbe Als og Nydamselskabet. Stedet vil blive Sottrup skov i nærheden af Nydam mose hvor Nydambåden

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud:

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud: Løbenr.: 467 Bestyrelsesmøde den 14. marts kl. 19.30 Hos Jan. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2012 og generalforsamling d. 24. januar 2012 2. Regnskab Kontostatus Posteringer

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere