Stor risiko for dobbeltbeskatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor risiko for dobbeltbeskatning"

Transkript

1 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital. I midten af september var antallet af nystiftede IVS er over 4.000, hvilket svarer til, at omtrent hver fjerde nystiftede selskab er et IVS. læs side 4-5 Pas på med ulovlige lån i selskabet e fleste ved godt, at ejere og ledelsesmedlemmer ikke må låne penge af D selskabet. Pengene på selskabets bankkonti tilhører selskabet og må derfor ikke uden videre overføres eller udlånes til ejeren eller ledelsen. At du som hovedaktionær risikerer at skulle betale skat af beløbet to gange, skyldes de nye regler, der gælder for lån optaget efter 14. august I dag skal hovedaktionærer med bestemmende indflydelse i selskabet nemlig betale skat af lånet fra sit selskab, men skal samtidig i overensstemmelse med selskabsloven betale beløbet tilbage. Så selvom du er blevet beskattet af beløbet, har du stadig pligt til at betale det tilbage. Da tilbagebetalingen som udgangspunkt sker med midler, du allerede har betalt skat af, risikerer du altså at blive beskattet to gange. Udlodning af udbytte Der kan i konkrete tilfælde være mulighed for, at fordringen, som lånet jo udgør for selskabet, kan udloddes som udbytte til hovedaktionæren, uden at det koster ekstra skat. Udbyttet skal naturligvis stadig overholde betingelserne i selskabsloven. Det klogeste er selvfølgelig at undgå at komme i en situation, hvor der lånes penge fra selskabet i stedet for at reparere på konsekvenserne af lånet. Er du i tvivl om forholdene i din virksomhed, bør du straks kontakte din revisor. Henrik Ørum Nissen: VI SKAL ud at finde kapital på et tidspunkt, men vi kan starte vores nyeste aktivitet med kun kroner. Det tog ikke lang tid at stifte iværksætterselskabet. Vi havde hørt, at det kunne tage lang tid, men da vi stiftede det, gik det meget stærkt, og vi fik det på fire dage. 3 husk nu inden du går på juleferie 6 7 fri bil kan sjældent betale sig liste over attraktive personalegoder

2 nyt og nyttigt Rettelse i din revisor informerer, 3. kvartal 2014, beskrev vi de nye regler for returret ved handel på internettet. Af artiklen fremgår, at køberen bærer risikoen ved varens forsendelse ved købet. Det er ikke korrekt. Det er fortsat sælgeren, der bærer risikoen ved forsendelsen af varen. Hvis køberen vælger at sende varen retur til sælgeren, er det køberen, der bærer risikoen ved returneringen. Beskyt din virksomheds stamoplysninger ERHVERVSSTYRELSENS registre indeholder en lang række oplysninger om danske selskaber. Oftest registreres oplysningerne direkte via Webreg, eksempelvis navnene på folk i selskabets ledelse, revisor eller advokat. Webreg er åbent for alle, så enhver kan i princippet registrere oplysninger på selskabers CVR-nummer og dermed foretage uberettigede ændringer i virksomhedens stamoplysninger. Det er naturligvis strafbart at foretage ændringer, som man ikke er berettiget til. Du kan sikre dig og dit selskab mod sådanne uberettigede ændringer på to måder: 1 Du kan abonnere på eventuelle ændringer Via CVR.dk kan du abonnere på at modtage oplysninger om de registreringer, der sker på dit selskabs CVR-nummer. Dermed får du besked, hvis der lovligt eller ulovligt ændres i dit selskabs oplysninger. Fra foråret 2015 vil dette automatisk gælde for alle selskaber. Beskeden fra Erhvervsstyrelsen vil blive sendt til selskabet via digital post. 2 Du kan oprette et password Du kan begrænse adgangen til at foretage registreringer på dit selskab ved at anmode Erhvervsstyrelsen om et password. Det kan du gøre ved at sende en mail til mailadressen Dette betyder, at registreringer kun kan foretages af personer, der kender dette password. Det kan dog begrænse fleksibiliteten og måske give problemer, hvis selskabet plejer at bruge rådgivere til at foretage registreringerne. Skattefri kompensation for Metrostøj I forbindelse med opførelsen af Cityringen i København har beboere i områderne omkring byggearbejdet fået udbetalt kompensation for de gener og ulemper, som byggeriet medfører. Kompensationerne udbetales af Metroselskabet I/S og er skattefri for modtageren. Ny mulighed for meget små virksomheder Personligt ejede virksomheder med en omsætning på under kroner kan nu frivilligt lade sig registrere i CVR-registret som en Personligt ejet Mindre Virksomhed (PMV). Med registreringen følger et CVR-nummer og en digital postkasse, så virksomheden kan modtage digital post fra det offentlige. Er virksomhedens årlige omsætning over kroner, eller er nogen ansat i virksomheden, skal virksomheden i stedet registreres som en enkeltmandsvirksomhed. Tab på fordringer over kroner SKAT har nu præciseret, at det ikke er en betingelse, at fordringen skal være forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed for at regulere tab på fordringer over kroner hos kunder, som ikke er under konkurs og akkord. Virksomheder, der har undladt at regulere tab på fordringer over kroner, herunder momstilsvaret, kan anmode om genoptagelse af momstilsvaret, hvor fordringen skønnes at være tabt, selvom fordringen ikke er forsøgt inddrevet af en inkassovirksomhed. I en anden afgørelse bekræfter Skatterådet, at tab op til kroner kan reguleres uden at anvende et inkassofirma, så længe tabene har været igennem virksomhedens egen interne rykkerprocedure, som derved kan sandsynliggøre, at tabet er lidt. Kontakt din revisor med henblik på rådgivning og assistance, hvis din virksomhed har mulighed for genoptagelse af momstilsvar på tab af fordringer. DIN REVISOR INFORMERER udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Henrik Brusgaard, registreret revisor (redaktør) Jan Wie, (redaktionssekretær) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent René Puggaard, statsautoriseret revisor, fagkonsulent Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent design og layout Mattias Wohlert tryk arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 10. november Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 VIRKSOMHEDSØKONOMI Tjekliste før nytår Vil du gå på juleferie med ro i maven? Her er fem gode råd og overvejesler, du skal gøre dig som selvstændigt erhvervsdrivende. Indbetaler du nok til pension? Husk at overveje indbetalingen til pension. Selv om du allerede har en pensionsopsparing, som du betaler til løbende, kan det være en god idé at overveje, om du har indbetalt nok. Selvstændigt erhvervsdrivende kan til og med 2014 indbetale op til 30 procent af virksomhedens skattemæssige overskud på en fradragsberettiget ratepension. Loftet på kroner, som gælder for lønmodtagere, rammer først de selvstændigt erhvervsdrivende fra Frivillig indbetaling af restskat Hvis du driver din virksomhed i personligt regi (altså ikke i et selskab), bliver din skat beregnet med udgangspunkt i virksomhedens overskud eller de hævninger, som du har foretaget fra virksomhedens konto til din private konto. Hvis overskuddet i virksomheden bliver større end det, du forventede, da du udarbejdede din forskudsopgørelse, skal du betale restskat. Hvis du allerede nu ved, at du skal betale restskat, kan det afhængigt af din økonomiske situation - være en fordel at betale pengene inden nytår, da du herved undgår at betale strafrenter til SKAT. Er du i virksomhedsordningen, er det ikke kun renten, du skal have med i overvejelserne. Din revisor kan i den situation foreslå det bedste tidspunkt for indbetaling af restskatten. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter din revisor, inden du indbetaler den frivillige restskat. Husk at tælle lageret op Har din virksomhed et varelager, skal du huske at optælle det ved udgangen af regnskabsåret. Følger dit regnskab kalenderåret, skal du altså optælle dit lager så tæt på den 31. december som muligt. Lagerets værdi skal opgøres til den pris, som du har givet for varerne (kostpris) og ikke til salgsværdien. Det er en god idé at have kopier af indkøbsfakturaer klar til din revisor og på den måde spare tid forbundet med dokumentationen af varelagerets værdi. Julegave til medarbejderne Skal dine medarbejdere have julegaver i år? Julegaver op til 800 kroner er skattefrie for dine medarbejdere. Vær dog opmærksom på, at kontanter ikke er omfattet af skattefriheden og derfor medfører personlig beskatning for medarbejderne. Gavekort sidestilles som hovedregel med kontanter og vil derfor ofte medføre beskatning hos medarbejderne. Husk i øvrigt, at medarbejderne kun kan modtage personalegaver for samlet i alt kroner om året uden at skulle beskattes. Såfremt du ikke giver medarbejderne andre gaver i løbet af året, kan du give kroner i skattefri julegave. Småanskaffelser skal være leveret inden nytår Småanskaffelser til kroner og derunder kan du afskrive med det samme. Det vil sige, at et driftsmiddel købt i december 2014 til kroner eller derunder giver fuldt fradrag i virksomhedens skatteregnskab for 2014, hvis du anvender kalenderåret som regnskabsperiode. Vær dog opmærksom på, at driftsmidlet skal være leveret til din virksomhed og klar til brug inden regnskabsårets udløb, hvis det skal trækkes fra i årets regnskab. Vær også opmærksom på, at aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, anses for at være ét driftsmiddel. Eksempelvis vil køb af både en computer og en printer ofte blive anset for ét driftsmiddel. Her gælder, at anskaffelsessummen for det samlede aktiv (altså printer og computer tilsammen) ikke må overstige kroner, hvis det skal afskrives med det samme. Sidstnævnte gælder også, selvom driftsmidlerne anskaffes på to forskellige tidspunkter. 4. KVARTAL

4 NY SELSKABSFORM a iværksætter og foredragsholder, D Henrik Ørum Nissen, i sin tid skulle stifte Dansk Netværks Akademi, valgte han dengang, at det skulle være et anpartsselskab. Men seneste skud på stammen valgte han skulle være et iværksætterselskab (IVS). Selskabets idé er at skabe kontakt mellem erhvervsdrivende, som ønsker at møde andre erhvervsfolk, eksempelvis med henblik på at afsøge fremtidige forretningsmuligheder. Selskabet består i første omgang af en hjemmeside og en LinkedIn-gruppe. Man betaler et gebyr for at deltage samt et månedligt fast gebyr for at være medlem af netværket og får så forslag til kaffemøder med ligesindede nye kontakter. Hvert fjerde nye selskab er et iværksætterselskab Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital. I midten af september var antallet af nystiftede IVS er nået op over 4.000, hvilket svarer til, at omtrent hver fjerde nystiftede selskab er et IVS. En af de erhvervsfolk, der har valgt at benytte sig af IVS-formen, er Henrik Ørum Nissen. Han har tidligere stiftet selskaber og har valgt at stifte sit seneste selskab Meet Over Coffee som et IVS. IVS signalerer dynamik Formålet med IVS erne er, at det skal være nemmere at etablere en virksomhed i selskabsform. Derfor kan et IVS stiftes med en selskabskapital helt ned til én krone. Men målet er også, at IVS erne skal være reelle og levedygtige virksomheder, som kan udvikle sig og spare selskabskapitalen op, mens virksomheden vokser. En del af overskuddet skal lægges til side, så der opbygges en kapital, der svarer til kravet for et ApS. Her er kravet i dag på kroner. Den primære grund til at vælge et IVS er, at det er nemmere at gøre stort. Du ved, at du skal gøre noget ved egenkapitalen. Et IVS signalerer ikke soliditet, men det signalerer dynamik. Så signalværdien er, at vi skal noget mere, og at vi vil noget mere, netop fordi en del af overskuddet skal forblive i selskabet, forklarer Henrik Ørum Nissen. Velegnet til nye aktiviteter Den lave stiftelseskapital er naturligvis et godt argument for at stifte netop denne form for selskab, og om det fortæller Henrik Ørum Nissen: Vi skal ud at finde kapital på et tidspunkt, men vi kan starte vores nyeste aktivitet med kun kroner. Den beskedne kapital har jeg indskudt via mit holdingselskab og er nok til at komme i gang. Eksemplet viser, at et IVS kan være velegnet for erhvervsdrivende, der gerne 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 NY SELSKABSFORM vil starte en ny forretning op sideløbende med en eksisterende. Dette gælder, hvis kapitalkravet er begrænset. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der er forsvarlig kapital til rådighed. Kapitalen skal matche de aktiviteter, som virksomheden udøver. Derfor er det heller ikke alle aktiviteter, der kan drives via et IVS. Stiftet på fire dage Et IVS stiftes ved, at man indsender en blanket til Erhvervsstyrelsen. For Henrik Ørum Nissen var det en ganske gnidningsfri proces. Det tog ikke lang tid at stifte iværksætterselskabet. Vi havde hørt, at det kunne tage lang tid, men da vi stiftede det, gik det meget stærkt, og vi fik det på fire dage, påpeger han og afslutter: Det er vigtigt at få rådgivning om selskabsform og selskabsstruktur. Det koster penge at få denne rådgivning, men på den lange bane er det bedre end at begå fodfejl, og meget bedre end at skulle i gang med en oprydning. FAKTA Et iværksætterselskab (IVS) er en særlig type anpartsselskab, der har pligt til at henlægge 25 procent af overskuddet, indtil henlæggelsen og overskuddet tilsammen udgør kroner. Man kan stifte et IVS med en selskabskapital på mellem 1 og kroner. Ejeren af et IVS hæfter ikke for selskabets drift med sin personlige formue. Til gengæld er selskabet underlagt mange af de regler, som gælder for anpartsselskaber, og blandt andet skal selskabet aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven. Søg rådgivning hos din revisor, hvis du vil høre nærmere om fordele og ulemper ved et IVS eller have hjælp til at stifte denne nye, populære selskabsform. Køb af dagsbeviser 1) Du kan købe et dagsbevis på skat.dk. 2) Dagsbeviset skal købes mindst én time før den private kørsel i varebilen 3) Dagsbeviset skal medbringes i varebilen 4) Dagsbeviset gælder i ét døgn fra klokken til klokken ) Der kan højst købes 20 dagsbeviser til en varebil for hvert kalenderår. Se alle reglerne om dagsbeviser på Kørsel med campingvogn bag gulpladebil udløser skattesmæk Vil dine medarbejdere hellere overnatte i egen campingvogn end på hotelværelse, skal I passe på ikke at få et skatte- og momssmæk, hvis det er firmaets gulpladebil, som fragter campingvognen. Har dine medarbejdere - eksempelvis rejsemontører - langt til arbejde, og har de lange arbejdsdage? Så kan det være en mulighed, at de overnatter i egen campingvogn på en campingplads i nærheden af arbejdsstedet i stedet for at overnatte på et arbejdsgiverbetalt hotelværelse. Hvis din medarbejder vælger at fragte sin egen campingvogn til campingpladsen i firmabilen på gule plader, skal både du og din medarbejder dog passe på ikke at få et skatte- og momssmæk. Kørsel med campingvogn er privat kørsel SKAT regner det for at være privat kørsel, når en medarbejder kører i firmabilen på gule plader med egen campingvogn til en campingplads i forbindelse med overnatning tæt på et arbejdssted. Det har Skatterådet afgjort. Det betyder, at medarbejderen skal beskattes af værdien af fri bil, og det betyder samtidig, at firmaet ikke længere kan fratrække momsen på varebilen og derfor skal betale momsen tilbage til SKAT. Køb dagsbeviser og undgå smæk Hvis din medarbejder køber et dagsbevis, er det tilladt at køre privat med varebilen, og I skal ikke tænke på skat og moms, hvis I sørger for at overholde reglerne for dagsbeviser. Hvis du som arbejdsgiver betaler dagsbeviset for din medarbejder, skal din medarbejder beskattes af værdien af dagsbeviset. Et dagsbevis til en varebil med en tilladt totalvægt på tre tons og derunder koster 225 kroner. 5

6 skat Muligheder og faldgruber ved personalegoder og bruttolønsordninger For at et personalegode kan betegnes som attraktivt, skal det opfylde følgende to kriterier: Den ansatte skal dels have en direkte økonomisk og kontant fordel ved at få tildelt godet, dels opleve at godet beskattes lavere end den kontante løn, den ansatte kunne have fået i stedet for. or at identificere de attraktive F personalegoder kan det altså betale sig at kikke grundigt i skattelovgivningen og finde de goder, der enten er helt skattefrie, eller som beskattes med en lav sats i forhold til den økonomiske værdi for den ansatte. Her er et udvalg af nogle af de mest attraktive personalegoder: Bredbånd skattefrit hvis der er adgang til arbejdsgivers systemer Fri telefon, herunder abonnement beskattes årligt af et beløb på kroner Pendlerkort til offentlig transport skattefrit, hvis den ansatte undlader befordringsfradrag Befordringsgodtgørelse (3,73 kroner per kilometer) skattefrit Pas på faldgruberne! Rejsegodtgørelse (663 kroner per døgn) skattefrit Fri PC skattefri ved et erhvervsmæssigt behov Gratis efteruddannelse (kørekort, MBA og lignende) skattefrit. Fri avis, skattefri, hvis det er relevant i forhold til arbejde Bruttolønsnedgang En ansat kan når som helst aftale med sin arbejdsgiver at nedsætte bruttolønnen mod at få stillet et eller flere personalegoder til rådighed i en kortere eller længere periode. Den ansatte skal bare være opmærksom på, at der skal være tale om en fremadrettet fast lønnedgang, som skal løbe over mindst 12 måneder. Det må gerne fremgå af lønsedlen, at Lovgivningen har for visse personalegrupper gjort det næsten umuligt at aftale en bruttolønsnedgang. Det gælder følgende goder: Befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel Rejsegodtgørelse Fri computer. For befordringsgodtgørelse og rejsegodtgørelse er det ikke længere muligt at aftale en lønnedgang, hvis disse goder skal være skattefrie. Det bør derfor være noget, man aftaler fra starten af et ansættelsesforhold. For computere er reglerne ændret markant, hvilket i langt de fleste tilfælde gør det helt uinteressant at aftale en bruttolønsnedgang. Ifølge disse regler skal den ansatte årligt beskattes af et beløb på 50 procent af computerens nypris, hvis der er aftalt en lønnedgang for at finansiere købet. Hvis computeren koster kroner i indkøb, skal man hvert år medregne kroner til den personlige indkomst. Ved topskat betyder det en årlig merudgift til skat på: x 56 procent = kroner. Dog gælder det, at hvis man får adgang til fri computer som led i arbejdet, og det ikke sker i forbindelse med en lønnedgang, er det helt skattefrit. bruttolønnen er reduceret, og der er ikke noget i vejen for, at lønnen bliver reguleret tilbage igen, når der er gået mindst 12 måneder. EKSEMPEL: Gratis pendlerkort Den ansatte bor 12 kilometer fra arbejdspladsen og tager toget på arbejde. Det koster 320 kroner månedligt med et pendlerkort med fire zoner i Storkøbenhavn. Den ansatte og arbejdsgiveren bliver enige om, at bruttolønnen fremadrettet sættes ned med 320 kroner månedligt, mod at arbejdsgiveren betaler udgiften til pendlerkortet. Fordelen er, at pendlerkortet vil være skattefrit for den ansatte. Endvidere går den ansatte ikke glip af noget befordringsfradrag, fordi den daglige transport ligger inden for 24 kilometer. Ved topskat (56 procent, inklusive AM-bidrag) er fordelen: Værdi af årligt pendlerkort: 320 x 12 (skattefrit) kroner Nedgang i løn: 320 x 12 x 44 procent (efter skat) kroner Årlig besparelse: kroner. Den ansatte har altså årligt sparet kroner. For arbejdsgiveren er udgiften neutral, da den svarer til den aftalte lønnedgang. Modtager den ansatte et pendlerkort uden at gå ned i løn, er gevinsten større. Den er nemlig stadig skattefri. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 skat Temaserie om skattefradragsberettigede udgifter Fri bil kan sjældent betale sig Overvejer du at stille en fri bil til rådighed over for en af dine medarbejdere, skal I tage hensyn til en række faktorer. Beregningen kan være kompliceret. d fra beregninger foretaget af fagfolk tegner der sig et billede af, at det U sjældent kan betale sig at vælge fri bil frem for egen bil. Denne konklusion kommer sikkert bag på mange. Hvis din medarbejder siger ja tak til fri bil, er det nemlig ikke kun skatten af fri bil, der belaster medarbejderens økonomi. Medarbejderen går også glip af en løn svarende til bilens udgifter minus skattefri kørselsgodtgørelse under den forudsætning, at arbejdsgiverens udgifter skal holdes neutrale. I det følgende giver vi et simplificeret eksempel på beskatning af fri bil, og hvordan regnestykket kan se ud, hvis medarbejderen selv køber bilen i stedet. Fri bil en del af året Medarbejderen bliver kun beskattet af fri bil i de måneder, medarbejderen faktisk har bilen til rådighed. Et ofte stillet spørgsmål er, om man kan undgå beskatning af fri bil, hvis bilen stilles til opbevaring i en garage, eller man tegner en stilstandsforsikring, så bilen ikke må køre i eksempelvis vinterhalvåret. Praksis er meget klar på dette område. Man kan kun undgå beskatning af fri bil, hvis man tager nummerpladerne af bilen og afleverer dem til SKAT. Konsekvensen af dette er, at bilen afregistreres i Centralregistret for Motorkøretøjer. Hvis medarbejderen afleverer nummerpladerne hos SKAT, er medarbejderen nødt til at købe et sæt nye nummerplader til kroner, når bilen atter skal ud at køre. Men det kan jo være en god forretning, hvis det er en sportsvogn til en værdi af en million kroner, og du kan spare i omegnen af kroner i skat ved at afregistrere bilen i vinterhalvåret. Afregistrering af bilen er kun relevant for virksomhedsejere og hovedaktionærer, da man i andre situationer blot kan lave en aftale med sin arbejdsgiver om, at bilen ikke er til rådighed i en given periode. Eksempel Dette er et simplificeret eksempel, som viser, hvordan regnestykket kan se ud. Bilmodel: BMW model 125i Nypris: kroner Marginalskat: 56 procent Afstand bolig - arbejde: 27 kilometer Erhvervsmæssig kørsel: kilometer Værditab på bil i gennemsnit årligt: 15 procent beregning af årlig skat af fri bil de første tre år Beregningsgrundlag under kroner: 25 procent af kroner = kroner Beregningsgrundlag over kroner: 20 procent af kroner = kroner Grøn ejerafgift årligt + 50 procent = kroner Skattegrundlag fri bil i alt = kroner Skat af fri bil i alt: kroner. 56 procent af kroner = kroner fordele og udgifter ved egen bil Udgifter, inklusive driftsudgifter, benzin og værditab, årligt: kroner Skattefri kørselsgodtgørelse: x 3,73 kroner: kroner Værdi af rentefradrag på billån (egen bil): kroner Værdi af befordringsfradrag (egen bil): kroner Ekstra løn netto: ( kroner kroner) x (100 procent - 56 procent): kroner Sparet skat af fri bil: kroner Fordel ved egen bil frem for fri bil: kroner. Fordelen ved at vælge egen bil i det konkrete eksempel er kroner. Du kan bruge beregningsmetoden ved at indlægge dine egne forudsætninger. 4. KVARTAL

8 Park Allé 350A 2605 Brøndby Tlf VIGTIGE DATOER november ATP, Feriekonto (timelønnede) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 17. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), restskat (personer), Acontoskat + restskat 2013 (selskaber) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 28. A-skat + AM-bidrag, lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) december Kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 29. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store), anmeldelse af for meget indbetalt skat, indbetaling af restskat, indbetaling af liv- og pension vigtige datoer for januar, februar og marts 2015 fremgår af næste nummer af din revisor informerer. GODT AT VIDE dagpenge 2014 Max. per dag: kr. sygedagpenge 2014 Max. per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: befordringsfradrag km: kr km: ,10 kr. Over 120 km: ,05 kr. kørselsgodtgørelse 2014 Egen bil eller motorcykel per km Indtil km ,73 kr. Over km ,10 kr. Egen cykel eller knallert per km.... 0,51 kr. rejsegodtgørelse 2014 Logi efter regning eller per døgn kr. Fortæring per døgn kr. Tilsluttende døgn per time ,33 kr. Fri morgenmad ,60 kr. Fri frokost ,20 kr. Fri middag ,20 kr. 25 procent godtgørelse kr. straksafskrivning 2014 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks September ,5 August ,2 Juli ,4 Juni ,5 Maj ,5 April ,6 Marts ,4 Februar ,3 Januar 2014: ,0 December ,3 November ,4 Oktober ,7 Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Løn eller udbytte i 2017?

Løn eller udbytte i 2017? 4. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Løn eller udbytte i 2017? Grænser og skattesatser ændrer sig løbende, og derfor bør du overveje forholdet mellem din udbetalte løn og dit udbytte. H vis du driver

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere 3. KVARTAL 2016 Hjørringvej 442-9750 Østervrå Tlf. 96 89 21 00 - Fax 96 89 21 01 www.nordlandrevision.dk VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du skal registrere dit selskabs reelle ejere Siden 2015 har selskaber

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 adgang til digital frynsegoder postkasse 3 hvad er skattefrit? 7 skatteregler for deltagelse i motionsløb virksomhed på tværs af grænser

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner FEBRUAR 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Pas på kontanterne Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Ekstraordinært udbytte i 2017

Ekstraordinært udbytte i 2017 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 3. kvartal 2017 RR REVISION BENNY JAKOBSEN værdifuld viden om økonomi 2 ny vurdering af erhvervsejendomme i 2019 3 den første medarbejder gode råd når du ansætter 7 hvide plader,

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit SÆRNUMMER, JANUAR 2013 C 4. kvartal 2017 Complet Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB værdifuld viden om økonomi 3 vigtig huskeliste før pension: aldersopsparing nytåret skydes i gang 6 under afvikling

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på februar 2017 værdifuld viden om økonomi 2 få styr på mangler du penge it-sikkerheden 3 på bankkontoen? 7 kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag importør med fokus på sikker betaling Ulovlige lån er nu

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

likviditetsbudgettet repræsentation?

likviditetsbudgettet repræsentation? 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2006 Årsregnskabsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Intro til Iværksætteri

Intro til Iværksætteri Intro til Iværksætteri - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 Hvem og

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Ingen skat på parkering

Ingen skat på parkering 1. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 er du ramt af lovliggør dit ulovlige lån negative renter? 3 på generalforsamlingen 7 kan du trække det fra i skat? Ingen skat på parkering får mere tid til

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 FORBES: DENMARK

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere