Styring af det specialiserede udsatte område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styring af det specialiserede udsatte område"

Transkript

1 Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen

2 Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område 2. Handleplan for økonomisk stabilisering Tilpasninger Ændret kompetence Politiske målsætninger 3. Aktivitetsbaseret økonomisystem 4. Det almene områdes medvirken og rolle Det tværfaglige samarbejde 5. Foreløbige erfaringer Kompetence tilbage til rådgiverne side 2

3 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område: Også området udsatte børn og unge ER styrbart!! Derfor vigtigt: o Betragt og omtal området som styrbart o Vær tro overfor den budgetramme der er fastsat Fordrer: o At der i budgettet tages højde for nye og akutte sager. Der er ikke kun tale om tilgang af sager men også afgang! Kunsten er at få dette til at balancere o At organisationen er gearet til at kunne takle overraskelser Handler blandt andet om mind set den tænkning og forståelse vi har side 3

4 2. Plan for økonomisk stabilisering Baggrund: I 2011: Akkumuleret overskridelse for i alt ca. 90 mio. Vi manglede faglig og økonomisk overblik Overholdelse af budget 2012 krævede reduceret forbrug på ca. 20 % sammenholdt med 2011 Budgetforlig 2011: afdragsordning og med krav om budgetoverholdelse Revideret plan for økonomisk stabilisering med sigte på: Faglig og administrativ styring her og nu og på længere sigt Økonomisk styring Ansættelse af fuldtids controller april 2011 i forlængelse af anskaffelse af aktivitetsbaseret styringssystem: Calibra, efteråret 2010 Titel på mødet kan skrives i dette felt side 4

5 Faglig og administrativ styring Tilpasninger i tilbud/medarbejdere (12 afskedigelser) Ændret kompetence (stor forskel i serviceniveau) Gennemgang og revurdering af alle dyre anbringelsessager Servicestandarder, i første omgang for de særligt udgiftstunge foranstaltninger Stop af al ekstern køb Reduceret budget til uddannelse og supervision Generel reduktion på 3 % i PPR og sundhedsplejen Politiske målsætninger for området Titel på mødet kan skrives i dette felt side 5

6 Opfølgning med udgangspunkt i politisk vedtagne målsætninger: Omlægning af indsatsen Det er målsætningen: at der arbejdes hen i mod en ændret udgiftsprofil, således der sker øget brug af forebyggende tiltag, mens der skal ske en tilsvarende reduktion på anbringelsesområdet, svarende til en udgiftsfordeling på hhv. 65 % på anbringelse og 35 % på forebyggelse frem mod at 65 % af alle anbringelser i 2014 sker i plejefamilier, herunder netværks og kommunale plejefamilier samt ved ophold på eget værelse kombineret med kontaktpersonsordning for gruppen af unge. at anbringelse af børn og unge i Viborg kommune sker i Viborg kommune medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Der iværksættes tiltag, der dels understøtter målsætning om ændret udgiftsprofil på forebyggelses- og anbringelsesområdet, og som i forhold til anbringelsessager understøtter øget brug af netværks- og plejefamilie anbringelser, herunder kommunale plejefamilier.

7 3. Aktivitetsbaseret økonomistyring: Calibra Registrerer al tilgang, afgang og ændringer i bevilling på cpr.nr. niveau Oplysninger fra Calibra samstemmes med hele familieområdets budget (døgnområdet, dagbehandling mv.) Danner grundlag for ledelsesinformation/rapporter. Kun fantasien sætter grænser Omlægning af indsatsen på anbringelses- og forebyggelsesområdet dokumentere og visualisere efterlevelse Kan danne prognoser fremadrettet og afstemme bagudrettet Anvendes til decideret controlling, fx: Tjekke om korrekt kontonummer til brug for hjemtagelse af refusion Opfange bogføring hvor der ikke foreligger bevilling Bidrager til overblik og opfølgning for den enkelte rådgiver 4 x årligt gennemgår controller sagslister med den enkelte rådgiver side 7

8 4. Almenområdets medvirken og rolle Manglende overblik og budgetoverholdelse påvirker samarbejdet negativt Implementering af ændret serviceniveau og praksis kræver indblik og forståelse hos dem der er tæt på børnene - åbenhed og dialog Processen har været understøttet af det generelle fokus på tidlig indsats og inklusion: børn og unges behov for at være en del af fællesskabet og det nære miljø Børn og unges trivsel betragtes som et fælles ansvar Forebyggende/foregribende tilbud i (og betalt af) almenområdet Fælles pulje på tværs af BU til tværgående projekter Sager overleveres ikke til familieafdelingen der indledes et samarbejde Kobling og sammenhæng mellem fagligheder og det tværfaglige samarbejde er det bærende element Den tværfaglige model Tidlig opsporing og indsats (TOPI) Titel på mødet kan skrives i dette felt side 8

9 Tværfaglig model 0-6 års området 9

10 Tidlig opsporing og indsats Titel på mødet kan skrives i dette felt side 10

11 Millioner 5. Foreløbige erfaringer 230 Budget og regnskab på forebyggelse og anbringelse Korr. Budget Regnskab

12 Millioner Årsværk Forbrug og årsværk Forebyggelse og anbringelsesområdet Forbrug på forebyggelse og anbringelse Årsværk på forebyggelse og anbringelse Ultimo (2011) Ultimo (2012) Januar (2013) Februar (2013) Marts (2013) - Ultimo (2011) Ultimo (2012) Januar (2013) Februar (2013) Marts (2013) Anbringelse Forebyggelse Anbringelse Forebyggelse

13 Millioner Arsvækr Forbrug og årsværk Institutioner/opholdssteder og øvrige anbringelser 140 Forbrug på Institutioner, opholdssteder og øvrige anbringelser 200 Årsværk på Institutioner, opholdssteder og øvrige anbringelser Ultimo (2011) Ultimo (2012) Januar (2013) Februar (2013) Marts (2013) 0 Ultimo (2011) Ultimo (2012) Januar (2013) Februar (2013) Marts (2013) Institutioner og opholdssteder Øvrige anbringelser Institutioner og opholdssteder Øvrige anbringelser

14 Procentfordeling mellem opholdssteder, døgninstitutioner samt øvrige anbringelser Ultimo (2011) Ultimo (2012) 29,3% 33,9% 37,4% 29,9% 36,8% 32,7% Opholdssteder Døgninstitutioner, sikrede institutioner Plejefamilier samt øvrige anbringelsestyper Opholdssteder Døgninstitutioner, sikrede institutioner Plejefamilier samt øvrige anbringelsestyper Januar (2013) Marts (2013) 42,6% 24,4% 42,1% 23,3% 33,0% 34,6% Opholdssteder Døgninstitutioner, sikrede institutioner Plejefamilier samt øvrige anbringelsestyper Opholdssteder Døgninstitutioner, sikrede institutioner Plejefamilier samt øvrige anbringelsestyper

15 Titel på mødet kan skrives i dette felt side 15

16 Status Økonomisk opbremsning overholdelse af budget 2012 Calibra fuldt implementeret Controllers centrale funktion: skærper den økonomiske bevidsthed Større opmærksom på hvad vi får for pengene krav til leverandører Månedlige strategi- og driftsmøder med økonomi Området følges tæt politisk Overraskelser er blevet en undtagelse Investerer i forebyggende tiltag Hjemmehossere, integrationsmedarbejdere, misbrugskonsulent, styrkelse af fronten mv. Servicestandarder for alle foranstaltninger Kompetence på vej til at lægges ud igen Kræver økonomisk indblik og ejerskab ude hos den enkelte teamleder og medarbejder Calibra er også her et godt redskab Servicestandarder sætter rammerne Titel på mødet kan skrives i dette felt side 16

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere