Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser"

Transkript

1 Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision afholdes af Fonden. behov. løn, personale og økonomiområdet CØP sikrer i den forbindelse også, at der udarbejdes de fornødne kontrolinstrukser. Revisionen indrages efter behov Fonden inddrages efter behov i beskrivelserne.

2 Løn og Personale OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Løn- og Personalesystem CØP sørger for de fornødne aftaler med systemejer omkring Evt. systemafgifter afholdes af fonden. anvendelsen af kommunens system til løn, ferie, fravær og personale. Ansættelser CØP sender kvitteringsskrivelse til alle ansøgere og journaliserer ansøgningerne. Kopi eller elektroniske løsning af alle ansøgningerne afleveres til ansættelsesudvalget. CØP laver udkast til kontrakter, som godkendes af adm. direktør og af medarbejder. CØP sikrer desuden arkivering af personalesagerne. Fonden står for processen frem til, at der er truffet beslutning om, hvem man ønsker at ansætte (dvs. stillingsopslag, jobog personprofil og processen i ansættelsesudvalget herunder indkaldelse tilsamtale). Der kan uden beregning søges rådgivning hos CØP. De fleste ansættelser i fonden vil ske på kontrakter på overenskomstlignende vilkår (jf. aftaler mellem KL og de faglige organisationer). CØP indberetter til lønsystem og sikrer korrekt skattetræk, afregning af a-skat, atp, kontonr. oplysninger mv. CØP sender afslag til de ansøgere som ikke kom i betragtning. Ændringer i ansættelsesforhold (løn, timetal, tjenestested o.lign) CØP indberetter ændringer i lønsystemet og arkiverer på personalesagerne. CØP udarbejder det konkrete papirarbejde (juridiske dokumentation). Fonden orienterer CØP om ændringer

3 Afskedigelser af medarbejdere CØP sikrer den korrekte juridiske behandling og rådfører sig om nødvendigt med andre eksperter på området (evt. betaling afholdes af CØP). CØP står desuden for papirarbejdet. Fonden har beslutningskompetence (dog skal Fonden følge de råd, som CØP angiver i processen). Ferie og fraværsadministration CØP indberetter ferie og fravær pba. af oplysninger fra medarbejderen. Fonden skal følge den forretningsgangsbeskrivelse som CØP udarbejder Rejse- og befordringsgodtgørelse CØP indberetter til lønudbetling pba. af oplysninger leveret fra de, der skal modtage godtgørelsen Fonden skal følge den forretningsgangsgangsbeskrivelse, som CØP udarbejder Refusioner CØP indhenter, afregner og konterer refusioner (sygdom, barsel, fleskjob mv.). Administration af særlige jobordninger Sagsbehandler særlige jobordninger og sørger for indberetning til lønsystemet. Fonden har beslutningskompetencen og ellers følger dette område ordinære ansættelser. Sygefraværsopgørelser CØP udarbejder sygefraværsopgørelser til Fonden Øvrige forhold: - MUS-samtaler - Kompetenceudvikling - Arbejdsmiljø - Personalepolitik - osv. CØP er konsulenter og kan anvendes som sparringspartnere. Fonden har forpligtigelserne på disse områder men kan anvende CØP som konsulenter.

4 Økonomi OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Økonomisystem CØP indhenter tilbud på 2-3 løsninger og anbefaler løsning overfor Fonden. Revisionen inddrages i CØP s anbefaling (og forberedelse) Beslutningskompetence Evt. honorar til revisionen afholdes af fonden Det er undersøgt om, Fonden kan anvende kommunens økonomisystem. Dette er ikke muligt, da Fonden skal aflægge selvstændigt regnskab og ikke er en del af Aarhus Kommune. Kontoplan CØP udarbejder kontoplan i det valgte økonomisystem. Kontoplanen skal indeholde 2 formål: - Sikre korrekt udarbejdelse af regnskab - Sikre at der kan ske den rette økonomistyring og rapportering til Fonden. - Sikre ekstern rapporteringskrav fra tilskudsgivere Fonden inddrages i processen. Evt. honorar til revisionen afholdes af fonden Revisionen inddrages i fornødent omfang. Bankforbindelser og kontantkasse Afstemninger af statuskonti. CØP sikrer oprettelse af de fornødne konti. Fonden har som udgangspunkt ingen kontantkasse. Udlæg refunderes efter bilag. De 3 chefer/direktører udstyres med eurocard. CØP foretager dette Fonden inddrages i processen. Valg af bankforbindelse foretages af fonden(fonden har pt. Nordea). Cheferne overholder de retningslinjer som CØP opstiller for håndteringen af eurocard. Bilagsadministration og CØP konterer og betaler regningerne. Det forventes at Den administrerende direktør inddrages

5 indkøb ske i et elektronisk system (f.eks. Navision) Indkøb varetages af enten Fonden eller CØP efter konkret aftale. og godkender særlige bilag (f.eks. repræsentation og beløb over en nærmere fastsat beløbsgrænse). Fakturering og debitorhåndtering CØP fremsender regninger og følger op på regningsbetaling. Fonden orienterer CØP omkring faktureringsgrundlag. Tilskud til projekter (eksterne) CØP sørger for udarbejdelse af budgetter og styring af projekterne i økonomisystemet. CØP sørger for, at der løbende foretages økonomiopfølgning til direktør. CØP sørger for udbetaling af tilskud. CØP sikrer, at alle tilskudsmodtagere indsender den fornødne dokumentation for at projekterne er afholdt og beløbet anvendt for forudsat. CØP vil til dette formål udarbejde forretningsgangsbeskrivelse som tilskudsmodtagerne skal følge. Udgangspunktet vil være tro-og-love erklæringer med mindre tilskud. Regnskaber ved større tilskud. Og revisionspåtegnede regnskaber ved de meget store tilskud. Der vil desuden blive tilbageholdt 10-25% af bevillingen indtil tilskudsmodtageren har levet op til betingelserne i tilskudsskrivelsen. Fonden beslutter hvem der skal have tilskud og orienterer CØP. Fonden godkender forretningsgangsbeskrivelsen. Den administrerende direktør skal - selvsagt forholde sig til økonomien. Fonden inddrages, hvis tilskudsmodtagerne ikke har levet op til forudsætningerne i det bevilgede tilskud. Fonden skal gennemgå den kvalitative projektrapportering. Det er også Fonden, der sagsforberede ansøgninger til bestyrelsen. Specialregnskaber til eksterne tilskudsgivere CØP sørger for udarbejdelse af budgetter og styring af regnskaberne i økonomisystemet. CØP sørger for, at der løbende foretages økonomiopfølgning til den administrerende direktør. CØP udarbejder regnskaberne og sørger for evt. revisionsgodkendelser. Evt. honorar til revision afholdes af Fonden. Kvalitative beskrivelser i såvel ansøgning som i regnskabet foretages af Fonden. Den administrerende direktør skal - selvsagt - forholde sig til økonomien

6 Momsregngskab Såfremt fonden momsregistreres sørger CØP for momsafregningerne og momsregnskab Løbende økonomirapportering Klargøring til årsregnskabet (grundlag mv.) CØP udarbejder dette til Fonden og deltager i månedlige møder med den administrerende direktør. CØP udarbejder dette og har kontakten med revisionen. Den administrerende direktør forholder sig til den økonomiske status og træffer de fornødne beslutninger. Fremlæggelse af årsregnskab og økonomiopfølgninger for bestyrelsen Revisionen udarbejder årsregnskab. Revisionen og CØP deltager i bestyrelsesmødet. Fremlæggelse for bestyrelsen.

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013

MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013 MDI 2013 Administrationsaftale MDI paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 MDI 2013 Som bestyrelse og leder

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB C E N T E R F O R Ø K O N O M I O G P E R S O N A L E 1 1. version godkendt i chefgruppen d. 19. juni 2007. 2. version

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE

KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE udvalget 10. december 2013 Indholdsfortegnelse_Toc372035170 1 Indledning... 7 2 Services fordelt på områder... 7 3 Samarbejde om service... 8 4 Forvaltningernes

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 OBLIGATORISKE YDELSER... 9 Afstemning af balancekonti... 9 Afstemning af balancekonti Kompliceret... 10 Afstemning af balancekonti

Læs mere

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Dokumenthistorik Dato Version Beskrivelse Forfatter 08-10-2011 1.0 Udkast Dennis

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn Ledelsestilsyn for Psykiatrien Psykiatriens i Region Syddanmark overordnede ledelsestilsyn Version 2.1 1. Udkast, Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed... 1 1.2 Øverst ansvarlig ledelse...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere