BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00"

Transkript

1 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS), Torben Westen (TW), Kirsten Skov Rasmussen (KSR) 1. Formøde med Kabyssen Der blev afholdt et kort møde med René, hvor forhold vedrørende driften af Kabyssen og klubhuset blev drøftet. René blev informeret om, at klubben agtede at overholde kontrakten, og man forventede det samme af Kabyssen. René ønskede en ændring af åbningstiderne mandag/tirsdag i forhold til det i kontrakten aftalte. Det blev aftalt, at han vender tilbage med en plan over åbningstiderne, hvorefter der laves et tillæg til kontrakten. Kabyssens økonomiske forpligtelser, herunder huslejekontoen blev gennemgået. Bestyrelsen bad om en specifikation af Kabyssens indbetalinger for brug af klublokalet på 1. sal, da disse ikke fremgik af regnskabet for René ville vende tilbage med en specifikation. Kommende arrangementer blev gennemgået med René, som har fået udleveret foreløbig aktivitetsplan. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. marts 2011 ESR nævnte, at der i punkt 4.1 vedrørende nyt økonomisystem manglede en bemærkning om, at kassereren inden for den i budgettet afsatte ramme havde frie hænder til at indkøbe det økonomisystem, der passer bedst til SKS under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse af det reviderede budget. Referatet tilrettes

2 3. Gennemgang af indgående post Fra Dansk Sejlunion var fremsendt målebrev for SKS skolebåd til brug for deltagelse i kapsejlads. Dokumentet arkiveres i SKS arkiv. 4. Ekstraordinær generalforsamling Forberedelser til generalforsamlingen blev gennemgået. ESR oplyste, at Ove Nielsen gerne modtog valg som som dirigent på generalforsamlingen. 5. Meddelelser fra formanden 5.1 Optimist samarbejde ESR oplyste, at han sammen med Bodil havde haft et møde med formanden for Ishøj Sejlklub vedrørende et eventuelt samarbejde om optimist sejlerne. ESR vil invitere Ishøj Sejlklub til et nyt møde med deltagelse af flere medlemmer fra de respektive bestyrelser, da det ikke var blevet klart, om Ishøj Sejlklub er interesseret. Fra havnens side ser man gerne oprettet et fælles juniorcenter ved Ishøj Sejlklubs juniorhus og er ifølge havnefogeden indstillet på at finde en løsning, som er økonomisk attraktiv både for havnen og begge klubber. Forsikringsmæssigt vil det formentlig være en økonomisk fordel at blive samlet, ligesom det også vil være sjovere for børnene at være flere, der sejler sammen. Det undersøges, hvad det koster af forsikre juniorerne. 5.2 Renovering af juniorbro Renovering er påbegyndt ved havnens foranstaltning. 5.3 Planer for areal ved juniorhus Inden en eventuel igangsætning af renovering af juniorhuset har SKS fremsendt skrivelse til Ishøj kommune vedrørende planerne for arealet ved juniorhuset, da området er medtaget på et skitseprojekt i havnens udviklingsplan. Teknisk forvaltning vendte tilbage samme dag, de modtog brevet og oplyste, at der p.t. ikke foreligger planer om anvendelse af arealet. 5.4 Medlemstal SKS Der er p.t. i alt 329 medlemmer i SKS omfattende alle medlemstyper. 5.5 Nøgler til SKS faciliteter 5.5 Kabyssen har stadig nøgler og klubstandere på lager. Nøgler udleveres mod et depositum på 25 kr. og standere koster 25 kr. 2

3 6.0 Meddelelser fra kasseren 6.1 Rykker samt administrativ håndtering af ikke betalende medlemmer. Der er lavet en restanceliste, som viser, at der p.t. er 46 ikke betalende medlemmer. KS gennemgår listen sammen med havnekontoret for at checke, hvorvidt der er tale om medlemmer, som ikke længere er i havnen. Der vedlægges et girokort sammen med næste klubblad til de medlemmer, som endnu ikke har betalt. Ved fortsat manglende betaling vil havnen blive orienteret herom. 6.2 Kontingent til Dansk Sejlunion (DS) KS havde undersøgt reglerne i forbindelse med betaling af kontingent til Dansk Sejlunion og udarbejdet et notat herom til bestyrelsen. Der er p.t. ingen mulighed for besparelser. Andre muligheder overvejes. Det blev aftalt, at definitionen på et familimedlemskab medtages på næste års GF. 6.3 Økonomisystem KS sonderer markedet. Hostede løsninger vurderes også, men her er driftsudgifterne høje. 7.0 Aktivitetsplan Status påskefrokost Ca. 55 medlemmer havde tilmeldt sig til frokosten. Det overvejes, om arrangementet skal gøres til en tradition. Billeder kan ses på hjemmesiden. 7.2 Standerhejsning og fest Torben Westen gav en status på antallet af tilmeldte til standerhejsningsfesten, som endnu ikke var så stort. Man blev enige om at rykke tilmeldingsfristen nogle dage, da man forventede, at flere ville tilmelde sig til i forbindelse med fremmødet til generalforsamlingen. Antallet af tilmeldte endte med 43. Leje af telt blev annulleret, da festen kunne holdes i Kabysssen. 7.3 Status optimister Der indkaldes til nyt møde med bestyrelsesmedlemmer fra SKS og Ishøj Sejlklub. 7.4 Tovholder til juniorudvalg Det blev aftalt, at Jørgen Danielsen bliver tovholder i stedet for Kell Sahlholdt. 7.5 Status skolebåd Båden er blevet pudset og poleret, men der skal også laves nye bunde i siderum. JD orienterede om økonomien i projektet. Stig Førsting har meddelt, at han gerne fungerer som instruktør. 3

4 8.0 Nyt fra udvalg 8.1 Pinsetur KSR præsenterede forslag fra aktivitetsudvalget vedrørende pinseturen, herunder forslag om en bustur om lørdagen til Domkirken i Lund samt andre seværdigheder samt bestilling af spillemand om aftenen i forbindelse med fællesspisningen. Bestyrelsen godkendte aktiviteterne under forudsætning af, at der opkræves en egenbetaling på 50, for at deltage i busturen. Der ophænges tilmeldingslister i klubhuset i forbindelse med omtalen af pinseturen. 9.0 Klubhuse 9.1 Renovering af klublokale/kabyssen KTJ har gennemgået klubhuset/kabyssen udvendigt og det er blevet konstateret, at huset er i en tilstand, hvor visse renoveringer er påkrævet. KTJ har efterfølgende indhentet tilbud på maling af vinduer og døre og vindskeder på begge gavle samt tilbud på udskiftning af vindue i klublokale. Øvrige vinduer på 1. sal bør også efterses af snedker, da der er rådadgrebne glaslister, ligesom vinduer og yderdøre trænger til maling. 9.2 Renovering af juniorhus Juniorhuset er ligeledes blevet gennemgået af KTJ. Også her er visse renoveringer påkrævet i form af udskiftning af brædder visse steder m.m. Man blev enige om at ansøge om midler til renoveringerne af begge klubhuse fra den pulje på kr., som Ishøj Kommune yder til havnen til brug for vedligehold af klubhuse. Klubhusudvalget udfærdiger skrivelse til havnekontoret. Det blev endvidere aftalt, at der rettes henvendelse til Ishøj Kommune for at høre, om SKS kan komme med i den kommunale aftale, som p.t. fungerer i havnen vedrørende rengøring af klubhuse. KSR udfærdiger skrivelse til kommunen. 9.3 Gennemgang af Kabyssens kontrakt Kontrakten blev udleveret til bestyrelsen, og man aftalte at gennemgå den sammen på næste møde. 10. Hjemmeside/Vind & Vejr/opslagstavle 10.1 Status annoncører Vind & Vejr Er i god gænge der tages kontakt til firmaer, som hænger opslag på tavlen uden forudgående aftale. Det har bevirket, at flere ønsker at annoncere i Vind & Vejr. 4

5 10.2 Hjemmeside KSR forsøger at opdatere hjemmesiden med nyheder jævnligt, så medlemmerne bliver løbende orienteret om aktiviteter i klubben og andre nyheder. 11. Nyt fra havnen Renovering af flydebroer var på havnens opslag oplyst til at skulle ske den 26. maj i stedet for den 26. april, hvilket har givet lidt forvirring. Nogle SKS medlemmer er utilfredse med, at der er indført afgifter på målere på 300 kr., mens andre ikke skal betale for at forbruge strøm. Formanden løfter problematikken over for havnefogeden. 12. Erindringsliste Erindringslisten blev gennemgået og opdateret. 13. Eventuelt Der laves mappe med relevante dokumenter vedrørende klubhusene til klubhusudvalget. Det undersøges, om der findes andre fonde, hvor SKS kan ansøge om en hjertestarter til klubhuset, som hver dag besøges af et stort antal mennesker. Tryg Fonden er tidligere søgt, men har givet afslag. KSR undersøger. Referent: Kirsten Skov Rasmussen 5

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013 Indkaldelse til generalforsamling i Sydkystens Sejlklub onsdag den 5. marts klokken 19.00 i klublokalet ov er Kabyssen Sydkystens Sejlklub Særnummer 36. årgang 2013 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Bestyrelsesmøde15052003

Bestyrelsesmøde15052003 Page 1 of 5 Bestyrelsesmødereferat Sted: Hasseris Kirkes mødelokale Tidspunkt: Torsdag den 15.5.2003 kl. 19.30 Deltagere: Jørgen Svensson Afbud: Per Studsholt Torben Thorup Niels Melchior Jensen (suppleant)

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 3 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 3 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 3 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen

Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Tid og sted: den 08. april hos Olaf på Fjordgaarden.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere