Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013"

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob Nilsson, Lindis Mikkelsen Ingen Mikkel Lindis Dagsorden 1.0 Valg af referent Godkendelse af sidste referat Nyt økonomisystem, status Træf: Vintertræf 2013, orientering Forårstræf 2013, orientering Sommertræf 2013, orientering Efterårstræf 2013, placering, træfansvarlig Havkajak-info Generalforsamling medlemmer på valg, Mikkel og Anette referent: Marianne Bjørn? Stemmetæller: Anette vedtægtsændringer Hjemmeside Branding og merchandises Evt.- med endelig fastsættelse af næste møde på nuværende tidspunkt 6.april i København Side 1 af 6

2 1.0 Valg af referent Lindis blev valgt. 2.0 Godkendelse af sidste referat Referatet sendes ud til alle, som indenfor en uge skal sende kommentarer til referenten. 3.0 Nyt økonomisystem, status Pga. sygdom er etableringen af det nye økonomisystem forsinket, men er formodentlig klar til kontingentopkrævning i april. Det giver ikke foreningen økonomiske problemer umiddelbart. 4.0 Træf: 4.1 Vintertræf 2013, orientering Samme koncept som sidste år. Alle grupper kommer i vandet fredag, derefter undervisning lørdag. Nyt tiltag: konkurrence søndag i kajakbalance med præmie. Mikkel har udsendt tilmeldingsform til træf. Det blev diskuteret hvorledes et bestyrelsesmedlem, der samtidig fungerer som instruktør, skal honoreres. Via træfgebyr, kørsel mm. Følgende retningslinjer blev besluttet: Hvis man har minimum to sessioner, godtgøres det af træffet. Hvis det er mindre, betaler foreningen. Ligeledes blev det diskuteret, hvilken formulering i forhold til betaling, der er optimal. Skal man give en tilmeldingsfrist, eller skal man skrive, at man ikke er optaget før betalingen er gået ind på træfkonto? Sidste formulering blev foretrukket. 4.2 Forårstræf 2013, orientering Diskussion om Leslie/Martins turplanlægningskursus til fire- fem tusind kr. Hvem aflønner? Det blev besluttet, at kurset finansieres ved brugerbetaling. Det blev foreslået at lave en positiv prioriteringsliste, således at foreningen kan få glæde af de uddannede på senere træf. Træfdeltagere har mulighed for at ankomme allerede fra onsdag/torsdag for 100 kr. ekstra. Niels Kyhn undersøger muligheden for fiskeri-workshop. Folk skal svare på ønsker du morgenmad, så vi ved, hvor mange der er. Masken til forårstræffet skal revideres af Mikkel. Cramer går det efter. Træfgruppen skal gå de individuelle tilmeldinger efter, så det er tilpasset træffet. Side 2 af 6

3 4.3 Sommertræf 2013, orientering Pladsen er afklaret: Rantzausminde. Madleverandør er på plads. Trys Morris er instruktør. Måske noget EPP3-kursus. Steen foreslår halvdagskurser, så lidt flere personer kan nå at melde sig til. Workshop: måske foto, fiskeri. Et tema bliver sikkerhed. Deltagerbetaling 750 kr p.t. Festmiddag 200 kr. Pernille gennemgik det foreløbige budget. 4.4 Efterårstræf 2013, placering, træfansvarlig Cramer redegjorde for forskellige overvejelser. Uffe: bornholmerne til gerne holde efterårstræf Uffe undersøger dette inden d. 7. april. Alternativt foreslog Niels K den sjællandske nordkyst. 5.0 Havkajak-info Niels Chr. Hansen fra redaktionen af Havkajakinfo mødte op og orienterede om bladets problemer. Bladets største problem er at skaffe skribenter, derfor bad han bestyrelsen om hjælp til forfatteremner. Jacob foreslog en regionsopdeling, således at der hver gang kunne stå lidt om kommende eller afviklede aktiviteter. Niels Chr. Hansen foreslog, at forskellige klubber fortalte om deres aktiviteter. Niels K: der skal være billeder fra de afholdte træf, for at understrege foreningspræget. Pernille foreslog en aktivitetskalender. Niels Chr. Hansen: folk skal selv komme med oplysningerne, da det ikke er muligt for bladgruppen selv at opsøge informationerne. Det skal stå i det kommende blad, at man fremover kan indsende oplysninger om havkajakroer-aktiviteter. Bladgruppen forbeholder sig ret til at redigere i det indkomne. Niels Chr. Hansen foreslår også noget forbrugerstof: forbruger-anmeldelser. Hvordan får vi fat i folk? Hvordan sikrer vi troværdighed? Pernille: skal understreges, at det er anmelderens personlige holdning eller tydeligøres at man har en kommerciel interesse. Niels Chr. Hansen tilbød også at lave et interview, hvis folk har en god historie, men ikke er glade for selv at skrive. Side 3 af 6

4 Niels K.: hvis man lover, at resten af historien i bladet bringes på hjemmesiden, skal vi huske at lægge det på. Ide: Husk lige: hvis du sender en beretning fra træffet, får du dit træfgebyr tilbage. Jacob foreslog en slags konkurrence, hvor den bedste bringes, således at vi undgår det for opremsende. Annonce er overtaget af Marc Lange (?):større leverandører, Hans Cramer : mindre leverandører. Uffe: der bør være 1. prioritet til vores medlemmers annoncer. Steen: og der bør gives mulighed for tegne småannoncer.. Forslag om at Marc skal lave en rabatordning med Friluftsland. 6.0 Generalforsamling. 6.1 medlemmer på valg, Mikkel og Anette. Mikkel og Anette genopstiller 6.2 referent: Marianne Bjørn? Stemmetæller: Anette Bestyrelsens beretning v. Mikkel, Birger Elmedal: det rød-hvide bånd, Jørgen Møholt: Havkajaksamrådet. Regnskab: Cramer Biblioteket? Indkomne forslag: Cramer foreslår regnskabsfører. Vedtægtsændringer skal være særskilt punkt. Kontingent uændret. Foreningen betaler chili. Serveres 18. GF starter Foreningen giver mulighed for at købe øl og vand. 6.3 vedtægtsændringer Uffe havde forskellige forslag. Ændringsforslag til 3, stk 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kalenderår. Ved for sen indbetaling af medlemskontingent betragtes medlemmet som udmeldt. Blev godkendt Ændringsforslag til 3, stk 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet følger kalenderåret. Nyindmeldte efter betaler først kontingent i det efterfølgende år. Blev godkendt Side 4 af 6

5 Ændringsforslag til??? stk.8: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Hvad hvis 3 eller flere stiller op til samme plads, er det så den der får flest stemmer, eller skal vinderen have mindst 1 over halvdelen af de afgivne efter de nødvendige valgrunder? Ved sådanne personvalg, hvor der er flere end det antal, der skal vælges, anvendes prioritetsmetoden. Blev godkendt Vi holder fast i formuleringen om tre træf pr. år. Mikkels forslag: 1 stk 2. Foreningen er en landsdækkende forening med hjemsted i Århus kommune. Godkendt Vi skal ikke specificere.. ikke enig i stk. 3 Paragraf 2 :Formålsparagraffen: Vi mente ikke at stk c skulle udvides. 3 Medlemskreds. Stk 2. Hvad menes med primært? Vi optager da ikke medlemmer under 12 år. Burde denne formulering ikke strammes? Vi besluttede at bevare primært, som kan tage højde for undtagelsestilfælde. 4, stk 8 i parentesen: "en" skal være "én" eller "een" Mener bare det skal være alm. flertal, altså den der får flest stemmer. Vi blev enige om at stryge parantesen ( en over halvdelen osv..) 6, stk 2. Mener ikke der skal stå "mindst 4" i stedet for "mindst 3". Der er altid en risiko for at et træf ikke kan gennemføres og må aflyses, hvis f.eks. en træfgruppe kollapser, taget styrter sammen i en svømmehal, en hovedleverandør går konkurs eller lignende. Hvis dette sker, vil vi blive tvunget til at arrangere et nyt træf. Godkendt Træffene annonceres i dag 2 måneder før et træf, og tilmelding starter 1 måned før et træf. Det er en mindre ting, og ikke noget kardinalpunkt Side 5 af 6

6 Vi besluttede at bevare det, der står allerede. 7.0 Hjemmeside Uffes historie er nu lagt op uredigeret. Webmaster bør ikke redigere og lægge materiale op uden forfatterens medviden og accept. Men godt med respons og ideer fra webmaster. Måske en ide at adskille webmaster og formandspost, da begge dele er et stort arbejde for 1 person. Det blev diskuteres, hvordan man sørger for at folk overholder loftet i debatforum med max 300 anslag. Kan man evt. indbygge i systemet, at folk ikke kan skrive mere? Møholt og Mikkel skal spørges. 8.0 Branding og merchandises Vi diskuterede Mikkels forslag vedr. stofmærker. 9.0 Evt.- med endelig fastsættelse af næste møde på nuværende tidspunkt 6.april i København. Pernille havde udarbejdet en oversigt over de forskellige uddannelsessystemer (EPP, BCU og DGI) og lovede at skrive et indlæg til Havkajakinfo. Anette: sikkerhedsregler, guidelines. Hvad står vi juridisk til ansvar for? Hvis fx folk slår ture op på et træf - og man kender dem ikke. Hvilket ansvar har vi så, hvis det går galt? I hvilket omfang er hver mand kaptajn i sin egen båd? Cramer vil spørge DGI om vi evt. kunne få en jurist til at komme til næste bestyrelsesmøde. Er det den enkelte, der selv har ansvar for sin egen sikkerhed? Måske kunne nogen fra Bladudvalget også deltage, for det ville en god ide at skrive nærmere om det i bladet. Side 6 af 6

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010.

Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010. Referat Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010. Kl. 10 17 i Kolding Kajak Klub, Trindholmsgade 20, Kolding. Tilstede: Lone Pedersen LP 20 91 95 03 Hans Cramer HC 29 72 43 13 Steffen Juul-Sørensen SJS 21 45

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer.

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere