Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30"

Transkript

1 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian (HC) Niels Hallløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Tove Vestergaard (TVP) Niels Thyssen Martin Skovsboe Pedersen Tilforordnede: Jan Lauridsen (JL) Afbud: Jakob Søholt Nina Adsersen Thor Petersen Dagsorden som følger: 1. Godkendelse af referat fra 21. maj Godkendelse af dagsorden 3. Orientering fra a) Formanden b) Forretningsføreren c) Udvalgene 4. Økonomi, herunder: a) Status driftsbudget og likviditetsbudget b) Henvendelse vedr. Kontingentnedsættelse pga alder c) Greenfeetilbud i juli måned 5. Driftsoptimering, herunder a. Status på econta 1

2 6. Banen, herunder a. Beslutning vedr. delvis overdækning af driving range b. Hensyn til banepersonalet under arbejde c. Baneservice, - beføjelser, opgaver og organisering d. Baneguide 7. MGC informations- og kommunikationspolitik, herunder a. Henvendelse vedr. information fra udvalg mv. b. Henvendelse vedr. information om ændring af lokalregler 8. MGC s organisation, herunder a) Status på organisationsanalyse mv. b) Strategiseminar for bestyrelsen 9. Status på projekter: a) Hul 15 b) Peters gård c) Tordenhytter d) Brøndboring/vandtank/bassin 10. Eventuelt 11. Næste møde: mandag d. 25. august 2014 kl Personale og fortrolige sager 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Orientering fra a) Formanden (HC) HC og JS indledte en ny dialog med Borgerservice, primært vedr. hul 15. De mødtes med Rahib fra 3. mag. De har ikke til hensigt at hjælpe med køb af ny jord til nye huller. Det er op til MGC selv at købe jorden. HC vil gerne have lavet en partnerskabsaftale med Borgerservice aftalen er mailet. MGC skal nu have fat i 4. mag. og vil gerne have Niels Eilif med på banen, da han har god kontakt til enkelte politikker. Det drejer sig ligeledes og en løsning med overtagelse af Peters Gård. HC og JL har afholdt en møde med et Øl-firma, som meget gerne vil ind i MGC. De har tilbudt et større sponsorat. Aftalen med Carlsberg udløber ved årsskiftet. Bestyrelsen vil inden næste kontrakt underskrives, have lavet et sæt forretningsprincipper i forhandlingerne med leverandøren, Simon og MGC. HC har arrangeret et formandsmøde med Ådalen og Aarhus GC. Det havde man for 3 år siden og klubberne vil gerne starte det op igen. Det er primært tænkt som et erfamøde hvor man kan udveksle erfaringer m.m. Club Manager JL er kontaktet af arbejdstilsynet. De har lavet et påkrav om at vi skal lave foranstaltninger der beskytter vores greenkeepere bedre i deres daglige arbejde. Der vil blive sat blinklys på deres maskiner som advarsel om at man skal vise hensyn. Gennemføres snarest. Det nye økonomisystem er tæt på at være fuldt integreret og de nye muligheder vil blive præsenteret på det næste BM. Der bliver sat en infotavle op ved 1. tee. Den vil være oppe at køre med de rigtige informationer først i august. Der arbejdes på højtryk, for at få sat gang i vores nye overdækning på driving range. Nærmere informationer følger snarest. 2

3 Mollerup Golf Club vil blive præsenteret i GolfAvisen med 2 sider i juli udgaven. Vi afholder World Golfers Championship søndag d. 13. juli. Alle medlemmer kan deltage med max. Hcp. på 25. Hyundai Family Golf vil meget gerne gæste MGC igen og vi har sagt ja til endnu et besøg. Det var et utrolig sjovt og anderledes arrangement. Det bliver d. 7. september. Nærmere infor følger. Vi har som klub tilmeldt os Golfspilleren i Centrum. Det er et utrolig godt værktøj, som kommer hele vejen rundt i klubben. Der kommer flere og flere nyttige informationer og feedback fra medlemmer og gæster, som vi kan bruge konstruktivt i det fremadrettet arbejde med at gøre MGC endnu bedre. Husudvalg Vi (mest Niels-Eilif og HC) arbejder på at få udsendt et nyhedsbrev inden sommerferien. Sagen vedr. klubhusbyggeriet er man i dialog med Juul og Nielsen om at man gerne ser at tingene bliver gjort færdige. Turneringsudvalg Vi kan stadig ikke lave rangliste for Synoptik Cup. Det er meget frustrerende, da det tager noget af interessen når man ikke til klubbens turneringer kan oplyse om stillingen. Sidste tællende turnering er Carlsberg Cup som afvikles den 24.august. Den 25. skal alle turneringer være indgivet, håber at vi når det. Regionsgolf: Vi har i år to hold som har vundet deres puljer. Senior A skal spille om oprykning til 3.division. B holdet skal spille om at vinde landsfinalen. Tillykke til begge hold. Veteran B og veteran C15 fik en 2.plads i deres puljer. Veteran C11 fik en 3.plads. C holdet sluttede sidst i deres pulje. Klubturneringerne er alle afviklet som planlagte og så vidt vides uden problemer. Trivsels- og kommunikationsudvalget Baneservice er nu klar til komme på banen. Der har været afholdt et par møder og de er nu godt klædt på til opgaven. Der arbejdes på at de ligeledes skal kunne tilbyde salg af drikkelse og lidt spiseligt. Udvalget arbejder hen imod en opsplitning i et Trivselsudvalg og et Kommunikationsudvalg. Det vil der blive taget stilling til i august. Nyhedsbrevet udkommer fredag. Sportsudvalget/Juniorudvalget Juniorudvalget melder om for få medlemmer og efterlyser nye kræfter til udvalget, så der kan sættes nye ting i gang for at skaffe flere juniorer. Hos eliten er ambitionerne intakte og går en spændende sidste runde i møde. 1. herrer overraskede i Holstebro og det gav nyt håb. I de andre rækker er der ligeledes spænding til det sidste. Der har været en større artikel i JP om Eliten i MGC. Erhvervs- og sponsorudvalget Det nye Erhvervs- og Sponsorudvalg havde det første møde d. 3. juni. Her var der en kort orientering og gennemgang af udvalgets opgaver. 3

4 Mollerup Business Club er godt i gang og har haft 3 arrangementer, bl.a. havde vi en fantastisk og sjov dag sammen med Leif Nyholm. MGC Junior Akademi er stadigvæk i støbeskeen. Men da Knud Storgaard har meldt fra, skal konceptet og opgaverne gennemarbejdes igen. Ved Company Days skal vi prøve at sælge væres pro er til arrangementerne. Det giver dem mulighed for at tjene en ekstra skilling. Begynderudvalget De har modtaget en mail vedr. begyndertræningen, som er sendt videre til SJ. JL og SJ vender mailen og gør status. 4. Økonomi a) Aktivitetsstøtten er godkendt for 2014 og Vi er nu nået igennem første halvår og vores økonomien er rigtig positiv. Det lover godt for resten af b) JL vil kigge på mulighederne for en differentieret greenfee og greenfeetilbud i juli måned. Evt. info vil komme på hjemmesiden. 5. Der er flere tiltag i gang vedr. optimering af klubbens forbrug af el, vand og varme. Der er ved at blive lavet en køreplan for de ting der kan og skal optimeres. Vi er i dialog med forskellige leverandør og afventer de endelige beslutninger. Vores nye økonomisystem er næsten fuldt integreret. Vi har driften oppe at køre og går nu videre til næste fase, hvor vi får de nye ting implementeret og gør klar til at det nye rapporteringsværktøj, som bliver præsenteret på næste BM i august a) Det blev besluttet at starte med overdækningen af driving range. Der er bevilliget kr i Vi begynder med udgravningen i uge 35/36. TVP gør opmærksom på, at udgifterne ikke er indregnet i budgettet for 2014/2015. b) Da klubben har fået et påkrav fra Arbejdstilsynet, skal vi have sendt information ud til vores medlemmer. Der skal en orientering ud med Nyhedsbrevet, hvor det klart står hvordan spiller på banen skal forholde sig når greenkeeperne arbejder, især når de kører med blink. Der skal styr på hvilke beføjelser greenkeeperne får. Deres kontaktperson bliver MM. c) Baneservice er klar til at rykke ud og hjælpe til på banen. Der er holdt flere møder med de personer der kommer rundt. Der er lavet et regelsæt for hvad opgaver de har på området og skal efter hver runde aflevere en dagsrapport. Hele holdet omkring Baneservice holder et evalueringsmøde i august/september. d) Der er lavet 500 stk. baneguides desværre er de blevet leveret med flere fejl. Vi afventer en afklaring med leverandøren. a) Vi skal have optimeret vores informationsniveau og den måde vi kommunikerer på. Der skal laves et regelsæt for de forskellige udvalg. Det drejer sig især om vores Trivselsudvalg og Baneudvalget. Hvilke opgaver har de og i hvilke medier/sociale medier skal der kommunikeres/informeres i. Der vil komme et oplæg til kommunikationen fremover, som skal fungere fra august måned. b) Der har været en del tvivl om vores lokalregel vedrørende vores elledninger/wirer på banen. Den blev ændret til at spilleren selv måtte vælge om de ville spille en ny bold. Det gælder ikke mere reglen er ændret tilbage igen så man skal slå en ny bold, når man har ramt wiren uden straf. a) MSP og HC har haft til opgave at kigge MGC s organisation og få lavet en organisationsanalyse. De har kigget tingene igennem og konklusionen blev at der er behov en større revision. Næste punkt bliver at få lavet en køreplan/oplæg snarest. b) Bestyrelsen besluttede at lave et strategiseminar fredag d. 3. oktober kl Status på projekter: 4

5 10. Eventuelt a) Hul 15 nævnt tidligere i referatet b) Peters gård nævnt kort tidligere i referatet c) Tordenhytter intet nyt d) Brøndboring/vandtank/bassin budgetteret til 2015 Begynderudvalget har indstillet to nye medlemmer: - Martin Have og Uffe Vithen Bestyrelsen havde ingen bemærkninger og de er nu en del af Begynderudvalget. 11. Næste møde: mandag d. 25. august 2014 kl Personale og fortrolige sager Mødet blev hævet af formanden kl Referent: Jan Lauridsen Godkendt af: HC Ralking Niels Halleløv Tove V. Pasalic Jakob Søholdt Knud Høgh Marianne Maegaard Niels Thyssen Martin Skovsboe Pedersen 5

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC)

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5.

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 19. maj 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Pause mellem hul 9 og 10

Pause mellem hul 9 og 10 www.falster-golfklub.dk Kære medlemmer Så er nyhedsbrevet på banen med masser af nyt! Nyhedsbrev april 2014 Pause mellem hul 9 og 10 Så er vi kommet i gang med scorekort printeren. Som I nok har set, så

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane.

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Formanden har ordet Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Desværre er det økonomisk ikke gået så godt, da vores indtægter igen er faldet, for

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 2 September 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L En glad golfspiller En glad golfspiller en golfoplevelse rigere Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf

Læs mere