Høstinformation 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høstinformation 2014/15"

Transkript

1 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater

2 Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede Brødhvede Brødrug Foderhavre Triticale Vand % 15,0 14,0 15,0 15,0 14,5 14,0 15,0 15,0 Kg/hl Maltbyg Maltbyg modtages og afregnes efter maltbygkontrakten, der kræves dokumentation for sortsrenhed enten ved analysebevis eller elektroforeseanalyse for kundens regning. Kvalitetsregulering - maltbyg Sortering: Basis 90/min. 70 fradrag kr. 0,70 pr. %. Protein: Basis 9,5 10,5. Min. 8,7 og max 11,5. Regulering uden for basis fra 8,7-9,4 kr. 0,80 pr. 0,1 enhed og fra 10,5-11,5 kr. 0,80 pr. 0,1 enhed. Vandindhold: Basis 14 %, maksimum 20 % vand. Spiring: Basis 97/min. 95. Udenfor ovenstående kvaliteter kan køber nedklassificere til foderbyg. Såfremt avlen kasseres til maltbyg, vil partiet blive afregnet til prisen for foderbyg på tidspunktet, hvor maltbygkontrakten blev indgået. Brødhvede og brødrug Købes kun efter prøve og afregnes efter gældende betingelser med brødindustrien. KG/HL vægt Fradrag ved undervægt kr. 0,35 pr. 100 kg pr. manglende 1 kg. Flyvehavre Ved tilmelding af korn til levering eller afhentning er der pligt til at meddele evt. indhold af flyvehavre. Indhold af flyvehavre medfører kg- og prisregulering.

3 TAKSTER FOR TØRRING KORN 2014/15 Foderkorn byg- havre - rug - hvede Brødrug handles på individuelle aftaler. TAKSTER FOR TØRRING - FRADRAG Eksporthvede - brødhvede og korn til special formål Maltbyg Vand % Fradrag for Fradrag for Fradrag for Tørring kr./100 kg % Tørresvind Tørring kr./100 kg % Tørresvind Tørring kr./100 kg % Tørresvind 0,0-14, ,1-14, ,35 0,75 14,6-15, ,05 0,75 7,30 1,50 15,1-15,5 4,45 0,75 6,95 1,50 8,30 2,25 15,6-16,0 5,95 1,50 7,95 2,25 9,35 3,00 16,1-16,5 6,95 2,25 9,20 3,00 10,35 3,75 16,6-17,0 7,90 3,00 10,20 3,75 11,35 4,50 17,1-17,5 8,90 3,75 11,60 4,50 12,30 5,25 17,6-18,0 9,45 4,50 12,05 5,25 12,75 6,00 18,1-18,5 9,85 5,25 12,60 6,00 13,25 6,75 18,6-19,0 10,65 6,00 13,10 6,75 13,85 7,50 19,1-19,5 11,55 6,75 13,60 7,50 14,75 8,25 19,6-20,0 12,35 7,50 14,60 8,25 15,65 9,00 Over 20 Individuel aftale Individuel aftale Svind: Den første procent reguleres pr. 0,5 %. Herefter reguleres for hver 0,1 %. MELDRØJER - RUG OG TRITICALE Vægt % Maksimum fradrag kr./hkg Maksimum svind % vægtfradrag 0,00-0, ,05-0,50 8 3,0 0,51-1,00 8 6,0 1,01-3, ,0 3,01-5, ,0 5,01 - Individuel aftale TAKSTER RENSNING Svind % Maksimum fradrag kr./hkg 0,1-0,5 0,90 0,6-1,0 1,90 1,1-1,5 2,60 1,6-2,0 2,90 2,1-2,5 3,35 Fremdeles + 0,50 kr. pr. halve %

4 RAPSmodtagelse 2014/15 Som grundlag for afregning udtages der inden aflæsning en prøve, som analyseres og omregnes til standardkvalitet. Standardkvalitet Vandindhold 9 % Renvare 100 % Rent frø 100 % Olieindhold basis 9 % vand 40 % Erucasyreindhold i fedtfase maks. 2,0 % Glucosinolatindhold mikromol pr. gram frø maks. 25 Reguleringer for vandindhold, renvare, rent frø og olieindhold foretages successivt og i den nævnte rækkefølge på den leverede varemængde. TØRRINGSTAKST - RAPS % vand Tørretakst kr. pr. 100 kg. Svind i % afrundet 9,1-9,5 8,75 0,75 9,6-10,0 10,90 1,50 10,1-10,5 12,50 2,25 10,6-11,0 13,75 3,00 11,1-11,5 14,90 3,75 11,6-12,0 16,30 4,50 12,1-12,5 16,90 5,25 12,6-13,0 17,50 6,00 13,1-13,5 18,60 6,75 13,6-14,0 19,80 7,50 14,1-14,5 20,90 8,25 14,6-15,0 22,10 9,00 Tørresvind: Den første procent reguleres pr. 0,5 %. Herefter reguleres for hver 0,1 %. Ved vandindhold over 15,0 % afregnes efter kvalitet og vandprocent. RENSNINGSTAKST - RAPS Rense i % Fradrag kr. pr. 100 kg. 99,9-99,0 2,25 98,9-97,0 6,25 96,9-94,0 9,25 Under 93,9 10,50 Rensesvind: Reguleres med 0,1 % pr. 0,1 % enhed. Rent frø: Reguleres med 1 % pr. % rent frø. Olieindhold Olieprocenten beregnes basis 100 % tørstof og måles i den rensede vare. Reguleringsprocenten udregnes ved at multiplicere olieindholdet i tørstof med en faktor: for partier med 9 % vand og derover er faktoren 0,91 for partier med 6,1-8,9 % vand er faktoren 1 minus (vandindholdet i procent: 100) for partier med 6 % vand og derunder er faktoren 0,94. Det efter punkt rent frø fundne kvantum korrigeres i forholdet 1,25:1 med forskellen mellem den omregnede olieprocent og 40 % olie.

5 ÆRTEmodtagelse 2014/15 Som grundlag for afregning udtages der inden aflæsning en prøve, som analyseres og omregnes til standardkvalitet. Standardkvalitet Vandindhold 14 % Renhed 100 % TØRRINGSTAKST ÆRTER % vand Tørretakst Svind i % afrundet 14,1-14,5 7,25 0,75 14,6-15,0 8,45 1,50 15,1-15,5 10,25 2,25 15,6-16,0 11,50 3,00 16,1-16,5 13,00 3,75 16,6-17,0 14,25 4,50 17,1-17,5 15,35 5,25 17,6-18,0 16,55 6,00 18,1-18,5 17,75 6,75 18,6-19,0 18,95 7,50 19,1-19,5 20,60 8,25 19,6-20,0 21,80 9,00 Tørringstakster - ærter Taksten tillægges kr. 1,60 pr. 0,5 % over 20,0 %. Rensningstakst - ærter Svind: Den første procent reguleres pr. 0,5 %. Herefter reguleres for hver 0,1 %. Fra 0,1-0,7 % urenheder beregnes kr. 2,00 pr. 100 kg. Derefter kr. + 0,20 pr. 100 kg pr. 0,1 %. Rensesvind: Reguleres med 0,1 % pr. 0,1 % enhed.

6 handelsbetingelser 2014/15 Lagerleje Der beregnes lagerleje af oplagt korn, raps og ærter pr. påbegyndt halvmåned (juli, august samt i indleveringshalvmåned er lagerfri). Lagerleje beregnes pr. den 1. og 16. i en måned. Satserne for lagerleje pr. halvmåned er for korn kr. 0,85 pr. 100 kg og for raps og ærter kr. 1,00 pr. 100 kg. Oplagring af korn kan maksimalt ske frem til 31. maj Lagersvind For leverancer, der er solgt til afregning senest pr. 15. september, beregnes ikke lagersvind. For modtagelse/leverancer efter denne dato beregnes 1 % lagersvind. Af alle oplagte partier pr. 31. december 2014, beregnes 1 % lagersvind. Prisaftale Såfremt vi modtager partier, hvor der ikke er indgået aftale om afregning, oplægges disse til senere afregning. Oplagte afgrøder Ved udleveringer debiteres omkostninger for ind- og udlevering. Markpresenninger Brugte markpresenninger tages ikke retur. Husk at tage markpresenninger hjem i god tid. Kvalitet Gode, sunde og artsrene varer. Afvigelser fra standardkvalitet medfører prisregulering. Prøver/analyser Vi anvender følgende apparater til analyse: Vandbestemmelse og rumvægt: NIT Protein: NIT Olie: NIT/NIR Urenheder: Godkendt prøverenser Sortering: Sortimat Prøvetagning/analyseomkostninger For analyse/prøvetagning beregnes pr. læs: Foderkorn kr. 80,00 Maltbyg, brødrug, industrikorn, sædekorn, ærter og majs kr. 105,00. Raps analyseres på eget laboratorium og debiteres sælger kr. 320,- pr. læs. Omkostningerne til kopiprøve vil blive debiteret. Kornafregning Afregning for køb af markafgrøder vil følge samme betingelser, som i forvejen er gældende for handelsforholdet med kunden. Dette vil overvejende være løbende halvmåned + 12 dage eller løbende 10 dage + 16 dage. Gode sunde varer Alle leverancer, som afregnes ifølge aftalen, skal kunne betegnes som gode sunde varer. Som eksempler på leverancer, der ikke kan betegnes som gode og sunde varer kan nævnes kornpartier med synlige spirer, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom, mider, skadedyr m.m. Listen er ikke udtømmende.

7 KORNETS PLACERING PÅ PRESenning KORNETS PLACERING PÅ 1 PRESENNING Toppen af kornet Kornet ligger korrekt på presenning. Presenning set fra enden KORNETS PLACERING PÅ 1 PRESENNING - SET FRA DEN LANGE SIDE Toppen af kornet Kornet ligger korrekt på presenning. Presenning set på langs (den lange side) KORNETS PLACERING PÅ FLERE PRESENNINGER Læg presenningen med den lange side mod hinanden, så korndyngen bliver så høj som muligt. Husk! Ved flere presenninger skal der være overlapning af presenningerne på 50 cm. Størrelsen på en presenning er 6 x 12 meter. 1. presenning 15 tons korn 2. presenning 40 tons korn 3. presenning 70 tons korn Presenningens lange side 4. presenning 100 tons korn Korrekt placering af flere presenninger, side by side.

8 Her finder du vores afdelinger klar til at modtage din høst... HEDEGAARD agro Østervrå Brønderslev Aggersund Nørresundby Bedsted Bradsted Skelund Vebbestrup Skive Gødstrup Kjellerup Auning Brande ÅBNINGSTIDER Man - tors Fredag Ekstra åben i høst efter behov - hør hos din lokale afdeling. KONTAKT Telefon Telefax Afdelingstelefonnumre se landkort.

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Når uheldet er ude, så er du bedre sikret

Når uheldet er ude, så er du bedre sikret Når uheldet er ude, så er du bedre sikret Hvad enten du får et lille stenslag, eller du får en større skade på din bil, kan vi hjælpe dig med at komme videre Fordelsværksteder Privatsikring har indgået

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, 19. januar 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby 05.14. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/J. Carlberg Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.dk

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, basis+g 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Tid og hastighed. Tid...15 Hastighed...19 Blandede opgaver...20. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Tid og hastighed. Tid...15 Hastighed...19 Blandede opgaver...20. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Tid og hastighed Tid...15 Hastighed...19 Blandede opgaver...20 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,2 - tid og hastighed Side 14 Tid 1: Omregn til sekunder: a: 2 min.

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Vejledning til næringsdeklaration af opskrifter

Vejledning til næringsdeklaration af opskrifter Vejledning til næringsdeklaration af opskrifter 0 0 0 0 Vejledning til næringsdeklaration af opskrifter 0 0 0 0 Vejledning til næringsdeklaration af opskrifter Grafisk design og produktion: Christensen

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere