Efterår 2013/ årgang nr. 1. Kirkebladet. For løjt Sogn. Foto: Jørgen Lundby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterår 2013/14 35. årgang nr. 1. Kirkebladet. For løjt Sogn. Foto: Jørgen Lundby"

Transkript

1 Efterår 2013/ årgang nr. 1 Kirkebladet For løjt Sogn Foto: Jørgen Lundby

2 Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed. Præsten har 100% tavshedspligt, hvilket altså betyder, at intet af det der bliver præsten betroet må fortælles videre til andre, heller ikke til andre præster eller til præstens familie. Dåb Har man fundet en søndag, hvor man vil holde barnedåb, ringer man til præsten for at lave en aftale. Samtidig aftales et møde i hjemmet eller præstegården, hvor præsten og forældrene gennemgår dåbsritualet. Barnet skal have en fødsels- og navneattest fra kommunen, inden det kan døbes. Til dåben skal der være mindst tre og højst fem faddere. De skal selv være døbt og være nået konfirmationsalderen. Vielse Når man har fundet en dag, hvor man vil holde bryllup, ringer man til præsten for at lave en aftale. Inden brylluppet kommer præsten på besøg for at tale om vielsen i kirken. Ritualet gennemgås og i fællesskab vælger man de salmer, der skal synges i kirken. Desuden vælger brudeparret to vidner til vielsen. Inden brylluppet skal man indhente en prøvelsesattest hos kommunen. Den må højst være fire måneder gammel på bryllupsdagen. Begravelse og bisættelse Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Sædvanligvis kontaktes en bedemand, som ordner papirer og praktiske ting. Bedemanden eller familien kontakter præsten for at lave aftale om et tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen. Inden den kirkelige handling kommer præsten på besøg. Her vælges salmer til højtideligheden. INDHOLD Nyt fra menighedsrådet 3 I julen kommer der kød på (b)ordet 4 Adventsfest for pensionister 5 Foredrag v/ Dorte Ørtved 5 I praktik som præst 6 Efterlysning: Gamle konfirmationsbilleder 7 Juleaften i Konfirmandhuset 7 Kirkekoncert med Psalmodie 8 Tillykke 8 Konfirmandlys 9 Riffelmaleriet i Løjt kirke 10 Aabenraa Kirkehøjskole 10 Kirkebog 11 Julekoncert 11 Gudstjenester 12 Sognepræst: Kevin Ocksen Asmussen, Løjt Nørregade 8, 6200 Aabenaa Træffes bedst: tirsdag-fredag 10:30-11:30 Tlf , Hjælpepræst Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum 6230 Rødekro Tlf Menighedsrådets formand: Dorthe Holck, Barsmark Bygade 201, tlf , Kirkegårdsleder, kirketjener og kasserer: Leif Nissen, Skovbyvej 11, Løjt Kirkeby Tlf , Kontor: Skovbyvej 11, bedst mandag-fredag kl. 9:30-10:30. Privat: Kromai 78 Kirkegårdsmedhjælpere: Aase Diedrichen, tlf Anna Jensen Bertelsen, tlf Anette Carstensen, tlf Kirkeværge: Erling Læbel Madsen, Dybvighoved Møllevej 1, 6200 Aabenraa Tlf Organist: Ole Plauborg Jensen, Øster Hessel 10, Løjt Kirkeby, tlf Kirkesanger: Kirstine Bjerregaard Hansen Haderslevvej 362, Bodum Tlf Tysk frimenighedspræst: Frank Menke, tlf Kirkebladet: Kevin Ocksen Asmussen (ansvarshavende) Marianne Steffesen, Hans Erik Lock og Karen Inge Lundby Løjt Sogns Menighedspleje v/ Marianne B. Steffensen Løjt Vestervang 16, Løjt Kirkeby Tlf , mail: Besøgstjenesten: tlf Sognets hjemmeside: Løjt Kirke er oprettet som gruppe på facebook Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf ,

3 Nyt fra menighedsrådet Af Dorthe Esbjørn Holck Ændringer af kirkens omgivelser Så har vi fået grønt lys fra Nationalmuseet m. fl. og Stiftet til at gå videre med at få etableret en ny trappe fra Storegade ind til kirken. Det arbejdes der på. Og så har den voldsomme storm ødelagt nogle af de store træer på den gamle kirkegård, så det ændrer også omgivelserne. Oprydningen her og på den ny kirkegård vil tage nogen tid. ansøgning fået bevilget fritagelse for bopælspligten i tjenesteboligen af kirkeministeriet. Menighedsrådet har sammen med biskoppen og provsten støttet dette som den bedst mulige løsning. Vi er i sognet glade for vores præst og vil gerne medvirke til at sikre optimale arbejdsbetingelser og trivsel for familien. Det indebærer at familien selv finder anden bolig i Løjt, og at menighedsrådet skal i dialog med provstiet om hvad vi nu gør med præsteboligen. Fritagelsen er personlig og gælder ikke embedet og dermed kommende præster. Kirkegården På rådets møde i november vil der blive taget stilling til forslag fra anlægsgartner og kirkegårdsudvalg til ændring af områder på kirkegården, hvor noget skal ryddes og der skal anlægges mere plads til begravelser i plæne. Det videre arbejde Vi er i gang med at tilrettelægge kirkens arrangementer i 2014 foredrag og koncerter o. lign. Vores målsætningsdebat måtte vi p. g. a. sygdom udsætte til midt i november. Præstegården Af personlige grunde har vores præst efter I præstegårdens forhave væltede det store, gamle piletræ. Som man kan se, blev træet rykket op med rode. Heldigvis forårsagede træet ingen skade. 3

4 I julen kommer der kød på (b)ordet Af Kevin Ocksen Asmussen I julen fortælles det, at Gud blev kød og blod; at Han i det lille Jesusbarn blev et menneske som os. Ordet blev kød og tog bolig i blandt os, står der i Johannesevangeliet om dét, der skete julenat. Der kom kød på ordet. Og dybest set er det netop dét, julen handler om. Der skal ikke udelukkende kød på bordet i form af ænder, gæs og flæskestege. Der skal også kød på ordet. I julen lod Gud sin kærlighed få krop ved at blive menneske. Af én eller anden grund kunne han ikke nøjes med bare at sidde i sin himmel og se verden gå sin skæve gang. Af én eller anden grund lod han sig involvere i de mennesker, han havde kaldt til verden. Han kunne have ladet være. Han kunne have været ligeglad. Men kærlighedens fordring er, at den er aldrig ligeglad. Den bekymrer sig. Den må gøre noget. Den må få krop. Og så gjorde Gud, hvad vi aldrig siden I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Johannesevangeliets juleevangelium forstod. Han blev menneske. En Gud i menneskekrop. Et legeme der fyldtes af Guds kærlighed. Da gik det op for hele verden, at kærlighed er mere end ord. Bevares, de kan være smukke, disse ord om kærlighed og den eneste ene, og en kærlighedserklæring i et brev kan vel ikke overgås af noget andet i denne verden. Det samme gælder ordene i Bibelen om næstekærlighed. Det lyder smukt og rigtigt og ingen kan vel ved sine fulde fem argumentere imod. Men at elske med ord er ikke så stort som at gøre det med handling. Fremfor et poetisk kærestebrev vil jeg meget hellere have en trofast kone, der er med mig også når hverdagen er alt andet end poetisk. For når ordene bliver tømt for mening, når Jeg elsker dig er slidt ned og brugt op, så skal der handles. Så skal hun ikke stå i døren og sige, hvad hun føler. Så skal hun sætte sig ved min side, så jeg kan mærke hende. Ord er ikke noget i sig selv. De må følges op med handling for at de kan være troværdige. Ord er som en kickstarter. De kan starte en samtale, imødegå en konflikt. Men de må følges op af handling. Og derfor står der i Johannesevangeliet: I begyndelsen var ordet. Men altså kun i begyndelsen. Siden kom der handling til, for Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Ligesom ved et bryllup. I begyndelsen er der bare et lille ja senere skal det vise sig, hvad man sagde ja til, og det kræver handling. For kun ved handling bringes kærlighed til live. Det var dét, Gud viste hiin julenat. Glædelig jul 4

5 Kirkekaffe efter gudstjenesten Der inviteres til kirkekaffe efter gudstjenesten i Konfirmandhuset på disse søndage, hvor menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og et stykke kage: Søndag, d. 1. december Onsdag, d. 1. januar nytårskur med champagne og kransekage Søndag, d. 26. januar Søndag, d. 16. februar Alle er hjerteligt inviterede! Adventsfest Sammen med Løjt sogns Pensionistforening inviterer menighedsrådet til adventsfest i Konfirmandhuset Torsdag, d. 5. december kl. 14 Ved kaffebordet vil organisten og præsten stemme sindet til den forestående højtid med julesang og historiefortælling. Tilmelding til Pensionistforeningen Inden for murene v/ fængselspræst Dorte Ørtved FOREDRAG Dorte Ørtved, fængselspræst i Statsfængslet ved Sdr. Omme gennem 25 år, vil i sit foredrag fortælle om livet i et åbent fængsel og hvilken rolle kirken og præsten spiller i fængslets og de indsattes liv. Onsdag, d. 12. marts kl. 19,30 i Konfirmandhuset Fri entre 5

6 I praktik som præst Jeg hedder Iben Helena Mortensen, er 15 år og går i 9. klasse på Løjt Kirkeby skole. I uge 44 var der praktikuge, og vi skulle derfor ud at vælge et sted, hvor vi skulle tilbringe den uge som erhvervspraktikant. Jeg valgte at tage i praktik hos Kevin, som præst; ikke fordi jeg vil være præst, men mere for at få en anderledes oplevelse og et større indblik i en tro, samt mere viden om hvad en kristen præst egentlig laver. Ugen startede med en børnegudstjeneste om søndagen kl. 10,30, hvor spejderne opførte et teaterstykke, omkring Den barmhjertige Samaritaner. Mandag er præstens fridag, og derfor havde jeg også selv fri. Jeg brugte dagen på at forberede mig til konfirmandundervisningen de følgende 3 dage, hvor jeg skulle holde et mini-foredrag omkring min egen konfirmationsforberedelse, -dag og -fest. Om tirsdagen startede dagen med konfirmandundervisning, og derefter gik Kevin og jeg op i præstegården, hvor vi i lang tid talte om mine spørgsmål med hensyn til troen og hvilke situationer og problemer, der kan opstå i præstejobbet. Inden jeg gik hjem, fik jeg til opgave på forhånd at læse salmerne og bibelteksterne til Alle Helgens-gudstjenesten om søndagen for bedre at kunne forstå meningen og sammenhængen mellem teksterne. Jeg fik også bogen Katekismus i kristendom - Børnelærdom for voksn (af Jan Lindhardt) med hjem, som jeg så skulle læse for at få noget basisviden om selve kristendommen. Dagen blev afsluttet med en gudstjeneste på plejehjemmet, hvor vi efterfølgende fik kakao og boller. Onsdagen startede igen med konfirmandundervisning i Konfirmandhuset. Et par timer senere mødtes Kevin og jeg på Aabenraa bibliotek, hvor Kevin skulle til et møde omkring en studiekreds angående Søren Kierkegaard. Torsdag var mest af alt en studiedag. Dagen startede med den sidste fremlæggelse for konfirmanderne og derefter videre hjem, hvor jeg læste bogen og salmerne færdige og tog notater. Hen ad aftenen, tog jeg tilbage til præstegården, hvor Kevin og jeg sammen kørte til Barsmark, hvor vi skulle på dåbsbesøg hos et ungt par. Til sidst, skulle vi til et aktivitetsudvalgsmøde i Konfirmandhuset, hvor begivenhederne angående kirken, præsten og Konfirmandhuset for år 2014, blev opfrisket. Det sidste punkt på dagsordenen, var mødet i Sommersted om fredagen. En lille gruppe præster mødtes i præstegården, hvor der først var morgenkaffe og så gik resten af tiden egentlig blot med, at drøfte emnet gudstjeneste og alt det der indgår. Hele ugen blev afsluttet af den sidste gudstjeneste om søndagen, hvor jeg blot lyttede og observerede hvad Kevin fortalte i sin prædiken. Før jeg valgte at blive praktikant her hos Kevin, havde jeg i visse sammenhæng overvejet, hvad en præst lavede i løbet af en uge. 6

7 Jeg må dog indrømme, at jeg blev meget overrasket; jeg havde slet ikke troet at præstejobbet kunne være så pligtopfyldende og aktivt. I løbet af ugen fandt jeg ud af, at en præst laver meget andet end at prædike om Gud og Jesus; en præst bruger meget tid på at studere og gøre noget for andre; det er faktisk et meget socialt job, selvom der selvfølgelig også er en del kontorarbejde. Jeg synes, det har været en anderledes uge, som overgik alle mine forventninger; jeg fik både af- og bekræftet nogle spørgsmål, fordomme og tanker jeg har båret rundt på. Men alt i alt vil jeg sige, at det har været en virkelig god uge, der i hvert fald ikke var spildt! Efterlysning - Gamle konfirmationsbilleder Vi har fået alle gamle konfirmationsbilleder fra 1955 digitaliseret. De er lagt på nettet og kan findes på Løjt kirkes hjemmeside. Der er dog en del årgange, hvor der mangler konfirmationsbilleder. Hvis nogle har disse billeder liggende, eller kender nogle, der har, vil vi meget gerne låne dem, så de kan blive scannet ind sammen med de andre billeder. Billedet er fra konfirmationen i 1956 med pastor Th. Kühl i midten Årgange der mangler billeder: På forhånd tak for jeres hjælp! Kevin Ocksen Asmussen Fælles juleaften i præstegården Igen i år vil vi lave en rigtig varm og traditionsrig juleaften for dem, der vil fejre julen sammen med andre. Der vil blive serveret andesteg med det hele, og naturligvis ris a l amande med mandel. Vi synger julesalmer, går om juletræet og hører juleevangeliet. Nogle spil og gode historier bliver der også plads til. Alle er velkomne! Tid: Julefesten begynder kl og slutter senest kl Pris: Voksne 135 kr., børn 50 kr. Betales samme aften. Tilmelding: senest onsdag, d. 11. december til sognepræst, Kevin O. Asmussen, tlf Menighedsrådet i Løjt 7

8 Kirkekoncert med Psalmodie Løjt kirke, søndag d. 23. februar 2014 kl. 19,30. Fri entre Ensemblet Psalmodie pakker de gamle og elskede salmer af bl.a. Kingo og Grundtvig ind i nye klæder. Med elementer fra den nordiske folkemusik, latinamerikanske rytmer og mellemøstlige klange på den ene side og en dyb respekt for den kirkemusikalske tradition på den anden, vover Psalmodie sig ud i grænselandet mellem folkemusik og salmesang. Til koncerten spiller Psalmodie danske og nordiske salmer fra de tidligste tider frem til i dag. Undervejs fortæller de om salmerne, melodierne og giver bud på, hvad der sker, når en salmemelodi mødes med folkemusik. Psalmodie består af: Ingeborg Thisted Højlund sang Sofie Mortvedt hardingfele og violin Cecilie Schmidt Dam cello Uffe Holmsgaard Eriksen græsk bouzouki, guitar og klarinet Christian Joen percussion Psalmodie medvirkede bl.a. i DR Kirken i september 2011, var på turne i Norge samme år, i Athen 2012 og har spillet i kirker landet rundt. Tillykke! Vores dygtige kirkegårdsmedhjælpere Anna, Anette og Aase har sammen med deres praktikant Benjamin været på kursus i pyntning/grandækning på kirkegården. Det foregik i Bevtoft. Og sandelig om de ikke i den praktiske konkurrence vandt en flot 1. plads for deres mesterværk. Et kæmpestort og velfortjent tillykke herfra! På vegne af menighedsrådet Marianne Bork Steffensen 8

9 Konfirmandlys Jesus siger i Johannesevangeliet: Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og om sine disciple siger han i Matthæusevangeliet: I er verdens lys. Man tænder ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker. I forlængelse af disse bibelord om lys, har konfirmanderne hver lavet et konfirmandlys dekoreret med deres navn, konfirmationsdatoer og kristne symboler. Konfirmandlysene er placeret i våbenhuset, hvor konfirmanderne tænder deres lys, når de er til gudstjeneste i kirken. Lysene skal minde konfirmanderne om, at de er små lys i verden, der skal skinne for andre. I midten af november var konfirmanderne med til at sprede advents- og julestemning på Kirketoftens Ældrecenter, hvor de sammen med de gamle bagte julesmåkager af mange slags: pebernødder, fedtekager, finsk brød, jødekager og mange andre. Og samtidig at der er et større lys, der skinner for dem, så de aldrig skal vandre i mørke. 9

10 Riffelmaleriet i Løjt kirke Aabenraa Kirkehøjskole Vinter/FORÅR Lørdag den 25. januar Duetforedrag v/ Sarah og Sune Auken. Om forholdet mellem Grundtvig og Kierkegaard. Riffelmaleriet i Løjt kirke. Til venstre set fra vest. Til højre set fra øst. Omkring 1750 skænkede Flensborgs borgmester, Hans Iversen Loit, der var søn af Løjt-diakonen, Ivar Johansen, et riffelmaleri til kirken. Som det hænger nu, på skibets nordvæg, viser det fra vest korsfæstelsen. På korset hænger den døde Kristus, dobbelt kronet, af mennesker med tornekrans, af Gud med en lysende glorie. Den grædende Johannes og den tilbedende Maria står ved korset. Rundt om korsstammen snor slangen fra paradiset sig, stadig med æblet i munden, som havde døden nu sejret endegyldigt. Men fra Øst ses Guds svar: opstandelsen. Den er ejendommeligt malet. Over den tomme grav svæver den opstandne Kristus i en lysende sky. Fem soldater slynges omkuld som af trykbølgen fra en eksplosion. Og i eksplosionens centrum den sejersforkyndende Kristus, der velsignende løfter højre hånd, men den venstre fatter om den korsformede stander, hvorfra den dannebrogsfarvede fane vajer. Man må spørge, hvor den svævende opstandne vil ende. Vil han om et øjeblik stige ned på jorden, eller vil hans færd fortsætte i himmelfarten? Teksten er med tilladelse fra forfatteren hentet fra bogen Løjt kirke i ni århundreder, skrevet af Jens Bruun, tidl. sognepræst i Løjt. Lørdag den 22. februar Sognepræst Morten Fester Thaysen: At blive sig selv og At være sig selv. Om romanen Lykke-Per. Møderne finder sted i Havsteen-stuen ved Skt. Jørgens kirke, Kirkebakken 21, Aabenraa, kl Pris kr. 75,- pr. gang. Tilmelding foretages senest torsdagen forinden til: Provstikontoret: eller tlf (træffes bedst kl. 9,00-13,00) 10

11 Kirkebogen Døbte Marene Toftkær Oscar Ryborg Beck Birte Johansen Mie Boyum Johansen Asmus Blæsbjerg Jensen Klara Sofie Oltmann Asmussen Julian Bekke Andrea Bekke Vilfred Emil Bækvad Mathias Wiuff Æbelø Johan Rudbeck Christensen Sofia Weber Viede Anne Sofie Hasling og Mads Gottschau Sandra Oltmann og Niklas Asmussen Gregersen Døde Henry Jørgensen Kirsten Steffen Louis Pedersen Lis Wandahl LØJT SOGNS JULEKONCERT Løjt sogns julekoncert 2013 finder sted mandag d. 9. december kl. 19,30 Menighedsrådet indbyder alle til den mangeårige tradition. Gå med! Søndag d. 2. februar 2014 går vi fra Konfirmandhuset kl. 8,30 Vi forventer at være retur så vi kan nå at få lidt varmt at drikke inden kirketid. Alle er hjertelig velkomne til at følges med os. Karen Inge, Kirsten og Marianne 11

12 Gudstjenester December Søndag, d. 1. december kl. 10,30 1. s. i advent Luk. 4,16-30 Kirkekaffe Søndag, d. 8. december kl.16,00 2. s. i advent De ni læsninger Søndag, d. 15. december kl. 10,30 3. s. i advent Luk. 1,67-80 Søndag, d. 22. december kl. 10,30 4. s. i advent Joh 3,25-36 Tirsdag, d. 24. december kl. 15,30 og 16,45 Juleaften Luk 2, 1-14 Kollekt: Børnesagens Fællesråd Onsdag, d. 25. december kl. 10,30 Juledag Joh. 1,1-14 Torsdag, d. 26. december kl. 10,30 Anden juledag Matt. 10,32-42 Søndag, d. 29. december kl. 9 (Damsgaard) Julesøndag Matt. 2,13-23 Kirkekaffe Januar Onsdag, d. 1. januar kl. 16 Nytårsdag Matt. 6,5-13 Kollekt: Det Danske Bibelselskab Champagne og kransekage i Konfirmandhuset Søndag, d. 5. januar kl. 10,30 Helligtrekongers søndag Matt. 2,1-12 Søndag, d. 12. januar kl. 9 (Damsgaard) 1. s.e. helligtrekonger Mark. 10,13-16 Søndag, d. 19. januar kl. 10,30 2. s.e. helligtrekonger Joh. 4,5-26 Søndag, d. 26. januar kl. 10,30 3. s.e. helligtrekonger Luk. 17,5-10 Kirkekaffe Februar Søndag, d. 2. februar kl. 10,30 4. s.e. helligtrekonger Matt. 14,22-33 Gå med fra Konfirmandhuset kl. 8,30 Søndag, d. 9. februar kl. 9 Sidste s.e. helligtrekonger Joh 12,23-33 Søndag, d. 16. februar kl. 10,30 Septuagesima Matt. 25,14-30 Kirkekaffe Søndag, d. 23. februar kl. 10,30 (Damsgaard) Seksagesima Mark 4,26-32 Marts Søndag, d. 2. marts kl. 10,30 Fastelavn Luk. 18,31-43 Ferie og afløsning Ann Bork Damsgaard varetager de kirkelige handlinger i uge 50 2 og 8. Kevin Ocksen Asmussen holder ferie i uge 2 Andagter på Kirketoftens ældrecenter Tirsdag, d. 3. december kl. 14,30 Tirsdag, d. 24. december kl. 10,30 Tirsdag, d. 28. januar kl. 14,30 Tirsdag, d. 25. februar kl. 14,30 Tyske gudstjenester Søndag, d. 8. december kl. 10,30 Tirsdag, d. 24. december kl. 14 Søndag, d. 12. januar kl. 10,30 Søndag, d. 9. februar kl. 10,30

KIRKeBLADeT. Smuk udsigt ud over Løjt Land Billedet er taget på én af gåturene inden kirketid. FOR LøjT SOGn. Vinter 2012/13 34. årgang nr.

KIRKeBLADeT. Smuk udsigt ud over Løjt Land Billedet er taget på én af gåturene inden kirketid. FOR LøjT SOGn. Vinter 2012/13 34. årgang nr. Vinter 2012/13 34. årgang nr. 1 KIRKeBLADeT FOR LøjT SOGn Foto: Marianne B. Steffensen Smuk udsigt ud over Løjt Land Billedet er taget på én af gåturene inden kirketid Samtale Sognepræsten står altid til

Læs mere

Kirkebladet. For løjt Sogn. Forår 2012 33. årgang nr. 2

Kirkebladet. For løjt Sogn. Forår 2012 33. årgang nr. 2 Forår 2012 33. årgang nr. 2 Kirkebladet For løjt Sogn Får med lam ved Åbæk Efterskole. Racen er Shropshire, som bruges til bekæmpelse af græs i Normannsgran. Foto: Hans E. Lock Samtale Sognepræsten står

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2014 nr. 4 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6. Risekirke.dk Kirkeblad for december januar og februar 2014/15 Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.»Salmer på Caribisk«læs herom på side 7. Lys på kælkebakken Nu er der

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2012 nr. 3 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst (barselsvikar) : Anne Bundgaard Hansen Søndergade 9. Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: annebundgaard.hansen@gmail.com

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Indhold Salmens tonestige Side 2 Valgt til menighedsrådet Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Børnesider Side 6-10 Indvielse

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

irkebladet Flyttedag forude Grønt lys for kirkerenoveringen FRA 1. JANUAR HOLDES GUDSTJENESTERNE I SOGNEHUSET... Se mere side 6-7 Sdr.

irkebladet Flyttedag forude Grønt lys for kirkerenoveringen FRA 1. JANUAR HOLDES GUDSTJENESTERNE I SOGNEHUSET... Se mere side 6-7 Sdr. K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 40. årg. December - Januar - Februar 2014-2015 FRA 1. JANUAR HOLDES GUDSTJENESTERNE I SOGNEHUSET... Fotografik: Arne Friis/Charlotte Flyttedag forude Grønt lys for kirkerenoveringen

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Det første lys Præsentation af den nye præst Nu på Facebook Sognepræst Sognepræst Gitte B. Lorentzen Borgergade

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere