Hvorfor går de ikke på museum i deres ferie og hvad skal der til, for at de gør?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor går de ikke på museum i deres ferie og hvad skal der til, for at de gør?"

Transkript

1 Hvorfor går de ikke på museum i deres ferie og hvad skal der til, for at de gør? Fælles projekt mellem Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum for udstillingsstederne Nymindegab Museum og Bork Vikingehavn. Rapportens konklusioner: De kvalitative brugerundersøgelser har vist sig værdifulde som supplement til Kulturstyrelsens Brugerundersøgelser. Samtalen omkring, hvad gæsterne får ud af museumsbesøget, og hvordan det modsvarer forventningerne inden besøget, har vist overraskende elementer. Resultaterne er allerede delvist implementeret i ny praksis på udstillingsstederne, ændringer i stedernes fremtoning og formidling, og vil indgå i markedsføringen og formidlingsstrategien for udstillingsstederne fremover. Hvilket genstandsfelt/formidlingsformer/fagområde bygger projektet på? Projektet bygger på kvalitative interviews, og berører to kulturhistoriske udstillingssteder: Nymindegab Museum og Bork Vikingehavn under hhv. Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum. Anex tog kontakt med disse familier i nærområdet til besøgsstedet. Familierne blev interviewet før deres besøg på udstillingsstedet, og efter. Under besøget tog deltagerne billeder af de aktiviteter, der benyttede, med et udleveret kamera. Interviews foregik som gruppeinterviews med den samlede familie/gruppe/par, og de billeder, familien eller gruppen havde taget under besøget, indgik som støttepunkter for samtalen. Hvem er projektets primære målgruppe? Undersøgelsen er gennemført som i alt 20 dybdeinterviews med besøgende par eller familiegrupper i Bork Vikingehavn og på Nymindegab Museum halvdelen med danske besøgende, halvdelen tyske. Undersøgelsesperiode: Hovedsæson (juli) 2013 samt skuldersæson (august/september) Hvad var formålet med brugerundersøgelserne? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum har gennemført en kvalitativ undersøgelse, med udgangspunkt i to mindre udstillingssteder på den jyske vestkyst: Vi ønskede at indhente dybdegående viden om brugere og de potentielle brugere blandt turisterne af Nymindegab museum samt Bork Vikingehavn, med henblik på at optimere de små museers formidling mod denne specielle målgruppe. Desuden ønskede museerne en vurdering af, hvilken identitet de to udstillingssteder skal påtage sig for at fange de potentielle brugere skal Nymindegab Museum signalere kunstmuseum eller et kulturhistorisk museum, og skal Bork Vikingehavn satse på mere digital eller levende formidling?

2 Med undersøgelsen ønskede vi på den ene side at indhente meget konkret anvendelig viden til brug for arbejdet med de potentielle brugere. På den anden side ønskede vi også inputs til arbejdet med mindre udstillingssteder generelt. Samarbejdspartnere i brugerundersøgelsen Analysebureauet Anex Varde Erhvervs- og turistråd Projektets resultater og læringsudbytte Se Anex rapporter fra hhv. Bork Vikingehavn og Nymindegab Museum, vedlagt denne rapport. Hovedkonklusionen er, at oplevelser og aktiviteter spiller en stor rolle for familier og grupper under ferien, og begge dele imødekommes på både Bork Vikingehavn og Nymindegab Museum. Før undersøgelsen troede vi, Nymindegab Museum svaghed var, at museet både rummer en stor malerisamling, men samtidig vil fremstå som et kulturhistorisk museum, og med et fokus i tid indendørs på , og udendørs på er miljø. Undersøgelsen har overraskende vist, at museets styrke netop er alsidigheden, med en bred samling fra oldtid til nutid, med både genstande, malerier og hands-on samt børneaktiviteter. Derfor skal vi fremover styrke alsidigheden i stedet for at nedtone den. Til gengæld signalerer Nymindegab Museum ikke denne alsidighed, og viser ikke, at der er aktiviteter for alle målgrupper i sin fremtoning og markedsføring. Det gælder både besøgsstedets navn og stedet umiddelbare udtryk uden- og indendørs i ankomstområdet og på det synlige areal ud mod vejen. Det tager vi ved lære af, og vi har allerede i forlængelse af projektets resultater ændret ankomstområdet i tråd med brugernes forventninger til stedet, ligesom vi er i gang med at ændre museets synlige areal ud mod vejen. Konklusionerne vil også blive inddraget i den fremtidige markedsføring af stedet, ligesom de har betydning for den fremtidige udstillingsvirksomhed, hvor vi fortsat vil vægte alsidigheden frem for at nedtone den. Før undersøgelsen troede vi, Bork Vikingehavns største udfordring var mere skriftlig og digital formidling til at understøtte oplevelsen især i skuldersæsonen. Undersøgelsen har vist, at publikum ikke i særlig høj grad savner skriftlig formidling, og at den digitale formidling ikke kan erstatte den direkte formidling og mødet med den levende viking. Vi har derfor indført en ny strategi, hvor den levende formidling bredes ud i skuldersæsonen, og der gives levende rundvisninger i de perioder, hvor der ikke er ret mange vikinger på havnen, så det stadig er den levende formidling, der bærer besøget i Bork Vikingehavn. Undersøgelsen har vist, at vi rammer rigtig i forhold til vores markedsføring, men at vi lover for meget i forhold til, hvad man får af oplevelser i skuldersæsonen, når man har set sommerbillederne i annoncerne. Det kan en reduceret entrebillet ikke kompensere for. Strategien for markedsføring og sæsonens længde bliver overvejet fremover i forhold til projektets resultater. Vidensdeling og lokal- og regional brug af brugerundersøgelsen

3 Resultaterne af brugerundersøgelserne, og hvordan vi vil implementere dem på de to udstillingssteder i den nærmeste fremtid, er beskrevet i en længere artikel i museernes fælles årbog, Opdatering 2013 (vedlagt rapporten). Årbogen har en bred læserskare i hele Vestjylland, heriblandt mange lokale beslutningstagere. Anex fremlagde den kvantitative brugerundersøgelses resultater for de to museers ledelse og medarbejdere på et møde. Rapporten er desuden blevet fremlagt for Varde Kommunes Turistchef. Undersøgelsen vil desuden blive delt med Videnscenter for Kystturisme. Undersøgelsen har været med til at synliggøre museet som en aktiv medspiller i turismestrategien i området. Rapportens resultater er således blevet vidensdelt i det lokale- og regionale turismenetværk, og vil også blive det fremover. Rapporten indgår strategisk i udviklingsarbejdet for de to udstillingssteder, der deltog i undersøgelsen. Brugerundersøgelser på turistkysten Brugerundersøgelserne er beskrevet uddybende i museernes årbog Opdatering 2013, som er indsat nedenfor og vedhæftet rapporten som pdf:

4 Brugerundersøgelser på turistkysten Bork Vikingehavn og Nymindegab Museum Hvorfor brugerundersøgelser? De udstillingssteder, vi har på Vestkysten, tiltrækker et andet publikum end størsteparten af lokalmuseerne i Danmark. De fleste lokalmuseer har et stort lokalt og regionalt publikum, der gerne kører efter en særudstilling i området. Dette publikum vil potentielt besøge udstillinger hele året, men måske især udenfor ferieperioderne og når, det er for koldt til at være i haven. På Vestkysten har vi den modsatte situation. De besøgende er i lige høj grad tysktalende som dansktalende, og de kommer især i sommerhalvåret i forbindelse med deres ferieophold. De kommer helst i godt vejr, men ikke for godt, for så er de på stranden. Museumsbesøget skal helst være en fælles ferieoplevelse, og museerne konkurrerer om det potentielle publikums opmærksomhed med naturen, Legoland, sandskulpturfestival, minigolf og shoppingture i turistbyerne. Det tror vi i hvert fald. For at få en større viden om vores publikums præferencer, har Ringkøbing Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn fået lavet en brugerundersøgelse på nabo-udstillingsstederne Nymindegab Museum og Bork Vikingehavn. Undersøgelserne er lavet med tilskud fra Kulturstyrelsens formidlingspulje til brugerundersøgelser. Deltagerne i undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som i alt 20 dybdeinterviews med besøgende par eller familiegrupper i Bork Vikingehavn og på Nymindegab Museum halvdelen med danske besøgende, halvdelen tyske. Undersøgelsen er såkaldt kvalitativ frem for kvantitativ. Det har med andre ord ikke været et mål at opnå svar fra mange deltagere men derimod et mål at nå at tale oplevelsen af museumsbesøget godt igennem med de deltagende familier. De par og familier, der deltog i undersøgelsen, blev rekrutteret på museerne umiddelbart før besøget. Undersøgelsen blev gennemført i perioderne august (hovedsæson) og september (skuldersæson) De tyske deltagere var fortrolige med området: Syv ud af 10 havde ferieret ved Vestkysten før. De primære grunde til at vælge Vestkysten var for dem naturen, aktiviteter for børn, og at Vestkysten ikke er overrendt i sammenligning med tyske feriedestinationer. Én af familierne havde besøgt Bork Vikingehavn tidligere for år tilbage. Ingen af deltagerne havde besøgt Nymindegab Museum før. De danske deltagere fremhævede kombinationen af natur, kultur og aktivitetsmuligheder på egnen, som årsagen til at holde ferie i området. Et par af deltagerne havde besøgt Bork Vikingehavn tidligere (flere år tilbage) og vendte nu tilbage med venner eller familie. Flere deltagere havde besøgt Nymindegab Museum tidligere og viste det nu frem for familien. Det drejer sig i disse tilfælde om deltagere, som bor eller har boet på egnen. De besøgende familier fortalte, at deres feriedage skal balanceres, så der både er afslapning, hygge og aktiviteter gerne meningsfulde. Det meningsfulde kan være museer. Man må gerne blive klogere i sin ferie også. Aktiviteterne skal være på børnenes præmisser, men udvælges, så alle får noget ud af det, og

5 involverende aktiviteter vægtes højt. Hvis familien får noget konkret ud af et museumsbesøg, gerne et produkt, tæller det højt i oplevelsen. De konkurrerende aktiviteter udgøres primært af Legoland, men også Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Kommer man som par uden børn, er ferien ofte velplanlagt, og man har en ønskeseddel til aktiviteter, der skal nås i ferien. Deltagerne kombinerer typisk friluftsaktiviteter med kultur og lader sig ikke gå på af lidt gråvejr. Deltagerne er historieinteresserede og forventer at blive klogere af museumsbesøg. Parrene deltager i mindre grad selv i aktiviteter. Undersøgelsen i Bork Vikingehavn Bork Vikingehavn består af et miljø med rekonstruktioner af huse og skibe fra vikingetiden og er en del af Ringkøbing-Skjern Museums brand Levende historie. Med levende historie er der fokus på at vise en fortid, som den kunne have været. Vi reenacter ikke specifikke historiske situationer, men kommer med kvalificerede bud på det levede liv i vikingetiden. Hovedsæson på Bork Vikingehavn er juli, august samt ugerne I disse perioder er der levendegørelse. Det vil sige, der er børneaktiviteter og vikinger i husene, som gæsterne kan iagttage og tale med. Digital formidling, apps og smarte spil er der ikke på Bork Vikingehavn, men der syder af liv, farver, dufte og lyde. Det er et sandt paradis af sanseoplevelser, og der er en særlig stemning her. Det fortæller resultatet af brugerundersøgelsen os, og det sætter en stor fed streg under noget, vi i grunden er ret stolte af. Det er nemlig ikke bygningerne, skibene eller gudefigurerne, om end de alle er dygtigt lavede, der gør det største indtryk på vores gæster. Det er de mennesker, vikingerne, der udfylder rummet mellem alle de smukke scenerier. Det er, når vores gæster står ansigt til ansigt med formidleren, der med stor passion og dybfølt glæde fortæller om vikingernes verden, den unikke oplevelse skabes. Brugerundersøgelsen fortæller os, at vores gæster er meget begejstrede for deres besøg på Bork Vikingehavn i højsæsonen. De har faktisk levet, udtaler en tysk dreng til intervieweren om hans opfattelse af vikingerne i et sandt og umiddelbart udtryk for en subjektiv autentisk oplevelse af vikingetiden. Vores gæster ser og bliver set. Undersøgelsen bekræfter, at samspillet mellem aktører og gæster og det at have muligheden for at være med er det helt centrale for langt de fleste i oplevelsen ved et besøg på Bork Vikingehavn. Det er det, der gør Bork Vikingehavn til et mindeværdig og ikke mindst anbefalelsesværdigt besøgssted. Der er ikke efterspørgsel blandt de adspurgte gæster i højsæsonen på yderligere oplysende materiale. Der bliver givet udtryk for, at de få skilte på området, der fortæller kort om baggrunden for de rekonstruerede bygninger, giver nok information. Den korte præsentation af bygningerne i tid og rum sammen med dialogen med formidlerne og det at sanse stedet tilfredsstiller generelt de besøgendes behov for viden. Kun offerpladsen kritiseres for at være lidt død. Her er den besøgende overladt til sig selv i samvær med et udvalg af nordiske guder, uden nærmere forklaring eller præsentation. Der var ingen af de adspurgte, der savnede digital formidling, hvilket er tankevækkende i en tid, hvor flere og flere formidlingsinstitutioner udvikler apps. Oplevelsen af den levende historie ser ud til at kunne bære, og måske endda vokse, ved fraværet af digital formidling.

6 Men hvad sker der i skuldersæsonen, når regionen affolkes, når åbningstiderne i områdets forretninger bliver indskrænket og efterårsregnen slår sidelæns ind på de lerklinede huse, når vikingerne er taget hjem, og Bork Vikingehavn ikke længere dufter af røg og emmer af aktivitet? Husene og skibene er der, men det levende liv er væk. Mødet mellem formidler og besøgende begrænses, og der er stadig ingen digital formidling, apps eller smarte spil, der kan fylde tomrummet ud. Generelt er der en stemning af skuffelse hos de besøgende i skuldersæsonen. De efterspørger mødet med vikingerne. Bygninger og skibe kan ikke stå alene, de besøgende forventer, at sanserne bliver udfordret. De besøgende har set billeder i brochuren, hvor vikingekrigere slås, kvinder laver mad over bål, og børn bager fladbrød i den varme ovn. Det, der møder dem, er en noget anden virkelighed, for husene er tomme, der er ingen aktiviteter, man kan deltage i, våbnene er pakket væk, og ildstederne kolde. At prisen er reduceret med 50 % gør ikke gæsterne gladere eller mere tilfredse, for glæden over god kvalitet huskes længere end glæden over en lav pris. Brugerundersøgelsen viser, at gæsternes oplevelse i skuldersæsonen ikke lever op til deres forventninger, og det er vi nød til at gøre noget ved. Bork Vikingehavn hvad gør vi nu? Vestkystturisterne, der udgør størsteparten af Bork Vikingehavns gæster, kommer primært i sommerperioden, og det er svært, for ikke at sige umuligt, at opretholde børneaktiviteter udenfor skolernes ferieuger. Nok vil vi gerne arbejde for en sæsonudvidelse, men faktum er, at sommerhusene affolkes i vintermånederne, hvilket naturligvis afspejles i de aktiviteter og indkøbsmuligheder, der er til rådighed i området, herunder også et besøg på Bork Vikingehavn. Levendegørelse af vikingetiden er en effektiv, men også meget omkostningstung, formidling og kan derfor ikke forsvares i ydersæsonen. Det kunne derfor være nærliggende at ty til digital formidling. Brugerundersøgelsen viser dog, at holdningen til digital formidling er, at det ikke passer ind i stilen, og desuden at flere skilte bare vil understrege fornemmelsen af en tom Vikingehavn. Derfor synes løsningen i første omgang ikke at være hverken digital formidling eller øget skiltning i skuldersæsonen, men, på baggrund af resultaterne fra brugerundersøgelsen, gennemføres der nu forsøgsmæssigt i den kommende forårssæson to daglige rundvisninger i stedet for én. Det giver flere gæster muligheden for at opleve den ansigt til ansigt -formidling, der igen og igen har vist sig at være den mest virkningsfulde og mindeværdige, og det, der i brugerundersøgelsen løfter besøgsoplevelsen på Bork Vikingehavn fra et OK til et WOW! Undersøgelsen på Nymindegab Museum Når turisterne går gennem Nymindegab, opdager de af og til, hvad de formoder må være et lille, lokalhistorisk museum om Nymindegab. Det er i hvert fald hvad navnet, Nymindegab Museum, og de fra vejen ret anonyme bygninger signalerer. Der er dog et hvalskelet af en kaskelot udenfor museet, og af og til drejer vingerne på savmøllen rundt. Måske skulle man alligevel kigge ind? Er turisterne først kommet ind, går der for dem forbavsende længe lidt mere end en time, som regel, før de går ud igen. Gæstebogen viser, som brugerundersøgelsen, at folk er særdeles tilfredse med

7 museumsbesøget og overraskede over hvor meget, der var at se og gøre. Museet betragtes faktisk som en lille perle, hvilket helst ikke skulle komme som en overraskelse for gæsten, men være en forudsætning for besøget. Hvordan vi kan undgå, at potentielle gæster overser museet eller vælger det fra på grund af utilstrækkelige signaler om, hvad man kan se, kan vi kigge nærmere på brugerundersøgelsen for at finde ud af. En kerneproblemstilling ved markedsføringen af Nymindegab Museum er, hvilken identitet museet skal vælge. Nymindegab Museum viser omkring 200 malerier fra egnen malet dels af kunstnere fra Kunstakademiet, der om sommeren rejste til Nymindegab for at fange stemningen blandt den eksotiske lokalbefolkning, dels af kunstnere, der slog sig permanent ned på egnen. Malerierne fungerer som illustrationer til en kulturhistorisk udstilling, hvor mange af de genstande, der ses på malerierne, vises i samme rum. Udstillingen kan altså både opleves som en lokalhistorisk udstilling og som en maleriudstilling. Temaerne i udstillingen rækker ud over den rent lokale fortælling, men bærer en generel historie om landskabets forandring, arkæologi, fiskeri, landbrug og turisme på vestkysten. Ydermere er der i tilknytning til museet et frilandsområde med et hvalskelet, en savmølle og tømrerens hus. I markedsføringen har vi vaklet mellem at lægge vægt på familieaktiviteterne på frilandsområdet, kunstværkerne eller den kulturhistoriske vinkel. Indholdsmæssigt er brugerne ifølge undersøgelsen meget tilfredse med Nymindegab Museum. Museet har et meget bredt udbud af udstillinger og aktiviteter og kan sagtens appellere til flere generationer på samme tid. Alsidigheden i udstillingerne er ikke nødvendigvis en svaghed i brugernes øjne. Undersøgelsen viser, at museet opfattes som et egnsmuseum, hvis præmis er, at det kan rumme fortællinger om såvel kultur og kunst som natur. Kunsten på museet er et meget stort plus, men kan, hvis man lytter til deltagerne i brugerundersøgelsen, formodentlig ikke i sig selv bære en fortælling om museet. Nymindegab Museum hvad gør vi nu? Et stort problem er, at museet markedsføringsmæssigt ikke når særligt mange brugere. Den primære markedsføringskanal er det fysiske museum selv og museets navn. Hverken navn eller bygninger giver en præcis fortælling om, hvad man kan opleve på museet. Nymindegab Museum signalerer, at udstillingerne handler om den lille by Nymindegab og den er næppe central nok til, at det er en væsentlig udstilling, ræsonnerer turisterne. En navneændring ligger lige for som løsning. Det er dog lettere sagt end gjort for er der tale om et Nymindegab Museumscenter? Skal navnet nævne Nymindegabmalerne eller en Malerisamling? I så fald forsvinder den egnshistoriske bredde så deltagerne i undersøgelsen foreslår nærmere noget med hav og fjord. Kunst, historie, hav og fjord er centrale temaer med et egnshistorisk fokus men de ord giver ikke ligefrem et kort, klingende navn. Løsningen bliver formodentlig, at disse temaer bliver fremhævet, måske på bannere, langs vejen og i markedsføringen, og at navnet Nymindegab Museum nedtones og først og fremmest bruges i forhold til det lokale arbejde. Ikke kun navnet, men også bygningen ud til vejen opleves som værende i disharmoni med resten af museumsoplevelsen. Set udefra ser man ikke de to fløje i træ, der rummer museets samling. Fra gaden ligner huset ethvert andet, dog pænt istandsat, hus i Nymindegab hvilket det også er, for huset var tidligere bolig for tømrer Rauhe og blev siden brugt som bank. Et museum ligner det ikke. Vi vil prøve at

8 ændre dette udtryk først og fremmest ved at sætte blikfang ud på fortovet. Det kunne være en af de pramme, der bygges i savmøllen, eller en kopi af et badehus, der også kan rumme en kort introduktion til museet, eller salgsvarer. Desuden hænger vi et par flag op ved indgangen, der bærer museumslogoet, Johanneskorset. Under undersøgelsen bed intervieweren mærke i et problem, som også museets frontpersonale har påpeget. Flere gæster vender om i døren! Forklaringen er sandsynligvis, at forhallen i sin tid er indrettet, så den også kunne bruges som forsamlingshus. Det var et krav fra tilskudsgiveren Lokale- og Anlægsfonden. Heller ikke indenfor er det altså umiddelbart synligt, at stedet rummer en seværdig udstilling. I skrivende stund er vi allerede ved at forandre ankomstarealet, så publikum med det samme kan komme i øjenkontakt med kustoden. Samtidig indretter vi museumsbutikken i samme stil som frilandsområdet med hvalhus og savmølle. Forhallen suppleres med en appetizer på udstillingen, med malerier og en kort introduktion til historien. At især butikken har godt af en opgradering stod klart gennem brugerundersøgelsen, hvor ingen af de adspurgte havde brugt museumsbutikken. Vi forventer desuden gennem foldere til den kommende turistsæson at give museet en mere klar identitet, så flere potentielle gæster opdager museets eksistens inden de ved et tilfælde er i Nymindegab. Folderen skal præsentere museets egnshistoriske bredde og vise, at der er aktiviteter for børnefamilien og formidling både gennem traditionelle og nye medier plancher og digitale projektioner. At museets identitet ikke alene skal hvile på samlingen af Nymindegabmalerne eller aktiviteterne på frilandsområdet var en glædelig overraskelse ved brugerundersøgelsen. Museets samling, der både rummer kulturhistoriske genstande fra forhistorisk og nyere tid, malerier og de bevarede bygninger på frilandsområdet er simpelthen det, der gør stedet til en overraskende god oplevelse for publikum. Den vinkel holder vi naturligvis fast i! Turistudvikling på museerne syd for Ringkøbing Fjord Som museer på den sydlige del af Vestkysten i Danmarks næststørste turistdestination efter København er det naturligt, at vi tilpasser udstillingsstederne til turisterne, såvel de danske som de udenlandske. Når størstedelen af vores gæster på Nymindegab Museum og i Bork Vikingehavn er tysktalende, er det ikke kun naturligt, men nødvendigt, at skilte og rundvise på tysk selv i situationer, hvor man skal forestille at være viking. Det, at Vestkysten er én af landets største turistmagneter, giver museerne i vestkystmiljøet mulighed for at tale til et meget stort publikum, og museerne er med, som en del af et stort hele, til at gøre området attraktivt for et publikum, der har hele verden som potentiel legeplads. Museerne skal være med til at fremhæve den unikke vestkystkultur, den fantastiske historiske scene og det eventyrlige landskab som noget, der kan konkurrere med brasiliansk regnskov og musicals i London. Museerne er ikke længere kun ansvarlige for at bevare og formidle, men også for at skabe oplevelser og synliggøre det unikke miljø, de er en del af. For at kunne gøre det på bedst mulig vis, må vi i dialog med vores gæster, så vi sikrer os, at vi ikke bare taler til dem, men med dem. Museer er, ligesom butikker og øvrige serviceydere, afhængige af, at folk benytter dem. Derfor er det nødvendigt at tilpasse vores museumsydelser til det behov, der er. Vi har gennem årene gjort mange bestræbelser på at tilpasse vores udstillinger og museernes åbningstider til de besøgendes ønsker, men da

9 vi ikke på alle punkter kan sammenligne os med landets øvrige lokalmuseer, baserer vi det ofte på gæt. Hyppige og målrettede brugerundersøgelser kan gøre, at vi får bedre hold i vores antagelser, så vi bedst muligt kan tilpasse os den virkelighed, vi er en del af og yde den service, der forventes. Turistmuseer som Bork Vikingehavn og Nymindegab Museums største konkurrenter er andre virksomheder, der sælger oplevelser, i køreafstand fra sommerhusene. For parrene er det især naturoplevelser, der trækker, mens det for familier er ferielandets udbud af minigolf, shopping, Legoland og også andre, større museer og attraktioner i Ribe, Esbjerg og Århus. Brugerundersøgelsen viser, at vi godt kan konkurrere med de mange andre tilbud om oplevelser, blandt andet fordi vi tilbyder aktiviteter og indhold, der rammer bredt. Undersøgelsen viser dog også, at vi skal blive bedre til at sælge os selv og vores indhold på en attraktiv og ærlig måde. Vores force er, at vores tilbud betragtes som berigende. De er mere end underholdning. De er oplevelser med mening. Vi kan tilbyde det levende møde medet menneske, der formidler historie, måske endda i en troværdig rolle som viking. Det at blive klogere på verden gennem oplevelsen vægtes højt hos vores gæster, og det bliver de gennem besøget på Nymindegab Museum såvel som på Bork Vikingehavn. Når ungerne kommer hjem fra besøget med en selvgjort souvenir med relation til stedet, er det for turisten en oplevelse, der giver mening. Brugerundersøgelsen har understreget, at vores primære udfordring ikke er at få tilfredse gæster, men at udbrede kendskabet til det, vi har at tilbyde, så flere besøger os.

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand?

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Rapport for projektet: Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Brugerundersøgelse i planfasen for opgradering af museumstilbud i Blåvand og omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42.06-0011

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Kvalita5v brugerundersøgelse Den Gamle By December 2012 Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Personaer, udviklet idm. Brugerundersøgelse. Januar 2013 analyse > proces > udvikling

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse

Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse Feriehjem med hjerte et nyt tiltag for tiltrængt renovering af en gruppe danske feriehuse Mange af vore sommerhuse trænger til en kærlig hånd. Det ses straks, når man på en vilkårlig hjemmeside for sommerhusudlejning

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fremtidens Feriehus supplerende analyser Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret 1 Indhold og fokus for undersøgelsen Kendskab til markedet er nødvendigt for at påvirke markedet Målet er en strategisk

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

SO-forløb, Branding af London

SO-forløb, Branding af London 2012 SO-forløb, Branding af London Christian Størvold Larsen Jacob Kostecki Daniel Guldberg Klasse 3.5 23-10-2012 Branding af storby Det er essentielt for de storbyer, som ønsker omtale og en masse omsætning

Læs mere

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier BILAG 1 Fortroligt BILAG 2 Fortroligt BILAG 3 Interviewguide Spørgeramme i kategorier 1. Fakta (Hvem og hvad? både Conny Ericon og Unisans som virksomhed) 2. Oplevelser og oplevelsesøkonomi generelt i

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Teambuilding - på en øde Ø

Teambuilding - på en øde Ø Teambuilding - på en øde Ø Teambuilding på en øde Ø Lær dig selv og dine kolleger at kende på en helt ny måde. Bliv lidt klogere på havet, dyrene, nature n og dig selv. Hvad kan man dog lave på en øde

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse August 2011 Udarbejdet af Lisbeth Eeg, Hjørring Kommune Malene Stentoft

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere