Sådan... En guide til direct mail

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan... En guide til direct mail"

Transkript

1 Sådan... En guide til direct mail

2 Sådan får du succes med direct mail Direct mail er af de mest populære valg hos Microsoft -partnere til marketinginvestering, og det kan være en utrolig effektiv måde at målrette kommunikationen til eksisterende og potentielle kunder. Direct mail fi ndes i mange forskellige formater fra enkle forretningsbreve, kort og fi rmanyhedsbreve til virkningsfulde, stærkt målrettede og tilpassede distributionskampagner. I denne vejledning mener vi direct mail som trykte og sendte medier i modsætning til . Den typiske svarprocent for direct mail varierer, men vurderes generelt til at være mellem en og tre procent. Svarprocenten kan forbedres ved hjælp af incitamenter, ved at målrette kommunikationen mere præcist efter kunderne, alt efter hvilke segmenter og vertikale brancher de tilhører samt deres jobfunktioner, og ved at personliggøre kommunikationen. Kom godt i gang Før du påbegynder din marketingkampagne med direct mail, bør du sikre dig, at direct mail er det rette medie til dine behov. Fordele: Virkningsfuld timing kan nå en bestemt person med en bestemt meddelelse på et bestemt tidspunkt Relativt nem at implementere Bredt udvalg af fl eksible formatmuligheder, der passer til alle budgetter/distributionsmængder Personliggørelse & tilpasning af kommunikation Muliggør fokuserede meddelelser Effektiv måde at holde kontakten ved lige til nuværende kunder og til at præsentere kundesucceshistorier Kan målrettes til afgørende storindustrier med en kraftfuld handlingsopfordring Gør det muligt at måle antal svar og afkastningsgrad

3 Fordele: Virkningsfuld timing kan nå en bestemt person med en bestemt meddelelse på et bestemt tidspunkt Relativt nem at implementere Bredt udvalg af fl eksible formatmuligheder, der passer til alle budgetter/distributionsmængder Personliggørelse & tilpasning af kommunikation Muliggør fokuserede meddelelser Effektiv måde at holde kontakten ved lige til nuværende kunder og til at præsentere kundesucceshistorier Kan målrettes til afgørende storindustrier med en kraftfuld handlingsopfordring Gør det muligt at måle antal svar og afkastningsgrad Ulemper: Spildfaktor, kan blive betragtet som junkmail potentielle kunder åbner måske ikke engang kuverten Det kan tage lang tid at skabe kampagner med stor gennemslagskraft Incitamenter og salgsfremmende tilbud bør overvejes for at forbedre svarsuccesen, men de kan øge omkostningerne Er mindre effektiv som en enkeltstående kampagne til potentielle kunder og bør overvejes som del af en integreret kampagne med fl ere kontaktfl ader Når du har afgjort, at direct mail er den rette fremgangsmåde for dig, bør det behandles som enhver anden salgs- eller marketingkommunikation. Det vil sige, at du skal defi nere, hvem der er modtagerne samt deres specifi kke behov, og fokusere på, hvordan dit produkt eller din tjeneste opfylder det behov. Her følger nogle nøglefaktorer, der bør tages i betragtning i forbindelse med oprettelsen og udførelsen af effektive direct mail-marketingkampagner. Standardforløb med direct mail: Mål Hvad ønsker du at opnå? Målgruppe Hvem er målgruppen? Tilbud Hvad er dit tilbud til dem? Handlingsopfordring Hvad er incitamentet til svar & svarmuligheder? Timing Hvornår sender du materialet ud? Måling & evaluering Hvordan vil du måle det? Lav regnskabet først Arbejd dig bagud fra indtjeningsmålet for at afgøre, hvor mange direct mail-enheder du skal sende ud. En gennemsnitlig svarprocent på en direct mail-kampagne ligger generelt omkring 2-5 %. En gennemsnitlig konverteringssats (antallet af personer, der reelt foretager et køb) afhænger af tilbuddet og dets relevans for personerne i databasen, men den ligger generelt omkring 0,05 % af det samlede antal personer, der modtager distributionsmaterialet.

4 Forskellige typer direct mail Forretningsbrev. Et velskrevet, personligt forretningsbrev er en omkostningsbesparende måde at få afl everet dit budskab på. Hvis du kan skræddersy meddelelsen, så den er specifi kt til det fi rma og den person, som er målgruppen, vil meddelelsen have desto mere gennemslagskraft. Vær omhyggelig med din underskrift ideelt set skulle du underskrive hvert brev personligt. Dette er måske ikke praktisk, hvis du har et større antal breve, der skal sendes ud. I så fald er det acceptabelt at indscanne en underskrift og inkludere denne i brevet, men sørg for, at det minder så meget som muligt om en ægte underskrift. Intet er værre end en utydelig underskrift, der ikke passer ind i det tildelte område det vil give indtryk af, at du ikke interesserer dig for kvaliteten af brevet, og det mister modtagerens interesse med det samme. Det kan også være en god ide at lægge brevet i en kuvert af høj kvalitet og bruge et frimærke frem for en frankeringsmaskine. Dette vil opmuntre modtageren til åbne brevet frem for at affærdige det som junk-mail. Postkort. Din marketingmeddelelse og dit logo vil nemt blive set på et postkort. Postkort er ideelle som en del af en kampagne i fl ere faser eventuelt som en påmindelse eller en opfølgning på et forretningsbrev eller distributionsmateriale. Da postkort har meget begrænset plads til meddelelser, er de måske ikke lige så effektive, hvis de skal benyttes som det eneste distributionsmateriale uden yderligere støtte fra marketingkampagnen. Hold postkortets forside enkel et enkelt stærkt budskab, som modtageren kan tage ind og forstå øjeblikkeligt. Benyt bagsiden til at uddybe budskabet, og afl ever handlingsopfordringen. Postkort behøver ikke nødvendigvis være A5-størrelse. Overvej andre former og størrelser, men sørg for, at papirvægten (papirmassen) forøges, så kortet ikke ankommer bøjet eller bliver totalt ødelagt undervejs. Kontroller med postkontoret, at den planlagte form og størrelse egner sig til forsendelse. Hvis ting er svære at behandle i sorteringen på postkontoret, kommer de måske aldrig videre. Kuvertløs forsendelse. Disse forsendelser er helt lukkede og behøver ingen kuvert. Du skal normalt trække eller rive en perforeret kant af for at åbne en kuvertløs forsendelse. Med dette format er det vigtigt at have trykt et budskab udenpå, der opfordrer modtageren til at åbne forsendelsen, da den hurtigt vil blive genkendt som direct mail. Kuvertløse forsendelser samt kataloger og produktbrochurer, der bare er omsluttet af plastik, benyttes normalt til masseforsendelser. Traditionel forsendelse. Dette er normalt en farverig, trykt brochure, der sendes med et forretningsbrev. Brochuren er normalt i A4- eller A5-format og er enten to, fi re eller seks sider lang. Dette format benyttes ofte til invitationer til begivenheder og indeholder i så fald en tidsplan og oplysninger om stedet, hvor begivenheden afholdes. Brochuren og brevet sendes i en kuvert, der kan få påtrykt et marketingbudskab. Dette vil identifi cere din forsendelse som direct mail med det samme, så budskabet skal være relevant for modtageren og interessant nok til at få dem til at ville åbne forsendelsen. 3D-forsendelse. Dette er betegnelsen for enhver distributionskampagne, der ikke kan være i en kuvert. Tredimensionelle forsendelser kan være meget effektive, da det er sværere for en sekretær eller en anden dørvogter at smide noget ud, der udtrykker mere værdi end et brev eller en brochure. En 3D-forsendelse kan være alt fra en pop op, der springer ud af pakken og bliver til en tredimensional fi gur, eller et relevant element, der relaterer til den samlede kampagne. Du kan for eksempel sende kopier af en nyligt udkommet bog sammen med et personligt brev der relaterer til emner, som du ønsker at tage op.

5 3D-forsendelser er også gode til udlevering af produkter med fi rmanavn på, som ser godt ud på skrivebordet. Sørg for at sende produkter, som folk gerne vil have stående på deres skriveborde. De bliver ofte samtaleemner, og hvis der er fi rmanavn på, kan det være en fremragende mulighed for at øge opmærksomheden omkring din virksomhed. Det tager dog længere tid at fremstille 3D-forsendelser end andre former for direct mail. Det vil ofte være nødvendigt at få sendt reklameprodukterne fra udlandet, og det kan være nødvendigt at få lavet og trykt særlige bokse til at forsende produktet i. 3D-forsendelser er også et fremragende værktøj til opfølgning med telemarketing, da modtageren tydeligt vil huske afsenderen, og det er et rigtigt godt udgangspunkt for en samtale. Det viser også tydeligt modtageren, at de er vigtige for dig, og de vil derfor være mere tilbøjelige til at indgå i samtalen. Budgettering Det er vigtigt at forstå, hvor meget kampagnen, som du skal til at indlede, kommer til at koste, og hvorvidt det er det værd der er ikke meget fornuft i at implementere en marketingkampagne, hvis du ønsker et øjeblikkeligt investeringsafkast, og kampagneomkostningerne er højere end en eventuel fortjeneste. Mange marketingkampagner implementeres med to grundlæggende målsætninger for øje at generere nye forretninger, men også at øge den positive opmærksomhed omkring virksomheden inden for målgruppen. Når du skal beregne omkostningerne per element, skal du lægge de samlede omkostninger sammen for de forskellige elementer og tjenester i forbindelse med kampagnen, som skal outsources, og dividere med antallet af forsendelser, der skal sendes ud. Udgifter til pakkeindhold + udgifter til forsendelse + udgifter til liste + udgifter til distributionsfi rma antallet af forsendelser = omkostninger per element Derefter skal du overveje dine målsætninger. Hvor mange salgsaftaler sigter du mod at opnå som et resultat af kampagnen. Det budgetterede overskud fra de nye salg bør overstige udgifterne til kampagnen. Planlægning Timing er afgørende. Træf beslutning om, hvornår du ønsker at udsende kampagnen, og gå bagud fra dette punkt. Snak med leverandørerne for at erfare, hvor lang tid de forskellige ting varer, så du har oplysningerne til din produktionstidsplan. Da du kan have med fl ere leverandører at gøre, er det væsentligt at forstå, hvilke konsekvenser det vil have for produktionsprocessen hos leverandørerne, hvis der er tidsfrister, der overskrides. Sørg for at have ekstra luft i tidsplanen, da marketingkampagner sjældent udarter sig nøjagtigt efter den oprindelige tidsplan. Af samme grund vælger mange virksomheder at samarbejde med et marketingbureau, der ordner hele forløbet for dem. Nøgleleverandører: Reklamebureau Adresselisteleverandører/databasebureau Databasebureau

6 Trykkere Distributionsvirksomheder Opfyldelsesbureauer Målretning Direct mail kan målrettes, så det ankommer på et bestemt skrivebord i en bestemt virksomhed på en bestemt dag og på denne måde giver dig mulighed for at kommunikere direkte med kunden på hans eller hendes arbejdsplads. Først og fremmest skal du beslutte, hvem direct mail-marketingkampagnen skal målrettes mod. Hvis du ønsker at kontakte dine eksisterende kunder, skal du først sørge for, at den eksisterende kundedatabase er korrekt og opdateret. Sørg også for at henvende dig korrekt, og undgå brug af upersonlig titulering for at vise, at du kender deres navne og deres eksisterende forhold til dig. Hvis kampagnens målgruppe er uden for kundebasen, og du ikke selv ligger inde med en stærk, klar kundeemnedatabase, kan en specialist i formidling af adresselister være behjælpelig med at indhente dataene til distributionskampagnen. Læs En Guide til Køb af Data for at få vejledning i datakøb. Der vil normalt være to typer personer involveret i beslutningen omkring et teknologikøb beslutningstageren og personerne, der har indfl ydelse på beslutningsprocessen. Det er vigtigt, at du målretter kommunikationen til dem med relevante budskaber og undgår brug af det samme budskab til begge typer publikum. Beslutningstagere Beslutningstager: En forretningsbeslutningstager er normalt en person på ledelsesniveau, der betragter teknologikøb som en del af hans/hendes overordnede forretningsmål og målsætninger for virksomheden. Typiske jobtitler for beslutningstagere er Administrerende direktør, Økonomidirektør, salgsdirektør osv. Vigtige punkter til overvejelse: Fokuser på forretningsproblemet, der vil blive løst Udvis viden om kundens virksomhed: Processer og funktioner Aktivitetssegment/vertikale marked Finansieringsstruktur Deres kunder Udnyt kundereferencer fra lignende brancher Hvordan vil din løsning understøtte deres forretningsstrategier Undgå tekniske budskaber og termer Hold budskabet på overordnet niveau gå ikke for meget i detaljer Dit tilbud bør være strategisk og forretningsfokuseret

7 Teknisk beslutningstager: En teknisk beslutningstager er normalt en direktør eller øverste chef i virksomhedens IT-afdeling. Vigtige punkter til overvejelse: Tal om forretningsproblemet, der vil blive løst Hvilke fordele vil blive realiseret Præsenter et vist niveau af tekniske oplysninger Udnyt kundereferencer fra lignende brancher Husk, at den tekniske beslutningstager vil være involveret i både beslutningsprocessen, implementeringen og slutbrugeranvendelsen Dit tilbud kan være teknisk af natur og bør relatere til deres rolle Indflydelsesrige personer Indfl ydelsesrige personer kan fi ndes i hele virksomheden afhængigt af hvilken type løsning der er behov for. IT-afdelingen og indkøbsafdelingen har stor indfl ydelse på den endelige beslutning fra forretningsbeslutningstageren. Du bør også overveje slutbrugerne af løsningen, da det i sidste ende er dem, der vil drage fordel af den implementerede løsning, og som vil være påvirket af den i hverdagen. Salgs- og marketingschefer vil f.eks. sandsynligvis være involveret i og have indfl ydelse på beslutningen om køb af en ny CRM-løsning. Tilbud Tilknyt altid tilbud, der skal fungere som incitament til at fl ytte kunderne til det næste salgsstadie. Hver enkelt kampagne skal inkludere et tilknyttet tilbud, som en kunde skal fi nde uimodståeligt. Tilbuddet kan være i form af vurderinger, white papers, evalueringer, økonomiske incitamenter eller udfordringer, og det bør ideelt være i en begrænset periode for at opfordre til et hurtigere svar. Eksempler på salgsfremmende tilbud: Deltag i et gratis seminar, og modtag (indsæt navn) vejledning/white paper Kontakt os før (dato), og modtag X antal dages konsulentpakke til en værdi af DKK (værdi) 0 % i udbetaling før (dato) Hent en gratis vejledning (indsæt navn) på (indsæt URL-adresse på mikrosite) Budskab Personliggjort kommunikation giver en meget bedre reaktion end et upersonligt standardbrev. Med en personlig tilgang ved dine kundeemner eller kunder, at du har brugt tid på at fi nde ud af, hvem de er, og lære om dem, så de vil gå ud fra, at indholdet vil være relevant i forhold til deres interesser. Det budskab, som du udvikler, vil have den mest afgørende indfl ydelse på kampagnen, så det er væsentligt, at du sørger for at udvikle dine budskaber, så de passer til jobfunktionen og markedet hos modtageren og dennes virksomhed. Der skal skelnes mellem kampagner, der er rettet mod eksisterende kunder, og kampagner til potentielle nye kunder. Det er nemt at skade kundeloyaliteten ved at sende en kundeemne-forsendelse til virksomheder, som du allerede gør forretninger med.

8 Hold teksten enkel, tydelig og præcis, og fang interessen med et tilbud, der er specielt eller unikt. Ideelt set bør teksten have en professionel og samtidig konverserende tone, som om du var i lokalet, og I havde en personlig samtale. Husk AIDA-modellen, når du komponerer dit budskab: Få læserens opmærksomhed (Attention) dette kan opnås med et reklameslogan på kuverten, et stærkt udsagn, et billede eller måske et usædvanligt udseende eller design af direct mail-forsendelsen. Få deres interesse (Interest) en øjeblikkelig og ærlig udtalelse om de fordele, du tilbyder. Giv vigtige oplysninger, resultater af undersøgelser eller andre nyttige tip til at bevare læserens opmærksomhed. Få dem til at ønske sig dit produkt eller din tjeneste (Desire) fang læseren med overbevisende tekst. Giv dem en handlingsopfordring (Action) gør det tydeligt og nemt for læseren at forstå, hvad der nu skal ske ved at have tydelige telefonnumre, - og webstedsadresser. Afrivningssvarkort, forretningssvarkuverter og svarfaxformularer er på vej tilbage! Brug aktive frem for passive ord, f.eks. Kontakt os i dag på... i stedet for Vores kontaktoplysninger er.... Sørg til sidst for, at din løsning, din virksomhed eller dit tilbud er troværdigt. Du skal kunne leve op til løfterne i kampagnen. Det kan være relevant at inkludere baggrundsoplysninger om virksomheden, så længe du holder det kort. Potentielle kunder vil være meget mere interesserede i de løsninger, du tilbyder, end i hele din virksomheds historie. Når din direct mail-forsendelse lander på modtagerens skrivebord, har du cirka tre sekunder til at fange læserens opmærksomhed. På denne korte tid skal din forsendelse fungere meget stærkt, så det kan være en god ide at supplere dit budskab med fængende billeder: Vigtige punkter til overvejelse: Brug billedsprog (f.eks. fotografi er, illustrationer eller anden grafi k), der har direkte relation til det budskab, du forsøger at formidle. Vær dramatisk, men sørg for, at budskabet er relevant. Måling af resultaterne Din direct mail-pakke skal have en handlingsopfordring for den interesserede læser, så de kan handle ud fra deres interesse og forsyne dig med målbare resultater for din kampagne. Om muligt skal du forsøge at give mere end ét valg. Her er nogle eksempler: Kontakt os på (telefonnummer) for at få yderligere oplysninger Du skal sikre, at telefonnummeret er et fast nummer og bemandet af kvalifi ceret personale, mens kampagnen kører. Du skal også sikre, at den, der besvarer telefonopkaldet, spørger opkalderen, hvor han/hun har hørt om din virksomhed, og noterer svaret, så du kan registrere, hvor mange forespørgsler der er genereret specifi kt i forbindelse med kampagnen. Du kan endda have et telefonnummer, der bruges specielt til svar i forbindelse med din kampagne, så det bliver lettere at måle svarene. Besøg os på (din webadresse/mikrosite) for at få yderligere oplysninger Hvis du opsætter en mikrosite eller en destinationsside med en unik URL for hver kampagne med mulighed for at indlæse de besøgendes oplysninger, kan du måle effektiviteten af kampagnen samt vinde

9 kundeemner. Det er også vigtigt at kunne oplyse en URL, der er relevant for kampagnen. Hvis du blot oplyser URL en til virksomhedens webside, vil det ikke bare gøre det meget svært for dig at registrere svarene på kampagnen, det vil også gøre det sværere for den person, der reagerer på din kampagne, at fi nde de oplysninger, som vedkommende søger. Du bør også undgå at oplyse en URL, der er vanskelig at indtaste hold den enkel, og sørg for, at den er relevant for emnet for kampagnen. Denne slags URL er går ofte under navnet Vanity URL (pæn URL) de har den samme funktion som rigtige URL er, men virker umiddelbart mere tiltalende på læseren. Eksempel på en vanity URL. Rigtig URL - Vanity URL - Anfør dette (speciel kampagnekode) for at modtage 10 % rabat Den specielle kode gør dig i stand til at registrere antallet af kunder, der reagerer på et specifi kt fremstød. Opfølgning Følg ALTID op på ethvert kundeemne, der reagerer på din kampagne. Uanset hvor store eller små de måtte være, er det vigtigt, at du ikke opfordrer til et svar og derefter ignorerer svarpersonen. En tilsyneladende usandsynlig mulighed kan vise sig at blive en vigtig indkomstkilde for en virksomhed. Din mulige kunde vil også få et negativt billede af en virksomhed, der ikke følger op på deres svar. Du kan også overveje at lave en opfølgning ikke blot på svarpersonerne, men på alle, som du har kontaktet over telefonen. Direct mail-kampagner virker bedre, når de fungerer som et led i et løbende kommunikationsprogram, og især hvis du følger op på din direct mail-kampagne med et telefonopkald. Ud over at øge antallet af kundeemner, som du indsamler, og afprøve effektiviteten af din kampagne, kan du bruge dette opkald til at forbedre de data, du har i din database hvilket vil hjælpe med at målrette fremtidige kampagner. Hvis du har en stor distributionsmængde, kan en opfølgning via telefon først synes upraktisk på grund af tids- og budgetbegrænsningerne. Hvis det er et problem, kan du overveje at gennemføre din kampagne i overskuelige trin, så telemarketingsteamet kan følge op på dem. Det vil også gøre det lettere for dig at registrere effektiviteten af dine data- og kampagnemeddelelser, før du forpligter dig til at sende hele kampagnen ud. Overvej at udføre alle nødvendige ændringer hen ad vejen. Du kan også overveje at prioritere din kontaktliste, så dine mest vigtige kontakter er de første, der modtager brev og bliver fulgt op på. Databeskyttelse Det er vigtigt, at alle danske virksomheder, der implementerer marketingkampagner, der omfatter brugen af personlige data, overholder databeskyttelsesprincipperne i henhold til den danske lov om behandling af personoplysninger, 2000: 1. Data skal behandles rimeligt og i henhold til loven. 2. Data kan kun indhentes af angivne og lovlige grunde og skal behandles på en sådan måde, at det er i overensstemmelse med disse procedurer.

10 3. Indhentede data skal være hensigtsmæssige, relevante og ikke for vidtgående i forhold til de formål, de er indhentet. 4. Data skal være nøjagtige og, hvor det er nødvendigt, opdaterede. 5. Data må ikke opvares i længere tid end nødvendigt. 6. Data må kun behandles i overensstemmelse med de rettigheder tilhørende de personer, som oplysningerne vedrører. 7. Det skal sikres, at personlige data opbevares på sikker vis. 8. Personlige data må ikke overføres til steder uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, medmindre der foreligger tilstrækkelig beskyttelse af de rettigheder tilhørende de personer, som oplysningerne vedrører. Inden man iværksætter en marketingkampagne rettet mod forbrugere, skal man undersøge i CPR, om forbrugeren har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Se yderligere oplysninger om denne lovgivning på Overvågning og analyse af resultaterne Du har brug for at vide, om din kampagne har været en succes. Du skal derfor overveje, hvilke oplysninger du vil registrere, hvor ofte de skal registreres, i hvilket format, og hvem der har brug for at se dem. Typiske målemetoder omfatter: Rækkevidde antallet af enkeltstående kontakter, der er nået ved hjælp af marketingskampagnen. Svar Antallet af positive svar, der er modtaget på grundlag af kampagnen (det er også muligt at måle, hvordan disse svar blev modtaget telefonisk, over , internettet osv.). Lead antallet af svar, hvor de kan være et krav, men de nærmere oplysninger er endnu ikke blevet afsluttet, f.eks. budget og tidsfrister. Oppertunity Et projekt er blevet fastlagt med et budget og en chance på > 20 % for, at handlen vil blive afsluttet inden for 12 måneder. Afsluttede handler Antallet af afsluttede salg som følge af kampagnen. Genereret indtjening genereret indtjening som følge af kampagnen. Tjekliste for direct mail-kampagne: Er din direct mail-kampagne tilpasset modtagerne korrekt? Har du en standardhilsen, hvis du ikke kender modtagerens kontaktoplysninger f.eks. Til rette vedkommende... Har du taget modtagerens jobrolle og branchen med i betragtning i din kampagne? Kan du give din målgruppe et passende tilbud? Får du i overskriften tydeligt kommunikeret den største fordel for kunderne? Viser du en tydelig forståelse for de erhvervsmæssige udfordringer, som din målgruppe står over for, og opstiller en fordelagtig løsning på disse? Understøtter du alle de fordele, du kan tilbyde, f.eks. ved hjælp af citater og referencer fra kunder?

11 Har du sørget for at understrege vigtigheden af, at modtageren reagerer på kampagnen hvad kan de gå glip af, hvis de ikke reagerer? Har du sørget for, at det er let for modtageren at svare? Har du skrevet det personligt professionelt og venligt? Har du undgået fagtermer? Har du skrevet korte, præcise afsnit og brugt punktopstillinger for at fremhæve de vigtigste punkter? Har du taget højde for og dermed forberedt dig på eventuelle vanskelige spørgsmål, som kunden måtte stille? Tilbyder du forskellige måder, hvorpå kunden kan svare telefonisk, over internettet, , fax, brev? Har du bedt om yderligere oplysninger, så du kan opdatere din database? Har du givet modtageren mulighed for at hoppe fra eller fravælge at modtage meddelelser fra dig i fremtiden? Hvordan vil du behandle svarene? Er du og salgsteamet parat til at håndtere svarene professionelt og rettidigt? Hvis du kører en stor kampagne, skal du så gennemføre distributionen i fl ere trin, så svarene kommer tilbage i overskuelige mængder? Har du overvejet, hvordan og hvornår du skal følge op på din direct mail-kampagne via telemarketing, endnu en direct mail-kampagne, osv. Skønt vi har bestræbt os på at sikre oplysninger af høj kvalitet, nøjagtighed og brugbarhed i denne vejledning, giver Microsoft Danmark ( Microsoft ) ingen garantier, udtrykkelige eller stiltiende, vedrørende sådanne oplysninger ( Indholdet ). Microsoft frasiger sig udtrykkeligt alle garantier, herunder, men ikke begrænset til, garantier for egnethed til et bestemt formål og garantier for salgbarhed, hvad angår Indholdet. Microsoft eller dets datterselskaber fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, særlige, hændelige skader eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for driftstab, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger eller andre økonomiske tab), der opstår som direkte eller indirekte følge af din brug af eller afhængighed af Indholdet, selvom Microsoft på forhånd er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Microsoft garanterer ikke for Indholdets nøjagtighed, relevans eller rettidighed.

12 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft logo and Windows are either trademarks or registered trademarks of the Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

En guide til succesfuld telemarketing

En guide til succesfuld telemarketing Sådan... En guide til succesfuld telemarketing Sådan får du succes med telemarketing På nutidens konkurrenceprægede marked er det altafgørende for din virksomheds fortsatte succes, at du opbygger loyalitet

Læs mere

En guide til at lave en marketingplan

En guide til at lave en marketingplan Sådan... En guide til at lave en marketingplan Sådan får du succes med at lave en marketingplan En god marketingplan vil angive dine forretningsmål, målsætninger og målgrupper og vigtigst af alt angive

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE TIL MARKEDS- KOMMUNIKATION

VÆRKTØJSKASSE TIL MARKEDS- KOMMUNIKATION VÆRKTØJSKASSE TIL MARKEDS- KOMMUNIKATION 2 Der er ingen genveje til smartere kommunikation, men der findes enkle og gode værktøjer, som bringer dig hen, hvor du ønsker. Det vigtigste værktøj er vores værdikæde.

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Genveje til effekt. Guide til direct mails der virker

Genveje til effekt. Guide til direct mails der virker Genveje til effekt Guide til direct mails der virker Forord Denne bog skal ikke betragtes som en detaljeret køreplan til den perfekte direct mail, men tjene som en hurtig læst guide og huskeliste. Vi håber,

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine.

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Marketing Lead Scoring Hjemmeside Side 1 INDLEDNING 3 SÅDAN OPLEVER KUNDERNE DIN HJEMMESIDE 4 1. SEK. FØRSTEHÅNDSINDTRYKKET 4

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PRODUKTSIKKERHED I EUROPA:

PRODUKTSIKKERHED I EUROPA: PRODUKTSIKKERHED I EUROPA: En vejledning i afhjælpende foranstaltninger og tilbagetrækning af produkter - en hjælp til virksomheder med henblik på at beskytte forbrugerne mod farlige produkter Støttet

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Vejen til succesfulde webstrategier We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them - Albert Einstein Copyright 2009 Claus Rønnow easynet ApS Udgivet i august 2009.

Læs mere

Cookbook i målrettet kommunikation

Cookbook i målrettet kommunikation Cookbook i målrettet kommunikation VisitDenmark (2009) side 1 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...Side 3 KAPITEL 1. DE OVERORDNEDE RAMMER 1.1. Hvad er et profileret e-nyhedsbrev?...side 4 1.2. Profilerede

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Få flere kunder med dit nyhedsbrev effektive nyhedsbreve i 5 enkle trin

Få flere kunder med dit nyhedsbrev effektive nyhedsbreve i 5 enkle trin Få flere kunder med dit nyhedsbrev effektive nyhedsbreve i 5 enkle trin Nyhedsbreve er den mest effektive form for markedsføring, der findes. Undersøgelser har vist, at for hver krone, du investerer i

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere