Sådan... En guide til direct mail

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan... En guide til direct mail"

Transkript

1 Sådan... En guide til direct mail

2 Sådan får du succes med direct mail Direct mail er af de mest populære valg hos Microsoft -partnere til marketinginvestering, og det kan være en utrolig effektiv måde at målrette kommunikationen til eksisterende og potentielle kunder. Direct mail fi ndes i mange forskellige formater fra enkle forretningsbreve, kort og fi rmanyhedsbreve til virkningsfulde, stærkt målrettede og tilpassede distributionskampagner. I denne vejledning mener vi direct mail som trykte og sendte medier i modsætning til . Den typiske svarprocent for direct mail varierer, men vurderes generelt til at være mellem en og tre procent. Svarprocenten kan forbedres ved hjælp af incitamenter, ved at målrette kommunikationen mere præcist efter kunderne, alt efter hvilke segmenter og vertikale brancher de tilhører samt deres jobfunktioner, og ved at personliggøre kommunikationen. Kom godt i gang Før du påbegynder din marketingkampagne med direct mail, bør du sikre dig, at direct mail er det rette medie til dine behov. Fordele: Virkningsfuld timing kan nå en bestemt person med en bestemt meddelelse på et bestemt tidspunkt Relativt nem at implementere Bredt udvalg af fl eksible formatmuligheder, der passer til alle budgetter/distributionsmængder Personliggørelse & tilpasning af kommunikation Muliggør fokuserede meddelelser Effektiv måde at holde kontakten ved lige til nuværende kunder og til at præsentere kundesucceshistorier Kan målrettes til afgørende storindustrier med en kraftfuld handlingsopfordring Gør det muligt at måle antal svar og afkastningsgrad

3 Fordele: Virkningsfuld timing kan nå en bestemt person med en bestemt meddelelse på et bestemt tidspunkt Relativt nem at implementere Bredt udvalg af fl eksible formatmuligheder, der passer til alle budgetter/distributionsmængder Personliggørelse & tilpasning af kommunikation Muliggør fokuserede meddelelser Effektiv måde at holde kontakten ved lige til nuværende kunder og til at præsentere kundesucceshistorier Kan målrettes til afgørende storindustrier med en kraftfuld handlingsopfordring Gør det muligt at måle antal svar og afkastningsgrad Ulemper: Spildfaktor, kan blive betragtet som junkmail potentielle kunder åbner måske ikke engang kuverten Det kan tage lang tid at skabe kampagner med stor gennemslagskraft Incitamenter og salgsfremmende tilbud bør overvejes for at forbedre svarsuccesen, men de kan øge omkostningerne Er mindre effektiv som en enkeltstående kampagne til potentielle kunder og bør overvejes som del af en integreret kampagne med fl ere kontaktfl ader Når du har afgjort, at direct mail er den rette fremgangsmåde for dig, bør det behandles som enhver anden salgs- eller marketingkommunikation. Det vil sige, at du skal defi nere, hvem der er modtagerne samt deres specifi kke behov, og fokusere på, hvordan dit produkt eller din tjeneste opfylder det behov. Her følger nogle nøglefaktorer, der bør tages i betragtning i forbindelse med oprettelsen og udførelsen af effektive direct mail-marketingkampagner. Standardforløb med direct mail: Mål Hvad ønsker du at opnå? Målgruppe Hvem er målgruppen? Tilbud Hvad er dit tilbud til dem? Handlingsopfordring Hvad er incitamentet til svar & svarmuligheder? Timing Hvornår sender du materialet ud? Måling & evaluering Hvordan vil du måle det? Lav regnskabet først Arbejd dig bagud fra indtjeningsmålet for at afgøre, hvor mange direct mail-enheder du skal sende ud. En gennemsnitlig svarprocent på en direct mail-kampagne ligger generelt omkring 2-5 %. En gennemsnitlig konverteringssats (antallet af personer, der reelt foretager et køb) afhænger af tilbuddet og dets relevans for personerne i databasen, men den ligger generelt omkring 0,05 % af det samlede antal personer, der modtager distributionsmaterialet.

4 Forskellige typer direct mail Forretningsbrev. Et velskrevet, personligt forretningsbrev er en omkostningsbesparende måde at få afl everet dit budskab på. Hvis du kan skræddersy meddelelsen, så den er specifi kt til det fi rma og den person, som er målgruppen, vil meddelelsen have desto mere gennemslagskraft. Vær omhyggelig med din underskrift ideelt set skulle du underskrive hvert brev personligt. Dette er måske ikke praktisk, hvis du har et større antal breve, der skal sendes ud. I så fald er det acceptabelt at indscanne en underskrift og inkludere denne i brevet, men sørg for, at det minder så meget som muligt om en ægte underskrift. Intet er værre end en utydelig underskrift, der ikke passer ind i det tildelte område det vil give indtryk af, at du ikke interesserer dig for kvaliteten af brevet, og det mister modtagerens interesse med det samme. Det kan også være en god ide at lægge brevet i en kuvert af høj kvalitet og bruge et frimærke frem for en frankeringsmaskine. Dette vil opmuntre modtageren til åbne brevet frem for at affærdige det som junk-mail. Postkort. Din marketingmeddelelse og dit logo vil nemt blive set på et postkort. Postkort er ideelle som en del af en kampagne i fl ere faser eventuelt som en påmindelse eller en opfølgning på et forretningsbrev eller distributionsmateriale. Da postkort har meget begrænset plads til meddelelser, er de måske ikke lige så effektive, hvis de skal benyttes som det eneste distributionsmateriale uden yderligere støtte fra marketingkampagnen. Hold postkortets forside enkel et enkelt stærkt budskab, som modtageren kan tage ind og forstå øjeblikkeligt. Benyt bagsiden til at uddybe budskabet, og afl ever handlingsopfordringen. Postkort behøver ikke nødvendigvis være A5-størrelse. Overvej andre former og størrelser, men sørg for, at papirvægten (papirmassen) forøges, så kortet ikke ankommer bøjet eller bliver totalt ødelagt undervejs. Kontroller med postkontoret, at den planlagte form og størrelse egner sig til forsendelse. Hvis ting er svære at behandle i sorteringen på postkontoret, kommer de måske aldrig videre. Kuvertløs forsendelse. Disse forsendelser er helt lukkede og behøver ingen kuvert. Du skal normalt trække eller rive en perforeret kant af for at åbne en kuvertløs forsendelse. Med dette format er det vigtigt at have trykt et budskab udenpå, der opfordrer modtageren til at åbne forsendelsen, da den hurtigt vil blive genkendt som direct mail. Kuvertløse forsendelser samt kataloger og produktbrochurer, der bare er omsluttet af plastik, benyttes normalt til masseforsendelser. Traditionel forsendelse. Dette er normalt en farverig, trykt brochure, der sendes med et forretningsbrev. Brochuren er normalt i A4- eller A5-format og er enten to, fi re eller seks sider lang. Dette format benyttes ofte til invitationer til begivenheder og indeholder i så fald en tidsplan og oplysninger om stedet, hvor begivenheden afholdes. Brochuren og brevet sendes i en kuvert, der kan få påtrykt et marketingbudskab. Dette vil identifi cere din forsendelse som direct mail med det samme, så budskabet skal være relevant for modtageren og interessant nok til at få dem til at ville åbne forsendelsen. 3D-forsendelse. Dette er betegnelsen for enhver distributionskampagne, der ikke kan være i en kuvert. Tredimensionelle forsendelser kan være meget effektive, da det er sværere for en sekretær eller en anden dørvogter at smide noget ud, der udtrykker mere værdi end et brev eller en brochure. En 3D-forsendelse kan være alt fra en pop op, der springer ud af pakken og bliver til en tredimensional fi gur, eller et relevant element, der relaterer til den samlede kampagne. Du kan for eksempel sende kopier af en nyligt udkommet bog sammen med et personligt brev der relaterer til emner, som du ønsker at tage op.

5 3D-forsendelser er også gode til udlevering af produkter med fi rmanavn på, som ser godt ud på skrivebordet. Sørg for at sende produkter, som folk gerne vil have stående på deres skriveborde. De bliver ofte samtaleemner, og hvis der er fi rmanavn på, kan det være en fremragende mulighed for at øge opmærksomheden omkring din virksomhed. Det tager dog længere tid at fremstille 3D-forsendelser end andre former for direct mail. Det vil ofte være nødvendigt at få sendt reklameprodukterne fra udlandet, og det kan være nødvendigt at få lavet og trykt særlige bokse til at forsende produktet i. 3D-forsendelser er også et fremragende værktøj til opfølgning med telemarketing, da modtageren tydeligt vil huske afsenderen, og det er et rigtigt godt udgangspunkt for en samtale. Det viser også tydeligt modtageren, at de er vigtige for dig, og de vil derfor være mere tilbøjelige til at indgå i samtalen. Budgettering Det er vigtigt at forstå, hvor meget kampagnen, som du skal til at indlede, kommer til at koste, og hvorvidt det er det værd der er ikke meget fornuft i at implementere en marketingkampagne, hvis du ønsker et øjeblikkeligt investeringsafkast, og kampagneomkostningerne er højere end en eventuel fortjeneste. Mange marketingkampagner implementeres med to grundlæggende målsætninger for øje at generere nye forretninger, men også at øge den positive opmærksomhed omkring virksomheden inden for målgruppen. Når du skal beregne omkostningerne per element, skal du lægge de samlede omkostninger sammen for de forskellige elementer og tjenester i forbindelse med kampagnen, som skal outsources, og dividere med antallet af forsendelser, der skal sendes ud. Udgifter til pakkeindhold + udgifter til forsendelse + udgifter til liste + udgifter til distributionsfi rma antallet af forsendelser = omkostninger per element Derefter skal du overveje dine målsætninger. Hvor mange salgsaftaler sigter du mod at opnå som et resultat af kampagnen. Det budgetterede overskud fra de nye salg bør overstige udgifterne til kampagnen. Planlægning Timing er afgørende. Træf beslutning om, hvornår du ønsker at udsende kampagnen, og gå bagud fra dette punkt. Snak med leverandørerne for at erfare, hvor lang tid de forskellige ting varer, så du har oplysningerne til din produktionstidsplan. Da du kan have med fl ere leverandører at gøre, er det væsentligt at forstå, hvilke konsekvenser det vil have for produktionsprocessen hos leverandørerne, hvis der er tidsfrister, der overskrides. Sørg for at have ekstra luft i tidsplanen, da marketingkampagner sjældent udarter sig nøjagtigt efter den oprindelige tidsplan. Af samme grund vælger mange virksomheder at samarbejde med et marketingbureau, der ordner hele forløbet for dem. Nøgleleverandører: Reklamebureau Adresselisteleverandører/databasebureau Databasebureau

6 Trykkere Distributionsvirksomheder Opfyldelsesbureauer Målretning Direct mail kan målrettes, så det ankommer på et bestemt skrivebord i en bestemt virksomhed på en bestemt dag og på denne måde giver dig mulighed for at kommunikere direkte med kunden på hans eller hendes arbejdsplads. Først og fremmest skal du beslutte, hvem direct mail-marketingkampagnen skal målrettes mod. Hvis du ønsker at kontakte dine eksisterende kunder, skal du først sørge for, at den eksisterende kundedatabase er korrekt og opdateret. Sørg også for at henvende dig korrekt, og undgå brug af upersonlig titulering for at vise, at du kender deres navne og deres eksisterende forhold til dig. Hvis kampagnens målgruppe er uden for kundebasen, og du ikke selv ligger inde med en stærk, klar kundeemnedatabase, kan en specialist i formidling af adresselister være behjælpelig med at indhente dataene til distributionskampagnen. Læs En Guide til Køb af Data for at få vejledning i datakøb. Der vil normalt være to typer personer involveret i beslutningen omkring et teknologikøb beslutningstageren og personerne, der har indfl ydelse på beslutningsprocessen. Det er vigtigt, at du målretter kommunikationen til dem med relevante budskaber og undgår brug af det samme budskab til begge typer publikum. Beslutningstagere Beslutningstager: En forretningsbeslutningstager er normalt en person på ledelsesniveau, der betragter teknologikøb som en del af hans/hendes overordnede forretningsmål og målsætninger for virksomheden. Typiske jobtitler for beslutningstagere er Administrerende direktør, Økonomidirektør, salgsdirektør osv. Vigtige punkter til overvejelse: Fokuser på forretningsproblemet, der vil blive løst Udvis viden om kundens virksomhed: Processer og funktioner Aktivitetssegment/vertikale marked Finansieringsstruktur Deres kunder Udnyt kundereferencer fra lignende brancher Hvordan vil din løsning understøtte deres forretningsstrategier Undgå tekniske budskaber og termer Hold budskabet på overordnet niveau gå ikke for meget i detaljer Dit tilbud bør være strategisk og forretningsfokuseret

7 Teknisk beslutningstager: En teknisk beslutningstager er normalt en direktør eller øverste chef i virksomhedens IT-afdeling. Vigtige punkter til overvejelse: Tal om forretningsproblemet, der vil blive løst Hvilke fordele vil blive realiseret Præsenter et vist niveau af tekniske oplysninger Udnyt kundereferencer fra lignende brancher Husk, at den tekniske beslutningstager vil være involveret i både beslutningsprocessen, implementeringen og slutbrugeranvendelsen Dit tilbud kan være teknisk af natur og bør relatere til deres rolle Indflydelsesrige personer Indfl ydelsesrige personer kan fi ndes i hele virksomheden afhængigt af hvilken type løsning der er behov for. IT-afdelingen og indkøbsafdelingen har stor indfl ydelse på den endelige beslutning fra forretningsbeslutningstageren. Du bør også overveje slutbrugerne af løsningen, da det i sidste ende er dem, der vil drage fordel af den implementerede løsning, og som vil være påvirket af den i hverdagen. Salgs- og marketingschefer vil f.eks. sandsynligvis være involveret i og have indfl ydelse på beslutningen om køb af en ny CRM-løsning. Tilbud Tilknyt altid tilbud, der skal fungere som incitament til at fl ytte kunderne til det næste salgsstadie. Hver enkelt kampagne skal inkludere et tilknyttet tilbud, som en kunde skal fi nde uimodståeligt. Tilbuddet kan være i form af vurderinger, white papers, evalueringer, økonomiske incitamenter eller udfordringer, og det bør ideelt være i en begrænset periode for at opfordre til et hurtigere svar. Eksempler på salgsfremmende tilbud: Deltag i et gratis seminar, og modtag (indsæt navn) vejledning/white paper Kontakt os før (dato), og modtag X antal dages konsulentpakke til en værdi af DKK (værdi) 0 % i udbetaling før (dato) Hent en gratis vejledning (indsæt navn) på (indsæt URL-adresse på mikrosite) Budskab Personliggjort kommunikation giver en meget bedre reaktion end et upersonligt standardbrev. Med en personlig tilgang ved dine kundeemner eller kunder, at du har brugt tid på at fi nde ud af, hvem de er, og lære om dem, så de vil gå ud fra, at indholdet vil være relevant i forhold til deres interesser. Det budskab, som du udvikler, vil have den mest afgørende indfl ydelse på kampagnen, så det er væsentligt, at du sørger for at udvikle dine budskaber, så de passer til jobfunktionen og markedet hos modtageren og dennes virksomhed. Der skal skelnes mellem kampagner, der er rettet mod eksisterende kunder, og kampagner til potentielle nye kunder. Det er nemt at skade kundeloyaliteten ved at sende en kundeemne-forsendelse til virksomheder, som du allerede gør forretninger med.

8 Hold teksten enkel, tydelig og præcis, og fang interessen med et tilbud, der er specielt eller unikt. Ideelt set bør teksten have en professionel og samtidig konverserende tone, som om du var i lokalet, og I havde en personlig samtale. Husk AIDA-modellen, når du komponerer dit budskab: Få læserens opmærksomhed (Attention) dette kan opnås med et reklameslogan på kuverten, et stærkt udsagn, et billede eller måske et usædvanligt udseende eller design af direct mail-forsendelsen. Få deres interesse (Interest) en øjeblikkelig og ærlig udtalelse om de fordele, du tilbyder. Giv vigtige oplysninger, resultater af undersøgelser eller andre nyttige tip til at bevare læserens opmærksomhed. Få dem til at ønske sig dit produkt eller din tjeneste (Desire) fang læseren med overbevisende tekst. Giv dem en handlingsopfordring (Action) gør det tydeligt og nemt for læseren at forstå, hvad der nu skal ske ved at have tydelige telefonnumre, - og webstedsadresser. Afrivningssvarkort, forretningssvarkuverter og svarfaxformularer er på vej tilbage! Brug aktive frem for passive ord, f.eks. Kontakt os i dag på... i stedet for Vores kontaktoplysninger er.... Sørg til sidst for, at din løsning, din virksomhed eller dit tilbud er troværdigt. Du skal kunne leve op til løfterne i kampagnen. Det kan være relevant at inkludere baggrundsoplysninger om virksomheden, så længe du holder det kort. Potentielle kunder vil være meget mere interesserede i de løsninger, du tilbyder, end i hele din virksomheds historie. Når din direct mail-forsendelse lander på modtagerens skrivebord, har du cirka tre sekunder til at fange læserens opmærksomhed. På denne korte tid skal din forsendelse fungere meget stærkt, så det kan være en god ide at supplere dit budskab med fængende billeder: Vigtige punkter til overvejelse: Brug billedsprog (f.eks. fotografi er, illustrationer eller anden grafi k), der har direkte relation til det budskab, du forsøger at formidle. Vær dramatisk, men sørg for, at budskabet er relevant. Måling af resultaterne Din direct mail-pakke skal have en handlingsopfordring for den interesserede læser, så de kan handle ud fra deres interesse og forsyne dig med målbare resultater for din kampagne. Om muligt skal du forsøge at give mere end ét valg. Her er nogle eksempler: Kontakt os på (telefonnummer) for at få yderligere oplysninger Du skal sikre, at telefonnummeret er et fast nummer og bemandet af kvalifi ceret personale, mens kampagnen kører. Du skal også sikre, at den, der besvarer telefonopkaldet, spørger opkalderen, hvor han/hun har hørt om din virksomhed, og noterer svaret, så du kan registrere, hvor mange forespørgsler der er genereret specifi kt i forbindelse med kampagnen. Du kan endda have et telefonnummer, der bruges specielt til svar i forbindelse med din kampagne, så det bliver lettere at måle svarene. Besøg os på (din webadresse/mikrosite) for at få yderligere oplysninger Hvis du opsætter en mikrosite eller en destinationsside med en unik URL for hver kampagne med mulighed for at indlæse de besøgendes oplysninger, kan du måle effektiviteten af kampagnen samt vinde

9 kundeemner. Det er også vigtigt at kunne oplyse en URL, der er relevant for kampagnen. Hvis du blot oplyser URL en til virksomhedens webside, vil det ikke bare gøre det meget svært for dig at registrere svarene på kampagnen, det vil også gøre det sværere for den person, der reagerer på din kampagne, at fi nde de oplysninger, som vedkommende søger. Du bør også undgå at oplyse en URL, der er vanskelig at indtaste hold den enkel, og sørg for, at den er relevant for emnet for kampagnen. Denne slags URL er går ofte under navnet Vanity URL (pæn URL) de har den samme funktion som rigtige URL er, men virker umiddelbart mere tiltalende på læseren. Eksempel på en vanity URL. Rigtig URL - Vanity URL - Anfør dette (speciel kampagnekode) for at modtage 10 % rabat Den specielle kode gør dig i stand til at registrere antallet af kunder, der reagerer på et specifi kt fremstød. Opfølgning Følg ALTID op på ethvert kundeemne, der reagerer på din kampagne. Uanset hvor store eller små de måtte være, er det vigtigt, at du ikke opfordrer til et svar og derefter ignorerer svarpersonen. En tilsyneladende usandsynlig mulighed kan vise sig at blive en vigtig indkomstkilde for en virksomhed. Din mulige kunde vil også få et negativt billede af en virksomhed, der ikke følger op på deres svar. Du kan også overveje at lave en opfølgning ikke blot på svarpersonerne, men på alle, som du har kontaktet over telefonen. Direct mail-kampagner virker bedre, når de fungerer som et led i et løbende kommunikationsprogram, og især hvis du følger op på din direct mail-kampagne med et telefonopkald. Ud over at øge antallet af kundeemner, som du indsamler, og afprøve effektiviteten af din kampagne, kan du bruge dette opkald til at forbedre de data, du har i din database hvilket vil hjælpe med at målrette fremtidige kampagner. Hvis du har en stor distributionsmængde, kan en opfølgning via telefon først synes upraktisk på grund af tids- og budgetbegrænsningerne. Hvis det er et problem, kan du overveje at gennemføre din kampagne i overskuelige trin, så telemarketingsteamet kan følge op på dem. Det vil også gøre det lettere for dig at registrere effektiviteten af dine data- og kampagnemeddelelser, før du forpligter dig til at sende hele kampagnen ud. Overvej at udføre alle nødvendige ændringer hen ad vejen. Du kan også overveje at prioritere din kontaktliste, så dine mest vigtige kontakter er de første, der modtager brev og bliver fulgt op på. Databeskyttelse Det er vigtigt, at alle danske virksomheder, der implementerer marketingkampagner, der omfatter brugen af personlige data, overholder databeskyttelsesprincipperne i henhold til den danske lov om behandling af personoplysninger, 2000: 1. Data skal behandles rimeligt og i henhold til loven. 2. Data kan kun indhentes af angivne og lovlige grunde og skal behandles på en sådan måde, at det er i overensstemmelse med disse procedurer.

10 3. Indhentede data skal være hensigtsmæssige, relevante og ikke for vidtgående i forhold til de formål, de er indhentet. 4. Data skal være nøjagtige og, hvor det er nødvendigt, opdaterede. 5. Data må ikke opvares i længere tid end nødvendigt. 6. Data må kun behandles i overensstemmelse med de rettigheder tilhørende de personer, som oplysningerne vedrører. 7. Det skal sikres, at personlige data opbevares på sikker vis. 8. Personlige data må ikke overføres til steder uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, medmindre der foreligger tilstrækkelig beskyttelse af de rettigheder tilhørende de personer, som oplysningerne vedrører. Inden man iværksætter en marketingkampagne rettet mod forbrugere, skal man undersøge i CPR, om forbrugeren har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Se yderligere oplysninger om denne lovgivning på Overvågning og analyse af resultaterne Du har brug for at vide, om din kampagne har været en succes. Du skal derfor overveje, hvilke oplysninger du vil registrere, hvor ofte de skal registreres, i hvilket format, og hvem der har brug for at se dem. Typiske målemetoder omfatter: Rækkevidde antallet af enkeltstående kontakter, der er nået ved hjælp af marketingskampagnen. Svar Antallet af positive svar, der er modtaget på grundlag af kampagnen (det er også muligt at måle, hvordan disse svar blev modtaget telefonisk, over , internettet osv.). Lead antallet af svar, hvor de kan være et krav, men de nærmere oplysninger er endnu ikke blevet afsluttet, f.eks. budget og tidsfrister. Oppertunity Et projekt er blevet fastlagt med et budget og en chance på > 20 % for, at handlen vil blive afsluttet inden for 12 måneder. Afsluttede handler Antallet af afsluttede salg som følge af kampagnen. Genereret indtjening genereret indtjening som følge af kampagnen. Tjekliste for direct mail-kampagne: Er din direct mail-kampagne tilpasset modtagerne korrekt? Har du en standardhilsen, hvis du ikke kender modtagerens kontaktoplysninger f.eks. Til rette vedkommende... Har du taget modtagerens jobrolle og branchen med i betragtning i din kampagne? Kan du give din målgruppe et passende tilbud? Får du i overskriften tydeligt kommunikeret den største fordel for kunderne? Viser du en tydelig forståelse for de erhvervsmæssige udfordringer, som din målgruppe står over for, og opstiller en fordelagtig løsning på disse? Understøtter du alle de fordele, du kan tilbyde, f.eks. ved hjælp af citater og referencer fra kunder?

11 Har du sørget for at understrege vigtigheden af, at modtageren reagerer på kampagnen hvad kan de gå glip af, hvis de ikke reagerer? Har du sørget for, at det er let for modtageren at svare? Har du skrevet det personligt professionelt og venligt? Har du undgået fagtermer? Har du skrevet korte, præcise afsnit og brugt punktopstillinger for at fremhæve de vigtigste punkter? Har du taget højde for og dermed forberedt dig på eventuelle vanskelige spørgsmål, som kunden måtte stille? Tilbyder du forskellige måder, hvorpå kunden kan svare telefonisk, over internettet, , fax, brev? Har du bedt om yderligere oplysninger, så du kan opdatere din database? Har du givet modtageren mulighed for at hoppe fra eller fravælge at modtage meddelelser fra dig i fremtiden? Hvordan vil du behandle svarene? Er du og salgsteamet parat til at håndtere svarene professionelt og rettidigt? Hvis du kører en stor kampagne, skal du så gennemføre distributionen i fl ere trin, så svarene kommer tilbage i overskuelige mængder? Har du overvejet, hvordan og hvornår du skal følge op på din direct mail-kampagne via telemarketing, endnu en direct mail-kampagne, osv. Skønt vi har bestræbt os på at sikre oplysninger af høj kvalitet, nøjagtighed og brugbarhed i denne vejledning, giver Microsoft Danmark ( Microsoft ) ingen garantier, udtrykkelige eller stiltiende, vedrørende sådanne oplysninger ( Indholdet ). Microsoft frasiger sig udtrykkeligt alle garantier, herunder, men ikke begrænset til, garantier for egnethed til et bestemt formål og garantier for salgbarhed, hvad angår Indholdet. Microsoft eller dets datterselskaber fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, særlige, hændelige skader eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for driftstab, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger eller andre økonomiske tab), der opstår som direkte eller indirekte følge af din brug af eller afhængighed af Indholdet, selvom Microsoft på forhånd er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Microsoft garanterer ikke for Indholdets nøjagtighed, relevans eller rettidighed.

12 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft logo and Windows are either trademarks or registered trademarks of the Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

En guide til succesfuld telemarketing

En guide til succesfuld telemarketing Sådan... En guide til succesfuld telemarketing Sådan får du succes med telemarketing På nutidens konkurrenceprægede marked er det altafgørende for din virksomheds fortsatte succes, at du opbygger loyalitet

Læs mere

En guide til at afholde arrangementer

En guide til at afholde arrangementer Sådan... En guide til at afholde arrangementer Sådan får du succes som vært for et arrangement Værtskab for et arrangement kan være en nem og omkostningseffektiv måde at nå ud til en kvalifi ceret målgruppe

Læs mere

Sådan... Sådan får du succes med PR

Sådan... Sådan får du succes med PR Sådan... Sådan får du succes med PR Sådan får du succes med PR Et godt forhold til pressen det være sig fagblade, erhvervsblade, lokale aviser eller landsdækkende medier kan være et vigtig værktøj for

Læs mere

En guide til at lave en marketingplan

En guide til at lave en marketingplan Sådan... En guide til at lave en marketingplan Sådan får du succes med at lave en marketingplan En god marketingplan vil angive dine forretningsmål, målsætninger og målgrupper og vigtigst af alt angive

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012 Workshop: Marketing og Salg 7. november 2012 HVIS DET IKKE KAN SÆLGES HAR DET INGEN VÆRDI Program for 2012.11.07 Før pause Efter pausen SALG Hvad sælger vi USP FAQ Til hvem sælger vi MARKEDSFØRING Værktøjskassen

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

SUCCES GJORT ENKEL 7 dage til din første LifeWave CORSENTIALS-demonstration

SUCCES GJORT ENKEL 7 dage til din første LifeWave CORSENTIALS-demonstration SUCCES GJORT ENKEL 7 dage til din første LifeWave CORSENTIALS-demonstration 7 dage til din første LifeWave CORSENTIALS-demonstration At starte din egen virksomhed kan være enkelt, ligetil og sjovt! Denne

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

En guide til optimering af onlinemarketing

En guide til optimering af onlinemarketing Sådan... En guide til optimering af onlinemarketing Sådan får du succes med online- og e-mail-marketing Når det gælder din onlinemarketingstrategi, er det ikke længere nok med et enkelt websted som din

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster 1 Slides og præsentationer med alt for meget tekst er kedelige og kan ikke holde dit publikum fanget. Hvordan reducerer du mængden af tekst på dine slides? Hvordan får du gjort dem simple? // www.facebook.com/slidemarkting

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

HOFOR A/S Fra godt til bedre, enkelt og effektivt

HOFOR A/S Fra godt til bedre, enkelt og effektivt HOFOR A/S Fra godt til bedre, enkelt og effektivt De næste 25 min. handler om leadgenerering i segmentet Ejer- og andelsforeninger. Produktet er salg af bygas via gastørretumblere Respons 10,91% og ROI

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Dette er en indføring i, hvordan du anvender tillægs-produktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler bedriften

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission.

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission. Velkommen til Google AdWords for begyndere Om IVÆKST - Etableret i 2003 som Firmastart - Offentlig-privat samarbejde Mål: at skabe vækst i nystartede og mindre virksomheder - I 2006 Relanceret - privat

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

GRENKE Dispo rammeleasingaftale for små og mellemstore virksomheder

GRENKE Dispo rammeleasingaftale for små og mellemstore virksomheder GRENKE Dispo rammeleasingaftale for små og mellemstore virksomheder Bidrager til din succes I mere end 30 år En virksomhed har brug for fleksibilitet. Og fleksibilitet kræver ægte partnerskab. Siden 1978

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 Først skal du vælge det rigtige arbejdsområdet

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering Sådan beskytter du dig mod piratkopiering Indhold Hvad er softwarepiratkopiering? 4 Få kendskab til de forskellige former for piratkopiering og find ud af, hvorfor ægte software er en fordel for dig Hvordan

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

til at oprette et effektivt CV

til at oprette et effektivt CV august 2006 DIT CV ER I TRYGGE HÆNDER Dit CV vises i første omgang anonymt overfor de virksomheder, der søger efter medarbejdere i OFiR's CV-database. Ønsker virksomheden kontakt til dig, skal de bede

Læs mere

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Sådan når I ud med budskabet Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Lidt om mig 10+ år Ledelse og kommunikation: Ejer, ABOVECommunications (2009- ). Kommunikationsdirektør

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere 1 2 Skab iøjnefaldende information, og sælg mere Ser dine kunder det du virkelig ønsker at de skal læse på fakturaen, hjemmesiden eller appen? Eller

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning 3.0 til WebEx Meeting Center med mødelokaler til samarbejde (CMR Cloud)

Brugervejledning 3.0 til WebEx Meeting Center med mødelokaler til samarbejde (CMR Cloud) Brugervejledning 3.0 til WebEx Meeting Center med mødelokaler til samarbejde (CMR Cloud) Første gang udgivet: 1. august 2014 Senest ændret: 21. august 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170

Læs mere

Forsiden Nemmere at nå mere. Større. Wauw -effekt

Forsiden Nemmere at nå mere. Større. Wauw -effekt Større Wauw -effekt Med Windows Vista og 2007 Microsoft Offi ce system får du de grundlæggende software- og sikkerhedsforbedringer, der sikrer, at du får løst dine daglige arbejdsopgaver på en mere effektiv

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere