Beboerinformation. Måløv Park. juni og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet"

Transkript

1 Beboerinformation Måløv Park juni og den ny beboermappe Ja, så er den der, Måløv Parks hjemmeside. Vi ved at mange har ventet længe på at alle centrale oplysninger om det at bo i Måløv Park skulle være tilgængelige på ét sted og vi kan kun beklage at det ikke er sket før. Til en slags undskyldning kan vi kun sige, at det faktisk har været et temmeligt stort og tungt arbejde, da meget af materialet har skullet graves op af papirarkiver, der som bekendt ikke er edb-baserede og en del i forskellige udgaver som krævede sammenskrivning og opdatering. Vi har også tilstræbt at gøre hjemmesiden spændende at se på grafisk, fotograferet mange steder i Måløv Park og samlet fotos sammen fra beboere, som er aktive i brugergrupper og foreninger. Sidst, men ikke mindst, har vi tilstræbt at gøre hjemmesiden enkel og overskuelig at se på og anvende. Vi har i bestyrelsen fastlagt den politik, at vi i så stor udstrækning som muligt og samtidigt vil gøre nye informationer tilgængelige for både de beboere der bruger internettet, og de der ikke gør. Det betyder blandt andet at når hjemmesiden lægges ud på nettet, kan du også hente en ny beboermappe på ejendomdkontoret med et identisk indhold. Det skal understreges at det er væsenligt at du sætter dig grundigt ind i de regler og vejledninger som også er at læse på infosiderne. Kendskab til reglerne kan være en forudsætning for at kunne opfylde boligoverenskomsten (lejekontrakten) og undgå naboklager, erstatningskrav eller krav om ændringer i det du har arbejdet med i din bolig. Her er især afsnittene Husorden, Vedligeholdsreglementet (Vedligehold) og Råderetten vigtige. Mest problematisk mht. at fastholde ligheden og samtidigheden gælder naturligvis når det drejer sig om den debat, vi har et håb og ønske om, skal komme i gang via den ny hjemmeside. Vi har derfor sammenfattet politikken på informationsområdet i følgende punkter: Debatindlæg skal helst indsendes til bestyrelsen som eller på diskette i et gængs tekstformat. Bestyrelsen har lokaler i samme hus som ejendomskontoret Knastebakken 153B 1.sal med postkasse fælles med ejendomskontoret i stuen. Bestyrelsens mail-adresse er Vi tilstræber at svare på et debatindlæg (Hvis dét at bestyrelsens svarer er relevant) indenfor 8 dage. Hvis svaret indebærer en egentlig bestyrelsesbeslutning, må et svar afvente førstkommende bestyrelsesmøde. De kommende beboerinformationer i papirudgave vil indeholde enten et resumé eller en gengivelse af debatindlæggene eller dele af dem. Indkomne debatindlæg vil blive behandlet redaktionelt. Ansøgninger kan indgives som eller brev. Forespørgsler og forslag kan indgives som eller brev Klager skal fortsat indgives som brev. Måløv Parks hjemmeside vil være internettet på fra og med mandag d.17. Juni. Samme dag vil man kunne hente en ny beboermappe på ejendomskontoret. Da vi kun har et meget begrænset antal mapper, skal du medbringe din gamle mappe, som du så får byttet til en med nyt indhold. Referat af budgetafdelingsmødet

2 torsdag 2. maj ad 0: Hans Peter startede med at byde velkommen. Der var mødt 70 lejemål op, hvilket var pænt mange, og nok hang sammen med punkter om husdyrhold og pergola. ad 1: arbejde) Jens Olesen blev valgt til at være dirigent. (Det viste sig senere at være hårdt ad 2: Afdelings bestyrelsens beretning: Hans Peter gennemgik bestyrelsens beretning. Den var blevet uddelt inden mødet, og der var ikke så mange bemærkninger. Der var klager over at flere rækker havde haft store problemer med det varme vand. De rækker hvor bestyrelsen var klar over, at der havde været et problem, var blevet kompenseret i forbindelse med varmeregnskabet. Nogle beboere klagede over, at de også havde haft lignende problemer, uden at de havde fået kompensation. Bestyrelsen lovede at se på problemet. Blikgruppen havde arbejdet med dette problem (udgravningen på parkeringspladsen nede ved vaskeriet), og der var forhåbninger om at problemet var blevet løst. Hovedstiprojektet er også klar. Der blev givet mulighed for, at man kunne ønske en gennemgang af projektet ved et særligt møde, men herom var der ingen ønsker. Det har vist sig, at vi kunne få et fordelagtigt tilbud, under forudsætning af at arbejdet kunne gå i gang med det samme, da entreprenøren ikke havde nok at lave over sommeren. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. ad 3: Budget Torkild fremlagde budgettet for sidste gang. Der var som vanligt nogle bemærkninger. Der var ønske fra en beboer om en anden belysning på hovedstien, nemlig en lavtsiddende belysning, når hovedstien alligevel skal renoveres. Der var klager over den store legeplads tilstand, hvor nogle syntes at den var for nedslidt, og der blev udtrykt tvivl om, hvorvidt man brugte nok penge på at vedligeholde legepladserne. Hans Peter fortalte, at legeredskaberne blev repareret så snart man var opmærksom på, at de var i stykker. Deruden foregik der en løbende udskiftning af legeredskaberne. Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor vi ikke har individuel afregning på forbruget af det kolde vand. Hans Peter svarede, at det var en ting som bestyrelsen overvejede som en adfærdsregulerende ordning, og det ville blive foreslået indført hvis vandforbruget begyndte at blive større end andre steder med samme beboersammensætning. Der var ønske om, at man evt. brugte henlæggelserne til at forhindre huslejestigninger.

3 Her fortalte Torkild om de grimme erfaringer fra før i tiden, hvor huslejen på grund af manglende henlæggelser nogle år steg meget med det resultat, at folk fraflyttede. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. ad 4 Indkomne forslag 1: Salg af almene boliger v/afd. bestyrelsen Bestyrelsen fremlage forslag om at modarbejde regeringens planer om at sælge ud af de almennyttige boliger. Der var en mindre debat, hvor nogle gav udtryk for at det var et politisk forslag, hvilket de fandt betænkeligt. Ellers var de fleste positive angående forslaget, og der var bred enighed om, at problemet ikke var, at der er for få huse, hvis man ønsker at eje, men der var mangel på ordentlige huse hvis man ønsker at leje. Forslaget blev vedtaget. 2: Nye vaskeripriser v/afd. bestyrelsen. Bestyrelsen fremlagde forslag om let forhøjede priser. Det blev forklaret hvad der var inkluderet i priserne, og om at en boligforening som vores er lovmæssig forpligtede til at stille et vaskeri til rådighed. Forslaget blev vedtaget. 3: Fælleshusleje v/afd. bestyrelsen. Bestyrelsen fremlagde forslag om let forhøjede priser. Der var en debat om hvorvidt det var for billigt i forhold til markedsprisen. Der var også utilfredshed hos nogle omkring bookingsystemet. De følte at fællesarrangementer havde for store fordele, da de kunne sætte sig på flere dage i god tid, og derefter fravælge dem de ikke kunne bruge. Her blev baggrunden for denne ordning gennemgået. Forslaget blev vedtaget. 4: Opstramning af husorden v/ Jens Olesen, Måløvgårdsvej 24. Her var forslaget at de gældende regler om musik og støj blev strammet op og præciseret. Baggrunden for forslaget var at Jens kendte til flere tilfælde, hvor familier var fraflyttet på grund af naboers urimelig larm. Her var en livlig debat om, hvorvidt forslaget var for restriktivt og derfor ville virke ødelæggende for det generelle gode miljø, vi har her. Frygten gik især på hvorvidt krakilske beboere ville kunne udnytte det til at forpeste tilværelsen for ordentlige familier.

4 Forslaget blev vedtaget med 46 for og 41 imod. 5: Husorden 2 v/ Jens Olesen Her var ønsket en orientering om procedure i forbindelse med at man ønsker at klage over andre i bebyggelsen. Stig Kristensen gav denne orientering. 6: Overdækning af pergolaer v/henrik Bolberg, Knastebakken 301 Her var ønsket at få lov til at lægge overdække helt ind til facaden og ikke som nu have 12 cm. frirum da det kunne regne ned bag om. Her kom en livlig debat i gang om hvad man kunne tillade at gøre ved sin pergola uden at få lov, og om baggrunden for de vedtagne regler. Til sidst blev det vedtaget at man måtte lægge tagplader indtil 2 cm fra facaden. Disse 2 cm gælder for alle også dem der allerede har lagt plader for tæt. De skal snarest bringe dette i orden. Altså min. 2 cm. fra facaden. Det vil på et senere tidspunkt blive tjekket om forholdene er blevet bragt i orden. Det kan her endnu en gang konstateres, at der blandt nogle i bebyggelsen er en mærkværdig tendens til at gøre ting, som ikke er tilladt ud fra en forventning om, at det kan være lige meget. Hvis de derefter får besked på at ændre det udførte, bliver de fornærmede. Det kan kun fastslås: Hvis man ønsker ændringer, så spørg først om det er i orden. Hvis man så får nej kan man stille forslag ved et beboermøde om at ændre reglerne. Det var det Henrik gjorde og man fandt en løsning. Vedtaget ændringsforslag: Tagpladerne må ligge indtil 2 cm fra facaden. 7: Priser på pergolaer v/henrik Ønsket her var at få undersøgt om det ikke kunne gøres billigere, hvis man fik nogle flere tilbud. Bestyrelsen tvivlede på at det kunne gøres meget billigere, men det blev vedtaget, at man ville indhente 2 alternative tilbud. Vedtaget ændringsforslag: 2 alternative tilbud indhentes. 8: Ret til at male plankeværker v/thyrring, Knastebakken 289 Her var ønsket at kunne få lov til at male sine plankeværker så de så pænere ud. Dette er en ting, man kun skal gøre af æstetiske grunde, da det er trykimprægnerede brædder. Der var en mindre debat, hvor man vedtog et ændringsforslag. Vedtaget: Topplanke må ikke males. Yderste bræt og kanter må males med en imprægnering i farver, som vil blive udvalgt af et farveudvalg. Farverne vil til den tid kunne hentes på varmemesterkontoret. Lad nu vær med at gå i gang før vi har fundet frem til det rigtige produkt og valgt farver, så vi undgår nye konflikter. 9: Havelåger v/ Thyrring Her var ønsket at få ret til at sætte havelåger op der fyldte hele åbningen. Debatten gik på grunden til ønsket, bla. tyverisikring da flere havde fået stjålet cykler og andet fra forhaven

5 og på et ønske om at få mere ro, kontra ønsket om et åbent miljø som virker trygt og venligt. Forslaget blev forkastet, og dem der har sat låger op uden tilladelse skal snarest fjerne dem. 10: Oversigtskort v/ Birgitte La Cour, Knastebakken 9. Her var ønsket at få nogle ny oversigtskort, da de gamle er ulæselige og grimme. Vedtaget uden debat. 11: Hund og Kat v/ Susanne og Lars, Klakkebjerg 47. Her var ønsket at få en urafstemning i bebyggelsen om at få ret til at holde hund og kat. Her var som altid en meget lang, livlig og engageret debat om fordele og ulemper ved at holde hund og kat, selvvom forslaget egentlig gik på om man skulle lave en urafstemning. Der blev fremsat 2 ændringsforslag. Ændringsforslag 1: Urafstemning om ret til at holde en indendørskat efter ansøgning. Forkastet. Ændringsforslag 2: Urafstemning om ret til at holde én hund, én kat eller én fritte. Forkastet. Det oprindelige forslag: Forkastet. Ad 5: Valg af a. 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen (2 for 2 år, 1 for 1 år) Arne Hjøllund Jette Thomsen Knastebakken 253. Jens Wenzel Andreasen Knastebakken 295 genvalgt 2 år valgt 2 år valgt 1 år (Thorkild Krejberg og Bent Frommelt genopstillede ikke) b. 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen Erik Baden Ree, Knastebakken 99 Kim Palle Jarner Knastebakken 85 Ad 6: Eventuelt Intet. Referent Erik Ree

6 Råderet og ny regel om pergola Regulering af hvad vi må gøre ved boligen og ved haverne foregår i vid udstrækning gennem råderetskataloget. Bestyrelsen modtager løbende ansøgninger fra beboere som vil lave ændringer i de fysiske omgivelser. Dem behandler vi, og hvis der er anledning til det indfører vi en tilføjelse eller en præcisering i råderetskataloget. En sådan justering vil så blive meddelt til beboerne gennem en beboerinformation. Egentlige ændringer af gældende bestemmelser vil og bør bestyrelsen ikke kaste sig ud i. Lige meget om et ønske om en egentlig ændring kommer fra en beboer eller fra bestyrelsen, bør det foreligger som et indkomment forslag til et afdelingsmøde. Det er selvfølgelig klart at de tilføjelser og præciseringer der løbende kommer fra afdelingsbestyrelsen også kan ændres af afdelingsmødet hvis der foreligger forslag om det. De råderetsregler der offenliggøres på nettet og kan afhentes hos viceværten indeholder en præcisering. Nemlig at man ikke må male sin pergola, men at grundkonstruktionen skal fremtræde som trykimprægneret træ. I dette tilfælde kommer præciseringen ikke fordi vi har fået og behandlet en ansøgning, men kommunikationen er foregået på anden vis, idet vi har konstateret at en pergola er blevet malet uden ansøgning. Vi mener klart den nye regel er en præcisering og ikke en ædring. Af følgende to grunde: I kommunikationen om pergolaen har bestyrelsen gang på gang fremført at det er grundstativet der skal give en ensartethed hvadenten pergolaen overdækkes eller fremstår som en egentlig pergola. Vi synes denne ensartethed er nødvendig, den er efter vores opfattelse blevet bekræftet af afdelingsmødet, og den er i øvrigt også krævet af lokalplanen. Generelt fortæller råderetskataloget hvad man må. Det ville være helt uoverskueligt hvis vi skal forudse alt hvad man kan finde på og fortælle hvad man ikke må. F.eks. har vi heller ikke en bestemmelse om at man ikke må male cedertræsfacaden. På den anden side synes vi det er nødvendigt at præcisere hvad man ikke må, når der er nogen der begynder at gøre det. Ellers vil det brede sig en opfattelse af at det er tilladt. Generelt vil vi opfordre til at der ansøges når man er ude i noget nyt, i stedet for bare at gøre som man synes. I nogle af de situationer hvor vi ikke får en ansøgning, har vi undertiden en klar opfattelse af at der ikke er handlet i god tro. Afdelingsbestyrelsen

7 Råd om markise Hvis du vil opsætte en markise i haven, skal det være på den bom der leveres og opsættes af tømreren. I de tilfælde hvor bommen skal bruges til en markise kan du få sat den 6 cm højere end den generelle højde. Det er dit eget ansvar at tjekke at den markise du køber kan fungere når den er opsat i denne højde. Det er der mange markiser der gør, men ikke alle. De fleste markisemodeller kan vælges så de i udrullet tilstand rækker forskellig ud i haven. Vi fraråder på det kraftigste at du vælger en model der rækker mere end 250 cm ud. Det er nemlig sådan at de fleste modeller hænger for meget nedad når de ikke er slået helt ud, og så kan der være problemer med, at døren støder på markisen. Det er nogle voldsomme kræfter der er i spil når markisen er opsat, dels på grund af bredden og dels fordi der altid kan komme en brise og trække i den. Vi anbefaler derfor at du får tømreren til at montere et ekstra beslag for at sikre at bommen ikke vrides forover. Også på grund af de store kræfter (det store moment) fraråder vi markiser der er breddere end 250 cm. Afdelindsbestyrelsen Reception for Thorkild Thorkild Krejberg havde besluttet ikke at genopstille til afdelingsbestyrelsen på afdelingsmødet den 2. maj Hermed slutter Thorkild 24 års arbejde for afdelingsbestyrelsen, heraf mange som formand og hovedbestyrelsesmedlem. For at takke Thorkild for hans helt ekstraordinære store indsats har afdelingsbestyrelsen besluttet at holde en reception for Thorkild. Den finder sted Fredag den 14 juni kl i Måløv Parks fælleshus Alle som bor i Måløv Park skal være hjertelig velkommen til receptionen, ligesom vi har inviteret en del af de mennesker Thorkild gennem årene har samarbejdet med i FB. Afdelingsbestyrelsen Farvel til Bent Da Bent Frommelt flytter fra bebyggelsen 1. juni måtte han trække sig i utide fra sin afdelingsbestyrelsespost på afdelingsmødet. Bent har været en aktiv beboer, der har ydet en stor indsats for fællesskabet på en række områder: Bent startede med at være med i et vandkvalitetsudvalg for 14 år siden, og har siden blandet sig i en masse. Han var med i forbedringsudvalget, han var en af hovedkræfterne bag vores jubilæumsblad, han redigerede vores blad gennem mange år, og i de seneste 3 år har Bent været med i afdelingsbestyrelsen. Vi siger Bent tak for hans levende medvirken og store indsats. Afdelingsbestyrelsen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold:

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold: Beboerinformation Måløv Park juli 2003 Indhold: Referat af afdelingsmøde i maj side 2 Det grønne udvalgs plan side 3 Om omlægning af lån side 9 Om prisen på pergolaer side 10 Hegn bag baghaver side 10

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park maj 2007 Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Indhold: Nyt om køkkenmodernisering Fisketure Ungdomsfest i beboerhuset Afdelingsbestyrelsens beretning Nyt om køkkenmoderniseringen

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere