Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B."

Transkript

1 Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Mehmet B (MB) Formand Klaus Juelkert (KJ) Næstformand Tina Laursen (TL) Freddy Rasmussen (FR) Christian Hansen (CHH) Emil Bakkendorff (EB) Bianca Balslev (BB) Maibritt Günther (MG) Aase B. Stisen (AAS) Ingen afbud fra Dennis Johansen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5, samt beslutningsreferatet. (FR) havde en rettelse til referat nr. 4 under pkt. 4. Budgetkontrollen. Der er store problemer med konto 117. Dette skal debatteres på mødet i dag. (TL) spurgte ind til, hvorfor ønsket om at få emnet samarbejde i bestyrelsen under pkt. 10 ikke var med på dagsordenen. Det var skrevet i referatet. Herefter blev referatet godkendt. AD. 3 Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Blandingsbatterier. Reparationer af blandingsbatterier beløber sig til en samlet udgift på kr ,00 inklusiv moms. Der har været foretaget mellem reparationer på sidste års budget. Forslag fra (FR), at vi i stedet går over til at udskifte blandingsbatterierne som har en evigheds garanti fra firmaet Mattson. Bestyrelsen godkender. 1

2 Meddelelser fra varmemester fortsat. Plastik tage bag butikkerne. Plastiktagene bag ved 4 af butikkerne er i meget dårlig stand, og der er behov for at de bliver udskiftet. (MB) har indhentet tilbud fra 2 firmaer. Brøndby Maskinsnedkeri, pris kr ,25 for 1. butikstag. Tømrer Hansen pris kr ,00. Bestyrelsen godkendte Tømrer Hansen. (MB) og (FR) skal undersøge hvor det er værst og melde tilbage til bestyrelsen, som afventer. Hærværk. Der har været indbrud og hærværk i kælderen i blok 6. Nogle beboere føler sig utrygge. (MB) og politiet har været tilstede i forbindelse med sagen. Fliser i badeværelse. Vedr. renovering og opsætning af ny type fliser i badeværelse, skal der opbevares 2 m2 til reparation, hvis man flytter. Tvillingebarnevogn. Problemer med at komme i kælderen ved slisken, med tvillingebarnevogn ved blok 1. Forslag fra (MB), at der bliver etableret et 30 cm bredere spor på trappen. Dette godkendte bestyrelsen. Huller i asfalt flere steder. Der er bl.a. huller foran blok 3 ved cykelskuret, samt andre steder. Bestyrelsen beder (MB) om at indhente tilbud på lappeløsninger. Tandtekniker. Skrivelse fra tandtekniker vedr. ønske om opsætning af et skilt med et ur på. Bestyrelsen godkender skiltet. (KJ) kontakter administrationen. Renovering af køkkener. (MB) har indhentet priser på opsætning af køkkener fra 2 firmaer. Heri indgår der både snedker arbejde, samt vvs, maling og el. Den samlede pris i alt fra HTH kr ,77 i 2014, ud over det kommer der en 3% stigning i Brøndbyvester Maskinsnedkeri fastholder deres pris i 2014 og 2015 på kr ,10. 2

3 Meddelelser fra varmemester fortsat. Bestyrelsen bibeholder Brøndbyvester Maskinsnedkeri. Folder omkring indeklima. (MB) og (FR) har rettet folderen med indeklima. Bestyrelsen godkender og folderen vil blive sendt i trykken. Det er undersøgt, hvad det vil koste at få indhentet en rapport om indeklimaet i en lejlighed. Prisen er kr ,00. Meddelelser fra administrationen. Esbern O. melder afbud til næste møde. Måling af vandforbrug. Det er lovmæssigt blevet besluttet, at der skal opsættes vandmålere i nybyggeri, samt i ældre boligbyggeri, hvis det er teknisk gennemførligt og økonomisk forsvarligt. Der kan søges om dispensation til fritagelse for opsætning af vandmålere til Brøndby Kommune, Teknisk forvaltning. (EO) foreslår at et VVS ingeniør firma skal undersøge og aflevere en rapport for alle 3 Afdelinger. Bestyrelsen godkender at der udarbejdes en rapport. Café Mille Steakhouse. Forespørgsel om at overdrage forretningen med samme koncept til en ny ejer. Bestyrelsen godkender. Vandskade. Der har været en vandskade i nr. 49, st. (MB) har sammen med Falck taget sig af problemet. Der vil efterfølgende blive set efter i rørene med et kamera. Opsætning af riste ved ventilationsskakten i køkken / bad. Forslag fra beboer omkring opsætning af riste. Bestyrelsen afviser forslaget, risten bremser for udsugningen med 2/3 del. AD. 4 Gennemgang af budgetkontrollen. Bestyrelsen gennemgik budgetkontrollen. Terræn beplantning konto , beløbet på kr ,00 føres tilbage til på budgettet Det viser sig, at der stadig opstår mange fejl i konteringen. 3

4 Bestyrelsen indstiller til at der kommer styr på, hvor det skal konteres i driftsbudgettet. I 2014 var der på konto 117 er der utrolig mange forskellige reparationer, hvor det skulle have været konteret på udflytteren, og ikke afdelingen der kommer til at betale. Har fx konteret indvendig vedligeholdelse på konto under istandsættelse ved fraflytning på konto Bestyrelsen vil indskærpe over for både administrationen, samt varmemesteren at dette skal der blive strammet op på. AD. 5 Nyt fra diverse udvalg. Festudvalget v/ Freddy R. Bilag med datoer. Fastelavnsfesten er afholdt d. 15. februar, stemningen var rigtig god, og der var et fint fremmøde fra de 3 afdelinger. Der afholdes et møde i morgen, hvor man vil evaluere forløbet, samt godkende regnskabet. Der afholdes Banko søndag d. 22. marts kl til på Kilden. Hjælpere Freddy R. Mads G. Aase B. S. Maj B. S. AD. 6 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (EB) informerede fra mødet i kulturudvalget vedr. afholdelse af kulturdagen d. 5. september. (FR) orienterede om problemer i forbindelse med at have en Bio Pejs i lejligheden, den optager alt ilt i rummet, og kan i værste tilfælde være årsag til brand. (FR) vil stille som forslag til næste beboermøde, at man ikke må installere sådan en Bio Pejs i sin lejlighed i forhold til husordenen. AD. 7 Meddelelser fra Kasserer v / Bianca Balslev. Der er d kr ,69. De tilhører festudvalget i de 3 afdelinger. AD. 8 Organisationsbestyrelsen v / Freddy R. Der vil blive afholdt et møde vedr. Nabohjælp, hvor alle 3 afdelinger deltager. AD. 9 Formandens meddelelser v / Klaus Juelkert. Udskiftning af badekar. Beboer har ansøgt Brøndby Kommune om nedtagning af badekar, men har modtaget 4

5 et afslag. Bestyrelsen godkender at badekarret bliver nedtaget på selskabets regning. Formandens meddelelser fortsat. (KJ) kontakter (MB) omkring nedtagning af badekar. Kviksølv. Miljøstyrelsen har sendt en skrivelse ud omkring information af sortering af spare pærer med indhold af kviksølv. Dette kan ikke komme på tale i vores boligselskab. Indbrud i kælder. (KJ) har modtaget en skrivelse fra beboer vedr. deres bekymring omkring unge mennesker som opholder sig i kælderen, samt at der har forekommet flere indbrud i kælderen. SSP samt politiet er opmærksomme omkring problemet. (FR) undersøger sammen med (MB), hvad det kan beløbe sig til, at ændre på låsesystemet. (FR) undersøger sammen med (MB) reparation af tagene ved forretningerne. AD. 10 Forslag til Orienteringsbrev / Dagsorden. Ingen forslag. AD. 11 Eventuelt. Samarbejde i bestyrelsen blev drøftet. Markvandring torsdag d. 16. april kl Dirigent til næste møde: Tina Laursen Husk afbud til formanden eller sekretæren Referent: Aase Birthe Stisen 5

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken Afdeling 1-2, 3 og 4

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken Afdeling 1-2, 3 og 4 Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN Årlig beretning fra organisationsbestyrelsen for året 2014 til repræsentantskabsmødet tirsdag, den 19. maj 2015. Side 1 Beretning for året 2014 Organisationsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet

Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet Tid : Onsdag 24. marts kl. 14.00, mødet sluttede 16.45 Tilstede fra afdelingsbestyrelsen: Katinka Svale, Connie Boier Christensen Tilstede fra Odense

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat. 2012-08-20, Side 1 af 8. Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-08-29 Kl. 21:04 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09

Referat. 2012-08-20, Side 1 af 8. Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-08-29 Kl. 21:04 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Referat 2012-08-20, Side 1 af 8 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-08-29 Kl. 21:04 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Mikkel Selander (MS) Frank Hansen (FH)

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 10.12 Mandag den 08.10.2012 kl. 18:00

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 10.12 Mandag den 08.10.2012 kl. 18:00 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Jimmi Larsen JL Bestyrelsesmedlem X Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Jan Christensen JC Suppleant x Susanne Larsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere