Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:"

Transkript

1 Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at der kan indhentes refusion og 2) ved at parken kan drives med ledige. 2. Kan Madsbyparken med fordel inddrages i kommunens beskæftigelsesindsats? Konklusion En tilgang, hvor der alene fokuseres på at omdanne Madsbyparken til et beskæftigelsesprojekt for at spare penge i Madsbys drift kan ikke anbefales. Det anbefales alene at se Madsbyparken som et muligt aktiveringssted for at forbedre aktiveringsindsatsen overfor svage kontanthjælpsmodtagere. Eventuelt i forbindelse med en flytning af Kompetencecentrets aktiviteter, og dermed som et led i realisering af de fordele herunder de økonomiske, der kan være forbundet med en sådan flytning. Der kan spares 1-2 millioner kroner på Kompetencecentrets lejemål, men det vil kræve at der flyttes en del medarbejdere og aktiviteter udover det som kan placeres i Madsbyparken. Det er vanskeligt at forbedre Madsbyparkens driftsøkonomi med udgangspunkt i beskæftigelseslovgivningen. 1. For det første giver de nuværende refusionsregler ikke mulighed for at udvide aktiviteter omfattet af refusion (bortset fra til de allersvageste borgere i resurseforløb). 2. De borgere, der i dag skal aktiveres i beskæftigelsesprojekter har brug for massiv støtte og hjælp - det vil derfor betyde ændringer i parkens nuværende målsætninger og serviceniveau, herunder vil det stille andre krav til parkens nuværende ansatte. 3. Madsbyparken kunne drives som et projekt for jobklare ledige, der skal i nytteaktivering (der er ingen refusion til dette), men der vil være meget stor modstand mod at gennemføre et projekt, der har som formål at omdanne en ordinær arbejdsplads til et beskæftigelsesprojekt med det formål at spare penge og fastholde et serviceniveau. En mulighed der kan give et overskud - er at flytte nogle af de nuværende aktiviteter fra Kompetencecentret til Madsbyparken og på den måde spare penge i form af lønninger og husleje. På den måde udvides rammen til aktivering ikke og udgifterne vil kunne holdes under loftet. Men det kan ikke gøres uden, at det primære fokus i parken ændres fra kultur og fritidstilbud til beskæftigelsestilbud med de ulemper det har. Der skal også være opmærksomhed på, at refusionsregler og fokus i beskæftigelsespolitikken meget hyppigt ændres. Parkens drift vil løbende skulle tilpasses sådanne ændringer. Set fra et beskæftigelsesperspektiv er parken med dens mange forskellige opgaver meget interessant som træningsbane for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere eller borgere i resurseforløb. Et større fokus på Side 1 af 6

2 beskæftigelsesperspektivet, vil øge mulighederne for kommunens svageste borgere. Der er stigende behov for træningsbaner til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Madsbyparken som virksomhed og virksomhedsrettet tilbud Madsby Legepark og Minibyen fungerer i dag som et grønt åndehul med legemuligheder for byens børnehaver og samtidigt fungerer den også som en familiepark for byens familier i weekender og sommerperioder. Parkens budget er på ca. 7,3 millioner kroner, hvoraf størstedelen 6 millioner kroner er løn. Der er i alt 10 faste medarbejdere og 7 medarbejdere på fuldtid i 7 sommerhalvåret. Madsbyparken fungerer i dag som aktiveringssted som andre kommunale virksomheder. Det vil sige, det er et virksomhedsrettet tilbud omfattet af reglerne for merbeskæftigelse og rimelighed i forholdet mellem ansatte og aktiveringspersoner. Skal aktiveringen udvides skal det ske som nyttejob fordi LBR her kan give dispensation for rimelighedskravet. Nyttejobbere vil så kunne indgå som resurse i driften af Madsbyparken og reducere behovet for ordinært ansatte. LBR vil næppe give dispensation, hvis det er for at drive parken med færre ordinært ansatte. Der kan med denne model ikke hentes refusion til selve driften. Der er således ikke noget at spare, men Madsbyparken er et velegnet sted for nyttejob. Udover at der i øjeblikket er ansat 3 seniorjobbere har aktiveringen i parken haft et varierende omfang. Se tabellen. Udvikling i antal virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjobbere i Madsbyparken og Minibyen Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Side 2 af 6

3 Madsbyparken som beskæftigelsestilbud Madsbyparken har oprindeligt været et beskæftigelsestilbud omfattet af mulighederne for at få refusion. Skal der indhentes refusion på driften, skal hovedformålet med parken være beskæftigelsesrettet og være målrettet enten aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere eller borgere i resurseforløb det vil sige de ledige med størst udfordringer. Parken vil så skulle organiseres med et antal projektledere, der har ansvaret for jobtræning af et antal ledige med fokus på opgaverne i parken og på at hjælpe de ledige videre i virksomhedsrettede tilbud. Der er et loft for hvor mange udgifter kommunen kan få refusion for til aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Kommunen ligger meget tæt på loftet. Skal der være en økonomisk gevinst skal indsatsen i Madsby, derfor erstatte anden aktivering eksempelvis værkstedsaktiveringen på Kompetencecentret. Det vil så skulle ske som led i en større ændring i de rammer, der er til rådighed for Arbejdsmarkedsafdelingen. En udfordring er, at der i dag er en indtjening på omkring kroner ved værkstedsaktiveringen på Kompetencecentret. Der vil ikke kunne hentes refusion på opgaver, der ikke har et direkte beskæftigelsesmål. Side 3 af 6

4 Målgrupper Virksomhedsrettede tilbud (Nyttejob, virksomhedspraktikker og løntilskud) Aktiveringsprojekter / jobtræning Jobklare Aktivitetsparate Jobklare borgere skal i virksomhedsrettede tilbud og i job. Aktivitetsparate borgere skal så vidt mulig trænes i en rigtig virksomhed. Der oprettes virksomhedscentre med mulighed for mentorstøtte. Anvendes ikke til jobklare borgere. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan have brug for en træningsbane inden opstart i en rigtig virksomhed. Projekter kan anvendes som straksaktivering til gruppen. Borgere i resurseforløb Virksomhedsrettede tilbud vil ofte indgå i et resurseforløb. Der oprettes virksomhedscentre med mulighed for mentorstøtte. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan have brug for en træningsbane inden opstart i en rigtig virksomhed / som led i rehabiliteringsforløb. Refusionsmuligheder Virksomhedsrettede tilbud (Nyttejob, virksomhedspraktikker og løntilskud) Aktiveringsprojekter / vejledning og opkvalificering Jobklare Ingen kommunal driftsudgift Der er ikke refusion på aktivering af jobklare. Aktivitetsparate Borgere i resurseforløb Der kan med refusion anvendes virksomhedsmentorer for at understøtte den lediges udvikling på virksomheden. Mentorordningerne er omfattet af et loft. Fredericia rammer ikke loftet. Der kan med refusion anvendes virksomhedsmentorer for at understøtte den lediges udvikling på virksomheden. Der er endnu ikke loftreguleret. Staten finansierer tilbuddet med 50% op til et loft. Kommunen udnytter med de eksisterende tilbud rammen fuldt ud. Skal der hentes refusion til Madsbyparken skal det altså erstatte anden aktivitet. Staten medfinansierer relevante tilbud til borgere på resurseforløb med 50%. Området er endnu ikke loftsreguleret. Side 4 af 6

5 Madsbyparken anvendes i dag som andre kommunale virksomheder til aktivering af fortrinsvist kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik. Madsby Legepark et tilbud til hele familien Madsby Legepark er en del af Fredericia aktivitets- og naturområde. Et grønt åndehul med legemuligheder for byens børnehaver og samtidigt fungerer den også som en familiepark for byens familier i weekender og sommerperioder. Legeparken gør i høj grad brug af ansatte på særlig vilkår. Der er i alt 10 faste medarbejdere, 7 medarbejdere på fuldtid i 7 måneder og dertil kommer 3 medarbejdere på særlig vilkår (fleksjobordningen). Hertil kommer at Madsby Legepark de seneste år har taget både seniorjobbere og et betydelig antal af medarbejdere i løntilskud og virksomhedspraktikker 1. Madsby Legepark et beskæftigelsesprojekt for borgere i et ressourceforløb Man kan forestille sig, at Madsby Legepark omdannes til et beskæftigelsesprojekt for udvikling af de svage og udsattes lediges kompetencer med henblik på komme videre i livet og finde ind på arbejdsmarkedet. Svage og udsatte ledige er Ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger udover ledighed og som ofte har en eller flere sociale og psykosociale problemer, såsom alkohol- og stofmisbrug. Konsekvenser: Der kan forventes engangsudgifter til nedlæggelse af aktiviteter, herunder af- og udvikling af personale og aktiver bl.a. flytteudgifter, udvidelse af personalerum, fratrædelsesgodtgørelse, rekruttering, ansættelse og uddannelse af medarbejdere Der kan blive behov for at rekruttere medarbejdere med særlige kompetencer, som ikke findes i tilstrækkeligt omfang i Madsby Legepark i dag og som Madsby Legepark ikke vil kunne efteruddanne nuværende medarbejdere til i strækkeligt omfang Madsby Legepark aktivitets- og serviceniveau forringes, hvilket på længere sigt kan forringe kvaliteten i Madsby Legepark færre besøgende En gennemførsel af forslaget skønnes at medføre engangsudgifter af nævneværdigt omfang. Omvendt kan der frigøres økonomiske ressource ved at omlægge Madsby Legepark til et beskæftigelsesprojekt for borgere i ressourceforløb. Mindre udgift opstår ved, at Fredericia Kommune får en øget statsrefusion, hvis Madsby Legepark kan blive omfattet af øvrig vejledning og opkvalificering efter 32 stk. 1, nr. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 2. Madsby Legepark et beskæftigelsesprojekt for andre målgrupper Der kan ikke frigøres økonomisk ressource ved at omlægge Madsby Legepark til et beskæftigelsesprojekt for andre målgrupper 1, da denne driftsramme er fuldt ud opbrugt til andre beskæftigelsesfremmende Side 5 af 6

6 indsatser, såsom vejledning, opkvalificering, afklaring og ordinær uddannelse købt hos Fredericia Kompetencecenter, Sund & Glad og private aktører. Udvikling i antal aktiverede i Madsbyparken og Miniby Andre målgrupper er dagpenge- arbejdsmarkedsydelses-, kontanthjælps-, ledighedsydelsesmodtagere, uddannelseshjælp, revalidender, fleksjobbere og seniorjobber. Side 6 af 6

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Politikerforslag. Budget 2015-2018

Politikerforslag. Budget 2015-2018 Politikerforslag Budget 2015-2018 Politikerspørgsmål budget 2015-2018 (mio. kr.) Udvalg Nr. Tekst Fremsat af 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget P101 Ekstra byggerådgiver Socialdemokraterne 0 0 0 0 P102

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere