Velkommen til din plejebolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til din plejebolig"

Transkript

1 Velkommen til din plejebolig i Lundehaven

2 Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven Indsatsområder for :... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre Indflytning i Lundehaven Økonomi Husleje, indskud, el og varme Forsikring Servicepakken... 6 Depositum til servicepakken Årsregulering af priser på servicepakken Hjemmebesøg Indretning af din nye bolig Forventninger til dig og din familie Personale Læge Sundhedsmæssige interesser Handleplan Husdyr Rygning Post, aviser og ugeblade Offentlig transport Udflytning af bolig Lundehavens afdelinger og tilbud Dagligdagen i plejeboligerne Lundehavens køkken Lundehavens Cafe Kulinarisk råd Teknisk service afdeling Fysioterapien Ergoterapien Hjælpemidler Fodpleje Tandlæge Frisør Aktiviteter Trylleværkstedet Aktiviteter Lundehavens bus Lundehaven s Venner Gæstebolig LundeNYT Bibliotek Præst og gudstjeneste Afrunding Kostpakken Toilet- og rengøringsartikler Linnedservice Vask af privat tøj Vinduespudsning Aktiviteter Lundehavens organisationsplan Rygepolitik for Lundehavens beboere, pårørende og cafégæster

3 Indledning Plejebolig Vi ønsker dig, din familie og dine venner velkommen til Lundehaven. Vi har i denne velkomstpjece samlet oplysninger som du vil have brug for dels under din indflytning, men også til senere, når du har overstået flytningen og forhåbentlig får lyst til, at læse om alle de tilbud vi har til dig i Lundehaven. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har spørgsmål. Lundehaven. Lundehaven er et af Ballerup kommunes 6 plejecentre med plads til 73 beboere i 48 plejeboliger og 19 ældreboliger. Lundehaven huser også daghjem, samværsgrupper for demensramte og ergoterapi, cafe for kommunens pensionister, fysioterapi og varmtvandsbassin. Boliger og fællesarealer ejes af det private Ejendomsselskab Baldersbo, derfor lejer beboerne deres bolig med lejekontrakt, ind- og udflytningssyn. Lundehaven har driftsaftale med Baldersbo. Lundehaven er kontraktstyret, det vil sige vi har en kontrakt med Ballerup kommune. Kontrakten genforhandles hvert andet år. I kontrakten står der blandt andet noget om vore indsatsområder. Indsatsområder for : - Kost og økologi - Kultur og aktiviteter - Organisering og forankring - Kompetenceudvikling af personalet Lundehavens vision og værdier: Lundehavens ca. 100 medarbejdere arbejder under Lundehavens vision: Lundehaven skal være et godt sted at arbejde, leve og dø. Med dette mener Lundehaven, at forudsætningen for at leve et godt liv og dø på en værdig måde, er at det er et godt sted at arbejde. For at arbejde med opfyldelsen af vores vision tager vore handlinger og beslutninger udgangspunkt i vore værdier: 2

4 Kærlighed, tryghed, respekt og samarbejde. Lundehavens adresse og telefonnumre. Plejecenter Lundehaven Skovlunde Torv Skovlunde TLF: FAX: E Mail: Administration : Plejecenterleder: Jette Jensen Sekretærer: Tina Søgaard og Anne Michelsen Kontorets åbningstid : Mandag kl Onsdag kl Tirsdag-Torsdag kl Fredag kl sal: Afdelingssygeplejerske: Tina Hørdam Eriksen Personale øst Personale vest sal: Afdelingssygeplejerske: Lise Hede Rasmussen Personale øst Personale vest Ældreboligerne: Afdelingssygeplejerske: Bettina Lau Bjarlert Personale: Nødkaldstelefonen:

5 Køkkenet: Ledende økonoma: Lise Teller Personalet Teknisk Serviceleder: Nils Due Kulturkoordinator: Per Sørensen Fodpleje: ( fredag ) efter aftale Diana Larsen Tidsbestilling alle dage Frisør: Gitte Lund Tidsbestilling Tandplejen:( torsdag, undtagen 1. torsdag i måneden) Kirsten Sjøgreen Fysioterapien:(efter henvisning) Ledende Fysioterapeut: Annette Skyum Vaskeri: Hanne Rygaard Ergoterapien:(efter henvisning) Ledende Ergoterapeut: Anette Navne Boligselskabet Baldersbo: Hverdage kl , torsdag tillige kl Ballerup kommune: Vedr. indskudslån og boligydelse Vedr. pension og tilskud

6 Indflytning i Lundehaven. Økonomi. Når du flytter ind i Lundehaven, er der 2 adskilte regnskaber. Det ene er vedr. selve boligen, husleje, indskud, el og varme, dette regnskab styres af boligselskabet Baldersbo. Det andet regnskab er med Lundehaven/ Ballerup kommune og handler om de serviceydelser du vil få tilbudt i Lundehaven. Husleje, indskud, el og varme. Du bliver opkrævet indskud, husleje, el og varme af boligselskabet Baldersbo, med virkning fra den dag boligen er stillet til rådighed. Alle henvendelser omkring dette skal ske direkte til: Boligselskabet Baldersbo. tlf: Du kan have brug for hjælp til afholdelse af disse udgifter, eksempelvis et lån til at betale indskuddet til boligen, denne hjælp søges via Rådhuset i Ballerup kommune: Vedr. indskuds lån og boligydelse tlf Vedr. pension og tilskud tlf Forsikring. Når du flytter i en plejebolig er det vigtigt at tage stilling til, hvordan du vil forsikre dine ting/genstande, da du selv skal tegne en sådan. Lundehaven har undersøgt muligheden for at tegne plejeboligindboforsikringer, hvor der tages højde for behovet for mindre indbosummer og dermed lave præmier end de traditionelle indboforsikringer. Se vedlagt materiale i indflytningsmappen. 5

7 Servicepakken. I forbindelse med din indflytning modtager du en serviceaftale, hvor du skal tage stilling til, hvilke ydelser du ønsker at tilvælge her i Lundehaven. Det er for eksempel måltider, linnedservice, tøjvask, aktiviteter osv., se bilag 1 vedr. indholdet i Ballerup kommunes servicepakke og bilag 2 for Lundehavens servicepakke. Vinduespudsning er en obligatorisk del af pakken, som man automatisk bliver tilmeldt ved indflytning, dette beløb opkræves via månedsregning. Du skal være opmærksom på, at hvis du fravælger ydelser, skal du selv eller din familie varetage opgaverne, personalet kan ved fravalg ikke være behjælpelige hermed. Serviceaftalen afleveres i postkassen ved administrationen i stueplan, senest i forbindelse med din indflytning. Du vil hver måned få tilsendt en opgørelse over de valgte ydelser for den forrige måned. (Servicepakken betales bagud, eksempelvis: Januar gøres op i februar til betaling 1. marts.) Du skal tilmelde dig PBS direkte på serviceaftalen. Vær opmærksom på at de første månedsregninger vil du modtage på girokort, som skal betales på almindelig vis, Det vil sige; regninger betales på girokort indtil PBS aftalen slår igennem. Depositum til servicepakken. Ved indflytning opkræves du et á contobeløb som skal sikre Lundehavens udlæg, for indholdet i servicepakken. Du kan evt. lave en aftale med sekretærerne i administrationen, om at dele udgiften til dette depositum over de første 2 måneder. Hvis der på et senere tidspunkt tilbydes nye permanente serviceydelser eller sker ekstraordinære prisstigninger, kan der ske en opkrævning af et mindre tillægsdepositum. 6

8 Årsregulering af priser på servicepakken. Priserne er som udgangspunkt fastsat for et år ad gangen og bliver reguleret hvert år den 1. januar. Du vil blive orienteret om de nye priser i LundeNYT, Lundehavens beboerblad. Nogle priser er fastlagt af Kommunalbestyrelsen, andre priser er fastsat af Lundehaven, ud fra faktiske udgifter/budgetter. Hjemmebesøg. Inden du flytter ind i Lundehaven vil din kommende kontaktperson, om muligt besøge dig og fortælle om dagligdagen i Lundehaven. Herunder aktiviteter, som du har mulighed for at deltage i. Samtidig vil vi gerne høre dine forventninger og tanker om at flytte i plejebolig. Vi vil også udfylde nogle papirer med en række praktiske oplysninger, som vi har brug for i Lundehaven. Hjemmebesøg er sjældent muligt i tilfælde af, at du flytter til Lundehaven fra et af kommunens øvrige plejecentre eller fra sygehuset. Indretning af din nye bolig. Du og din familie står selv for indretningen af din nye bolig. Da din bolig samtidig bliver personalets arbejdsplads, er der dog forbehold der må tages i betragtning ved indretningen. Ved indflytningen foretages en APV(Arbejds-Plads-Vurdering), dette betyder at forholdene i boligen vurderes og tilrettes af hensyn til personalets sikkerhed under arbejdets udførelse, det kan f.eks. handle om pladsforhold, belysning, brandfare, løse ledninger eller gulvtæpper, farlige kemikalier og medicin eller specielle psykiske forhold. APV en revideres som minimum hvert 2. år eller hvis der sker væsentlige ændringer som har betydning for sikkerhed og sundhed, f.eks ændrede plejebehov. Forventninger til dig og din familie. I vores daglige samarbejde med dig, lægger vi vægt på, at du i din nye bolig i Lundehaven, tager vare på egen hverdag i den udstrækning du kan. Når du flytter ind planlægger og gennemfører du selv indflytningen med din familie og venner. Vi forventer, at du i samarbejde med familie/venner sørger for ophængning af billeder og lamper, samt tilslutning af tv. Hvis din 7

9 familie/venner ikke kan hjælpe dig, kan vores tekniske afdeling være behjælpelig. Du skal selv betale for eventuelle materialer, + en afgift på 500 kr. Du eller din familie/venner skal kontakte teleselskab, hvis du ønsker at flytte/oprette telefon. Hvis du skal til speciallæge eller til undersøgelse på hospital, forventer vi at din familie eller venner hjælper dig. Det er vigtigt at navnet på dine primære pårørende bliver noteret i din beboermappe. Vi håber at du vil deltage i Lundehavens arrangementer, og at du og din familie/venner holder jer orienterede om arrangementer i Lundehaven. Hvis du er i tvivl, gerne vil drøfte noget eller har spørgsmål vil din kontaktperson eller andet personale gerne hjælpe dig. Har du og din familie/venner ris, ros eller spørgsmål, vil vi meget gerne høre det. Vi glæder os til et godt samarbejde. Personale. I plejen er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og sygeplejersker. Derudover er der ansat rengøringsassistenter, der varetager rengøring i plejeboligerne, og fælles arealerne, i ældreboligerne visiteres man til rengøring efter behov. Hver af de 3 afdelinger 1. sal, 2. sal 4 og ældreboligerne ledes af en afdelingssygeplejerske. Lundehaven ledes af en plejecenterleder, som er sygeplejerske og har en Kontortid: bred ledelsesmæssig uddannelse. Under plejecenterlederen er ansat en hverdage sygeplejerske der varetager opgaver vedr. udvikling og kvalitet. I plejen har vi et afløserkorps som består af både uddannede og ufaglærte medarbejdere. kl , Vi uddanner sygeplejestuderende torsdag og social og sundhedselever, vi håber du vil være med til at tage godt imod vores elever og studerende. tillige kl Derudover er der ansat personale i administrationen, køkkenet, teknisk afdeling, rengøringspersonale i stueetagen, en pædagog i trylleværkstedet på 2. sal og en kultur koordinator, der udfører forskellige opgaver vedr. aktiviteter og står for vores beboerblad LundeNYT. 8

10 Se bilag 3; organisationsplan. Læge. Ved indflytning i Lundehaven kan du beholde din egen læge, hvis du har haft adresse i Ballerup kommune ellers skal du nok skifte læge. Ved indflytning sender vi efter accept fra dig et brev til din læge, hvor vi beder lægen om en opdateret medicinliste og oplysninger om relevante helbreds oplysninger. Hvis du lider af en kronisk sygdom indgår vi en aftale med lægen om hvilke opgaver vi varetager og hvilke opgaver lægen varetager. Dette kunne eksempelvis være blodtrykskontrol, blodsukkermålinger eller regelmæssig blodprøve kontrol. Dette for at sikre dig den bedst mulige behandling. Aftalen med lægen, noteres i dine papirer. Sundhedsmæssige interesser. Personalet er omfattet af tavshedspligt, men du har mulighed for at give tilladelse til videregivelse af helbredsmæssige oplysninger til dine pårørende eller andre medicinalpersoner. Denne tilladelse kan ikke gives permanent, men indhentes fra gang til gang. Ved indflytning aftales og noteres ned, hvem der varetager dine sundhedsmæssige interesser, i fald du ikke selv er i stand til det, herunder kontakt til egen læge og bestilling af medicin. Vi er forpligtet til at indhente samtykke inden lægekontakt, behandling, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger. Der kan dog opstå akutte situationer, hvor vi må handle hurtigt uden at indhente accept. 9

11 Handleplan. I løbet af den 1.måned vil din kontaktperson, sammen med dig og evt. sammen med nogle af dine pårørende lave en handleplan/samarbejdsaftale til brug i hverdagen. Her aftaler vi hvad du selv kan gøre, hvad din familie kan hjælpe med og hvad vi som personale skal hjælpe dig med. Handleplanen fornyes ca. 1 gang årligt eller ved behov for ændringer i hverdagen. Husdyr. Ifølge huslejekontrakten må du hverken have hund eller kat. Hvis du har andre husdyr, gør vi opmærksom på at personalet ikke kan deltage i pasning. Rygning. Rygning for beboere er indendørs kun tilladt i egen bolig. Besøgende må ligeledes kun ryge i beboerens egen bolig under hensyntagen til personalet. Der henvises til Lundehavens rygepolitik, som er vedlagt som bilag 4. Ved indgangen til Lundehaven er der ligeledes oplyst, hvor der må ryges. Post, aviser og ugeblade. Post, aviser og ugeblade som du abonnerer på, bliver delt ud af afdelingens personale i løbet af dagen. Skal du sende post, ligger posthuset lige ved siden af Lundehaven. Har du brug for hjælp, så tal med personalet. Offentlig transport. Fra Skovlunde Station kører S-tog C og fra Skovlunde Torv kører buslinierne: 142 og 145, samt Ballerup kommunes servicebus. Udflytning af bolig. Vi håber du vil få mange gode år i Lundehaven, men vi er samtidig nødt til at forholde os til, at udflytninger, oftest forgår i forbindelse med dødsfald. Der er meget kort frist, højst 7 dage til nedpakning og udflytning af boet, da vi er forpligtede til at gøre boligen klar til indflytning indenfor 14 dage. Nedpakning og udflytning af boet foregår efter særlige regler bestemt af skifteretten. Du eller din familie kan læse mere i Procedure vedr. udflytning, som du har fået udleveret ved indflytningen. 10

12 Lundehavens afdelinger og tilbud. Dagligdagen i plejeboligerne. Som beboer i Lundehaven er du med til at præge dagligdagen og de ting der foregår. Ved indflytningen i Lundehaven vil to fra personalegruppen blive dine primære kontaktpersoner. I skal sammen aftale, hvilken hjælp du har brug for og finde ud af, hvornår du kan få den. Vi vil gøre vores bedste for, at du kan få hjælpen på det tidspunkt, du måtte ønske det eller så tæt på som muligt. Dine kontaktpersoner kan også være behjælpelige med at løse evt. problemer, der kan opstå i dagligdagen. Måltiderne kan du vælge at spise i din bolig eller sammen med de øvrige beboere i afdelingens køkken. Vi har mange aktivitetstilbud, som er åbne for alle. I LundeNYT er der hver måned en kalender med alle tilbuddene. Ud over personale deltager ofte flere af vores frivillige Lundehavens venner i diverse arrangementer. Vi vil i afdelingerne lave forskellige spontane eller planlagte, hyggelige sammenkomster og udflugter for de, der har lyst. Vi har et dejligt gårdmiljø og en stor altan på 1. sal, som du er velkommen til at benytte. I efteråret 2008 påbegyndes anlæggelse af en sansehave. 11

13 Lundehavens køkken. Vores køkken tilbyder alle måltider til Lundehavens beboere. Vi serverer traditionel mad krydret med nyere retter og vores varme mad serveres til aften. Vores mål er at bruge friske råvarer gerne økologiske af en god kvalitet. Se bilag 1 vedr. indholdet i Ballerup kommunes kostpakke. Dine gæster har mulighed for at spise med på afdelingen eller i din bolig. Du skal blot bestille maden i køkkenet dagen før inden kl. 12, samt give afdelingspersonalet besked. Til din fødselsdag har du mulighed for at vælge hvad der skal serveres til eftermiddagskaffen på din afdeling. Du kan vælge mellem lagkage, boller eller kringle. Derudover har du mulighed for at ønske aftenens menu svarende til en Søndagsmiddag. Disse ønsker er uden beregning for dig. Du har også mulighed for at afbestille et eller flere måltider, når du er ude af huset. Prisen fratrækkes i din månedlige betaling. Afbestillingen skal være køkkenet i hænde dagen før inden kl , tal med personalet på afdelingen om hvordan du nemmest kan afbestille. Lundehavens Cafe. Cafeen er åben for Lundehavens beboere, deres familie, venner, personale og udefra kommende pensionister og brugere af ergo- og fysioterapien. Du kan uden forudbestilling købe mad i caféen og du er velkommen til at tage gæster med. Betaling af mad i cafeen kan foregå via din månedsregning. Vi tilbyder en varm middagsret, en lun eller kold anretning, smørrebrød, fyldte burgerboller, biret, frugtgrød, dagens kage, wienerbrød, samt diverse varme og kolde drikke. Månedens menu kan du se i LundeNYT, i cafeens egen månedsfolder eller på Lundehavens hjemmeside. Vi afholder med jævne mellemrum Temadage - arrangementer, hvor vi har fokus på f.eks. hjerteglad mad. 12

14 Cafe ens åbningstider: Hverdage: kl Weekend og helligdage kl Den varme middagsret serveres fra kl Det er muligt for Lundehavens beboere at låne cafeen til egne fødselsdage, fester og arrangementer, kontakt køkkenpersonalet for en nærmere aftale. Du og din familie kan i den forbindelse, mod betaling, gøre brug af køkkenets service, ekspertise og serviceydelse. Kulinarisk råd. Vi har her i Lundehaven et kulinarisk råd, der holder møde hver måned, alle er velkomne til at deltage, det er et åbent råd hvor beboere, pårørende, cafégæster og personale, har mulighed for at komme i dialog med køkkenet Teknisk service afdeling. Teknisk afdeling har kontor i stueetagen på plejecentret. Teknisk afdeling kan hjælpe dig med enkelte små reparationer i din bolig. Du skal selv betale for materialeudgiften. Fysioterapien. Fysioterapien kan tilbyde genoptræning, efter indlæggelse på hospital og hvis der er udfærdiget en genoptræningsplan af hospitalet. Fysioterapien tilbyder derudover vedligeholdelses-træning og behandling efter 13

15 henvisning, dette kan foregå individuelt eller på hold. Træningen/behandlingen er tilrettelagt efter vurdering af fysioterapeuten i samarbejde med plejepersonalet, evt. egen læge. Fysioterapien indgår desuden i samarbejdet med afdelingen omkring den enkelte beboers hjælpemidler samt vejledning i forflytninger. Ergoterapien. Ergoterapien kan tilbyde genoptræning, efter indlæggelse på hospital og hvis der er udfærdiget en genoptræningsplan af hospitalet. Desuden foretager ergoterapeuterne vurderinger og sagsbehandling i forhold til hjælpemidler i samarbejde med personalet Aktivitetsmedarbejderen tilbyder, i samarbejde med afdelingens personale, gruppeaktiviteter til beboerne, på begge afdelinger. Hjælpemidler. Hvis du har brug for at låne et hjælpemiddel, skal du tale med din kontaktperson. Huset råder over enkelte hjælpemidler, andre formidles af fysioterapien, ergoterapien eller kommunens hjælpemiddelcentral. Fodpleje. Fodterapeuten er her fredage efter aftale. Tidsbestilling på telefon , kan foregå alle dage, du kan også vælge at aftale tider fra gang til gang. Tandlæge. Tandlægen kommer om torsdagen, (undtagen den 1. torsdag i måneden) fra kl på Lundehavens Tandklinik. Det er muligt at gå til tandlæge i Lundehaven, hvis man ønsker det og er beboer på plejehjemmet. Man deltager således i omsorgstandplejen, hvor betalingen trækkes automatisk over pensionen (i 2010: 37,00 kr. om måneden/ 444 kr. om året). Frisør. Fra den 1. april 2011 kan frisøren komme hjem til dig og klippe på følgende dage, mandag og onsdag fra kl Du kan bestille tid på telefon

16 Aktiviteter. Du har i Lundehaven mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter. Der er ugen og året rundt - både tilbud for alle beboere og tilbud målrettet mindre grupper. Vi er også glade for at holde fest og der er arrangementer som også er et tilbud til pensionister fra lokalområdet og naturligvis tilbud til din familie og venner. Vi forsøger hele tiden at afveksle og udvikle tilbuddene ud fra ønsker, behov og vores ressourcer. Du er derfor mere end velkommen med forslag og idéer. Se Kalenderen i LundeNYT hvor månedens aktiviteter og fremtidige arrangementer er nævnt. Trylleværkstedet. Her sker der virkelig noget, alle hverdags formiddage året rundt. Humøret er højt samvær og tryghed er vigtigt her! Vi finder i fællesskab på mange ting. Går tur, læser avis, ser film, laver mad, syr, maler, arbejder med perler og andet håndarbejde af mange slags. Der er saft, samt kaffe og te på kanden, så du har også mulighed for bare at hygge og snakke. Aktiviteter. Nogle af de faste ugentlige aktiviteter er, at der hver mandag og fredag formiddag spilles billard og hver onsdag eftermiddag er Spillestuen i gang. Nogle spiller kort, andre yatsy der er også forskellige brætspil. Vi slutter ugen hver fredag med Lundehavens Sangkor, hvor du evt. kan 15

17 tage gæster med. Det er absolut ikke et krav at du kan synge som en operasanger - det er også tilladt bare at lytte Derudover er der bl.a. motionsgymnastik i fysioterapien, gudstjeneste, bibliotekaren og flere småklubber der hygger, synger, går ture og hvad vi ellers kan finde på. Indimellem er der også arrangementer en lørdag eller søndag og om aftenen. Der er ikke to uger der er helt ens. Lundehavens bus. Lunde er Lundehaven s bus, som både sommer og vinter kører til meget forskellige turmål. Det kan være til et butikscenter, til et sommerhus, Tivoli eller bare ud i det blå. Lundehaven s Venner. Lundehaven har for tiden omkring 20 kvinder og mænd som på meget forskellig vis er med i vores hverdag hvor de, på frivillig basis, hjælper med stort og småt. En dejlig hjælp som betyder at vi ofte har lidt flere hænder til rådighed. Gæstebolig. I nr. 12 er der 2 gæsteboliger, hvor der kan sove 2 personer i hver. Der er bad og et lille the-køkken tilknyttet boligerne. Det koster 150 kr. pr. bolig for en nat. inkl. sengelinned og håndklæder. Boligerne kan reserveres/lejes i administrationen på plejecentret. LundeNYT. LundeNYT er Lundehavens beboerblad, der udkommer i starten af hver måned. Her vil være informationer om, aktiviteter, særlige arrangementer, månedens menuplan, m.m. Vi vil gerne have læserbreve, ideer, kommentarer, ris og ros, eller hvad du har lyst til. 16

18 Bibliotek. I samarbejde med Skovlunde bibliotek har du mulighed for at låne bøger, også med stor skrift, samt lyd og videobånd. Bibliotekaren kommer ca. hver 4. uge, dagen og datoen fremgår af LundeNYT. Præst og gudstjeneste. Lundehaven arrangerer i samarbejde med Skovlunde kirke, gudstjeneste i Lundehaven en eller to gange hver måned. Har du lyst til at tale med en præst, hjælper vi gerne med kontakten. Har du brug for transport til kirken, så kontakt Skovlunde kirke på tlf tirsdag og onsdag kl.10-11, torsdag kl Afrunding. Vi håber at denne velkomstpjece har givet dig og din familie svar på nogle af de spørgsmål, der naturligt opstår, når det som nu, er blevet aktuelt for dig at flytte ind på et plejecenter. Du er altid meget velkommen med yderligere spørgsmål og/eller kommentarer. Hvis der er noget, du synes der mangler i denne velkomstpjece, vil vi meget gerne vide det, så vi kan få pjecen rettet til. 17

19 Da Lundehaven er i stadig udvikling, synes vi, at det er vigtigt at du giver udtryk for hvad du gerne vil og hvad du har behov for. Vi glæder os til at byde dig, din familie og venner velkommen til Lundehaven. Med venlig hilsen Personalet i Lundehaven. 18

20 Kostpakken. BILAG 1 Plejecentrenes måltids service er sammensat af et alsidigt tilbud til hoved- og mellemmåltider, således at vi dækker flest mulige ønsker og behov. Der lægges vægt på, at maden er velsmagende og ser indbydende ud. Den anrettes på fade og i skåle og indtages i rolige og hyggelige omgivelser. Vi følger Anbefalingerne for dansk institutionskost retningslinierne for kost til ældre (gennemsnitskost). Energiindhold 9000 kilo joule (22oo kcal.) Da mange ældre har problemer med ernæringstilstanden ved indflytningen, vil der for den enkelte beboer blive lavet en vurdering af ernæringstilstanden, som kan resultere i en individuel kostplan. Morgenmad: Der kan vælges mellem følgende: Rugbrød, franskbrød Smør, ost og marmelade Havregryn, havregrød, øllebrød, frugtyoghurt alm. og let, A-38, ymer Kaffe, te, mælk, juice Frokost: Der serveres en hovedret og en biret. Aftensmad: Der serveres brød med assorteret kød- og fiskepålæg, ost, æg og div. pynt. Evt. en lun ret. Mellemmåltider og drikkevarer: Formiddagskaffe/te Brød, kage el. til eftermiddagskaffen/teen Frugt og grøntsager efter behov Vand til hovedmåltiderne Saft eller lign. efter behov til mellemmåltider Individuelle mellemmåltider i forhold til kostplan. Det enkelte Plejecenter har sin egen menuplan og der kan være forskel på, om den varme mad serveres til middag eller til aften. I Lundehaven serveres den varme mad om aftenen. Ønsker til menuplanen og gode opskrifter er meget velkomne. 19

21 BILAG 1 Toilet- og rengøringsartikler. Toiletartikler omfatter: Tandbørste og tandpasta Hårshampoo Håndsæbe og badesæbe Neglefil og træneglerenser Toiletpapir Skumvaskeklude, bleer, nettrusser og sygeplejeartikler (fx forbindingsstoffer og forebyggende hudplejeprodukter) leveres gratis. Cremer og andre alm. hudplejeprodukter skal man selv anskaffe sig. Rengøringen er gratis, men rengøringsmidler og redskaber, der bruges i forbindelse med rengøringen skal man betale for via denne ordning. Til rengøringen bruges Svanemærkede produkter, der skåner inventar og tager højde for personalets sikkerhed og sundhed. 20

22 BILAG 1 Linnedservice. Ordningen indeholder levering og vask af: Lagen Dynebetræk Pudebetræk Stiklagen Alm. håndklæder Badehåndklæder Halehåndklæder Vaskeklude Ovenstående udleveres efter behov. Underbenklæder og evt. anden underbeklædning kan indgå i linnedserviceordningen. Hvorvidt du er omfattet denne udvidelse af linnedserviceordningen, vil blive individuelt vurderet ud fra din samlede situation. Det forventes, at du har min. 10 sæt undertøj i din garderobe. Hvis du ønsker at medbringe dit eget sengelinned og håndklæder er du velkommen til det. I så fald skal du alligevel vælge linnedservice for at få det vasket. Ønsker du ikke linnedservice, skal du selv medbringe / anskaffe ovenstående samt selv sørge for vask. 21

23 BILAG 1 Vask af privat tøj. Følgende vil blive vasket: Undertøj Alm. tøj Overtøj Pyntepuder Duge Puder Dyner Sengetæppe Stolebetræk Gardiner (1 gang årligt såfremt de kan vaskes i alm. vaskemaskine) Ovenstående skal kunne vaskes i vaskemaskine og kunne tåle at komme i tørretumbler / blive hængt op. Undertøj skal kunne tørretumbles. Ordningen omfatter ikke tøjvask i hånden samt rensning. Strygning kan være en aktivitet for dig i samarbejde med din kontaktperson. 22

24 Vinduespudsning. BILAG 2 Ordningen gælder beboere i pleje- og ældrebolig og indeholder: Vinduerne pudses 4 gange om året. Betalingen opkræves månedsvis via beboerregningen Ordningen er det en totalløsning (både inde/ude og fællesrum) Ordningen kan ikke fravælges. Baggrunden herfor er, at sikre at Lundehaven fremtræder pæn og indbydende, men også en konsekvens af at det ikke er muligt selv at pudse vinduernes yderside indefra. Lundehaven har indgået aftale med et vinduespudserfirma for at sikre lav pris og god service. Aktiviteter. Ordningen gælder beboere i pleje- og ældrebolig og indeholder tilbud som: Materialer i Lundehavens trylleværksted Kaffe, te, saft eller frugt og hygge i Trylleværkstedet. Kaffe, kage og spil i onsdagsklubben. Film i Lundehavens biograf Kaffe og kage til hygge og fællesang arrangementerne. Billard mandag og torsdag inkl. en øl/vand. Lundehavens Sangkor fredag eftermiddag. Årstidsbestemt aktiviteter fx busture eller anden udendørs aktivitet. Fælles madlavning via Trylleværkstedet. Tilbud om personligt besøg fra aktiviteten. Det må forventes at visse arrangementer vil være omfattet af brugerbetaling. 23

25 BILAG 3 Lundehavens organisationsplan. Plejecenterleder Administration Udvikling/kvalitet Kultur, aktivitet og fritid 1. sal 2. sal ÆB Køkken Service 24

26 BILAG 4 LUNDEHAVEN Gældende pr. 21. februar 2008 Rygepolitik for Lundehavens beboere, pårørende og cafégæster. Ballerup kommune er røgfri kommune siden 1. januar Lundehavens rygepolitik tager udgangspunkt i kommunens rygepolitik. Rygning er ikke tilladt: i egen bolig, når personalet yder pleje, omsorg eller rengøring i fællesarealer på etagerne i caféen Rygning er derfor kun tilladt: i beboerens egen bolig udendørs, dog ikke ved indgangspartierne Rygeregler er også gældende ved arrangementer. Af sikkerhedsmæssige årsager må beboere ikke ryge i sengen, men tilbydes i stedet hjælp til at komme op og ryge. Af hensyn til arbejdsmiljø skal boliger udluftes efter rygning, inden personalet kommer på stuen. Personalet kan henstille til pårørende, at der ikke ryges i boligen, når beboerens tilstand ikke tillader det eller af sikkerhedsmæssige årsager, f.eks. ved ilt behandling. Beboere med behov for særlige sikkerhedsforanstaltninger tilbydes rygeforklæde samt tilsyn ifm rygning, dog opholder personale sig ikke i boligen, mens der ryges. GODKENDT PÅ MED-UDVALGETS MØDE D

27 Stikordsregister. A Administration... 3 Adresse... 3 Aktiviteter Aktivitetstilbud Arbejds-Plads-Vurdering)... 7 B Bibliotek Bussen "Lunde" C Cafe Caféen åbningstider D Dagligdagen i plejeboligerne Depositum... 6 E Ergoterapien F Fodpleje Forsikring... 5 Forventninger til dig og din familie... 7 Frisør Fysioterapien Fødselsdag G Gudstjeneste Gæstebolig H Handleplan Hhelbredsmæssige oplysninger... 9 Hjemmebesøg... 7 Hjælpemidler Husdyr Husleje... 5 I Indretningen af din nye bolig... 7 Indsatsområder... 2 Indskud... 5 K Kontaktpersoner Kontorets åbningstid... 3 Kulinarisk Råd Køkken L Lundehavens Venner LundeNYT - Lundehavens beboerblad Læge... 9 O Offentlig Transport Organisationsplan P Personale... 8 Posten Præst R Regnskab... 5 Roses Trylleværksted Rygepolitik Rygning S Samarbejdsaftale Sangkor Serviceaftale... 6 Servicepakken... 6 Spillestuen T Tandplejen Teknisk service afdeling Telefonnummer... 3 U Udflytning af bolig V Varme... 5 Vinduespudsning... 6 Ø Økonomi... 5 Å Årsregulering af priser på servicepakken

Velkommen til din ældrebolig

Velkommen til din ældrebolig Velkommen til din ældrebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse: Indledning Ældrebolig... 2 Lundehaven... 2 Indsatsområder for 2012/2013 :... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre... 3 Indflytning i Lundehaven...

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Solgaven er et specielt botilbud for blinde og svagsynede efter Lov om social service 108. Med blinde og svagsynede menes der, en nedsættelse der svarer

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Hvalsø Ældrecenter 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende

Plejecentre. Til GRØNNEGÅRDEN. Information til nye beboere og pårørende Plejecentre Til GRØNNEGÅRDEN Information til nye beboere og pårørende Indholdsfortegnelse. 1. Velkomme til Plejecenter Grønnegården. 2. Grønnegårdens mål 3. Grønnegårdens historie 4. Plejecenteret indeholder.

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Velkommen til Ålholmhjemmet

Velkommen til Ålholmhjemmet 1 Indhold Velkommen til Ålholmhjemmet... 3 Bruger- og pårørenderåd Ålholmhjemmet 2012... 5 Vision og mission for Ålholmhjemmet... 6 Boligadministration... 8 Forsikring... 8 Lejligheden... 8 Nøgler... 8

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere Rubrik Plejecenter Mølleparken Velkommen til nye beboere Velkommen. Vi starter lige med lidt praktiske informationer. Adressen er: Damgade 5-7 lejl. nr.: 6400 Sønderborg Administrationen har telefontid

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Trollehøj

Velkommen til Plejecenter Trollehøj Velkommen til Plejecenter Trollehøj 1 Trollehøj Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Trollehøj ligger op til Trolleskoven ned til et grønt område, tæt ved en sø. Trollehøj,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Trollehøj

Velkommen til Plejecenter Trollehøj Velkommen til Plejecenter Trollehøj 1 Trollehøj Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Trollehøj ligger op til Trolleskoven, og ned til et grønt område blandt andet tæt

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere