FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6"

Transkript

1 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER FOR FORÆLDREARRANGERET FROKOST 7 TIDSPLAN FOR INDFØRELSE AF ET SUNDT FROKOSTMÅLTID. 8

3 Forord Alle børn i daginstitutioner skal senest 1. august 2011 have et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Folketinget har i juni 2010 vedtaget loven om fleksibel frokostordning i daginstitutioner som er en lov om ændring af Dagtilbudsloven. Den nye lovgivning giver forældrebestyrelsen i institutionerne mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid. Formålet med denne pjece er at orientere forældrebestyrelserne om de ernæringsmæssige rammer for den kommunale madordning det forventede prisniveau for maden hvordan fravalg af frokostmåltidet skal håndteres muligheden for forældrearrangeret madordning processen frem mod indførelse af frokostordning 1. august 2011 Har I spørgsmål til frokostordningen, kan I henvende Jer til Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Susanne Andreasen på mailen eller tlf

4 Ernæringsmæssige rammer for et sundt frokostmåltid I Faaborg-Midtfyn kommune er det besluttet, at frokostmåltidet skal have et aspekt af økologi. der skal tages hensyn til anden religiøs baggrund og vegetar-baggrund frokostmåltidet skal overholde de gældende officielle danske anbefalinger, men mængden af mad øges på enkelte punkter, jfr. nedenstående skema frokostmåltidet vil variere mellem kold og varm mad frokostmåltidet vil være færdigtilberedt og blive leveret dagligt i institutionen Fødevarestyrelsen har udgivet anbefalinger for kostsammensætningen af frokostmåltidet til de 0-2 årige og 3-5 årige børn. Frokostmåltidet skal som minimum overholde de gældende officielle danske anbefalinger. Anbefalingerne kan ses på hjemmesiden I Faaborg-Midtfyn Kommune er det på enkelte punkter besluttet at øge mængden i forhold til det anbefalede. Det drejer sig om: Hvor ofte? Frugt og grønt i frokostmåltidet Børnehavebørn Bør indgå i hvert frokostmåltid Kartofler, ris og pasta i frokostmåltidet Børnehavebørn Der bør serveres kartofler frem for ris og pasta i mindst halvdelen af de varme frokostmåltider i løbet af en uge. Fisk i fokostmåltidet Børnehavebørn Ost i frokostmåltidet Vuggestuebørn Kold frokost: Der bør altid mindst serveres én slags fiskepålæg Ca. 1 gang om ugen som pålæg, hvis der tilbydes kold frokost 3-5 gange om ugen. Fødevarestyrelsens vejledende mængde* Mindst g tilberedt i frokostmåltidet hovedsalig i form af grønsager Ca 100g Kold frokost: Ca 20g pr ½ skive rugbrød Varm frokost**: Ca 65g Ca 5g ost pr. ¼ skive rugbrød Faaborg-Midtfyn Kommunes anbefalinger Mindst g tilberedt i frokostmåltidet hovedsalig i form af grønsager Ca g Varm frokost: Ca 80g Ca 10g ost pr. ¼ skive rugbrød Børnehavebørn do Ca 10g ost pr. ½ skive rugbrød Ca 20g ost pr. 1/2skive rugbrød Baggrunden for at tilbyde en øget mængde i forhold til Fødevarestyrelsens anbefalinger er, at kommunen i to institutioner har flere års erfaring med forældrearrangerede frokostordninger. I den tidligere Haastrup Børnehave og Vuggestue som nu er en del af BørneBakkeHus og Kaptajngaarden i Vester Hæsinge har man i mange år produceret det daglige frokostmåltid til børnene. Repræsentanter fra de to institutioner har sammen med kommunens kostfaglige leder deltaget i en arbejdsgruppe, som har koblet Fødevarestyrelsens anbefalinger med institutionernes erfaringer. Arbejdsgruppens udgangspunkt har været at sikre, at børnene kan blive mætte af frokostmåltidet. Ligesom Fødevarestyrelsen, har arbejdsgruppen set på alder, forskel på appetit hos drenge og piger, aktivitetsniveau m.v. Kommunens diætist er enig i arbejdsgruppens anbefaling af mængder, og deler bekymringen for, om Fødevarestyrelsens anbefalinger er i underkanten i forhold til at sikre mæthed hos den samlede børnegruppe.

5 Forventet prisniveau Det er forældrene som skal afholde udgiften til et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Prisen fastsættes ud fra kommunens budgetterede udgifter til frokostmåltidet. Kommunen har indhentet pris fra eksterne leverandører samt beregnet hvad daglig levering fra kommunens kostforplejning vil koste. Ud fra dette forventes prisniveauet at blive: Pris pr. portion Personaletid til håndtering, rengøring, administration m.v. Forbrugsafgifter I alt pr. dag I alt pr. måned opkrævet i 11 mdr. 18,70 kr. 3,60 kr. 0,50 kr. 22,80 kr. 518,20 kr. Der er tale om forventet prisniveau. Den endelige pris for frokostmåltidet kan først fastsættes, når omfanget af madordning kendes, og der er valgt en leverandør. Udbud af frokostmåltid kan gennemføres, når institutionerne har besluttet, om de ønsker at fravælge frokostmåltidet. Økonomisk friplads- og søskendetilskud Tilskudsreglerne gælder også betalingen for frokostmåltidet. Forældre der er berettiget til økonomiskeller socialpædagogisk friplads eller søskendetilskud vil få frokostmåltidet til nedsat pris, eller gratis.

6 Retningslinier for fravalg af frokostmåltid 1. Forældrebestyrelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid. Dagtilbudsloven (DL) 16b 2. Fravalg af frokostordningen skal ske på baggrund af dialog med forældregruppen, så forældrene får mulighed for at tilkendegive deres ønsker. Det anbefales at indhente skriftlige tilkendegivelser fra forældrene, så bestyrelsen har dokumentation på forældrenes valg/fravalg. 3. I daginstitutioner med fysisk adskilte enheder kan forældre med børn i den pågældende enhed beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid. DL 16b stk. 2 (Det vil pt. være aktuelt for BørneBakkeHus og Toftegårdens Børnehave at gennemføre valg i de enkelte enheder.) 4. Aldersintegrerede institutioner betragtes som én institution. Frokostmåltidet kan ikke fravælges for en bestemt aldersgruppe. 5. Forældrene har en stemme for hvert barn de har i en enhed DL 16b stk Forældrenes valg gælder for en to-årig periode. 7. Kommunalbestyrelsen giver hvert andet år mulighed for fravalg af et sundt frokostmåltid DL 16b stk Forældrebestyrelserne i kommunale og selvejende institutioner skal ud fra ovenstående principper indhente tilkendegivelse fra forældrene i en enhed. Resultatet af afstemningen sendes på mail til Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn til adressen Af mailen skal det fremgå a. hvor mange forældre, der er blevet spurgt. b. hvor mange der har ønsket at fravælge et sundt frokostmåltid 9. Fravalg af frokostmåltid for perioden 1/ til 31/ skal foretages 16/8 til 10/ Sidste frist for tilbagemelding om fravalg er således fredag den 10/ til Dagtilbud-Børn. 10. En frokostordning skal være ophørt senest 6 mdr. efter at Kommunalbestyrelsen har modtaget meddelelse om forældrenes ønske om fravalg af frokostmåltidet. Forældrebestyrelsen er ansvarlig for at oplyse kommunalbestyrelsen om forældrenes beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid. DL 16b stk. 5

7 Retningslinier for forældrearrangeret frokost 1. I institutioner hvor bestyrelsen har fravalgt den kommunale frokostordning er der mulighed for at etablere forældrearrangerede frokostordninger. Dagtilbudsloven (DL) 17 stk En forældrearrangeret frokostordning skal overholde kommunens Ernæringsmæssige rammer for sundt frokostmåltid og der skal være et registreret køkken i institutionen. 3. Forældrebestyrelsen administrerer frokostordningen i samarbejde med institutionen. Kommunen opkræver forældrebetalingen, som overføres til institutionen. 4. Den enkelte forælder kan beslutte, om de vil benytte den forældrearrangerede frokostordning. Forældrene til børn der deltager i den forældrearrangerede frokostordning, betaler selv hele udgiften til frokostmåltidet. DL 17 stk Maksimumbeløbet som forældrene kan opkræves er 647,75 kr. pr. måned opkrævet i 11 mdr. Denne beløbsgrænse er fastsat af Kommunalbestyrelsen for perioden 1/ / jfr. DL 17 stk Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra forældrebestyrelsen beslutte at ansætte køkkenpersonale til forældrearrangerede frokostordninger. Kommunalbestyrelsen afholder udgiften til administration af ansættelsesforholdet. DL 17 stk Reglerne om økonomisk- eller socialpædagogisk fripladstilskud gælder for betalingen for forældrearrangeret frokostmåltid. Forældre der er berettiget til tilskud vil få frokostmåltidet til nedsat pris, eller gratis. DL 17 stk Bestyrelser der ønsker at etablere forældrearrangeret frokostordning kan rekvirere et ansøgningsskema på Skemaet skal indeholde en beskrivelse af a. frokostmåltidets ernæringsmæssige sammensætning b. produktionsformen (eks. egenproduktion, færdigtilberedt fra leverandør m.v.) c. leverandører til frokostmåltidet d. institutionens køkkenfaciliteter e. evt. pædagogisk sigte med frokostmåltidet f. håndtering af frokostmåltidet i institutionen g. budget for frokostmåltidet 9. Ansøgning om etablering af forældrearrangeret frokostmåltid i perioden 1/ / skal fremsendes til Fagsekretariatet Dagtilbud-børn senest den 31/ til mailen 10. Forældrebestyrelsen kan beslutte at oprette en forældrearrangeret ordning for de måltider der ikke udgør frokostmåltidet. F.eks. morgen- eller eftermiddagsmad. Kommunen administrerer ikke forældrebetaling for den type ordning. Ordningen er ikke omfattet af reglerne om fripladstilskud. DL 17 stk. 3

8 Tidsplan for indførelse af et sundt frokostmåltid. Frokostordning skal indføres senest 1/ /8 10/9 9/11 31/ /4 11 1/ Forældrebest. tilkendegiver evt. fravalg af frokostmåltid Kommunalbestyrelsen godkender retningslinier endeligt Nov. + dec. udarb. af udbudsmateriale Januar marts Udbudsproces April 2011 Valg af leverandør Kontakt: Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Susanne Andreasen tlf

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Rammerne for madordning i 2 2.1 Rammer i 2 2.2 Overordnede målsætninger 3 2.3 Lovgivningen 3 3. Organisering 5 3.1 Organisation 5 3.2 Daginstitutioner

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler.

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler. Aalborg Universitet Mad til børn i daginstitutioner og skoler Christensen, L; Mikkelsen, Bent Egberg; Jeppesen, Z Publication date: 2002 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd

NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd NYT FRA NYHEDSBREV 11. juni 2010 Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd Økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi er endelig kommet i

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Evaluering af forsøg med gratis skolemad på Randlev Skole

Evaluering af forsøg med gratis skolemad på Randlev Skole Evaluering af forsøg med gratis skolemad på Randlev Skole Odder Kommune Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING AF RESULTATER... 2 2. BAGGRUND FOR FORSØG MED SKOLEMAD... 3 3. BESKRIVELSE AF PROJEKTET...

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner. En landsdækkende undersøgelse

Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner. En landsdækkende undersøgelse Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner En landsdækkende undersøgelse UdviklingsForum februar 2004 Kommunernes kostordninger og kostpolitik i daginstitutioner. En landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere