gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne"

Transkript

1 gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1

2 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der er indført et lovkrav til foreninger om at indhente børneattester på deres nye ledere. I denne folder kan du læse Gladsaxe Kommunes retningslinier til foreningerne om, hvordan de bør håndtere emnet. Gladsaxe Kommune anbefaler Vi anbefaler, at alle foreninger, der har medlemmer under 15 år, uanset tilknytning til hovedorganisation, indhenter børneattest på samtlige ledere og trænere, der arbejder med børn og unge. Loven kræver, at kun nye ledere checkes, men vi anbefaler, at foreningen indhenter børneattester på alle nuværende ledere. Sats & layout: Britta Hougaard Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: Hæftet er trykt på genbrugspapir December

3 Børneattest Fra 1. juli 2005 er det obligatorisk for frivillige foreninger at indhente børneattester. Børneattesten er navnet på den særlige form for straffeattest, hvor man kun får oplyst om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. Det vil sige incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af børnepornografi, blufærdighedskrænkelse m.m. Børneattesten indeholder ikke oplysninger om eksempelvis tyveri, spirituskørsel og lignende. Foreninger, der ikke er medlemmer af ovenstående hovedorganisationer, anbefales også at indhente børneattester på deres ledere. Loven vedrører kun nyansættelser. Det vil sige alle, der er startet efter 1. juli Det er dog muligt at indhente børneattest på alle nuværende ledere, der beskæftiger sig med børn under 15 år. Det er ikke nødvendigt at indhente børneattest på bestyrelsesmedlemmer, trænere og andre, der ikke har jævnlig kontakt med medlemmer under 15 år. Ifølge loven skal frivillige foreninger indhente børneattester, inden de ansætter eller beskæftiger personer som ledere, lærere, trænere, instruktører og assistenter for børn under 15 år. Loven dækker foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), De Danske Skytteforeninger, Dansk Firma Idrætsforbund (DFIF) eller frivillige sociale foreninger, der modtager tilskud efter Lov om social service 115, stk

4 Forebyggelse Kravet om at foreningerne skal indhente børneattester er et redskab for foreningerne i bestræbelserne på at forebygge seksuelle overgreb i foreningslivet. Men en attest alene gør det ikke. Børneattesten skal betragtes som et supplement til foreningens øvrige tiltag for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge. Foreningens leveregler En forudsætning for det gode samvær i foreningen er, at man er enige om, hvad det består i. En måde at forebygge overgreb og i øvrigt styrke og bevare det gode samvær er at udforme foreningens leveregler. Udgangspunktet kan være en evaluering af skrevne og uskrevne regler og rammer i foreningen, f.eks. hvordan man som voksne omgås børnene i foreningen. Det kan også tage udgangspunkt i konkrete emner som f.eks. overnatning, badning og omgangstone i foreningen. Ledersamtale Det er meget få personer, der er blevet dømt for seksuelle overgreb mod børn. En børneattest er derfor ingen garanti for, at en kommende leder eller træner ikke har gjort tilnærmelser eller endda begået overgreb mod børn og unge. Derfor er det vigtigt, at foreningerne udover indhentelse af børneattester har en grundig indledende ledersamtale for bedre at kunne sikre sig mod personer, der ikke har reelle hensigter i foreningen. Det er vigtigt, at man som forening, selvom det kan være svært at få nye ledere og trænere, ikke bare tager den første den bedste, der melder sig. Man skal forsøge at danne sig et indtryk af personen gennem en samtale eller ved at tage en reference på den nye leder. Det kan også være i form af en følordning, hvor den nye leder følger en erfaren i starten. 6 7

5 Børneattester - sådan gør I Det er den lokale forening, der har ansvaret for indhentelsen af børneattester. Det betyder, at når I får en ny leder eller træner i foreningen, er det bestyrelsens ansvar, at der indhentes børneattest inden vedkommende får fast tilknytning til arbejdet med børn under 15 år. I skal indhente samtykke fra den nye leder eller træner om, at I må indhente en børneattest. Det kan gøres på den samtykkeformular, som findes på gladsaxe.dk/boerneattest. Der kan ikke indhentes børneattest uden vedkommendes samtykke. Samtykkeformularen og anmodningen om børneattesten sendes samlet til: Rigspolitichefens afdeling D Kriminalregistret Børneattester Postboks Hvidovre Først når I har modtaget svar fra Rigspolitiet må vedkommende starte som leder eller træner for børnene. Udfyld blanketten til anmodning om børneattest, som I finder på gladsaxe.dk/boerneattest. Skriv navn, adresse og cpr-nummer på den person, I indhenter børneattest på, og skriv hvem i foreningen eller jeres landsorganisation, der skal modtage børneattesten, når den retur - neres fra Rigspolitiet. 8 9

6 Underretningspligt Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som foreningsleder er omfattet af den generelle underretningspligt, som gælder alle voksne borgere. Lov om social service, 36 Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Hvis man i foreningen oplever, at et barn viser kraftige signaler om, at det er udsat for psykiske, fysiske eller seksuelle overgreb eller begynder at fortælle om det, har man pligt til at reagere. Straffeloven siger, at selv om den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, er det strafbart at have sex med en person under 18 år, som er betroet en til opdragelse. I foreningssammenhæng vil det sige, at ledere og trænere ikke må have seksuel omgang med børn og unge under 18 år, som kommer i foreningen. Hvis mistanken opstår Seksuelt misbrug er en grov krænkelse af et barn. Det er alvorligt at anklage et andet menneske, for at have misbrugt et barn seksuelt. Det kræver således stor omtanke og agtpågivenhed, når man får mistanke om, at et barn er blevet krænket seksuelt. I tilfælde af seksuelt misbrug af et barn er der mange hensyn at tage. Hensynet til barnet, familien, den mistænkte, til lederne, til medlemmerne og deres forældre. Begynd ikke på krisehjælp eller privat efterforskning af den mistænkte. Kontakt kommunens specialistgruppe vedrørende mistanker om seksuelle krænkelser af børn og unge. De kan give råd og vejledning. Specialistgruppen har stor viden om og erfaring med, hvilke forhold man skal tage højde for i sådanne tilfælde, og de kan give jer hjælp til at finde ud af, hvad I bør gøre. Har I brug for generelt at få råd og vejledning f.eks. ved en debat på et bestyrelsesmøde eller blot til at vende problematikken omkring foreningens leveregler eller andet I er i tvivl om, så kontakt fritidsog kulturkonsulenten eller idrætskonsulenten

7 Kontakt ved generelle spørgsmål Idrætskonsulent Pia Bagger, , mobil , Fritids- og kulturkonsulent Rikke Clausen, , mobil , Kontakt til Gladsaxe Kommunes specialistgruppe Ved mistanke om seksuelle krænkelser af børn og unge. Pædagogisk konsulent Guy Rubaudo, , mobil , Pædagogisk konsulent Ditte Iversen, , Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen Center for Udvikling og Dokumentation Rådhuset 2860 Søborg Tlf

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere