United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer"

Transkript

1 United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer

2 Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig og rutinemæssig virksomhedspraksis. Kodeksen kræver imidlertid at sådanne informationer kun må indhentes og accepteres når vi er rimeligt overbeviste om, at både indhentning og brug af informationerne er lovligt.

3 Hvad er konkurrencemæssige informationer helt nøjagtigt? Konkurrencemæssige informationer omfatter alt som har relation til et konkurrencepræget miljø eller en konkurrent, f.eks. informationer om produkter, markeder, priser eller virksomhedsplaner. Sådanne informationer kan stamme fra offentliggjorte kilder eller på anden vis være offentligt tilgængelige. Nogle af informationerne vil relatere sig til en bestemt konkurrent ( informationer om konkurenter ), og andre informationer vil muligvis være ejendomsbeskyttet, fortrolige og kun til brug for virksomheden eller handelshemmelighed (herefter betegnet ejendomsbeskyttet ). Virksomheder forsøger at holde sådanne informationer tæt ved vesten. Der er ikke en enkelt, definitiv standard som virksomheder bruger til at fastslå, hvilke informationer er ejendomsbeskyttet. Definitionerne derpå varierer fra branche til branche og endda fra virksomhed til virksomhed. Nogle virksomheder skelner slet ikke og går så vidt som at hævde, at alle virksomhedens informationer er ejendomsbeskyttede. Hvilke konkurrencemæssige informationer må jeg indhente? UTC respekterer virksomheders rimelige forventninger om overholdelse af regler vedrørende ejendomsbeskyttede informationer. Da der ikke er en enkelt, definitiv standard for at fastslå hvad der er ejendomsbeskyttet og da virksomheder bliver nødt til at tage rimelige skridt til at beskytte deres informationer vil UTC evaluerer modtagelsen af informationer på basis af processen for informationsindhentning i stedet for at holde os til en bestemt definition af ejendomsbeskyttet. Med andre ord, hvordan informationerne er blevet indhentet angiver normalt om det er passende at modtage og bruge dem. På den ene ende af skalaen er informationer indhentet fra offentliggjorte kilder helt klart lovligt. På den anden ende af skalaen er det aldrig tilladt at indhente informationer via tyveri eller bedrageri. Når du indhenter informationer bør du følge to principper: 1. Du må ikke lokke nogen til at bryde den tillid, der er blevet vist dem, ved at tilbyde eller give gaver eller ved at tilbyde eller antyde til mulig ansættelse eller virksomhedsmuligheder. 2. Du må ikke overskride rimelige forventninger om privatliv eller fortrolighed.

4 Brug af principperne Hvad angår eksempler ud over de faste forbud mod bestikkelse og tyveri er det ikke muligt at angive en altomfattende liste over upassende teknikker. Almindelig skik forskellige steder hjælper med til at fastsætte standarderne. For eksempel vil en konkurrent forstå, at hans eller hendes pris vil blive afsløret af en mulig kunde, som bruger auktionsteknikker til konkurrencemæssig brug. Bortset fra skik og brug på et bestemt marked forventes det, at virksomheder tager skridt til at beskytte de informationer, som de betrager som værende værdifulde. En virksomhed som ikke tager skridt til at beskytte dens informationer kan ikke rimeligt forvente, at andre skal behandle sådanne informationer som ejendomsbeskyttede. En konkurrent kan ikke på rimelig vis forvente, at informationer vil blive behandlet med fortrolighed når den diskuterer ejendomsbeskyttede informationer på offentlige steder. En virksomhed kan derimod forvente at dens computersystem ikke vil blive manipuleret eller overvåget af hackere. Det er meget vigtigt at bruge god dømmekraft og sund fornuft. Når du analyserer en handling, så spørg dig selv om, hvorfor de pågældende informationer er til rådighed for dig. 1. Har jeg gjort noget som kunne presse nogen til at give mig informationerne? Har jeg f.eks. truet en leverandør ved at indikere at fremtidige forretningsmuligheder vil afhænge af at jeg modtager informationer om en konkurrent? Har jeg opfordret en medarbejder til at afsløre informationer om en tidligere arbejdsgiver, når sådanne informationer vil være i konflikt med en medarbejderaftale? 2. Er jeg et sted hvor jeg ikke bør være? Hvis jeg f.eks. er repræsentant med ret til at være på visse steder i en kundes ejendom, har jeg så bevæget mig udenfor sådanne områder? Har jeg vildledt nogen for at opnå adgang? 3. Er den informationsindhentningsteknik, som du overvejer, invaderende? Det vil den f.eks. være hvis du leder i affald eller installerer elektronisk aflytningsudstyr som er henledt mod en konkurrent s facilitet på den anden side af gaden. 4. Har jeg vildledt nogen til at tro, at det var krævet af dem at give mig informationerne eller at de ville blive beskyttet af en fortrolighedserklæring? Har jeg f.eks. misrepræsenteret mig selv som værende en regeringsmedarbejder som indhentede informationer til officiel brug? Har jeg misrepræsenteret mig selv som værende en leverandør (som var omfattet af en aftale om ejendomsbeskyttelse af informationer eller en anden fortrolighedsaftale) og skabt forestilling om, at informationerne ville blive beskyttet? 5. Har jeg gjort noget for at undgå eller omvige et informationsbeskyttelsessystem? Disse eksempler involverer invaderende handlinger, og en sådan opførsel må ikke forekomme. UTCs standard om rimelig to på at modtagelse og brug af informationer er lovlig drejer sig ikke kun om modtagerens personlige opfattelse. Du skal igen spørge dig selv om, hvorvidt en objektiv tredje part ville konkludere, at jeg på rimelig vis var af den opfattelse, at modtagelse of brug af informationerne var lovligt? Hvorvidt informationere kan bruges af eller har værdi for UTC (og om de virkelig bliver brugt eller ej) er immaterielt for din vurdering af, om modtagelsen var korrekt.

5 Hvad skal jeg gøre, hvis informationer angives som værende ejendomsbeskyttede? En angivelse af, at informationer er ejendomsbeskyttede, er kan være en af to ting; den kan angive, at informationerne er værdifulde og skal beskyttes, eller den har muligvis ingen betydning, f.eks. fordi angivelsen på feljagtig vis er blevet påført offentlige informationer, eller fordi informationerne er gamle og ikke længere værdifulde. Angivelse af, at informationer er ejendomsbeskyttede er en faktor der skal overvejes, især ved handel med den amerikanske regering da der er strenge regler for modtagelse af informationer og kriminelle strafbehandling af overtrædelser. Du må ikke acceptere modtagelse af nogen dele af en konkurrents tilbud eller forslag ligesom du heller ikke må acceptere modtagelse af dokumenter med betegnelsen Kildeudvælgelsesinfo rmationer -se FAR (Se også afsnittet herunder vedr. konkurrencemæssige informationer i vores virksomhedsaktiviteter med den amerikanske regering.) Hvordan berører disse retningslinier konsulenter og andre repræsentanter? Retningslinierne gælder i alle henseender. UTC vil ikke bruge en tredje part på måder, som ikke er i overensstemmelse med den Etiske Kodeks. I tilfælde som ikke dækkes af de strenge regler vedr. den amerikanske regerings købsprocesser er det mindre klart, hvor vigtig en angivelse af ejendomsbeskyttelse af informationer er. Det at en angivelse forefindes eller ikke forefindes giver ikke et klart svar på spøgsmålet om, hvorvidt informationerne rent faktisk er ejendomsbeskyttede eller ej. En angivelse er dog en advarsel om, at informationerne måske er værdifulde og underlagt beskyttelse. Hvis informationer ikke er markeret og hvis de i almindelig virksomhedspraktis ville blive beskyttet, så bør vi vurdere, om det er passende at vi modtager dem. Husk på, at selv hvis informationerne er ejendomsbeskyttede har den person, der videregiver dem, muligvis tiladelse til at gøre det. Følg de principper, der er angivet i denne brochure og koncentrer dig om informationsindhentnings-processen. Husk på, at du må ikke opfordre nogen til at overtræde deres tilldisforhold og at du selv ikke må overtræde rimelige forventninger om fortrolighed og privaltivets fred. Før du anvender principperne, så overvej om den person, som muligvis vil give dig informationer, ikke fik besiddelse af informationerne på ulovlig vis. Hvis informationerne er angivet som ejendomsbeskyttede, så skal du udarbejde dokumentation for, hvordan du modtog dem.

6 Det er almindeligt at give gaver i forbindelse med virksomhedsaktiviteter. Hvordan kan man skelne mellem en passende gave fra en gave, som vil få en person til at overtræde et tillidsforhold? UTC s politick tillader generelt at man giver virksomhedsgaver, som er rimelige hvad angår deres værdi, hvor tit de gives og alle andre relevante forhold. Vi henviser til brochuren Hvornår man må give og modtage virksomhedsgaver. Hvad er reglerne angående konkurrencemæssige informationer i vores virksomdsforhold overfor den amerikanske regering? Forhold til og handel med både den udførende og den lovgivende gren af den amerikanske regering er underlagt strenge regler og regulativer. Ejendomsbeskyttede informationer om konkurrneter og regeringens kildeudvælgelsesinformationer er underlagt loven om købsintegritetsbestemmelser (41 U.S.C. 423, implementeret i det føderale købsregulativ (FAR) i 3.104). Denne lov angiver kategorier for informationer (f.eks. en konkurrents forslag og regeringens vurderinger af konkurrenter) som det i sig selv er upassende at modtage eller besidde i forbindelse med regeringsindkøb. Straframmen derfor (kriminel, civil og administrativ) er streng.

7 Hvordan indvirker andre love på dette område? Modtagelse af en konkurrents informationer er muligvis strafbare baseret på indvirking på et kontraktsforhold, forretningsrelateret bestikkelse eller misbrug af handelshemmeligheder. Virksomheder som deler informationer med konkurrenter overtræder ydermere muligvis kartel- og monopolregler. Hvor kan jeg indhente yderligere hjælp? Hvis du har brug for yderligere hjælp, så henvend dig til det lokale UTC kontor for virksomhedsetik eller den juridiske afdeling hvor du arbejder.

8 United Technologies Corporation United Technologies Building Hartford, CT GCI-DA- 10/06

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Code of Conduct Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Europa 2006 Xerox Code of Conduct XE (DK) Code of conduct (politik for adfærd) Meddelelse fra præsidenten for Xerox Europe:

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere