Gode råd til budgetlægning for projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd til budgetlægning for projekter"

Transkript

1 Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne er, at de som noget af det første skal udarbejde et budget for deres aktiviteter, der skal godkendes af HB-kontaktpersonen. Omfanget af de budgetlinier, der skal indgå i budgettet, afhænger af, om der er tale om en tænketank, en udgivelse eller et arrangement. Alle projektgrupper skal på første møde udarbejde et budget, der som minimum indeholder: Transport for projektgruppen til møder Bespisning ved møder Beregning af transport og bespisning skal tage udgangspunkt i, hvor mange møder, projektgruppen forventer at holde i projektperioden, og om det er dag-, aften- eller weekendmøder. Transport refunderes efter billigste pris for transport med offentlige midler. Hvis det ikke er muligt at benytte enten bus eller tog, eller det er billigere at køre flere sammen i bil, vil transport kunne refunderes med en standardpris pr. kørt km. På Afregningsbilaget kan du se taksten for indeværende år. Beregning af bespisning foregår efter korpset standardtakster for henholdsvis hoved- og kaffemåltider. Pr. 1. januar 2006 er taksten: Hovedmåltider (morgenmad, frokost eller aftensmad): 40 kr. pr. person Kaffemåltider: 15 kr. pr. person Nedenfor er nedskrevet nogle ideer til brug for udarbejdelse af budget for henholdsvis en tænketank, en udgivelse eller et arrangement. Tænketank En tænketank har til formål at undersøge et emne og aflevere resultatet til Hovedbestyrelsen eventuelt med idéer til, hvordan De grønne pigespejdere arbejder videre med emnet. Et budget for en tænketank, vil der normalt skulle indgå udgifter til: Porto, papir, kopier, trykning af rapport Eventuelt indkøb af materialer f.eks. litteratur mv. 1

2 Eventuel deltagelse i møder eller konferencer i forbindelse med undersøgelsen af emnet Udgivelse En projektgruppe, der er nedsat for at udarbejde en udgivelse kan med held udarbejde budgettet for udgivelsen i tæt samarbejde med kontaktkonsulenten eller en anden på Korpskontoret, der vil kunne hjælpe med erfaringer med hvad de forskellige ting koster. Projektgruppen skal overveje, hvordan udgivelsen skal se ud, det vil sige 1) hvor mange illustrationer eller fotos, der skal være, 2) type papir (glittet eller mat), 3) trykt i sort-hvid eller i farver, 4) hæftet med clips eller syet i ryggen, og 5) med hårdt eller blødt omslag. Alt dette vil have indflydelse på udgifter til udgivelsen. Endvidere er det vigtigt, at projektgruppen tager stilling til, om den selv er i stand til at sætte udgivelsen op, eller der skal hyres en layouter. Endelige vil det som oftest i projektgruppens kommissorium fremgå, om udgivelsen skal laves med henblik på udsendelse til målgruppen, eller den skal laves med salg for øje. Hvis den skal udsendes, skal projektgruppen i sit budget indregne omkostninger til udsendelse. Hvis udgivelsen skal sælges, fastsættes en pris i samarbejde med HB-kontaktpersonen og Webfryd. Oplagets størrelse aftales med HB-kontaktpersonen og webfryd, hvis dette ikke er angivet i kommissoriet. Projektgruppens budget vil derfor indeholde overvejelser om udgifter til: Illustrationer (tegner, fotograf, materialer, der skal fotograferes, mv.) Royalty Layout af udgivelsen Trykning af udgivelsen Porto i forbindelse med udsendelse af udgivelsen Eventuelt indkøb af materialer f.eks. litteratur mv. Eventuel deltagelse i møder eller konferencer i forbindelse med undersøgelsen af emnet Se desuden afsnittet Ansvar og beføjelser. Arrangement Skal projektgruppen lave et arrangement, skal den som udgangspunkt levere et budget, hvor de samlede udgifter for De grønne pigespejdere er 0 kr. Det vil sige, at den pris deltagere betaler for at deltage i arrangement skal kunne dække mødeudgifter, transport, indbydelser, materialer, lokaleleje mv., der er knyttet til arrangementet med mindre andet fremgår af kommissoriet. 2

3 En projektgruppe der udarbejder et arrangement, kan overveje følgende budgetlinjer: Udgifter til indbydelser (overvej trykning, layout, porto mv. til udsendelse, antal, målgruppe, mv.) Bespisning af deltagere Materialer Hytte- eller lokaleleje Leje af materiel eller lignende Transport af deltagere og arrangører til, under og efter arrangementet Honorar til eksterne foredragsholdere eller hjælpere Porto og trykning ved udsendelse af deltagerbreve Projektgruppens transport til arrangementet Transport af materiel til arrangement Sikkerhedsmargin på 5% til dækning af uforudsete udgifter Budgettet for et arrangement skal tage udgangspunkt i, hvor mange deltagere projektgruppen og HBkontaktpersonen forventer til arrangementet, hvor arrangement skal afholdes og hvilke aktiviteter, det skal indeholde. Når omkostningerne er gjort op, kan deltagerprisen beregnes som de samlede omkostninger delt med antallet af forventede deltagere. Det er en god ide, at projektgruppen laver et alternativt budget, hvor der tages udgangspunkt i et deltagerantal, der er lavere end det, som den i første omgang forventer. Dette regnestykke vil kunne give projektgruppen en alternativ deltagerpris, som bør indgå ved indstillingen af deltagerprisen alt efter hvilket arrangement, der er tale om. Der kan være situationer, hvor et team eller Hovedbestyrelsen vurderer, at den indstillede deltagerpris er for høj. Hvis det er tilfældet, skal projektgruppen regne baglæns. Det vil sige, at den på baggrund af den nu givne deltagerpris ganget med det forventede deltagerantal vurderer, hvor udgifterne til arrangementet kan reduceres f.eks. ved at erstatte en aktivitet med en anden. Se desuden afsnittet Ansvar og beføjelser. Budget og økonomi i kommissoriet Af projektgruppens kommissorium fremgår der eventuelt allerede vedtagne beslutninger i forhold til projektets økonomi. 3

4 Arrangementer skal, som nævnt ovenfor, hvile i sig selv. De grønne pigespejdere lægger dog pengene ud til mødeudgifter, indtil deltagerbetalinger er indbetalt. De enkelte projektgrupper kan på baggrund af et budget ansøge om flere penge, end der er afsat i kommissoriet. Indsendelse af budget Budgettet indsendes til projektgruppens kontaktperson på korpskontoret, der sørger for, at det bliver forelagt det rette team eller Hovedbestyrelsen. Opfølgning på budget Projektgrupperne skal umiddelbart efter, deres aktiviteter er afholdt, indsende regninger til De grønne pigespejdere att.: Grete Grièse. Alle regningerne skal projektlederen med sin underskrift have godkendt før indsendelse. Med regningerne skal vedlægges et bankkontonummer, hvor udlægget kan afregnes. Hvis projektgruppens medlemmer ikke selv lægger penge ud på vegne af De grønne pigespejdere, skal der gives besked til Grete Griése om, at en faktura kan forventes fremsendt direkte til De grønne pigespejdere. Projektgruppen kan til enhver tid kontakte Grete Griése og få oplyst, hvor mange penge, der er brugt af deres budget. Ansvar og beføjelser Projektgruppen kan som udgangspunkt forpligte De grønne pigespejdere indenfor deres budget, men: Korpskontoret skal indhente tilbud på trykning af materialer og illustrationer Korpskontoret skal læse korrektur på alle udgivelser, før de sendes til trykning Korpskontoret skal underskrive alle kontrakter over kr. Projektgruppen må ikke på eget initiativ søge om eksterne midler og sponsorater Projektgruppen må ikke uden godkendelse indgå samarbejde med eksterne parter 4

5 Spørgsmål Hvis projektgrupperne har spørgsmål i forbindelse med budgetlægningen, vil gruppens kontaktperson i Hovedbestyrelsen i mange tilfælde kunne svare. Ellers kan Korpskontoret kontaktes. Spørgsmål vedrørende indsendelse af bilag mv. kan rettes til Grete Griése. 5

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Kontoplan. Ungekurserne

Kontoplan. Ungekurserne for for... 1 Intro... 1 Del 1: Tips & Tricks... 2 Få styr på økonomien... 2 Sig fra... 2 Læg budget... 2 Madplanen... 3 Indkøb... 3 Materialer... 3 Pas på kørsel... 4 Del 2: De 11 poster... 5 Udgifter:...

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere