Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering"

Transkript

1 Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

2 INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN BEGYNDER 9 DU TILMELDER DIG 10 DU ANSØGER 12 DU SENDER TILBUD 13 DU GÅR I GANG MED ARBEJDET 14 DU LÆGGER SELV PENGE UD 15 STØJKONSULENTEN KONTROLLERER ARBEJDET 17 og vi udbetaler tilskud STØJISOLERING 18 Vinduer Døre Ydervægge Loft og tag Ventilation 3

3 GØR NOGET VED TOGSTØJEN Banestyrelsen arbejder på at gøre jernbanen så miljøvenlig som mulig. Derfor dæmper vi bl.a. togstøjen. Men vi forbedrer også miljøet på andre måder. For eksempel arbejder vi med at nedbringe mængden af sprøjtemidler omkring sporene med ca. halvdelen over de kommende år. Siden 1986 har Miljøstyrelsen og Banestyrelsen i samarbejde årligt afsat et beløb til den såkaldte støjpulje. Puljen dækker tilskud til at dæmpe støjgener i helårsboliger, der ligger tæt på en stærkt trafikeret banestrækning. Nu er turen kommet til din bolig. Indsatsen mod togstøjen strækker sig over en årrække, og i år 2005 vil støjpuljen have forbedret forholdene for over boliger. Vi bestræber os på at sætte ind dér, hvor støjgenerne er størst, og vi undersøger, hvordan støjen bedst kan dæmpes. En del støjproblemer kan løses ved at sætte støjskærme op langs med banelinien. Men i visse tilfælde er det ikke tilstrækkeligt. Der kan også være banetekniske eller andre årsager til ikke at vælge den løsning. Så kan det være en bedre løsning at støjisolere boligen. Banestyrelsen yder økonomisk tilskud til isoleringsarbejdet. Det er kun ejere af støjbelastede boliger, der kan søge og opnå tilskud til støjisolering. Lejere kan opfordre deres udlejer til at søge! Pjecen er udsendt til både ejere og lejere, for at alle er orienterede om de muligheder, der er for at mindske generne fra togstøjen. Læs videre om mulighederne for at nedsætte togstøjen med Banestyrelsens tilskudsordning. Skal din bolig støjisoleres, kan du sidenhen bruge pjecen som opslagsværk. Så ved du hele tiden, hvad der skal ske, og hvad du skal gøre. Med venlig hilsen Banestyrelsen BANESTYRELSEN DÆMPER TOGSTØJEN FOR OVER BOLIGER VI YDER ØKONOMISK TILSKUD TIL ISOLERINGSARBEJDET 4 5

4 STØJ OG TILSKUD HVAD ER TOGSTØJ? Støj måles i enheden decibel db(a). Støj- HVEM FÅR TILSKUD? Banestyrelsen yder kun tilskud til støjisole- FORSKEL PÅ TILSKUD Tilskuddets størrelse er forskelligt for de tre Tilskud til støjisolering er ikke skattepligtig, og det betyder ikke noget, at du evt. før har niveauet svinger hele tiden, også støjen fra ring til ejere af boliger, der har en udendørs grupper. Størrelsen er fastlagt efter princip- modtaget tilskud fra andre tilskudsordninger tog-trafikken. støjbelastning på facaden på mere end 65 pet størst tilskud til de mest støjbelastede (f.eks. energistøtteordningen). Hver gang et tog passerer, stiger niveauet (høj decibel værdi). I de mellemliggende peri- db(a). Er du lejer, kan du altså ikke selv modtage tilskud. Det kan kun ejeren af huset. Men du boliger. Gruppe1 får 90% tilskud (inkl. moms). TILSKUD TIL OPHOLDSRUM Vi yder kun tilskud til støjisolering af oder falder støjniveauet til et «almindeligt» kan opfordre ejeren af huset til at deltage i Af udgifter på max. kr opholdsrum, hvor der er behov for det. Dvs. støjniveau. Dvs. til støj, som bl.a. biler og ordningen. Det maksimale tilskud er på kr rum med togstøj over 30 db(a) indendøre. Er børn laver. (inkl. moms). rummet allerede så velisoleret, at støjen er BEREGNING AF TOGSTØJ Vi beregner os frem til støjniveauet og finder De tilskudsberettigede boliger er inddelt i tre grupper: Gruppe 2 får 75% tilskud (inkl. moms). Af udgifter på max. kr under de 30 db(a), er du derfor ikke berettiget til tilskud. Det er støjkonsulenten, der beregner den indendørstogstøj i de enkelte rum. en slags «døgnets middelværdi». Beregningen Gruppe 1 har en støjbelastning på Det maksimale tilskud er på kr tager hensyn til antal tog pr. døgn, toglæng- mere end 75 db(a). (inkl. moms). Ved opholdsrum forstår vi stuer, soverum, der, togtyper, afstand fra spor samt terrænfor- værelser, kamre og køkkener. Vi yder ikke hold. Gruppe 2 har en støjbelastning på Gruppe 3 får 50% tilskud (inkl. moms). tilskud til badeværelser, bryggerser, kældre MÅLSÆTNING Det er både i din og Banestyrelsens interesse, mellem 70 db(a) og 75 db(a). Gruppe 3 har en støjbelastning på Af udgifter på max. kr Det maksimale tilskud er på kr (inkl. moms). og inddækkede terrasser. De rum i boligen, der vender ud mod jern- at støjisoleringen er effektiv. Det vil sige med forbedring på mindst 5 db(a) i de rum, vi støjisolerer. En støjnedsættelse på 5 db(a) mellem 65dB(A) og 70dB(A). I følgebrevet står der, hvilken gruppe du til- HUSK Vi regulerer alle ovennævnte beløb i takt med banen, vil naturligvis være de mest støjbelastede, mens værelser, der ikke vender mod banen, måske er så godt afskærmede, at betyder en mærkbar sænkning af støjen hører. Gem brevet, så er du ikke i tvivl om, prisudviklingen. De fastsatte maksimumbeløb tog-støjen ikke generer. I de tilfælde dækker inden døre. hvor meget du kan få i tilskud. gælder pr. 1. januar 2002 ved et byggeregule- støjpuljen ikke. ringsindeks på 166. Støjisolering kræver særlig faglig indsigt. Du Husk, at de håndværkere, der foretager støj- får derfor besøg af en af vores støjkonsulenter, De maksimale tilskudsbeløb kan hæves inden isoleringen skal være momsregistrerede. De som sikrer at støjisoleringen lever op til mål- for alle tre tilskudsgrupper, hvis det er nød- må først gå i gang med arbejdet, når Bane- sætningen. Men støjisoleringen skal natur- vendigt også at isolere loft og tag for at nå styrelsen har godkendt deres tilbud og givet ligvis også passe dig og din økonomi. målsætningen. tilsagn om tilskud. Læs bagerst i denne pjece, hvordan isoleringen foregår. ISOLERING MINDSKER STØJEN EFFEKTIVT DU FÅR BESØG AF STØJKONSULENTEN TILSKUD ER IKKE SKATTEPLIGTIGT VI GIVER IKKE TILSKUD TIL ALLEREDE UDFØRT ARBEJDE 6 7

5 TIDSPLAN Støjisoleringen af din bolig må højst strække sig over 18 måneder SÅDAN GØR DU Maj 1. august Du tilmelder dig Indsend blanketten med din tilmelding. maj/juni 1 juni 2 juli 3 SÅDAN GØR BANESTYRELSEN Støjkonsulenten modtager din tilmelding og sender dig en kvittering. Støjkonsulenten aftaler besøg. Støjkonsulenten udarbejder en rapport. 1. august 1. marts Du ansøger og sender tilbud Indhent tilbud fra håndværkere. Send tilbud til støjkonsulenten sammen med ansøgning om tilskud inden 1. marts. august 4 september 5 oktober 6 november 7 december 8 januar 9 Støjkonsulenten og Banestyrelsen vurderer håndværkertilbud. Banestyrelsen giver tilsagn om støtte og sender det til dig. februar marts 1. oktober Du går i gang med arbejdet Du beslutter dig. Indhent tilladelser og kontakt din bank. Du holder øje med, at arbejdet bliver gjort ordentligt. Skriv til støjkonsulenten, når håndværkerne er færdige. marts 11 april 12 maj 13 juni 14 juli 15 august 16 Støjkonsulenten kommer på kontrolbesøg. Støjkonsulenten sender dig en godkendelse. september 17 Du afregner Du betaler regningerne til håndværkerne. Indsend kvitteringer til Banestyrelsen. oktober 18 Vi udbetaler tilskud Banestyrelsen udbetaler tilskud 2-3 uger efter, du har indsendt kvitteringer. 8 9

6 DU TILMELDER DIG UDFYLD OG INDSEND BLANKETTEN Er du ejer og interesseret i at modtage tilskud til støjisolering, skal du have besøg af Aflys hvis du er forhindret. Hvis du alligevel ikke kan være hjemme på det aftalte tidspunkt, skal du ringe til støjkonsulenten STØJKONSULENTEN BESKRIVER ARBEJDET Når støjkonsulenten har gennemgået boli- Du modtager efter besøget rapporten i tre eksemplarer. De to eksemplarer giver du til de håndværkere, som skal give tilbud på at en støjkonsulent. Derfor beder vi dig udfylde senest dagen før og inden kl gen sammen med dig, beregner han udføre det beskrevne isoleringsarbejde. Det og indsende den tilmeldingsblanket, du har Sammen finder I så et andet tidspunkt for indendørs-støjen i de enkelte rum. Så vur- tredje eksemplar er dit. Har du brug for flere modtaget sammen med denne pjece. Støj- besøget. derer han hvilke rum, der er berettiget til til- eksemplarer, kan du kontakte støjkonsulenten. konsulenten følger sagen, til den er slut. På tilmeldingsblanketten afkrydser du de BESØGET Støjkonsulentens besøg varer 1-2 timer og skud og hvilke bygningsdele, der passerer mest støj igennem. Rapporten er udformet sådan, at der er en side med beskrivelser for hvert rum, som besøgstider, du foretrækker inden for den 3- finder sted på hverdage, dvs. mandag-fredag Støjkonsulenten skriver en rapport en kan isoleres med tilskud. På den måde kan måneders periode, som støjkonsulenten har mellem kl og Konsulenten kom- beskrivelse af det forestående støjisolerings- du let overskue, om du eventuelt vil skære afsat til besøg i dit område. Afkryds ven- mer ikke i weekenden og heller ikke tidligere arbejde. Af rapporten fremgår det, hvor og ned på antallet af rum, som skal støjisoleres. ligst så mange tidspunkter som muligt det eller senere på hverdage. hvordan der skal isoleres, for at du kan få letter støjkonsulentens planlægning af tilskud. besøg. I gennemgår sammen ejendommen og finder rum for rum frem til den isolerings- Rapporten tager naturligvis udgangspunkt i Blanketten indsender du til støjkonsulentfirmaet. løsning, der giver den nødvendige forbedring. de beregninger, støjkonsulenten har lavet Tidsfristen står på tilmeldingsblanketten. Støjkonsulenten beskriver de forskellige på baggrund af besøget, og i de ønsker og KVITTERING FOR TILMELDING Ca. 1 uge efter du har sendt tilmeldings- muligheder, og giver dig på stedet et overblik over cirka-priser, så du kan vælge den løsning, der passer dig bedst økonomisk mv., oplysninger, du har nævnt under besøget. blanketten med anmodning om besøg af en og som samtidig opfylder kravene om forbed- støjkonsulent, modtager du en kvittering rede lydforhold. fra støjkonsulenten. Under besøget fortæller konsulenten også Modtager du ikke kvitteringen inden for om det videre forløb og besvarer dine dage, bør du kontakte støjkonsulenten. spørgsmål. AFTAL BESØG Konsulenten kontakter dig pr. brev eller Besøget er gratis for dig. Det samme gælder konsulentens arbejde i andre dele af for- telefon for at aftale tid og dato for besøg. løbet, som er beskrevet i denne pjece. Støjkonsulenten vælger så vidt muligt et af de tidspunkter, du selv har foreslået. TILMELDING BINDER IKKE STØJKONSULENTEN ER UVILDIG OG BANESTYRELSEN BETALER STØJKONSULENTENS BESØG ER GRATIS DU FÅR EN RAPPORT OVER TILSKUDSMULIGHEDER 10 11

7 DU ANSØGER DU SENDER TILBUD DU SENDER ANSØGNING Sammen med rapporten får du et ansøg- hvor mere end 10 lejligheder skal støjisoleres, skal der afholdes licitation enten som offent- SEND TILBUD Når du har indhentet dine tilbud, sender du Du modtager dernæst et brev om tilsagn fra Banestyrelsen, hvor du kan se præcis, hvor ningsskema, som du skal sende i udfyldt lig licitation eller som begrænset licitation dem til støjkonsulenten sammen med det meget du kan få i tilskud, hvis støjisoleringen stand til støjkonsulenten sammen med hånd- med mindst tre deltagere. udfyldte ansøgningsskema. bliver gennemført. værkertilbuddene. Det er først med denne På ansøgningsblanketten kan du skrive, Banestyrelsens brev om tilsagn er dit for- ansøgning, at du egentlig tilkendegiver, at Det sker, at håndværkeren foreslår en anden hvilket tilbud du selv foretrækker. melle bevis for, at du vil modtage tilskud. du søger tilskud til støjisolering. Men det løsning end den, der står i beskrivelsen. Det er Samtidig betyder det, at du må sætte det forpligter dig ikke til at udføre arbejdet. tilladt, så længe den alternative løsning er Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og egentlige støjisoleringsarbejde i gang. Du må lydmæssigt lige så god. kontrollerer både, at arbejdet lever op til kra- ikke gå i gang, før du har fået tilsagn. Sidste frist for, at støjkonsulenten modtager ansøgningsskemaet, står på ansøgningsskemaet. DU INDHENTER TILBUD Normalt skal der flere slags håndværkere til at DU KAN FÅ HJÆLP Har du behov for hjælp til at indhente tilbud mv., kan du henvende dig til en arkitekt eller rådgivende ingeniør. Arkitekten eller ingen- vene i rapporten, og at priserne er rimelige. Støjkonsulenten sammenligner tilbudspriserne fra håndværkerne. Alt andet lige bliver tilskuddet beregnet ud fra det billigste tilbud. Sidste frist for arbejdets afslutning og godkendelse står i tilsagnsbrevet. udføre støjisoleringsarbejdet: Tømrere, glar- iøren kan også hjælpe dig med tilsyn, mens Du må gerne benytte det dyreste tilbud. Men mestre, elektrikere, murere, malere mv. arbejdet bliver udført. tilskuddet bliver beregnet af det billigste til- Du kan vælge at indhente tilbud fra forskellige Honorar til arkitekt eller ingeniør er til- bud + 5%. faghåndværkere, eller du kan lade ét firma stå skudsberettiget på linie med de øvrige Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og for hele arbejdet en såkaldt totalentreprise. udgifter til støjisolering, men kun hvis du sender dem videre til Banestyrelsen. Uanset hvilken form du vælger, skal du ind- gennemfører støjisoleringen. hente mindst to tilbud på hver opgave. Tilbuddene skal være bindende og henvise HVIS DET BLIVER FOR DYRT Hvis håndværkernes tilbud overskrider det direkte til rapporten, der beskriver isolerings- beløb, du havde tænkt dig, kan du indskrænke arbejdet i dit hus. Det er vigtigt, at du sørger projektet. Du kan skære ned på antallet af rum, for, at alle eventuelle følgearbejder er omfattet du vil støjisolere. I princippet kan du godt af tilbuddet. vælge kun at isolere ét rum. Til gengæld må du Når I indhenter tilbud fra håndværkere, er det ikke skære ned på omfanget og kvaliteten af særligt i etageejendomme en rigtig god det arbejde, som du udfører i det enkelte rum. idé at slå jer sammen i en ejerforening eller Beslutter du at skære ned på projektet, skal lignende. du huske at spørge håndværkerne om de delpriser, der er tilbudt for de enkelte rum, Særlige bestemmelser for udlejningsejendomme: stadig gælder. Det er almindeligt, at der Hvis din ejendom er en udlejningsejendom, gælder en form for mængderabat. INDHENT MINDST TO TILBUD DU KAN FÅ TILSKUD TIL ARKITEKT ELLER RÅDGIVENDE INGENIØR DU KAN BEGRÆNSE ISOLERINGEN DU MÅ IKKE BEGYNDE UDEN TILSAGN 12 13

8 DU GÅR I GANG MED ARBEJDET DU LÆGGER SELV PENGE UD DU BESTEMMER Nu er alle tallene på bordet, og du kan træffe din endelige beslutning. BYGGETILLADELSER OG FORSIKRING Det er dit ansvar at indhente eventuelle god- DU KONTAKTER DIN BANK Du skal i første omgang selv udbetale håndværkerne det fulde beløb. Du kan evt. få finansieret den del af udgifterne, som ikke dækkes af tilskuddet ved et kreditforeningslån. Du kan frit vælge at opgive projektet. Du har ingen udgifter, udover evt. honorar til kendelser fra myndigheder mv. Det kontrollerer støjkonsulenten ikke. Er du ikke selv i stand til at lægge pengene ud til regninger fra håndværkerne, indtil du SKRIV NÅR ARBEJDET ER FÆRDIGT. Støjkonsulenten skal have skriftlig besked din arkitekt eller ingeniør. Bor du i énfamiliehus, skal du hverken ind- modtager tilskudsbeløbet, kan du henvende fra dig. Beslutter du at fortsætte, kan du acceptere hente byggetilladelse eller anmelde støjisole- dig i en bank og bede om et byggefinansie- håndværkertilbuddet og bede håndværke- ringen til kommunen. Men du skal overholde ringslån. Du skal bruge en særlig færdigmeldingsblan- ren begynde. bestemmelserne i bygningsreglementet. ket, som du får tilsendt sammen med tilsagns- DU ER ANSVARLIG Du binder dig til at isolere, når du accepterer For etagebygninger skal du indhente tilladelse til arbejder, der ændrer husets udseende, som Støjkonsulenten besigtiger først arbejdet, når det er helt færdigt. Banestyrelsen udbetaler derfor ikke acontobeløb. I banken er brevet. På blanketten kan du angive de foretrukne tidspunkter for støjkonsulentens kontrolbesøg. tilbuddet fra håndværkeren. Det er dit ansvar, hvis du f.eks. udskifter vinduer. det normalt tilstrækkeligt at fremlægge til- at håndværkeren udfører isoleringsarbejdet sagnsbrevet fra Banestyrelsen som sikker- på den rigtige måde til den aftalte tid. For fredede huse eller huse, der på andre hed for, at du modtager tilskud til arbejdet. måder er pålagt servitutter med hensyn til Men Banestyrelsen informerer gerne din Støjkonsulentens og Banestyrelsens opgave udseende, kræver de pågældende myndig- bank om ordningen, hvis der er behov for er kun at vurdere det nødvendige arbejdes heder, at du får tilladelse til støjisoleringen. det. omfang og karakter, og på den baggrund giver vi dig tilsagn om tilskud. Det er dit eget ansvar at sørge for forsikring, derfor bør du på et tidligt tidspunkt kontakte Hvis du har behov for det, kan du som tid- dit forsikringsselskab (bygningskasko) for at ligere nævnt engagere din egen arkitekt orientere om den planlagte støjisolering og eller ingeniør til at bistå dig og føre tilsyn for at høre, hvordan selskabet forholder sig. med arbejdet. Det vil så være arkitektens eller ingeniørens ansvar, at arbejdet udføres korrekt. DU BINDER DIG FØRST NÅR DU ACCEPTERER TILBUDDET FRA HÅNDVÆRKEREN DU SKAL SELV INDHENTE TILLADELSE FRA MYNDIGHEDER BANESTYRELSEN UDBETALER IKKE A CONTO BELØB DU KAN SØGE DIN BANK OM ET BYGGEFINANSIERINGSLÅN 14 15

9 STØJKONSULENTEN KONTROLLERER ARBEJDET KONTROLBESØG Når støjkonsulenten modtager din færdigmelding, aftaler I tidspunktet for kontrolbesøg. Under besøget gennemgår og kontrollerer støjkonsulenten det udførte arbejdes omfang og kvalitet. Normalt konstaterer støjkonsulenten, at arbejdet er udført tilfredsstillende. Du får skriftlig besked om, at arbejdet er godkendt. Når du modtager støjkonsulentens godkendelse, skal du betale håndværkerne og indsende de kvitterede regninger til Banestyrelsen. VI UDBETALER TILSKUD Banestyrelsen kontrollerer så, at regningerne er korrekte i forhold til tilbuddet og sender dig en meddelelse om, at pengene bliver udbetalt. Bliver arbejdet ikke godkendt, fordi det er mangelfuldt, udarbejder støjkonsulenten en mangelliste. I det tilfælde må du sørge for, at håndværkerne udbedrer manglerne, før støjkonsulenten igen kan tage stilling til, om arbejdet er udført tilfredsstillende. Når manglerne er rettet, skal du igen kontakte støjkonsulenten. Der går normalt 2-3 uger fra du sender regningerne, til du modtager Banestyrelsens tilskud. GODKENDELSER OG BETALINGER Du må gerne springe nogle rum over. Du skal bare vide, at du kun får tilskud til de rum, hvor du rent faktisk støjisolerer. Du kan ikke siden hen vende tilbage og få tilskud til de rum, du mangler. Tilsagnet gælder altså kun én gang, nemlig nu. HVIS DU FORTRYDER BORTFALDER TILSAGNET OM TILSKUD INDSEND KVITTEREDE REGNINGER TIL BANESTYRELSEN 16 17

10 STØJISOLERING STØJ Togstøjen trænger ind i huse via vinduer, DØRE Have- og terassedøre i sove- og opholdsrum Ved at støjisolere nedefra bliver der lavere til loftet. Håndværkerne lægger lægter ud på I støjisoleringen indgår derfor også forslag om montering af lyddæmpede friskluftven- døre, vægge, tag/loft og ventilationsåbnin- vil ofte have store glasflader. Hvis rummene det gamle loft, kommer mineraluld mellem tiler eller mekanisk ventilation. ger. Når det handler om støj og passage af støj, er to ting væsentlige lydisolation og areal. Der er stor forskel på, hvordan lyden passerer skal støjisoleres, behandles dørene på samme måde som vinduerne. YDERVÆGGE Det samme gælder ydervæggene, hvis de er lægterne, og til sidst bliver der lagt et lag af 2x13 mm gipsplader. Er loftshøjden for lille, eller er der andre grunde, der taler for det, kan støjisoleringen GOD FORNØJELSE Det var så lidt om Banestyrelsens tilskud til isolering mod togstøjen. Resten er op til dig. Jo tidligere du tilmelder igennem et vindue og et tag. F.eks. kan det af en let konstruktion. Ydervæggene kan foregå oppefra. Så lægges mineralulden og dig, jo hurtigere er din bolig isoleret. ske, at der passerer lige så meget eller mere f.eks. består af isoleringsmateriale, som er gipspladerne mellem bjælkerne eller under støj igennem et stort og relativt velisoleret indkapslet i forholdsvis tynde plader. Det selve tagdækningen. tag, som gennem et lille og dårligt isoleret giver en effektiv varmeisolering, men fun- vindue. gerer desværre ikke tilstrækkeligt som Denne isoleringsform kan være noget dyre- VINDUER Vinduerne er ofte det svage led, når det gælder støjisolering. Ved en typisk isolering af ydervægge, mon- re, fordi det ofte er nødvendigt at fjerne noget af tagdækningen, mens arbejdet bliver udført. om at dæmpe støj, der kommer udefra. Forsatsvinduer isolerer godt mod støj på teres forsatsvægge af gips inde i rummene. Det kan betyde, at radiatorer og el-installationer skal flyttes. VENTILATION Du må være opmærksom på, at en forbed- grund af den store afstand mellem de for- ring af støjniveauet i de enkelte rum også skellige glaslag. Montering af forsatsvinduer God lydisolation og god varmeisolation føl- betyder, at huset er mere tæt, og det kan er en forholdsvis enkel og billig løsning. ges ikke altid ad. I de fleste tilfælde betyder give fugtproblemer, hvis du ikke sørger for en forbedring af lydisolationen dog også en anden ventilation. Er de eksisterende vinduer for dårlige, kan forbedring af varmeisolationen. det være nødvendigt at udskifte vinduerne, f.eks. til nye vinduer med termolyd-ruder. Termolyd-ruderne er specielt opbyggede LOFT OG TAG Som nævnt er det kun sjældent nødvendigt termoruder (to-lags eller tre-lags), der har at støjisolere loft/tag. I de tilfælde kan højere lydisolation end almindelige termo- håndværkerne enten gøre arbejdet nedefra i ruder. rummet eller oppefra. FORSATSVINDUER ER EN GOD OG BILLIG ISOLERING MOD STØJ DET ER SJÆLDENT NØDVENDIGT AT ISOLERE LOFT OG TAG HUSK AT TILMELDE DIG INDEN 3 MÅNEDER. AT OVERHOLDE TIDSFRISTERNE. AT BANESTYRELSENS STØJKONSULENT ER GRATIS OG UFORPLIGTENDE FOR DIG

11 Banestyrelsen Pakhusvej København Ø Telefon: April 2002 Grafisk tilrettelæggelse: e-types A/S Foto: Morten Bjarnhof Tryk: Bording A/S ISBN:

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

ENERGIMÆRKNING LUNDEGÅRDSVEJ 5 5792 ÅRSLEV

ENERGIMÆRKNING LUNDEGÅRDSVEJ 5 5792 ÅRSLEV ENERGIMÆRKNING LUNDEGÅRDSVEJ 5 5792 ÅRSLEV SIDE 1 AF 4 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lundegårdsvej 5 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-024340 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nikolaikirkestræde 3 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-029887 Energikonsulent: Mikael Roskjær Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grønne

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 8 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012066 Energikonsulent: Tue Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk Ejendoms

Læs mere