Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering"

Transkript

1 Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

2 INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN BEGYNDER 9 DU TILMELDER DIG 10 DU ANSØGER 12 DU SENDER TILBUD 13 DU GÅR I GANG MED ARBEJDET 14 DU LÆGGER SELV PENGE UD 15 STØJKONSULENTEN KONTROLLERER ARBEJDET 17 og vi udbetaler tilskud STØJISOLERING 18 Vinduer Døre Ydervægge Loft og tag Ventilation 3

3 GØR NOGET VED TOGSTØJEN Banestyrelsen arbejder på at gøre jernbanen så miljøvenlig som mulig. Derfor dæmper vi bl.a. togstøjen. Men vi forbedrer også miljøet på andre måder. For eksempel arbejder vi med at nedbringe mængden af sprøjtemidler omkring sporene med ca. halvdelen over de kommende år. Siden 1986 har Miljøstyrelsen og Banestyrelsen i samarbejde årligt afsat et beløb til den såkaldte støjpulje. Puljen dækker tilskud til at dæmpe støjgener i helårsboliger, der ligger tæt på en stærkt trafikeret banestrækning. Nu er turen kommet til din bolig. Indsatsen mod togstøjen strækker sig over en årrække, og i år 2005 vil støjpuljen have forbedret forholdene for over boliger. Vi bestræber os på at sætte ind dér, hvor støjgenerne er størst, og vi undersøger, hvordan støjen bedst kan dæmpes. En del støjproblemer kan løses ved at sætte støjskærme op langs med banelinien. Men i visse tilfælde er det ikke tilstrækkeligt. Der kan også være banetekniske eller andre årsager til ikke at vælge den løsning. Så kan det være en bedre løsning at støjisolere boligen. Banestyrelsen yder økonomisk tilskud til isoleringsarbejdet. Det er kun ejere af støjbelastede boliger, der kan søge og opnå tilskud til støjisolering. Lejere kan opfordre deres udlejer til at søge! Pjecen er udsendt til både ejere og lejere, for at alle er orienterede om de muligheder, der er for at mindske generne fra togstøjen. Læs videre om mulighederne for at nedsætte togstøjen med Banestyrelsens tilskudsordning. Skal din bolig støjisoleres, kan du sidenhen bruge pjecen som opslagsværk. Så ved du hele tiden, hvad der skal ske, og hvad du skal gøre. Med venlig hilsen Banestyrelsen BANESTYRELSEN DÆMPER TOGSTØJEN FOR OVER BOLIGER VI YDER ØKONOMISK TILSKUD TIL ISOLERINGSARBEJDET 4 5

4 STØJ OG TILSKUD HVAD ER TOGSTØJ? Støj måles i enheden decibel db(a). Støj- HVEM FÅR TILSKUD? Banestyrelsen yder kun tilskud til støjisole- FORSKEL PÅ TILSKUD Tilskuddets størrelse er forskelligt for de tre Tilskud til støjisolering er ikke skattepligtig, og det betyder ikke noget, at du evt. før har niveauet svinger hele tiden, også støjen fra ring til ejere af boliger, der har en udendørs grupper. Størrelsen er fastlagt efter princip- modtaget tilskud fra andre tilskudsordninger tog-trafikken. støjbelastning på facaden på mere end 65 pet størst tilskud til de mest støjbelastede (f.eks. energistøtteordningen). Hver gang et tog passerer, stiger niveauet (høj decibel værdi). I de mellemliggende peri- db(a). Er du lejer, kan du altså ikke selv modtage tilskud. Det kan kun ejeren af huset. Men du boliger. Gruppe1 får 90% tilskud (inkl. moms). TILSKUD TIL OPHOLDSRUM Vi yder kun tilskud til støjisolering af oder falder støjniveauet til et «almindeligt» kan opfordre ejeren af huset til at deltage i Af udgifter på max. kr opholdsrum, hvor der er behov for det. Dvs. støjniveau. Dvs. til støj, som bl.a. biler og ordningen. Det maksimale tilskud er på kr rum med togstøj over 30 db(a) indendøre. Er børn laver. (inkl. moms). rummet allerede så velisoleret, at støjen er BEREGNING AF TOGSTØJ Vi beregner os frem til støjniveauet og finder De tilskudsberettigede boliger er inddelt i tre grupper: Gruppe 2 får 75% tilskud (inkl. moms). Af udgifter på max. kr under de 30 db(a), er du derfor ikke berettiget til tilskud. Det er støjkonsulenten, der beregner den indendørstogstøj i de enkelte rum. en slags «døgnets middelværdi». Beregningen Gruppe 1 har en støjbelastning på Det maksimale tilskud er på kr tager hensyn til antal tog pr. døgn, toglæng- mere end 75 db(a). (inkl. moms). Ved opholdsrum forstår vi stuer, soverum, der, togtyper, afstand fra spor samt terrænfor- værelser, kamre og køkkener. Vi yder ikke hold. Gruppe 2 har en støjbelastning på Gruppe 3 får 50% tilskud (inkl. moms). tilskud til badeværelser, bryggerser, kældre MÅLSÆTNING Det er både i din og Banestyrelsens interesse, mellem 70 db(a) og 75 db(a). Gruppe 3 har en støjbelastning på Af udgifter på max. kr Det maksimale tilskud er på kr (inkl. moms). og inddækkede terrasser. De rum i boligen, der vender ud mod jern- at støjisoleringen er effektiv. Det vil sige med forbedring på mindst 5 db(a) i de rum, vi støjisolerer. En støjnedsættelse på 5 db(a) mellem 65dB(A) og 70dB(A). I følgebrevet står der, hvilken gruppe du til- HUSK Vi regulerer alle ovennævnte beløb i takt med banen, vil naturligvis være de mest støjbelastede, mens værelser, der ikke vender mod banen, måske er så godt afskærmede, at betyder en mærkbar sænkning af støjen hører. Gem brevet, så er du ikke i tvivl om, prisudviklingen. De fastsatte maksimumbeløb tog-støjen ikke generer. I de tilfælde dækker inden døre. hvor meget du kan få i tilskud. gælder pr. 1. januar 2002 ved et byggeregule- støjpuljen ikke. ringsindeks på 166. Støjisolering kræver særlig faglig indsigt. Du Husk, at de håndværkere, der foretager støj- får derfor besøg af en af vores støjkonsulenter, De maksimale tilskudsbeløb kan hæves inden isoleringen skal være momsregistrerede. De som sikrer at støjisoleringen lever op til mål- for alle tre tilskudsgrupper, hvis det er nød- må først gå i gang med arbejdet, når Bane- sætningen. Men støjisoleringen skal natur- vendigt også at isolere loft og tag for at nå styrelsen har godkendt deres tilbud og givet ligvis også passe dig og din økonomi. målsætningen. tilsagn om tilskud. Læs bagerst i denne pjece, hvordan isoleringen foregår. ISOLERING MINDSKER STØJEN EFFEKTIVT DU FÅR BESØG AF STØJKONSULENTEN TILSKUD ER IKKE SKATTEPLIGTIGT VI GIVER IKKE TILSKUD TIL ALLEREDE UDFØRT ARBEJDE 6 7

5 TIDSPLAN Støjisoleringen af din bolig må højst strække sig over 18 måneder SÅDAN GØR DU Maj 1. august Du tilmelder dig Indsend blanketten med din tilmelding. maj/juni 1 juni 2 juli 3 SÅDAN GØR BANESTYRELSEN Støjkonsulenten modtager din tilmelding og sender dig en kvittering. Støjkonsulenten aftaler besøg. Støjkonsulenten udarbejder en rapport. 1. august 1. marts Du ansøger og sender tilbud Indhent tilbud fra håndværkere. Send tilbud til støjkonsulenten sammen med ansøgning om tilskud inden 1. marts. august 4 september 5 oktober 6 november 7 december 8 januar 9 Støjkonsulenten og Banestyrelsen vurderer håndværkertilbud. Banestyrelsen giver tilsagn om støtte og sender det til dig. februar marts 1. oktober Du går i gang med arbejdet Du beslutter dig. Indhent tilladelser og kontakt din bank. Du holder øje med, at arbejdet bliver gjort ordentligt. Skriv til støjkonsulenten, når håndværkerne er færdige. marts 11 april 12 maj 13 juni 14 juli 15 august 16 Støjkonsulenten kommer på kontrolbesøg. Støjkonsulenten sender dig en godkendelse. september 17 Du afregner Du betaler regningerne til håndværkerne. Indsend kvitteringer til Banestyrelsen. oktober 18 Vi udbetaler tilskud Banestyrelsen udbetaler tilskud 2-3 uger efter, du har indsendt kvitteringer. 8 9

6 DU TILMELDER DIG UDFYLD OG INDSEND BLANKETTEN Er du ejer og interesseret i at modtage tilskud til støjisolering, skal du have besøg af Aflys hvis du er forhindret. Hvis du alligevel ikke kan være hjemme på det aftalte tidspunkt, skal du ringe til støjkonsulenten STØJKONSULENTEN BESKRIVER ARBEJDET Når støjkonsulenten har gennemgået boli- Du modtager efter besøget rapporten i tre eksemplarer. De to eksemplarer giver du til de håndværkere, som skal give tilbud på at en støjkonsulent. Derfor beder vi dig udfylde senest dagen før og inden kl gen sammen med dig, beregner han udføre det beskrevne isoleringsarbejde. Det og indsende den tilmeldingsblanket, du har Sammen finder I så et andet tidspunkt for indendørs-støjen i de enkelte rum. Så vur- tredje eksemplar er dit. Har du brug for flere modtaget sammen med denne pjece. Støj- besøget. derer han hvilke rum, der er berettiget til til- eksemplarer, kan du kontakte støjkonsulenten. konsulenten følger sagen, til den er slut. På tilmeldingsblanketten afkrydser du de BESØGET Støjkonsulentens besøg varer 1-2 timer og skud og hvilke bygningsdele, der passerer mest støj igennem. Rapporten er udformet sådan, at der er en side med beskrivelser for hvert rum, som besøgstider, du foretrækker inden for den 3- finder sted på hverdage, dvs. mandag-fredag Støjkonsulenten skriver en rapport en kan isoleres med tilskud. På den måde kan måneders periode, som støjkonsulenten har mellem kl og Konsulenten kom- beskrivelse af det forestående støjisolerings- du let overskue, om du eventuelt vil skære afsat til besøg i dit område. Afkryds ven- mer ikke i weekenden og heller ikke tidligere arbejde. Af rapporten fremgår det, hvor og ned på antallet af rum, som skal støjisoleres. ligst så mange tidspunkter som muligt det eller senere på hverdage. hvordan der skal isoleres, for at du kan få letter støjkonsulentens planlægning af tilskud. besøg. I gennemgår sammen ejendommen og finder rum for rum frem til den isolerings- Rapporten tager naturligvis udgangspunkt i Blanketten indsender du til støjkonsulentfirmaet. løsning, der giver den nødvendige forbedring. de beregninger, støjkonsulenten har lavet Tidsfristen står på tilmeldingsblanketten. Støjkonsulenten beskriver de forskellige på baggrund af besøget, og i de ønsker og KVITTERING FOR TILMELDING Ca. 1 uge efter du har sendt tilmeldings- muligheder, og giver dig på stedet et overblik over cirka-priser, så du kan vælge den løsning, der passer dig bedst økonomisk mv., oplysninger, du har nævnt under besøget. blanketten med anmodning om besøg af en og som samtidig opfylder kravene om forbed- støjkonsulent, modtager du en kvittering rede lydforhold. fra støjkonsulenten. Under besøget fortæller konsulenten også Modtager du ikke kvitteringen inden for om det videre forløb og besvarer dine dage, bør du kontakte støjkonsulenten. spørgsmål. AFTAL BESØG Konsulenten kontakter dig pr. brev eller Besøget er gratis for dig. Det samme gælder konsulentens arbejde i andre dele af for- telefon for at aftale tid og dato for besøg. løbet, som er beskrevet i denne pjece. Støjkonsulenten vælger så vidt muligt et af de tidspunkter, du selv har foreslået. TILMELDING BINDER IKKE STØJKONSULENTEN ER UVILDIG OG BANESTYRELSEN BETALER STØJKONSULENTENS BESØG ER GRATIS DU FÅR EN RAPPORT OVER TILSKUDSMULIGHEDER 10 11

7 DU ANSØGER DU SENDER TILBUD DU SENDER ANSØGNING Sammen med rapporten får du et ansøg- hvor mere end 10 lejligheder skal støjisoleres, skal der afholdes licitation enten som offent- SEND TILBUD Når du har indhentet dine tilbud, sender du Du modtager dernæst et brev om tilsagn fra Banestyrelsen, hvor du kan se præcis, hvor ningsskema, som du skal sende i udfyldt lig licitation eller som begrænset licitation dem til støjkonsulenten sammen med det meget du kan få i tilskud, hvis støjisoleringen stand til støjkonsulenten sammen med hånd- med mindst tre deltagere. udfyldte ansøgningsskema. bliver gennemført. værkertilbuddene. Det er først med denne På ansøgningsblanketten kan du skrive, Banestyrelsens brev om tilsagn er dit for- ansøgning, at du egentlig tilkendegiver, at Det sker, at håndværkeren foreslår en anden hvilket tilbud du selv foretrækker. melle bevis for, at du vil modtage tilskud. du søger tilskud til støjisolering. Men det løsning end den, der står i beskrivelsen. Det er Samtidig betyder det, at du må sætte det forpligter dig ikke til at udføre arbejdet. tilladt, så længe den alternative løsning er Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og egentlige støjisoleringsarbejde i gang. Du må lydmæssigt lige så god. kontrollerer både, at arbejdet lever op til kra- ikke gå i gang, før du har fået tilsagn. Sidste frist for, at støjkonsulenten modtager ansøgningsskemaet, står på ansøgningsskemaet. DU INDHENTER TILBUD Normalt skal der flere slags håndværkere til at DU KAN FÅ HJÆLP Har du behov for hjælp til at indhente tilbud mv., kan du henvende dig til en arkitekt eller rådgivende ingeniør. Arkitekten eller ingen- vene i rapporten, og at priserne er rimelige. Støjkonsulenten sammenligner tilbudspriserne fra håndværkerne. Alt andet lige bliver tilskuddet beregnet ud fra det billigste tilbud. Sidste frist for arbejdets afslutning og godkendelse står i tilsagnsbrevet. udføre støjisoleringsarbejdet: Tømrere, glar- iøren kan også hjælpe dig med tilsyn, mens Du må gerne benytte det dyreste tilbud. Men mestre, elektrikere, murere, malere mv. arbejdet bliver udført. tilskuddet bliver beregnet af det billigste til- Du kan vælge at indhente tilbud fra forskellige Honorar til arkitekt eller ingeniør er til- bud + 5%. faghåndværkere, eller du kan lade ét firma stå skudsberettiget på linie med de øvrige Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og for hele arbejdet en såkaldt totalentreprise. udgifter til støjisolering, men kun hvis du sender dem videre til Banestyrelsen. Uanset hvilken form du vælger, skal du ind- gennemfører støjisoleringen. hente mindst to tilbud på hver opgave. Tilbuddene skal være bindende og henvise HVIS DET BLIVER FOR DYRT Hvis håndværkernes tilbud overskrider det direkte til rapporten, der beskriver isolerings- beløb, du havde tænkt dig, kan du indskrænke arbejdet i dit hus. Det er vigtigt, at du sørger projektet. Du kan skære ned på antallet af rum, for, at alle eventuelle følgearbejder er omfattet du vil støjisolere. I princippet kan du godt af tilbuddet. vælge kun at isolere ét rum. Til gengæld må du Når I indhenter tilbud fra håndværkere, er det ikke skære ned på omfanget og kvaliteten af særligt i etageejendomme en rigtig god det arbejde, som du udfører i det enkelte rum. idé at slå jer sammen i en ejerforening eller Beslutter du at skære ned på projektet, skal lignende. du huske at spørge håndværkerne om de delpriser, der er tilbudt for de enkelte rum, Særlige bestemmelser for udlejningsejendomme: stadig gælder. Det er almindeligt, at der Hvis din ejendom er en udlejningsejendom, gælder en form for mængderabat. INDHENT MINDST TO TILBUD DU KAN FÅ TILSKUD TIL ARKITEKT ELLER RÅDGIVENDE INGENIØR DU KAN BEGRÆNSE ISOLERINGEN DU MÅ IKKE BEGYNDE UDEN TILSAGN 12 13

8 DU GÅR I GANG MED ARBEJDET DU LÆGGER SELV PENGE UD DU BESTEMMER Nu er alle tallene på bordet, og du kan træffe din endelige beslutning. BYGGETILLADELSER OG FORSIKRING Det er dit ansvar at indhente eventuelle god- DU KONTAKTER DIN BANK Du skal i første omgang selv udbetale håndværkerne det fulde beløb. Du kan evt. få finansieret den del af udgifterne, som ikke dækkes af tilskuddet ved et kreditforeningslån. Du kan frit vælge at opgive projektet. Du har ingen udgifter, udover evt. honorar til kendelser fra myndigheder mv. Det kontrollerer støjkonsulenten ikke. Er du ikke selv i stand til at lægge pengene ud til regninger fra håndværkerne, indtil du SKRIV NÅR ARBEJDET ER FÆRDIGT. Støjkonsulenten skal have skriftlig besked din arkitekt eller ingeniør. Bor du i énfamiliehus, skal du hverken ind- modtager tilskudsbeløbet, kan du henvende fra dig. Beslutter du at fortsætte, kan du acceptere hente byggetilladelse eller anmelde støjisole- dig i en bank og bede om et byggefinansie- håndværkertilbuddet og bede håndværke- ringen til kommunen. Men du skal overholde ringslån. Du skal bruge en særlig færdigmeldingsblan- ren begynde. bestemmelserne i bygningsreglementet. ket, som du får tilsendt sammen med tilsagns- DU ER ANSVARLIG Du binder dig til at isolere, når du accepterer For etagebygninger skal du indhente tilladelse til arbejder, der ændrer husets udseende, som Støjkonsulenten besigtiger først arbejdet, når det er helt færdigt. Banestyrelsen udbetaler derfor ikke acontobeløb. I banken er brevet. På blanketten kan du angive de foretrukne tidspunkter for støjkonsulentens kontrolbesøg. tilbuddet fra håndværkeren. Det er dit ansvar, hvis du f.eks. udskifter vinduer. det normalt tilstrækkeligt at fremlægge til- at håndværkeren udfører isoleringsarbejdet sagnsbrevet fra Banestyrelsen som sikker- på den rigtige måde til den aftalte tid. For fredede huse eller huse, der på andre hed for, at du modtager tilskud til arbejdet. måder er pålagt servitutter med hensyn til Men Banestyrelsen informerer gerne din Støjkonsulentens og Banestyrelsens opgave udseende, kræver de pågældende myndig- bank om ordningen, hvis der er behov for er kun at vurdere det nødvendige arbejdes heder, at du får tilladelse til støjisoleringen. det. omfang og karakter, og på den baggrund giver vi dig tilsagn om tilskud. Det er dit eget ansvar at sørge for forsikring, derfor bør du på et tidligt tidspunkt kontakte Hvis du har behov for det, kan du som tid- dit forsikringsselskab (bygningskasko) for at ligere nævnt engagere din egen arkitekt orientere om den planlagte støjisolering og eller ingeniør til at bistå dig og føre tilsyn for at høre, hvordan selskabet forholder sig. med arbejdet. Det vil så være arkitektens eller ingeniørens ansvar, at arbejdet udføres korrekt. DU BINDER DIG FØRST NÅR DU ACCEPTERER TILBUDDET FRA HÅNDVÆRKEREN DU SKAL SELV INDHENTE TILLADELSE FRA MYNDIGHEDER BANESTYRELSEN UDBETALER IKKE A CONTO BELØB DU KAN SØGE DIN BANK OM ET BYGGEFINANSIERINGSLÅN 14 15

9 STØJKONSULENTEN KONTROLLERER ARBEJDET KONTROLBESØG Når støjkonsulenten modtager din færdigmelding, aftaler I tidspunktet for kontrolbesøg. Under besøget gennemgår og kontrollerer støjkonsulenten det udførte arbejdes omfang og kvalitet. Normalt konstaterer støjkonsulenten, at arbejdet er udført tilfredsstillende. Du får skriftlig besked om, at arbejdet er godkendt. Når du modtager støjkonsulentens godkendelse, skal du betale håndværkerne og indsende de kvitterede regninger til Banestyrelsen. VI UDBETALER TILSKUD Banestyrelsen kontrollerer så, at regningerne er korrekte i forhold til tilbuddet og sender dig en meddelelse om, at pengene bliver udbetalt. Bliver arbejdet ikke godkendt, fordi det er mangelfuldt, udarbejder støjkonsulenten en mangelliste. I det tilfælde må du sørge for, at håndværkerne udbedrer manglerne, før støjkonsulenten igen kan tage stilling til, om arbejdet er udført tilfredsstillende. Når manglerne er rettet, skal du igen kontakte støjkonsulenten. Der går normalt 2-3 uger fra du sender regningerne, til du modtager Banestyrelsens tilskud. GODKENDELSER OG BETALINGER Du må gerne springe nogle rum over. Du skal bare vide, at du kun får tilskud til de rum, hvor du rent faktisk støjisolerer. Du kan ikke siden hen vende tilbage og få tilskud til de rum, du mangler. Tilsagnet gælder altså kun én gang, nemlig nu. HVIS DU FORTRYDER BORTFALDER TILSAGNET OM TILSKUD INDSEND KVITTEREDE REGNINGER TIL BANESTYRELSEN 16 17

10 STØJISOLERING STØJ Togstøjen trænger ind i huse via vinduer, DØRE Have- og terassedøre i sove- og opholdsrum Ved at støjisolere nedefra bliver der lavere til loftet. Håndværkerne lægger lægter ud på I støjisoleringen indgår derfor også forslag om montering af lyddæmpede friskluftven- døre, vægge, tag/loft og ventilationsåbnin- vil ofte have store glasflader. Hvis rummene det gamle loft, kommer mineraluld mellem tiler eller mekanisk ventilation. ger. Når det handler om støj og passage af støj, er to ting væsentlige lydisolation og areal. Der er stor forskel på, hvordan lyden passerer skal støjisoleres, behandles dørene på samme måde som vinduerne. YDERVÆGGE Det samme gælder ydervæggene, hvis de er lægterne, og til sidst bliver der lagt et lag af 2x13 mm gipsplader. Er loftshøjden for lille, eller er der andre grunde, der taler for det, kan støjisoleringen GOD FORNØJELSE Det var så lidt om Banestyrelsens tilskud til isolering mod togstøjen. Resten er op til dig. Jo tidligere du tilmelder igennem et vindue og et tag. F.eks. kan det af en let konstruktion. Ydervæggene kan foregå oppefra. Så lægges mineralulden og dig, jo hurtigere er din bolig isoleret. ske, at der passerer lige så meget eller mere f.eks. består af isoleringsmateriale, som er gipspladerne mellem bjælkerne eller under støj igennem et stort og relativt velisoleret indkapslet i forholdsvis tynde plader. Det selve tagdækningen. tag, som gennem et lille og dårligt isoleret giver en effektiv varmeisolering, men fun- vindue. gerer desværre ikke tilstrækkeligt som Denne isoleringsform kan være noget dyre- VINDUER Vinduerne er ofte det svage led, når det gælder støjisolering. Ved en typisk isolering af ydervægge, mon- re, fordi det ofte er nødvendigt at fjerne noget af tagdækningen, mens arbejdet bliver udført. om at dæmpe støj, der kommer udefra. Forsatsvinduer isolerer godt mod støj på teres forsatsvægge af gips inde i rummene. Det kan betyde, at radiatorer og el-installationer skal flyttes. VENTILATION Du må være opmærksom på, at en forbed- grund af den store afstand mellem de for- ring af støjniveauet i de enkelte rum også skellige glaslag. Montering af forsatsvinduer God lydisolation og god varmeisolation føl- betyder, at huset er mere tæt, og det kan er en forholdsvis enkel og billig løsning. ges ikke altid ad. I de fleste tilfælde betyder give fugtproblemer, hvis du ikke sørger for en forbedring af lydisolationen dog også en anden ventilation. Er de eksisterende vinduer for dårlige, kan forbedring af varmeisolationen. det være nødvendigt at udskifte vinduerne, f.eks. til nye vinduer med termolyd-ruder. Termolyd-ruderne er specielt opbyggede LOFT OG TAG Som nævnt er det kun sjældent nødvendigt termoruder (to-lags eller tre-lags), der har at støjisolere loft/tag. I de tilfælde kan højere lydisolation end almindelige termo- håndværkerne enten gøre arbejdet nedefra i ruder. rummet eller oppefra. FORSATSVINDUER ER EN GOD OG BILLIG ISOLERING MOD STØJ DET ER SJÆLDENT NØDVENDIGT AT ISOLERE LOFT OG TAG HUSK AT TILMELDE DIG INDEN 3 MÅNEDER. AT OVERHOLDE TIDSFRISTERNE. AT BANESTYRELSENS STØJKONSULENT ER GRATIS OG UFORPLIGTENDE FOR DIG

11 Banestyrelsen Pakhusvej København Ø Telefon: April 2002 Grafisk tilrettelæggelse: e-types A/S Foto: Morten Bjarnhof Tryk: Bording A/S ISBN:

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering www.landbobanken.dk Boligbogen 4. udgave, oktober 2010 Redaktion: Lokale Pengeinstitutter v/morten Egholm Andersen og George Wenning Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere