Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering"

Transkript

1 Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

2 INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN BEGYNDER 9 DU TILMELDER DIG 10 DU ANSØGER 12 DU SENDER TILBUD 13 DU GÅR I GANG MED ARBEJDET 14 DU LÆGGER SELV PENGE UD 15 STØJKONSULENTEN KONTROLLERER ARBEJDET 17 og vi udbetaler tilskud STØJISOLERING 18 Vinduer Døre Ydervægge Loft og tag Ventilation 3

3 GØR NOGET VED TOGSTØJEN Banestyrelsen arbejder på at gøre jernbanen så miljøvenlig som mulig. Derfor dæmper vi bl.a. togstøjen. Men vi forbedrer også miljøet på andre måder. For eksempel arbejder vi med at nedbringe mængden af sprøjtemidler omkring sporene med ca. halvdelen over de kommende år. Siden 1986 har Miljøstyrelsen og Banestyrelsen i samarbejde årligt afsat et beløb til den såkaldte støjpulje. Puljen dækker tilskud til at dæmpe støjgener i helårsboliger, der ligger tæt på en stærkt trafikeret banestrækning. Nu er turen kommet til din bolig. Indsatsen mod togstøjen strækker sig over en årrække, og i år 2005 vil støjpuljen have forbedret forholdene for over boliger. Vi bestræber os på at sætte ind dér, hvor støjgenerne er størst, og vi undersøger, hvordan støjen bedst kan dæmpes. En del støjproblemer kan løses ved at sætte støjskærme op langs med banelinien. Men i visse tilfælde er det ikke tilstrækkeligt. Der kan også være banetekniske eller andre årsager til ikke at vælge den løsning. Så kan det være en bedre løsning at støjisolere boligen. Banestyrelsen yder økonomisk tilskud til isoleringsarbejdet. Det er kun ejere af støjbelastede boliger, der kan søge og opnå tilskud til støjisolering. Lejere kan opfordre deres udlejer til at søge! Pjecen er udsendt til både ejere og lejere, for at alle er orienterede om de muligheder, der er for at mindske generne fra togstøjen. Læs videre om mulighederne for at nedsætte togstøjen med Banestyrelsens tilskudsordning. Skal din bolig støjisoleres, kan du sidenhen bruge pjecen som opslagsværk. Så ved du hele tiden, hvad der skal ske, og hvad du skal gøre. Med venlig hilsen Banestyrelsen BANESTYRELSEN DÆMPER TOGSTØJEN FOR OVER BOLIGER VI YDER ØKONOMISK TILSKUD TIL ISOLERINGSARBEJDET 4 5

4 STØJ OG TILSKUD HVAD ER TOGSTØJ? Støj måles i enheden decibel db(a). Støj- HVEM FÅR TILSKUD? Banestyrelsen yder kun tilskud til støjisole- FORSKEL PÅ TILSKUD Tilskuddets størrelse er forskelligt for de tre Tilskud til støjisolering er ikke skattepligtig, og det betyder ikke noget, at du evt. før har niveauet svinger hele tiden, også støjen fra ring til ejere af boliger, der har en udendørs grupper. Størrelsen er fastlagt efter princip- modtaget tilskud fra andre tilskudsordninger tog-trafikken. støjbelastning på facaden på mere end 65 pet størst tilskud til de mest støjbelastede (f.eks. energistøtteordningen). Hver gang et tog passerer, stiger niveauet (høj decibel værdi). I de mellemliggende peri- db(a). Er du lejer, kan du altså ikke selv modtage tilskud. Det kan kun ejeren af huset. Men du boliger. Gruppe1 får 90% tilskud (inkl. moms). TILSKUD TIL OPHOLDSRUM Vi yder kun tilskud til støjisolering af oder falder støjniveauet til et «almindeligt» kan opfordre ejeren af huset til at deltage i Af udgifter på max. kr opholdsrum, hvor der er behov for det. Dvs. støjniveau. Dvs. til støj, som bl.a. biler og ordningen. Det maksimale tilskud er på kr rum med togstøj over 30 db(a) indendøre. Er børn laver. (inkl. moms). rummet allerede så velisoleret, at støjen er BEREGNING AF TOGSTØJ Vi beregner os frem til støjniveauet og finder De tilskudsberettigede boliger er inddelt i tre grupper: Gruppe 2 får 75% tilskud (inkl. moms). Af udgifter på max. kr under de 30 db(a), er du derfor ikke berettiget til tilskud. Det er støjkonsulenten, der beregner den indendørstogstøj i de enkelte rum. en slags «døgnets middelværdi». Beregningen Gruppe 1 har en støjbelastning på Det maksimale tilskud er på kr tager hensyn til antal tog pr. døgn, toglæng- mere end 75 db(a). (inkl. moms). Ved opholdsrum forstår vi stuer, soverum, der, togtyper, afstand fra spor samt terrænfor- værelser, kamre og køkkener. Vi yder ikke hold. Gruppe 2 har en støjbelastning på Gruppe 3 får 50% tilskud (inkl. moms). tilskud til badeværelser, bryggerser, kældre MÅLSÆTNING Det er både i din og Banestyrelsens interesse, mellem 70 db(a) og 75 db(a). Gruppe 3 har en støjbelastning på Af udgifter på max. kr Det maksimale tilskud er på kr (inkl. moms). og inddækkede terrasser. De rum i boligen, der vender ud mod jern- at støjisoleringen er effektiv. Det vil sige med forbedring på mindst 5 db(a) i de rum, vi støjisolerer. En støjnedsættelse på 5 db(a) mellem 65dB(A) og 70dB(A). I følgebrevet står der, hvilken gruppe du til- HUSK Vi regulerer alle ovennævnte beløb i takt med banen, vil naturligvis være de mest støjbelastede, mens værelser, der ikke vender mod banen, måske er så godt afskærmede, at betyder en mærkbar sænkning af støjen hører. Gem brevet, så er du ikke i tvivl om, prisudviklingen. De fastsatte maksimumbeløb tog-støjen ikke generer. I de tilfælde dækker inden døre. hvor meget du kan få i tilskud. gælder pr. 1. januar 2002 ved et byggeregule- støjpuljen ikke. ringsindeks på 166. Støjisolering kræver særlig faglig indsigt. Du Husk, at de håndværkere, der foretager støj- får derfor besøg af en af vores støjkonsulenter, De maksimale tilskudsbeløb kan hæves inden isoleringen skal være momsregistrerede. De som sikrer at støjisoleringen lever op til mål- for alle tre tilskudsgrupper, hvis det er nød- må først gå i gang med arbejdet, når Bane- sætningen. Men støjisoleringen skal natur- vendigt også at isolere loft og tag for at nå styrelsen har godkendt deres tilbud og givet ligvis også passe dig og din økonomi. målsætningen. tilsagn om tilskud. Læs bagerst i denne pjece, hvordan isoleringen foregår. ISOLERING MINDSKER STØJEN EFFEKTIVT DU FÅR BESØG AF STØJKONSULENTEN TILSKUD ER IKKE SKATTEPLIGTIGT VI GIVER IKKE TILSKUD TIL ALLEREDE UDFØRT ARBEJDE 6 7

5 TIDSPLAN Støjisoleringen af din bolig må højst strække sig over 18 måneder SÅDAN GØR DU Maj 1. august Du tilmelder dig Indsend blanketten med din tilmelding. maj/juni 1 juni 2 juli 3 SÅDAN GØR BANESTYRELSEN Støjkonsulenten modtager din tilmelding og sender dig en kvittering. Støjkonsulenten aftaler besøg. Støjkonsulenten udarbejder en rapport. 1. august 1. marts Du ansøger og sender tilbud Indhent tilbud fra håndværkere. Send tilbud til støjkonsulenten sammen med ansøgning om tilskud inden 1. marts. august 4 september 5 oktober 6 november 7 december 8 januar 9 Støjkonsulenten og Banestyrelsen vurderer håndværkertilbud. Banestyrelsen giver tilsagn om støtte og sender det til dig. februar marts 1. oktober Du går i gang med arbejdet Du beslutter dig. Indhent tilladelser og kontakt din bank. Du holder øje med, at arbejdet bliver gjort ordentligt. Skriv til støjkonsulenten, når håndværkerne er færdige. marts 11 april 12 maj 13 juni 14 juli 15 august 16 Støjkonsulenten kommer på kontrolbesøg. Støjkonsulenten sender dig en godkendelse. september 17 Du afregner Du betaler regningerne til håndværkerne. Indsend kvitteringer til Banestyrelsen. oktober 18 Vi udbetaler tilskud Banestyrelsen udbetaler tilskud 2-3 uger efter, du har indsendt kvitteringer. 8 9

6 DU TILMELDER DIG UDFYLD OG INDSEND BLANKETTEN Er du ejer og interesseret i at modtage tilskud til støjisolering, skal du have besøg af Aflys hvis du er forhindret. Hvis du alligevel ikke kan være hjemme på det aftalte tidspunkt, skal du ringe til støjkonsulenten STØJKONSULENTEN BESKRIVER ARBEJDET Når støjkonsulenten har gennemgået boli- Du modtager efter besøget rapporten i tre eksemplarer. De to eksemplarer giver du til de håndværkere, som skal give tilbud på at en støjkonsulent. Derfor beder vi dig udfylde senest dagen før og inden kl gen sammen med dig, beregner han udføre det beskrevne isoleringsarbejde. Det og indsende den tilmeldingsblanket, du har Sammen finder I så et andet tidspunkt for indendørs-støjen i de enkelte rum. Så vur- tredje eksemplar er dit. Har du brug for flere modtaget sammen med denne pjece. Støj- besøget. derer han hvilke rum, der er berettiget til til- eksemplarer, kan du kontakte støjkonsulenten. konsulenten følger sagen, til den er slut. På tilmeldingsblanketten afkrydser du de BESØGET Støjkonsulentens besøg varer 1-2 timer og skud og hvilke bygningsdele, der passerer mest støj igennem. Rapporten er udformet sådan, at der er en side med beskrivelser for hvert rum, som besøgstider, du foretrækker inden for den 3- finder sted på hverdage, dvs. mandag-fredag Støjkonsulenten skriver en rapport en kan isoleres med tilskud. På den måde kan måneders periode, som støjkonsulenten har mellem kl og Konsulenten kom- beskrivelse af det forestående støjisolerings- du let overskue, om du eventuelt vil skære afsat til besøg i dit område. Afkryds ven- mer ikke i weekenden og heller ikke tidligere arbejde. Af rapporten fremgår det, hvor og ned på antallet af rum, som skal støjisoleres. ligst så mange tidspunkter som muligt det eller senere på hverdage. hvordan der skal isoleres, for at du kan få letter støjkonsulentens planlægning af tilskud. besøg. I gennemgår sammen ejendommen og finder rum for rum frem til den isolerings- Rapporten tager naturligvis udgangspunkt i Blanketten indsender du til støjkonsulentfirmaet. løsning, der giver den nødvendige forbedring. de beregninger, støjkonsulenten har lavet Tidsfristen står på tilmeldingsblanketten. Støjkonsulenten beskriver de forskellige på baggrund af besøget, og i de ønsker og KVITTERING FOR TILMELDING Ca. 1 uge efter du har sendt tilmeldings- muligheder, og giver dig på stedet et overblik over cirka-priser, så du kan vælge den løsning, der passer dig bedst økonomisk mv., oplysninger, du har nævnt under besøget. blanketten med anmodning om besøg af en og som samtidig opfylder kravene om forbed- støjkonsulent, modtager du en kvittering rede lydforhold. fra støjkonsulenten. Under besøget fortæller konsulenten også Modtager du ikke kvitteringen inden for om det videre forløb og besvarer dine dage, bør du kontakte støjkonsulenten. spørgsmål. AFTAL BESØG Konsulenten kontakter dig pr. brev eller Besøget er gratis for dig. Det samme gælder konsulentens arbejde i andre dele af for- telefon for at aftale tid og dato for besøg. løbet, som er beskrevet i denne pjece. Støjkonsulenten vælger så vidt muligt et af de tidspunkter, du selv har foreslået. TILMELDING BINDER IKKE STØJKONSULENTEN ER UVILDIG OG BANESTYRELSEN BETALER STØJKONSULENTENS BESØG ER GRATIS DU FÅR EN RAPPORT OVER TILSKUDSMULIGHEDER 10 11

7 DU ANSØGER DU SENDER TILBUD DU SENDER ANSØGNING Sammen med rapporten får du et ansøg- hvor mere end 10 lejligheder skal støjisoleres, skal der afholdes licitation enten som offent- SEND TILBUD Når du har indhentet dine tilbud, sender du Du modtager dernæst et brev om tilsagn fra Banestyrelsen, hvor du kan se præcis, hvor ningsskema, som du skal sende i udfyldt lig licitation eller som begrænset licitation dem til støjkonsulenten sammen med det meget du kan få i tilskud, hvis støjisoleringen stand til støjkonsulenten sammen med hånd- med mindst tre deltagere. udfyldte ansøgningsskema. bliver gennemført. værkertilbuddene. Det er først med denne På ansøgningsblanketten kan du skrive, Banestyrelsens brev om tilsagn er dit for- ansøgning, at du egentlig tilkendegiver, at Det sker, at håndværkeren foreslår en anden hvilket tilbud du selv foretrækker. melle bevis for, at du vil modtage tilskud. du søger tilskud til støjisolering. Men det løsning end den, der står i beskrivelsen. Det er Samtidig betyder det, at du må sætte det forpligter dig ikke til at udføre arbejdet. tilladt, så længe den alternative løsning er Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og egentlige støjisoleringsarbejde i gang. Du må lydmæssigt lige så god. kontrollerer både, at arbejdet lever op til kra- ikke gå i gang, før du har fået tilsagn. Sidste frist for, at støjkonsulenten modtager ansøgningsskemaet, står på ansøgningsskemaet. DU INDHENTER TILBUD Normalt skal der flere slags håndværkere til at DU KAN FÅ HJÆLP Har du behov for hjælp til at indhente tilbud mv., kan du henvende dig til en arkitekt eller rådgivende ingeniør. Arkitekten eller ingen- vene i rapporten, og at priserne er rimelige. Støjkonsulenten sammenligner tilbudspriserne fra håndværkerne. Alt andet lige bliver tilskuddet beregnet ud fra det billigste tilbud. Sidste frist for arbejdets afslutning og godkendelse står i tilsagnsbrevet. udføre støjisoleringsarbejdet: Tømrere, glar- iøren kan også hjælpe dig med tilsyn, mens Du må gerne benytte det dyreste tilbud. Men mestre, elektrikere, murere, malere mv. arbejdet bliver udført. tilskuddet bliver beregnet af det billigste til- Du kan vælge at indhente tilbud fra forskellige Honorar til arkitekt eller ingeniør er til- bud + 5%. faghåndværkere, eller du kan lade ét firma stå skudsberettiget på linie med de øvrige Støjkonsulenten gennemgår tilbuddene og for hele arbejdet en såkaldt totalentreprise. udgifter til støjisolering, men kun hvis du sender dem videre til Banestyrelsen. Uanset hvilken form du vælger, skal du ind- gennemfører støjisoleringen. hente mindst to tilbud på hver opgave. Tilbuddene skal være bindende og henvise HVIS DET BLIVER FOR DYRT Hvis håndværkernes tilbud overskrider det direkte til rapporten, der beskriver isolerings- beløb, du havde tænkt dig, kan du indskrænke arbejdet i dit hus. Det er vigtigt, at du sørger projektet. Du kan skære ned på antallet af rum, for, at alle eventuelle følgearbejder er omfattet du vil støjisolere. I princippet kan du godt af tilbuddet. vælge kun at isolere ét rum. Til gengæld må du Når I indhenter tilbud fra håndværkere, er det ikke skære ned på omfanget og kvaliteten af særligt i etageejendomme en rigtig god det arbejde, som du udfører i det enkelte rum. idé at slå jer sammen i en ejerforening eller Beslutter du at skære ned på projektet, skal lignende. du huske at spørge håndværkerne om de delpriser, der er tilbudt for de enkelte rum, Særlige bestemmelser for udlejningsejendomme: stadig gælder. Det er almindeligt, at der Hvis din ejendom er en udlejningsejendom, gælder en form for mængderabat. INDHENT MINDST TO TILBUD DU KAN FÅ TILSKUD TIL ARKITEKT ELLER RÅDGIVENDE INGENIØR DU KAN BEGRÆNSE ISOLERINGEN DU MÅ IKKE BEGYNDE UDEN TILSAGN 12 13

8 DU GÅR I GANG MED ARBEJDET DU LÆGGER SELV PENGE UD DU BESTEMMER Nu er alle tallene på bordet, og du kan træffe din endelige beslutning. BYGGETILLADELSER OG FORSIKRING Det er dit ansvar at indhente eventuelle god- DU KONTAKTER DIN BANK Du skal i første omgang selv udbetale håndværkerne det fulde beløb. Du kan evt. få finansieret den del af udgifterne, som ikke dækkes af tilskuddet ved et kreditforeningslån. Du kan frit vælge at opgive projektet. Du har ingen udgifter, udover evt. honorar til kendelser fra myndigheder mv. Det kontrollerer støjkonsulenten ikke. Er du ikke selv i stand til at lægge pengene ud til regninger fra håndværkerne, indtil du SKRIV NÅR ARBEJDET ER FÆRDIGT. Støjkonsulenten skal have skriftlig besked din arkitekt eller ingeniør. Bor du i énfamiliehus, skal du hverken ind- modtager tilskudsbeløbet, kan du henvende fra dig. Beslutter du at fortsætte, kan du acceptere hente byggetilladelse eller anmelde støjisole- dig i en bank og bede om et byggefinansie- håndværkertilbuddet og bede håndværke- ringen til kommunen. Men du skal overholde ringslån. Du skal bruge en særlig færdigmeldingsblan- ren begynde. bestemmelserne i bygningsreglementet. ket, som du får tilsendt sammen med tilsagns- DU ER ANSVARLIG Du binder dig til at isolere, når du accepterer For etagebygninger skal du indhente tilladelse til arbejder, der ændrer husets udseende, som Støjkonsulenten besigtiger først arbejdet, når det er helt færdigt. Banestyrelsen udbetaler derfor ikke acontobeløb. I banken er brevet. På blanketten kan du angive de foretrukne tidspunkter for støjkonsulentens kontrolbesøg. tilbuddet fra håndværkeren. Det er dit ansvar, hvis du f.eks. udskifter vinduer. det normalt tilstrækkeligt at fremlægge til- at håndværkeren udfører isoleringsarbejdet sagnsbrevet fra Banestyrelsen som sikker- på den rigtige måde til den aftalte tid. For fredede huse eller huse, der på andre hed for, at du modtager tilskud til arbejdet. måder er pålagt servitutter med hensyn til Men Banestyrelsen informerer gerne din Støjkonsulentens og Banestyrelsens opgave udseende, kræver de pågældende myndig- bank om ordningen, hvis der er behov for er kun at vurdere det nødvendige arbejdes heder, at du får tilladelse til støjisoleringen. det. omfang og karakter, og på den baggrund giver vi dig tilsagn om tilskud. Det er dit eget ansvar at sørge for forsikring, derfor bør du på et tidligt tidspunkt kontakte Hvis du har behov for det, kan du som tid- dit forsikringsselskab (bygningskasko) for at ligere nævnt engagere din egen arkitekt orientere om den planlagte støjisolering og eller ingeniør til at bistå dig og føre tilsyn for at høre, hvordan selskabet forholder sig. med arbejdet. Det vil så være arkitektens eller ingeniørens ansvar, at arbejdet udføres korrekt. DU BINDER DIG FØRST NÅR DU ACCEPTERER TILBUDDET FRA HÅNDVÆRKEREN DU SKAL SELV INDHENTE TILLADELSE FRA MYNDIGHEDER BANESTYRELSEN UDBETALER IKKE A CONTO BELØB DU KAN SØGE DIN BANK OM ET BYGGEFINANSIERINGSLÅN 14 15

9 STØJKONSULENTEN KONTROLLERER ARBEJDET KONTROLBESØG Når støjkonsulenten modtager din færdigmelding, aftaler I tidspunktet for kontrolbesøg. Under besøget gennemgår og kontrollerer støjkonsulenten det udførte arbejdes omfang og kvalitet. Normalt konstaterer støjkonsulenten, at arbejdet er udført tilfredsstillende. Du får skriftlig besked om, at arbejdet er godkendt. Når du modtager støjkonsulentens godkendelse, skal du betale håndværkerne og indsende de kvitterede regninger til Banestyrelsen. VI UDBETALER TILSKUD Banestyrelsen kontrollerer så, at regningerne er korrekte i forhold til tilbuddet og sender dig en meddelelse om, at pengene bliver udbetalt. Bliver arbejdet ikke godkendt, fordi det er mangelfuldt, udarbejder støjkonsulenten en mangelliste. I det tilfælde må du sørge for, at håndværkerne udbedrer manglerne, før støjkonsulenten igen kan tage stilling til, om arbejdet er udført tilfredsstillende. Når manglerne er rettet, skal du igen kontakte støjkonsulenten. Der går normalt 2-3 uger fra du sender regningerne, til du modtager Banestyrelsens tilskud. GODKENDELSER OG BETALINGER Du må gerne springe nogle rum over. Du skal bare vide, at du kun får tilskud til de rum, hvor du rent faktisk støjisolerer. Du kan ikke siden hen vende tilbage og få tilskud til de rum, du mangler. Tilsagnet gælder altså kun én gang, nemlig nu. HVIS DU FORTRYDER BORTFALDER TILSAGNET OM TILSKUD INDSEND KVITTEREDE REGNINGER TIL BANESTYRELSEN 16 17

10 STØJISOLERING STØJ Togstøjen trænger ind i huse via vinduer, DØRE Have- og terassedøre i sove- og opholdsrum Ved at støjisolere nedefra bliver der lavere til loftet. Håndværkerne lægger lægter ud på I støjisoleringen indgår derfor også forslag om montering af lyddæmpede friskluftven- døre, vægge, tag/loft og ventilationsåbnin- vil ofte have store glasflader. Hvis rummene det gamle loft, kommer mineraluld mellem tiler eller mekanisk ventilation. ger. Når det handler om støj og passage af støj, er to ting væsentlige lydisolation og areal. Der er stor forskel på, hvordan lyden passerer skal støjisoleres, behandles dørene på samme måde som vinduerne. YDERVÆGGE Det samme gælder ydervæggene, hvis de er lægterne, og til sidst bliver der lagt et lag af 2x13 mm gipsplader. Er loftshøjden for lille, eller er der andre grunde, der taler for det, kan støjisoleringen GOD FORNØJELSE Det var så lidt om Banestyrelsens tilskud til isolering mod togstøjen. Resten er op til dig. Jo tidligere du tilmelder igennem et vindue og et tag. F.eks. kan det af en let konstruktion. Ydervæggene kan foregå oppefra. Så lægges mineralulden og dig, jo hurtigere er din bolig isoleret. ske, at der passerer lige så meget eller mere f.eks. består af isoleringsmateriale, som er gipspladerne mellem bjælkerne eller under støj igennem et stort og relativt velisoleret indkapslet i forholdsvis tynde plader. Det selve tagdækningen. tag, som gennem et lille og dårligt isoleret giver en effektiv varmeisolering, men fun- vindue. gerer desværre ikke tilstrækkeligt som Denne isoleringsform kan være noget dyre- VINDUER Vinduerne er ofte det svage led, når det gælder støjisolering. Ved en typisk isolering af ydervægge, mon- re, fordi det ofte er nødvendigt at fjerne noget af tagdækningen, mens arbejdet bliver udført. om at dæmpe støj, der kommer udefra. Forsatsvinduer isolerer godt mod støj på teres forsatsvægge af gips inde i rummene. Det kan betyde, at radiatorer og el-installationer skal flyttes. VENTILATION Du må være opmærksom på, at en forbed- grund af den store afstand mellem de for- ring af støjniveauet i de enkelte rum også skellige glaslag. Montering af forsatsvinduer God lydisolation og god varmeisolation føl- betyder, at huset er mere tæt, og det kan er en forholdsvis enkel og billig løsning. ges ikke altid ad. I de fleste tilfælde betyder give fugtproblemer, hvis du ikke sørger for en forbedring af lydisolationen dog også en anden ventilation. Er de eksisterende vinduer for dårlige, kan forbedring af varmeisolationen. det være nødvendigt at udskifte vinduerne, f.eks. til nye vinduer med termolyd-ruder. Termolyd-ruderne er specielt opbyggede LOFT OG TAG Som nævnt er det kun sjældent nødvendigt termoruder (to-lags eller tre-lags), der har at støjisolere loft/tag. I de tilfælde kan højere lydisolation end almindelige termo- håndværkerne enten gøre arbejdet nedefra i ruder. rummet eller oppefra. FORSATSVINDUER ER EN GOD OG BILLIG ISOLERING MOD STØJ DET ER SJÆLDENT NØDVENDIGT AT ISOLERE LOFT OG TAG HUSK AT TILMELDE DIG INDEN 3 MÅNEDER. AT OVERHOLDE TIDSFRISTERNE. AT BANESTYRELSENS STØJKONSULENT ER GRATIS OG UFORPLIGTENDE FOR DIG

11 Banestyrelsen Pakhusvej København Ø Telefon: April 2002 Grafisk tilrettelæggelse: e-types A/S Foto: Morten Bjarnhof Tryk: Bording A/S ISBN:

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til støjisolering Facadeisolering Banedanmark Miljø & Energi Vasbygade 10 2450 København SV www.banedanmark.dk

Læs mere

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud.

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud. NOTAT Projekt Kunde Ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2016-08-12 Til Paula Meldgaard Fra Rambøll, Rói Hansen Administrative retningslinjer for ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune

Læs mere

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje NOTAT - UDKAST Projekt Kunde Støjpulje i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10 Til Fra Allan Jensen 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje i Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10

Læs mere

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato 2015-03-02 Til Thomas Meier, Køge Kommune Fra Rambøll, Allan Jensen Forslag til administrative retningslinjer for

Læs mere

Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998)

Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998) Lev livet lunere Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998) Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende

Læs mere

Støjbekæmpelse langs statsvejene. Tilskud til støjisolering af boligfacader Vejledning for boligejere

Støjbekæmpelse langs statsvejene. Tilskud til støjisolering af boligfacader Vejledning for boligejere Støjbekæmpelse langs statsvejene Tilskud til støjisolering af boligfacader Vejledning for boligejere Rapport nr. 225 Marts 2001 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postbox 1569 1020 København K Telefon:

Læs mere

LEV LIVET LUNERE TIL HÅNDVÆRKERE, DER LAVER VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRINGER HOS PENSIONISTER

LEV LIVET LUNERE TIL HÅNDVÆRKERE, DER LAVER VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRINGER HOS PENSIONISTER LEV LIVET LUNERE TIL HÅNDVÆRKERE, DER LAVER VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRINGER HOS PENSIONISTER Statstilskud giver bedre varme Hver fjerde pensionist i Danmark får varmetillæg. Pensionister, der modtager

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE

STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE TILSKUD TIL STØJISOLERING AF BOLIGFACADER STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE VEJLEDNING FOR BOLIGEJERE RAPPORT 366-2010 TILSKUD TIL STØJISOLERING AF BOLIGFACADER STØJBEKÆMPELSE LANGS STATSVEJENE VEJLEDNING

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax.

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Banedanmark tilbyder støjisolering af boligen

Banedanmark tilbyder støjisolering af boligen af boligen Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Version 1.0 Banedanmark Telefon femern@bane.dk Rådgiver for Banedanmark 8234 0000 banedanmark.dk Grontmij A/S og COWI Amerika Plads

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tornebakken 130 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-862733 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser

Læs mere

Nedrivningspulje Teknik & Miljø

Nedrivningspulje Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2016 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2016 1 Nedrivningspulje 2016 Der er i budgettet afsat kommunale midler til at matche statens afsatte midler til nedrivning mv. Hvad gives

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Valdemarsgade 9 A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trækobbel 8A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egevej 10 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-009711 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P Madsens Vej 1 Postnr./by: 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-101642 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek-Ebeltoft

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kvædevej 33 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080795 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej.

Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Vi har nu fået kommunens godkendelse af standardprojekt vedrørende om- og tilbygninger af carport/udhus, gældende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvej 14 Postnr./by: 3320 Skævinge BBR-nr.: 219-152438 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020362 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 10 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-001997 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Askevænget 17 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007408 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere