Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15."

Transkript

1 Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se side 2) 2. kursus: Sproglig udvikling - et tværgående tema i alle fag (se side 3) 3. Praktiklæreruddannelsen - diplommodul (se side 4) 4. Læsevejleder-diplommoduler (se side 5) Aarhus Kommune Bemærk følgende: ønsker skolen medfinansiering af læsevejlederuddannelsen skal skolerne ansøge herom senest 24. april ønsker skolen deltagelse i sprogvurderingskurset og / eller kurset sproglig udvikling skal det sendes en forhåndstilkendegivelse til senest 24. april. Kurserne vil, såfremt der er grundlag for det efterfølgende blive slået op på kursusportalen med endelig tilmelding her. I orienteres herom via ugepakken.) ansøgningsfrist for tilmelding til læsevejledningsmoduler og praktikvejledermodulet senest 1. maj til VIA UC alle kursusudgifter til opbygning af læreres og pædagogers undervisningskomptencer kan finansieres af de statslige midler til kompetenceudvikling. Kursusafgiften skal bogføres på psp Vær opmærksom på, at det alene er kursusafgiften, som må bogføres her. Pædagogik og Integration

2 1. Kursusforløb: Sprogvurdering i børnehaveklassen Målgruppe: Børnehaveklasseledere, læsevejledere på skoler, der skal i gang med at anvende ministeriet sprogvurderingsmateriale. Formålet Siden 2009 har det været obligatorisk at foretage en sprogvurdering af eleverne i starten af børnehaveklassen. Formålet med kursusforløbet er, at børnehaveklasselederne får kendskab til og erfaringer med brugen af Ministeriets Sprogvurderingsmateriale 1 og hermed får et redskab til at få tidlig indsigt i elevernes sproglige udvikling, med henblik på at tilrettelægge og gennemføre en differentieret undervisning. Ministeriets sprogvurderingsmateriale Sprogvurderingsmaterialet er et samlet materiale til at vurdere børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. Materialet fremstår til efteråret i en ny forbedret version. Forældredelen, som tidligere var en del af materialet er nu udeladt. Forvaltningen anbefaler at benytte materialet, da det afdækker sproget bredt med fokus på at afdække elevernes forudsætninger for senere læsefærdigheder (afkodning og sprogforståelse). På sigt, når materialet er fuldt implementeret i dagtilbuddene (forventeligt ved udgangen af 2015), vil det være muligt at følge barnet sproglige udvikling fra 3 6 år. Sprogvurderingen af elever i børnehaveklassen kan med dette materiale både gennemføres som klassetest og som en individuel test. Klassetesten kan enten gennemføres som papirtest eller som elektronisk test på tablet eller pc. Materialet it-understøttes af rambollsprog.dk Kursusdage 1. kursusdag: tirsdag d. 25. august kl kursusdag: onsdag d. 28. oktober kl kursusdag: tirsdag d. 24. november kl Finansiering: Pædagogik og Integration finansierer kursusafgiften og timeforbrug (15 timer). Foreløbig tilkendegivelse (NB ikke lig tilmelding): Foreløbig tilkendegivelse af, hvor mange medarbejdere I ønsker på kurset sendes til senest den 24. april. Bemærk at 1 Materialet Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og børnehaveklassen er udarbejdet af Syddansk Universitet for Socialministeriet og Undervisningsministeriet,

3 denne foreløbige tilkendegivelse ikke gælder som en tilmelding. Tilmelding skal ske via Kursusbasen, når kurset er opslået. Yderligere information om kurset og tilmelding udsendes senere via Ugepakken. Kontakt: Spørgsmål vedrørende sprogvurderingskurset til Tine Nørregaard Jacobsen tlf , 2. Kursusforløb: Sproglig udvikling - et tværgående tema i alle fag Målgruppe: Pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i indskolingen. Elevernes sprogforståelse og ordkendskab har afgørende betydning for deres læring og trivsel. Hvordan kan man i undervisningen, herunder den understøttende undervisning, indtænke den sproglige dimension, så det tilgodeser ikke mindst de elever, der er sprogligt udfordrede. Dette gælder såvel børn med dansk som modersmål som børn med dansk som andetsprog. Kurset er en afløser for de tidligere kurser "Dansk som andetsprog i fagene" for børnehaveklasseledere og lærere i indskolingen og "Pædagogisk arbejde med tosprogede børn i SFO" og indeholder også dansk som andetsprogsdidaktik. Formålet med kurset er at kursisterne: erhverver sig almen viden om sprogudvikling herunder andetsprogstilegnelse og sprogets betydning for elevens trivsel og læring bliver i stand til - med afsæt i kendskab til elevens sprogvurderingsresultater fra børnehaveklassen - at skabe et læringsmiljø, der understøtter de sprogligt udfordrede elevers sprogudvikling, trivsel og læring gennem oplæg og refleksion over egen praksis bliver i stand til at indtænke den sproglige dimension i undervisningen for alle børn, der er sproglig udfordrede udvikler kompetencer i at etablere et ressourceorienteret forældresamarbejde generelt og særligt i forhold til forældre til elever med dansk som andetsprog. Omfang: 45 timer a 9 kursusgange i foråret

4 Foreløbig tilkendegivelse (ikke lig tilmelding): Foreløbig tilkendegivelse af, hvor mange medarbejdere I ønsker på kurset sendes til senest den 24. april. Bemærk at denne foreløbige tilkendegivelse ikke gælder som en tilmelding. Tilmelding skal ske via Kursusbasen, når kurset er opslået. Yderligere information om kurset og tilmelding udsendes senere via Ugepakken. Finansiering: Pædagogik og Integration finansierer kursusafgiften og timeforbrug. Kontakt: Spørgsmål vedrørende kurset til Tine Nørregaard Jacobsen tlf , eller Karsten Baltzersen tlf , ad 3. Praktiklæreruddannelsen Det er et krav at alle skoler har mindst én uddannet praktiklærer med diplommodulet praktikvejleder til læreruddannelsen. Formålet med uddannelsen: Det er målet at udvikle praktiklærerens kompetence som underviser, vejleder og bedømmer i faget praktik i læreruddannelsen samt den studerendes faglige og personlige forudsætninger for at varetage opgaven som underviser i faget praktik i læreruddannelsen i overensstemmelse med fagets mål og CKF. Den studerende skal have faglige og personlige kompetencer til at udvikle vejlederprofessionalitet. Omfang: Modulet læses på 8-10 kursusgange fredage fra uge 36 efteråret Pris: kr. Tilmelding: Online tilmelding på VIA UCs hjemmeside senest 1. maj her Yderligere information: Læs mere om uddannelsen på skriv modulnummeret i søgefeltet. Spørgsmål vedrørende praktiklæreruddannelsen kan rettes til VIA UC: Faglig kontaktperson Vibeke Boelt, tlf , 4

5 4. Læsevejlederuddannelsen Målgruppe: Dansklærere Omfang: Hele dage, i alt undervisningstimer Baggrund: Ifølge Handlingsplan for Sprog og Læsning skal der på hver skole være en læsevejleder. Med et øget fokus på læsning i alle skolens fag og gennem hele skoleforløbet øges behovet for læsevejledere på skolen. Det vil derfor være muligt at ansøge om medfinansiering af uddannelsen til læsevejleder nummer to. Her prioriteres store skoler frem for små. Skoler, som tidligere har fået medfinansieret en læsevejleder, men hvor læreren ikke længere er ansat på skolen, kan ansøge om at få medfinansieret udgifterne til uddannelsen af en ny læsevejleder. Alle læsevejledere har mulighed for at deltage i det kommunale netværk for læsevejledere (fire årlige netværksmøder (10 timer) samt skolekomkonference for læsevejledere). Indhold: Uddannelsen består af 3 PD-moduler på hver 10 ECTS. Når følgende moduler er gennemført har man ret til at kalde sig læsevejleder. Modul 1: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning klasse Modul 2: Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning klasse Modul 3: Skriftsprogsvanskeligheder klasse. De enkelte moduler udbydes af VIA UC både i efterårs- og forårssemesteret. Finansiering: Pris pr. modul kr. Pædagogik og Integration tilbyder medfinansiering af én læsevejleder pr. skole. Medfinansieringen udgør kr. pr modul. 5

6 Ansøgning til medfinansiering af læsevejleder skal ske på nedenstående ansøgningsskema senest 24. april. Ansøgningen stiles til Tine Nørregaard Jacobsen I får svar et par dage efter herfra. Skolens navn Ansøger om Ansøger om Har tidligere Har tidligere fået medfinansiering medfinansiering fået medfinan- medfinansieret, af læsevejleder af læsevejleder sieret en læse- men LV er fraflyt- nr. 1 nr. 2 vejleder tet skolen / stoppet. Navn (+ skolekomadresse hvis ny læsevejleder) Tilmelding: Online tilmelding på VIA UCs hjemmeside senest 1. maj her Yderligere information: Læs mere om uddannelsen og de enkelte modulerer på VIA UCs hjemmeside Spørgsmål vedrørende læsevejlederuddannelsen kan rettes til VIA UC: Studiesekretær Connie Hjortshøj, tlf , Spørgsmål vedrørende medfinansiering stiles til konsulent Tine Nørregaard Jacobsen tlf

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Uddannelsesplanlægning

Uddannelsesplanlægning Uddannelsesplanlægning 2008-2009 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2008/2009 er præget af de omfattende linjefagsuddannelser, der er igangsat vis puljer fra Undervisningsministeriet.

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen i skoleåret 2014/2015 Kursuskatalog: Kursus data Få styrkerne i spil i den pædagogiske praksis Beskrivelse Opstartes på IT-temadagene Målgruppe: Årgangs-

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering.

Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering. Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering. Sprogscreening Sprogscreeningens formål Sprogscreeningen er en begrænset undersøgelse af det enkelte barns sproglige udvikling, som her

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere