Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004, 2005 og 2006, Foreningen Åben TV. I henhold til 31, 32 og 34 i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, har Radio- og tv-nævnet foretaget en nærmere gennemgang af Foreningen Åben TV s regnskaber for årene Det fremgår af revisorpåtegning på årsregnskabet 2006, at årsregnskabet indeholder hensættelser på kr vedrørende tre års driftsudgifter, hvor der endnu ikke er modtaget fakturaer. Herudover indeholder regnskabet en større mellemregning mellem Århus Åbne TV og Åben TV. Eftersom begge stationer har samme bestyrelse, samme kontaktperson og samme adresse blev der indhentet bilag fra begge stationer. Århus Åbne TV behandles ikke i denne afgørelse, idet denne sagsbehandling endnu ikke er afsluttet. Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon: Direkte: Telefax: CVR nr Bank: Jyske Bank Reg.nr Konto nr Åben TV har modtaget et driftstilskud for 2006 på kr , hvoraf kr endnu ikke er udbetalt. Stationen modtog driftstilskud på kr for hvert af årene 2004 og For disse år er regnskaberne godkendte og tilskuddene udbetalte. Sagsfremstilling På Mediesekretariatets forespørgsel om dokumentation for samtlige poster i regnskabet, oplyste revisor i sit svar af den 14. juni 2007: Siden regnskabsudsarbejdelserne er følgende sket: - Overførsel af kr fra Åben TV til Århus Åbne TV. (vedr. fejlindsætninger). - Faktura sendt fra Århus Åbne TV til Åben TV på kr vedr. løndækning i Åben TV har modtaget faktura på kr vedr. leje af udstyr for årene J.nr

2 Åben TV har fortsat ikke modtaget fakturaer vedr. hensatte udgifter til senderleje, båndafvikling og produktionsomkostninger på i alt kr for årene Bestyrelsesformanden har rykket virksomheden og har en forventning om, at modtage fakturaerne inden for kort tid. Den 27. august 2007, udbad sekretariatet sig dokumentation for bl.a. senderleje kr og leje af udstyr kr , samt for overførsel af kr fra Åben TV til Århus Åbne TV, idet det ikke fremgik tydeligt af revisors brev, hvad overførslen vedrørte. Revisor fremsendte bilag den 11. september 2007: 1. Kopi af faktura fra NSBS/F-Budget A/S vedr. afvikling af programmer i på i alt kr Heraf vedrører kr Kopi af faktura fra Århus Åbne TV vedr. løninddækning vedr. produktion af TV-programmer i 2006 på kr Punkt 1 og 2 sammenlagt er kr som er ført som senderleje, båndafvikling og produktionsomkostninger i regnskabet for Kopi af faktura fra HB Production ApS vedr. leje af udstyr i på i alt kr Heraf vedrører kr Vedr. overførsel af kr fra Åben TV til Århus Åbne TV: - 4/ indgår der på Åben TV s bankkonto ; dette er en fejl, da beløbet er vedr. faktura af 30/ fra Århus Åbne TV til deres kunde Århus Folkekirkelige Informationstjeneste. Beløbet burde være indsat på Århus Åbne TV s bankkonto / indgår der kr på Åben TV s bankkonto ; dette er en fejl, da beløbet er 1., 2. og 3. rate af Århus Åbne TV s driftstilskud for Beløbet burde være indsat på Århus Åbne TV s bankkonto Dvs. i alt kr er gået ind på forkert bankkonto. Dette beløb bliver tilbageført 13/ Sekretariatet bad den 26. september 2007 Åben TV indsende kontrakt eller skriftlig aftale med Århus Åbne TV vedrørende løninddækning for produktion af TV-programmer på kr Sekretariatet bad endvidere Åben TV indsende kontrakt eller skriftlig aftale med HB Production ApS vedr. leje af udstyr kr Det skal bemærkes, at Søren Høg Thomsen ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er tilknyttet HB Production ApS. Endelig bad sekretariatet om kopi af stationens bankudtog for

3 Revisor svarede således den 5. oktober 2007: 1. Vedr. løninddækning på kr : Der er ikke lavet nogen kontrakt eller anden skriftlig aftale mellem Åben TV og Århus Åbne TV om dette. Løninddækningen drejer sig om løn til formanden for Åben TV, Søren Høg Thomsen. Lønnen er for udført administration, gennemsyn af bånd, konvertering af bånd mv. for Åben TV. Beløbet har udgjort kr pr. måned dvs. i alt kr excl. moms i 2006 Beløbet kan ikke henføres til specifikke programmer, men har fundet sted ved den løbende produktion og visning på Åben TV. Lønnen til formanden bliver først udbetalt, når I har godkendt regnskabet for Efter godkendelsen vil de kr. blive udbetalt via MultiData til Søren Høg Thomsen fra Århus Åbne TV. Dernæst vil Åben TV betale fakturaen på de kr. fra Århus Åbne TV. Vi har medtaget beløbet i regnskabet for 2006 som normal revisorskik vedr. periodicering (arbejdet er udført i 2006).. 2. Vedr. leje af udstyr på kr : Der er ikke lavet nogen kontrakt eller anden skriftlig aftale mellem Åben TV og HB Production ApS. Fakturaen på i alt kr dækker 3 x 12 måneders leje for årene 2004, 2005 og Beløbet udgør kr. 800 pr. måned excl. moms for leje af videorecorder til gennemsyn og konvertering af diverse bånd. Fakturaen vil først blive betalt, når I har godkendt regnskabet. 3. Vedlagt er kontoudtog for begge foreninger for Åben TV s regnskaber for 2004 og 2005 er tidligere godkendt, men de heri anførte udgifter i begge år, er fortsat ikke blevet afholdt. Udgifterne er derimod opført som omkostningskreditorer og i årsregnskabet 2006 optaget som hensatte forpligtelser. Således oplyser revisor i revisionspåtegningen for 2006 under supplerende oplysninger: Uden at det har påvirket vores konklusion gør vi opmærksom på, at der i årsregnskabet er indregnet hensættelser på kr Denne post indeholder 3 års driftsudgifter, hvor der endnu ikke er modtaget fakturaer. Af stationens kontoudtog for 2006 fremgår det, at der stod kr ,99 ved udgangen af Heraf vedrører kr (der ifølge revisor ved en fejl er gået ind på Åben TV s konto) i stedet Århus Åbne TV. Beløbet er tilbageført til Århus Åbne TV den 13. juli Det resterende beløb på kr ,99 svarer til de udbetalte tilskud for årene , i alt kr Differencen er antageligt renteindtægter. 3

4 Radio- og tv-nævnets vurdering Det fremgår af årsregnskaberne for , at der endnu ikke er modtaget fakturaer for samtlige stationens udgifter. Da Mediesekretariatet ved gennemgangen af stationens årsregnskab for 2006 bliver opmærksom på dette gentagne forhold, forespørger sekretariatet om baggrunden herfor. Som det fremgår af stationens forklaringer udfærdiges der først på dette sene tidspunkt fakturaer for samtlige år. Det forklares yderligere, at der ikke er en skriftlig aftale om udgiften til løn, ligesom det oplyses, at de ikke betalte fakturaer for årene først vil blive betalt, når regnskabet for 2006 er godkendt af Radio- og tv-nævnet. Herudover fremgår det, at der i op til 1½ år har stået beløb på stationens konto, der rettelig burde have været overført til en anden tilskudsmodtagende stations konto, nemlig Århus Åbne TV. Radio- og tv-nævnet finder det betænkeligt at acceptere en regnskabspraksis, hvor en række udgifter gennem en længere årrække ikke er betalt, ligesom det er vanskeligt at acceptere, at fakturaer først fremsendes, når der stilles spørgsmål herved. Dette er så meget mere betænkeligt, når der er tale om et selskab, der som HB Production ApS er tæt tilknyttet stationen. Radio- og tv-nævnet må på denne baggrund lægge til grund, at der ikke har været tale om reelle udgifter i årene Åben TV opfylder således ikke bestemmelsen i 31, stk. 1, hvorefter en stations driftstilskud på årsbasis højest kan udgøre stationens faktiske driftsudgifter for de pågældende år. Nævnet finder yderligere, at Åben TV ikke opfylder bestemmelsen i 34, hvorefter der skal tilrettelægges et bogholderi, der løbende og på betryggende vis giver overblik over stationens økonomiske stilling og tilskuddets anvendelse. Bogføring skal foretages løbende gennem året. På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet på sit møde den 19. december 2007 besluttet at træffe følgende AFGØRELSE I henhold til 32 i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, finder Radio- og tv-nævnet, at: 4

5 Åben TV s regnskab for 2006 kan ikke godkendes. Herved kræves allerede udbetalte tilskud på i alt kr tilbagebetalt, og stationens tilgodehavende på kr bortfalder. De udbetalte tilskud på i alt kr for årene 2004 og 2005 kræves med ovennævnte begrundelse ligeledes tilbagebetalt. Beløbet bedes snarest og senest den 15. januar 2008 overført til bankkonto Christian Scherfig formand /Lill-Jana Vandmose Larsen fuldmægtig Kopi sendt til: Foreningen Åben TV, Vester Herredsvej 12, 8400 Ebeltoft 5

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 316/2008 (1. afdeling) Hørsholm Kommune (advokat René Offersen) mod Sct. Georgs Fonden (advokat Anders Drachmann) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER 7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da disse spørgsmål materielt er nært

Læs mere